Válka na Ukrajině podtrhuje důležitost domácího zbrojního průmyslu

Válka na Ukrajině podtrhuje důležitost domácího zbrojního průmyslu
Titus 6x6 / TATRA DEFENCE VEHICLE a.s. (Zvětšit)

Amatéři mluví o taktice, profesionálové o logistice. Tento proslulý výrok, který patrně pronesl americký generál Omar Bradley, se znovu a znovu opakuje v souvislosti s válkou na Ukrajině. Mnoho problémů ruské armády totiž pramení právě z problematické logistiky, jež zjevně není koncipována na takový druh války. Ruský průmysl totiž pravděpodobně nemůže vykrýt ztráty techniky a spotřebu munice, zvláště té přesně naváděné.

Situace však samozřejmě není snadná ani pro Ukrajinu, jejíž zbrojní průmysl byl těžce poškozen ruskými útoky a která rovněž sama nemá zásoby zbraní a munice pro dlouhodobou válku. Jako zásadní faktor se ale ukazuje fakt, že se Kyjev těší podpoře západních států, jejichž ekonomiky jsou pochopitelně daleko silnější než ekonomika Ruska, na kterou navíc stále výrazněji dopadají mezinárodní sankce. Svou roli v celé situaci hraje i zbrojní průmysl Česka, který disponuje možná nepříliš nápadnými, avšak v aktuálním kontextu velmi cennými schopnostmi.

Význam zbrojního průmyslu ostatně dokládá skutečnost, že pravděpodobně patří mezi důvody ruské agrese proti Ukrajině. Spektrum ruských motivací je nesporně značně široké a obsahuje např. velice důležitou zeměpisnou polohu Ukrajiny, snahu zabránit její integraci do západních politických, ekonomických a bezpečnostních organizací či představy Kremlu o blízkosti (nebo dokonce „jednotě“) obou národů, ale rozhodně nelze opomíjet ani roli ukrajinského zbrojního průmyslu. Na území Ukrajiny se již za sovětských časů nacházela řada významných podniků, jež tvořily součásti sovětského vojensko-průmyslového komplexu. Ukrajina se proto zákonitě stala klíčovým subdodavatelem ruského zbrojního průmyslu, pro který dodávala např. letecké a lodní motory či komponenty řízených raket. Konflikt v roce 2014 tedy způsobil Rusku velké komplikace, jelikož výrazně zpomalil mj. export vrtulníků nebo modernizaci ruského loďstva. Případné ovládnutí Ukrajiny by tedy Kremlu logicky umožnilo tyto významné kapacity znovu využívat pro potřeby vlastního zbrojního průmyslu.


Ukrajinský raketomet Burevij využívá české podvozky a panceřované kabiny.

Tento záměr ale neuspěl a ukrajinské zbrojní podniky se sice omezeně, ale přesto určitě nikoli nepodstatně podílely na modernizaci ukrajinské armády, resp. na její přípravě na obranu země před ruskou agresí. Navzdory tomu se ovšem Ukrajina logicky nacházela ve velmi nevýhodné situaci a bez rozsáhlé podpory západních zemí by se takřka jistě nedokázala bránit. Důležitou úlohu sehrály a nadále sehrávají především dodávky bezpilotních letounů, obrněných vozidel, protitankových a protiletadlových řízených raket nebo dělostřeleckých zbraní a munice. Právě dělostřelectvo se v poslední době dostalo na první místo v pořadí důležitosti a současně jde i o kategorii, kde Ukrajině významně pomohla a pořád pomáhá Česká republika. Připomeňme, že Kyjev již před válkou dostal zásilku 5000 granátů ráže 152 mm, během konfliktu dorazily mj. samohybné houfnice ShKH vz. 77 DANA a raketomety RM-70 a rozběhla se i výroba nových granátů a raket dle potřeb ukrajinské armády. Na posledně uvedené činností se aktuálně podílí hned několik podniků v České a Slovenské republice.

Tím však seznam příspěvků českého průmyslu k obraně Ukrajiny nekončí, protože se jedná o podstatně delší výčet, jehož celý obsah navíc pochopitelně není znám, protože řada položek se musí utajovat. Je však s jistotou známo, že na Ukrajinu směřují mj. pěchotní střelné zbraně od České zbrojovky Uherský Brod, náboje od firmy Sellier & Bellot či ruční protitankové zbraně značky STV Group. Velmi významný příspěvek reprezentují dodávky nákladních automobilů značky Tatra, jelikož ukrajinská armáda se již před časem rozhodla přejít na podvozky této společnosti, a to nejen v roli těžkých nákladních vozů, ale i v roli platforem pro zbraňové systémy. Z šasi Tatra tedy s největší pravděpodobností startovaly protilodní střely Neptun, jež potopily ruský křižník Moskva, a do bojů nedávno promluvil raketomet Burevij, jak se nazývá ukrajinská modernizace 220mm systému Uragan na podvozku z Kopřivnice. Lze zmínit i fakt, že české firmy zajišťují opravy ukrajinské techniky.


Český raketomet RM-70 na Ukrajině

Ještě jednou lze uvést i dělostřelectvo, neboť Česká republika patří mezi nemnoho zemí, které pořád disponují kapacitami pro sériovou produkci munice „východních“ standardů, především granátů pro houfnice ráže 122 a 152 mm a příslušejících prachových náplní. Tyto výrobky pro Ukrajinu zajišťují např. české společnosti STV Group a Explosia a slovenský holding MSM Group, ačkoli je potvrzeno, že z Česka a Slovenska směřují na Ukrajinu také granáty a náplně standardu NATO, resp. ráže 155 mm. V tomto smyslu samozřejmě Česko nemůže konkurovat výrobním kapacitám velkých západních států, avšak v kategorii „východní“ munice stále patří mezi hlavní podporovatele Kyjeva. Kromě Česka a Slovenska produkuje tuto munici zejména Bulharsko a Polsko. Očekává se, že ukrajinská armáda postupně zcela přejde na západní ráže, ale než se tak stane, resp. dokud budou mít 152mm a 122mm děla reálnou hodnotu, zachovají si svůj význam i dodávky munice pro tyto zbraně.

Válka na Ukrajině ovšem současně upozornila na jednu potenciální slabinu států NATO a EU, konkrétně na fakt, že v řadě kategorií (zatím) neexistují produkční kapacity, jež by odpovídaly reálným válečným potřebám. Právě dělostřelecká munice představuje názorný příklad, protože soudobé dělostřelecké zbraně v intenzivních bitvách spotřebovávají munici obrovským, téměř neuvěřitelným tempem. Na tomto místě lze zmínit např. informaci z bitvy o Severodoněck, že ruská děla za jeden den vypálila okolo 50 000 granátů, kdežto ukrajinské zbraně jim dokázaly odpovědět počtem o řád menším. Ale i ony „pouhé“ tisíce granátů přestavují obrovský objem, resp. velmi náročné zadání pro západní zbrojovky, jež dnes pro Ukrajinu vyrábějí. Objevily se také mj. zprávy o omezených produkčních kapacitách USA, pokud jde o řízené rakety Javelin a Stinger, ale záhy následovaly informace ve smyslu, že Pentagon s výrobci jedná o zvyšování tempa dodávek, resp. o výrazném urychlení výroby.


Česká houfnice Morana

Právě zde musí přijít na řadu jednoduché, vlastně banální, ale mimořádně důležité a kupodivu často opomíjené konstatování. Státy, které mají sice omezené, avšak přesto existující kapacity pro výrobu (případně též vývoj, údržbu apod.) zbraní a munice, se nalézají v obrovské výhodě proti zemím, které tyto kapacity nemají vůbec. Omezené kapacity lze totiž rozšiřovat a výroba se dá urychlovat, což samozřejmě trvá určitou dobu a vyžaduje to náklady, avšak nepochybně jde o dobu daleko kratší a náklady daleko menší než za situace, že by se tyto kapacity musely budovat úplně od nuly. Přesně to se tedy týká i zbrojního průmyslu v České republice, protože mnoho českých firem disponuje výrobními kapacitami sice omezenými, ale zcela nepochybně existujícími a funkčními, a tudíž v případě potřeby rozšiřitelnými. Totéž pochopitelně platí i o kapacitách pro údržbu a opravy techniky. Stojí za zmínku, že české podniky si dodnes udržují schopnost provádět servis řady typů techniky „východních“ typů, mj. tanků, bojových vozidel pěchoty, dělostřeleckých systémů nebo helikoptér.

Vedle prosté údržby a oprav lze na českém území realizovat i modernizační programy, jelikož tu vzniklo mj. mnoho projektů modernizovaných variant obrněných vozidel a dělostřeleckých zbraní, z nichž některé se dostaly i do sériové fáze a získaly exportní kontrakty. Česko dokáže koneckonců navazovat též na svou historickou tradici vývoje a výroby dělostřeleckých zbraní světové úrovně. V minulosti to dokázala mj. již zmíněná ShKH vz. 77 DANA, která se následně dočkala i moderních následovníků, jako je DANA M2, kterou si ještě před válkou objednala armáda Ukrajiny. Na úspěchy zbraně DANA navazují další komplexy, které se v nedávné době představily veřejnosti a které již přešly na západní standard 155 mm, a sice samohybné houfnice DITA a MORANA. Stejně tak lze opět uvést např. ruční zbraně z České zbrojovky Uherský Brod, letadla z Aera Vodochody, radiolokátory od pardubické Retie nebo pasivní sledovací systémy společnosti ERA, jelikož to všechno jsou výrobky, jež získaly působivé úspěchy a prestiž v mezinárodním měřítku.


Profil společnosti RETIA

O kvalitě českého průmyslu koneckonců vypovídá také fakt, že se zapojuje do mezinárodních programů vývoje a výroby vojenské techniky a že české podniky běžně fungují i jako důležití subdodavatelé. Opět lze uvést společnost Tatra Trucks, jejíž těžké automobily slouží jako šasi pro různé zbraňové, senzorové, ženijní a jiné systémy, např. francouzské samohybné houfnice Caesar nebo mostní systémy firmy General Dynamics European Land Systems (GDELS). S poslední zmíněnou společností ostatně úzce spolupracuje i skupina Czechoslovak Group, do které patří také značka Tatra Trucks. Do portfolia korporace GDELS se totiž řadí též osmikolové bojové vozidlo Pandur II, jehož sériová výroba se kompletně přesunula do kopřivnické továrny Tatra Defence Vehicle. Všichni zahraniční odběratelé těchto vozidel (jako Indonésie či Filipíny) tak vlastně odebírají české výrobky, neboť Pandur II už lze takto bez nadsázky popsat. Kooperace s francouzskou společností Nexter, která vyrábí mj. houfnice Caesar, zahrnuje též produkci šestikolových obrněných vozů TITUS na šasi Tatra.

Z dalších českých značek, jež fungují i jako úspěšní subdodavatelé v dodavatelských řetězcích pro zahraniční společnosti, si zasluhuje zmínku podnik Aero Vodochody. Přestože jeho hlavní obor působení samozřejmě tvoří výroba proudových cvičných letadel, kromě toho produkuje i součástky pro několik typů letounů a vrtulníků, mj. taktické transportní letouny C-27J Spartan či KC-390 Millennium. Další společností s výrazným angažmá za českými hranicemi je firma Meopta, výrobce optických a optoelektronických systémů, který si vybudoval i výrobní závod v USA. Na americkém trhu sbírá impozantní úspěchy i Česká zbrojovka Uherský Brod, jež se rozhodla toto své snažení korunovat koupí legendární firmy Colt. Mezi veřejně zřejmě méně známé, ale na světovém trhu velice úspěšné české subdodavatelské podniky náleží společnost Ray Service, která vyrábí mj. kabelové svazky a sestavy elektroniky pro různé typy vozidel, a ve stejném oboru působí i firma Quittner & Schimek.


Sériová výroba Pandurů se kompletně přesunula do Tatra Defence Vehicle; větší foto / TATRA DEFENCE VEHICLE a.s.

Vzhledem k současné ekonomické situaci je nutno uvést i fakt, že zbrojní průmysl představuje obor s vysokou přidanou hodnotou, který zaměstnává množství kvalifikovaných pracovníků a významně přispívá k ekonomickému a technologickému pokroku. Demonstruje to mj. analýza prestižní společnosti EY (Ernst & Young), jež se týkala skupiny Czechoslovak Group, ale její výsledky zřejmě přibližně platí pro celý tento sektor. Analýza zkoumala jak efekty přímé (tzn. to, že firmy platí mzdy zaměstnancům a odvádějí daně státu), tak i nepřímé (tedy zakázky pro subdodavatele) a indukované (neboli zejména platby zaměstnanců, dodavatelů a státu za další statky a služby). Ukázala, že každá koruna, kterou český obranný průmysl investuje, generuje 2,8 Kč, a každé nové pracovní místo vygeneruje 3,7 pracovních míst. To jasně dokazuje, že se skutečně jedná o sektor s velkou přidanou hodnotou, resp. sektor, který rozhodně nezapadá do klasické floskule o České republice jako „montovně“.

Jistě není třeba zdůrazňovat, že se domácí průmysl významně podílí či bude podílet na mnoha velkých modernizačních programech Armády ČR, ať už se jedná o samohybné dělostřelectvo, protivzdušnou obranu či bojová vozidla pěchoty. Týká se to i tanků, protože české firmy by se měly podílet na pozdější modernizaci darovaných tanků Leopard 2A4 a posléze na dodávkách nových obrněnců Leopard 2A7 pro českou armádu. Pořízení těchto tanků ostatně úzce souvisí s válkou na Ukrajině, čímž se vlastně vracíme na začátek celé této argumentace, protože tento konflikt jasně ukázal, jakou důležitost má pro bezpečnost každé země vlastní zbrojní průmysl, resp. výrobní a servisní kapacity. Česká republika samozřejmě nenáleží mezi zbrojní velmoci, ale v některých specifických oborech (jako jsou nákladní vozy) se pohybuje na světové špičce a současně disponuje i kapacitami, jaké nabízí poměrně málo zemí, což se jasně ukázalo právě v kontextu války na Ukrajině. Český průmysl totiž zcela konkrétně přispívá k obraně Ukrajiny a přeneseně i České republiky a vlastně celé Evropy.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Vozy Tatra a Armáda České republiky patří neodmyslitelně k sobě

Už několik desítek let tvořily a tvoří nákladní automobily Tatra pomyslnou páteř československé ...

Z Česka dohlédne až k Baltu: ERA představí na Dnech NATO v Ostravě premiérově svůj nový systém PLESS, který vidí cíle i za horizontem

ERA chystá představení své novinky. Rodinu pasivních sledovacích systémů, mezi nimiž je nejznámější ...

Retia se stává strategickým partnerem společnosti Rafael pro projekt Spyder

Česká technologická společnost Retia a.s. a izraelská státní společnost Rafael Advanced Defense ...

Excalibur Army – přední výrobce vojenské a speciální techniky v České republice

Šternberská společnost Excalibur Army (EA) patřící do holdingu Czechoslovak Group (CSG) je českým ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • BobDylan
  10:47 16.08.2022

  Páni, keď už je tu taká diskusia o nutnosti väčších záloh AČR, tak sa spýtam, to AČR nemá nejaký dokument obdobný slovenskému „Základný stav OSSR"? Teda dokument v ktorom sú ...Zobrazit celý příspěvek

  Páni, keď už je tu taká diskusia o nutnosti väčších záloh AČR, tak sa spýtam, to AČR nemá nejaký dokument obdobný slovenskému „Základný stav OSSR"? Teda dokument v ktorom sú stanovené počty potrebné na efektívnu obranu územia. U nás to rokmi aj dosť fluktuovalo, keď najprv to bolo cca. 62 tisíc chlapov a neskôr sa to rokmi znižovalo až na cca. 32 tisíc. Teraz je to podľa všetkého ±50 000 keďže len tender na náhradu vz. 58 rieši nákup 47k zbraní. Okrem toho rôzne dokumenty hovoria o potrebe celkovo 6 bojových brigád+logistika a podporné jednotky.

  A teraz k pointe. Lietajú tu rôzne hausnumerá od 10 až po 150 tisíc tak sa pýtam či už to náhodou MOČR nevyriešilo za vás.Skrýt celý příspěvek

 • Pavka
  14:48 14.08.2022

  Ještě poznámku k mé původní myšlence. Nemyslím si, že nějak významně navyšovat (řádově desítky tisíc lidí) zálohy či počtu vojáků AČR bude kdoví jak účinné pro navýšení ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě poznámku k mé původní myšlence. Nemyslím si, že nějak významně navyšovat (řádově desítky tisíc lidí) zálohy či počtu vojáků AČR bude kdoví jak účinné pro navýšení obranyschopnosti. Dle mého názoru jsou potřeba dvě věci.

  a) přestat zcela bezdůvodně bránit lidem, které toto téma zajímá se v něm realizovat. Za všechny nesmysly mluví ta snaha o omezení legálního držení palných zbraní. A k tomu přidejme i problematicky uchopenou regulaci provozu létajících modelů a dronů. Radioamatéři by asi také k tomuto měli co říct a určitě jsem na mnohé zapomněl. Obecně se to dá shrnout formulací "že jste vinen už tím, že máte nástroj".

  b) Aby profesionální armáda byla připravena v případě krize reagovat a začít organizovat mobilizaci. Já třeba ze svých zkušenosti vidím problémy úplně jinde něž ostatní diskutující. Podle mě se v případě krize těch 100 tisíc "bláznů" ochotných se bránit sejde zcela spontánně a bude především záležet na tom jak se k tomu postaví AČR, kde naprosto kruciální je, aby byl k dispozici sbor profesionálních instruktorů a logistiků, kteří dokážou okamžitě začít organizovat výcvik. Naštěstí AČR zatím není totálně personálně zdevastována, neb se v tomto resortu historicky napříč politickou reprezentací šetřilo především na technice a ne tolik na lidech jako ve většině ostatních rezortů.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:22 14.08.2022

   Profesionální složka armády v konfliktu bude mít zcela jiné úkoly než cvičit 100 000 nových lidí. Buď nepřítele zastaví, nebo už stejně nebude co bránit. CR není UA, aby si ...Zobrazit celý příspěvek

   Profesionální složka armády v konfliktu bude mít zcela jiné úkoly než cvičit 100 000 nových lidí. Buď nepřítele zastaví, nebo už stejně nebude co bránit.
   CR není UA, aby si sousední stát mohl průlom k Praze a zbytek zůstal funkční.Skrýt celý příspěvek

   • Pavka
    16:41 14.08.2022

    Ani "druhá nejsilnější armáda na světě" nedokázala připravit invazi do sousední země (kde navíc měla předmostí) za odpoledne a už vůbec ne ty přípravy utajit. Pokud necháme armádu ...Zobrazit celý příspěvek

    Ani "druhá nejsilnější armáda na světě" nedokázala připravit invazi do sousední země (kde navíc měla předmostí) za odpoledne a už vůbec ne ty přípravy utajit. Pokud necháme armádu dělat to k čemu je určená, tak zde bude minimálně několik měsíců na přípravu a právě podle toho jak nás za těch pár měsíců zvládne připravit k obraně je měřítko její profesionality.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     22:37 14.08.2022

     Tak vám to zjednodušim... CR má asi 10 000 profesionální vojáků ve zbraní. Pokud by měli cvičit 100tis můžu odebrány vyžádalo by si to asi 50% stavu mužstva. Pokud pošlete k ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak vám to zjednodušim...

     CR má asi 10 000 profesionální vojáků ve zbraní. Pokud by měli cvičit 100tis můžu odebrány vyžádalo by si to asi 50% stavu mužstva.

     Pokud pošlete k hranicím jen 50% síly, nepritel nebude cekat az přesuneme zbytek.Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     11:06 15.08.2022

     Pavka Problém je, že to by naše armáda museli být defacto jen ti instruktoři a velitelé... Vybavit, vycvičit a vyzbrojit EFEKTIVNĚ 100 000 lidí a následně je zformovat do útvarů, ...Zobrazit celý příspěvek

     Pavka

     Problém je, že to by naše armáda museli být defacto jen ti instruktoři a velitelé...

     Vybavit, vycvičit a vyzbrojit EFEKTIVNĚ 100 000 lidí a následně je zformovat do útvarů, vybavit technikou a odeslat s logistickým, ženijním, opravarenskym, komunikačním, PVO a dělostřeleckým zajištěním je úkol na měsíce, za předpokladu, že máme plné sklady výstroje, zbraní, techniky a hlavně zásob a bavíme se o částce blížící se k bilionu Kč.

     Jsme uprostřed NATO, které když se za 20 let nerozpadne, nebo nedojde k nějakému katastrofálnímu scénáři jako solární bouře, pandemie, zhroucení světové ekonomiky, globální hlad, či extrémní počasí nebo velká válka s Čínou, tu prostě bude a dává nám jistotu v tom, že AČR bude v konvenčním konfliktu nejrealisticeji použita někde na hranici aliance. Prostě budeme muset vyslat co nejrychleji naše profiky s většinou techniky a zásob někam na Slovensko, do Řecka nebo Baltu. Nebudou mít čas ani prostředky nikoho cvičit. Už prostě budeme muset mít nějakou zemskou hotovost či síly teritoriální obrany připravené, aby jen podpořili AČR zatímco její většinová část bude plnit úkoly ve prospěch NATO.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:08 16.08.2022

      Vytvořit větší počty "instruktorů" by neměl být problém. Pokud je byť jen obyčejný střelec "operátor Brenu" v armádě déle než pět let měl by mít schopnosti vést sám minimálně ...Zobrazit celý příspěvek

      Vytvořit větší počty "instruktorů" by neměl být problém. Pokud je byť jen obyčejný střelec "operátor Brenu" v armádě déle než pět let měl by mít schopnosti vést sám minimálně družstvo branců.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      14:58 19.08.2022

      To že někdo umí střílet s pušky, z něho ještě nedělá dobrého instruktora nebo velitele

      To že někdo umí střílet s pušky, z něho ještě nedělá dobrého instruktora nebo velitele

   • Pavka
    18:05 14.08.2022

    A ještě bych dodal že teď už s jistotou víme že byť jen směšný počet jako je: 24ks F-35, cca 30ks HIMARS a 52ks Caesarů i "druhé nejsilnější armádě na světě" dokáže ono formování ...Zobrazit celý příspěvek

    A ještě bych dodal že teď už s jistotou víme že byť jen směšný počet jako je: 24ks F-35, cca 30ks HIMARS a 52ks Caesarů i "druhé nejsilnější armádě na světě" dokáže ono formování batalionů u našich hranic celkem hezky rozveselit.

    Jenomže my jsme řekli NE! (kdo nepochopil, tak toto je výzva k mínusování) a je třeba poukázat, že podpora domácího průmyslu "za každou cenu" může být naopak velmi nebezpečná. První konkrétní případ je, že máme ve skladu na 20 tis ks nebezpečného šrotu v podobě kombo BREN1 s Meoptou, které je třeba nechat zlikvidovat a nahradit fungujícím řešením (klidně BREN2). Už jen to že je BREN1 zcela nekompatibilní s BREN2 je samo o obě v době konfliktu nebezpečná situace. Ale dále to, že má tolik konstrukčních nedostatků a už teď víme, že bude problém jej udržet v polních podmínkách dlouhodobě funkční, kdy i sám výrobce od něj dal zcela ruce pryč.
    To největší nebezpečí se skrývá v tom, že se spoléhá, že v případě problémů máme na skladě 20tis použitelných pušek = nemáme! Tedy jsme zpět u té odvahy přiznat chybu a nezávidím tomu, kdo přijde a řekne že úplně nové pušky za cca 2 Mld. Kč, kde z většiny se ani nevystřelilo, je třeba vyhodit. (Mimochodem anabáze a ohlasy z nasazení nového AK-12 si s projektem BREN1 může směle podat ruku).

    Jako další použiji příklad z Ruska (kde čtenář se dovtípí jak se to vztahuje k našemu průmyslu). Nasazené SU-34 na Ukrajině zcela selhaly a i samotné rusy to tak m*rdá, že je začali vyměňovat jak "erární prádlo za chleba" s Ajatoláhem za drony, které se ukázaly jako účinné, byť v jiné roli průzkumu a podpory dělostřelectva. Kde nastala chyba? V tom, že stroj byl koncipován na konflikt s NATO, tedy hlavním oponentem bude letectvo s naprostým minimem pozemní PVO, kde cíle kryté PVO ze zahltí řízenými střelami. Tomu byl uzpůsoben i výcvik jejich pilotů. Bohužel pro ně si vybrali za protivníka Ukrajinu s velmi schopnou kombinovanou PVO. A je zřejmé, že v dohledné době nedokážou s vybavením ani výcvikem SU-34 nic udělat, pokud vůbec. Poučení? Stroje, které nejsou schopny účinně potlačit kombinovanou PVO (nebo se ji prostě vyhnout) jsou dnes v podstatě bezcenné a opět se tak někdo bude moc divit, pokud s takovými počítá ve své obranné strategii.Skrýt celý příspěvek

 • Oliver
  20:49 13.08.2022

  zajímavé množství materiálu. Otázka je kdo to "zacvaká". Předpokládám že nepůjde o vybavení co leželo desítky let ve skladech a pak se prostě poslalo na východ. Ikdyž dle různých ...Zobrazit celý příspěvek

  zajímavé množství materiálu. Otázka je kdo to "zacvaká". Předpokládám že nepůjde o vybavení co leželo desítky let ve skladech a pak se prostě poslalo na východ. Ikdyž dle různých zpráv z UA to asi tak z velké části je. Takže tam je ta hodnota diskutabilní.
  Ovšem u novějších věcí co poslali třeba Slováci ta hodnota nebude malá a někdo to bude muset zaplatit a následně také doplnění to poslaného. UA je před bankrotem a nelze v blízkém horizontu čekat splácení. ČR je na tom ještě dobře, ale SR se prakticky odzbrojili a padli na úroveň nějakého Lotyšska.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   22:07 13.08.2022

   Uz začátkem června bylo v OVM zmíněno, že CR bylo za dodávky zbraní na UA zaplaceno 2mld. EUR. I kdybychom poslali zbraně za symbolickou částku, pořád je to levnější než válka na ...Zobrazit celý příspěvek

   Uz začátkem června bylo v OVM zmíněno, že CR bylo za dodávky zbraní na UA zaplaceno 2mld. EUR.

   I kdybychom poslali zbraně za symbolickou částku, pořád je to levnější než válka na území ČR.

   Pak je tu ještě historická paralela z dodávkami vojenské pomocí SSSR. Tam USA jim fakticky celou částku na zbrojní část odpustili. Zaplatit chtěli pozuze za zboží určené k civilniiu použití (r. zařízení továren, lokomotivy, nákladní auta, atd.)

   Pokud, Ukrajinci skutečně uhájil svoje hranice (nedozírné škody na technice a lidech na straně RF). Tak to pro celý svět vlastně bude velice levné zbavení se RF jako vojenské mocnosti vyhrožují okolním zemím.
   USA se uvolní ruce pro řešení Čínské otázky, za náklady řádově nižší než vynakladali během Studené války na zbrojení a bez vlastních ztrát na životech.Skrýt celý příspěvek

  • BobDylan
   22:20 13.08.2022

   Akože jak sme sa odzbrojili? Že sme tam poslali jednu batériu S-300 z 80/90. rokov, z ktorej sa strieľalo až RAZ v Bulharsku a ako by plynul čas tak by bola úplne na hovno lebo by ...Zobrazit celý příspěvek

   Akože jak sme sa odzbrojili? Že sme tam poslali jednu batériu S-300 z 80/90. rokov, z ktorej sa strieľalo až RAZ v Bulharsku a ako by plynul čas tak by bola úplne na hovno lebo by sme ju nevedeli udržiavať?

   Alebo naša letka 11 MiG-ov ktorá nás stojí 50 miliónov ročne a nálet máme jak Juhoafrická republika?

   Alebo nebodaj našich 30 T-72M1, ktoré sa snažíme vymeniť 1:1 za 2A4 Leopardy?

   A cenovo to až taká hrôza nie je. F-16 už sú zaplatené, spojenecké Patrioty tu sú a podľa mňa sa vyjednala aj nejaká zľava do budúcna na nákup nejakej batérie pre nás. Okrem toho žiaden z našich darov (bojovej techniky) nie je skutočný dar. Za S-300 príde od západu tých 50+ miliónov, za MiGy sa Naď snaží aby tiež niečo kvaplo a Zuzany sú normálne predané na komerčnej báze. Len nech už tam čo najskôr ukážu svoje kvality, nech sa konečne hrnú aj ďalšie objednávky.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   23:09 13.08.2022

   jake novejsi veci poslali Slovaci ? posilaji stare veci a po EU pozaduji proplatit cenu novych.

   jake novejsi veci poslali Slovaci ? posilaji stare veci a po EU pozaduji proplatit cenu novych.

   • HEKTOR
    15:39 15.08.2022

    Jura99 - zabudol som že čr na ukrajinu poslalo f-35 a tanky abrams.... a samozrejme čr nepožaduje žiadnu kompenzáciu,robí to preto,že to je proste správne...

    Jura99 - zabudol som že čr na ukrajinu poslalo f-35 a tanky abrams.... a samozrejme čr nepožaduje žiadnu kompenzáciu,robí to preto,že to je proste správne...

  • Misonek 76
   04:04 14.08.2022

   Myslite pane kolego ze to "zacvaka" jako Sovetsky svaz potazmo Rusko ktere dluzi za dodavky z 2 sv. Jeste dnes? Uprime me osobne je uplne u zadele jestli to UA "zacvaka" nebo ne. ...Zobrazit celý příspěvek

   Myslite pane kolego ze to "zacvaka" jako Sovetsky svaz potazmo Rusko ktere dluzi za dodavky z 2 sv. Jeste dnes? Uprime me osobne je uplne u zadele jestli to UA "zacvaka" nebo ne. Pro me je dulezite ze ruskej nacek do ods.re s plnou paradou co nejvice. A pro nas stat to zacvakame vsichni protoze je to porad lepsi nez mit tu rusackou svoloc se zbranema opet tady.Skrýt celý příspěvek

  • JaHoDa
   12:07 14.08.2022

   "SR se prakticky odzbrojili a padli na úroveň nějakého Lotyšska"

   Proč lžete ?

   "SR se prakticky odzbrojili a padli na úroveň nějakého Lotyšska"

   Proč lžete ?

   • BobDylan
    15:25 14.08.2022

    Presne. Za úroveň Lotyšska by sme ešte boli radi.

    Presne. Za úroveň Lotyšska by sme ešte boli radi.

   • Misonek 76
    13:02 15.08.2022

    Protoze pan kolega Oliver je lhar.

    Protoze pan kolega Oliver je lhar.

 • Jaroslav Dolejška
  19:45 13.08.2022

  Jen technická k řidičákům v armádě i u záloh, ano je to problém, že někteří si ho jdou udělat v armádě hned zmizí, a to platí i pro jiné věci vzdělání apod. Co brání to udělat ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen technická k řidičákům v armádě i u záloh, ano je to problém, že někteří si ho jdou udělat v armádě hned zmizí, a to platí i pro jiné věci vzdělání apod. Co brání to udělat jako v civilu nebo u bezpečnostních složek. Odejdeš dříve vracíš peníze nebo poměrnou část, pokud jsi nějakou dobu z let co jsi podepsal odsloužil ve funkci.
  Takové historické okénko i za protektorátu byly statisíce zbrojních průkazů a moc myslivců se zrovna do odboje se zbraní nezapojilo.Skrýt celý příspěvek

 • Misonek 76
  17:04 13.08.2022

  K te domobrane jen muj takovej postreh. Vetsina tech kolaborantskej krys (nazyvejme to pravym jmenem) ma obrovskou potrebu ventilovat sve nazory na internetu v tom pripade neni pro ...Zobrazit celý příspěvek

  K te domobrane jen muj takovej postreh. Vetsina tech kolaborantskej krys (nazyvejme to pravym jmenem) ma obrovskou potrebu ventilovat sve nazory na internetu v tom pripade neni pro stat tak tezke zjistit si co je ten clovek zac. A kdyz zadate o zbrojak pise na Vas posudek PCR a rovnez i MeU nebo OU. Ano ve velkem meste jen fornalita a na malem meste a vesnicich kde zna kazdej kazdeho velke veci. To by jste koukali co kolikrat prichazelo od urednic z OU :)Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:25 13.08.2022

   /A kdyz zadate o zbrojak pise na Vas posudek PCR a rovnez i MeU nebo OU./ Tak o tom bych se radši ani nezmiňoval. Za současné situace u nás dostane zbroják každý kdo není úplný ...Zobrazit celý příspěvek

   /A kdyz zadate o zbrojak pise na Vas posudek PCR a rovnez i MeU nebo OU./
   Tak o tom bych se radši ani nezmiňoval. Za současné situace u nás dostane zbroják každý kdo není úplný idiot a složí zkoušky.Skrýt celý příspěvek

   • Mbelda
    20:46 13.08.2022

    Řidičák má taky, kde jaký koko*. Jedna věc je mít zbroják a druhá chodit střílet. Jak jsem psal níže, kdo má zbraně, má o co přijít. Tydýta se zákazem řízení zadržují opakovaně, ...Zobrazit celý příspěvek

    Řidičák má taky, kde jaký koko*. Jedna věc je mít zbroják a druhá chodit střílet. Jak jsem psal níže, kdo má zbraně, má o co přijít. Tydýta se zákazem řízení zadržují opakovaně, kdyby to měl někdo s flintou, kolik je za nedovolené ozbrojování?Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:43 13.08.2022

     Kolik prorusů už přišlo o zbroják? Žádný. Ani není žádná snaha aby se tak stalo.

     Kolik prorusů už přišlo o zbroják? Žádný. Ani není žádná snaha aby se tak stalo.

     • Misonek 76
      04:15 14.08.2022

      Koukam pane kolego ze vite uplne vsechno. Predpokladam ze pracujete na analiticko operacnim odboru policejniho prezidia. Mimochodem porad a porad tu jeste mame neco co stale ...Zobrazit celý příspěvek

      Koukam pane kolego ze vite uplne vsechno. Predpokladam ze pracujete na analiticko operacnim odboru policejniho prezidia. Mimochodem porad a porad tu jeste mame neco co stale nazivame demokracii. Takze za stupidni kecy Vam zbrojni prukaz nikdo nevezme. Pokud se ten prorusak dopusti jakehokoliv trestneho cinu za ktery bude vysetrovan a bude stihan verte mi ze jeste ten den kdy mu policejni organ sdeli obvineni je bez zbrojaku a do 5 dnu musi odevzdat zbran prislusnemu organu PCR. A verte mi ze u policie se nedovolene ozbrojovani bere hodne hodne vazne. Za to mu rozhodne podminka nehrozi. A jen tak mimochodem jak jsem si vsiml ty cesti prorusove umi akorat tak vyrvavat se frustrace na netu. Kdyz pak prijde na lamani chleba pred soudem vsichni breci ze to tak nemysleli. Nejake aktivni pate kolony ve velkem bych se tady rozhodne nebal. A v pripade ze by k necemu opravdu nedej boze doslo a tahle svoloc se o neco pokusila budu prvni kdo zacne spletat na lane smycku. Diky podobnym dobytkum kolaborantskejm nase rodina za 2 valky prisla o 4 cleny. Takze moje mira nejake tolerance neni opravdu moc velka.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      13:05 14.08.2022

      Scotty - nastuduj si laskavě podmínky bezuhonnosti a spolehlivosti, třeba tady: https://zbranekvalitne.cz/zbro... Bolševické manýry tu opravdu zavádět ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty - nastuduj si laskavě podmínky bezuhonnosti a spolehlivosti, třeba tady:
      https://zbranekvalitne.cz/zbro...

      Bolševické manýry tu opravdu zavádět nebudeme!!!
      Jsme demokratická země a zákony mají platit pro všechny stejně - opak je totalita.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:03 14.08.2022

      /Takze za stupidni kecy Vam zbrojni prukaz nikdo nevezme./ A to je veliká chyba. Obávám se že větší část střelecké komunity by se v případě problému za stát v žádném případě ...Zobrazit celý příspěvek

      /Takze za stupidni kecy Vam zbrojni prukaz nikdo nevezme./
      A to je veliká chyba.
      Obávám se že větší část střelecké komunity by se v případě problému za stát v žádném případě nepostavila. Však uvidíme kolik se přihlásí do té střelecké zálohy. Předpovídám že to do pár let buď skončí pro nezájem nebo tam bude pár desítek až stovek lidí a bude se to vydávat za obrovský úspěch.


      /Bolševické manýry tu opravdu zavádět nebudeme!!!/
      Právo na poloautomat si rozvracet nadáme!!!

      /Jsme demokratická země a zákony mají platit pro všechny stejně - opak je totalita./
      To se velmi mýlíte.Skrýt celý příspěvek

     • Misonek 76
      13:17 15.08.2022

      /Takze za stupidni kecy Vam zbrojni prukaz nikdo nevezme./ A to je veliká chyba. Obávám se že větší část střelecké komunity by se v případě problému za stát v žádném případě ...Zobrazit celý příspěvek

      /Takze za stupidni kecy Vam zbrojni prukaz nikdo nevezme./
      A to je veliká chyba.
      Obávám se že větší část střelecké komunity by se v případě problému za stát v žádném případě nepostavila. Však uvidíme kolik se přihlásí do té střelecké zálohy
      Jenze to nema se zbrojnim prukazem nebo na zaklade jakejch kecu na nej mam mit pravo nebo ne nic spolecneho. To je jen na lidech a a tom jaky maji postoj ke sve zemi ve ktere zijou a hlavne ke svym blizkym a kamaradum protoze hlavme ty budete branit. Mimochodem nevim kolik Vam pane kolego je ale to co tu pisete jsme tu meli 40 let kdy Vam urcovali co smite nebo nesmite na zaklede vasich kecu a zaroven Vam taky Vam rovnou rekli co vubec smite rikat.Skrýt celý příspěvek

   • Misonek 76
    20:51 13.08.2022

    No soudne trestany ne. A je jedno za co byl souzen. Myslim ze se i prihlizelo k majetkovym prestupkum. A pokud jste trestne stihany zbrojak vam PCR odebere.

    No soudne trestany ne. A je jedno za co byl souzen. Myslim ze se i prihlizelo k majetkovym prestupkum. A pokud jste trestne stihany zbrojak vam PCR odebere.

 • Danik
  09:01 13.08.2022

  Ještě tu odpověď hodím i sem nahoru, prosím debatujme a klidně mi vysvětlete, že je to blbost. On už to nakousl Pavka s tím zbrojákem, který se díky Lize Libe zachránil a nyní ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě tu odpověď hodím i sem nahoru, prosím debatujme a klidně mi vysvětlete, že je to blbost.

  On už to nakousl Pavka s tím zbrojákem, který se díky Lize Libe zachránil a nyní je dokonce v ústavě. Dále jsem tu o tom již psal já i Maximus,

  Já osobně to vidím takto. Armáda jim poskytne (vybraným dobrovolným jedincům) pouze zbraně ke kterým se civil nedostane a bude na nich prováděn základní a poté udržovací výcvik (jednou za čtvrt roku) ve VVP. Bavíme se o kulometech lehkých i těžkých, minometech, granátometech a automatických granátometech a taktéž PTŘS a pancéřovky.

  Zbraň jednotlivce a výstroj si bude občan-gardista zajišťovat sám (jako řecký hoplita), ovšem bude mít možnost levně odkupovat vyřazovanou armádní výstroj a bude mít zlevněné některé typy tuzemských zbraní. Část munice mu bude vyplácet stát. Občan účastnící se GNO (Gard Národní Obrany - teď mě ten název napadl, můžeme to nazývat jak chceme) bude požadován aby měl zbroják, případně mu bude poskytnuta na logicky odvíjející se činnosti maketa, než si zbroják zařídí. Na střelnicích pod dozozorem instruktora samozřejmě bude pálit jako ostatní. Zároveň budou panovat jisté motivační výhody (ergo nebude placen).

  Právě jste slušně potěšil spoustu lidí, kteří by rádi pomohli s obrannou ČR, ale nechtějí být profi vojáci a i AZ je kvůli některým věcem prostě OUT. Dále jste potěšil majitele střelnic a tuzemské výrobce zbraní, munice a výstroje (CG, Fenic, CS, CZ4M, Argun, Tilak atp). Taktéž jste udělal radost mnoha veteránům atd.

  Teď ten výcvik. Výcvik čet/rot/praporů GNO bude prováděn na úrovni okresů/krajů a bude veden bývalými (případně členy AZ, výjimečně profíky) vojáky, kteří si udělají certifikát (na některé činnosti stačí policista/CS/VS, někdy zdravotník) a to buď na střelnicích či ve vyhrazených prostorech. Výcvik specialistů poté bude prováděn přímo ve VVP či posádkových střelnicích na již zmíněných těžších zbraních.

  Toto zařídí značné přiblížení veřejnosti armádě a hlavně zabrání tomu, aby se nám tu z těchto dobře myšlených skupin nestaly páté kolony a jakási ozbrojená křídla rusofilů. Bude to pod dozorem a vedení armády. Každý kraj myslím bez problému složí jednotky čítající cca 5000 střelců. To máme pro ČR najednou 70 000 ozbrojenců a náklady minimální. Teď k tomu ještě připočtěte na podobném principu řidiče náklaďáků, operátory dronů, IT specialisty. (co se bude dít je myslím jasné např. ať VTÚ společně s ČVUT a VÚT a třeba Aero Vodochody dají dohromady nějaký low-cost dron a začnou to sekat jak Ba´ta cvičky)

  Podtrženo sečteno, v případě solidního průseru máte do 48 hodin ready nějakých 100 000 civilistů, nyní již vojáků/gardistů z toho 70 000 střelců, kteří zajedou do definovaného skladu či vojenské posádky pro vyzvednutí posilněné výzbroje a munice, jednotky se složí a olalá. Naše ozbrojené síly pro obranu České republiky, její teritoriální integrity, zdraví a majetku našich občanů a naší svobody, tak spolu s AČR najednou mají ke 150 000 mužů a žen. To vše rychle a v poměru cena/výkon za idiotsky směšný peníz.

  Ve stavu ideál by ještě každá strážní rota pod KVV neměla být rotou, ale slabším praporem. (To máte těch dalších lehkých pěších brigád hned několik). Vlastně je to takový 4 stupňový systém. 1. Profi, 2 AZ u profi, 3 AZ pod KVV, 4 GNO.

  Prosím budu rád za kritiku a vyvedení z omylu.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   09:21 13.08.2022

   /On už to nakousl Pavka s tím zbrojákem, který se díky Lize Libe zachránil a nyní je dokonce v ústavě./ Víte že je to v zásadě k ničemu? Mám pocit že jediné co LigaLibe zachránila ...Zobrazit celý příspěvek

   /On už to nakousl Pavka s tím zbrojákem, který se díky Lize Libe zachránil a nyní je dokonce v ústavě./
   Víte že je to v zásadě k ničemu?
   Mám pocit že jediné co LigaLibe zachránila je že potencionální proruští partyzáni mají bezproblémový přístup ke zbraním. Stačí se podívat na shitstorm který se odehrál na jejich FB když oznámili že je možné registrovat se k případné možnosti jejich využití při obraně země.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    09:51 13.08.2022

    Tak bezproblémový úplně nebude... stále platí naše zákony a podmínky. Nic se nezměnilo, jen se zakonzervoval stav, aby náhodou nikoho nenapadlo to osekávat, co se týče těchto ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak bezproblémový úplně nebude... stále platí naše zákony a podmínky. Nic se nezměnilo, jen se zakonzervoval stav, aby náhodou nikoho nenapadlo to osekávat, co se týče těchto zákonů, jsou nastaveny velmi dobře. Máme asi 300 000 držitelů a jsme jedna z nejbezpečnějších zemí světa, kriminalita s legálně drženou zbraní (myslím tu na kterou potřebujete zbroják, ne flobertky nebo plynovky) je téměř nonexistentní. To, že jsou mezi držiteli ZP dezoláti s proruskými názory, to jaksi nemůže být překvapením... když jsou takovéto osoby zastoupeny třeba pětinově v populaci, budou zastoupeny v každé skupině. Mezi námi, ono kdyby jsme dostali upřímnou odpověď tak i u spousty policistů a vojáků by se člověk slušně divil...

    Taky jestli si všimnete tak jsem nepočítal ani s polovinou, ani se třetinou, ale sotva s jednou čtvrtinouSkrýt celý příspěvek

   • Maximus
    10:04 13.08.2022

    Houbeles, Stanovena zaloha statu s akreditovanymi kurzy právě vypustila personální bazen pripadne páté koloně, ktera tezila z toho, že na patrioty bez nejakych - ismu se stát ...Zobrazit celý příspěvek

    Houbeles, Stanovena zaloha statu s akreditovanymi kurzy právě vypustila personální bazen pripadne páté koloně, ktera tezila z toho, že na patrioty bez nejakych - ismu se stát vykašlal.
    System je nastaven právě tak, že tyto paramilitantni spolky páté kolony jsou mimo zakon a ti co mají zajem se zapojit jsou pod kontrolou, dostanou akreditovany vycvik, složí přísahu ČR a každý rok se musí ukázat alespoň na jednom akreditovanem zavodu, ktery jenom neni o dělání direk do papiru. To vše za dotaci 500 puskovych nábojů na rok.

    Alternativa k tomu bylo riziko posilovani paramilitantnich skupin nepratelskych demokratickemu zřízení a v případě průšvihu vznik ad hoc domobrany bez řadu a pravidel. Soucasny stav je mnohem vic nez předcházející NIC, resp. spis minus dany uvedenymi zapory.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     12:57 13.08.2022

     ty paramilitantní skupiny tu budou pořád. Rozhodně ten kdo dnes nedůvěřuje státu se nebude hlásit do něčeho co stát organizuje. Nevím jak moc je o majoritě střelecké komunity ...Zobrazit celý příspěvek

     ty paramilitantní skupiny tu budou pořád. Rozhodně ten kdo dnes nedůvěřuje státu se nebude hlásit do něčeho co stát organizuje.
     Nevím jak moc je o majoritě střelecké komunity vypovídající to co se rozjelo na facebooku Ligy, ale že by jejich sledující hořeli touhou bránit republiku se mluvit nedá.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      15:02 13.08.2022

      Par zmatený duši tu bude, ale zákon je nastaven jasně a pata kolona už muže lovit jen ve vlastních vodách a de facto v ilegalitě. Dříve si klidně dělali veřejné nábory a lákali ...Zobrazit celý příspěvek

      Par zmatený duši tu bude, ale zákon je nastaven jasně a pata kolona už muže lovit jen ve vlastních vodách a de facto v ilegalitě.

      Dříve si klidně dělali veřejné nábory a lákali mezi sebe různé idealisty, kteří slyšeli na slovo vlast, republika, obrana a jaksi přehlédli, ze vedení žije napůl v dobách ČSLA a napůl je sponzorováné RF.

      Minimalistický koncept Stanovené zálohy státu je rozumný kompromis i pro lidi, kteří mají se problém ztotožnit s konkrétní politickou reprezentaci. Můžeš mít všelijaký světonázor, ale pokud ti nekdo chce odpálit přehradní hráz nad vesnici, kde žiješ nebo otrávit vodu v úpravně vody pro město, kde mas rodinu, tak je ti jedno, jestli záškodník či terorista vyznává Lenina nebo Mohameda. Musíš být hodně velký retard, aby jsi jim dal přednost před vlastní rodinou - takový člověk by neměl ale mít v žádném případě ZP či být členem SZS.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:28 13.08.2022

      /Dříve si klidně dělali veřejné nábory a lákali mezi sebe různé idealisty,/ Nenazval bych je idealisty. Myslím že každému muselo být jasné o co jde. /Můžeš mít všelijaký ...Zobrazit celý příspěvek

      /Dříve si klidně dělali veřejné nábory a lákali mezi sebe různé idealisty,/
      Nenazval bych je idealisty. Myslím že každému muselo být jasné o co jde.

      /Můžeš mít všelijaký světonázor, ale pokud ti nekdo chce odpálit přehradní hráz nad vesnici,/
      Klasik by řekl „My bysme se už nějak domluvili, žádnej strach…“Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      07:36 15.08.2022

      Pokud tím "státem" myslíte úřady veřejné správy, tak ty si zcela právem zaslouží veškerou možnou nedůvěru, nikdo k nim nebude loyální a nikdo je nebude bránit. Prosím nezaměňovat ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud tím "státem" myslíte úřady veřejné správy, tak ty si zcela právem zaslouží veškerou možnou nedůvěru, nikdo k nim nebude loyální a nikdo je nebude bránit. Prosím nezaměňovat státní byrokracii za republiku,Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   09:24 13.08.2022

   V tehle velkych systemech se ma jit evolucnimi kroky a ne revolucnimi. Ja bych pro zacatek zacal s analyzou proc jsou AZ out a zameril se na reseni techto problemu a az bych ...Zobrazit celý příspěvek

   V tehle velkych systemech se ma jit evolucnimi kroky a ne revolucnimi. Ja bych pro zacatek zacal s analyzou proc jsou AZ out a zameril se na reseni techto problemu a az bych vycerpal tyto moznosti AZ jsou nasycene , mame strop mozneho a vice z toho nedostaneme, tak budeme pracovat na dalsich stupnich - pokud bude potreba.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    09:54 13.08.2022

    Nikdo z toho nechce mít revoluční gardy ani Lidové Milice. Pouze apolitickou organizaci pod pevnou kontrolou armády. U AZ je to jednoduché. Ne každý projde ÚVN, lidi mají problémy ...Zobrazit celý příspěvek

    Nikdo z toho nechce mít revoluční gardy ani Lidové Milice. Pouze apolitickou organizaci pod pevnou kontrolou armády.

    U AZ je to jednoduché. Ne každý projde ÚVN, lidi mají problémy s prací, dojíždět x km do posádky a tolik zájemců prostě nebude. Těch 10 000 co se plánuje je reálných, ale co pak?Skrýt celý příspěvek

    • Mbelda
     11:44 13.08.2022

     To je otázka na ˇUVN, tam bývá síto, to je pravda. Ale nemyslím si, že je to pokaždé opravněně. Je to byrokracie, která se posuzuje různým metrem. Podle toho na koho narazíte. ...Zobrazit celý příspěvek

     To je otázka na ˇUVN, tam bývá síto, to je pravda. Ale nemyslím si, že je to pokaždé opravněně. Je to byrokracie, která se posuzuje různým metrem. Podle toho na koho narazíte. Myslím, že už u AZ pohovor u psychotestech není, ale nevím. Já ho měl, už je to víc jak deset let zpět.Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      17:03 13.08.2022

      V ramci psychotestu a testu reakce atp. je i pohovor, nekdo to bere formalne (minim lekar) nekdo podrobneji, kazdopade vyhodnocuji se i u toho vysledky testu.

      V ramci psychotestu a testu reakce atp. je i pohovor, nekdo to bere formalne (minim lekar) nekdo podrobneji, kazdopade vyhodnocuji se i u toho vysledky testu.

   • Maximus
    10:18 13.08.2022

    To uz jsem delal pred x lety. Perspektivní lide s malymi detmi, hypotekami, podnikanim si nemohou dovolit proste zmizet na 6 týdnu v roce do Vyskova. Polska Teritoriální obrana ...Zobrazit celý příspěvek

    To uz jsem delal pred x lety. Perspektivní lide s malymi detmi, hypotekami, podnikanim si nemohou dovolit proste zmizet na 6 týdnu v roce do Vyskova.
    Polska Teritoriální obrana umoznujici vikendove vycviky je pro většinu nadšenců mnohem schudnejsi v realnem životě. Ze se na úroveň AZ po 6 tydnech ve Vyškově dostanou cca za 2 roky? NO A CO? Toto je systém doplňující potrebnou kvantitu pro druhosledove jednotky chranici zázemí. Pokud budou lidi, da se s nimi dale pracovat - kvalita dobrovolnych hasičských jednotek je také ruznoroda od patlaku co hledaji pri pozaru pul hodiny klíče od hasicske zbrojnice az po jednotky, ktere si schopnostmi a vybavou nezadají s profesionaly.
    Když budou lidi - dobrovolnici, da se s nimi pracovat a budovat kvalitu postupně.

    Pokud budu lpět na soucasnem systému AZ, tak se k rozumnym zaloham nikdy nedobereme.Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     10:49 13.08.2022

     Ja do toho systemu nevidim. Pokud se uz root cause analyza delala, tak co brani upravit stavajici system naboru a vycviku do AZ? Co brani upravovat kompenzace? Jaka je cilovka?

     Ja do toho systemu nevidim. Pokud se uz root cause analyza delala, tak co brani upravit stavajici system naboru a vycviku do AZ? Co brani upravovat kompenzace? Jaka je cilovka?

     • Danik
      11:40 13.08.2022

      Z logiky věci AZ útvary pod profi jednotkami nechtějí příliš snižovat nároky a výcvik. Tyhle záložní roty třeba pod 41 či 42 mpr prostě slouží jako integrální část jednotky, která ...Zobrazit celý příspěvek

      Z logiky věci AZ útvary pod profi jednotkami nechtějí příliš snižovat nároky a výcvik. Tyhle záložní roty třeba pod 41 či 42 mpr prostě slouží jako integrální část jednotky, která musí mít nějaké standarty. Třeba u 43 vp je z AZtkářů poskládáno celé jedno Komando, které i když má osekané některé doktrinální úkoly, prostě má sloužit i případně jako samostatně či kombinovaně sloužící jednotka. Snižte nároky a požadovaná kvalita půjde dolů.

      Takže tady moc prostoru pro úpravy náboru a výcviku nebude. Ty zdravotní a psycha dát musí, výcvik podstoupit musí a na pravidelný výcvik je důležité aby docházel. Jak psal Maximus, ne všichni takhle chtějí čas mimo práci (a ne všichni na to ten čas vůbec mají)

      Pak jsou útvary AZ pod KVV, tady by asi nějaký prostor k manévrování byl, to jsou klucí co tahají ještě Kosy a lepší výstroj si kupují za svý (ke cti je, že dostávají teď alespoň ty blembáky jako profíci). Jenže opět je dobré, aby se tyhle roty (výhledově na úrovni kraje alespoň prapory) scházely a cvičily.

      Nějaká úprava by za to stála, otázka jak moc to pomůže náboru a počtům a jak moc sníží kvalitu jednotek. Z toho co jsem psal, jestli se někomu nelíbí termín gardista nebo milice, klidně ať to je PAZ poloaktivní zálohy :-D a budou pod KVV stejně jako strážní roty.

      Tady prostě způsoby a řešení jsou, jen se toho nesmíme moc bát a bazírovat na tom, že 10 000 záložáků a zároveň prázdné mobilizační sklady stačí.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      13:30 13.08.2022

      Drive jsem navrhoval pro tyto “AZ II. tridy” označení Teritorialni obrana, ktera nejlepe vystihuje smysl a účel techto jednotek. System pro občany, kteří aspon nejak jsou ochotni ...Zobrazit celý příspěvek

      Drive jsem navrhoval pro tyto “AZ II. tridy” označení Teritorialni obrana, ktera nejlepe vystihuje smysl a účel techto jednotek.

      System pro občany, kteří aspon nejak jsou ochotni se podilet na obraně a projdou zakladnim zdravotnim a bezpecnostnim sitem.Skrýt celý příspěvek

  • Mbelda
   11:35 13.08.2022

   Zdravím, příjde mi nelogické to zřizovat jinak, než to je. Spíše bych zatraktivnil službu v AČR a AZ. A aby byly viditelné výhody třeba u zbrojních průkazů či jejich dotování. To ...Zobrazit celý příspěvek

   Zdravím,
   příjde mi nelogické to zřizovat jinak, než to je. Spíše bych zatraktivnil službu v AČR a AZ. A aby byly viditelné výhody třeba u zbrojních průkazů či jejich dotování. To samé se střelivem, leze to pěkně do peněz. Dále jako AZeťák bych uvítal třeba multisportku... Teď se trochu ledy hnuly a měli by nám zpřístupnit objektky, kde jsou posilovny a bazény atd.. ale od 8-16, což mi multisportka přijde spravedlivější.

   Dále musíte počítat s tím, že i člen AZ má různou vycvičenost. Je to běh na roky. S tím musíte počítat, není to kroužek keramiky. Než zakládání nějakých spolků prostě zkuste vstoupit do AZ. Není to nic světoborného, ale budete na to hrdý, že nejste chcípák, který na to s*r*.

   Jinak s tím zbrojákem, stačí nadýchat nějaké promile za volantem a přijdete i o zbraně. Takže si nemyslím, že legálně ozbrojeni civilisté jsou nebezbeční.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    11:53 13.08.2022

    Otázka jak to zatraktivnit. Tolik zájemců o službu státu v silových složkách prostě není, zvlášť u mojí mladší generace. AČR se o tenhle pool zájemců musí rvát ještě s PČR, VS, ...Zobrazit celý příspěvek

    Otázka jak to zatraktivnit. Tolik zájemců o službu státu v silových složkách prostě není, zvlášť u mojí mladší generace. AČR se o tenhle pool zájemců musí rvát ještě s PČR, VS, ÚZSI, CS a BIS. Pak máte to, že ne každý zaměstnavatel je hrdý, že má zaměstnance co mu na měsíc z roku prostě zmizí, lidi mají rodiny, dojíždění, ne každý je ochotný dělat tyhle oběti, tak to prostě je a multisportka nebo pár stovek nábojů to jednoduše nezachrání.

    Ano, to samé profíci, je to tak ve všem, jak psal Maximus, jsou jednotky SDH co jsou jak Hotshots a pak jsou jednotky, které než vyjedou tak jim shoří vesnice i s hasičárnou. Já do AZ jdu, jenže já jsem ještě mladý muž bez rodiny :-D. Když to řeknu ze svého příkladu. Z okruhu asi 300 chlapů/kluků co znám jsme zájemci o silové složky 4. 2 jdeme k AZ a 2 šli k Policii. A to, že tomu zbytku nabídnete multisportku nebo zbroják jim bude jednoduše fuk... nemají zájem a to ani trochu.

    Já si to nemyslím též, právě naopak, vlastníci ZP jsou jedni z nejvíce prověřených lidí v naší společnosti.Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     12:08 13.08.2022

     Musis mit data, musis segmentovat a pak cilene se na tyto skupiny zamerit. Nejde to tak generalizovat, protoze kazdy ma svoji bublinu...divej - pohybuji se v oblasti softwaroveho ...Zobrazit celý příspěvek

     Musis mit data, musis segmentovat a pak cilene se na tyto skupiny zamerit. Nejde to tak generalizovat, protoze kazdy ma svoji bublinu...divej - pohybuji se v oblasti softwaroveho vyvoje, vekova skupina 25-60 let, drtiva vetsina vysokoskolsky vzdelana, jazykove vybavena, nadstandardne placena v ramci prumeru v CR. Silne prozapadni postoje, podpora UA, pri debatach narazis na zajem "neco" pro CR udelat, neco pro sebe, zemi. Zakladni problemy - zdravotni prohlidka, cviceni, nasledne mozne pravidelne cviceni (ktere je nad ramec toho co mohou a chteji z mnoha duvodu - rodina atp.), financni kompenzace (ber, ze prumer bude nekde okolo 60+k, desitky procent budou brat 80+k). Tihle lidi nechteji litat po lese s kosou, tihle lidi by chteli resit kyberbezpecnost, drony, komunikaci, BMS a dalsi systemy. Financne si v ramci celeho roku nepohorsit, netravit tydny na cvicenich atp. - a pokud jim nevyjdes vstric, tak o tuhle skupinu proste prijdes, nikdy ji nenamotivujes.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      12:38 13.08.2022

      Proto mluvím o "svém příkladu", který je definován kromě společenské skupiny a životní cestou i místem (Praha). Není to důsledná analýza populace... Ale to je právě to, když se ...Zobrazit celý příspěvek

      Proto mluvím o "svém příkladu", který je definován kromě společenské skupiny a životní cestou i místem (Praha). Není to důsledná analýza populace...

      Ale to je právě to, když se koukneš do mého textu výše, jsou tam lidi z IT, do záloh je třeba nalákat i tyto. To samé měli jsme tu před chvílí článek i o AZ pro Voj. Zpravodajství. Zálohy rozhodně nemají být jen o lidech co běhají s Kosou, to na co narážím je jen omezený počet lidí, co s tím kvérem po tom lese běhat chtějí. Už roky zpátky byl rozhovor s Timem Kenedym u Joe Rogana. Tim tam říká, že když se půjdeš zeptat rekruťáka mariňáků "jak to jde?" tak ho pak musíš držet, aby si nevrazil tužku do oka a nevypl se. Prostě i oni, tedy Amerika s celou svou hrdostí na armádu a patriotismem, mají problémy najít dost lidí a to se ještě bavíme o 9/11 bill, kdy jim za službu platí školu což je v podmínkách US slušná motivace a ještě se bavíme o legendárním USMC s celým svým Espirit de Corp a ladykiller slavnostními uniformami. To samé Tim mluvil o týmech speciálních sil, kdy správně by ODA u ARMY SF (zelené barety) měla mít 12 chlapů no a pokud by to rozložili (tedy neskládali kvůli nasazení) tak jak to je, tak v ODA budeš mít sotva 6-7 chlapů.

      Ani u nás to není žádná sláva. Prostě je jen omezený pool zájemců o "běhání s kvérem po lese". Ano část se jich nažene tím, že změníme podmínky. Ale proč už prostě nehledat tak jak jsem psal u lidí, kteří k tomu nějaký vztah již vybudovaný mají a utilizovat je? Operátoři dronů, lidi z IT, střelci/KVHS atp.

      Ten text co jsem psal je přesně o tom vycházení vstříc. Nějaký AZtka ještě nabereme, jenže pak už prostě narazíš na tu hranici kdy ten pool bude vyčerpaný. Musí se hledat alternativy. Jako nějakou patriotickou výukou ve školách, POKOSEM, prezentací armády, zlepšujícím se míněním o našich OS a tím, že tenhle stát bude dobře fungovat pool zájemců může o něco zvýšit, ale je to běh na dlouhou trať a stejně to nemusí vůbec stačit.

      Proto je dobré ty alternativy hledat a to plánuje Maximus vůbec není špatné řešení problému. Nehledě na to, že jak jsem to tu psal, je to cost effective, což v podmínkách našich obranných výdajů je veliký bod k dobru.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      12:47 13.08.2022

      Ok, tak zrovna tito lidé by si měli uvědomit, že je to ekonomická bublina, která se právě brání, aby se to nerozsypalo. Všichni chceme stabilně vydělávat a právě pro nás, co ...Zobrazit celý příspěvek

      Ok, tak zrovna tito lidé by si měli uvědomit, že je to ekonomická bublina, která se právě brání, aby se to nerozsypalo. Všichni chceme stabilně vydělávat a právě pro nás, co nechceme být vysloveně rambo jsou AZ vhodné. AZ jsou snad i u kyberjednotky... Je spousta zařazení, takové hlavy je zas dobré posadit k rádiu, aby zpracovávali informace, zakreslovali do mapy...Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      14:01 13.08.2022

      Stanovená zaloha statu via MV odcerpava cast personalniho bazenu z rad střelecké komunity. Limitem je cena kurzu, ktere jsou celkem 4 a jsou na komerční bazi, kdy ministestvo az ve ...Zobrazit celý příspěvek

      Stanovená zaloha statu via MV odcerpava cast personalniho bazenu z rad střelecké komunity. Limitem je cena kurzu, ktere jsou celkem 4 a jsou na komerční bazi, kdy ministestvo az ve 3 a 4 urovni proplaci strelivo. Pak je úroveň 5, coz je uz jen "samostudium" a povinnost je ucast na akreditovane střelecké soutěži s nejakym rozumnym vysledkem. Pak takoveho člena SZS dotuje MV 500 kusy puskoveho streliva.
      To samozřejmě není vzhledem ke spotřebě pri běžném tréninku a zavodech nic moc, ale jak se říká "lepší než dratem do oka".

      MO muze svuj system postavit na nekomerční bazi a spolu s dobrovolniky postupně ziskavat vycvikove know how a kapacity nevazane jen na Vyskov. Až AČR zvládne vycvicit a pracovat s 15 az 20 tisici cleny Stanovené zalohy statu/Teritorialni obrany, pak přirozeně ziska i schopnost alespoň částečné mobilizace.

      Tento system by prave mel byt schopny vychytat dobrovolniky z ruznych oblasti a vyuzit je k okamzite posile v případě krizovych situaci - od střelců, operatoru dronu, kucharu, IT specialistů, ridičů, bagristů, zdravotniku,...

      Proste lidi, které armáda nema sanci dostat do armady, protoze je nedokáže zaplatit nebo pro ne v mirove době nemá zadneho vyuziti.

      Kluci z Vyskova mi rikaji, že se casto svych žáků - frekventantu bojí (ve smyslu názorové autocenzury) vzhledem k jejich k socialnimu statusu - vyznamni pravnici, politici, novinari,... samozřejmě jsou tam i srdcari, ale neni to uz tolik reprezentativní vzorek poulace jako dříve.Skrýt celý příspěvek

    • Mbelda
     13:04 13.08.2022

     Jinak lidé jsou různí, to je jak v AČR, PČR a kdekoliv jinde se najde koko*. Řeknu ti to takhle. Teď jsi mladý muž. Je to nejlepší doba na vstup o tom žádná. Doba se pohne, s ...Zobrazit celý příspěvek

     Jinak lidé jsou různí, to je jak v AČR, PČR a kdekoliv jinde se najde koko*. Řeknu ti to takhle. Teď jsi mladý muž. Je to nejlepší doba na vstup o tom žádná. Doba se pohne, s frajerkou si založíš rodinu. Pak opravdu toho času není tolik, aby člověk lítal po pochodech, střelnicích a tak. Tak proto třeba ta multisportka, v okolí svého bydliště bude bazén, fitko či kurt na squash, badminton atd... je to benefit i pro rodinu. U AZ je docela dost střelců, a věř tomu, že dotace na munici by je motivovala. Jde o to, aby ten AZ tam vydržel víc než ty tři roky, aby to k něčemu bylo. Zjistíš sám, kde jsou limity a jak se posouvají. Ta válka tomu pomohla...

     Učitě se dá vymyslet něco dalšího, třeba dotované řidičáky na C a CE s podmínkou vstupu.

     Jinak přeji hodně štěstí, doufám budoucí kolego. :-)Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      13:15 13.08.2022

      Tak snížit fluktuaci osob by rozhodně pomohlo i profi části AČR. A když už tam člověk je, tak ty benefity určitě potěší. Moje myšlenka je spíš to, že většina lidí co teď bude v AZ ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak snížit fluktuaci osob by rozhodně pomohlo i profi části AČR. A když už tam člověk je, tak ty benefity určitě potěší. Moje myšlenka je spíš to, že většina lidí co teď bude v AZ tam je proto, že chce, multisportka nebo ne a zároveň počet lidí co chtějí (konkrétně v mém okolí) běhat s kvérem po lese je malý, i když teď zájem o tyto záležitosti díky UA vzrostl. Tou různou motivací a příspěvky lze nalákat opět jen určitý počet osob, otázka jestli tam poté vůbec zůstanou dlouho. Ti "srdcaři" tam půjdou i bez výhod, jenže srdcařů prostě není dost. Ty řidičáky nejsou až tak špatný nápad. Je to vtipné, ale třeba takhle už funguje profi AČR. Frajer dojde na řidiče, udělá si průkaz, získá zkušenost a pak při první příležitosti uteče do civilu a jezdí dál tam.

      Díky! :-)Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      15:25 13.08.2022

      Pokud podepíše doložku, ze jako člen SZS/TO bude v případě krizových stavu (Stav nebezpečí/Nouzový stav/Stav ohrožení státu/Válečný stav) připraven nastoupit jako řidič u posádky ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud podepíše doložku, ze jako člen SZS/TO bude v případě krizových stavu (Stav nebezpečí/Nouzový stav/Stav ohrožení státu/Válečný stav)
      připraven nastoupit jako řidič u posádky xy (v případě stěhování možnost změnit přidělenou posadku) tak je to dobra investice.

      “Seznamovací týden” s armádou, pak víkendové výcviky a na závěr zkouška na C a CE.

      Praxi si vykonává za svoje a pokud jednou za dva až pet let přijede na víkend se projet s vojenskou Tatrou v rámci nějakého většího cvičení tak by to armádě melo stačit.

      Armáda bude vědět, ze má v záloze x stovek řidičů nákladních vozu, kteří vcelku ochotně budou ve velice krátké době k dispozici u konkrétních posádek. Srovnejte se současným stavem :-)))Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      21:09 13.08.2022

      Maximus Možná mi poradíte. Jak to má armáda vymyšlené? Jsem vlastník C a CE. Armáda dělala reco, kdo to má. Lze mít kurz řidiče, i když jsem zařazen jinde a chci na tom zařazení ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      Možná mi poradíte. Jak to má armáda vymyšlené? Jsem vlastník C a CE. Armáda dělala reco, kdo to má. Lze mít kurz řidiče, i když jsem zařazen jinde a chci na tom zařazení zůstat, ale kurz na Tatru mít taky? nebo je to utopie...Skrýt celý příspěvek

  • lychnis
   13:22 14.08.2022

   Ligu Libe považuj za dost nebezpečnou organizaci, taky se tam až příliš lidí profiluje protidemokraticky, prorusky atd. Ale k věci. Nějak mi pořád uniká smysl takového extra ...Zobrazit celý příspěvek

   Ligu Libe považuj za dost nebezpečnou organizaci, taky se tam až příliš lidí profiluje protidemokraticky, prorusky atd. Ale k věci. Nějak mi pořád uniká smysl takového extra výcviku. Nebylo by lepší pořádně dotáhnout AZ, aby tuhle roli plnily? K těm návrhům na zatraktivnění, nevím zdali to tam už není, ale mohlo by pomoci přidat obecný výcvik ve stylu civilní obrany - prostě co dělat v krizové situaci od autonehody po živelnou pohromu. Tak by se i z hlediska absolventa rozšířila užitečnost takového vzdělání i mimo obranu.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:28 12.08.2022

  "Válka na ukrajině podtrhuje důležitost domácího zbrojního průmyslu" K tomu, aby domácí zbrojní průmysl byl opravdu domácí, chybí podpora ve všech technických oblastech, které ...Zobrazit celý příspěvek

  "Válka na ukrajině podtrhuje důležitost domácího zbrojního průmyslu" K tomu, aby domácí zbrojní průmysl byl opravdu domácí, chybí podpora ve všech technických oblastech, které zbrojní průmysl potřebuje pro výrobu sofistikovaných systémů. Místo toho máme pouze montovny a vše se dováží.Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   20:39 12.08.2022

   A jde to vubec v dnesni dobe u modernich zbrani? tj. mit spickove zbrane a sobestacny robustni zbrojni prumysl, ktery tyto zbrane navrhuje, projektuje, testuje, vyrabi - v ...Zobrazit celý příspěvek

   A jde to vubec v dnesni dobe u modernich zbrani? tj. mit spickove zbrane a sobestacny robustni zbrojni prumysl, ktery tyto zbrane navrhuje, projektuje, testuje, vyrabi - v dostatecnem mnozstvi? Dyt i polaci, kteri podepisovali ramcove smlovy, tak defacto podepisuji montovny.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:41 12.08.2022

    Ve spotu z Retie je zmínka o tesle, ještě na konci 80.let byla Tesla schopná vyrobit kompletně z československých součástek přehledový radar s digitálním zpracováním, včetně ...Zobrazit celý příspěvek

    Ve spotu z Retie je zmínka o tesle, ještě na konci 80.let byla Tesla schopná vyrobit kompletně z československých součástek přehledový radar s digitálním zpracováním, včetně výkonových elektronek a vysokofrekvenčních přijímačů.
    Dnes se v ČR už nevyrábí prakticky žádné základní elektrotechnické součástky. Prakticky celý svět to tahá z Asie. (jen si nechává některé součástky značit jinak :-) )Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:53 12.08.2022

     A kolik takových radarů bylo vyrobeno?

     A kolik takových radarů bylo vyrobeno?

     • flanker.jirka
      06:35 14.08.2022

      Přesně číslo neznám, ale šlo o radary pro ČSLA, řízení letového provozu ČSSR, byly k vidění na letištích v Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii a v SSSR. Zájem projevovaly tehdejší ...Zobrazit celý příspěvek

      Přesně číslo neznám, ale šlo o radary pro ČSLA, řízení letového provozu ČSSR, byly k vidění na letištích v Rumunsku, Bulharsku, Jugoslávii a v SSSR. Zájem projevovaly tehdejší spřátelené státy blízkého východu a Afriky, ale zdá se to po roce 89 uskutečnilo nevím.Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     07:51 13.08.2022

     Moc nerozumim co tim vsim chces rici. Ano byly doby kdy jsme sobestacni v nekolika smerech byli. Za prvni republiky jsme si vyrabeli vsechno. Jak to souvisi s dnesni realitou?

     Moc nerozumim co tim vsim chces rici. Ano byly doby kdy jsme sobestacni v nekolika smerech byli. Za prvni republiky jsme si vyrabeli vsechno. Jak to souvisi s dnesni realitou?

     • Misonek 76
      08:39 13.08.2022

      Opravdu pane kolego chcete srovnavat potreby statu pred sto lety a dneskem? Neni to tak davno kdy nam tvrdili ze jsme samostatni v zemedelstvi a zivocisne vyrobe a sehnat zeleninu ...Zobrazit celý příspěvek

      Opravdu pane kolego chcete srovnavat potreby statu pred sto lety a dneskem? Neni to tak davno kdy nam tvrdili ze jsme samostatni v zemedelstvi a zivocisne vyrobe a sehnat zeleninu nebo maso byl dost velkej problem. A dost pochybuju ze nekdo bude zakladat podnik jen kvuli tomu aby vyrobil par kusu elektro soucastek napr. rocne. Myslim ze myslenka uplne samostatnosi v urcitem odvetvi je uz scestna. Jina otazka je od jakeho partnera budete ty soucastky odebirat.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      12:03 13.08.2022

      Za prvni republiky byla zhruba polovina materiálu a přístrojů u letectva z Německa.

      Za prvni republiky byla zhruba polovina materiálu a přístrojů u letectva z Německa.

     • ruleta
      12:16 13.08.2022

      Pokud vezmu, ze je to pravda (nevim), tak o to hure, takze ani tehdy jsme nebyli sobestacni.

      @Misonek 76 Precti si muj komentar v celem vlakne, vlamujes se do otevrenych dveri.

      Pokud vezmu, ze je to pravda (nevim), tak o to hure, takze ani tehdy jsme nebyli sobestacni.

      @Misonek 76 Precti si muj komentar v celem vlakne, vlamujes se do otevrenych dveri.

    • Lars
     00:36 16.08.2022

     To, že o něčem nevíte, ještě neznamená, že to neexistuje. Slyšel jste kupříkladu o AVX Lanškroun?

     To, že o něčem nevíte, ještě neznamená, že to neexistuje. Slyšel jste kupříkladu o AVX Lanškroun?

  • SYN_
   21:10 12.08.2022

   A máme vůbec reálný důvod se obávat že budou "všichni proti nám"? Copak jsme Severní Korea? A když už teda budou proti nám všichni, má to vůbec šanci i když nebudeme pouhá ...Zobrazit celý příspěvek

   A máme vůbec reálný důvod se obávat že budou "všichni proti nám"? Copak jsme Severní Korea? A když už teda budou proti nám všichni, má to vůbec šanci i když nebudeme pouhá montovna, anobrž budeme vyrábět skutečně vlastní zbraně?? Nebo jako fakt vyrosteme (bez jejich obrovské motivace) v technologického leadera řádu Izraele? Abraka dabra?
   Podle mně není na montovně nic potupného. Tupé je spíš si namlouvat že jsme kvalitní samostatní a vyrábět věci jako ReVisor...Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    22:06 12.08.2022

    Řeknu vám jedno. Tu vzájemnou podporu mezi evropskými státy jsme mohli vidět při: - evakuaci osob z Afganistánu - počáteční nákupy roušek - počáteční nákupy vakcín Každý si jel ...Zobrazit celý příspěvek

    Řeknu vám jedno. Tu vzájemnou podporu mezi evropskými státy jsme mohli vidět při:
    - evakuaci osob z Afganistánu
    - počáteční nákupy roušek
    - počáteční nákupy vakcín
    Každý si jel těžce sám na sebe, nikdo vám nic nedal, maximálně poslal " drzhubny" v pár tisících kusech, se slovy samy máme málo. Opravdu si myslíte že za opravdové války by to s dilama na bojovou techniku bylo jinak? Alespoň v prvních měsících než by se rozjely linky na výrobu dílů byste od nikoho nic nedostal. Myslíte že by v sem přijeli odborníci například z Izraele na naše nový skvělý drony? Ani náhodou.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     22:47 12.08.2022

     To by hodně záleželo. Třeba v případě války s Ruskem nemůžeme očekávat že ze Švédska dostaneme díly ne cokoli. Prostě proto že budou logicky zásobovat primárně vlastní armádu. Čím ...Zobrazit celý příspěvek

     To by hodně záleželo. Třeba v případě války s Ruskem nemůžeme očekávat že ze Švédska dostaneme díly ne cokoli. Prostě proto že budou logicky zásobovat primárně vlastní armádu. Čím víc na západ tím je pravděpodobnější že budou ochotní zásobovat ty víc na východě.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      06:38 14.08.2022

      Jak toto vidíte v případě dodávek dílů z Izraele? :-)

      Jak toto vidíte v případě dodávek dílů z Izraele? :-)

     • Scotty
      08:38 14.08.2022

      Záleží jestli budou mít dost vlastních problémů nebo ne.

      Záleží jestli budou mít dost vlastních problémů nebo ne.

     • flanker.jirka
      14:33 14.08.2022

      Scotty
      Ti mají problémů pořád dost i v míru. Oproti tomu je logistika ze Švédska zlatá. A AČR s tím zkušenosti má, Arthur, RBS 70, Gripen.

      Scotty
      Ti mají problémů pořád dost i v míru. Oproti tomu je logistika ze Švédska zlatá. A AČR s tím zkušenosti má, Arthur, RBS 70, Gripen.

     • Scotty
      17:05 14.08.2022

      Tak Švédsko není ve válce ani v problémech. Až bude tak logistika nebude zlatá protože nebude žádná.

      Tak Švédsko není ve válce ani v problémech. Až bude tak logistika nebude zlatá protože nebude žádná.

    • ruleta
     07:55 13.08.2022

     Kdyby zacala opravdova valka, tak jsme v NATO - to asi zaprve. A za druhe, jestli by nekdo pomohl? Ukrajina v NATO neni a support NATO skryty/otevreny je obrovsky.

     Kdyby zacala opravdova valka, tak jsme v NATO - to asi zaprve. A za druhe, jestli by nekdo pomohl? Ukrajina v NATO neni a support NATO skryty/otevreny je obrovsky.

     • flanker.jirka
      06:39 14.08.2022

      O pomoci Ukrajině nerozhoduje členství v alianci, ale pouze její strategická poloha, přírodní bohatství a zájem USA v oslabení jejich soupeře.

      O pomoci Ukrajině nerozhoduje členství v alianci, ale pouze její strategická poloha, přírodní bohatství a zájem USA v oslabení jejich soupeře.

    • SYN_
     11:25 13.08.2022

     Zato my jsme byli grandi co pomáhali kdekomu, tvořili morální vzor všem okolo, posílali letadla do Afghánistánu, roušky jsme rozdávali okolo, vakcínu jsme nezištně vyvinuli a ...Zobrazit celý příspěvek

     Zato my jsme byli grandi co pomáhali kdekomu, tvořili morální vzor všem okolo, posílali letadla do Afghánistánu, roušky jsme rozdávali okolo, vakcínu jsme nezištně vyvinuli a vyráběli pro všechny???
     Prd leda! Jak můžeme očekávat že by jiní dělali co jsme nedělali sami? Že jsme spoustu věcí nemohli dělat protože jaksi nebylo jak/čím? No to se jistě týká taktéž spousty jiných zemí, a zčásti jsme se do takové situace dostali i sami (že jsme neměli čím pomáhat). A že bysme dávali přednost jíným občanům před vlastními to si můžeme tak leda namlouvat. Takže jde o míru té vlastní preference, dát/pomoct někomu když mě to (skoro) nic nestojí, to by měla být samozřejmost. Dát někomu něco co sám budu do jisté míry postrádat, to je oč tu běží. Ale když tím úplně nevykrvácím, mělo by se to dělat, protože a) příště můžu potřebovat já a taky bych byl rád kdyby mi někdo pomohl b) je i v mém zájmu sousedovi pomoct, protože často bojuje i za mně, mohl bych být příští na řadě já...
     Takže to ono se snadno plká že ostatní jsou sobci, ale sobectví do nějaké míry je vývojový prvek přežití... upřednostňovat zcela jiné před sebou samým je sice chvályhodné, ale není to normální a může to být až škodlivé. Matka Tereza ve světlá vyjímka, a má to reálné důvody.
     Spolupráce a vzájemná důvěra s okolím se buduje dlouho, a musí na to být dva, ale má velkou cenu...Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      15:17 13.08.2022

      Tak zrovna naše malá armáda v Afganistánu byla příkladem. Těch škol, vyvrtaných studní, zemědělských projektu máme opravdu na tak malý kontingent hodně. Kosovo, Bosna všude najdete ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak zrovna naše malá armáda v Afganistánu byla příkladem. Těch škol, vyvrtaných studní, zemědělských projektu máme opravdu na tak malý kontingent hodně. Kosovo, Bosna všude najdete náš podpis. Ukrajina, opět patříme mezi největší podporovatele.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     22:28 13.08.2022

     Ještě loni byl CoVid aktuální a dnes už frčí legendy.. CR byla jedna z prvních zemi co omezila vydávání zboží ze skladu na svém území. Nasledne to opět býka ČR kdo si nezjistil ...Zobrazit celý příspěvek

     Ještě loni byl CoVid aktuální a dnes už frčí legendy..

     CR byla jedna z prvních zemi co omezila vydávání zboží ze skladu na svém území.

     Nasledne to opět býka ČR kdo si nezjistil dostatek vakcín. Andrej se tím chlubil jak ušetřil státní peníze.
     Kdyz pak došlo na lámání chleba, tak západní státy poskytovali CR větší dodávky vakcín než měla objednano.

     Izrael je samostatný jen dokud USA nezačnou kohoutky z dodávkami.

     Ps: Opravdová válka se vede na Ukrajině, a fakt jim vlastní zbrojení průmysl zdaleka nestačí. Fakticky už dávno jsou plne závislý na zahraniční pomocí.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:31 13.08.2022

      Při požáru v C.Swi nám byla poskytnuta zahraniční pomoc.

      Při požáru v C.Swi nám byla poskytnuta zahraniční pomoc.

   • flanker.jirka
    22:44 12.08.2022

    Čím více schopností stát má, tím je silnější, je to vidět na případu automobilového průmyslu. Specializace pouze na osobní automobily udělala ze spousty lidí jen koloniální ...Zobrazit celý příspěvek

    Čím více schopností stát má, tím je silnější, je to vidět na případu automobilového průmyslu. Specializace pouze na osobní automobily udělala ze spousty lidí jen koloniální dělníky. Je třeba vše více diverzifikovat. Schopných lidí na to máme dost.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     07:07 13.08.2022

     Ale schopných manažerů a politiků málo :-( .

     Ale schopných manažerů a politiků málo :-( .

     • flanker.jirka
      06:42 14.08.2022

      Ti jsou, bohužel, všehoschopni. Chybi trestné právní odpovědnost za provedení významných politických rozhodnutí.

      Ti jsou, bohužel, všehoschopni. Chybi trestné právní odpovědnost za provedení významných politických rozhodnutí.

     • liberal shark
      07:45 15.08.2022

      to flanker.jirka To by většina členů bývalých vlád musel skončit naražená na kůl. Jen namátkou - 2 bilony státních dluhů, neprovedená reforma financování důchodů, neexistující ...Zobrazit celý příspěvek

      to flanker.jirka
      To by většina členů bývalých vlád musel skončit naražená na kůl. Jen namátkou - 2 bilony státních dluhů, neprovedená reforma financování důchodů, neexistující systém úhrad zdravotní péče, zničené školství, zašantročená ropná a plynová infrastruktura, rezignace na potravinovou bezpečnost, neudržitelné sociální transfery, chaotický daňový systém, rozvrácená veřejná správa, mizerná kvalita zákonů, atd, atd. Kníže Vlad III by věděl, co s nimi udělat !Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     22:22 13.08.2022

     Myslíte dělníky 2x takovým platem než jim zajistí Pepík v CZ firme?

     Myslíte dělníky 2x takovým platem než jim zajistí Pepík v CZ firme?

     • flanker.jirka
      06:44 14.08.2022

      Opravdu je to dvojnásobek?

      Opravdu je to dvojnásobek?

     • Jirosi
      08:36 14.08.2022

      Ano, opravdu byla uveden statistika ( nemám ji poruce). A byl uvede průměrný plat v průmyslu:
      - celkem
      - automoti
      - ostatní

      Ano, opravdu byla uveden statistika ( nemám ji poruce). A byl uvede průměrný plat v průmyslu:
      - celkem
      - automoti
      - ostatní

     • Scotty
      10:31 14.08.2022

      Ještě před pár lety byl rozdíl Škoda/malá nebo stření česká firma markantní. Dnes už to nebude tak výrazné, ale rozdíl tam nepochybně bude pořád.

      Ještě před pár lety byl rozdíl Škoda/malá nebo stření česká firma markantní. Dnes už to nebude tak výrazné, ale rozdíl tam nepochybně bude pořád.

   • flanker.jirka
    22:45 12.08.2022

    Revisor je český tak ze 30% už jen to hlavní, vysílací elektronka TWT je ze zahraničí. A o tom za co Revisor svědčí i to, kolik se jich vyrobilo. Zkuste se v Retii zeptat, zda to ...Zobrazit celý příspěvek

    Revisor je český tak ze 30% už jen to hlavní, vysílací elektronka TWT je ze zahraničí. A o tom za co Revisor svědčí i to, kolik se jich vyrobilo. Zkuste se v Retii zeptat, zda to má někdo jiný než AČR.Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     11:36 13.08.2022

     Nemá to nikdo, kdo se zdravým rozumem by to koupil? Leda by to rozdávali za cenu blízkou nule. Já to zde zdůrazňuju jak velmmi těžké je (obzvlášť pro stát naší velikosti) si něco ...Zobrazit celý příspěvek

     Nemá to nikdo, kdo se zdravým rozumem by to koupil? Leda by to rozdávali za cenu blízkou nule. Já to zde zdůrazňuju jak velmmi těžké je (obzvlášť pro stát naší velikosti) si něco takového zcela vyrobit sami. Skutečnost je že ani sami, ani dobře, ani levně.
     Takže jo, sem tam v nějaké spešl oblasti se může zadařit, ale ve všem (vojenském)? Krajně nepravděpodobné... jakože těžit měď na vodiče, vyrábět (pokročilé) polovodiče, mít slévárny a obráběcí stroje na kvalitní ocel a slitiny, trhaviny/střeliviny, muničku...? A nejlíp i syntetickou výrobu benzínu ne? Tomu se možná dá přiblížit na úrovni Evropy (třeba ne celé ale větší části), ale ne jednoho státu... a ještě malého.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      12:02 13.08.2022

      Jak na tom je VERA NG?

      Jak na tom je VERA NG?

     • SYN_
      13:27 13.08.2022

      Výrazně líp, to si občas někdo kupuje... bohužel spousta údajů se utajuje, takže těžko říct jestli je to fakt tak dobré jak se rádo povídá, nebo je to boční větev vývoje do které ...Zobrazit celý příspěvek

      Výrazně líp, to si občas někdo kupuje... bohužel spousta údajů se utajuje, takže těžko říct jestli je to fakt tak dobré jak se rádo povídá, nebo je to boční větev vývoje do které se nikdo moc nehrne a kde je tedy i jednooký králem...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      06:47 14.08.2022

      Danik
      Věra NG je úplně jiná kategorie zboží, které je vd svěže na špičce vývoje. Tam ve větším exportu bude omezující bezpečnostní hledisko.

      Danik
      Věra NG je úplně jiná kategorie zboží, které je vd svěže na špičce vývoje. Tam ve větším exportu bude omezující bezpečnostní hledisko.

  • alter01
   07:58 13.08.2022

   Montovna ? Iba žartujete ? Pokial viem tak kapacity na výrobu kompnentov do áut sú aj v ČR a aj SR predimenozané . Už iba preto , že postavenie fabriky na napr. 300000 prevodoviek ...Zobrazit celý příspěvek

   Montovna ? Iba žartujete ? Pokial viem tak kapacity na výrobu kompnentov do áut sú aj v ČR a aj SR predimenozané . Už iba preto , že postavenie fabriky na napr. 300000 prevodoviek sa neoplatí , tak sa stavia väčšia a zásobu aj iných ..
   Aj pri tých zatracovaných Pandúroch to dnes vyzerá , že tá montovna si vyrába všetko sama a hotové Pandúri vyváža do celého sveta !
   Ak neviete , spýtajte sa , ak nie , tak čušte!Skrýt celý příspěvek

   • Kfir
    19:02 13.08.2022

    alter01 Neviem či vás dobre chápem, tak sa spýtam. Aká výroba komponentov je u nás predimenzovaná? V BA sa montuje Audi, VW, Škoda a Porsche? Čo pre ne konkrétne vyrábame? Ja viem ...Zobrazit celý příspěvek

    alter01
    Neviem či vás dobre chápem, tak sa spýtam. Aká výroba komponentov je u nás predimenzovaná? V BA sa montuje Audi, VW, Škoda a Porsche? Čo pre ne konkrétne vyrábame? Ja viem len o závode VW v Martine, ktorý vyrába komponenty pre prevodovky a podvozky ako ozubené kolesá, telesá diferenciálov, hriadele a synchrónne diely. VW má v okolí BA ešte zopár dodávateľov, ktorí skladajú niektoré dovezené komponenty, ktorých kompletizovanie by brzdilo rýchlosť linky a tak ich poskladajú niekde inde napríklad v priemyselných parkoch v Stupave, Malackách, Lozorne atď. Obávam sa, že predimenzované máme len tie montovne. Aby to nevyznelo zle, tak som za ne vďačný, ale na nich ani nezbohatneme, ani z nich nezmúdrieme. Len nás môžu živiť do chvíle, kým naše platy sú výrazne pod priemerom EÚSkrýt celý příspěvek

 • Jaroslav Dolejška
  20:28 12.08.2022

  Jen technická, abych neuváděl něco co se nemá k počtům vojáků AZ na obranu ODOS, NODOS, při letmém pohledu na mapu republiky se dá modelově najít zhruba předpokládaných 30 na ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen technická, abych neuváděl něco co se nemá k počtům vojáků AZ na obranu ODOS, NODOS, při letmém pohledu na mapu republiky se dá modelově najít zhruba předpokládaných 30 na území kraje, tím je ten počet zde probíraných potřebných vojáků AZ u Velitelství teritoria v počtu 15 000 zcela nedostatečný. je třeba vzít v potaz i střídání, doplňování, směny, logistiku, velení, ženijní budování, výcvik, mobilizační přípravy a výcvik atd. Zhruba 30x 13 krajů se 390 objektů, spíše víc, k tomu je přičíst komunikace, vedení energií. V současné době je na teritorium kraje plánovaná jedna rota... (jeden kraj bude mít dvě) i možná plánovaný prapor je nedostatečný, spíše brigáda na území kraje, jako Polsko, to znamená sehnat VZP do velení..., kvůli urychlení výcviku, zajistit výcvikové prostory. A aspoň základní vyzbrojení ruční zbraně s příslušenstvím BREN 2, CZ P 10, Minimi, Bren pro starší střelce, RPG včetně moderních, MANPADS, minomety 60 (ANTOS), miny, malé drony pro průzkum, AGS, samozřejmě s optikou, vyčkávací munici, odpovídající prostředky spojení, klidně landrovery a k tomu TATRY (Jednou ideálně techniku typu PATRIOT) , plus logistika a ženijní prostředky. tj. jen základ pro smysluplnou činnost, při vědomí co mají i útvary se svými zálohami za předpokládaný úkol a kolik a jakých sil zůstane na našem území.
  Samozřejmě, že jednotka bránící objekt na něm nebude usazena a čekat co na ní spadne, ale bude provádět činnost i v prostoru (demonstrace síly, QRF, komunikace s obyvatelstvem a pomoc, střežení hranice, posílení policie, atd. ).
  Jinak ke střelcům a myslivcům, a to se týká i armády, bezpečnostních složek a AZ AČR je dobré se pro začátek dobré se podívat, třeba jen na diskuzní fóra, nemalá část je v podstatě pátá kolona, tak je třeba vzít v úvahu i bezpečnostní posouzení těchto osob.
  Co se týká ZVS. Je třeba zapomenout na dobu za socialismu i po. Spíše se dívat na Izrael, Finsko, nově Švédsko a Polsko (na první běh ZVS se přihlásilo 9 500 obyvatel, už mají po výcviku a přísaze, je to navíc podmínka k přijetí na VZP), některé pobaltské státy, tam se musíme učit, třeba pro začátek dobrovolná a podmínit jí přijetí třeba k bezpečnostním složkám a armádě (tedy základním výcvikem a přísahou, tím ušetří zase ony za základní výcvik, armáda získá po jejich službě jednou zálohy, odborný si potom provedou ve své režii) plus nějaké benefity: třeba dřívější odchod do penze, menší daně, některé poplatky u zbrojního průkazu zdarma, jako to mají bezpečnostní složky od letošního února, řidičský výcvik, vyšší penzi, lepší zdravotní pojištění, apod.Skrýt celý příspěvek

  • Mbelda
   12:18 13.08.2022

   Vesměs s Vámi souhlasím. Pro mě je v tomto smyslu vzorem Finsko vzhledem k počtu obyvatel. S těmi zbraněmi bych se soustředil na to základní. Bren 2 / Sa 58 je sice bren lepší, ale ...Zobrazit celý příspěvek

   Vesměs s Vámi souhlasím. Pro mě je v tomto smyslu vzorem Finsko vzhledem k počtu obyvatel. S těmi zbraněmi bych se soustředil na to základní. Bren 2 / Sa 58 je sice bren lepší, ale kosa pro tyto účely více než postačuje. Pi vz 82 / Phantom / P 10 ; 82 je šrot, phantom je dobrá pistole s intuitivním úchopem, P 10 je nová. Tady bych řekl, že je to jedno, klidně i Glock hlavně ne 82. By mě zajímalo, jestli je na Ukrajině vůbec použili. UKL/ Minimi je to rozdíl dekád, UKL je sice kulomet, ale je to na.... tam musí být láska, aby to fungovalo. Bren BR/ SVD za mě je to jedno, hlavně aby to bylo a byl s tím adekvátní výcvik. Samo bren bude dál, ale zase nutně AZ to mít nemusí a soustředil bych se na výcvik s přesnou puškou. RPG 7 / Karl Gustav do teď nemají všechny profi jednotky Karla... MANPAD tak to jsem ještě neviděl :-/ A myslím si, že ani samotná AČR jich moc nemá. Staré Strela 2M logicky museli jít na UA, tady by mě zajímalo, zda někdo z Vás neví, zda vůbec něco mají aspoň profi útvary, krom Strakonic to je jasné. Miny možná, granátomet asi taky, ale minometem by to nemuselo dopadnout dobře... k tomu bych "kluka z ulice" nechtěl pustit.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    14:33 13.08.2022

    Tak SVD co měli/mají profi jednotky jsou už hodně opotřebované. Tam měla přijít náhrada už před několika lety. CG mají jen speciálové a výsadkáři. Zbytek armády na obměnu RPG-7 ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak SVD co měli/mají profi jednotky jsou už hodně opotřebované. Tam měla přijít náhrada už před několika lety. CG mají jen speciálové a výsadkáři. Zbytek armády na obměnu RPG-7 stále čeká. Teď se pro ně sice nakupovala nová munice, ale jako protitankový prostředek družstva už je hodně za zenitem. Jedné MANPADy u armády jsou staré Strely ve Strakonicích. S tím se běžný voják nemá šanci potkat.
    Minometné jednotky AZ mají u bojových praporů. Více méně jsou stále ve výstavbě, ale myslím že nějaké střelby už měli. Ovšem pro hlídače ODOSů jsou minomety zbytečnost. Stejně jako nějaká vyčkávací munice.Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     00:43 14.08.2022

     S těma pancéřovkama a MANPADy je to dost ostuda, stopové množství a ještě většina zastaralých typů...

     S těma pancéřovkama a MANPADy je to dost ostuda, stopové množství a ještě většina zastaralých typů...

     • Mbelda
      11:34 14.08.2022

      Je to bída, když si čtu články o tom jak budeme budovat tanky, f35 atd. Je to potřeba, o tom nic, ale s těží bychom postavili jednotky na bázi technical plně vybavené

      Je to bída, když si čtu články o tom jak budeme budovat tanky, f35 atd. Je to potřeba, o tom nic, ale s těží bychom postavili jednotky na bázi technical plně vybavené

     • Scotty
      17:10 14.08.2022

      Možné ještě horší než RPG-7 je to že jsou ve výzbroji stále komplety PTŘS Konkurs. To už je dnes opravdu zoufalost.

      Možné ještě horší než RPG-7 je to že jsou ve výzbroji stále komplety PTŘS Konkurs. To už je dnes opravdu zoufalost.

  • Scotty
   14:35 13.08.2022

   /Jinak ke střelcům a myslivcům, a to se týká i armády, bezpečnostních složek a AZ AČR je dobré se pro začátek dobré se podívat, třeba jen na diskuzní fóra, nemalá část je v ...Zobrazit celý příspěvek

   /Jinak ke střelcům a myslivcům, a to se týká i armády, bezpečnostních složek a AZ AČR je dobré se pro začátek dobré se podívat, třeba jen na diskuzní fóra, nemalá část je v podstatě pátá kolona, tak je třeba vzít v úvahu i bezpečnostní posouzení těchto osob./

   Tohle je velká pravda. Bohužel ve svaté válce za právo na zbraň to u nás politici (i ti celkem příčetní) naprosto ignorují. Vlastnit zbraň, zvlášť dlouhou, by mělo být bráno jako výsada a rozhodně ne jako právo.Skrýt celý příspěvek

   • Maximus
    15:43 13.08.2022

    To se dostaváš argumentačně do doby, kdy by jsi žít už opravdu nechtěl. Byly takové doby, kdy i loveckou kulovnici mohli vlastnit pouze prověření straníci a pistoli pro sebeobranu ...Zobrazit celý příspěvek

    To se dostaváš argumentačně do doby, kdy by jsi žít už opravdu nechtěl. Byly takové doby, kdy i loveckou kulovnici mohli vlastnit pouze prověření straníci a pistoli pro sebeobranu měl jen předseda ONV.
    Zákony (aspoň ty o zbraních) jsou napsaný jasně a pokud nekdo splňuje podmínky pro získání zbraně, tak je jeho právo nárokové bez podmínek. Bylo by špatně se blížit situaci jako jinde, ze ZP dostanete podle toho, jak se zrovna který úředník vyspí či jaký je jeho světonázor. V horším případě bude záležet na velikosti konta v bance. Navíc kdo by lustroval úředníky, aby to nebyli příslušníci “paté kolony” a naopak nepreferovali “svoje lidi”? Legislativně a morálně se takto dostanete velice rychle do pasti.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     20:32 13.08.2022

     Bylo to tenkrát přepálené, ale něco do sebe to mělo. Komunisti si zajistili že zbraň nedostal do ruky kdo ji dostat neměl. Krátká zbraň pro sebeobranu by měla být všeobecně ...Zobrazit celý příspěvek

     Bylo to tenkrát přepálené, ale něco do sebe to mělo. Komunisti si zajistili že zbraň nedostal do ruky kdo ji dostat neměl. Krátká zbraň pro sebeobranu by měla být všeobecně dostupná, ale dlouhá opravdu ne. To by mělo být privilegium. Dnes může mýt poloautomatickou pušku v podstatě každý.Skrýt celý příspěvek

     • Mbelda
      20:56 13.08.2022

      Nevidím v tom problém. Musí jí nosit skrytě. Spíš si musí toto uvědomit airsofťáci, že jejich "hračky" na první pohled nejdou rozeznat o reálných a mohou nést za to následky.

      Nevidím v tom problém. Musí jí nosit skrytě. Spíš si musí toto uvědomit airsofťáci, že jejich "hračky" na první pohled nejdou rozeznat o reálných a mohou nést za to následky.

     • Scotty
      21:47 13.08.2022

      To že jí teď nemůžou nosit na veřejnosti mě opravdu neuklidňuje....

      To že jí teď nemůžou nosit na veřejnosti mě opravdu neuklidňuje....

     • flanker.jirka
      06:53 14.08.2022

      Scotty
      Zbraně držené legálně nejsou problém. Máme slušně nastavené podmínky pro získání zbrojnich průkazů oproti jiným zemím.

      Scotty
      Zbraně držené legálně nejsou problém. Máme slušně nastavené podmínky pro získání zbrojnich průkazů oproti jiným zemím.

     • liberal shark
      07:49 15.08.2022

      Opravdu tolik nevěříte lidem ?

      Opravdu tolik nevěříte lidem ?

     • Scotty
      08:06 15.08.2022

      Některým velmi.

      Některým velmi.

 • krllo
  18:30 12.08.2022

  Když zavedene povinnou základní službu, tak uvidíte ty statisíce modrých knížek

  Když zavedene povinnou základní službu, tak uvidíte ty statisíce modrých knížek

  • Maximus
   19:14 12.08.2022

   Obnovit ZVS je ekonomicky i politicky nesmysl!!!

   Obnovit ZVS je ekonomicky i politicky nesmysl!!!

   • flanker.jirka
    20:22 12.08.2022

    To vysvětlete urkajincům a nebo třeba švédům.

    To vysvětlete urkajincům a nebo třeba švédům.

    • ruleta
     20:32 12.08.2022

     A jakej je budget Svedska oproti CR? +100%?

     A jakej je budget Svedska oproti CR? +100%?

     • flanker.jirka
      22:50 12.08.2022

      tady na odkaze je vývoj, od roku 2018 začali díky putinovi více zbrojit a rozleji dobrovolnou prezenční ...Zobrazit celý příspěvek

      tady na odkaze je vývoj, od roku 2018 začali díky putinovi více zbrojit a rozleji dobrovolnou prezenční službu.
      https://www.statista.com/stati...
      Když vezmete v potaz kolik techniky a jaké provozují, včetně námořnictva. Tak to zase tak velký rozdíl není. Oni jsou s rozpočtem tam kde chceme být i my.
      Kurz jejich koruny je někde 2,35 Kč za 1 swk.Skrýt celý příspěvek

    • Náhodný kolemjdoucí
     20:33 12.08.2022

     Proč? Ti to často chápou, potřeba je vysvětlit to Čechům a to už tak lehké nebude.

     Proč? Ti to často chápou, potřeba je vysvětlit to Čechům a to už tak lehké nebude.

   • Náhodný kolemjdoucí
    20:32 12.08.2022

    Uměl bych si to za určitých okolností představit, ale v naprosto jiném formátu, než to tu historicky bylo.

    Uměl bych si to za určitých okolností představit, ale v naprosto jiném formátu, než to tu historicky bylo.

    • flanker.jirka
     22:52 12.08.2022

     To rozhodně musí být v jiném "formátu" za těch dvacet let prošel vývoj v metodikách a tím i efektivitě výcviku.

     To rozhodně musí být v jiném "formátu" za těch dvacet let prošel vývoj v metodikách a tím i efektivitě výcviku.

   • Maximus
    23:37 12.08.2022

    Pokud to udělat demokraticky, tak to fungovat nebude - na konci existence ZVS šla větší část odvedencu radeji na civilku a pokud nedemokraticky, tak také ne a ani není naštěstí ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud to udělat demokraticky, tak to fungovat nebude - na konci existence ZVS šla větší část odvedencu radeji na civilku a pokud nedemokraticky, tak také ne a ani není naštěstí jak.

    Fungovat to bez dobrovolnickeho mezistupně nebude. Navíc je zjevná nevole i zde zaplatit znovuvybudovani komplexni branecke armády na “zelené louce”. Pokud ZVS není plošná, tak je to jen velmi nespravedliva forma daně, jejímuž placení se určitá skupina populace nedokázala vyhnout. To není zrovna dobry základ pro budování kolektivní obrany státu a mostů mezi profesionální armádou a občany - civilisty.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     06:57 14.08.2022

     Na to jste přišel jak?

     Na to jste přišel jak?

     • Maximus
      13:24 14.08.2022

      Jsme v takové situaci, jaké jsme - ZVS zrušena, zázemí zlikvidováno kompletně, know-how ztraceno. Současný Vyškov neumí zvládnout tisícovku AZ ročně a tady mluvíme o mnoha ...Zobrazit celý příspěvek

      Jsme v takové situaci, jaké jsme - ZVS zrušena, zázemí zlikvidováno kompletně, know-how ztraceno.
      Současný Vyškov neumí zvládnout tisícovku AZ ročně a tady mluvíme o mnoha desítkách tisíc brancu ročně.

      Politici rádi žvatlaji o tom, jak by zavedli prázdninový kurz pro absolventy stredoskolskeho studia v délce jednoho ci dvou měsíců. Toto nahromadění takovéhoto množství výcviku do úseku dvou měsíců je už úplné sci-fi.

      Pravě plynuly rozvoj zaloh na dobrovolně bázi dokáže postupně vést k vybudování decenralizovanych výcvikových kapacit AČR ve smyslu materiálním a personálním. Ten by pak dokázal i s pomoci těchto zaloh zorganizovat v případě potřeby alespoň částečnou mobilizaci. Se současnými kapacitami AČR mluvit o mobilizaci je chucpe.

      ZVS chce obnovit především populace 50+, mezi mladšími voliči je podpora výrazně menší. Politicky je to bez reálného vnějšího ohrožení nepruchozi a to i s ohledem na vysoké finanční naklady i chybějící personál,který by to realizoval.Skrýt celý příspěvek

  • Mbelda
   13:20 13.08.2022

   Spíš zvýšit PR AČR. Kdyby presentovala na školách možnost o vstupu AZ či profi. Konkrétně by základní výcvik pro AZ v délce 60dní šel dělat přes prázdniny, samozřejmě dobrovolně. ...Zobrazit celý příspěvek

   Spíš zvýšit PR AČR. Kdyby presentovala na školách možnost o vstupu AZ či profi. Konkrétně by základní výcvik pro AZ v délce 60dní šel dělat přes prázdniny, samozřejmě dobrovolně. Když to bude prestižní, tak se budou lidi hlásit. Ono to možná i tak je, protože letní termíny na zákl. výcvik jsou vesměs plné oproti listopad - leden, ale určitě nejsou na limitech možných.

   Sám bych vstoupil o pět let dříve, kdybych znal možnosti.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    14:38 13.08.2022

    Tady nechápu proč vojáci s POKOSem objíždějí základní školy. Tam je to k prdu. Možnosti vstupu k AČR nebo AZ by měli propagovat na středních školách.

    Tady nechápu proč vojáci s POKOSem objíždějí základní školy. Tam je to k prdu. Možnosti vstupu k AČR nebo AZ by měli propagovat na středních školách.

    • flanker.jirka
     06:59 14.08.2022

     Na středních školách hrozí to, že vojáci při pokosu dostanou více erudovane dotazy a budou pak pro smích.

     Na středních školách hrozí to, že vojáci při pokosu dostanou více erudovane dotazy a budou pak pro smích.

     • Scotty
      08:41 14.08.2022

      Tak toho bych se nebál.

      Tak toho bych se nebál.

   • liberal shark
    07:50 15.08.2022

    Nejlepší PR je dobře fungující, řízená a vybavená armáda, která se o své lidi dobře stará.

    Nejlepší PR je dobře fungující, řízená a vybavená armáda, která se o své lidi dobře stará.

  • lychnis
   13:25 14.08.2022

   To asi jo, ale to bude v různých zemích dost podobné, ne?

   To asi jo, ale to bude v různých zemích dost podobné, ne?

 • ruleta
  17:51 12.08.2022

  Pravdepodobnost, ze CR bude sama vest konflikt stredni/ vysoke intenzity, tak jako Ukrajina ted (a ani Ukrajina ted ho nevede sama, proste bez pomoci neni schopna), je velmi mala ...Zobrazit celý příspěvek

  Pravdepodobnost, ze CR bude sama vest konflikt stredni/ vysoke intenzity, tak jako Ukrajina ted (a ani Ukrajina ted ho nevede sama, proste bez pomoci neni schopna), je velmi mala respektive miziva, nicotna. Predstavy, ze tady budeme mit stovky tisic vojaku jsou proste chimery.Hlavne - jakakoliv vlada, ktera ted s necim takovym prijde, tak to a)neprosadi b)skonci velmi rychle. Takze cele je to ciste akademicka debata "co bych delal kdybych mel unlimited budget".Skrýt celý příspěvek

  • Maximus
   18:23 12.08.2022

   Teď jsou rizika mala, ale jaka bude situace za 20 - 30 let? To je minimální doba, za kterou lze bez hořící koudele u zadku vytvorit nejake rozumné obranné kapacity.

   Teď jsou rizika mala, ale jaka bude situace za 20 - 30 let? To je minimální doba, za kterou lze bez hořící koudele u zadku vytvorit nejake rozumné obranné kapacity.

   • ruleta
    19:22 12.08.2022

    Za 20-30 let, mozna. Ale tady se bavime v horizontu nekolika let.

    Za 20-30 let, mozna. Ale tady se bavime v horizontu nekolika let.

   • Maximus
    22:54 12.08.2022

    Vytvorit funkcni koncept a naplnit jej lidmi, technikou a motivaci trva minimálně 10 az 20 let, tedy pokud uz nam nekdo nedava nůž na krk. To je ale pak většinou jiz pozdě.

    Vytvorit funkcni koncept a naplnit jej lidmi, technikou a motivaci trva minimálně 10 az 20 let, tedy pokud uz nam nekdo nedava nůž na krk. To je ale pak většinou jiz pozdě.

   • Jirosi
    22:40 13.08.2022

    Z kým že svým sousedů by ho CR měla vést? SR- nedava smysl RAK-neutrální stát PL- po znrojnich nákupech by nás prevalcovali. Něm,- nas převalcuji i pri soucasnem stavu BW. CR ...Zobrazit celý příspěvek

    Z kým že svým sousedů by ho CR měla vést?
    SR- nedava smysl
    RAK-neutrální stát
    PL- po znrojnich nákupech by nás prevalcovali.
    Něm,- nas převalcuji i pri soucasnem stavu BW.

    CR nikdy nebude dávat na obranu takové prostředky, aby byla hrát sama paritu z Nem/PL.
    A, že bychom se odstěhovali mimo soucasne území také smysl nedava.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:02 12.08.2022

   v roce 2000 byla chimerou predstava, ze rusky vojak bude kastrovat ukrajinskeho a ze vymaze z mapy Mariupol. Maloktera predikce vyjde a stesti preje pripravenym. Stav techniky v ...Zobrazit celý příspěvek

   v roce 2000 byla chimerou predstava, ze rusky vojak bude kastrovat ukrajinskeho a ze vymaze z mapy Mariupol. Maloktera predikce vyjde a stesti preje pripravenym. Stav techniky v radech jednotek nebo desitek kusu je k smichu, to klidne armadu zrusme.Skrýt celý příspěvek

   • ruleta
    19:24 12.08.2022

    Dulezitej je system Juro99. Taky jsme mohli podle tve teorie uz 20-30 let sypat neuveritelne mnozstvi penez do armady, mit desitky let 500 tanku a 150 letadel a financni sekeru a ...Zobrazit celý příspěvek

    Dulezitej je system Juro99. Taky jsme mohli podle tve teorie uz 20-30 let sypat neuveritelne mnozstvi penez do armady, mit desitky let 500 tanku a 150 letadel a financni sekeru a predimenzovanou armadu.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     19:49 12.08.2022

     500 tanku dnes ? to by byla bomba, poslat je na UA frontu.

     500 tanku dnes ? to by byla bomba, poslat je na UA frontu.

     • ruleta
      20:07 12.08.2022

      Jo to by byla bomba, ale ve vlade bys mel SPD a Klause juniora.

      Jo to by byla bomba, ale ve vlade bys mel SPD a Klause juniora.

     • Jura99
      20:20 12.08.2022

      pročby? L2A4 se do 2014 rozdavaly za pakatel, totez CV90, Estonci by mohli vypravet.

      pročby? L2A4 se do 2014 rozdavaly za pakatel, totez CV90, Estonci by mohli vypravet.

     • ruleta
      20:43 12.08.2022

      Ale jaksi jich nebylo nekonecne mnozstvi, nikde ti ted nelezi stovky nepotrebnych leopardu, ktere si mohla CR v minulosti "za pakatel" vzit.

      Ale jaksi jich nebylo nekonecne mnozstvi, nikde ti ted nelezi stovky nepotrebnych leopardu, ktere si mohla CR v minulosti "za pakatel" vzit.

     • Náhodný kolemjdoucí
      22:14 12.08.2022

      ruleta

      Možná ve Španělsku, ale ty by nejspíš byly i zadarmo drahé.

      ruleta

      Možná ve Španělsku, ale ty by nejspíš byly i zadarmo drahé.

     • Scotty
      22:58 12.08.2022

      Náhodný kolemjdoucí
      Španělé mají maximálně desítky tanků. Ovšem jsou použitelné jen pro kompletní modernizaci.

      Náhodný kolemjdoucí
      Španělé mají maximálně desítky tanků. Ovšem jsou použitelné jen pro kompletní modernizaci.

     • Scotty
      22:59 12.08.2022

      Jura99
      Dnes mají "zbytečné" tanky jen Američani a ti si je nechají dobře zaplatit.

      Jura99
      Dnes mají "zbytečné" tanky jen Američani a ti si je nechají dobře zaplatit.

    • SYN_
     21:21 12.08.2022

     A navíc ty tanky mohly být kvalitně modernizované T-72...

     A navíc ty tanky mohly být kvalitně modernizované T-72...

     • Scotty
      22:13 12.08.2022

      Není kvalitně modernizovaná T-72. To se myslím na Ukrajině znovu jasně ukázalo.

      Není kvalitně modernizovaná T-72. To se myslím na Ukrajině znovu jasně ukázalo.

     • Maximus
      23:18 12.08.2022

      I za ty stare T-72 jsou Ukrajinci radi a PT91 Twardy je vyrovnany soupeř k ruskemu standardu T72B3.

      Tim neobhajuji jejich smysl v AČR, ale vzdy je lepší něco než NIC.

      I za ty stare T-72 jsou Ukrajinci radi a PT91 Twardy je vyrovnany soupeř k ruskemu standardu T72B3.

      Tim neobhajuji jejich smysl v AČR, ale vzdy je lepší něco než NIC.

     • SYN_
      11:51 13.08.2022

      Ale má to náklady (upgradování, pak udržování funkčnosti=servis) a to už se začínáme bavit o tom jestli se ty náklady vyplatí (poměr výkon/cena). Jako obouchaný favorit vás z A do ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale má to náklady (upgradování, pak udržování funkčnosti=servis) a to už se začínáme bavit o tom jestli se ty náklady vyplatí (poměr výkon/cena). Jako obouchaný favorit vás z A do B odveze, a je tedy lepší než nic, ale je to prakticky za stejné peníze (pořízení i údržba) jako starší Astra, a to už je přecejen rozdíl...
      Pokud jsme měli čáku do něčeho investovat (jako do těch 72M4, tehdy i teď, už ZASE do nich lijeme prachy) tak ty "španělské šroty" L2A4 (případně jiné) se za srovnatelné peníze daly uvést do stavu sice jen mírně lepšího než 72, ALE měli bysme to kompatibilní s kdekým (munici, ND), a neřešili že díly na další udržování už nikdo nedělá!!Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:07 13.08.2022

      Maximus
      Ukrajinci jsou rádi alespoň za něco. Ovšem určitě by měli radši Leopardy nebo Abramsy než Twardy....

      Maximus
      Ukrajinci jsou rádi alespoň za něco. Ovšem určitě by měli radši Leopardy nebo Abramsy než Twardy....

     • Maximus
      15:57 13.08.2022

      Samozřejmě by byli jeste radeji za Hvězdu smrti, která by vypařila Mordor ze zemského povrchu na počkání, ale vraťme se do reality. My máme jen tři roty T-72M4CZ, kdy svého času ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě by byli jeste radeji za Hvězdu smrti, která by vypařila Mordor ze zemského povrchu na počkání, ale vraťme se do reality.

      My máme jen tři roty T-72M4CZ, kdy svého času bylo funkčních jen několik kusu a zbytek byly T-72M z NZ. Polsko posle PT-91 až když budou mít Abramsy jako náhradu.

      Dobu levných výprodejů Leo2 jsme zaspali a projekt T-72M4CZ zabili minimem vyrobených kusu.

      Jsme tam kde jsme a jediné rozumné řešení je poučit se z chyb.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:30 12.08.2022

  Vidno, že dole je bohužel přehlídka důvodů jak něco nejde. Taková česká vlastnost. Nikdo nechce vybavit NZ pro 150.000 záložníků za rok ani za dva. To je dlouhodobý proces a je ...Zobrazit celý příspěvek

  Vidno, že dole je bohužel přehlídka důvodů jak něco nejde. Taková česká vlastnost. Nikdo nechce vybavit NZ pro 150.000 záložníků za rok ani za dva. To je dlouhodobý proces a je potřeba jej začít bez ohledu na aktuální války a nikdy jej nepřerušovat. Putina porazíme, ale války tu zkrátka budou stále a NZ nesmí být vykradené. Pokud se bude kupovat ročně 50ks vozidel á200mil Kč, tak se bavíme o 10mld. Kč ročně plus cena za obsluhu NZ. To není žádná krvavá suma. Životnost vozidla je 40let, takže se tímto tempem dá neustále obnovovat 2000ks vozidel v NZ. Pak nějakou miliardu ročně do munice. To už je solidní pro 150.000 (resp. 120.000) záložníků. Výcvik záložníků je jiné téma. Ale např. na Ukrajině se ukazuje, že vyrobit techniku nebo nakoupit na trhu techniku v rozumném čase je v době války zcela nereálné, pouze ji lze získat od spojenců za obtížných okolností. Zato vycvičit vojáka nebo rekrutovat dobrovolníky, zahraniční dobrovolníky, je přeci jen v době ohrožení o něco lépe řešitelné.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   16:38 12.08.2022

   K čemu to bude? Pokud se bavíme o tancích tak na nich musí cvičit posádky. Ty pak musíme mít v záloze a znovu je pravidelně cvičit V takovém případě musíme zavést povinnou ...Zobrazit celý příspěvek

   K čemu to bude? Pokud se bavíme o tancích tak na nich musí cvičit posádky. Ty pak musíme mít v záloze a znovu je pravidelně cvičit V takovém případě musíme zavést povinnou vojenskou službu. Navíc k čemu je mít uložené vozidla když k ním není infrastruktura a podpůrné jednotky? To jsou další desítky nebo spíš stovky miliard.
   Dokud bude profesionální armáda tak na stovky kusů uložené techniky zapomeňte. Nemá to žádný smysl. Má smysl mít uloženou techniku pro doplňování ztrát, ale to není na stovky kusů.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    17:07 12.08.2022

    tady se bavime o mobilizovane armade 150.000. Nechcete tem 120.000 zalozniku dat luky, šípy a koné, že ne ?

    tady se bavime o mobilizovane armade 150.000. Nechcete tem 120.000 zalozniku dat luky, šípy a koné, že ne ?

    • Scotty
     18:56 12.08.2022

     Mobilizujeme tankisty z ulice?

     Mobilizujeme tankisty z ulice?

     • Jura99
      20:22 12.08.2022

      zeptejme se Ukrajincu, kolik jejich tankistu jeste o vanocich jezdilo s betonmixem po stavbach.

      zeptejme se Ukrajincu, kolik jejich tankistu jeste o vanocich jezdilo s betonmixem po stavbach.

     • ruleta
      20:28 12.08.2022

      Mas nejaka data? Protoze tohle by mne zajimalo. Ano, videl jsem nekolik videii, kde typek rikal jsem ex-sovetsky tankista, za tyden uz jsem v jednotce etc. Ale je to fakt, je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Mas nejaka data? Protoze tohle by mne zajimalo. Ano, videl jsem nekolik videii, kde typek rikal jsem ex-sovetsky tankista, za tyden uz jsem v jednotce etc. Ale je to fakt, je to realita (ve smyslu bezne to tak probiha)? Kolik takovych je? kde jsou ta kvatna tankovych UA brigad? Anebo probiha dlouhe mesice vycvik v tylu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:14 12.08.2022

      Jura99
      "Tankistů" kteří nikdy neseděli v tanku? Dělat řidiče je to nejmenší.

      Jura99
      "Tankistů" kteří nikdy neseděli v tanku? Dělat řidiče je to nejmenší.

   • flanker.jirka
    18:25 12.08.2022

    Stále jsou mezi námi pamětníci, kteří pamatují to, že i v 90. letech některé druhy vojsk pořádaly cvičení s povoláním záložáků, byť jen na týden. Před takovým cvičením aktuálně ...Zobrazit celý příspěvek

    Stále jsou mezi námi pamětníci, kteří pamatují to, že i v 90. letech některé druhy vojsk pořádaly cvičení s povoláním záložáků, byť jen na týden. Před takovým cvičením aktuálně sloužící vojáci oživovali a připravovali uloženou techniku a na samotném cvičení to pak fungovalo.Skrýt celý příspěvek

  • ruleta
   17:15 12.08.2022

   "Dovody proc to nejde" je docela dobry zacatek o tom, zacit premyslet nad temihle pseudokoncepcemi na vojenskem forum - protoze tyto "koncepce" vetsinou zacinaji a konci stylem 150 ...Zobrazit celý příspěvek

   "Dovody proc to nejde" je docela dobry zacatek o tom, zacit premyslet nad temihle pseudokoncepcemi na vojenskem forum - protoze tyto "koncepce" vetsinou zacinaji a konci stylem 150 000 vojaku a 200 tanku, 50 mld, Babis/Fiala vyhodili vice.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    20:27 12.08.2022

    vic k smichu jsou bile knihy a kvačry. Asi pripravovane odborniky za velkou režii a vydrží tak do švestek.

    vic k smichu jsou bile knihy a kvačry. Asi pripravovane odborniky za velkou režii a vydrží tak do švestek.

    • flanker.jirka
     22:54 12.08.2022

     Přesné, občas se k tomu nachomýtnou nějací národní umělci nebo zasloužilí disidenti, kteří o potřebě obrany nevědí nic. A už vůbec zde není žádný feedback z konfliktů které v ...Zobrazit celý příspěvek

     Přesné, občas se k tomu nachomýtnou nějací národní umělci nebo zasloužilí disidenti, kteří o potřebě obrany nevědí nic. A už vůbec zde není žádný feedback z konfliktů které v posledních 12 letech probíhaly nebo probíhají.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   17:31 12.08.2022

   Problém stále jsou finance. Není to o tom to jen koupit, je třeba to někam uložit (další finance na stavbu zázemí) a následně udržovat, což jsou další a další finance. Zároveň kdo ...Zobrazit celý příspěvek

   Problém stále jsou finance. Není to o tom to jen koupit, je třeba to někam uložit (další finance na stavbu zázemí) a následně udržovat, což jsou další a další finance. Zároveň kdo bude mobilizovanym jednotkám velet, co struktura. To chce aby byla v ulozenkach i PVO, drony, logistika, ženije, dělostřelectvo. Výcvik těchto lidí bude trvat v případě mobilizace týdny, ne-li měsíce.

   Zároveň to, že se to bude muset postupně nakupovat, ale také udržovat, bude z rozpočtu MO odsávat značné prostředky. Tudíž naše AZ a profíci na tom budou bídněji a výsledek nejistý...

   Mnohem více se mi líbí myšlenka co jsem tu onehda rozvinul a Maximus na ní zřejmě již pracuje delší dobu a na mnohem vyšší úrovni. Prostě dobrovolná utilizace lidí, jež mají pro obranu přínos a z nich utvářet již v míru skupiny. Taková hodně Light verze AZ, která ale na rozdíl od branců, co v současné situaci dostanou leda kosu (možná pár Bren 805), rybičku od mikovu, brašnu se 4mi zásobníky, vysočinu a housku a pak půjdou hrozně rádi na týdny na výcvik.... už proste bude mít vlastní výbavu a zbraně, strukturu, bude secvičená, jen prostě dostane z mobilizačních skladů "lepší hračky" v podobě minometů, AGL a RPG (na které už budou vycvičení.

   Mame tu 300 tisíc střelců. Ti lidi si ty kvéry a munici kupují sami, mnoho z nich má výbavu lepší než AZtka, dále jsou tu různí nadšenci, KVHS, sofťáci, survival/outdoors....

   Dejte jim nějaký bonus na daních, slevu na určitý nákup zbraní a munice, levné odprodej vyřazované armádní výstroje... Dejte je do skupin na úrovni kraji nebo okresů pod dohled ex-vojáků. Máte podporu domácího zbrojního průmyslu jak prase, firmy co vyrábí výbavu a výzbroj jednotlivce budou nadšené, veteráni mají skvělý part time job a můžou využít své schopnosti dále ve prospěch státu a za minimum financí, máte klidně 100k PŘIPRAVENÝCH občanů, kteří budou v případě potřeby do 48h ready k obraně vlasti.

   A zachová se maximum financí pro schopnou profi armádu a AZ.

   Místo hovadin a snění o tankových brigádách.

   Pokud bych viděl, že ČR je nyní "válečnická společnost" která chápe nutnost armády a hlavně je ochotná do toho investovat klidně 3% HDP bez keců ročně... Můžeme se bavit, ale jinak? Dopadne to tak že AČR bude v troskách, půlka mobilizacni techniky nepojízdná a vláda co to zavede okamžitě padne (a ta další oseka rozpočet)

   Jinak mi ale takovýto klon anglických lučištníků, hoplitů (ti si svou výstroj také spravovali sami) a jak Maximus psal i u nás je značná historie této koncepce...

   Připadá jako nejlepší možné řešení jak razantně navýšit obranné schopnosti naší země a přitom nedávat 4-5% HDP na obranu a značně neosekat naší profi armádu.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    22:55 12.08.2022

    Peněz je dost, když se chce, ale rozhodně to nebude tak, že jsme předali na Ukrajinu munici a zbraně za nějaké 4-5 mld Kč a za to samé koupíme nové vybavení. To ani omylem, ale to ...Zobrazit celý příspěvek

    Peněz je dost, když se chce, ale rozhodně to nebude tak, že jsme předali na Ukrajinu munici a zbraně za nějaké 4-5 mld Kč a za to samé koupíme nové vybavení. To ani omylem, ale to už současnou vládu trápit nebude, ta už to bude mít za pár.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    06:25 13.08.2022

    Danik
    No jistě, zapomněl jsi na myslivce.

    Danik
    No jistě, zapomněl jsi na myslivce.

    • Maximus
     07:10 13.08.2022

     Ne, velka cast myslivcu neni pouzitelnych - prumerny vek Je blizko duchodovemu. Tech mladsich a pouzitelnych tam zas tolik není - sam patrim mezi ně ;-)

     Ne, velka cast myslivcu neni pouzitelnych - prumerny vek Je blizko duchodovemu. Tech mladsich a pouzitelnych tam zas tolik není - sam patrim mezi ně ;-)

    • Danik
     08:14 13.08.2022

     Budou základní fyzické a základní psychické, jestli myslivec, sportovní střelec, nebo tactical/military nadšenec, všichni dostanou základní výcvik taktiky, střelby, pohybu v poli, ...Zobrazit celý příspěvek

     Budou základní fyzické a základní psychické, jestli myslivec, sportovní střelec, nebo tactical/military nadšenec, všichni dostanou základní výcvik taktiky, střelby, pohybu v poli, zdravotní atp.

     Pluky Mariňáků z toho zrovna nebudou, ale jako poslední záloha to vystačí. Checkpointy v týlu, ochrana zájmových objektů, podpora Policie a Armády. Jak říkají sami profíci o AZtkách, ti klucí co to dělají jednou za čas mají mnohdy větší zápal než někteří profíci, jak by řekli modří "vyhořelý kusy".Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      08:55 13.08.2022

      Prumerny myslivec je deda, ktery ma 60 roku. Jejich vysvedceni z VN bych videt nechtel ...Zobrazit celý příspěvek

      Prumerny myslivec je deda, ktery ma 60 roku. Jejich vysvedceni z VN bych videt nechtel :D

      https://www.denik.cz/z_domova/... Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      09:56 13.08.2022

      Říkám je mi to jedno pokud dají požadavky, to že zrovna u myslivců to bude v řádu jednotek procent nepopírám :-D

      Říkám je mi to jedno pokud dají požadavky, to že zrovna u myslivců to bude v řádu jednotek procent nepopírám :-D

 • alexa123
  14:39 12.08.2022

  Zbrojovky sú strategické ciele. Kapacitne pri počtoch objednaných batérii je schopný systém PVO SPYDER pokryť okrem iných vyšpecifikovaných cieľov Česku aj zbrojovky?

  Zbrojovky sú strategické ciele. Kapacitne pri počtoch objednaných batérii je schopný systém PVO SPYDER pokryť okrem iných vyšpecifikovaných cieľov Česku aj zbrojovky?

  • Jura99
   15:09 12.08.2022

   mozna byvala ZŤS s poctem zamestnancu 15tis. byla objekt k ochrane. Ovsem treba TDV s kapacitou nizkych desitek kusu, tam by pokryti Spyderem mohlo byt drazsi nez hodnota produkce. Zobrazit celý příspěvek

   mozna byvala ZŤS s poctem zamestnancu 15tis. byla objekt k ochrane. Ovsem treba TDV s kapacitou nizkych desitek kusu, tam by pokryti Spyderem mohlo byt drazsi nez hodnota produkce.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:55 12.08.2022

  V níže odkazovaném článku se píše, že pro případ napadení musí ČR postavit 150tisícovou armádu. To jistě ano, člověk nemusí být velký expert, aby mu takové číslo přišlo přiměřené, ...Zobrazit celý příspěvek

  V níže odkazovaném článku se píše, že pro případ napadení musí ČR postavit 150tisícovou armádu. To jistě ano, člověk nemusí být velký expert, aby mu takové číslo přišlo přiměřené, ani velké, ani malé. Je to zhruba pětinásobek mírového stavu profesionální AČR. A člověk opět nemusí být velký expert, aby si pětkrát vynásobil stavy techniky profesionální AČR a došel k číslům mj. 150tanků, 2500 BVP+KBVP, 250 houfnic, ... . Chce to ročně přikupovat do NZ cca 50ks techniky pro pozemní síly (děla, BVP, tanky), postupně naplnit sklady NZ a až se tak stane, tak i nadále pokračovat a obnovovat nejstarší kusy. Nebo těch 150tis. záložníků naložíme na korby rekvírovaných sklápěček jako v Rusku ? Jen naplnění NZ je dlouhodobá, stabilní zakázka pro celou kapacitu středně velkého zbrojního podniku (VOP, TDV...), tak směle do toho.

  https://www.lidovky.cz/domov/p... Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   14:15 12.08.2022

   Čísla jsou to jistě pěkná a pro smysluplnou obranu území ČR adekvátnější než současný stav 30 000 profi a plánovaných 10 000 AZ do roku 2030. Jenže... mobilizace řeší personální ...Zobrazit celý příspěvek

   Čísla jsou to jistě pěkná a pro smysluplnou obranu území ČR adekvátnější než současný stav 30 000 profi a plánovaných 10 000 AZ do roku 2030.

   Jenže... mobilizace řeší personální stránku, nikoliv finanční. Nakupovat do záloh stovky kusů techniky je i při rozpočtu 2% HDP pro AČR ekonomická sebevražda, která doslova pohřbí její modernizaci a adekvátní vybavení.

   Pro AZ pod profi útvary má smysl kupovat stejnou techniku jako pro profiky. Pro AZ pod KVV to může být technika a výbava druhého řádu.

   Ovšem pro případnou mobilizaci musíme velmi svědomitě řešit cost effectivity. Představa že pořídíme 200 Leopardů i třeba 2A4 je nereálná.

   Tudíž, mobilizační jádro by mohlo být max Pandury v menších počtech, poté různé 4x4 a Tatry. Ruční palné zbraně a levnější alternativa k Javelinům nebo Spikum. Zkusit se poptat Ukrajinců na jejich Stugnu a Skif. Pak ještě musíme řešit PVO, dělostřelectvo a logistiku. Pro 150 tisíc lidí jsou to ohromné částky.

   Už jsem tu o tom zde psal já i maximus. Lepší a levnější řešení je uzilizovat již adekvátní občany ze střelecké/KVHS/survival/outdoor komunity, operátory dronů, řidiče, IT specialisty.

   Naše země nemá strategickou hloubku jako UA. Nemůžeme si dovolit čekat měsíce.

   ČSA dala světový unikát. Zvládla zmobilizovat přes milion mužů během 24 hodin. To ovšem vyžadovalo velmi důsledné přípravy, značné finanční prostředky a naprosto odlišné vnímání armády a národní obrany a to jak na úrovni vojáků, politiků, tak obyvatelstva celkově.

   Dnes musíme operovat s tím co máme a je to velmi odlišný matrix. Proto představa několika budovaných tankových praporů je prostě nereálná, nejsou finance. Uvidí se co bude s T-72m4cz, to budou případně jediné tankové mobilizační zálohy.Skrýt celý příspěvek

   • Veteranprotivalce
    15:05 12.08.2022

    Dobrý den, proč si myslíte že nemůžeme mít z finančního hlediska 200 tanků? Při tříčlené obsluze je to 600 tankistů + 400 lidí dalšího personálu - logistiky, velení, oprava atd. ...Zobrazit celý příspěvek

    Dobrý den,
    proč si myslíte že nemůžeme mít z finančního hlediska 200 tanků? Při tříčlené obsluze je to 600 tankistů + 400 lidí dalšího personálu - logistiky, velení, oprava atd.
    Takže náklady nula nula nic z pohledu státního rozpočtu. Jen kvůli zavedení Inkluze do škol se navýšil počet asistentů ve školách o 30 tisíc!
    Cena za tank je cca. 200 mil. Kč takže nákup je cca. 40 mld. Kč.
    K tomu munice atd. a jsme na 50 mld.
    To jsou naprosto drobné proti tomu, že se za covidu nebo za akci Ukrajina rozkradlo stovky mld. Kč.
    A to se nebavím o tom, že tohle je již množství, které by se vyrábělo u nás - takže cena by se snížila + přenos know how + zapojení do vývoje atd.Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     15:09 12.08.2022

     "200 tanků? Při tříčlené obsluze je to 600 tankistů + 400 lidí dalšího personálu - logistiky, velení, oprava atd."

     To je vtip?

     "200 tanků? Při tříčlené obsluze je to 600 tankistů + 400 lidí dalšího personálu - logistiky, velení, oprava atd."

     To je vtip?

    • Scotty
     15:50 12.08.2022

     Veteranprotivalce
     Protože je to píčovina. 200 tanků je přibližně tanková brigáda. Náklady na její vybudování by byly obrovské. 50 miliard by to opravdu nespravilo.

     Veteranprotivalce
     Protože je to píčovina. 200 tanků je přibližně tanková brigáda. Náklady na její vybudování by byly obrovské. 50 miliard by to opravdu nespravilo.

     • flanker.jirka
      19:01 12.08.2022

      máte pravdu, bylo by to cca 62,5 mld jen za techniku. Infrastruktury už moc nezbylo, co se dalo rozkrást nebo za korunu předat civilu to se provedlo. Lidi nejsou a jen tak nebudou, ...Zobrazit celý příspěvek

      máte pravdu, bylo by to cca 62,5 mld jen za techniku. Infrastruktury už moc nezbylo, co se dalo rozkrást nebo za korunu předat civilu to se provedlo. Lidi nejsou a jen tak nebudou, bez prezenční služby.
      A k tomu všemu se někomu prostě nechce :-DSkrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:34 12.08.2022

      flanker.jirka
      Vybudovat novou tankovou brigádu by stálo určitě nižší stovky miliard.

      flanker.jirka
      Vybudovat novou tankovou brigádu by stálo určitě nižší stovky miliard.

     • flanker.jirka
      22:57 12.08.2022

      Scotty
      Nesouhlasím, vešlo by se to do 100 mld Kč. Otázkou spíše bude cena provozu než výstavby.

      Scotty
      Nesouhlasím, vešlo by se to do 100 mld Kč. Otázkou spíše bude cena provozu než výstavby.

     • Scotty
      13:12 13.08.2022

      flanker.jirka Armáda nedávno kupovala 5 návěsových souprav pro převoz těžké techniky za bezmála 100 milionů. Kolik takových souprav by tanková brigáda potřebovala? A to je ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Armáda nedávno kupovala 5 návěsových souprav pro převoz těžké techniky za bezmála 100 milionů. Kolik takových souprav by tanková brigáda potřebovala? A to je nejlevnější technika.....Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     15:52 12.08.2022

     Veteránprotivalce Dobrý den. Koupit dalších 200 Leopardů navíc, k připravovanému nákupu cca 50 Leo 2A7+ velmi teoreticky můžeme, jenže... Finance MO už jsou nyní napjaté. Řeší ...Zobrazit celý příspěvek

     Veteránprotivalce

     Dobrý den.

     Koupit dalších 200 Leopardů navíc, k připravovanému nákupu cca 50 Leo 2A7+ velmi teoreticky můžeme, jenže...

     Finance MO už jsou nyní napjaté. Řeší se teď modernizace mnoha nákladných druhů vojsk. V současné ekonomické situaci to bude politicky neprůchozí.

     Ale dobře, řekněme, že peníze na nákup se alokuji. Doba dodání bude masakr. Počítejte klidně 10 let. Pak vyvstává problém, že nemáme VZS. Tudíž dobře, pro teď vycvik řešit nemusíme, ale... musíte vystavět zázemí ve kterém stroje budou skladovany a vyskolit techniky co se o to budou starat, aby to nedopadlo jak ruské uloženky. Pak musíte nakoupit dostatek logistiky a podpůrných vozidel, aby tu techniku vůbec držely v chodu v operacích, no a ty taky soupneme do uloženek, takže další zázemí a další technici. To už dávno nejsme na 50 miliardách, ale na 100... V době mobilizaci stejně bude trvat měsíc ty lidi na tu techniku vycvičit, kdo bude velet? Suma sumárum je to nesmysl.

     Teď pokud to myslíte tak, že profi a AZ část AČR má mít dalších 200 tanků. No... za prvé neseženete lidi, pak musíte vystavit zázemí pro 4
     tankové prapory (200:50), další výcvikový prostor. Teď máte 4 tankové prapory, vidíme na UA jak to dopadá, když nemají podporu pěchoty, průzkum, krytí PVO a logistiku. Takže počítejte s budováním dalších alespoň 4 mechanizovaných praporů, k tomu technika a základny (zase lidi). Takže jste právě vytvořil 2 těžké mechanizované brigády. No... Teď k nim musíte vybudovat alespoň 2 pluky logistiky a 2 pluky ženije a alespoň pluk PVO a další průzkumný prapor, prapor bezpilotních prostředků a další celý dělostřelecký pluk, takže radši ty pluky logistiky počítejte 3-4. K tomu všemu zázemí, lidi, výcvik a technika. Budeme potřebovat další alespoň jeden VVP.

     Takže jste právě nabral cca 10 000 profíků a utratil asi 500 miliard, spíš více ... Potřebujete dávat na obranu tak 3-4% HDP, aby jsme to uživili.Skrýt celý příspěvek

   • Pavka
    15:26 12.08.2022

    Vy jste moc náročný. Můj jediný požadavek na náš stát pro případ mobilizace je, aby zajistil do skladů těch 150tis pušek a odpovídající množství munice a zásobníků pro ...Zobrazit celý příspěvek

    Vy jste moc náročný. Můj jediný požadavek na náš stát pro případ mobilizace je, aby zajistil do skladů těch 150tis pušek a odpovídající množství munice a zásobníků pro mobilizované. Bohužel kvůli tomu, že na věčné časy a nikdy jinak jsme odsouzeni k tomu platit neskutečné výpalné CZUB se jeví takováto samozřejmost jako čistá utopie.

    Alternativou je, aby mi alespoň stát umožnil jít si samonabíjecí pušku jako bezúhonný občan koupit za vlastní peníze. Zde bych se pozastavil a upozornil na to, že opravdu chybělo málo a o tuto možnost jsme nedávno opět na věčné časy přišli. A dále jak málo se o této a mnoha dalších nevynucených chybách, zcela evidentně sabotujících naší obranyschopnost, mluví a ještě je zde snaha je všemožně omlouvat místo toho, abychom je pojmenovali a poučili se z nich. Toto nás bohužel nečiní o nic lepší než rusko.Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     16:04 12.08.2022

     Dnešní zbraně prostě něco stojí. Vypálené pro CZUB bych za tím nehledal. Levná varianta je rozšířit výrobu vz.58. Případně oprášit projekt vz. 2000 LADA, ať všichni tahají ...Zobrazit celý příspěvek

     Dnešní zbraně prostě něco stojí. Vypálené pro CZUB bych za tím nehledal. Levná varianta je rozšířit výrobu vz.58. Případně oprášit projekt vz. 2000 LADA, ať všichni tahají 5.56

     Ted k mojí náročnosti. To co navrhujete budou jatka a demografická katastrofa. Na moderním válčišti je režim puška a dva zásobníky příprava na masakr. Na výcvik moc času nebude, bez kompetentního velení, průzkumu, podpory dělostřelectva a prostředků protipancéřového boje to budou jatka našich obyvatel. Pěší útvary prostě potřebují mít na úrovni čet a rot drony, odstřelovače, automatické granatomety, pancerovky, PTŘS, co komunikace (zabezpečená), velení, logistika, koordinace, prostředky transportu?Skrýt celý příspěvek

     • Pavka
      16:57 12.08.2022

      To samozřejmě není návrh, to je prosté konstatování k čemu spějeme pokud budeme opakovat pořád dokola právě takovéto chyby.

      To samozřejmě není návrh, to je prosté konstatování k čemu spějeme pokud budeme opakovat pořád dokola právě takovéto chyby.

     • Náhodný kolemjdoucí
      16:58 12.08.2022

      Co prostě nějaký low-cost derivát AR-15?

      Co prostě nějaký low-cost derivát AR-15?

     • Danik
      17:33 12.08.2022

      Náhodný kolemjdoucí

      Problém těchto low cost derivátů je spolehlivost...

      Míra reklamovanosti Perunů je zábavná...

      Náhodný kolemjdoucí

      Problém těchto low cost derivátů je spolehlivost...

      Míra reklamovanosti Perunů je zábavná...

     • Maximus
      18:35 12.08.2022

      Osobně pouzivam semi auto AR15 verzi original Colt, ktery se lisi od standardni americke M4 ze ma delší 16" hlaveň take s tvrdochromem a nema full auto rezim. Stoji polovinu co ...Zobrazit celý příspěvek

      Osobně pouzivam semi auto AR15 verzi original Colt, ktery se lisi od standardni americke M4 ze ma delší 16" hlaveň take s tvrdochromem a nema full auto rezim. Stoji polovinu co Bren 2 a mam ji radeji nez semiauto Sa vz. 58. Spolehlivost po x tisicich ranach je 100 % a to s ni opravdu jen nestojim na streleckem stavu a hyckana zbytecnou péči take neni.

      Pro zalozaky je "plynová "M4 vice nez dostačující." Pistova AR od Antregu je o řád lepší nez Bren 2 a stojí stejně.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      18:40 12.08.2022

      Maximus Jenže Peruny jsou za nějakých 22. Ta Vaše asi bude 30. Jo tyhle původní asi stačí. Stejně jako polské Beryly, naše vzory, případně i ty Lady, tyhle zbraně prostě vydrží ...Zobrazit celý příspěvek

      Maximus

      Jenže Peruny jsou za nějakých 22. Ta Vaše asi bude 30. Jo tyhle původní asi stačí. Stejně jako polské Beryly, naše vzory, případně i ty Lady, tyhle zbraně prostě vydrží dost a jsou levné

      Ten Antreg, PAR mk3, V-AR nebo Bren, to už dle libosti každého soudruha (echt fajnšmekři klidně DD, LMT, KAC nebo BCM či LWRCI, i když to už jsme mimo podporu domácího průmyslu) . Důležité je ale říci, že na moderních zbraních už osazení dorovnává cenu zbraně. A je ke cti střelců, že to stejně kupují.

      Jinak doporučuju na Yt kanál T-REX Arms. Mají tam dost pěkných videí o a pro "free man militias"Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      19:24 12.08.2022

      Stačí pridat malo a z Low-cost AR-15 je vice nez dobre pouzitelna utocna puska - nakupni ceny M4 pro "Stryčka Sama" jsou v cenach low-cost AR15 pro civil. Štve mne, že domaci ...Zobrazit celý příspěvek

      Stačí pridat malo a z Low-cost AR-15 je vice nez dobre pouzitelna utocna puska - nakupni ceny M4 pro "Stryčka Sama" jsou v cenach low-cost AR15 pro civil. Štve mne, že domaci vyrobky průměrné kvality si nekdy účtují ceny na urovni toho nejlepšího. Ja si EOTech XPS3 koupil levněji než armada rozhodně horší Meoptu - to je prostě špatně. Jsem pro silnou podporu domaciho průmyslu, ale vyrobky tomu musi aspon trochu odpovidat kvalitou nebo aspoň cenou.

      Low cost spolehliva plynovka AR pro druhosledove jednotky by byla vice nez dostatecna a kolimator v cenove katogorii +- 10 az 15 tisic ala lepší Holosun vydrzi na 223Rem/5,56 mm NATO pri trosku slusnejsim zacházení stejně jako 2x dražší "alternativa".Skrýt celý příspěvek

     • Náhodný kolemjdoucí
      19:30 12.08.2022

      Danik Tak samozřejmě s rozumem. Neříkám nakoupit jen podle ceny bez ohledu na kvalitu, ale současně si myslím, že to jde i dost levněji než Bren 2. Trochu jsem to směřoval ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik

      Tak samozřejmě s rozumem. Neříkám nakoupit jen podle ceny bez ohledu na kvalitu, ale současně si myslím, že to jde i dost levněji než Bren 2.
      Trochu jsem to směřoval konkrétně ke Colt, takže jsem rád, že svou zkušenost zmiňuje Maximus.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      19:46 12.08.2022

      Já Bren 2 beru tak normálně, nadprůměrná zbraň co má temnou historii. Byla prostě použita konstrukční řešení, výrobní proces a materiály, kde když prihmourime oči, tak cena asi ...Zobrazit celý příspěvek

      Já Bren 2 beru tak normálně, nadprůměrná zbraň co má temnou historii. Byla prostě použita konstrukční řešení, výrobní proces a materiály, kde když prihmourime oči, tak cena asi sedí. Oproti tomu kolimatory od Meopty jsou průser a dobře že armáda už bere Aimpoint.

      Jako jo, stačí se juknout na základ M4 co má třeba Force recon, lehce prodloužené předpažbí, případně pažba s rozšířenou lícnicí a tlumič, pecka zbraň. Zase já jako levák prostě ocením oboustranné ovládací prvky.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      19:51 12.08.2022

      Náhodný kolemjdoucí Levněji by to šlo, zase pro srovnání je dobré kouknout se vedle. HK416 co teď brali Francouzi není žádná láce. LMT co vzali Estonci to samé. Docela dobrý ...Zobrazit celý příspěvek

      Náhodný kolemjdoucí

      Levněji by to šlo, zase pro srovnání je dobré kouknout se vedle. HK416 co teď brali Francouzi není žádná láce. LMT co vzali Estonci to samé.

      Docela dobrý kauf asi byly dánské C8 a C7Skrýt celý příspěvek

     • Náhodný kolemjdoucí
      20:22 12.08.2022

      Danik Špatně jsem to napsal - nechci řešit cenu Bren 2, ale jistě se shodneme, že to není levná varianta. Spíš než oprašování ČZ 2000 mi přijde logičtější sáhnout po nějaké ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik

      Špatně jsem to napsal - nechci řešit cenu Bren 2, ale jistě se shodneme, že to není levná varianta.
      Spíš než oprašování ČZ 2000 mi přijde logičtější sáhnout po nějaké "AR-15" od Colt s tím, že CZUB bude dělat nějaký podíl v Česku, aby se neřeklo.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      20:36 12.08.2022

      NK Tak to ano, je to ta vrchní hranice ceny útočných pušek. Nějaká víc low-cost varianta, ať už na bázi Brenu (už existuje Bren 807,ktery se taktéž posílal na UA, má osekane ...Zobrazit celý příspěvek

      NK

      Tak to ano, je to ta vrchní hranice ceny útočných pušek. Nějaká víc low-cost varianta, ať už na bázi Brenu (už existuje Bren 807,ktery se taktéž posílal na UA, má osekane některé prvky a je asi o 10-20 tisíc levnější oproti Brenu 2) nebo AR, by byla pro případ mob. záloh či v rámci levnější sponzorované varianty pro dobrovolné střelce, asi vhodnější.Skrýt celý příspěvek

     • Náhodný kolemjdoucí
      22:10 12.08.2022

      Danik Já jsem pro kdejakou špatnost, takže i nějaké ostrostřelecké spolky si umím dost dobře představit, ale pokud jim dá armáda do rukou své zbraně, tak by měli mít alespoň ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik

      Já jsem pro kdejakou špatnost, takže i nějaké ostrostřelecké spolky si umím dost dobře představit, ale pokud jim dá armáda do rukou své zbraně, tak by měli mít alespoň minimální formální výcvik.
      Na druhou stranu já mám často dost divoké a iracionální názory, třeba že by se měla z jednotek AZ u KVV časem zformovat samostatná pěší brigáda.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:40 12.08.2022

      To že by se měla dnes vyrábět vz.58 nebo LADA snad nemůže nikdo ani myslet vážně.

      To že by se měla dnes vyrábět vz.58 nebo LADA snad nemůže nikdo ani myslet vážně.

     • Danik
      08:43 13.08.2022

      Náhodný Kolemjdoucí On už to nakousl Pavka s tím zbrojákem, který se díky Lize Libe zachránil a nyní je dokonce v ústavě. Dále jsem tu o tom již psal já i Maximus, Já osobně to ...Zobrazit celý příspěvek

      Náhodný Kolemjdoucí

      On už to nakousl Pavka s tím zbrojákem, který se díky Lize Libe zachránil a nyní je dokonce v ústavě. Dále jsem tu o tom již psal já i Maximus,

      Já osobně to vidím takto. Armáda jim poskytne (vybraným dobrovolným jedincům) pouze zbraně ke kterým se civil nedostane a bude na nich prováděn základní a poté udržovací výcvik (jednou za čtvrt roku) ve VVP. Bavíme se o kulometech lehkých i těžkých, minimetech, granátometech a automatických granátometech a taktéž PTŘS a pancéřovky.

      Zbraň jednotlivce a výstroj si bude občan-gardista zajišťovat sám, ovšem bude mít možnost levně odkupovat vyřazovanou armádní výstroj a bude mít zlevněné některé typy tuzemských zbraní. Část munice mu bude vyplácet stát. Občan účastnící se GNO (Gard Národní Obrany - teď mě ten název napadl, můžeme to nazývat jak chceme) bude požadován aby měl zbroják, případně mu bude poskytnuta na logicky odvíjející se činnosti maketa, než si zbroják zařídí. Na střelnicích pod dozozorem instruktora samozřejmě bude pálit jako ostatní.

      Právě jste slušně potěšil spoustu lidí, kteří by rádi pomohli s obrannou ČR, ale nechtějí být profi vojáci a i AZ je kvůli některým věcem prostě OUT. Dále jste potěšil majitele střelnic a tuzemské výrobce zbraní, munice a výstroje. Taktéž jste udělal radost mnoha veteránům atd.

      Teď ten výcvik. Výcvik čet/rot/praporů GNO bude prováděn na úrovni okresů/krajů a bude veden bývalými (případně členy AZ, výjimečně profíky) vojáky, kteří si udělají certifikát (na některé činnosti stačí policista/CS/VS, někdy zdravotník) a to buď na střelnicích či ve vyhrazených prostorech. Výcvik specialistů poté bude prováděn přímo ve VVP či posádkových střelnicích na již zmíněných těžších zbraních.

      Toto zařídí značné přiblížení veřejnosti armádě a hlavně zabrání tomu, aby se nám tu z těchto dobře myšlených skupin nestaly páté kolony a jakási ozbrojená křídla rusofilů. Bude to pod dozorem a vedení armády. Každý kraj myslím bez problému složí jednotky čítající cca 5000 střelců. To máme pro ČR najednou 70 000 ozbrojenců a náklady minimální. Teď k tomu ještě připočtěte na podobném principu řidiče náklaďáků, operátory dronů, IT specialisty. (co se bude dít je myslím jasné např. ať VTÚ společně s ČVUT a VÚT a třeba Aero Vodochody dají dohromady nějaký low-cost dron)

      Podtrženo sečteno, v případě solidního průseru máte do 48 hodin ready nějakých 100 000 civilistů, nyní již vojáků/gardistů z toho 70 000 střelců, kteří zajedou do definovaného skladu či vojenské posádky pro vyzvednutí posilněné výzbroje a munice, jednotky se složí a olalá. Naše ozbrojené síly pro obranu České republiky, tak spolu s AČR tak najednou mají ke 150 000 mužů a žen. To vše rychle a v poměru cena/výkon za idiotsky směšný peníz.

      BTW k tomu co jste psal. Ve stavu ideál by každá strážní rota pod KVV neměla být rotou, ale slabším praporem. To máte těch brigád hned několik). Vlastně je to takový 4 stupňový systém. 1. Profi, 2 AZ u profi, 3 AZ pod KVV, 4 GNO

      Scotty

      To byla v žertu myšlená reakce na cenu zbraní. Nějaké levnější AR by se zbastlit mohlo.Skrýt celý příspěvek

  • alexa123
   14:45 12.08.2022

   Absolútna pravda. Ale ktosi vplyvný na Slovensku (nepamätám si kto) v tejto súvislosti povedal, že miesto zvyšovania platov, kompenzácie inflácie a pod. štát dáva miliardy na F-16 ...Zobrazit celý příspěvek

   Absolútna pravda. Ale ktosi vplyvný na Slovensku (nepamätám si kto) v tejto súvislosti povedal, že miesto zvyšovania platov, kompenzácie inflácie a pod. štát dáva miliardy na F-16 a BVP-čká.Skrýt celý příspěvek

  • ARES
   15:15 12.08.2022

   Postavit 150 tisícovou armádu je naprosto mimo možnosti jak personálních, tak materiálních a naprosto mimo ekonomické či finanční možnosti ČR. Vyzbrojení jednoho vojáka v průměru ...Zobrazit celý příspěvek

   Postavit 150 tisícovou armádu je naprosto mimo možnosti jak personálních, tak materiálních a naprosto mimo ekonomické či finanční možnosti ČR. Vyzbrojení jednoho vojáka v průměru nebude menší než 10 milionů Kč. Pro 150 tisíc vojáků to by celkově činilo 1,5 bilionu Kč. K tomu se musí připočíst vybudování příslušné armádní infrastruktury. Při stručném odhadu tak celkem 2 biliony Kč. Když vezmeme do počtu roční rozpočtové náklady MO ve výši 200 milionů Kč a že podíl investičních nákladů na výzbroj by tvořil 50 % rozpočtových nákladů AČR, tak doba vybudování 150 tisícové armády by trvala ne méně než 10 let. K tomu by se musely ještě připočíst náklady na na vybudování příslušné výrobní a vývojové základny. Je tak otázkou, zda ekonomika ČR je tak silná, že by si mohla dovolit vynakládat ne méně než 5 až 10 % ročního HDP po dobu nejméně 5 let na vyzbrojení armády.


   Takovou situaci si ČSR zažila v padesátých létech při budování armády "nového typu", jsme armáda nová, armáda Čepičkova. K tomu samozřejmě vybudování patřičné výrobní a vývojové základny. Výsledek byl ten, že armáda byla sice na konci padesátých let po zuby vyzbrojena, ale ekonomika státu se octla před propastí a s ní i životní úroveň. Před úplným ekonomickým krachem ČR republiku zachránil Egypt, který po konfliktu s Izraelem nakoupil od nás svoji výzbroj. Naštěstí v té době panovaly ve zbrojním obchodě podmínky, že 50 % se zaplatilo předem v "tvrdé měně", zbytek pak v garantovaných splátkách. V případě Egypta to byla jeho bavlna (ta má světově nejvyšší kvalitu) a ČR se stala světově největším reexportérem bavlny.


   Že vedení války, zejména její logistické zabezpečení, není žádná procházka růžovým sadem, ukazuje dopad ukrajinsko-ruského konfliktu na současnou světovou ekonomiku., zejména na ekonomiku zainteresovaných stran.Skrýt celý příspěvek

   • JP--
    16:01 12.08.2022

    a hlavně by měla nejdříve k něčemu vypadat naše armáda, její vybavení a munice a až pak zálohy.

    a hlavně by měla nejdříve k něčemu vypadat naše armáda, její vybavení a munice a až pak zálohy.

   • Maximus
    16:36 12.08.2022

    150 tisíc vojáků včetně mobilizacnich zaloh je reálných, ale ne za dva roky. Je to systematická práce a investice minimálně na deset let. Vybavení a vyzbrojeni jednotlivce není ...Zobrazit celý příspěvek

    150 tisíc vojáků včetně mobilizacnich zaloh je reálných, ale ne za dva roky. Je to systematická práce a investice minimálně na deset let.

    Vybavení a vyzbrojeni jednotlivce není až taková raketa - maskáče+ spodní prádlo + boty cca 12000 Kč, přilba balistická cca 15000 Kč, nosič platu+platy 20000 Kč, útočná puška + zásobníky 60 000 Kč, základní kolimator 15000 Kč, 300 nábojů v NZ 3000 Kč, 2 RG 2000 Kč, batoh 4000 Kč, MRE na týden do 2000 Kč. Ceny jsou zaokrouhlené +- a urcite by šly srazit pod uvedených 133 tisíc pro “pěšáka”. Pro porovnání dobrovolný člen Horské služby fasuje standardně výbavu také za cca 100 tisíc Kč.

    Co je drahé je pak výcvik, který naráží i na kapacitní a personální limity současné AČR, které jsou zoufale poddimenzovane. Know how pro skutečnou alespoň částečnou mobilizaci jsme dávno ztratili a je na čase to změnit.

    Mezistupeň bez kterého to nejde moc udělat je rozšířit dobrovolný koncept AZ.
    Jen a pouze pro solidní ochranu KI a ODOS by bylo potřeba nejméně 15 000 příslušníků AZ či podobného dobrovolného systému.

    Bez značně míry dobrovolnosti a využití zájmu lidi především z řad střelecké komunity, ale i třeba leteckých modelařů (fandů do dronů) či radioamaterů (kluci u jedné nejmenované jednotky měli problémy s nastavením našich nejmodernejsich vysílaček, který nakonec pomohl úspěšně vyřešit jeden místní již postarší “radioamater” ) to proste nepůjde.

    Tradice městských gard a ostrostreleckych spolku byly v zemích Koruny České sahají až do dob Karla IV. a zachovaly se v podstatě až do konce První republiky, kdy byl Svaz národních střeleckých gard rozpuštěn v březnu 1939 okupační správou.
    Dobrovolnost v naši společnosti přetrvává například v podobě Dobrovolných hasičů, jejichž vznik se datuje do roku 1854 a nyní mají přes 300 tisíc aktivních členů.

    Potenciál tu je velký, ale je potřeba hledat cesty a ne jen tvrdit, že neco je moc složité nebo nejde.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:44 12.08.2022

     Naverbování, vycvičení a vybavení jednoho vojáka stojí armádu jeden milion....

     Naverbování, vycvičení a vybavení jednoho vojáka stojí armádu jeden milion....

     • Maximus
      18:46 12.08.2022

      Dobrovolnicke systemy ve vsech zapadnich armadach stoji v prumeru 4 az 7 x méně než profesionálni vojak. Je spousta pozic, kde je motivovany dobrovolnik s "vikendovym" vycvikem ...Zobrazit celý příspěvek

      Dobrovolnicke systemy ve vsech zapadnich armadach stoji v prumeru 4 az 7 x méně než profesionálni vojak. Je spousta pozic, kde je motivovany dobrovolnik s "vikendovym" vycvikem vice než dostatecny a penize na nej efektivně vyuzity - strážní sluzba (potřebné posílení ostrahy KI+ ODOS vyzaduje minimálně 15 000 lidi ve zbrani), prace s nafukovacimi maketami, řidiči (AČR ma pres 4000 vozidel ma platformě Tatra a nemame jenom Tatry), kancelářské kapacity (kde je armada vezme, pokud by uvazovala o nějaké mobilizaci ktera je na administraci a realizaci personálně velmi náročná), kuchaři (když uz nekam nazene armada lidi, tak jim musi dat najist), zdravotníci (ty nelze bez nějaké koncepce jen tak stahnout z civilní prace), etc.Skrýt celý příspěvek

     • Veteranprotivalce
      20:08 12.08.2022

      1 mil. je plat dvou úředníků za rok. Jak jsem již psal. Díky inkluzi vzniklo 30 tisíc! nových asistentských pozic. To je 15 tisíc nových perfektně vytrénovaných a vyzbrojených ...Zobrazit celý příspěvek

      1 mil. je plat dvou úředníků za rok. Jak jsem již psal. Díky inkluzi vzniklo 30 tisíc! nových asistentských pozic.
      To je 15 tisíc nových perfektně vytrénovaných a vyzbrojených vojáků. Když k tomu přičtete další desítky tisíc úřednických pozic které tady za posledních 20 let vznikly, nekteré neziskovky kde utrácíme další mld. , tak si můžeme držet 50 tisícovou armádu a co je hlavní, můžeme mít perfektní výrobní kapacity. Jsme špička ve strojovém učení, 3D tisku, firem které u nás umí dělat letadla či drony je spousta, máme celý dodavatelský řetězec, děláme tryskové motory, jsme schopni naprogramovat kde co, jsme špičky v autonomích rojích - vyvíjíme to pro USA atd. Máme rozvinutý kosmický průmysl a co je hlavní, máme stále ještě technicky vzdělané lidi. Ne jak USA nebo GB kde si tuto třídu skoro celou zlikvidovali. (Než se do mne pustíte tak USA mají cca. 300 mil. obyvatel a na ten počet mají opravdu málo technicky vzdělaného obyvatelstva a británie to už je čistě africká země ).
      TAkže nebát se a nekrást, štíhlou státní administrativu, jasně zaměřit školství na technické a přírodní obory a potom by šlo všechno.
      No a když jsme schopni vstřebat 40 tisíc ukrajinských děcek tak si dovedu představit, že každý rok dáme stipendium 10 tisícům mimořádně talentovaným zahraničním studentům a do 10 let jsme technologické švýcarsko - něco jako bájná atlantida.
      Navíc se ukazuje, že pokud nechcete dobývat uzemí, tak to není o počtu vojáků ale prostě o palebné síle. Rusové pořád postupují i když ukrajinci mají přesilu minimálně 5:1. Rusové ale mají přesilu v dělostřelectvu 10:1 a tak denně vyhladí 1-2 ukrajinské prapory. Poměr ztrát je tak 1:5 v neprospěch Ukrajinců. Bohužel. Můžeme se z toho poučit nebo se chystat na minulé války...Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      20:23 12.08.2022

      tvl , tak tohle je mega trolling, good job :D

      tvl , tak tohle je mega trolling, good job :D

    • ruleta
     17:36 12.08.2022

     Ve vysledku to znamena dramaticky rozvolnit prijmaci podminky do AZ, navysit kompenzace a rozvolnit system skoleni/cviceni a kompletne ho zmenit. Protoze za soucasnych podminek ...Zobrazit celý příspěvek

     Ve vysledku to znamena dramaticky rozvolnit prijmaci podminky do AZ, navysit kompenzace a rozvolnit system skoleni/cviceni a kompletne ho zmenit. Protoze za soucasnych podminek jsou dana cisla proste nerealizovatelna - ten kdo chtel, tak tam uz je.Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      19:58 12.08.2022

      To zase ne - AZ bojovych jednotek musí zustat na soucasnych standardech. v rotach pod KVV je to na uvahu. Nicméně se nam podarilo pod MV vytvorit "Stanovenou zalohu statu" a ...Zobrazit celý příspěvek

      To zase ne - AZ bojovych jednotek musí zustat na soucasnych standardech.
      v rotach pod KVV je to na uvahu.

      Nicméně se nam podarilo pod MV vytvorit "Stanovenou zalohu statu" a výcvikové kurzy pro strelce uz běží. Původně jsem chtěl celou koncepci mit pod MO, ale to po predminulych volbach ztratilo zájem s tim, ze jim AZ stačí a neni nic lepsiho.

      Nicméně je potreba říci, že když se pocitaly personální potreby pro ochranu KI a ODOS, tak prisli pánové ke stejnym počtům - minimálně je potreba 15 tisic členů dobrovolných zaloh. Bylo ale jasné, že se k tomuto cislu ani nepribliží a proto se stanovil ten původní cil 5000 clenu AZ. Nyní mame cil 10000, ale jsou v tom i AZ bojovych jednotek. Takze ani ten zaklad 15000 lidi pro nutnou ostrahu KI a ODOS nebude touto koncepci a lehkym posilenim kapacit zdaleka naplněn.

      Bez zajištěné KI a ODOS může být nase technologicka společnost velice snadno paralyzovana i bez útoku nepratelskych tankovych divizi a letek stihacek 6. generace.

      Osobni zkusenost - tam kde ještě v "devadesatkach" objekt ODOS chranila rota se samopaly nyni sedi na strážníci dva skoro duchodci ci primo duchodci z řad byvalych policajtů, vojáků ci lesaku. Jedinou podminkou je ZP a pistole u sebe - v realu je zamknuta ve skříni a nebylo vyjimkou, že strážný s ní minimálně 10 let nevystrelil ani na strelnici.
      Takto se v realu hlídají tyto objekty - ne vse ma standardy ostrahy JE, ale i tam lze najít rezervy a je co zlepšovat ;-).Skrýt celý příspěvek

     • ruleta
      20:17 12.08.2022

      A jak jinak chces naplnit vyssi desitky tisic nez tim co jsem napsal (AZ u boj jednotek beru). Nechci generalizovat, protoze neznam data, nemam cisla. Ale ve svem okoli sleduji ...Zobrazit celý příspěvek

      A jak jinak chces naplnit vyssi desitky tisic nez tim co jsem napsal (AZ u boj jednotek beru). Nechci generalizovat, protoze neznam data, nemam cisla. Ale ve svem okoli sleduji velky zajem a nasledne velke zklamani - od zdravotni prohlidky az po cviceni a kompenzace. Proc ma spickovy programator toto absolvovat, proc nema neco velmi zkraceneho (minimum), bude stejne resit kyberbezpecnost, drony (realne nebude, protoze na tohle neni system, nic pripraveno neni)...proste nikdy nebude stat v zakopu u Brna :DSkrýt celý příspěvek

     • Maximus
      20:56 12.08.2022

      Staci připomenout Vrbetice,, které alokovaly významně kapacity AČR i PČR a to byl jeden jediny objekt - pokud se bavíme o KI a ODOS v ČR, tak jsme u cisla "kolem 2000", z nichž ...Zobrazit celý příspěvek

      Staci připomenout Vrbetice,, které alokovaly významně kapacity AČR i PČR a to byl jeden jediny objekt - pokud se bavíme o KI a ODOS v ČR, tak jsme u cisla "kolem 2000", z nichž cast jsou i liniove stavby.

      Soucasna AČR nema kapacity zajistit KI a ODOS - jaka bude motivace vojáků bojovat nekde v Pobaltí, pokud nastane celostatni/celoevropsky blackout v trvání týdnů. Samozřejmě ze nebude ani plyn, voda, spojeni, distribuce potavin, PHM, zdravotnicke pomoci, zdravotni a socialni péče zkolabuje.

      Scénáře jak z beckoveho filmu, ale pokud nepriel není úplně hloupý a nepritele neradno v tomto podceňovat, tak vi, které klíčové transformatory je nutné znicit a pak mu jen stačí "kola a popcorn". Takovych citlivych mist je cela řada.

      Nase armada ma kapacity resit krizove situace v Praze a krajskych mestech ve stejny cas jen po velmi omezenou dobu. Obce menší nez tyto mesta si musí pomoci sami - proto pod MV vznika "Stanovena zaloha statu", aby starostove i malych obci meli k dispozici vyskolene lidi, kteří na zaver skladaji prosahu ČR. Ti pak budou suplovat ci doplňovat obecní policii, pomahat s distribuci humanitarni pomoci, chranit majetek a zdravi spoluobčanů. Je to rozhodně lepší alternativa, nez aby vznikaly ruzne domobrany ad hoc.Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   15:31 12.08.2022

   Já bych tenhle článek ohodnotil asi takhle: Dejte mi bilion korun na investice a klidně vám tu armádu s 150 tisíci lidmi postavím i s tím ohromným množství techniky. Jinak zcela ...Zobrazit celý příspěvek

   Já bych tenhle článek ohodnotil asi takhle: Dejte mi bilion korun na investice a klidně vám tu armádu s 150 tisíci lidmi postavím i s tím ohromným množství techniky.

   Jinak zcela upřímně, jsem toho názoru, že tolik obrněné techniky (možná až na nějaké výjimky) nemá smysl držet na skladě, protože by to bylo peněžně neefektivní. Možná by bylo lepší jako mobilizační výbavu budovat spíš něco na způsob "technicalů" a z toho stavět výrazně méně účinné ale levnější jednotky, které můžeme dát dohromady rychleji. Prostě si nemyslím, že by se na plně mechanizované jednotky peníze daly najít, motorizované vidím reálněji. A pak je tady otázka absorbčních schopností armády pro takové jednotky, tedy, že pro takovou armádu nemáme důstojníky. Tady by byla potřeba nějaká forma vojenské přípravy (nechci to nazývat ZVS, protože ta má spíše v mých očích za cíl "zlevnit" provoz systému a zadarmo využít pracovní sílu odvedenců), která by měla být bez ohledu na pohlaví - ostatně, když zdvojnásobíme náš pool odvedenců bude na populaci jako celek nižší dopad... Ale to je jenom takový můj názor a jsem připraven na diskusi.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    17:11 12.08.2022

    dejte mi bilion v prubehu 20let. To uz by slo ne ?

    dejte mi bilion v prubehu 20let. To uz by slo ne ?

    • Danik
     17:34 12.08.2022

     V průběhu 20 let už to budou 2 biliony

     V průběhu 20 let už to budou 2 biliony

     • Jura99
      20:31 12.08.2022

      nejsme ve školce, budou to sice dva biliony, ale i prijmy rozpoctu o 100% vyssi.

      nejsme ve školce, budou to sice dva biliony, ale i prijmy rozpoctu o 100% vyssi.

     • Danik
      22:31 12.08.2022

      Tady jde o to Juro, že ta sekera pro AČR to bude stále, jelikož postupné nákupy a hlavně uložení a průběžný servis té techniky. V těch počtech to prostě bude něco stát a ten reálný ...Zobrazit celý příspěvek

      Tady jde o to Juro, že ta sekera pro AČR to bude stále, jelikož postupné nákupy a hlavně uložení a průběžný servis té techniky. V těch počtech to prostě bude něco stát a ten reálný přínos pokud nebude něco jak ZVS je v kratším časovém horizontu pochybnýSkrýt celý příspěvek

   • Maximus
    19:02 12.08.2022

    Nase mala armada s malymi zaloham potrebuje kvalitně vyzbrojit kazdeho, kdo ke ochoten se vycvicit a bojovat za tuto republiku. Pokud mame v zalohach 200 delostelcu, tak jim ...Zobrazit celý příspěvek

    Nase mala armada s malymi zaloham potrebuje kvalitně vyzbrojit kazdeho, kdo ke ochoten se vycvicit a bojovat za tuto republiku. Pokud mame v zalohach 200 delostelcu, tak jim nemuzeme strcit stare orezle DANY v nekompatibilní ráži, ale v kazdem případě Caesara nebo Moranu. Jejich efektivita v boji bude mnohem vyšší než tisicovky "blatošlapů" se zakladnim vycvikem. Proto je potřeba se na NZ divat i z tohoto pohledu a to malo, co mame k dispozici kvalitně vyzbrojit.

    Nebavime se o typicke branecke armade se statisici ci miliony odvedencu jako v dobach ČSLA, ale o maximálně prvnich 100 000 profesionálů a dobrovolniku.

    Drony pruzkumne i bojove maji take ohromny potencial v zalohach - realisticky simulator s možností si obcas v realu zaletat dokaze pritahnout dost maldych nadšenců. Doma pak ve svem čase a na svych PC budou trénovat na simulatoru zcela zadarmo ;-)Skrýt celý příspěvek

    • Mortles
     19:39 12.08.2022

     Ano, s tím dokážu souhlasit, jsem chtěl hlavně varovat před plány na nakupování 250 tanků na sklad. U děl si to dovedu představit mnohem lépe.

     Ano, s tím dokážu souhlasit, jsem chtěl hlavně varovat před plány na nakupování 250 tanků na sklad. U děl si to dovedu představit mnohem lépe.

    • ruleta
     19:41 12.08.2022

     Mas nejake cisla k dispozici nebo se bavime nad mnozinou dojmu? Ted se ptam navazno, jestli Armada CR ma seriozni analyzy ohledne mnozstvi lidi, ktere muze oslovit .

     Mas nejake cisla k dispozici nebo se bavime nad mnozinou dojmu? Ted se ptam navazno, jestli Armada CR ma seriozni analyzy ohledne mnozstvi lidi, ktere muze oslovit .

     • Maximus
      23:47 12.08.2022

      Uvidíme co nový vítr na GŠ ;-) Růžičkové a jiní do toho budou stále házet vidle - pro ně je Gripen E a současné AZ tím nejlepším řešením :-( Rozhodne to nefunguje tak, ze nekdo ...Zobrazit celý příspěvek

      Uvidíme co nový vítr na GŠ ;-)

      Růžičkové a jiní do toho budou stále házet vidle - pro ně je Gripen E a současné AZ tím nejlepším řešením :-(

      Rozhodne to nefunguje tak, ze nekdo dá “béfel” a lidi budou stát fronty. Proto píšu všude, ze současné takoveto koncepty dokazi resit problémy, které nastanou v horizontu 10 až 20 let a proto se musí s nimi začít včas!!!

      Je to práce na dlouho, ale stojí zato - rozhodne nechci, aby moji synové museli jednou jít bojovat za naši republiku po týdnu školení jak v rusacku s tím, co jim dam ze svého “NZ”.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...