Velmoci a multipolarita I

Foto: USA + EU / Archív autora
USA + EU / Archív autora

Velmoci patří mezi nejvýznamnějších hráče mezinárodního dění. Jsou schopné formovat své okolí, měnit poměry. Donedávna bipolární svět nakročil po rozpadu Sovětského svazu k jedinému globálnímu hegemonovi a svět se stal na chvíli unipolárním. Dnes, kdy Spojeným státům do určité míry dochází dech a jejich vyzyvatelům roste chuť, je na místě mluvit o multipolárním uspořádaní. Text vznikl původně pro blog On War | On Peace.

Hned na začátku odlišme dvě kategorie velmocí. K jedněm patří státy schopné do určité míry realizovat svůj vliv na globální úrovni: Čína, Rusko, Spojené státy, India a Evropská unie.

Druhou kategorii tvoří země, jejichž ambice a síly jsou zatím omezené a ovlivňují nejbližší sousedy a širší region. Tedy v současnosti Izrael, Brazílie, Mexiko, Irán, Německo, Japonsko, Francie, Turecko, Egypt či Jihoafrická republika. (Pozn. autora: Kritiku k uvedenému výpočtu krajin přijímám. Faktorů na zvážení je veliké množství, zahrnul jsem proto země, kterým věnují pozornost matadoři geopolitiky jako G. Friedman či R. D. Kaplan.)

Vedoucí mocenská pětka

Tu lze dělit na dva soupeřící bloky. V pravém rohu ringu stojí aktuální šampión Západ tvořený Spojenými státy a Evropskou unií. Vyzyvatele Čínu a Rusko pak podporuje vícero aspirujících velmocí. A do role rozhodčího se pravděpodobně postaví Indie. Pokud jí to bude vyhovovat. V tomto dějinném souboji přitom nejde o drobné. Aby si přišli na své i příznivci konspiračních teorií, cena pro vítěze je podoba nového světového pořádku.

Kde je chyba? Výše zmíněné je zjednodušený obrázek. Zjednodušenost nás posouvá ke zkreslení, a to zase k nesprávným úsudkům. Pak už vede cesta kamkoliv, ale hlavně do problémů. Podívejme se proto na vztahy a danosti velmocí blíže. Jak v rámci bloků i mezi nimi napříč.

Utahaný šampión

Západ. V očích svých kritiků hodnotově vyprázdněna entita čelící nevyhnutnému a zaslouženému úpadku. O jisté vnitřní krizi a vyčerpanosti vlastním úspěchem mluví také pro-euroatlantičtí komentátoři. Netřeba ale ještě házet bílý ručník do ringu. Stále se jedná o nejbohatší a nejrozvinutější kout světa schopný ostatním diktovat své standardy. Ve prospěch mu také systémově hrají mnohé pravidla.

Snad nejzásadnější faktem na Západě je vnitřní asymetričnost. Spojené státy jsou tradičně hlavou, hlasem i pěstmi Západu, těžištěm moci. Z ohromující převahy a potřeby udržet ji tak plyne důležitý imperativ. Zájmy a potřeby USA jsou zájmy a potřeby Západu.

Druhým pólem Západu, respektive jakýmsi minipólem, je Evropská unie. Ta představuje netypickou, zvláštní velmoc. Někteří přitom nebudou souhlasit s uznáním unie jako jednotného, funkčního celku, coby aktéra mezinárodní politiky.

Argumentů pro takový postoj není zrovna málo. V první řadě EU není stát. Do plnokrevné velmoci jí chybí reálná, tudíž nejen papírová, společná zahraniční a bezpečnostní politika. V rámci unie funguje několik mocenských pólů, které jsou různě orientované.

Kde bylo, tam bylo...

K zahození však potenciál EU není. Přibližně 500 miliónů obyvatel představuje třetí největší populaci světa a součet evropských ekonomik dává dohromady vůbec největší ekonomiku světa. K dispozici je víc než slušně rozvinutá infrastruktura a technologické zázemí.

S uvolněnou uzdou fantazie, jednotná EU by se například v podobě federativního superstátu stala velice rychle velmocí přirozeně dominující, a to minimálně ve východní Evropě, severní Africe a na Blízkém východě. Silné pozice by měla taktéž v rámci atlantického námořního obchodu a přístupu k Arktidě. Jinými slovy byla by zásadním soupeřem Spojených států.

V dohledné době a možná, že vůbec nikdy, se takové EU nedočkáme. Důvodů je mnoho. Zdůrazněme však to, že obdobný status by nebyl srdečně přán od velkého bratra zpoza Atlantiku. Odhlídnuto od občasných revolt evropských lídrů vůči politické lince Washingtonu (např. při otázce války v Iráku) si USA a EU vyvinuli zajímavý symbiotický vztah. EU často slouží Spojeným státům jako ochotný "wingman".

Kritik by mohl říct, že jde o výměnný obchod. Aktéři jedné strany dostávají svůj podíl vlivu výměnou za „dělaní křoví" a legitimizaci pochybnějších kroků partnera. Koordinace politik USA a EU někdy připomíná příslovečnou hru na dobrého a zlého policajta.

Světově bezkonkurenční "hard power" USA, doplňuje unie pohotově svými "soft power" schopnostmi. To v rámci daných podmínek ovšem vůbec není nelogická kombinace. Svou roli hraje také nepopiratelné historické, ideové a minimálně proklamované hodnotové spojení.

Zhuštěně je možné profil Západu popsat tahle: jedinec z nejlepší formy, avšak stále při síle. Trpí krizí identity, která značně znejasňuje jeho aktivity. Jeho osobnost má dvé stránky, přičemž ta agresívnější ale i schopnější zásadně převažuje. Se svým submisívnějším já sdílí občasné mesiášské popudy přesazováni hodnot, které jsou mu drahé. Jinak jeho seberealizaci nechává jen tolik prostoru, kolik neohrozí vedoucí část své osobnosti.

V dalším díle článku se podíváme na rusko-čínský profil a zhodnocení vztahů mezi bloky.

Nahlásit chybu v článku


Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Trener
  16:45 19.07.2015

  Já bych se chtěl ještě věnovat EU. Jak tady bylo řečeno EU je sice hospodářská velmoc, ale s rozdílnými zájmy jednotlivých států. Otázkou je, jak zájmy všech států nějak skloubit. ...Zobrazit celý příspěvek

  Já bych se chtěl ještě věnovat EU. Jak tady bylo řečeno EU je sice hospodářská velmoc, ale s rozdílnými zájmy jednotlivých států. Otázkou je, jak zájmy všech států nějak skloubit. Asi by jsme se měli hlavně bavit o EU v ekonomickým aspektu, ten vojenský EU zatím nijak moc neuplatňuje (mimo akce v Libyi), ostatně dnes se na území Evropy válčí především ekonomicky. Pak si ještě můžeme položit otázku, zda má EU smysl. Pro je uváděn hlavně velký společný trh, právní prostředí, sdílení společných hodnot, proti omezení suverenity jednotlivých zemí. Další otázkou, kdo na EU nejvíce vydělává. Pro nové členské státy je jistě výhoda štědrých dotací na infrastrukturu, společný trh (pokud se firmy v západní Evropě dokáží prosadit) a vliv kultivovaného právního prostředí ze strany EU. Za nevýhodu lze spatřovat nižší ekonomickou sílu nových členských zemí, kdy silné západoevropské firmy leckde s přispěním našich politiků zklikvidovaly konkurenci. Další nevýhodou je zdánlivě jednotný trh EU, při vývozu výrobků se východoevropské firmy musí potýkat s různými omezeními (zdlouhavé získávání různých certifikátů v jednotlivých zemí atd.) Pro západní Evropu bylo rozšíření EU jistě požehnáním = potlačení konkurence a rozšíření trhů na východ. Na trhy východní Evropy se často distribují méně kvalitní potraviny, viz. separáty místo masa, různé náhražky atd.. Např. různé potravinářské produkty jsou v Německu často kvalitnější a levnější. Podobná situace je i v bankovnictví, západoevropské banky u nás dobře vydělávají, viz. vysoké poplatky atd. Dále s přispěním našich politiků a zastupitelů západoevropské firmy získaly výhodné kšefty v distribuci vody. Spousta firem je u nás v držení cizího kapitálu (u nás relativně levná výroba, v cizině know how), kdy zisky mizí v zahraničí. Takže si můžeme klást otázku, co by bylo, kdyby EU neexistovala. Jestli by potom pozice malých států EU vůči velkým v EU i mimo nebyla podstatně horší.

  Pokud bych zde měl škatulkovat, jaká země v EU je menší, nebo větší velmoc, tak z mého pohledu bez pořadí:
  Německo: ekonomická jednička v EU, velký potenciál ve vojenské oblasti, samozřejmě, že za roky 1938-1945 má vůči naší zemi velký dluh,
  Francie: ekonomická síla, ale trochu jí teče do bot, v současnosti dobré schopnosti ve vojenské oblasti (v roce 1936-1940 velké selhání, za rok 1938 má vůči naší zemi velký dluh),
  Velká Británie: ekonomická síla, v současnosti dobré schopnosti ve vojenské oblasti (v roce politicky 1938 velké selhání, za rok 1938 má vůči naší zemi velký dluh),
  Itálie: relativní ekonomická síla, teče jí do bot, vojensky slabší než předešlé státy,
  Rusko: nebudu komentovat, není součásti EU.

  Na závěr ještě takový můj malý stesk. Škoda, že jsme po II. sv. válce nezůstali na západě. Válečným děním jsme byli relativně málo poškozeni, ostatní státy, co něco uměly, byly poškozeni válečným děním, tak jsme z toho mohli docela profitovat a dnes nebýt za chudé příbuzné. A taky se toho dost nepovedlo po "89". roce....Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  19:25 13.07.2015

  semtam: Norsko: Zahraniční ekonomické vztahy[editovat | editovat zdroj] Dalším zásadním problémem, s nímž se utkává norské hospodářství, je jeho vztah k Evropské unii. ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam:

  Norsko:

  Zahraniční ekonomické vztahy[editovat | editovat zdroj]
  Dalším zásadním problémem, s nímž se utkává norské hospodářství, je jeho vztah k Evropské unii. Naposledy to bylo roku 1994, kdy Norové odmítli vstup do této organizace, kam do té doby vstoupili všichni jejich skandinávští sousedé. Přes dohodu o volném obchodu jsou teď norské hranice hranicemi Evropské unie i s příslušnými odvody. Proto se norští podnikatelé rázně dožadují masivních subvencí pro export, aby nepřišli o své dosavadní zákazníky ve skandinávských zemích a v ostatní Evropě. Přitom se hrozí také přesunem pracovních míst orientovaných na export do zemí EU.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:25 13.07.2015

  Shania

  Volný obchod a pohyb není závislý na EU. Copak takové Norsko, Island, Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko trpí v nevýhodě bez Shengenu a volného obchodu? Vůbec ne.

  Shania

  Volný obchod a pohyb není závislý na EU. Copak takové Norsko, Island, Švýcarsko nebo Lichtenštejnsko trpí v nevýhodě bez Shengenu a volného obchodu? Vůbec ne.

 • ardz
  14:10 13.07.2015

  shania tak sme sa zhodli, že USA podporovali islamských fanatikov. Veď aj kissinger povedal, že to bol ich plán vtiahnuť ZSSR do afganistanu aby aj sovieti mali svoj vietnam.

  shania tak sme sa zhodli, že USA podporovali islamských fanatikov. Veď aj kissinger povedal, že to bol ich plán vtiahnuť ZSSR do afganistanu aby aj sovieti mali svoj vietnam.

 • Shania
  14:06 13.07.2015

  lorgarius: a to je špatně, ale řešení není vystoupit s EU, ale dotlačit ji s tím něco udělat. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, co by to pro nás znamenalo ztratit zonu volného obchodu ...Zobrazit celý příspěvek

  lorgarius: a to je špatně, ale řešení není vystoupit s EU, ale dotlačit ji s tím něco udělat. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, co by to pro nás znamenalo ztratit zonu volného obchodu a pohybu... Hlavně když tu žádný problém nemáme... ale když slyší EU nám dává kvoty, afričani se mi nastěhují do baráku, tak šílí a hledají záchranu u populistů, kteří se takhle chtějí dostat k moci.


  Pozitivní je, že před pár lety tu byla jen malá skupina lidí, co poukazovali na problém s přistěhovalci, dnes je to naprosto něco jiného a je z toho veřejné téma. Čím víc bordelu afričani udělají, tím bude větší šance, že se s tím něco udělá.Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  13:42 13.07.2015

  shania, mne to jasne je. ale zda sa ze Eu v tom jasno nema a frontex pri ochrane schengenu zlyhava.

  shania, mne to jasne je. ale zda sa ze Eu v tom jasno nema a frontex pri ochrane schengenu zlyhava.

 • Shania
  13:01 13.07.2015

  ardz: bez pochyby mají podíl na vzniku a to nejen tim že je podporovali proti SSSR, ale akcemi jinde na světě. ale je to uplně stejné jako Němci můžou za Lenina a vzik SSSR, byl ...Zobrazit celý příspěvek

  ardz: bez pochyby mají podíl na vzniku a to nejen tim že je podporovali proti SSSR, ale akcemi jinde na světě.

  ale je to uplně stejné jako Němci můžou za Lenina a vzik SSSR, byl to prostředek, jak zaměstnat protivníka a takových příkladů najdeš tísíce.

  Taky tenkrát mohli nechat Afgance, at si s tím poradí sami, možná měli nechat SSSR úplně na pokoji a nechat jim volné ruce v šíření jejich režimu po světě, pak by možná nedošlo ke kolapsu SSSR a my jsme nemuseli bez prolití krve bojovat za svobodu a místo toho žít v socialistickém ráji.

  Zeptej se dnes Korejců, jestli jsou radi, že USA podporovali zkorumpovaný režim v jižní korei. Zeptej se jich, proč tam ty americké okupanty dodnes mají?Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  12:49 13.07.2015

  lorgarius: pokud tu chtějí být na černo, tak je snad jasné, co se s nimi má udělat...

  lorgarius: pokud tu chtějí být na černo, tak je snad jasné, co se s nimi má udělat...

 • ardz
  12:42 13.07.2015

  shania napr. aj Clintonová ti potvrdí, že oni vytvorili al kajdu - https://www.youtube.com/watch?... Je až zábavné sledovať ako sa snažíš ospravedlniť to, že ...Zobrazit celý příspěvek

  shania napr. aj Clintonová ti potvrdí, že oni vytvorili al kajdu - https://www.youtube.com/watch?...

  Je až zábavné sledovať ako sa snažíš ospravedlniť to, že podporovali radikálnych islamistov. Najskôr podporujú fanatikov ktorí sa neskôr proti nim obrátia tak ako aj v sýrii.Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  11:56 13.07.2015

  shania, prevazna vacsina ale o politicky azyl neziada, lebo vedia ze nan nemaju narok. nemali by teda automaticky byt vracany do krajiny odkial prisli do priestoru eu?

  shania, prevazna vacsina ale o politicky azyl neziada, lebo vedia ze nan nemaju narok. nemali by teda automaticky byt vracany do krajiny odkial prisli do priestoru eu?

 • Shania
  10:08 13.07.2015

  ardz: Američane sponzorovali odpoj proti SSSR, ten by ale existoval i bez nich, i když by měli menší šance, zejména proti letectvu, tak si myslet, že mudžáhedíni by bez USA ...Zobrazit celý příspěvek

  ardz: Američane sponzorovali odpoj proti SSSR, ten by ale existoval i bez nich, i když by měli menší šance, zejména proti letectvu, tak si myslet, že mudžáhedíni by bez USA neexistovali je trochu mimo. Zeptej se Britů, nebo Alexandra V. jak vroucně jejich invazní vojska místní lid přijal.

  To že CIA měla prsty ve vytvoření spousty různých skupin na celém světě, které pak měli vlastní cile je pravda, to stejné můžeš říct o KGB a jiných tajných službách. To je prostě politika, ty frakce a staty můžou mít nějaký čas společné zájmy a pak se můžou rozejít, někdy i dost radikálně.

  Ale u tebe moc nečekám, že by jsi to dokázal pochopit, ty jsi někdo, kdo si myslí, že USA ovládá vojensko-průmyslový komplex a pro udržení jejich ekonomiky musí vest války:)) takový lidé jsou pak už žijí úplně mimo realitu.Skrýt celý příspěvek

 • Shania
  09:54 13.07.2015

  Knaak: ano ty jsi rasista, stejně tak já a naprostá většina lidí na světě, není to nic za co by jsi se měl stydět, pro většinu lidí to jen znamená, že nemají radi změny a nevěří ...Zobrazit celý příspěvek

  Knaak: ano ty jsi rasista, stejně tak já a naprostá většina lidí na světě, není to nic za co by jsi se měl stydět, pro většinu lidí to jen znamená, že nemají radi změny a nevěří cizím lidem, když náhodou mají jinou barvu, tak se s tebe automaticky stane rasista.

  Problém ale je, že ze situace s uprchlíky se udělala mediální záležitost, z které profitují extremistické strany nabízející jednoduché řešení jednoduchého problému, když ve skutečnosti je to několik hodně složitých problémů a jednoduché řešení na to není.
  Je velmi nebezpečné takové lidi podporovat. Navíc když tu skoro žádní přistěhovalci, které na těch videiich vidíme nejsou. Přesto tu je už teď hysterie na takové úrovni, že to snad ani není možné.

  Problém s určitými skupinami muslimů je v Evropě už dlouho, se všemi? ani náhodou. Většinu těch problémů má na svědomí 2-3 generace, která nemá budoucnost kvůli rasismu, sociálnímu vyloučení a svému okolí, pak je velmi snadné sklouznout k extremismu. Za to mohou obě strany.

  Představa že pravý muslim musí šířit svoji víru jakýmkoliv způsobem je sice pravda, ale těch pravých muslimů je naprosté minimum, stejně tak pravých křesťanů. Pro mnoho lidí je víra v čem vyrostli, ale málo kdo je ortodoxní. Házet je do jednoho pytle způsobí akorát to, že se nakonec doopravdy sjednotí, protože nebudou mít na výběr.

  Další věc co je naprosto neuvěřitelná je přístup některých úřadů, které zavírají oči, kvůli tomu, aby nebyli označeni za rasisty. To je prostě neuvěřitelné, pokud někdo, kdokoliv porušuje zákon, je třeba s ním zatočit. To co se děje v Calais, nechápu, že ty agresivní jedince už dávno nezavřeli a nedeportovali.

  Ekonomické uprchlíky z Afriky tu snad nikdo nechce, nechce je ani EU, problém je, že už tu jsou a utopit na moři je nikdo nenechá. Tihle lidé by ale neměli být propuštěni na svobodu, dokud se jim nevyřídí žádost o azyl, a už vůbec se jim nesmí tolerovat žádná trestná činnost. Jediný přestupek a deportace.

  Pak jim utnout sociální dávky, dostat max ubytování a lístky na jídlo a základní potřeby. To stejné pro všechny ostatní parazity, u dávek mít limit na 3 děti pro všechny občany, snížit sociální dávky celkové. Kdo je na minimu a nechce pracovat, dát mu ubytování a stravu. A můžu pokračovat.

  Ale tyhle moje skvělé rady jsou zase a jen a pouze jednoduché řešení přiliš složitých problémů a nejspíš nebudou fungovat.

  každopádně je dobře, že se o situaci s muslimy a uprchlíky mluví, jen je třeba si dát velký pozor, jak se ta situace bude řešit, protože extrémní řešení může víc ublížit než pomoc, hlavně už u stávající komunit muslimů, kteří pokud budou cíl.

  Jediná šance jak problém s menšinami je pokusit se aspoň o částečnou integraci jak muslimů, romu a jakékoliv jiné menšiny, nedávat jim práva navíc a pokusit se je rozdělit. Jakmile budou nuceni žít v getech jako teď, integrace bude nemožná.Skrýt celý příspěvek

 • ardz
  08:11 13.07.2015

  todo otvor oči. Al kajdu vytvorili USA čo ani netaja. Potom sa obrátili proti záujmom USA tak začali zasa proti nim bojovať. Islamisti v sýrii to isté. USA zvyknú podporovať ...Zobrazit celý příspěvek

  todo otvor oči. Al kajdu vytvorili USA čo ani netaja. Potom sa obrátili proti záujmom USA tak začali zasa proti nim bojovať. Islamisti v sýrii to isté. USA zvyknú podporovať radikálov pokiaľ bojujú za ich záujmy. Lenže je jasné že záujmy islamistov nie sú záujmami USA a skôr či neskôr sa obrátia proti záujmom USA čo potvrdzuje aj reálne dianie.

  tak tak takí ako todo až chorobne nenávidia rusko.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  07:53 13.07.2015

  Todomatch Koukám, že chcete opět zvrátit diskuzi na Rusko :). Co vše jste napsal, tak se bohužel opět mýlíte. Jednoduše vy chorobně nesnášíte Rusko a za Putina se neschováte. A ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Koukám, že chcete opět zvrátit diskuzi na Rusko :). Co vše jste napsal, tak se bohužel opět mýlíte. Jednoduše vy chorobně nesnášíte Rusko a za Putina se neschováte. A mám velmi silný pocit, že Vaše nenávist vůči Rusku není jen ryze politická, ale přerostla již v nenávist v onen národ. Za takovou nenávist by se nemusel stydět straník NSDAP. Zamyslete se nad tím.

  Píšete, že chcete aby o imigrantech rozhodla vláda. No, nikdo jiný to ani nebude. Vláda ovšem má mandát od občanů a ty musí zastupovat. Určitě jste si všiml, že proti imigraci o jaké je řeč nemá zájem většina veřejnosti. A důvody nejsou rasismus, jak se snažíte předestřít. Je to taková obehraná mantra, kde člověk či lidé s jiným názor se dehonestují lživým označením jako komunista, rasista, xenofob a nyní novinka přítel Ruska :DSkrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  01:18 13.07.2015

  No a co bys Knaaku musel teda ještě dělat, nebo říkat nad rámec toho, co děláš a říkáš, abys sám sebe považoval za rasistu? Zkus uvést tři věci, které by z tebe udělaly ve ...Zobrazit celý příspěvek

  No a co bys Knaaku musel teda ještě dělat, nebo říkat nad rámec toho, co děláš a říkáš, abys sám sebe považoval za rasistu? Zkus uvést tři věci, které by z tebe udělaly ve vlastních očích rasistu, když jím teď teda nejsi.Skrýt celý příspěvek

 • Knaak
  00:14 13.07.2015

  Todomachu jen pro upřesnění já osobně na žádné demostrace ani schromáždení nechodím a už vůbec ne na neonacistické. Jediná demostrace kde jsem byl, byla proti americkému radaru v ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomachu jen pro upřesnění já osobně na žádné demostrace ani schromáždení nechodím a už vůbec ne na neonacistické. Jediná demostrace kde jsem byl, byla proti americkému radaru v Brdech.

  Podle tebe jsem rasista, jak to víš? Je to proto, že nemám stejný podled jako ty? Nebo proto že mi vadí romský problém který se neřeší? Že se mi nelíbí černoši? Že mám obavu o náš národ a evropskou civilizaci? Nejsem dost mutikulti? Jsem běloch a jsem na to hrdý, jsem hrdý že jsem čech a miluji svoji vlast. Snažím se žít čestně a poctivě. A budu bránit svoji zem proti všem kdo sem přijdou, budou ji ohrožovat či ničit náš způsob života. Nikdy jsem nikoho nenapadl ani nikomu nevyhrožoval ani neurážel kvůli barvě jeho pleti. Ale nemám je prostě rád, jsou jiný, vypají jinak než mi, mají jinou mentalitu, nechtí žít jako mi. Jestli je toto podle tebe rasizmus, tak jsem asi rasista. Celý svůj život žiji podle určitých zásad a ty kvůli tobě měnit nebudu.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  23:05 12.07.2015

  Mudžahedíni vznikli jako spontání odpor proti ruským agresorům. Západ je nezakládal. USA proti islamistům na rozdíl od Ruska bojují po celém světě. Ještě než vám dal váš oddílový ...Zobrazit celý příspěvek

  Mudžahedíni vznikli jako spontání odpor proti ruským agresorům. Západ je nezakládal. USA proti islamistům na rozdíl od Ruska bojují po celém světě. Ještě než vám dal váš oddílový vedoucí nové noty, plakali jste nad nevinnými muslimy v Iráku a Afghanistánu. Na neonacistickém webu Národního odporu vyšel v roce 2006 článek s názvem: "Byl důsledným synem své kultury, byl hrdinou", celý byl věnová echt islamistickému teroristovy abú-Músovi Zarkávímu. Cituji: "Nehledat, co nás rozděluje, ale to, co nás spojuje. Například forma boje abú-Músi Zarkávího vůči současným bestiím světa. „Kýmsi“ řízená US-soldateska prostě nemá právo diktovat ani muslimům, ani Evropě, co si zamane." To ste celý vy, kam vítr tam plášť, jste krávy co zapomněly, že ještě v roce 2006 jste byli islamistickými telaty.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:55 12.07.2015

  Pseudohrdino Superme, analogicky já musím předpokládat, že bys ty neměl nejmenší problém říct to co píšeš tady do očí nažhavenému islamistovi. No? Tobě jsem cca před rokem řekl, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Pseudohrdino Superme, analogicky já musím předpokládat, že bys ty neměl nejmenší problém říct to co píšeš tady do očí nažhavenému islamistovi. No? Tobě jsem cca před rokem řekl, že jsi fašoun a ani to nevíš. Furt ses durdil. A už to z tebe leze generace identity, kámoš nácek, jó jó jó smrděls přes tři ulice. Apropó s chlápkama co maj svaly větší než ty hlavu se to dělá jinak, radit ti nebudu.Skrýt celý příspěvek

 • ardz
  22:54 12.07.2015

  todo veď ano. USA vytvorili al kajdu na boj proti sovietom v afganistane. Ešte aj za vznik IS obviň rusko. Keby USA, turecko a spol nepodporovali islamistov v sýrii už dávno tam ...Zobrazit celý příspěvek

  todo veď ano. USA vytvorili al kajdu na boj proti sovietom v afganistane. Ešte aj za vznik IS obviň rusko. Keby USA, turecko a spol nepodporovali islamistov v sýrii už dávno tam nie je vojna.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:52 12.07.2015

  Knaaku, to je ale váš problém, že máte názory jako neonacisti, mluvíte jako neonacisti, chodíte na demonstrace které pořádají neonacisti a ze záhadného důvodu si myslíte, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Knaaku, to je ale váš problém, že máte názory jako neonacisti, mluvíte jako neonacisti, chodíte na demonstrace které pořádají neonacisti a ze záhadného důvodu si myslíte, že neonacisti nejste. Mluvíte jako rasisti, uvažujete jako rasisti a ze záhadného důvodu si myslíte, že rasisti nejste. Pověz - co bys musel říkat, psát a myslet si, abys sám sebe označil za rasistu? Co jiného, nového, zvláštního by to muselo být, než to co již říkáš, myslíš, píšeš? Co?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 7