Vize útočné pušky: Nové trendy v ručních zbraních, část 5.

Foto: Zbraň pro variabilní munici MPWS (Multiple Projectile Weapon System) podle návrhu Z.A. Prisovského. / Z.A. Prisovsky
Zbraň pro variabilní munici MPWS (Multiple Projectile Weapon System) podle návrhu Z.A. Prisovského. / Z.A. Prisovsky

V dnešním článku si představíme návrh nové munice a útočné pušky podle návrhu Z.A. Prisovského pracovně nazvanou jako Zbraň pro variabilní munici MPWS (Multiple Projectile Weapon System). Cílem navrhované konstrukce je výrazné zvýšení pravděpodobnosti zásahu, zvýšení palebné síly a univerzálnosti náboje.

Předmluva

V předchozích čtyřech dílech našeho seriálu jsme věnovali pozornost vývoji ručních zbraní jednotlivce za posledních 60. let. Téměř vždy, i když s dvěma výjimkami v případě ruských konstrukcí, se zvýšení úrovně efektivnosti palby ručních zbraní řešilo novou municí.

Lze říct, že současná technika ručních zbraní nabyla úrovně, kdy se již dále nedá nic výrazně vylepšit. Možná však existuje řešení...

Navrhovaná konstrukce zbraně MPWS není „revoluční", ale je to spíše symbióza známých technik a technologií s přispěním originálního myšlení. Je však nutné stále mít na mysli, že stále pohybujeme v oblasti klasické balistiky, tj. vrhání předmětu směrem k nepříteli, tak jak to děláme již od starověku. Pěkně tomu odpovídá francouzský výraz pro „střílet" - tir, znamená doslova „vrhat".

Návrh alternativního náboje

Vývoj puškové munice v souvislosti s ručními zbraněmi v druhé polovině 19. století prošel obrovským procesem změn. První velkou novinkou bylo šroubové drážkování hlavně a po něm bezdýmný střelný prach (Alfred Nobel, 1887). Následně si chemici a odborníci na balistiku uvědomili dosud neznámé možnosti a začali výrazně zmenšovat a optimalizovat ráži odpovídající munice.

Během několika desetiletí bylo dosaženo plného potenciálu nového vynálezu. Vývoj to byl logický, ale také možné říct překotný a možná i unáhlený. Uvidíme proč.

Ve snaze ochránit vlastního vojáka před účinky zbraní protivníka docházelo ke zvyšování dostřelu zbraní. Zatímco při střelbě mušket nabíjených černým prachem byl účinný dostřel kolem 200 m, najednou byl voják schopen střílet na vzdálenost do 1 km i více. Avšak střelec nebyl tento potenciál schopen využit, mimo jiné protože nebyl schopen udržet obraz cíle v zaměřovači na tak dlouhou vzdálenost.

V této překotné snaze se nějak mimochodem zapomnělo, že nepřítel bude dělat přesně to samé a výhoda se tak rychle vyruší. Nakonec, jak se ukázalo během první světové války, žezlo na bojišti převzalo dělostřelectvo a ruční palné zbraně byly, přes jejich potenciál, užívány na ty samé vzdálenosti, jako jejich předchůdci muškety.

Tato skutečnost vedla v průběhu druhé světové války k závěru, že běžný puškový náboj té doby byl předimenzovaný a že pro něj krom „ostrostřelby" není příliš praktického využití. Velmi výkonný náboj navíc omezoval množství nesené munice a zvyšoval rozměry zbraně (snižovala se tak schopnost vést boj na krátkou vzdálenost).

Nastala tak druhá revoluce na jejímž konci se narodila již legendární útočná německá puška Sturmgewehr 44  ráže 7,92×33 mm. V následném období až do dneška se navíc snižovala ráže střely až do bodu, kdy je účinnost munice vystavena pochybnostem a často kritice.

Puškový náboj navíc musí plnit různé funkce. Zástupné řešené je několik kalibrů, čímž se ale zatěžuje logistika. Situace se zdá být neřešitelnou.

Výše napsané se stalo motivací k autorovým úvahám, na jejíchž konci je současný návrh pušky MPWS a munice. Obrazně řečeno, autor se rozhodl udělat půl kroku zpět a začít znovu tam, kde přišla první nábojová revoluce a využít toho, co bylo tehdy s kombinací s moderní výrobní technologií.

Výsledek je systém munice-zbraň MPSW nabízející:
a) Zvýšení pravděpodobnosti zásahu cíle na praktické vzdálenosti;
b) Zvýšení palebné síly a ranivosti střel;
c) Zvýšení univerzálnosti náboje.

Foto: Navrhovaná munice ráže 10.5x49. / Navrhovaná munice ráže 10,5×49 mm. / Z.A. Prisovsky

Zvýšení pravděpodobnosti zásahu cíle na praktické vzdálenosti

Je zcela rozumné očekávat zvýšení pravděpodobnosti zásahu pomocí většího množství střel. Běžnou praxí je vypálit sérií nábojů (2 až 3) s nezbytným negativním výsledkem sdruženého rázu na tělo střelce.

V tomto případě je řešení odlišné – autor se domnívá, že lze do jednoho navrhovaného náboje 10,5×49 mm nabít dvě až tři střely, které sice nebudou balisticky ideální na dlouhé vzdálenosti, ale budou postačující na požadovanou vzdálenost. Účinný dostřel navrhovaných nábojů 10,5×49 mm - s třemi střelami 200 m, s dvěma střelami 300 m a střela sabot na 500 m.

Podobná konstrukce se již ve formě nábojů „duplex" a „triplex" objevila, avšak bez povzbuzujících výsledků. Je třeba si uvědomit, že při výletu z ústí hlavně u střel běžného typu není dostatek zadržující síly, která by je dokázala rozdělit a to vede k tomu, že střely drží u sebe s velmi malým nebo žádným rozptylem. Autor proto navrhuje speciální tvar dna střely, který toto žádoucí oddělení umožní přímo po výstupu z hlavně.

Zvýšení palebné síly a ranivosti střel

Když mluvíme o palebné síle, je dobré připomenout, co to znamená. Je to, co vystřelíme ve všeobecném směru k nepříteli nebo to, co skutečně zasáhne zamýšlený cíl? Autor se domnívá, že to druhé.

Vystřelím-li dva až tři mířené navrhované projektily směrem k cíli je možná a dokonce pravděpodobné, že alespoň jeden bude „do černého", ale možná i více než jeden. V případě skupinového nebo pohybujícího se cíle bude takový náboj fungovat jako krátká dávka.

Zvýšení univerzálnosti náboje

Od současných nábojů se požaduje řada věcí – mimo jiné průbojnost na delší vzdálenost, ale někdy také omezenou průbojnost tam, kde se očekává přítomnost nezúčastněných osob. Je zřejmě, že podobný náboj neexistuje a řešení pomocí různých délek hlavně není samozřejmě příliš šťastné.

Autor proto navrhl jednotnou nábojovou komoru ve zbrani pro různé náboje. Následná otázka je, jak optimalizovat vývrt hlavně, aby byl různé střely přijatelně stabilizovány. Podle autora se stačí podívat na současnou techniku a poučit se z ní.

Je nutno zmínit, že navržené náboje budou generovat značně větší impulz (viz tabulka dole) než kontrolní náboj 5,56×45 NATO. V tomto případě musíme zohlednit konstrukci zbraně tak, aby se s tímto problémem patřičně vypořádala a v kompletu náboj-zbraň odevzdala práci, jak se očekává. Pokrok vždy něco stojí a měření výsledku proti záměru je věcí rozumného a přijatelného kompromisu.

Foto: Zbraň pro variabilní munici MPWS (Multiple Projectile Weapon System) podle návrhu Z.A. Prisovského. / Z.A. PrisovskyVšimněte si masivního 12 ranného zásobníku na speciální navrhovanou munici 10,5×49 mm. / Z.A. Prisovsky

Návrh zbraně pro novou munici

Navrhovaná konstrukce zbraně je v této době čistě hypotetická. Konstrukce je však reálná a může být dovedena do stavu funkčního prototypu. Dále je třeba říct, že se nejedná o konstrukci schopnou kompletně odstranit zpětný ráz – takový záměr tu není. Účelem je potlačit zpětný ráz do té míry, aby byl porovnatelný nebo nižší než kontrolní zbraň ráže 5,56 mm.

Konstrukce bull-pup je výhodná z hlediska působení sil a jejich zvládnutí (působiště síly je blíže v rameni střelce a promítnutá odchylka je menší). Konvenční stavba je také možná. Navrhovaný obrázek však může sloužit k porovnání se zbraněmi světových výrobců.

Z hlediska konstrukce je zde však zcela nová konstrukce. Namísto klasického ovládaní funkce závěru odběrem plynu, využívá k pohonu mechanismu zpětného rázu podélně pohyblivé hlavně. Primární hmota (sestava hlavně) a její hybnost se kontrolovaně a postupně převádí na sekundární (závěr), která provádí funkci tak, jako u každé jiné zbraně – odemkne závěr, vytáhne nábojnici, zasune nový náboj a opět uzamkne závěr.

Pro účel bezpečnosti je závěr při výstřelu a po dobu nezbytně dlouhou plně uzamčen. Není to tedy nic toho druhu, jako je polo-uzamčený (válečky), zbrzděný (páka), protiakce výtoku plynu nebo či jiný vzdáleně podobný typ.

Zásobník je umístěn přímo v pouzdře závěru. Tím se vylučuje vliv měnící se hmoty na funkci zbraně. Nízko profilovaný zásobník a kompaktní rozměry zlepšují ovládání v těsném prostoru a také snižují možnost zachycení o výstroj, oblečení a jiné překážky.

Těžiště je nad rukojetí, což by mělo pomoci při přenášení záměrné. Ovládání je důsledně oboustranné, včetně natahovací páky, která zůstává při střelbě v přední poloze. Vyhození nábojnice vlevo nebo vpravo, ale předem je nutné změnit polohu závorníku.

Režim palby je v souladu s posláním přednostně jednotlivými ranami, ale dávky jsou v případě nutnosti možné. Při každé stisku totiž „vrháme" dva nebo tři projektily.

Jde o nezvyklou záležitost, která bude vyžadovat nové rutiny a návyky při obsluze. Požadavky na čištění budou v porovnání k jiným typům sníženy, protože obvyklý plynem poháněný píst zde není přítomen.

Střetní kovou část je možné od pouzdra závěru snadno oddělit. Po výrobní stránce – použité materiály a metody jsou zcela běžné a v souladu se současným stavem techniky a technologií.

Základní technické parametry MPWS:
Hmotnost prázdné zbraně: 3,8 kg;
Délka zbraně/hlavně: 750/470 mm;
Zásobník (vyobrazen): 12 nábojů;
Režim palby: jednotlivě či plně automaticky.

Základní technické parametry navrhovaných nábojů 10,5×49 mm:

Typ náboje

Hmotnost střely

Hmotnost nálože

Poměr hmotností

Úsťová rychlost

Impulz

 

[g]

[g] 

[1] 

 [m/s]

[Ns]

10,5×49 mm-3 střely

3× 5.8 

2,0

8,7

350

7,5

10,5×49 mm-2 střely

2× 7,5

2,5

6,0

500

9,8

10,5×49 mm sabot

7,5+0,8

2,0

4,2

780

9,2

7,62×51 mm 

9,3

2,9

3,2

835

12,00

5,56×45 mm

4,0

1,5

2,5

945

6,5

7,62×39 mm

8,0

2,0

4

740

8,5

Poznámky:
+ Formule pro impulz I = (hmotnost projektilu + 1,75 hmotnost nálože) × úsťová rychlost;
+ Úsťová rychlost navržených nábojů je založená na max. tlaku v komoře rovna 3,000 baru;
+ Hmotnost navržených střel jsou založený na současném 3D modelu;
+ Hmota projektilu 10,5×49 mm sabot zahrnuje sabot (zátku);
+ Údaje o existujících nábojích jsou založeny na současné výrobě S&B.

Nahlásit chybu v článku


Související články

SPIW: Nové trendy v ručních palných zbraní, část 1

Zdá se, že konstrukce osobních palných zbraní zůstává již desítky let nezměněná. V průběhu 20. ...

ACR: Nové trendy v ručních palných zbraní, část 2

V předchozím díle jsme si představili projekt revoluční útočné pušky SPIW. Díky technickým a právním ...

LSAT: Nové trendy v ručních palných zbraní, část 3

Prioritou programu Pokročilé bojové pušky ACR (Advanced Combat Rifle) se stalo zvýšení ...

Ruská cesta: Nové trendy v ručních palných zbraní, část 4.

Ruský přístup ke konstrukcí zbraní měl a má svá specifika. Ruská výzbroj, ač možná nemá špičkové ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • z.a.p
  19:01 07.03.2015

  Slavoslav,

  jak vidim, tak o zbranich neco vis. Kdyz mas vazny zajem se mnou diskutovat, pozadej editora o muj e-mail. Ma timto muj souhlas; v tomto pripade pouze, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslav,

  jak vidim, tak o zbranich neco vis. Kdyz mas vazny zajem se mnou diskutovat, pozadej editora o muj e-mail. Ma timto muj souhlas; v tomto pripade pouze, prosim.

  Mezitim si pozorne procti popis; hodne z Tve otazky je tam obsazeno.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  19:01 07.03.2015

  Slavoslav,

  jak vidim, tak o zbranich neco vis. Kdyz mas vazny zajem se mnou diskutovat, pozadej editora o muj e-mail. Ma timto muj souhlas; v tomto pripade pouze, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Slavoslav,

  jak vidim, tak o zbranich neco vis. Kdyz mas vazny zajem se mnou diskutovat, pozadej editora o muj e-mail. Ma timto muj souhlas; v tomto pripade pouze, prosim.

  Mezitim si pozorne procti popis; hodne z Tve otazky je tam obsazeno.
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  19:16 24.02.2015

  este raz k strelivu

  - tvar nabojnice, uz 223ka je problematicka kvoli malej flaskovitosti ohladom vytahovacich sil, brzdenia pri zasuvani do komory atd. V navrhu vidim prakticky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  este raz k strelivu

  - tvar nabojnice, uz 223ka je problematicka kvoli malej flaskovitosti ohladom vytahovacich sil, brzdenia pri zasuvani do komory atd. V navrhu vidim prakticky valcovu nabojnicu, Ako som pisal, problem bude so zasuvanim, vytahovanim, naboj ak bude zavedeny bude pouzity aj u zbrani s vysokou kadenciou a toto znacne skomplikuje pracu konstrukterov. Chyba dosadaci kuzel ktory je vhodnejsi na ustavenie naboja v komore ako hrana ustia nabojnice atd. Vsetko su to veci ktore sa daju riesit ale za cenu zlozitejsej konstrukcie a mensje presnosti (Reveliho drazky, vacsie vole v komore atd.)

  - Cielovy uhlovy rozptyl pri duplexe, triplexe. Ak to ma mat zmysel na blizko musi byt dostatocne velky, aby zabezpecil pozadovanu hustotu palby. Ak sa maju strely drzat pri sebe s malym rozptylom je vhodnejsie dorucit energiu v jednom projektile kde budu mensie straty ako v troch kde kazdy bude brzdeny, vid vyhrada ohladom balistickej odolnosti.
  Ak bude ale rozptyl velky na vacsie vzdialenosti to bude nepouzitelne (aj na blizke si viem predstavit kopu situacii kde to moze sposobit problem, nezuscastnene ciele atd.)

  S takymito konstrukciami sa experimentovalo v dobe opakovaciek kde klasicke ouskove naboje mali prebytok anergie vzhladom na poziadavky a kde rychlost strelby bola mala. Malo to za ciel zahustit palbu, teraz je to slepa vyvojova cesta.

  PS: len tak pre moje info. Vzhladom napozuitu terminologiu v clankoch a pod. Nebudete od fachu, alebo sa mylim?
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  19:48 23.02.2015

  Strelivo:
  - problematicka ucinnost voci balistickej ochrane jednotlivca ako to bolo spomenute v mnohych prispevkoch dole. Duplex, triplex je prakticky nepouzitelny, mala hmotnost, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Strelivo:
  - problematicka ucinnost voci balistickej ochrane jednotlivca ako to bolo spomenute v mnohych prispevkoch dole. Duplex, triplex je prakticky nepouzitelny, mala hmotnost, mala rychlost, velky priemer strely neoklames nicim

  riesitelne podkalibernym strelivom (sabot) ale uz samotne riesenie podkalibroveho streliva je problematicke a prispelo k zlomeniu vazu u viacerych projektov. Stabilne oddelovanie vodiaich casti tak, aby bolo pri kazdom vystrele identicke v prijatelnych odchylkach je dost tvrdy oriesok a ma velky vplyv na presnost.

  - vzajomna zamenitelnost a nastavenie mieridiel pri roznych druhoch streliva. Relativne jednoducho riesitelne. Zbran buducnosti bude nutne vybavena nejakym optoelektronickym zameriavacom (mechanicke mieridla su len nudzova zaloha) a pri zabudovani identifikatorov (RFID cip) do streliva si zamerny bod moze posuvat na zaklade aktualneho naboja v komore posuvat priamo zameriavac

  - konstrukcia zbrane
  bull pup je zaujimava koncepcia ale ma aj svoje nevyhody. Razy do vystrelu tesne u hlavy strelca prenasane priamo na lebecnu kost. Lachka na predok. Zasobnik mimo taziska pri strelbe sa toto tazisko tym padom meni to len tak narychlo

  zaklz hlavne, nieje jasne ci ide o zbran s dlhym, alebo kratkym zaklzom hlavne. Podla clanku kde je snahou rozlozit spatny raz na co najdlhsi usek usudzujem s dlhym zaklzom hlavne. Ak dlhy zaklz tak:
  - kadencia, system zaklzuje vzad, zaver je zadrzany, hlaven sa vrati dopredu, je uvolneny zaver, ten musi zobrat naboj z nabojista, dopravit ho do komory a uzamknut ju. Viac ukonov proti cyklu kde sa pohybuje len nosic zaveru a zaver
  - napinacie sily, hlaven ma osobitnu pruzinu, ta musi byt pomerne silna, kedze hlaven je pomerne hmotna cast zbrane a ma velku zotrvacnost napr. pri zoskoku z vozidla. Slabsi jedinec moze mat probblem napnut zaver kde musi prekonavat aj silu hlavnovej pruziny. MG 42 bol kvoli tomu vybaveny pakovym prevodom i ked viem si predstavit aj ine riesenie (zlozitost mechanizmu)
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  03:53 11.12.2014

  Tak jste to rekl Vy a ja to taky tak beru :-)

  Tak jste to rekl Vy a ja to taky tak beru :-)

 • 2.jacky3115
  00:32 10.12.2014

  z.a.p. a Ultamarinus :
  já nemám k unifikaci zbraní pro velmi odlišné účely obecně důvěru. Pokud má u této zbraně (projektovaný) zásobník kapacitu do 15 nábojů ( byť i jedním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p. a Ultamarinus :
  já nemám k unifikaci zbraní pro velmi odlišné účely obecně důvěru. Pokud má u této zbraně (projektovaný) zásobník kapacitu do 15 nábojů ( byť i jedním výstřelem vystřeí 3 projektily ) , budou zde pro dejme tomu boj v městské aglomeraci existovat s použitím navrhované zbraně dva krajní modely :
  a, kusovka která bude "kropit" s motlitbou aby se spoň něco ujalo. 3 projektily při jednom výstřelu musí mít alespoň podobnou trajektorii letu, takže " kropení" bude méně efektivní než u běžného zásobníku o kapcitě 30 ran - dejme tomu HK .
  b, dobrý střelec který má zbraň " v ruce " - krátká dávka o 2-3 střelách přesně v cíli. Dá se to nacvičit. I jednotlivá střelba v režinu AUTO. Efektivita palby úplně jinde. Hromadná střela zcela zbytečná ...
  Střídání nebo fasování zásobnílů na povel? To je snad blbej vtip. Při střelbách kdysi v r. cca 1984 jsem při (prvním) nastavení hledí na Sa-58 dle povelů řídícího střelby trefil kulový. Po vlastní ( a možná i trestatelné? co já vím ...) korekci neexistovaly střelby jinak než výtečně. I s občasnou pomocí kopytům vedle :-).
  Už to vidím při nástupu na akci jak tam stojí frajtr s nudlí u nosu a rozdává zásobníky dle direktivy vyššího velení či vlastní ... neproběhla podobná sranda začátkem minulého století někde v Turecku - bodáky prý taky stačily na dobytí kulometných hnízd ... Gallipoli či jak se jmenuje to pohřebiště hrdých Australanů???
  Špatně špatně špatně , směr k sice vynikajícím zbraním, ale blbým vojákům. A ty vynikající zbraně blbí vojáci zvládnou taky blbě. Blbá doba .
  Koncepce bullpup má jednu obrovkou výhodu a řadu drobných nevýhod.
  Ta výhoda je poměru délky zbraně k délce hlavně. Neoddiskutovatelná.
  Ty nevýhody jsou taky neoodiskutovatelný, ale diskutabilní.
  Mě osobně nejvíc vadí posunutí těžiště zbraně dozadu - proč mají spotrovní zbraně enormě těžkou hlaveň? No aby "padaly na čumák" a tím eliminovaly vibrace rukou střelců. Ale dá se na to zvyknout, i když AUG ( tu možná ju) nebo FAMAS bych na přesnou střelbu asi rád nebral.
  Nepohodlná výměna zásobníku se dá uznat, ale dá se pohodlně nacvičit.
  Ultramarine, pokud máte z čeho střílet, zkuste si zjistit polohu těžiště zbraně. Pak si těžiště změňte zatížením zbraně, abo byla jak říkáte "blíž ramenu střelce" a uvidíte jaká výhoda to je . Trefíte kulový.
  V mé generaci ( r. 61 ) snad každej kluk minimálně chtěl aspoň vzduchovku a kdo ji měl, uměl aspoň průměrně střílet.
  Dnešní generace většinou za klávesnicí PC ovládá kompletní arsenál NATO ale kdyby měla zkusit střelecký souboj ani nenabije.
  Takže pane z.a.p.- e - flinta krásná, na vývoji se vyvařlo určitě hromada peněz,ale z mého pohledu ( a to stílet trochu umím ) další drahý krok vedle. A myslím že ani ti co střílet moc neumí si nepomůžou.
  Ale jste frajer, hodně víte a jste ochoten i přiznat že nevíte všechno :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  18:09 09.12.2014

  Pro porovnani: patent p.L.J.Sullivan-a z roku 2012: http://www.thefirearmblog.com/...

  Celkem 'nova vec' nebo lepe ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro porovnani: patent p.L.J.Sullivan-a z roku 2012: http://www.thefirearmblog.com/...

  Celkem 'nova vec' nebo lepe receno staro-nova vec v novem baleni. Pan L.J.S. vychazi ze svych 50-ti letych zkusenosti, nejvyznamneji z jeho konstrukce
  lehkeho kulometu Ultimax-100. Tato zbran se jevi jako hybrid - prechod mezi puskou a lehkym kulometem. O novou munici a tudiz zlepseni PZ ci ucinneho dolet/ prubojnosti ci snizeni vahy nesene munice se nepokousi.

  Na konstrukci jsou partne rysy systemu Stoner 63. Zavazi v pazbe ma udajne pusobit jako proti-ucinek ke zpetnemu razu. System odberu plynu a dlouhy zdvih pistu jsou patrne. Krome toho ma v tom zabudovan zachyt na rychlou vymenu hlavne. System rizeni palby ma dva mody - z uzavreneho a otevreneho zaveru. Predpokladam, ze to nebude levna (slozitost) ani lehka (na noseni) zalezitost.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  16:15 07.12.2014

  panove, Ultramarinus a 2.Jacky - vezmu to po poradku;

  - Zasobniky jsou dobre tema; existuji i vice-sloupcove (nejsem si jist terminem) ktere vychazeji kratke pri pomene velkem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  panove, Ultramarinus a 2.Jacky - vezmu to po poradku;

  - Zasobniky jsou dobre tema; existuji i vice-sloupcove (nejsem si jist terminem) ktere vychazeji kratke pri pomene velkem objemu. Bubnove se pro bulpup prilis nehodi. V bilancovani objemu zasobniku je treba uvazit zvedaci silu pruziny podavace proti sile vratnych pruzin; to je jedno z omezeni. Pri pouziti dvoj- ci troj- munice se mensi objem ponekud preklene - ALE, jak jsem jiz poznamenal, vetsi objem nez 12 je rozhodne zadouci, jsem si toho vedom. Prebijet ale budete muset tak jako tak i kdyz mate zasobnik na 30 naboju. (Klasika v 1.s.v. - Lee-Enfield s 10 rannym zasobnikem byl povazovan za 'nadrazeny' Mauseru s 5-ti naboji... nakonec i ten prvni musel prebijet)

  - Druhy munice a jejich pouziti; tady jste uhodil tu spravnou strunu. Reknu to strucne - moje vize (aka Armadnich Novin) neni vysledkem meho izolovaneho pohledu. Je to shromazdeni mnoha vstupu behem pomerne dlouhe doby - rekneme nejmene 20ti let. Ma se za to, ze pri skutecnosti ze 80% obyvatelstva Zeme zije v mestskem prostredi, bude znacna cast konfliktu (notabene proti-terorickych operaci) vedena prave v tomto prostredi; potom vice nabojove strelivo skutecne vynikne. Obecne receno - predpokladam, ze typ munice by se vydaval podle druhu mise pricemz dvojnaboj je universalni - ucinnost do 300m pokryva 90% potreb pesaka. Pro vycvik uvazuji jedno-naboj s modrou spickou.

  Podekovani ctenarum v diskuzi.

  Jak se tak divam, mame tu vetsi pocet prispevku (vcetne meho preklepu, kdy jsem uvedl svuj prispevek 3x) nez v jine predchozi diskuzi. Jsem na to opravdu hrdy, ze jsme spolu s Editorem dokazali privolat tak velkou pozornost. Diky za podileni se a vymenu nazoru patri - vam ctenarum. Pro me je to skvely zazitek.
  Skrýt celý příspěvek

 • 2.jacky3115
  22:31 06.12.2014

  Nedá mi to, tak do vás ...
  mluví se o nové platformě zbraně která sjednotí veškeré potřeby kusovek na bojišti - budou ji používat jako samopal ( pro rejpaly zbraň na pistolové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nedá mi to, tak do vás ...
  mluví se o nové platformě zbraně která sjednotí veškeré potřeby kusovek na bojišti - budou ji používat jako samopal ( pro rejpaly zbraň na pistolové střelivo )´, dále jako zbraň na náboj středního výkonu ( ekvivalent AR 15 , klony AK a dejme tomu Sa58 )
  a dle p. z.a.p.a jako útočnou brokovnici.
  Nezlobte se na mě, ale výcvik lidí kteří by opravdu zvládli nacvičení střeleckých úloh které by pokryly možnosti zbraně by opravdu vyžadoval sakra výběr uchazečů. A to už vůbec neberu v potaz samostatné rozhodování v okamžiku : brokovnice?sapík?puška? na jakou dálku budu střílet ... kterej zásobník tam mám strčit ...v okamžiku té uniuniuni nejlepší zbraně a vůbec: ve všech konfliktech to fungovalo (pokud velel někdo rozumnej ) takhle :

  Pro základní jednotky základní zbraně.
  Pro lepší jedince lepší zbraně.
  Pro vyjimečné jedince vyjimečné zbraně.

  Kdo vymyslel že lepší zbraň v rukách úplně stejnejch kopyt vyhraje válku byl naprosto neinformovaný trotl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  20:06 06.12.2014

  ZAP: Zvažoval jsi alternativou k "dvoububnovému" ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ZAP: Zvažoval jsi alternativou k "dvoububnovému" zásobníku

  http://upload.wikimedia.org/wi...

  (který by se tam nevešel) "trojsegmentový" Že by prostě místo bubnů byly další dva zásobníky otočené vzhůru nohama? To by mohlo celkem pomoci se zásobou munice, protože vojáci zvyklí na 30 nábojů za 14 nepoděkují a bullpup se dost neergonomicky přebíjí (což je činnost která by se kvůli menší zásobě nábojů opakovala častěji).

  Druhá věc je přehršel specializovaných nábojů. K čemu mít desítky různých typů nábojů, když nemáš zásobník, do kterého můžeš dát "cik-cak" na střídačku kombinaci? Mezi průbojné semtam zápalný? Nebo přepnout při násilném vstupu do místnosti z "brokového" kterým otevřeš dveře na "neletální", případně "s omezeným účinkem"? To je věc, která se mi na bubnovém zásobníku AA-12, nebo na dvou trubicových zásobnících, jako je v brokovnici KSG Kel-tec

  http://www.defensereview.com/k...

  Kde si díky tomu můžete do každého zásobníku dát jiný typ munice a pak používat to, co se zrovna víc hodí.

  Ačkoliv má konstrukce bullpup spoustu výhod, považuji ji dnes za (více-méně) překonaný koncept, alespoň u "běžných" pušek. Skládací vybraná ramenní opěrka ušetří váhu i místo a je fakt, že se snáz při střelbě ve stoje přebíjí "dopředu" před ruku která drží pistolovou rukojeť, než "za" ní. Je otázka, jak moc je to užitečné pro tuto novou koncepci (přinejmenším to přesune těžiště zbraně blíž k ramenu střelce, což je určitě výhodou).
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  10:36 04.12.2014

  Jeste bych prosil na moment pozornost:

  mnoho z nas se domniva, ze M16/M4 jsou dokonale, neb jsou 'americke'. To neni tak doslova pravdou i kdyz 'spatne' jiste take nejsou (tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jeste bych prosil na moment pozornost:

  mnoho z nas se domniva, ze M16/M4 jsou dokonale, neb jsou 'americke'. To neni tak doslova pravdou i kdyz 'spatne' jiste take nejsou (tak jako neni AK). Nic z toho co vytvoril clovek neni dokonale. Rovnez tak, zalezitosti jako prima pazba, plynova trubice do zaveru a otacivy zavornik u nich ani zdaleka nebyly uplatneny jako prvni. Nakonec prave pro ty 'nedostatky' bylo pozadovano (viz c.2 serialu - ACR) navysit PZ dvakrat - coz se nikdy nestalo a nakonec se smer vyvoje permutoval na 'problemovou' zalezitost s ne-nabojnicovou munici.

  Pro toho, kdo ma hlubsi zajem a vladne reci 'andelskou' bych doporucil toto cteni: http://www.smallarmsoftheworld...

  Pan L."Jim" Sullivan je posledni prezivajici clen tymu vyvoje serie AR10/ AR15/ M16/ M4. Tak jak si mnoho mysli, ze tento system je dokonalost sama, si pri clteni vsimne jak je J.S kriticky ke svemu vytvoru (byl v te dobe zacatecnik v konstrukci zbrani u fy Armalite) a jak se, ac pokrocileho veku snazi 'honit bycha'. Opravdu velmi zajimave cteni a velmi prilezitostne k tematu zvyseni PZ u rucnich zbrani jednotlivce.

  Dekuji za pozornost!
  z.a.p
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  01:31 04.12.2014

  Dekuji 'jacky'

  Vec je ta, a nechci s tim byt unavny; tady nejde o 'presnost'. Ta je veci pouze zbrane a niceho jineho. Podstatnym clankem sytemu zbran-munice-zamerovaci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dekuji 'jacky'

  Vec je ta, a nechci s tim byt unavny; tady nejde o 'presnost'. Ta je veci pouze zbrane a niceho jineho. Podstatnym clankem sytemu zbran-munice-zamerovaci prostredky je tez a to hlavne operator. K tomu aby mohl dosahnout 'skore' potrebuje patricne podminky. Prima pazba je napomocna, ale neni vse. Je zadouci zvladnout zpetny raz tak, aby bylo mozno okamzite vypalit opravnou ranu s minimalni casovou ztratou.

  Pokud rozumim terminu 'kolimator' (kolimace doslova znamena 'usmerneni svetla') tak je zrejme myslen 'reflex sight' neboli optika bez zvetseni na kterou se promita zamerny kriz. Me osobne se zamlouva 'red dot' se kterym jsem si pohral v minulosti (fy Aimpoint). Samozrejme s jejim upevnenim jsem pocital tak jako s kazdou jinou polni optikou jak je videt na 'cimburi'. Zakladem jsou ovsem mechanicka miridla.

  Jak uz jsem zminil v predchozim a to nekolikrat: toto je snaha spojit nekolik zbrani v jednu - samopal (dle typu nekterych strel), bojove brokovnice (mnozstvim strel v naboji) a pusky (pri pouziti pod-kaliberniho naboje). Tedy je to vec noveho druhu, ne jen konvencni puska jak jsme zvykli. Je v ni nekolik zbrani soucasne k pouziti v ruznych podminkach boje.
  Skrýt celý příspěvek

 • 2.jacky3115
  00:43 04.12.2014

  z.a.p. :
  SA 58 pochopitelně vyžadovala po výstřelu nebo krátké dávce korekci zaměření, bylo to dáno nelineární pažbou vůči hlavni. Co si ale pamatuju z vojny, chodila v "dobrých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p. :
  SA 58 pochopitelně vyžadovala po výstřelu nebo krátké dávce korekci zaměření, bylo to dáno nelineární pažbou vůči hlavni. Co si ale pamatuju z vojny, chodila v "dobrých rukou" moooc přesně ... no a tím se zase vracím k té kacířské myšlence :-).
  Optika je pro kusovky na nic, pouze prodlužuje dobu míření a na pohyblivý cíl přesnou palbu téměř znemožňuje.
  Kolimátor je o něco lepší, ale na vzdálenost nad dejme tomu 100 metrů zase snižuje přesnost.
  Takže bych to spíš opravdu viděl na střelecký výcvik, kdo se naučí ať dostane lepší zbraň ať už s optikou, kolimátorem nebo laserem ale kupovat pro kopyta kterým v ruce sluší spíš krumpáč než flinta hi-end zbraně je vyhazování peněz.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  22:09 03.12.2014

  Jen mala zminka o zasobniku a forme zbrane.

  Zasobnik muzete mit na 30 ran kdyz si budete prat. Ale, v kontextu s lepsi PZ by jste mel mit mensi spotrebu munice a ten kratky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen mala zminka o zasobniku a forme zbrane.

  Zasobnik muzete mit na 30 ran kdyz si budete prat. Ale, v kontextu s lepsi PZ by jste mel mit mensi spotrebu munice a ten kratky zasobnik se snazi te myslence pomoci. Mam nakresleny zasobnik na 24 naboju; asi jsem jej mel ukazat spis. Uz jsem to tu zminoval: po urcitem poctu naboju v zasobniku (asi 20-ti) je treba zakriveni. V pripade bulpup to neni idealni reseni, neb to snizuje pristup k rokojeti.

  Forma zbrane se zaverem v pazbe je pro nekoho sporna. Ja ji nepovazuji za idealni a mam tez konvencni koncepci; to nepovazuji za klicovou vec. Nesporny fakt vsak je, ze s kratkou zbrani se 'toci rohy' (kolem budov, dveri a mistnosti) lepe, nemluve o lepsi skladnosti a ukryti v pripade potreby. Je uhrnem sikovnejsi.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  21:50 03.12.2014

  Svetlonosi, dekuji za otazku!

  V prvni rade, k pochopeni konceptu je treba se zminit o principu pravdepodobnosti zasahu (PZ) a co ji zlepsuje ci co ji skodi.

  Je tam nekolik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Svetlonosi, dekuji za otazku!

  V prvni rade, k pochopeni konceptu je treba se zminit o principu pravdepodobnosti zasahu (PZ) a co ji zlepsuje ci co ji skodi.

  Je tam nekolik zalezitosti, pricemz chovani zbrane je jedna z nich a ta neni zavisla na urovni kvalifikace strelce. Muzete byt velke postavy nebo male, budete stale stejne ovlivnen zpetnym razem. Je za tim neuro-motoricka reakce nervu a svalu.

  Predpokladam, ze jste seznamen s terminem "impuls vystrelu" - pro zopakovani, je to Sila nasobena Casem po ktery sila pusobi. Impuls se rovna zmene hybnosti. Tato velicina je vzdy rusiva, at' je mala nebo velka. Podivejte se prosim do tabulky - pro dvoj-strelovy naboj je o dost vyssi nez pro M43 (7.62 x 39mm). Z me osobni zkusenosti si pamatuji, ze po kazdem vystrelu z Vz.58 jsem musel zamerovat cil znovu. Mezitim bezi drahocenny cas, ktery na strelnici nevnimate.

  Me slo v podstate o to, umoznit navraceni zbrane do zamerne linky v nejkratsim moznem case pripadne eliminovat nutnost korekce uplne. Je malo pravdepodobne, ze se vam podari zasahnout a neutralizovat pohyblivy cil prvni ranou. Tim samym smerem vede uvaha o dvoj-pripadne troj-strele (viz predchozi clanky serialu). Ma to vse to same poslani a vzajemne se doplnuje.

  Proto v zajmu integrace byl zvolen operacni system, ktery snizi (ale ne eliminuje) ucinek zpetneho razu (impulzu vystrelu). Neni to zadny 'nadbytek', ale je tu pro dany ucel. Jeho funkce je jinak ta sama jako u plynem rizeneho operacniho systemu. Tak ci onak, neco co pohybuje zaverem tam byt musi. Navic bez plynoveho valce a pistu bude provoz cistsi, tudiz potreba udrzby bude snizena, coz je velmi zadouci
  Skrýt celý příspěvek

 • Světlonoš
  15:14 03.12.2014

  Ahoj, jsem jen uživatel, takže budu komentovat z tohoto pohledu.
  Za prvé, můj názor na zmíněné odstraňování zpětného rázu. U 7,62x39 nepociťuji při střelbě jednotlivými ranami ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj, jsem jen uživatel, takže budu komentovat z tohoto pohledu.
  Za prvé, můj názor na zmíněné odstraňování zpětného rázu. U 7,62x39 nepociťuji při střelbě jednotlivými ranami nijak zásadní zpětný ráz. U 5,56x45 bych zpětný ráz označil za zanedbatelný. Pokoušet se tohle ještě nějak snižovat je mrhání prostředky i časem.
  Za druhé, myslím si, že 12 nábojů v zásobníku je žalostně málo. V reálné situaci je takové množství hned pryč. Opravdu se mi nechce stále přehazovat zásobníky.
  Za třetí, bull-pup mi moc nevyhovuje, konkrétně Steyr AUG mi nesedl, ale to je jen můj subjektivní názor.
  Určitě se připojím k názorům, že je třeba, aby vojáci často a hodně stříleli. Ale není každému od přírody naděleno a pokud je někdo kopyto, tak ho můžete na střelnici dřít jak chcete, je to marné. Tady pomůže vhodný optický zaměřovač. Například kolimátor na kratší vzdálenosti dělá zázraky. Pokud nedokážete protivníka trefit, je jedno, kolik a jakých střel jeho směrem vyšlete.
  Řešíte tu schopnost průniku střely novými typy ochranných vest. Ano je možné, že v blízké budoucnosti budou proti sobě střílet vojáci technologicky vyspělých států, ale jaký typ konfliktů probíhá teď a bude probíhat v nejbližší době?
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  12:58 30.11.2014

  Jasne Military Arms Chanel, ten mam v odkazech hned podtim, taky jeden s tech kvalitnejsich kanalu.

  Jasne Military Arms Chanel, ten mam v odkazech hned podtim, taky jeden s tech kvalitnejsich kanalu.

 • z.a.p
  23:07 29.11.2014

  Tohle je take dobra stranka - vse je soucasne a moderni i kdyz prevazne 'civilni' derivaty. https://www.youtube.com/user/S... (nevim proc to neni 'sturmgewehr' - oni asi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tohle je take dobra stranka - vse je soucasne a moderni i kdyz prevazne 'civilni' derivaty. https://www.youtube.com/user/S... (nevim proc to neni 'sturmgewehr' - oni asi sami nevi jak se to pise).

  Ti co jsou fandove do techto veci jsou stale vice pod hrozbou legislativniho omezeni (at uz pomyslnou ci realnou), ale presto je to jeste relativne volne - zalezi to na tom kterem statu. Nejvic omezujici stat ve vlastnictvi zbrani je California; nekteri ji proto rikaji "Commi-fornia".
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  22:03 29.11.2014

  Souhlasim Deadog!

  Ian McCallum provadi tento web (Forgotten firearms) uz par let. Taky jsem s nim parkrat po netu konversoval a mam velke uznani pro jeho praci. Vlastne, kdyz to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Souhlasim Deadog!

  Ian McCallum provadi tento web (Forgotten firearms) uz par let. Taky jsem s nim parkrat po netu konversoval a mam velke uznani pro jeho praci. Vlastne, kdyz to clovek pozoruje co on predvadi a pise tak je to jako 'vecerni prumyslovka' - hodne se tam dozvi. Ian je puvodne vyskolen jako mech. inzenyr, ale venuje se ted naplno jen zbranim vcetne aukci a promoci. Ten rizek co je s nim na tom rozhovoru se Sullivanem je jeho kamos Karl, oba z Arizony.

  Nejzajimavejsi jsou jejich porovnavaci strelecka 'utkani', kdy pouzivaji kombinace puska-pistole ruznych puvodu. Karl zpravidla lepe strili, ale Ian o tom umi dobre mluvit.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  20:04 29.11.2014

  To je hodne cool typek, sleduju jeho kanal na You Tube
  http://www.youtube.com/channel...

  To je hodne cool typek, sleduju jeho kanal na You Tube
  http://www.youtube.com/channel...

 • z.a.p
  15:23 29.11.2014

  Uvedl jsem zde par referenci, tak snad neuskodi kdyz pridam jeste tuto. Cinim tak proto, aby ctenari videli co me ovlivnilo v mem mysleni a jake jsou sirsi souvislosti. To prenese ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Uvedl jsem zde par referenci, tak snad neuskodi kdyz pridam jeste tuto. Cinim tak proto, aby ctenari videli co me ovlivnilo v mem mysleni a jake jsou sirsi souvislosti. To prenese troche pozornost k celku munice-zbran. Zatim zde byla rec vicemene o munici a o optickych miridlech.

  Krome navrzeni nove (a ponekud odvazne, pro nekoho mozna 'drze' :-))) munice jsem byl puvodne motivovan snizenim zpetneho razu do tela zbrane a tim strelce jako prvni predpoklad zlepseni PZ. Znamy konstrukter, pan Jim Sullivan, ktery se podilel (vlastne je to vicemene jeho prace; G. Stoner byl puvodcem AR10) na AR15, AR18 a pozdeji tez lehkeho kulometu Ultimax100 prevedl sve poznatky do dalsiho vyvoje.

  https://www.full30.com/video/9...

  Snizeni kadence je jedna vec, ale to jen jen casti zlepseni ovladani zbrane. Ta druha je snizeni intensity narazu zaveru do tela zbrane zpusobem kteremu J.S. rika "constant recoil". Toto je vhodne porovnat s tim co udelali Rusove s AEK971, protoze se jedna o ten samy cil jinym zpusobem. Dokazuje to, ze i s klasickou munici jsou jeste cesty k zlepseni PZ.

  A o tom je cela tato serie.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  15:08 28.11.2014

  Tak ted jsem zpet k mysi a doufam ze to pujde lepsi....

  pro Deadog: diky za odkazy a slovo uznani!

  Ta munice je zjevne proti jakeko-li etice, je-li ovsem etika casti zabijeni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak ted jsem zpet k mysi a doufam ze to pujde lepsi....

  pro Deadog: diky za odkazy a slovo uznani!

  Ta munice je zjevne proti jakeko-li etice, je-li ovsem etika casti zabijeni oponentu. Ja to vidim takto: s cim chci ja byt zasazen? Odpoved je vicemene jasna: nicim. Ale kdyz k tomu prijde alespon s necim co projde hladce a nebo se da operativne vyjmout. Slozit chlapa nejakym 'prijatelnym' zpusobem, treba jen ochrnutim po cas boje, mi staci. Krome techto lahudek existuje jeste LeMas a to se mi ani nechce diskutovat.

  Jeste mala poznamka k optice: jiste, to je nutny pokrok a ten asi zatim nejvic prispel k dosavadnimu zlepseni PZ. Ale, velke ale - boj neni mazleni se zbrani; neni to nic jineho nez nastroj a ten musi byt robustni. Otazka je co se stane s optikou v cene 5ti nasobku zbrane, kdyz vam spane do blata. Anebo, jeste lepe, kdyz s tim nekoho majznete po kebuli? Proto stale jeste prevlada nazor, ze obvykla mechanicka miridla a jejich znalost je pro operatora vitalni.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  04:53 28.11.2014

  Sakra, to jem tomu dal - nalozil jsem to 3x.... ucim se na novem laptopu a takhle to dopadlo. Snad se to da vymazat pane Editore. Diky

  Sakra, to jem tomu dal - nalozil jsem to 3x.... ucim se na novem laptopu a takhle to dopadlo. Snad se to da vymazat pane Editore. Diky

 • z.a.p
  04:51 28.11.2014

  Panove, dal jsem si malou pauzu a ted jsem zpet a cetl jsem vase pripominky. Vidim, ze je zde hodne znalosti a to me tesi. Samozrejme, kritika je vitana a prjata v dobrem duchu. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Panove, dal jsem si malou pauzu a ted jsem zpet a cetl jsem vase pripominky. Vidim, ze je zde hodne znalosti a to me tesi. Samozrejme, kritika je vitana a prjata v dobrem duchu. Nevim zda jsem se dostatecne vysvetlil v predchozim, ale muj zaber byl opravdu trochu siroky - mel jsem v umyslu do toho zakomponovat i zbran typu CAWS tedy v podstate bojovou brokovnici. Sam jsem s tim mel kdysi co do cineni.

  Jen pro male porovnani: z te zbrane co navrhla HK sla kazda z tech 7mi kouli o prumeru 8.5mm na 400 m/s coz produkuje 272 J. Ucinnost byla udajne do 150m. Proc se to nezavedlo nevim. Chtel jsem na te myslence neco pridat/ vylepsit a to byl zacatek. Pak samozrejme jsem nechtel vynechat podkaliberni strelu aby to za neco stalo.

  Trochu jsem si tez hral s modely naboju a daji se jeste udelat tezsi, o 1 az 1.5 g.
  V takovem pripade by "trojak" mohl byt az 6.6 g a kdybychom mu dali postrk na 400 m/s tak by produkoval 528 J, skoro tolik jako 9 mm Para. Uel, je to vse hra cisel a momentalne je jen cucam z prstu. Kdyby se toho ujal promovany balistik, kdo vi co by z toho poslo. Vcera jsem mimochodem na toto tema cetl neco od P.Kokalise ve starem cisle Fighting firearms ktere mam schovane, Mel to docela dobre napsane. Jo tohle tema asi nikdy neskonci.

  Tak jeste jednou - diky jo.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  04:51 28.11.2014

  Panove, dal jsem si malou pauzu a ted jsem zpet a cetl jsem vase pripominky. Vidim, ze je zde hodne znalosti a to me tesi. Samozrejme, kritika je vitana a prjata v dobrem duchu. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Panove, dal jsem si malou pauzu a ted jsem zpet a cetl jsem vase pripominky. Vidim, ze je zde hodne znalosti a to me tesi. Samozrejme, kritika je vitana a prjata v dobrem duchu. Nevim zda jsem se dostatecne vysvetlil v predchozim, ale muj zaber byl opravdu trochu siroky - mel jsem v umyslu do toho zakomponovat i zbran typu CAWS tedy v podstate bojovou brokovnici. Sam jsem s tim mel kdysi co do cineni.

  Jen pro male porovnani: z te zbrane co navrhla HK sla kazda z tech 7mi kouli o prumeru 8.5mm na 400 m/s coz produkuje 272 J. Ucinnost byla udajne do 150m. Proc se to nezavedlo nevim. Chtel jsem na te myslence neco pridat/ vylepsit a to byl zacatek. Pak samozrejme jsem nechtel vynechat podkaliberni strelu aby to za neco stalo.

  Trochu jsem si tez hral s modely naboju a daji se jeste udelat tezsi, o 1 az 1.5 g.
  V takovem pripade by "trojak" mohl byt az 6.6 g a kdybychom mu dali postrk na 400 m/s tak by produkoval 528 J, skoro tolik jako 9 mm Para. Uel, je to vse hra cisel a momentalne je jen cucam z prstu. Kdyby se toho ujal promovany balistik, kdo vi co by z toho poslo. Vcera jsem mimochodem na toto tema cetl neco od P.Kokalise ve starem cisle Fighting firearms ktere mam schovane, Mel to docela dobre napsane. Jo tohle tema asi nikdy neskonci.

  Tak jeste jednou - diky jo.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  04:51 28.11.2014

  Panove, dal jsem si malou pauzu a ted jsem zpet a cetl jsem vase pripominky. Vidim, ze je zde hodne znalosti a to me tesi. Samozrejme, kritika je vitana a prjata v dobrem duchu. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Panove, dal jsem si malou pauzu a ted jsem zpet a cetl jsem vase pripominky. Vidim, ze je zde hodne znalosti a to me tesi. Samozrejme, kritika je vitana a prjata v dobrem duchu. Nevim zda jsem se dostatecne vysvetlil v predchozim, ale muj zaber byl opravdu trochu siroky - mel jsem v umyslu do toho zakomponovat i zbran typu CAWS tedy v podstate bojovou brokovnici. Sam jsem s tim mel kdysi co do cineni.

  Jen pro male porovnani: z te zbrane co navrhla HK sla kazda z tech 7mi kouli o prumeru 8.5mm na 400 m/s coz produkuje 272 J. Ucinnost byla udajne do 150m. Proc se to nezavedlo nevim. Chtel jsem na te myslence neco pridat/ vylepsit a to byl zacatek. Pak samozrejme jsem nechtel vynechat podkaliberni strelu aby to za neco stalo.

  Trochu jsem si tez hral s modely naboju a daji se jeste udelat tezsi, o 1 az 1.5 g.
  V takovem pripade by "trojak" mohl byt az 6.6 g a kdybychom mu dali postrk na 400 m/s tak by produkoval 528 J, skoro tolik jako 9 mm Para. Uel, je to vse hra cisel a momentalne je jen cucam z prstu. Kdyby se toho ujal promovany balistik, kdo vi co by z toho poslo. Vcera jsem mimochodem na toto tema cetl neco od P.Kokalise ve starem cisle Fighting firearms ktere mam schovane, Mel to docela dobre napsane. Jo tohle tema asi nikdy neskonci.

  Tak jeste jednou - diky jo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  08:20 26.11.2014

  jeste sem hodim odkaz na jednu americkou firmu, delaji dost zajimave strely, pri vsi ucte a respektu k z.a.povi si myslim, ze cesta vede spise ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jeste sem hodim odkaz na jednu americkou firmu, delaji dost zajimave strely, pri vsi ucte a respektu k z.a.povi si myslim, ze cesta vede spise tudy:

  http://www.lehighdefense.com/...

  zvlaste pak XP(extreme penetrator), krizova strela

  tu nejake video XP:
  http://www.youtube.com/watch?v...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  06:48 26.11.2014

  TECHNIC: Souhlasím s větším důrazem na cvičení střelby a s optikou. Co se týče munice 7.62x39, tak jen to ne! Mattauch tady jasně popsal požadavky, které by na novou munici jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  TECHNIC: Souhlasím s větším důrazem na cvičení střelby a s optikou. Co se týče munice 7.62x39, tak jen to ne! Mattauch tady jasně popsal požadavky, které by na novou munici jako vojak měl - přesnost, rychlost a průbojnost. M43 nespňuje ani jednu z toho. Navíc rozdíl ve váze je o tom, jestli ponesete 200 nebo 300 nábojů - to by musel být setsakra dobrý náboj, aby se to vyplatilo. A to prostě M43 s veškerým respektem k ní už dneska není (byla v době vzniku a ještě dlouho po ní).
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  06:38 26.11.2014

  Deadog: Bodejď by na něj nešla přerážovat Kosa, když je to předělaný náboj právě do ní či do AK-47 :-) Problém je skutečně v tom, že ho neprosazuje velká firma. Navíc donedávna ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deadog: Bodejď by na něj nešla přerážovat Kosa, když je to předělaný náboj právě do ní či do AK-47 :-) Problém je skutečně v tom, že ho neprosazuje velká firma. Navíc donedávna nepovolovala použití toho názvu nikomu jinému. Asi před rokem tuhle nesmyslnou politiku přehodnotila a nyní je to volně použitelné. Na důvěře to ale nepřidalo. Hlavním konkurentem je navíc 6.8 SPC, který byl vyvinut ve spolupráci s USSOCOM. A víme, jak to dopadlo, když se rozhodovalo o nové munici po 2. sv. válce... Trochu se bojím, aby podobný osud nepotkal i 0.338 Lapua Magnum soupeřící s 0.300 WM :-(
  Skrýt celý příspěvek

 • TECHNIC
  00:30 26.11.2014

  Už to tu zaznělo, ale je potřeba trénovat střelbu a na pušku nasadit optiku. Co se týče ráže tak bych to sjednotil na 7,62¨*39. Je to tak akorát, váha jednoho náboje s 8g kulkou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už to tu zaznělo, ale je potřeba trénovat střelbu a na pušku nasadit optiku. Co se týče ráže tak bych to sjednotil na 7,62¨*39. Je to tak akorát, váha jednoho náboje s 8g kulkou je 17gramů což není zas takový rozdíl proti 5,56*45 (12 gramů).
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  22:39 25.11.2014

  Grendel 6,5x39 je z tech novych naboju nejucinejsi ,dokonce o neco malo rychlejsi a s vetsi energii nez 6,8SPC, a perlicka, na Grendel se da prestavet i SA58 jelikoz dno nabojnice ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Grendel 6,5x39 je z tech novych naboju nejucinejsi ,dokonce o neco malo rychlejsi a s vetsi energii nez 6,8SPC, a perlicka, na Grendel se da prestavet i SA58 jelikoz dno nabojnice je shodne se 7,62x39.Vymenit hlaven a zasobnik a valit Grendely z kosy:)
  Dokonce jsem nekde cetl ze o nej maji emminentni zajem Ruske sily. Problem Grendelu je, ze ho vymyslela nenjaka mala firma.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  20:38 25.11.2014

  Se špatnou, respektive "nespolehlivou", ranivostí munice 5.56x45 už to v současnosti není tak horké. M262 a především M855A1 jsou už poměrně hodně účinné. Především druhá zmiňovaná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Se špatnou, respektive "nespolehlivou", ranivostí munice 5.56x45 už to v současnosti není tak horké. M262 a především M855A1 jsou už poměrně hodně účinné. Především druhá zmiňovaná má údajně větší účinek v živém cíli než standardní 7.62x51, při zachování či dokonce zlepšení průraznosti tvrdých materiálů oproti svému předchůdci.

  Tím neříkám, že by Grendel nebyl lepší – umožňoval by sjednotit munici do pušek (včetně ostrostřeleckých a lehkých odstřelovacích) a do lehkých a univerzálních kulometů. Jeho zavedení by ale bylo natolik finančně náročné, že do toho dneska pravděpodobně nikdo nepůjde. To už bych spíš věřil přechodu na teleskopickou či beznábojnicovou munici, protože to by přineslo zásadnější změny k lepšímu, čili by se taková investice více "vyplatila".

  Mmchd, Grendel je taky "podrážovaná" M43 :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  17:03 25.11.2014

  1) Co se týče logistiky - i v 7,62x39mm je velký výběr nábojů (standardní, se stopovkou, průbojné a další, přesně nevím). Takže logistika musí případně zvládat i toto (kupříkladu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  1) Co se týče logistiky - i v 7,62x39mm je velký výběr nábojů (standardní, se stopovkou, průbojné a další, přesně nevím). Takže logistika musí případně zvládat i toto (kupříkladu dodávat univerzální "mix").

  2) Bull-pup mi nepřijde jako úplně šťastná koncepce, nikdy se plně neprosadila a velké množství vojáků má problém se zbraní, která jim bouchá přímo u ucha. Tady bych preferoval něco s ergonomií G36 nebo AR15 (ale je to jen moje preference).

  3) Zvolený náboj - je to exotika, dle mého prakticky nerealizovatelná. Vojáci budou rádi, když se povede zavést něco v rážích kolem 7mm, které mají podle všeho optimální parametry jak z hlediska balistiky, tak účinku v cíli, čili odstraňují problémy 5,56 (nízká stabilita během letu a problematická ranivost), přičemž zachovávají jejich výhody (plochá balistikaa vysoká průbojnost). Osobně bych to viděl na něco jako 6,8x39 (čili stažená ruská klasika) nebo 6,5mm Grendel, větších úsťových rychlostí by šlo možná dosáhnout použitím výkonnějších náplní.

  4) Zvýšení pravděpodobnosti zásahu - budeme muset chca nechca investovat do optiky - ideální by byl kombinace holografu a něčeho s menším přiblížením. A naučit vojáky střílet, protože občas se mi zdá, že tohle už se snad ani necvičí (hlavně když koukám na videa od Amíků).

  5) Zvyšující se balistická ochrana - tohle bude problém a možná se dostaneme do situace, kdy vojáci začnou zase nosit 30-06 Springfield s jádrem... uvidíme, kolik titanu dokáží Rusové na vojáka navléct (už jejich současné vesty představují pro munici zásadní problém i na krátkou vzdálenost).
  Skrýt celý příspěvek

 • Jenda
  16:11 25.11.2014

  V programu ACR se utkaly dvě koncepce jak dosáhnout větší pravděpodobnosti zásahu: rychlá podkaliberní střela s malým zpětným rázem a krátká dávka s malým rozptylem. Ani jeden ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V programu ACR se utkaly dvě koncepce jak dosáhnout větší pravděpodobnosti zásahu: rychlá podkaliberní střela s malým zpětným rázem a krátká dávka s malým rozptylem. Ani jeden přístup nedokázal být výrazně lepší než klasická M16 .... váš návrh toto kopíruje, ale navíc přináší zásadní snížení palebné síly.

  Co se týče účinku proti cíli s ochrannými prostředky a bez nich, tak je to stejný problém jako u kanónové munice...buď rychlá podkaliberní střela proti obrněným cílům, která je neúčinná proti cílům měkkým nebo explozivní granát proti měkkým cílům, který zase nepřekoná pancíř. Univerzální řešení se zkrátka nenajde.

  Jedinou účinnou cestou jak zvýšit pravděpodobnost zásahu je vývoj inteligentních zaměřovačů. Zkrátka vybavit každého vojáka malým systémem řízení palby.

  Současná munice je dostatečně účinná a není ji potřeba nahrazovat. Představte si např . zbraň ala OICW, která by ale kombinovala semi-auto pušku v ráži 7,62x51 (střelba do 600m) a PDW full-auto např. 4,6x30 (do cca 100m). Taková zbraň by byla do 4kg, přesná a účinná na velkou vzdálenost a měla by současně obrovskou palebnou sílu na krátké vzdálenosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:42 25.11.2014

  k simpanz

  Mate pravdu, podkladove mysleni ma hodne podobnosti: je to vyrazem viry ve vetsi kalibr. Ten vzdy plati.

  k simpanz

  Mate pravdu, podkladove mysleni ma hodne podobnosti: je to vyrazem viry ve vetsi kalibr. Ten vzdy plati.

 • z.a.p
  14:40 25.11.2014

  pro Mattauch 22:44

  Zcela s Vami ve Vasich vyvodech souhlasim; jsou logicke a konstruktivni.

  Vyvoj ochrany jednotlivce jde rychle dobredu u obou, Spojebych Statu a Ruska jsou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Mattauch 22:44

  Zcela s Vami ve Vasich vyvodech souhlasim; jsou logicke a konstruktivni.

  Vyvoj ochrany jednotlivce jde rychle dobredu u obou, Spojebych Statu a Ruska jsou na vyborne urovni. Nemyslim, ze Cina je daleko za nimi. Tudiz, jak rikate, co ted s tim? Armadni ruske pistolove strelivo to zohlednuje a je nyni v souladu s tim prubojne.

  Nechci byt unavny opakovanim toho sameho; jen zkratkovite: muj odhad (v konstrukci munice jsem nepracoval) pro rychlosti strel je nizky protoze jsem jej umyslne nasadil proti max. tlaku v komore pod 3000 bar. To je zase pro udrzeni vahy v prijatelne hranici. Za druhe, uvazuji nejen chraneny, ale I nechraneny cil a boj zvlizka (ten je dle statistic do 200m). To jen pro shrnuti.

  Kratce o zasobniku a je mi lito, ze je to ta sama pisnicka. Je mozno mit vetsi, ale s tim souvisi znacne posunuti teziste dozadu; zatim je na predni strane rukojeti. Potom tez je tu uvaha o nutnosti zakriveneho zasobniku v pripade nad 20 naboju. Uvazuji o plastove nabojnici ac jsem puvodne zacal s hlinikovou; v kazdem pripade musi mit maly ukos. S konstrukci zasobniku jsem se behem me praxe tez zabyval, takze jsem si par veci osvojil.

  Takze jak to vidim, mame tu volbu: neceho universalnejsiho o coz se pokousim nebo neco s pomerne uzkou specifikaci a vyrazne moderniho. V kazdem pripade to vypada na zmenu. Ted jde o to kdo bude prvni a presvedci ty ostatni. Slabiny existujici munice jsou zname a bude-li nova bude to vyzadovat novou zbran.
  Skrýt celý příspěvek

 • simpanz
  00:50 25.11.2014

  omlouvám se, jsem laik. náboj mi připadá jako rozvinutí konstrukce 9x39 (zbran vintorez, ...)

  omlouvám se, jsem laik. náboj mi připadá jako rozvinutí konstrukce 9x39 (zbran vintorez, ...)

 • Mattauch
  22:44 24.11.2014

  Pro z.a.p:

  Tak daleko (k šipkám) bych nezašel s ohledem na terminální balistiku.

  Obecně považuji za výchozí bod ke stanovení potřebné průbojnosti studium možností balistické ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro z.a.p:

  Tak daleko (k šipkám) bych nezašel s ohledem na terminální balistiku.

  Obecně považuji za výchozí bod ke stanovení potřebné průbojnosti studium možností balistické ochrany jednotlivce v perspektivě deseti let do budoucnosti. (myslím masové zavedení takové ochrany, ne výstřelky pro pár spešláků)

  V zásadě asi zjistíme, že munice se srovnatelným plošným zatížením jako mají pistolové střely bude mít garantovaný účinek jen proti velmi malé ploše těla. Stejně tak bychom patrně zjistli, že prostor s masivní ochranou není rozumné překovávat (to bude hrudní a zádový plát, případně boční pláty na trupu) - prostě proto, že zbraň i munice by museli být neúměrně velké a těžké. Stejně tak by ale patrně byla velice těžká výstroj která by kryla více než právě vitální zónu - horní část trupu. zbytek je možno chránit až do odolnosti proto fmj 5,56 NATO. Potřebujeme tedy průbojnost odpovídající 5,56 NATO API a dostatečnou ranivost po průniku balistickou ochranou aby byl cíl s rozumnou pravděpodobností vyřazen z boje.

  Celkově mi to vychází na ráži kolem 5 mm s délkou střely cca 4 násobky ráže. podstatné je další zvýšení úsťové rychlosti oproti 5,56 NATO.

  jestli přistoupit k standardní konstrukci náboje nebo zvolit nějaký novátorský přístup je otázkou. Z hlediska balistiky je, domnívám se, optimální podkaliberní konstrukce stabilizovaná rotací.

  Obecně bych si dovedl představit Vaši koncepci jako účinnou při upuštění od několikanásobných střel a zvětšení kapacity zásobníku. Přičemž bych považoval za účelné zmenšit ráži a zvýšit úsťovou rychlost.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  20:56 24.11.2014

  pro Jenda:

  Nemuzete cist? Tak si pozadejte at Vam AN vrati predplatne!

  pro Jenda:

  Nemuzete cist? Tak si pozadejte at Vam AN vrati predplatne!

 • Jenda
  20:02 24.11.2014

  pro z.a.p

  Omlouvám se, že teď budu zlý, ale už to tu nemůžu dál číst a nereagovat. Ve Vašem druhém článku je velmi jasně napsáno, proč je tohle naprostý nesmysl. Tenhle článek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro z.a.p

  Omlouvám se, že teď budu zlý, ale už to tu nemůžu dál číst a nereagovat. Ve Vašem druhém článku je velmi jasně napsáno, proč je tohle naprostý nesmysl. Tenhle článek jsem po těch předchozích opravdu nepochopil....za mě je tohle úlet.
  Skrýt celý příspěvek

 • 2.jacky3115
  19:51 24.11.2014

  Mám kacířskou myšlenku :

  co takhle naučit mančaft líp střílet ?

  Mám kacířskou myšlenku :

  co takhle naučit mančaft líp střílet ?

 • z.a.p
  19:51 24.11.2014

  pro Yvan:

  mohl bych se prave tak zeptat kdo je Ivan, ale chci udrzet decorum. Muzete si o me precist v mem predstaveni se v casti c.1 teto serie,

  Miru zdar!

  pro Yvan:

  mohl bych se prave tak zeptat kdo je Ivan, ale chci udrzet decorum. Muzete si o me precist v mem predstaveni se v casti c.1 teto serie,

  Miru zdar!

 • z.a.p
  19:44 24.11.2014

  Velmi dobre psano p. Mattauch!

  Pravda, ja jsem miril trochu jinym smerem - k vetsi universalite a k preklenuti rozdilu mezi puskou a brokovnici i kdyz jak vidite, mam coby ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velmi dobre psano p. Mattauch!

  Pravda, ja jsem miril trochu jinym smerem - k vetsi universalite a k preklenuti rozdilu mezi puskou a brokovnici i kdyz jak vidite, mam coby alternativu tez pod-kaliberni projektil raze 7mm o vaze 7.5 g. Rychlost u usti hlavne kolem 800m/sec je vazny konkurent komukoli a cemukoli..

  Rekl bych, ze Vase videni je uzsiho zamereni a temer se blizi k tomu co jsme diskutovali v casti 2, tedy "jehlovou" ACR od Steyru. Ne mozna az tak extremni, ale presto, z toho co ctu se mi jevi, ze by jste rad videl neco jeste mensiho nez 5.6mm a hlavne delsiho. Ta prubojnost co zminujete, bude cim dal vetsi problem - vse zalezi na tom kdo bude vas budouci protivnik. Muj dojem (a je to jen dojem) je, ze prunik osobniho pancire se stane hlavni prekazkou soucasne munice.

  V ruznych diskuzich ctete narory lidi, kteri maji blizko ke strelbe - jsou to casto byvali vojaci ci nadsenci, kteri maji opravdu dobre znalosti. Vicemene vsichni pochybuji, zda je soucasna munice vhodna. Co tedy dale podniknout? Jedno reseni by byl naboj se strelou s vetsim pomerem delky k prumeru, ale v tom je tez zadrhel; stihlejsi strela bude sice dobre pronikat, ale nebude tak dobre predavat energii. Druhe mozne je to co navrhuji ja. Mozna, ze je I treti - plasma?

  Zda se, ze z toho neni snadna cesta ven, ze? Proto pro cas byti, muj pristup by byl: predat energii v jedne forme ci druhe a doufat v to nejlepsi. Hlavni vec je trefit predmet zajmu a o tom tu debatu mame; ostatni je take zajimave ale ne hlavni.

  Dekuji za diskuzi s Vami!
  Skrýt celý příspěvek

 • Yvan
  19:32 24.11.2014

  Možná velmi hloupá a debilní otázka - kdo je to Z.A. Prisovsky. Při lustraci googlem nula....

  Možná velmi hloupá a debilní otázka - kdo je to Z.A. Prisovsky. Při lustraci googlem nula....

 • Mattauch
  17:59 24.11.2014

  pro z.a.p.:

  Chápu kam se snažíte tímto projektem směřovat, ale osobně bych asi postupoval jinak. Domnívám se totiž, že opomíjíte lidský faktor který dnes tvoří nejslabší článek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro z.a.p.:

  Chápu kam se snažíte tímto projektem směřovat, ale osobně bych asi postupoval jinak. Domnívám se totiž, že opomíjíte lidský faktor který dnes tvoří nejslabší článek zbraňového kompletu.

  Jako cestu ke zvýšení efektivity palby bych proto viděl zjednodušení obsluhy zbraně a a další zploštění balistické křivky - zvýšení rychlosti projektilu. To by přineslo další snížení potřeby měnit záměrný bod podle vzdálenosti ale i podle pohybu cíle a v konečném důsledku tak zkrátilo reakční čas od spatření cíle k výstřelu. Jako zajímavost lze uvést, že vojáci jsou cvičeni aby přískok trval do tří sekund právě z důvodu, že je velice složité stihnout v této době zamířit a vystřelit.

  Dalším faktem je, že se cíle obvykle pohybují a to tak rychle jak dokáží, když se nepohybují snaží se krýt a samy vedou palbu. Proto je potřeba v tom velice omezeném čase který na výstřel máme co nejvíc omezit rušivé prvky až do míry zalícení, zamíření a výstřel. Důležité je hlavně to, aby byl při zalícení okamžitě před okem kolimátor, hledat mířidla je peklo.

  Jako cestu tedy vidím lehkou a krátkou zbraň s propracovanou a individuálně doladitelnou ergonomií, která bude střílet velice rychlé projektily po velice ploché dráze. Zásobník alespoň na 30 nábojů je základ. Vymoženosti jako dvoj-výstřel, nebo omezená dávka nejsou třeba, stejně je v reálu používá málokdo. naopak full auto se může hodit a v kombinaci se snadno výměnnou hlavní je to dobrý základ pro lehkou podpůrnou zbraň.

  Ohledně munice vidím cestu spíše ve střelách typu sabot, které by měli být stabilizované rotací. To přinese lepší výsledky jak v oblasti vnitřní, tak i vnější balistiky (vnější balistiku obecně považuji za Achilovu patu Vašeho návrhu, byť bez přesnější znalosti se mohu o konkrétním zpracování jen dohadovat). Otázkou je pak samozřejmě terminální balistika kdy je potřeba zajistit jak dostatečnou průbojnost tak i efektivní předání energie cíli. A to je opravdu výzva.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  17:38 24.11.2014

  Jeste pro Mattauch,
  posledni otazka ohledne pomeru prumeru a delky:

  pro dve strely - 1.43
  pro tri " 1.29

  To nejsou z pohledu konvencni balistiky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jeste pro Mattauch,
  posledni otazka ohledne pomeru prumeru a delky:

  pro dve strely - 1.43
  pro tri " 1.29

  To nejsou z pohledu konvencni balistiky nijak skvela cisla avsak tvar take hraje roli - je zuzen vpredu do 4.5mm - tam bude prvni kontakt, dno ma dutinu a tudiz se muze castecne deformovat (zuzit).

  pro podkaliberni 3.74 (7.0 dia x 26.2 delka)
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  16:25 24.11.2014

  Abych vam trochu priblizil CAWS tak se muzete mrknout take na wiki - http://en.wikipedia.org/wiki/H...

  Je to vhodna reference; i kdyz my tu mame trochu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Abych vam trochu priblizil CAWS tak se muzete mrknout take na wiki - http://en.wikipedia.org/wiki/H...

  Je to vhodna reference; i kdyz my tu mame trochu 'pokrocilejsi' druh naboje. :-)

  Omlovam se za preklepy a za anglicismy; saham k nim jen v nouzi abych byl v danem case schopen vsem odpovedet. Kdyz je nejaka nejasnost, jsem ochoten se pokusit jeste jednou a lepe. Dik.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  16:17 24.11.2014

  Ideove vzato, predchudcem zdejsiho navrhu by mohl byt project Close Assault Weapon system z poloviny 80-tych let. byla to vlastne 'poradna' bokovnice v razi 12ga s tim ,ze k tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ideove vzato, predchudcem zdejsiho navrhu by mohl byt project Close Assault Weapon system z poloviny 80-tych let. byla to vlastne 'poradna' bokovnice v razi 12ga s tim ,ze k tomu meli specialni munici na wolframove koule (doslova):

  http://cartridgecollectors.org...

  Vrtani pro 12ga je cca 18.5 mm, bez zahrdleni - to je pekna roura. Ucinnost se ocakavala do 200m. Stoji za to si to troche procist - pomuze to v chapani o jde zde.

  Lec vsak, koule velmi spatne leta a nejak se to neujalo. Zakladni myslenka je ale velmi podobna te, ktera je zde presentovana. Mluvil jsem v minulosti s par byvalymi vojaky a ti meli velmi vrely vztah k bojovym brokovnicim.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  16:07 24.11.2014

  pro Cvigy

  Ten naboj nalevo v modre barve strely je s jednou strelou (neni zahrnuta v tabulce) idealni pro strelnici a nebo pro potreby kdy dva ci tri strely nestaci jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Cvigy

  Ten naboj nalevo v modre barve strely je s jednou strelou (neni zahrnuta v tabulce) idealni pro strelnici a nebo pro potreby kdy dva ci tri strely nestaci jako napriklad proti-marterialu. Samozrejme bych ocekaval urcite preklenuti ne vykonech jednotlivtch typu bez ostrych hranic mezi nimi.

  Koncept 'bullpup' a objem zasobniku.

  B-pup je vhodny pro svoje kompaktni rozmery. Dale jak muzete videt, stredni cast je kovova neb musi podeprit ve dvou mistech pohyblivou hlaven. to predstavuje narust vahy. Nechtel bych se dale priblizit ke 4 kg at bych mel pro to delat cokoli.

  Mozna jsem ve smyslu konvencniho mysleni mimo (a to je ucelem me snahy, ma-li prijit neco noveho), ale cely tento serial je o zvyseni pravdepodobnosti zasahu. Zlepsena PZ znamena vetsi ucinnost a snizeni spotreby munice.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  15:54 24.11.2014

  Panove, vezmu to po poradku....
  pro Mattauch:

  1 - ad logistika - v pripade "prijeti" (momentalne silne hypoteticke) bych ocekaval kompletni nahradu vsech existujicich naboju ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Panove, vezmu to po poradku....
  pro Mattauch:

  1 - ad logistika - v pripade "prijeti" (momentalne silne hypoteticke) bych ocekaval kompletni nahradu vsech existujicich naboju krome pistoloveho; skutecny potencial je zatim neznamy a je pravdepodobne, ze i funkce aut. pusky by mohla byt timto pokryta (ta sama jako na obrazku ale s dvouhozkou, delsi hlavni, vetsim zasobnikem a optickym hledim)

  2 - ad prubojnost; ten 3ranny by byl vhodny asi jen pro CQB (boj zblizka) a pro pouziti bezpecnostnimi silami kde se nachazi civiliste, jinak ten 2ranny specielne verse s prubojnym jadrem ma vice nadeje; je-li tomu tak potom ucinnost do 300m je dostacujici; sub-kaliber je minen vicemene zaloha. kolem a kolem 2-ranny se zda byt "jack of all trades"

  3 - ad vzdalenost cile; tady je trochu nejasnosti, to uznavam; ocekaval bych ze ceta bude mit urcite mnostvi zasob pro zamyslenou akci vcetne vsech typu; prakticka starnka veci je vzdy dle vypovedi svedku chaoticka a strili se instinktivne bez nastaveni hledi; mene moznosti nastaveni by mohlo byt lepsi

  4 - ke zbrani: beru to jako vecnou pripominku; sam jsem po leta s AR systemem pracoval a nejsem dodnes s postrannim vypoustenim zasobniku nadsen - ale je to vec preference

  5 - koncepce neni doslova "sita na miru" ale jeji pouziti je ci muze byt; operator si muze zvolit optimalni kombinaci ; souhlasim v tim ze jsem udelal krok stranou - a to zamerne. V tom dnesnim stavu 'bezvychodnosti' a zonglovani se neco stat musi.

  Vas druhy pripis:
  jste skoro presne tam v mysleni kde se nachazim i ja. Jednotlive strely je treba oddelit a po projiti prechodovou zonou turbulence znovu 'posadit' na jejich frahu. to se musi stat okamzite po opusteni hlavne. V tom je myslim "make or break" cele veci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cvigy
  14:44 24.11.2014

  Souhlasím s tím, že idea mít několik různých nábojů je sice na střelnici hezká ale v reálu naprosto nepoužitelná. Nároky na logistiku by byly ohromné, navíc si moc nedokážu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Souhlasím s tím, že idea mít několik různých nábojů je sice na střelnici hezká ale v reálu naprosto nepoužitelná. Nároky na logistiku by byly ohromné, navíc si moc nedokážu představit některé situace na které tu naráží Mattauch.

  Nehledě na to se uvedené dvoj nebo troj střely naprosto nehodí pro krycí palbu, stejně tak jako zásobník který má pouze 12 nábojů.

  Nicméně bych se chtěl zeptat proč zrovna bulpup konstrukce? S výše zmíněnými výhodami souhlasím, ale nebude to spíš na obtíž vzhledem k nízké kapacitě zásobníku a z toho plynoucí častější potřeby přebíjet?
  Skrýt celý příspěvek

 • ggtt
  14:33 24.11.2014

  ako by fungovalo nieco taketo?:
  http://s28.postimg.org/ymrdji8...

  (mal by to byt rez. za kvalitu sa ospravedlnujem)

  nehodnotim realnost nasadenia. len ma zaujala ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ako by fungovalo nieco taketo?:
  http://s28.postimg.org/ymrdji8...

  (mal by to byt rez. za kvalitu sa ospravedlnujem)

  nehodnotim realnost nasadenia. len ma zaujala myslienka, tak sa s nou hram.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  14:22 24.11.2014

  pokud se nemýlím dnový sací efekt je dost podstatnou složkou aerodynamického odporu střely což bylo řešeno někdy začátkem dvacátého století - tehdy s cílem tuto složku odporu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pokud se nemýlím dnový sací efekt je dost podstatnou složkou aerodynamického odporu střely což bylo řešeno někdy začátkem dvacátého století - tehdy s cílem tuto složku odporu zmenšit. Dnes se to řeší u dělostřeleckých zbraní dnovým generátorem plynů, který tuto složku odporu de fakto eliminuje.

  Využití tohoto konceptu, pouze opačně je rozhodně zajímavá myšlenka. Otázkou je pokud se podaří dostat druhou (třetí) střelu z "tunelu" té předchozí, jaký vliv to bude mít na její stabilitu. jednak je jasné, že zvýšení dnového efektu bude mít negativní vliv na vnější a tedy i terminální balistiku a druhá otázka vyvstává ohledně možné destabilizace střely při průchodu turbulentní zónou na rozhraní "tunelu" a běžného atmosferického prostředí.

  Zajímavá je celkově otázka balistiky hromadných střel, můžete uvěst plánovanou délku střel v násobcích ráže?

  Ohledně excentrického rozložení hmotnosti ve střele. to bylo používáno už v době kamenných dělových koulí k prodloužení dostřelu.

  Funkční by mohlo být laborování střel o nestejné hmotnosti do jednoho náboje...
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  14:09 24.11.2014

  pro z.a.p:

  ad munice)
  1) Logistika
  Tři typy nábojů plus navíc se speciální provedení (svítící, zápalné, průbojné, cvičné...) znamenají nárůst zátěže pro logistiku oproti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro z.a.p:

  ad munice)
  1) Logistika
  Tři typy nábojů plus navíc se speciální provedení (svítící, zápalné, průbojné, cvičné...) znamenají nárůst zátěže pro logistiku oproti současnému stavu kdy roj mechanizovaného družstva potřebuje tři typy plus speciální pro všechny své zbraně (pistole 9 x 19, Bren 5,56 NATO, UK 59 7,62 x 54r). I když bych předpokládal, že by na novou munici časem přešli i kulomety, pořád by to znamenalo nejméně jeden druh munice navíc.

  2) Průbojnost
  Plošné zatížení odpovídající pistoli je nedostatečné, neboť nezajišťuje penetraci protistřepinových balistických vest, které dnes chrání značnou část těla vojáka. Nedostatek průbojnosti pak patrně povede k užívání nejsilnějšího náboje i na krátké vzdálenosti, aby bylo zajištěno překonání balistické ochrany.

  Ohledně požadavku nízké průbojnosti na krátké vzdálenosti. Tady jde především o požadavek na nízké riziko nechtěných škod a obávám se že tomu hromadná střela příliš nevyhovuje i přes malou energii jednotlivých střel.

  3) Vzdálenost cíle
  Jelikož uvažujete nutnost změny nastavení mířidel pro všechny tři typy munice a ještě úpravu dle vzdálenosti cíle kladete tím značné nároky na obsluhu zbraně a prodlužujete kriticky důležitý reakční čas.

  Voják musí cíl zaregistrovat, odhadnout vzdálenost, nastavit mířidla na vzdálenost, zalícit, zaměřit a vystřelit. Pokud shledá že má pro danou vzdálenost neefektivní munici, bude muset navíc ještě vyjmout zásobník, odstranit náboj z komory, nabít zásobník s vhodnou municí, přenastavit mířidla pro užití této munice, zvolit vhodné nastavení dle vzdálenosti, zalícit zamířit a vystřelit... Oproti tomu nyní voják cíl vidí, odhadne že je buď do 350 nebo nad 350 metrů. pokud je do 350 tak zalící a zamíří a hned střílí, pokud nezasáhne zvedne o 30 cm víš a vystřelí znovu. pokud odhadne vzdálenost větší než 350, tak až na výjimečné situace prostě nestřílí (palebnou úlohu za něj vyřeší kulometník, ostrostřelec nebo BVP 2).

  Pokud předpokládáte, že bude předem vyhodnoceno na jakou vzdálenost se povede boj a dle toho s sebou voják ponese jen určitý typ munice, je to možné. Ale v tu chvíli se budu opět pohybovat v zóně značných kompromisů, tak jako nyní.

  ad zbraň)
  Když tak koukám na nákresy, zdá se, že uvažuje záchyt zásobníku ovládaný ve vertikálním směru, ze zkušenosti bych doporučil spíše horizontální směr pohybu páčky záchytu zásobníku.

  Ad obecné)
  Chápu snahu o vytvoření specifického řešení pro specifickou úlohu, prostě "šitého na míru", ale obávám se že potřebou pěšáka je spíše univerzální a intuitivně použitelný nástroj. To co navrhujete je prostě příliš speciální a v důsledku uživatelsky složité. V kombinaci s nevyhnutelnou nízkou průbojností (pokud bude ráže střely opravdu 10,5mm) zjistíme že vojensky využitelné jdou maximálně dva náboje (dvě střely a sabot). Rozhodně nelze říci, že jeden Váš náboj nahradí 3 náboje 5,56 NATO.

  Celkově se obávám, že se v tomto případě nejedná o evoluci, ale spíše o krok stranou. Bylo by zajímavé se více podívat na Vaši představu nábojů, ale Vaše důvody pro neuveřejnění přesnějšího řešení jsou velice dobré.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:00 24.11.2014

  pro ggtt;

  Mate docela schopne napady; neni treba byt tak skromny. Jini s nimi tez operovali (kuprikadu to vyoseni a zesikmene zakladny strel). Sdilet je a diskutovat je skvela ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro ggtt;

  Mate docela schopne napady; neni treba byt tak skromny. Jini s nimi tez operovali (kuprikadu to vyoseni a zesikmene zakladny strel). Sdilet je a diskutovat je skvela vec protpze nikdo nema patent na rozum a kolektivni znalost da dohromady obrovskou silu.

  To co jsem uvedl rovnou pred tim (o mnohonasobnych strelach) myslim oslovi Vase pohledy. Bohuzel neni toho dost ve slovencine/ cestine; tak to v tom dnesnim svete je - musime se ucit reci navic. Ale ma to take svoji vyhodu.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  13:41 24.11.2014

  Nekolika-nasobne (to je hrozne slovo.... pomozte mi nekdo) strely maji svoji dlouhou historii: http://www.thegunzone.com/salv...
  takze jedine co muzeme udelat je se na to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nekolika-nasobne (to je hrozne slovo.... pomozte mi nekdo) strely maji svoji dlouhou historii: http://www.thegunzone.com/salv...
  takze jedine co muzeme udelat je se na to podivat a neco se z toho naucit.

  Je tu take jedna docela zazivna stanka o balistice, ma-li nekdo zajem:
  http://www.nennstiel-ruprecht....
  Jedna z veci ktere jsem se tam dovedel je, ze pistolove strely jsou typicku 'pre-stabilizovane'. Hmmm.... a pritom letaji docela dobre.
  Skrýt celý příspěvek

 • ggtt
  13:41 24.11.2014

  @z.a.p:
  zial nemam vedomosti na to, aby som vedel posudit ci je vyraznejsi vplyv efektu tunelu alebo podtlaku.
  z mojho pohladu by som to riesil cestou, ktoru sa vsetci vyrobcovia ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @z.a.p:
  zial nemam vedomosti na to, aby som vedel posudit ci je vyraznejsi vplyv efektu tunelu alebo podtlaku.
  z mojho pohladu by som to riesil cestou, ktoru sa vsetci vyrobcovia snazia eliminovat.
  ked som strielal s nekvalitnym strelivom tak bol sustrel "krasny" kruh o nechcenom priemere..
  mozno vyosena spicka alebo jadro strely by pomohli. moznosti je viac ako nasledne strely primerane destabilizovat. napriklad aj rozdielnost materialu a tym padom aj hmotnosti. pripadne uplne rozdielny tvar.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  13:25 24.11.2014

  pro ggtt:

  Dekuji za dotaz!

  Slovo 'tunel' se mi jevi jako vystizne. Vskutku, tak se chovaji ty stely klasickeho typu - nechce se jim vne one 'bubliny'.
  V tomto pripade bych ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro ggtt:

  Dekuji za dotaz!

  Slovo 'tunel' se mi jevi jako vystizne. Vskutku, tak se chovaji ty stely klasickeho typu - nechce se jim vne one 'bubliny'.
  V tomto pripade bych rad doufal (a pri pouziti toho co jsem se naucil pred a behem me kratke zkusenosti v leteckem prumyslu), ze podtlak bude pritomen za posledni strelou a pak po oddeleni za tou naslednou. To zpusobi urcite 'zpozdeni' i kdyz treba jen v radu setin vteriny.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  13:18 24.11.2014

  Dodatecna poznamka k 3-strelove kombinaci a ve vztahu k tomu co rika Janda:

  Je pravdou, ze na individualnim zaklade tato kombinace nedela prilis silny dojem. V pokracovani teto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dodatecna poznamka k 3-strelove kombinaci a ve vztahu k tomu co rika Janda:

  Je pravdou, ze na individualnim zaklade tato kombinace nedela prilis silny dojem. V pokracovani teto myslenky, ktera povstala asi pred 15-ti lety jsem pracoval na dalsim vyvoji a dostal jsem se k razi 9.5mm a dvoj-strele plus podkaliberni. Stale se vsak nemohu zbavit urcite 'pritazlivosti' te puvodni a proto jsem ji zde uvedl. Kdyz nic jineho tak dava vice flexibility v konstrukci.

  Co je treba mit na mysli je, ze to co do toho (zbrane) vlozite (naboj) dostanete zpet ve forme zpetneho razu. I kdyz jak studie, pri ktere mi kdysi pomohl kolega, naznacuje ze snizeni citene sily do ramene bude mezi 30-40%, je to stale 'zakus'. Proto jsem uvedl coby porovnavaci indicator ty impulsy.
  Skrýt celý příspěvek

 • ggtt
  13:17 24.11.2014

  zjednodusen laicka otazka k strelam letiacich za sebou:
  nevytvara prva strela pre ostatne aerodinamicky tunel, v ktorom sa nasledne strely mozu pohybovat rychlejsie, co vedie k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  zjednodusen laicka otazka k strelam letiacich za sebou:
  nevytvara prva strela pre ostatne aerodinamicky tunel, v ktorom sa nasledne strely mozu pohybovat rychlejsie, co vedie k dostihnutie prvej strely?
  pripadne sa nasledne straly udrzuju v tunely uz len tym, ze je vytvoreny a idu cestou najmensieho odporu?
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  13:01 24.11.2014

  pro Jenda:

  Souhlasim. Muj odhad ustovych rychlosti je konzerbativni a to z pochopitelnych duvodu. Existuji formule na vypocet mechanicke energie z chemicke typu 1 kcal = 427 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Jenda:

  Souhlasim. Muj odhad ustovych rychlosti je konzerbativni a to z pochopitelnych duvodu. Existuji formule na vypocet mechanicke energie z chemicke typu 1 kcal = 427 Joule. Ja jsem pouzil interpolace z nekolika existujicich znamych naboju.

  Dalo by se tez operovat s argumentem, ze to muze byt vice nez jedna strela ktera zasahne, ale to je vysoce spekulativni.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  12:56 24.11.2014

  pro odler-a:

  Dekuji za projev uznani!

  Provedeni naboju pro vojenske pouziti bylo ustanoveno Haagskou konvenci tusim v r.1895. Zenevska je o zachazeni s valecnymi zajatci. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro odler-a:

  Dekuji za projev uznani!

  Provedeni naboju pro vojenske pouziti bylo ustanoveno Haagskou konvenci tusim v r.1895. Zenevska je o zachazeni s valecnymi zajatci. Uvedena koncepce zohlednuje tento predpoklad: NE ostre hrany, NEdutiny a nebo mekke spicky. Vsechny typy jsou celoplastove.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jenda
  12:55 24.11.2014

  Když pominu všechno ostatní, tak úsťová energie jednoho projektilu v 3-ranné střele je pouhých 355,25J ...běžný pistolový 9x19 má 450J.

  Když pominu všechno ostatní, tak úsťová energie jednoho projektilu v 3-ranné střele je pouhých 355,25J ...běžný pistolový 9x19 má 450J.

 • z.a.p
  12:44 24.11.2014

  Vseobecna poznamka k vyobrazenim a v ohlasu k tomu co spravne poznamenal Mattauch:

  V ramci vyobrazeni neni mozno videt stavbu strel a jak jsou ulozeny v nabojnici a ja se za to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vseobecna poznamka k vyobrazenim a v ohlasu k tomu co spravne poznamenal Mattauch:

  V ramci vyobrazeni neni mozno videt stavbu strel a jak jsou ulozeny v nabojnici a ja se za to omlouvam. Soucasne je vsak asi pochopitelne, ze nechci uverejnit vsechny detaily me dosavadni prace - tim bych je dal k volnemu a neautorizovanemu pouziti. Muze to znit domyslive, ale kdo vi - existuji trendy obdrzet informace z cizich zdroju i kdyz ne pro nic jineho nez k porovnani vlastnich poznatku..

  Lze rici, ze provedeni dna strel je kriticke pro uspech daneho ukolu a to neni z vyobrazeni zrejme. Pokud jde o plosne zatizeni (jsem rad ze jsem si ozrejmil jeden odborny cesky ekvivalent pro 'section density') tak ten je bud podobny nebo lepsi nez typicky pistolovy naboj. Takovy treba .30 US carbine coz je vlastne prerostly pistolovy naboj, byl bezne pouzitelny do 200m, prave tak Mauser/ Tokarev 7.62 x 25mm.
  Skrýt celý příspěvek

 • odler
  12:36 24.11.2014

  Čau,

  kvalitní série článků ;-)

  Chtěl bych se zeptat: není vícenásobná střela v rozporu s ženevskou konvencí? Ta tuším cosi hovoří o hromadné střele.

  David

  Čau,

  kvalitní série článků ;-)

  Chtěl bych se zeptat: není vícenásobná střela v rozporu s ženevskou konvencí? Ta tuším cosi hovoří o hromadné střele.

  David

 • z.a.p
  12:28 24.11.2014

  pro Mattauch:

  Dekuji za kvalitni otazky!

  V prvni rade, kazde reseni je v ramci fyzikalnich mosnpsti kompromisem. Kdybych chtel 'vselek', pak bych vsadil na soucasny trend ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Mattauch:

  Dekuji za kvalitni otazky!

  V prvni rade, kazde reseni je v ramci fyzikalnich mosnpsti kompromisem. Kdybych chtel 'vselek', pak bych vsadil na soucasny trend malych razi a vysoce optimalizovanych strel. Toto reseni vsak oslovuje "vsechny" scenare jako rovne, coz v praxi neexistuje.

  Nekdy je nutno zasahmou cil, ktery je vzdaleny (a to je reseno podkaliberni strelou) a nekdy je veden boj, jak vime ze statistik, na velmi kratkou vzdalenost s pozadavkem na snizenou prubojnost (a to je reseno dvoj a troj-sttrelou pricemz ta s cervenymi prouzky je s ocelovym jadrem). I kdyz nedojde k probiti osobni ochrany, pouhy prenos energie urcite udela 'dojem' (viz ruzna videa).

  Takze, je to snaha vyhovet menicim se pozadavkum. V praxi to znamena, ze operator by byl pro danou akci vybaven patricnym druhem munice pri cemz by na svem hledi volil ze tri moznosti - blizky, stredni a (v relativnim smyslu) vzdaleny cil. Pro jiny druh naboje by bylo mozno prestavit musku, ale to je zatim jen pocatecni uvaha. Lepsi reseni na delsi vzdalenosti je optika o tom neni pochyb. V souhrnu je to tedy jakesi 'kombinacni' reseni coz vyzaduje kvalifikovaneho operatora.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  12:04 24.11.2014

  Předně děkuji za zajímavý článek.

  Osobně zde vidím jedno negativum a několik potenciálních problémů.

  Z mého hlediska je palebná síla úměrná množství výstřelů které vedu na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Předně děkuji za zajímavý článek.

  Osobně zde vidím jedno negativum a několik potenciálních problémů.

  Z mého hlediska je palebná síla úměrná množství výstřelů které vedu na protivníka za jednotku času. Z hlediska efektivity je to samozřejmě nesmysl, ale z hlediska taktiky to smysl dává. Vše je postaveno na kombinaci palby a pohybu. Krycí palba se často vede "někam kde asi je nepřítel" a jejím účelem je přinutit nepřítele se krýt a ztížit či znemožnit mu vedení palby po vojácích kteří se zatím přesunují na pozici ze které ho mohou zasáhnout. Ne vždy je tedy účelem výstřelu likvidace nepřítele. Na krycí palbu potřebuji spíš 30 x 1 střelu než 12 x 3 střely.

  Potenciálním problémem může být balistická křivka. Bavíme se o poměrně těžkých projektilech s (domýšlím se) malým plošným zatížením a nízkou úsťovou rychlostí. Odhad vzdálenosti je obecně problémovou záležitostí a nutnost seřizovat mířidla přesnost střelby rozhodně nezvýší. Stejně tak je otázkou využitelnost jednoho nastavení zaměřovače pro tři druhy nábojů (dle počtu střel).

  Vzhledem k očekávanému malému plošnému zatížení se dá rovněž očekávat malá průbojnost, která je však vzhledem k masovému zavádění prostředků balistické ochrany pro vojenskou zbraň stěžejní.

  Když tedy pominu, dle mého názoru, neodstranitelnou nevýhodu nižší využitelnosti k vedení krycí palby asi je potřeba blíže rozebrat koncept střel. Jak mají být uloženy v nábojnici? Jak mají být tvarovány? Jak je teoreticky vyřešena shodnost balistických křivek různých střel?
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  11:59 24.11.2014

  jeste pro Horner:

  Ohledne Vasi posledni otazky - ano, existuji ruzne 'konske' naboje pro abrane typu AR a maji razi v podobnem rozsahu jako je navrzena munice. Jsou vsak vzdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jeste pro Horner:

  Ohledne Vasi posledni otazky - ano, existuji ruzne 'konske' naboje pro abrane typu AR a maji razi v podobnem rozsahu jako je navrzena munice. Jsou vsak vzdy jen s jednou strelou. Vysledny zpetny raz je snadne si domyslet. To me vedlo k uvaze o nutnosti jine konstrukci mechanismu zbrane.

  V porovnani, kdyz se podivate napriklad na .45 APC, ten je jeste o 1 mm vetsi - 11.5mm v prumeru. O jeho ucinnosti neni pochyb, ovsem ustova rychlost je mala a tudiz dostrel je maly. Ano, je mozno brat zminene kombinace jako strely pistoloveho typu a jak vime ty letaji docela dobre, v ruznych podobach a tvarech.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  11:48 24.11.2014

  Jeste neco k te stabilizaci behem letu. Konvecni reseni je stabilizace rotaci ci lepe receno precesi, coz je kombinace rotace v podelne ose a 'kouzeni' spicky strely. To je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jeste neco k te stabilizaci behem letu. Konvecni reseni je stabilizace rotaci ci lepe receno precesi, coz je kombinace rotace v podelne ose a 'kouzeni' spicky strely. To je umozneno v situaci, kdy stred tlaku je pred stredem vahy (tezistem). Jelikoz strela opousti hlaven s malou uhlovou odchylkou, dochazi k pocatecnimu 'vychyleni' z idealni osy a tim zminenemu 'krouzeni' spicky. To se projemuje onim charakteristickym zvukem 'vcely'.

  V nasem pripade dvoj a troj-strely mame stred vahy pred stredem tlaku. Ucelem je samo-stabilizovat druhou pripadne treti strelu v proudu docasne turbulence ve sledu te predchozi. Rotace tez ezistuje (bez te by se strela ve vzduchu prevracela)a pritom je dulezite najit vhodny kompromis pro ruzne typy strel.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  11:36 24.11.2014

  pro Horner;

  Zatim pracuji s hypotezou/ predpokladem, ze jednotlive strely bude mozno vzajemne oddelit a patricne stabilizovat behem letu. Dosavadni pokusy selhavaly protoze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Horner;

  Zatim pracuji s hypotezou/ predpokladem, ze jednotlive strely bude mozno vzajemne oddelit a patricne stabilizovat behem letu. Dosavadni pokusy selhavaly protoze konvencni ogivalni strela neni shopna zajistit na zadni casti dostecnou oddelovaci silu (podtlak). V tomto pripade predpoklad k tomu je.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  11:14 24.11.2014

  Zdravim vsechny ctenare, kteri prisli cist a diskutovat na tento serial s tematem "zvyseni pravdepodobnosti zasahu" rucnich zbrani, komkretne pusek!

  Muj dik patri vydavateli AN ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zdravim vsechny ctenare, kteri prisli cist a diskutovat na tento serial s tematem "zvyseni pravdepodobnosti zasahu" rucnich zbrani, komkretne pusek!

  Muj dik patri vydavateli AN panu Grohmannovi a to ve dvou ohledech. Za prve, je to on kdo upravuje muje puvodni texty a dava jim citelnou formu ve velmi profesionalni podobe. Za druhe bych chtel podekovat za to, ze mi dava tuto prilezitost predlozit muj vlastni navrh.

  Co tento navrh predstavuje je jakasi symbioza toho, co jiz bylo v minulosti udelano v trochu jine forme pricemz ucel zustava ten samy. Dale je vhodne zminit, ze pracujeme v ramci bezne techniky dneska jak pro munici tak pro zbran - tedy zasadne nic revolucniho. Konecne bych rad pripomnel, ze zobrazeny navrh je fiktivni a zadna konkretni munice ci zbran nebyly zatim vyrobeny.

  Rad zodpovim v ramci me znalosti otazky ctenaru. Dekuji za pozornost!
  Skrýt celý příspěvek

 • Horner
  10:34 24.11.2014

  Otázkou je, jestli bude v "dávce" tenhle troj-střelový náboj účinnější, nebo alespoň stejně účinný, jako tři výstřely 5.56. IMHO (nejsem žádnej odborník na mechaniku), budou mít ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Otázkou je, jestli bude v "dávce" tenhle troj-střelový náboj účinnější, nebo alespoň stejně účinný, jako tři výstřely 5.56. IMHO (nejsem žádnej odborník na mechaniku), budou mít přibližně podobný dopad na cíl ("trojranka" větší a pomalejší; 5.56 menší, ale rychlejší). — Ale pokud správně počítám, celá "trojranná" nábojnice bude mít 3x5.58 + 2 gramy (19.4), zatimco tři 5.56 3x 4 + 1.5 (16.5). Tři gramy jsoutři gramy, ale...

  Na druhou stranu, "trojranka" sůj náklad doručí asi o něco spolehlivěji, za předpokladu, že má autor a Co. skutečně přirpavený nějaký návrh "vyosovacího" fíglu.

  PS: Tak nějak se jenom snažím vžít do toho, jaký zvuk to asi udělá, když po explozi JEDNÉ náložky projdou hlavní TŘI střely :) BTW, nestřílela náhodou kultovní M41A z Vetřelců 10.5x45? :)
  Skrýt celý příspěvek