Vize evropské armády z dílny německých liberálů

Vize evropské armády z dílny německých liberálů
Sen jménem „evropská armáda“ / depositphotos.com (Zvětšit)

Marie-Agnes Strack-Zimmermannová bude hlavní tváří kampaně německé FDP pro příští volby do europarlamentu. V případě úspěchu v příštím roce opustí svou práci předsedkyně výboru pro obranu v Bundestagu. Svou odbornost ve vojenské oblasti se chystá uplatnit i v unijních orgánech. Jistě bude též usilovat o dlouhodobý cíl své strany, a sice vytvořit evropskou armádu.

Od vypuknutí války na Ukrajině se Marie-Agnes Strack-Zimmermannová dostala do centra pozornosti médií. Jako předsedkyně výboru pro obranu a členka parlamentního shromáždění NATO je považována za odbornici na obrannou politiku. Ta se od loňské ruské invaze na Ukrajinu stala prioritou její politické agendy. Své požadavky a názory zveřejňuje na twitteru, kde se zasazuje o více zbraní a větší podporu pro Ukrajinu. Spolu se svými kolegy z vládní koalice Antonem Hofreiterem (Grünen) a Michaelem Rothem (Sozialdemokratische partei) patřila k prvním německým politikům, kteří během války odcestovali na Ukrajinu.

Strack-Zimmermannová požaduje prohloubení společné bezpečnostní a zahraniční politiky Evropské unie. „Chci se na to zaměřit, protože tato politika de facto neexistuje,“ uvedla přední představitelka FDP (Freie Demokratische Partei) minulý týden. „Teprve nyní, díky opětovnému útoku Ruska na Ukrajinu, se nám poprvé daří spojovat Evropu vojensky.“ V souladu s oficiálním postojem své strany podporuje vznik evropských ozbrojených sil.

Jsme svědky stále více národních tendencí. Úkolem evropských politiků je proto právě prosazování takových projektů,“ dodala k budování evropské armády německá politička. „Bylo by hrozné, kdyby... se 27 národů nikdy nedokázalo dohodnout. V Německu máme 16 spolkových zemí, a přesto jsme schopni dělat spolkovou politiku. Obrana není čistě německou záležitostí, ale především celoevropskou výzvou.

Podpora vzniku evropských ozbrojených sil není mezi německými liberály novinkou. Přinejmenším v posledních dvou desetiletích FDP opakovaně vyzývala k vybudování evropské armády. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2010 oznámil Guido Westerwelle, tehdejší předseda strany, záměr německé vlády pokročit na cestě ke společné unijní obranné politice. „Dlouhodobým cílem je vybudovat evropskou armádu pod plnou parlamentní kontrolou,“ prohlásil Westerwelle, podle nějž se společná obranná politika měla stát motorem dalšího sbližování Evropy.

Christian Lindner, současný předseda FDP, pět let po Westerwellovi opětovně vyzýval k vytvoření evropské armády. Její vznik považoval za „naléhavou potřebu“. Německo v ní společně s Francií mělo hrát hlavní roli. Za důležité milníky této snahy pokládal sjednocení evropských nákupů vojenské techniky, což zjednoduší zadávání zakázek, prohloubí standardizaci a sníží náklady.

Němečtí liberálové již před deseti lety poukazovali na neutěšený stav evropské obrany. Členové EU tehdy vynakládaly na obranu přibližně 200 miliard eur ročně a dohromady měly asi 1,6 milionu vojáků. Naproti tomu USA vydávaly na obranu v přepočtu 511 miliard eur a disponovaly 1,5 miliony vojáky. Přesto evropské ozbrojené síly podle FDP dosahovaly pouze 15 % efektivity ozbrojených sil Spojených států. Významný faktor pro tuto stranu navíc tradičně představuje možnost úspor. Společná evropská armáda by na základě výpočtů z roku 2013 vedle k ročnímu snížení nákladů o 26 miliard eur (13 %).

Volební programy a stranické dokumenty z doby před ukrajinsko-ruskou válkou naznačují, jak si němečtí liberálové vznik evropských ozbrojených sil představují. Evropskou armádu chtějí vybudovat pod společným unijním vrchním velením a unijní parlamentní kontrolou. Za důležitý mezikrok ke vzniku evropských ozbrojených sil považují vytvoření a rozšiřování Evropské obranné unie. Tento proces má vést k ustanovení evropské velitelské struktury, společných velitelství a výcvikových zařízení.

Společná obranná unie bude úspěšná pouze tehdy, bude-li její vojáky spojovat společná evropská myšlenka. FDP z tohoto důvodu uvažuje o zřízení evropské důstojnické akademie, která bude koordinovat výcvik důstojníků. V dalším kroku si strana představuje postupnou celoevropskou harmonizaci důstojnického a základního výcviku. Všeobecná příprava profesionálních důstojníků bude muset probíhat v několika různých evropských zemích. To pomůže sladit vojenské kultury a podpořit vzájemnou důvěru. Jen po osobní zkušenosti z jiných zemí (např. v rámci programu Erasmus+ pro vojáky všech hodností) se začnou objevovat „evropští občané v uniformě“. Němečtí liberálové věří, že tito lidé budou žít unijními hodnotami a normami, za které v případě nouze položí vlastní život.

Užší propojení a rozvoj společných schopností přitom FDP ze začátku nabízí jen těm členským státům, které se integrovat chtějí. V dlouhodobém horizontu strana nicméně směřuje k jednotné celounijní armádě závazné pro všechny. Němečtí liberálové si dokáží představit zachování jistých národních sil, jež by na úrovni členských států připomínaly americkou „národní gardu“. Pro všechny otázky společné bezpečnostní a obranné politiky navíc požadují rozhodování kvalifikovanou většinou namísto současné jednomyslnosti.

FDP má i zájem zlepšit mechanismus vysílání vojenských misích na základě článku 42 a následujících Smlouvy o EU. Veškeré aktivity, jmenovitě zřizování velitelství, jmenování vrchních velitele a poskytování jednotek, dnes probíhá ad hoc. Financování nepochází z rozpočtu EU, ale hradí ho členské státy, které se akce účastní. V praxi se mise EU uskutečňují pouze v konfliktech nízké intenzity. Nové spojené a účinnější evropské ozbrojené síly proto vyžadují stálé struktury a schopnost rychle zasahovat.

Evropská unie s vlastními ozbrojenými silami se se stane nezávislejší na USA. V případě krize tyto síly dokáží samostatně zajistit bezpečnost evropských států. Jak ovšem zdůrazňuje FDP, zároveň se zvýší efektivita vojenských útvarů při nižších nákladech. To povede ke spravedlivějšímu rozdělení zátěže v rámci NATO. V žádném případě proto strana nenavrhuje odvrátit se od Severoatlantické aliance, nýbrž posílit její schopnosti a případně doplňovat její chybějící kapacity. Pokud se NATO bude skládat ze dvou stejně silných pilířů, jednoho evropského a jednoho severoamerického, efektivněji naplní svůj úkol bránit členské země a zajišťovat mír ve světě. 

Marie-Agnes Strack-Zimmermannová minulý měsíc poskytla rozhovor německému deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung a přiblížila mu svou vizi evropských ozbrojených sil. „Všech 27 členských států má svou národní armádu. V současné době si ji nikdo nenechá vzít,“ myslí si vrcholná představitelka FDP. „Pokud se nám ale podaří paralelně vybudovat 28. armádu, do níž by všechny zainteresované státy přispěly svým know-how, byl by to velmi dobrý začátek.“ Německá politička též zkritizovala velmi malý prostor pro unijní bezpečnostní a obrannou politiku v Bruselu: „Nechápu, že téma obrany má v Evropě zatím prostor pouze v podvýboru. Je nesmírně důležité, aby se tam objevil eurokomisař pro bezpečnost.

Podle jedinečného průzkumu veřejného mínění z roku 2017 podporovalo vznik evropských ozbrojených sil 55 % respondentů. Podle Eurobarometru si evropskou armádu tehdy přálo 59 % oslovených lidí z České republiky a 60 % na Slovensku. Nejsilnější podporu evropské ozbrojené síly zaznamenaly v Belgii (74 %), Nizozemí (74 %), na Litvě (71 %) a v Bulharsku (70 %). Pomineme-li Spojené království, nejslabší podporu vyjádřilo Švédsko (40 %), Finsko (42 %), Portugalsko (45 %) a Rakousko (45 %). Vznik evropské armády před šesti lety chtělo 65 % Francouzů a 55 % Němců.   

Zdroje: Die Welt, FAZ, 2, Mládežnická organizace FDP, Statista, FDP

Nahlásit chybu v článku


Související články

NÁZOR: Návrh restrikce držení zbraní z pera Evropské komise – efektivní řešení, nebo diletantismus?

Evropská komise vydala urychleně návrh směrnice na další omezení získání zbraní v EU jako důsledek ...

Zachrání Výmarský trojúhelník Evropskou unii?

Před zářijovými parlamentními volbami v Německu kritizovala kancléřka Angela Merkelová polskou vládu ...

Konec snů o evropské strategické autonomii

Ukrajinsko-ruská válka odhaluje rostoucí nerovnováhu transatlantického spojenectví. Navzdory ...

PREMIUM Tchajwanská otázka a evropská strategická autonomie

S koncem snů o evropské strategické autonomii se nechce smířit Francie. Při své nedávné cestě ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Arccos
  11:21 31.05.2023

  "...Německo by v ní společně s Francií mělo hrát hlavní roli..."
  Díky, taková informace mi zcela stačí k tomu, abych takovou armádu nikdy nechtěl.

  "...Německo by v ní společně s Francií mělo hrát hlavní roli..."
  Díky, taková informace mi zcela stačí k tomu, abych takovou armádu nikdy nechtěl.

 • Standa
  20:59 28.05.2023

  U této otázky se často zapomíná na základní pilíř, a to je politika. Armáda je jen donucovací prostředek společné politiky (zájmů) jakékoliv entity. Tady se začíná odzadu. Vybuduje ...Zobrazit celý příspěvek

  U této otázky se často zapomíná na základní pilíř, a to je politika. Armáda je jen donucovací prostředek společné politiky (zájmů) jakékoliv entity. Tady se začíná odzadu. Vybuduje se armáda a pak se vlastně bude hledat politický rámec, podle kterého se ta armáda bude využívat a zde začnou nekonečné dohady. Budou se protínat otázky jako: Je to jen obranná armáda kontinentální EU? Je to obranná armáda komplet EU včetně území v Pacifiku....Atlantiku....v Africe? V Jižní Americe? Bude to armáda, která nebude jen čistě obranná, ale i hájící zájmy EU? Je zájem EU bránit Taiwan? Má to být zájem kvalifikované většiny EU? Nebo zájem 100% všech členů EU? Měla by to rozhodovat komise? Rada? Neměl by o tom rozhodovat EU parlament? Jak bude armáda vyzbrojena? Jaké podniky se mají na vyzbrojení armády podílet a jakou měrou na každém projektu?
  Vidíte, jak probíhá společný vývoj a výroba zbraní v EU? Jaká bude doktrína použíti JZ? Budou JZ vůbec zahrnuty do společné obrany? Mohou národní státy EU rozhodovat o darování výzbroje do spřátelené země? Asi spíše ne, protože by tím oslabily společnou armádu.......takže ČR a Polsko by nemohlo pomoci Ukrajině např. A byla by to federální armáda nebo by to byla armáda EU a vedle ní i národní armády? Kdo by měl hlavní slovo při společném nasazení národní a EU armády? Vidíte, jak "funguje" Frontex? Hodně otázek, zatím málo odpovědí.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:28 29.05.2023

   Obranou armady uz EU fakticky ma v NATO. Je tu desetileti, a prekvapeni funguje. Mate tu nekolik spolecnych operaci. Posledni se da jmenovat pomoc UA. Vidite, a ted si polozte ...Zobrazit celý příspěvek

   Obranou armady uz EU fakticky ma v NATO.
   Je tu desetileti, a prekvapeni funguje. Mate tu nekolik spolecnych operaci. Posledni se da jmenovat pomoc UA.

   Vidite, a ted si polozte stejne otazky ohledne ACR, nebo ASR. Mozna budete prekvapen, ze i kdyz je neco v zajmu. Tak nema kapacity tento zajem prosazovat.

   A, ze nemate pri prvnim navrhu hned na vse odpoved?
   Vzdyt kdo by si myslel, ze pred touto fazi valky na UA posle CR hromady vyzbroje na UA, kdo to rozhodne, zajisti, atd. A najednou to slo...Skrýt celý příspěvek

   • Standa
    15:56 29.05.2023

    Ne....nemohu souhlasit. NATO funguje úplně jinak. Každá armáda každé země si jede své zájmy....je to nadnárodní uskupení. To, co chce EU je federální armáda, a to je něco úplně ...Zobrazit celý příspěvek

    Ne....nemohu souhlasit. NATO funguje úplně jinak. Každá armáda každé země si jede své zájmy....je to nadnárodní uskupení. To, co chce EU je federální armáda, a to je něco úplně jiného. Proč by EU chtělo dělat NATO 2, když už má původní NATO. Tohle má být federální armáda.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:26 29.05.2023

     Omyl, tak funguje NATO v miru. V pripade valky to neplati. Ve skutecnosti je to velice podobne. NATO fakticky supluje tu federalni armadu v Evrope. Tzn. Narodni staty nejsou ...Zobrazit celý příspěvek

     Omyl, tak funguje NATO v miru.
     V pripade valky to neplati.

     Ve skutecnosti je to velice podobne. NATO fakticky supluje tu federalni armadu v Evrope. Tzn. Narodni staty nejsou schopny mit dostatecne schopnosti, tak to doplnuji US.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      21:09 29.05.2023

      Dobře, ale když tedy NATO funguje jako "armáda EU" tak proč tedy zakládat jetě jednu další? A hlavně - případná "armáda EU" by fungovala tak jako NATO za války i v době míru, což ...Zobrazit celý příspěvek

      Dobře, ale když tedy NATO funguje jako "armáda EU" tak proč tedy zakládat jetě jednu další?
      A hlavně - případná "armáda EU" by fungovala tak jako NATO za války i v době míru, což by bylo vysoce problematické.
      On totiž exituje důvod, proč NATO v době míru a války funguje "jinak", jak ostatně sám píšeš...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      06:17 30.05.2023

      Prave proto. Protoze, bud muzeme byt spolek fakticky nefunkcnich malich narodnich armad. Nebo celosvetovym hracem. NATO tyhle kapacity ma, ale jen diky US. Kdyz se podivate jak to ...Zobrazit celý příspěvek

      Prave proto.
      Protoze, bud muzeme byt spolek fakticky nefunkcnich malich narodnich armad. Nebo celosvetovym hracem.

      NATO tyhle kapacity ma, ale jen diky US. Kdyz se podivate jak to probihalo. Treba Swedsko, Finsko terve do NATO vstoupily.
      Tzn. Ani faze pred kroku, vsechny clenove v NATO neni kompletni.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      09:24 30.05.2023

      Jirosi - každá armáda musí mít politické vedení. Bez civilního vedení (které samo vzešlo z liberálně demokratického procesu) jde jen o bandu žoldáků z nějaké PMC (v rámci EU bychom ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi - každá armáda musí mít politické vedení. Bez civilního vedení (které samo vzešlo z liberálně demokratického procesu) jde jen o bandu žoldáků z nějaké PMC (v rámci EU bychom jim mohli říkat třeba "Mozartovci"...).

      Samozřejmě, pokud je tvou hlavní motivací klasický imperialismus (což tvůj post dost pádně naznačuje), pokud toužíš po projekci síly na druhý konec světa, po budování (a následném vykořisťování) evropských kolonií ve třetím světě, pokud už se nemůžeš dočkat, jak v řadách 2. EU divize "Das Vierte Reich" pojdeš násilím potlačovat povstání do Katalánska (a nebo Maďarska), tak se asi nemáme o čem bavit.
      NATO je obranný pakt. Bohatě stačí, aby ubránilo členské země, případně ještě lépe odstrašilo agresora. Není a ani nemá být nástrojem imperiální agrese.

      - Naštěstí je tahle debata čistě akademická, protože národní státy EU (kterí jediné mají potřebnou legitimitu pro zřizování armád) nikdy nepřipustí takový přesun kompetencí jinam. Rozhodně ne dobrovolně.


      P.S. Ve slově "malý" se píše na konci "y".Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:05 30.05.2023

      Horny: Jake politicke vedeni ma armada/y NATO. EU vedeni ma vetsi demokratickou legitimitu nez nase vlada. Pokud by chtela stejnou, pak by musela byt ukolovana v kraji vzeslimy ...Zobrazit celý příspěvek

      Horny: Jake politicke vedeni ma armada/y NATO.
      EU vedeni ma vetsi demokratickou legitimitu nez nase vlada. Pokud by chtela stejnou, pak by musela byt ukolovana v kraji vzeslimy organy (vladami).
      Tohle je totiz skoro uz klasicka klicka netusite jak se funguje Eu. Tak zacnu spochybnovat jeji legitimitu. Protim je vetsi nez u narodni vlady, kde to vlastne nevadi.

      Omyl. Opet se znazite vylozit svuj pohled. Tzn. Musim ostatni ovladat/zotrocovat silou.

      Nechopnost branit ostatni je znacny deficit.

      Potlacovat Madarske povstani proti komu?

      Z Eu/NATO mohou vystoupit, pokud se jim nelibi Orban je to jejich vec.

      Opet si plete narodni staty, a narodni politiky. Pritom uz jsem vam psal, ze tech opravdu jedno narodnostnich statu je opravdu minimum. Ona by mapa dle narodnosti vypadala poneku jinak. A opet i v techtovnarodnich celcich by byli mensiny.

      Ty kompetence co uz dnes ma NATO/Eu se tam predali dobeovolne. Ale vy za vsim vidite jen nasily, a narodni ambice.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      16:08 30.05.2023

      Armády NATO, mají nad sebou jasné politické vedení v podobě ministerstev obrany a vlád jejich zemí. NATO je prostě obranný pakt. Aliance mnoha armád. Nikoli jedna armáda sama o ...Zobrazit celý příspěvek

      Armády NATO, mají nad sebou jasné politické vedení v podobě ministerstev obrany a vlád jejich zemí. NATO je prostě obranný pakt. Aliance mnoha armád. Nikoli jedna armáda sama o sobě.

      "EU vedeni ma vetsi demokratickou legitimitu nez nase vlada."

      - tak tohle je naprostá blbost.

      - Legitimita pochází "z lidu" (a ne ze států).
      Naše vláda je závislá na důvěře přímo voleného parlamentu. Většina ministrů je navíc sama poslanci nebo senátory.
      Jsou země, kde je hlava exekutivy (vlády) dokonce přímo volená občany.

      - Vláda má tedy buď legitimitu řekněme "přímou", nebo "nepřímou".

      - Evropskou komisi nominují vlády jednotlivých členských zemí, přičemž jejich občané (tj. "lid") nemají vůbec žádný vliv. čili legitimita EK je přinejlepším "nepřímá nepřímá", což pro vládnutí federaci nestačí.
      - O sedmisetpětihlavém Europarlamentu, v němž mám jako občan vliv na zvolení cca tří poslanců (přičemž ti ostatní nemají sebemenší motivaci brát na ty tři jakýkoli ohled) ani nemluvím.

      - Vím jak funguje EU a proto si taky uvědomuju její limity. Pro "sjednocení Evropy" tak jak ho navrhuješ ty (mimochodem jakou tedy formou, když ne federací?), jsou zkrátka stávající instituce naprosto nedostatečné.

      - Ano, málokterý stát (v Evropě) je "čistě národnostní". Nicméně stávající uspořádání je výsledkem mnohasetletého historického vývoje. A rozhodně ho nikdo nenadiktoval během pár let shora.
      Obyvatelé jednotlivých států si hlavně většinou rozumějí, tj. mají alespoň jeden společný jazyk kterým se domluví. Přesto jsou separatistické tendence ve Velké Británii, ve Španělsku, v Belgii, v podstatě jediný stát tomuto trendu se vymykající je Švýcarsko.

      - Čili otázka je nasnadě. Když spolu stěží vydrží Vlámové a Valoni, Španělé a Katalánci/Baskové etc.), Angličani a Skotové/Irové), když vidíš jak dopadla Jugoslávie, jak chceš proboha, navíc "shora", vytvářet v Evropě mnohonárodní superstát?
      Vždyť je to blbost.

      ------------------------------------------------------------------------------------------
      Jen tak "mimo soutěž" - co se ti proboha stalo, Jirosi? Za těch cca 10 let co se tak porůznu potkáváme na různých fórech, nebo diskusích bych až doteď řekl, že (i když se kolikrát neshodneme) jsi celkem normální.
      Ale ta dávka dogmatismu, fanatismu a dojmologie (o pravopisu nemluvě), co tu poslední dobou ukazuješ je opravdu masivní.
      Diskutovat s tebou je horší, než hrát šachy s holubem.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:07 30.05.2023

      V ktere zemi je volen ministr obrany? (V zadne, podobne vlada..) Maximalne je volen na primo prezident. Tzn. Zadne jedno jasne politicke vedeni NATO nema... presto funguje. Ano, ...Zobrazit celý příspěvek

      V ktere zemi je volen ministr obrany? (V zadne, podobne vlada..)
      Maximalne je volen na primo prezident.

      Tzn. Zadne jedno jasne politicke vedeni NATO nema... presto funguje.
      Ano, protoze plni jen tuto funkci a to jen v ramci toho co ji poskytnou staty (nemusi mi poskutnout nic). Je tento system nedokonaly.

      Opravdu ze sebe hodlate delat hlupaka?
      Vlada CR musi zadat o duveru parlamentu. Ale ciste technicky ji jmenuje prezident (viz. Rusnok).
      A jak to funguje v Eu...
      Prekvapeni Eu komise se opira o Eu parlament, ale soucane o zastupce vlad jednotlivych zemi. Preneseno do CR jsou takove nizsi uzemni celky kraje.
      Podle vas je parlament CR volen primo, a Eu parlamet je volen jak?

      Cleny evropske komise navrhuji staty, ale stale musi vyspednou komisi s predsedou schvalit voleny parlamment. Tusite vubec, ze ministry si v CR nevolite, ani je nevoli prezidnet, poslanci? (Schvaluji vladu jako celek)
      Jeste by me zajimalo, ze kdyz podle vas jsou narodni vlady komeptentni k rizeni statu/armady. Tak v pripade podani navrhu na komisare Eu jsou nekompetetni?

      V CR mame 200 poslancu. Ale to je spise ulet. Vetsina statu ma mensi zastupitelsky sbor.
      Vliv na zvoleni se primo odrazi na velikosti rizeneho celku... kdyz by mela Eu misto cca 500mil, 1 mld obyv. Logicky by vas mel polovicni vahu... to je fakt argument...

      Jak jste zase dosel k tomu, ze to nemuze byt federace?
      To, ze nelze dokonale okopirovat naky system neni jasne snad jen vam. To, ze fungovani instituci se meni dle pravomoci prekvapuje opet jen vas.

      Jako fakt vam prijde, ze se hranice po WW1/2 nekreslyli dle podpory mocnosti behem doslova "jedne" konference?
      Vetsina hranic je v mistech, kde je tehdy ucily.

      Tedy vlastne pripoustite, ze existuji mnohonarodnostni staty v evrope. Dokonce jich je vetsina. A prekvapive maji narodnostni pnuti, a presto vetsina existuje po staleti...
      Divny rozpor z nemoznosti existence mnohonarodniho celku...

      To stezi vydrzi = staleti trvajici souziti.
      Drive drzeni vojenskou silou. Dnes spolu jsou dobrovolne. Viz trena CR/SR v Eu...

      Me, vzdyt vy tu zlela prekrucujwte fungovni. Jen aby to zapadalo do vize "ne Eu".
      Bohuzel fakta jak to bylo v UK pri Brexitu jsou asi tezko dohledatelna (fakticky vsechny argumenty proti Eu byli lez).

      Ano, nazory jsou cim dal radikalnejsi. Otazkou je proc... (ze by se nekomu hodila nejednotna evropa???)Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      20:54 30.05.2023

      Jirosi - takže naposledy. - Nevím o žádné zemi (našeho civilizačního okruhu), kde je ministr obrany volen. ALE - buď sedí ve vládě, která se přímo zodpovídá parlamentu, který ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi - takže naposledy.

      - Nevím o žádné zemi (našeho civilizačního okruhu), kde je ministr obrany volen.
      ALE - buď sedí ve vládě, která se přímo zodpovídá parlamentu, který přímo volen je (nepřímá legitimita),
      - nebo sedí ve vládě, jejíž předseda/prezident byl přímo zvolen (přímá legitimita).
      - Nic takového v současné EK není.
      -------------------------------------------------------------------

      Hlupáka ze sebe děláš ty.
      - Že vláda musí žádat o důvěru v parlamentu píšu (nepřímá legitimita).
      To ty ovšem odmítáš pochopit, že ona "legitimita" nevychází z "nižších územních celků" ale z vůle voličů.

      - EU funguje jako kočkopes - členové vlády jsou navrhováni vládami jednotlivých členských zemí (asi jako kdyby si každý kraj v ČR jmenoval vlastního ministra, což je absurdní).
      Na výběr jednotlivých kandidátů do EK nemá řadový volič prakticky žádný vliv.
      Navíc eurokomisaři jsou prakticky neodvolatelní, bez ohledu na jejich prokázané výsledky, nebo (ne)schopnosti.

      - Ano, kandidáti musí být potvrzeni Europarlamentem, ale tím bych se po tom posledním fiasku se "superkandidáty" na předsedu EK raději moc neoháněl. Prakticky je to nedůstojná šaškárna, na níž mají řadoví voliči opět naprosto mizivý vliv.

      - Ergo kladívko - legitimita takového systému je prostě nedostatečná (pro federaci).
      --------------------------------------------------------------------

      - Množství členů parlamentu (mimochodem nikoli 200, ale 281 !! Tady je vidět, jak moc se skutečně vyznáš...) je na stát naší lidnatosti průměrné.
      Pokud si myslíš něco jiného, vyjmenuj státy (aspoň 10), které mají parlament "výrazně menší" než my.
      --------------------------------------------------------------------

      - Že se EU nedá změnit na federaci tady argumentuju už slušnou dobu.
      V reakci na to jsi to byl ty, kdo tvrdil, že nemyslíš federaci ale "sjednocenou Evropu". Čili to já se tě tady ptám, když ne federace, tak co.
      --------------------------------------------------------------------

      - Existenci států ve kteých žije víc než jeden národ jsem nikdy nepopíral.
      Pouze poukazuju na to, že jde o relikty z časů, kdy byla hrubá síla a anexe běžným způsobem jak takové státy konstituovat a držet pohromadě.
      Dnes, když jsou takové metody považované na nepřijatelné, má spousta takových zemí sklon se pomalu plíživě rozpadat.
      - Jestli mi nevěříš, jmenuj nějaký nově vzniklý vícenárodnostní stát, nejlépe v Evropě, řekněme po roce 1985.
      --------------------------------------------------------------------

      - Nechápu, co sem pleteš Brexit. Psal jsem o něm jenom v té souvislosti, že po odchodu UK z EU by si Francouzi rádi prosadili svůj jazyk jako hlavní a v zásadě povinný.
      Nepoužil jsem ho jako argument pro, nebo proti EU.
      --------------------------------------------------------------------

      - Ani já nejsem proti EU, jenom se mi nelíbí, pokud z ní chce někdo dělat něco čím není a ani být nemůže.
      - Mercedes třídy S je jistě nepochybně skvélé auto, ale zkoušet ho přestavět na letadlo s odůvodněním, že "amíci přece mají výbornou Cessnu 172 a nám by se hodilo něco podobného", je hloupost.
      --------------------------------------------------------------------

      - Tím končím tuto diskusi. Kup si prosím něco dobrého na zob a měj dobrý pocit z toho, jak jsi mi to nandal...
      https://www.krmnesmesikvidera.... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:44 31.05.2023

      Horny: Takze, dekuji za uznani vasi mylne informace. Eu komise se zodpovida eu parlamentu, stejen jako rade tvorene clenskymi staty. Tedy presne jako vlada v CR + je tam dohled ...Zobrazit celý příspěvek

      Horny: Takze, dekuji za uznani vasi mylne informace.

      Eu komise se zodpovida eu parlamentu, stejen jako rade tvorene clenskymi staty. Tedy presne jako vlada v CR + je tam dohled narodnich vlad.
      V CR kraje nemaji zadnou moc nad vladou.
      V CR zadny primo voleny cinitel vlady neni. Tzn. Kde ho vidite?


      - Tedy stejna legitimita jakou musi ziskat komise. Nebo podle vas Eu parlament neni slozen na zaklade vule obcanu Eu vyjadrene ve volbach?

      Primou legitimitu nema zadna vlada na svete, natoz ta v CR.
      I v US volite prezidenta, a ten teprve nasledne skalada vladu.

      Vy se snazite vysvetlit, ze kdyz mame volbu vlady v CR plne v rukou premiera, ktereho si vybira prezident (viz. Rusnok). Tak je to demokratictejsi, nez Evropska komise, kde jsou clenove navrhovani jednotlivymi staty? (Ne, neni to jedne na kazdy post)
      Nasledne vlada i komise musi ziskat mandat od parlamentu (Oba se voli stejne).
      To se vy ptate me, jestli vim, ze vlada CR je na rozdil o komise mene demokraticka ( proto tomu prece stale bojujete).

      Asi jako ministri/vlada v CR. Viz nekolik kauz.

      Takze, vam vlastne vadi, ze se demokraticky voli... saskaren z jmenovsnim vlady v CR snad mame taky dost.

      Nechci vam kecat do vasi znalosti. Ale senat vladu nevoli. Proto jsem uvedl pocet zastupcu parlamentu bez senatu.
      Prikad mate treba hned na Slovensku.

      Psal jste o kopii US systemu, nikoliv jako o federalnim zrizeni. Protozw, vas argument znel, ze jsme nelze US system presnest. Ale US system neni jedina moznost fungovani.

      SRN, Ukrajina, EU, atd. Kdo nechce nevidi.

      Brexit do toho pletu, protoze je to ukazka jake ergumenty jsou pouzivany proti Eu. Fakticky vsechny byli lez, a jejich propagatori to verejne priznavaji. Co chcete vic jako dukazy, ze to vlastne funguje ..

      Coz je vas omyl. Ale chapu z ceho ho cerpate.

      Vite, nemam potrebu vam to nandat. Pouze pokukazuji na to jak verite prekroucene skutcnosti. Prekroucene nekym z nakym zamerem.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      16:26 01.06.2023

      [tak za tohle už si opravdu můžu sám...] ------------------------------------------------------------------------------------------ Jirosi - Ne. V ČR je na předsedu vlády ...Zobrazit celý příspěvek

      [tak za tohle už si opravdu můžu sám...]
      ------------------------------------------------------------------------------------------

      Jirosi - Ne.

      V ČR je na předsedu vlády jmenován buď vůdce nejsilnější strany, nebo ten, kdo má v dolní sněmovně většinu alespoň 101. Nakonec musí vláda jako celek požádat o důvěru sněmovny a když se ukáže, že už ji nemá, musí odstoupit.

      V EU předsedu EK vybírá Evropská rada (tj. Francie a Německo), jednotlivé komisaře jmenují vlády členských zemí a i kdyžmusí komisi schválit europarlament, přičemž pro schválení komise stačí prostá nadpoloviční většina, ale pro její odvolání je třeba většina dvoutřetinová.

      - Kdyby měla EU fungovat jako my, tak by se předsedou EK stal vůdce největší frakce v parlamentu, který by navíc mohl jmenovat a odvolávat eurokomisaře podle svého uvážení, přičemž k "odvolání" EK by stačila prostá většina v EP.

      - Kdybychom my měli fungovat jako EU, tak by premiéra jmenoval prezident sám, bez ohledu na síly v parlamentu, ministry by navrhovali jednotlivé kraje, přičemž ministři by byli defacto neodvolatelní a k odvolání vlády by byla třeba ústavní většina.

      - Prostě SCHVÁLNĚ odmítáš pochopit, že když nepřímo volení zástupci (vláda) najmenují další, nepřímo volené zástupce (eurokomisaře a reálně i předsedu EK), tak legitimita takto zvolených zástupců není dost velká na to, aby mohli vládnout federaci.
      ------------------------------------------------------------------------------------------

      Nejde o to, co je "demokratičtější". Demokracie je jen technický proces, nástroj jak měnit držitele moci.
      Opravdovou hodnotou je svoboda.
      Proto musí být "demokracie" zároveň liberální (tj. svobodná), tzn. volná a férová soutěž kandidátů a myšlenek.
      Z procesu liberální demokracie pak pramení i legitimita (a kupodivu i dlouhodobá síla a stabilita) systému.

      Samozřejmě, demokracie liberální být nemusí. Může být různě omezená, nebo třeba jen formální. V takovém případě může skvěle sloužit různým autokratům (Orbán, Erdogan, Lukašenko, Putin, atd.) a diktátorům k ospravedlnění jejich nároku na moc (falešná legitimita).

      - Je zajímavé, že když dojde na "sjednocování EU", lidi jako jsi ty (eurohujeři, bez urážky) argumentují "demokracií" jako nejvyšší hodnotou, přičemž zapomínají (nebo záměrně nezmiňují), že má hodnotu jen pokud je liberální a používá se určitým konkrétním způsobem.
      A že jde jen o prostředek, nikoli cíl sám o sobě; čímž se docela podezřele podobají tomu Orbánovi, Erdoganovi a dalším.
      ------------------------------------------------------------------------------------------

      Ale, opět whataboutismus?

      Ony "šaškárny" se jmenováním vlády ČR" - jde o normální proces v parlamentní demokracii. (Lidi mají zkrátka takové zástupce, jaké si zvolí. Když volíme šašky, výsledkem je někdy šaškárna. Ovšem tito "šašci" mají legitimitu, o které členové EK můžou nechat jenom zdát.)
      ------------------------------------------------------------------------------------------

      Senát sice vládě (za obvyklých podmínek) důvěru nevyjadřuje, nicméně ty jsi psal že cit."Vetsina statu ma mensi zastupitelsky sbor.".

      - Bez přemýšlení jsi napsal blbost, která nemá oporu v realitě. Opět. Teď to zkoušíš okecávat.
      Takže stručně:
      1) do zákonodárného sboru se počítají vždy všichni zákonodárci, nejen ti, na které si ty zrovna vzpomeneš.
      2) Tvoje tvrzení na příkladu Slovenska nesedí.
      Neboť: ČR = počet obyvatel 10 526 937/281 = 37 462 obyvatel/zákonodárce (příp.10 526 937/200= 52 635 obyv./zák.)
      SR = poč.obyv. 5 449 270/150 = 36 328 obyv./zák.

      - Takže pokud bych použil tvůj vlastní "argument", jsme na tom ve skutečnosti mnohem lépe než SR (ve skutečnosti prakticky stejně).

      - Takže znovu - kde je ta cit."Vetsina statu" mající menší zastupitelský sbor?
      ------------------------------------------------------------------------------------------

      Jak jsem přišel na tu federaci?
      - Tvrdíš že EU má být "jednotná".
      - Já se ptám jak.
      - Ty tvrdíš: "Jako USA".
      - Já na to: "Takže federace?" A přidávám slušnou řádku argumentů proč to nepůjde.
      - Ty: "Ne. Prostě "jednotná"."
      - Já: "A jak tedy konkrétně, když ne federace?"

      Pro tvoji informaci:
      - Spolková republika Německo JE FEDERACE! Vždyť to proboha mají i v názvu.
      - Ukrajina je sice velká a členitá, ale jedná se o tkz. UNITÁRNÍ stát. Na takovou věc EU nepředěláš už vůbec.
      - EU samotná je volná KONFEDERACE. Pokud jsi s ní spokojený pak nechápu, proč ji chceš předělávat.

      Prostě meleš blbosti. Už si to proboha přiznej...

      Zde si prosím doplň vzdělání (kolonka "Typy státu podle uspořádání"):
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      https://view.officeapps.live.c...
      ------------------------------------------------------------------------------------------

      Brexit "do toho" pleteš, protože nemáš čím vyvrátit moje argumetny (teď už navíc i silně pochybuju, že na to máš dostatečnou kognitivní kapacitu),
      tak alespoň odvádíš pozornost whataboutismem a podsouváš mi věci, které jsem neřekl a názory, které nezastávám.

      Zkrátka srabácká taktika argumentačních faulů.

      - "Ad hominem" bych klidně mohl argumentovat i já a tvrdit, že názory člověka který je schopný napsat "nekreslyli" (viz. tvůj předchozí příspěvek 18:07 30.05.2023), není třeba brát v potaz.
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      ------------------------------------------------------------------------------------------

      [S každým (mimo Jirosiho a mě), kdo to dočetl až sem, upřímně soucítím; na druhou stranu si teď na mě může právem ukazovat a posmívat se mi...]Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:44 01.06.2023

      Horny: Neni fakt jednodusi si napred nastudovat pomerne nedavnou historii vlastni zeme? Ono to dost usnadni ...Zobrazit celý příspěvek

      Horny: Neni fakt jednodusi si napred nastudovat pomerne nedavnou historii vlastni zeme?
      Ono to dost usnadni diskuzi.

      https://www.google.com/search?...

      Vlada co nevzesla z voleb, ani nemela 101 v parlamentu, ani nikdy neziskala duveru v PS. Presto vladla.
      A to vse do nedavna plne v kompetenci prezidenta co nebyl ani primo volen.

      Pak si ten post opravte v ramci pro vas evidetne novych zk. fungovani demokracie v CR.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      17:55 01.06.2023

      "Brexit "do toho" pleteš, protože nemáš čím vyvrátit moje argumetnym.." Nebude to spise tim, ze to byla odpoved na pridani dalsiho odstac mimo diskuzi "Jen tak "mimo soutěž" - co ...Zobrazit celý příspěvek

      "Brexit "do toho" pleteš, protože nemáš čím vyvrátit moje argumetnym.."

      Nebude to spise tim, ze to byla odpoved na pridani dalsiho odstac mimo diskuzi
      "Jen tak "mimo soutěž" - co se ti proboha stalo, Jirosi?"

      Ps: Horny
      16:08 30.05.2023
      "(o pravopisu nemluvě)"
      Horny 16:26 01.06.2023
      "- "Ad hominem" bych klidně mohl argumentovat i já a tvrdit, že názory člověka který je schopný napsat "nekreslyli" (viz. tvůj předchozí příspěvek 18:07 30.05.2023), není třeba brát v potaz."

      Pravopis jste zminil uz pre 24h.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      21:14 01.06.2023

      Jirosi - Rusnokovu vládu si samozřejmě pamatuju. Nevím jak v té tvé, ale v mojí sociální bublině je hodnocená jako pokus o mimoústavní puč. Nakonec i ten Zeman nedávno přiznal, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi - Rusnokovu vládu si samozřejmě pamatuju. Nevím jak v té tvé, ale v mojí sociální bublině je hodnocená jako pokus o mimoústavní puč. Nakonec i ten Zeman nedávno přiznal, že takový byl jeho záměr.

      - Nicméně náš systém to ustál.
      - Pokud by sis přečetl svůj vlastní odkaz, zjistil bys, že vládli půl roku v demisi do předčasných voleb.
      - Co tím chceš říct, nebo dokázat je mi záhadou.
      - Snad krom pokusu o další whataboutismus.
      --------------------------------------------------------------------
      píšeš: "Pravopis jste zminil uz pre 24h."
      - Jo. A bylo to prd platné tehdy, jako teď.

      - Abych zase nedělal svatouška, i mě uteče sem tam podmět s přísudkem, nebo nějaký překlep atp.

      - Jenom mě fascinuje, že člověk který v podstatě nic neví a v podstatě nenapíše příspěvek bez nějaké hrubky neváhá s tak neochvějnou sebejistotou mistrovat ostatní.
      --------------------------------------------------------------------

      [A tím už fakt končím. Jdu sesbírat figurky z podlahy a umýt šachovnici...]Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:56 02.06.2023

      Horny: Vy se fu snazite dokazat vetsi legitimitu vladu CR. Ale zcela ingnorujeten, jak to je ve skutecnosti. Aby jste popis toho jak to je, neoznacil jako vymysl na urovni vaseho ...Zobrazit celý příspěvek

      Horny: Vy se fu snazite dokazat vetsi legitimitu vladu CR. Ale zcela ingnorujeten, jak to je ve skutecnosti.

      Aby jste popis toho jak to je, neoznacil jako vymysl na urovni vaseho vykladu. Pouzil jsem poukazani na skutecny politicky vyvoj v CR. Ktery vy zcela ignorujete.
      Misto, abyste to prijal jako fakt (uz dost historicky). Tak se tvarite, ze to nechapete.

      "- Jenom mě fascinuje, že člověk který v podstatě nic neví a v podstatě nenapíše příspěvek bez nějaké hrubky neváhá s tak neochvějnou sebejistotou mistrovat ostatní."

      Nic proti, ale ten kdo dle vaseho tvrzeni "vy", ale zamerne ignoruje, a jeste se snazi snizit legitimutu jste vy.

      Ona cela ta diskuze vy tu nemusela ani byt, kdyby jste se smiril s tim co nas ustavni system umoznuje. Misto toho tu mate hromadu nesmyslu, jak byste si asi pral, aby to bylo. Jenze, tak to ustava nedefinuje.
      To, ze jsem si dovolil na to poukazat, ze me nedela horsiho cloveka.Skrýt celý příspěvek

 • Riiiederner
  09:20 28.05.2023

  Základní myšlenka kde by státy sjednotili výcvik , výstroj a techniku je za mě správně ,ale pak už to jde tak nějak do háje. Už jen to co ma být evropská myšlenka je pro mne ...Zobrazit celý příspěvek

  Základní myšlenka kde by státy sjednotili výcvik , výstroj a techniku je za mě správně ,ale pak už to jde tak nějak do háje. Už jen to co ma být evropská myšlenka je pro mne nicneříkající pojem pokud to má být každá kravina co Brusel každou chvíli vymyslí pak bych armádu co za to bojuje raději vidět nechtěl. Plus to ,že se ani Francie s Německem nedokáží dohodnout na jednotném letadle nebo tanku mi tak nějak napovídá ,že něco podobného není a ani nebude nikdy reálné.Skrýt celý příspěvek

  • mcnarik
   08:54 29.05.2023

   Možná to chce pracovat krok za krokem. Nejdříve sjednotit výcvik a částečně i výzbroj. To bude finančně výhodné a proto i akceptovatelné v rámci jednotlivých zemí. Lepší ...Zobrazit celý příspěvek

   Možná to chce pracovat krok za krokem.

   Nejdříve sjednotit výcvik a částečně i výzbroj. To bude finančně výhodné a proto i akceptovatelné v rámci jednotlivých zemí. Lepší nakupovat spolu s dalšími zeměmi a tím mít možnost lepších vyjednávacích podmínek než jen sám za sebe.
   Potom vytvořit společná bojová uskupení. Tanky z Německa, chemiky a lékaře z Česka atd. pod jednotným velením. Kdy se bude nasazovat toto celé uskupení dohromady.
   To už je jen malý krok od stálého vojenského uskupení kde má každý svoji roli.

   Podle mě dává jednotná Evropská armáda smysl ale je pravda, že bez jednotné politiky to nepůjde a dokud tu budou názory že EU je nesmysl, tak to bude těžké.
   Putin (ale hlavně odhodlání Ukrajiny se nevzdat) nám v tomto hodně pomohl. Je ironií, že zrovna Putin pomohl rozšířit NATO a zasadil se o zvýšení výdajů na obranu u téměř každého členského státu na požadovaná 2% HDP. Největší posílení NATO za hodně dlouhou dobu. Díky němu jsme si uvědomili potřebu společné obrany a konečně začali něco dělat.
   Není nad to, když se najde nějaký společný nepřítel…Skrýt celý příspěvek

   • Riiiederner
    10:49 29.05.2023

    Hned na začátku vás zastavím. Jak už jsem psal ani dva členové kteří by toto měli vést nebyli schopni tu výzbroj sjednotit. U nás je celkem úspěch ,že jsme se dohodli se ...Zobrazit celý příspěvek

    Hned na začátku vás zastavím. Jak už jsem psal ani dva členové kteří by toto měli vést nebyli schopni tu výzbroj sjednotit. U nás je celkem úspěch ,že jsme se dohodli se Slovenskem,že nakoupíme bvp tak nějak spolu...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:22 29.05.2023

     BVP nakupuje CR a SR zcela samostatne (to je spise priklad nefungujici spoluprace). Nebo kde se zodpovedni vyjadruji o spolecnem nakupu? Francie ma jinou koncepri armady. Takze, ...Zobrazit celý příspěvek

     BVP nakupuje CR a SR zcela samostatne (to je spise priklad nefungujici spoluprace). Nebo kde se zodpovedni vyjadruji o spolecnem nakupu?

     Francie ma jinou koncepri armady. Takze, logicky ma i jine pozadavky.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:12 29.05.2023

   Stale se vytahuje neschopnost dohody (Ger/FRa).
   Ale nak zapominate, ze GER+ITA+SPA+UK se dohodly.
   Ono to ma totiz svoje duvody. Ti ostatni nechteli letou pro LL.

   Stale se vytahuje neschopnost dohody (Ger/FRa).
   Ale nak zapominate, ze GER+ITA+SPA+UK se dohodly.
   Ono to ma totiz svoje duvody. Ti ostatni nechteli letou pro LL.

   • torong1
    16:48 29.05.2023

    A na čem se dohodly?

    A na čem se dohodly?

    • Jirosi
     18:26 29.05.2023

     Tornada, EF...

     Tornada, EF...

     • Jirosi
      18:27 29.05.2023

      Klidne muzem pokracovat L2. Tam se fakticky neucastni pouze UK, Fra. I Italie uz dnes uvazuje o nakupu.

      Klidne muzem pokracovat L2. Tam se fakticky neucastni pouze UK, Fra. I Italie uz dnes uvazuje o nakupu.

     • torong1
      04:45 30.05.2023

      Tornado je poslední úspěšný projekt. EF dopadl dost mizerně, protože ho Němci vykastrovali. L2... No taky můžeme jmenovat L1, že...

      Tornado je poslední úspěšný projekt. EF dopadl dost mizerně, protože ho Němci vykastrovali. L2... No taky můžeme jmenovat L1, že...

     • Jirosi
      05:33 30.05.2023

      On tu snad nekdo popira, ze prvni serie stala za prd?
      Ale zkuste si porovnat prvni serii s dnesni verzi, nebo block 4. To taky budete psat, ze USA ...

      On tu snad nekdo popira, ze prvni serie stala za prd?
      Ale zkuste si porovnat prvni serii s dnesni verzi, nebo block 4. To taky budete psat, ze USA ...

     • torong1
      12:53 30.05.2023

      Nejde o to za co stála první série. Jde o to, že to byl projekt Francie a Německa na jednotný tank, který skončil krachem. EF se sice dostal do sériové podoby, ale za obrovských ...Zobrazit celý příspěvek

      Nejde o to za co stála první série. Jde o to, že to byl projekt Francie a Německa na jednotný tank, který skončil krachem. EF se sice dostal do sériové podoby, ale za obrovských nákladů, Britové se odloučili a svou verzi si vyvíjeli sami dál, zatímco Němci sabotovali jakoukoli snahu o modernizaci. Vrtulník Tiger skončil také špatně - Francouzi i Němci mají nakonec každý svou verzi vzájemně nekompatibilní a výkony stroje jsou natolik "skvělé", že je v Evropě nikdo nekoupil a Australané je po pár letech služby vyřazují.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:12 30.05.2023

      Pokdu myslite L2, tak to byl projekt z US. Francie svuj tank vyvinula o dost pozdeji. Pokdu myslite dnesni vyvoj, tak ten se pozastavul vzhledem k papirovosti T14, respektive ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokdu myslite L2, tak to byl projekt z US. Francie svuj tank vyvinula o dost pozdeji.
      Pokdu myslite dnesni vyvoj, tak ten se pozastavul vzhledem k papirovosti T14, respektive nakupu potencionalnich zajemcu soucane reseni (L2).

      Obrovskych nakladu v porovnani z cim?
      Tiger jsme jako prikad neuvadel. Pritom vznikl, letal. Nic nebude letat do nekonecna. A doletal prave na rozpoctove skrty narodnich armad.

      Tzn. Co by evropska armada neresila.Skrýt celý příspěvek

 • Oliver
  15:20 27.05.2023

  co se divíte, ožívá jen idea R-U v poněkud větším formátu. Pokud chtějí nějakou integraci tak musí začínat postupně podle příbuzných etnik, hurá akce končí vždy špatně či dokonce ...Zobrazit celý příspěvek

  co se divíte, ožívá jen idea R-U v poněkud větším formátu. Pokud chtějí nějakou integraci tak musí začínat postupně podle příbuzných etnik, hurá akce končí vždy špatně či dokonce rovnou nepřátelstvím.
  Úspěch Spojených států amerických je založen na společné kultuře a že příchozí jsou na stejné úrovni, stačí se naučit angličtinu. Evropa je na to jak malé území jde je plná svébytných mocných národů kteří se nevzdají své nezávislosti a splynutí do jednoho útvaru. Je to sen prakticky už od doby našeho kališnického krále o sjednocení Evropy, ale jeho realizace je prakticky nemožná, leda postupně, že se sjednotí jazykově-kulturně příbuzné regiony. Už v Rakousku se ukázalo kde jsou limity integrace a ikdyž šlo o jeden útvar tak uvnitř se etnika měla tendenci navzájem se požírat. V době míru takový útvar fungovat může, ale válečné události zvýrazní odlišnosti že stačí pár porážek na frontě a začíná dezintegrace.
  Hlavní problém ale už je na začátku - co má být dorozumívací jazyk zmíněné evropské vojenské akademie? Horko těžko angličtina když není mateřštinou žádného členského státu. I v R-U byly dominantní dva jazyky takže francouzština a němčina? Nakonec by asi byl nejpřijatelnější francouzský jazyk, ovšem to by zase neskousli amerikazované východoevropské země.Skrýt celý příspěvek

  • Oliver
   15:36 27.05.2023

   P.S: a pak je tu problém s ibérskými zeměmi - ikdyž v kontextu EU jde o "tichošlápky" tak fakticky nemají důvod upozaďovat svůj jazyk před angličtinou/francouzštinou - jejich ...Zobrazit celý příspěvek

   P.S: a pak je tu problém s ibérskými zeměmi - ikdyž v kontextu EU jde o "tichošlápky" tak fakticky nemají důvod upozaďovat svůj jazyk před angličtinou/francouzštinou - jejich rozšíření je od hranic USA po Ohňovou zemi, tedy množství lidí, území i zdrojů co si vystačí na samostatnou supervelmoc a hlavně svébytný kulturní okruh.Skrýt celý příspěvek

   • Oliver
    15:40 27.05.2023

    P.P.S: řešením by mohla být transformace EU do nadregionálního uskupení, tedy pokusit se integrovat i španělsko/portugalsko mluvící země, což by fakticky vedlo ke střetu s USA ...Zobrazit celý příspěvek

    P.P.S: řešením by mohla být transformace EU do nadregionálního uskupení, tedy pokusit se integrovat i španělsko/portugalsko mluvící země, což by fakticky vedlo ke střetu s USA které tyto země považují za svůj "zadní dvorek". Potom by ovšem důstojník EU armády musel obstojně zvládat tři jazyky - fr/en/sp.Skrýt celý příspěvek

  • mcnarik
   08:33 29.05.2023

   Angličtina by mohla být tím spojovacím jazykem. Jednak je to společný jazyk v NATO a právě proto že to není mateřský jazyk žádné země v současné evropské unii tak by to nevedlo k ...Zobrazit celý příspěvek

   Angličtina by mohla být tím spojovacím jazykem. Jednak je to společný jazyk v NATO a právě proto že to není mateřský jazyk žádné země v současné evropské unii tak by to nevedlo k pocitu křivdy.Skrýt celý příspěvek

   • Horny
    12:15 29.05.2023

    Francouzi jsou ukřivdění už teď, že jsme se my, "východňáci", ani skoro tři roky po brexitu nepřeorientovali na frankofonní svět (nakonec věděli jsme to od roku 2016, takže ...Zobrazit celý příspěvek

    Francouzi jsou ukřivdění už teď, že jsme se my, "východňáci", ani skoro tři roky po brexitu nepřeorientovali na frankofonní svět (nakonec věděli jsme to od roku 2016, takže co...).
    Pokud by byla angličtina "obecnou řečí" "armády EU", dost možná by odešli stejně, jako svého času z NATO.Skrýt celý příspěvek

   • Harvest
    13:03 29.05.2023

    Oficiálnym jazykom Malty je angličtina, teda minimálne jedna zem v EÚ má angličtinu ako úradný jazyk.

    Oficiálnym jazykom Malty je angličtina, teda minimálne jedna zem v EÚ má angličtinu ako úradný jazyk.

   • Oliver
    22:12 29.05.2023

    teoreticky, ale fakticky, jak se obecně národy němců francouzů a španělů moc nemusí, tak se v jednom shodnou - aby Británie a jejich řeč ani intriky už nedominovaly evropské ...Zobrazit celý příspěvek

    teoreticky, ale fakticky, jak se obecně národy němců francouzů a španělů moc nemusí, tak se v jednom shodnou - aby Británie a jejich řeč ani intriky už nedominovaly evropské politice. Jak podotkl někdo níže na moji chybu, Malta má úřední jazyk angličtinu - jako bývalá kolonie.
    Pokud by někdo chtěl skutečně neutrální jazyk a aby nebyl zároveň umělý tak by nejrozumější byl návrat k latině jak to tehdy udělala katolická církev. Proč? Jde o časem prověřený postup kdy proti tomu ani tehdy nic moc nenamítali ani jinak řevniví evropští králové.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:06 29.05.2023

   "Úspěch Spojených států amerických je založen na společné kultuře a že příchozí jsou na stejné úrovni, stačí se naučit angličtinu" 1) Je to blbost. Kdyz se USA vytvareli nic z ...Zobrazit celý příspěvek

   "Úspěch Spojených států amerických je založen na společné kultuře a že příchozí jsou na stejné úrovni, stačí se naučit angličtinu"

   1) Je to blbost. Kdyz se USA vytvareli nic z toho nemeli.
   2)Znacna cast prichozich (ilegalu) se anglicky nikdy nenauci

   3) Sjednoceni podobnych kulturnich celku se deje celou historii evropy. Eu je jen ukazkou sjednoceni celku z nepodobnou kulturou.
   PS: Co takova Anglie, a jeji sjednoceni z kulitirne odlisnymi narodu do UK?Skrýt celý příspěvek

   • Horny
    21:41 29.05.2023

    1) Když se USA utvářely, šlo v podstatě o anglické kolonie, s anglickou kulturou a právním systémem. Ten skutečný "multikulti" rozvoj začal v podstatě až v druhé polovině 19. ...Zobrazit celý příspěvek

    1) Když se USA utvářely, šlo v podstatě o anglické kolonie, s anglickou kulturou a právním systémem. Ten skutečný "multikulti" rozvoj začal v podstatě až v druhé polovině 19. století a naplno se rozvinul až ve století dvacátém.
    Až do poloviny minulého století byla "bílá anglosaská" kutura určujícím měřítkem "američnosti" země.

    2) Ohledně "ilegálů":
    - ano, mnoho přistěhovalců první generace se nikdy anglicky nenaučí. Ovšem dosmrti jsou pak z nich obyvatelé druhé kategorie. Jejich děti a vnoučata ovšem anglicky zpravidla umí, a začleňují se do společnosti.

    - Jedna věc je přistěhovat se do "nové vlasti" s tím, že budu dosmrti "člověk druhé kategorie", ovšem s vidinou že se budu mít i tak líp než v původní vlasti (mluvíme o rozvojových zemích hlavně jihoamerického regionu, Venezuela, Kolumbie, Nikaragua, etc.) a děti budou mít šanci na plnohodnotný život.
    Ovšem chtím po rodilých evropanech, aby se ve svých vlastních zemích stali "druhořadými lidmi" je úplně jiná a poněkud přespříliš silná káva...

    3) Členské státy "Americké unie" jsou uměle vytvořená, nová a nově kolonizovaná území, konstituovaná podle vzoru původních 13ti kolonií.
    Na starém kontitnetu nové USA nevytvoříš. Maximálně vznikne nějaký ten slepenec ve stylu Rakousko-Uherska, nebo někdejší Jugoslávie.

    - A ten příměr se Spojeným královstvím je naprostá πčovina. Nastuduj si něco třeba o anglicko-irských vztazích, než něco takového vypustíš.

    Když už člověk chodí diskutovat na stránky o vojenství, nebo historii, měl by alepoň nějaké základy vědět. Co ale čekat od člověka, který si myslí, že "stát se důstojníkem v AČR může trvat dvacet let"...


    Závěrem pár odkazů - doplň si prosím vzdělání:
    https://cs.wikipedia.org/wiki/...
    https://cs.wikipedia.org/wiki/...

    https://cs.wikipedia.org/wiki/...
    https://cs.wikipedia.org/wiki/...

    https://cs.wikipedia.org/wiki/...
    https://cs.wikipedia.org/wiki/...
    https://cs.wikipedia.org/wiki/...

    https://cs.wikipedia.org/wiki/...
    https://cs.wikipedia.org/wiki/...

    ... atakdále. Jen rychlý výběr namátkou. Mnohonárodnostní soustátí v Evropě vytvoříš jenom silou, silou ho musíš držet pohromadě a končí to zpravidla krvavou občanskou válkou.

    Chce to míň dojmologie a víc racionality a faktů.

    Howg, domluvil jsem.Skrýt celý příspěvek

    • torong1
     04:49 30.05.2023

     Tesat do kamene. A napsat na opasek a každému eurohujerovi omlátit o hlavu.

     Tesat do kamene. A napsat na opasek a každému eurohujerovi omlátit o hlavu.

    • Jirosi
     06:39 30.05.2023

     1) Tim trosku popirate co jste napsal. Tzn. Nebyla to spolecna kultura tech kolonii (zadnou historii za sebou fakticky nemeli). Ale kulturq puvodniho statu, kde se ucily vsichni ...Zobrazit celý příspěvek

     1) Tim trosku popirate co jste napsal.
     Tzn. Nebyla to spolecna kultura tech kolonii (zadnou historii za sebou fakticky nemeli). Ale kulturq puvodniho statu, kde se ucily vsichni jen "anglicky".

     2) Ale oni nebreci, ze jim nekdo potlacuje jejich kulturu (bere jazyk) jako to delame tady v Evrope. A ze by jim meli dat zvastni prava tohle udzrocst.
     Jenze, on to po nich nidko nechce. Ehm..

     3) Treba staty puvodne v Mexiku krapet neodpovidaji vasi teorii. Ale spise evropskemu zabirani sousedu.

     Nikdo nevytvari nove USA... ale jednotnou Evropu.

     Trosku vas zklamu, ale ten primer se netykal jen Irska. Ale i Scotska a Wallesu. Ale to by znalec hostorie mel tusit.

     To nebylo moje tvrzeni. Ale pouze tvrzeni, co je prokazatelne spatne.
     Ale pokud stejne interpetujete tu historii...

     Coz, je jediny spusob komunikace ktery znate. Pritom tu mame hnex dve velke organizace EU/NATO, v podstate kazdy stat v evrope ma vic nez jednu narodnost (CR = Cesi, Moravane, Slezane), ale to je na vas moc slozite...
     Vy mate svoje videni sveta.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      11:49 30.05.2023

      1) Teď už se trochu ztrácím v tom, kdo co napsal, nebo řekl. Stručně - tvrdím, že prostředí v USA bylo na začátku velmi homogenní (a zároveň "nepopsaným listem") v porovnání se ...Zobrazit celý příspěvek

      1) Teď už se trochu ztrácím v tom, kdo co napsal, nebo řekl.
      Stručně - tvrdím, že prostředí v USA bylo na začátku velmi homogenní (a zároveň "nepopsaným listem") v porovnání se současnou Evropou. Proto mohla vzniknout federace, což je v Evropě prakticky vyloučené.

      2) Ano, představ si, že imigranti 1. generace, kteří se do dané země přistěhovali dobrovolně "za lepším" skutečně nahlas "nebrečí". Objev!
      Kdyby si totiž nahlas stěžovali, byli by za blbce. To ale neznamená, že se často necítí dost mizerně, vykořeněně a že z toho nepramení četné problémy.

      - Co ovšem navrhuješ ty, je udělat takovéhle "méněprávné přistěhovalce 1. generace" ze starousedlíků, kteří ve svých zemích žijí často stovky let po mnoho generací a ani se jich neobtěžovat zeptat, jestli s tím vůbec souhlasí (samozřejmě, vždyť je jasné, co by na to většina z nich řekla).
      Jestli ten rozdíl nevidíš, tak jsi, bez urážky, opravdu pitomec.

      3) Mexiko je špatný příklad. Vzniklo totiž velmi podobně jako USA (nakonec jeho oficiální název je "Spojené státy mexické"). Původně španělské kolonie, jen velice řídce osídlené (v roce 1834 žilo v celém Texasu jen 7800 Mexičanů) byly reálně osídleny přistěhovalci (nehispánského původu) z Evropy, a ti se pak logicky chtěli připojit k Američanům, což taky udělali.
      Formálně šlo o anexi, prakticky se ale původně liduprázdné území (když pomineme původní obyvatele) jen nakonec připojilo k tomu státu, který ho dokázal reálně zalidnit.

      - Tvrdíš: "Nikdo nevytvari nove USA... ale jednotnou Evropu."
      A jak si tu "jednotnou Evropu" jako představuješ?
      Není to doufám nááhodou něco ve stylu "Star Trek jsem sice neviděl, ale nějak tak.", že ne?
      Současná EU je v podstatě volná konfederace. Jediný způsob jak ji "sjednotit" je vytvoření federace (Jako jsou USA, nebo to Mexiko).

      - Ano, když se nám nehodí do krámu krvavá historie Anglicko-Irských vztahů, tak ji prostě budeme ignorovat. Jak typické.
      Velká Británie prostě není příklad podporující tvé tvrzení, smiř se s tím. Tohle soustátí postupně vzniklo (za hojného použití hrubé síly) už ve středověku/ranném novověku a od té doby čelí stále více odstředivým tendencím.
      Wales - ovládnut Anglií v roce 1301. Navzdory několika vzpourám je stále součástí UK, neboť po sedmi stoletích je reálný rozdíl mezi Angličany a Velšany asi takové, jako mezi Čechy a Moravany.
      Skotsko - definitivně součástí UK (personální unie) od roku 1707. Nicméně všechno zas tak růžové není, když je dlouhodobě nejsilnější politickou stranou SNP usilující o obnovení skotské nezávislosti: https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      O Irsku jsme už mluvili. Moře krve, špatný příklad.

      4) Považovat Moravany, Slezany za národnost je poněkud odvážné. Nějak si pleteš národnost s tím, čemu se dřív říkalo "zemská příslušnost".
      Například Němci s takovými věcmi problém nemají, protože žádná ze spolkových zemí se nejmenuje "německo".Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:36 30.05.2023

      Horny: 1) Jenze, ony nebyli. Ve skutecnosti je na tom dnesni evropa lepe. Jenze, je tu spousta tech co ziji nacionalisme svoji vesnice. 2) Sposte lidi se po imigraci stýská, a ...Zobrazit celý příspěvek

      Horny: 1) Jenze, ony nebyli.
      Ve skutecnosti je na tom dnesni evropa lepe. Jenze, je tu spousta tech co ziji nacionalisme svoji vesnice.

      2) Sposte lidi se po imigraci stýská, a vraci se zpet do puvodni vlasti. Takze, ty vsechny mate za pitomce?

      Opet vaše reseni = moje reseni. Krom toho, presne takto vznikly dle vas kulturne homogeni USA.
      Pouze navhruji smerovani k jednotnemu cily, ale odebirani prav puvodnim obyvatelum navrhujete vy. To, ze jsem uvedl prikad lidi kteri jsou na tom hure v zemi co vy pokladate za kulturne homogeni, byl jen prikald.

      3) Takze, anexe sousedniho statu je vlastne v poeadku? (Putin to taky dela ok? Delaji to fakticky stejne)

      Takze, kdyz se nam nehodi jeste vice krvava historie Anglie/Scotska, nebo Anglie/Wallesu je to ok?
      Prave, ze je prikladem. Ale vam se hodi jen to Irsko. Takze, zbytak ignorujete.

      4) Kdyz se vam naky narod nehodi (slezane, moravane, spolkove casti Nemecka) tak to proste vyskrtneme a hotovo?
      To, ze ty narody aktivne nerozkladaji nadrazeny statni utvar neznamena, ze neexistuji. On staci jeden blbec a za par desetileti mohou vybuchovat bomby v Praze.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      15:21 30.05.2023

      1) Aha takže těch původních 13 kolonií nebylo anglických? S anglickým jazykem, právem, kulturou? Ale no tak... 2) Ne. Překrucuješ moje slova. - Ty jsi tvrdil: "Značná část ...Zobrazit celý příspěvek

      1) Aha takže těch původních 13 kolonií nebylo anglických? S anglickým jazykem, právem, kulturou? Ale no tak...

      2) Ne. Překrucuješ moje slova.
      - Ty jsi tvrdil: "Značná část ilegálů se anglicky nikdy nenaučí" čímž jsi chtěl doložit, že je v pořádku, že citelná část obyvatel neumí jazyk dané země.
      - Já jsem argumentoval: "Ale pak jsou nadosmrti obyvateli druhé kategorie".
      - Ty jsi napsal: "A vadí jim to snad? Fňukají?"
      - Logicky jsem namítl: "Když se do dané země dobrovolně přistěhovali, tak kdyby začali fňukat, budou za pitomce. I tak to ale mají těžké, a častokrát jim moc dobře není." - rozhodně je tedy nepovažuju za pitomce.

      - Meritem věci ovšem je, že pokud bys "sjednotil Evropu" stylem federace, velká část původních obyvatel by se najednou ocitla v pozici takovýchto obyvatel druhé kategorie, aniž by si to sami vybrali. Nemůžeš se divit, že se lidem takové vyhlídky nelíbí.

      3) Podle měřítek západní civilizace 21. století anexe v pořádku není. Anexe Texasu (a Nového Mexika a dalších území) ovšem proběhla ve století 19., (a znovu připomínám, prakticky šlo o liduprázdný prostor).
      Putin samotný pak mentálně žije možná ve světě ještě tak o sto let dál v minulosti. Jeho zločiny samozřejmě v pořádku nejsou.

      - Teď už nějak nerozumím řeči tvého kmene (jsi snad opilý?).
      Spojené království jako příklad "sjednocení více národních států" jsi vytáhl ty.
      Když jsem poukázal na velmi krvavou anglicko-irskou historii, šmahem jsi to odmítl (to tobě se nehodí do krámu) a mluvil jsi o Velšanech a Skotech.
      Pravda ovšem je, že Skoti se chtějí odtrhnout (což tvoji teorii opět potápí) a Velšani jsou po sedmi stoletích prakticky asimilovaní s Angličany.
      Velšanů jsou cca 3 miliony (velštinu ovládá max. 25% populace), Angličanů 51 mil.
      Spojené království prostě není dobrý příklad mnohonárodnostního státu. Smiř se s tím.

      4) Tady už naprosto blábolíš. "Národnost" samozřejmě můžeš odvozovat z různých věcí.
      - z toho, jestli je daná skupina lidí poddaná konkrétnímu panovníkovi (středověký způsob myšlení)
      - na základě nějaké etnické příslušnosti (ve střední Evropě jsme prakticky vzato všichni jedna a ta samá směska, čili tohle je dost pitomé)
      - na základě občanství dané země
      - na základě rodného jazyka (nejen v našich končinách asi nejpoužívanější způsob)
      - na základě kultury (kulturní rozdíly mezi jednotlivými částmi republiky jsou dnes mizivé)
      - na základě náboženství (ano, na Moravě jsou možná o trochu zbožnější, ale až tak aby se považovali za svébytný národ? Fakt?)
      - na základě "zemské příslušnosti" (nicméně je legrační, že ti samí lidé, kteří kritizují prvorepublikový "projekt československého národa" jako umělý dnes na tom samém principu prosazují "národ moravský").

      Stačí si vybrat.

      Nicméně se způsobem (ne)myšlení, který tu předvádíš by za chvíli mohli existovat národy Pardubický, Královéhradecký, Opavský, Karlovarský (druhý úř. jazyk ruština), atd.Skrýt celý příspěvek

 • Hugo557
  20:07 26.05.2023

  evropská armády by byl největší průšvih od doby, co si máma skřípla kozu v mandlu

  evropská armády by byl největší průšvih od doby, co si máma skřípla kozu v mandlu

 • liberal shark
  17:26 26.05.2023

  Německo je potřeba rozpustit, jinak bude stále produkovat podobné šílené nesmysly.

  Německo je potřeba rozpustit, jinak bude stále produkovat podobné šílené nesmysly.

 • LAMP
  16:47 26.05.2023

  Potřebujeme armádu k ochraně své suverenity, tak se pro její vytvoření zbavíme suverenity. Někomu to třeba smysl dává.

  Díky bohu, že Zeman toto podporující už je z hradu fuč.

  Potřebujeme armádu k ochraně své suverenity, tak se pro její vytvoření zbavíme suverenity. Někomu to třeba smysl dává.

  Díky bohu, že Zeman toto podporující už je z hradu fuč.

 • flanker.jirka
  16:00 26.05.2023

  Ženská dostane funkci a hned je považována za odbornici na obranu. :-)

  Ženská dostane funkci a hned je považována za odbornici na obranu. :-)

 • LivingLegend
  15:45 26.05.2023

  Jen další krok k federalizace :(

  Jen další krok k federalizace :(

 • Tesil
  14:54 26.05.2023

  Když člověk vidí ty pitomosti co se na nás valí z Bruselu je lepší o evropské armádě raději neuvažovat. Pochopitelně by fungovala na principech GD,genderové vyváženosti a duhového ...Zobrazit celý příspěvek

  Když člověk vidí ty pitomosti co se na nás valí z Bruselu je lepší o evropské armádě raději neuvažovat.
  Pochopitelně by fungovala na principech GD,genderové vyváženosti a duhového šílenství ve spojení s všestrannou korektností.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   13:58 29.05.2023

   Kdyz clovek vidi jake pitomosti se vali z PS CR, mozna by se prvni mela rozpusit ACR.

   Kdyz clovek vidi jake pitomosti se vali z PS CR, mozna by se prvni mela rozpusit ACR.

   • Horny
    21:48 29.05.2023

    Mluvíš jak komunista v devadesátkách, když přišla řeč na zločiny komunismu, aneb staré dobré "A vy zase bijete černochy" zřejmě z módy nevyjde nikdy, ...Zobrazit celý příspěvek

    Mluvíš jak komunista v devadesátkách, když přišla řeč na zločiny komunismu, aneb staré dobré "A vy zase bijete černochy" zřejmě z módy nevyjde nikdy, viz.:
    https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:48 30.05.2023

     Vzhledem k tomu, ze na rozdil od vas jsem se k nemu nemusel uchylit. Pokdu chcete mluvit o zlocinech Eu tak smele do toho. Kdyz chcete predlozit skvele legislativni pocitny PSCR ...Zobrazit celý příspěvek

     Vzhledem k tomu, ze na rozdil od vas jsem se k nemu nemusel uchylit.

     Pokdu chcete mluvit o zlocinech Eu tak smele do toho.
     Kdyz chcete predlozit skvele legislativni pocitny PSCR smele do toho.

     Ale pokud nekdo argumentuje, ze nema smysl neco delat protoze se mu nelibi legislativa Eu. Pak by se minimalne mel zamyslet, zda ten sami argument neplati o CR. Protoze, kvalita produkovane legislativy PS je proste hruza. To nejen prileky poslancu, ale uz puvodni navrhy ministru/vlady.Skrýt celý příspěvek

     • Horny
      20:04 30.05.2023

      Děláš si srandu ?!! Tesil napsal (volně parafrázováno): "Když člověk vidí ty blbosti, co se valí z Bruselu..." Tvoje reakce: "Když člověk vidí ty pitomosti, co se valí z PS ...Zobrazit celý příspěvek

      Děláš si srandu ?!!

      Tesil napsal (volně parafrázováno): "Když člověk vidí ty blbosti, co se valí z Bruselu..."
      Tvoje reakce: "Když člověk vidí ty pitomosti, co se valí z PS parlamentu ČR..."

      - Jasný Whataboutismus.

      - O "zločinech" EU jsi začal taky ty, tak nám tady nic nepodsouvej. My psali jen o mnoha pitomostech (což je pravda).

      - Tohle už je fakt partie šachu s holubem.Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  13:08 26.05.2023

  Evropská armáda je mnohem větší ohrožení ČR a Evropy než Putin.

  Evropská armáda je mnohem větší ohrožení ČR a Evropy než Putin.

  • Zuzana 2 enjoyer
   17:22 27.05.2023

   Chcel by som vedieť prečo?

   Chcel by som vedieť prečo?

 • Nagato
  10:22 26.05.2023

  Šílenost. EU se musí už rozpadnout, jinak to bude ještě horší Jugoslávie. Evropa nikdy nebyla a ani nemůže být jednotným státem.

  Šílenost. EU se musí už rozpadnout, jinak to bude ještě horší Jugoslávie. Evropa nikdy nebyla a ani nemůže být jednotným státem.

  • Laci
   10:44 26.05.2023

   Kdo se tady baví o jednotným státě?

   Kdo se tady baví o jednotným státě?

   • AR10
    11:57 26.05.2023

    Štát ako pojem má predsa nejakú definíciu a to konkrétne, že je to monopol na použitie násilia voči obyvateľstvu na určitom území. A aby sa tento monopol zachoval potrebujete ...Zobrazit celý příspěvek

    Štát ako pojem má predsa nejakú definíciu a to konkrétne, že je to monopol na použitie násilia voči obyvateľstvu na určitom území. A aby sa tento monopol zachoval potrebujete armádu smerom navonok a políciu smerom dovnútra. Ak máte armádu a políciu máte ste štát z definície...Skrýt celý příspěvek

   • Sabuk
    12:27 26.05.2023

    Jste úplně mimo. Cíl Francie a Německa je jasný: Převzít kontrolu nad EU. Začalo to Frontexem. Bude to pokračovat armádou, policií a pak už nebude cesta ven z unie. Pouze poslušně ...Zobrazit celý příspěvek

    Jste úplně mimo.
    Cíl Francie a Německa je jasný: Převzít kontrolu nad EU.

    Začalo to Frontexem. Bude to pokračovat armádou, policií a pak už nebude cesta ven z unie. Pouze poslušně přijímat nařízení na základě "většiny".

    Už jen myšlenka evropských škol se správnými evropskými myšlenkami pro důstojníky mluví za vše.

    Společný nákup zbraní=monopol pro německé a francouzské zbrojovky= kontrola nad armády skrze náhradní díly, připadně software.

    Obou zemím vyhovuje ,že východní země pracují na ně a tento status potřebují udržet a případně upevnit v jejich prospěch.Skrýt celý příspěvek

    • D.i.p
     13:10 26.05.2023

     Začalo to Mastrichtem, ale největší katastrofou byla Lisabonská smlouva.

     Začalo to Mastrichtem, ale největší katastrofou byla Lisabonská smlouva.

   • Nagato
    13:34 26.05.2023

    Co je armáda bez státu? Nic. Žádná společná "Evropská" myšlenka, jakou si výše zmíněná žena představuje neexistuje. Ba co více přímo útočí na ideu národního státu. Když celý svět ...Zobrazit celý příspěvek

    Co je armáda bez státu? Nic. Žádná společná "Evropská" myšlenka, jakou si výše zmíněná žena představuje neexistuje. Ba co více přímo útočí na ideu národního státu. Když celý svět je postaven na národních státech, vyjma tedy Afriky. A jak to tam dopadá.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:57 26.05.2023

    Máte pravdu, "stát" to nebude, bude se tomu říkát chalifát.

    Máte pravdu, "stát" to nebude, bude se tomu říkát chalifát.

Načítám diskuzi...