Vodík: přichází nová éra geopolitiky?

Vodík: přichází nová éra geopolitiky?
Výroba vodíku na moři má zásadní význam pro uspokojení očekávaného výrazného nárůstu evropské poptávky po vodíku. / depositphotos.com (Zvětšit)

Politická vize uhlíkové neutrality do roku 2050 vyžaduje bezprecedentní rozvoj alternativních zdrojů energie. Některé státy začínají sázet na využití vodíku, jehož masivní rozšíření má potenciál narušit světovou hospodářskou rovnováhu a toky energetických surovin. K jeho hlavním producentům dnes patří Čína, Indie, Rusko, USA a některé státy EU.  

Vodík se již desítky let používá v různých průmyslových odvětvích, zejména při rafinaci ropy nebo výrobě čpavku a metanolu. V současné době se vyrábí z fosilních paliv v množství 94 milionů tun ročně, přičemž vzniká asi 3 % globálních emisí CO2. V budoucnu se jeho využití podle Paula Lucchese z Mezinárodní agentury pro energii IEA (International Energy Agency) rozšíří do oblasti mobility, energeticky náročných průmyslových odvětví (např. do oceláren a cementáren), výroby syntetických paliv a do oblasti skladování energie.

V posledních třech letech došlo k významnému posunu, který nastiňuje novou vodíkovou geopolitiku. Více než třicet zemí má pro vodík buď národní plán, nebo strategii, jejíž cílem je podpořit výstavbu výrobních kapacit a nastartovat vyžívání této komodity. Finance z veřejných prostředků pro vodíkové projekty se do roku 2030 budou řádově pohybovat ve stovkách miliard amerických dolarů.

Některé země, zejména budoucí dovozci Japonsko, Německo a Nizozemsko, vyvíjejí velmi aktivní vodíkovou diplomacii s dvojím cílem. Zaprvé si chtějí zajistit dodávky vodíku dopředu a zadruhé podporují své průmyslníky ve vývoji a prodeji továrních zařízení výrobcům v zahraničí. Nizozemsko se navíc staví do pozice vstupního centra pro evropský dovoz. Přístav Rotterdam podepsal s různými zeměmi dvacet memorand o porozumění, jež mu mají zajistit výsadní postavení ve vodíkovém logistickém řetězci. Německá vláda již uzavřela téměř desítku dohod s Argentinou, Chile, Egyptem, Kanadou, Marokem, Namibií, Spojenými arabskými emiráty a Uruguayí s cílem diverzifikovat a zabezpečit si budoucí dodávky.

Berlín také stojí za iniciativou „H2Global“ v hodnotě čtyř miliard eur. Prostřednictvím tohoto programu spolková vláda ručí za nákupy vodíku a jeho derivátů od vyvážejících zemí, se kterými uzavřela desetileté smlouvy. Stát surovinu prodává německým zákazníkům s nejvyšší nabídkou a případný cenový rozdíl oproti nákladům pokrývá z H2Global.


Ruská invaze na Ukrajinu donutila Evropu, a zejména Německo, hledat energetické zdroje v Africe. Spojené arabské emiráty, Egypt a Německo nyní uzavřely dohodu v hodnotě 34 miliard dolarů v Mauritánii, kde poblíž hlavního města Nouakchott vybudují zařízení na výrobu vodíku. Jeho plánovaná kapacita je 10 gigawattů, což je výkon zhruba pět až šest standardních jaderných elektráren. První fáze projektu má být dokončena do roku 2028.  

Do poloviny loňského roku Paul Lucchese identifikoval více než 700 vodíkových projektů, které představují potenciální investice ve výši 300 miliard dolarů. Většinu z nich představují výrobní plány s potenciální roční výrobní kapacitou 20 – 26 milionů tun k roku 2030 a s následným nárůstem na 41 milionů tun po roce 2030. Lucchese ovšem zdůrazňuje, že pouze 5 až 10 % zmíněných projektů dosáhlo fáze výstavby nebo finálního investičního rozhodnutí. Téměř polovinu tvoří pouhá oznámení výrobců nebo předběžné dohody. Poptávka zákazníků na dovoz vodíku ze zahraničí se ke konci desetiletí odhaduje jen na pět milionů tun, z čehož pouze dva miliony tun odpovídají pevným objednávkám. Proto množství investičních rozhodnutí zůstává prozatím nízké.

Zavedení obchodu s vodíkem, aby se stal volně obchodovatelnou komoditou jako fosilní paliva, musí překonat několik překážek. Mezinárodní organizace ISO, úřady OSN nebo IMO pro námořní dopravu potřebují nejprve vytvořit soubor norem, jež stanoví prahové hranice pro dopady na životní prostředí a pravidla pro bezpečné zacházení.  Velkou výzvou bude i rozvoj nezbytné infrastruktury, a to jak vodíkových potrubních sítí, přístavních terminálů, skladovacích prostor, tak i lodí přepravujících zkapalněný vodík a čpavek. Příkladem realizace části vnitroevropské infrastruktury, která umožní přepravu vodíku ze Španělska do zbytku Evropy, se loni v listopadu stalo oznámení projektu „BarMar“, budoucího vodíkového potrubí mezi Barcelonou a Marseille.

Soutěž o získání vedoucího postavení v oblasti vodíkového hospodářství a průmyslu se již začíná rozbíhat. Trhy jsou potenciálně obrovské a velká část investic směřuje do výroby elektřiny potřebné pro energeticky náročnou elektrolýzu vody, při níž se vodík uvolňuje. Spojené státy zavedly přímé pobídky pro vytvoření domácí vodíkové produkce v rámci zákonů Inflation Reduction Act, Defense Production Act a Infra, Invest & Jobs Act. Evropská unie pak spustila několik projektů společného zájmu (IPDEI - Important Project of Common European Interest), nicméně někteří její členové volají po rozsáhlejších plánech na podporu výroby na unijním území. Vyspělé země si k tomu chtějí zajistit přísun vodíku i ze zahraničí na základě principu „prodáme vám technologie, abyste mohli vyrábět vodík, který od vás budeme kupovat“. Tento postup je velmi dobře patrný v Africe, na Blízkém východě a v Latinské Americe.

V zájmu těchto regionů je pochopitelně prodávat namísto pouhé komodity hotové výrobky na bázi vodíku, např. čpavek. Pokud tuto úvahu posuneme o krok dále, můžeme uvažovat o masivním přesunu energeticky náročného průmyslu do oblastí s dostupnými a levnými energetickými zdroji (elektřina, vodík nebo dokonce biomasa). V Evropě jsme v posledních dvou letech mohli zaznamenat 50% pokles výroby hliníku a čpavku v důsledku vysokých cen energie. Při přemisťování průmyslových odvětví je však třeba zohlednit faktory jako blízkost zákazníka, přístup k surovinám, průmyslový a inovační ekosystém, kvalifikaci pracovní síly, regulační a daňový rámec stejně jako správu věcí veřejných. Z těchto hledisek se řada pro EU slibných a rozsáhlých projektů připravuje v Maroku a Mauritánii, kde by kombinace levného vodíku a železné rudy mohla umožnit významný rozvoj výroby oceli. Podle IEA bude nízkoemisní výroba oceli s využitím vodíku v Evropě o 30 – 40 % dražší než v Africe, Číně nebo Indii.


Afrika bude hrát klíčovou roli v přechodu Evropy na bez-uhlíkovou ekonomiku a odstřihnutí se od ruského plynu a ropy.

Obchod s vodíkem budou přinejmenším ze začátku omezovat vysoké ceny za přepravu a značné rozdíly ve výrobních nákladech mezi různými regiony, dle Paula Lucchese až 2,5násobné. Kombinace těchto dvou faktorů pravděpodobně způsobí prvotní příklon k místní výrobě s přepravou pomocí potrubí, protože toto řešení vychází ve srovnání s ostatními možnostmi nejlevněji. Velká objemy se budou přepravovat v rámci Číny, Severní Ameriky nebo západní Evropy spojené se severní Afrikou, Skandinávií a východní Evropou. Doplňková námořní přeprava vodíku však může existovat, pokud bude dosaženo pokroku v oblasti přepravních technologií. Jak odhaduje Lucchese, na mezinárodním trhu by se mohlo obchodovat s 15 – 30 % z celkového objemu vyvážené komodity.

Vzhledem k rozprostření výroby vodíku lze v porovnání s ropou a zemním plynem usuzovat na nižší geopolitická rizika. Kartelové zbraně, které klasicky používá například OPEC, budou neúčinné a případné embargo půjde díky velké rozmanitosti zdrojů dodávek snadno obejít. Pokud se podíváme na ropné státy, zejména ty z Perského zálivu, do výroby vodíku se některé z nich možná rozhodnou investovat a začít tak postupně nahrazovat své příjmy z uhlovodíků. Potenciál pro intenzivní využití fotovoltaických elektráren a strategická poloha mezi Evropou, Asií a Afrikou k takovému vývoji jasně přispívá. Podle optimistické prognózy IEA dokáže výroba vodíku nahradit až 15 % současných příjmů zemí obklopujících Perský záliv.

V příštích letech a desetiletích velmi pravděpodobně dojde k výraznému přesunu průmyslových kapacit a rozvoji nových obchodních tras. Pokud tento vývoj neovlivní samotnou výrobu vodíku, tak přinejmenším postihne hotové produkty, jež vodík ke své výrobě potřebují (metanol, čpavek, zelená paliva). Hlavní výzvou pro vyspělé země se stane energetická transformace při zachování konkurenceschopnosti ve srovnání s ostatními globálními hráči. V tomto prostředí mají Spojené státy a nepochybně i Čína náskok, pokud jde o atraktivitu, agilitu a rychlost přerozdělování, ale také o přírodní zdroje a inovační kapacitu. Evropa, ačkoli je hnací silou rozvoje vodíku, se může potýkat s určitými překážkami: společenskou akceptací nasazení obnovitelných nebo jaderných kapacit, prostorovými omezeními, složitostí a roztříštěností vnitrostátních a evropských předpisů a stárnutím populace. Nicméně vodík se může stát pilířem skutečně integrované a suverénní energetické Evropy, pokud vytvoří ambiciózní a koordinovaný program pro rozvoj vodíkové infrastruktury.

Zdroje: Areion24, Mezinárodní agentura pro energii, 2

Nahlásit chybu v článku


Související články

Boeing pokračuje v testování vodíkového letadla Phantom Eye

Na letecké základně Edward Air Force Base v Kalifornii pokračuje Boeing v testování vodíkového ...

Obří vrtné lodě a turecká plynová expanze ve Středozemním moři

Turecko si během posledních tří let pořídilo tři specializovaná plavidla na těžbu zemního plynu z ...

Břidlicový plyn v Evropské unii - nevyužitá příležitost

V EU se o frakování hodně mluvilo a málo konalo. Většina nadnárodních energetických společností ...

PREMIUM Perspektiva a výzvy pro těžbu zemního plynu na Ukrajině

Ukrajina je jednou z největších zemí Evropy nejen z hlediska rozlohy, ale také z hlediska zásob ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • alter01
  14:41 27.03.2023

  Zase vidíme Spasiteľa ľudstva vo vodíku ? Ludia kto nám toto hovorí ? Celý život som pacoval v rafinérii , tak o výrobe vodíku , doprave , skladovaní a spalovaní niečo viem . ...Zobrazit celý příspěvek

  Zase vidíme Spasiteľa ľudstva vo vodíku ? Ludia kto nám toto hovorí ?
  Celý život som pacoval v rafinérii , tak o výrobe vodíku , doprave , skladovaní a spalovaní niečo viem . Bohužial iba praktické skúsenosti.
  Cena vodíku sa v rafinérii pohybuje okolo 50-60000 korún/ tona/bez DPH a spotrebnej dani / , ako kde . Tankovať palivo do auta za 50 korún /kg ? Pri tom pre zrovnanie je spalné teplo asi 0,8 kg benzín/1kg H2. Naivné by bolo myslieť si , že a využijú plynové potrubia , zásobníky a hlavne kompresory. Vodíková korozía je sviňa , pôsobí plíživo , pár rokov sa nič nedeje a potom je z takých potrubí ementál.
  Nikde som nečítal , že vodík ako jediný z týchto sa správa exotermický , pri minimálnej netesnosti na potrubí , sa netesnosť začne ohrievať , zapáli sa a potrubia sa taví . Videl som to na vlastné oči , neraz , v praxi !
  No uvidíme . Také spasiteľské slepé uličky tu už boli ! A veľmi rýchlo sa na ne zabudne . Tak ako super vodíkové vlaky, vzducholode Zepellín ....Skrýt celý příspěvek

  • danny
   11:32 28.03.2023

   je to těžký. Ono těch lidí s praktickou zkušeností a odbornou znalostí je míň, než těch teoretiků a snílků. Bohužel, ti druzí ty první většinou nezvou k projednávání legislativ ...Zobrazit celý příspěvek

   je to těžký. Ono těch lidí s praktickou zkušeností a odbornou znalostí je míň, než těch teoretiků a snílků. Bohužel, ti druzí ty první většinou nezvou k projednávání legislativ atd.., které tu zářnou budoucnost rámují.Skrýt celý příspěvek

  • Poly
   09:53 30.03.2023

   Nikdy nebylo v plánu hnát vodík CNG potrubím. V plánu je jeho mísení s CNG. To se mimochodem v některých státech už děje.

   Nikdy nebylo v plánu hnát vodík CNG potrubím. V plánu je jeho mísení s CNG. To se mimochodem v některých státech už děje.

 • Auron
  22:42 26.03.2023

  Vím o vodíku jen v kontextu aut na vodík…Vodík se musí skladovat bud stlacený nebo tekutý - což je oboje složité a nepraktické… nedávno byl zaříznut projekt vlaků na vodík protože ...Zobrazit celý příspěvek

  Vím o vodíku jen v kontextu aut na vodík…Vodík se musí skladovat bud stlacený nebo tekutý - což je oboje složité a nepraktické… nedávno byl zaříznut projekt vlaků na vodík protože to je nerentabilní, protože je vodík dřahý a i kdyby nebyl špatně se s ním pracuje a ikdyby to tak nebylo vodíkové motory sou jen elektroauta co vyrábí elektřinu z vodíku na coz maj ke klasickému zařízenim co mají elektroauta,jeste sílenou aparaturu na převod vodíku na elektrinu… jako tohle fakt nechceš…Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   04:37 27.03.2023

   Existují i vodikove spalovací pístové motory a turbíny, ale největší problém je výroba, skladování a distribuce vodíku. Zatím je to jen sen.

   Existují i vodikove spalovací pístové motory a turbíny, ale největší problém je výroba, skladování a distribuce vodíku. Zatím je to jen sen.

   • Jirosi
    08:14 27.03.2023

    Existují i raketové motory.

    Největší problém u vámi jmenovaných je jejich účinnost. To ostatní je až druhotných problém. V účinnosti vede palivový článek.

    Existují i raketové motory.

    Největší problém u vámi jmenovaných je jejich účinnost. To ostatní je až druhotných problém. V účinnosti vede palivový článek.

    • petres
     14:08 27.03.2023

     .

     .

  • Auron
   14:28 27.03.2023

   jako je to problem na problemu a beznymu pouziti se to neblizi - ooproti tomu elektroauta sou jednodussi,levnejsi a uz ted je jich vsude plno a oproti soucasnejm autum maj spoustu ...Zobrazit celý příspěvek

   jako je to problem na problemu a beznymu pouziti se to neblizi - ooproti tomu elektroauta sou jednodussi,levnejsi a uz ted je jich vsude plno a oproti soucasnejm autum maj spoustu vyhod...Skrýt celý příspěvek

 • SYN_
  09:21 25.03.2023

  Hm, tak jestli je pravda tohle "This comes at a time when Europe wants to quadruple its use of green hydrogen to 75 GW, half of which will be imported, by 2035." tak jsou dvě ...Zobrazit celý příspěvek

  Hm, tak jestli je pravda tohle "This comes at a time when Europe wants to quadruple its use of green hydrogen to 75 GW, half of which will be imported, by 2035." tak jsou dvě možnosti - buď se "někde" ve světě (pokud možno ve stabilní oblasti, jinak investice může poměrně snadno přijít vniveč!) zainvestuje výstavba solárek/větrníků s kapacitou 37GW (průměrnou, NIKOLIV špičkovou! tzn. nejmíň dvojnásobek "peak" hodnota) která bude s 50% efektivitou vyrábět vodík elektrolýzou a VEŠKERÝ vyrobený vodík (s dalšími ztrátami při dopravě) odesílat do Evropy, anebo se bude dovážet normálně "hnědý" vodík vyrobený rozkladem metanu...
  Pokud to bude varianta 2, tak si možná budou politici (možná i ochránci, aspoň ti hloupější z nich) plácat po ramenou jak to "ekologicky" zařídili, ale skutek utek...

  Jinak s tou Mauretánií - jo, hodlají tam postavit 10GW větrníků a solárek, a ano možná i 10GW elektrolyzérů, ale jednak víme dobře že slunce nesvítí stále a vítr nefouká bez přestání, takže i když komplet celou produkci elektřiny "nacpou" do elektrolyzéru, bude průměrná produkce když hodně tak 5GW, no a z toho se ještě těší různé firmy na využití tohoto vodíku (případně možná přímo elektřiny, pokud budou blízko) na "ozelenění" těžebního a zpracovatelského průmyslu v okolí... ("This is particularly attractive to the mining and oil sectors, which are keen to green their operations, reduce the energy costs of their off-grid oil and diesel operations and earn carbon credits.")
  Takže z takové produkce nelze v žádném případě očekávat plynulý "přísun" nějakých 10GW do Evropy, ale když půjde všechno hodně dobře tak řekneme 2GW... s tím teda rozhodně nenahradí 5-6 bloků JE ale ani ne dva!!Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:22 25.03.2023

   Společný výkon 4 bloku v JEDU je soucane době cca 2GW. Přitom využitelnost cca 80%.
   Tedy pro stabilní dodávku 2GW potřebujete minimálně 5. takových bloku.

   Společný výkon 4 bloku v JEDU je soucane době cca 2GW. Přitom využitelnost cca 80%.
   Tedy pro stabilní dodávku 2GW potřebujete minimálně 5. takových bloku.

   • SYN_
    03:31 26.03.2023

    Inu, CELKOVÁ využitelnost i takových prastarých VVER-440 bloků je nikoliv 80 ale 85%... aktiálně dosahované hodnoty nových typů jsou přes 90%. Ne, budovat nové VVER nehodláme, ...Zobrazit celý příspěvek

    Inu, CELKOVÁ využitelnost i takových prastarých VVER-440 bloků je nikoliv 80 ale 85%... aktiálně dosahované hodnoty nových typů jsou přes 90%.
    Ne, budovat nové VVER nehodláme, takže 5 jich nikdy nebude, a už vůbec ne 5 dalších :)Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     08:16 26.03.2023

     Opět omyl, ty staré VVER měli 440MW výkonu. Přitom je snaha začít budovat elektrárny (bloky) z výkonem mezi 50-300MW. Od velkých zdrojů je ústup. Takže, kolik to je bloku z ...Zobrazit celý příspěvek

     Opět omyl, ty staré VVER měli 440MW výkonu. Přitom je snaha začít budovat elektrárny (bloky) z výkonem mezi 50-300MW. Od velkých zdrojů je ústup.

     Takže, kolik to je bloku z výkonem 100MW si snad dokážete spocitat sam. Ale je to sakra viccl než 5.

     Ps: Bloky VVER měli mít třeba v Maďarsku.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:25 26.03.2023

      A jaký blok loni připojily na Slovensku, respektive ještě připojí?

      A jaký blok loni připojily na Slovensku, respektive ještě připojí?

     • SYN_
      10:47 26.03.2023

      Jo jenže SMR je do značné míry módní hype (možná to má jakoustakous myšlenku v oblasti ceny při potenciální "sériové" výrobě převážně v továrně) a mnozí doufají v obejítí "tvrdé" ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo jenže SMR je do značné míry módní hype (možná to má jakoustakous myšlenku v oblasti ceny při potenciální "sériové" výrobě převážně v továrně) a mnozí doufají v obejítí "tvrdé" blokády velkých bloků z pozice zelenomozků...

      O 100M blocích v česku nikdo neuvažuje, něco co MOŽNÁ dojde do fáze bližší realizaci je 300MW blok v Temelíně... (a myslím si o tom to že to má šanci JEDINĚ pokud se bude jednak o "demo" blok některého významného hráče v tomto sektoru, aby měl silnou motivaci to "dotáhnout" v konečném čase a s ne-astronomickými náklady)

      Paks II je "poněkud jiný beast" s reaktory VVER-1200

      No a jistě víte že výstavba "druhé fáze" Mochovců (bloky 3+4) započala 27. ledna 1987 ještě hluboko za socializmu, a je tedy dávným pohrobkem. Další bloky tohoto typu už skutečně rozestavěné nejsou...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      12:39 26.03.2023

      SYN_: Ano, technologie založena na tom, že bude obcházet bezpečnostní předpisy. To je opravdu cesta ke světlem zítkům.. Zelenou blokádu si to užije díky tomu v plné síle. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_: Ano, technologie založena na tom, že bude obcházet bezpečnostní předpisy. To je opravdu cesta ke světlem zítkům..

      Zelenou blokádu si to užije díky tomu v plné síle.

      Ale uvažuje, pokud se bavíme o nahrade teplaren, výrobě vodíku, a jich průmyslových provozech.

      V Temeline to bude fakticky pouze demonstrator, místo velkého budoucího bloku :(

      Psal jste o VVER...

      Taky se dostavit nemuseli. Ale, ano stále platí, že tak velké bloky se neplánuji (i kdyz je tu jista snaha to zmenit, ale jak dopadne si pockame). Spise jsou vize o menších.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      17:19 26.03.2023

      Stačí tato dvě slova "světlé zítřky" a jsi jasný jako rudá záře nad bruselem.

      Stačí tato dvě slova "světlé zítřky" a jsi jasný jako rudá záře nad bruselem.

     • Jirosi
      14:20 27.03.2023

      Pavel1: Vzhledem k tomu, že ta věta je myšlena jako sarkasmus..

      Pavel1: Vzhledem k tomu, že ta věta je myšlena jako sarkasmus..

     • Pavel 1
      19:35 29.03.2023

      Takže celé tvé soustavné lezení do zadku oze tunelářům a propagování technologicky a ekonomicky neživotaschopných konceptů, závislých na dotacích, je vtip, jirosi. Obdivuji to, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Takže celé tvé soustavné lezení do zadku oze tunelářům a propagování technologicky a ekonomicky neživotaschopných konceptů, závislých na dotacích, je vtip, jirosi. Obdivuji to, že ses dokázal tak dlouho přetvařovat.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:39 30.03.2023

      Pavel1: Alespoň si přečtěte to na co reagujete. Než začněte urážet. Technologie SNR potřebuje změnu předpisů. Samozřejmě i SNR mohou plnit stávající bezpečnostní požadavky jako ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1: Alespoň si přečtěte to na co reagujete. Než začněte urážet.

      Technologie SNR potřebuje změnu předpisů.
      Samozřejmě i SNR mohou plnit stávající bezpečnostní požadavky jako velké bloky, ale pak se prostě nevyplatí je stavět.

      Tady se můj názor nezměnil, ani nedošlo k žádné otočné. Pouze stále řešení založené má snížené bezpečnosti nepovažuji za dobré.

      Vím, že EU dočasně zařadila JE mezi podporované zdroje. Ale zrovna termín OZE bych u nich nepoužil.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      20:51 31.03.2023

      Jaké urážení, jirosi. Jsi tajný agent mezi oze tuneláři. James bond hadra. Mimochodem, čo si predstavuješ pod takýmto pojmom SNR?

      Jaké urážení, jirosi. Jsi tajný agent mezi oze tuneláři. James bond hadra. Mimochodem, čo si predstavuješ pod takýmto pojmom SNR?

  • Poly
   19:29 25.03.2023

   Aktuálně nemáme možnosti, než vodík vyrobit jinde a dovézt do EU. Nicméně více než vodík mi v tomto případě vychází syntetické plynné palivo. Lze tam uskladnit více energie na ...Zobrazit celý příspěvek

   Aktuálně nemáme možnosti, než vodík vyrobit jinde a dovézt do EU. Nicméně více než vodík mi v tomto případě vychází syntetické plynné palivo. Lze tam uskladnit více energie na jednotku objemu a hmotnosti a k tomu není potřeba extrémně nízké teploty a vysokého tlaku + palivo pro loď.

   Obávám se však, že dojde k tomu, že jak EU miluje instantní fofr řešení, tak to tím skončí. Výroba přímo v EU je běh na dlouhou trať a od počátku investice bude trvat i desetiletí, než začne výroba ve velkém.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    21:42 25.03.2023

    Investice v Eu není problém. Problém je nejistý odběr. Konkurenční řešení jsou příliš velká konkurence. Dříve se mluvilo o vodíku pro dopravu, ale to je už dnes z většiny nesmysl. ...Zobrazit celý příspěvek

    Investice v Eu není problém. Problém je nejistý odběr. Konkurenční řešení jsou příliš velká konkurence.

    Dříve se mluvilo o vodíku pro dopravu, ale to je už dnes z většiny nesmysl. Jak dlouho to bude trvat u dalších aplikací?

    Jediný opravdu poměrně dobrý smysl to na pro slouhodobe ukládání. Ale opět, kdo ty investice pokryje, když prije výhodnější rechnologie?Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     08:56 26.03.2023

     Evropa je diky německému ekofasismu jedním z nejhorsich investičních regionů. Německý ekofasismus by měl být postaven mimo zákon stejně jako komunismus a nacionální socialismus.

     Evropa je diky německému ekofasismu jedním z nejhorsich investičních regionů. Německý ekofasismus by měl být postaven mimo zákon stejně jako komunismus a nacionální socialismus.

     • Jirosi
      12:29 26.03.2023

      Zajímavé, že tu třeba Tesla dokázala postavit továrnu jen za 2x delší dobu než v Číně... a to přímo v Německu.
      Nemusela utéct ani do Pl/CR, atd.

      Zajímavé, že tu třeba Tesla dokázala postavit továrnu jen za 2x delší dobu než v Číně... a to přímo v Německu.
      Nemusela utéct ani do Pl/CR, atd.

     • Pavel 1
      17:15 26.03.2023

      Představa "2 x delší doby" jako investičního terna je fakt pro smích.

      Představa "2 x delší doby" jako investičního terna je fakt pro smích.

     • Jirosi
      18:09 26.03.2023

      Pavel 1: Pokud chcete žít v zemi, kde vám obestsvi dálnici kolem domu... je to čistě vaše volba. Ps: Větší část prodloužení připadala na postavení podstatně větší továrny, než ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel 1: Pokud chcete žít v zemi, kde vám obestsvi dálnici kolem domu... je to čistě vaše volba.

      Ps: Větší část prodloužení připadala na postavení podstatně větší továrny, než měli původní žádost.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      21:35 26.03.2023

      Zřejmě ti nedošlo, že se sám jsi nadnesl téma "doba stavby", nikoli doba povolovacího procesu a vypořádání námitek veřejnosti. Trochu logiky do toho blábolení, jirosi.

      Zřejmě ti nedošlo, že se sám jsi nadnesl téma "doba stavby", nikoli doba povolovacího procesu a vypořádání námitek veřejnosti. Trochu logiky do toho blábolení, jirosi.

     • Jirosi
      22:02 26.03.2023

      Pavel 1: Doba stavby = od záměru k první produkci. V tom je překvapivě i to povolení, a posouzení budoucí stavby. Pokud zásadně změníte svůj záměr, pak si prostě dáte 2x.

      Pavel 1: Doba stavby = od záměru k první produkci. V tom je překvapivě i to povolení, a posouzení budoucí stavby. Pokud zásadně změníte svůj záměr, pak si prostě dáte 2x.

     • Pavel 1
      19:38 29.03.2023

      Doba stavby = doba od vykopání základů do posledních dokončovacích prací. Nemusí se ti to líbit, nemusíš s tím souhlasit, ale to je tak jediné co s tím můžeš dělat jirosi.

      Doba stavby = doba od vykopání základů do posledních dokončovacích prací. Nemusí se ti to líbit, nemusíš s tím souhlasit, ale to je tak jediné co s tím můžeš dělat jirosi.

     • Jirosi
      11:41 30.03.2023

      Pavel1: Když si to myslíte je to vaše věc. Firmy zajímá, kdy od záměry začnou vyjíždět výrobky, nikoliv kdy reálně začnou kopat/nebo stavba je hotová.

      Pavel1: Když si to myslíte je to vaše věc. Firmy zajímá, kdy od záměry začnou vyjíždět výrobky, nikoliv kdy reálně začnou kopat/nebo stavba je hotová.

     • Pavel 1
      20:54 31.03.2023

      Bavíme se o lexikálním významu pojmu doba stavby. Nikoli o tom, co koho zajímá, jirosi.

      Bavíme se o lexikálním významu pojmu doba stavby. Nikoli o tom, co koho zajímá, jirosi.

   • SYN_
    03:34 26.03.2023

    Vodík plně splňuje definici "synthetic fuel", tedy vodík JE jedním ze syntetických paliv. O co je jednodušší jeho produkce (elektrolýza), o to složitější je jeho skladování a ...Zobrazit celý příspěvek

    Vodík plně splňuje definici "synthetic fuel", tedy vodík JE jedním ze syntetických paliv. O co je jednodušší jeho produkce (elektrolýza), o to složitější je jeho skladování a distribuce, a ani využívání není úplně jednoduché...Skrýt celý příspěvek

 • danny
  12:39 24.03.2023

  Tak se tady jako jeden konzervativec vybleju. Ale bohužel zlozvyku počítat u každé investice náklady, vyhodnocovat rizika a hledat za ní business case se už asi nezbavím. Vodík je ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak se tady jako jeden konzervativec vybleju. Ale bohužel zlozvyku počítat u každé investice náklady, vyhodnocovat rizika a hledat za ní business case se už asi nezbavím.
  Vodík je super, ale má pár nepříjemných fyzikálních vlastností. Např. malá hustota + je strašně malinkej. Takže se s ním manipuluje pod vysokým tlakem + má tendence prostupovat skrz stěnu skladovacích nádob. To dost omezuje smysluplné aplikace. Např. se moc nehodí pro individuální dopravu, nic moc pro lokální vytápění, vlhké sny jsou také lokální malovýroba z přebytů větrníků a solárů, dost komplikovaná je přeprava a distribuce.
  Průmyslové využití, vlaková doprava, speciální vozidla v logistických centrech atd... (vše, co je 24 hodin v provozu a průběžné ztráty nevadí) super. Ale tam narážíme na cenu. Ono totiž když se koupí zemní plyn nebo uhlí, to se někam dopraví, dodá se do toho energie, aby vznikl vodík, ten se pak namíchá v rámci greenwashingu s příměsí nějakého ekoproduktu, tak to prostě musí být výrazně dražší, než to původní fosilní palivo (a to nepočítám odpisy nově budované infrastruktury).
  A teď ten hlavní problém. Na výrobu vodíku je potřeba ENERGIE. Vidíte někde v EU rozestavěných min. 40 temelínských reaktorů? Já ne. Snad všichni mají v energetické koncepci do r, 35, že budou elektřinu dovážet. Takže mě z toho nevychází nic jiného, než deindustrializace Evropy. To ostatně při násobně dražších cenách produkce oceli, hliníku atd... nebude tak těžké. Pak možná něco zbude i na výrobu vodíku pro folklorní účely.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   13:24 24.03.2023

   Vzpomínáte kolik na burze stál ten levny zemní plyn ani ne půl roku zpět. A to jsme stále v jeho těžbě nad naší spotřebou. Kam se bude asi pohybovat cena, pokud začne poptávka ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzpomínáte kolik na burze stál ten levny zemní plyn ani ne půl roku zpět. A to jsme stále v jeho těžbě nad naší spotřebou.
   Kam se bude asi pohybovat cena, pokud začne poptávka prevysovat spotřebu?

   PS: Ono se to špatně poslouchá, ale třeba CR je celou svou existenci dovozcem energii. Jenže, tohle se nikde nepise. Proč...
   Nebo kde jsou ta ložiska zemního plynu, a ropy pro naše potřeby (MND pokrývá těžbou sotva 3%).Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    09:24 25.03.2023

    Eh, ta zmiňovaná MND se sice prohlašuje za českou firmu a zároveň za producenta (těžba) plynu, ale když za ně udeříte (jsem jejich zákazník, takže jsem to uděla hodně "vlezle") tak ...Zobrazit celý příspěvek

    Eh, ta zmiňovaná MND se sice prohlašuje za českou firmu a zároveň za producenta (těžba) plynu, ale když za ně udeříte (jsem jejich zákazník, takže jsem to uděla hodně "vlezle") tak z nich vyleze že těžba probíhá formou podílu na vrtech v Azerbajdžánu...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:43 25.03.2023

     Tím je to ještě horší, tzn. Domácí těžká ještě nižší podíl.

     Tím je to ještě horší, tzn. Domácí těžká ještě nižší podíl.

  • Marlow
   14:15 24.03.2023

   Kdyz jsem v diskusich pod hejty na migranty z Afriky psal ze jednou asi budem migrovat my tam si lidi klepali na celo.

   Kdyz jsem v diskusich pod hejty na migranty z Afriky psal ze jednou asi budem migrovat my tam si lidi klepali na celo.

   • DanCZer
    18:01 24.03.2023

    Klepal bych si i dnes - To že někde v Africe vzniknou ostrůvky prosperity bohužel neřeší jejich problém - příliš velkou porodnost, nízké vzdělání a fakt, že tamní státy jsou ...Zobrazit celý příspěvek

    Klepal bych si i dnes - To že někde v Africe vzniknou ostrůvky prosperity bohužel neřeší jejich problém - příliš velkou porodnost, nízké vzdělání a fakt, že tamní státy jsou slepence kmenových území, které se často přímo nenávidí. Schopnost Afriky fungovat tak, jak to známě v Asii, Evropě či v Americe je ještě příliš daleko.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:17 24.03.2023

     Ale on to myslel trošku jinak l.

     Ale on to myslel trošku jinak l.

  • Poly
   22:09 24.03.2023

   Vodík se špatně skladuje a proto by se neměl moc převážet tak, aby se musel stláčet. Čili vyrobit a pustit přímo do trubek. Což je jednoduché, pokud ho lze smísit s jiným plynem - ...Zobrazit celý příspěvek

   Vodík se špatně skladuje a proto by se neměl moc převážet tak, aby se musel stláčet. Čili vyrobit a pustit přímo do trubek. Což je jednoduché, pokud ho lze smísit s jiným plynem - pro tepelné využití se počítá smíchání se zemním plynem a následná distribuce směsi cca do 75/25 ke spotřebitelovi. Je to vcelku bezproblémový přechod. Paradoxní je fakt, že se s tímto počítá už dlouhé roky, protože všechny nově vyráběné spotřebiče jsou povinně zkoušeny pro spalování plynu, který obsahuje přes 20 % vodíku. Staré spotřebiče mají problém s prošlehnutím kolem 20 % obsahu vodíku.

   Palivové články a s tím spojené stlačování plynu pro dopravuje je podle mě pase. Vymysleli si to sami výrobci, protože v nízkoemisní dopravě zaspali, baterie neuměli, ale s vodíkem už nějaké zkušenosti měli. Historie jak se vodík dostal do světa automobilů je vcelku zajímavé téma na jiný příspěvek. Proto vidíme nápady předražených aut s palivovým článkem s absurdně drahým palivem.

   Fosilní paliva prostě levná jsou a dlouho budou. V tržním kolečku výroby a disribuce energií v případě bezemisních energií chybí "zisk za bezemisnost" ten naopak okrádá o zisk. Čili bez dotace to nikdo dělat nechce. Trh to nevyřeší, byť je všemocný, protože fyzika je ještě mocnější. Na druhou stranu, stejně máme ztenčující se zásoby uhlí, plynu hovnonulanic (nepočítám břidlicový), ropa taky žádná hitparáda, takže jako zase nám toho tak moc nezbývá.

   Vodík lze z vody vyrobit různými technologiemi. Elektrolýza není jedinou možností. Jednou z hlavních je z nich je elektrochemická výroba z vody a oxidu siřičitého. K tomu je třeba velmi vysoká teplota spousta tepla. Vývoj HTGR se v Evropě zastavil. Naopak v Číně HTGR resp VHTR pokračuje a pracuje výkonný demonstrátor. Jeho parametry k tomu vybízejí. V Japonsku demonstrátor je, jenže mizerná Fukušima zatla tipec rozjeté japonské nukleární mašinérii. Japonsko plyn dováží na lodích. Čína dováží na lodích a trubkami z nestabilního banánu na východě. Oběma zemím docvaklo, k čemu musí směřovat.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    23:24 24.03.2023

    Jojo, máš ve všem pravdu... Žádná snadná řešení.

    Jojo, máš ve všem pravdu... Žádná snadná řešení.

    • Jirosi
     01:12 25.03.2023

     Nikdo neříká, že to bude snadné. Ale pouze, že je to potřeba.

     Nikdo neříká, že to bude snadné. Ale pouze, že je to potřeba.

   • SYN_
    09:36 25.03.2023

    Ač celkem souhlasím, je fakt že pro použití v dopravě (palivový článek + tlakové nádrže) je situace poměrně zralá už dneska, POKUD by byl dostatek/přebytek vodíku. Ty nádrže a ...Zobrazit celý příspěvek

    Ač celkem souhlasím, je fakt že pro použití v dopravě (palivový článek + tlakové nádrže) je situace poměrně zralá už dneska, POKUD by byl dostatek/přebytek vodíku. Ty nádrže a článek nejsou o nic těžší ani dražší než baterky (tedy pokud se nadále budeme snažit o kvadraturu kruhu pomocí 100% elektrických vozidel namísto rozumnějšího "statistického" přístupu kdy by se pomocí citelně menších baterek (řádově 10kWh, nějaká čtvrtina toho co se tam pokouší narvat dneska) pokryla velká část lokálních "pojížděk" typu dojíždění do zaměstnání/jízda pro nákup do supermarketu/rozvážení dětí do kroužků, a "dálkové" jízdy by probíhaly klasicky jako doposud na palivo, jen s lepším využitím věcí jak podpora elektromotoru při rozjezdech a rekuperace při brždění).

    Samozřejmě "vodíkový cyklus" má už od základu teoretickou účinnost maximálně 50% (efektivita palivového článku, výš nepustí) mínus nevyhnutelné ztráty při stlačování vodíku (hned po výrobě na uskladňování cca. 30-35MPa, posléze při čerpání do vozidel na 70MPa (700 atmosfér) kromě autobusů, ty jsou dostatečně velké na to aby používaly "jen" těch 35MPa, kdežto u baterek není teoretický problém to dotáhnout někam k 90%. Tím chci říct že "fungovat" ten vodík jakžtakž může už dnes, ale bude to zase takový "rozhazovačný" cyklus podobný jako byly klasické spalovací motory na ropné produkty...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:28 25.03.2023

     Ale ono to funguje, dokonce existují i seriove vyrabena auta. https://www.hyundai.com/cz/mod... Jen to nedáva smysl, nejen zákazníkům. Ale ani výrobcům. Každý kdo umí ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale ono to funguje, dokonce existují i seriove vyrabena auta. https://www.hyundai.com/cz/mod...

     Jen to nedáva smysl, nejen zákazníkům. Ale ani výrobcům. Každý kdo umí trošku počítat dá raději peníze do BEV.Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     19:43 25.03.2023

     Zralá je, ale prozatím ne levná. Palivo levné nebude nikdy. A smysl vodíkových stanic rozesetých po zemích už vůbec ne. Fyzika se prostě ošulit nedá. Porovnání efektivity ...Zobrazit celý příspěvek

     Zralá je, ale prozatím ne levná. Palivo levné nebude nikdy. A smysl vodíkových stanic rozesetých po zemích už vůbec ne. Fyzika se prostě ošulit nedá.

     Porovnání efektivity jednotlivých paliv se hodnotí "energy to wheel".
     Víc než slova ukáže jednoduchá obrázek:

     https://www.volkswagenag.com/c...

     A to tam dávají vodíkovým autům krásnou optimistickou účinnost. Vyrobit kvanta vodíku zeleně by jsme museli vyrábět i mimo EU zcela určitě minimálně dvě desetiletí a to v případě, že se začne skutečně něco dít a ne pouze skládat panely a větrníky.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:48 25.03.2023

      Vtipný na tom je, že se tu stále mluví o potřebě budovat energetické zdroje mimo EU pro alternativy BEV. Oproti tomu jsou lidé co mají celý ten cyklu pro BEV (panel, stridac, ...Zobrazit celý příspěvek

      Vtipný na tom je, že se tu stále mluví o potřebě budovat energetické zdroje mimo EU pro alternativy BEV.

      Oproti tomu jsou lidé co mají celý ten cyklu pro BEV (panel, stridac, wallbox, auto) doma a fungují tak.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  12:19 24.03.2023

  Vždy hrozhoduje cena. Vodík bude jen tam kde to nezle vyřešit jinak. "Podle IEA bude nízkoemisní výroba oceli s využitím vodíku v Evropě o 30 – 40 % dražší než v Africe, Číně ...Zobrazit celý příspěvek

  Vždy hrozhoduje cena.
  Vodík bude jen tam kde to nezle vyřešit jinak.

  "Podle IEA bude nízkoemisní výroba oceli s využitím vodíku v Evropě o 30 – 40 % dražší než v Africe, Číně nebo Indii."

  U tohle přemýšlím pro koho to píše?
  Ono je to dnes jinak? (Víme, že to je převážně podporou třeba Čínská vlády daným odvětvím, nikoliv levnější výrobou viz. USA cla)Skrýt celý příspěvek

  • DanCZer
   18:02 24.03.2023

   Hlavně vyrábět ocel bez emisí CO2 nejde...

   Hlavně vyrábět ocel bez emisí CO2 nejde...

 • Tom90
  11:20 24.03.2023

  Jenze je vodik a potom ten "spravnej" zelenej vodik, pokud se budeme bavit o uhlikove neutralite do roku 2050. V tuhle chvili je to takovej ten "hype" a z medii apod. to vypada, ...Zobrazit celý příspěvek

  Jenze je vodik a potom ten "spravnej" zelenej vodik, pokud se budeme bavit o uhlikove neutralite do roku 2050.

  V tuhle chvili je to takovej ten "hype" a z medii apod. to vypada, ze to nema chybu, je to super a vse to vyresi. Nicmene uz se potichu zacinaji objevovat prakticke otazky - napr. co ta vodni para, ktera je sklenikovym plynem a vznika spalovanim vodiku? I slavna vyjadreni Airbusu o tom jak bude vyrabet letadla na vodik do roku 2035 jsou samotnym Airbusem korigovana a Airbus uznava, ze to budou letadla max pro regionalni/kratke linky. Boeing do toho nejde vubec a spoleha na SAF.

  A nakonec studie The Royal Society, ktera tak optimisticka (nejen k vodiku) neni a ukazuje, ze skutecna cesta k te uhlikove neutralite a udrzitelnosti bude mnohem komplikovanejsi.

  https://royalsociety.org/-/med...

  Vytrzeno ze studie:
  ...The pathways to decarbonisation are different in different parts of the world and there is a need to encourage the best solution for each region / place rather than a one solution fits all...Skrýt celý příspěvek

  • major
   12:50 24.03.2023

   Až nato, že množstvo pary v atmosfére závisí od teploty - takže nie, vodná para klímu neovláda: furt je to to ...Zobrazit celý příspěvek

   Až nato, že množstvo pary v atmosfére závisí od teploty - takže nie, vodná para klímu neovláda: furt je to to CO2:
   https://www.acs.org/climatesci...

   Okolo vodíka je hype - v prípade ukladania prebytočnej energie je to ale možno cesta (tam nízka efektivita až tak neprekáža).Skrýt celý příspěvek

   • Tom90
    10:40 25.03.2023

    V principu souhlasím, nicméně zapomněl jsem zmínit, že jsem měl na mysli především vodní páru, která vznikne spalováním vodíku v případě letadel ve větších výškách a což nakonec ...Zobrazit celý příspěvek

    V principu souhlasím, nicméně zapomněl jsem zmínit, že jsem měl na mysli především vodní páru, která vznikne spalováním vodíku v případě letadel ve větších výškách a což nakonec způsobuje vznik tzv. contrails, které mají vliv na oteplování planety.

    https://www.imperial.ac.uk/new... Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:39 25.03.2023

     Spalovací čehokoliv způsobuje za vhodných podmínek "contrails". Celkem by mě zajímalo, jak mraky může ohřívat vzduch. Když odráží záření, a současně z principu odsava okolní teplo ...Zobrazit celý příspěvek

     Spalovací čehokoliv způsobuje za vhodných podmínek "contrails".

     Celkem by mě zajímalo, jak mraky může ohřívat vzduch. Když odráží záření, a současně z principu odsava okolní teplo so vyšich vrstev. To je přece základní princip fungování ochlazování planety (voda se zahřívá na povrchu, následně stoupá jako para. Aby při kondenzaci na kapky odevzdala teplo vyšším vrstvám)Skrýt celý příspěvek

     • major
      16:21 27.03.2023

      Odrážajú žiarenie späť na zem (viac než ho odrazia do vesmíru). Že contrails, ktoré sú momentálne v atmosfére prispievajú k otepľovaniu viac než všetko CO2 doteraz vypustené zo ...Zobrazit celý příspěvek

      Odrážajú žiarenie späť na zem (viac než ho odrazia do vesmíru). Že contrails, ktoré sú momentálne v atmosfére prispievajú k otepľovaniu viac než všetko CO2 doteraz vypustené zo všetkých lietadiel od vzniku lietania.

      Akurát CO2 zostane v atmosfére stovky rokov, mraky sa rozplynú do niekoľkých hodín ("stačí" okamžite prestať lietať a je po probléme, vypustené CO2 ale nezmizne). Navyše (ako som písal) sa neformujú vždy, takže by pomohlo preplánovanie letov. A tento problém hlavne nie je o vodíkovej ekonomike ako takej.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:54 27.03.2023

      Major: Záření odráží vodní para ve vzduchu. Ale ta tam je bez ohledu na průlet letounu. Průlet letounu způsobí jeji kondenzaci. Kondenzace odevzdá teplo páry do vzduchu. Tzn. ...Zobrazit celý příspěvek

      Major: Záření odráží vodní para ve vzduchu. Ale ta tam je bez ohledu na průlet letounu. Průlet letounu způsobí jeji kondenzaci.

      Kondenzace odevzdá teplo páry do vzduchu. Tzn. Dojed e uvolnění tepla tím ho vydaří do vesmiruSkrýt celý příspěvek

    • major
     16:02 27.03.2023

     Contrails: - týka sa to len kondenzácie vodnej pary vo veľkých výškach (takže sa bavíme len o využití vodíka v leteckej doprave) - deje sa to len niekedy, väčšinou sa stopy rýchlo ...Zobrazit celý příspěvek

     Contrails:
     - týka sa to len kondenzácie vodnej pary vo veľkých výškach (takže sa bavíme len o využití vodíka v leteckej doprave)
     - deje sa to len niekedy, väčšinou sa stopy rýchlo rozplynú (dnes 80-90% vplyvu na klímu pramení z 5-10% letov): šlo by výrazne obmedziť zmenou letových plánov problematických letov

     https://edition.cnn.com/travel... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:49 27.03.2023

      Contrails nevznikají jen ze spalování vodíku...
      Vznikají na základě změny tlaku a teploty. Ano, u vodní páru produkující motoru bude tento jev silnější.

      Contrails nevznikají jen ze spalování vodíku...
      Vznikají na základě změny tlaku a teploty. Ano, u vodní páru produkující motoru bude tento jev silnější.

 • Upgrade
  08:53 24.03.2023

  To tu zase bude od konzervatincov nablito, ale predstavte si svet, v ktorom vsetko bezi na JE/OZE/vodik a Rusi nemaju co predavat.

  To tu zase bude od konzervatincov nablito, ale predstavte si svet, v ktorom vsetko bezi na JE/OZE/vodik a Rusi nemaju co predavat.

  • Pavel 1
   10:36 24.03.2023

   Problém není vodík, problém jsou regulace a dotace, kterým se nejen vodík vynucuje. Opravdu nejde o konzervatismus ale o to, že ekonomiku nelze očůrat.

   Problém není vodík, problém jsou regulace a dotace, kterým se nejen vodík vynucuje. Opravdu nejde o konzervatismus ale o to, že ekonomiku nelze očůrat.

   • Marlow
    11:35 24.03.2023

    CR ma HDP cca 5 bln korun, stát přerozděluje cca 2 bln. Temer polovina toho co se v CR deje je centrálne plánováno státem coz není nic jiného než ocuravani ekonomiky.

    CR ma HDP cca 5 bln korun, stát přerozděluje cca 2 bln. Temer polovina toho co se v CR deje je centrálne plánováno státem coz není nic jiného než ocuravani ekonomiky.

    • Jirosi
     12:09 24.03.2023

     On netuší, že bez EU by míra dotaci nasobne vzrostla. Protože vyspělé země mají fakticky neomeze rozpočty, a nám nezbude než se přizpůsobit, nebo naše producenty nechat padnout.

     On netuší, že bez EU by míra dotaci nasobne vzrostla. Protože vyspělé země mají fakticky neomeze rozpočty, a nám nezbude než se přizpůsobit, nebo naše producenty nechat padnout.

     • Pavel 1
      13:25 24.03.2023

      Neomezená je jen lidská hloupost, že jirosi. Producenti závislí na dotacích nejsou producenti ale pobírači dotací. Přizpůsobit se dotacím a regulacím znamená přizpůsobit rozpočet ...Zobrazit celý příspěvek

      Neomezená je jen lidská hloupost, že jirosi. Producenti závislí na dotacích nejsou producenti ale pobírači dotací. Přizpůsobit se dotacím a regulacím znamená přizpůsobit rozpočet italskému a řeckému vzoru.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:05 24.03.2023

      Hloupost je myslet si, že ostatní budou hrát dle našich pravidel.

      Hloupost je myslet si, že ostatní budou hrát dle našich pravidel.

     • Pavel 1
      08:24 25.03.2023

      Hloupost je myslet si, že socialistická pravidla někdy fungovaly.

      Hloupost je myslet si, že socialistická pravidla někdy fungovaly.

     • Jirosi
      15:40 25.03.2023

      Pavel1: Takze ten, svět okolo čas založený na socialistických pravidlech nefunguje?

      Pavel1: Takze ten, svět okolo čas založený na socialistických pravidlech nefunguje?

     • Pavel 1
      16:49 26.03.2023

      Netuším co je to "okolo čas". Nejspíš příznak tvojí grafomanské hysterie. Jak nefunguje dotační socialismus jsme viděli například po té co byl protlačena dotační zhovadilost s ...Zobrazit celý příspěvek

      Netuším co je to "okolo čas". Nejspíš příznak tvojí grafomanské hysterie. Jak nefunguje dotační socialismus jsme viděli například po té co byl protlačena dotační zhovadilost s názvem zákon č. 180/2005 Sb.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:13 26.03.2023

      A co na tom zákonů z principu nefungovalo?
      Jak se projevil krach způsobeni tím zákonem?

      A co na tom zákonů z principu nefungovalo?
      Jak se projevil krach způsobeni tím zákonem?

     • Pavel 1
      21:37 26.03.2023

      Když se musíš ptát, tak není divu, že zde takto žvaníš z cesty.

      Když se musíš ptát, tak není divu, že zde takto žvaníš z cesty.

     • Jirosi
      22:05 26.03.2023

      Pavel 1: Takze, to vlastně prošlo... oni i ty dopady co lidé často opakuji neodpovídají. Protože jim je líto si přečíst co v tom zákonů je. Ano, ve skutečnosti ten zákon nebyla ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel 1: Takze, to vlastně prošlo... oni i ty dopady co lidé často opakuji neodpovídají. Protože jim je líto si přečíst co v tom zákonů je.

      Ano, ve skutečnosti ten zákon nebyla chyba. Chyba byla až následně. Jenže, to také chce něco o tom vědět.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      19:42 29.03.2023

      Přesně tak, jirosi, nic o tom nevíš. Chyba vznikla už německou představou, že nalitím bilionů do oze kanálu lze očůrat techniku a ekonomiku. Tunel za bilion č. 180/2005 Sb. vznikl ...Zobrazit celý příspěvek

      Přesně tak, jirosi, nic o tom nevíš. Chyba vznikla už německou představou, že nalitím bilionů do oze kanálu lze očůrat techniku a ekonomiku. Tunel za bilion č. 180/2005 Sb. vznikl přesně v okamžiku, kdy se dostal do české legislativy.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:51 30.03.2023

      Pavel1: Fakt se potřebujete ztrapnovat? Ten zákon platil bez problemu skoro dva roky. Až potom pomocí přílohu došlo ke skokvemu zvýšení výkupní ceny. Což, udělalo ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1: Fakt se potřebujete ztrapnovat?
      Ten zákon platil bez problemu skoro dva roky. Až potom pomocí přílohu došlo ke skokvemu zvýšení výkupní ceny. Což, udělalo sekeru(tunel)

      Ale ta podpora ma svoje limity. Tedy nelze nesmyslné protáhnout platby do budoucnosti a pak říct, že ten dopad je...Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      21:01 31.03.2023

      Takovou míru sebekritiky, bych od tebe ztrapňující se jirosi, nečekal. Tvoje představa pojmu "bez problému" je pro smích. Zjisti si co bylo příčinou této dotační oze katastrofy. ...Zobrazit celý příspěvek

      Takovou míru sebekritiky, bych od tebe ztrapňující se jirosi, nečekal. Tvoje představa pojmu "bez problému" je pro smích. Zjisti si co bylo příčinou této dotační oze katastrofy. Pro lopaty řečeno, byl to státem garantovaný zisk na léta pro soukromé společnosti a naprostá nepružnost. Což vyplývalo přímo z koncepce a textu tohoto paskvilu německého tělocvikáře.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel 1
     13:20 24.03.2023

     .... zřejmě jsem měl (hlavně pro nechápajícího jirosiho) pokračovat. Enonomiku nelze očůrat bez vážných škod.

     .... zřejmě jsem měl (hlavně pro nechápajícího jirosiho) pokračovat. Enonomiku nelze očůrat bez vážných škod.

     • Jirosi
      15:05 24.03.2023

      Ano, nelze. Producenti bez dotaci budou nekonkurenceschopni = zkrachuji. Pokud si myslíte, že plná zavyslost na dovozu třeba potravin neskončí velkým pru.. tak je to čistě vás ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, nelze. Producenti bez dotaci budou nekonkurenceschopni = zkrachuji.
      Pokud si myslíte, že plná zavyslost na dovozu třeba potravin neskončí velkým pru.. tak je to čistě vás názor.

      Jak rychle lidé zapomínají, že tu byl levny dodavatel plynu, proto nebyli potřeba "dotovat" stavbu potrubí, LNG terminálu, atd. Vždyť je tak ekonomický super. A pak se ten levny plyn kamsi ztratil.
      Ještě, že jsme stihly neohnout ekonomiku...Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      17:01 24.03.2023

      ... a vzápětí zkrachuje stát, protože firmy platící daně přestanou existovat. Jestli lidé na něco zapomínají, tak na to, že cena kg zemního plynu i utržená ze řetězu ceně vodíku ...Zobrazit celý příspěvek

      ... a vzápětí zkrachuje stát, protože firmy platící daně přestanou existovat. Jestli lidé na něco zapomínají, tak na to, že cena kg zemního plynu i utržená ze řetězu ceně vodíku ani nedýchala na záda.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:14 24.03.2023

      Dotace jsou tu přes 100.let, a státy krachovali před tím, i potom... Měl bych otázku, proč tu tedy i po sto letech dotaci ty firmy jsou, novd stále vznikají, a všechny platí ...Zobrazit celý příspěvek

      Dotace jsou tu přes 100.let, a státy krachovali před tím, i potom...

      Měl bych otázku, proč tu tedy i po sto letech dotaci ty firmy jsou, novd stále vznikají, a všechny platí daně?

      Že by realita míjela vaše prognózy?Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      08:22 25.03.2023

      Chápu, chceš řict že se nic nestane když zkrachuje automobilový průmysl a energetika nebo stát a spotřebitelé ale vodík tu bude ať to stojí co to stoji.

      Chápu, chceš řict že se nic nestane když zkrachuje automobilový průmysl a energetika nebo stát a spotřebitelé ale vodík tu bude ať to stojí co to stoji.

     • Jirosi
      15:47 25.03.2023

      Aby mohl zkrachovat automobilový průmysl, musely by lidé přijít o potřebu kupovat auta, analogicky energie, stát, spotřebitele. Vodík dávám smysl tam kde není alternativa (třeba ...Zobrazit celý příspěvek

      Aby mohl zkrachovat automobilový průmysl, musely by lidé přijít o potřebu kupovat auta, analogicky energie, stát, spotřebitele.

      Vodík dávám smysl tam kde není alternativa (třeba hute). Vše ostění pojede na přímo na elektrinu.
      Ano, zatím to vypadá jako vhodná technologie pro dlouhodobé ukládání. Ale to neznamená, že to tak musí být na vždy.
      Proto se přechod navodik řešit už cca 20.let, ale reálné se nic neděje. Automobilky raději investují do lepší návratnost slibujich technologií BEV.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      16:56 26.03.2023

      Samozřejmě, že lidé přijdou o "potřebu kupovat auta" i vše ostatní, když na to nebudou mít. (Mimochodem zkus ti krom základů ekonomie nastudovat taky základy českého jazyka.) Vodík ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě, že lidé přijdou o "potřebu kupovat auta" i vše ostatní, když na to nebudou mít. (Mimochodem zkus ti krom základů ekonomie nastudovat taky základy českého jazyka.)
      Vodík především NEDÁVÁ smysl, když díky nesmyslným regulacím v EU bude podstatně levnější dovést železo a ocel z číny nebo indie, kde nic takového praktikovat nebudou.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:16 26.03.2023

      Pavel1: Smysl dovézt vše s Číny dává už dnes(ekonomicky). Přesto se tak nedeje. Jasne, lidi přestanou kupovat auta. Stejně jako je nekupovali kolem roku 2000. Protože, v té době ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1: Smysl dovézt vše s Číny dává už dnes(ekonomicky). Přesto se tak nedeje.

      Jasne, lidi přestanou kupovat auta. Stejně jako je nekupovali kolem roku 2000. Protože, v té době byli "auta" (ty na které SŠ vzpomína jako super) k platu dražší než ty "drahe" BEV dnes.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      21:44 26.03.2023

      Tvoje dojmy co má či nemá smysl, jsou jako obvykle mimo mísu. Zkus příště věnovat formulaci myšlenky více snahy. Takhle to vypadá, že tvoje vypisování smysl nemá.

      Tvoje dojmy co má či nemá smysl, jsou jako obvykle mimo mísu. Zkus příště věnovat formulaci myšlenky více snahy. Takhle to vypadá, že tvoje vypisování smysl nemá.

     • Jirosi
      22:06 26.03.2023

      Napsal někdo kdo si myslí, že si lidé přestanou kupovat auta, atd...

      Napsal někdo kdo si myslí, že si lidé přestanou kupovat auta, atd...

     • Pavel 1
      19:44 29.03.2023

      "Napsal někdo" kdo ví, že na vodíkovou plečku za dva miliony spousta lidí mít nebude.

      "Napsal někdo" kdo ví, že na vodíkovou plečku za dva miliony spousta lidí mít nebude.

     • Jirosi
      11:42 30.03.2023

      Proč si kupovat vodikove auto za 2m, když se prodávají kvalitní BEV za milion, z levnějším palivem?

      Bohužel, nejsem proti BEV jako někdo.

      Proč si kupovat vodikove auto za 2m, když se prodávají kvalitní BEV za milion, z levnějším palivem?

      Bohužel, nejsem proti BEV jako někdo.

     • Pavel 1
      21:04 31.03.2023

      Za prvé, co je to bev? za druhé plečka za milion s katastrofickými užitnými vlastnostmi má být nějaké řešení, pro někoho kdo si může dovolit auto z druhé ruky do stotisíc?

      Za prvé, co je to bev? za druhé plečka za milion s katastrofickými užitnými vlastnostmi má být nějaké řešení, pro někoho kdo si může dovolit auto z druhé ruky do stotisíc?

    • Pavel 1
     16:49 24.03.2023

     Hloupost je myslet si, že "udržitenou" ekonomiku lze založit na lití peněz do nekonkurenceschopných a ztrátových odvětví.

     Hloupost je myslet si, že "udržitenou" ekonomiku lze založit na lití peněz do nekonkurenceschopných a ztrátových odvětví.

     • Jirosi
      18:07 24.03.2023

      Myslíte ztrativych odvětví jak vědecký výzkum jádra, a následná stavba JE?
      Nebo když se tyhle historické příklady už nesmí připomínat?

      Myslíte ztrativych odvětví jak vědecký výzkum jádra, a následná stavba JE?
      Nebo když se tyhle historické příklady už nesmí připomínat?

     • Pavel 1
      08:18 25.03.2023

      Pokud se jedná o nedávnou historii, jirosi, tak jaderná energetika byla vysoce zisková, a to až do okamžiku než jsme si ji brutálně zregulovali. Ostatně to bys měl znát, když jsi ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud se jedná o nedávnou historii, jirosi, tak jaderná energetika byla vysoce zisková, a to až do okamžiku než jsme si ji brutálně zregulovali. Ostatně to bys měl znát, když jsi fanda socialistického konceptu - funguje to, zreguluj to, když to nefunguje začni to dotovat.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:52 25.03.2023

      Pavel1: Omyl... ziskové bylo stavět elektrárny z nízkou bezpečnosti, kde riziko astronomických ztrát nešla celá společnost, zatím co zisk plynul jednotlivcům. (Kapitalizace zisku, ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1: Omyl... ziskové bylo stavět elektrárny z nízkou bezpečnosti, kde riziko astronomických ztrát nešla celá společnost, zatím co zisk plynul jednotlivcům. (Kapitalizace zisku, socializace ztrát v praxi)
      Ale tyto elektrárny jsou výsledky pěkně drahého vývoje, následně testu opět plně hrazené státem, kde návratnost nehrála roli.

      Samozřejmě pokud by na to někdo koukal vaší optikou, nikoliv optikou budoucí potřeby/přínosu. Tak by žádné JE nebyli.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      03:56 26.03.2023

      "Ale tyto elektrárny jsou výsledky pěkně drahého vývoje, následně testu opět plně hrazené státem, kde návratnost nehrála roli." No, a když jsme se konečně dohrabali do fáze kdy to ...Zobrazit celý příspěvek

      "Ale tyto elektrárny jsou výsledky pěkně drahého vývoje, následně testu opět plně hrazené státem, kde návratnost nehrála roli."
      No, a když jsme se konečně dohrabali do fáze kdy to skutečně poměrně dobře a spolehlivě funguje (mluvím o typech jako německý Konvoi z osumdesátek), zvedla se davová psychóza a UŽ POSTAVENÉ (proinvestované peníze i přírodní zdroje včetně produkce CO2 ze stavby) bloky v německu předčasně uzavřeli, a to ne potom co skončili s fosilní elektřinou, ale ještě bohatě předtím, aby to stihli (i když jen taktak) před velkým přiškrcením strýčka Putlera...
      Ostatně jediný skutečně vážný průser JE byl "Reaktor bolšoj moščnosti" bratrských tvůrců, motat do toho Fukušimu je dnešní sprostota, primární příčinou je přírodní katastrofa (tsunami) s více než 10k lidských obětí, a my řešíme její důsledky na JE které způsobili asi 1 oběť...
      Ano jistě, můžeme pak chtít po JE aby přežila vše včetně pádu asteroidu, který sice zničí vše živé na zemi, ale jaderka se bezpečně shutdownuje... To je extrémní ukázka nepoměru a hloupost.
      Ostatně mnohé jiné výtvory člověka dokáží být ještě více smrtící (vzpomeňme třeba Bhópál nebo přehradu Pan-čchiao - 26k přímých obětí a bůhvíkolik nepřímých, v roce 1975) a nepovažuje se to za důvod jejich nepoužívání...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:12 26.03.2023

      SYN_: Pokud si myslíte, že JE, popřípadě jaderný průmysl měl jen dvě nehody (Černobyl, Fukusima), pak máte spise značně mezery, než objektivitu. Přitom velke nehody a odepsani celé ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_: Pokud si myslíte, že JE, popřípadě jaderný průmysl měl jen dvě nehody (Černobyl, Fukusima), pak máte spise značně mezery, než objektivitu. Přitom velke nehody a odepsani celé JE máme i v CR.

      Ty jiné průmyslové nehody... ano měli tisíce obětí. Ale ty samé technologie provozujeme v Evropě bez takových nehod takoveho tozsahu... jak asi dopadne až takové zemi rozjedou JE? (Jasne, proč přemýšlet)Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      17:07 26.03.2023

      Tak bylo nebo nebylo ziskové stavět jaderné elektrárny. Už se konečně rozhodni jak to bylo, jinak budeš vypadat jako bývalý hradní čučkař, který měnil názor častěji než ponožky. ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak bylo nebo nebylo ziskové stavět jaderné elektrárny. Už se konečně rozhodni jak to bylo, jinak budeš vypadat jako bývalý hradní čučkař, který měnil názor častěji než ponožky.
      PLNĚ HRAZENÝ státem byl především výzkum v oblasti aerodynamiky, díky čemuž je tady nějaká větrná energetika (byť pochybného významu a účenosti), stejně tak plně hrazený státem byl kosmický výzkum, díky čemuž je zde nějaká fotovoltaická energetika (opět nevalného významu). O kapitalizaci zisků tady vykládat nemusíš. Anonymní solární tuneláři s neprůhlednými firmami na Kypru, by o tom jistě mohli říct podstatně více.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      17:16 26.03.2023

      Jirosi: A tím že jaderné technologie "potlačíme" v Evropě jakože nějak pomůžeme tomu že je nebudou nebezpečně používat jinde?? Anebo tomu naopak nahrajeme, tím že jsme zarazili ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: A tím že jaderné technologie "potlačíme" v Evropě jakože nějak pomůžeme tomu že je nebudou nebezpečně používat jinde?? Anebo tomu naopak nahrajeme, tím že jsme zarazili vývoj a holt se budou muset poohlédnout jinde, mnohé z nich například v Rusku???
      Ohledně té statistiky "bezpečného" používání technologií v Evropě, hm u nás máme na jedné straně INES-4 nehodu na A1čce, 2 oběti. Pak tu ovšem máme takové věci jako Záluží '74 (17 mrtvých, přes 8 miliard škody), Semtín '84 (5 mrtvých, půlka fabriky v čudu), Litvínov '96 (trvalo jim týden než to uhasili), Neratovice '02 (únik mj. 80t chlóru do vody při povodni, škoda za miliardu), Semtín '11 (4 mrtví, exploze průmyslové trhaviny), a starší nehody převážně v chemičkách a muničkách vykazují nejméně dalších 42 mrtvých v období posledních 100 let...
      Ano, přemýšlet by měli pokud možno všichni, dost to věcem pomáhá...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:24 26.03.2023

      Pavel 1: Ziskové to bylo jen za neúměrně rizika. Bezpečnost = náklady. Udělejte si v CR kruh 30km kolem JE, a řekněte, že to vyklidit není problém... To samé udělaly na UA, a ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel 1: Ziskové to bylo jen za neúměrně rizika. Bezpečnost = náklady.

      Udělejte si v CR kruh 30km kolem JE, a řekněte, že to vyklidit není problém...
      To samé udělaly na UA, a problém to nebyl (stejného rozsahu).

      Vývoj JE se nezastavil, nebo kde čtěte, že ano?

      Tak klidně to počítejte na přímé obeti, ty JE mají zanedbatelné (těžba uhlí je horsi). Ale pak jsou tu ty ovlivněné životy a tam už jsou ty čísla jinde.
      Ta elektrárna měla 2. Nehody, ne jednu. Tzn. 2x byl problém.

      Ano, i jiné průmyslové odvětví mají Nehody. Ale žádné z nich na základě drahosti výrobků nesnižuje bezpečnost.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      22:03 26.03.2023

      Tak buď byly JE ziskové nebo nebyly. Jsi schopen racionálně odpovědět? Ještě nám tady chyběly kruhy kolem elektráren. Co tím vlastně chtěl Jirosi říct? Že by hrozilo riziko útoku ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak buď byly JE ziskové nebo nebyly. Jsi schopen racionálně odpovědět? Ještě nám tady chyběly kruhy kolem elektráren. Co tím vlastně chtěl Jirosi říct? Že by hrozilo riziko útoku UFO na jadernou energetiku? "Drahost výroku nesnižuje bezpečnost" mám za to, že jirosiho už asi ufo uneslo a tento nesrozumitelný blábol je zašifrované volání o pomoc.
      Ale snad by se dalo říct toto. Jediné riziko, které u JE hrozí jsou náklady spojené s nesmyslnými předpisy. Např. v Japonsku se likvidují tisíce tun "kontaminované" zeminy a biologického materiálu jehož radioaktivita je ... světe div se ... nižší než přirozené pozadí v oblastech kde lidi normálně žijí včetně ČR. Stačí se projít po kdejaké staré haldě ve Slezsku a jeden dostane větší dávku než v okolí Fukušimy.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:44 26.03.2023

      Zisk je založen na tom, ze náklady jsou nižší než příjmy z prodeje. Pokud vám to nevychází, pak existuje několik cest jak ušetřit náklady. Třeba snížit bezpečnost, dostat dotace, ...Zobrazit celý příspěvek

      Zisk je založen na tom, ze náklady jsou nižší než příjmy z prodeje.

      Pokud vám to nevychází, pak existuje několik cest jak ušetřit náklady. Třeba snížit bezpečnost, dostat dotace, atd.

      JE byli ziskové, dokud nemuseli plnit potřebné bezpečnostní opatření.
      Současně jim pomáhalo, že nemuseli platit výzkum.

      Treba zónu plánované evakuace v případě vážně nehody?

      Žádné z průmyslových odvětví nesnižuje bezpečnost, aby poklesly náklady, a díky tomu se výrobky prodávali.

      Fukusima... chtěl jste napsat stát likviduje, protože firma nejen, že se vykašlala má bezpečnost. Ale likvidaci platí stát.
      Likvidace zeminy není danna předpisy o bezpečnosti. Ale předpisy o likvidaci nehody, co se stala protože na ty první někdo kašlal.
      Neprodrazuje to stavbu nové Je.

      Ps: Halda hlušiny nemá prirozene pozadí. Oni i Černobylu nebyli všechny oblasti zasazené stejně.
      Ale bohužel, ztratily důvěru veřejnosti.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      16:10 27.03.2023

      "nemuseli plnit potřebné bezpečnostní opatření" A zde se právě neshodneme na tom co (všechno) jsou POTŘEBNÁ bezpečnostní opatření. Jsem totiž plně přesvědčen o tom že některé ...Zobrazit celý příspěvek

      "nemuseli plnit potřebné bezpečnostní opatření"
      A zde se právě neshodneme na tom co (všechno) jsou POTŘEBNÁ bezpečnostní opatření. Jsem totiž plně přesvědčen o tom že některé subjekty zaštiťující odpůrce JE začaly vést SYSTEMATICKOU kampaň jejímž (nepostulovaným) cílem bylo jadernou energetiku fakticky znemožnit/znefunkčnit pomocí neustálého stupňování požadavků na "vyšší bezpečnost" s tím že se vyžene cena za novou stavbu co nejvýš, "a voni už si to rozmyslí"...
      Jen si vzpomeňme kdo v Evropě inicioval po Fukušimě kampaň "stress tests" na jasně logicky když Fukušimu spláchla tsunami, proč neotestovat i elektrárny které to mají k nejbližšímu pobřeží stovky kilometrů!
      Ano, byli to především zástupci Německa které si z Atomausstieg udělali volební heslo...
      V rakouské (státní) televizi před cca. půl rokem ohlašovali rezoluci EU která JE řadí mezi "clean/CO2 neutral" zdroje jako PROHRU...Skrýt celý příspěvek

     • leir
      18:30 27.03.2023

      SYN: Ale jistě, když to nevychází, tak za to můžou Ještírci nebo Soroš.

      Zeptejte se jaderných specialistů, co je a co není potřeba.

      SYN: Ale jistě, když to nevychází, tak za to můžou Ještírci nebo Soroš.

      Zeptejte se jaderných specialistů, co je a co není potřeba.

     • Jirosi
      19:06 27.03.2023

      SYN_: Zajímavé, že většina hlavních vln bezpečnosti požadovaných po JE nebyla díky aktivistům. Ale právě díky fatalnim selháním JE. Tohle se běžně děje i v jiných odvětvích, třeba ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_: Zajímavé, že většina hlavních vln bezpečnosti požadovaných po JE nebyla díky aktivistům. Ale právě díky fatalnim selháním JE.
      Tohle se běžně děje i v jiných odvětvích, třeba v letectví.

      Testy po Fukusime. A další vaše totální neznalost. Ty JE se netestovaly na tsunami... ale na krizove situace v dané oblasti!
      A světě div se, oni tam ty problémy našly. Proto se posilovali záložní zdroje, a jedna naše JE měla problém z hořlavou střechou. Ano, když se nic neděje je to zbytečná bezpečnost. Bohužel neumíme urcit, kde se něco dít bude.

      Pokdu by to bylo obráceně, nehovorilo by tu stejně?Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      19:47 29.03.2023

      Takže nejsi schopen odpovědět ani na tak jednoduchou otázku. Mimochodem máš tam chybu. Správně je to takto: JE byly ziskové dokud nemuselY plnit NEpotřebné a Nesmyslné bezpečnostní ...Zobrazit celý příspěvek

      Takže nejsi schopen odpovědět ani na tak jednoduchou otázku. Mimochodem máš tam chybu. Správně je to takto: JE byly ziskové dokud nemuselY plnit NEpotřebné a Nesmyslné bezpečnostní opatření ... a na rozdíl od na dotacích závislých oze parodií na elektrárny jsou ziskové dosud.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:47 30.03.2023

      Pavel1: Až na to, že spousta těch bezpečnostních prvků byla navržena dávno před tím, než je požadovala legislativa. Jen firma často podceňovat rizika, aby mohla ušetřit. A jak to ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavel1: Až na to, že spousta těch bezpečnostních prvků byla navržena dávno před tím, než je požadovala legislativa.
      Jen firma často podceňovat rizika, aby mohla ušetřit. A jak to dopadá už dávno víme. Účet, který nemá z "levnou elektřinou" nic společného.

      Ps: Ano, vaše názory se překvapivě shodují z názory lidi z těch firem, a soudruhu z SSSR. Děkuji, nechci čekat až se potkáte z realitou.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      21:09 31.03.2023

      Co víme, je to, že ta levná a demokratická oze elektřina, kterou zelení fanatici propagovali ještě před deseti lety je dvakrát draží i s dotací. Výsledky oze v omezování co jsou ...Zobrazit celý příspěvek

      Co víme, je to, že ta levná a demokratická oze elektřina, kterou zelení fanatici propagovali ještě před deseti lety je dvakrát draží i s dotací. Výsledky oze v omezování co jsou rovněž směšné. Taky víme, že oze má na triku podstatně větší škody včetně obětí na životech než celé jádro. Kdepak asi oze soudruzi včetně soudruha jirosiho udělali konstrukční chybu, že bezpečnostní prvky oze nefungují.Skrýt celý příspěvek

   • Marlow
    11:41 24.03.2023

    Cimz nehájím ocuravani ekonomiky ale upozorňuju ze ekonomika uz ocurana je a poradně. Po desetiletí. Nevím zda ekonomické mechanismy umí zohledňovat i geopolitické změny a změny v ...Zobrazit celý příspěvek

    Cimz nehájím ocuravani ekonomiky ale upozorňuju ze ekonomika uz ocurana je a poradně. Po desetiletí. Nevím zda ekonomické mechanismy umí zohledňovat i geopolitické změny a změny v dostupnosti zdrojů na desetiletí dopředu. Třeba pravé Tesla přesně tohle dela. Ale zkuste v CR kde větší cast populace žije ze státní kasy primo ci nepřímo realne osekat vydaje = ocuravani ekonomiky. Zatím to neudělala nikdy žádná vláda prava, leva ani prostředni.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    23:36 24.03.2023

    To jsou teda věci. Takže najednou je všechno "my to zvládneme, rusistánský plyn nepotřebujem, nějak to překousneme" pryč... Jenže problém nevyšuměl. Ten plyn prostě chybět bude a ...Zobrazit celý příspěvek

    To jsou teda věci. Takže najednou je všechno "my to zvládneme, rusistánský plyn nepotřebujem, nějak to překousneme" pryč... Jenže problém nevyšuměl. Ten plyn prostě chybět bude a bude nutné ho někde nakoupit. To a dává to poměrně několika hráčům na světě do rukou páky na řízení Evropy a cenu na burze to během nějakých výkyvů rozhodí ještě víc. REPowerEU vznikl na popud rusistánské invaze, cílem je nahradit část zemního plynu vodíkem. Od roku 2025 půjde do trubek až 5 % vodíku.Skrýt celý příspěvek

  • danny
   12:04 24.03.2023

   Hmm..., tak než se začneš radovat, doporučuji podívat se, jak vypadá trh s jadernými reaktory, palivem ...Zobrazit celý příspěvek

   Hmm..., tak než se začneš radovat, doporučuji podívat se, jak vypadá trh s jadernými reaktory, palivem atd...
   https://www.bloomberg.com/news...
   https://www.bloomberg.com/news...

   V případě vodíku je třeba mít na paměti, že pouze něco mezi 1-3% světové produkce se dá nějak klasifikovat jako zelený. Zbytek? Staré dobré fosilní zdroje, takže v rámci supply chain jen přibývá subjekt zajišťující transformaci fosilního zdroje na nízko emisní a takto transformovaný zemní plyn se prodává třikrát dráž. Producent uhlí nebo zemního plynu ale netratí. Jinak světová jednička v produkci - Čína...
   https://www.iea.org/reports/hy... Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:13 24.03.2023

   Zatím si takový svět nelze ani představit. Drtivá většina světové produkce vodíku je energeticky neefektivní a environmenálně neudržitelná.

   Zatím si takový svět nelze ani představit. Drtivá většina světové produkce vodíku je energeticky neefektivní a environmenálně neudržitelná.

   • Jirosi
    12:20 24.03.2023

    A jaka je alternativa?
    Zůstat 100% závislý na dodávkách omezených fosilních paliv?

    V tom spočívá udržitelnost kde?

    A jaka je alternativa?
    Zůstat 100% závislý na dodávkách omezených fosilních paliv?

    V tom spočívá udržitelnost kde?

    • danny
     12:40 24.03.2023

     98% vodíku, co je teď na trhu, se vyrábí z fosilních paliv. Takže závislosti se nezbavuješ, jen ji přesouváš.

     98% vodíku, co je teď na trhu, se vyrábí z fosilních paliv. Takže závislosti se nezbavuješ, jen ji přesouváš.

     • Jirosi
      13:18 24.03.2023

      Danny: A drtivá většina dopravy jezdi na ropná paliva.

      Super, a co to říká o tom jak to bude v budoucnu?

      Danny: A drtivá většina dopravy jezdi na ropná paliva.

      Super, a co to říká o tom jak to bude v budoucnu?

     • Pavel 1
      08:28 25.03.2023

      O buducnosti to říká to, že je zhovadilost zakazovat fosilní paliva a je když nemáme adekvátní náhradu.

      O buducnosti to říká to, že je zhovadilost zakazovat fosilní paliva a je když nemáme adekvátní náhradu.

     • leir
      09:29 25.03.2023

      Ale jistě, pane Pavel1, krysí závody ke dnu. Buď znáte Hardinovu Tragédii obecní pastviny a další příklady selhávání trhu a jenom nás zkoušíte, nebo si nutně potřebujete doplnit ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale jistě, pane Pavel1, krysí závody ke dnu.

      Buď znáte Hardinovu Tragédii obecní pastviny a další příklady selhávání trhu a jenom nás zkoušíte, nebo si nutně potřebujete doplnit vzdělání, než začnete ostatní poučovat, jaké jsou ekonomické mechanismy.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      10:11 25.03.2023

      Přesněji, v situaci kdy jejich "slibná náhrada" je stejně nezelená jako doposud. Ano, jasně, kdyby "to" nebylo skoro dvakrát dražší, nebo kdyby už všechny ostatní (stacionární) ...Zobrazit celý příspěvek

      Přesněji, v situaci kdy jejich "slibná náhrada" je stejně nezelená jako doposud. Ano, jasně, kdyby "to" nebylo skoro dvakrát dražší, nebo kdyby už všechny ostatní (stacionární) aplikace byly vyřešené ("zeleně") tak by to dávalo dobrý smysl, takhle je to tak že se ze "zelené dopravy" dělá výkladní skříň, ale velmi drahá a měnící naše chování/mobilitu do budoucnosti...
      Proč se proboha nezačne takovou zbytnou oblastí jako je letecká doprava? Její rozsah je zbytečně přerostlý, a má nepřiměřené slevy a úlevy mj. i na daních, místo toho co by náležitě platila "uhlíková stopa" (produkce CO2 pro jeden dálkový let jedné osoby odpovídá cca. dvěma měsícům denního ježdění autem).Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:55 25.03.2023

      SYN_: "Proč se proboha nezačne takovou zbytnou oblastí jako je letecká doprava? " Možná to má něco společného z tím, že už 10.let tu na komerční bázi nikdo neprodává úspěšně ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_: "Proč se proboha nezačne takovou zbytnou oblastí jako je letecká doprava? "

      Možná to má něco společného z tím, že už 10.let tu na komerční bázi nikdo neprodává úspěšně alternativní řešení jako je to na pólu aut kde máme BEV.

      Ale to je pro některé příliš složitá úvaha.Skrýt celý příspěvek

     • Tom90
      10:49 26.03.2023

      SYN_: Oznacit leteckou dopravu za zbytnou je zajimava myslenka, nicmene vic me zaujalo, to tvrzeni, ze jeden dalkovy let vyprodukuje to, co auto za dva mesice, ktere jezdi kazdy ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_:

      Oznacit leteckou dopravu za zbytnou je zajimava myslenka, nicmene vic me zaujalo, to tvrzeni, ze jeden dalkovy let vyprodukuje to, co auto za dva mesice, ktere jezdi kazdy den.

      V absolutnich hodnotach je to mozne, vzhledem k tomu, ze tam chybi najezd za ty dva mesice apod. Nicmene pokud vezmu hodnotu vyprodukovaneho CO2/km, tak u nove, to nove je tam dulezite (kolik starsich aute jen v CR je, o tom se asi nemusime bavit), registrovanych aut je to lehce pres 100 g CO2/km. Muzete sice namitnout, ze v aute muze jezdit vice lidi, nicmene realne a z vlastni zkusenosti na tech cestach je vetsina aut obsazena pouze ridicem.

      https://www.eea.europa.eu/ims/...

      Zatimco v teletecke doprave, pokud nepocitame Afriku, tak jsme v nekterych regionech vyznamne pod 100 g CO2/km.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel 1
      17:11 26.03.2023

      Obávám se leire, že vůbec neutšíš o čem "tragédie obecní pastviny" je. O "selhávání trhu" zcela určitě nikoliv. Takže šup a doplňovat leire.

      Obávám se leire, že vůbec neutšíš o čem "tragédie obecní pastviny" je. O "selhávání trhu" zcela určitě nikoliv. Takže šup a doplňovat leire.

     • SYN_
      17:45 26.03.2023

      Tom90: ano ano, právě odtama cituji: "On average, global passenger aircraft emitted 90 g CO2 per RPK in 2019" Termín RPK: Revenue Passenger Kilometer... tedy pokud u OA exisuje ...Zobrazit celý příspěvek

      Tom90: ano ano, právě odtama cituji: "On average, global passenger aircraft emitted 90 g CO2 per RPK in 2019"
      Termín RPK: Revenue Passenger Kilometer... tedy pokud u OA exisuje jistá šance že převáží víc než jednu osobu (pokusil bych se někde najít statistiku ale jen tak cvičně to odhaduji na průměrných 1,5 osoby), u leteckého údaje to máme přepočtené na každého jednoho (platícího) cestujícího... Je otázka jestli pojmem "let" mysleli jednosměrnou cestu nebo i návrat, každopádně průměrná letecká vzdálenost jsou tisíce kilometrů, což odpovídá nájezdu auta za 2 měsíce (samozřejmě s velkými výchylkami, u obou typů dopravy).

      Rozhodně si zkuste najít pojem "milion miles flown" a porovnat to se šancí že někdo najezdí milion (třeba i jen) kilometrů (aniž by byl 100% "profík", piloti samozřejmě nalétají mnohem víc)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:35 26.03.2023

      SYN_: Chápu, že se vám to nelíbí. Ale většinu najednou osobních vozů nejezdí jeden člověk, typicky obchodní zástupce (jeste neresi spodtebu/rychlostni limity), nebo lidé každý den ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_: Chápu, že se vám to nelíbí. Ale většinu najednou osobních vozů nejezdí jeden člověk, typicky obchodní zástupce (jeste neresi spodtebu/rychlostni limity), nebo lidé každý den do práce. Na tohle případně většina nejedu. Jízdy v plné obsazebem aute budou tvořit zlomek.

      Jako, ze letadla někam navazi cestující, a oni pak nalézají zpět?Skrýt celý příspěvek

     • leir
      18:33 27.03.2023

      Pavel1: Zjevně to netušíš ty. Kdybys to tušil, nebudeš tady šermovat zjevně neudržitelnými primitivně libertariánskými hesly, které prostě neplatí a nikdy neplatily.

      Pavel1: Zjevně to netušíš ty. Kdybys to tušil, nebudeš tady šermovat zjevně neudržitelnými primitivně libertariánskými hesly, které prostě neplatí a nikdy neplatily.

     • Pavel 1
      19:49 29.03.2023

      TUším, že leir, který zjevně neví o čem točí, přešel na taktiku známou ze mateřských škol, tedy zuřivého dupání a hysterického popírání.

      TUším, že leir, který zjevně neví o čem točí, přešel na taktiku známou ze mateřských škol, tedy zuřivého dupání a hysterického popírání.

  • VitaZ
   15:20 24.03.2023

   Jak píše danny nahoře, vodík má bohužel pár velmi nepříjemných fyzikálních vlastností, kvůli kterým bude jeho masivní využíváni vždy velmi složité, nebezpečné nebo zcela nemožné. ...Zobrazit celý příspěvek

   Jak píše danny nahoře, vodík má bohužel pár velmi nepříjemných fyzikálních vlastností, kvůli kterým bude jeho masivní využíváni vždy velmi složité, nebezpečné nebo zcela nemožné. Je možné, že nové auto na vodík může fungovat velmi dobře, ovšem parkoval byste s klidem v podzemní garáži vedle takového auta, které je staré osm, deset nebo patnáct let? Já tedy určitě ne.
   Řešením by možná byla výroba syntetických uhlovodíků, např. metanu, místo čistého vodíku. Tam si ovšem netroufám odhadovat technologickou a energetickou náročnost takové výroby.Skrýt celý příspěvek

   • major
    15:43 24.03.2023

    Autá na vodík fungujú (dosť ich tlačí najväčšia automobilka sveta - Toyota, ale aj BMW), hoci ja nie som presvedčený, že to je cesta (keď v dnešnej dobe sú už masovo rozšírené ...Zobrazit celý příspěvek

    Autá na vodík fungujú (dosť ich tlačí najväčšia automobilka sveta - Toyota, ale aj BMW), hoci ja nie som presvedčený, že to je cesta (keď v dnešnej dobe sú už masovo rozšírené nielen batériové autá, ale bežné sú aj elektrobusy, či vlaky a je predpoklad, že hustota energie nových batérií sa bude naďalej zvyšovať).

    Ale nemusí byť využívaný masami, no v priemysle by význam mať mohol - reaktory tiež nie sú v každom byte, hoci v povojnovom období to bol mokrý sen.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:11 24.03.2023

     Toyota ho tlačila.... Vodík má smysl tam kde její jina cesta. Ta třeba u aut je. Proto se vidikova auta fakticky nerozlišuje. Ono totiž stačí jen trošku navýšit kapacitu ...Zobrazit celý příspěvek

     Toyota ho tlačila....

     Vodík má smysl tam kde její jina cesta.
     Ta třeba u aut je. Proto se vidikova auta fakticky nerozlišuje.

     Ono totiž stačí jen trošku navýšit kapacitu baterií, a celý vodikovy automobilismus jde do...Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      10:18 25.03.2023

      Tak to pr, to "trošku" zvětšit kapacitu baterií je tak asi na dvojnásobek... aby 400km dojezdu nebyla špičková hodnota na trhu ale aspoň průměrná... Jo a samozřejmě se při tom ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak to pr, to "trošku" zvětšit kapacitu baterií je tak asi na dvojnásobek... aby 400km dojezdu nebyla špičková hodnota na trhu ale aspoň průměrná...
      Jo a samozřejmě se při tom nedostat na astronomickou cenu!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:58 25.03.2023

      SYN_: 400km je průměrný dojezd aut z deklarovanym odjezdem 500+km. Ale to nejsou top vozy dostupné na trhu. Ve skutečnosti je to jen pociťovat hodnotá. Fakticky lidem dostačuje, ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_: 400km je průměrný dojezd aut z deklarovanym odjezdem 500+km.
      Ale to nejsou top vozy dostupné na trhu.

      Ve skutečnosti je to jen pociťovat hodnotá. Fakticky lidem dostačuje, nebo je podle vás kartel výrobců vyrábět auta z +- stejným dojedeme?

      Koupit dnes auto za 1-1,3m (nove) je astronomická cena?Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      18:04 26.03.2023

      Titulek článku (pravda, z října '21): "Němci u elektromobilů zjišťovali reálný dojezd na dálnici. Přes 400 km se dostalo jen jedno auto" A čemu vy říkáte TOP vozy? Na úrovni ...Zobrazit celý příspěvek

      Titulek článku (pravda, z října '21): "Němci u elektromobilů zjišťovali reálný dojezd na dálnici. Přes 400 km se dostalo jen jedno auto"

      A čemu vy říkáte TOP vozy? Na úrovni světového rekordu? Hm, pak ano...

      Ten kartel má samozřejmě vysvětlení - technické možnosti jsou pro všechny výrobce plusmínus stejné... jistěžě by rádi zákazníkům poskytli víc, ale bude to stát tolik že to zákazníci nezaplatí (ledaže obrovské dotace, případně masivní zákazy).

      A hm, mimochodem, "Pro rok 2019 UBA také vypočítal emisní faktor CO2 pro německou spotřebu elektřiny, s přihlédnutím k emisím předřazeného řetězce jako (ekvivalent CO2, CO2e), a ten vyšel jako 470 g CO2/kWh, bez předřazených řetězců na 416 g CO2e/kWh"
      Čili v roce 2019 činily emise "čistých" elektromobilů v Německu nějakých 90g/km...

      Ano.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      22:11 26.03.2023

      Psal jste o dojedu, ale ten článek píše o dojedu na dálnici. Většina lidí nejezdí 400km po dálnici. Prostě na to nemají peníze. Za to jezdi do prace, kde ten limit bohaté stačí ...Zobrazit celý příspěvek

      Psal jste o dojedu, ale ten článek píše o dojedu na dálnici.

      Většina lidí nejezdí 400km po dálnici. Prostě na to nemají peníze. Za to jezdi do prace, kde ten limit bohaté stačí mezi 7-14dny.
      Stejen jako dnes automobilky nemontuji větší nádrže. Protože to většina lidí proste nepotřebuje

      Ano, kartel (celosvětově spiknuti) je přece jen lepší vysvětlení.

      Z veřejné sítě... což jistě platí u klasických aut, žádné jiné zdroje paliv nejsou. Ale u BEV jsou i jiné zdroje.
      Ty emise jsou jak jste popsal z produkce elektřiny...Skrýt celý příspěvek

     • leir
      07:54 28.03.2023

      Jako respekt k vám, pane, slušně a věcně debatovat s lidmi, kteří znají jen pár pouček z Misese a nic jiného…

      Jako respekt k vám, pane, slušně a věcně debatovat s lidmi, kteří znají jen pár pouček z Misese a nic jiného…

Načítám diskuzi...