Úmrtí vojáků a internetová diskuze

Čeští vojáci v Afghánistánu
Foto: Čeští vojáci v Afghánistánu; ilustrační foto / army.cz

Zpráva o tom, že při plnění povinností zahynuli v afghánském Bagrámu v rámci mezinárodní bezpečností operace čtyři příslušníci Armády České republiky (pátý podlehl následkům zranění 14. července po převozu) vyvolala bouřlivé reakce na internetových diskusích. Vedle projevů účasti a vyslovení úcty padlým se vyrojily projevy nenávisti k zahynulým vojákům či k jejich poslání v Afghánistánu. Případně k obojímu.

Pudy v útoku

Náčelník Generálního štábu Armády ČR generál Petr Pavel nazval tyto výroky "v konfrontaci s lidským životem stokou". Kritici tohoto vyjádření - volající po svobodě názoru - vynechávají fakt, že dosud visí na diskusích rozličných medií urážlivé a vulgární výroky, které by mohly být žalovatelné pro urážku na cti, eventuálně naplňují podstatu trestného činu pomluvy. Pomiňme nyní, že by trestní stíhání či přestupek, případně soudní spor, přinesl autorům urážek zjištění, že svoboda "vyjádřit názor" je podmíněná zodpovědností za jeho obsah a limitována osobnostními právy zostouzených vojáků. Konfrontace pisatelů s úřední či soudní autoritou by také přinesla obraz o tom, kdo a na základě čeho se internetových ataků dopouští. A nakolik je jejich civilní postoj v souladu s agresivními projevy ve virtuálním prostředí.

Psycholog Luboš Blinka upozorňuje, že "vlivem dojmu anonymity (a zde bychom podtrhli, že se jedná skutečně jen o dojem: dohledat pisatele je sice obtížné, nikoli ale technologicky nemožné) oddělujeme své virtuální „já“ od své reálné identity." Tedy to podle něj znamená, že "své chování 'online' oddělujeme od možných důsledků 'offline'." Tedy po vypnutí počítače.

Ego každého člověka je pod dvojím tlakem. Z jedné strany je ovládáno podvědomými složkami: základními instinkty, potlačenými pudy. Z druhé strany je pak korigováno tzv. Superegem, což jsou výchovou a společností přijaté zásady a zábrany. Díky nim většina lidí přirozenou agresivitu pramenící z pudové složky osobnosti (zvanou Id) zvládá. 

Důvodem, proč kontrola Superega na internetu selhává, je podle Bílka proto, že "Ego více splývá s pudovou složkou naší osobnosti - Id". Na internetu se tedy více chováme podle principů slasti – podobně, jako když sami doma či v jinak bezpečném prostředí dáme větší prostor společností jinak nerado viděnému chování. Ve chvíli, kdy do takto odtržené virtuální komunikace vstoupí téma armády, je o zábavu postaráno.

Zbraně jako falické symboly

Zbraně jsou nejen Freudem prověřené falické symboly a svět je prostě rozdělen na ty, které je mají a na ty, kteří ne. Ti druzí mají v podstatě dvě možnosti, jak na tento fakt reagovat: respekt nebo vztek (byť s předstíranou rezignací).

První k rovnováze dospěli vlastní realizací v jiném oboru a často i tím, že měli svého času možnost ke zbrani "čichnout", eventuálně být nějakou dobu součástí vojenského systému. Druhým byla tato možnost buď upřena - nebyli s účelem armády seznámeni nebo nemají vzhledem k výchově, věku a vzdělání dostatek informací, aby si vytvořili objektivní obraz.

Specifickou skupinu tvoří muži, kteří v bývalém režimu získali během základního výcviku tak negativní zkušenosti, že je dodnes představa jakéhokoli vojska frustruje.

Každopádně je fenomén armády natolik silný, že k němu každý jedinec (tedy i ženy, které jsou ovšem ke svému postoji motivovány jinak) mají vyhraněný postoj. To vede k tomu, že v případě jakýchkoli diskusi o armádní tématice zaujímají oba tábory nesmiřitelné postoje.

Smrt ve vlastních řadách

Vždy ve chvíli, kdy je veřejnosti oznámeno úmrtí vojáků, vstoupí do tohoto vypjatého postoje prvek ohrožení. Reakce se opět odvíjí od toho, nakolik jsou občané s možností napadení srozuměni a nakolik jsou oni sami natolik integrovanou osobností, aby byli schopní fakta o důsledcích teroristických útoků zpracovat.

Obyvatelstvo smrt ve vlastních řadách vyvádí z rovnováhy, vzbuzuje v nich nepříjemné pocity, úzkosti a nastupují přirozené obranné mechanismy, které popsala Freudova dcera Anne. Na internetu pak vidíme celá defilé jejich nejrozličnějších projevů, a to v opět virtuálním prostředím zesílené formě.

Velice častá je racionalizace, tedy pokus vysvětlit událost pro mě přijatelným způsobem (umřeli, protože si chtěli vydělat v cizině peníze. Já jsem doma, takže se mi to nestane). 

Obdobnou náplň má intelektualizace (pokus vyjádřit nepříjemné pocity chladným a neosobním jazykem, v daném případě se často jedná o pokus "vědecky" rozebrat problém teroristických útoků, aniž by měl pisatel dostatek informací či vzdělání) a zejména reaktivní výtvor - člověk se chová naprosto opačně, než je reakce, kterou se snaží vytěsnit. Proto nejvíce armádu moralizují a obviňují z agrese jedinci, kteří s ní sami mají problémy již v písemném projevu a zřejmě i v osobním životě.

Obdobné je to s projekcí, mechanismem, který se na internetu projevuje snad nejčastěji a nejen ve vztahu k armádě. Jedinec připisuje druhým přesně to, co dělá sám ("neumíš diskutovat, jdi se tam podívat, nejsi v armádě," což je typický příklad demagogie vylučující diskusi).

Stranou nezůstává ani percepční obrana - obrana ve vnímání, kdy si někteří stěžovali na "příliš mnoho informací" o padlých, které je znervózňovaly, sirény, které houkaly. Někteří zvolili přímo popření, jednoduchou obranu, kdy natolik frustrující informaci odmítli vnímat a úplně se od ní i od médií distancovali.

Opomenout nelze ani obranný mechanismus přemístění, kdy jsou přesouvány emoce k objektu, který nemá k příčině vztah (z útoku obviníme vojáky, protože tam jsou a můžeme jim vynadat. Taliban, který to způsobil, je mimo dosah). 

Ve vztahu k armádě, nelze vynechat mechanismus identifikace, který se naopak projevuje v řadách jejich sympatizantů, a to už od pradávna. I oni jsou informacemi o padlých vyvedeni z rovnováhy a reagují ztotožněním se s vojáky, připisováním si jejich vlastností ("síla a čest...") a případně aktivním přihlášením se do armády, aktuálně k záložnímu vojsku.

Frustrace a pocit selhání

Důvodem, odkud se obranné mechanismy berou, je frustrace a pocit selhání. Občany vyvádí z rovnováhy fakt, že nebezpečí může přijít prakticky odkudkoli a cítí se neschopní ohlídat vlastní teritorium. Podvědomí je sice skrytá, ale nejsilnější část náší osobnosti ovládající Ego a potřeba zajistit bezpečí je prvořadá. 

Zatímco v pravěku muži hlídali horizont a číhali, odkud se blíží nepřátelská tlupa, dnes seberou rodině ovladač a mají pod kontrolou nebezpečí na všech televizních programech. Na internetu pak zmapují každé potenciální ohrožení, které ovšem ve většině případů nemají s čím konfrontovat, protože v domácím prostředí je toto skutečné známo jen Bezpečnostní informační službě (BIS).

V rámci vojenských zahraničních misí jsou informace z pochopitelných důvodů filtrovány už úplně. Mise v Afghánistánu navíc není takového charakteru, aby bylo možné podávat zprávy o bojových výsledcích a úspěších: Charakter provinčního rekonstrukčního týmu, který pomáhá místnímu obyvatelstvu budovat základy školství a zabezpečovat oblast, nebyl až do tragické události pro média natolik populární, aby je čtenářům zprostředkovávaly. 

Největší díl ale asi na vzniklém napětí nesou politici, kteří hrají se svými voliči alibistickou hru. Ačkoli jsou si sami vědomi nutnosti státu disponovat armádou a podílet se na členských závazcích v NATO, obcházejí v rámci svých volebních slibů téma armády po špičkách a během svého mandátu mlží stylem: "My bychom i byli proti vyslání, ale oni nás někteří přehlasovali".Pět mrtvých vojáků a nepřehlédnutelná reakce na internetu ale postavila představitele státu do konfrontace s občany v takové míře, že byli nucení jako nejvyšší autority poslat obyvatelům jasný vzkaz: Armáda chrání naši svobodu a vojáci bojují za naše zájmy.

V případě vrchního velitele armády, který byl jako první prezident zvolen referendem, nelze zpochybňovat, že by neměl ke svému vyjádření dostatečný mandát.

Nahlásit chybu v článku


Související články

V Afghánistánu zahynuli 4 čeští vojáci, jeden je těžce zraněn

Dnes 8. července 2014 v čase okolo 5.15 našeho času při patrole v okolí základny Bagrám v afghánské ...

Padlí čeští vojáci chránili spojeneckou základnu Bagrám

Dne 8.7. 2014 v 5:15 místního času padli v Afghánistánu čtyři čeští vojáci. Všichni vojáci patřili k ...

AKCE: Pocta padlým vojákům před Generálním štábem

Chcete udělat alespoň drobnost pro naše padlé vojáky v Afghánistánu? Pojďte společně s námi zapálit ...

NÁZOR: Diskutéři všech zemí...

Ano, ani nás v Armádních novinách nenechaly chladnými nenávistné příspěvky pod články o padlých ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Manas001
  12:05 17.07.2014

  Calhoun: Česká republika je ve válečném stavu s Afghánistánem, protože v roce 2001 bylo 11. září označeno jako váleční akt proti USA a byl uplatněn článek 5 zakládající smlouvy ...Zobrazit celý příspěvek

  Calhoun: Česká republika je ve válečném stavu s Afghánistánem, protože v roce 2001 bylo 11. září označeno jako váleční akt proti USA a byl uplatněn článek 5 zakládající smlouvy NATO. Který říká že pokud je jedna země napadena tak všechny členské země zaútočí společně na zemi, která provedla útok.Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  10:48 17.07.2014

  ad Calhoun: Článek není o válečném stavu v Afghanistánu. Naše země není s touto zemí ve válečném stavu a neútočí na místní obyvatelstvo. Takže vám na vaše pomýlená tvrzení a z nich ...Zobrazit celý příspěvek

  ad Calhoun: Článek není o válečném stavu v Afghanistánu. Naše země není s touto zemí ve válečném stavu a neútočí na místní obyvatelstvo. Takže vám na vaše pomýlená tvrzení a z nich plynoucí dotazy nemůžu odpovědět. Stejně tak nevím, co vy sám si představujete pod pojmem svoboda, to je váš vnitřní stav, jak ji vnímáte a jestli máte potřebu být chráněn i mimo území republiky. Politická reprezentace zvolené obyvatelstvem, to vyhodnotila jako potřebné. Cílem článku není detailně popsat parlamentem schválené zahraničí mise: na toto téma najdete na jiných místech Armádních novin dostatek materiálu.Skrýt celý příspěvek

 • Calhoun
  10:36 17.07.2014

  Pokud vim (a prosim opravte me pokud se mylim) tak: Ceska republika neni ve valecnem stavu s Afghanistanem, Ceska republika nebyla Afghanistanem napadena a zadny obcan Afghanistanu ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud vim (a prosim opravte me pokud se mylim) tak: Ceska republika neni ve valecnem stavu s Afghanistanem, Ceska republika nebyla Afghanistanem napadena a zadny obcan Afghanistanu se nedopustil teroristickeho utoku na uzemi Ceske republiky. Ale na konci clanku si prectu: "Armáda chrání naši svobodu a vojáci bojují za naše zájmy.". Mohla by jste mi pani autorko prosim vysvetlit za jake zajmy bojuje z mych dani placeny vojak v Afghanistanu? A jak presne tam chrani moji svobodu?Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:35 17.07.2014

  Mirda: nevím jestli patosem prospějete k pochopení role AČR v misích...Asi velký podíl na negativních komentářích má závist (vojáci si vydělají "velké" peníze a pozůstalí dostanou ...Zobrazit celý příspěvek

  Mirda: nevím jestli patosem prospějete k pochopení role AČR v misích...Asi velký podíl na negativních komentářích má závist (vojáci si vydělají "velké" peníze a pozůstalí dostanou "velké" kompenzace), která je (nejen) v české společnosti zakořeněná desítky či stovky let. Dále tu byly určité aférky, na kterých se diskutéři též točí, např. případ se symboly zbraní SS na helmách, které dlouho nikdo neřešil a dále, asi by se měli hrdinové vyznamenávat pokud možno za života a když posmrtně, tak jen pokud jejich smrt souvisela s hrdinským činem. Jinak je to fraška a další voda na mlýn diskutérům.Skrýt celý příspěvek

 • Mirda
  09:10 17.07.2014

  Když čtu některé diskuze je mi z nich zle od žaludku. Zajímalo by mně jestli by to řekly člověku do očí nebo se schovávají v davu.Je vidět že naše společnost nedospěla!!! Neváží si ...Zobrazit celý příspěvek

  Když čtu některé diskuze je mi z nich zle od žaludku. Zajímalo by mně jestli by to řekly člověku do očí nebo se schovávají v davu.Je vidět že naše společnost nedospěla!!! Neváží si hrdinu co položili život za vlast daleko od domova vidí peníze,vidí v nich žoldáky USA ale ne českého vojáka hrdého na svou vlast.Ti kluci si to jak živí tak mrtví nezaslouží.Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  09:04 17.07.2014

  Pro Jura99: Dobrý den, děkuji za reakci. Cílem článku bylo obecně a racionálně popsat jev, který se na internetu odehrává. Nebylo nikoho diagnostikovat, to na dálku nelze a nejde ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Jura99: Dobrý den, děkuji za reakci. Cílem článku bylo obecně a racionálně popsat jev, který se na internetu odehrává. Nebylo nikoho diagnostikovat, to na dálku nelze a nejde ani pátrat po individuálních příčinách, které vedou k nadávkách jednotlivce. To bychom se dopouštěli diletanství, protože zjistit konkrétní příčiny selhání morálky (Superega) by šlo jen při detailní psychoanalýze pisatelů (a určitě by byla zajímavá...)

  Berte prosím tento první materiál jako první vlaštovku a seznámení s problémem, určitě na něj navážeme článkem, který se bude mravnímu aspektu a moráonímu postoi společnosti věnovat :-)Skrýt celý příspěvek

 • Autorka
  09:04 17.07.2014

  Pro Jura99: Dobrý den, děkuji za reakci. Cílem článku bylo obecně a racionálně popsat jev, který se na internetu odehrává. Nebylo nikoho diagnostikovat, to na dálku nelze a nejde ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Jura99: Dobrý den, děkuji za reakci. Cílem článku bylo obecně a racionálně popsat jev, který se na internetu odehrává. Nebylo nikoho diagnostikovat, to na dálku nelze a nejde ani pátrat po individuálních příčinách, které vedou k nadávkách jednotlivce. To bychom se dopouštěli diletanství, protože zjistit konkrétní příčiny selhání morálky (Superega) by šlo jen při detailní psychoanalýze pisatelů (a určitě by byla zajímavá...)

  Berte prosím tento první materiál jako první vlaštovku a seznámení s problémem, určitě na něj navážeme článkem, který se bude mravnímu aspektu a moráonímu postoi společnosti věnovat :-)Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  08:42 17.07.2014

  Diky za clanek. Specielne za odstavec "Obdobné je to s projekcí, mechanismem, který se na internetu projevuje snad nejčastěji a nejen ve vztahu k armádě. Jedinec připisuje ...Zobrazit celý příspěvek

  Diky za clanek. Specielne za odstavec

  "Obdobné je to s projekcí, mechanismem, který se na internetu projevuje snad nejčastěji a nejen ve vztahu k armádě. Jedinec připisuje druhým přesně to, co dělá sám ("neumíš diskutovat, jdi se tam podívat, nejsi v armádě," což je typický příklad demagogie vylučující diskusi)."

  Jeste jednou dik.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:40 17.07.2014

  Tak možná by se psycholog měl zamyslet, proč valná část diskutérů píše to, co píše. Pokud jich je skutečně mnoho, tak asi nestačí tvrdit, že X desítek procent české populace jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak možná by se psycholog měl zamyslet, proč valná část diskutérů píše to, co píše. Pokud jich je skutečně mnoho, tak asi nestačí tvrdit, že X desítek procent české populace jsou frustrovaní blázni a nechápou roli AČR v zahraničních misích... "Cožpak se voják stává hrdinou teprve až po smrti? Pro mne hrdinou je a zůstane každý voják z masa a kostí se všemi svými slabostmi i přednostmi, pokud skutečně plnil své bojové úkoly, a nikoli pouze padlý legendární přízrak, byť by se mu říkalo "bojovník od Dukly". Cožpak se mezi všemi těmi, kdo přežili všechny boje, stejně tak i jako mezi mrtvými, nevyskytovali nejen hrdinové, ale i zbabělci?" Citát: gen. Vilém Sacher, Pod rozstříleným praporem.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 3