Vojenské odvody v Polsku a České republice

Vojenské odvody v Polsku a České republice
První přísahy členů Vojsk teritoriální obrany v roce 2022 / Wojska Obrony Terytorialnej (Zvětšit)

Za měsíc se osmnáctiletí Poláci dozvědí informace o letošní vojenské lékařské odvodní prohlídce. Povinnost se týká 210 000 mladých lidí. Mezi nimi je velká většina mužů narozených v roce 2003. Armáda také čeká na dobrovolníky starší 18 let. Vojenské odvody proběhnou od 4. dubna do 8. července.

Vojenské odvody (kwalifikacja wojskowa) v Polsku se uskutečňují od roku 2009, tedy od okamžiku pozastavení základní vojenské služby (zasadnicza służba wojskowa). Hlavním účelem je shromažďování informací o fyzickém a duševním zdraví mladých lidí z hlediska vojenské služby. Každý rok v Polsku dostane povolání před lékařskou komisi zhruba 200 000 osob. Týká se to i tzv. „hlavního ročníku“, tedy osob dovršivších 19 let.

Kdo se musí dostavit?

Podrobnosti o odvodech stanoví každý rok v příslušném nařízení ministři vnitra, vnitřní správy a národní obrany. Letošní odvody proběhnou ve všech 16 vojevodstvích (krajích). Za její realizaci odpovídají hejtmani se spoluúčastí náčelníků 16 vojvodských vojenských správ (wojewódzki sztab wojskowy).

„V letošním roce se musí povinně dostavit [k lékařské odvodní komisi] 210 000 mladých lidí, většinou mužů narozených v roce 2003,“ sděluje podplukovník Mariusz Muskus z Ředitelství pro organizaci a personální obsazování (Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1) v rámci polského Generálního štábu.

Před komise se dostaví i osoby narozené mezi lety 1998 až 2002, kteří dosud nemají stanovenou kategorii způsobilosti k aktivní vojenské službě, a osoby narozené v letech 2000 a 2001, které již dříve získaly kategorii způsobilosti „B“ (dočasně nezpůsobilí k aktivní službě, např. ze zdravotních důvodů). Postavit se před komisi a podrobit se lékařským prohlídkám jim umožní změnit vztah k branné povinnosti (obowiązek obrony) a zařazení do zálohy.

Povinnost odvodů se týká i některých žen zejména narozených v letech 1998 až 2003. Jde o ženy s vojenským vzděláním nebo vhodnou specializací – lékařství, farmacie, zdravotní péče, psychologie, lékařství a veterinárního lékařství. O stanovení odvodní kvalifikace se mohou ucházet i dospělí dobrovolníci, kteří dosud nemají přidělenou kategorii způsobilosti k aktivní vojenské službě (czynna służba wojskowa).

Odvody v Polsku

Každého z branců čeká základní lékařské vyšetření sestávající z měření tlaku, hmotnosti, rozměrů těla a vyšetření sluchu a zraku. Lidé s chronickým onemocněním musí předložit lékařskou dokumentaci a v případě potřeby se zúčastnit dalších vyšetření. Součástí odvodu bude i rozhovor se zástupcem vojenského velitelství.

Zástupce, mimo jiné na základě lékařského osvědčení a zdravotní kategorie udělené členem lékařské komise, rozhodne o tom, zda bude (nebo nebude) branec vhodný pro aktivní vojenskou službou, a vystaví vojenskou knížku. Odvedení branci budou po 14 dnech převedeny do zálohy. Výjimku tvoří osoby s kategorií „B“, tj. osoby s prokázanou dočasnou vojenskou neschopností.

Co vzít v Polsku k odvodům?

Uchazeči o kvalifikaci musí mít u sebe průkaz totožnosti, fotografii bez pokrývky hlavy o rozměrech 3×4 centimetry, doklady o vzdělání nebo dalším vzdělávání a lékařské záznamy o chronických nemocech nebo zraněních. Ti, kteří již byli dříve u odvodu, např. osoby s kategorií B, by měli mít doklad totožnosti a vojenskou knížku. Ostatní dokumenty se vyžadují pouze v případě, že došlo ke změnám (např. ukončení studia, nové lékařské vyšetření).

Nedávna novela zákona O obraně vlasti (Ustawa o obronie Ojczyzny), kterou nedávno představil Jaroslaw Kaczyński, přinese v odvodech některé změny:

Jde zejména o prodloužení doby služby do konce kalendářního roku, ve kterém kvalifikovaná osoba dosáhne věku 55 let, nahrazení vojenské knížky osvědčením o stanovené odvodní způsobilosti (A, B) a absence nutnosti lékařského vyšetření v případě žádosti o přijetí do aktivní služby do tří let od vydání rozhodnutí o způsobilosti. A převedení veškeré agendy z ministerstva vnitřní správy pod ministerstvo národní obrany.


WOT jsou obdobou české Aktivní zálohy. V současné době vojáci WOT patrolují na hranicích s Běloruskem

Jak je na tom Česká republika?

Brannou povinnost mají u nás muži i ženy od roku 1919. Ve věku od 19 do 60 let. Vojáci z povolání do 65 let. Je stanovená v zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování.

Povinnost státního občana ČR plnit úkoly Ozbrojených sil ČR zahrnuje povinnost podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené zákonem.

Odvody vykonávají Krajské vojenské velitelství (KVV), ovšem od roku 2004, po zrušení základní vojenské služby, již neprobíhají. V předchozích letech proběhly nácviky u některých KVV v Ostravě, Českých Budějovicích a jinde, kde povolance imitovali v menším množství vojáci jednotek pěších rot Aktivní zálohy (AZ) uKVV.

Odvodní oddělení byla zesílena o vojáky AZ. I vzhledem k nedostatečnému počtu vojáků z povolání a zpravidla jednoho občanského zaměstnance (jehož činnost musí připomínat věčný boj s časem v jiném Matrixu), který v ruční kartotéce v jednom kraji čítající i milion a více mužů (kromě svých jiných povinností) ručně vyřazuje a přepisuje údaje o zemřelých. Chybí aktuální údaje, patrně se využívá pouze centrální evidence obyvatelstva vedena ministerstvem vnitra.

V Polsku na to mají nejenom naši obdobu KVV, ale u nás už dávno zrušené vojenské správy. V České republice jsme měli i vyšší doplňovací velitelství – to vše padlo na vrub pohádce o malé profesionální armádě, která dokáže předvídat konflikt deset let dopředu. Dnes je už každému jasné, že to je nesmysl.

Různé formy válek běží již od roku 2008, u nás zatím v kyberprostoru a dezinformační válka. Ovšem 300 kilometrů od nás již osm let probíhá válka na Ukrajině, ve které prakticky každý týden umírají vojáci. V devadesátých letech byla nejbližší válka 800 kilometrů v bývalé Jugoslávii.


Výcvik AZ 44. lmopr a 41. mp

Co dál?

Znovu zavést fyzické odvody, už jenom kvůli získání přehled o obyvatelích s brannou povinnosti, včetně žen potřebných profesí, výhodné i pro Integrovaný záchranný systém (IZS).

Před odvodní komise poslat i ty, co nebyli na odvodech. Rozumným způsobem povolat ke stanovené komisi i vojáky v záloze. Už jenom pro aktualizaci jejich údajů, vzdělání, lékařského stavu, bezpečnostní prověrku s ohledem na „pátou kolonu“. Do budoucna začít i s jejich cvičeními, situace kolem nás to vyžaduje.

Současná praxe, tedy vybírat pouze stovky nebo do dvou tisíců osob na různé základní kurzy pro vojáky z povolání, AZ a dobrovolnou službu, naši bezpečnostní situaci neřeší. Musíme mít desítky až stovky tisíc vojáků v záloze na necelých 11 milionů obyvatel. Je nutné také stanovit vhodné benefity.

Dále je nutné KVV odebrat pěší roty AZ. Nemůžou zabezpečit jejich odpovídající výcvik (Polská Vojska teritoriální obrany vs. česká Aktivní záloha). Roty je třeba převést pod tabulkově vytvořené prapory, které se musí personálně naplnit, vojáky od útvarů a svěřit je pod Velitelství teritoria (VeTer) v Táboře. Při případném nasazení stejně spadají pod VeTer a Velitelství pro operace.

A KVV nechat dělat jejich správní, administrativní, mobilizační, a hlavně odvodní činnost. Určitě stojí za úvahu rozšířit počet na to vyčleněných vojáků a za úvahu stojí, zda je i jejich struktura dostatečná. Jestli nemáme obnovit i okresní vojenské správy (OVS). Okresy už nemáme, ale tuto strukturu má policie, soudy, státní zastupitelství, ÚZSVM (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) a další. Jsou to další náklady, ale obrana a odstrašení je levnější než válka. Situaci ve světě a v blízkém okolí netřeba rozebírat.

Samozřejmě odvody, včetně prověření stavu vojáků v záloze nesou náklady, ale kromě lékařského personálu na ně lze v rámci jejich služby využít KVV a vojáky AZ tam zařazené v příslušných skupinách v rámci cvičení, tím se sníží náklady. O vhodné prostory už jsme přišli. Proto je vhodné projednat jejich poskytnutí s hejtmany, primátory a starosty. Nabízí se prostory ve školách (tělocvičny apod.) jako při volbách.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Budoucnost Aktivní zálohy (nejen) u 43. vpr

Téma tohoto zamyšlení jsem nosil v hlavě od chvíle, kdy po zasedání Branného a bezpečnostního výboru ...

Armáda přibírá nové záložáky. Přezbrojení Aktivní zálohy ale zpomalilo 

Když jde do tuhého, ať už kvůli ohrožení státu, válečnému stavu, živelní pohromě nebo pandemii, ...

PREMIUM Polská Armáda nového vzoru proti ruské válce nové generace; část 5.

Polský think-tank Strategy and Future (S&F) představil dlouho očekávaný projekt Armády ...

Polská Vojska teritoriální obrany vs. česká Aktivní záloha

Polská Vojska teritoriální obrany WOT (Wojsko Obrony Teritorialnej) vznikla 1. ledna 2017. Jde vedle ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jirka_Zlín
  14:56 16.10.2022

  Mám otázku. V jednom menším městě poblíž se vojáci rozhlíželi, kde by se daly dělat odvody. To je jen příprava na co kdyby,nebo je to oficialni akce i jinde? Na internetu jsem ...Zobrazit celý příspěvek

  Mám otázku. V jednom menším městě poblíž se vojáci rozhlíželi, kde by se daly dělat odvody. To je jen příprava na co kdyby,nebo je to oficialni akce i jinde? Na internetu jsem našel jen toto

  Z května 2022
  https://acr.army.cz/informacni...

  a nedatované
  https://www.e15.cz/domaci/novy... Skrýt celý příspěvek

 • Rambo
  07:27 24.02.2022

  Stydím se za ministryni obrany Černochovou, USA a NATO, že připustí takovéto bezpráví a nezasáhnou proti Putinovi vojenskou silou, jsou na dvě věci !!!

  Stydím se za ministryni obrany Černochovou, USA a NATO, že připustí takovéto bezpráví a nezasáhnou proti Putinovi vojenskou silou, jsou na dvě věci !!!

  • Rase
   08:27 24.02.2022

   Čekám kdy Okamura začne brojit proti uprchlíkům z Ukrajiny - to bude pro něj a ten jeho ansámbl konečná...

   Čekám kdy Okamura začne brojit proti uprchlíkům z Ukrajiny - to bude pro něj a ten jeho ansámbl konečná...

 • Mbelda
  06:36 24.02.2022

  Máte to tady, tak jsem zvědavý, jestli má tady někdo koule a začne se taky aktivně angažovat a připravovat i na naší obranu. Štěstí přeje připraveným... A držet Ukrajincům palce.

  Máte to tady, tak jsem zvědavý, jestli má tady někdo koule a začne se taky aktivně angažovat a připravovat i na naší obranu. Štěstí přeje připraveným... A držet Ukrajincům palce.

 • Danik
  01:13 24.02.2022

  Dobrý večer pánové. Branná povinnost v ČR nezanikla, mám takový pocit, že jsme dokonce všichni v systému. Co se braneckých vs profi armád týče, každé řešení (tedy i jakési ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý večer pánové. Branná povinnost v ČR nezanikla, mám takový pocit, že jsme dokonce všichni v systému.

  Co se braneckých vs profi armád týče, každé řešení (tedy i jakési pokusy o mezicesty) mají svá nesporná pozitiva i negativa. Je třeba si uvědomit specifické nároky států na obranu, jejich strategii, diplomacii, geografii, politiku, jejich ekonomiku a obyvatelstvo. Dobrým příkladem branecké armády budiž Finsko, jež se zdá má s tímto modelem úspěch, to ovšem neznamená, že stejný úspěch by byl u nás, kde je ZVS značně poznamenána v očích veřejnosti dobami minulými. Jsem rád, že dnes máme profesionální armádu a že jsou stále lidé, kteří chtějí sloužit, tedy nemusíme zavádět ZVS, protože o statek obrany státu je postaráno díky dobrovolníkům. Ze socioekonomických důvodů je ovšem jasné, že nemáme nyní dostatek těchto dobrovolníků, nebo je zkrátka nemůžeme všechny živit a vybavit.

  Za mně ideální řešení je jakýsi 3 stupňový systém + samozřejmě mobilizace:

  1. Profesionální armáda, zabývající se výcvikem, velením složitějšími kategoriemi vedení bojové činnosti, elitní výborně vybavení a vycvičení vojáci, výzkum atd. Když budeme ekonomicky realističtí (také kolik vláda reálně bude chtít dát na obranu) 35 000 profesionálních vojáků.

  2. AZ s tím, že bude větší PR a výhody plynoucí se vstupem, také nátlak na firmy v podobě různých motivací, aby se zaměstnanci nebáli vydat touto cestou a zaměstnavatelé rádi přijímali tyto osoby. Ideál aby každé KVV mělo místo strážní roty pluk. Tedy řádově 1000 lidí (někdo samozřejmě více či méně vzhledem k počtu populace) na kraj (dohromady +- 14 000 vojáků ve 14 plucích). Jejich výzbroj vz.58, UK59, RPG, a pár RB70, balistické přilby jako profíci, levnější nosiče výstroje, byly by to pluky strážní, motorizované, tedy vozy Tatra a Hillux. předtím než mne začnete kamenovat, že vyrábím kanonenfutr.... úkolem těchto útvarů by bylo v časech krize (uprchlíci, terorismus, přírodní katastrofy, sociální nepokoje, pandemie, kolaps společnosti, na úrovni státu či krajů) či válečného stavu překvapivě strážit. Tedy ochrana kritické infrastruktury, pomoc policii, logistická pomoc, pracovní pomoc, vytváření kontrolních stanovišť na důležitých dopravních uzlech, ostraha určených objektů. Nejednalo by se o frontové jednotky. Myslím, že by bylo dobré, aby každý kraj měl alespoň něco a na ostrahu třeba Temelína během války, zatímco profíci budou mít jiné starosti, toto bude stačit. Je lepší taková rota těchto AZtek se vz.58 na tatře, než na ochranu přehrady poslat jednu policejní Oktávku. Dále samožřejmě AZ u profi jednotek AČR, alespoň rota či dvě, kteří už budou vybaveni a vycvičení lépe (výbava odpovídající jejich profi kolegům a výcvik tak aby stačili). Řekněme 10 000, tedy dohromady 24 000 AZ.

  3. V ČR máme 100 000 majitelů zbrojních průkazů, mnoho lidí co mají rádi třeba vojenství nebo pohyb, bojové sporty, historii, jsou vlastenci, chodí na airsoft, chodí na čundr, zajímá je survival, jsou v KVH, nebo jen někdy snili o tom být vojákem, ovšem život je zavedl jinou cestou (nechtějí se upsat, stěhovat, mají rodinu a s jejich prací jsou spokojení, nebo třeba neprošli přijímačem, mají zranění, nebo nějaký záznam v trestním rejstříku (nebavíme se o násilné loupeži či vraždě, myslím třeba nějakou mladickou nerozvážnost nebo prkotinu)). Lidi, kteří by chtěli bránit svoji rodinu, přátele a vlast. Proč toho nevyužít ve stylu víkendových workshopů, vedených veterány AČR, PČR či jiných státních silových složek, nebo i lékaři či hasiči (prověření zkušení lidé podřízeni AČR a po provedení nějakého dedikovaného instruktorského kurzu). Tito lidé by pak formovali jakousi domobranu (ovšem pod státní kontrolou, aby nám tu pak nevznikaly nějaké páté kolony). Tedy měli by strukturu, všichni by museli složit na závěr zkoušky a účastnit se přezkoušení a alespoň minimálního počtu výcviků v roce. Výzbroj a výstroj zařízená za vlastní, logistika v době výcviku pak stát (MO), případně slevy a výprodeje jistého vyřazovaného vybavení AČR (stát by za starší kusy ještě něco málo získal a lidé by do svého vlastnictví nabyli věci za super cenu, mám na mysli třeba batohy, starší přilby či nosné systémy, vz.58). Tito lidé by v případě napadení ČR pak fungovali jako paramilitary pod vedením svých certifikovaných velitelů/instruktorů v soustavě AČR a mohli by spolupracovat i s policií a AZ třeba při ostraze objektů, nebo vedení partizánské války, případně už máme jakžtakž vycvičené lidi pro mobilizaci. Spoustu veteránů by tak našlo placené uplatnění "v oboru" i po skončení své aktivní vojenské služby u profi jednotek. Zároveň by se tito domobranci mohli motivovat např. slevou na munici, zbrojní průkaz, zbraně, či vstupy na střelnice. Za poměrně malé finance by jsme tak mohli získat klidně dalších 60 000 lidí (třeba i více), jež by uměli první pomoc, střílet, základní taktiku, pohyb a komunikaci v jednotce, survival, základy života v poli, navigaci, někteří z nich třeba i práce s výbušninami. Tohle všechno pod kontrolou a s vedením státu. Tyto skupiny by se pak formovaly na úrovni okresů. V případě mobilizace už by byli vycvičení vyzbrojení a měli by svoji strukturu. Což by se nedalo říct o naprostém zbytku populace, pro které pochybuji, že má stát schovaný potřebný materiál a bylo by dost času na to, je to začít učit. Právě těmto Minutemenům (termín z americké války za nezávislost) by se pak rozdal materiál z uloženek primárně (BVP, minomety atd.)Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   01:20 24.02.2022

   Ještě doplním o té rozhodnosti bojovat. 1. Je historická hloupost říci o Češích, že jsou zbabělci, či že máme "holubičí povahu". Kdyby to byla pravda tak už tu dnes nejsme ...Zobrazit celý příspěvek

   Ještě doplním o té rozhodnosti bojovat.

   1. Je historická hloupost říci o Češích, že jsou zbabělci, či že máme "holubičí povahu". Kdyby to byla pravda tak už tu dnes nejsme vzhledem k našim rozpínavým sousedům.

   2. Za první republiky generace vychovaná legionáři, byla odhodlána za každou cenu bránit vlast. Záleží na hodnotách a elitách doby. To co bylo může zase být.Skrýt celý příspěvek

 • Fabius Maximus
  00:04 24.02.2022

  Vždyť trendem byla profesionalizace. Ne mít armádu nedocvičených záklaďáků, kteří jsou nuceni sloužit v armádě (odvody, povinná vojna), ale menší armádu "Rambů", profesionálních a ...Zobrazit celý příspěvek

  Vždyť trendem byla profesionalizace. Ne mít armádu nedocvičených záklaďáků, kteří jsou nuceni sloužit v armádě (odvody, povinná vojna), ale menší armádu "Rambů", profesionálních a dobrovolných vojenských specialistů, kteří mají vojenskou službu jako povolání.
  Možná teď po Afghánistánu si někdo může myslet, že Češi mohou bojovat jako Tálibové, ale to není moc pravděpodobné, kde u nás v hedónistické společnosti najdete hromadu skromných, vytrvalých, nezlomných bojovníků, zvyklých snášet strádání, s kodexem cti nedovolit žádným cizincům ovládat zemi?
  Tyhle základní mantilely dané stavem společnosti se ničím nezmění. Buďto spousta jahodových vojáků sloužících převážně z donucení a bez zájmu, nebo profesionálové, kteří jak zkušenosti naznačují, často bojují solidně v případě, že je riziko smrti malé, ale pokud jsou v konfliktu, kde je vysoká pravděpodobnost smrti, dokáží si spočítat, jestli se vyplatí vykonávat tohle zaměstnání.
  Samozřejmě v případě masivního útoku na zemi může mít vliv mít milion vojáků ve zbrani, kteří budou sedět ve městech s puškou a granátem, to může případného agresora odradit z důvodu, že se bude obávat vysokých ztrát na své živé síle. Ale možná to trochu připomíná Volkssturm za 2. světové, prostě mít masu ne příliš dobře vycvičených a vybavených kombatantů za účelem územní obrany.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   00:16 24.02.2022

   Historicky to tu bylo. Viz první republika. Co se týče představy těch nedocvičených a špatně vybavených záklaďáků, tyhle představy docela solidně drtí Finsko (co by i někteří naši ...Zobrazit celý příspěvek

   Historicky to tu bylo. Viz první republika.

   Co se týče představy těch nedocvičených a špatně vybavených záklaďáků, tyhle představy docela solidně drtí Finsko (co by i někteří naši profíci dali za výbavu některých finských záklaďáků). Aby jsme si rozuměli, já nejsme za obnovu ZVS, protože to nepovažuji za žádoucí, či v naší dnešní situaci proveditelné, ovšem je nutno si uvědomit, že obě řešení, nebo vlastně všechna řešení mají své nesporné výhody a nevýhody.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:49 23.02.2022

  Hlavně ať naše slavná armáda nic neorganizuje a nezařizuje. Vždycky když se zdá, že by tam mohli být i slušní a znalí lidé, zase převáží zažité pořádky a všechna invence jde do ...Zobrazit celý příspěvek

  Hlavně ať naše slavná armáda nic neorganizuje a nezařizuje. Vždycky když se zdá, že by tam mohli být i slušní a znalí lidé, zase převáží zažité pořádky a všechna invence jde do kopru. Ať si poklidně řeší jakou barvu budou mít barety, nebo kam našít kapsu, ale organizaci mobilizace bych jim raději nesvěřil. Čím dál víc mám pocit, že AČR je jen větší speciální jednotka (si zaslouží chválu), s lehkou podporou ostatních zbraní a specialistů. Kdo by ty brance ale cvičil, když vojáci už teď jsou pod stav, armádní kuchaři nebo školní tělocvikáři?

  Vždycky jsem fandil modernizaci výzbroje a nákupu nové techniky, ale pokud jde o organizaci čehokoliv většího (mobilizace, odvody), tak to raději fakt nee.

  Chápu že společnost se o armádu nezajímá, čemuž odpovídá i bídné financování rozvoje, ministerská pozice je spíš odkladištěm lidí nebo teplé místečko (MO). Byť mají lidé v armádu důvěru, tak je to jen z důvodu, že toho o ní vědí jen minimum a hlavně nezasahuje do jejich životů.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:58 23.02.2022

   Vám se prostě nechce na vojnu. :-) ...že máte strach z odvodů

   Vám se prostě nechce na vojnu. :-) ...že máte strach z odvodů

   • Rase
    17:42 23.02.2022

    Komu by se taky chtělo :-D Nu mám ve skříni zabalený batoh s maskáči a vším potřebným, akorát ne naše zelenáče, ale britské MTP. Přijde mi, že Britové se o svoje pěšáky uměli ...Zobrazit celý příspěvek

    Komu by se taky chtělo :-D
    Nu mám ve skříni zabalený batoh s maskáči a vším potřebným, akorát ne naše zelenáče, ale britské MTP. Přijde mi, že Britové se o svoje pěšáky uměli vždycky postarat a ty výstrojní součástky (Virtus) k sobě moc chytře pasují. Nemluvě o tom, že právě v MTP běhají i ukrajinští vojáci - tak to asi v reálu funguje velmi dobře .))Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     19:47 23.02.2022

     Hotový partyzán :-)

     Hotový partyzán :-)

     • Rase
      21:08 23.02.2022

      k sypání cukru do palivových nádrží "okupantů" to stačí... :-D

      k sypání cukru do palivových nádrží "okupantů" to stačí... :-D

     • Miroslav
      22:53 23.02.2022

      Stať sa hrdinom môžeš rôznymi spôsobmi. Napríklad v jednej obci pri Žiline je na obecnom úrade taká bronzová pamätná tabuľa a na nej stojí: ,,Tu na tomto mieste fašisti brutálne ...Zobrazit celý příspěvek

      Stať sa hrdinom môžeš rôznymi spôsobmi. Napríklad v jednej obci pri Žiline je na obecnom úrade taká bronzová pamätná tabuľa a na nej stojí: ,,Tu na tomto mieste fašisti brutálne zavraždili nášho spoluobčana XXX. Česť jeho pamiatke"

      Náhodou som sa spoznal s jeho vnukom a tak som sa ho pýtal prečo ho to vlastne zabili. A on mi povedal, že ho chytili keď vykrádal nemecký vlakový transport. Hral formu tak im došla trpezlivosť a dali ho dole. Aké je poučenie z tohto príbehu? Že aj zlodej sa môže stať hrdinom keď škodí nepriateľovi :-)Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     20:53 23.02.2022

     Nebuď fajnovka. John Rambo mal len spodný diel niečoho čo pripomína montérky a aký bol úspešný :-)

     Nebuď fajnovka. John Rambo mal len spodný diel niečoho čo pripomína montérky a aký bol úspešný :-)

     • Rase
      21:21 23.02.2022

      Montérky s lacláči (a kapsami, jak by řekl Krteček) se vždycky hodí!
      Ideální postapokalyptický oděv pro každého :-D

      Montérky s lacláči (a kapsami, jak by řekl Krteček) se vždycky hodí!
      Ideální postapokalyptický oděv pro každého :-D

  • liberal shark
   19:48 23.02.2022

   Jaký smysl má zpochybňování naší armády ? Co raději navrhnout něco konstruktivního ?

   Jaký smysl má zpochybňování naší armády ? Co raději navrhnout něco konstruktivního ?

   • DrGr
    20:14 23.02.2022

    Vetřelce opijeme a pak si s nima uděláme co budeme chtít. Jen mám obavy jestli to bude platit i na Rusa. Jak je všeobecně známo, jediný abstinent v Rusku od 18 let nahoru je Putin. Zobrazit celý příspěvek

    Vetřelce opijeme a pak si s nima uděláme co budeme chtít. Jen mám obavy jestli to bude platit i na Rusa. Jak je všeobecně známo, jediný abstinent v Rusku od 18 let nahoru je Putin.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     22:08 23.02.2022

     No a tá abstinencia mu asi sadla na mozog... Kto normálny nepoužíva mobilný telefón, počítač či internet? A Vodca sa toho bojí.... musí mať z týchto výdobytkov techniky poriadnu ...Zobrazit celý příspěvek

     No a tá abstinencia mu asi sadla na mozog...

     Kto normálny nepoužíva mobilný telefón, počítač či internet? A Vodca sa toho bojí.... musí mať z týchto výdobytkov techniky poriadnu paranoju....Skrýt celý příspěvek

     • DrGr
      22:37 23.02.2022

      Janko ako byvalý robotník KGB vie prečo to nepoužíva.

      Janko ako byvalý robotník KGB vie prečo to nepoužíva.

     • Ján Paliga
      22:06 24.02.2022

      Neexistuje bývalý člen sovietskeho Gestapa.... to tvrdia oni sami, keď sa medzi sebou trávia, nepoznáš?

      Neexistuje bývalý člen sovietskeho Gestapa.... to tvrdia oni sami, keď sa medzi sebou trávia, nepoznáš?

   • Rase
    20:57 23.02.2022

    Myslím že už jsem toho tady na AN navrhoval více než dost a bylo to... ku přesně tomu. Jsem zvědav, s čím přijde nový náčelník GŠ a nynější vedení MO, a zda budou alespoň o něco ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslím že už jsem toho tady na AN navrhoval více než dost a bylo to... ku přesně tomu.
    Jsem zvědav, s čím přijde nový náčelník GŠ a nynější vedení MO, a zda budou alespoň o něco lepší než předchozí skvadry.Skrýt celý příspěvek

 • Nadšenec
  13:35 23.02.2022

  Otázky do pléna. Ako mladý človek nevidím v širokej mladej spoločnosti veľký záujem o vojenstvo, nevidím pud vlastenectva a nevidím snahu budovať budúcnosť niečoho, čo sa samo ...Zobrazit celý příspěvek

  Otázky do pléna.
  Ako mladý človek nevidím v širokej mladej spoločnosti veľký záujem o vojenstvo, nevidím pud vlastenectva a nevidím snahu budovať budúcnosť niečoho, čo sa samo nazýva štát. Teda:

  1. Má zmysel nasilu budovať kanonenfuter, ktorý to robiť nechce?

  1a. ak zmiernime a budeme budovať kanonenfuter len z ľudí, ktorí o to majú záujem (nadmieru úspešná DVP na Slovensku), je efektívne míňať peniaze a čas na neprofesionálny zbor pár záložákov?

  2. Ako odvodné strediská zabránia sabotáži vstupných testov? - Spôsobiť si úmyselne tlak 150/90 a urobiť zo seba na psychotestoch debila je často jednoduchšie, ako urobiť opak.

  3. Ak chce štát nútiť ľudí pracovať pre ozbrojené sily, je zodpovedný za kvalitu ich výcviku. Zoberie im znova 2 roky života? Bude ich nútiť raz ročne opustiť svoje práce? Bude vrcholovým manažérom preplácať ich príjem? Na základe čoho vyčísli mzdu pre živnostníkov? Atd...

  A ja počítam s tým, že tých ľudí cvičiť bude. Vymyslieť v 21. storočí systém: ,,Urobíme si tabuľky a v prípade vojny na pušku čo na vojne používal váš dedo a uraaaaa na nepriateľa", považujem slušne povedané za neprimerané.
  A tu bez patričného, aj finančného, zaobstarania nedobrovoľných brancov hrozí velký špatný.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   13:45 23.02.2022

   Prečo 2 roky? Na Ukrajine sa začala mobilizácia a v prípade povolania bude služba dlhá maximálne 1 rok. Už za socializmu sa začalo s prípravou na skrátenie ZVS z dvoch, postupne na ...Zobrazit celý příspěvek

   Prečo 2 roky? Na Ukrajine sa začala mobilizácia a v prípade povolania bude služba dlhá maximálne 1 rok. Už za socializmu sa začalo s prípravou na skrátenie ZVS z dvoch, postupne na 1 rok lebo dvojročná služba nemala efekt pri tých nákladochSkrýt celý příspěvek

   • Nadšenec
    16:18 23.02.2022

    Pýtam sa na spôsob, akým by prípadný odvod mohol naozaj aj fungovať. Otázka nie je, či to má byť jeden rok alebo 2. Otázka je, čo to občanom, ktorí budú z povinnosti (a ...Zobrazit celý příspěvek

    Pýtam sa na spôsob, akým by prípadný odvod mohol naozaj aj fungovať. Otázka nie je, či to má byť jeden rok alebo 2. Otázka je, čo to občanom, ktorí budú z povinnosti (a predpokladám, že mnohí s nechuťou) slúžiť dá. Akú majú mať motiváciu nevyhnúť sa odvodu, ak ich armádny život nikdy nezaujímal? Poznám chalanov v oblasti programovania, čo v sedemnástich zarábali viac ako ich rodičia. Nikoho z nich by nenapadlo zaseknúť štart svojej kariéry kvôli hraniu sa na vojaka.

    Domnievam sa, že by v prípade odvodu, jedno či forma zvs, mobilizácie atď. by sa len znásobil už aj tak veľký odliv múdrych hláv do zahraničia. Považujem to za sa významný problém. Stojí podľa Vás za to tých pár tisíc sporo motivovaných brancov?Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     17:11 23.02.2022

     Zase nie sme nejaký ostrovný miništát. Aj keby do toho šlo s vôľou 20% bojaschopnej sily, aj tak by sa tá sila počítala s státisícoch. V roku 1939 mala slovenská armáda silu 1,3 ...Zobrazit celý příspěvek

     Zase nie sme nejaký ostrovný miništát. Aj keby do toho šlo s vôľou 20% bojaschopnej sily, aj tak by sa tá sila počítala s státisícoch. V roku 1939 mala slovenská armáda silu 1,3 milióna (a to nás nebolo toľko čo dnes). Podľa Bielej knihy je na efektívnu obranu územia potrebných cca 50 000 mužovSkrýt celý příspěvek

  • mudry.udrzbar
   13:51 23.02.2022

   Nechapem, co chces povedat. V Polsku nie je ZVS, je to iba o evidencii pre pripad mobilizacie. Obecne si myslim, že idealnym riesenim je format narodnej gardy/aktivnych zaloh. Na ...Zobrazit celý příspěvek

   Nechapem, co chces povedat. V Polsku nie je ZVS, je to iba o evidencii pre pripad mobilizacie. Obecne si myslim, že idealnym riesenim je format narodnej gardy/aktivnych zaloh. Na Slovensku sme velmi pozadu v tomto.Skrýt celý příspěvek

  • lorgarius
   15:08 23.02.2022

   Hm tot otazka, najme ked ti co sa v pripade niecoho chcu sluzbe vyhnut mozu vypadnut z krajiny. Spominam si ze ani mne sa na zvs moc nechcelo a to uz bude pomaly 20rokov co som ...Zobrazit celý příspěvek

   Hm tot otazka, najme ked ti co sa v pripade niecoho chcu sluzbe vyhnut mozu vypadnut z krajiny. Spominam si ze ani mne sa na zvs moc nechcelo a to uz bude pomaly 20rokov co som vojencinu absolvoval. Sluzbe vlasti som sa ale na rozdiel od mnohych rovestnikov nebranil, vtedy som este nevedel co budem robit a zvazoval som kariera vojak/policajt.
   Keby som vedel aka to bude pakaren/nuda/zasivaren tak by som sa ale povinnosti vyhol, ved som to nakoniec skratil na 6mesiacov. strielat, buschcraft a tak podobne som sa naucil uz pred tym a aj potom z vlastneho zaujmu a za vlastne peniaze.
   V tom case sa uz malo prejst komplet na profesionalov a u nas zobakov islo hlavne o to aby sme nieco nevyparatili, lebo lampasaci co sme mali na utvare to chceli uz len nejako doklepat do vysluhoveho bez mimoriadky. Atmosfera hlavne nieco "nedosrat"
   Ked to porovnam s generaciou mojho otca, tak zapal asi tiez nebol, ale nemali na vyber. Za vyhybanie sa vojencine by skoncili v base, alebo pracovny oddiel ci ako sa to volalo. Na rozdiel odo mna sa ale aj cosi naucili. Pred 10rokmi som zobral otca na strelnicu a zastrielali sme si z 58 a skorpiku. Uz mal pred 60tkou ale strielal hodne slusne a predvadzal nam rozborku a zborku 58 a Skorpionu so zaviazanymi ocami. Nebolo to uplne bez chyby ale islo mu lepsie ako majitelovi strelnice :)Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   19:32 23.02.2022

   A vy se divíte ? Už dvacet let tu posloucháme, že vlastenectví je nacionalistický hnus, vojenství je přežitek barbarské minulosti a budování branné moci je vyhazování peněz, které ...Zobrazit celý příspěvek

   A vy se divíte ? Už dvacet let tu posloucháme, že vlastenectví je nacionalistický hnus, vojenství je přežitek barbarské minulosti a budování branné moci je vyhazování peněz, které by se měly rozdat lidu. Výuka historie a politiky je na úrovni doby kamenné. Co by tak člověk od těch mladých čekal ?Skrýt celý příspěvek

 • zdeno
  12:13 23.02.2022

  plný souhlas, u nás je to trochu horší než na slovensku, posledním jakž takž vycvičeným záložákům je 40, o mobilizaci si můžeme díky 17 letému pacifismu nechat zdát, AZ jsou dobré ...Zobrazit celý příspěvek

  plný souhlas, u nás je to trochu horší než na slovensku, posledním jakž takž vycvičeným záložákům je 40, o mobilizaci si můžeme díky 17 letému pacifismu nechat zdát, AZ jsou dobré -posloužily by hlavně k doplnění ztrát stávajících jednotek, stmelováky záložáků chtěj asi 3 měsíce (leta už necvičili), nováčci alespoň 6 měsíců - a to musí být kde cvičit, o výzbroji a výstroji nemluvě - tohle by měl dostat vědět každý poslanec než vleze do parlamentu a bude rozhodovat o branné politiceSkrýt celý příspěvek

 • Jura99
  12:06 23.02.2022

  Určitě by prospěla možnost víkendových výcviků, zaměstnaný člověk nemá šanci opustit svůj zaběhnutý život na týdny a měsíce.

  Určitě by prospěla možnost víkendových výcviků, zaměstnaný člověk nemá šanci opustit svůj zaběhnutý život na týdny a měsíce.

  • havlluk
   12:13 23.02.2022

   naprosto souhlasím

   naprosto souhlasím

  • Shav0
   12:23 23.02.2022

   Jako informační způsob dostat lidem něco do povědomí ok. Ale jinak víkendový výcvik nedá bohužel absolutně nic, nebo strašně málo. Když budu mluvit o lidech armádou a vševojsk ...Zobrazit celý příspěvek

   Jako informační způsob dostat lidem něco do povědomí ok. Ale jinak víkendový výcvik nedá bohužel absolutně nic, nebo strašně málo. Když budu mluvit o lidech armádou a vševojsk dovednostma nepolíbených.
   Vidím to v civilních kurzech, vidím to v armádě při výcviku.
   S člověkem, který je nepopsaný list, je potřeba alespoň 1-2 měsíce, ale ne v podobě jako jsou KZP.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    12:40 23.02.2022

    pak se ale bohužel stane, že ta většina, která prostě ten čas dát nemůže, nebudou umět vůbec nic, ani jak se nabíjí puška, jak se hází granát, jak si najít místo ke střelbě, atd. ...Zobrazit celý příspěvek

    pak se ale bohužel stane, že ta většina, která prostě ten čas dát nemůže, nebudou umět vůbec nic, ani jak se nabíjí puška, jak se hází granát, jak si najít místo ke střelbě, atd. Zkuste říct v 35letech manželce s dětma a šéfovi v práci, že na dva měsíce se neuvidíme, mobilní telefon vypneme, emaily neodpovíme.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     13:18 23.02.2022

     V armáde je množstvo pozícii ktoré nevyžadujú výcvik. Kuchári, vodiči, zásobovači, opravári, stavbári, zdravotníci, strážnici... Tí ľudia nepotrebujú výcvik v pravom zmysle ...Zobrazit celý příspěvek

     V armáde je množstvo pozícii ktoré nevyžadujú výcvik. Kuchári, vodiči, zásobovači, opravári, stavbári, zdravotníci, strážnici...

     Tí ľudia nepotrebujú výcvik v pravom zmysle slova. Stačí im rýchlokurz ako ovládať osobnú zbraň. To zvládneš aj za pár dníSkrýt celý příspěvek

    • mudry.udrzbar
     13:54 23.02.2022

     je to primarne priestor pre hasičov, policajtov a ex.policajtov, zachranarov a pod., ktori problem so zamestnavatelom nemaju. U tychto profesii by som nejaku formu ucasti zaviedol ...Zobrazit celý příspěvek

     je to primarne priestor pre hasičov, policajtov a ex.policajtov, zachranarov a pod., ktori problem so zamestnavatelom nemaju. U tychto profesii by som nejaku formu ucasti zaviedol povinne. Ex policajtom sa plati vysluhova renta, tak by mali aspon sluzit v aktivnych zalohach.Skrýt celý příspěvek

     • MeV6
      14:46 23.02.2022

      Jenomže ty hasiče, policajty a záchranáře budeš potřebovat taky. V tom případě by souběh jejich původní práce a vojenské služby byl dost problém. Povoláním do služby si vyberete ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenomže ty hasiče, policajty a záchranáře budeš potřebovat taky.
      V tom případě by souběh jejich původní práce a vojenské služby byl dost problém.
      Povoláním do služby si vyberete "bazén" specialistů, které budete potřebovat jinde.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:49 23.02.2022

      Nevím jak u vás, ale v ČR mají policajti a hasiči zakázaný vstup do AZ. Což má logický důvod. Ti co od policie odejdou zase v drtivé většině případů nemají o nějaké AZ absolutně ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevím jak u vás, ale v ČR mají policajti a hasiči zakázaný vstup do AZ. Což má logický důvod.
      Ti co od policie odejdou zase v drtivé většině případů nemají o nějaké AZ absolutně zájem.Skrýt celý příspěvek

     • Fiagy
      17:02 23.02.2022

      Vezmeme to z jiného konce. Budeme cvičit nezaměstnané a vězně. Ti mají času hromadu a pokud to nebudou zrovna orličtí vrazi tak cajk. Třeba by se mezi nima někdo našel. Nebo jako ...Zobrazit celý příspěvek

      Vezmeme to z jiného konce. Budeme cvičit nezaměstnané a vězně. Ti mají času hromadu a pokud to nebudou zrovna orličtí vrazi tak cajk. Třeba by se mezi nima někdo našel. Nebo jako náhrada za veřejně prospěšné práce.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:45 23.02.2022

     /jak se nabíjí puška, jak se hází granát, jak si najít místo ke střelbě,/ Tak takový absolutní základ se dá naučit za velice krátký čas. Pokud na to nemáte čas potom není AZ pro ...Zobrazit celý příspěvek

     /jak se nabíjí puška, jak se hází granát, jak si najít místo ke střelbě,/
     Tak takový absolutní základ se dá naučit za velice krátký čas.

     Pokud na to nemáte čas potom není AZ pro vás. Tečka. Na tom není nic špatného nebo divného.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:15 23.02.2022

      Tak divného určitě ano, asi se nenajde žádné další povolání nebo dovednost, pro jejíž získání by se člověk musel nechat ubytovat na dva měsíce. Trénovat spaní v cizí ložnici asi ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak divného určitě ano, asi se nenajde žádné další povolání nebo dovednost, pro jejíž získání by se člověk musel nechat ubytovat na dva měsíce. Trénovat spaní v cizí ložnici asi nezbytné není. Ačkoliv ty aktuální fotky ruských vojáků, jak spí na zemi v jakési cimře jeden vedlo druhého...Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:55 23.02.2022

   A také nějaká forma pozitivní motivace. Pouhé vyhrožování či morální apely nic moc nepřinášejí.

   A také nějaká forma pozitivní motivace. Pouhé vyhrožování či morální apely nic moc nepřinášejí.

   • Scotty
    15:40 23.02.2022

    A to jako jaká.

    A to jako jaká.

    • Miroslav
     16:02 23.02.2022

     Benefity ktoré môže štát ponúknuť za službu v armáde: - Miesto pre deti v škôlke - Bezplatná strava pre deti v škôlke a škole - Bezplatné krúžky a tábory pre deti - Odpis daňových ...Zobrazit celý příspěvek

     Benefity ktoré môže štát ponúknuť za službu v armáde:

     - Miesto pre deti v škôlke
     - Bezplatná strava pre deti v škôlke a škole
     - Bezplatné krúžky a tábory pre deti
     - Odpis daňových a odvodových nedoplatkov
     - Zníženie daňového zaťaženia rodičov
     - VP pre civilné použitie
     - Dovolenkový poukaz
     - Poukaz na PHM
     - Nadštandardná zdravotná starostlivosť (napr zubár)
     - Opatrovanie pre starých rodičov
     - Rôzne certifikáty použiteľné pre civilné zamestnanie

     atď atď...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:11 23.02.2022

      Vojáci AZ pobírají roční příspěvek. Jak s ním naloží je na nich.

      Vojáci AZ pobírají roční příspěvek. Jak s ním naloží je na nich.

     • Miroslav
      18:03 23.02.2022

      Mal som skôr na mysli ľudí mimo AČR a AZ ktorých bude treba regrutovať v prípade potreby

      Mal som skôr na mysli ľudí mimo AČR a AZ ktorých bude treba regrutovať v prípade potreby

    • liberal shark
     19:46 23.02.2022

     Zkus něco vymyslet sám, chytráku.

     Zkus něco vymyslet sám, chytráku.

  • Scotty
   15:40 23.02.2022

   Tak choďte na airsoft. To je vážně míněná rada.

   Tak choďte na airsoft. To je vážně míněná rada.

   • Rase
    20:59 23.02.2022

    pak se nejde divit, že lidi radši "chodí" na airsoft a né k AZ.

    pak se nejde divit, že lidi radši "chodí" na airsoft a né k AZ.

 • Miroslav
  11:28 23.02.2022

  Zrušením ZVS branná povinnosť nezanikla. Povinnosť viesť register brancov majú dnes krajské úrady a myslím, že v ČR to bude podobné. Úrady by sa v každom prípade mali pripraviť na ...Zobrazit celý příspěvek

  Zrušením ZVS branná povinnosť nezanikla. Povinnosť viesť register brancov majú dnes krajské úrady a myslím, že v ČR to bude podobné. Úrady by sa v každom prípade mali pripraviť na selekciu do skupín podľa pripravenosti a spôsobilosti.

  1/ V prvej skupine by mali byť muži do ročníku narodenia 1984/1985 ktorí ako poslední absolvovali odvody a prípadne ZVS pretože ide o relatívne mladých ľudí ktorí ešte netrpia chronickými ochoreniami a majú nejaké spojenie s armádou (minimálne už prešli fyzickou prehliadkou) a sú teda najlepšie pripravení pre rýchle nasadenie.

  2/ V druhej skupine by mali byť muži vo veku 40+ ktorí už absolvovali ZVS, ale je nutné ich podrobnejšie selektovať čo zaberie viac času.

  3/ Najhoršie pripravení sú muži pod 35 rokov ktorí neabsolvovali ani odvody, ani ZVS a je teda nutné ich vyselektovať aspoň po fyzickej stránke v doplňovacích odvodoch a následnej ich plošne vycvičiť. To zaberie ako najviac času, tak aj zdrojovSkrýt celý příspěvek

  • Hyena
   12:38 24.02.2022

   Ver tomu, ze pri rychlej mobilizacii, tak ako prebehla v 2014 na Ukrajine, zoberu 18-30 rocnych medzi prvymi. 2 tyzdne vycviku a sup na frontu.

   Ver tomu, ze pri rychlej mobilizacii, tak ako prebehla v 2014 na Ukrajine, zoberu 18-30 rocnych medzi prvymi. 2 tyzdne vycviku a sup na frontu.

Načítám diskuzi...