Vojenský historik František Hanzlík: Pro Putina jsou zřejmě všichni Ukrajinci nacisté

Vojenský historik František Hanzlík: Pro Putina jsou zřejmě všichni Ukrajinci nacisté
František Hanzlík / archív autora (Zvětšit)

Vojenský historik profesor František Hanzlík z Univerzity obrany v Brně patří již řadu let ke špičkovým odborníkům ve svém oboru. Je autorem či spoluautorem řady publikací věnovaných mj. československému vojenskému exilu, účasti našich krajanů v zahraničním odboji, poválečné perzekuci vojáků naší armády. Podplukovník Hanzlík dokáže svůj pohled na věc vždy objasnit velmi srozumitelným způsobem.

Již dva týdny celý svět sleduje se zatajeným dechem drama na Ukrajině, kam vpadly jednotky ruských agresorů, kterým odvážně čelí ukrajinská armáda. Ke kterým válečným konfliktům z moderní historie se dá tato válka přirovnat?
Srovnání s jakýmkoliv jiným konfliktem je velmi obtížné, protože každý konflikt má svá specifika, odehrává se za určitých mezinárodních podmínek i v určité vnitřní situaci válčících států, ať jsou již tím, kdo konflikt zahájil nebo tím, kdo je cílem útoku. V tomto případě sehrály významnou úlohu především faktory, které se vyvíjely nejen v posledním období, mám na mysli po anexi Krymu Ruskou federací v roce 2014, ale již dávno předtím. Každopádně situace již několik měsíců před zahájením agrese ze strany Ruska připomínala situaci před první i druhou světovou válkou. Mám tím na mysli především vlnu nacionalistických vášní jak na straně Ruské federace, tak i na straně Ukrajiny. Vyjádření prezidenta Putina a dalších významných představitelů Ruska o rozhodnutí za každou cenu „zabránit útlaku a genocidě“ rusky mluvícího obyvatelstva ve východní části Ukrajiny silně připomínalo situaci Československa v podzimní krizi v roce 1938, a to včetně vznášení nereálných ultimativních požadavků tehdy ze strany Hitlera vůči Československu a nyní ze strany Putina a Ruska vůči Ukrajině. Stejně jako mnozí odborníci, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, jsem předpokládal „akci“ Ruska v podobě nám známé bratrské pomoci včetně vojenského obsazení části území Ukrajiny s nikým neuznanými republikami separatistů. Stejně jako zmíněné odborníky mne překvapila tak rozsáhlá agrese Ruské federace – navíc vedená i ze sousedního Běloruska. 

Vzhledem k tomu, že Rusové ani po dvanácti dnech tvrdých bojů nedokázali obsadit větší ukrajinská města, se zdá, že operace nebyla ruským velením dostatečně připravena. Jaký je tvůj názor na tuto záležitost?
Podle mého názoru Rusové naprosto podcenili mnoho faktorů, jejichž důsledkem je stávající situace. Myslím, že stejně překvapeni jako já byli neúspěchem ruské armády i vojenští analytici, kteří situaci průběžně sledovali a sledují. Rusko již dlouhodobě dává ostentativně světu najevo, jakou má vynikající bojovou techniku – raketové prostředky, protivzdušnou obranu, letouny, bitevní vrtulníky, tanky, BVP atd. O tom jsme se mohli denně přesvědčovat v prostředí internetu. Ukázalo se však, že reálná bojová situace je zcela něco jiného. Bez potřebných informací jsem v první den konfliktu předpokládal, že pokud ukrajinská obrana vydrží nápor ruské armády 4-5 dní, budou mít Rusové obrovské problémy, především s logistikou, která nebude schopna plně zabezpečit útočící jednotky. Za jeden z rozhodujících faktorů považuji skutečnost, že se Rusům evidentně v první fázi útoku nepodařilo eliminovat ukrajinskou protivzdušnou obranu a letectvo. Předpokládal jsem, že využijí na hlavních směrech úderu výsadkové jednotky, které vysadí v týlu ukrajinské obrany a které umožní rychlý postup útočících útvarů a znemožní ukrajinské armádě rychle zaujmout odolnou obranu. Do určité míry tomu napovídaly i pokusy ruských výsadkářů obsadit některá letiště. Bez rizika těžkých ztrát, např. transportních letounů s výsadkáři, nemohli toto Rusové realizovat. Velký šok pro útočící jednotky ruské armády byla asi úporná a efektivní obrana ukrajinské armády, a především morálka obránců, podle mne naprosto nesrovnatelná s vojáky ruské armády. Dokazují to i výpovědi zajatých ruských vojáků, kteří byli po krátkém a nevyhovujícím výcviku posláni na frontu. Mnohdy si dokonce mysleli, že jsou na cvičení, nebo že je budou Ukrajinci dokonce vítat. Domnívám se také, i když nemám k dispozici důkazy, že významnou úlohu sehrála skutečnost, že Ukrajinci měli přesné informace od USA a dalších států NATO – satelitní monitorování uskupení ruských vojsk atd. Tím byl asi významně eliminován moment překvapení, který může sehrát v konfliktu tohoto typu rozhodující roli. Faktorů, jejichž výsledkem je stávající situace, bychom našli samozřejmě více. 

Domníváš se, že prezident Putin dostatečně komunikoval před zahájením útoku s vojenským velením ruské armády, například s náčelníkem generálního štábu a ministrem obrany?
Přesné informace o komunikaci v rámci ruského velení nemáme. Plánování operace, které jsme svědky, však není vůbec jednoduchá věc. Z historie vojenských konfliktů víme, že plán každé operace je platný pouze do momentu jejího zahájení. Mnohdy v důsledku naprosto nepředvídané nebo dokonce nepředvídatelné náhody probíhá operace nad očekávání dobře s minimálními ztrátami, nebo naopak nedopadne dobře. Operace mohla být naplánována i z hlediska nejnovějších poznatků vojenské vědy teoreticky dobře, ale realita ukázala zcela něco jiného. Podle mého názoru, jak jsem měl možnost opakovaně zhlédnout projevy Vladimíra Putina, je jeho samolibost a snad i menší schopnost vnímat skutečnou realitu taková, že je přesvědčen o své neomylnosti a vynikající úrovni ruské armády, která je schopna na jeho rozkaz splnit jakýkoliv úkol. Pokud jsou stejně tak přesvědčeni o výjimečných schopnostech ruské armády i jeho nejbližší podřízení, může být výsledkem i fatální podcenění protivníka, v tomto případě ukrajinské armády. Zřejmě ti, co rozhodují v ruské armádě, nestudovali pasáže Leninových prací o válce a armádě, kde podrobně mluví o morálním faktoru v boji, a také nevyužili bohaté zkušenosti vlastní armády z druhé světové války, případně války v Afganistánu a Sýrii. 

Co vlastně vedlo Putina k zahájení tak rozsáhlé agrese proti sousední zemi, jejíž historie je dlouhodobě spjata právě s Ruskem?
To je velmi složitá otázka související s historickým vývojem, a především s vývojem po rozpadu bipolárního světa a zhroucení Sovětského svazu. Události posledních desetiletí a chování Ruské federace vůči svým sousedům, bývalým státům Sovětského svazu, svědčí o čím dál úpornější snaze Vladimíra Putina a Ruské federace o obnovu bývalého impéria v poněkud pozměněné podobě.

Jak vnímáš terminologii oficiální ruské propagandy, která používá výrazy denacifikace, narkomani ve vedení Ukrajiny a jiné podobné?
Podobnou terminologii, kdy se vzájemně označují za nacisty, používají obě strany, ale jde spíše o nějakou historickou reminiscenci. Každý si obsah zmíněných pojmů vykládá po svém. Pro Putina jsou nacisté zřejmě všichni Ukrajinci, kteří nesdílejí jeho pohled na stávající situaci a její řešení. Myslím, že vůbec nikdo nemá představu – a je otázkou, zda ji má samotný Putin – co by mělo být obsahem zmíněné denacifikace. Mělo by to hypoteticky znamenat uvěznění všech, kdo mají jiné názory na řešení situace na Ukrajině, než má Putin, nebo jejich fyzickou likvidaci, případně jejich odsun na Sibiř, jak to dělal Stalin s celými národy? Myslím, že vydáním rozkazu k „denacifikaci“ vyvolal Putin zděšení nejen v zahraničí, ale i u nebližších spolupracovníků, hlavně však u těch, kteří jej mají realizovat a nedokáží si představit jak. Nemají však odvahu diktátorovi sdělit, že je to úkol naprosto nesplnitelný a neurčitý.

Předpokládal podle tebe Putin, že se celý svět tak jednotně postaví proti ruské agresi?
Pokud jsem se v úvodu rozhovoru zmiňoval o překvapení, které ruské armádě a samozřejmě i Putinovi připravili Ukrajinci úporností obrany, její efektivitou, odhodláním bojovat obrazně řečeno do posledního dechu, tak sjednocení fakticky celého světa bylo myslím pro Putina překvapením ještě větším, a to bez ohledu na opatrné kroky některých evropských států v důsledku toho, že se bez dodávek ruského plynu a ropy neobejdou. Abych byl upřímný, bylo to překvapení i pro mne. Jsem přesvědčen o tom, že to může být jeden z rozhodujících faktorů řešení celé krize.

Jak se díváš na střelbu Rusů na atomové elektrárny?
Obecně lze říci, že pokud chce útočník obsadit nějaký objekt a ten je bráněn, byť malou intenzitou, bez střelby se to neobejde. Tím samozřejmě nelze nikterak zlehčovat střelbu v areálu jaderné elektrárny. Na druhou stranu bych tento případ nijak nezveličoval. Myslím, že Rusové jsou si velmi dobře vědomi, co by znamenal případný únik radioaktivity, který by zcela jistě zasáhl i jejich území. Pokud jsem viděl záběry z místa střetu, byla poškozena administrativní budova, a části elektrárny, kde jsou umístěny reaktory, zasaženy nebyly. Bez jakýchkoliv pochybností je jakékoliv použití zbraní v jaderné elektrárně nepřijatelné a v rozporu s mezinárodním právem.

Generál Jiří Šedivý označil postup Rusů na Ukrajině za velmi brutální a domnívá se, že Rusko přejde ještě na drsnější a brutálnější metody vedení boje. Dá se opravdu očekávat, že útoky na civilní obyvatelstvo, kterých jsme svědky, budou ještě horší? 
Vystoupení generála Šedivého sleduji pravidelně a naprosto s ním souhlasím. Myslím, že o tom, jakým směrem se bude vyvíjet celá krize, rozhodnou nejbližší dny. Ukrajinský prezident má jen dvě špatné možnosti k rozhodnutí. Přistoupí-li na podmínky, které předložil Putin – uznání anexe Krymu, uznání Doněcké a Luhanské republiky včetně snížení počtu ozbrojených sil, může se ocitnout dokonce v situaci, že dojde k neřešitelnému vnitřnímu rozkolu. Část nejradikálnějších zastánců odporu proti agresi Ruska v armádě se nemusí rozhodnutí podřídit a Putin nařídí pokračování vojenských operací, což by byl ten nejhorší možný scénář. Pokud by nastala situace, že budou podmínky předložené Ruskem přijaty a všichni se rozhodnutí podřídí, nebude mít Ukrajina, vzhledem k dosavadním zkušenostem s Ruskem, žádnou záruku, že se Rusko nepokusí o podobnou akci později, ovšem již proti výrazně vojensky oslabené Ukrajině. Této variantě řešení příliš nesvědčí poslední vyjádření ukrajinské vícepremiérky Iriny Vereščukové bezprostředně před zahájením jednáním ministrů zahraničních věcí Ruska a Ukrajiny v Turecku, kdy mimo jiné uvedla, že jediný bod k jednání může být kapitulace Ruska. Pokud nebude nabídka Putina přijata, bude agrese Ruska pokračovat bohužel asi v intencích scénáře, který uvádí generál Šedivý. Z této varianty mám osobně největší obavy. Vycházím ze zkušeností z války na území bývalé Jugoslávie mezi Chorvatskem a Srbskem. S kolegou Pavlem Zonou jezdíme již několik let do Chorvatska, kde za druhé světové války působila 1. československá partyzánská brigáda Jana Žižky z Trocnova složená z našich krajanů žijících na Daruvarsku. Při diskuzích o vývoji v zemích bývalé Jugoslávie jsme se dostali až ke konfliktu mezi Chorvatskem a Srbskem počátkem devadesátých let. Měli jsme možnost studovat archivní prameny a také diskutovat o stejné věci na srbské straně. Hovořili jsme s mnoha pamětníky přímých bojů a událostí s nimi souvisejícími. Obě strany jsou tvrdošíjně přesvědčeny o své pravdě a původce hrůz konflikt provázejících vidí ve svých protivnících. K tomu přináší množství zdánlivě oprávněných argumentů. Co je na celé věci nejhorší, je pro nás neuvěřitelná a nepochopitelná nenávist mezi nimi, trvající více než 30 let po skončení konfliktu. Celé rozsáhlé oblasti na obou stranách, a především místní hřbitovy, nesou dodnes stopy tehdejších bojů. Můžeme si jen přát, aby k podobné situaci nedošlo v tomto konfliktu. 

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Fiala: Do armády musíme investovat

Nač máme armádu? Jaké je její poslání? K čemu slouží zahraniční mise? Kdo je spojenec a kdo nepřítel ...

Jana Černochová: Budování armády je nekonečný proces

V české armádě jsou investice tématem už od 90. let. V posledních letech je o nich více slyšet. ...

Jana Černochová: Polsko je nejen blízkým spojencem, ale hlavně sousedem

Výrazná tvář Fialovy vlády i Občanské demokratické strany Jana Černochová před nedávnem prohlásila, ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Jaws
  21:12 14.03.2022

  Putin by si přál návrat k systému, ve kterém si velmoci (nejen) v Evropě vytvářejí výlučné zóny vlivu na základě údajných historických nároků a domnělých hrozeb. Putinovo přání by ...Zobrazit celý příspěvek

  Putin by si přál návrat k systému, ve kterém si velmoci (nejen) v Evropě vytvářejí výlučné zóny vlivu na základě údajných historických nároků a domnělých hrozeb. Putinovo přání by bylo, aby za tím jeho dlouhým stolem seděli čínský prezident, americký prezident a možná ještě někdo další. Na stole by byla mapa a oni by si tam společně kreslili zóny jejich vlivu. V takovém světě rozhodně neexistuje nějaká neutralita. Kam by patřila Česká republika? Ministr zahraničí RF Lavrov před pár měsíci tvrdil, že země SSSR a Varšavské smlouvy se staly osiřelými po rozpadu SSSR. Hned mě nepadlo, kdo by nás asi chtěl adoptovat. Ale ono to má ještě jednu rovinu. Konkrétně to že na nás koukají v Kremlu jako na nesvéprávné. Nějaká naše vůle být v NATO (nebo EU) je tedy něco, co vůbec nemohou brát na zřetel. Vždyť jsme přeci nesvéprávní. Jaké právo na sebeurčení? Podle ruského režimu (a není to jen Putin) práva patří silným, slabí mají jen povinnosti. A měli by být těm silným vděční za to, že za ně rozhodují. Kdo by nebyl vděčný, ten je nacista. Samotné Rusko je nejslabší ze silných. Nenabízí něco, co by těm státům v ruské sféře vlivu dávalo nějaký smysl, nebo reálnou vizi. Ruská federace může nabídnout levnější plyn a ropu. Může také poskytnout ochranu nedemokratickým režimům před občany těch nesvéprávných států (Sýrie, Bělorusko, Kazachstán). Ale stačí to? Přinejmenším má Rusko ještě negativní motivaci. Může se uchýlit k vyhrůžkám, působením škod a třeba i ke "speciální operaci". Rusko z ekonomického, průmyslového, a ani kulturního hlediska nemůže konkurovat Západu. Není tam ani ekonomický růst (a ani růst životní úrovně obyvatel) jaký je v Číně. (Představte si, že na počátku Putinovy vlády mělo Rusko o 84 % větší HDP per capita než Čína. Čína samozřejmě rostla, ale Rusko je pořád "benzínová pumpa". Co dělal Putin těch více než 20 let?) Podle spisovatele Borise Akunina je možné tak velkou a různobarevnou zemi jako je Rusko udržet pohromadě nuceně pomocí strachu. Existují podle něj čtyři zásady takového státu už podle Čingischána: Absolutní centralizace moci, postava posvátného velkého Chána, Chán stojí nad zákonem a všichni občané jsou služebníci státu. To je jediná vize, kterou může Rusko světu nabídnout. A tím narážíme na problém samotné Ruské federace. Rusko slábne a to co by nejvíc potřebovalo jsou zásadní politické a hospodářské reformy. Shodou okolností se jedná přesně o to, čeho se Rusové nejvíce bojí. Přesně tohle totiž vedlo svého času k rozpadu SSSR. Protože měl SSSR velké problémy, tak k těm reformám přistoupil. To nebylo jen tak. Rusko má problémy, čekali by je v následujících dekádách ještě větší a to i bez sankcí. Těmi se to jen urychlí. Putim místo reforem přišel se "speciální operací".
  Rusko nesplňuje všechny parametry velmoci, ale předstírá, že to tak není. Takže patrně bude stále víc závislé na Číně. Ruské federaci by se naopak nejvíc vyplatilo být někde mezi Čínou a USA. Lavírovat a inkasovat, co možná největší zisky. Pokud se Putin už dávno rozhodl pro střet se Západem, tak musí být odkázán na partnerství s Čínou. Jenže to není rovné partnerství. Resp. je to hodně nerovné spojenectví a to nedělá nikdy dobrotu. Tahle strategie rozhodně není výhodná pro Ruskou federaci. Ale je jasné, že Putin bude muset přitvrdit i v samotném Rusku (od autoritářství přechází k totalitě) a to nebude Číně vadit. Naopak ve vztazích s EU a USA by to byl vždycky problém. Běžní Rusové navíc nebudou lákáni čínskou svobodou, politickou soutěží a demokracii, jako by mohli být, kdyby spojencem Ruska byly USA nebo EU. Těžko říct, jakou roli v tom hraje Putinova obliba SSSR a prohraná Studená válka. V každém případě Putin se hodně ohlíží do minulosti. Pro Česko platí, že dokud budeme na ruském seznamu nepřátel, je to v pořádku. Pohroma by byla, být v ruské sféře vlivu.Skrýt celý příspěvek

 • martinko68
  19:01 13.03.2022

  Tak mluvit o ukrajinských praporech Azov se dnes nenosí , tady jsou nacistické symboly zcela zřejmé , na druhou stranu pravděpodobně jejich vojenské výsledky jsou nadprůměrné . ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak mluvit o ukrajinských praporech Azov se dnes nenosí , tady jsou nacistické symboly zcela zřejmé , na druhou stranu pravděpodobně jejich vojenské výsledky jsou nadprůměrné . Nacionalismem trpí i Rusko a to zcela evidentně , v tomto konfliktu je agresorem . To je to samé jako že svět zabavuje jachty ruských oligarchů a právem , ale léta peníze bral bez ohledu na jejich původ , o ukrajinské oligarchii je to samé , bohužel .
  Ještě nedávno bylo teměř nemožné tvrdit že Krym je ruský a dnes už by celý svět klidně rozdělil Ukrajinu na východní a západní bez mrknutí oka pokud by to zastavilo konflikt.
  Já osobně jsem překvapen urovní ruské armády , ta je zcela evidentně 25 let pozadu co se týče jak techniky tak strategie .Skrýt celý příspěvek

 • Kamil
  09:47 13.03.2022

  Ačkoliv zločinec Vladimír Putin, který je velký manipulátor a lhář, se nyní dostal do slepé uličky, je stejně nakonec odsouzen k porážce. Jsem přesvědčen, že mu to sami Rusové ...Zobrazit celý příspěvek

  Ačkoliv zločinec Vladimír Putin, který je velký manipulátor a lhář, se nyní dostal do slepé uličky, je stejně nakonec odsouzen k porážce. Jsem přesvědčen, že mu to sami Rusové spočítají. Národ, který v boji proti Hitlerovi přinesl tak obrovské oběti, se nemůže přece nechat vláčet bahnem novodobým fýrerem. Sláva Ukrajině! Sláva všem demokraticky smýšlejícím Rusům!Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   10:07 13.03.2022

   Pochybuji, Sověti (Rusové) byli schopni přinést oběti ve Velké vlastenecké válce proti útočícím Němcům, avšak bojovali za systém podobně zvrácený jako ten nepřátelský.... Oni ...Zobrazit celý příspěvek

   Pochybuji, Sověti (Rusové) byli schopni přinést oběti ve Velké vlastenecké válce proti útočícím Němcům, avšak bojovali za systém podobně zvrácený jako ten nepřátelský.... Oni přinesou oběti i teď, ale aby to zas nebylo pro jejich zvrácený systém proti "útočícím" státům ze západu.Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  21:20 12.03.2022

  Dobrý den! Děkuji za komentáře a souhlasím, že ve velkých ruských městech působí mnoho vyznavačů nacismu a dokonce obdivovatelů Adolfa Hitlera. Potvrdili mi to mj. během mých ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den! Děkuji za komentáře a souhlasím, že ve velkých ruských městech působí mnoho vyznavačů nacismu a dokonce obdivovatelů Adolfa Hitlera. Potvrdili mi to mj. během mých dřívějších novinářských cest do Moskvy a Petrohradu moji ruští přátelé. A prezident Putin, který se dopustil neomluvitelného zločinu, když vojensky napadl Ukrajinu, to samozřejmě moc dobře ví. Rovněž i já pevně věřím, že se Rusové dokážou nynějšího zla ve vedení své země zbavit
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  19:53 12.03.2022

  Pro Putina je nacistická nejen Ukrajina, ale i celá Evropa. Kdo sleduje jejich výroky, média a tisk, tak je mu to jasné už hodně dlouho.

  Pro Putina je nacistická nejen Ukrajina, ale i celá Evropa. Kdo sleduje jejich výroky, média a tisk, tak je mu to jasné už hodně dlouho.

  • pjaro77
   21:19 12.03.2022

   Čo keby si Putin najprv spravil poriadok s domácimi náckami ? Môže začať rovno s Utkinom od wagnerovcov.

   Čo keby si Putin najprv spravil poriadok s domácimi náckami ? Môže začať rovno s Utkinom od wagnerovcov.

 • pjaro77
  08:17 12.03.2022

  Všetky Putinove reči o nacistoch a denacifikácii sú len maskirovka pre ruský plebs a proruských tlkov v zahraničí.
  Rusko samotné má spústu neonacistov.

  Všetky Putinove reči o nacistoch a denacifikácii sú len maskirovka pre ruský plebs a proruských tlkov v zahraničí.
  Rusko samotné má spústu neonacistov.

 • Kamil
  22:00 11.03.2022

  Zajímavý rozhovor, ale mělo v něm jasně ze strany tazatele nebo profesora Hanzlíka či obou zaznít, že ruský prezident Vladimír Putin je zločinec skutečně srovnatelný s Adolfem ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavý rozhovor, ale mělo v něm jasně ze strany tazatele nebo profesora Hanzlíka či obou zaznít, že ruský prezident Vladimír Putin je zločinec skutečně srovnatelný s Adolfem Hitlerem. Věřím, že ruský národ najde dostatek odvahy a síly k jeho odstranění. Putin patří jednoznačně před soud.Skrýt celý příspěvek

  • Antonín Malý
   23:24 16.03.2022

   Třeba se najde druhý Chruščov a opět dojde na odhalení kultu osobnosti bývalého "leadera".

   Třeba se najde druhý Chruščov a opět dojde na odhalení kultu osobnosti bývalého "leadera".

Načítám diskuzi...