Válečný stres způsobuje předčasné stárnutí vojáků

PTSD
Foto: Rány na duši nejdou vidět, ale jsou to ty nejhlubší… / Getty images

Stres ve svém životě poznal každý. Zažíváme ho při obavě z pozdního příchodu do práce, při dopravní špičce nebo při zkoušce ve škole. Stres je jednoduše reakce organismu vystaveného mimořádným podmínkám. Chcete však vědět, jak vypadá opravdový stres? Představte si vojáky na bojišti, kteří žijí dnem za dnem pod neustálým napětím a strachem o svůj život, život svých kamarádů o osud své rodiny…

Válka si nevybírá daň jen v podobě ztracených životů nebo v trvalém poškození lidských těl, ale bohužel i na psychice lidí. V poslední době se navíc zjistilo, že dlouhodobý těžký válečný stres a válečná traumata, mohou trvale změnit vnitřní chemickou rovnováhu a fyziologii lidí. V případě vojáků pak jde většinou o mladé lidi mezi 20 a 30 rokem života.

Stres (angl. stress = napětí, namáhání, tlak) je funkční stav živého organismu, kdy je tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (stresorům), a jeho následné obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránit poškození nebo smrti organismu. Wikipedia

Vědci zjistili u mladých veteránů z válek trpícími tzv. posttraumatickou stresovou poruchou PTSD (závažné onemocnění způsobené těžkým stresem – třeba po prožité traumatické události) nápadný nárůst nemocí, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, zpomalení metabolismu a obezita – tedy nemocí typické pro střední nebo pozdější období života.

  • Dvěma ze tří vojáků postižených PTSD se rozpadlo manželství

Harvardský profesor psychologie a koordinátor amerického projektu péče o veterány William  Milberg k tomu říká: "Mají být (vojáci) v nejlepším období jejího života. Největší starosti je, samozřejmě, že se o ně musíme starat až do jejich stáří. Avšak, co se jím může přihodit během tak dlouhé doby?"

Video: Ukázka z dokumentu Restrepo. Můžeme si prohlédnout vojáky vystavené těžkému bojovému stresu. Nakonec je také zachycena smutná scéna smrti jednoho z mužů jednotky. V takových situacích vzniká největší riziko PTSD / YouTube

On a jeho kolegové před nedávnem zveřejnili domněnku, že těžký válečný stres může způsobovat předčasné stárnutí organismu. Voják během svého bojového turnusu žije ve velkém stupni bělosti a pod několika měsíčním neustálým stresem. Někteří jedinci navíc takovou zkušenost zažívají opakovaně, během každého nového turnusu ve válečné zóně.

  • Od roku 2006 spáchalo sebevraždu 1 100 amerických vojáků

V ruku v ruce s psychickými poruchami PTSD, způsobené silným a dlouhodobým válečným stresem, jde také traumatické poškození mozku TBI, způsobené poraněním mozku – např. v důsledku výbuchu. Poraněná část mozku může nevratně degenerovat s neblahými důsledky na psychiku jedince. Následkem může být změna osobnosti pacienta, zlostné a impulsivní chování, neschopnost probudit se nebo myšlenky na sebevraždu.

Video: Názorná ukázka mechanismu traumatického poranění mozku TBI / YouTube

Od roku 2000 bylo mezi americkými veterány diagnostikováno 244 000 případů traumatického poškození mozku TBI a přibližně stejný počet případů posttraumatické stresové poruchy PTSD. Zničující pro pacienta je pak kombinace obou nemocí.

  • Více než 1/3 všech lidí bez domova v USA jsou bývalí váleční veteráni

Ač je výzkum propojení psychických traumat a předčasného stárnutí teprve v počátcích, některé závěry jsou alarmující. Podle studie z Centra pro studium a prevenci nemoci z minulého měsíce, se mezi veterány vyskytuje až dvojnásobný počet lidí s cukrovkou, různou formou rakoviny, vysokým krevním tlakem a srdečními chorobami, než u běžné populace.

 

Vědci tvrdí, že k podpoře jejich teorie potřebují alespoň 5 let výzkumů spojených se sledováním pacientů s PTSD. Už nyní však mají v rukou důkaz v podobě funkčního zobrazování mozkové aktivity. Ukázalo se, že pacientům trpícím PTSD ubývá šeda kůra mozková (neokortex), což by se u tak mladých lidí nemělo dít celá desetiletí…

Neokortex: Řídí veškerou činnost organismu a je sídlem vyšší nervové činnosti. Zachycuje (registruje), rozlišuje (analyzuje), seskupuje (syntetizuje) vzruchy na základě vyhodnocení - impuls - těmito impulsy zajišťuje odpověď organismu na změny vnějšího a vnitřního prostředí. Čím je kůra silnější, tím vyšší je inteligence. studenske.cz

V souvislosti s výskytem těžkých psychických poruch u veteránu, americká armáda uvažuje o změně politiky nasazování svých vojáků ve válečných zónách. Počítá se s delším obdobím odpočinku mezi jednotlivými turnusy a také o zkrácení ročního nasazení na dobu "pouze" devíti měsíců.

Zdroj: MilitaryTimes

Nahlásit chybu v článku


Související články

Boj proti válečným traumatům

Vojenští lékaři testují nový nástroj k léčbě posttraumatické stresové poruchy (PTSP) pomocí tzv. ...

VIDEO: Ti, kteří přežili hrůzy první světové války

Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je lidská dlouhodobá reakce na závažný stres. PTSD vzniká po ...

Na palubě létající nemocnice

Na přistávací ploše vojenské letecké základny USAF v německém Rammsteinu dosedá mohutný nákladní ...

Blast Gaude - traumatické poranění mozku pod kontrolou

Traumatické poranění mozku je závažný zdravotní problém. I když moderní přilby zastaví střepiny ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

  • tojefuk
    14:33 27.10.2012

    Válečný stres v Afghanistánu je nic v porovnání se stresem, který jako VZP zažívám denodenně při plánování výcviku v AČR. To myslím naprosto vážně.

    Válečný stres v Afghanistánu je nic v porovnání se stresem, který jako VZP zažívám denodenně při plánování výcviku v AČR. To myslím naprosto vážně.

Načítám diskuzi...