Úskalí ruské mobilizace z pohledu dějin

Úskalí ruské mobilizace z pohledu dějin
Petrohradská demonstrace (4. července 1917) na Něvském prospektu těsně poté, co vojska Ruské prozatímní vlády zahájily do davu palbu z kulometů. / Public Domain (Zvětšit)

Mobilizace v Rusku oficiálně vyhlášená ve středu 21. září byla po úspěchu ukrajinské ofenzivy u Charkova, kde se naplno projevil nedostatek mužů u ruských jednotek, nevyhnutelným krokem. Iracionálně vedená ruská agrese vůči Ukrajině tak nadále eskaluje. Politické cíle Ruska na Ukrajině přitom zůstávají zcela nejasné.

Jedná se navíc o velmi riskantní rozhodnutí, které může dále destabilizovat situaci v samotném Rusku, kde již jistě nepůjde o všeobecně souhlasně přijímané rozhodnutí. Ekonomické a demografické problémy Ruska se jen prohloubí, a to vše s nejistým efektem na bojišti. Ruské úřady navíc i tak budou mít s nejvyšší pravděpodobností problém naverbovat 300 tisíc rezervistů se zkušeností z armády, což je záměr ohlášený ve středu ministrem obrany Sergejem Šojguem. Kamenem úrazu v ruské armádě je zejména nedostatek vycvičených a zkušených důstojníků a poddůstojníků. Mnoho verbovaných mužů je ve věku 50 a více let, navíc s chybějícími bojovými zkušenostmi. Vojenský přínos je tak diskutabilní. Vrchní velitel ukrajinské armády Valerij Zalužnyj to již ironicky glosoval trefným výrokem, že Ukrajina porazila už ruskou profesionální armádu a teď tedy porazí i tu neprofesionální.

Rusko v roli státu, který je na hraně vojenské porážky, není zdaleka poprvé. Nabízí se srovnání situací carského Ruska z roku 1917, kdy vše vyvrcholilo kolapsem státu a uchvácením moci bolševiky. V první světové válce si carské Rusko vedlo na bojišti velmi špatně, nebylo na válku dostatečně připraveno a zejména v souboji s císařským Německem utrpělo hned v úvodu války několik porážek, ty nejhorší u Tannenbergu a Mazurských jezer. U Tannenbergu v srpnu 1914 mezi jednotlivými veliteli ruské armády panovala nevraživost z minulosti. Německá rozvědka proto očekávala, že na pomoc ruské druhé armádě generála Samsonova první armáda pod velením generála Rennenkampfa (pocházel z rodiny baltských Němců) nepřijde. V kritickém okamžiku zůstala první armáda skutečně bez podpory. Samsonov se ocitnul v obklíčení a než, aby padl do zajetí, podobně jako téměř 100 tisíc mužů pod jeho velením, raději se zastřelil.

Ruští vojáci v zákopech čekají na německý útok / Public Domain

V podobném duchu pokračovala válka i v dalších letech. Ruští vojáci bojovali statečně. Avšak po občasném vzepětí (zejména na frontě proti Rakousku-Uhersku) přišla další porážka a další stažení. Ruské hospodářství nebylo na válku připraveno a ani přes velké zásilky od ostatních západních spojenců nemohlo stačit tempu německé válečné mašinérie. Elán nasazených vojáků tak postupně upadal. Na místa velitelů, kteří zemřeli v boji nebo padli do zajetí, se dostávali i zcela nekompetentní jedinci. Navíc ruské důstojníky z řad šlechticů útrapy jejich podřízených vojáků absolutně nezajímaly.

Na začátku roku 1917 ve třetím roce války tak jevilo Rusko takové známky válečného vyčerpání jako žádná jiná z bojujících mocností. Země se ocitla ve stavu hospodářského rozkladu, který těžce narušoval bojeschopnost armády na frontách a v zázemí vedl ke katastrofálnímu selhání zásobování obyvatelstva ve městech. Vojáky opouštělo odhodlání pokračovat v boji a armádou se šířila zhoubná vlna demoralizace spojená s masivními dezercemi. Vyhladověly Petrohrad se ocitl uprostřed nepokojů. V první polovině března 1917 vypukla revoluce podporovaná stovkami tisíc ozbrojených branců, kteří tvořili posádku hlavního města. To nakonec donutilo cara k abdikaci a nastolilo v Rusku systém dvojvládí. Vedle Prozatímní vlády vznikly rady – sověty dělníků, rolníků a vojáků, které se ustavily jako samosprávné orgány ve velkých městech i v nejmenších vesnicích. Působily také v jednotkách ruské armády, což mělo mít další následky. Zatímco vláda zahájila svoji činnost negativně vnímaným prohlášením, že je odhodlána vést válku „až do vítězného konce“, Sověti se vyslovovali pro mír.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu

„Putin musí napadnout Ukrajinu, ale ukrajinská armáda na to není připravena,“ říká penzionovaný ...

PREMIUM Putin a Xi Jinping jednali v Číně – žádné dobré zprávy pro Evropu

Ruský prezident Vladimir Putin se jako jeden z mála světově významných politiků zúčastnil pátečního ...

Důsledky války, kterou Putin rozpoutal na Ukrajině

Již celý měsíc zuří nerovný bratrovražedný boj mezi Ukrajinou a Ruskou federací, která je druhou ...

Ukrajinská ofenziva u Charkova a paralely s německou operací Fredericus

Válka na Ukrajině nabízí mnohá zajímavá srovnání s boji, které se zde vedly během druhé světové ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.