Vojáci testují nové radiolokační průzkumné čidlo

Foto: ReVisor (RVR) / příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu
Foto: ReVisor (RVR) / příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu

V současné době probíhají u strakonického protiletadlového raketového pluku a ve vybraných lokalitách vojenského výcvikového prostoru Boletice vojskové zkoušky nového radiolokačního průzkumného čidla krátkého dosahu. Jeho označení zatím vychází z obchodního názvu ReVisor (RVR). Výrobcem a dodavatelem je firma RETIA a. s. se sídlem v Pardubicích.

Co je RVR

Průzkumné čidlo RVR je určeno pro získávání, zpracování a distribuci obrazu o vzdušné informaci ve stanoveném dosahu. Řídí palbu jednotek pozemní protivzdušné obrany kategorie VSHORAD (Very-SHort-Range Air Defense - vzdušná obrana velmi krátkého dosahu) na úrovni četa. Čidlo je zastavěno na jednonápravovém přívěsu a skládá se ze dvou základních funkčních celků.

 

„Prvním z celků je modul R, radar krátkého dosahu s úkolem průzkumu vzdušného prostoru. Druhým z celků je modul C2 s informačním a komunikačním subsystémem, které umožňují velení a řízení palby,“ uvádí velitel 252. protiletadlového oddílu major Jan Suchý. Oba moduly mají svá pracoviště, jež je možné ovládat přímo u prostředku RVR, nebo je lze využít jako přenosná pracoviště ve stanu, budově či v tažném vozidle.

 

Foto: ReVisor (RVR) / příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu

Foto: ReVisor (RVR) / příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu

 

Vojskové zkoušky byly zahájeny 11. listopadu 2013

Jejich průběh řídí komise, určená směrnicí náčelníka Generálního štábu AČR, kterou doplňují vyčleněné obsluhy z 252. protiletadlového oddílu a baterie velení a řízení strakonického útvaru.

 

Zkoušky jsou rozděleny do dvou etap. První etapa probíhala v měsících listopad a prosinec roku 2013. V jejím průběhu bylo testováno konstrukční řešení jednonápravového přívěsu v terénních podmínkách vojenského prostoru Boletice.

 

Foto: ReVisor (RVR) / příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu

Foto: ReVisor (RVR) / příslušníci 252. protiletadlového raketového oddílu

 

Pozornost byla dále věnována ověřování a testování modulu R, tedy prověřování požadovaných schopností radaru krátkého dosahu. V této etapě byly využívány poznatky a zkušenosti operátorů prostředku SURN-CZ z výzbroje 251. protiletadlového oddílu, na jehož modernizaci se rovněž podílela firma RETIA.

 

Na začátku letošního roku odstartovala druhá etapa vojskových zkoušek. Jejím cílem je ověření požadovaných schopností a funkčnosti modulu C2 a začlenění prostředku RVR do ASVŘP (Automatizovaného Systému Velení a Řízení Palby).

 

Foto: C2 moduly velení a řízení ReVisor (RVR) / RETIA

Foto: C2 moduly velení a řízení ReVisor (RVR) / RETIA Nedílnou součástí vojskových zkoušek je i školení a zácvik nových obsluh na tento druh techniky. Požadavky kladené na obsluhy jsou skutečně náročné. Průzkumné čidlo RVR totiž není pouze radar, nýbrž umožňuje i velení a řízení palby na úrovni četa (úkolové uskupení).

 

U obsluh je tak vyžadována odborná kvalifikace v oblasti elektroniky. Musí být schopné orientovat se jak v problematice radiolokace a řízení vzdušného prostoru, tak i v oblasti řízení palby protiletadlových jednotek.

 

Zdroj: 25. plbr

Redakčně upraveno

Nahlásit chybu v článku


Zvýraznit příspěvky za posledních:

  • mu7705
    18:21 30.01.2014

    Zajímalo by mne, zda se počítá se společnou přepravou RBS 70 na korbě Tatry spolu s RVR ve vleku nebo se posádky s RBS 70 přepravují samostatně?

    Zajímalo by mne, zda se počítá se společnou přepravou RBS 70 na korbě Tatry spolu s RVR ve vleku nebo se posádky s RBS 70 přepravují samostatně?

Načítám diskuzi...