Víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II pro Českou republiku: Cena, harmonogram, průmyslová spolupráce

Víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II pro Českou republiku: Cena, harmonogram, průmyslová spolupráce
Koncepční obrázek digitalizace Ozbrojených sil České republiky / MO ČR (Zvětšit)

Ve středu 27. září Vláda schválila nákup 24 taktických nadzvukových stealth letounů páté generace F-35A Lightning II pro Vzdušné síly Armády České republiky. Ve stejný den Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) uspořádalo odborný seminář o programu F-35. Klíčové informace, poznatky a citace ze semináře jsou zpracovány v následujících řádcích.

Seminář proběhl v hangáru Praha-Kbely, na pozadí předválečné československé stíhačky Avia B-534. Jak uvedla na úvod ministryně obrany Jana Černochová, Praha-Kbely, jako jedna z nejstarších leteckých základen, byla svědky zrodu československého letectva.

„Dnes je bohužel opět doba, kdy se nad obranou naší země a celého Západu musíme zamýšlet. […] Kabinet dnes schválil pořízení 24 letounů F-35. To, že jde o projekt zásadního významu pro naši budoucnost, to všichni samozřejmě víme. Chtěli jsme, aby v den, kdy Vláda učiní rozhodnutí, bylo ve veřejném prostoru co nejvíce informací,“ řekla na úvod Černochová.

MO ČR ve světovém měřítku bezprecedentně detailně a transparentně popsalo náklady programu F-35. Takový krok ve světě není rozhodně obvyklý. To dává naději, že program F-35 není jen o nákupu špičkové vojenské schopnosti. Ale půjde také o kulturně-transformační projekt. Navíc čeští piloti, technici a další provozní personál projdou špičkovým výcvikem, zůstanou po dekády v kontaktu s nejmodernějšími technologiemi a střetnou se špičkovými odborníky. Po odchodu z armády tyto schopnosti a kontakty mohou využít v civilním životě. Ostatně na stejném principu fungují izraelské ozbrojené síly – armáda naučí inovace a lidé je šíří dál.

„Připojením se k uživatelům systému F-35, který se stává standardem NATO, dáváme jasný signál, že obranyschopnost naší země myslíme opravdu vážně. Naším spojencům říkáme, že s námi mohou počítat a potencionálním agresorům dáváme jasný signál, že slabý článek NATO musí hledat jinde,“ uvedla Černochová.

Podle ministryně se nákupem F-35 plnohodnotně vyřeší otázka českého taktického letectva na desítky let dopředu – F-35 ochrání české nebe do roku 2069.


Seminář k pořízení F-35

S provozem F-16 se počítá do roku 2060. A poslední F-16 ve světě možná odejdou až století od prvního vzletu F-16 v roce 1974. Žádné nové „exotické“ letecké technologie po roce 2050 opravdu nečekejme.

Podle Černochové roční provoz F-35, včetně munice a paliva, každého Čecha přijde na 700 korun.

Následně převzal mikrofon náčelník generálního štábu generálporučík Karel Řehka. „Děkuji Vládě za trvalou podporu i ve finančně nelehké době a za ochotu investovat do obrany. Děkuji za odvážné rozhodnutí, protože se jedná opravdu o finančně náročný a přelomový projekt […] Děkuji za důvěru Vlády vydat se cestou vojenského doporučení.“

Podle Řehky armáda na projektu pracovala dva roky. Výběr F-35 vyšel z ryze odborného doporučení bez jakýchkoliv politických tlaků a pokynů. „Konec konců byl připravován již za minulé vlády a je dokončován za této vlády,“ připomněl Řehka. České rozhodnutí podpořila analýza centra JAPCC (Joint Air Power Competence Center), která se zabývá problematikou vzdušných sil NATO. JAPCC „je organizace složená z mezinárodních odborníků, kteří pomáhají vládám a různým členským státům při strategickém rozhodování.“

„Pokud se díváme na budoucí podobu taktického letectva Armády České republiky po roce 2035 až 2040, je nutno pořídit letoun páté generace. V dnešní době to znamená letoun F-35, protože jinou přijatelnou možnost nyní nemáme,“ uvedl Řehka.

Nákup F-35 není jen náhradou Gripenů, ale výstavbou nových schopností českého taktického letectva za horizont 2050.

„Snažíme se odhadnout charakter budoucího válčení, aby Armáda České republiky byla relevantní. Česká republika se vždy bude v dohledné době bránit jako součást Aliance. Takhle je postavená naše strategie. Díky Bohu za to. Musíme tedy zapadnout, kam míří Aliance a být připraveni na moderní bojiště,“ zdůraznil Řehka.


NATO Warfighting Capstone Concept

„Aliance v roce 2021 přijala NATO Warfighting Capstone Concept, neboli koncepci budoucího válčení a budoucího operačního prostředí. Koncept jednoznačně ukazuje, že musíme být schopní multi-doménového boje a propojit všechny domény. Budoucnost válčení do značné míry bude o sběru a zpracování obrovského množství dát a jejich distribuci do všech systémů. V rámci vzdušných sil k tomu poslouží unikátní platforma letounů páté generace. Není to jen stíhací letoun nebo víceúčelový letoun, ale platforma a systém, který má unikátní senzorovou fúzi [video níže]​, schopnost vysokorychlostního sdílení dát. V kombinaci s technologií stealth jde v dnešní době o bezkonkurenční platformu,“ uvedl Řehka.

Podle náčelníka generální štábu české letectvo kromě ochrany vzdušného prostoru plní a musí plnit i další úkoly v rámci kolektivní obrany Aliance. Vzhledem k velikosti českých ozbrojených sil a lidského potenciálu se naše armáda musí „snažit udržet technologickou převahu nad budoucími protivníky.“

„To je i strategie Aliance. Nebudeme nikdy vést opotřebovávací válku. Musíme si chránit to nejdůležitější, a tím jsou lidé. Musíme se snažit udržovat technologickou převahu, a proto máme letoun páté generace. Za horizontem 2035 až 2040 to s letounem předchozí generace nedokážeme splnit,“ uvedl Řehka.


Nejnovější video z dílny Lockheed Martin komplexně a vizuálně názorně popisuje všechny rysy F-35. Jedna z klíčových schopností – fúze dat a senzorů – je popisována v čase 03:48.

Díky F-35 se české letectvo stane plně interoperabilní. F-35 bude v následujících dekádách jednoznačně a zdaleka nejrozšířenější letoun NATO, včetně evropské části NATO. Na evropském nebi po roce 2030 se bude prohánět okolo 600 a na celém světě více něž 3000 F-35 (obrázek níže).

„Dává naprostý smysl, aby Armáda České republiky šla tímto směrem. Letoun navíc nabízí širší spektrum plnění úkolů. S předchozí generací bychom museli kombinovat více typů letounů nebo draze doplňovat různé schopnosti, například v kontejnerech [Litening pro české Gripeny],“ uvedl Řehka.

„Každý jednotlivý letoun [F-35] má všechny schopnosti a větší variabilitu při plnění úkolů. Je schopen plnit širší škálu úkolů, včetně toho, co dnes je tak potřeba. Operace v prostředí hustě protkaném pozemní protivzdušnou obranou a elektronickým bojem. Naprosto nezbytná věc. Vidíme to dnes ve válce na Ukrajině. Kdyby jakákoliv ze stran měla letoun páté generace, šlo by o game-changer,“ řekl Řehka.

Generálporučík Řehka vyzdvihl univerzálnost F-35 – na rozdíl od letounů čtvrté generace zvládne více úkolů. Mizí tak potřeba nasadit další specializované stroje.

Ne nadarmo se F-35 říká „mini-awacs“, podle aliančního E-3 AWACS (Airborne Warning and Control System), tedy létajícího střediska velení a řízení, které umožňuje získávání informací s pomocí výkonného radaru a další elektroniky. Na plnění jednoho úkolu je také potřeba méně letadel páté generace. To vše šetří náklady.


Rozšíření letounů F-35 v Evropě a světě; větší foto / MO ČR

Armáda ČR navíc nenahrazuje pouze 14 Gripenů, ale také 24 podzvukových bitevníků L-159 ALCA. Zmenšuje se počet typů i celkový počet taktických bojových letadel českého letectva. Tím se sjednocuje výcvik pilotů a techniků, servis a infrastruktura.

„Nejdůležitější na letounu je opravdu technologická převaha. Prostě šetří životy. To je pro nás důležité,“ uvedl Řehka a zdůraznil, že při výdajích 2 % HDP na obranu nákup a provoz F-35 neohrozí další rozvoj ozbrojených sil.

Čeští odpůrci nákupu F-35 se často identifikují s politikou maďarského premiéra Viktora Orbána. Kontextová informace – Orbán hodlal koupit F-35, ale Američané nesouhlasili. Maďaři si museli nechat Gripeny, protože jinou možnost neměli.

„Naší hlavní prioritou, i v nové verzi právě zpracovávané a dokončované koncepce výstavby Armády České republiky do roku 2035, zůstává výstavba těžké brigády,“ zdůraznil Řehka. „Rozhodně budeme rozvíjet vyvážené ozbrojené síly a armádu vševojskového charakteru. Tento letoun nás zároveň posouvá a urychluje nezbytně nutnou transformaci, především digitalizaci armády na bojišti. Což je i cesta Aliance“.

„Konec konců, co vidíte na slajdu [úvodní obrázek článku], to propojení různých systémů […] už od počátku počítáme s integrací této schopnosti do zbytku armády. Usilovně pracujeme v oblasti IT, v oblasti přípravy odborníků, datových polí, investic do nového moderního systému velení a řízení,“ zdůraznil Řehka.

Na konec generálporučík Řehka opět zdůraznil – po roce 2035 až 2045 na bojišti zůstane relevantní pouze letoun páté generace. Při obměně nadzvukového letectva proto dává naprostý smysl pořídit F-35. Jde také o dobré řešení z hlediska efektivity a ekonomičnosti provozu.

„Když se podíváme na F-35 Users Group, chceme, aby Česká republika seděla u stolu, kde jsou všichni naši důležití spojenci,“ řekl na závěr svého prosovou Řehka.

Cena F-35 ve srovnání s jinou platformou (v milionech korun)

Kategorie Jiná platforma % rozdíl F-35
Letoun 59 939 -5 % 56 947
Munice 11 415 0 % 11 415
Příslušenství, nemovitá infrastruktura, ostatní výdaje 56 953 +30 % 81 362
Celkem 128 307 +14 % 149 724


Setkání pacifické a evropské F-35 Users Group; větší foto / The Republic of Singapore Air Force

Poté se ujala slova Blanka Cupáková, vrchní ředitelka ekonomické sekce MO ČR. Paní Cupáková vedla český mezirezortní tým vyjednávající s Američany nákup F-35. Cupáková ocenila široké složení týmu, kde byli zástupci z ministerstva financí, průmyslu a zahraničí. Zapojeno je i ministerstvo pro místní rozvoj. To podle Cupákové ukazuje přesah programu F-35.

„Samozřejmě jsme vnímali v posledních týdnech, a naprosto logicky, ze strany veřejnosti obrovský hlad po číslech. Od začátku jsme se na to připravovali a můžu vás ubezpečit, že jsme tento projekt pojímali velmi komplexně. Jedná se o nejnáročnější, finančně i věcně, vyzbrojovací projekt v dějinách České republiky,“ vysvětlila na úvod Cupáková.

„Základní informací je částka, kterou projednal americký Kongres a kterou jste zaznamenali v médiích. 5,6 miliardy amerických dolarů. Po přepočtu zhruba 120 miliard korun. Částka vyjednaná a smluvní, tedy co projednala Vláda, je pět miliard dolarů,“ uvedla Cupáková.

Paní ředitelka zdůraznila, že Američané nikdy neprodávají jen letouny, ale celý systém zabezpečení provozu. Náhradní díly, servis, výcvik, munici, služby, opravy atd. (obrázek níže).

„Pokud se komplexně bavíme o částce pět miliard dolarů, nesmíme zapomenout na odvod v České republice daně z přidané hodnoty. To znamená odvody ve výši 22,3 miliardy korun,“ připomněla Cupáková s tím, že stěžejní a klíčové kritérium programu F-35 je závazek vydávat dvě procenta na obranu. Pokud se závazek dodrží, nákup a provoz F-35 neúměrně nezatíží rozpočet MO ČR.


Rozsah americké nabídky a náklady na pořízení/provoz F-35; větší foto / MO ČR

„Primární pořizovací náklady a nabídka Spojených států v letech 2024 až 2034, tedy ta nejnáročnější pořizovací etapa, nebudou platbou za jeden rok. Platby budeme realizovat v 11 letech. Samozřejmě abychom neohrozili, jak říkal náčelník generálního štábu, ostatní modernizační projekty,“ řekla Cupáková.

V částce pět miliard dolarů je navíc započítána inflační rezerva ve výši šesti procent – její využití záleží na vývoji cen materiálu, služeb nebo lidské práce. Rezerva činní 230 milionů dolarů (5,3 miliardy Kč). Jelikož jde o obří částku a platby proběhnou v dolarech, do hry také vstupuje měnové riziko. Proto se počítá s průběžným nákupem dolarů (za výhodný kurz), čímž se měnové riziko prakticky eliminuje.

Třetina nákladů programu F-35 ale zůstane v České republice, a to ve výši 43,8 miliardy Kč (vč. DPH):

„Stoprocentně budeme provádět výstavbu čáslavské základny, abychom dodrželi podmínky americké vlády. Navíc provozování letounů F-35 je primárně o využívání neuvěřitelného množství informací a jejich sdílení. Logicky je s tím spojen ze strany americké vlády požadavek na ochranu informací,“ vysvětlila Cupáková. Čáslavská základna musí zabezpečit příjem, zpracování, uložení, distribuci a zabezpečení obrovského množství dat. S tím je spojena i výstavba datových center na základně.

„Budeme potřebovat provádět kurzy pro personál, zájmena IT personál, který je 100% s tímto projektem úzce spjat, pro bezpečnostní personál. Provedeme určité kurzy v České republice. Poslední velkou položkou, co zůstane doma, je nákup paliva,“ uvedla Cupáková.

Výsledně tedy program F-35, zahrnující nákup platforem, munice, výcvik, vybudování provozního zázemí a získaní schopností „páté generace“, od roku 2024 do roku 2034 přijde na 149,7 miliardy Kč (vč. DPH) – třetina zůstane v České republice, zbytek půjde do Spojených států.

To vše platí při kurzu 21,2 korun za jeden americký dolar. „Samozřejmě může nastat výkyv kurzu. Na to jsme připraveni a máme v našem rozpočtu rezervu do výši deseti procent, abychom riziko pokryli,“ ubezpečila Cupáková.

Současně MO ČR provedlo projekci obranného rozpočtu do roku 2034. Na základě projekce, která má být velmi realistická, program F-35 za dané období ukousne průměrně 7,3 % rozpočtu MO ČR. V nejnáročnějším roce 2028 půjde o 12,3 %.

„Tato tvrdá data dávají jednoznačně najevo, že jako resort ministerstva obrany ufinancujeme ostatní projekty. Abych upřesnila, kolik se vydává z obraného rozpočtu na investiční projekty, je to v průměru 40 až 50 %,“ uvedla Cupáková.

Další klíčovou informací jsou provozní výdaje po roce 2034 – za komplexní roční provoz F-35, zahrnující palivo a munici, čeští daňoví poplatníci zaplatí 4,9 miliardy Kč vč. DPH.


Harmonogram projektu F-35; větší foto / MO ČR

Ke slovu se poté dostal generál Jaroslav Míka, šéf integrovaného pracovního týmu. Jeho úkolem je zavedení schopností páté generace do armády. Cílovým datem dosažení plných operačních schopností FOC (Full Operational Capability) je rok 2035. V té době dojde k úplnému ukončení provozu Gripenů (po 30 letech služby). Zároveň v roce 2029 dojde k vyřazení prvních 12 a v roce 2035 posledních 12 letounů L-159 (po 35 letech služby).

„Musíme vystavit patřičnou nemovitou infrastrukturu a proces již začíná. Nechtěli jsme projekt uspěchat. Na základě zkušeností aliančních partnerů jsme rozfázovali celý projekt tak, aby byl realistický, abychom ho ufinancovali, stihli postavit patřičnou infrastrukturu a připravili potřebný personál,“ uvedl generál Míka. Výstavba infrastruktury v Čáslavi skončí v roce 2030. Rok je rezerva na certifikaci. V roce 2031 tak na základně může přistát první F-35. První české F-35 opustí výrobní linku v roce 2029 [výroba se rozběhne o rok dříve]. Zůstanou však v USA a poslouží k výcviku českých pilotů a techniků.

„Polovina flotily [jedna letka] bude vyrobena do roku 2031, a poté se nám letouny počínaje rokem 2031 začnou postupně vracet ze Spojených států. S jejich provozem [F-35] počítáme od konce roku 2031. Další polovina flotily se vyrobí v letech 2032, 2033 a 2034. Kompletní flotilu získáme v roce 2034. Do roku 2035 se budeme věnovat neustálému cvičení [do dosažení FOC],“ uvedl generál Mika. Zjednodušeně řečeno – transformace českého letectva na letouny páté generace potrvá od letošního roku do roku 2035, přičemž počáteční operační schopnosti IOC (Initial Operational Capability) dosáhne první letka českých F-35 na konci roku 2031.

Díky špičkovému americkému výcviku již při dosažení IOC čeští piloti s F-35 budou schopni vést boj vzduch-vzduch, vzduch-země, omezeně boj proti protivzdušné obraně nebo provádět tankování ve vzduchu. Právě přístup k nejlepším instruktorům na světě, a k nejlepšímu leteckému výcviku, je další obrovskou devizou nákupu F-35. Současný pilotní výcvik ve Švédsku se s tímto absolutně nedá srovnávat.

Následně se ke slovu dostala vrchní ředitelka sekce průmyslové spolupráce MO ČR Radka Konderlová. Ta přiblížila zapojení českého průmyslu do vývoje, výroby, provozu a výcviku F-35.


Průmyslová spolupráce; větší foto / MO ČR

„Tento projekt považuji za úplně nejdůležitější, protože letecký průmysl je vždy motorem inovací v průmyslu. Podařilo se nám vyjednat konkrétní projekty,“ zmínila na úvod Konderlová.

Česká republika, jako jeden z mála států, který není původním členem programu F-35, dojednala zapojení svého průmyslu. Konkrétně 14 projektů. Jde o obrovský úspěch. Například Polsko neřešilo žádné zapojení svého průmyslu.

„Jednali jsme přímo s hlavními dodavateli platformy, společnosti Lockheed Martin a dodavatelem motoru letounu, společností Pratt & Whitney. 11 projektů máme vyjednáno s Lockheed Martin, tři projekty s Pratt & Whitney. Za úplně největší úspěch považuji vyjednání tři konkrétních projektů, které jdou přímo do dodavatelského řetězce letounu páté generace. Pokud nejste v rodině programu, která se podílí na vývoji, tak je později velmi těžké spolupráci s průmyslem dojednat,“ vysvětlila Konderlová.

Průmyslovou spolupráci zpečetí samostatné smlouvy se zmíněnými americkými firmami. Američané budou také hledat další partnery v České republice.

Průmyslová spolupráce pokrývá čtyři oblasti – dodávky komponentů, výzkum a vývoj, pilotní výcvik a údržba / servis. Výrobu komponentů pro F-35 zajistí firmy Ray Service, PBS Velká Biteš, One3D, Honeywell Aerospace Olomouc a centrum HiLase, což je výzkumný ústav zaměřující se na laserové technologie.

Do dalších obranných projektů Lockheed Martin a Pratt & Whitney, tedy mimo program F-35, se zapojí PBS Velká Biteš, Aero Vodochody a Aerotech Czech. V oblasti výzkumu půjde o univerzity ČVUT, VUT Brno, VZLÚ a centrum HiLase.

„U pilotního výcviku se zaměříme na základní výcvik pilotů. Zde patří státní podnik LOM Praha spadající pod ministerstvo obrany a společnost Vrgineers zaměřující se na virtuální realitu a výcvik pomoci simulace. V oblasti servisu a oprav [simulátorů] půjde o VR Group a LOM Praha,“ uvedla Konderlová s tím, že existuje obrovský potenciál dojednat další projekty v oblastech umělé inteligence, robotiky, kybernetiky, systémů pro zpravodajství, průzkum a sledování atd.


Zapojení českých firem do programu F-35; větší foto / MO ČR

Součástí zapojení českých firem je náročná certifikace. „Pokud se chce nějaká firma dostat do dodavatelského řetězce, tak vždy musí projít procesem certifikace, který je v letectví a leteckém průmyslu vždy velmi náročný a velmi zdlouhavý,“ přiblížila Konderlová.

„Další možnosti poskytují jednání s italskou společností Leonardo, která je zapojená do partnerského programu F-35. Se společností Leonardo vyjednáváme realizaci průmyslového dne, kde bychom chtěli identifikovat další možné oblasti spolupráce přímo se společností Leonardo,“ nastínila další průmyslové možnosti Konderlová.

Spolupráce s italskou stranou je klíčová – část českých F-35 vznikne v italském závodu Cameri. Také veškerá údržba českých F-35, mimo běžnou letovou údržbu, proběhne v Cameri. Tak to řeší i další evropští provozovatelé F-35. Ostatně prvním zákazníkem Italů se v minulém roce stalo norské letectvo.

Na závěr paní ředitelka opět označila za velký úspěch vyjednání konkrétních projektů průmyslové spolupráce ve výši 15,3 miliardy korun, což z celkové částky tvoří přibližně 13 %.

„Nedívejme se optikou jiných strategických projektů [např. CV90], protože platforma F-35 je opravdu jiná technologická úroveň a dostat se do dodavatelského řetězce, nebo vyjednat další projekty výzkumu a vývoje, je velmi složité,“ řekla na závěr Konderlová.

Generál Mika poté opět přiblížil schopnosti F-35. „Většinu již řekl náčelník generálního štábu. Nicméně vše zopakuji. Jde o vlastnost obtížné zjistitelnosti stealth. Jde o jedinečné senzory každého letounu, takže nemusíte dokupovat další speciální kontejnery. Z těchto senzorů jde velké množství dat, plus z externích zdrojů, které se pak jedinečně fúzují na palubě letounu. Pilotovi to vytváří informační náskok nad případným nepřítelem. Protože jde o množství dat, je to i o distribuci dat vysokorychlostním data-linkem, kdy komunikují letouny F-35 sami mezi sebou a distribuují je ostatním uživatelům jednotlivých operačních domén,“ vysvětlil Mika.


Jedinečné vlastnosti F-35; větší foto / MO ČR

„Letoun začneme využívat naplno hned od prvních okamžiků [díky špičkovému výcviku] […] Je dostatečně autonomní, aby mohl operovat v prostředí velmi husté protivzdušné obrany,“ uvedl generál Mika. Současně se ohradil proti očerňování letectva, které údajně využívá Gripeny jen na deset procent. „Nevím, kde se toto číslo vzalo, protože působení proti vzdušným cílům je téměř 50 % každého taktického letounu. Proto jsme Gripeny pořizovali a přesně pro tyto úkoly jsme je používali na 100 %. A zrovna tak zodpovědně mohu říct, že využijeme na 100 % letoun F-35. K tomu nám pomůžou všechny [zmíněné] modernizační projekty.

F-35 navíc zpracuje a poskytne informace pro české uživatele ve všech doménách válčení. Data přitom nebudou proudit k českým uživatelům jen z 24 „senzorů“, ale na evropském kontinentě z navzájem komunikující sítě 600 „senzorů“

„Zařadíme se do velké rodiny. Přecházíme z platformy čtvrté generace, tak jako jiná letectva […], například Švýcarsko, Belgie, Holandsko, Dánsko, Norskou, Finsko,“ řekl na závěr svého krátkého vstupu generál Mika.

Ke konci semináře si vzala opět slovo paní ředitelka Cupáková a zdůraznila: „Podmínky americké vlády jsou velmi striktní. Americká vláda má specifické postupy, má jednoznačně daná pravidla, jakým způsobem vypadají smluvní ustanovení. […] Cena všech výrobků a služeb dodávaných americkou vládou je pro všechny stejná. Americká vláda potvrzuje a říká, že jedná s ostatními zeměmi tak, aby nevytvářela zisk a zároveň, aby nevytvářela dluh. Pro všechny je to stejné.“ České straně se však podařilo odpuštění poplatků ve výši 12,8 miliardy korun spojených s předchozím výzkumem a vývojem F-35.

Dále si mohli čeští piloti vyzkoušet plnohodnotný realistický 3D simulátor F-35 a udělat si velmi dobrou představu o schopnostech letadla. Obvykle americká strana zahraniční piloty pouští na velký simulátor F-35 až po podpisu smlouvy.


Simulátory jsou klíčovým prvkem koncepce F-35. Simulátory nové generace odstranily potřebu cvičné dvousedadlové verze F-35. Piloti v simulátorech stráví mnohem větší část výcviku než dosud. Tím se ušetří letové hodiny F-35; větší foto / Lockheed Martin

Podle Cupákové projekt F-35 vychází dlouhodobě ze strategických dokumentů a F-35 se stanou páteřními systémy Armády ČR (úvodní obrázek článku). Program F-35 je také spjat se zaváděním digitálních systémů velení a řízení propojujících veškeré techniku, jednotky a komponenty českých ozbrojených sil – jde o budování klíčové schopnosti moderní armády, bojování v síti (Network Centric Warfare). To je budoucnost válčení.

„Skutečně v tom vidíme pro celou Českou republiku obrovský potenciál. My jako stát, jako ministerstvo obrany České republiky, jsme požádali americkou vládu o průmyslovou spolupráci. To některé země ani neudělaly. Podařil se obrovský výsledek s potenciálem do budoucna. Má to potenciál v oblasti robotiky, vesmíru,“ uvedla na závěr Cupáková s tím, že celý její tým nad projektem strávil více než 10 000 hodin.

Následně přišel čas na dotazy z publika. Redaktora z Mladé Fronty Dnes zajímal další provoz Gripenů a jednotná suma za celý program F-35 do konce životnosti, tedy roku 2069.

Podle generála Micka letectvo skutečně počítá s provozem Gripenů do roku 2035. Je však v zájmu švédské i české strany se domluvit. Jednání o prodloužení pronájmu již se Švédy začaly.

„Ekonomickou“ otázku zodpověděla paní ředitelka Cupáková. První fáze programu F-35 do roku 2034 přijde na necelých 150 miliard korun. Při následných výdajích 4,9 miliardy ročně za program F-35 čeští daňoví poplatníci mezi roky 2024 až 2069 zaplatí 322 miliard korun. Za tuto dobu MO ČR získá podle odhadů 8,4 bilionu Kč – program F-35 tedy ukousne za toto období čtyři procenta armádního rozpočtu.

Dalšího, a posledního, tazatele zajímaly cenové náklady na prodloužení pronájmu Gripenů do roku 2035. Dnes MO ČR posílá švédské vládě, mimo palivo a náklady za personál, 1,7 miliardy Kč ročně. Od roku 2027, kdy končí pronájem, částka za pronájem vzroste o 30 až 40 % na 2,2 až 2,4 miliardy Kč ročně bez DPH, tedy zhruba tři miliardy Kč včetně DPH. S touto částkou MO ČR počítá. Důvod vyšší ceny je prostý – čím starší letouny, tím jsou náročnější a dražší na provoz.

Tímto posledním dotazem a odpovědí byl seminář ukončen.

Nahlásit chybu v článku


Související články

PREMIUM Odolné letecké základny pro budoucí české stíhačky

V tomto desetiletí se rozhodne o dalším osudu českého taktického nadzvukového letectva. Ať už ...

PREMIUM České letectvo: Všechny cesty vedou k F-35A Lightning II

Vzdušné síly České republiky preferují víceúčelovou stíhačku páté generace F-35A Lightning II. ...

Česká republika kupuje víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II a bojová vozidla CV90

Česká vláda pověřila k jednání ministryni obrany Janu Černochovou ve věci nákupu amerických ...

PREMIUM Zbraně pro české víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II za 20 miliard korun

Ministerstvo obrany České republiky (MO ČR) vede s americkou vládou jednání o nákupu 24 ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • TF_HU
  17:46 05.10.2023

  Je to megalomanské. Jsem zvědavý, co z toho se vše realizuje. ještě nedávno naše OTS VŘ PozS a VzS neuměly komunikovat mezi sebou. Teď to bude fúze dat... No, nechci být skeptický. ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to megalomanské. Jsem zvědavý, co z toho se vše realizuje. ještě nedávno naše OTS VŘ PozS a VzS neuměly komunikovat mezi sebou. Teď to bude fúze dat... No, nechci být skeptický. Tak snad to stihneme.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:27 05.10.2023

   Když se nezačne, tak to nebude nikdy. Nepřitel na nás čekat nebude.

   Když se nezačne, tak to nebude nikdy. Nepřitel na nás čekat nebude.

   • flanker.jirka
    19:45 05.10.2023

    Ono se už dávno začalo, ale nejsou peníze, nejsou lidi a nebyla vůle včas změnit architekturu. Stále se tam projevují rozdíly, které vznikly na startu, kdy se někdo rozhodl budovat ...Zobrazit celý příspěvek

    Ono se už dávno začalo, ale nejsou peníze, nejsou lidi a nebyla vůle včas změnit architekturu. Stále se tam projevují rozdíly, které vznikly na startu, kdy se někdo rozhodl budovat 4. brn jako digitální a 7. mb jako starou analogovou.Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     23:01 05.10.2023

     Nerozhodl se budovat jednu tak a jednu tak... Nebyly peníze aby se obě udělaly pořádně. Což se ale postupně změnilo. Kdo se zajímal, měl otevřené oči a zjišťoval tak ví. Ten kdo ...Zobrazit celý příspěvek

     Nerozhodl se budovat jednu tak a jednu tak... Nebyly peníze aby se obě udělaly pořádně.

     Což se ale postupně změnilo. Kdo se zajímal, měl otevřené oči a zjišťoval tak ví. Ten kdo si rád hraje na chytráka zatímco spí po kamenem bude dál mlátit prázdnou slámu. Což je v pořádku. Každému co jeho jest.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  17:37 05.10.2023

  FOC v roce 2035, 6 let od vyrobení prvního stroje. Co v té době bude praxí z úvodního koncepčního obrázku digitalizace ozbrojených sil ČR?

  FOC v roce 2035, 6 let od vyrobení prvního stroje. Co v té době bude praxí z úvodního koncepčního obrázku digitalizace ozbrojených sil ČR?

  • Scotty
   18:13 05.10.2023

   V té době bude doufejme digitalizace dokončena (rozhodně není závislá na F-35). Je to dvanáct let což je dost času.

   V té době bude doufejme digitalizace dokončena (rozhodně není závislá na F-35). Je to dvanáct let což je dost času.

   • miba
    18:21 05.10.2023

    digitalizace nikdy neni ukoncena - je to kolobeh inovaci Ale jinak - diky napr. F-35 nebo CV-90 nebudeme muset delat to nejhorsi, co muze nastat - objevovat Ameriku a tlacit ...Zobrazit celý příspěvek

    digitalizace nikdy neni ukoncena - je to kolobeh inovaci
    Ale jinak - diky napr. F-35 nebo CV-90 nebudeme muset delat to nejhorsi, co muze nastat - objevovat Ameriku a tlacit "vlastni reseni" / "vlastni cesticky"Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     18:28 05.10.2023

     U toho CV-90 tomu nějak nerozumím. Komunikační systémy dostaneme takové jaké si armáda nadefinovala.

     U toho CV-90 tomu nějak nerozumím. Komunikační systémy dostaneme takové jaké si armáda nadefinovala.

     • miba
      18:39 05.10.2023

      to neni jen o komunikacnich systemech, i ty datalinky jsou prubezne dale vyvyjene. Nehlede na to, ze predpokladam, ze s ohledem na rozvoj problematiky dronu (mini/mikrodronu) bude ...Zobrazit celý příspěvek

      to neni jen o komunikacnich systemech, i ty datalinky jsou prubezne dale vyvyjene.
      Nehlede na to, ze predpokladam, ze s ohledem na rozvoj problematiky dronu (mini/mikrodronu) bude komunikace v ramci ekosystemu (tj. drony, tanky/cv-90 atd.) postupne resena jinak, nez se dnes v armadach nasazuje bezne.
      A s ohledem na financni narocnost verim tomu, ze prave v ramci techto klubu ala cv90, leoben atd. se tyhle veci budou rozvijet spolecne/vice zemi spolecne (mozna se v tomto zmeni i role NATO, ze se bude vice angazovat jako mediator inovaci pro utvareni clusteru zemi)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:30 05.10.2023

      Nic jako společná konfigurace CV-90 neexistuje. Každá země má nějaké specifické požadavky.

      Nic jako společná konfigurace CV-90 neexistuje. Každá země má nějaké specifické požadavky.

     • miba
      19:37 05.10.2023

      ale no tak :) fakt ma kazda zeme cv-90 kompletne jine? A fakt si myslite, ze kazda zeme ma ohledne komunikace (tim nemyslim komunikaci mezi jednotkami/v ramci osazenstva jednoho ...Zobrazit celý příspěvek

      ale no tak :) fakt ma kazda zeme cv-90 kompletne jine?
      A fakt si myslite, ze kazda zeme ma ohledne komunikace (tim nemyslim komunikaci mezi jednotkami/v ramci osazenstva jednoho cv90) vlastni reseni - vcetne vlastnich protokolu, vlastniho hardwaroveho reseni dane komunikace vcetne vlastnich chipu atd.? :)
      Ano - kazda zeme si tam dala nejake dilci vlastni pozadavky, ano - byly zahrnuti vlastni domaci vyrobci te nebo one skupiny komponent (priklad za vsechny - kabely v nasem pripade) - ale presto to bude hodne casto jak pres kopirak (i s ohledem na to, ze ty firmy musi jsou hlavne zivene standartizovanymi produkty na vsechny mozne trhy)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:27 06.10.2023

      CV-90 u různých se pochopitelně liší. Někdy i dost podstatně. Každá země pro komunikaci a další spojení má svůj systém a své požadavky. A opravdu nejde o žádné domácí výrobce.

      CV-90 u různých se pochopitelně liší. Někdy i dost podstatně. Každá země pro komunikaci a další spojení má svůj systém a své požadavky. A opravdu nejde o žádné domácí výrobce.

    • cnapo
     17:06 06.10.2023

     Nemejte strach CV-90 ma pokrocile plne kompatibilni systemy spojeni s vizi i na budouci pouziti robotickych UGV a UAV systemu. Takovi blbci jak se snazi tady flanker podsouvat tam ...Zobrazit celý příspěvek

     Nemejte strach CV-90 ma pokrocile plne kompatibilni systemy spojeni s vizi i na budouci pouziti robotickych UGV a UAV systemu. Takovi blbci jak se snazi tady flanker podsouvat tam nejsou verte mi.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    19:29 05.10.2023

    Jak dlouho armáda dávala do provozu digitální možnost objednávání výstroje? ...tedy něco jako eshop. 15 let?

    Jak dlouho armáda dávala do provozu digitální možnost objednávání výstroje? ...tedy něco jako eshop. 15 let?

  • cnapo
   16:32 06.10.2023

   Bud prosim te lasky a nastuduj si koncepci STRK! Pak si dej facku a rekni VzS at zacnou psat cast 2!

   Bud prosim te lasky a nastuduj si koncepci STRK! Pak si dej facku a rekni VzS at zacnou psat cast 2!

  • cnapo
   19:07 07.10.2023

   Flankere tak jo povím ti to za 6 let bude Systém Taktické Rádiové Komunikace AČR respektive pozemních sil ve všech nových projektech. Všechny nově zaváděné pozemní prostředky budou ...Zobrazit celý příspěvek

   Flankere tak jo povím ti to za 6 let bude Systém Taktické Rádiové Komunikace AČR respektive pozemních sil ve všech nových projektech. Všechny nově zaváděné pozemní prostředky budou schopny vertikálního ale i horizontálního sdílení dat. To je schopnost odesílat formalizované zpravy (např. typu VFM, JREAP-C) a pracovat s formáty NVG a MIP. Zároveň budou vybrané prostředky schopny přijímat informace dle STANAG 7085 a dle národního senzorického datalinku. V mobilních platformách bude nasazena architektura kybernetické bezpečnosti a technologická data budou on line sdílena nejen v systému VŘ ale i v SŘP. Znovu opakuji snažíte se navodit pocit že v AČR jsou všichni blbci není to tak a opravdu už mě s tím serete!Skrýt celý příspěvek

 • Arthur
  17:27 05.10.2023

  Pekný članok o seminári MO ČR.
  P.S. dokonca to máme aj s reklamným bannerom nad nadpisom :-)

  Pekný članok o seminári MO ČR.
  P.S. dokonca to máme aj s reklamným bannerom nad nadpisom :-)

  • flanker.jirka
   17:33 05.10.2023

   Toto nemůže být nazýváno odborným seminářem. Šlo o prezentaci o již rozhodnuté věci, kde se diskuse nepřipustila.

   Toto nemůže být nazýváno odborným seminářem. Šlo o prezentaci o již rozhodnuté věci, kde se diskuse nepřipustila.

   • miba
    18:23 05.10.2023

    me by zajimalo, co by jste si predstavoval pod "diskuse se pripustila" / "odborny seminar" - jako treba debata ala "proc jste nedali podil prumyslu na 28 nebo 80 miliard?" nebo "a ...Zobrazit celý příspěvek

    me by zajimalo, co by jste si predstavoval pod "diskuse se pripustila" / "odborny seminar" - jako treba debata ala "proc jste nedali podil prumyslu na 28 nebo 80 miliard?" nebo "a proc jste nevyhadali vetsi slevu" nebo ...?Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     19:32 05.10.2023

     Seminář je soubor přednášek a diskuse kdy se studenti/posluchači/účastnici do diskuse zapojují. Toto byla prezentace pro veřejnost a novináře nic víc. Něco jako když legenda ...Zobrazit celý příspěvek

     Seminář je soubor přednášek a diskuse kdy se studenti/posluchači/účastnici do diskuse zapojují.
     Toto byla prezentace pro veřejnost a novináře nic víc. Něco jako když legenda teleshopingu Horst Fuchs nabízel produkty v televizi.
     https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • miba
      19:56 05.10.2023

      ja mam za sebou vysku a ve sve praxi jsem organizoval prednasky a skoleni - na to jsem se fakt neptal :) Ja se ptal, co v tomto konkretnim pripade si predstavujete za "diskuse se ...Zobrazit celý příspěvek

      ja mam za sebou vysku a ve sve praxi jsem organizoval prednasky a skoleni - na to jsem se fakt neptal :)
      Ja se ptal, co v tomto konkretnim pripade si predstavujete za "diskuse se pripustila" / "odborny seminar"
      Ale predpokladam, ze to jste pochopil na prvni dobrou, ale nevedel jste, co odpovedet, tak jste se me rozhodl poucit o tom, co znamena prednaska a diskuze :)Skrýt celý příspěvek

 • rtep
  16:09 05.10.2023

  hezký článek

  jen dotaz ví se už složení balíčku munice ?

  hezký článek

  jen dotaz ví se už složení balíčku munice ?

  • toustr
   16:37 05.10.2023

   Pokud je mi známo, oficiálně víme jen o maximálních počtech, co můžeme odebrat v rámci smlouvy. Mým osobním předpokladem je, že A-A výzbroj bude neosekána (70x AIM-120; 50x AIM-9), ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud je mi známo, oficiálně víme jen o maximálních počtech, co můžeme odebrat v rámci smlouvy. Mým osobním předpokladem je, že A-A výzbroj bude neosekána (70x AIM-120; 50x AIM-9), u A-G munice nevím. Vzhledem k malým počtům si nemyslím, že to udělá obrovský vliv na cenu, takže se bude brát vše.
   https://www.dsca.mil/press-med... Skrýt celý příspěvek

  • darkstyle
   17:06 05.10.2023

   Nie nevie..

   Po podpise zmluvy by to mala Vaša vláda, resp. Ministerstvo Obrany zverejniť..

   Nie nevie..

   Po podpise zmluvy by to mala Vaša vláda, resp. Ministerstvo Obrany zverejniť..

   • flanker.jirka
    17:38 05.10.2023

    toustr Vám dal odkaz, kde je munice zmíněna.

    toustr Vám dal odkaz, kde je munice zmíněna.

    • darkstyle
     14:59 06.10.2023

     Toustr nám aj napísal, že to je len maximálne počty, rtep sa pýtal na tie skutočné..

     Toustr nám aj napísal, že to je len maximálne počty, rtep sa pýtal na tie skutočné..

   • Danik
    22:58 05.10.2023

    Je to dávno zveřejněné. Úvodní balíček munice co můžeme vzít a to jak tréninkovou, AA i AG.

    Je to dávno zveřejněné. Úvodní balíček munice co můžeme vzít a to jak tréninkovou, AA i AG.

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2