Úmrtí vojáků a internetová diskuze

Čeští vojáci v Afghánistánu
Foto: Čeští vojáci v Afghánistánu; ilustrační foto / army.cz

Zpráva o tom, že při plnění povinností zahynuli v afghánském Bagrámu v rámci mezinárodní bezpečností operace čtyři příslušníci Armády České republiky (pátý podlehl následkům zranění 14. července po převozu) vyvolala bouřlivé reakce na internetových diskusích. Vedle projevů účasti a vyslovení úcty padlým se vyrojily projevy nenávisti k zahynulým vojákům či k jejich poslání v Afghánistánu. Případně k obojímu.

Pudy v útoku

Náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Petr Pavel nazval tyto výroky "v konfrontaci s lidským životem stokou". Kritici tohoto vyjádření - volající po svobodě názoru - vynechávají fakt, že dosud visí na diskusích rozličných medií urážlivé a vulgární výroky, které by mohly být žalovatelné pro urážku na cti, eventuálně naplňují podstatu trestného činu pomluvy. Pomiňme nyní, že by trestní stíhání či přestupek, případně soudní spor, přinesl autorům urážek zjištění, že svoboda "vyjádřit názor" je podmíněná zodpovědností za jeho obsah a limitována osobnostními právy zostouzených vojáků. Konfrontace pisatelů s úřední či soudní autoritou by také přinesla obraz o tom, kdo a na základě čeho se internetových ataků dopouští. A nakolik je jejich civilní postoj v souladu s agresivními projevy ve virtuálním prostředí.

Psycholog Luboš Blinka upozorňuje, že "vlivem dojmu anonymity (a zde bychom podtrhli, že se jedná skutečně jen o dojem: dohledat pisatele je sice obtížné, nikoli ale technologicky nemožné) oddělujeme své virtuální „já“ od své reálné identity." Tedy to podle něj znamená, že "své chování 'online' oddělujeme od možných důsledků 'offline'." Tedy po vypnutí počítače.

Ego každého člověka je pod dvojím tlakem. Z jedné strany je ovládáno podvědomými složkami: základními instinkty, potlačenými pudy. Z druhé strany je pak korigováno tzv. Superegem, což jsou výchovou a společností přijaté zásady a zábrany. Díky nim většina lidí přirozenou agresivitu pramenící z pudové složky osobnosti (zvanou Id) zvládá. 

Důvodem, proč kontrola Superega na internetu selhává, je podle Bílka proto, že "Ego více splývá s pudovou složkou naší osobnosti - Id". Na internetu se tedy více chováme podle principů slasti – podobně, jako když sami doma či v jinak bezpečném prostředí dáme větší prostor společností jinak nerado viděnému chování. Ve chvíli, kdy do takto odtržené virtuální komunikace vstoupí téma armády, je o zábavu postaráno.

Zbraně jako falické symboly

Zbraně jsou nejen Freudem prověřené falické symboly a svět je prostě rozdělen na ty, které je mají a na ty, kteří ne. Ti druzí mají v podstatě dvě možnosti, jak na tento fakt reagovat: respekt nebo vztek (byť s předstíranou rezignací).

První k rovnováze dospěli vlastní realizací v jiném oboru a často i tím, že měli svého času možnost ke zbrani "čichnout", eventuálně být nějakou dobu součástí vojenského systému. Druhým byla tato možnost buď upřena - nebyli s účelem armády seznámeni nebo nemají vzhledem k výchově, věku a vzdělání dostatek informací, aby si vytvořili objektivní obraz.

Specifickou skupinu tvoří muži, kteří v bývalém režimu získali během základního výcviku tak negativní zkušenosti, že je dodnes představa jakéhokoli vojska frustruje.

Každopádně je fenomén armády natolik silný, že k němu každý jedinec (tedy i ženy, které jsou ovšem ke svému postoji motivovány jinak) mají vyhraněný postoj. To vede k tomu, že v případě jakýchkoli diskusi o armádní tématice zaujímají oba tábory nesmiřitelné postoje.

Smrt ve vlastních řadách

Vždy ve chvíli, kdy je veřejnosti oznámeno úmrtí vojáků, vstoupí do tohoto vypjatého postoje prvek ohrožení. Reakce se opět odvíjí od toho, nakolik jsou občané s možností napadení srozuměni a nakolik jsou oni sami natolik integrovanou osobností, aby byli schopní fakta o důsledcích teroristických útoků zpracovat.

Obyvatelstvo smrt ve vlastních řadách vyvádí z rovnováhy, vzbuzuje v nich nepříjemné pocity, úzkosti a nastupují přirozené obranné mechanismy, které popsala Freudova dcera Anne. Na internetu pak vidíme celá defilé jejich nejrozličnějších projevů, a to v opět virtuálním prostředím zesílené formě.

Velice častá je racionalizace, tedy pokus vysvětlit událost pro mě přijatelným způsobem (umřeli, protože si chtěli vydělat v cizině peníze. Já jsem doma, takže se mi to nestane). 

Obdobnou náplň má intelektualizace (pokus vyjádřit nepříjemné pocity chladným a neosobním jazykem, v daném případě se často jedná o pokus "vědecky" rozebrat problém teroristických útoků, aniž by měl pisatel dostatek informací či vzdělání) a zejména reaktivní výtvor - člověk se chová naprosto opačně, než je reakce, kterou se snaží vytěsnit. Proto nejvíce armádu moralizují a obviňují z agrese jedinci, kteří s ní sami mají problémy již v písemném projevu a zřejmě i v osobním životě.

Obdobné je to s projekcí, mechanismem, který se na internetu projevuje snad nejčastěji a nejen ve vztahu k armádě. Jedinec připisuje druhým přesně to, co dělá sám ("neumíš diskutovat, jdi se tam podívat, nejsi v armádě," což je typický příklad demagogie vylučující diskusi).

Stranou nezůstává ani percepční obrana - obrana ve vnímání, kdy si někteří stěžovali na "příliš mnoho informací" o padlých, které je znervózňovaly, sirény, které houkaly. Někteří zvolili přímo popření, jednoduchou obranu, kdy natolik frustrující informaci odmítli vnímat a úplně se od ní i od médií distancovali.

Opomenout nelze ani obranný mechanismus přemístění, kdy jsou přesouvány emoce k objektu, který nemá k příčině vztah (z útoku obviníme vojáky, protože tam jsou a můžeme jim vynadat. Taliban, který to způsobil, je mimo dosah). 

Ve vztahu k armádě, nelze vynechat mechanismus identifikace, který se naopak projevuje v řadách jejich sympatizantů, a to už od pradávna. I oni jsou informacemi o padlých vyvedeni z rovnováhy a reagují ztotožněním se s vojáky, připisováním si jejich vlastností ("síla a čest...") a případně aktivním přihlášením se do armády, aktuálně k záložnímu vojsku.

Frustrace a pocit selhání

Důvodem, odkud se obranné mechanismy berou, je frustrace a pocit selhání. Občany vyvádí z rovnováhy fakt, že nebezpečí může přijít prakticky odkudkoli a cítí se neschopní ohlídat vlastní teritorium. Podvědomí je sice skrytá, ale nejsilnější část náší osobnosti ovládající Ego a potřeba zajistit bezpečí je prvořadá. 

Zatímco v pravěku muži hlídali horizont a číhali, odkud se blíží nepřátelská tlupa, dnes seberou rodině ovladač a mají pod kontrolou nebezpečí na všech televizních programech. Na internetu pak zmapují každé potenciální ohrožení, které ovšem ve většině případů nemají s čím konfrontovat, protože v domácím prostředí je toto skutečné známo jen Bezpečnostní informační službě (BIS).

V rámci vojenských zahraničních misí jsou informace z pochopitelných důvodů filtrovány už úplně. Mise v Afghánistánu navíc není takového charakteru, aby bylo možné podávat zprávy o bojových výsledcích a úspěších: Charakter provinčního rekonstrukčního týmu, který pomáhá místnímu obyvatelstvu budovat základy školství a zabezpečovat oblast, nebyl až do tragické události pro média natolik populární, aby je čtenářům zprostředkovávaly. 

Největší díl ale asi na vzniklém napětí nesou politici, kteří hrají se svými voliči alibistickou hru. Ačkoli jsou si sami vědomi nutnosti státu disponovat armádou a podílet se na členských závazcích v NATO, obcházejí v rámci svých volebních slibů téma armády po špičkách a během svého mandátu mlží stylem: "My bychom i byli proti vyslání, ale oni nás někteří přehlasovali".Pět mrtvých vojáků a nepřehlédnutelná reakce na internetu ale postavila představitele státu do konfrontace s občany v takové míře, že byli nucení jako nejvyšší autority poslat obyvatelům jasný vzkaz: Armáda chrání naši svobodu a vojáci bojují za naše zájmy.

V případě vrchního velitele armády, který byl jako první prezident zvolen referendem, nelze zpochybňovat, že by neměl ke svému vyjádření dostatečný mandát.

Nahlásit chybu v článku


Související články

V Afghánistánu zahynuli 4 čeští vojáci, jeden je těžce zraněn

Dnes 8. července 2014 v čase okolo 5.15 našeho času při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské ...

Padlí čeští vojáci chránili spojeneckou základnu Bagrám

Dne 8.7. 2014 v 5:15 místního času padli v Afghánistánu čtyři čeští vojáci. Všichni vojáci patřili k ...

AKCE: Pocta padlým vojákům před Generálním štábem

Chcete udělat alespoň drobnost pro naše padlé vojáky v Afghánistánu? Pojďte společně s námi zapálit ...

NÁZOR: Diskutéři všech zemí...

Ano, ani nás v Armádních novinách nenechaly chladnými nenávistné příspěvky pod články o padlých ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Autorka
  07:27 18.07.2014

  ad Zbrojír. Nejsem v zaměstnaneckém poměru v žádném resortu žádného ministerstva ani úřadu. Článek není o cenzuře, ani k ní nevyzývá, konstatuje fakta, eventuelně je aplikací ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Zbrojír. Nejsem v zaměstnaneckém poměru v žádném resortu žádného ministerstva ani úřadu.
  Článek není o cenzuře, ani k ní nevyzývá, konstatuje fakta, eventuelně je aplikací jistého spoelčenského jevu na teoretické poznatky.
  Pokud moje jednání púovažujete za nebezpečné a zavrženíhodné, můžete se obrátit na orgány činné v trestním řízení a oznámit jim to.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  01:15 18.07.2014

  Z předložené argumentace předpokládám, že autorka článku je v pracovním, či jiném obdobném poměru k resortu MO. Z článku a dalších komentářů mi rovněž vyplývá, že by autorka ...Zobrazit celý příspěvek

  Z předložené argumentace předpokládám, že autorka článku je v pracovním, či jiném obdobném poměru k resortu MO.

  Z článku a dalších komentářů mi rovněž vyplývá, že by autorka byla pro vyšší míru cenzury internetových diskusí i trestní postihy osob, které se zde vulgárně, či jinak nevhodně vyjadřují vůči reprezentantům státní moci.

  Takové jednání je jistě zavrženíhodné, avšak jsem přesvědčen, že z hlediska společenské nebezpečnosti zde máme podstatně rizikovější jednání, jehož se v nemalé míře mj. dopouští ta část společnosti, která se tak ráda nazývá elitou. Jde zejména o porušování povinností při správě státního majetku, chcete-li o neúčelné, neefektivní a nehospodárné vynakládání prostředků daňových poplatníků, korupci a klientelismus.

  Represí si obdiv a úctu státní aparát ani jeho příslušníci a zaměstnanci nikterak nezískají. Naopak, mnozí, kteří při této tragické události z prosté lidské slušnosti zcela upozadili své nemalé výhrady k fungování, reálným výkonům a schopnostem resortu MO ČR, k neefektivitě ozbrojeného konfliktu v Afghánistánu, i k nekoncepčnosti a hrubým chybám EU a NATO při řešení aktuálních hrozeb pro civilizovaný svět, se nakonec natrvalo přidají na stanu tvrdých kritiků silových resortů a zdejšího režimu jako takového.Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  23:57 17.07.2014

  ad Gavl: . Vyjádření Petra Pavla nevylučuje to, že by se současně zajímal o to, jak bude postaráno o rodiny padlých. Nevytváříme kategorie uživatelů internetu, takže vás do žádné ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Gavl: . Vyjádření Petra Pavla nevylučuje to, že by se současně zajímal o to, jak bude postaráno o rodiny padlých.
  Nevytváříme kategorie uživatelů internetu, takže vás do žádné nebudeme zařazovat. V článku je uvedeno, kterých diskusních příspěvků se týká. Vulgární a urážlivé příspěvky mohou být nazvány stokou. Pokud mají jejich pisatelé psychické problémy, musí je řešit ve svém okolí, případně s lékařem. Svéprávnosti je zbaven málokdo, navíc charakter urážek je většinou zřetelně formulovaný a jasně cílený, takže je zjevné, že ho psal člověk schopný nést zodpovědnost za své činy a výroky,.
  Nikdo nemá povinnost nechat na sebe působit projevy cizí frustrace a na rozdíl od zvířat jsme schopni své pudy ovládat.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  22:59 17.07.2014

  Dobrý večer Byl bych velice potěšen kdyby se Petr Pavel raději staral o to co bude s rodinami padlých vojáků těchto i těch předešlých, než o to co někdo píše na diskuzích. ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý večer

  Byl bych velice potěšen kdyby se Petr Pavel raději staral o to co bude s rodinami padlých vojáků těchto i těch předešlých, než o to co někdo píše na diskuzích. Nakonec motivy takzvaných stok jsou nám neznámé a proto rozhodně nebudu plošně pranýřovat. Může jít klidně o lidi , kteří někoho ztratili jim velmi blízkého a trpí pocitem, že to nikoho nezajímá a pak vidí tuto mediální kampaň a může je to motivovat k vylití si vzteku vůči někomu kdo si to nezaslouží i třeba pod vlivem alkoholu. Takovým lidem je třeba spíše pomoci než je pranýřovat a kriminalizovat. Netuším v jakém poměru jde o hloupost či jak jsem zmínil výše. Proto si myslím , že není vhodné paušálně nazývat stokou. Neboť by se právě takové tvrzení mohlo státi stokou největší.

  Zcela souhlasím s článkem ve věci obcházení témata obrany státu a misí při volbách. I proto, že není jasně vyjádřen, od většiny politických stran, jasný postoj a není tedy součástí jasně zřetelného předvolebního slibu, neměli by si v těchto otázkách naši politici brát naši zemi a její občany vůbec do úst a to samé platí i pro GŠ.

  Docela by mě zajímalo do jaké kategorie by zařadili mé příspěvky pokud by někdo přečetl vše co jsem kdy napsal ke zdejším tématům.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  21:35 17.07.2014

  Policie a armáda jsou tradiční silové resorty, tedy ozbrojené a represivní instituce, kterými státní moc prosazuje svou vnitřní i zahraniční politiku. Každý příslušník policie, ...Zobrazit celý příspěvek

  Policie a armáda jsou tradiční silové resorty, tedy ozbrojené a represivní instituce, kterými státní moc prosazuje svou vnitřní i zahraniční politiku.

  Každý příslušník policie, či armády, ať již se jedná o řadového „kmána“ nebo generála, je nepochybně reprezentantem státní moci.

  Jelikož řada občanů má, ať už z racionálních, či z iracionálních důvodů, k fungování České republiky nemalé výhrady, stávají se ozbrojené složky, nebo i jejich prostí reprezentanti z logiky věci primárním terčem i hromosvodem pro kritiku diskutujících z řad nespokojených občanů.

  Závisí na konkrétní osobnosti jednotlivce, zda relativní anonymitu internetu zvládne se ctí a svoji frustraci ze stavu a vývoje společnosti, z neúspěchů ve svém vlastním životě, či např. ze špatné osobní zkušenosti, nebude zneužívat k bezohledným a nekorektně vedeným atakům.

  Politická reprezentace i představitelé ozbrojených složek České republiky svým chováním a jednáním dávají poměrně často důvod ke značné nespokojenosti řadových vojáků, policistů, občanů, daňových poplatníků. Mj. stačí si jen přečíst arogantní, nekompetentní a někdy i naprosto hloupé odpovědi MO ČR na legitimní a věcné dotazy AN k problematickým veřejným zakázkám.

  V každém případě by se svoboda slova, která z ostatních médií již prakticky vymizela, neměla na internetu omezovat, samozřejmě až na zákonem definované protiprávní jednání, či na komentáře porušující elementární slušnost. Na mnohé mohou mít diskutující odlišné názory a od toho mj. i diskusní fóra přece jsou. Jako kdyby nestačilo, že nám mainstreamová média stále více podsouvají unifikovaný (cenzurovaný) názor, kdy jsou záměrně upozaděny, či přímo zamlčeny pro objektivitu chápání sdělené věci podstatné informace.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  17:33 17.07.2014

  Pro NENO- to, jak vypadá dnes armáda není obrázek vojáků, ale hlavně politiků, kteří ji dojili celých 20 let a pokud to šlo, předraženými zakázkamii vyvolávali u občanů ještě ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro NENO- to, jak vypadá dnes armáda není obrázek vojáků, ale hlavně politiků, kteří ji dojili celých 20 let a pokud to šlo, předraženými zakázkamii vyvolávali u občanů ještě větší odpor...

  Naše závazky jsou spojenecké, tudíž také politické, nikoliv vojenské, a pokud jsme to chtěli změnit, měli jsme tu možnost ve volbách, kdo je nalhas proti naši účasti v NATO se všeobecně ví, kdo je tichý nepřítel integrace také, ovšem na jedné straně tyto politické strany u voleb propadly a na druhé když jsme volili ty strany, které integraci podporují nadáváme... ovšem ne na politiky, ale na armádu. Divné.

  Dále mne fascinuje nadávání vojákům za to, že za svou práci dostávají plat-žold...jak se jim říká,-žoldnéři,.. nevím jak ostatní ,ale já do práce chodím také vydělat prachy..ale asi jsem v menšině.Skrýt celý příspěvek

 • Ezekyl
  16:00 17.07.2014

  K neúctě k ozbrojeným složkám a k policejnímu sboru, lze přidat i úpadek úcty k národním symbolům - vlajce, znakům, hymně... Například kolik sportovních fanoušků sejme při české ...Zobrazit celý příspěvek

  K neúctě k ozbrojeným složkám a k policejnímu sboru, lze přidat i úpadek úcty k národním symbolům - vlajce, znakům, hymně... Například kolik sportovních fanoušků sejme při české národní hymně pokrývku hlavy? Kolik rodičů dnes svým dítkám při hymně řekne, že si mají stoupnout a smeknout? Kolik z nás ostatních to opravdu udělá?Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  15:41 17.07.2014

  Autorka : Naprosta vetsina vulganrnich prispevku na podobna temata prichazi od trollu s ruznym zamerenim . Jiste existuje treba v tomto pripade skupina fanatickych odpurcu USA , ...Zobrazit celý příspěvek

  Autorka : Naprosta vetsina vulganrnich prispevku na podobna temata prichazi od trollu s ruznym zamerenim . Jiste existuje treba v tomto pripade skupina fanatickych odpurcu USA , ale ti pisi vetsinou pouze odmitave , pripadne konspiracni komentare . K vulgaritam se uchyluji zridka kdy . Ja spravoval fora nekolika ceskych serveru temer 10 let , verte ze vim o cem mluvim . Jeden hodne znamy cesky troll , je dokonce muj kamarad ( Ano je divny , ale zaroven je neskutecne zabavny ) .

  Z meho pohledu . Pokud nekomu vadi urazky na internetu , at dotycne weby necte , pripadne cte jen ty s administraci a filtraci prispevku .Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  15:24 17.07.2014

  No me z te ""analyzy"" vyplyva , ze anonymove na internetu jsou vetsinou uprimnejsi a rikaji co si mysli . To me jako nejaky argument proti svobode slova nepripada ...Zobrazit celý příspěvek

  No me z te ""analyzy"" vyplyva , ze anonymove na internetu jsou vetsinou uprimnejsi a rikaji co si mysli . To me jako nejaky argument proti svobode slova nepripada :D


  btw: Ja jsem proti nasi pritomnosti v afganistanu , presto bych nikdy proti nasim vojakum nikdy nerekl krive slovo , maximalne proti veleni a politicke reprezentaci , ktera je tam poslala .
  Stejne tak jako jsem proti aktivitam zapadu na ukrajine a sankcim proti rusku , pritom nemam rusaky rad a myslim si , ze je tam fakticky fasismus a putin si hraje na nobodobeho stalina . Ale "lide" to maji radi cernobile . Kdo neni s nami je proti nam .Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  15:15 17.07.2014

  to Autorka: děkuji za odpověď. Hlavním smyslem příspěvků bylo poukázat že tento jev nejde prozkoumat bez přihlédnutí k jeho příčinám - tj. dlouhodobé nespokojenosti. Rozhodně jej ...Zobrazit celý příspěvek

  to Autorka: děkuji za odpověď. Hlavním smyslem příspěvků bylo poukázat že tento jev nejde prozkoumat bez přihlédnutí k jeho příčinám - tj. dlouhodobé nespokojenosti.
  Rozhodně jej nekritizuji jako celek, první dva oddíly mi přijdou velice trefné. Ovšem ve zbytku se přehlíží důležité příčiny které na tyto vulgarity mají také vliv.

  A bohužel, většina lidí se vyjadřuje slušně jen když ví že jsou viděni (slyšeni) - když zapadnou dveře a myslí si že je nikdo nepozoruje často se mluva radikálně změní - to je vidět třeba u odposlechů poslanců (kteří by měli být onou elitou). A jestliže se takto chová a vyjadřuje elita, tak nelze čekat nic dobrého na anonymitě diskusí.Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  14:54 17.07.2014

  ad Nemo: Je mi líto, ale nemůžu každému čtenáři pomoci zpracovat předložený materiál, navíc podle jeho představ. Jsem ráda, že vás téma zaujalo, ale článek byl limitovaný tématem i ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Nemo: Je mi líto, ale nemůžu každému čtenáři pomoci zpracovat předložený materiál, navíc podle jeho představ. Jsem ráda, že vás téma zaujalo, ale článek byl limitovaný tématem i obsahem: To, co ve svém komentáři zmiňujete, bylo a jistě bude na tomto webu rozebíráno...
  To, že shledáváte jako příčinu vulgárních urážek na internetu jinde, než já, je pochopitelně vaše právo. Ale za každý urážlivý příspěvek je zodpovědný jeho pisatel a není možné jeho nezvládnutí slušné reakce hledat jinde, než v jeho egu. Všichni se musíme s tlakem okolí nějak vyrovnávat a většina lidí se vyjadřuje slušně :)Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  14:37 17.07.2014

  to Autorka: tak to s tou statistikou důvěry by myslím zajímalo nejenom mě. Vojsko co by neubránilo ani hlavní město nemůže mít velkou důvěru - stíhačky máme pronajaté, helikoptéry ...Zobrazit celý příspěvek

  to Autorka: tak to s tou statistikou důvěry by myslím zajímalo nejenom mě. Vojsko co by neubránilo ani hlavní město nemůže mít velkou důvěru - stíhačky máme pronajaté, helikoptéry se budou rušit a o protivzdušné obraně ani nemluvě. Už jen tyto prosté faktory hovoří proti velké důvěře u civilní veřejnosti.
  A u té afghánské mise také schází nějaké hmotné kladné důvody pro lepší přijetí veřejností.
  Ze všeho se vyvlékáte, také nehodnotím spojenectví, nýbrž jeho negativní psychologický dopad (nejsou z něho ani peníze ani hodnotné zakázky), který má spolu s jinými problematickými činy vojáků nemalý podíl na tvorbě diskusních názorů. Kořeny má toto v problematickém vstupu do NATO který velká část národa prostě nepřijala a je tu latentní odpor. Takže je tu ovzduší kdy velká část obyvatel neuznává legitimitu účasti našich ozbrojených sil ve spojencem okupovaném státě. Takže naladění je záporné a to se projevuje i na diskusích kde jeden druhého hecuje v "kydání špíny" na naše vojáky.Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  14:35 17.07.2014

  ad Jura99: Souhlasím s vámi, že faktor hrdinství je pojem, který si zaslouží zvláštní pozornost. Důvod, proč je některými lidmi připisován až padlým vojákům, je potřeba hledat ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Jura99: Souhlasím s vámi, že faktor hrdinství je pojem, který si zaslouží zvláštní pozornost. Důvod, proč je některými lidmi připisován až padlým vojákům, je potřeba hledat také. Tento článek se týká jevů - obranných mechanismů - díky kterým se vztah k hrdinům, k armádě vůbec, formuje. Tedy s čím se vypořádávají lidé, když si vztah k vojsku utváří. Ale diskuse se objevily po zprávách o úmrtí, těm jsem se věnovala.
  Téma je ve dnech, kdy probíhají pohřby, stále silné a aktuální, takže je potřeba řešit přednostně vztah veřejnosti k padlým.. Ad diskuse, které vidíte na jiných portálech...
  Vztah k hrdinství živých je možné rozebrat později.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:15 17.07.2014

  Autorka: faktem je, že pokud se zaobíráte příčinami oněch nepěkných diskusních příspěvků, a fakt jim chcete přijít na kloub, nemůžete vylučovat vůbec žádný faktor (jak píšete, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Autorka: faktem je, že pokud se zaobíráte příčinami oněch nepěkných diskusních příspěvků, a fakt jim chcete přijít na kloub, nemůžete vylučovat vůbec žádný faktor (jak píšete, že není objektem Vašeho zájmu úkol vojáků, vyjádření prezidenta, předsedy vlády, ministra obrany). Za sebe můžu říct, že úkol našich vojáků považuju za oprávněný a správný, nejsou tzv. žoldáky a jejich peníze jsou vzhledem k okolnostem odpovídající. Co mi ale vadí, je snížení vážnosti pojmu hrdinství. Určitě se jich nechci dotknout, ale k hrdinství, tak jak tento pojem po staletí chápeme, pravděpodobně nedostali příležitost (pokud nám armáda něco netají z jejich předchozího působení). Jestliže je automatickým nárokem na medaili za hrdinství od prezidenta jakákoliv smrt na bojišti, měla by se tato medaile příslušným způsobem přejmenovat. Tak a pokud by tento můj názor byl chápán jako vulgární příspěvek v diskusi, máte co rozebírat, případně zařadit do odstavce pod mezititulek "Zbraň jako falický symbol" nebo "Frustrace a selhání".Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  13:43 17.07.2014

  ad Nemo: dovolím se vám oponovat: reakce a důsledek - vulgarity na diskusích - mají nějakou příčinu, takže je co analyzovat. Jinak nevím, s jakými údaji operujete, nicméně cílem ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Nemo: dovolím se vám oponovat: reakce a důsledek - vulgarity na diskusích - mají nějakou příčinu, takže je co analyzovat.
  Jinak nevím, s jakými údaji operujete, nicméně cílem článku nebylo hodnotit popularitu armády, podporu obyvatel. (Ale ani v tomto s vámi nesouhlasím, výzkumy důvěru obyvatel v armádu potvrzují).
  Stejně tak není obsahem hodnocení vojeneckého spojenectví, které najdete nejen v případě Říše římské, ale ve všech etapách historie lidstva. České a moravské země často bojovali po boku jiných mocností, a bylo to i v jejich zájmu.Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  13:33 17.07.2014

  Nebo z tech, co umeji napocitat alespon do peti, kdyz maji nasazene palcaky. Vic jednoduse to nejspis vysvetlit nejde.

  Nebo z tech, co umeji napocitat alespon do peti, kdyz maji nasazene palcaky. Vic jednoduse to nejspis vysvetlit nejde.

 • Nemo
  13:31 17.07.2014

  Podivný článek a zajímavá diskuse. Podivný protože autorka nebere v potaz důležitý faktor kterým je nyní minimální propojení a identifikace obyvatel se zbylým vojskem - či spíše ...Zobrazit celý příspěvek

  Podivný článek a zajímavá diskuse.
  Podivný protože autorka nebere v potaz důležitý faktor kterým je nyní minimální propojení a identifikace obyvatel se zbylým vojskem - či spíše sborem. Když byla branná služba tak lidé armádu vnímali jako svou součást. Nyní jsou tam dobrovolní profesionálové - zčásti nadšenci a zčásti kvůli výhodám. Informace o vojsku jsou soustavně negativní a to spolu s jeho velikostí (či spíše malostí) vytváří pocit jeho odtržení od zbytku společnosti a je vnímána jako "černá díra" na peníze, které by se daly využít jinak.
  Další negativní věcí je že naše vojsko je používáno jen jako pomocný sbor pro imperiálního "spojence". Zhruba ve stejném smyslu jako používali Římané pomocné sbory svých spojenců - a ve stejném smyslu funguje i ono spojenectví, jen je zaobaleno pěknými slovíčky.
  Tudíž vypadávají i ony analyzované pocity, poněvadž po normálního civilistu přijde smrt vojáka kdesi v afghánských horách podobně jako úmrtí blázna co se při plném vědomí vydal zkoušet štěstí do minového pole.Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  13:11 17.07.2014

  ad Tortor: Opakuji, že za scestné považují vyjádření, že naše země válčí s afghánským obyvatelstvem: úkol vojáků je jiný a nebylo účelem mého článku ho upřesňovat. Tohle téma ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Tortor: Opakuji, že za scestné považují vyjádření, že naše země válčí s afghánským obyvatelstvem: úkol vojáků je jiný a nebylo účelem mého článku ho upřesňovat. Tohle téma najdete na jiném místě Armádních novin. Stejně tam jsem neinformovala o vyjádření autorit - prezidenta, předsedy vlády, ministra obrany. Ty všechny jsou známé, eventuelně dostupné i vám.Pokud vám uniká smysl a význam tohoto článku, je mi líto, patrně nejste z těch, které by mohlo téma oslovit, případně mu jeho obsah přinést zajímavé poznatky.Skrýt celý příspěvek

 • Tortor
  12:18 17.07.2014

  Jura99: Velmi pěkné Smrt vojáků je jistě velice nepříjemná a bolestná situace, nicméně mluvit o hrdinstvý je zcestné. Co si budeme povýdat, vojáci chodí do misí ze zjištných ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Velmi pěkné
  Smrt vojáků je jistě velice nepříjemná a bolestná situace, nicméně mluvit o hrdinstvý je zcestné. Co si budeme povýdat, vojáci chodí do misí ze zjištných důvodů. Ať už jde o velmi pěkné finanční ohodnocení(oprávněné) či o kariérní postup. Voják, který se rozhodne vstoupit do mise kvůly zlepšení světa si lže do kapsy. Tito vojáci dělaly jen svou práci, kterou si sami zvolili, at to zcela ruitím způsobem. Zkrátka byly ve špatný čas na špatném místě.Slova o hrdinech, armádních poctách a ochraně vlasti mě velmi hněvou.

  Autor: Můžete upřesnit které dotazy Calhoun jsou zcestné? Armáda chrání naši svobodu a vojáci bojují za naše zájmy. To jste napsala. Zajímalo by mě, zda se jedná o oficální vyjádření nejvyšší autority, či jen vaši osobní dedukci. Tež mi poněkud uniká význam a smysl tohoto článku. Smím se proto zeptat co jste tím zamýšlela ?Skrýt celý příspěvek

 • Manas001
  12:07 17.07.2014

  ČR neválčí se státem Afghánistán, ale s hnutím taliban a teroristickými organizacemi které se v něm nacházejí.

  ČR neválčí se státem Afghánistán, ale s hnutím taliban a teroristickými organizacemi které se v něm nacházejí.

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 3