Ukrajina patří k významným obchodním partnerům ČR

Ukrajina patří k významným obchodním partnerům ČR
UNIT.City v Kyjevě je první inovační park na Ukrajině. Jedno z největších center inovací ve střední a východní Evropě. / Foto: AlexanderRozhenyuk, CC BY-SA 4.0 (Zvětšit)

Již několik let patří Ukrajina mezi dvacet nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Podle  informací oficiálního portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz  se obchodní obrat mezi naší republikou a Ukrajinou v období let 2016 – 2019 průběžně zvyšoval. V roce 2019 pak dosáhl výše 63 miliard korun. Zároveň je ale třeba dodat, že v roce 2020 bilaterální obchodní výměnu negativně ovlivnila pandemie koronaviru a obchodní obrat mezi oběma zeměmi se v porovnání s rokem 2019 snížil o přibližně sedm procent.

V současné době, jak uvádí portál BusinessInfo.cz, působí na Ukrajině více než 200 kanceláří a zastoupení českých společností. Nejvíce je jich v metropoli Kyjev a v Kyjevské oblasti, dále pak ve Lvovské a Dněpropetrovské oblasti. Zcela logicky lze tato zastoupení pak najít rovněž v Zakarpatské oblasti dnešní Ukrajiny, která byla před druhou světovou válkou součástí tehdejší Československé republiky. Obecně lze konstatovat, že v současné době  má česká produkce na Ukrajině dobrý zvuk. Ukrajinští partneři potvrzují, že česká výroba, technologie či služby jsou kvalitní a obvykle představují finančně méně náročný produkt. Jednacím jazykem mezi obchodními partnery může být ruština. Znalost ukrajinského jazyka je ale výhodou, kterou místní u cizinců oceňují. Angličtina pak funguje především v oborech informačních technologií, dále například v sektoru bankovnictví a také ve velkých obchodních či výrobních společnostech.

Od poloviny 80. let žije a působí v naší republice Georgij Nikolajev, který má české státní občanství a od roku 1991 pracuje v oblasti zahraničního obchodu. Nikolajev, jehož bydlištěm je nyní Brno, je oficiálním a zplnomocněným zástupcem Ukrajinského svazu podnikatelů a průmyslníků (USPP). Tato organizace podle jeho slov zastřešuje na Ukrajině více než 40 000 fungujících podniků.


Vedle nového finančního centra Ukrajiny UNIT.City vzniká i nová rezidentční čtvrť UNIT.Home

Pro značnou část podnikatelů zůstává Ukrajina ve stínu Ruska

Pro velkou část podnikatelské obce České republiky zůstává Ukrajina i nadále ve stínu „velkého Ruska“. Často je rovněž posuzována tendenčním prizmatem ruské propagandy. V této souvislosti je na místě  připomenout skutečnost, že se nejedná o stát s malým územím – Ukrajina je z hlediska rozlohy největší zemí Evropy. Má kolem čtyřiceti milionů obyvatel. Demokratické zřízení státu si byla nucena vybojovat. Jak zdůrazňuje Nikolajev, jeho země se nachází na sice ještě  dlouhé, ale již těžko „zastavitelné“  cestě do Evropské unie a do Severoatlantické aliance.  Dodává, že přes veškeré nemalé ekonomické problémy zapříčiněné geopolitickým děním, do kterého byla Ukrajina bezprostředně vtažena po rozpadu Sovětského svazu, jenž představoval obrovský hluboce integrovaný trh, zůstává jeho vlast jednoznačně státem s proevropskou orientací. Navzdory sedm let trvajícímu válečnému konfliktu s Ruskem se Ukrajině podařilo si nejen zachránit  svůj ekonomicky potenciál, ale obnovit zatím pomalý, ale jistý růst. „Díky bezprostřední spolupráci s mezinárodními finančními strukturami má Ukrajina i v podmínkách války stabilizovanou finanční situaci a snad jeden z nejmodernějších bankovních systémů na světě,“ tvrdí Georgij Nikolajev. 

Připomíná zároveň, že mnohdy přes záplavu neobjektivních a jednostranných informací, často poplatných „bulváru“, se zapomíná, že na Ukrajině se i nadále vyrábějí kosmické družice letadla, k nimž například patří Antonov a také motory k těmto letounům. Z dalších výrobků je třeba zmínit mořská plavidla, lokomotivy nebo i tramvaje. Ukrajina je rovněž významným dodavatelem oceli a zemědělských produktů. Vyrábí například více než polovinu celosvětové produkce slunečnicového oleje a patří rovněž k důležitým dodavatelům nerostných surovin. Tato postsovětská republika je rovněž významným hráčem na světovém zbrojním trhu. Kromě všudypřítomné Číny na ukrajinském trhu působí aktivně Turecko. Jedná se o společnou výrobu moderních vojenských dronů, ale také kupříkladu o výstavbu nových dálnic. „V poslední době Ukrajina dobývá svět svými IT odborníky,“ dodává Nikolajev.

Není určitě bez zajímavosti, že Erdoganovo Turecko, které dost jednoznačně podpořilo Ukrajinu v případě ruské anexe Krymu a s touto zemí vojensky spolupracuje, dokáže zcela pragmaticky vést dialog a také čile obchodovat i se současným hlavním soupeřem či spíše nepřítelem Ukrajiny, kterým je Ruská federace vedená Vladimírem Vladimirovičem Putinem. Zmíněná spolupráce se týká přitom i tak mimořádně citlivé oblasti, jakou je bezpochyby jaderná energie.

Nejsledovanějším zbraňovým systémem letošní vojenské přehlídky v Kyjevě byl raketový komplex Neptun využívající tatrovácké podvozky.

Výrobky značky Tatra, Zetor a Škoda jsou stále populární

Specifikovat a konkretizovat potřeby dnešního ukrajinského trhu je velice složitý úkol. Ukrajinský trh je dnes otevřen a propojen s celým světem. V této situaci vyhrává aktivnější. Také je třeba počítat s tím, že preference ukrajinských partnerů, pokud jde o charakter obchodů, se změnily. Stále více se upřednostňuje dlouhodobá kooperace a organizace a dle možnosti i výroba přímo na Ukrajině. Jako příklad může posloužit již delší dobu v Užhorodu fungující montážní závod  Škoda – Volkswagen. V tomto směru má Česká republika nadále co nabídnout. V oblasti produkce automobilů se momentálně v současné době podle pracovníka zahraničního obchodu Nikolajeva řeší nákup několika desítek speciálů na podvozku Tatra. Následovat bude etapa vybudování montážního závodu, kde se na tatrovácký podvozek bude montovat speciální zařízení ukrajinské výroby. O krok dopředu je v tomto směru brněnský Zetor, který již má na Ukrajině vybudovanou servisní síť a také se uvažuje o montáži traktorů. 

 „S lítostí musím konstatovat, že pravděpodobně kvůli malé informovanosti je aktivita českých podniků a firem na ukrajinském trhu třeba ve srovnání s Polskem nižší. Pro seriózní informaci a radu je přitom kdykoliv možné se obrátit na ukrajinské kolegy ze Svazu podnikatelů a průmyslníků nebo na dobře fungující zastoupení ČR v Kyjevě,“ zdůrazňuje Georgij Nikolajev. V této souvislosti připomíná, že pro české zájemce budou zajištěny objektivní informace, případně organizační „doprovod“  během vstupu na bezpochyby  zajímavý a perspektivní ukrajinský trh. Nikolajev také otevřeně připouští, že vnitřní ukrajinský trh má, jako je tomu v každém státě, svá specifika, své „modely chování“, svou mentalitu, a tyto nejsou vždy kompatibilní se zvyklostmi v České republice. Kromě toho je třeba zvážit své možnosti s ohledem na časovou a finanční náročnost vstupu a zahájení samotného projektu.


Torsus Praetorian je terénní autobus od česko-slovensko-ukrajinské firmy Torsus sídlící v Praze. Podle otevřených zdrojů ukrajinská armáda využívá minimálně devět vozidel se sledovacími systémy a tři sanitky; větší foto / Foto: Torsus

 „Je třeba zdůraznit, že v Česku bohužel ze setrvačnosti stále kolují historky-strašáci z období devadesátých let,“ říká Nikolajev. Vysvětluje, že má na mysli především působení mafie, únosy, výkupné. Od té doby se ale podle jeho vyjádření situace velmi radikálním způsobem změnila a „civilizovanost“ společnosti, a tedy i podnikatelské sféry, se maximálním způsobem přiblížila evropským normám.

Senát Spojených států amerických v říjnu 2018 oficiálně uznal, že hladomor na Ukrajině z let 1932 až 1933 představoval genocidu ukrajinského národa. Ve své rezoluci američtí zákonodárci z horní komory Kongresu jednohlasně odsouhlasili, že diktátor Josif Stalin a jeho lidé spáchali zločin genocidy, který podle odhadů znamenal smrt až osmi milionů lidí. Stalin nařídil zastavení dodávek potravin na venkov a uměle vyvolaným hladomorem chtěl potrestat Ukrajinu za tvrdý odpor proti násilné kolektivizaci. Dnešní více než čtyřicetimilionová Ukrajina, jejíž nejvyšší představitelé byli demokraticky zvoleni, se aktivně snaží o vstup do západních struktur. Země pomalu překonává neblahé dědictví bolševického období vlády z éry Sovětského svazu a její ekonomika vykazuje pomalý, ale víceméně stabilní růst. Překonat tíživé dědictví sovětské hrůzovlády však není lehké a Ukrajinu ještě čeká mimořádně obtížná a zdlouhavá cesta. V Kyjevě a dalších ukrajinských městech se nedávno konaly mohutné oslavy třicetiletého výročí nezávislosti. Političtí komentátoři se posléze vesměs shodli, že oslavy, jejichž součástí byly i vojenské přehlídky za účasti vojáků ze západních zemí včetně našich, měly demonstrovat, že Ukrajina má sílu a odhodlání za svou svébytnost i nadále bojovat.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Klíčové modernizační projekty Ukrajiny pro rok 2021

Ukrajinský portál Defense Express vybral pětici nejzajímavějších zbraňových projektů ukrajinského ...

Testování samohybné houfnice DANA M2 na Ukrajině

V ukrajinském výcvikovém prostoru Rovno probíhají vojskové zkoušky české samohybné houfnice DANA M2 ...

Západ Ukrajinu neopustí, ale ani se kvůli ní „nepřetrhne“

První písemná zmínka o Němcích na Ukrajině pochází již z 10. století. Během tohoto období začali ...

Slovenská armáda na ukrajinské vojenské přehlídce

Slovenská armáda se výrazně zúčastní kyjevské vojenské přehlídky k 30. výročí vzniku Ukrajiny. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • danny
  13:08 30.08.2021

  Teď nevím, jestli mezi ty bulvární a dezinformační šiřitele negativních informací nezařadit třeba takovou Světovou banku. Podle té 10 mio z celkových 20 mio Ukrajinců v ...Zobrazit celý příspěvek

  Teď nevím, jestli mezi ty bulvární a dezinformační šiřitele negativních informací nezařadit třeba takovou Světovou banku. Podle té 10 mio z celkových 20 mio Ukrajinců v produktivním věku pracuje v zahraničí. Pokud chtějí uplatnit svou původní kvalifikaci, odcházejí do Ruska, Turecka, Izraele, do Polska, Německa, ČR, Skandinávie většinou vykonávat nekvalifikované profese (západní země neuznávají vzdělání bez nostrifikace). Celkově Ukrajina čelí masivní demografické katastrofě.

  Celkové zahraniční investice na Ukrajině jsou cca 5krát menší než zahraniční investice v ČR. Proč? Ukrajinu prostě zatím jak konkrétní nadnárodní korporace, tak i investiční fondy s vysokým risk apetitem vyhodnocují jako příliš rizikovou. Zatím stále platí katastrofální stav infrastruktury. Velmi komplikovaná vynutitelnost práva. Nečitelnost a nejasnost budoucího politického a společenského vývoje. Omezená moc centrální vlády v regionech. A jak už bylo zmíněno v praktických zkušenostech níže - mizerná znalost angličtiny a adaptace na západní normy - kvality, celní deklarace atd...
  Bohužel, s postupujícím časem se pár chloub ukrajinského průmyslu, jako např. Antonov, Motor Sič a další, dostaly do technologického skluzu. Část špičkových pracovníků "sběhla k nepříteli", ti ostatní sedí doma. Spolupráci s Číňany jim USA zakázaly, s Turky se ještě nerozběhla.
  A tu poznámku o nejmodernějším bankovnictví si objednal Fiala se Svítkem?:-) Nevím, s pár lidmi, kteří tam byli vyslání z ECB za účelem transformace centrální banky a nastavení finančního sektoru jsem mluvil. Tedy většinou až poté, co doznali, že je to úkol nad jejich síly. Takže možná ty informace nejsou zcela objektivní a skutečnost je mnohem zářivější.

  Ano, obchodní příležitosti jsou. Ale prakticky jen pro export (s platbou předem) a import produktů s nízkou přidanou hodnotou, např. suroviny. V ostatních oblastech ještě běh na dlouhou trať.

  Ukrajině moc fandím. Štve mě, jak tam EU i USA katastrofálně selhaly. Je to taková variace na budování státu v Afghánistánu. Mám pocit, že Ukrajincům výraznou pomoc dlužíme. Ne posílat tam prachy, které si místní oligarchové rozkradou. Ale dát jim zakázky. Naučit je standardy, dokopat je přes systém pobídek a sankcí do 21. století. Dát mladé generaci perspektivu. Ale fakt si nemyslím, že k tomu vede cesta přes lakování situace na růžovo a poplácávání se po zádech, jak se mají od Majdanu fajn.Skrýt celý příspěvek

  • Krabat
   18:37 31.08.2021

   danny, mohu prosím vědět jakou výraznou pomoc Ukrajině dlužíme?

   danny, mohu prosím vědět jakou výraznou pomoc Ukrajině dlužíme?

   • danny
    11:30 01.09.2021

    Myslím, že to celkem jasně popisuji ve svém příspěvku, ale zkusím strukturovaněji: Podpořili jsme revoluci na Ukrajině. Mimo jiné příslibem integrace do struktur EU, výměnou za ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslím, že to celkem jasně popisuji ve svém příspěvku, ale zkusím strukturovaněji:
    Podpořili jsme revoluci na Ukrajině. Mimo jiné příslibem integrace do struktur EU, výměnou za zpřetrhání vazeb s Ruskem (kam šla většina ukrajinského exportu s vyšší přidanou hodnotou).
    Ukrajina větší část domácí úlohy splnila, nicméně naše sliby se nenaplnily. Ukrajinské firmy mají minimální šanci se uplatnit na západních trzích.
    Dlužíme Ukrajině pomoc s transformací ekonomiky. Takovou, jakou jsme v devadesátkách dostali my. Když nás Němci učili vyrábět auta. Plnit termíny. Udržovat pořádek na pracovišti. Nerozkrádat materiál. Atd..., prostě základní západní standardy.
    Jasným důkazem tohoto "dluhu" je objem zahraničních investic. Ukrajina má 4 x více obyvatel, ale objem zahraničních investic je 5 x menší, než ty, které proudí do saturované a na hraně kapacity vytížené ČR.
    Pokud Ukrajině zakážeme dodávat plynové turbíny, lodní motory, transportní letadla atd... do Ruska (značná část mířila do přezbrojení ruské armády), je naší morální povinností pomoci Ukrajině vyvézt tyto produkty někam jinam. Afrika, Vietnam, Latinská Amerika.
    Zatím Ukrajinu využíváme jako zdroj laciné pracovní síly a rozšířený trh pro evropské přebytky.Skrýt celý příspěvek

    • Krabat
     16:03 01.09.2021

     Děláte si srandu, že ano. Ukrajina měla stejnou startovní pozici jako jiné země býv. východního bloku. To, co se děje nyní na Ukrajině si Ukrajina může sama. Nevim, jakou pomoc ...Zobrazit celý příspěvek

     Děláte si srandu, že ano. Ukrajina měla stejnou startovní pozici jako jiné země býv. východního bloku. To, co se děje nyní na Ukrajině si Ukrajina může sama. Nevim, jakou pomoc jsme dostali my v 90. letech. To co popisujete s Škodou Auto není pomoc, ale normální obchod. VW tu nefunguje jako filantrop.
     My Ukrajině nic nezakazujeme!
     Ukrajina měla demokratické zřízení a Majdan byl převrat, nikoliv revoluce.
     To, že umožňujeme ukrajinským pracovníkům zde pracovat není zneužívání, ale pomoc, protože část svých výdělků stejně vyvezou na UA.

     Proto se znovu ptám, co dlužíme my Ukrajině???
     My Ukrajině nic nedlužíme!!!Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      00:04 02.09.2021

      Za okupáciu ukrajinského územia Ukrajina nenesie vinu.... Majdan boli obyčajné protesty nespokojných občanov. To, že Janukovičov Berkut tam začal strieľať do ľudí, za to občania ...Zobrazit celý příspěvek

      Za okupáciu ukrajinského územia Ukrajina nenesie vinu....

      Majdan boli obyčajné protesty nespokojných občanov. To, že Janukovičov Berkut tam začal strieľať do ľudí, za to občania nemôžu. Mimochodom, ľudia, čo sa zúčastňovali na Majdane, začali po odchode z námestia miznúť dávno pred streľbou. Preto sa vstupujúci zapisovali a vypínali si svoje mobily pred tým, ako prišli na námestie..... To je tvoj celý "prevrat"....Skrýt celý příspěvek

     • Krabat
      09:07 02.09.2021

      Ján Paliga, držte se laskavě tématu. Co dluží ČR Ukrajině.

      Ján Paliga, držte se laskavě tématu. Co dluží ČR Ukrajině.

     • danny
      13:40 02.09.2021

      Krabat: Ve srovnání s tím, jak probíhala liberalizace v devadesátkách v Rusku, nebo i v takovém Rumunsku, byl postup u nás filantropie. Ne násilné převzetí. Ne, my Ukrajině nic ...Zobrazit celý příspěvek

      Krabat: Ve srovnání s tím, jak probíhala liberalizace v devadesátkách v Rusku, nebo i v takovém Rumunsku, byl postup u nás filantropie. Ne násilné převzetí.
      Ne, my Ukrajině nic nezakazujeme. Jen jsme ten převrat podpořili a vyvolávali nesplnitelná očekávání, např. příslibem integrace do EU. Vnímám to tak, že všechny země, které tam nechávaly jezdit své politiky, podporovaly podpis asociační dohody atd..., nesou svůj díl odpovědnosti.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:17 02.09.2021

      Krabat
      Třeba to že u nás ještě funguje stavebnictví.

      Krabat
      Třeba to že u nás ještě funguje stavebnictví.

     • Ján Paliga
      21:56 02.09.2021

      @ Krabat

      "Ján Paliga, držte se laskavě tématu. "

      Témy sa predsa držím - a tou témou je tvoj príspevok. Korigujem tvoje nepresné vyjadrenia.

      @ Krabat

      "Ján Paliga, držte se laskavě tématu. "

      Témy sa predsa držím - a tou témou je tvoj príspevok. Korigujem tvoje nepresné vyjadrenia.

  • Jan Padesátýpátý
   10:51 02.09.2021

   Není až zas tak důležité, jestli něco Ukrajině dlužíme, nebo nedlužíme. Je to náš zájem Ukrajině pomáhat, a to ekonomicky a vojensky: nechceme mít Rusko v Užhorodě nebo v ...Zobrazit celý příspěvek

   Není až zas tak důležité, jestli něco Ukrajině dlužíme, nebo nedlužíme.

   Je to náš zájem Ukrajině pomáhat, a to ekonomicky a vojensky: nechceme mít Rusko v Užhorodě nebo v Košicích.
   Neopakujme chybu, co udělala Francie v roce 1938, kdy předala Československo Hitlerovi, a pak za to krutě zaplatila.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    13:46 02.09.2021

    Problém je tom, že nepomáháme. Jen blbě kecáme. Viz. nedávná návštěva předsedy senátu Vystrčila v rámci Krymské platformy. Snědl chlebíčky, zablekotal něco o tom, jak ČR plně ...Zobrazit celý příspěvek

    Problém je tom, že nepomáháme. Jen blbě kecáme. Viz. nedávná návštěva předsedy senátu Vystrčila v rámci Krymské platformy. Snědl chlebíčky, zablekotal něco o tom, jak ČR plně podporuje obnovu ukrajinské svrchovanosti nad Krymem. Jo, hezký výlet na ukrajinské náklady.
    Osobně si myslím, že větší riziko, než Rusko v Užhorodě (Rusko už má plné brejle Donbasu a střečkujícího Lukašenka) momentálně představuje krach a následná hrozba dezintegrace Ukrajiny. A nestabilita v regionu, kterou by to zákonitě přineslo.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     14:44 02.09.2021

     Rusko v Užhorodě může být stejně rychle jako bylo na Krymu. To taky nikdo nečekal. Krach Ukrajiny může vést právě k tomu Putinovi v Užhorodě. Potřebujeme prosperující Ukrajinu. Je ...Zobrazit celý příspěvek

     Rusko v Užhorodě může být stejně rychle jako bylo na Krymu. To taky nikdo nečekal.

     Krach Ukrajiny může vést právě k tomu Putinovi v Užhorodě. Potřebujeme prosperující Ukrajinu. Je to v našem zájmu, i kdybychom jim měli darovat sem tam nějakou tu rybu. Samozřejmě, mnohem důležitější je naučit je ty ryby lovit, efektivně a bez úplatků a tak.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      14:46 02.09.2021

      A ještě něco, prosperující Ukrajina může svým příkladem způsobit konec putinismu a z Ruska může vzniknout normální země.

      A ještě něco, prosperující Ukrajina může svým příkladem způsobit konec putinismu a z Ruska může vzniknout normální země.

     • Torong
      16:49 02.09.2021

      Tak to je silná utopie. Ten Putinismus je v Rusech.

      Tak to je silná utopie. Ten Putinismus je v Rusech.

     • Jan Padesátýpátý
      17:54 02.09.2021

      Určitě mají putinismus zakořeněný. Kdyby se ale Ukrajina dostala na ekonomickou úroveň Česka, Rusko by to změnilo

      Určitě mají putinismus zakořeněný. Kdyby se ale Ukrajina dostala na ekonomickou úroveň Česka, Rusko by to změnilo

     • rabo123
      23:50 05.09.2021

      Pane, ale prosperujúcu Ukrajinu nevybudujete keď všetko šikovné zdrhá z Ukrajiny do Ruska, alebo do EU.

      Pane, ale prosperujúcu Ukrajinu nevybudujete keď všetko šikovné zdrhá z Ukrajiny do Ruska, alebo do EU.

     • Ján Paliga
      22:19 06.09.2021

      @ Rabo Aj zo Slovenska zdrhá všetko šikovné.... tak aký problém? Zostali tu len voliči mafiánskeho štátu. A pár vlastencov, ktorí ešte nezlomili palicu a snažia sa o rozvoj ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Rabo

      Aj zo Slovenska zdrhá všetko šikovné.... tak aký problém? Zostali tu len voliči mafiánskeho štátu. A pár vlastencov, ktorí ešte nezlomili palicu a snažia sa o rozvoj Slovenska.Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     19:17 02.09.2021

     @danny ještě k tomu Vystrčilovi. I ty snědené chlebíčky Ukrajině pomáhají, i gesta mají v politice velký význam. A je to určitě lepší signál než když si Merkelová pro chlebíčky ...Zobrazit celý příspěvek

     @danny
     ještě k tomu Vystrčilovi. I ty snědené chlebíčky Ukrajině pomáhají, i gesta mají v politice velký význam. A je to určitě lepší signál než když si Merkelová pro chlebíčky vůbec nepřijede.

     Ale tím nerozporuji, že Ukrajina potřebuje i víc reálné pomoci.Skrýt celý příspěvek

     • rabo123
      23:57 05.09.2021

      Vy pirátikovia ste pohroma. Ukrajina je v sračkách už x rokov. Za ZSSR to bola najpriemyselnejšia oblasť zssr. Po rozpade tam boli kde aký Ukrajinský geroji a to zažili aj oranžovú ...Zobrazit celý příspěvek

      Vy pirátikovia ste pohroma. Ukrajina je v sračkách už x rokov. Za ZSSR to bola najpriemyselnejšia oblasť zssr. Po rozpade tam boli kde aký Ukrajinský geroji a to zažili aj oranžovú revolúciu. Jej vtedajší vodca skončil veľmi neslávne.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:21 06.09.2021

      @ Rabo

      No vďaka ZSSR a následne vďaka nátlaku RF na voľbu proruských politikov to na Ukrajine vyzerá tak, ako aj v RF. katastrofálne pre občana.

      @ Rabo

      No vďaka ZSSR a následne vďaka nátlaku RF na voľbu proruských politikov to na Ukrajine vyzerá tak, ako aj v RF. katastrofálne pre občana.

   • rabo123
    23:44 05.09.2021

    Možno prekvapím, ale ja nechcem mať súčasnú Ukrajinu pri hraniciach SR. Je stelesnením všetkého proti Európskeho. Problém s menšinami, náboženstvom, pohlavím, banderovcami, UPA... Zobrazit celý příspěvek

    Možno prekvapím, ale ja nechcem mať súčasnú Ukrajinu pri hraniciach SR. Je stelesnením všetkého proti Európskeho. Problém s menšinami, náboženstvom, pohlavím, banderovcami, UPA...Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:20 06.09.2021

     UA jde velkými skoky dopředu, jen aby váš nepředběhla, už nyní jste v EU na posledním místě v kupní síle, tj. i za Rumunskem a Bulharskem.

     UA jde velkými skoky dopředu, jen aby váš nepředběhla, už nyní jste v EU na posledním místě v kupní síle, tj. i za Rumunskem a Bulharskem.

    • Jan Padesátýpátý
     20:57 06.09.2021

     Chápu, ozbrojené nájezdy banderovců na Slovensko jsou zvláště nepříjemné.

     Chápu, ozbrojené nájezdy banderovců na Slovensko jsou zvláště nepříjemné.

    • Ján Paliga
     22:24 06.09.2021

     @ Rabo

     Ty si bol niekedy proeurópsky? Že som si nevšimol....:-D

     @ Rabo

     Ty si bol niekedy proeurópsky? Že som si nevšimol....:-D

 • Storm
  19:02 29.08.2021

  Trochu OT... Neboli MM ( MimoMísu )... Ale jelikož jsem nezaujatý a vím, že tím některým ortodoxním DronoFilům udělám radost, tak tu tu aktualitku dám... V Ostravě na letišti, ...Zobrazit celý příspěvek

  Trochu OT... Neboli MM ( MimoMísu )... Ale jelikož jsem nezaujatý a vím, že tím některým ortodoxním DronoFilům udělám radost, tak tu tu aktualitku dám... V Ostravě na letišti, kvůli cvičení Ample Strike, měl přistát dron MQ-9 Reaper...
  Možná i dobrý námět na článek ne pane Grohmanne?Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   19:23 29.08.2021

   Nevyložil ho tam C-5, který tu přistál včera a dnes odletěl?

   Nevyložil ho tam C-5, který tu přistál včera a dnes odletěl?

   • Storm
    20:10 29.08.2021

    Možné to samozřejmě je... Čerpál jsem jen z jednoho veřejného internetového plátku a tam je to napsané jako že přistál... O C-5 Galaxy se tam nepsalo... Samozřejmě ho mohli do ...Zobrazit celý příspěvek

    Možné to samozřejmě je... Čerpál jsem jen z jednoho veřejného internetového plátku a tam je to napsané jako že přistál... O C-5 Galaxy se tam nepsalo... Samozřejmě ho mohli do Mošnova dovézt... Nebo mohl Galaxy dovézt jen potřebné vybavení pro provoz, jako terminály pro ovladání dronu a specifické pozemní zabezpečení... Pokud jsem někoho uvedl v omyl a dovezli ho, tak se omlouvám... A to včetně všem dronofilům za nenaplněne plané naděje... Má chyba...Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     20:54 29.08.2021

     Sám to nevím.. novináři všude píší o přistání Reaperu, ale spotteri mlčí, což mi přijde trošku divné. Uvidíme časem.

     Sám to nevím.. novináři všude píší o přistání Reaperu, ale spotteri mlčí, což mi přijde trošku divné. Uvidíme časem.

     • Scotty
      21:39 29.08.2021

      Armáda uvedla že ho sem opravdu dopravil C-5. Reaper by tu měl být až do dnů ...Zobrazit celý příspěvek

      Armáda uvedla že ho sem opravdu dopravil C-5. Reaper by tu měl být až do dnů NATO.
      https://www.acr.army.cz/inform... Skrýt celý příspěvek

     • Storm
      22:11 29.08.2021

      Scotty: Armáda uvedla že ho sem opravdu dopravil C-5. No jestli to co píšeš je pravda, tak ve světle toho co se kde píše na internetových zpravodajstvích, je to ukázkový příklad, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty:
      Armáda uvedla že ho sem opravdu dopravil C-5.

      No jestli to co píšeš je pravda, tak ve světle toho co se kde píše na internetových zpravodajstvích, je to ukázkový příklad, no jak to napsat slušně... Asi jen ""novinařiny""...

      Nicméně to že ho přivezli, jestli ho teda přivezli, a teda že nepřiletěl sám, by mohl být krásný příklad toho, že provoz dronů v civilním leteckém provozu, mimo vyhrazené zóny je stále problematický... A samotný provoz Dronu této velikosti je tím dost komplikovaný...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:45 29.08.2021

      Pr většinu novinářů a konzumentů zpráv prostě přiletěl a to je naprosto dostatečná informace. Jestli v bednách nebo vlastní silou je pod jejich rozlišovací schopností a je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Pr většinu novinářů a konzumentů zpráv prostě přiletěl a to je naprosto dostatečná informace. Jestli v bednách nebo vlastní silou je pod jejich rozlišovací schopností a je to naprosto pochopitelné.
      Bude působit z našich letišť a tedy létat přes celou republiku. Nezdá se mi tedy že by tu tedy byl nějaký problém. Americké drony přes nás přelétají celkem často.Skrýt celý příspěvek

     • Storm
      23:45 29.08.2021

      Scotty: Bylo by prosím možné tohle tvé tvrzení doložit? Scotty: Bude působit z našich letišť a tedy létat přes celou republiku. Né nebude, ale NEBUDOU... Rapiery mají být údajně ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty:
      Bylo by prosím možné tohle tvé tvrzení doložit?

      Scotty:
      Bude působit z našich letišť a tedy létat přes celou republiku.

      Né nebude, ale NEBUDOU... Rapiery mají být údajně dva... A né vypadá to že nebudou nad celou republikou... Budou působit ve VVP Boletice... A jak se tam dostanou? Viděl jsi někdy mapku Ample Strike? Nebo mapku zakázaných, vyhrazený, nebezpečných letových prostorů z českého AIP? Víš co jsou ty dlouhe nudle, začínající na letištích a končící ve vojenských prostorech?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:36 30.08.2021

      Storm Jaké tvrzení? Jetli to že přes nás lítají drony tak stačí občas kouknout na ADSB a mít štěstí. To že mají vojenská letadla vyhrazené koridory není nic nenormálního. Ovšem ...Zobrazit celý příspěvek

      Storm
      Jaké tvrzení? Jetli to že přes nás lítají drony tak stačí občas kouknout na ADSB a mít štěstí.
      To že mají vojenská letadla vyhrazené koridory není nic nenormálního. Ovšem přeletové prostory nejsou uzavřené pro ostatní provoz. Navíc na AS nebude dron poprvé.Skrýt celý příspěvek

     • Storm
      10:12 30.08.2021

      Scotty: To že mají vojenská letadla vyhrazené koridory není nic nenormálního. Aha... Takže ty najednou tvrdíš, že ty drony nebudou létat po celé republice, ale jen po určených ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty:
      To že mají vojenská letadla vyhrazené koridory není nic nenormálního.

      Aha... Takže ty najednou tvrdíš, že ty drony nebudou létat po celé republice, ale jen po určených tratích... tzn. Laicky řečeno ve vojenské vzdušném prostoru... Odborně řečeno v aktivovaných vyhrazených prostorech...

      Scotty:
      Ovšem přeletové prostory nejsou uzavřené pro ostatní provoz.

      Pouze zběžně ( nikam se letět nechystám a tak tomu nebudu věnovat víc času než musím, proto bert toto info s rezervou) jsem prolezl AIM ŘLP ( Aeronautical Information Management Řizení Letového Provozu ) o aktivovaných prostorech kde jsem naše i diskutovaný Ample Strike 2021 kde jsou uvedeny názvy časy a výšky aktivace prostorů, mimo jiné i minimální přeletové výšky civilního provozu, kde je mimo jiné jasně uvedeno že lety letadel na cvičení nezůčastněných nebudou povolovány až na vyjímky jako jsou například lety pro záchranu života LS PČR, SAR, LZZS a lety Letecké Hasičské Služby... Ovšem na povolení atd...
      Takže opět... Jak to teda bude? Bude lìtat všude po republice? Jak to teda je s tvým tvrezním o uzavření těch prostorů...

      Scotty:
      Jaké tvrzení? Jetli to že přes nás lítají drony tak stačí občas kouknout na ADSB a mít štěstí.

      Hmmm nedoložil... Nevadí, pokud ale opravdu přelétavají, tak za pravidel IFR po RNAV tratích, což je úplně něco jiného než létat všude po republice víme? Jak říkáš všude po republice lze lítat pouze VFR. Kdy ovšem příslušné stanoviště ŘLP nezajištůje separace mezi provozem a je to výhradně na pilotovi... A to bych chtél vidět jak by to operátor dronu řešil...Skrýt celý příspěvek

     • Storm
      10:33 30.08.2021

      Jo a Scotty... Když podle tvého tvrzení tady létají tak proč ho podle tvého tvrení přivezli C-5kou? Mošnov by mělo být poměrně dobře vybavené letiště na přístrojové přiblížení ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo a Scotty... Když podle tvého tvrzení tady létají tak proč ho podle tvého tvrení přivezli C-5kou? Mošnov by mělo být poměrně dobře vybavené letiště na přístrojové přiblížení pokud si dobře vzpomínám dráha 22 CAT II CAT III... Což by mělo být dostačující i pro přistání dopraváku AUTOLANDem... Myslím že i ten dopravák by teoreticky uměl po zadání patřicných info do FMC z trati přechod na STAR s ILS přiblížením a automaticky přistát... A to jen s minimalní pomocí posádky...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:14 30.08.2021

      Storm Nemám náladu se dohadovat o blbostech. Reaper byl na AS v roce 2019 a 2020, tedy sem může přiletět i odletět. Přelety amerických dronů přes naše území jsou povoleny už od ...Zobrazit celý příspěvek

      Storm
      Nemám náladu se dohadovat o blbostech. Reaper byl na AS v roce 2019 a 2020, tedy sem může přiletět i odletět. Přelety amerických dronů přes naše území jsou povoleny už od roku 2017.Skrýt celý příspěvek

 • Josse
  20:19 28.08.2021

  "Civilizovanost na úrovni evropských norem" to se musím smát když mám v živé paměti jak nám letos na Ukrajině ukradli spz a vydírali nás když jsme je chtěli vrátit...

  "Civilizovanost na úrovni evropských norem" to se musím smát když mám v živé paměti jak nám letos na Ukrajině ukradli spz a vydírali nás když jsme je chtěli vrátit...

  • padre
   21:55 28.08.2021

   Mého souseda kamioňáka vydirala mafie na parkovišti před Moskvou před 3 týdny…to je ten pořádek podle Putina…

   Mého souseda kamioňáka vydirala mafie na parkovišti před Moskvou před 3 týdny…to je ten pořádek podle Putina…

 • xstandis
  12:44 28.08.2021

  To jak Vovu chválí v Rusku, jaký je to nejlepší vůdce a co by si bez něj země počala mě přijde dost absurdní. Největší geopolitická katastrofa pro Rusko nebyl rozpad SSSR, ale to, ...Zobrazit celý příspěvek

  To jak Vovu chválí v Rusku, jaký je to nejlepší vůdce a co by si bez něj země počala mě přijde dost absurdní. Největší geopolitická katastrofa pro Rusko nebyl rozpad SSSR, ale to, že Putin nedokázal rozumně vést dialog s Ukrajinou a nakonec s ní vedl valku, čímž ji zcela odehnal (větší část). Takové typické prokletí velmocí (my jsme přece Rusko). Země s 60 ti mil. obyvatel, průmyslem a nerostným bohatstvím. Žvásty o tom, že Ukrajinci a Rusové jsou jeden národ - to už je fakt mimo realitu. Putin sice Rusko stabilizoval po Jelcinovi, ale tohle totálně zvoral...Skrýt celý příspěvek

  • Upgrade
   13:24 28.08.2021

   Putin a jeho schopnosti sa podla mna fest precenuju. To je vidno z obsadenia Krymu ktory bol strategickym uzemim naposledy za prvej svetovej. Ono cela ta jeho aura zachrancu ako on ...Zobrazit celý příspěvek

   Putin a jeho schopnosti sa podla mna fest precenuju. To je vidno z obsadenia Krymu ktory bol strategickym uzemim naposledy za prvej svetovej. Ono cela ta jeho aura zachrancu ako on udatne vyviedol Rusko z krizy do ktorej ich uvrhol Jlecin, je jeden velky kec. To Jelcin zdedil zbankrotovanu rozpadnutu ekonomiku, nie Putin. Za Jelcina bola cena ropy 40 usd za barel a klesala az k 20 dolarom v roku 98. Nad 40 zacala stupat az po utokoch na dvojicky, kde potom permanentne stupala k 150 usd za barel az do roku 2008. Cloveku sa az natiska uvaha, ci v tych utokoch nemali prsty Rusi, lebo nebyt tych utokov a nasledneho stupania cien uhlovodikov, tak je dnes Rusko tam kde Ukrajina a je otazka, ci by za podobnej ekonomickej situacie este dnes, teda Rusko ako radoby velmoc, vobec existovalo.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    12:12 29.08.2021

    Udržování námmořní základy na Krymu od rozpadu SSSR Ruskem a následné obsazení Krymu v roce 2014 ukazuje na to, že Krym důležitý je, minimálně pro Rusko.

    Udržování námmořní základy na Krymu od rozpadu SSSR Ruskem a následné obsazení Krymu v roce 2014 ukazuje na to, že Krym důležitý je, minimálně pro Rusko.

    • Upgrade
     19:46 29.08.2021

     Nejaky dovod urcite mali, len neviem, ci to stalo za to, spravit si z Ukrajiny nepriatela na generacie dopredu. Hovori sa, ze pred Hitlerom aj Napoleonom zachranila Rusov len hlbka ...Zobrazit celý příspěvek

     Nejaky dovod urcite mali, len neviem, ci to stalo za to, spravit si z Ukrajiny nepriatela na generacie dopredu. Hovori sa, ze pred Hitlerom aj Napoleonom zachranila Rusov len hlbka uzemia. Bez Ukrajiny ziadna hlbka nie je a takto nebude na generacie dopredu a mozno aj nikdy.Skrýt celý příspěvek

     • xstandis
      18:07 30.08.2021

      Do budoucna se Ukrajina pravděpodobně soustředí na spolupráci s Tureckem a Polskem. S Čínou se uvidí podle toho, jak ji budou podporovat USA. Každopádně je vidět, že tato země ...Zobrazit celý příspěvek

      Do budoucna se Ukrajina pravděpodobně soustředí na spolupráci s Tureckem a Polskem. S Čínou se uvidí podle toho, jak ji budou podporovat USA. Každopádně je vidět, že tato země bojuje, je motivovaná, na rozdíl od mnoha zemí Západu, kde už z přehršle blahobytu neví, co by roupama...Do budoucna to představuje ten nejdůležitější kapitál - viz. Izrael, Jižní Korea.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     21:33 29.08.2021

     Hm, dôležitý je, ale len z nostalgických spomienok. Medzinárodná zmluva im "kúsok šťastia" garantovala, ale niekomu sa málilo.... Prakticky to bol krok mimo. Nuž, "komu není ...Zobrazit celý příspěvek

     Hm, dôležitý je, ale len z nostalgických spomienok. Medzinárodná zmluva im "kúsok šťastia" garantovala, ale niekomu sa málilo....

     Prakticky to bol krok mimo. Nuž, "komu není zhůry dáno...."Skrýt celý příspěvek

 • HonzaK
  22:10 27.08.2021

  Dobrý den pánové, hezký článek. Vím, že Ukrajinu čeká dlouhá cesta a pevně věřím, že to zvládne. Nikdy se mi nelíbilo hanlivé označení " úkáčka". Podívejte se dnes na Ukrajince ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den pánové,
  hezký článek. Vím, že Ukrajinu čeká dlouhá cesta a pevně věřím, že to zvládne. Nikdy se mi nelíbilo hanlivé označení " úkáčka". Podívejte se dnes na Ukrajince žijící u nás. Tvrdě pracují a nijak nevyčnívají ve společnosti. Díky jazykové a kulturní blízkosti se dokázali velmi rychle a dobře začlenit. Jsou to lidi jako mi, a proto jim přeju, aby se jim dařilo víc a víc a nemuseli cestovat za prací a opouštět své milované rodiny.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   07:38 28.08.2021

   Pekne napísané. Ale nedá mi o tej kultúrnej a jazykovej blízkosti. To tu takto nemôžeš verejne lebo nedávno tu o tom bola reč a väčšina Českých diskutujúcich sa hlásila skôr ku ...Zobrazit celý příspěvek

   Pekne napísané. Ale nedá mi o tej kultúrnej a jazykovej blízkosti. To tu takto nemôžeš verejne lebo nedávno tu o tom bola reč a väčšina Českých diskutujúcich sa hlásila skôr ku Germánskej kultúrnej skupine.Skrýt celý příspěvek

   • 3ngelchen
    12:41 28.08.2021

    A s čím máš konkrétně problém Miroslave? Zdá se ti podezřelé, že po stovkách let soužití s Germány nám jsou kulturně blízcí?

    A s čím máš konkrétně problém Miroslave? Zdá se ti podezřelé, že po stovkách let soužití s Germány nám jsou kulturně blízcí?

    • Miroslav
     13:01 28.08.2021

     Ja ten dojem nemám, ale minule ma tu v jednej takejto diskusii početná skupina diskutérov presviedčala, že Česi nie sú slovanský ale germánsky národ.

     Ja ten dojem nemám, ale minule ma tu v jednej takejto diskusii početná skupina diskutérov presviedčala, že Česi nie sú slovanský ale germánsky národ.

     • Rase
      13:26 28.08.2021

      Sme středoevropský mix, tak jako v Rakousku, atd.

      Sme středoevropský mix, tak jako v Rakousku, atd.

     • Miroslav
      14:04 28.08.2021

      Rase: Problém týchto úvah je, že otázka etnicity nie je primárne otázkou genetickou. Na svete snáď nemáš vyslovenie geneticky homogénne národy. Je to otázka kultúrna a predovšetkým ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase: Problém týchto úvah je, že otázka etnicity nie je primárne otázkou genetickou. Na svete snáď nemáš vyslovenie geneticky homogénne národy. Je to otázka kultúrna a predovšetkým jazyková. Samozrejme, prevziať do kultúry od Nemcov lásku k pivu a udeninám ešte nemení etnickú príslušnosť krajiny. Česko je krajina slovanská, Rakúsko germánska. Taktiež si netreba pojem "Slovanstvo" zamieňať za Panslavizmus, čo je literárnom-politický smer populárny predovšetkým v prvej polovici 19. storočia v stredoeurópskych krajinách ktoré sa utiekali k Rusku v nádeji, že im pomôže k obrodeniu (samostatnosti). Pozostatkom toho je dnes tak obľúbená trikolóra medzi slovanskými štátmi (Červená, biela, modrá = Panslovanské farby)Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      14:51 28.08.2021

      Češi nejsou ani germánský a ani slovanský národ. Slované, Germáni atd. jako nějaká specifická kulturně-politická entita neexistují. Existují jen jazykové skupiny, které se navíc ...Zobrazit celý příspěvek

      Češi nejsou ani germánský a ani slovanský národ. Slované, Germáni atd. jako nějaká specifická kulturně-politická entita neexistují. Existují jen jazykové skupiny, které se navíc dělí na další skupiny. Takže jako Čech, tedy příslušník národa, který se více jak tisíc let rozvíjel v rámci západní (latinské) kultury (národ je politicko-kulturní entita, nikoliv genetická) mám opravdu více společného s lidmi z jiných národů z téhož kulturního okruhu, než s lidmi z byzantského kulturního okruhu a to bez ohledu, že používají některá podobná slova a naši společní předci přišli před více jak 1500 lety někde od Dněpru.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      16:58 28.08.2021

      Miroslave, Češi jsou geneticky asi tak stejní Slované jako Rumuni. Stejně tak kulturně máme blíže k Bavorům nebo Rakušanům než k typicky Slovanským národům jako jsou Poláci nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslave, Češi jsou geneticky asi tak stejní Slované jako Rumuni. Stejně tak kulturně máme blíže k Bavorům nebo Rakušanům než k typicky Slovanským národům jako jsou Poláci nebo Ukrajinci. Už jen proto, že na zkušenou, nebo do služby se chodilo do Vídně a do Německa a ne na východ. On ani ten příchod Slovanů nebyl do prázdného prostoru a úplně všechny původní obyvatele taky nevymlátili. No a po konci Velké Moravy už východ zůstal periferií a České království se orientovalo na západ.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      17:49 28.08.2021

      Torong Celkem souhlas, nicméně genetika nemá s národností nic společného, národ je politicko-kulturní entita, to zda v tvém genotypu převažují haplotypy typické pro Severní, Jižní ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      Celkem souhlas, nicméně genetika nemá s národností nic společného, národ je politicko-kulturní entita, to zda v tvém genotypu převažují haplotypy typické pro Severní, Jižní nebo Východní Evropu, Středomoří či Blízký východ nemá s tvoji národností nic společného.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      18:36 28.08.2021

      Torong: Rumuni sú Slovania? Ja som mal za to, že ide o Románsky národ rovnako ako Francúzi, Španieli či Francúzi

      Torong: Rumuni sú Slovania? Ja som mal za to, že ide o Románsky národ rovnako ako Francúzi, Španieli či Francúzi

     • Torong
      19:05 28.08.2021

      Miroslav: Tak se podívej na Rumunský genotyp. Haploskupina R1a je u nich zatoupena velmi podobně jako u Čechů. Co se týkákultury, tak ta je velmi silně ovlivněna Rakouskem a ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav:
      Tak se podívej na Rumunský genotyp. Haploskupina R1a je u nich zatoupena velmi podobně jako u Čechů. Co se týkákultury, tak ta je velmi silně ovlivněna Rakouskem a Bavorskem. To není totéž co Německo. Bavoři mají daleko blíže k Rakušanům než k Sasům nebo Prusům. Od Slovanů, kteří sem přišli nám zbyl v podstatě opravdu jenom ten jazyk.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      19:46 28.08.2021

      Torong: může to být i obráceně, že stejný genotyp s Rumuny je daný tím, že zde máme solidní rumunskou kolonizaci Valachů na Valašsku a středozápadním Slovensku.

      Torong: může to být i obráceně, že stejný genotyp s Rumuny je daný tím, že zde máme solidní rumunskou kolonizaci Valachů na Valašsku a středozápadním Slovensku.

     • Torong
      19:54 28.08.2021

      Jura 99:
      Není stejný. Má jen podobně velké zastoupení haploskupiny R1a. Ten zbytek je ale rozdílný.

      Jura 99:
      Není stejný. Má jen podobně velké zastoupení haploskupiny R1a. Ten zbytek je ale rozdílný.

     • Upgrade
      21:15 28.08.2021

      Geneticke haploskupiny nemaju s narodmi spolocne nic, to je zrejme uz z toho ze napriklad pri Y-DNA haploskupine su v Europe dominantne len 4 a asi neexistuje uzemie (uz vobec nie ...Zobrazit celý příspěvek

      Geneticke haploskupiny nemaju s narodmi spolocne nic, to je zrejme uz z toho ze napriklad pri Y-DNA haploskupine su v Europe dominantne len 4 a asi neexistuje uzemie (uz vobec nie stat), kde by sa vyskytovala iba jedna.

      Potom to vyzera tak, ze najvacsie percentualne zastupenie R1b je vo Francuzsku pri atlanitckom pobrezi, R1a niekde okolo Belgorodu a medzi nimi je taky gradient, kde zastupenie jednej postupne klesa a dalsej stupa a aj tie najslovanskejsie staty maju zastupenie slovanskej DNA maximalne 60%. Dalsie dominantne su I1 I2 a tie vyzeraju podobne akurat idu zo severu na juh.

      A aby to nestacilo, tak su tu este dalsie haploskupiny a zrovna v tom Rumunsku ma viac ako 10-percentne zastupenie hned 6 skupin. V Cesku to je po 35% vychod/zapad a 18 percent sever. Ale najvacsia prca to je v Madarsku, tam nema ugrofinsku DNA ani 1% populacie :)

      Koho by to zauimalo, tak tuna je tabulka.
      https://en.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:48 28.08.2021

      Upgrade: Ak hľadáme najväčšiu srandu tak tá je v tom, že v prípade etnicity nejde o genotyp alebo kde kto chodil kde za prácou (ako je uvedené vyššie). Etnicita je daná jazykovou ...Zobrazit celý příspěvek

      Upgrade: Ak hľadáme najväčšiu srandu tak tá je v tom, že v prípade etnicity nejde o genotyp alebo kde kto chodil kde za prácou (ako je uvedené vyššie). Etnicita je daná jazykovou výbavou na danom území a historickou príslušnosťou kmeňa ktorý dané územie sídlil. Česi sú slovanský národ a bodka. To, že od Bavorov prevzali kultúru piva a klobás rozhodne nespravilo z Čechov germánov. My sme 1000 rokov boli v jednom štáte s Rakúskom aj Maďarskom a nikto príčetný by nepovedal, že to z nás spravilo Germánov alebo Húnov (Ugrofínov). To je ako keď vegetarián tvrdí, že človek je prirodzený bylinožravec. Vymenuje 105 dôvodov prečo je to tak, ale prečo má zuby prispôsobené na trhanie mäsa, to vysvetliť nedokáže.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:30 28.08.2021

      Miroslav Zrovna vy jste bylo od pomaďarštění jen pomyslný krůček. Nebýt Československa patrně by dnes Slovenko a Slováci jako takový neexistovali. V Čechách jsme genetická směsice, ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Zrovna vy jste bylo od pomaďarštění jen pomyslný krůček. Nebýt Československa patrně by dnes Slovenko a Slováci jako takový neexistovali.
      V Čechách jsme genetická směsice, která přejala kulturu a jazyk posledních přistěhovalců. Takže pokud se u nás někdo chce identifikovat jako Slovan, Germán nebo Kelt klidně může. je dost pravděpodobné že mu v krvi koluje odkaz na všechny tyhle etnika.Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      01:11 29.08.2021

      Ktovie ako o je s tou etnicitou Cechov naozaj. V pamatiach nejakeho arabeskeho kupca, na ktoreho meno si teraz fakt nespomeniem, sa spomina, ako chodili Arabi na sever kupovat ...Zobrazit celý příspěvek

      Ktovie ako o je s tou etnicitou Cechov naozaj. V pamatiach nejakeho arabeskeho kupca, na ktoreho meno si teraz fakt nespomeniem, sa spomina, ako chodili Arabi na sever kupovat otrokov, kupovali tam Slovanov a kupovali ich od Rusov. Tak isto ich vraj chodili kupovat na zapad a tam ich vraj kupovali od Cechov. Vie sa, odkial pochadza a odkedy sa objavuje vyraz Cech/Cesko? Mozno to bol povodne fakt nejaky germansky kmen.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      07:53 29.08.2021

      Scotty: Presne ako celý čas tvrdím, tu nikto nevie čo je to tá etnicita ale každý má na to nejaký názor... 1/ Kelti nie sú samostatná etnicita. Ide o germánsky kmeň ktorý však ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Presne ako celý čas tvrdím, tu nikto nevie čo je to tá etnicita ale každý má na to nejaký názor...

      1/ Kelti nie sú samostatná etnicita. Ide o germánsky kmeň ktorý však prijal aj isté románske prvky spôsobu života
      2/ Neviem kde si prišiel na to, že sme boli krôčik od pomaďarčenia. Snažili sa o to 1000 rokov a nikdy sa im to nepodarilo. Odporúčam prečítať niečo ohľadom tejto témy od autora Pavla Dvořáka
      3/ Opakujem, etnicita nemá nič spoločné s genetikou. Etnicita berie do úvahy najmä: jazyk, náboženstvo, zvyky, územie osídlené z historického hľadiska. Nikoho v tomto prípade nezaujíma či Čech žerie na raňajky bavorské klobásky alebo či jeho dedo si na potulkách Viedňou našiel nejakú Gertrúdu.

      https://cs.m.wikipedia.org/wik...

      https://cs.m.wikipedia.org/wik... Skrýt celý příspěvek

     • 3ngelchen
      08:11 29.08.2021

      Miroslav: je vazne zarazejici s jakym elanem zde dovedes prezentovat svoje znacne omezene nazory. Pokud pod kulturou vidis pouze pivo a klobasy, je to zejmena vypovidajici o tobe ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: je vazne zarazejici s jakym elanem zde dovedes prezentovat svoje znacne omezene nazory. Pokud pod kulturou vidis pouze pivo a klobasy, je to zejmena vypovidajici o tobe samem.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      09:44 29.08.2021

      Miroslav Evidentně ti chybí patřičné vzdělání, aby si to pochopil. Nicméně to zkusím ještě jednou. Jazyk je pouze jedním, nikoliv jediným znakem národa. V některých případech ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Evidentně ti chybí patřičné vzdělání, aby si to pochopil.
      Nicméně to zkusím ještě jednou. Jazyk je pouze jedním, nikoliv jediným znakem národa. V některých případech dokonce není vůbec důležitý, např. Švýcaři.
      Takže slovanské, germánské či románské národy neexistují. Existují pouze slovanské, germánské, románské..... jazyky. Které se navíc často dělí do podskupin. V případě těch slovanských na západní (čeština, Lužická srbština, polština, slovenština), jižní (slovinština, chorvatština, srbština, černohorština, makedonština a bulharština) a východní (ukrajinština, běloruština a ruština). To s národností nemá nic společného, tedy neexistují Slované, ale pouze a jenom Češi, Slovinci či Ukrajinci. Jejichž jazyky vznikly postupným vývojem z původní slovanštiny, kterou nicméně min. 1000 let nikdo nemluví. Jinak ty národy nemají mnoho společného, liší se kulturou, historií, náboženstvím což jsou další znaky národa. Jak správně podotkl Scotty, nebýt českých vojáků a následného kulturního úsilí, tak dnes Slováci neexistují a Maďarů by bylo o pět milionů více. Přitom obyvatelstvo by se nezměnilo, pouze by přijalo maďarskou (nikoliv ugrofinskou) identitu, tedy kulturu a jazyk. Takže jestli se považuje za Slovana, samozřejmě můžeš, ale je to pitomost, protože žádná slovanská kultura, jazyk, společně chápaná historie, společné území, tedy to co dělá národ národem neexistují.Skrýt celý příspěvek

     • achi67
      10:07 29.08.2021

      Jen taková malá poznámka k těm Bavorům - on ten název Bahavoriuom, Bavorsko, znamená muži (lid) z Bohemie... Je potom tedy otázka, kdo od koho zdědil tu lásku k pivu :-) A velmi ...Zobrazit celý příspěvek

      Jen taková malá poznámka k těm Bavorům - on ten název Bahavoriuom, Bavorsko, znamená muži (lid) z Bohemie... Je potom tedy otázka, kdo od koho zdědil tu lásku k pivu :-) A velmi přesně to vystihuje kulturně-genetický základ zdejšího regionu.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:32 29.08.2021

      Skupinu lidí žijící v nějakém prostoru charakterizuje etnicita, jazyková skupina, genotyp, kultura nebo třeba náboženství. To jsou ukazatele, které se buď prolínají nebo u ...Zobrazit celý příspěvek

      Skupinu lidí žijící v nějakém prostoru charakterizuje etnicita, jazyková skupina, genotyp, kultura nebo třeba náboženství. To jsou ukazatele, které se buď prolínají nebo u jednotlivců liší, ale ta skupina si historicky zvolila společný název (národ). Je zajímavé, že snad jedině ten název národa se v čase nemění, zatímco ostatní parametry dost zhusta ano. Průměrný Čech se za posledních 100let odklonil od germánského vlivu, protože byl přísun imigrace ze Slovenska, Rumunska, Řecka, Ukrajiny a naopak odliv Němců kvůli odsunu. Například je zde pársettisícová kultura Romů, původem Slováků, ještě před válkou zde tato kultura prakticky nežila (řádově nízké tisíce). Rovněž Německo se parametricky mění, takže vedle Miroslavova piva a klobásky se hlásí o slovo čaj a kebab. Téma (ne)pomaďarštění Slováků je určitě zajímavé. Slováci nebyli státotvorný národ, ale různými shodami okolností stát mají a naopak řada jeho obyvatel byla za posledních 100let poslovenštěna.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      11:39 29.08.2021

      3ngelchen & Nesher Tak mi ukážte jediný relevantný dokument ktorý by Čechov radil ku germánskym národom. Škoda, že ste sa nenarodili skôr. Mohli ste Hitlerovi vysvetliť, že ste ...Zobrazit celý příspěvek

      3ngelchen & Nesher

      Tak mi ukážte jediný relevantný dokument ktorý by Čechov radil ku germánskym národom. Škoda, že ste sa nenarodili skôr. Mohli ste Hitlerovi vysvetliť, že ste vlastne Germáni a nie podradní Slovania. A vlastne aj celá svetová sociologická veda má zjavne medzery keď vás radia medzi SlovanovSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:17 29.08.2021

      Miroslav: jedna věc je, že pod názvem národa "Češi" se předpokládá slovanský národ a druhá věc je, jak jsem se snažil naznačit v předchozím příspěvku, že obsah národa nebo chceš-li ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: jedna věc je, že pod názvem národa "Češi" se předpokládá slovanský národ a druhá věc je, jak jsem se snažil naznačit v předchozím příspěvku, že obsah národa nebo chceš-li jeho krev se prostě mění. Máme podle výzkumu zhruba stejný genofond jako Rakušané, jsou Rakušané Slovani nebo Germáni ? Kam se posunou geny Francouzů, Němců, Švédů pod vlivem masové imigrace a vysoké populační aktivity imigrantů ? Budou za 100let Němci Germány jen podle historického zvyku, stejně jako Češi jsou Slované podle zvyku ?
      Jinak nakousl jsi Hitlera, tehdy samozřejmě rasový výzkum proběhl a je známo, i přes tehdejší neexistenci genetických testů (měřili lebku, barvy, tvary), že závěr je překvapil. Údajně bylo obyvatelstvo Protektorátu germánštější než obyvatelstvo Sudet, což je skutečně zvláštní.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:24 29.08.2021

      Miroslav Hitlera do toho netahejte, ten právě rozděloval národy podle řeči, nikoli podle kulturních podobností. Tak jak to má ve zvyku dělat těžký nacionalizmus. Jenže tito lidé ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Hitlera do toho netahejte, ten právě rozděloval národy podle řeči, nikoli podle kulturních podobností. Tak jak to má ve zvyku dělat těžký nacionalizmus. Jenže tito lidé dost často neví o čem mluví.
      A teď k těm kulturním bodům.
      Copak v České Republice dominuje Pravoslavná církev?
      Copak u nás dominují kostely s cibulovitou věží?
      Je snad naše literatura plná prvků původní Ruské literatury do 18. století?
      Používáme snad azbuku?
      České země, vždy byli více ovlivňováni západním živlem než tím východním.
      V Čechách se až do 19. století mluvilo směsicí mnoha jazyků, češtiny, polštiny, němčiny, latiny, francouzštiny a na základě toho zde také vznikala mnohá nářečí, protože docházelo k prolínání jednotlivých řečí. A stejně jak se prolínala řeč, prolínala se i kultura, zvyklosti, náboženství, filozofické postoje a podobně.
      Takže znovu si pořádně přečtěte co vám zde napsal Nesher, protože vám to napsal jednoduše a srozumitelně.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      12:52 29.08.2021

      Jura & Klimesov: Prečo do toho ťaháte stále tú genetiku? Genetika v etnicite nemá miesto pretože v histórii prebehlo niekoľko sťahovaní národov alebo aj iné genetické miešanie. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura & Klimesov: Prečo do toho ťaháte stále tú genetiku? Genetika v etnicite nemá miesto pretože v histórii prebehlo niekoľko sťahovaní národov alebo aj iné genetické miešanie. Tento faktor je tak už irelevantný. Maďari geneticky tiež nie sú povodní Júni a predsa sa radia k Ugrofínom podobne ako Fíni. Je to dané predovšetkým jazykom.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      13:39 29.08.2021

      Miroslav Můj švagr v dnešní době využívá více angličtinu než češtinu, protože pracuje v zahraničí. Své děti odmala učí angličtině, ale i češtině. Do jaké národnosti podle vás teda ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Můj švagr v dnešní době využívá více angličtinu než češtinu, protože pracuje v zahraničí. Své děti odmala učí angličtině, ale i češtině. Do jaké národnosti podle vás teda patří?
      V dávných dobách se běžně po celé Evropě mluvilo francouzsky, byl to tehdá světový jazyk. Šlechta, obchodníci a lidé s vyšším postavením francouzštinu využívali více než svůj rodný jazyk.
      Naše kultur je ovlivněna cca 1000 lety křesťanstvím. Základním znakem západního vnímání křesťanství je latina. Stovky let kněží a učenci napříč Českými zeměmi používali latinu jako svůj hlavní jazyk.
      Takže omyl, jazyk není určujícím faktorem, tak jak vy si myslíte. Tohle myšlení přišlo až v 19. století s příchodem národnostního povědomí nebo spíše nacionalizmu, kdy se hledal nejjednodušší způsob segregace v té době dosti jazykově propletené Evropě.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      14:52 29.08.2021

      Klimesov: Myslím, že etnicita národa sa neodvíja od toho, ako hovorí tvoj švagor, vlastne ani žiaden iný jednotlivec. A to dokonca ani kráľ. Rozhodujúce pre určenie etnicity je ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: Myslím, že etnicita národa sa neodvíja od toho, ako hovorí tvoj švagor, vlastne ani žiaden iný jednotlivec. A to dokonca ani kráľ. Rozhodujúce pre určenie etnicity je väčšinový podiel českého (slovanského) jazyka v populáciiSkrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      17:42 29.08.2021

      Miroslav Prosím? Takže Žid mluvící česky, už není příslušníkem Židovského etnika, ale rovnou se z něj stává Slovan? Ale no tak. To vaše lpění na jazyku je nesmyslné. A to, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Prosím?
      Takže Žid mluvící česky, už není příslušníkem Židovského etnika, ale rovnou se z něj stává Slovan?
      Ale no tak. To vaše lpění na jazyku je nesmyslné. A to, že etnicitu určuje většina je totální kravina :D :D
      Etnicita se totiž určuje podle více faktorů, kde řeč hraje jen jeden z mnoha. Dále se etnicita řídí kulturou, náboženstvím a třeba genetikou, dějinami a mnoha dalšími faktory. Viz. odkaz.
      Nehledě na to, že jazyk si prošel v rámci historie podobným vývojem a prolínáním a mícháním slov, jako samotná genetika. Kdyby na vás dnes někdo promluvil původním "Slovanským jazykem" tak mu nebudete rozumět. Takže pokud se nemůže brát genetika do etnicity kvůli míchání tak jazyk taky ne :-)

      https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • Upgrade
      20:05 29.08.2021

      Podla mna je cela tato debata o narodoch mimo, nakolko narod je pojem skor politicky a geograficky a teda geopoliticky. Ze sa tam ludia snazia nasukat, co sa im prave hodi do ...Zobrazit celý příspěvek

      Podla mna je cela tato debata o narodoch mimo, nakolko narod je pojem skor politicky a geograficky a teda geopoliticky. Ze sa tam ludia snazia nasukat, co sa im prave hodi do svetonazoru, to len umocnuje. Ja uz ked u nas pocujem vyraz "pronarodny," tak sa mi otvara nozik vo vrecku, nakolko to tu zasadne pouziva ten najvacsi ksindl.Skrýt celý příspěvek

     • ABC123
      22:05 30.08.2021

      Celkom zaujímavé je porovnanie maďarov na území dnešného Slovenska pred vznikom ČSR a nemcov na území Čiech. Ono to skôr vyzerá tak, že keby to išlo ďalej ako dovtedy, tak by dnes ...Zobrazit celý příspěvek

      Celkom zaujímavé je porovnanie maďarov na území dnešného Slovenska pred vznikom ČSR a nemcov na území Čiech. Ono to skôr vyzerá tak, že keby to išlo ďalej ako dovtedy, tak by dnes skôr nebolo Čechov ako Slovákov....
      - V zemích Koruny české (Čechy, Morava a rakouské Slezsko) nárokovaných Československem, žilo podle sčítání lidu z 31. prosince 1880 celkem 2 927 684 osob německé národnosti, což v té době bylo 36,04 % celkové populace v zemi. [5] V roce 1910 žilo v zemích Koruny české 6,33 milionu osob české a 3,49 milionu osob německé národnosti (tj. němečtí Češi, Moravané a Slezané, později často označovaní všichni souhrnně, byť nesprávně jako sudetští Němci).

      - Vývoj počtu Maďarov na Slovensku:
      Rok sčítania Počet % Zmena počtu Zmena v %
      1880 546 458 22,2 - -
      1890 633 422 24,6 +97 964 +17,9
      1900 749 556 26,9 +116 134 +18,3
      1910 884 309 30,2 +134 753 +18,0

      https://cs.m.wikipedia.org/wik...

      https://sk.m.wikipedia.org/wik... Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      07:26 31.08.2021

      Počet ľudí hlásiacich sa k maďarskej národnosti neustále a dlhodobo klesá. Generácia ktorá tu ostala po vojne a po slovensky nevedia ani ceknúť v podstate vymrela. Ostali len mladí ...Zobrazit celý příspěvek

      Počet ľudí hlásiacich sa k maďarskej národnosti neustále a dlhodobo klesá. Generácia ktorá tu ostala po vojne a po slovensky nevedia ani ceknúť v podstate vymrela. Ostali len mladí ktorí odišli za prácou či vzdelaním do väčších miest a tam sa asimilovaliSkrýt celý příspěvek

    • skelet
     16:06 29.08.2021

     tak oni samotní Němci zjistili, že Češi jsou tak trošku jiní. Dle jejich nálezů bylo 45% české populace "nordische", což jak uvádí historici byl větší poměr, než třeba u Prusů. ...Zobrazit celý příspěvek

     tak oni samotní Němci zjistili, že Češi jsou tak trošku jiní. Dle jejich nálezů bylo 45% české populace "nordische", což jak uvádí historici byl větší poměr, než třeba u Prusů. (jiní nacističtí antropologové k tomu oficiálnímu výzkumu přihodili další +5%).
     Heydrich tedy k dospěl k závěru, a také jej oficiálně přednesl, že Češi mají být z většiny poněmčeni. Ti u kterých by to nešlo nebo byli od narození méněcenní měli být přesunuti do východních částí tisícileté říše, kde jim měly být dávány správcovské funkce.
     Ten nacistický výzkum +- odpovídá modernímu výzkumu.
     Stran kultury není co řešit. Od 13.století se Češi orientují čiště na západní evropský kulturní a politický okruh.
     Takže jediné spojení se Slovany (Rusy) je de facto jazyková skupina.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      16:27 29.08.2021

      Slovan neznamená Rus, rovnako ako Germán neznamená Nemec. Germán môže byť kľudne Švéd alebo aj Angličan

      Slovan neznamená Rus, rovnako ako Germán neznamená Nemec. Germán môže byť kľudne Švéd alebo aj Angličan

     • skelet
      16:37 29.08.2021

      jistě, proto nás nacisti zařadili mezi Nordische. ;)
      Můžeš se chytat stébel, ale prostě jsme byli víc germáni, než třeba Prusové nebo Rakušáci.

      jistě, proto nás nacisti zařadili mezi Nordische. ;)
      Můžeš se chytat stébel, ale prostě jsme byli víc germáni, než třeba Prusové nebo Rakušáci.

     • Upgrade
      19:49 29.08.2021

      Nacisticke meranie nosov a usi, fakt nie je argment.

      Nacisticke meranie nosov a usi, fakt nie je argment.

     • Upgrade
      19:58 29.08.2021

      Mimochodom, tie nacisticke kriteria cistej germanskej rasy najviac zodpovedaju skandinavskej haploskupine I1. To len na margo absurdonsti celeho toho ich konceptu.

      Mimochodom, tie nacisticke kriteria cistej germanskej rasy najviac zodpovedaju skandinavskej haploskupine I1. To len na margo absurdonsti celeho toho ich konceptu.

     • skelet
      20:56 29.08.2021

      To nacistické měření nosu, světě div se, plus minus odpovídá modernímu genetickému měření.

      To nacistické měření nosu, světě div se, plus minus odpovídá modernímu genetickému měření.

   • Nesher
    11:54 29.08.2021

    Miroslav Ty jsi spadl na hlavu? Opakují znovu, žádné germánské, slovanské či jiné národy v Evropě neexistují, existují pouze a jenom jazykové skupiny, což je záležitost ...Zobrazit celý příspěvek

    Miroslav
    Ty jsi spadl na hlavu? Opakují znovu, žádné germánské, slovanské či jiné národy v Evropě neexistují, existují pouze a jenom jazykové skupiny, což je záležitost filologická, nikoliv etnická.
    Takže Češi nejsou ani Slované, ani Germáni, ani Románi, ani Ugrofinové či Baltové (evropské jazykové skupiny), ale pouze a jenom Češi. Tedy svébytný národ, jehož kultura se dlouhodobě utvářela v rámci západní (latinské) kultury, pod silným vlivem sousední německé kultury. Myslím, že to není zase tak těžké na pochopení.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     15:15 29.08.2021

     Je to všeobecne uznávaný pojem a delenie. S čím máš problém? Sa hanbíš? Buďme teda progresívni. Keď už sme zrušili 2 pohlavia, tak prečo by sme nepopreli aj jazykovú skupinu či ...Zobrazit celý příspěvek

     Je to všeobecne uznávaný pojem a delenie. S čím máš problém? Sa hanbíš? Buďme teda progresívni. Keď už sme zrušili 2 pohlavia, tak prečo by sme nepopreli aj jazykovú skupinu či pôvod? Veď teraz sme už všetci jedna veľká rodina. Môžeš si slobodne vybrať pohlavie, orientáciu, aj pôvod :-)Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:39 29.08.2021

      Držíš se jazyka jako hovno košile, protože jazyk je to JEDINÉ co podporuje tvůj názor. Nemůžeš připustit cokoli jiného, protože by se ti argumentace rozpadla jako domeček z karet. ...Zobrazit celý příspěvek

      Držíš se jazyka jako hovno košile, protože jazyk je to JEDINÉ co podporuje tvůj názor. Nemůžeš připustit cokoli jiného, protože by se ti argumentace rozpadla jako domeček z karet. Jazyk je pouze jeden z mnoha faktorů ovlivňující národnost. Neexistují slovanské národy, ale národy hovořící slovanskými jazyky. Se s tim smiř.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      16:14 29.08.2021

      Problém mám s tím, že je to ahistorická pitomost. Tahat do toho progresivismus je ještě větší, ale když chybí argument, že? A znovu opakuji, existují jazykové skupiny, což je ...Zobrazit celý příspěvek

      Problém mám s tím, že je to ahistorická pitomost. Tahat do toho progresivismus je ještě větší, ale když chybí argument, že? A znovu opakuji, existují jazykové skupiny, což je termín filologický, nikoliv etnologický. Jazyk je jen jedním, nikoliv jediným a dokonce ani nejdůležitějším aspektem národa. Což nám ostatně dokazuje např. němčina, kterou mluví příslušníci hned tří evropských národů. Němci, Rakušané a částečně Švýcaři. Ostatně Švýcaři krásně ukazují, že je tvoje definice národů dle jazykových skupin totální pitomost, protože co pak podle tebe jsou teda Švýcaři? Germáni nebo Románi?
      Takže když už mermocí chceš mluvit o nějakých národnostních skupinách (což je samo o sobě problematické) je daleko přesnější mluvit o nich na základě geografie, např. středoevropské, středomořské, skandinávské...... národy. Protože tady, díky vzájemnému ovlivňování a kultuře lze nějaké podrobnosti vysledovat. Viz ti tví Slované, já jako Čech nemám s takovým Rusem společného prakticky nic, nemáme společnou historii, geografii, náboženství, kulturu (ve smyslu politicko-sociálním), písmo, takže vlastně vůbec nic. Jediné co máme společné je několik podobně znějících slov, jenže to má čeština i s němčinou či dnes s angličtinou. Ale podle tebe jsme oba Slované. A teď mi řekni kde je v tom dělení nějaká logika ty Slovane?Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      17:03 29.08.2021

      Nesher: Vieš čo je základný problém tejto debaty? 1/ Pojem Slovanstva spájate s nejakým nacionalizmom. Pritom je to normálny historický pojem. 2/ Pojem Slovanstva spájate s ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher: Vieš čo je základný problém tejto debaty?

      1/ Pojem Slovanstva spájate s nejakým nacionalizmom. Pritom je to normálny historický pojem.
      2/ Pojem Slovanstva spájate s Ruskom. Neviem prečo sa treba identifikovať s Ruskom. Slovan neznamená Rus rovnako ako Germán neznamená Nemec.
      3/ Pojem Slovanstva spájate s politikou. Čo si myslíš, že ja som nejaký proruský troll a snažím sa ťa presvedčiť o bratskom Rusku? To vôbec nie je mojím cieľom.
      4/ Pojem Slovanstva si zamieňate s tzv Panslavizmom, čo je vlastne literárno-politický smer populárny predovšetkým v prvej polovici 19. storočia. Dnes pojem Slovanstva zneužívajú pologramotní nacionalisti a vy ste im na to skočili :-)

      Klasické delenie Európskych národov:

      - Románske: Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Rumunsko...
      - Germánske: Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Holandsko, Anglicko, Írsko, Dánsko, Švédsko...
      - Slovanské: Rusko, Ukrajina, Poľsko, Česko, Slovensko, Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko...
      - Ugrofínske: Maďarsko, Fínsko
      - Zvláštne: Helénske (Gréčtina)Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      17:25 29.08.2021

      Miroslav Ne problém je v tom, že ty rozděluješ národy dle jazykových skupin, což je nesmysl. To co jsi vyjmenoval, jsou jazykové skupiny, nikoliv etnologické. Tedy pojmy z ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav
      Ne problém je v tom, že ty rozděluješ národy dle jazykových skupin, což je nesmysl. To co jsi vyjmenoval, jsou jazykové skupiny, nikoliv etnologické.
      Tedy pojmy z naprosto jiného vědního oboru.
      Jak už tu padlo, nejsou slovanské či germánské národy, ale národy hovořící slovanskými či germánskými jazyky. Prostě si plácnul pitomost a teď na ni trváš, aby si neztratil tvář.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:44 29.08.2021

      Nesher: Miroslav se drží klasického dělení dle pouček z 19.století. Jenže po nástupu genetiky z toho už zůstaly jen ty jazyky. ..

      Nesher: Miroslav se drží klasického dělení dle pouček z 19.století. Jenže po nástupu genetiky z toho už zůstaly jen ty jazyky. ..

     • Miroslav
      17:48 29.08.2021

      Wiki SK: Česi (po česky Češi) sú západoslovanský národ tvoriaci väčšinu obyvateľov Česka. Wiki CZ: Češi (archaicky Čechové) jsou západoslovanský národ, žijící převážně na území ...Zobrazit celý příspěvek

      Wiki SK: Česi (po česky Češi) sú západoslovanský národ tvoriaci väčšinu obyvateľov Česka.

      Wiki CZ: Češi (archaicky Čechové) jsou západoslovanský národ, žijící převážně na území Česka.

      Wiki EN: The Czechs (Czech: Češi) are a West Slavic ethnic group and a nation native to the Czech Republic

      Wiki DE: Tschechen (veraltet Böhmen, tschechisch: Češi) sind eine westslawische Ethnie.

      Všetky zdroje hovoria jasne, že Česi sú západoslovanský národ, ale ja som ten blázon lebo odmietam tvrdiť, že Česi sú GermániSkrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:11 29.08.2021

      no apravdou je, že geneticky jsme Slované ze zhruba 44%. Nordische jsme nyní na nějakých 41%. A když tomu přičteme zbytek, tak Češi nejsou slovanským národem :) Sakra život je tak ...Zobrazit celý příspěvek

      no apravdou je, že geneticky jsme Slované ze zhruba 44%. Nordische jsme nyní na nějakých 41%. A když tomu přičteme zbytek, tak Češi nejsou slovanským národem :)
      Sakra život je tak komplikovaný :DSkrýt celý příspěvek

     • Nesher
      18:20 29.08.2021

      Skelet Však říkám, že jsou to ahistorické pitomosti, prostě veteš z 19. století. Miroslav To, že něco píšou na Wikipedii to je skutečně argument. Já nechápu proč je pro tebe tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Skelet
      Však říkám, že jsou to ahistorické pitomosti, prostě veteš z 19. století.
      Miroslav
      To, že něco píšou na Wikipedii to je skutečně argument. Já nechápu proč je pro tebe tak těžké pochopit, že jazykové skupiny se nerovná národností skupiny. Protože ty národností skupiny neexistují, ty jazykové ano (z filologického hlediska).Skrýt celý příspěvek

     • Kfir
      23:03 29.08.2021

      Pekná debata. Aj keď úplne o ničom. :) Najlepšie sú na tom Židia/židia. Keď chcú môžu byť len židia, ak sa napríklad narodili v USA. Ak sa narodili v Tunisku je samozrejme lepšie ...Zobrazit celý příspěvek

      Pekná debata. Aj keď úplne o ničom. :)
      Najlepšie sú na tom Židia/židia. Keď chcú môžu byť len židia, ak sa napríklad narodili v USA. Ak sa narodili v Tunisku je samozrejme lepšie byť Židia.
      A keď už sa stretnú v Izraeli ako Židia, tak genetika bude to posledné čo ich bude spájať. Aškenázi a Mizrachim si nebudú ani rozumieť, ani sa podobať. A napriek tomu budú aj Židia (národ), aj židia (náboženstvo).
      Celá debata o tom kto sú Česi mi príde nezmyselná (aj keď ma pobavila). Každý môže byť čím chce bez ohľadu na jazyk, genetiku, náboženstvo atď. Dobrý príklad je Izrael, ale aj Švajčiarsko, USA, Kanada atď.
      A kto je podľa mňa Čech? Náturou je skôr Germán aj keď hovorí slovanským jazykom. Ale to je len preto, lebo jazyk sa učí dieťa od matky a nie naopak. :)Skrýt celý příspěvek

 • perunBB
  21:24 27.08.2021

  Pohľad Ukrajincov je: dávajte peniaze len na skutočnosť našej existencie, pretože ich chceme. A ak tak neurobíte, budeme aj naďalej predstavovať problém pre vás a všeobecne pre ...Zobrazit celý příspěvek

  Pohľad Ukrajincov je: dávajte peniaze len na skutočnosť našej existencie, pretože ich chceme. A ak tak neurobíte, budeme aj naďalej predstavovať problém pre vás a všeobecne pre všetkých.Vypadá to tak , že osud Ukrajiny je zrejmý a po potulkách po Európe sa vráti späť do sféry vplyvu Ruska.Skrýt celý příspěvek

  • Harvest
   21:34 27.08.2021

   Tak ty si dobre mimo.

   Tak ty si dobre mimo.

  • Torong
   21:59 27.08.2021

   To jsi vymyslel sám?

   To jsi vymyslel sám?

  • Upgrade
   22:21 27.08.2021

   Ked si predstavim rusku sferu vplyvu, tak ma napadne hlaska uz ani neviem z ktoreho filmu, ze: Traja nie su gruppen sex :)

   Ked si predstavim rusku sferu vplyvu, tak ma napadne hlaska uz ani neviem z ktoreho filmu, ze: Traja nie su gruppen sex :)

  • toustr
   08:56 28.08.2021

   Já si dovolím sdílet jedno video z oficiálního nácviku na vojenskou přehlídku v Kyjevě 2021. Ano, není to statisícový dav, ale podle mě to věrně ilustruje vnímání situace. ...Zobrazit celý příspěvek

   Já si dovolím sdílet jedno video z oficiálního nácviku na vojenskou přehlídku v Kyjevě 2021. Ano, není to statisícový dav, ale podle mě to věrně ilustruje vnímání situace.
   https://youtu.be/7_08YqwJ3O0...
   Ono i kdyby jste se podíval na ČR (ať to máte jednodušší), tak zjistíte, že "proruští" občané se dělí na 2 podskupiny:
   - jednoduší lidé, kteří nemají dostatečnou "gramotnost", aby byli objektivně schopni rozlišit nějaké informace (tudíž lehce manipulovatelní)
   - lidé, kteří by z onoho režimu profitovali a na tu první skupinou zvysoka se...
   Osobně neznám žádného Ukrajince, abych ho mohl vyzpovídat, ale myslím si, že jim jednoduše po všech těch letech s Ruskem došla trpělivost. A že Ukrajina chce peníze? No samozřejmě... jen se podívejte, jak dopadla po těch letech ve Svazu.Skrýt celý příspěvek

 • martin@eurus.cz
  15:00 27.08.2021

  Ukrajina má možná potenciál, ale kašle na to. Chtěl jsem z Ukrajiny něco dovážet pro svoji firmu. Obvolal jsem a obeslal mailem desítky firem s poptávkou. 90% jich ani ...Zobrazit celý příspěvek

  Ukrajina má možná potenciál, ale kašle na to. Chtěl jsem z Ukrajiny něco dovážet pro svoji firmu. Obvolal jsem a obeslal mailem desítky firem s poptávkou. 90% jich ani neodpovědělo, a ti co odpověděli nebyli schopni ani zaslat nabídku. S jediným "dodavatelem" jsem to dotáhl až do fáze objednávky. Avšak po odeslání objednávky přestali komunikovat. Ze zoufalství jsem zkustil napsat na obchodní sekci ukrajinského velvyslanectví. Ani se nenamáhali s odpovědí.
  Zkušenosti z ročního pokusu navázat obchodní styk s firmami z UA:
  - komunikace pouze rusky, velmi vyjímečně anglicky
  - technologicky strašně pozadu - webové stránky má 1 z 10 firem
  - najít někoho, kdo je schopen legálně prodat zboží do EU - nemožné
  - zásadní neznalosti logistiky, celních a jiných právních předpisů

  Dopadlo to tak, že dovážím z Ruska. Domluva bez problému, mnohem modernější technologie, vývoz zboží bez problému, platby možné jak online, tak klasickým bankovním převodem - spolupráce na 1 s *Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   15:12 27.08.2021

   Tak Ukrajina určitě není ideální místo k podnikání. Že jsi měl špatnou zkušenost, bych ti i věřil. Ale tak trošku to přeháníš. Na Ukrajiné je všechno špatně a v Rusku super a na ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak Ukrajina určitě není ideální místo k podnikání. Že jsi měl špatnou zkušenost, bych ti i věřil. Ale tak trošku to přeháníš. Na Ukrajiné je všechno špatně a v Rusku super a na první dobrou. Kde já už takové řeči slyšel... Zvláštní, že Turci to zvládli a taková Tatra taky. Možná je Stehlík lepší podnikatel...Skrýt celý příspěvek

   • martin@eurus.cz
    17:31 27.08.2021

    Je rozdíl mezi exportem na Ukrajinu (Tatra, Turci, ...) a importem z Ukrajiny. Hele, já se fakt snažil protože je mi bližší země, která se o demokracii aspoň snaží než říše zla. ...Zobrazit celý příspěvek

    Je rozdíl mezi exportem na Ukrajinu (Tatra, Turci, ...) a importem z Ukrajiny. Hele, já se fakt snažil protože je mi bližší země, která se o demokracii aspoň snaží než říše zla. Ale to byla zoufalost a plýtvání časem a energií.
    Z Ruska reagovali hned, zdarma poslali vzorky a od té doby už přes 3 roky bez problému spolupracujeme. Do obchodu city nepatří. To bych nic nevidělal :-)Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     18:44 27.08.2021

     S čím obchodujete že to musíte dovážet zrovna z postsovětského prostoru?

     S čím obchodujete že to musíte dovážet zrovna z postsovětského prostoru?

     • martin@eurus.cz
      20:39 27.08.2021

      Dovážím pro rybáře marmyšky. Vyrábí se pouze v Rusku, UA a KZ.

      Dovážím pro rybáře marmyšky. Vyrábí se pouze v Rusku, UA a KZ.

    • Torong
     18:51 27.08.2021

     Sorry, ale pohádkám nevěřím. Že je Ukrajina trh poněkud "specifický" vím. Ale naprosto nežeru, že žádná firma nereaguje, všechno je absolutně špatně a v Rusku, které je prakticky ...Zobrazit celý příspěvek

     Sorry, ale pohádkám nevěřím. Že je Ukrajina trh poněkud "specifický" vím. Ale naprosto nežeru, že žádná firma nereaguje, všechno je absolutně špatně a v Rusku, které je prakticky stejně "specifický" trh je okamžitě všechno absolutně dobře.Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      19:28 27.08.2021

      Koukám, že zase žvaníte aniž by jste měl osobní zkušenost. Stroj z naší firmy zaplacený ukrajinskou stranou stál 2 měsíce na celnici, po dodání zákazníkovi jej chtěl nejdřív ...Zobrazit celý příspěvek

      Koukám, že zase žvaníte aniž by jste měl osobní zkušenost. Stroj z naší firmy zaplacený ukrajinskou stranou stál 2 měsíce na celnici, po dodání zákazníkovi jej chtěl nejdřív zlevnit o 50%, nakonec ho vrátil. Suma sumárum celkem půl roku se někde válel CNC soustruh za 200tis Euro.
      K tomu neskutečně zkorumpované a pomalé úřady. V tomhle směru zlatá "říše zla". Možná,že to u zakázek , kde jsou zaangažování vyšší státní úředníci nebo vojsko, to na UK funguje ,ale normální podnikatelské prostředí je katastrofa. Podle našich obchodníků je UK nejhorší země na bochodování v EvropěSkrýt celý příspěvek

     • martin@eurus.cz
      20:42 27.08.2021

      Oslovil jsem firmy Z Charkova, Dnipra, Kyjeva, Oděsy, .... Ani ťuk. Rusové reagovali hned. Možná proto, že dodávají i velkým firmám na západě a jsou naučení dělat obchod.

      Oslovil jsem firmy Z Charkova, Dnipra, Kyjeva, Oděsy, .... Ani ťuk. Rusové reagovali hned. Možná proto, že dodávají i velkým firmám na západě a jsou naučení dělat obchod.

     • padre
      22:19 27.08.2021

      Stejně jako se v současné době někteří z nás smějí Ukrajině,tak jsme se před 30 lety smáli Polsku.A kde je dnes Polsko a kde my? Byli jste ve Waršawě před 20 lety a dnes? Jeli jste ...Zobrazit celý příspěvek

      Stejně jako se v současné době někteří z nás smějí Ukrajině,tak jsme se před 30 lety smáli Polsku.A kde je dnes Polsko a kde my? Byli jste ve Waršawě před 20 lety a dnes? Jeli jste po polských dálnicích před 30 lety a dnes? Kam jsme se posunuli my a kam Polsko? A Ukrajina má velice slušně našlápnuto neboť vědí co chtějí.A k tomuto povědomí jim pomohla zejména katastrofální a nesmyslná politika Ruska.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      09:49 28.08.2021

      To torong Ukrajina není žádný specifický trh, jsou to diletanti, kteří se ještě nedokázali postavit na vlastní nohy. Nevzdělanost, Korupce, neochota to je dnešní Ukrajina. Ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      To torong
      Ukrajina není žádný specifický trh, jsou to diletanti, kteří se ještě nedokázali postavit na vlastní nohy. Nevzdělanost, Korupce, neochota to je dnešní Ukrajina. Ještě musí ujít dlouhou cestu než budou brány za kvalitní obchodní partnery.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      17:04 28.08.2021

      Eagle Proto jsem psal slovo specifický do uvozovek. Ano, korupce, neochota zaostalost. Souhlasím. A teď se podívejte na ČSSR v roce 1990 očima západního Němce, který tady chtěl ...Zobrazit celý příspěvek

      Eagle
      Proto jsem psal slovo specifický do uvozovek. Ano, korupce, neochota zaostalost. Souhlasím. A teď se podívejte na ČSSR v roce 1990 očima západního Němce, který tady chtěl obchodovat. Musel mít naprosto stejné pocity. Ukrajinci teď teprve prožívají svůj rok 1990. A budou to mít daleko těžší než my, protože je nevychoval Franc Josef a Masaryk, ale Mikuláš II a Stalin...Skrýt celý příspěvek

  • padre
   15:36 27.08.2021

   Stejně jako Ukrajina bohužel dopadne každý stát ,který se dostane na delší dobu do područí Ruské řîše.Zaostávání a degradace lidského potenciálu to jsou pouze průvodní jevy.Ale je ...Zobrazit celý příspěvek

   Stejně jako Ukrajina bohužel dopadne každý stát ,který se dostane na delší dobu do područí Ruské řîše.Zaostávání a degradace lidského potenciálu to jsou pouze průvodní jevy.Ale je jen otázka času ,kdy se z těchto problémů Kyjev vymaní a z Ukrajiny bude moderní stát.Mají k tomu všechny ekonomické i lidské předpoklady.Pan Putin bude nakonec ještě rád ,když bude mít Rusko s Ukrajinou solidní sousedské vztahy bez nesmyslné podpory donbaské a luhanské iredenty (která ve finále muže způsobit více problému Rusku než Ukrajině)a víceméně propagačního ,zbytečného a nic neřešícího obsazení krymského poloostrova.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   16:07 27.08.2021

   aha, dojemný příběh, který je dovysvětlen až v poslední větě. UA je katastrofa, kde neumějí číst ani psát, ale Rusko je nakonec prý tím spolehlivým partnerem, takže víme, odkud ...Zobrazit celý příspěvek

   aha, dojemný příběh, který je dovysvětlen až v poslední větě. UA je katastrofa, kde neumějí číst ani psát, ale Rusko je nakonec prý tím spolehlivým partnerem, takže víme, odkud vítr fouká.Skrýt celý příspěvek

   • martin@eurus.cz
    17:34 27.08.2021

    Bohužel je to opravdu tak. Nejsem na to hrdý, ale jak už jsem psal výše. City do obchodu nepatří.

    Bohužel je to opravdu tak. Nejsem na to hrdý, ale jak už jsem psal výše. City do obchodu nepatří.

    • Jura99
     08:42 28.08.2021

     ok, beru zpět, vcelku věřím. Pro vysvětlení - ten příběh měl typické znaky, na ukrajinsko-ruská témata přicházejí diskutovat nicky, kteří jinde nediskutují a většinou chválí Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

     ok, beru zpět, vcelku věřím. Pro vysvětlení - ten příběh měl typické znaky, na ukrajinsko-ruská témata přicházejí diskutovat nicky, kteří jinde nediskutují a většinou chválí Rusko a haní UA.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      13:04 28.08.2021

      No a co,pokud je to tématu.Proč by si někdo vymýšlel zrovna potřeby pro rybáře.
      Ovšem opačný názor by nevadil a nick také ne.

      No a co,pokud je to tématu.Proč by si někdo vymýšlel zrovna potřeby pro rybáře.
      Ovšem opačný názor by nevadil a nick také ne.

   • Miroslav
    18:20 27.08.2021

    Vieš čo mi prebehlo hlavou keď som videl nadpis článku? Že Jiřík už robí kampaň na podporu Ukrajiny. Nesklamal si. Už ťa poznám pomaly lepšie ako vlastnú ženu. Mimochodom, práve ...Zobrazit celý příspěvek

    Vieš čo mi prebehlo hlavou keď som videl nadpis článku? Že Jiřík už robí kampaň na podporu Ukrajiny. Nesklamal si. Už ťa poznám pomaly lepšie ako vlastnú ženu. Mimochodom, práve teraz som sa vrátil z ukrajinskej hranice. Nič sa nezmenilo. Stále bezdôvodne zadržiavajú autá aj autobusy len aby dostali úplatokSkrýt celý příspěvek

    • Jura99
     19:47 27.08.2021

     Slováci ? To vím, ti dělají frontu pěti aut klidně hodinu. Ukrajinci byli vždycky rychlejší, teď zřejmě kontrolují covid testy, což se jim vleče.

     Slováci ? To vím, ti dělají frontu pěti aut klidně hodinu. Ukrajinci byli vždycky rychlejší, teď zřejmě kontrolují covid testy, což se jim vleče.

     • Miroslav
      20:07 27.08.2021

      Heh, aj toto som vedel... Čo ti nejaký Slovák sprzdnil sestru, že si proti nám tak zaujatý?

      Heh, aj toto som vedel... Čo ti nejaký Slovák sprzdnil sestru, že si proti nám tak zaujatý?

     • Jura99
      20:10 27.08.2021

      Miroslav: ale vůbec ne. To je zkušenost, věř nebo ne, ale frontu na vstupu do EU dělají Slováci resp. Maďaři (ti o něco menší, ale momentálně jsou zavalení, protože narozdíl SK ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: ale vůbec ne. To je zkušenost, věř nebo ne, ale frontu na vstupu do EU dělají Slováci resp. Maďaři (ti o něco menší, ale momentálně jsou zavalení, protože narozdíl SK berou tranzit)Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:14 27.08.2021

      Neviem či sa to k tebe donieslo, ale SK - UA hranica je zároveň východnou hranicou Schengenského priestoru a tiež celej EÚ. Zaviazali sme sa ju chrániť čo najlepšie to ide. Aj pre ...Zobrazit celý příspěvek

      Neviem či sa to k tebe donieslo, ale SK - UA hranica je zároveň východnou hranicou Schengenského priestoru a tiež celej EÚ. Zaviazali sme sa ju chrániť čo najlepšie to ide. Aj pre vás. Bez toho by nemohol žiaden Schengen vôbec existovať. Dokonca aj tými tvojimi obľúbenými dronami je strážia 24/7. U vás žiadne fronty nie sú, lebo mimo Luxemburska ste snáď jedinou plne vnútrozemskou krajinou EÚ.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:38 28.08.2021

      Miroslav: samozřejmě vím, kde jsou hranice Schengenu. Vím také, jak tam probíhají kontroly. Čekání na celníka, který prohlídku auta má provést, desítky minut. Prohlídka auta ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: samozřejmě vím, kde jsou hranice Schengenu. Vím také, jak tam probíhají kontroly. Čekání na celníka, který prohlídku auta má provést, desítky minut. Prohlídka auta celníkem, řádově nízké minuty. Kontrola pasu, který zkoumají v budce, bůhvíproč dlouhé minuty. Většina prodlevy je způsobena čekáním, nikoliv kontrolou. K čemu jsou strojově čitelné biometrické pasy, když se tam s nimi v budce tak mazlí ? Zrychlit kontrola nepochybně jde, koneckonců jsou dny, kdy jim to jde rychleji a kdy jim to jde pomaleji, takže umí, když chtějí. Ten stav je nedůstojný.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     20:08 27.08.2021

     Miroslav: na ty úplatky si už snad dávají docela pozor, myslím že tam za to padl dost drakonický trest, přitom v kontextu SK státní správy taková malichernost ...Zobrazit celý příspěvek

     Miroslav: na ty úplatky si už snad dávají docela pozor, myslím že tam za to padl dost drakonický trest, přitom v kontextu SK státní správy taková malichernost
     https://dolnyzemplin.korzar.sm... Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:26 27.08.2021

      Kedysi minister vnútra povedal, že korupcia snáď u nás ani neexistuje. Úplne dokonalá spoločnosť (niečo ako u vás v tvojom ponímaní). Jedného dňa sa zmenila vláda a dnes sedí v ...Zobrazit celý příspěvek

      Kedysi minister vnútra povedal, že korupcia snáď u nás ani neexistuje. Úplne dokonalá spoločnosť (niečo ako u vás v tvojom ponímaní). Jedného dňa sa zmenila vláda a dnes sedí v base policajný prezident, druhý policajný prezident sa v base pre istotu obesil, špeciálny prokurátor, polovica bratislavských sudcov, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti, kompletné vedenie NAKA (Národná kriminálna agentúra), šéf štátnych hmotných rezerv (ten bol mimoriadne podarený smoliar. Keby raz za 100 rokov neprišla pandémia, nikdy by sa nezistilo, že sú prázdne sklady, pričom pri domovej prehliadke mu v trezore našli zlaté tehly). Pomaly do tej basy smerujú aj dvaja premiéry, aj minister vnútra ktorý predniesol ten spomínaný výrok...

      Prečo ti to hovorím? Aby si sa raz aj ty nezobudil do sveta keď zistíš, že korupcia sa vás netýkala len preto, že si tomu sám naivne verilSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:27 28.08.2021

      Miroslav: korupce existuje všude, dokonce i ve Švýcarsku. Ale jsou různé kulturní rozdíly, někde je určitý "poplatek" standard, jinde by se obě strany propadly hanbou a klepali si ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: korupce existuje všude, dokonce i ve Švýcarsku. Ale jsou různé kulturní rozdíly, někde je určitý "poplatek" standard, jinde by se obě strany propadly hanbou a klepali si na čelo. Korupce je pochopitelně na Ukrajině, kde byla vrostlá do systému a v jistých ohledech tragikomicky nutná pro chod některých služeb. Když ústředí neposílalo peníze na běžnou režii, úředník prostě musel natankovat služební auto za peníze z úplatků, koupit si stůl do kanceláře atp. To se už mění, přestože klientelismus a korupce je tam stále a dlouho bude, možná navěky, protože je to přirozené jejich způsobu myšlení. Pokud jde o situaci na SK, docela to sleduju a na rozdíl od tebe si nemyslím, že úplně stejná korupce jako je na SK je všude, a že pouze na SK ji ti čestní odhalili a vyšetřili. Bohužel ta vaše korupce má hodně společného s tou ukrajinskou, je to prostě katastrofa, když žerou a mlaskají plošně napříč státní správou soudci, policajti, daňováci, paradoxně specialisté pro boj s organizovaným zločinem a další. Napsal to Die Welt ještě než se to takto výrazně provalilo, že SK je mafiánský stát. Prezidentka to tenkrát trochu změkčila, ale nevím, jestli by to udělala i dnes.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:53 27.08.2021

   takový obecný a nic neříkající příklad, kdy jste chtěl "něco" dovézt má informativní hodnotu pouze pro nějaký dezinformační web. Jedno je jisté, situace tam zdravému podnikání ...Zobrazit celý příspěvek

   takový obecný a nic neříkající příklad, kdy jste chtěl "něco" dovézt má informativní hodnotu pouze pro nějaký dezinformační web.

   Jedno je jisté, situace tam zdravému podnikání nepřeje. Kdyby ano, tak nemáme v EU tolik ukrajinských dělníků původem s dobrým vzděláním, protože by makali doma a měli bychom tu místo nich ukrajinské produkty.
   Je to podobné jako Rusko, divoký východ, který si na demokracii pár generací ještě počká.
   Ale CSG ukazuje, že jde i o zemi příležitostí, uvidíme jak dlouho jim to vydrží.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    17:01 27.08.2021

    Ono už těch Ukrajinských dělníků tolik není. Doby, kdy stavby byly plné Ukrajinců jsou dávno pryč...

    Ono už těch Ukrajinských dělníků tolik není. Doby, kdy stavby byly plné Ukrajinců jsou dávno pryč...

   • martin@eurus.cz
    17:35 27.08.2021

    Klidně se podívej - www.marmyska.cz...

    Klidně se podívej - www.marmyska.cz...

    • Upgrade
     19:00 27.08.2021

     "Marmyška je umělá nástraha na ryby původem z Ruska" Ak je to ono, tak z takto specifickeho segmentu je fakt tazko robit zavery. Stavim sa, ze keby ste tie poziadavky poslali na ...Zobrazit celý příspěvek

     "Marmyška je umělá nástraha na ryby původem z Ruska"

     Ak je to ono, tak z takto specifickeho segmentu je fakt tazko robit zavery. Stavim sa, ze keby ste tie poziadavky poslali na Slovensko, dopadli by ste rovnako ako na Ukrajine.Skrýt celý příspěvek

     • martin@eurus.cz
      20:46 27.08.2021

      Nedopadl. Na Slovensku je nikdo nevyrábí a většinu slovenského trhu zásobuji já :-) Na Ukrajině výrobci jsou, ale nejsou schopni/ochotni prodávat do EU. Ruské firmy zásobují ...Zobrazit celý příspěvek

      Nedopadl. Na Slovensku je nikdo nevyrábí a většinu slovenského trhu zásobuji já :-) Na Ukrajině výrobci jsou, ale nejsou schopni/ochotni prodávat do EU. Ruské firmy zásobují Kanadu, Finsko, Švédsko, střední evropu.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     19:16 27.08.2021

     Já se nepotřebuju nikam dívat. Já stavební realitu znám už 12 let jako stavbyvedoucí... Ukrajinců už je tu daleko míň než před ještě deseti lety. Sorry, ale je to tak. Ne že nejsou ...Zobrazit celý příspěvek

     Já se nepotřebuju nikam dívat. Já stavební realitu znám už 12 let jako stavbyvedoucí... Ukrajinců už je tu daleko míň než před ještě deseti lety. Sorry, ale je to tak. Ne že nejsou vůbec a nejsou důležití. Důležití jsou hlavně proto, že už se docela naučili řemeslo. Ale je jich daleko míň než bylo.Skrýt celý příspěvek

     • 3ngelchen
      12:55 28.08.2021

      Počet Ukrajinců u nás neustále roste, stejně tak jako počet Slováků.
      https://www.czso.cz/csu/cizinc...

      Počet Ukrajinců u nás neustále roste, stejně tak jako počet Slováků.
      https://www.czso.cz/csu/cizinc...

     • Torong
      19:21 28.08.2021

      Tak podle odkazu neustále rozhodně ne. Mezi lety 2011 - 2018 jejich počet klesal. Zvedl se až v posledních dvou letech. Je docela možné, že prostě pracují v jiných oborech. Já ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak podle odkazu neustále rozhodně ne. Mezi lety 2011 - 2018 jejich počet klesal. Zvedl se až v posledních dvou letech. Je docela možné, že prostě pracují v jiných oborech. Já prezentuju to co vidím na stavbách. Pak by to znamenalo, že už sem začali jezdit i kvalifikovaní pracovníci a/nebo se ti co měli nějakou kvalifikaci z Ukrajiny už dokázali dostat na úroveň obvyklou tady a nedochází k situaci, kdy doktor dělal přidavače na stavbě.Skrýt celý příspěvek

     • PetrTechnik
      20:36 28.08.2021

      Stačí se podívat na zdravotnictví. Sestry jsou původem z Ukrajiny docela běžně, to samé lékaři. Nedělají nic podřadného, jsou rovnocenné tuzemcům. A bude to tak čím dál tím více. ...Zobrazit celý příspěvek

      Stačí se podívat na zdravotnictví. Sestry jsou původem z Ukrajiny docela běžně, to samé lékaři. Nedělají nic podřadného, jsou rovnocenné tuzemcům. A bude to tak čím dál tím více. Jen ve firmě máme programátory už 4, z Ukrajiny.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   06:54 28.08.2021

   Já bych vám tuhle zkušenost i věřil. :-) Ale i z dalších informací co zde píšete mi vyplívá, že na Ukrajině zatím chybí spíše zkušenosti s obchodem se zahraničím :-) Prakticky do ...Zobrazit celý příspěvek

   Já bych vám tuhle zkušenost i věřil. :-)
   Ale i z dalších informací co zde píšete mi vyplívá, že na Ukrajině zatím chybí spíše zkušenosti s obchodem se zahraničím :-) Prakticky do roku 2014 na Ukrajině byly velké zkušenosti v obchodování s Ruskem, přece jen se Ukrajina více orientovala na tento trh :-)
   Rusko už obchoduje se zahraničím několik let, kdežto mnohé ukrajinské společnosti nikoli.
   Je to něco co se musí naučit, a to chvilku trvá.Skrýt celý příspěvek

  • Eagle
   09:52 28.08.2021

   Zvláštní, člověk z praxe zde uvede svoje zkušenosti, větší pisálků nenajde Ukrajinu ani na mapě, ale mínusy klikají jak pominutí. Asi zmínka o Rusku působí na některý jak červený ...Zobrazit celý příspěvek

   Zvláštní, člověk z praxe zde uvede svoje zkušenosti, větší pisálků nenajde Ukrajinu ani na mapě, ale mínusy klikají jak pominutí. Asi zmínka o Rusku působí na některý jak červený hadr na býka :))Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    13:05 28.08.2021

    neni to zvlastni. Rusko cerveny hadr je, vyhazuji nam tu do luftu municaky, zabili dva lidi a znicili kus uzemi. Rovnez mame tu cest byt na seznamu jedinych dvou nepratelskych ...Zobrazit celý příspěvek

    neni to zvlastni. Rusko cerveny hadr je, vyhazuji nam tu do luftu municaky, zabili dva lidi a znicili kus uzemi. Rovnez mame tu cest byt na seznamu jedinych dvou nepratelskych statu Ruska. Pokud nekdo kdo obvykle nediskutuje napise, ze obchod s Ruskem je huj a s UA fuj, je to bez dalsich podrobnosti podezrela informace.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     19:22 28.08.2021

     Přesně.

     Přesně.

    • flanker.jirka
     12:25 29.08.2021

     Jura99 Na došetření Vrbětic asi budeme všichni zvědaví. To že za tím stojí rusové je jasné, ale stále nevěřím tomu, že jim v tom nikdo z čech nepomáhal. Aby dostali při návštěvě ...Zobrazit celý příspěvek

     Jura99
     Na došetření Vrbětic asi budeme všichni zvědaví. To že za tím stojí rusové je jasné, ale stále nevěřím tomu, že jim v tom nikdo z čech nepomáhal. Aby dostali při návštěvě skladu k prohlídce, pod záminkou obchodu, prostor a čas k tomu instalovat minimálně dvě časovací zařízení je minimálně divné. Je jasné, také to, že duo Pat a Mat se už Ruska ven nedostane, když maj přovařené ksichty všude po světě, ale co ti případní spolupracovníci z čech?Skrýt celý příspěvek

    • Eagle
     19:01 29.08.2021

     Nebo jen zkušenost toho jedince. Co se týká muničáku, o tom bych raději mlčel, nikomu se nic nedokázalo, vše je opředeno jen dohady, sklady munice absolutně diletantsky ...Zobrazit celý příspěvek

     Nebo jen zkušenost toho jedince.
     Co se týká muničáku, o tom bych raději mlčel, nikomu se nic nedokázalo, vše je opředeno jen dohady, sklady munice absolutně diletantsky zabezpečeny a to nemluvím o prapodivném chování majitele, který je hlavním podezřelým. Stejně, tahle informace unikla do tisku, tak s ní museli ven, ale je to jen půlka pohádky a pravdu se nikdy už nedozvíme.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    22:03 28.08.2021

    Mezi námi ,zmínka o Rusku působí jako červený hadr na býka ve všech bývalých socialistických státech snad s výjimkou Srbska a Běloruska.A proč,tak na to si odpovězte sám.

    Mezi námi ,zmínka o Rusku působí jako červený hadr na býka ve všech bývalých socialistických státech snad s výjimkou Srbska a Běloruska.A proč,tak na to si odpovězte sám.

    • Eagle
     18:52 29.08.2021

     Ale to nemění nic na tom, že jako obchodní partner se chová jinak než na UK. A o to tady snad jde, nebo ne?

     Ale to nemění nic na tom, že jako obchodní partner se chová jinak než na UK. A o to tady snad jde, nebo ne?

     • padre
      19:58 29.08.2021

      Ale to je přece problém ekonomický a ne politický.Pokud se obchodní partner na Ukrajině chová jinak než v Rusku ,pak je to problém té konkrétní firmy a nevyvozujte z toho ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale to je přece problém ekonomický a ne politický.Pokud se obchodní partner na Ukrajině chová jinak než v Rusku ,pak je to problém té konkrétní firmy a nevyvozujte z toho schopnosti dotyčného národa či státu.Přece jste neposílal objednávku ukrajinskému premiérovi nebo přímo vládě.Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      12:31 30.08.2021

      Ale to vám nikdo nevyvrací, nebo jsem snad někde psal o UK politické garnituře?

      Ale to vám nikdo nevyvrací, nebo jsem snad někde psal o UK politické garnituře?

  • Jan Padesátýpátý
   13:08 28.08.2021

   Zkuste kontaktovat autora článku, nebo přímo zástupce svazu ukrajinských průmyslníků v Česku, který je v článku zmíněn. Bylo by určitě zajímavé pokud by se k tomu tady mohli ...Zobrazit celý příspěvek

   Zkuste kontaktovat autora článku, nebo přímo zástupce svazu ukrajinských průmyslníků v Česku, který je v článku zmíněn. Bylo by určitě zajímavé pokud by se k tomu tady mohli vyjádřit.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:34 27.08.2021

  Je fakt, že stereotypy mají dlouhou setrvačnost a dnešní Ukrajina už nejsou totálně rozbité cesty, vozový park z dob SSSR a Chruščevák jako typické bydlení. Možná si tu skokovou ...Zobrazit celý příspěvek

  Je fakt, že stereotypy mají dlouhou setrvačnost a dnešní Ukrajina už nejsou totálně rozbité cesty, vozový park z dob SSSR a Chruščevák jako typické bydlení. Možná si tu skokovou proměnu pamatujeme z minulosti i u nás. Co podle mého brání intenzivnějším vztahům, je časově nepředvídatelný a stresový zážitek z překročení hranic a pro železnici rozdílné rozchody. Jinak je v některých ohledech UA svobodnější než u nás, což ale brzy přestane. Lidé bohatnou a hlásí se svými právy i názory.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:37 27.08.2021

   Zatím jsou relativně svobodní, pokud se neozvou věřitelé. Jsou na tom jako my v 90. letech, kdy nás nesvazovala žádná smlouva s NATO a EU. Ale je to něco za něco, při sbližování s ...Zobrazit celý příspěvek

   Zatím jsou relativně svobodní, pokud se neozvou věřitelé. Jsou na tom jako my v 90. letech, kdy nás nesvazovala žádná smlouva s NATO a EU. Ale je to něco za něco, při sbližování s EU se hodně jejich norem a zvyků bude muset změnit.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...