Venezuela: Ropné království v rozkladu

Jedna z mnohých protivládních demonstrací ve Venezuele. / Public Domain

Venezuela má za sebou volby do ústavodárného shromáždění, od něhož se očekává změna konstituce ve prospěch prezidenta Madura, a tedy jeho udržení u moci. Hlasování s sebou přineslo další eskalací protestů, které trvají již od dubna, kdy na několik dní převzal nejvyšší soud pravomoci od opozicí kontrolovaného parlamentu. Jaké jsou příčiny současných nepokojů a reakce mezinárodního společenství?

Proč je na tom tak bohatá země tak špatně?

Ačkoli má Venezuela nejvyšší zásoby ropy na světě, její ekonomika je v hluboké krizi. Velký podíl na tom má propad cen ropy, k němuž došlo v roce 2014, kdy její hodnota klesla o 60 %.

Venezuelská ekonomika tak doplatila na téměř nulovou diverzifikaci, jelikož 95 % jejího exportu jsou ropa a ropné produkty, jejichž výnosy pokrývají 25 % HDP. Velkou část své ropy navíc Venezuela pod cenou prodává zemím z aliance Petrocaribe nebo jejím prostřednictvím splácí půjčky. Za poslední 3 roky se venezuelská ekonomika zmenšila o třetinu a inflace se má v letošním roce vyšplhat k 1000 %.

Druhou hlavní příčinou krize jsou špatné ekonomické politiky , kdy jsou regulovány ceny, jež vláda buď dotuje, nebo naopak omezuje jejich maximální výši, čímž ničí trh a malé podnikatele. Venezuela má také vysoký zahraniční dluh, jehož růst byl nastaven na nereálné výnosy z ropy už v době před propadem cen. Země se je snaží platit ze svých rezerv , které se však v posledních 6 letech ztenčily na třetinu a 70 % z nich odpovídá pokrytí dluhu.

Situaci se Madurova vláda snažila zachránit zastavením plateb za import a nakonec zastavením importu jako takového. To však přivedlo zemi, jež spoléhá na dovoz potravin a léků, do ještě hlubší krize. Krom nárůstu snadno léčitelných nemocí stoupá také podvýživa a statistiky zločinu , jež jsou jedny z nejhorších na světě. Maduro vidí jako příčinu současného stavu ekonomickou válku „impéria USA“, jež je vůči němu vedena, a odmítá do země přístup humanitární pomoci.

Účel ústavodárného shromáždění a obavy z něj

S plánem vytvořit ústavodárné shromáždění přišla Madurova vláda po opozičních protestech, jež následovaly pokusu nejvyššího soudu o převzetí legislativních pravomocí parlamentu. Tehdy opozice volala po urychlení prezidentských voleb, které se mají konat v prosinci 2018.

Podle průzkumů je však zřejmé, že Madurova šance na znovuzvolení je mizivá. Současný prezident zdaleka nemá Chávezovo charisma ani popularitu. Období jeho vlády (od smrti Cháveze v roce 2013) také koreluje se zhoršením životních podmínek.

Podle Madura se má ústavodárné shromáždění vypořádat s opozicí, která je viněna ze snahy zosnovat puč. Jeho vznik tak považuje za jedinou možnost, jak zemi sjednotit, uklidnit situaci a navrátit se k prosperitě. Podle sobotní rezoluce bude fungovat dva roky, nepodléhat žádné autoritě a následovat politiky prezidenta Cháveze směrem k socialismu. Shromáždění se bude scházet stejně jako kongres, jenž bude následně rozpuštěn.

Opozice stojí proti vzniku ústavodárného shromáždění, protože za ním vidí snahu o maximalizaci Madurových pravomocí a přeměnu země na diktaturu. Navíc má být jeho vznik podle ústavy potvrzen referendem , k čemuž nedošlo. Bojí se, že změna ústavy povede k dalšímu oslabení parlamentu, jež v současné době pod její kontrolou.

Další námitkou je odklad místních a prezidentských voleb plánovaných v následujícím roce. Jejich konání bude záviset na podobě nové ústavy, avšak tvorba dokumentu bude trvat měsíce a může se stát, že do té doby bude opozice dále oslabována a likvidována, případně dojde ke změně celého systému.

Průběh voleb a problémy

Volby do ústavodárného shromáždění se konaly v neděli 30.7. a byly provázeny násilnostmi. Za víkend zemřelo minimálně 10 lidí a stovky byly zraněny. Od dubna si nepokoje vyžádaly již na 120 obětí, 2000 zraněných a 500 zatčených. Opozice již předem oznámila bojkot hlasování, avšak volební účast 41 % může být způsobena také protesty v blízkosti volebních místností a z toho vyplývajícími obavami o bezpečnost.

Objevilo se navíc obvinění , že i toto číslo bylo upraveno alespoň o milion hlasů. Tvrdí to společnost Smartmatic, jež Venezuele poskytuje technickou podporu při volbách více než 10 let a podle níž byly až do letoška volby v pořádku. Podle Reuters volilo do nedělních 17:30 pouze 3,7 milionu voličů s tím, že volební místnosti se uzavřely v 19:00.

Kritika se snesla také na způsob, jakým způsobem jsou členové ústavodárného shromáždění voleni. Každá samosprávná obec je v něm reprezentována jedním zástupcem (celkem 545), což zvýhodňuje nízce obydlený venkov, kde má Maduro vysokou podporu. 

Třetina zástupců je vybrána na základě demografických specifik, což dává volební komisi možnost vyřazovat nepohodlné kandidáty. Bojkot opozice následně zapříčinil stav, kdy je celé těleso složeno ze stran, které podporují Madura.

Shromáždění se ujímá mandátu

Jednou z prvních věcí, jež ústavodárné shromáždění po své páteční inauguraci učinilo,  bylo odstavení generální prokurátorky Luisy Ortegové . Ta je taktéž členkou Madurovy strany PSUV a na své pozici byla 10 let. V dubnu, kdy převzal nejvyšší soud pravomoci parlamentu, se však postavila na stranu opozice s tím, že šlo o neústavní krok. Dále podporovala právo na pokojné protesty a nedržela se vládní interpretace dění v ulicích (označení protestujících za teroristy, lži o jejich smti).

Opozice vůči vzniku ústavodárného shromáždění jí vynesla nálepku zrádkyně, možnost postavení před soud za ohrožení veřejné morálky, etiky a ústavy, byl na ni uvalen zákaz vycestování a její účty zmrazeny. Část pravomocí generální prokuratury pak byla převedena na ombudsmana, jímž byl loajální Tarek Saab. Hlasité pochyby o volební účasti a volání po přepočítání hlasů byly pomyslnou poslední kapkou.

Po sobotním odolání Ortegové a nařízení k účasti na soudním procesu je její kancelář zablokována národní gardou. Na místo generálního prokurátora byl dosazen dosavadní ombudsman Saab, jenž je kritizován za přehlížení porušování lidských práv. Po jejich dodržování a svobodě nyní volá Ortegová, jenže to byla právě ona , kdo stál za odsouzením opozičního lídra Leopolda Lópeze za vedení opozičních protestů. Ten byl za spiknutí a podněcování k násilí odsouzen v roce 2014 a propuštěn byl letos v červnu.

Potlačení opozice a její odpor

V úterý zmizeli  dva vůdci opozice, Leopoldo López a Anronio Ledezma, kteří byli  podle vyjádření svých rodin odvezeni tajnou službou do vojenského vězení ze svých domácích vězení. Oba stáli za protesty z roku 2014, které si vyžádaly na 40 mrtvých a tresty pro organizátory.

Ledezma se vrátil domů v pátek a López v sobotu, avšak jejich zatčení bylo jak funkcionální (zabránit jim ve  vysílání populárních videoposelství protestujícím), tak varovné. Je však třeba dodat, že venezuelská opozice není sjednocená kolem jednoho lídra či programu, což jí činí problémy jak v koordinaci, tak snižuje její šance na úspěch.

V sobotu v noci bylo odvysíláno video skupiny asi 20 mužů v uniformách na základně Paramacay ve středu země.  Ti prohlašovali, že nejsou pučisté, ale rebelové, a chtějí návrat k ústavě a demokracii. Každá jednotka, která se k výzvě nepřipojí, podle nich bude prohlášena za vojenský cíl. Samozvaní rebelové byli označeni za pravicové teroristy podporované USA a potlačeni armádou. Při přestřelce byli dva z nich zabiti a osm, včetně tři vojáků zatčeno.

Právě vojsko je jednou z klíčových opor Madurova režimu, jelikož na jeho příslušníky tak silně nedopadá ekonomická krize v zemi. Jelikož je to právě armáda, která je nasazována na potlačování protestů svých spoluobčanů, roste i v ní napětí a její popularita klesá. I proto, že jsou na rozhánění protestů posílány jednotky, jejichž platy patří k nejnižším a s davem je spojují podobné zázemí a problémy.

Armádní podpora režimu se dá vykládat i čistě pragmaticky , protože některé její složky jsou zapojeny do obchodu na černém trhu, jež by mohl být opoziční vládou odhalen a vyšetřován.

Reakce mezinárodní komunity

Země čelí mezinárodnímu tlaku dlouhodobě. Po hrozbě pozastavení členství Venezuela opustila Organizaci amerických států. USA využily sankce cílené na prezidenta a jeho okolí a hrozí omezením obchodu s ropou. Organizace Mercosur sdružující většinu zemí Jižní Ameriky do zóny volného obchodu v sobotu pozastavila Venezuele členství na dobu neurčitou. Šlo o přímou reakci na odstavení generální prokurátorky Ortegové.

Představitelé členských zemí vesměs kritizují omezení demokracie a považují tento krok ústavodárného shromáždění za počátek diktatury popřípadě volby vůbec neuznávají .

Papež František , který se snaží o mediace krize již od jara vyzval Madura, aby ústavodárné shromáždění neuvedl v provoz a varoval bezpečnostní složky před disproporčním užitím síly.

Okolní státy musí reagovat také na příchod uprchlíků, kteří z Venezuely utíkají. V současné době tvoří její občané nejvyšší počet žadatelů o azyl v USA a přicházejí také do Brazílie, Peru nebo Kolumbie, kde teprve před rokem skončila občanská válka.

Jen za rok 2016 ze země odešlo 150 000 lidí. Ricardo Hausmann upozorňuje, že současná situace ve Venezuele představuje také zdravotní riziko pro region, jelikož se začaly šířit dříve vymýcené nemoci jako malárie nebo záškrt a roste také počet nakažených virem HIV.

Mají smysl sankce?

Co se týče tlaku na vládu, největší efektivitu by měly sankce na vývoz ropy. Tím by však došlo k dalšímu zhoršení již tak problematického života obyvatel. To je sice může přinutit vyjít do ulic, nicméně pokud za režimem bude stát armáda a policie, nemusí dojít k žádné změně.

Země by tak byla uvržena na pokraj humanitární katastrofy a občanské války; to vše s nejistým výsledkem. Zároveň jde o dvoustranný meč, jelikož sankce dopadnou také na americké ropné společnosti, které zpracovávají importovanou venezuelskou ropu, jež mohou být na žebříčku priorit Trumpovy administrativy daleko výše.

Představitelé Venezuele pak mají mnohem více co ztratit, pokud odstoupí od moci, jelikož jsou navázaní na armádu či ropný průmysl. Variantu sankcí cílených na konkrétní osoby včetně prezidenta Madura, jemuž byly zmrazena konta, použily USA , avšak k odstrašení od pořádání referenda nedošlo.

Další vývoj v zemi je takřka neodhadnutelný. Pokud však režim nezmění své tržní politiky nebo neklesne cena ropy, dojdou mu v nejbližších měsících peníze. Nebo dojde dříve trpělivost obyvatelstvu. Ani to však nezaručuje, že se Venezuelu podaří vymanévrovat ze současné krize či surovinové kletby.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Krize v Perském zálivu: 13 požadavků pro Katar

Kuvajt, který je mediátorem v mezi Katarem a Saúdskou Arábií, Bahrajnem, Spojenými arabskými emiráty ...

REPORTÁŽ: Konference #FREEIRAN v Paříži

Když mi v únoru přišel email o možnosti účasti na pařížské „konferenci na téma lidských práv" se ...

Katarská krize a návštěva amerického ministra zahraničí v Kataru

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson podepsal na úterní návštěvě Kataru vzájemné memorandum o ...

Nepokoje na Chrámové hoře: Proč Palestincům vadí detektory kovů?

Nejnovější vlna napětí mezi Izraelci a Palestinci je možná u konce. Vláda se dohodla na alternativě ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 2 z 2
 • StandaBlabol
  18:11 07.08.2017

  Vypada to, ze z toho arzenalu, co Chaves nakoupil od Rusu jsou nejvetsi obavy nikoliv z Su-30 nebo S-300, ale z 5000 (!) modernich z ramene odpalovanych raket Igla-s. Pokud v zemi zavladne chaos, hrozi, ze se ty rakety dostanou na cerny trh. A neco takoveho v rukou islamskych teroristu by asi dokazalo ochromit leteckou dopravu...

 • Jakub2
  16:11 07.08.2017

  Jinak na webu worldbank.org jsou poslední kompletní statistiky o Venezuele k roku 2015. Ani se mi sem nechce psát ta šílená čísla o jejich stáním dluhu, tak jen odkaz:

  http://data.worldbank.org/topi...

 • KOLT
  15:59 07.08.2017

  Amíci jsou na prášky z armády, kterou by sfoukl jeden svaz kolem letadlovky spolu s brigádním uskupením USMC. No dobře, možná by si zavolali o nějakou tu podporu bombardérů od USAF.... prášky asi by tu měl nasadit někdo jiný.

 • Jakub2
  15:58 07.08.2017

  Co v článku není:

  1/ Už "macho" Chávez si pomáhal "znárodněním" - tj. vykoupil podíly nadnárodních ropných firem za jím stanovenou (nízkou) cenu, po arbitráži musela Venezuela vypláznout plnou cenu - tím si odradili zahraniční kapitál - proč jít do Venezuely, když jim znárodní investice za mizerné odškodné?

  2/ Zahraniční financování Venezuely dnes probíhá výhradně přes krátkodobé státní dluhopisy, loni přes splácela 30 mld. USD a ještě víc si musela půjčit - Venezuela platí jak mourovatá parádní přirážku za riziko a "úspěšně" rozpouští státní rezervy. Už loni byly závazky státu vyšší než rezervy o 30 % (údaje ze Světové banky). Venezuela před 10 lety vykopla lidi z MMR, tudíž pomoc nemůže čekat ani od MMR.

  3/ Ne Maduro, ale Chávez je vinen. Pokřivení ekonomiky, odrazení zahraničního kapitálu, plýtvání a zlodějnu (zkráceně bolívarovský socialismus) nastavil už Chávez, Máduro to jen převzal a jede ve stejných kolejích, ale došly mu peníze druhých lidí. Všechny strukturální ekonomické problémy se tam objevovaly už před rokem 2013, včetně nedostatku toaletního papíru.

  4/ Chávez umřel akorát včas, pro další generace blbečků bude modlou jako Simón Bolívar, který byl taky diktátorem (pozn. když slyšíte vychvalování diktátora v lat. Americe, tak je to jasná známka směřování dotyčného ke stejnému cíli).

  5/ Nevidím žádnou reálnou šanci na zlepšení venezuelské ekonomiky do úrovně alespoň chudších evropských států ikdyby to zítra Máduro a jeho pitomci zabalili. Zejména proto, že nemají svého José Piňero a další ekonomy "chicagské školy" a vůli vydržet aspoň 10 let reforem. Venezuela bude dalších 10 let "na kapačkách" i přes zásoby ropy.

  6/ Velké půjčky mají ve Venezuele Číňané ... a Rusové. Začalo to díky nákupu zbraní na úvěr někdy v 2008. Právě v té době se Chávez začal tak lísat k Putinovi, články o kontraktu jsou k dohledání na internetu. Když přestali dodávat Rusové, Hugo se přilepil na Číňany a chtěl jejich zbraně (radary a další speciální vybavení). Čínské půjčky se stále zvyšují, ale nakonec je Peking odepíše (bude muset) - odkládání bankrotu jen znamená, že výsledná cifra na odpis bude jen větší.

 • Marw
  14:46 07.08.2017

  Vysadok USA do Panamy ale nie je predmetom diskusie, stale cakam na vysvetlenie preco by mali byt USA na prasky z venezuelskej armady, ktoru maju "v blizkosti hranic". Zatial sme sa dostali len k tomu, ze Venezuela ma nakupenu nejaku modernejsiu techniku z Ruska. A teraz by ma zaujimala ta druha cast uvahy, ako konkretne tato technika ohrozuje USA...

 • StandaBlabol
  14:40 07.08.2017

  Givi,

  když to pořád opakuješ, tak teda dodej nějaké podrobnosti o tom, jak USA organizovali Majdan. Kdo, kdy, co a jak? Nějaké články ne webu, analýzy a podobně.

  K Sýrii: kdy začaly demonstrace proti Asadovi a kdy začali dodávky zbraní? Nezačali je Američani podporovat náhodou až potom, co byla občanská válka v plném proudu?

  Rusku sankce přece neublížily, ale naopak pomohly. Tvrdí to Putin, ruský ministr financí a všichni správní trollové.

 • givicz
  14:31 07.08.2017

  počkej Marw já myslel, že vysadkovu operaciu do Panamy provedly USA :)
  Svatoslav mě by zase zajímalo či sú niektorý ľudia naozaj tak jednoduchý, že nevidí že američané měli prsty v Ukrajinském puči, že měli prsty v Sýrii, když cvičili a vyzbrojovali " umírněnou " opozici mám pokračovat ??,

  Mužem se dohadovat zda za současným špatným stavem ekonomiky Venezuely se více podepsala cena ropy v uplynulých letech, nebo sankce , nebo špatná hospodářská politika vlády (je vidět, že v latinské americe krachují státy jak na běžícím pásu bez ohledu na politické zřízení ) ale napíšu jedno.. uvalit sankce např. na Řecko v Evropě tak zkrachuje prakticky okamžitě ... je vidět jaký vliv měli sankce v uplynulých letech na obrovské Rusko, ikdyž to se v letošním roce dostává z recese...

 • StandaBlabol
  14:11 07.08.2017

  Marwe,

  Givi už to napsal, jsou v podstatě na hranicích USA. Navíc BMP-3 je obojživelné a T-90 určitě objednali se sadou pro hluboké brodění. Celá Florida už teď hrůzou nespí a čeká, až se Venezuelci vynoří z Karibiku v Miami.

  Ubohé Američany by mohlo zachránit jedině to, že si Venezuela vzala na tu techniku od Ruska úvěr a reálně jsou v platební neschopnosti. Tak je otázka, kolik té techniky bylo dodáno a jestli vůbec mají na servis a náhradní díly. Nejspíš to bude jako s těmi SU-30.

 • Marw
  13:58 07.08.2017
  Oblíbený příspěvek

  Givi: Vyborne, tesim sa spolu s Madurom ze maju taku vyzbroj ale teraz skus rozviest preco by mala vsetka tato technika akokolvek znepokojovat USA, preto ze ak Venezuela nechysta masivnu vysadkovu operaciu do Panamy alebo na Floridu tak stale nevidim suvis medzi existenciou tychto zbrani "blizko hranic USA" a udajnym znepokojenim spojenych statov.

 • Slavoslav
  13:51 07.08.2017
  Oblíbený příspěvek

  Givicz

  Super, tak už len prekonať niekoľko stoviek km Kolumbiou a môžu tým ohroziť Panamský prieplav.

  Inak, vždy ma zaujímalo či sú niektorý ľudia naozaj tak jednoduchý, alebo naozaj veria svojim konštruktom

 • David
  13:43 07.08.2017

  Pro Givicz - ano, Venezuela nakoupila Su-30. Ale to už je relativně dlouho. A především - Su-30 jsou v současné době mimo službu. na jejich provoz prostě nejsou peníze. A místo nich slouží - hlavně staré dobré F-5, které jsou sice americké, ale Venezuela má pro ně dostatek náhradních dílů a jsou mnohem levnější na provoz. Podobně je tomu i s dodanými S-300V
  Ano, svého času Venezuela nakoupila obrovské množství moderních ruských zbraní ( výčet jste zhruba nastínil). Ale to bylo za Cháveze. Již několik let Venezuela nerealizovala žádnou větší akvizici, protože na ni nejsou peníze. I to je prostě důsledek ekonomického krachu Venezuely.
  Osobně jako hlavní příčinu ekonomického krachu Venezuely vidím to, že Chávez rozdával obrovské peníze do zahraničí všem možným levicovým režimům. Dávalo to určitý smysl, jenže ty peníze pak domácí ekonomice chyběly pro její další rozvoj. Výsledky jsou hodně smutné

 • givicz
  13:28 07.08.2017

  Marw napsal :A skus rozviest myslinku preco by tych par SU-30 (podla wiki 23 kusov z ktorych je velmi otazne kolko je pri sucasnom bordeli letuschopnych) malo USA nejak zvlast znepokojovat v suvislosti s Panamou...

  Pozor to nejsou jenom špičkové Su30MK2 toho je daleko daleko více, vrtulníky, rakety země - vzduch atp. ..

  "Venezuela již pořídila v Rusku bojové letouny Su-30MK2, tanky T-72BV1, těžké raketomety Smerč, samohybné houfnice Msta-S, bojová vozidla pěchoty BMP-3, raketové systémy pobřežní ochrany Bal-E, několik různých modernizovaných i nových protiletadlových systémů a další zbraně."

 • StandaBlabol
  13:06 07.08.2017

  Jedna věc jsou ceny ropy jiná ekonomická politika státu.

  Ve Venezuele je extrémní inflace způsobená nekontrolovaným tiskem peněz vládou. Obrovské zadlužování začalo už v dobách, kdy byla ropa vysoko (třeba za ty Su-30, ale hlavně sociální dávky). Zemědělství socialisté zničili tím, že zavedli kontrolované ceny potravin, za které se zemědělcům nevyplatí nic pěstovat. A teď jsou závislí na dovozu. Zestátněný průmysl šel do kytek hned potom. A i ta ropa není jen o cenách, ale i o tom, že státní podnik jí těží mnohem méně než dřív.

  Této hospodářské politice říkají "Socialismus 21. století". Ale jistě, za podobné situace půjdou lidé do ulic, jen když to zorganizuje CIA...

 • Marw
  12:49 07.08.2017

  Givi: Panamsky prieplav sice strategicky je, ale neviem o tom ze by tam boli hranice USA a tvrdil si ze problemom pre USA su SU-30 tesne pri hranici s USA. Pokial ma Google Earth neklame, z Panamskeho prieplavu je to na Floridu este dobrych 1700 km... A skus rozviest myslinku preco by tych par SU-30 (podla wiki 23 kusov z ktorych je velmi otazne kolko je pri sucasnom bordeli letuschopnych) malo USA nejak zvlast znepokojovat v suvislosti s Panamou...

 • givicz
  11:53 07.08.2017

  jj přesně jak píše Host ... v latinské Americe mají s různými převraty a intervencemi USA bohaté zkušenosti ... jestli bude zájem můžu dohledat v kterém roce, kde a kolikrát... a nemám důvod nevěřit, že USA nemají zájem změnit vládu i ve Venezuele..tak naivní opravdu nejsem :) co se týče, že rusové již dříve řekli, že nebudou budovat základnu ve Venezuele to je pravda ale při pohledu jak v současné době roste jedna základna, radar, protiraketová obrana u hranic s Ruskem se zcela jistě nedá kategoricky vyloučit, že by rusové mohli tuto možnost v budoucnu využít...

  to Marw nedaleko Venezuely je pro USA strategický Panamský průplav a hned vedle v Nikaragui chce stavět průplav Čína ...

 • Marw
  11:35 07.08.2017

  Glivicz: Ak je pre teba 1700 - 2000 km nedaleko od hranic, tak potom aj Moskva je nedaleko Berlina a Turecko tesne susedi so Spanielskom...

 • Host
  11:22 07.08.2017

  USA prekazatelne do statnych prevratov v minulosti uz investovali. to samozrejme samo o sebe nieje ziaden dokaz. pocet pripadov ale uz je podozrivy. rovnako tak ale niesu ziaden dokaz o podpore ci nepodpore vlady, spravy z medii. idealnym riesenim by v tomto pripade boli predcasne volby s medzinarodnym dohladom. Staty ůatinskej ameriky boli vzdy hlboko rozdelene medzi vidiek a mesta.

 • PavolR
  11:18 07.08.2017

  givicz:
  Po tom čo získali vo voľbách v parlamente väčšinu, boli právomoci parlamentu oklieštené a bol na jeho miesto vytvorený bábkový orgán. Kto po tomto môže zaručiť, že ešte nejaké prezidentské voľby budú? Veď dovtedy bude vytvorená nová "ústava". Ak keby aj boli a vyhral ich kandidát, či nebude vytvorený nejaký nový post, na ktorý sa presunú prezidentské právomoci?

 • SeaWolf
  11:15 07.08.2017
  Oblíbený příspěvek

  givicz
  opravdu si namlouváte, že ten Maduro který, když v parlamentu narazil tak si vytvořil vlastní parlament ( v rozporu z ústavou svého předchůdce ) dovolí aby se v roce 2018 konali volby? :-D A pokud ano tak aby se opozice mohla zúčastnit :-)

  Humorné :-D

 • StandaBlabol
  11:12 07.08.2017

  Givi,

  Venezuela neposlala USA s F-16 do..., ale USA na ni uvalily embargo a proto se nedařilo udržovat F-16 letuschopné. Proto musela Venezuela hledat jinde. Krásný příklad toho, jak zacházíš s fakty.

  Rusové už řekli, že ve Venezuele budovat žádné základny nebudou. Putin není blázen a soustředí se na okolí Ruska. Proč by za velkých nákladů budoval něco ve Venezuele. Jaké zájmy nebo spojence má dnešní Rusko v Jižní Americe?

 • StandaBlabol
  11:04 07.08.2017

  Givi,

  nevím, jak se vyvíjí ekonomická situace na Ukrajině. Asi nic moc. Ale jak to souvisí s tím, jestli jsou protesty ve Venezuele "někým vyvolaný Majdan 2" nebo jsou výsledkem zoufalství místních lidí nad neschopnou vládou?

  A k tomu "Nejvyšší představitel Venezuely prokázal od svého zvolení roku 1998 mimořádné politické dovednosti". Možná sis nevšiml, že ten člověk už je dávno po smrti a vládne tam někdo jiný???

 • givicz
  11:02 07.08.2017

  Strategist myslíš komunistickou čínu ?? :) Jak se píše v článku to nemůže ta "mírumilovná" opozice počkat do prezidentských voleb, které se mají konat v prosinci 2018 a tam se může ukázat kolik ji podporuje obyvatel Venezuely ..

  Jinak USA jsou zcela určitě rády, že nedaleko jejich hranice funguje vláda, která nabízí vybudování ruských základen, která je poslala se stíhačkama F16 do... a zakoupila konkurenční SU 30 MK2 a další vojenský materiál, že ruské těžební společnosti mají těžit Venezuelský plyn a ropu :)

 • RiMr71
  10:54 07.08.2017

  ...tak tak... souzi to všude vedou stejně... ale jak je vidět i v této diskuzi tak i tak jasnou a jednoznačnou věc jako je současná zbídačelá Venezuela si jsou někteří jedinci schopni vyložit jako další spiknutí zlého západu... to je matroš...

 • J.Vraja
  10:53 07.08.2017

  Je dobré připomenout, že od 30. do 50. letech byla Argentina zemí velmi bohatou s vysokou životní úrovní, kam z Evropy vyemigrovalo několik milionů lidí, nemluvě o významných surovinových zdrojích. Venezuela na tom byla velmi podobně, dříve velmi bohatá země a ropná velmoc se po pár letech vlády populistických zastánců tzv. silné ruky, protekcionismu, řízené ekonomiky, centralismu ( a v realitě naprostých ekonomických diletantů) stala zemí, kde ekonomika země padá na hubu, den co den se demonstruje protože není možné sehnat základní zboží včetně potravin a paliva. Ve Venezuele za to může chavez a autobusák maduro, v Argentině to trvalo o něco déle. Její dříve vyspělou ekonomiku počínaje 50. léty postupně zklikvidovali korporativistický fašita a softdiktátor peron, následovaný vojenskou chuntou a kirchnerovic levičáckou famílií, která byla u moci ještě v roce 2015. Libye je podobný případ, kaddáfího obrovské náklady na zbrojení, vedení řady nesmyslných válek a gigantickou osobní spotřebu a tak jeho diletantské vedení ekonomiky, tuto surovinově extrémně bohatou zemi přivedly k totálnímu krachu, což bylo hlavní příčinou občanské války v Libyi. Vlády Argentiny a Venezuely mají jediné štěstí, že jejich obyvatelstvo je přece jen více civilizované než Libyjci a není tam k dispozici tolik zbraní, jinak by se v těchto zemích už válčilo stejně jako v Libyi. Doporučuji všem místním zastáncům vlády tzv. silné ruky, aby si nastudovali moderní historii nejen Argentiny a Venezuely ale třeba i Zimbabwe nebo právě Libye, a třeba ty své uvalené a fantasmagorické představy o efektivitě takové vlády poněkud upraví.

 • Strategist
  10:36 07.08.2017
  Oblíbený příspěvek

  Tady jde krásně vidět jak dopadne země zaměřená na socialismus, i s ropou se potopí

 • givicz
  10:27 07.08.2017

  StandaBlabol no jasně po majdanu na Ukrajině se mají lidé lépe jak za Janukoviče :)

  tohle ještě napsal dříve Lukáš Visingr:
  "Nejvyšší představitel Venezuely prokázal od svého zvolení roku 1998 mimořádné politické dovednosti. Ty mu pomohly potlačit i puč v roce 2002, který se možná odehrál za tajné podpory USA"

  Abby Martin: Svět ignoruje opoziční násilí na Venezuelských protestů
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...

 • Jakub2
  10:20 07.08.2017
  • (2)
  Oblíbený příspěvek

  P.S. Na šašky, kteří za vším vidí spiknutí (majdan 2) ze strany temných sil (USA) odmítám reagovat. Nehodlám se snižovat na jejich úroveň a vysvětlovat jim základní makroekonomické poučky.

 • Jakub2
  10:17 07.08.2017
  Oblíbený příspěvek

  Venezuela už zkrachovala před rokem, aktuální stav je protahování agonie a čekání na zázrak (zvýšení cen ropy). Jenže ani to nepomůže, lití peněz do hrnce s děravým dnem ho fakt nenaplní.

  Pro letošní rok vypadá odhad inflace ve Venezuele cca 1600 % (oficiální statistiky neexistují nebo jsou zfalšovány, aby nevzbudily pohoršení). Pro představu - roční inflace 1600 % = 133 % měsíčně. Přepočteno na absolutní hodnoty je to stejné jako byste dostali 1. dne v měsíci 10 000 Kč a 31. dne by jste měli v ruce 3 300 Kč. Tištěním nových a nových bolívarů vláda brutálně okrádá vlastní obyvatelstvo, což nemůže skončit než celostátním povstáním ve chvíli, kdy nižší důstojníci pochopí, že moc leží na ulici.

  No a protože to jsou Latinos, tak to skončí krvavě. Po Argentině je tady další zkrachovalý stát a další k němu nemají daleko (Brazílie, Ekvádor).

 • StandaBlabol
  10:06 07.08.2017
  Oblíbený příspěvek

  Jasně givi,

  ti lidi se tam nebouří proto, že nejsou k dostání už ani základní potraviny. To co předvádějí místní socialisté je neuvěřitelné, ropná velmoc, která je na pokraji krachu.

  Ale lidi jdou do ulic, protože "někdo organizuje majdan 2". Dovedeš si vůbec představit, že lidé se bouří proti vládě sami od sebe, protože vládne katastrofickým způsobem? Nebo to je na tebe moc složité? To radši bez jakýchkoliv důkazů nebo aspoň indícií hodíme na "někoho".

 • givicz
  09:41 07.08.2017

  viděl bych to tak, že tam " někdo" vytváří takovej majdan 2 :)

  Venezuela nabídla Rusku vybudování vojenských základen
  https://www.novinky.cz/zahrani...

  Venezuela bude pokračovat v nákupu ruských a čínských zbraní
  Více zde: http://www.militarybox.cz/news...

  tohle napsal dříve Lukáš Visingr
  "Su-30: Porušení rovnováhy
  Svět je znepokojen i zvyšováním vojenských výdajů Venezuely. Země se silně militarizovala a prezident Chávez chce vytvořit „lidové milice“ o síle přesahující dva miliony mužů. Obavy ale způsobují zejména venezuelské nákupy špičkových zbraní, které zcela evidentně přesahují strategické potřeby Venezuely. Hlavním dodavatelem je Rusko, kde si Venezuela objednala např. 100 000 automatických pušek AK-103, bitevní vrtulníky Mi-35M, transportní vrtulníky včetně obřích Mi-26T a zejména 30 bojových letounů Su-30MKV.
  Právě Su-30MKV vyvolává největší kontroverzi. Jedná se o špičkový víceúčelový stroj, který může přesně naváděnou municí napadat pozemní, námořní i vzdušné cíle. Su-30 nepochybně patří k nejlepším bojovým letadlům světa. Venezuela bude vlastnit jednoznačně nejvýkonnější stíhačky v Latinské Americe, což způsobí porušení strategické rovnováhy."

  video stíhačky SU30MK2 střeží vzdušný prostor Venezuely
  https://www.youtube.com/watch?...

Stránka 2 z 2