Ukrajinská ofenziva u Charkova a paralely s německou operací Fredericus

Ukrajinská ofenziva u Charkova a paralely s německou operací Fredericus
Německý voják na východní frontě / Bundesarchiv, CC BY-SA 3.0 de (Zvětšit)

Válka na Ukrajině nabízí mnohá zajímavá srovnání s boji, které se zde vedly během druhé světové války. Mimořádně podobná situace nastala především v souvislosti s druhou bitvou o Charkov na jaře 1942. Tehdy se Sověti neúspěšně pokusili dobýt zpět Němci obsazený Charkov a utrpěli přitom zdrcující porážku.

Operace Fredericus

Nynější významný postup Ukrajinců, kteří v posledních dnech osvobodili od ruských okupantů město Balaklija a obsazují klíčovou křižovatku ve městě Kupjansk, vedlo k odříznutí ruských sil v okolí strategického města Izjum. Odtud hrozilo v posledních měsících Ukrajincům nebezpečí a probíhaly zde intenzivní boje.

Jak bitva dopadne se ještě ukáže. Situace se překotně vyvíjí. Už teď je však jasné, že Rusové Ukrajince velmi podcenili. Navíc nejlepší ruské síly jsou nasazeny při obraně Chersonu na jihu. To umožnilo Ukrajincům využít moment překvapení u Charkova.

Ukrajinské akce přitom pokračují už druhým týdnem a nejeví znaky zpomalení. Zvláště na charkovské frontě se přitom dá konstatovat, že by stačilo znát vojenskou historii a vzít si z ní ponaučení.


Situační mapa druhé charkovské ofenzívy; větší foto / Grafikm fr, CC BY-SA 3.0

Výchozí situace

Jak tedy pro srovnání probíhala válka před 80 lety? 12. května 1942 zahájily sovětské jednotky pod velením maršála Semjona Timošenka ofenzívu proti německé 6. armádě z předpolí u Izjumu vytvořeného během zimní a jarní protiofenzívy, která Sovětům ubránila hlavní město Moskvu.

I pod dojmem tohoto významného úspěchu se Sověti sebevědomě rozhodli pro okamžité další útočné operace, aniž by v oblasti shromáždili významné strategické rezervy. Hlavním cílem Sovětů bylo obklíčit a dobýt zpět Charkov, podobně jako se o to neúspěšně snaží v současnosti Rusové už od začátku války.

Generálporučík Paulus jako nový velitel 6. armády dostal v rekci na připravovanou sovětskou ofenzívu rozkaz k provedení operace Fredericus – tedy protiofenzívu proti probíhajícímu sovětskému útoku. Dalšími německými veliteli v oblasti byli zkušení Fedor von Bock a Ewald von Kleist.

Hlavním cílem operace Fredericus bylo rozdrcení sovětských sil připravených k útoku na předmostí Izjumu přes řeku Severský Doněc neboli „Barvenkovský výběžek“ (rusky Барвенковский выступ). Šlo o jeden z nástupních prostorů sovětské ofenzívy.

Situaci Sovětům zkomplikoval Stalin, který jako vrchní velitel ignoroval rozumné rady svého vlastního náčelníka generálního štábu. Ten doporučoval zorganizovat silnou obranu v jihozápadním sektoru pro odražení případného útoku Wehrmachtu.


Druhá bitva o Charkov / Operace Fredericus (1942)

Síla zpravodajských informací

Žukov ve svých pamětech později označil neúspěch sovětské útočné operace za zcela předvídatelný. Sovětská ofenziva byla organizována velmi neuměle, přičemž riziko vystavení sovětského levého křídla německým protiútokům bylo na mapě zřejmé. V kontextu samotné bitvy hrála důležitou roli neschopnost Rudé armády řádně se přeskupit během předehry k bitvě, a naopak německé taktické mistrovství. Mimo jiné schopnost Němců účinně shromažďovat zpravodajské informace o sovětských pohybech.

Špatný výkon Sovětů na severu a stejně špatné shromažďování zpravodajských informací v rukou Stavky (ruský název vrchního velení ozbrojených sil) a frontového velitelství nakonec znamenaly zkázu pro plánovanou ofenzívu. I dnes zpravodajské informace výrazně ovlivňují situaci na bojišti. Ten, kdo lépe čte záměry svého protivníka má nesmírnou výhodu.

Stalina za rozhodnutí realizovat útočnou operaci zpětně a poněkud licoměrně kritizoval i Sergej Chruščov po svém převzetí moci v 50. letech. Kritika byla součástí kampaně Chruščova na potlačení kultu Stalinovy osobnosti. Chruščov dokonce ironicky v souvislosti s ofenzivou poukazoval na „vojenskou genialitu“ Stalina. Sám Stalin chtěl bitvu zamlčet a záměrně se o ní nemluvilo, byla to totiž jedna z nejtěžších sovětských porážek za celou dobu druhé světové války.


Situační mapa druhé bitvy o Charkov. Oproti dnešku chybí rozlehlá vodní nádrž na řece Oskil postavená v letech 1957 až 1959; větší foto / volné dílo

Průběh sovětské ofenzívy a německé protiofenzívy

Na počátku ofenzívy se Sovětům dařilo postupovat a během dvou dnů od zahájení operace se sovětským armádám otevřely široké mezery jižně a severovýchodně od Charkova. Timošenko postupně nasazoval své zbývající jednotky, zejména rezervní tanky.

Tím se však vystavoval riziku, protože žádné další jednotky již k dispozici neměl. Pro Sověty tak přišel osudový zvrat v bitvě. Němci do boje neočekávaně vrhli další síly. 17. května 1942 byl zahájen drtivý německý protiútok. Němci měli navíc výhodu silné letecké podpory.

Začala Operace Fredericus – předstupeň rozsáhlejší ofenzivy na jižní frontě v rámci operace Blau, která vedla až k bojům na Kavkaze a ve Stalingradu.

Sověti byli naprosto operačně i takticky zaskočeni. Němci ke svému překvapení pozorovali rychlý rozpad sovětských sil. Za den urazily německé divize až 30 kilometrů. 18. května ztratili Sověti v boji více než sto tanků. Izjumský výběžek se začal hroutit.

Němci i přes nedávné porážky stále disponovali značnými silami a kvalitními důstojníky a veliteli. Kritické chyby několika sovětských štábních důstojníků a Josifa Stalina, kteří přesně neodhadli potenciál 6. armády a přecenili vlastní nově shromážděné síly, usnadnily 17. května německý klešťový útok. Tento útok do 22. května odřízl tři sovětské polní armády od zbytku fronty.

Sovětské obklíčení

Sovětské síly o síle 250 tisíc mužů uvnitř kapsy, sevřené v úzkém prostoru, byly ze všech stran tísněny a likvidovány německou obrněnou technikou, dělostřeleckou a kulometnou palbou a bombardovány téměř osmi tisíci tunami leteckých pum. Po šesti dnech obklíčení sovětský odpor skončil, zbývající vojáci byli zabiti nebo se vzdali. O velmi nevydařené akci svědčí i výsledná bilance – bitva přinesla drtivé německé vítězství, zhruba 280 tisíc padlých Sovětů oproti pouhým 20 tisícům padlých Němců a jejich spojenců.

Operace Fredericus nebyla zásadní z hlediska dalšího vývoje války, ukázala však na mnoho limitů tehdejšího sovětského přístupu k válčení. Až fatální německá porážka u Stalingradu vedla k definitivnímu obratu ve válce. A ani ten nebyl hned jednoznačný, protože na jaře 1943 se situace svým způsobem zopakovala, když Němci svojí jarní ofenzivou v prostoru Charkova Sověty opět zcela zaskočili. Tato třetí bitva o Charkov vedla k dalším významným a zbytečným ztrátám na sovětské straně. Polní maršál Erich von Manstein zde ukázal naplno své schopnosti proti obrovské sovětské přesile. Počty nasazených vojáků či masivní palebná síla totiž nejsou v kombinaci s dalšími faktory vždy ty nejzásadnější.

Paralely s ukrajinskou ofenzivou

Podle množství zpráv o ukrajinských úspěších, které obdobně jako před 80 lety uzavřely kolem Izjumu kapsu, Rusové jasně ztrácejí půdu pod nohama. Obrovský problém, který zatím Rusové po celou dobu války nedokázali vyřešit, jsou problémy s logistikou. Zejména od momentu, kdy dostali Ukrajinci ze západu raketomety HIMARS, jsou schopni ruské problémy v této oblasti dále stupňovat. Přes všechny papírové předpoklady má Ukrajina již několik týdnů iniciativu. Výjimku tvořila jen část fronty na Donbase, a ta se nyní po ukrajinských úspěších může rychle zlomit. Opravdovou senzací jsou zprávy o údajném útoku Ukrajinců na Doněcké letiště. Právě zde před osmi lety probíhaly těžké boje, kde byla Ukrajina nakonec přes hrdinský odpor nucena tuto pozici proti nepřiznané ruské vojenské přesile vyklidit.

S ohledem na historické paralely se nabízí další rovina v osobě vrchního velitele. Stalin nebyl ochoten v počátku války naslouchat svým generálům, i kvůli své paranoie a po rozsáhlých čistkách z 30. let, které Rudou armádu nesmírně oslabily, byl zvyklý na direktivní styl řízení. Vladimír Putin na Ukrajině vyměnil již celou řadu svých generálů z důvodů nespokojenosti s dosavadními výkony. Jeho rozhodnutí, které napadením Ukrajiny učinil, z něj však dělá někoho, kdo za vojenské neúspěchy nese přímou odpovědnost. I to se podepisuje na nízké motivaci nasazených ruských jednotek.

K dalšímu možnému vývoji

Na průběhu války se podepisuje i to, že Rusové nemají kapacity (technologické ani lidské) k dlouho trvající válce, souběžný tlak Ukrajinců u Chersonu a zároveň průlom u Charkova. Můžeme vidět bod obratu celé války a neudržitelné tempo ruských ztrát. I s ohledem na to, že Ukrajina dostává rozsáhlou pomoc ze zahraničí, jsou ruské vyhlídky v této válce velmi špatné. Motivace ukrajinských vojáků bojovat za svoji zemi po úspěšné ofenzivě dále vzroste, u Rusů dále upadne. Každá válka nakonec skončí u jednacího stolu. Rétorika ruských politiků se jistě promění. Podobně jako se mění vyznění ruské státní propagandy pozvolna reagující na vojenské neúspěchy ruské armády. Boje v oblasti Izjumu rozhodly o výsledku bitvy před 80 lety, nyní mohou rozhodnout celou válku. Operace Fredericus tak zůstává zajímavým zdrojem ponaučení a srovnání.

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D. (1985) v roce 2010 vystudoval obor Učitelství historie pro SŠ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. V roce 2018 pak na téže univerzitě úspěšně absolvoval doktorské studium studijního oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. V roce 2021 vystudoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity obor Veřejná správa. 
Od roku 2014 licenčně spolupracoval s Ústavem pro studium totalitních režimů, od roku 2018 s Post Bellum – Paměť národa jako ambasador projektu Příběhy našich sousedů pro oblast Brna a okolí.
Od září 2018 je zaměstnancem Katedry teorie vojenství na Univerzitě obrany. Věnuje se především soudobým dějinám, problematice střetů banderovců (UPA) s československými bezpečnostními jednotkami a armádou, zneužitím tohoto tématu komunistickou propagandou, ve vztahu k současnému dění i hybridním konfliktům – Ukrajina. Dále se zaměřuje na starší vojenské dějiny, zejména napoleonské války, a v současnosti se také věnuje změnám v československé vojenské správě ve 20. století.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ukrajinský plukovník Vadym Anatolijovič: Vítězstvím je svobodná Ukrajina

Ukrajinský plukovník justice Vadym Anatolijovič (příjmení z bezpečnostních důvodů ...

Válka na Ukrajině podtrhuje důležitost domácího zbrojního průmyslu

Amatéři mluví o taktice, profesionálové o logistice. Tento proslulý výrok, který patrně pronesl ...

Rusko a Ukrajina v kyberprostoru: okrajová role nebo skutečná válka?

Dne 16. srpna 2022 došlo k nejsilnějšímu hackerskému útoku na internetové stránky ukrajinské státní ...

Dělostřelecká válka na Ukrajině

V posledních měsících se objevila spousta protichůdných a často i zavádějících informací o ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Misonek 76
  04:07 18.09.2022

  Juuuu a mame tu dalsiho komika :)) zase jsme se celkem pobavil. Dekuji pane kolego vacpro. Slusny hovadiny to teda jo :))

  Juuuu a mame tu dalsiho komika :)) zase jsme se celkem pobavil. Dekuji pane kolego vacpro. Slusny hovadiny to teda jo :))

 • vacpro
  15:04 15.09.2022

  Reaguji na poslední odstavec. Bohužel se asi autor nechal unést svým přáním. Vývoj konfliktu je třeba sledovat s nadhledem, aby bylo možné kritické zhodnocení. a) Možná dochází k ...Zobrazit celý příspěvek

  Reaguji na poslední odstavec. Bohužel se asi autor nechal unést svým přáním. Vývoj konfliktu je třeba sledovat s nadhledem, aby bylo možné kritické zhodnocení. a) Možná dochází k obratu v konfliktu, ale možná b) také sledujeme poslední velkou akci Ukr armády. S ohledem na počty ztrát jak techniky tak lidské při této ofenzivě se obávám, že b může být správně.Skrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   17:18 15.09.2022

   Nový proruský trol na serveru? Tak teda vítej. Proč by měla mít Ukrajina při téhle ofenzívě nějaké velké ztráty. Už z rychlosti postupu je zřejmé, že Rusové nekladli žádný velký ...Zobrazit celý příspěvek

   Nový proruský trol na serveru? Tak teda vítej. Proč by měla mít Ukrajina při téhle ofenzívě nějaké velké ztráty. Už z rychlosti postupu je zřejmé, že Rusové nekladli žádný velký odpor. I ruská technika je na fotkách spíš ukořistěná než zničená. Ukrajinské ztráty při této operaci budou minimální.Skrýt celý příspěvek

   • vacpro
    20:31 15.09.2022

    Nevím kdo je tady troll. Pán neráčí být příliš velký stratég, že? Není pánovi trochu divné, že Rus nekladl žádný velký odpor? Nezaznamenal pán info, že sami vojáci uváděli svoje ...Zobrazit celý příspěvek

    Nevím kdo je tady troll. Pán neráčí být příliš velký stratég, že? Není pánovi trochu divné, že Rus nekladl žádný velký odpor? Nezaznamenal pán info, že sami vojáci uváděli svoje ztráty vůči rusům 5:1? Ukrajinské ztráty nemůžou být minimální. To je totální pitomost. Když někdo vyběhne ze zákopů, do otevřené stepi, proti nepříteli, tak dost těžko může mít minimální ztráty. Ty budou v reálu ohromné jak na technice, tak na živé síle. To je potřeba si uvědomit. Nemohl to být ze strany Rusa strategický záměr, že se tak rychle zdekoval z docela těžko dobytých území?Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     09:17 16.09.2022

     Pán vacpro asi opravdu neráčí být stratég ani nic podobného... ztráty 5:1 mohly být tak maximálně první den ofenzívy na některém úseku u Chersonu, jelikož tam k žádným útěkům ...Zobrazit celý příspěvek

     Pán vacpro asi opravdu neráčí být stratég ani nic podobného... ztráty 5:1 mohly být tak maximálně první den ofenzívy na některém úseku u Chersonu, jelikož tam k žádným útěkům nedošlo. V Charkovské oblasti "vyběhli ze zákopů" vojáci obou stran, až na to že rusácká strana se při tom otočila zády k nepříteli a zahájila taktický útěk...
     Jistě znáte že na bojišti dochází k nejvyšším ztrátám (a prakticky jednostranným, prchající vystavuje nepříteli tu nejméně chráněnou stranu a sám není schopen odpovídat) při útěku.
     Strategický záměr v tom jistě bude, to nám už Putler vysvětlí, jak by mohlo být jinak že...Skrýt celý příspěvek

     • vacpro
      10:12 16.09.2022

      Vycházím z toho co tvrdili přímo Ukr vojáci pro It televizi. Vy já ani nikdo ze zde diskutujících NEMÁ zaručené informace z bojiště. To na co jsem upozorňoval bylo přehnané nadšení ...Zobrazit celý příspěvek

      Vycházím z toho co tvrdili přímo Ukr vojáci pro It televizi. Vy já ani nikdo ze zde diskutujících NEMÁ zaručené informace z bojiště. To na co jsem upozorňoval bylo přehnané nadšení při hodnocení současné ofenzivy. Výzvy k opatrnému hodnocení se vyskytují i třeba na západ od nás. Na Ukr je za chvilku zima. Kam až můžou reálně postoupit, jestli vše půjde podle plánů? Co s osvobozeným územím v zimě? Jak se ukázalo stačí pár Iskanderů a na Ukr je tma. Co když začne Rus mířit místo na rozvodny přímo na kotle elektráren? Na bitvu je potřeba se dívat v širších souvislostech. I když by se (nepravděpodobné/ nemožné) Ukr podařilo zpět dobýt celé své území ještě před zimou, vyhrála by válku a nebo dojde do zimy k totálnímu (ekonomickému) kolapsu Ukrajiny? NATO bojuje s medvědem a uplatňuje některé strategie, jako by šlo o toulavého psa. To asi nebude fungovat, že?
      Pokud používáte pojmenování Putler, je zjevné, že jste ideologicky zaslepen, takže dost těžko můžete realisticky hodnotit současnou situaci. Ten pán se jmenuje Putin. A na rozdíl od našich politiků evidentně Rusko na tento konflikt připravil. Rusko je energeticky, potravinově i technologicky soběstačné, na rozdíl od EU a ČR. Navíc má nezakrytou podporu Číny, Indie, Iránu. Nezesměšňujte svého protivníka, kterého nechápete a nesaháte mu ani po kotníky. Pokud to budete dělat možná vyhrajete nějakou nevýznamnou bitvu, ale ne válku.
      Zkuste si pro začátek přečíst válečnou klasiku od mistra Sun-c, třeba Vám pár věcí dojde....Skrýt celý příspěvek

     • Harvest
      10:37 16.09.2022

      Pro vacpro Vy já ani nikdo ze zde diskutujících NEMÁ zaručené informace z bojiště. Ale mame aj zaručene info z bojiska, tie stovky km2 oslobodených území od rusov pri Charkove ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro vacpro

      Vy já ani nikdo ze zde diskutujících NEMÁ zaručené informace z bojiště.

      Ale mame aj zaručene info z bojiska, tie stovky km2 oslobodených území od rusov pri Charkove sú objektívna informácia. Taktiež aj stovky opustenej ruskej techniky pri ruskom úteku. To bol jednoducho útek rusov z oblasti, pri ktorom straty UA museli byť minimálne. Tam žiaden tvrdý ruský odpor nebyl.

      Jak se ukázalo stačí pár Iskanderů a na Ukr je tma. Co když začne Rus mířit místo na rozvodny přímo na kotle elektráren

      To môže byť problém pre regióny pri hraniciach s rusmi, vo vnútrozemí UA už to taký problém nebude vďaka kvalitnej ukrajinskej pvo.

      nebo dojde do zimy k totálnímu (ekonomickému) kolapsu Ukrajiny?

      USA ako aj EÚ čiastočne dotuje ukrajinskú ekonomiku. Ukrajincom bolo taktiež odložené splácanie ich dlhu na koniec budúceho roku. USA poskytujú UA lend lease v hodnote miliárd dolárov, určite by im neposielali zbrane za miliardy keby nemali 100% istotou, že sa ten štát ekonomický nezruti. Som si istý, že aj na západe vedia o tom, že UA ekonomiku musia dotovať aby neskolabovala.

      NATO bojuje s medvědem a uplatňuje některé strategie, jako by šlo o toulavého psa.

      NATO nema na UA jediny tank tak ako tam môže NATO bojovať? Straty rusov sú desaťtisíce vojakov a tisícky kusov techniky, NATO nestratilo jediného vojaka, takže rusi asi nie sú medveď ale prášivy chromí pes.

      Ten pán se jmenuje Putin

      Ten kgbák nie je pán, ale vojnový zločinec a vrah.

      Navíc má nezakrytou podporu Číny, Indie, Iránu.

      Žiadnu podporu Číny nemá, strycek XI akurát využije Putina a získa Rusko ako svoju kolóniu bez jediného vystrelu.Skrýt celý příspěvek

    • Laci
     11:09 16.09.2022

     “Když někdo vyběhne ze zákopů, do otevřené stepi”?? Seš v pořádku? Cítíš se zdráv? Kdy jsi byl naposledy u lékaře, soudruhu? :D Buď ti je 14 a nebo seš naočkovanej Sputnikem, ...Zobrazit celý příspěvek

     “Když někdo vyběhne ze zákopů, do otevřené stepi”??
     Seš v pořádku? Cítíš se zdráv? Kdy jsi byl naposledy u lékaře, soudruhu? :D
     Buď ti je 14 a nebo seš naočkovanej Sputnikem, každopádně se tady hodně ztrapňuješ :DSkrýt celý příspěvek

     • vacpro
      11:54 16.09.2022

      Budeme si vykat soudruhu ano? :) Komunisty jsem zažil a ve straně jsem na rozdíl třeba od gen. Pavla nebyl... Jakým způsobem chcete vést útok pěchotou, když jste do té doby ...Zobrazit celý příspěvek

      Budeme si vykat soudruhu ano? :)
      Komunisty jsem zažil a ve straně jsem na rozdíl třeba od gen. Pavla nebyl...
      Jakým způsobem chcete vést útok pěchotou, když jste do té doby zalezlý v zákopu? Musíte z něj vylézt.....
      Ano a cítím se zcela zdráv...Skrýt celý příspěvek

    • StandaBlabol
     20:28 16.09.2022

     Tak schválně trolíku, kdy a kde řekli Ukrajinci, že při ofenzívě v Charkovské oblasti měli ztráty 5:1? Nikde a nikdy, lžeš. Ta zpráva se týkala místní šarvátky v jiné části ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak schválně trolíku, kdy a kde řekli Ukrajinci, že při ofenzívě v Charkovské oblasti měli ztráty 5:1? Nikde a nikdy, lžeš. Ta zpráva se týkala místní šarvátky v jiné části bojiště. Rusové nekladli žádný velký odpor, protože v té oblasti měli málo vojáků a žádnou obranu do hloubky.Skrýt celý příspěvek

     • vacpro
      23:23 16.09.2022

      Vy byste se hodil prokurátorovi Urválkovi, je vidět, že jste stranicky správně uvědomělý. Kdo nejásá s Vámi, je proti Vám, že? Ukrajinské ztráty jsou realisticky odhadovány za ...Zobrazit celý příspěvek

      Vy byste se hodil prokurátorovi Urválkovi, je vidět, že jste stranicky správně uvědomělý. Kdo nejásá s Vámi, je proti Vám, že? Ukrajinské ztráty jsou realisticky odhadovány za celou dobu války tak 10:1, viz. např. Scot Ritter.Skrýt celý příspěvek

     • StandaBlabol
      08:44 17.09.2022

      Nemusíš jásat. Jen prosím odzdrojuj svůj výmysl, že Ukrajinci mají při ofenzívě v Charkovské oblasti ztráty 5:1. Scot Ritter pracuje pro Russia Today. To sis vážně vybral ...Zobrazit celý příspěvek

      Nemusíš jásat. Jen prosím odzdrojuj svůj výmysl, že Ukrajinci mají při ofenzívě v Charkovské oblasti ztráty 5:1.

      Scot Ritter pracuje pro Russia Today. To sis vážně vybral objektivní a realistický zdroj. Nejdřív tvrdíš, že jako zdroj používáš "sami Ukrajinci" a nakonec skončíš u primitivní ruské propagandy. Dost ubohé.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     20:47 16.09.2022

     Hmmm, pán si myslí, že Rusi sú celí žhaví zomrieť za nejakého starca menom Vladimir... Boli by hlúpi, aby za neho zomierali....

     Hmmm, pán si myslí, že Rusi sú celí žhaví zomrieť za nejakého starca menom Vladimir... Boli by hlúpi, aby za neho zomierali....

     • vacpro
      23:16 16.09.2022

      Vladimír Putin Rusko po Jelcinovi postavil na nohy (ekonomicky, vojensky), o tom nemůže být spor. Rusko má na rozdíl od všech západních ekonomik přebytkový rozpočet a je ...Zobrazit celý příspěvek

      Vladimír Putin Rusko po Jelcinovi postavil na nohy (ekonomicky, vojensky), o tom nemůže být spor. Rusko má na rozdíl od všech západních ekonomik přebytkový rozpočet a je surovinově, potravinově a z větší části i technologicky soběstačné. Ruská armáda je v řadě směrů nejsilnější na světě. Naše armáda byla po listopadu 89 naprosto zdecimována. Nesmyslně jsme se zbavovali funkční techniky a stejně jako v energetice i v armádě do dnešních dnů nebyla stanovena smysluplná koncepce...
      Na pacifikaci naší armády nebo SR by jim stačilo pár Iskanderů. Nákupy armádní techniky jsou vždy tunel par excellence. Modernizovaných T72 máme momentálně bojeschopných 10 nebo 15. Ty nám asi moc nepomohou, že? Kéž by naše země měla nějakého politika, který se bude aspoň z 10% starat o blaho naší země jako Putin o Rusko.
      Rusové se mají dostatečně dobře a jsou dostatečně inteligentní, aby nechtěli umírat. V tomto bodě s Vámi naprosto souhlasím.Skrýt celý příspěvek

     • StandaBlabol
      08:48 17.09.2022

      "Starat o blaho naší země jako Putin"? To jako, že nás nechá umírat bez pořádné výzbroje a výstroje v sousední zemi, kterou napadl? Děkuji, opravdu nemám zájem.

      "Starat o blaho naší země jako Putin"? To jako, že nás nechá umírat bez pořádné výzbroje a výstroje v sousední zemi, kterou napadl? Děkuji, opravdu nemám zájem.

  • Laci
   11:06 16.09.2022

   Vzhledem k tomu, že získaná ruská technika jim ty ztráty částečně vykompenzuje + zvyšující se dodávky Západu v kontrastu s ruskou situací, mi fakt nedávají jediný důvod si myslet, ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzhledem k tomu, že získaná ruská technika jim ty ztráty částečně vykompenzuje + zvyšující se dodávky Západu v kontrastu s ruskou situací, mi fakt nedávají jediný důvod si myslet, že tohle byly ukrajinské Ardeny :D Neni to sice ukrajinskej Bagration, ale tendence, jakým se bude válka doteď ubírat, je jasná i slepýmu.Skrýt celý příspěvek

 • Toomk
  20:50 12.09.2022

  Asi schytám hodně mínusů, ale tyhle články, kde se srovnávají akce Ukrajinců s akcema fašistického Německa jen nahrají a zbytečně nabijí argumenty pro prorusáky a jednoduchý a ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi schytám hodně mínusů, ale tyhle články, kde se srovnávají akce Ukrajinců s akcema fašistického Německa jen nahrají a zbytečně nabijí argumenty pro prorusáky a jednoduchý a lehce ovlivnitelný bezmozky o fašistech na ukrajině, což je jen sprostá propaganda putina. A tak si pak říkám, komu tím pomůžeme. Za mě je tenhle článek tady chyba.
  A nebo tam mělo jasně zaznít, že je to analýza čistě z vojenského hlediska a autor jak komunismus tak i fašismus odmítá jako naprosto odpudivé ideologie.Skrýt celý příspěvek

  • Laci
   17:12 14.09.2022

   1) “tyhle články”? Kolik článků, srovnávajících operace Ukrajiny a Wehrmachtu tu je? Tohle je první takovej počin, co jsem na internetu objevil a že všemožný články o válce na ...Zobrazit celý příspěvek

   1) “tyhle články”? Kolik článků, srovnávajících operace Ukrajiny a Wehrmachtu tu je? Tohle je první takovej počin, co jsem na internetu objevil a že všemožný články o válce na Ukrajině vyhledávám jak pyro-pes.
   2) Komu tim pomůžeme? Pomůže se tim všem, kdo se zajímaj o vojenskou historii i/nebo současnost, kteří se tímto dozví, že historie se zajímavě opakuje.
   3) Mělo by jasné zaznít, že autor neni fašista? To jako vážně? To jako vážně se chceme jako společnost dostat do takovýho stádia, že každej článek o Wehrmachtu by měl bejt zakončenej důrazný sdělením (div ne čestným prohlášením) že autor se neztotožňuje s myšlenkami režimu, který posílal vojáky do akcí o kterých autor píše? Takže všechny články o Rudý armádě zakončit nesouhlasem s komunismem? Každej článek o US vojácích ve Vietnamu zakončit nesouhlasem s My Lai? Každej článek o husitech zakončit nesouhlasem s pálením hnih atd.? To snad ne :DSkrýt celý příspěvek

   • Toomk
    10:07 15.09.2022

    Jedním slovem ANO, taky jsem fanoušek historie a přečetl jsem o tom spoustu knih a viděl dokumentů. Možná až tahle válka skončí a bude se to zpětně hodnotit, tak dejme tomu, ale ...Zobrazit celý příspěvek

    Jedním slovem ANO, taky jsem fanoušek historie a přečetl jsem o tom spoustu knih a viděl dokumentů. Možná až tahle válka skončí a bude se to zpětně hodnotit, tak dejme tomu, ale psát článek, kde se dává paralela na bitvy fašištického Německa je akorát nabiti na smeč proruským šmejdům a hnědkám z SPD.Skrýt celý příspěvek

    • dfgdsster
     15:04 15.09.2022

     Dnes se "pro jistotu" autor článku vymezí, že není fašista, zítra pro jistotu přidá, že není homofob. Uvažujete jako Evropská komise a vnášíte regulace tam, kde nejsou třeba, ...Zobrazit celý příspěvek

     Dnes se "pro jistotu" autor článku vymezí, že není fašista, zítra pro jistotu přidá, že není homofob. Uvažujete jako Evropská komise a vnášíte regulace tam, kde nejsou třeba, potažmo jsou neúčinné a slouží jen k buzeraci bezproblémových jedinců/částí společnosti - každé takové preventivní odmítnutí čehokoliv se dá velice snad umazat při převzetí článku, když už nic jiného. A zdroje či jejich věrohodnost v dnešní době soc. medií zajímají málokoho.Skrýt celý příspěvek

  • Mbelda
   11:20 15.09.2022

   Jeden z mála opravdu zajímavých článků a chci autorovi poděkovat.
   Je to historie a bát se psát o historii je nesmysl. A Wermacht neznamená nacisti. Politici byli Nacisti.

   Jeden z mála opravdu zajímavých článků a chci autorovi poděkovat.
   Je to historie a bát se psát o historii je nesmysl. A Wermacht neznamená nacisti. Politici byli Nacisti.

  • vacpro
   15:01 15.09.2022

   Bohužel nejedná se o čistou propagandu. Je zachyceno příliš mnoho Ukr uniforem s fašistickými symboly viz. Totenkopf atd...

   Bohužel nejedná se o čistou propagandu. Je zachyceno příliš mnoho Ukr uniforem s fašistickými symboly viz. Totenkopf atd...

   • dfgdsster
    15:12 15.09.2022

    Každý evropský národ má svoji neonacistickou scénu (zanedbáme-li pochybnost nad pravostí Vámi zmíněných důkazů o přítomnosti nacistických symbolů na uniformách kterékoliv ...Zobrazit celý příspěvek

    Každý evropský národ má svoji neonacistickou scénu (zanedbáme-li pochybnost nad pravostí Vámi zmíněných důkazů o přítomnosti nacistických symbolů na uniformách kterékoliv armády).

    Potlačovat podobné projevy určitě, ale neřekl bych, že by byly vymýtitelné. I v Bundeswehru jednou za čas objeví něco podobného, a to momentálně neválčí. Kdyby německé jednotky pravidelně armády aktivně bojovaly, tak se vsadím, že těch lebek na hladinu vyplave pěkná řádka :-). Protože ať chceme či ne, tak každá armáda čerpá ze svých tradic, a podle těch pár medializovaných německých afér jsou vlastně němečtí vojáci dost často hrdí na to, co jejich dědové a pradědové vojensky (sic!) dokázali.Skrýt celý příspěvek

   • Laci
    11:16 16.09.2022

    vacpro alias náš nový lízač rektálu toho velkého neporazitelného medvěda (ve skutečnosti podvyživený, prašivý medvídek koala), který jest osedlán panem Putinem XD

    vacpro alias náš nový lízač rektálu toho velkého neporazitelného medvěda (ve skutečnosti podvyživený, prašivý medvídek koala), který jest osedlán panem Putinem XD

    • vacpro
     12:07 16.09.2022

     Předpokládal jsem, že zde bude trochu inteligentní diskuze. Je vidět, že někteří jedinci nejsou schopni pochopit psaný text. Možná se naučili psát, ale číst bohužel nikoliv. ...Zobrazit celý příspěvek

     Předpokládal jsem, že zde bude trochu inteligentní diskuze. Je vidět, že někteří jedinci nejsou schopni pochopit psaný text. Možná se naučili psát, ale číst bohužel nikoliv.

     Takže pro ty méně intelektuálně zdatné: Upozorňoval jsem na možná přehnaná očekávání, vyhrát bitvu neznamená vyhrát válku. Přežije Ukrajinská ekonomika zimu? A co Evropa. Evropský průmysl zimu přežije s ohromnými ztrátami bez ruských surovin. Rusko Evropu nepotřebuje. Evropa ruské suroviny ano. Je v současné době Rusko v situaci, kdy by mohlo opravdu prohrát? Víte, že má jaderné zbraně, že?
     Hrdinové jako Vy, by si měli vzít plnou polní a jít dělat na Ukrajinu kanonenfutr:-)Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      20:52 16.09.2022

      "Rusko Evropu nepotřebuje. "

      Zme še pobaviľi.... :) Opak je pravdou.

      PS: Strašenie jadrom si nechaj na doma v Piteri....

      "Rusko Evropu nepotřebuje. "

      Zme še pobaviľi.... :) Opak je pravdou.

      PS: Strašenie jadrom si nechaj na doma v Piteri....

 • flanker.jirka
  17:42 12.09.2022

  Krásná práce!

  Krásná práce!

 • tomsss
  11:56 12.09.2022

  Na boje ve stejných místech jsem si také vzpomněl, jen jsem byl líný hledat detaily.

  Na boje ve stejných místech jsem si také vzpomněl, jen jsem byl líný hledat detaily.

 • ruleta
  11:00 12.09.2022

  Dival jsem se na TIKa (TIK history kanal na youtube) kde ma pekne zpracovany "Mansteinuv zazrak u Charkova" vcetne vyctu pomeru sil a minimalne dle zdroju z kterych cerpa ...Zobrazit celý příspěvek

  Dival jsem se na TIKa (TIK history kanal na youtube) kde ma pekne zpracovany "Mansteinuv zazrak u Charkova" vcetne vyctu pomeru sil a minimalne dle zdroju z kterych cerpa (D.Glantz) to vypada, ze "obrovske sovetske presile" necelil. Lokalne dokonce na usecich fronty nepritele precislil (a ma to svou logiku, kdyz utocite).Skrýt celý příspěvek

  • Tomáš Řepa
   11:34 12.09.2022

   Zdravím Vás. Livesey ze kterého jsem mimo jiné čerpal uvádí v lednu 1943 na úseku fronty celkový nepoměr 1:7 u pěších jednotek, Mansteinovi pak přicházely posily a v místech ...Zobrazit celý příspěvek

   Zdravím Vás. Livesey ze kterého jsem mimo jiné čerpal uvádí v lednu 1943 na úseku fronty celkový nepoměr 1:7 u pěších jednotek, Mansteinovi pak přicházely posily a v místech protiútoku je v únoru a v březnu 1943 koncentroval, takže převahu si mohl vytvořit opravdu jen na velmi omezeném úseku. Celkově však čelil po celou dobu třetí bitvy o Charkov opravdu velké přesile u pěších útvarů i v počtech obrněných jednotek, výjimku tvořila jen lokální vzdušná převaha. Proto tam uvádím obrovská sovětská přesila, hodně pomohl moment překvapení a promyšlený plán. Já ale samozřejmě nemám patent na pravdu, toto je jen má interpretace na základě dostupných zdrojů.Skrýt celý příspěvek

  • Knightrider
   11:36 12.09.2022

   No o tom celá taktika schwerpunktu je. Přečíslit v jednom bodě ačkoli jinde jste na tom početně stejně, nebo hůře :-) Takže ano v místech, kde chtěli útočit, vytvořili lokální ...Zobrazit celý příspěvek

   No o tom celá taktika schwerpunktu je. Přečíslit v jednom bodě ačkoli jinde jste na tom početně stejně, nebo hůře :-) Takže ano v místech, kde chtěli útočit, vytvořili lokální přesilu i když celkově nebyla čísla na jejich straně. Jinak toto vítězství, kdy proto sobě stáli v podstatě rovnocenné síly a přesto to skončilo drtivým vítězstvím Němců utvrdilo Hitlera, že následující Kurská ofenzíva je dobrý nápad i když v podstatě všechno hrálo proti Němcům. Zvláště s postupujícím časem a odklady.Skrýt celý příspěvek

  • SYN_
   13:28 12.09.2022

   Teď jde o to o které fázi se bavíme... jde o druhou či třetí bitvu o Charkov? Neboli o jaro/léto '42 nebo o zimu/jaro '43? Mansteinův úspěch je nejvíce překvapivý na konci zimy ...Zobrazit celý příspěvek

   Teď jde o to o které fázi se bavíme... jde o druhou či třetí bitvu o Charkov? Neboli o jaro/léto '42 nebo o zimu/jaro '43? Mansteinův úspěch je nejvíce překvapivý na konci zimy '43, tou dobou po porážce Pauluse (a neúspěšných pokusech o proražení obklíčení Stalingradu) byli rusové v protiútoku, měli celkem jasnou převahu (po "odepsání" celé 6. armády a mnoha pomocných jednotek Italů a Maďarů numerické stavy němců citelně poklesly) a byli "rozjetí"... bohužel se trochu přecenili, frontu "vytáhli" moc dopředu aniž by území měli kvalitně obsazené a pořešené zásobování...
   Takže když Manstein začal "úřadovat" a překvapil je vlastním protiútokem, stačilo několik prvotních lokálních vítězství a dokázal nadělat obrovský zmatek (nikdo pořádně nevěděl jestli mají postupovat nebo ustupovat) kterého následně využil a posunul rusy pěkný kus zpátky... tam se ovšem fronta ustálila a došlo víceméně k patu, z kterého se vyvinul poslední pokud němců o ofenzivu - tu u Kurska. Jak to tam dopadlo to asi známe... (a vždycky když slyším Belgorod tak si nemůžu nevzpomenout)Skrýt celý příspěvek

 • krizzdenek
  10:48 12.09.2022

  Ahoj Tome, výborný článek. Předběhl jsi mě. :) Chtěl jsem o tom napsat pro NATO Aktual. Napíšu něco jiného. :) Na pivko zajdem.

  Ahoj Tome, výborný článek. Předběhl jsi mě. :) Chtěl jsem o tom napsat pro NATO Aktual. Napíšu něco jiného. :) Na pivko zajdem.

  • Tomáš Řepa
   10:50 12.09.2022

   Budu se těšit Zdeňku, ahoj!

   Budu se těšit Zdeňku, ahoj!

Načítám diskuzi...