Víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II pro Českou republiku: Cena, harmonogram, průmyslová spolupráce

Víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II pro Českou republiku: Cena, harmonogram, průmyslová spolupráce
Koncepční obrázek digitalizace Ozbrojených sil České republiky / MO ČR (Zvětšit)

Ve středu 27. září Vláda schválila nákup 24 taktických nadzvukových stealth letounů páté generace F-35A Lightning II pro Vzdušné síly Armády České republiky. Ve stejný den Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) uspořádalo odborný seminář o programu F-35. Klíčové informace, poznatky a citace ze semináře jsou zpracovány v následujících řádcích.

Seminář proběhl v hangáru Praha-Kbely, na pozadí předválečné československé stíhačky Avia B-534. Jak uvedla na úvod ministryně obrany Jana Černochová, Praha-Kbely, jako jedna z nejstarších leteckých základen, byla svědky zrodu československého letectva.

„Dnes je bohužel opět doba, kdy se nad obranou naší země a celého Západu musíme zamýšlet. […] Kabinet dnes schválil pořízení 24 letounů F-35. To, že jde o projekt zásadního významu pro naši budoucnost, to všichni samozřejmě víme. Chtěli jsme, aby v den, kdy Vláda učiní rozhodnutí, bylo ve veřejném prostoru co nejvíce informací,“ řekla na úvod Černochová.

MO ČR ve světovém měřítku bezprecedentně detailně a transparentně popsalo náklady programu F-35. Takový krok ve světě není rozhodně obvyklý. To dává naději, že program F-35 není jen o nákupu špičkové vojenské schopnosti. Ale půjde také o kulturně-transformační projekt. Navíc čeští piloti, technici a další provozní personál projdou špičkovým výcvikem, zůstanou po dekády v kontaktu s nejmodernějšími technologiemi a střetnou se špičkovými odborníky. Po odchodu z armády tyto schopnosti a kontakty mohou využít v civilním životě. Ostatně na stejném principu fungují izraelské ozbrojené síly – armáda naučí inovace a lidé je šíří dál.

„Připojením se k uživatelům systému F-35, který se stává standardem NATO, dáváme jasný signál, že obranyschopnost naší země myslíme opravdu vážně. Naším spojencům říkáme, že s námi mohou počítat a potencionálním agresorům dáváme jasný signál, že slabý článek NATO musí hledat jinde,“ uvedla Černochová.

Podle ministryně se nákupem F-35 plnohodnotně vyřeší otázka českého taktického letectva na desítky let dopředu – F-35 ochrání české nebe do roku 2069.


Seminář k pořízení F-35

S provozem F-16 se počítá do roku 2060. A poslední F-16 ve světě možná odejdou až století od prvního vzletu F-16 v roce 1974. Žádné nové „exotické“ letecké technologie po roce 2050 opravdu nečekejme.

Podle Černochové roční provoz F-35, včetně munice a paliva, každého Čecha přijde na 700 korun.

Následně převzal mikrofon náčelník generálního štábu generálporučík Karel Řehka. „Děkuji Vládě za trvalou podporu i ve finančně nelehké době a za ochotu investovat do obrany. Děkuji za odvážné rozhodnutí, protože se jedná opravdu o finančně náročný a přelomový projekt […] Děkuji za důvěru Vlády vydat se cestou vojenského doporučení.“

Podle Řehky armáda na projektu pracovala dva roky. Výběr F-35 vyšel z ryze odborného doporučení bez jakýchkoliv politických tlaků a pokynů. „Konec konců byl připravován již za minulé vlády a je dokončován za této vlády,“ připomněl Řehka. České rozhodnutí podpořila analýza centra JAPCC (Joint Air Power Competence Center), která se zabývá problematikou vzdušných sil NATO. JAPCC „je organizace složená z mezinárodních odborníků, kteří pomáhají vládám a různým členským státům při strategickém rozhodování.“

„Pokud se díváme na budoucí podobu taktického letectva Armády České republiky po roce 2035 až 2040, je nutno pořídit letoun páté generace. V dnešní době to znamená letoun F-35, protože jinou přijatelnou možnost nyní nemáme,“ uvedl Řehka.

Nákup F-35 není jen náhradou Gripenů, ale výstavbou nových schopností českého taktického letectva za horizont 2050.

„Snažíme se odhadnout charakter budoucího válčení, aby Armáda České republiky byla relevantní. Česká republika se vždy bude v dohledné době bránit jako součást Aliance. Takhle je postavená naše strategie. Díky Bohu za to. Musíme tedy zapadnout, kam míří Aliance a být připraveni na moderní bojiště,“ zdůraznil Řehka.


NATO Warfighting Capstone Concept

„Aliance v roce 2021 přijala NATO Warfighting Capstone Concept, neboli koncepci budoucího válčení a budoucího operačního prostředí. Koncept jednoznačně ukazuje, že musíme být schopní multi-doménového boje a propojit všechny domény. Budoucnost válčení do značné míry bude o sběru a zpracování obrovského množství dát a jejich distribuci do všech systémů. V rámci vzdušných sil k tomu poslouží unikátní platforma letounů páté generace. Není to jen stíhací letoun nebo víceúčelový letoun, ale platforma a systém, který má unikátní senzorovou fúzi [video níže]​, schopnost vysokorychlostního sdílení dát. V kombinaci s technologií stealth jde v dnešní době o bezkonkurenční platformu,“ uvedl Řehka.

Podle náčelníka generální štábu české letectvo kromě ochrany vzdušného prostoru plní a musí plnit i další úkoly v rámci kolektivní obrany Aliance. Vzhledem k velikosti českých ozbrojených sil a lidského potenciálu se naše armáda musí „snažit udržet technologickou převahu nad budoucími protivníky.“

„To je i strategie Aliance. Nebudeme nikdy vést opotřebovávací válku. Musíme si chránit to nejdůležitější, a tím jsou lidé. Musíme se snažit udržovat technologickou převahu, a proto máme letoun páté generace. Za horizontem 2035 až 2040 to s letounem předchozí generace nedokážeme splnit,“ uvedl Řehka.


Nejnovější video z dílny Lockheed Martin komplexně a vizuálně názorně popisuje všechny rysy F-35. Jedna z klíčových schopností – fúze dat a senzorů – je popisována v čase 03:48.

Díky F-35 se české letectvo stane plně interoperabilní. F-35 bude v následujících dekádách jednoznačně a zdaleka nejrozšířenější letoun NATO, včetně evropské části NATO. Na evropském nebi po roce 2030 se bude prohánět okolo 600 a na celém světě více něž 3000 F-35 (obrázek níže).

„Dává naprostý smysl, aby Armáda České republiky šla tímto směrem. Letoun navíc nabízí širší spektrum plnění úkolů. S předchozí generací bychom museli kombinovat více typů letounů nebo draze doplňovat různé schopnosti, například v kontejnerech [Litening pro české Gripeny],“ uvedl Řehka.

„Každý jednotlivý letoun [F-35] má všechny schopnosti a větší variabilitu při plnění úkolů. Je schopen plnit širší škálu úkolů, včetně toho, co dnes je tak potřeba. Operace v prostředí hustě protkaném pozemní protivzdušnou obranou a elektronickým bojem. Naprosto nezbytná věc. Vidíme to dnes ve válce na Ukrajině. Kdyby jakákoliv ze stran měla letoun páté generace, šlo by o game-changer,“ řekl Řehka.

Generálporučík Řehka vyzdvihl univerzálnost F-35 – na rozdíl od letounů čtvrté generace zvládne více úkolů. Mizí tak potřeba nasadit další specializované stroje.

Ne nadarmo se F-35 říká „mini-awacs“, podle aliančního E-3 AWACS (Airborne Warning and Control System), tedy létajícího střediska velení a řízení, které umožňuje získávání informací s pomocí výkonného radaru a další elektroniky. Na plnění jednoho úkolu je také potřeba méně letadel páté generace. To vše šetří náklady.


Rozšíření letounů F-35 v Evropě a světě; větší foto / MO ČR

Armáda ČR navíc nenahrazuje pouze 14 Gripenů, ale také 24 podzvukových bitevníků L-159 ALCA. Zmenšuje se počet typů i celkový počet taktických bojových letadel českého letectva. Tím se sjednocuje výcvik pilotů a techniků, servis a infrastruktura.

„Nejdůležitější na letounu je opravdu technologická převaha. Prostě šetří životy. To je pro nás důležité,“ uvedl Řehka a zdůraznil, že při výdajích 2 % HDP na obranu nákup a provoz F-35 neohrozí další rozvoj ozbrojených sil.

Čeští odpůrci nákupu F-35 se často identifikují s politikou maďarského premiéra Viktora Orbána. Kontextová informace – Orbán hodlal koupit F-35, ale Američané nesouhlasili. Maďaři si museli nechat Gripeny, protože jinou možnost neměli.

„Naší hlavní prioritou, i v nové verzi právě zpracovávané a dokončované koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2035, zůstává výstavba těžké brigády,“ zdůraznil Řehka. „Rozhodně budeme rozvíjet vyvážené ozbrojené síly a armádu vševojskového charakteru. Tento letoun nás zároveň posouvá a urychluje nezbytně nutnou transformaci, především digitalizaci armády na bojišti. Což je i cesta Aliance“.

„Konec konců, co vidíte na slajdu [úvodní obrázek článku], to propojení různých systémů […] už od počátku počítáme s integrací této schopnosti do zbytku armády. Usilovně pracujeme v oblasti IT, v oblasti přípravy odborníků, datových polí, investic do nového moderního systému velení a řízení,“ zdůraznil Řehka.

Na konec generálporučík Řehka opět zdůraznil – po roce 2035 až 2045 na bojišti zůstane relevantní pouze letoun páté generace. Při obměně nadzvukového letectva proto dává naprostý smysl pořídit F-35. Jde také o dobré řešení z hlediska efektivity a ekonomičnosti provozu.

„Když se podíváme na F-35 Users Group, chceme, aby Česká republika seděla u stolu, kde jsou všichni naši důležití spojenci,“ řekl na závěr svého prosovou Řehka.

Cena F-35 ve srovnání s jinou platformou (v milionech korun)

Kategorie Jiná platforma % rozdíl F-35
Letoun 59 939 -5 % 56 947
Munice 11 415 0 % 11 415
Příslušenství, nemovitá infrastruktura, ostatní výdaje 56 953 +30 % 81 362
Celkem 128 307 +14 % 149 724


Setkání pacifické a evropské F-35 Users Group; větší foto / The Republic of Singapore Air Force

Poté se ujala slova Blanka Cupáková, vrchní ředitelka ekonomické sekce MO ČR. Paní Cupáková vedla český mezirezortní tým vyjednávající s Američany nákup F-35. Cupáková ocenila široké složení týmu, kde byli zástupci z ministerstva financí, průmyslu a zahraničí. Zapojeno je i ministerstvo pro místní rozvoj. To podle Cupákové ukazuje přesah programu F-35.

„Samozřejmě jsme vnímali v posledních týdnech, a naprosto logicky, ze strany veřejnosti obrovský hlad po číslech. Od začátku jsme se na to připravovali a můžu vás ubezpečit, že jsme tento projekt pojímali velmi komplexně. Jedná se o nejnáročnější, finančně i věcně, vyzbrojovací projekt v dějinách České republiky,“ vysvětlila na úvod Cupáková.

„Základní informací je částka, kterou projednal americký Kongres a kterou jste zaznamenali v médiích. 5,6 miliardy amerických dolarů. Po přepočtu zhruba 120 miliard korun. Částka vyjednaná a smluvní, tedy co projednala Vláda, je pět miliard dolarů,“ uvedla Cupáková.

Paní ředitelka zdůraznila, že Američané nikdy neprodávají jen letouny, ale celý systém zabezpečení provozu. Náhradní díly, servis, výcvik, munici, služby, opravy atd. (obrázek níže).

„Pokud se komplexně bavíme o částce pět miliard dolarů, nesmíme zapomenout na odvod v České republice daně z přidané hodnoty. To znamená odvody ve výši 22,3 miliardy korun,“ připomněla Cupáková s tím, že stěžejní a klíčové kritérium programu F-35 je závazek vydávat dvě procenta na obranu. Pokud se závazek dodrží, nákup a provoz F-35 neúměrně nezatíží rozpočet MO ČR.


Rozsah americké nabídky a náklady na pořízení/provoz F-35; větší foto / MO ČR

„Primární pořizovací náklady a nabídka Spojených států v letech 2024 až 2034, tedy ta nejnáročnější pořizovací etapa, nebudou platbou za jeden rok. Platby budeme realizovat v 11 letech. Samozřejmě abychom neohrozili, jak říkal náčelník generálního štábu, ostatní modernizační projekty,“ řekla Cupáková.

V částce pět miliard dolarů je navíc započítána inflační rezerva ve výši šesti procent – její využití záleží na vývoji cen materiálu, služeb nebo lidské práce. Rezerva činní 230 milionů dolarů (5,3 miliardy Kč). Jelikož jde o obří částku a platby proběhnou v dolarech, do hry také vstupuje měnové riziko. Proto se počítá s průběžným nákupem dolarů (za výhodný kurz), čímž se měnové riziko prakticky eliminuje.

Třetina nákladů programu F-35 ale zůstane v České republice, a to ve výši 43,8 miliardy Kč (vč. DPH):

„Stoprocentně budeme provádět výstavbu čáslavské základny, abychom dodrželi podmínky americké vlády. Navíc provozování letounů F-35 je primárně o využívání neuvěřitelného množství informací a jejich sdílení. Logicky je s tím spojen ze strany americké vlády požadavek na ochranu informací,“ vysvětlila Cupáková. Čáslavská základna musí zabezpečit příjem, zpracování, uložení, distribuci a zabezpečení obrovského množství dat. S tím je spojena i výstavba datových center na základně.

„Budeme potřebovat provádět kurzy pro personál, zájmena IT personál, který je 100% s tímto projektem úzce spjat, pro bezpečnostní personál. Provedeme určité kurzy v České republice. Poslední velkou položkou, co zůstane doma, je nákup paliva,“ uvedla Cupáková.

Výsledně tedy program F-35, zahrnující nákup platforem, munice, výcvik, vybudování provozního zázemí a získaní schopností „páté generace“, od roku 2024 do roku 2034 přijde na 149,7 miliardy Kč (vč. DPH) – třetina zůstane v České republice, zbytek půjde do Spojených států.

To vše platí při kurzu 21,2 korun za jeden americký dolar. „Samozřejmě může nastat výkyv kurzu. Na to jsme připraveni a máme v našem rozpočtu rezervu do výši deseti procent, abychom riziko pokryli,“ ubezpečila Cupáková.

Současně MO ČR provedlo projekci obranného rozpočtu do roku 2034. Na základě projekce, která má být velmi realistická, program F-35 za dané období ukousne průměrně 7,3 % rozpočtu MO ČR. V nejnáročnějším roce 2028 půjde o 12,3 %.

„Tato tvrdá data dávají jednoznačně najevo, že jako resort ministerstva obrany ufinancujeme ostatní projekty. Abych upřesnila, kolik se vydává z obraného rozpočtu na investiční projekty, je to v průměru 40 až 50 %,“ uvedla Cupáková.

Další klíčovou informací jsou provozní výdaje po roce 2034 – za komplexní roční provoz F-35, zahrnující palivo a munici, čeští daňoví poplatníci zaplatí 4,9 miliardy Kč vč. DPH.


Harmonogram projektu F-35; větší foto / MO ČR

Ke slovu se poté dostal generál Jaroslav Míka, šéf integrovaného pracovního týmu. Jeho úkolem je zavedení schopností páté generace do armády. Cílovým datem dosažení plných operačních schopností FOC (Full Operational Capability) je rok 2035. V té době dojde k úplnému ukončení provozu Gripenů (po 30 letech služby). Zároveň v roce 2029 dojde k vyřazení prvních 12 a v roce 2035 posledních 12 letounů L-159 (po 35 letech služby).

„Musíme vystavit patřičnou nemovitou infrastrukturu a proces již začíná. Nechtěli jsme projekt uspěchat. Na základě zkušeností aliančních partnerů jsme rozfázovali celý projekt tak, aby byl realistický, abychom ho ufinancovali, stihli postavit patřičnou infrastrukturu a připravili potřebný personál,“ uvedl generál Míka. Výstavba infrastruktury v Čáslavi skončí v roce 2030. Rok je rezerva na certifikaci. V roce 2031 tak na základně může přistát první F-35. První české F-35 opustí výrobní linku v roce 2029 [výroba se rozběhne o rok dříve]. Zůstanou však v USA a poslouží k výcviku českých pilotů a techniků.

„Polovina flotily [jedna letka] bude vyrobena do roku 2031, a poté se nám letouny počínaje rokem 2031 začnou postupně vracet ze Spojených států. S jejich provozem [F-35] počítáme od konce roku 2031. Další polovina flotily se vyrobí v letech 2032, 2033 a 2034. Kompletní flotilu získáme v roce 2034. Do roku 2035 se budeme věnovat neustálému cvičení [do dosažení FOC],“ uvedl generál Mika. Zjednodušeně řečeno – transformace českého letectva na letouny páté generace potrvá od letošního roku do roku 2035, přičemž počáteční operační schopnosti IOC (Initial Operational Capability) dosáhne první letka českých F-35 na konci roku 2031.

Díky špičkovému americkému výcviku již při dosažení IOC čeští piloti s F-35 budou schopni vést boj vzduch-vzduch, vzduch-země, omezeně boj proti protivzdušné obraně nebo provádět tankování ve vzduchu. Právě přístup k nejlepším instruktorům na světě, a k nejlepšímu leteckému výcviku, je další obrovskou devizou nákupu F-35. Současný pilotní výcvik ve Švédsku se s tímto absolutně nedá srovnávat.

Následně se ke slovu dostala vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce MO ČR Radka Konderlová. Ta přiblížila zapojení českého průmyslu do vývoje, výroby, provozu a výcviku F-35.


Průmyslová spolupráce; větší foto / MO ČR

„Tento projekt považuji za úplně nejdůležitější, protože letecký průmysl je vždy motorem inovací v průmyslu. Podařilo se nám vyjednat konkrétní projekty,“ zmínila na úvod Konderlová.

Česká republika, jako jeden z mála států, který není původním členem programu F-35, dojednala zapojení svého průmyslu. Konkrétně 14 projektů. Jde o obrovský úspěch. Například Polsko neřešilo žádné zapojení svého průmyslu.

„Jednali jsme přímo s hlavními dodavateli platformy, společnosti Lockheed Martin a dodavatelem motoru letounu, společností Pratt & Whitney. 11 projektů máme vyjednáno s Lockheed Martin, tři projekty s Pratt & Whitney. Za úplně největší úspěch považuji vyjednání tři konkrétních projektů, které jdou přímo do dodavatelského řetězce letounu páté generace. Pokud nejste v rodině programu, která se podílí na vývoji, tak je později velmi těžké spolupráci s průmyslem dojednat,“ vysvětlila Konderlová.

Průmyslovou spolupráci zpečetí samostatné smlouvy se zmíněnými americkými firmami. Američané budou také hledat další partnery v České republice.

Průmyslová spolupráce pokrývá čtyři oblasti – dodávky komponentů, výzkum a vývoj, pilotní výcvik a údržba / servis. Výrobu komponentů pro F-35 zajistí firmy Ray Service, PBS Velká Biteš, One3D, Honeywell Aerospace Olomouc a centrum HiLase, což je výzkumný ústav zaměřující se na laserové technologie.

Do dalších obranných projektů Lockheed Martin a Pratt & Whitney, tedy mimo program F-35, se zapojí PBS Velká Biteš, Aero Vodochody a Aerotech Czech. V oblasti výzkumu půjde o univerzity ČVUT, VUT Brno, VZLÚ a centrum HiLase.

„U pilotního výcviku se zaměříme na základní výcvik pilotů. Zde patří státní podnik LOM Praha spadající pod ministerstvo obrany a společnost Vrgineers zaměřující se na virtuální realitu a výcvik pomoci simulace. V oblasti servisu a oprav [simulátorů] půjde o VR Group a LOM Praha,“ uvedla Konderlová s tím, že existuje obrovský potenciál dojednat další projekty v oblastech umělé inteligence, robotiky, kybernetiky, systémů pro zpravodajství, průzkum a sledování atd.


Zapojení českých firem do programu F-35; větší foto / MO ČR

Součástí zapojení českých firem je náročná certifikace. „Pokud se chce nějaká firma dostat do dodavatelského řetězce, tak vždy musí projít procesem certifikace, který je v letectví a leteckém průmyslu vždy velmi náročný a velmi zdlouhavý,“ přiblížila Konderlová.

„Další možnosti poskytují jednání s italskou společností Leonardo, která je zapojená do partnerského programu F-35. Se společností Leonardo vyjednáváme realizaci průmyslového dne, kde bychom chtěli identifikovat další možné oblasti spolupráce přímo se společností Leonardo,“ nastínila další průmyslové možnosti Konderlová.

Spolupráce s italskou stranou je klíčová – část českých F-35 vznikne v italském závodu Cameri. Také veškerá údržba českých F-35, mimo běžnou letovou údržbu, proběhne v Cameri. Tak to řeší i další evropští provozovatelé F-35. Ostatně prvním zákazníkem Italů se v minulém roce stalo norské letectvo.

Na závěr paní ředitelka opět označila za velký úspěch vyjednání konkrétních projektů průmyslové spolupráce ve výši 15,3 miliardy korun, což z celkové částky tvoří přibližně 13 %.

„Nedívejme se optikou jiných strategických projektů [např. CV90], protože platforma F-35 je opravdu jiná technologická úroveň a dostat se do dodavatelského řetězce, nebo vyjednat další projekty výzkumu a vývoje, je velmi složité,“ řekla na závěr Konderlová.

Generál Mika poté opět přiblížil schopnosti F-35. „Většinu již řekl náčelník generálního štábu. Nicméně vše zopakuji. Jde o vlastnost obtížné zjistitelnosti stealth. Jde o jedinečné senzory každého letounu, takže nemusíte dokupovat další speciální kontejnery. Z těchto senzorů jde velké množství dat, plus z externích zdrojů, které se pak jedinečně fúzují na palubě letounu. Pilotovi to vytváří informační náskok nad případným nepřítelem. Protože jde o množství dat, je to i o distribuci dat vysokorychlostním data-linkem, kdy komunikují letouny F-35 sami mezi sebou a distribuují je ostatním uživatelům jednotlivých operačních domén,“ vysvětlil Mika.


Jedinečné vlastnosti F-35; větší foto / MO ČR

„Letoun začneme využívat naplno hned od prvních okamžiků [díky špičkovému výcviku] […] Je dostatečně autonomní, aby mohl operovat v prostředí velmi husté protivzdušné obrany,“ uvedl generál Mika. Současně se ohradil proti očerňování letectva, které údajně využívá Gripeny jen na deset procent. „Nevím, kde se toto číslo vzalo, protože působení proti vzdušným cílům je téměř 50 % každého taktického letounu. Proto jsme Gripeny pořizovali a přesně pro tyto úkoly jsme je používali na 100 %. A zrovna tak zodpovědně mohu říct, že využijeme na 100 % letoun F-35. K tomu nám pomůžou všechny [zmíněné] modernizační projekty.

F-35 navíc zpracuje a poskytne informace pro české uživatele ve všech doménách válčení. Data přitom nebudou proudit k českým uživatelům jen z 24 „senzorů“, ale na evropském kontinentě z navzájem komunikující sítě 600 „senzorů“

„Zařadíme se do velké rodiny. Přecházíme z platformy čtvrté generace, tak jako jiná letectva […], například Švýcarsko, Belgie, Holandsko, Dánsko, Norskou, Finsko,“ řekl na závěr svého krátkého vstupu generál Mika.

Ke konci semináře si vzala opět slovo paní ředitelka Cupáková a zdůraznila: „Podmínky americké vlády jsou velmi striktní. Americká vláda má specifické postupy, má jednoznačně daná pravidla, jakým způsobem vypadají smluvní ustanovení. […] Cena všech výrobků a služeb dodávaných americkou vládou je pro všechny stejná. Americká vláda potvrzuje a říká, že jedná s ostatními zeměmi tak, aby nevytvářela zisk a zároveň, aby nevytvářela dluh. Pro všechny je to stejné.“ České straně se však podařilo odpuštění poplatků ve výši 12,8 miliardy korun spojených s předchozím výzkumem a vývojem F-35.

Dále si mohli čeští piloti vyzkoušet plnohodnotný realistický 3D simulátor F-35 a udělat si velmi dobrou představu o schopnostech letadla. Obvykle americká strana zahraniční piloty pouští na velký simulátor F-35 až po podpisu smlouvy.


Simulátory jsou klíčovým prvkem koncepce F-35. Simulátory nové generace odstranily potřebu cvičné dvousedadlové verze F-35. Piloti v simulátorech stráví mnohem větší část výcviku než dosud. Tím se ušetří letové hodiny F-35; větší foto / Lockheed Martin

Podle Cupákové projekt F-35 vychází dlouhodobě ze strategických dokumentů a F-35 se stanou páteřními systémy Armády ČR (úvodní obrázek článku). Program F-35 je také spjat se zaváděním digitálních systémů velení a řízení propojujících veškeré techniku, jednotky a komponenty českých ozbrojených sil – jde o budování klíčové schopnosti moderní armády, bojování v síti (Network Centric Warfare). To je budoucnost válčení.

„Skutečně v tom vidíme pro celou Českou republiku obrovský potenciál. My jako stát, jako ministerstvo obrany České republiky, jsme požádali americkou vládu o průmyslovou spolupráci. To některé země ani neudělaly. Podařil se obrovský výsledek s potenciálem do budoucna. Má to potenciál v oblasti robotiky, vesmíru,“ uvedla na závěr Cupáková s tím, že celý její tým nad projektem strávil více než 10 000 hodin.

Následně přišel čas na dotazy z publika. Redaktora z Mladé Fronty Dnes zajímal další provoz Gripenů a jednotná suma za celý program F-35 do konce životnosti, tedy roku 2069.

Podle generála Micka letectvo skutečně počítá s provozem Gripenů do roku 2035. Je však v zájmu švédské i české strany se domluvit. Jednání o prodloužení pronájmu již se Švédy začaly.

„Ekonomickou“ otázku zodpověděla paní ředitelka Cupáková. První fáze programu F-35 do roku 2034 přijde na necelých 150 miliard korun. Při následných výdajích 4,9 miliardy ročně za program F-35 čeští daňoví poplatníci mezi roky 2024 až 2069 zaplatí 322 miliard korun. Za tuto dobu MO ČR získá podle odhadů 8,4 bilionu Kč – program F-35 tedy ukousne za toto období čtyři procenta armádního rozpočtu.

Dalšího, a posledního, tazatele zajímaly cenové náklady na prodloužení pronájmu Gripenů do roku 2035. Dnes MO ČR posílá švédské vládě, mimo palivo a náklady za personál, 1,7 miliardy Kč ročně. Od roku 2027, kdy končí pronájem, částka za pronájem vzroste o 30 až 40 % na 2,2 až 2,4 miliardy Kč ročně bez DPH, tedy zhruba tři miliardy Kč včetně DPH. S touto částkou MO ČR počítá. Důvod vyšší ceny je prostý – čím starší letouny, tím jsou náročnější a dražší na provoz.

Tímto posledním dotazem a odpovědí byl seminář ukončen.

Nahlásit chybu v článku


Související články

PREMIUM Odolné letecké základny pro budoucí české stíhačky

V tomto desetiletí se rozhodne o dalším osudu českého taktického nadzvukového letectva. Ať už ...

PREMIUM České letectvo: Všechny cesty vedou k F-35A Lightning II

Vzdušné síly České republiky preferují víceúčelovou stíhačku páté generace F-35A Lightning II. ...

Česká republika kupuje víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II a bojová vozidla CV90

Česká vláda pověřila k jednání ministryni obrany Janu Černochovou ve věci nákupu amerických ...

PREMIUM Zbraně pro české víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II za 20 miliard korun

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) vede s americkou vládou jednání o nákupu 24 ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Scotty
  10:21 31.10.2023

  V ČR vznikne centrum pro výcvik pilotů ...Zobrazit celý příspěvek

  V ČR vznikne centrum pro výcvik pilotů F-35.
  https://www.e15.cz/byznys/prum... Skrýt celý příspěvek

 • M123
  10:08 30.10.2023

  Blanka Cupáková: Žena, která za Česko vyjednává nákup F-35.
  https://www.youtube.com/watch?...

  Blanka Cupáková: Žena, která za Česko vyjednává nákup F-35.
  https://www.youtube.com/watch?...

 • liberal shark
  09:37 16.10.2023

  ...

  ...

 • RiMr71
  12:20 15.10.2023

  ...to je furt dokola a furt ti samí komouši/socani/ANOnisti/EU fanatici: Americké helikoptéry - "kňů kňů, EU voňavky jsou lepší kňů kňů" Americká letadla - "kňů kňů, F-35 cokoliv ...Zobrazit celý příspěvek

  ...to je furt dokola a furt ti samí komouši/socani/ANOnisti/EU fanatici:
  Americké helikoptéry - "kňů kňů, EU voňavky jsou lepší kňů kňů"
  Americká letadla - "kňů kňů, F-35 cokoliv ale prostě nééé, bude to drahý, nepotřebujeme to, nemáme to na to, Moskva se bude zlobit"

  ...souzi postavte se k tomu jako souzi a prostě řekněte že jako správní souzi nechcete zbraně z USA, protože jednak jsou to vrazi z wallstreetu a druhak se budou vaši sponzoři (až už ideoví nebo materiální) zlobit (tedy bát).

  ...ještě časem Abramsy a to už budou mozkové příhody... :)
  ________________

  Já mám spíš obavy, jestli se s ohledem na turbulentní období které furt graduje a kvasí dostaneme vůbec nějaké F-35. Protože jestli se do toho pustí USA/Izrael s Iránem, SevKor. bude masivně krmit rusáky, pak do toho práskne Čína s TW... aby jich sami amíci měli dost.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   12:41 15.10.2023

   Člověče, vy si z toho už děláte zeď nářků. Proč bychom neměli objednané F 35 dostat? Seriová produkce jede dobře a nejen v USA, také v Itálii. (to že mají dražší provozní náklady ...Zobrazit celý příspěvek

   Člověče, vy si z toho už děláte zeď nářků.
   Proč bychom neměli objednané F 35 dostat? Seriová produkce jede dobře a nejen v USA, také v Itálii. (to že mají dražší provozní náklady na hodinu provozu je fakt a řeší jej všichni uživatelé, také bohaté USAF a US NAVY)Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  23:11 13.10.2023

  Střídání stráží: Novým ochráncem českého nebe se stane F-35A
  http://czechairforce.com/news/...

  Střídání stráží: Novým ochráncem českého nebe se stane F-35A
  http://czechairforce.com/news/...

  • flanker.jirka
   22:10 14.10.2023

   Dobře napsané. Jen se připravte, že těch Baťovských 4,9 mld Kč na rok provozu bude nakonec 6 - 6,5 mld Kč.

   Dobře napsané. Jen se připravte, že těch Baťovských 4,9 mld Kč na rok provozu bude nakonec 6 - 6,5 mld Kč.

  • liberal shark
   09:38 16.10.2023

   Moc pěkný a profesionální článek. Takhle by měla vypadat komunikace ministerstva obrany.

   Moc pěkný a profesionální článek. Takhle by měla vypadat komunikace ministerstva obrany.

 • Scotty
  09:30 12.10.2023

  Růžička z ANO prezentoval jak si představuje armádní odborné doporučení. /„F-35 z nás nikdo nezpochybňuje, vynikající letoun. My jako opozice říkáme – potřebujeme ji na obranu ...Zobrazit celý příspěvek

  Růžička z ANO prezentoval jak si představuje armádní odborné doporučení.
  /„F-35 z nás nikdo nezpochybňuje, vynikající letoun. My jako opozice říkáme – potřebujeme ji na obranu ČR? My kdybychom byli u vlády, řekneme ne, nepotřebujeme. My bychom řekli, pane generále, udělejte vojenské doporučení, aby to tam nebylo, a vy byste to udělal,“ popsal Růžička otevřeně, že by vojákům byl ochotný nařídit, jak jejich vojenské doporučení má vyznít./
  https://denikn.cz/1255072/f-35... Skrýt celý příspěvek

  • Arccos
   12:49 12.10.2023

   Bohajeho, doufám, že se to celé podepíše a rozjede dřív, než se tihle mimoni dostanou zase k moci.

   Bohajeho, doufám, že se to celé podepíše a rozjede dřív, než se tihle mimoni dostanou zase k moci.

  • TF_HU
   11:43 13.10.2023

   Tohle je Růžičkova ukázka papalášismu a populismu. Politik nastavuje ozbrojeným silám cíl, ozbrojené síly provedou analýzu úkolu, zhodnotí zdroje a prostředky a řeknou, jak úkol ...Zobrazit celý příspěvek

   Tohle je Růžičkova ukázka papalášismu a populismu. Politik nastavuje ozbrojeným silám cíl, ozbrojené síly provedou analýzu úkolu, zhodnotí zdroje a prostředky a řeknou, jak úkol splní, co a proč ke splnění potřebují (poskytnou varianty). Civilní řízení poté alokuje prostředky, nebo volí úspornější variantu. Jestli chce Růžička alibistické krytí politických rozhodnutí, k tomu nepotřebuje armádu.Skrýt celý příspěvek

 • Radovan
  09:04 09.10.2023

  Informací o schváleném kontraktu, o schopnostech F35 atd. je hafo. Kdy ale dojde k podpisu smlouvy? Bude se s tím čekat až do Bílého domu pozvou Pavla nebo Fialu? Protože čím ...Zobrazit celý příspěvek

  Informací o schváleném kontraktu, o schopnostech F35 atd. je hafo. Kdy ale dojde k podpisu smlouvy? Bude se s tím čekat až do Bílého domu pozvou Pavla nebo Fialu?
  Protože čím dřív, tím líp. Takhle do toho bude opozice pořád šťourat a možná na tom i postaví kampaň do voleb - zrušíme nákup "předražených" stíhaček. Po podpisu smlouvy by s tím už nic neudělali. Nebo ne?Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   21:21 09.10.2023

   Kývnutí na nabídku USA a její schválení vládou znamená, že se smlouva vyjedná. Nabídka bude jistě nějak časově omezená, to nebude zítra ani za měsíc. Ale bude to.

   Kývnutí na nabídku USA a její schválení vládou znamená, že se smlouva vyjedná. Nabídka bude jistě nějak časově omezená, to nebude zítra ani za měsíc. Ale bude to.

 • Jan Grohmann
  07:55 08.10.2023

  Co se týče servisu českých F-35. Vypadá to, že drak se bude udržovat v Cameri, motory v Nizozemsku na letecké základně Woensdrecht. ...Zobrazit celý příspěvek

  Co se týče servisu českých F-35. Vypadá to, že drak se bude udržovat v Cameri, motory v Nizozemsku na letecké základně Woensdrecht.
  https://www.airandspaceforces....
  Jak často, po kolik letových hodinách, to je těžko z této pozice říct. Záleží na tom, jak často a intenzivně se budou české F-35 používat. Vtip je v tom, že F-35 sám podle toho, jak je intenzivně používán, hlásí čas do "velkého servisu".
  https://www.quora.com/How-much...
  ¨Cituji:
  Teď si ale představte, že by vaše auto dokázalo vygenerovat tabulku s předpovědí všech nákladů na tankování a údržbu na příštích pět let dopředu. Pak si představte, že by auto po každé jízdě automaticky aktualizovalo tabulku na základě toho, jak tvrdě nebo šetrně jste ten den jeli. No a jednou z fantastických vlastností letounu F-35 je, že počítač sleduje, co dělají všechny součásti a díly letounu. Například ví, jak dlouho může hydraulické čerpadlo A pracovat, než bude třeba vyměnit těsnění na čerpadle. Nebo jak dlouho vydrží pracovat řídicí plochy v levém křídle, než bude třeba přimazat otočný bod. Pak automaticky v reálném čase komunikuje s lidmi z údržby na zemi a říká jim, jaké oleje bude třeba doplnit a které díly jsou na 80 % své životnosti, a je tedy čas objednat náhradní díly dříve, než dosáhnou 100 %, aby náhradní díly dorazily včas. Software pro reaktivní a proaktivní údržbu letounu je jedním ze skutečných zázraků F-35, který jeho odpůrci z řad klávesnicových bojovníků příliš často přehlížejí.

  Co se týče servisu draku v Cameri, tak ten podle všeho bude probíhat šest měsíců.
  https://www.forsvaret.no/aktue...
  Norové první F-35 získali v roce 2017. První jejich F-35 letěl do Cameri v roce 2022, tedy po pěti letech. První český F-35 do Cameri poletí v roce 2036. Pak se zdá, že vždy české F-35 budou v Cameri na šestiměsíčním servisu draku. Ale teď spekuluji, nevím, jak to bude s Blockem 4, zda dojde k nějakým vylepšením údržby, Norové jsou na severu, u moře atd.

  Nevím, jak to bude s motory, ale do Nizozemska se samozřejmě nemusí posílat celá F-35, ale pouze motor. ČR kupuje jeden náhradní, takže pokud to chápu správně, v Čáslavi se prostě servisovaný motor vytáhne a pošle do Nizozemska. A mezi tím dotyčná F-35 bude létat s náhradním.
  https://www.defense-aerospace.... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   09:04 08.10.2023

   On ten jeden motor je zoufale málo. Takže se dá očekávat že v servisní smlouvě bude zahrnuté případné pořízení dalších.

   On ten jeden motor je zoufale málo. Takže se dá očekávat že v servisní smlouvě bude zahrnuté případné pořízení dalších.

   • IS-3
    12:14 11.10.2023

    No nevím, když jsem totéž nadnesl před časem i já, bylo mi zde expertama vysvětleno, že jeden motor je úplně v pohodě. :)

    No nevím, když jsem totéž nadnesl před časem i já, bylo mi zde expertama vysvětleno, že jeden motor je úplně v pohodě. :)

  • Shania
   11:15 08.10.2023

   takze vse ostatni lokalne? zvladat to budou nasi mechanici a nebo se pocita s kontraktory?

   takze vse ostatni lokalne? zvladat to budou nasi mechanici a nebo se pocita s kontraktory?

   • Jan Grohmann
    08:00 09.10.2023

    Jak říkal generál Milka. U konceptu F-35 jsou dvě úrovně údržby - základní meziletová - tu bude dělat Čáslav. Po dva roky (asi) bude na Čáslavi působit podpůrný technický personál ...Zobrazit celý příspěvek

    Jak říkal generál Milka. U konceptu F-35 jsou dvě úrovně údržby - základní meziletová - tu bude dělat Čáslav. Po dva roky (asi) bude na Čáslavi působit podpůrný technický personál z Lockheedu a PaW. Pak si to budeme dělat sami.

    Druhá úroveň je "depot" - po pěti letech půjdou draky na šesti-měsíční údržbu do Itálie. Vypadá to, že od roku 2036 bude vždy jeden až dva české F-35 v Itálii. Ostatně asi proto Dánové koupili 27 F-35, aby vždy měli k dispozici dvě plnohodnotné letky po 2x12 letounech.

    Pak po nějaké dobře přijde na repase motor do Nizozemska. Ale Block 4 má mít pokročilejší motor, který tak nebude trpět přehříváním. Takže by měla být údržba snadnější a méně častá.

    Bylo by fajn, kdyby naší ambicí - našeho dopravního letectva - byl transport motorů F135 z Čáslavi do Nizozemska v Case nebo v novém větším dopravním letadle.

    Uvidíme, jaké výhody přinese ten Block 4. Mělo by jít o výrazně pokročilejší F-35 než současné.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   18:29 08.10.2023

   Svou diagnostiku umí a uměl i Gripen. Díky tomu a způsobu servisu došlo ke snížení technického personálu.

   Svou diagnostiku umí a uměl i Gripen. Díky tomu a způsobu servisu došlo ke snížení technického personálu.

   • rtep
    12:24 09.10.2023

    ale tady nikdo nikdy netvrdil že Gripen je špatné letadlo jen už není dost dobré a ano verze E/F ho zase posunula dopředu, jen prostě už narazila i tato verze na limity své ...Zobrazit celý příspěvek

    ale tady nikdo nikdy netvrdil že Gripen je špatné letadlo
    jen už není dost dobré
    a ano verze E/F ho zase posunula dopředu, jen prostě už narazila i tato verze na limity své konstrukční filozofie a může se vylepšovat po stránce motorů, radaru, elektroniky nicméně stále to bude letadlo 4 generace vylepšená na 4,5 nebo 4,75 nebo 4,90 generaci, ale 5 generace to nikdy prostě nebudeSkrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     16:01 11.10.2023

     Však o tom tu j nikde nic takového nepíšu. Jen říkám, že díky digitalizaci a modulární struktuře ten stroj zjednodušuje kontrolu a přípravu k nasazení. Čím dochází ke snižování ...Zobrazit celý příspěvek

     Však o tom tu j nikde nic takového nepíšu. Jen říkám, že díky digitalizaci a modulární struktuře ten stroj zjednodušuje kontrolu a přípravu k nasazení. Čím dochází ke snižování nezbytného personálu. Stejně tak nastane i u F35.Skrýt celý příspěvek

 • Proxy
  07:27 07.10.2023

  Asi jako ostatní by mě zajímaly detaily jednání se Švédy. Osobně jsem pro menší kompromis dolétání Gripenů do životnosti draků a navazující přechod na F-35 (spojeno s pomalejším ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi jako ostatní by mě zajímaly detaily jednání se Švédy. Osobně jsem pro menší kompromis dolétání Gripenů do životnosti draků a navazující přechod na F-35 (spojeno s pomalejším růstem armádního rozpočtu).
  Ale jestli Švédové opravdu podmínili přenechání C/D nákupem E/F, tak to pro nás moc smysl nedává...Skrýt celý příspěvek

  • Riiiederner
   08:56 07.10.2023

   Osobně si to nemyslím , Švédi ty naše olétané C/D těžko využijí , maximálně by je mohli poslat Ukrajincům nic víc s nimi asi nenadělají a když za ně budeme dál platit ještě více ...Zobrazit celý příspěvek

   Osobně si to nemyslím , Švédi ty naše olétané C/D těžko využijí , maximálně by je mohli poslat Ukrajincům nic víc s nimi asi nenadělají a když za ně budeme dál platit ještě více než doteď rádi nám je tu nechají.Skrýt celý příspěvek

   • Proxy
    11:29 07.10.2023

    "Nabídka se týká toho, že by nám švédský stát přenechal dnes pronajaté Gripeny C/D, za předpokladu, že si koupíme nových 12 Gripenů E," Těch článků je víc, ale je to ...Zobrazit celý příspěvek

    "Nabídka se týká toho, že by nám švédský stát přenechal dnes pronajaté Gripeny C/D, za předpokladu, že si koupíme nových 12 Gripenů E,"
    Těch článků je víc, ale je to z:
    https://www.ceskenoviny.cz/zpr... Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     05:52 08.10.2023

     Ono je to složitější. Nabídka je jak jste ji popsal, ale pro veřejnost. Reálně by to obnášelo nejen nákupu E/F, ale i modernizaci C/D. K tomu je potřeba přičíst naklady na odkup ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono je to složitější.
     Nabídka je jak jste ji popsal, ale pro veřejnost.
     Reálně by to obnášelo nejen nákupu E/F, ale i modernizaci C/D. K tomu je potřeba přičíst naklady na odkup logistiky. Přenechání draků neznamená celé náklady. Při nakupu nových letadel tvoři samotná letadla pouze cca 30% ceny.

     Švédové umí také počitat, takže cena po 2027 bude za pronájem cca 3ml. Kč/rok. 35-27= 8×3=24mld. Kč.+náklady modernizace.Skrýt celý příspěvek

  • Profesor
   10:10 07.10.2023

   Nechápu, že připouštíte "pomalejší narůst armádního rozpočtu".
   Ta dvě procenta HDP jsou tak jako tak minimum.

   Nechápu, že připouštíte "pomalejší narůst armádního rozpočtu".
   Ta dvě procenta HDP jsou tak jako tak minimum.

   • flanker.jirka
    10:45 07.10.2023

    :-) v tom je možná skrytý ten detail, HDP nemusí jen růst, může i klesat. Pak Vám reálná čísla pro obranu budou padat.

    :-) v tom je možná skrytý ten detail, HDP nemusí jen růst, může i klesat. Pak Vám reálná čísla pro obranu budou padat.

  • Matesaax
   10:21 07.10.2023

   Tak pokud tu Gripeny budou do roku 35,tak budou stejně prakticky doletane.

   Tak pokud tu Gripeny budou do roku 35,tak budou stejně prakticky doletane.

   • Proxy
    11:12 07.10.2023

    Jednu hodnotu životnosti jsem našel 50 let, druhou 8000 letových hodin. Takže s naším průměrem na letadlo 145 hodin ročně by byl čas teoreticky až do padesátých let, pokud by se ...Zobrazit celý příspěvek

    Jednu hodnotu životnosti jsem našel 50 let, druhou 8000 letových hodin. Takže s naším průměrem na letadlo 145 hodin ročně by byl čas teoreticky až do padesátých let, pokud by se pořešila smlouva :DSkrýt celý příspěvek

    • Arthur
     14:33 07.10.2023

     A hlavne podľa SAABU využívate súčasné Gripeny C/D MS20 Block 1 cca na ~35% pričom Švedi, ale aj Maďari modernizujú na MS20 Block 2.2 a v pláne je aj MS20 Block 3 a MS2 Block 4.

     A hlavne podľa SAABU využívate súčasné Gripeny C/D MS20 Block 1 cca na ~35% pričom Švedi, ale aj Maďari modernizujú na MS20 Block 2.2 a v pláne je aj MS20 Block 3 a MS2 Block 4.

    • darkstyle
     16:25 07.10.2023

     Akú veľmi náročnú generálku treba pri tom spraviť?

     Určite motory na Gripene nevydržia ani 8000 ani 4000 hodín.
     Je to niekde okolo 2000..

     Akú veľmi náročnú generálku treba pri tom spraviť?

     Určite motory na Gripene nevydržia ani 8000 ani 4000 hodín.
     Je to niekde okolo 2000..

    • Scotty
     16:57 07.10.2023

     Švédové zatím plánují Gripen C provozovat také do roku 2035. Co s nimi bude dál je otázka. Patrně přežijí déle ve službě Gripeny D a Céčka budou postupně odstavovány do zálohy. Čím ...Zobrazit celý příspěvek

     Švédové zatím plánují Gripen C provozovat také do roku 2035. Co s nimi bude dál je otázka. Patrně přežijí déle ve službě Gripeny D a Céčka budou postupně odstavovány do zálohy. Čím budou ta letadla starší tím se budou logicky zvedat i náklady na údržbu a podstatně dříve se dostanou do bodu kdy je přestane být smysluplně provozovat z hlediska cena/výkon.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      18:31 08.10.2023

      Rozdíl mezi C D je v tom, že D je spárka...

      Rozdíl mezi C D je v tom, že D je spárka...

     • Scotty
      20:28 08.10.2023

      Kupodivu o tom vím... Déčka budou létat jako cvičné letadlo pro Gripen E. Švédové původně se spárkou F ani nepočítali. Prosadila si ji Brazílie. Takže ve Švédsku bude Déčko létat ...Zobrazit celý příspěvek

      Kupodivu o tom vím...
      Déčka budou létat jako cvičné letadlo pro Gripen E. Švédové původně se spárkou F ani nepočítali. Prosadila si ji Brazílie. Takže ve Švédsku bude Déčko létat dlouho po odstavení Céček.Skrýt celý příspěvek

  • D.i.p
   11:22 07.10.2023

   Jenže ten nákup nových 12 Gripenů E s ponecháním starých C stojí 35 mld. Vs. 150 mld za F-35. Je pravda, že bychom F-35 nakonec pořídit museli, ale mohlo by to být později bez ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenže ten nákup nových 12 Gripenů E s ponecháním starých C stojí 35 mld. Vs. 150 mld za F-35. Je pravda, že bychom F-35 nakonec pořídit museli, ale mohlo by to být později bez pressu a třeba i za výhodnějších podmínek. A bylo by to rozšíření letectva nikoli jeho zmenšení. Prostě 24 letadel je málo i kdyby byli desetkrát lepší.Skrýt celý příspěvek

   • rtep
    14:03 07.10.2023

    a když jste byl malý na hlavičku vás maminka omylem neupustila ? 1 ) cena za 12 gripenů 35 miliard a to jste našel kde - to matematicky berete jako levnější ? počítal jste do ...Zobrazit celý příspěvek

    a když jste byl malý na hlavičku vás maminka omylem neupustila ?

    1 ) cena za 12 gripenů 35 miliard a to jste našel kde - to matematicky berete jako levnější ? počítal jste do toho že těch ponechaných 14 stavajících musí projít hodně hloubkou aktualizací aby vydrželi
    2) cena 150 miliard je složena ze dvou cena z cena za F 35 tj 106 miliard ta je dá se říci nový nakup na základě objednávky a druhé ceny 44 miliard v nichž je DPH z první ceny ( tj jde zpět do státního rozpočtu ) a z ceny za opravu čáslavi kterou musíme udělat tak jako tak protože f35 budou mít okolo nás skoro všechny státy tj dle smlouvy musíme být připraveni umožnit jim přistátí a natankování se servisem a to bohužel čáslav už nedá, 20 let se dělali jen opravy typu zameť a vymalujSkrýt celý příspěvek

    • D.i.p
     14:31 07.10.2023

     UTFG, 35 mld je již známá nabídka.

     UTFG, 35 mld je již známá nabídka.

     • darkstyle
      16:32 07.10.2023

      Nie, nie je.. Nenájdete to na žiadnom Švedskom dokumente.. Iné štáty zverejnili oficiálne ponuky Švédov - vždy bola cena za ks vyššia ako pri F-35.. Zrazu by pri násobne menšej ...Zobrazit celý příspěvek

      Nie, nie je..

      Nenájdete to na žiadnom Švedskom dokumente..

      Iné štáty zverejnili oficiálne ponuky Švédov - vždy bola cena za ks vyššia ako pri F-35..
      Zrazu by pri násobne menšej objednávke, dostane AČR polovičnú cenu??

      To je rozprávka..

      Plus Švédi nevyrábajú samostatne žiadnu výzbroj..
      Všetko treba objednať samostatne v USA alebo Nemecku..

      Taktiež výcvik u Gripenu je minimálni, v USA dostanete všetko..

      To sú desiatky MLD..Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:05 07.10.2023

      Ne, není. To je marketingový bullshit co tu vypustil Saab.

      Ne, není. To je marketingový bullshit co tu vypustil Saab.

     • Laci
      08:26 08.10.2023

      Známa informace je, že ona švédská veřejně známá cena nemá nic společného se skutečně nabízenou švédskou cenou v dokumentech.

      Známa informace je, že ona švédská veřejně známá cena nemá nic společného se skutečně nabízenou švédskou cenou v dokumentech.

   • Scotty
    17:04 07.10.2023

    Pokud by s pořídil Gripen E už by se nikdy žádná F-35 nepořídila. Po dolétání starých Céček by se logicky musela nakoupit další letka Éček. Také to že by 12 Gruipenů E stálo v ...Zobrazit celý příspěvek

    Pokud by s pořídil Gripen E už by se nikdy žádná F-35 nepořídila. Po dolétání starých Céček by se logicky musela nakoupit další letka Éček.
    Také to že by 12 Gruipenů E stálo v nákupu 35 miliard je nesmysl. To je porovnání holé ceny letadel versus ceny systémové u F-35 včetně přestavby infrastruktury. Tedy naprostý bullshit co tu rozšiřuje Saab. Mimochodem stejně zkreslující údaje uváděli už při prvním nákupu nadzvukových letadel.

    / Prostě 24 letadel je málo i kdyby byli desetkrát lepší./
    Ovšem 24 Gripenů by bylo dostačujících? Co je to za kravinu?Skrýt celý příspěvek

    • D.i.p
     02:15 08.10.2023

     Těch 150 mld není s přestavbou infrastruktury. To je ještě další plus. Nemáte informace.

     Těch 150 mld není s přestavbou infrastruktury. To je ještě další plus. Nemáte informace.

     • rtep
      09:39 09.10.2023

      to mate pravdu že nemáte informace stačí si pustit na novinkách či zde odkaz kde je to ..aspoň myslím , že pro ty co používají mozek, jasně a srozumitelně vyčísleno cena za ...Zobrazit celý příspěvek

      to mate pravdu že nemáte informace
      stačí si pustit na novinkách či zde odkaz kde je to ..aspoň myslím , že pro ty co používají mozek, jasně a srozumitelně vyčísleno

      cena za letadla, záakladní munici, vybavení pilotů, kompletní výcvik pilotů ( tj výcvik A-A, výcvik A-G, tankovaní, elektronický a ostatní - ne jako za švedy tohle je knipl, takhle se to startuje a ahoj ) dále vybavení pilotů ( speciální na míru vyráběná přilba a kombinéza ) dále nástroje pro udržbu, výcvik techniků, na 2 roky podpůrný tým pro kontrolu a výcvik oprav a pilotáže v čechách, co obsahuje vašich inzerovaných 35 miliard nikdo neví, zaklad toho co obsahuje těch 106 miliard u F 35 jsem zhruba popsal, jo a chybí tam uvedený simulátor pro nacvik v roji
      dalších 22 miliard je DPH jak je inzerováno - ty být ze zákona musí ale je to jen přelití v rámci státu
      a nakonec je uváděných 22 miliard na rekonstrukci základy čáslav a výstavbu nových krytů včetně dphSkrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:19 09.10.2023

      Myslím že informace nemá někdo jiný...

      Myslím že informace nemá někdo jiný...

 • Arthur
  21:09 06.10.2023

  Pokiaľ nehildujete len jednostranným informáciam tak tu je časť diskusie nielen o F-35.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Pokiaľ nehildujete len jednostranným informáciam tak tu je časť diskusie nielen o F-35.

  https://www.youtube.com/watch?...

  • JVit
   22:17 06.10.2023

   Jakym jednostranym informacim? Co to placas? Za posledni dva tri tydny se to ve vsech mediich doslova hemzi rozhovory a nazory celeho spektra zastancu i odpurcu F-35. A ted k ...Zobrazit celý příspěvek

   Jakym jednostranym informacim? Co to placas? Za posledni dva tri tydny se to ve vsech mediich doslova hemzi rozhovory a nazory celeho spektra zastancu i odpurcu F-35.
   A ted k debate ve videu.
   Chudak pan major. Jak tam musel vyvracet ty Vojackovy zvasty.Skrýt celý příspěvek

  • Shania
   23:39 06.10.2023

   nemam zadne pochybnosti, ze by vojackovi to vysvetleni stacilo.

   nemam zadne pochybnosti, ze by vojackovi to vysvetleni stacilo.

  • flanker.jirka
   10:50 07.10.2023

   Pěkná maximálně věcná diskuse až na toho polospícího pána vedle A. Svobody. Jen mazal armádní med kolem huby. (50 let provozu, postupné získávání schopností, úplně jako přes ...Zobrazit celý příspěvek

   Pěkná maximálně věcná diskuse až na toho polospícího pána vedle A. Svobody. Jen mazal armádní med kolem huby. (50 let provozu, postupné získávání schopností, úplně jako přes kopírák při zavádění Gripenů) Je jednoznačnou chybou nepořídit nyní více munice, ať už v rámci programu F 35 nebo i pro Gripeny do roku 2035 v jiné akvizici. Tím, že na F 35 se stojí fronta jako na Brno, má AČR jedinečnou šanci získat zkušenosti s moderní municí předem díky možnosti používání pod Gripenem. Válka v Evropě nebude až po získání FOC F 35 v AČR, ale probíhá již dnes!Skrýt celý příspěvek

   • Pavka
    11:34 07.10.2023

    Na případu F-35 se myslím ukazuje, že už i armáda začíná být asertivní vůči politickým představitelům naší země. Tedy, že čestné "držet hubu a krok" s vedením všehoschopné ...Zobrazit celý příspěvek

    Na případu F-35 se myslím ukazuje, že už i armáda začíná být asertivní vůči politickým představitelům naší země. Tedy, že čestné "držet hubu a krok" s vedením všehoschopné politické reprezentace za posledních 30 let opravdu nikomu nepomůže (kromě té politické reprezentace). Tedy už i zde pochopili, že když půjde do tuhého, tak problém dlouholetého podfinancování a špatných akvizic, kterým politici prokazatelně znemožnily instituci na danou situaci účinně reagovat, tak jakákoliv politická reprezentace bez mrknutí jako viníka označí právě danou instituci a ještě s tou drzostí jí vlastní, že se přeci měli ozvat!

    Tedy teď armáda po zásluze doplácí na dlouhodobé "přitakávání" politické reprezentaci, v tomto konkrétním případě že "Gripen je nejlepší stroj všech dob". A laická veřejnost je tak celkem oprávněně zmatena kde se vzal ten armádní obrat pro z čista jasna naprosto samozřejmou volbu F-35, když ještě dva roky zpět bylo F-35 i armádou označováno jako sci-fi.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:41 07.10.2023

     V armádě by měl nyní někdo najít koule na to, aby přišel a doložil co vše je potřeba dopracvoat na projektech, které se kvůli škrtům v rozpočtech osekaly a stihly zastarat dříve ...Zobrazit celý příspěvek

     V armádě by měl nyní někdo najít koule na to, aby přišel a doložil co vše je potřeba dopracvoat na projektech, které se kvůli škrtům v rozpočtech osekaly a stihly zastarat dříve než byly dotaženy do konce.
     Vysocí důstojníci jsou přímo vděční za svou karieru politikům, stačí se podívat na čí návrh kdo jmenuje generály, a to občas něco stojí. A pak se stačí podívat za jaký tým (firmu) pak generálové ve výslužbě kopou.

     Gripen C/D byl v době jeho výběru dobrou volbou. Ale je nutné chápat, že tak jak starou škodovku doma všichni rádi vymění za novou, tak i Gripen se musí nahradit něčím novějším.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:08 06.10.2023

  Tetka s vizáží selky se pochopitelně bude ohánět souhlasnými názory.Určitě i z řad odborníků zazněly opačné.Ale co už s tím, že? Ohledně JAPCC šlo spíše o lobbing než analýzu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Tetka s vizáží selky se pochopitelně bude ohánět souhlasnými názory.Určitě i z řad odborníků zazněly opačné.Ale co už s tím, že?
  Ohledně JAPCC šlo spíše o lobbing než analýzu, protože společnost má blízko k LM.
  Byl takový tendr netendr.Typické pro armádní zakázky.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   10:36 07.10.2023

   Ono je problém, že je odborník a "odborník". Tak jako je slušný diskutér a "diskutér". "Tetka s vizáží selky". Joo ty budeš velkej kabrňák... Kdo nevěří ať si něco zjistí třeba ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono je problém, že je odborník a "odborník". Tak jako je slušný diskutér a "diskutér".

   "Tetka s vizáží selky". Joo ty budeš velkej kabrňák...

   Kdo nevěří ať si něco zjistí třeba o jistém Američanovi jménem Pierre Sprey.

   To byl tak velký odborník až loboval proti vzniku nejúspěšnějšího bojového letounu moderní doby...Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  18:54 06.10.2023

  Velmi dobře vysvětlené rozdíly mezi 4. a 5. generací letadel můžete aktuálně najít na ivysílání ČT v pořadu Perimetr s dnešním datem.

  Velmi dobře vysvětlené rozdíly mezi 4. a 5. generací letadel můžete aktuálně najít na ivysílání ČT v pořadu Perimetr s dnešním datem.

  • darkstyle
   20:21 06.10.2023

   .

   .

  • Scotty
   21:58 06.10.2023

   Minimálně tam zazní jak je to s těmi opravami.

   Minimálně tam zazní jak je to s těmi opravami.

   • Shania
    23:49 06.10.2023

    jo rekli akorat, ze misto tri stupnu budou jen dva, takze to rozhodne nevypada jen an vymenu gum..

    jo rekli akorat, ze misto tri stupnu budou jen dva, takze to rozhodne nevypada jen an vymenu gum..

 • tomas.foldyna
  07:40 06.10.2023

  Dovolím si jednu poznámku směrem k odpůrcům F-35 (teď odhlédnu od skutečnosti, že jejich motivy jsou různé...) Kdybychom - opakuji KDYBYCHOM - byla nějaká izolovaná země, která by ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si jednu poznámku směrem k odpůrcům F-35 (teď odhlédnu od skutečnosti, že jejich motivy jsou různé...)
  Kdybychom - opakuji KDYBYCHOM - byla nějaká izolovaná země, která by měla vždy jen chránit zuby nehty své území proti všem okolním sousedním agresorům, tak by opravdu byly větší priority výzbroje než letoun 5.generace, jestli by nám ho tehdy někdo prodal.
  V takovém případě bychom se snažili mít přesycený prostor silnou PVO, mít vycvičeny statisíce záloh, mít na skladech a schopni vyrobit miliony min a další munice, možná i tisíce dělostřeleckých systémů a raketometů, desetitisíce minometů, PTŘS všeho druhu, připravené zabetonované obranné linie, mít raketové systémy a střely s plochou dráhou letu odpalované ze země schopné ničit logistiku agresora atd. a dnes také množství bezpilotních prostředků všeho druhu a obrany proti nim. Nějaké maličké letectvo bychom snad měli hlavně na "air-policing" - s co nejlevnějšími letouny. Možná bychom nebudovali ani těžkou brigádu - škoda peněz.
  ALE. protože jsme součástí nějakého uskupení, tak je vysoce pravděpodobné, že budeme působit v rámci mezinárodních sil a daleko dříve, než na vlastním území, budeme bojovat někde na vzdálených přístupech na vnějších hranicích NATO. A tam naše F-35 a těžká brigáda s CV90 a tanky Leopard budou užitečným a vítaným "kolečkem" v celém mechanismu. Nemluvě o dobré kompatibilitě a zjednodušení logistiky i údržby v rámci aliance, kde mnoho dalších zemí bude mít taky F-35.
  Nenapsal jsem nic nového, ale asi je to potřeba některým lidem stále dokola opakovat.Skrýt celý příspěvek

  • Profesor
   09:12 06.10.2023

   Přinejmenším ta těžká brigáda by byla potřeba i pro obranu vlastního území.
   A naopak silná PVO je nutná i pro současnou politickou konstelaci.

   Přinejmenším ta těžká brigáda by byla potřeba i pro obranu vlastního území.
   A naopak silná PVO je nutná i pro současnou politickou konstelaci.

  • flanker.jirka
   17:45 06.10.2023

   Nesledujete válku na Ukrajině? Obě strany jsou schopny s relativně levnými bezosádkovými stroji působit hluboko na území nepřítele. To vše Vám bude hrozit i v případě nasazení v ...Zobrazit celý příspěvek

   Nesledujete válku na Ukrajině? Obě strany jsou schopny s relativně levnými bezosádkovými stroji působit hluboko na území nepřítele. To vše Vám bude hrozit i v případě nasazení v zahraničí, útoky na vlastní logistiku, místa vyvedení sil a infrastrukturu všeho druhu. Musíte míst prostředky na proti takovým útokům.
   Jak máte chráněnou čáslavskou základnu? Zamezí někdo tomu, aby se při prvním úderu celé taktické letectvo nestalo minulostí? Stíhačky jsou na zemi nejzranitelnější.
   Nebo budete proti malým dronům používat AIM 120 za více než milon USD?Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    20:22 06.10.2023

    Jirko sledujeme tú vojnu.. Napriek množstvu ruSSkých dronov stále Ukrajinské letectvo pôsobí.. Aj lietadlá aj vrtuľe.. Ako sám vieš F-35 má praktický o 50% väčší dolet ako bežné ...Zobrazit celý příspěvek

    Jirko sledujeme tú vojnu..

    Napriek množstvu ruSSkých dronov stále Ukrajinské letectvo pôsobí..
    Aj lietadlá aj vrtuľe..

    Ako sám vieš F-35 má praktický o 50% väčší dolet ako bežné lietadlá.. oproti Mig-29 a starším asi aj 2x..

    Takže bude môcť pôsobiť z väčšej diaľky..

    FPV drony majú dolet od par km po pár desiatok km..

    Tých čo doletia tak ako F-35 sú stroje MALE..

    Tie stoja dosť veľa, a je ich vidno na radare bez problémov..
    MALE dronov sa obecné vyrobilo menej ako stíhačiek.. ich cena je v desiatkach miliónov takže AMRAAM by som v kľude po tom vypálil.. dokonca stačí sidewinder..

    Čáslav ak by bola v ohrození tak môžu F-35 odletieť do Nemecka, krajiny Beneluxu či Dánska alebo do Talianska..

    Všade tam je zázemia habadej..

    NATO a aj Česko má tankovacie lietadlá (vďaka prenájmu to Česko)..

    Takže to nie je problém čo píšete..

    Aj keby sa lietadla zničili, piloti vedia dostať z linky čo vyrobí 240 ks ročne pri plnom potenciáli dosť rýchlo lietadlo..

    Vycvičených pilotov budeme/te mať..

    Česko je NATO a NATO je Česko..Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     09:58 07.10.2023

     Tak že ochrana letecké základny spočívá v tom, že letadla utečou pryč? Stále se asi nechápeme. Pokud na ČR někdo zaútočí podobným způsobem jako na Ukrajinu, tak vojenské základny ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak že ochrana letecké základny spočívá v tom, že letadla utečou pryč? Stále se asi nechápeme. Pokud na ČR někdo zaútočí podobným způsobem jako na Ukrajinu, tak vojenské základny budou první na ráně.
     Pokud uvažujete pouze útok pomocí MALE, tak se díváte už zpět a ne dopředu. Napříkad Írán umí i ŘSPDL s velkým doletem a schopných létat při zemi. Počítejte, že potom co vidíme na Ukrajině bude podobných dronů a ŘSPDL na světě přibývat. Výroba se zlevňuje a hodně států dnes kouká, zda jsou schopni doma vyrobit malou turbínku (jako například PBS) pro takové účely.
     Bez obrany vlastní infrastruktury nelze celkovou obranu státu vést úspěšně.Skrýt celý příspěvek

     • Profesor
      10:21 07.10.2023

      Ochrana letecké základny spočívá v silné PVO. Letadla si svoji základnu také mohou bránit sama. Ochrana letadel spočívá v zodolněných krytech, rozptýlení letadel a jejich dočasné ...Zobrazit celý příspěvek

      Ochrana letecké základny spočívá v silné PVO.
      Letadla si svoji základnu také mohou bránit sama.
      Ochrana letadel spočívá v zodolněných krytech, rozptýlení letadel a jejich dočasné přemístění na záložní letiště apod.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      16:38 07.10.2023

      Jirko Pokiaľ viem, tak armáda kúpila PVO pred stíhačkami, a dostane ich oveľa skôr ako F-35. Dokonca je čas dokúpiť ešte PVO, pred dodaním.. Takže Irán má dron s doletom ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirko

      Pokiaľ viem, tak armáda kúpila PVO pred stíhačkami, a dostane ich oveľa skôr ako F-35.
      Dokonca je čas dokúpiť ešte PVO, pred dodaním..

      Takže Irán má dron s doletom 1200-1500km, ktorý letí pri zemi, nevidáva žiadne zvuky?

      A dokážu ich sekať ako Baťa cvičky??

      Keď ma dnes Irán, budeme ich mať my v NATO..Skrýt celý příspěvek

   • cnapo
    12:50 07.10.2023

    Zadne obavy kdyby jste sledoval odbornou komunitu tak byste vedel ze letos probehl Dron Shield 2024 ktery akceleroval AD systemy a ACR ziskala jasny prehled o moznych systemech. ...Zobrazit celý příspěvek

    Zadne obavy kdyby jste sledoval odbornou komunitu tak byste vedel ze letos probehl Dron Shield 2024 ktery akceleroval AD systemy a ACR ziskala jasny prehled o moznych systemech. Znovu opakuji nesnazte se vyvolat pocit ze jsou v aACR jen blbci. Verte ze POV a koncept ochrany MV pro tridu 1 mikro, mini a small je uz navrzen a vyssi tridy bere PVO ktere se samozrejme musi doplnit vyssimi systemy nad úrovni Spyder. Verte nebo ne ale v ACR nejsou jen blbci!Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     14:48 07.10.2023

     Děkuji.

     Děkuji.

    • Pavka
     10:31 08.10.2023

     cnapo: Obavy jsou nejen že na místě, a reálně se bavíme nejen o očividném zaostávání za vývojem ve všech oblastech technického vědění, ale především se nám nedaří míru toho ...Zobrazit celý příspěvek

     cnapo: Obavy jsou nejen že na místě, a reálně se bavíme nejen o očividném zaostávání za vývojem ve všech oblastech technického vědění, ale především se nám nedaří míru toho zaostávání alespoň brzdit. A teď zase věřte vy, že technologie používaná v současných dronech je dostupná minimálně od roku 2010, kdy ležela na chodníku a doslova každý si ji mohl vzít použít. Tedy již v té době bylo zřejmé, že se nejpozději do 10 let z toho stane záležitost, která bude mít na koncept válčení podobně disruptivní účinek jako v historii příchod letectví na osud bitevních lodí. Tedy kdyby v armádě (a ostatně ve většině technických oborů) poslední desítky let v ČR pravidelně nevítězila naprostá ignorace, tak samozřejmě v roce 2023 již má AČR pokročilé dronové a protidronové systémy zavedeny. My tak nejenže nemáme zavedeno z této oblasti v podstatě nic, ale především na všech úrovních o této technice mají lidé naprosté nulové povědomí jak o principu fungování techniky, tak jejího nasazení (opět to není problém jen armády, ale celé ČR). Vy pravděpodobně žijete v nějaké sociální bublině, zkuste se projít po pracovišti a zeptat lidí jaký je rozdíl mezi kW a kWh, budete překvapený co se dozvíte... co také čekat, když v tom nemají pořádek ani ministři průmyslu a dopravy. Naše jediné štěstí je, že tu ignoraci moderních technologií teď nemusíme platit vlastní krví jako ukrajinci, rusové a nově i izraelci.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      18:35 08.10.2023

      Muhehe, na tom je dost pravdy, ale přesto je to trochu jinak. Já si fakt nemohu koupit co si přeji...stejně to má můj velitel. Mnoho věcí Armádě určuje civilní řízení. A zde ...Zobrazit celý příspěvek

      Muhehe, na tom je dost pravdy, ale přesto je to trochu jinak. Já si fakt nemohu koupit co si přeji...stejně to má můj velitel. Mnoho věcí Armádě určuje civilní řízení. A zde narazíme na neochotu platit... Proto.Skrýt celý příspěvek

     • cnapo
      20:40 08.10.2023

      Nerozporuji ze technicka uroven personalu v ACR klesa. Nicmene ani Izrael nebo spojene staty nemaji AD u jednotek hotovou. Takze kritika ok nicmene zapad zaspal celkove. Muzu rict ...Zobrazit celý příspěvek

      Nerozporuji ze technicka uroven personalu v ACR klesa. Nicmene ani Izrael nebo spojene staty nemaji AD u jednotek hotovou. Takze kritika ok nicmene zapad zaspal celkove. Muzu rict ze v CR existuji spolecnosti vyrabejici solidni zarizeni k AD ochrane. Sice jednotlive ale az se to da dohromady bude to super.Skrýt celý příspěvek

    • rtep
     09:49 09.10.2023

     já si myslím že udržba mezi lety bude stejnak prováděna v zodolněných úlech tj ve vzduchu dron či RSPDL letadlo nezasáhne, to můze jen na zemi a malé drony co dokážou proklouznout ...Zobrazit celý příspěvek

     já si myslím že udržba mezi lety bude stejnak prováděna v zodolněných úlech
     tj ve vzduchu dron či RSPDL letadlo nezasáhne, to můze jen na zemi a malé drony co dokážou proklouznout nesou jednotky trhavin což znamená že vybuchnou ale úlu asi ( zdůrazňuji asi ) neublíží, pokud zrovna někdo nebude mít úl otevřený pro výjezd na vzlet
     během vzletu je to jiná ale je to krátký časový usek ...takže je to hop a nebo trop
     co se větších UAW týče a větších RSPLD týče ty by mněl někdo zaznamenat a úměrně tomu reagovatSkrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      16:06 11.10.2023

      Těžko...jak ukazuje Ukrajina, nemůžete zůstat na letišti, kde jste normálně v míru. Letiště budou ničena jako první, pokud na to bude mít protivník schopnosti. Dojde k ...Zobrazit celý příspěvek

      Těžko...jak ukazuje Ukrajina, nemůžete zůstat na letišti, kde jste normálně v míru. Letiště budou ničena jako první, pokud na to bude mít protivník schopnosti. Dojde k rozprostření v prostoru s cílem ochránit prostředky. Tam hangáry nebudete mít. (záleží na druhu operace, války)Skrýt celý příspěvek

   • cnapo
    12:52 07.10.2023

    Realita z UA je uplne jina nez pisete. Alespon si zjistete informace. Komercni drony DJI letaji na UA na velmi kratke vzdalenosti (max stovky metru) protoze RF velice efektivne ...Zobrazit celý příspěvek

    Realita z UA je uplne jina nez pisete. Alespon si zjistete informace. Komercni drony DJI letaji na UA na velmi kratke vzdalenosti (max stovky metru) protoze RF velice efektivne pouziva EB. To byl i duvod proc UA zmenila taktiku a uz 2 mesice soustavne nici prostredky EB a MV.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:52 07.10.2023

     To si trochu nerozumíme, v žádném případě nemám na mysli komerční omnikoptéry a jiné podobné hračky dostupné civilům. Dnes se staví drony s doletem v řádech stovek kilometrů z ...Zobrazit celý příspěvek

     To si trochu nerozumíme, v žádném případě nemám na mysli komerční omnikoptéry a jiné podobné hračky dostupné civilům. Dnes se staví drony s doletem v řádech stovek kilometrů z materiálů o kterým se dronu Puma nebo Scan Eagle může jen zdát (tomu pak odpovídá i mnohem menší RCS). To vše výrobně dostupné i pro méně rozvinuté země.
     Vyrábí se například křídla s otočnými vrtulemi pro VTOL s MTOW 15 kg a doletem 300 km. Když se Vám něco takového bude plazit 20-30 metrů nad zemí, tak si na to moc daleko nesáhnete. Radary PVO jsou pak omezeny terénem a zakřivením země.Skrýt celý příspěvek

     • cnapo
      18:54 07.10.2023

      Nechtěl jsem ale musím. Opět nemáte pravdu. Nemáte přehled a jste zahleděn do VzS. Takže: 1) jakýkoli dron řízený nebo autonomní emituje signály minimálně z důvodu přenosu videa ...Zobrazit celý příspěvek

      Nechtěl jsem ale musím. Opět nemáte pravdu. Nemáte přehled a jste zahleděn do VzS. Takže:
      1) jakýkoli dron řízený nebo autonomní emituje signály minimálně z důvodu přenosu videa tudíž i kdyby letěl 20m nad zemí tak jej rádiový nebo radiotechnický prostředek zachytí. To by ten dron musel letět pasivně ale to by jste z něj neměl potřebné video!
      2) otočné vrtule jsou z důvodu taktiky aby slo startovat z prostoru 25x25m např. a né z 300m dlouhé vzletové dráhy.
      3) AD systémy kombinují několik typů senzorů a jejich fůzí (v NATO je vyvíjen jednotný protokol pro tyto senzory označovaný jako SAPIENT) pak umožňují hard-kill nebo soft-kill.
      4) to že zvládáte pojmy z radiolokace neznamená že znáte problematiku elektronického boje a C4ISTAR.
      5) v této chvíli není problémem působit na drony třídy 1 mikro, mini a small problémem je fůze dat a rychlost předání informace která souvisí s reakční dobou. Tady jednoznačně už musí být systém automatizován a výpočty musí probíhat přímo na senzorech a efektorech. Chtěl jsem to dál rozepsat ale nemám sílu vysvětlovat komplexní znalosti problematiky na veřejném fóru. Vyčkejte na všem se pracuje!Skrýt celý příspěvek

     • TC82
      00:15 08.10.2023

      cnapo: Jaké jsou v NATO zavedeny efektory na drony trid mikro mini a small ?

      cnapo: Jaké jsou v NATO zavedeny efektory na drony trid mikro mini a small ?

     • flanker.jirka
      09:41 08.10.2023

      cnapo Ve svém původním komentáři narážím na problém toho, že základny a místa dislokace v ČR je třeba bránit a chránit i přestože dotkrína je založena na tom, že obranu povedeme ...Zobrazit celý příspěvek

      cnapo
      Ve svém původním komentáři narážím na problém toho, že základny a místa dislokace v ČR je třeba bránit a chránit i přestože dotkrína je založena na tom, že obranu povedeme mimo vlastní území. Řešit už kategorie dronů a působení proti nim je na další obsáhlý článek a jinou diskusi (hadrkill, softkill-EW, principiální řešení detekce a sledování, ...)
      Když k Vám poletí dron nebo ŘSPDL spoléhající se na vlastní senzory a satelitní navigace, tak nemusí s ničím komunikovat a tudíž jej elektronický průzkum spoléhající se na emise vyzařování z jiných zdrojů neuvidí. Dnes takové prostředky nepotřebují žádné aktivní radiolokační čidla nebo radiovýškoměry pro pohyb v 3D prostoru.
      Dobře vím, že problematika vzdušného prostoru není pouze VzS, i přestože PVO obecně pod ně spadá. Budeme-li se bavit o elektromagnetickém prostředí, tak od toho má AČR 53. pluk. Použití EW proti dronům vidíme téměř denně na Ukrajině, ale to stále nemusí stačit. Jsou prostředky, které nemusí emitovat vyzařování a přesto mohou fungovat jako účinné zbraně. Stačí jednoduchý SW pro srovnávání fotografií s objekty. Nahrajete do dronu GPS pozici, fotografie a dron vše pak řeší autonomně a nemusí nic vyzařovat. Po celou dobu si pak pasivní systémy průzkumu neškrtnou. (možná si tam uživatel s konstruktérem nechá naprogramovat jen krátkou vysílací sekvenci, která vyšle telemetricky krátký signál o tom, že dron dosáhl cíle a došlo k inicializaci zapalovače nálože, ale to už je na detekci a působení proti dronu pozdě)Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      18:41 08.10.2023

      Pokud dron poletí 20m nad zemí, asi těžko bude schopen přenášet signál na 300 km... Většina dronu této kategorie je řízená na Los tedy na přímý viditelný neboli rádiový ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud dron poletí 20m nad zemí, asi těžko bude schopen přenášet signál na 300 km... Většina dronu této kategorie je řízená na Los tedy na přímý viditelný neboli rádiový dosah.

      Dnešní systémy nevyhledávají drony pouze radarem...

      Scan Eagle patří mezi špičku v oboru.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      18:42 08.10.2023

      Doktrína řeší, použití druhů sil, ne Kde se budeme bránit. To si dost pletete pojmy s dojmy.

      Doktrína řeší, použití druhů sil, ne Kde se budeme bránit. To si dost pletete pojmy s dojmy.

     • TF_HU
      18:45 08.10.2023

      Snažíte se oslnit, ale moc vám to nejde. I moderní RSPDL, která se navadi na cíl emituje elektromagnetické záření, které je sledovatelne. Jen musíte vědět co sledovat. I ta střela ...Zobrazit celý příspěvek

      Snažíte se oslnit, ale moc vám to nejde. I moderní RSPDL, která se navadi na cíl emituje elektromagnetické záření, které je sledovatelne. Jen musíte vědět co sledovat. I ta střela musí kontrolovat že letí správně. Jste mimo.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:06 08.10.2023

      TF_HU Podívejte se na vlákno diskuse, dával jsem zde dotaz na stav PVO, která bude potřeba pro ochranu tak cenného zboží na základně. Když letadlo sedí na zemi je ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU

      Podívejte se na vlákno diskuse, dával jsem zde dotaz na stav PVO, která bude potřeba pro ochranu tak cenného zboží na základně. Když letadlo sedí na zemi je nejzranitelnější, dal jsem sem pouze jeden z příkladů zbraní, které mohou nad naše území dolétnout. Na to někdo plácne, že DJI létají na krátko vzdálenost, proto jsem nic z takové kategorie nezmiňoval. Proti tak malým dronům stačí ochrana letadel postavením hangárů.

      Nejsem tu pro nějaké oslňování, ale pro diskusi problémů.
      Jak jsem psal výše, už existují ŘSPDL, které nepotřebují emitovat záření vlastních radiolokátorů a radiovýškoměrů. Fungují v optickém a infračervených pásmech. Nejsou ovšem úplně "all weather." Vy máte zřejmě na mysli navigaci Tercom, ale tento systém dnes není nutné používat. Dá se v rozšířené podobě používat korelace GPS s DSMAC. DSMAC totiž nemusí sloužit pouze pro finální targeting. A pokud nepotřebuji komunikaci, nepotřebuji trasu letu po LOS. Je pravda, že rusové jsou v tomto pozadu, to už ale neplatí pro Čínu.
      Svoji vlastní pozici pak dokážou sledovat na základě nahraných satelitních snímků, dochází k porovnávání obrazu v porovnání s GPS pozicí. Příklad, nahrávají se takové věci po trase, které se málokdy mění. Jako velké stavby, křižovatky, terénní dominanty. Pokud vše zafunguje, nedochází k žádnému vysílání.
      Doktrína řeší i to, na co lze brát prioritu. Pokud by byla doktrína postavená primárně na obraně vlastního území, musela by armáda a PVO vypadat jinak. V případě PVO dříve existoval systém PVOS.

      Scan Eagle je dobrý, to bez pochyby. Senzory má stále na úrovni. Jen musíte počítat s tím, že novější drony podobných rozměrů z jiných materiálů budou mít mnohem menší odraznou plochu.

      Narážíte-li na jiné senzory na sledování dronů, pak je jedině dobře, že se na nich pracuje. Primární radary mají své omezení, to víme asi všichni. V momentě, kdy dron vysílá v nějakém známém frekvenčním pásmu, může být sebemenší, lze jej najít.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      16:11 11.10.2023

      flanker.jirka Ne, mám na mysli tohle... Fungují v optickém a infračervených pásmech. Nejsou ovšem úplně "all weather." Vy máte zřejmě na mysli navigaci Tercom, ale tento systém ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka

      Ne, mám na mysli tohle...

      Fungují v optickém a infračervených pásmech. Nejsou ovšem úplně "all weather." Vy máte zřejmě na mysli navigaci Tercom, ale tento systém dnes není nutné používat. Dá se v rozšířené podobě používat korelace GPS s DSMAC. DSMAC totiž nemusí sloužit pouze pro finální targeting. A pokud nepotřebuji komunikaci, nepotřebuji trasu letu po LOS.

      Jakmile je v ŘSPDL v "provozu" má spuštěn motor, má spuštěn "něco" co vytváří elektromagnetické pole...je sledovatelné. Fungování optického senzoru v ŘSPDL vytváří "informaci" v elektromagnetickém spektru...které lze sledovat.Skrýt celý příspěvek

     • TF_HU
      16:14 11.10.2023

      flanker.jirka

      Doktrína je kuchařka. Definuje, jak AČR bojuje. Dpoktrína se vyvíjí a mění pravidelně s rozvojem technologií, metod a forem boje...

      flanker.jirka

      Doktrína je kuchařka. Definuje, jak AČR bojuje. Dpoktrína se vyvíjí a mění pravidelně s rozvojem technologií, metod a forem boje...

 • TC82
  07:17 06.10.2023

  Vi někdo co zahrnuje Light mainetnance u F-35? Podle Řehky má F35 jen Light údržbu, kde uváděl příklad kola nebo olej, a Depot údržbu kterou bude zajištovat LM v Itálii. Budeme ...Zobrazit celý příspěvek

  Vi někdo co zahrnuje Light mainetnance u F-35?
  Podle Řehky má F35 jen Light údržbu, kde uváděl příklad kola nebo olej, a Depot údržbu kterou bude zajištovat LM v Itálii.
  Budeme si tedy schopni třeba vyměnit motor, radar nebo EHAS a aplikovat RAM coating po takové údržbě nebo na to budou muset přijet LM boys z Itálie ?
  Bude ODIN vědět jestli má objednat díl do Čáslavi nebo do Itálie?Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   08:03 06.10.2023
  • Shania
   09:20 06.10.2023

   vse co pises je bezna udrzba zvladnutelna kdekoliv bez zazemi a mimima prostoru, s vybavenim dopravenem par nakladaky.

   vse co pises je bezna udrzba zvladnutelna kdekoliv bez zazemi a mimima prostoru, s vybavenim dopravenem par nakladaky.

   • Shania
    09:21 06.10.2023

    respektive se to vleze do nakladoveho prostoru jedne V-22

    respektive se to vleze do nakladoveho prostoru jedne V-22

  • Scotty
   13:31 06.10.2023

   /Budeme si tedy schopni třeba vyměnit motor, radar nebo EHAS a aplikovat RAM coating po takové údržbě nebo na to budou muset přijet LM boys z Itálie ?/ Samozřejmě že to musí ...Zobrazit celý příspěvek

   /Budeme si tedy schopni třeba vyměnit motor, radar nebo EHAS a aplikovat RAM coating po takové údržbě nebo na to budou muset přijet LM boys z Itálie ?/
   Samozřejmě že to musí zvládnout na základně.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Grohmann
    13:49 06.10.2023

    Aplikovat RAM nátěr bude dělat Čáslav? To se mi teda ...Zobrazit celý příspěvek

    Aplikovat RAM nátěr bude dělat Čáslav? To se mi teda nezdá.
    https://www.novinky.cz/clanek/...
    Generál Míka:
    V současné době se letouny udržují ve třech úrovních, v základní operační úrovni O děláte mezi lety jen lehký servis, jako výměnu kola nebo dotankování,“ vysvětlil Míka.

    Pokud letadlo nalétá určité množství hodin, zamíří do hangáru, kde je provedena střední údržba I (od slova intermediate). Po nalétání většího množství hodin následuje úroveň D (depot).

    „Letadlo se předá výrobci nebo pověřenému pracovišti, které není součástí základny. U konceptu F-35 se zajištuje na základně jen první úroveň O, pak jde všechno na depot level,“ uvedl Míka.

    Servis by se podle generála měl dělat v Itálii, odkud také bude dodána většina vyrobených letadel, neboť je to levnější – přelet z Čáslavi trvá zhruba jednu hodinu.Skrýt celý příspěvek

    • Shania
     15:00 06.10.2023

     Diky za info, takze nose to tail koncept, ne to co ma USAF Bylo by fine zjistit co vse tedy bude spadat pod O a jak casto ty stroje budou litat do italie. RAM se jinak hlavne ...Zobrazit celý příspěvek

     Diky za info, takze nose to tail koncept, ne to co ma USAF

     Bylo by fine zjistit co vse tedy bude spadat pod O a jak casto ty stroje budou litat do italie.

     RAM se jinak hlavne aplikuje pri odstraneni panelu neurcenych pro beznou udrzbu a to lze provest kdekoliv. Otazka je, jestli to tedy budou delat vsechno kontraktori.Skrýt celý příspěvek

    • vvlk
     16:27 06.10.2023

     Když jsem tohle v rozhovoru zachytil, tak mě to překvapilo. To jako bude v Evropě jediné místo, kde půjde dělat oprava složitější než "výměna oleje"? Vždyť to je hrozně úzké hrdlo. ...Zobrazit celý příspěvek

     Když jsem tohle v rozhovoru zachytil, tak mě to překvapilo. To jako bude v Evropě jediné místo, kde půjde dělat oprava složitější než "výměna oleje"? Vždyť to je hrozně úzké hrdlo. Nemluvě, že kdyby nedejbohové došlo k velké válce, tak ničení této opravny/továrny by uzemňovalo všechny poškozené stroje.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:35 06.10.2023

     Minimálně opravy menšího rozsahu se budou zcela nepochybně muset dělat na základně. Nehledě na to že se při přístupu k některým částem letadla musí nátěr znovu obnovit. Těžko si ...Zobrazit celý příspěvek

     Minimálně opravy menšího rozsahu se budou zcela nepochybně muset dělat na základně. Nehledě na to že se při přístupu k některým částem letadla musí nátěr znovu obnovit. Těžko si také představit že po každém birdstriku s tím poletí do Itálie. Případně si také těžko přestavit že pro každou výměnu motoru přiletí C-5 a odveze letoun do Itálie. Pokud by běžné řekneme provozní opravy nezvládla základna budou opravdu víc stát na zemi než létat.

     To se ovšem bavíme o plánovaných opravách. Na Gripenu se v Čáslavi dělá i střední plánovaná údržba. Ta bude patrně u F-35 vynechaná.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:49 06.10.2023

     Švýcaři vědí, proč požadovali kompletaci 4 kusů přímo ve Švýcarsku.

     Švýcaři vědí, proč požadovali kompletaci 4 kusů přímo ve Švýcarsku.

     • Scotty
      17:15 06.10.2023

      Velice pochybuji že se tam bude něco takového realizovat.

      Velice pochybuji že se tam bude něco takového realizovat.

     • flanker.jirka
      17:41 06.10.2023

      Scotty
      Přečtěte si zářijové číslo ATM. 32 ks pro Švýcarsko, 8 kusů v USA, 24 v Itálii a kompletace posledních čtyř přímo ve Švýcarsku.

      Scotty
      Přečtěte si zářijové číslo ATM. 32 ks pro Švýcarsko, 8 kusů v USA, 24 v Itálii a kompletace posledních čtyř přímo ve Švýcarsku.

     • Scotty
      17:59 06.10.2023

      Švýcaři měli takové přání, ale to jestli se realizuje rozhodně není jisté. V Evropě je jen jedno kompletační centrum a dělat něco takového pro 4 kusy bude nad finanční možnosti i ...Zobrazit celý příspěvek

      Švýcaři měli takové přání, ale to jestli se realizuje rozhodně není jisté. V Evropě je jen jedno kompletační centrum a dělat něco takového pro 4 kusy bude nad finanční možnosti i Švýcarska.Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      19:28 06.10.2023

      to nevypada jako neco zalozene na realite, leda ze by chteli aby to stalo 10x tolik.

      to nevypada jako neco zalozene na realite, leda ze by chteli aby to stalo 10x tolik.

    • Jirosi
     17:18 06.10.2023

     Pokdu je to tak, pak nedává smysl zapojení LOMu.

     Pokdu je to tak, pak nedává smysl zapojení LOMu.

   • TC82
    15:54 06.10.2023

    Tak pardon neni to Ligh level ale Operational level a nerikal to Rehka ale Mika. Viz co tady citoval pan Grohmann. Takze znovu vi nekdo co vsechno zahrnuje O Level? Protoze vymena ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak pardon neni to Ligh level ale Operational level a nerikal to Rehka ale Mika. Viz co tady citoval pan Grohmann.
    Takze znovu vi nekdo co vsechno zahrnuje O Level? Protoze vymena motoru nebo nejakyho zasaniho LRU, nezni jako lehky servis jako vymena kola nebo dotankovani.
    Proto by me zajimal pohled nekoho kdo treba zarizuje vybaveni caslavske zakladny.

    Shania: otazka neznela jestlito jde udelat, ale jestli na to budeme mit opravneni/vybaveni, viz vyjadreni gen. MikySkrýt celý příspěvek

    • Shania
     16:34 06.10.2023

     jj sorry, mam ted stejne otazky

     jj sorry, mam ted stejne otazky

    • TF_HU
     00:21 07.10.2023

     Buďte v klidu. provoz bude zabezpečen...

     Buďte v klidu. provoz bude zabezpečen...

     • TC82
      23:05 07.10.2023

      No shit.., otázka je ale spíše kým a kde bude zabezpečen.
      Případně jaký bude náš capability list a nebo jestli se na našich základnách budou angažovat kontratoři LM..

      No shit.., otázka je ale spíše kým a kde bude zabezpečen.
      Případně jaký bude náš capability list a nebo jestli se na našich základnách budou angažovat kontratoři LM..

     • TF_HU
      18:47 08.10.2023

      TC82

      a co to změní na věci, že provoz bude zabezpečen?

      Takove zabezpečení má vždy několik úrovni ta první je vždy na základně.

      TC82

      a co to změní na věci, že provoz bude zabezpečen?

      Takove zabezpečení má vždy několik úrovni ta první je vždy na základně.

     • TC82
      12:06 10.10.2023

      TF_HU
      Nic, ja taky nezpochybnuji ze by udrzba nebyla zabezpecena, ja patram po tom, kdo a kde a v jakem rozsahu ji bude delat.

      TF_HU
      Nic, ja taky nezpochybnuji ze by udrzba nebyla zabezpecena, ja patram po tom, kdo a kde a v jakem rozsahu ji bude delat.

   • flanker.jirka
    10:19 07.10.2023

    U letadla, které má problémy s povrchem při častějším používání přes Mach1 snad bude možnost opravy nátěrů RAM standardem na každé základně. Stačí se podívat na marketingovou akci ...Zobrazit celý příspěvek

    U letadla, které má problémy s povrchem při častějším používání přes Mach1 snad bude možnost opravy nátěrů RAM standardem na každé základně.
    Stačí se podívat na marketingovou akci na silnici ve Finsku. Kolik bojových misí a jak dlouhou dobu, co by nadzvuk, tam to letadlo vydrží bez nutnosti parkování v klimatizovaném hangáru?Skrýt celý příspěvek

    • Shania
     10:50 07.10.2023

     naprose nepochopeni problemu flankere..., ale ok zaver. nater se musi nanaset na spary panelu neurcenych pro beznou udrzbu. takze ho 100% bude v nasi casti udrzby, i kdyby to ...Zobrazit celý příspěvek

     naprose nepochopeni problemu flankere..., ale ok zaver.

     nater se musi nanaset na spary panelu neurcenych pro beznou udrzbu. takze ho 100% bude v nasi casti udrzby, i kdyby to delal nejaky kontraktor.

     A nikdy nemelo problem s RAM v nadzvukove rychlosti.Skrýt celý příspěvek

 • Oliver
  22:51 05.10.2023

  špatná volba. Zatím jde o nekompletní letoun, seznam nedostatků dlouhý a jejich redukce ale i objevování nových je zhruba v rovnováze, operační připravenost pod 60% strojů. Takže ...Zobrazit celý příspěvek

  špatná volba. Zatím jde o nekompletní letoun, seznam nedostatků dlouhý a jejich redukce ale i objevování nových je zhruba v rovnováze, operační připravenost pod 60% strojů. Takže Ministerstvo vlastně doufá že do doby než budou dodávány první kusy se situace radikálně zlepší. Může být.
  Jenže nákup toho nejlepšího v době kdy stát má rekordní deficit a škrtá se všude, i ve školství hledají háčky jak se ze slibů vykroutit.
  AČR pořizuje průměrná CV90, mírně nadprůměrné helikoptéry, ale stíhače musí být to nejlepší? Opět tedy na úkor všeho okolo kdy po této akvizici bude vše ostatní přinejlepším průměr, spíše ale pod.
  Nejvíc mě ale dostalo v článku že OTAN se nechystá na opotřebovací válku :)) Jenže o tom rozhoduje protivník přece. Napadá mě jediné od Napoleona se skoro v ničem nepoučili. Ani on ani jeho německý následník rozhodně nechtěli vést "blátivou válku" kdesi na východoevropských stepích. Ale protivník jim ji vnutil.
  Takže ty F-35 mohou z celé EU poslat na jeden útok a doufat že soupeře udolají a požádá o mír za podmínek USA-EU. No a když ne tak bude opotřebovací válka a státy jako my s několika letkami o většinu přijdou a budou moci tak stavět barikády a posílat na ně kluky s pancerfausty...Skrýt celý příspěvek

  • Oliver
   22:55 05.10.2023

   ale abych jen nekritizoval tak napíši že by se mělo jet podle původního plánu, tedy 4 letky - 48 letounů Gripenů - 3 nové a stávající si odkoupit. Pak by to mělo smysl a dalo by se ...Zobrazit celý příspěvek

   ale abych jen nekritizoval tak napíši že by se mělo jet podle původního plánu, tedy 4 letky - 48 letounů Gripenů - 3 nové a stávající si odkoupit. Pak by to mělo smysl a dalo by se hovořit už o slušném letectvu, zvlášť když by se k tomu patřičně navýšilo PVO a kyberschopnosti.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    23:13 05.10.2023

    Jako Céček? Efek? Nebo jakých Gripenů? Uvědomujete si, že tohle by bylo dražší než ten provoz F-35? Proti kterému tu brojíte kvůli ceně.

    Jako Céček? Efek? Nebo jakých Gripenů? Uvědomujete si, že tohle by bylo dražší než ten provoz F-35? Proti kterému tu brojíte kvůli ceně.

    • Oliver
     23:56 05.10.2023

     jak dražší? Je třeba se na to koukat i jinak. Zničení/uzemnění jednoho F-35 z 24 je mnohem větší problém jak jeden Gripen. Menší množství drahých a vyspělejších strojů znamená že ...Zobrazit celý příspěvek

     jak dražší? Je třeba se na to koukat i jinak. Zničení/uzemnění jednoho F-35 z 24 je mnohem větší problém jak jeden Gripen. Menší množství drahých a vyspělejších strojů znamená že ztráta i jednoho zabolí. Navíc ten Gripen NG zas tak pozadu nebude aby to byl takový kvalitativní rozdíl. Švédi se snaží a pravidelně upgradují. Zázemí pro ně je a mechanici i piloti s tou konstrukcí jsou sžiti.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      00:02 06.10.2023

      Zničení jednoho Gripenu je snažší než F-35. Ztráta pilotů zabolí taktéž. "Zas tak nebude" znamená co? Gripen E už je pozadu teď a jak půjde čas se ten kvalitativní rozdíl mezi ...Zobrazit celý příspěvek

      Zničení jednoho Gripenu je snažší než F-35. Ztráta pilotů zabolí taktéž.

      "Zas tak nebude" znamená co? Gripen E už je pozadu teď a jak půjde čas se ten kvalitativní rozdíl mezi F-35 a Jas-39 bude jen a pouze zvyšovat.

      Švédi se sice snaží, přišli s novým Gripenem E, jenže oni Švédi tak úplně finance aby konkurovali Lockheed Martin :-).

      Ty rozdíly v objednávkách na Gripen E a F-35 hovoří za vše. Gripen E má navíc vyšší pořizovací cenu než F-35. "No neber to".Skrýt celý příspěvek

     • Oliver
      04:02 06.10.2023

      a na co se naše letectvo vlastně chystá? I zde na AN je porovná současných Gripenů s čínskými J11 a švédské stroje co se týče elektronického boje a boje na delší vzdálenost si ...Zobrazit celý příspěvek

      a na co se naše letectvo vlastně chystá? I zde na AN je porovná současných Gripenů s čínskými J11 a švédské stroje co se týče elektronického boje a boje na delší vzdálenost si vedou hodně dobře. G-E bude ještě dál. Proto je oprávněná otázka - je F-35A opravdu nutná když se musí jinak šetřit kde se dá. Gripen není žádný "africký stroj" a pro malé státy je ideální aby jim nezruinoval vojenský rozpočet.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      04:53 06.10.2023

      Hele, kritizovat F-35 za nedovyvinutost a nabízet alternativou GripE je fakt faul - nový Gripen ještě nenastoupil ani do normální sériové výroby. A na tom dost záleží, protože i to ...Zobrazit celý příspěvek

      Hele, kritizovat F-35 za nedovyvinutost a nabízet alternativou GripE je fakt faul - nový Gripen ještě nenastoupil ani do normální sériové výroby. A na tom dost záleží, protože i to nejlepší letadlo pokud nemá dostatečný počet zakázek tak se nevymotá z mrtvého cyklu málo zakázek = drahý stroj = málo zakázek...Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      09:24 06.10.2023

      Oliver: chystame se bombardovat Moskvu... tvoje reseni je nekolikanasobne drazsi nez nase s F-35 a bylo by jen pro podradne ukoly neslucujici se s efektivni obranou naseho statu ...Zobrazit celý příspěvek

      Oliver: chystame se bombardovat Moskvu... tvoje reseni je nekolikanasobne drazsi nez nase s F-35 a bylo by jen pro podradne ukoly neslucujici se s efektivni obranou naseho statu dalko od nasich hranic.Skrýt celý příspěvek

     • rtep
      10:46 06.10.2023

      jistě máte pravdu...když nebudete tím pilotem zničeného gripenu pravděpodobě při konfliktu příjdeme dříve o 50% z vašich hypotetických 48 ks gripenů než o 25% z objednaných 24 ks ...Zobrazit celý příspěvek

      jistě máte pravdu...když nebudete tím pilotem zničeného gripenu
      pravděpodobě při konfliktu příjdeme dříve o 50% z vašich hypotetických 48 ks gripenů než o 25% z objednaných 24 ks F 35Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      10:29 07.10.2023

      @oliver Kdo Gripen E má a bude mít v Evropě kromě Švédska? Maďarsko? Versus ten zbytek co má F-35? Je jedno jak "dál" bude. Red Flag 2017, F-35 Block 3 na IOC vs stroje 4+ gen. ...Zobrazit celý příspěvek

      @oliver

      Kdo Gripen E má a bude mít v Evropě kromě Švédska? Maďarsko?

      Versus ten zbytek co má F-35?

      Je jedno jak "dál" bude. Red Flag 2017, F-35 Block 3 na IOC vs stroje 4+ gen. Výsledek? Poměr sestřelů ve vzdušném boji 20 : 1 ve prospěch F-35. Case closed.

      Jak přesně nám v situaci kdy bereme nejmenší počet F-35 v Evropě (přesto pro nás dostatečný), což je stroj který má pořizovací cenu nižší než Gripen E a provozní o 1/3 - 1/4 vyšší než Gripen E zruinuje vojenský rozpočet? Navíc když uvážíme, že do 2060 budeme mít taktické letectvo vyřešené (s jednou MLU) a bude to high-end standard NATO, místo oficiálně "low-cost" stroje, se kterým však budeme exot NATO a už za 10-15 let bude zastaralý, takže výměna nebude 2060, ale ideálně aby byla už tak 2045-50. Jak přesně je tohle cost-effective?Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   23:12 05.10.2023

   Ještě, že Vás tu máme. Vy jste chyběl na té poradě, respektive u nezávislých výběrových procesů letectev Izraele, Finska, Nizozemska, Belgie, Polska, Německa, Dánska, Norska, ...Zobrazit celý příspěvek

   Ještě, že Vás tu máme. Vy jste chyběl na té poradě, respektive u nezávislých výběrových procesů letectev Izraele, Finska, Nizozemska, Belgie, Polska, Německa, Dánska, Norska, Itálie, Británie, Itálie, Švýcarska, Austrálie a už i Rumunska, když se všichni shodli, že F-35 je ta nejjistější a v konečném důsledku nejvíce cost effective cesta.

   Kdo sledoval tak zjistil, že oproti roku 2013 bude rozpočet AČR dvojnásobný, F-35 tam zabírá cca necelých 10%.

   CV-90Mk.IV s D-series věží a APS je podprůměrná? Joo? :-) Na úkor všeho? Leo2A8 je podprůměrné? SPYDER? Titusy? STARKOM? za chvíli KC-390? EL/M-2084S?

   "stíhače" tedy taktické víceúčelové letouny milý pane jsou nový standard. To co dříve byla v Evropě třeba ta F-16.

   Protivník ale má smolík, když od prvního dne bude mít NATO vzdušnou nadvládu... Už nejsme ve druhé světové. Ani ve válkách napoleonských.

   Jak na jeden útok? Ty F-35 jsou právě od toho aby se z mise měly vyšší šanci vrátit.Skrýt celý příspěvek

   • Oliver
    00:07 06.10.2023

    přesně to si mysleli i dřív - máme modernější techniku tak to půjde jako nůž máslem. Jenže jednak ji neměli o tolik vyspělejší jak doufali a jednak protivník není nějaký tmavý ...Zobrazit celý příspěvek

    přesně to si mysleli i dřív - máme modernější techniku tak to půjde jako nůž máslem. Jenže jednak ji neměli o tolik vyspělejší jak doufali a jednak protivník není nějaký tmavý náčelník. Ikdyž i indiálni dovedli vyspělé kavalérii pořádně zatopit - s luky šípy a tomahawky.
    A Rus není žádný "podčlověk" jak to opět začala vykreslovat média a někteří přicmrdávači.
    Washington se neobává Rusa pro nic za nic jinak už by dávno udělal třeba to co v Sýrii, tedy parcelaci a mediálně nijak nepokrývanou okupaci.
    Jistě sny NATO o vzdušné nadvládě. Zatím po posledních incidentech se raději schovávají v černomoří v rumunském a bulharském vzdušném prostoru když navádí ukrajinské drony, to svědčí o velkém respektu.
    Ad technika - CV90 průměr za zenitem, nikdo už ho moc nechce ani vlastní firma mu ve vážnějších výběrkách moc nedává.
    Leo je vrchol není špatný to ne, ale také za vrcholem. Jistě budou udržovací upgrady, ale není to něco ve vývoji do kterého by se vyplatilo investovat desítky či víc miliard. Zbytek víceméně souhlas. Ale nějak se z toho vypařily drony které už v Ázerbájdžánu dokázaly jak moc mohou zvrátit boj proti papírově silnější technice.Skrýt celý příspěvek

    • TF_HU
     05:55 06.10.2023

     Vás je tu škoda... Cheche

     Vás je tu škoda... Cheche

    • rtep
     10:55 06.10.2023

     jen pro vaši informaci když se podívate na jenom na dostupné udaje o dle vás podprůměrných cv 90 tak i hlupák by mněl poznat že - verze cv 90 IV má s původním CV 90 ver 0 společný ...Zobrazit celý příspěvek

     jen pro vaši informaci
     když se podívate na jenom na dostupné udaje o dle vás podprůměrných cv 90 tak i hlupák by mněl poznat že
     - verze cv 90 IV má s původním CV 90 ver 0 společný jen tvar korby
     - motor je více jak 2 x výkonější s nižší spotřebou
     - vnitřní ergonomie je o 30% vylepšena , sedačky s protiminoou úpravou ) skoda že vás nelze poslat na zkušenou v BVP 2 jízdou přes minové pole )
     - bojová věž o 70% lepší elektroptika, stabilizace kanonu, doplněné 2x OZ na PTRS s možností instalace HERO 120 místo PTRS ( za mně si myslím že by bylo lepší tu věž mít bezosádkovou a doplněnou na 2x2 OZ )
     - rozdíl mezi BVP 2 a CV 90 ver IV je cca 200 - 300% a vyžší pravděpodobnost přežití osádky ( což je za mně 1000% k dobru )Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     10:22 07.10.2023

     Člověče vykašlete se na to.... Vždyť Vy nejste schopný napsat větu co by nebyla lež nebo rovnou naprostá chujovina... Ruské letectvo je tak silné, že to ukrajinské za chvíli po ...Zobrazit celý příspěvek

     Člověče vykašlete se na to.... Vždyť Vy nejste schopný napsat větu co by nebyla lež nebo rovnou naprostá chujovina...

     Ruské letectvo je tak silné, že to ukrajinské za chvíli po dvou letech bojů stále funguje. To není o respektu, ale o neeskalaci konfliktu.

     Tenhle Váš průměr za zenitem je nejužívanější PBVP v Evropě, o kterém nyní vážně uvažuje Itálie, má je dále Nizozemsko a vůbec není nereálné, že přibudou další zájemci. V konfiguraci Mk.IV s D-series a APS je to pořád high-end současného designu. Navíc operačně prověřený.

     Leo2A8 s tím co má mít bude opět jeden z nejlépe připravených tanků na současnou a budoucí podobu bojiště, s TTP jež se vyrovnají či předčí poslední Abrams. Co přesně jiného by jsme měli pořídit?

     Papírově silnější technice? Ty arménské vykopávky co zažily sovětskou ofenzivu v Afghánistánu?

     Právě Arménie x Azerbajdžán je jasná ukázka, že na technologické vyspělosti záleží.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    10:18 06.10.2023

    Řekl bych, že rozpočet oproti roku 2013 nebude dvojnásobný, ale minimálně čtyřnásobný. Pokud se budeme bavite o realitě čísel a nikoliv o porovnávání % z HDP. V roce 2013 měl ...Zobrazit celý příspěvek

    Řekl bych, že rozpočet oproti roku 2013 nebude dvojnásobný, ale minimálně čtyřnásobný. Pokud se budeme bavite o realitě čísel a nikoliv o porovnávání % z HDP. V roce 2013 měl rozpočet 42 mld, přibližně dvojnásobku dosáhl už v roce 2020 (78) a 2021 (85). V roce 2024 to bude cca 151 mld Kč.Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     10:16 07.10.2023

     Dokonce...

     Dokonce...

  • TF_HU
   05:53 06.10.2023

   Olivere
   Lepší učebnicový příklad trolla jste dát nemohl. Dík.

   Olivere
   Lepší učebnicový příklad trolla jste dát nemohl. Dík.

  • Profesor
   09:16 06.10.2023

   Máte pravdu, je to špatně.
   Zejména pro ty, co by rádi napsali další zvací dopis.

   Máte pravdu, je to špatně.
   Zejména pro ty, co by rádi napsali další zvací dopis.

  • Scotty
   13:39 06.10.2023

   /Jenže o tom rozhoduje protivník přece./ O tom rozhoduje síla s jakou můžete působit na protivníka. Válku můžete vyhrát i poměrně rychle když bude protivník přečíslen například ...Zobrazit celý příspěvek

   /Jenže o tom rozhoduje protivník přece./
   O tom rozhoduje síla s jakou můžete působit na protivníka. Válku můžete vyhrát i poměrně rychle když bude protivník přečíslen například vaší technologickou nadvládou.Skrýt celý příspěvek

  • Laci
   17:01 06.10.2023

   Marně hledám jednu jedinou větu, která by nebyla nesmysl, lež a nebo špatný vtip.. Marně hledám, marně hledám, marně hledám... Vzdávám to a beru to jako hodně nepovedený výstup v ...Zobrazit celý příspěvek

   Marně hledám jednu jedinou větu, která by nebyla nesmysl, lež a nebo špatný vtip.. Marně hledám, marně hledám, marně hledám...
   Vzdávám to a beru to jako hodně nepovedený výstup v nějaké laciné one-man-show pro důchodce :DSkrýt celý příspěvek

 • Náhodný kolemjdoucí 2
  21:54 05.10.2023

  Pokud budou F-35 bázovat jen v Čáslavi, tak se nejedná o letadlo do války, ale o výstavu drahé techniky, u které je komplikované byť i jen umytí RAM povrchu. Hi-tech letadla musí ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud budou F-35 bázovat jen v Čáslavi, tak se nejedná o letadlo do války, ale o výstavu drahé techniky, u které je komplikované byť i jen umytí RAM povrchu. Hi-tech letadla musí být reálně nasaditelná zejména v obtížných podmínkách, jinak půjde jen o cenově & provozně drahé složité hračky, které se proto budeme zdráhat použít (bílí sloni). Nejsme v situaci Britů za ww2, kteří mohli vést leteckou válku bohatého bílého muže na dálku, schovaní za nejlepším protitankovým příkopem na světě. Nebo se snad počítá se záměnnými letišti/základnami mimo ČR?

  P. S. Fakt to nemyslím jako reklamu na Gripen, ale obecně na jakoukoli reálně použitelnější techniku.Skrýt celý příspěvek

  • miba
   22:15 05.10.2023

   v dobe hrozby valecneho konfliktu nebo rovnou ve valce rozhodne je nevystavi jen v caslavi a neoblozi barevnymi praporky pro lepsi identifikaci :) Tady jedno z ...Zobrazit celý příspěvek

   v dobe hrozby valecneho konfliktu nebo rovnou ve valce rozhodne je nevystavi jen v caslavi a neoblozi barevnymi praporky pro lepsi identifikaci :)
   Tady jedno z letist
   http://czechairforce.com/news/...
   dalsi pak pardubice, urcite pak civilky ala ostrava, budejovice, praha kbely/ruzyn, brno
   fakt je v nouzi kam "sahnout" :)Skrýt celý příspěvek

  • Riiiederner
   22:53 05.10.2023

   Nemyslím ,že výstavba druhé základny by nám nějak pomohla i kdyby se přesunula jedna letka třeba do Budějc bezpečnost by to zásadně nezvýšilo a celý projekt pouze neúměrně ...Zobrazit celý příspěvek

   Nemyslím ,že výstavba druhé základny by nám nějak pomohla i kdyby se přesunula jedna letka třeba do Budějc bezpečnost by to zásadně nezvýšilo a celý projekt pouze neúměrně zdražilo. Pokud by mělo k útoku na nás dojít věřím v to ,že by jsme měli informace včas na to letadla rozmístit zcela jinam jelikož veřejnosti známé základny by byli pod palbou kdekoliv.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   23:16 05.10.2023

   Čáslav je stálá báza, v Náměšti se postaví zázemí pro jednu letku. Dále je tu Ružyň, Mošnov, Pardubice, případně možná i Líně, Jince, Budějovice, či Hradec. Bavím se nad těmito ...Zobrazit celý příspěvek

   Čáslav je stálá báza, v Náměšti se postaví zázemí pro jednu letku. Dále je tu Ružyň, Mošnov, Pardubice, případně možná i Líně, Jince, Budějovice, či Hradec.

   Bavím se nad těmito komentáři zatímco sleduji odlety Norských F-35 z finské dálnice :-)

   https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

   • TC82
    06:05 06.10.2023

    Nerikal Rehka ze tuhle schopnost cvicit nebudeme? Ze uzavirat ceske dalnice je pro armadu moc komplikovane, nebo tak neco?

    Nerikal Rehka ze tuhle schopnost cvicit nebudeme? Ze uzavirat ceske dalnice je pro armadu moc komplikovane, nebo tak neco?

    • Jirosi
     17:33 06.10.2023

     Pro armadu to je to v pohodě.
     Otazka je, co by řekla dopravní situace na zablokování dálnice na XY hodin.

     Pro armadu to je to v pohodě.
     Otazka je, co by řekla dopravní situace na zablokování dálnice na XY hodin.

    • Danik
     10:14 07.10.2023

     To video jsem nedal jako příklad toho co budeme a nebudeme cvičit, jako spíš pobavení nad tím, že to občas vypadá, že dle některých je F-35 neschopná operovat pokud jí ráno ...Zobrazit celý příspěvek

     To video jsem nedal jako příklad toho co budeme a nebudeme cvičit, jako spíš pobavení nad tím, že to občas vypadá, že dle některých je F-35 neschopná operovat pokud jí ráno "neuděláte horké kakao a nenavoskujete"....

     A pak tu vesele sviští norské F-35 z dálnic, australské F-35 z letišť v JV Asii, které jsou v horším stavu než Čáslav, nebo mariňácké F-35B fungují na betonovém place uprostřed ničeho.Skrýt celý příspěvek

    • Profesor
     10:42 07.10.2023

     Řehka určitě nebude v médiích podrobně vykládat, co vše bude AČR cvičit.

     Řehka určitě nebude v médiích podrobně vykládat, co vše bude AČR cvičit.

  • TF_HU
   05:55 06.10.2023

   Keep going

   Keep going

  • Toomk
   06:19 06.10.2023

   koukas na pohledem CR, kde asi budou dve zakladny pro plny servis a nekolik dalsich letist, kde to pujde s mobilnimi tymy. Ale my jsme v NATO a proto v pripade valky bude k ...Zobrazit celý příspěvek

   koukas na pohledem CR, kde asi budou dve zakladny pro plny servis a nekolik dalsich letist, kde to pujde s mobilnimi tymy. Ale my jsme v NATO a proto v pripade valky bude k dispozici nasobne vic zakladen, kde budou schopni F35 obslouzit.Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    07:02 06.10.2023

    Asi tak nějak...

    Asi tak nějak...

   • liberal shark
    08:06 06.10.2023

    Což mi připomíná, že zatím žádné mobilní letištní týmy nemáme.

    Což mi připomíná, že zatím žádné mobilní letištní týmy nemáme.

    • flanker.jirka
     10:22 06.10.2023

     Vše se s úspěchem zrušilo. AČR s tím asi vůbec nepočítá. Maximálně FARP pro vrtulníky.

     Vše se s úspěchem zrušilo. AČR s tím asi vůbec nepočítá. Maximálně FARP pro vrtulníky.

     • TF_HU
      00:26 07.10.2023

      Nic takového v minulosti nebylo. Pokud se domníváte, že ano, dejte mi sem prosím odkaz na takovou věc. Díky moc. FARP je hodně diskutabilní, každý si pod tím představuje něco ...Zobrazit celý příspěvek

      Nic takového v minulosti nebylo. Pokud se domníváte, že ano, dejte mi sem prosím odkaz na takovou věc. Díky moc. FARP je hodně diskutabilní, každý si pod tím představuje něco jiného...Skrýt celý příspěvek

    • Jan Grohmann
     17:29 06.10.2023

     Martináci s tím experimentují v Pacifiku. Je kde brát inspiraci.
     Viz: Expeditionary Advance Base Operations,

     Martináci s tím experimentují v Pacifiku. Je kde brát inspiraci.
     Viz: Expeditionary Advance Base Operations,

     • TF_HU
      00:35 07.10.2023

      Ovšem ani zde se nejedná o zdvojování organizačních struktur ACE elementů...

      Ovšem ani zde se nejedná o zdvojování organizačních struktur ACE elementů...

    • TF_HU
     00:24 07.10.2023

     Co si představujete pod pojmem mobilní letištní tým? Říká vám něco slovo deployable?

     Co si představujete pod pojmem mobilní letištní tým? Říká vám něco slovo deployable?

     • liberal shark
      10:56 09.10.2023

      Nechovejte se jako demagog. Moc dobře víte, co se tím myslí. Nebo vám mám definovat rozdíl mezi bílou a černou barvou ?

      Nechovejte se jako demagog. Moc dobře víte, co se tím myslí. Nebo vám mám definovat rozdíl mezi bílou a černou barvou ?

     • TF_HU
      07:03 15.10.2023

      sharku Ano, prosím definuje mi rozdíl mezi černou a bílou. Budu rád, když mi ve struktuře letky, případně křídla ukážete kde jsou mobilní týmy techniku apod. Rád se podívám a ...Zobrazit celý příspěvek

      sharku

      Ano, prosím definuje mi rozdíl mezi černou a bílou. Budu rád, když mi ve struktuře letky, případně křídla ukážete kde jsou mobilní týmy techniku apod. Rád se podívám a přiučím. Letky nic takového nemají. Technici připravují stroje k letu buď z letiště, nebo prostoru rozmístění. Jedná se o ty samé lidi. Stejnou techniku.Skrýt celý příspěvek

 • Riiiederner
  20:53 05.10.2023

  Za mě celkem velký úspěch. Jsem hlavně rád ,že se nákup stihnul příští vláda už asi nic nekoupí tak budeme mít alespoň něco. Možná by stálo za to stihnout ještě přiobjednat více ...Zobrazit celý příspěvek

  Za mě celkem velký úspěch. Jsem hlavně rád ,že se nákup stihnul příští vláda už asi nic nekoupí tak budeme mít alespoň něco. Možná by stálo za to stihnout ještě přiobjednat více munice , hlavně té vzduch-země.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   21:03 05.10.2023

   Nějaký důvod proč by příští vláda už neměla nic kupovat?

   Nějaký důvod proč by příští vláda už neměla nic kupovat?

   • Riiiederner
    21:57 05.10.2023

    Nějak nabývám dojmu ,že příští vláda nebude v tomto složení a bude se "šetřit" na nesprávných věcech.

    Nějak nabývám dojmu ,že příští vláda nebude v tomto složení a bude se "šetřit" na nesprávných věcech.

   • Riiiederner
    21:59 05.10.2023

    Ostatně i když jsme měli x let grypeny v menším počtu žádné závratné nákupy se nekonali, nakonec i nástupce těch grypenů se tak nějak neřešil a i ty F-35 přijdou dávno i po ...Zobrazit celý příspěvek

    Ostatně i když jsme měli x let grypeny v menším počtu žádné závratné nákupy se nekonali, nakonec i nástupce těch grypenů se tak nějak neřešil a i ty F-35 přijdou dávno i po prodloužení pronájmu i využitím opce +2 roky.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    10:29 06.10.2023

    Riiiederner Tak jinak, jak můžete napsat o další vládě něco takového, když nevíme kdo bude vládnout? Nebo si myslíte, že tam nastoupí vláda typu ODS s TOP 09 a zase podseknou ...Zobrazit celý příspěvek

    Riiiederner
    Tak jinak, jak můžete napsat o další vládě něco takového, když nevíme kdo bude vládnout? Nebo si myslíte, že tam nastoupí vláda typu ODS s TOP 09 a zase podseknou armádu jako v letech 2007 až 2013? Kdy se všechny akvizice odsouvaly, osekávaly a snižovaly počty osob, které nyní chybí. To samé technika, díky těmto škrtům není 4. dodnes vyzbrojena.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     11:27 06.10.2023

     ODS s TOP09 jsou u moci nyní, a rozpočet nepodsekávají. Spíše naopak. Nejspíše bude u moci ANO, které během let 2014 až 2021 toho moc nenakoupilo, spíše nákupy odkládalo do ...Zobrazit celý příspěvek

     ODS s TOP09 jsou u moci nyní, a rozpočet nepodsekávají. Spíše naopak.
     Nejspíše bude u moci ANO, které během let 2014 až 2021 toho moc nenakoupilo, spíše nákupy odkládalo do neurčita a peníze ze svého rozpočtu vracelo zpět ministerstvu financí.Skrýt celý příspěvek

     • Mejla
      12:03 06.10.2023

      Tak tady si dovolím nesouhlasit. V podstatě vše nové co nyní jde anebo v příštích letech půjde k jednotkám obstaralo duo Metnar a Opata. Jen tak namátkou: Madr, Toyoty, Breny, ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak tady si dovolím nesouhlasit. V podstatě vše nové co nyní jde anebo v příštích letech půjde k jednotkám obstaralo duo Metnar a Opata. Jen tak namátkou: Madr, Toyoty, Breny, Titusy, Spydery, Starkom, DPET, nové Tatry, Iveca pro chemiky, Venomy, Vipery. Je toho za 4 roky jeho ministrování opravdu dost a nejspíš jsem na něco i zapomněl. To co předvedl Stropnický je jiná pohádka, ale Metnar pro armádu udělal maximum. Jen tak mimochodem, nejsem volič ANO.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:49 06.10.2023

      souhlasit se může, ale to je tak vše.. ano, začal to rozhýbávat Metnar, ale nic nedokončil..

      souhlasit se může, ale to je tak vše.. ano, začal to rozhýbávat Metnar, ale nic nedokončil..

     • Mejla
      13:00 06.10.2023

      Ale ano. Dokončil vše výše jmenované. Jinak nevím čím by dnes vojáci jezdili a stříleli. Nedokončil jen zakázku na BVP. Díky bohu, že to už je dnes také vyřešeno.

      Ale ano. Dokončil vše výše jmenované. Jinak nevím čím by dnes vojáci jezdili a stříleli. Nedokončil jen zakázku na BVP. Díky bohu, že to už je dnes také vyřešeno.

     • skelet
      13:51 06.10.2023

      mea culpa.. máš pravdu.

      mea culpa.. máš pravdu.

     • flanker.jirka
      16:54 06.10.2023

      skelet Problém je, že většina těch projektů mohla být hotova dříve, pokud by se nešetčilo na obraně. Vojáci museli přepracovat své požadavky, osekávat vše na počtech a výbavě. Jen ...Zobrazit celý příspěvek

      skelet
      Problém je, že většina těch projektů mohla být hotova dříve, pokud by se nešetčilo na obraně. Vojáci museli přepracovat své požadavky, osekávat vše na počtech a výbavě. Jen si zkuste vzpomenout na jaké částce se začínalo s náhradou vrtulníků a na kolik se to, našstěstí, později dostalo, díky nárůstu rozpočtu.
      Dodnes armáda žehrá na to, že nemá potřebný počet pandurů, kdo to tenkrát osekal na polovinu?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:01 06.10.2023

      problém je, že nerozumíš problému, takže jen a pouze okopáváš kotníky ODS :-)

      problém je, že nerozumíš problému, takže jen a pouze okopáváš kotníky ODS :-)

    • Scotty
     13:15 06.10.2023

     Momentálně chybí lidi protože se začalo škrtat v náboru v letech 2020/21.

     Momentálně chybí lidi protože se začalo škrtat v náboru v letech 2020/21.

     • Mejla
      13:27 06.10.2023

      Můžeme jen doufat, že moderní technika bude pro mladé lákadlem ke vstupu do armády.

      Můžeme jen doufat, že moderní technika bude pro mladé lákadlem ke vstupu do armády.

     • flanker.jirka
      16:56 06.10.2023

      Bohužel, lidi Vám budou chybět pořád. Trh práce je nenasycený a do armády jdou jen skalní srdcaři nebo nefakčneka, které tam jen plní tabulkové počty. Skutečné odborníky těžko ...Zobrazit celý příspěvek

      Bohužel, lidi Vám budou chybět pořád. Trh práce je nenasycený a do armády jdou jen skalní srdcaři nebo nefakčneka, které tam jen plní tabulkové počty. Skutečné odborníky těžko naberete.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   21:29 05.10.2023

   Kupovat dnes munici pro letouny co budou aktovně nasaditelné po roce 2035 je poněkud mimo. Ona i ta munice má náklady na údržbu, a životnost.

   Kupovat dnes munici pro letouny co budou aktovně nasaditelné po roce 2035 je poněkud mimo. Ona i ta munice má náklady na údržbu, a životnost.

   • Riiiederner
    21:56 05.10.2023

    Grypen snad alespoň část zvládne nést také pokud se nemýlím.

    Grypen snad alespoň část zvládne nést také pokud se nemýlím.

   • Poly
    00:16 06.10.2023

    Hlavně když bude k dispozici AIM-260.

    Hlavně když bude k dispozici AIM-260.

   • TF_HU
    05:59 06.10.2023

    Bite co znamená FOC? K tomu se nějak musí dojít, včetně té munice.

    Bite co znamená FOC? K tomu se nějak musí dojít, včetně té munice.

   • flanker.jirka
    10:31 06.10.2023

    Tak že do roku 2035 letectvo nepotřebujeme a od roku 2035 musíme mít to nejdražší a nejnákladnější letadlo na trhu, protože jinak putin sežere ods i rittigem?

    Tak že do roku 2035 letectvo nepotřebujeme a od roku 2035 musíme mít to nejdražší a nejnákladnější letadlo na trhu, protože jinak putin sežere ods i rittigem?

    • skelet
     11:55 06.10.2023

     které PLŘS jsou kompatibilní Gripenem C a F-35A?

     které PLŘS jsou kompatibilní Gripenem C a F-35A?

     • Scotty
      13:16 06.10.2023

      AMRAAM a to je vše.

      AMRAAM a to je vše.

     • skelet
      13:52 06.10.2023

      Gripen umí C-8?

      Gripen umí C-8?

     • Scotty
      16:38 06.10.2023

      Ano.

      Ano.

     • flanker.jirka
      16:59 06.10.2023

      Na gripen lze použít i nové verze AIM 9X, stačí chtít, ale o tom se moc nemluví. Stejně dobře můžete pod F 35 používat SDB, Paveway, JDAM. To vše byl měl Gripen také zvládnout. A ...Zobrazit celý příspěvek

      Na gripen lze použít i nové verze AIM 9X, stačí chtít, ale o tom se moc nemluví. Stejně dobře můžete pod F 35 používat SDB, Paveway, JDAM. To vše byl měl Gripen také zvládnout. A je toho více, pokud uvážíte, že F 35 může nosit věci také venku.
      Stačí se podívat na Ukrajinu, když se chce, tak západní výzbroj tahají i staré sovětské mašiny. A netrvalo to ani rok.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:37 06.10.2023

      flanker.jirka
      Ne, nestačí chtít. Stačí aby někdo (někdo jiný než my) zaplatil integraci.

      flanker.jirka
      Ne, nestačí chtít. Stačí aby někdo (někdo jiný než my) zaplatil integraci.

   • Josse
    11:45 06.10.2023

    Třeba ji stačí objednat s dodávkami od 2030 dál...

    Třeba ji stačí objednat s dodávkami od 2030 dál...

 • Jirosi
  18:33 05.10.2023

  Založím si tu malí offtopik. Na to mobrázku neni Ceasar, ale kolová houfnice z automatickým modulem. Náhoda, nebo dojde k přesunu Ceasarů do do skladů, AZ. Zatím co profici ...Zobrazit celý příspěvek

  Založím si tu malí offtopik.
  Na to mobrázku neni Ceasar, ale kolová houfnice z automatickým modulem.
  Náhoda, nebo dojde k přesunu Ceasarů do do skladů, AZ. Zatím co profici dostanou nové děla.Skrýt celý příspěvek

 • miba
  18:15 05.10.2023

  Kdyz si to shrneme - dostaneme se k technologiim (jak z pohledu techniky, tak i z pohledu postupu - at uz ciste armadnich, tak i napr. ke zpracovani dat atd.), ke kterym by jsme se ...Zobrazit celý příspěvek

  Kdyz si to shrneme - dostaneme se k technologiim (jak z pohledu techniky, tak i z pohledu postupu - at uz ciste armadnich, tak i napr. ke zpracovani dat atd.), ke kterym by jsme se nasl. 20 let u Grip E/F nemeli sanci dostat (jednoduse proto, ze Svedi tyto technologie nemaji konsolidovane - stoji to balik penez, ktery zeme velikosti Svedka (a Ceska uz vubec ne) nezaplati).
  Takze jsou to smerem dovnitr - inovace, zkusenosti s provozovanim (nejenom "letani", ale i operac.postupy).
  Bonus navic, ze budeme do programu zahrnuti, se muze ukazat byt klicovym z pohledu budoucnosti - napr. Dol.Brezany / Las.Centrum.
  Nehlede na to, ze budeme soucasti klubu, kde ty technologie budou dale rozvyjeny.
  Co se tyce propojovani jednotlivych bojovych prostredku - myslim si, ze nasl. 10 let bude dalsi opravdovou revoluci - a to sice opravdu vytvareni propojenych ekosystemu bojovych prostredku (neco na zpusob ekosystemu IoTs) - a opet je dobre, ze z pohledu cv90+f-35+H1+leo2 budeme u toho (pri vsi ucte - sama ACR by vyvoj a rozvoj nebyla schopna uplatit).
  Za me - zrovna tyhle ekosystemy a zpracovani dat budou zajimave - tj. to, co by me primelo v hlave odejit z privatu a ozelet pulku platu - verim tomu, ze to tak bude i pro radu ITku (at uz na skole, nebo po skole - vcetne tech co davno po skole).
  A to, ze hned nenakoupime ala Polaci prehrsle raket, pum, obecne vyzbroje, ale bude se to prubezne dokupovat - to bych zas jako obrovskou chybu nevidel (i s ohledem na to, ze valka na UA nakopne dalsi vyvoj vyzbroje - coz u f-35 se stane zcela urcite take - takze ok, ze se dokoupi pozdeji modernizovana/nova vyzbroj...).Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   19:41 05.10.2023

   Budeme součástí klubu ve kterém budeme smutně koukat na to jak ti bohatší dokážou potenciál využít a nám na tom nezbydou prostředky. Bez výzbroje Vám F 35 bude fungovat jako ...Zobrazit celý příspěvek

   Budeme součástí klubu ve kterém budeme smutně koukat na to jak ti bohatší dokážou potenciál využít a nám na tom nezbydou prostředky. Bez výzbroje Vám F 35 bude fungovat jako retranslační dron vybavený průzkumnými senzory.
   Poláci na to jdou lépe. Kupují IBCS, to je věc, která vám velkou část linek načmáraných na úvodním obrázku nahradí a mnohem efektivněji než kdy KIS AČR dokáže provést.Skrýt celý příspěvek

   • miba
    19:52 05.10.2023

    :) me se hrozne libi, jak kazdy vi, ze si koupime jenom drahou hracku, "do ktere nebudeme mit na palivo a na servis" Ja do budoucnosti nevidim - je mozne, ze pri zopakovani ...Zobrazit celý příspěvek

    :) me se hrozne libi, jak kazdy vi, ze si koupime jenom drahou hracku, "do ktere nebudeme mit na palivo a na servis"
    Ja do budoucnosti nevidim - je mozne, ze pri zopakovani dalsich 4 ran ve forme rocniho zadluzeni +/- stejneho jako byl minuly nebo tento rok, nastoupi za 5 let MFF a bude se strouhat do kosti (ani ne na kost).
    Ale pokud podobna vec nenastane, tak prave s ohledem na cenu si nikdo nedovoli to degradovat na preletavajici hromadu plechu se 2 AA strelami v sachtach
    But who knows... :)Skrýt celý příspěvek

    • miba
     19:53 05.10.2023

     ...MMF.. :)

     ...MMF.. :)

    • flanker.jirka
     20:02 05.10.2023

     AČR musí koupit systém a ne pouze letadlo. A ten systém v podobě IBCS je k mání a funguje. Než někdo v českých podmínkách vybuduje něco podobného IBCS, tak utratí třikrát tolik ...Zobrazit celý příspěvek

     AČR musí koupit systém a ne pouze letadlo. A ten systém v podobě IBCS je k mání a funguje. Než někdo v českých podmínkách vybuduje něco podobného IBCS, tak utratí třikrát tolik peněz a bude to k dispozici v polovině životnosti F 35.
     Výzbroj bychom měli nakupovat už nyní, je toho dost co se dá použít pod Gripenem a následně pod F 35. Máme tak šanci s touto výzbrojí za 12 let získat zkušenost a posílit schopnosti letectva už nyní. ...tak nějak si nemyslím, že výzbroj bude za 12 let levnější, spíše naopak. Je větší pravděpodobnost k tomu, že zde bude drobná inflace a problém s kurzem vůči dolaru. A stále platí, co je doma (ve skladu v ČR) to se počítá.Skrýt celý příspěvek

     • miba
      20:13 05.10.2023

      a odkud vite, ze prave neco jako IBCS (at uz od NG nebo jini vyrobci v tomto smyslu (defence) battle systemu) neni prave v souvislosti s F-35 v rozplanovani? Ted se opravdu ptam ze ...Zobrazit celý příspěvek

      a odkud vite, ze prave neco jako IBCS (at uz od NG nebo jini vyrobci v tomto smyslu (defence) battle systemu) neni prave v souvislosti s F-35 v rozplanovani?
      Ted se opravdu ptam ze zvedavosti - nerypu - mate informace z GS nebo jen z toho, co lze zachytit v mediich + zkazky?
      Poprve po - co 35 letech? - bude mit armada penize na vic, nez jen hole preziti (= PHM, platy, zaplaceni nejnutnejsiho (vcetne nejnutnejsich oprav nemovitosti))
      Samozrejme - muze se naplnit vas scenar...who knows ...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:06 05.10.2023

      Odkud? Podívejte se na úvodní obrázek, nic o IBCS tam není a nemyslím si, že by se něščím takovým vláda nepochválila. Má to moc dobré možnosti, však se o tomto systému zde na ...Zobrazit celý příspěvek

      Odkud? Podívejte se na úvodní obrázek, nic o IBCS tam není a nemyslím si, že by se něščím takovým vláda nepochválila. Má to moc dobré možnosti, však se o tomto systému zde na armádních novinách už psalo.Skrýt celý příspěvek

     • miba
      21:22 05.10.2023

      Neni ciste nahodou mozne, ze ten obrazek neni obrazkem popisujici cilovy stav + podklad pro implementaci/realizaci ciloveho reseni, ale spise odlehcenym popisem pro vysvetleni ...Zobrazit celý příspěvek

      Neni ciste nahodou mozne, ze ten obrazek neni obrazkem popisujici cilovy stav + podklad pro implementaci/realizaci ciloveho reseni, ale spise odlehcenym popisem pro vysvetleni sirokemu publiku/obyvatelstvu v CR? :)Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:18 05.10.2023

      Poláci IBCS kupují překvapivě k tomu k čemu IBS je. Tedy k PVO. Primárně program Mala Narew a Wisla. Poté jednou i když bůh dá tak zapojení do Pilice +.

      Poláci IBCS kupují překvapivě k tomu k čemu IBS je. Tedy k PVO. Primárně program Mala Narew a Wisla. Poté jednou i když bůh dá tak zapojení do Pilice +.

   • Shania
    09:28 06.10.2023

    flankere premyslej, neni zas tak dulezite co bude mit ACR, dulezite je co budou mit okolo nas.. nase F-35 se primarne budou integrovat do jejich systemu, neplanujeme snad bojovat v ...Zobrazit celý příspěvek

    flankere premyslej, neni zas tak dulezite co bude mit ACR, dulezite je co budou mit okolo nas.. nase F-35 se primarne budou integrovat do jejich systemu, neplanujeme snad bojovat v blizkosti naseho uzemi... Kdyz uz nic tak nebudou mit problem s integraci do systemu americanu..Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     10:37 06.10.2023

     Když není důležité co bude mít AČR, tak proč kupujete nejnákladnější letadla? :-) (bude stačit, když F 35 budou mít ti okolo nás) :-) Přemýšlím tak jak nám to předkládají politici ...Zobrazit celý příspěvek

     Když není důležité co bude mít AČR, tak proč kupujete nejnákladnější letadla? :-) (bude stačit, když F 35 budou mít ti okolo nás) :-)
     Přemýšlím tak jak nám to předkládají politici a generálové. Má-li AČR využít potenciál F 35 potřebuje zdokonalit to co někdo odfláknul na úvodním obrázku u tohoto článku. MO ČR si může plánovat válku kde chce, ale vidíte sám, že přestává být problémem používat prostředky vzdušného napadení v hloubi nepřátelského území. Tj. potřebujete bránit vlastní infrastrukturu a území.
     A to samé budete potřebovat pro zázemí a logistiku vlastních sil všude ve světě, to vám nikdo ze spojenců efektivně nezajistí bez kompatibilty spojení mezi doménami.
     Jestli někam pošlete BÚU bez PVO, C-RAM, které nebudou pořádně propojené s ostatními doménami tak dopadnete jak rusáci na Urkajině a žádná F 35 Vás nezachrání.
     Z F 35 skutečnou 5. generaci dělá právě až to, že bude vše propojené do všech domén. (a ne jen alegorie na úvodním obrázku)Skrýt celý příspěvek

     • Shania
      11:44 06.10.2023

      nechapu co je na tom tak sloziteho na pochopeni... integrace ACR neni problem F-35 (ta uz integrovana je), ale zbytku armady. Nerikam, ze se integrace nema delat, jen ze to ...Zobrazit celý příspěvek

      nechapu co je na tom tak sloziteho na pochopeni...

      integrace ACR neni problem F-35 (ta uz integrovana je), ale zbytku armady. Nerikam, ze se integrace nema delat, jen ze to efektivitu F-35 pro primarni ukoly, pro ktere je kupujem nijak neovlivni..

      Primarni ukol nasich F-35 v dobe konfliktu bude boj mimo nase uzemi, kde pravdepodobne nebude prakticky nic dalsiho z ACR a tam ty stroje plne integrovane budou...

      Obrana naseho prostoru je taky o tom, ze systemy mimo nase uzemi hrozby odhlali prvni a nase nebo cizi stroje je zastavi. PVO bude branit par km2 a par objektu. Zadne velke utoky CM na nase uzemi necekej... Spis by se melo resit, aby si nekdo nekam nedovez kamion plny dronu... a tohle letadla ani PVO zatim nezastavi.Skrýt celý příspěvek

     • cnapo
      16:22 06.10.2023

      Hodne jsem se drzel ale musim to napsat. Flanker vubec nepochopil smysl uvodniho obrazku. Kdyby se zamyslel tak by mu doslo ze nejde o presny popis stavu komunikacniho a ...Zobrazit celý příspěvek

      Hodne jsem se drzel ale musim to napsat. Flanker vubec nepochopil smysl uvodniho obrazku. Kdyby se zamyslel tak by mu doslo ze nejde o presny popis stavu komunikacniho a informacniho prostredi. Ten obrazek popisuje soucasny stav budovani systemu takticke radiove komunikace ACR a snazi se zaramovat jaky je zamer dalsiho rozvoje systemu spojeni ve vztahu k pozemnim a vzdusnym silam. Vzdy me facinuje kdyz se k problemu vyjadruje nekdo kdo ma moznost si koncepcni dokument precist ke neudela to. Jinak mozna by mojl nekdo z VzS rici zda jiz maji schvalenou koncepci systemu takticke radiove komunikace cast 2!Skrýt celý příspěvek

   • pjaro77
    15:34 06.10.2023

    IBCS samo o sebe nestačí, celkový multidoménový battleield management nemajú poriešený ani amíci - projekt JADC2. Majú to sťažené tým, že ich ozbrojené sily majú oddelené veľké ...Zobrazit celý příspěvek

    IBCS samo o sebe nestačí, celkový multidoménový battleield management nemajú poriešený ani amíci - projekt JADC2. Majú to sťažené tým, že ich ozbrojené sily majú oddelené veľké zložky a každé navrhuje avlastné riešenie.(Each military branch has its initiative that contributes to JADC2; the Army has Project Convergence,[4] the Navy has Project Overmatch,[5] and the Air Force has the Advanced Battle Management System,[6][7][8] also known as ABMS.[9] The Space Force has the Space Development Agency's National Defense Space Architecture ).

    Možno izraelci s Torch-X C4ISR by boli lepší základ pre malé armády - neviem, v akom je stave.Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  17:47 05.10.2023

  Zajímalo by mě, jakým způsobem propojí datalink z houfnice CAESAR...znamená to, že už te´d v akvizic na CAESAR je počítáno s datalinkem se schopností přijímat a vysílat signál na ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímalo by mě, jakým způsobem propojí datalink z houfnice CAESAR...znamená to, že už te´d v akvizic na CAESAR je počítáno s datalinkem se schopností přijímat a vysílat signál na F35?Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   17:54 05.10.2023

   To jak propojili na obrázku AH1 by spíše sedělo s UH1 co by létajícím velitelským stanovištěm a nebo ještě lépe to mít v podobě retranslačního UAV. AH 1 ve skutečnosti bude více ...Zobrazit celý příspěvek

   To jak propojili na obrázku AH1 by spíše sedělo s UH1 co by létajícím velitelským stanovištěm a nebo ještě lépe to mít v podobě retranslačního UAV. AH 1 ve skutečnosti bude více efektor než "komunikátor."Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:23 05.10.2023

    Ono to na tom obrázku možná tak trochu vypadá, ale H-1 tam není určen k předávání signálu z F-35 někam dál.

    Ono to na tom obrázku možná tak trochu vypadá, ale H-1 tam není určen k předávání signálu z F-35 někam dál.

    • flanker.jirka
     19:14 05.10.2023

     Snad někdy uvidíme co tím chtěl malíř říct. Zajímavé je vidět namalované přímé spojení z F 35 do CV 90 a nepřímé přes dron z H1 do tohoto BVP. Přitom u AH bych čekal možnost ...Zobrazit celý příspěvek

     Snad někdy uvidíme co tím chtěl malíř říct. Zajímavé je vidět namalované přímé spojení z F 35 do CV 90 a nepřímé přes dron z H1 do tohoto BVP. Přitom u AH bych čekal možnost přímého spojení s pozemním vojskem. Jsou armády, které mají AH přímo pod pozemními silami a ne pod vzdušnými silami.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:30 05.10.2023

      To je jen schematický obrázek možností. Není možné to brát doslova.

      To je jen schematický obrázek možností. Není možné to brát doslova.

     • flanker.jirka
      20:09 05.10.2023

      Scotty
      Jo, to je přesně ono, od té doby co křižník Potěmkin dal výstřelem povel k útoku na zimní palác staví v AČR na jeho počest potěmkinovi vesnice.

      Scotty
      Jo, to je přesně ono, od té doby co křižník Potěmkin dal výstřelem povel k útoku na zimní palác staví v AČR na jeho počest potěmkinovi vesnice.

     • Scotty
      21:55 05.10.2023

      Tak to je jeden slide který má ilustrovat možnosti spojení mezi druhy zbraní. Rozhodně ne návrh architektury spojeného komunikačního systému.

      Tak to je jeden slide který má ilustrovat možnosti spojení mezi druhy zbraní. Rozhodně ne návrh architektury spojeného komunikačního systému.

     • Cheddar
      23:17 05.10.2023

      flanker.jirka
      Bol to krížnik Aurora, Potěmkin bol pre-dreadnought (bitevní loď).

      flanker.jirka
      Bol to krížnik Aurora, Potěmkin bol pre-dreadnought (bitevní loď).

     • TF_HU
      07:08 06.10.2023

      Prosím vás. Tady nejde o to, jestli je H1 nějaký komunikátor. Systém, datalink, cokoli umožní komunikaci všemi směry. Tedy na zem, stejně tak mezi vzdušný i prostředky. Na obrázku ...Zobrazit celý příspěvek

      Prosím vás. Tady nejde o to, jestli je H1 nějaký komunikátor. Systém, datalink, cokoli umožní komunikaci všemi směry. Tedy na zem, stejně tak mezi vzdušný i prostředky. Na obrázku je to ok. Neznamená to, že bude H1 nějakou retranslační stanici... Jde o sdílení informací v rámci digitálního bojiště....Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      10:41 06.10.2023

      TF_HU S H1 je to fikce, to asi tuší všichni. Ten obrázek je mimo realitu a skutečnost bude, doufám, jiná. Ale dost to naznačuje, že covidový generál by měl přenechat opravdu místo ...Zobrazit celý příspěvek

      TF_HU
      S H1 je to fikce, to asi tuší všichni. Ten obrázek je mimo realitu a skutečnost bude, doufám, jiná. Ale dost to naznačuje, že covidový generál by měl přenechat opravdu místo "spojařům nové generace."Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:22 06.10.2023

      flanker.jirka
      Není to mimo realitu. Je to příklad možností propojeného bojiště. To že jste to začal brát že to musí být přesně takhle a nikdy jinak je jen váš problém.

      flanker.jirka
      Není to mimo realitu. Je to příklad možností propojeného bojiště. To že jste to začal brát že to musí být přesně takhle a nikdy jinak je jen váš problém.

     • TF_HU
      00:38 07.10.2023

      Jste dost mimo pokud jsou stroje vybaveny DATALINKem spojení je online. V nejčernější variantě bude spojení minimálně po rádiu. To jde i dnes třeba mezi JAS39 a ALCA. Proto na to ...Zobrazit celý příspěvek

      Jste dost mimo pokud jsou stroje vybaveny DATALINKem spojení je online. V nejčernější variantě bude spojení minimálně po rádiu. To jde i dnes třeba mezi JAS39 a ALCA. Proto na to snímku je čára. Je to prostě komunikace.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:07 05.10.2023

   Houfnice nemusí (a ani nebude) s F-35 komunikovat napřímo. Bude komunikovat přes SŘP dělostřelectva.

   Houfnice nemusí (a ani nebude) s F-35 komunikovat napřímo. Bude komunikovat přes SŘP dělostřelectva.

   • TF_HU
    07:09 06.10.2023

    To nechápete pak koncept, který je s tím spojen...

    To nechápete pak koncept, který je s tím spojen...

    • Scotty
     08:57 07.10.2023

     K čemu by byla konkrétnímu dělu situace na bojišti sdílená z F-35, když jim budou palebné úkoly zadávané přes SŘP Adler. Na ten musí být napojen výstup ze senzorů F-35.

     K čemu by byla konkrétnímu dělu situace na bojišti sdílená z F-35, když jim budou palebné úkoly zadávané přes SŘP Adler. Na ten musí být napojen výstup ze senzorů F-35.

     • TF_HU
      18:50 08.10.2023

      Říká se tomu multidomain operation, a když F35 nechce být prozrazena za letu, předá palebný úkol jinému prostředku. SŘP Adleru bude možná dostávat tzv RSP ze VzS, kam bude F35 ...Zobrazit celý příspěvek

      Říká se tomu multidomain operation, a když F35 nechce být prozrazena za letu, předá palebný úkol jinému prostředku.

      SŘP Adleru bude možná dostávat tzv RSP ze VzS, kam bude F35 fuzovat data.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:36 08.10.2023

      Pokud bude chtít F-35 "zaúkolovat" dělostřelectvo musí přes Adler. To jinak ani nepůjde.

      Pokud bude chtít F-35 "zaúkolovat" dělostřelectvo musí přes Adler. To jinak ani nepůjde.

  • Jirosi
   18:25 05.10.2023

   Asi tahle F35 je zdroj informací. Stejné iformace může dodat i vojak v poli, nebo dron nad ním. Nikdo přece nevolá přimo na "dělo". Vždy udává požadavek na vetelský uzel, a ten ...Zobrazit celý příspěvek

   Asi tahle F35 je zdroj informací. Stejné iformace může dodat i vojak v poli, nebo dron nad ním.
   Nikdo přece nevolá přimo na "dělo". Vždy udává požadavek na vetelský uzel, a ten zadavá palebný úkol vhodnému prostředku ničení. To nemusí být dělo, ale klidně minomet, raketomet, vrtulník, atd. Prostě ten kdo je v daném místě schopen efektivně úkol splnit v co nejkratším čase.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:28 05.10.2023

    On ten obrázek je asi zcestný. Když si jej přiblížíte, tak zjistíte, že spojení mezi pěchotou a HMV BÚU není přímé spojení :-) Jde přes bojová vozidla, z nich to jde jen na ...Zobrazit celý příspěvek

    On ten obrázek je asi zcestný. Když si jej přiblížíte, tak zjistíte, že spojení mezi pěchotou a HMV BÚU není přímé spojení :-)
    Jde přes bojová vozidla, z nich to jde jen na miniVTOL a na H1 a pak teprve je nějaké spojení na HMV. Kdyby byl na místě H1 UAV jako retranslační dron, tak to pochopím.
    A je toho více, komunikační linie s průzkumem a pěchotou jsou také nepřímé.
    Nejspíše jde jen o alegorický obrázek, který vytvořl a účelem této prezentace pro "generálský efekt"Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     20:08 05.10.2023

     Také si myslím, že je to jen reklamní leták a ne seriózní schéma systému.

     Také si myslím, že je to jen reklamní leták a ne seriózní schéma systému.

    • TF_HU
     07:11 06.10.2023

     Vy se fakt domníváte, že na tiskovce k nákupu F35 vám tam ministryně rozkreslí spojovací schéma systému velení a řízení Armády? Fakt?

     Vy se fakt domníváte, že na tiskovce k nákupu F35 vám tam ministryně rozkreslí spojovací schéma systému velení a řízení Armády? Fakt?

     • liberal shark
      09:13 06.10.2023

      A oni soudruzi z Kulaťáku a ulice Na Valech nějaké takové schéma mají ?

      A oni soudruzi z Kulaťáku a ulice Na Valech nějaké takové schéma mají ?

     • flanker.jirka
      10:44 06.10.2023

      A co to to tedy rozkreslili? Udělali snad jen fiktivní obrázek, aby zavřeli novinářům huby? :-) :-) :-)

      A co to to tedy rozkreslili? Udělali snad jen fiktivní obrázek, aby zavřeli novinářům huby? :-) :-) :-)

     • Scotty
      13:24 06.10.2023

      liberal shark, flanker.jirka
      Buď tu jen trollíte nebo jste idioti. Doufám že to první.

      liberal shark, flanker.jirka
      Buď tu jen trollíte nebo jste idioti. Doufám že to první.

     • cnapo
      16:31 06.10.2023

      Neni treba se bavit s lidma kteri si mysli ze MO uvolni architekturu spojeni pro novinare. Obrazek ideove predstavuje schopnost horizontalne ale i vertikalne predavat informace v ...Zobrazit celý příspěvek

      Neni treba se bavit s lidma kteri si mysli ze MO uvolni architekturu spojeni pro novinare. Obrazek ideove predstavuje schopnost horizontalne ale i vertikalne predavat informace v ramci C4ISTAR schopnosti. Flanker je zakomplexovany …… ktery si mysli ze vi vsechno. Kdo nepochopil ze jde o ideove schema a tvrdi ze to je architektura spojeni ACR je pro me idiot!Skrýt celý příspěvek

    • cnapo
     16:40 06.10.2023

     Mozna kdyby jsi se zacal ucit nive technologie postavene na MANET tak by jsi nemlel takove blbosti.

     Mozna kdyby jsi se zacal ucit nive technologie postavene na MANET tak by jsi nemlel takove blbosti.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2