Výběr nové pušky pro odstřelovače Armády ČR

Desert Tactical Arms SRS
Foto: Desert Tactical Arms SRS. / Desert Tactical Arms

Na sklonku roku 2013 Ministerstvo obrany ČR (MO ČR), resp. Národní úřad pro vyzbrojování, vypsalo výběrové řízení na dodávky nových pušek pro odstřelovače. U této zakázky je požadována modularita ráží a to .308 Win a .338 Lapua Magnum. Tato vlastnost se však týká pouze zbraní vyvinutých poměrně nedávno. Armáda ČR by tak získala moderní zbraně, které řada armád bude teprve zavádět.

Odstřelovací pušky ve výzbroji Armády ČR

Momentálně se ve výzbroji Armády ČR nacházejí zbraně SVD-1 Dragunov, které byly dlouhá léta využívány jako standardní zbraň pro odstřelovače a Sako TRG-22, které původně používala Vojenská policie a 4. BRN v ráži .308 Win (7,62×51 mm NATO). Z velkorážových zbraní najdeme ve výzbroji v ráži .50 Br. (12,7×99 mm NATO) vsetínského FALCONa.

 

601. Skupina speciálních sil využívá Accuracy International AW v ráži .308 Win i .338 Lapua Magnum (8,6×70 mm) a velkorážové Barrett M82A1. Hradní stráž nakoupila nedávno pušky CZ 750 v ráži .308 Win. V minulosti nakoupil útvar speciálních operací VP - SOG pušky CheyTac, které by měly být u 601.SkSS. Pro ostrostřelce/staršího střelce si VP-SOG pořídil také zbraň S.P.R. Mk12 Mod.1. Není však zcela jasné, která jednotka těmito zbraněmi v současnosti disponuje.

 

S výjimkou SVD-1 jsou všechny uvedené zbraně více méně standardem. SVD-1 jsou už morálně zastaralé zbraně s nevýkonnou optikou. Dá se s nimi přesně střílet, ale v porovnání s moderními zbraněmi je to obtížnější a Dragunov nic neodpouští. Zbraně Sako TRG-22 má už armáda delší dobu a budou pravděpodobně už hodně používané, což bude mít následky na jejich stavu. Není proto divu, že MO řeší náhradu.

 

Dragunov SVD-1 jsou už morálně zastaralé zbraně s nevýkonnou optikou.Volba pušky s ráží .338 Lapua Magnum je logická a řada zkušeností potvrzuje, že armáda potřebuje ještě nějakou pušku mezi rážemi .308 Win a .50 Br. Někdy je potřeba sáhnout dále" do prostoru s tím, že pro ráži .308 Win to už není ono a ráže .50 Br je zase zbytečně silná. Nákup zbraní v ráži .338 Lapua Magnum je zřetelný po celém světě a MO ČR z tohoto trendu nikterak nevybočuje.

 

Modulární řešení

Několik zbrojovek nabídlo v nedávné době modulární řešení svých zbraní s tím, že je možno u jedné zbraně měnit operativně ráže a to obvykle: .308 Win, .300 Win Mag a již zmíněnou .338 Lapua Magnum. Jedná se o tyto zbraně:

 • Sako TRG M10

 • Desert Tactical Arms SRS

 • Remington MSR – od roku 2013 používána u US SOCOM

 • FN Ballista

 • Barrett MRAD

Základní koncepce těchto zbraní je ve své podstatě shodná. Jedná se o opakovací zbraně, u kterých může dojít - a) ke změně délky hlavně v rámci jedné ráže, b) ke změně ráže výměnou obvykle hlavně a závěru zbraně.

Výměna u všech výše jmenovaných zbraní je poměrně snadná a rychlá a nevyžaduje žádné dílenské vybavení atd. Může ji tak provést střelec sám, třeba na základně nebo v případě nutnosti i v bojových podmínkách.

 

Sako TRG M10

Foto: Sako TRG M10 / Sako

 

Zatímco většina uvedených zbraní dodržuje klasickou koncepci se zásobníkem před spouští zbraně, tak Desert Tactical Arms SRS (DTA SRS) použila koncepci bullup. Dochází tak ke zkrácení zbraně, které je v ostatních případech řešeno sklopnou ramenní opěrkou.

 

Všechny zbraně jsou náležitě „orailovány“, aby na ně mohla být použita jak optika, tak veškeré další doplňkové vybavení. Z hlediska obecných vlastností lze říci, že hmotnost těchto zbraní je v rozsahu 5,6 až 6,6 kg v ráži .338 Lapua Magnum s hlavní délky 26/27 palců. Délka zbraní, pokud jsou klasické zbraně v transportní pozici se složenou pažbou, je více méně stejná.

 

Klady a zápory modulární koncepce

Modulární koncepce vypadá velice lákavě. Pořízením jiného setu hlavně a závěru je možno jak levněji cvičit za použití střeliva .308 Win, tak v případě potřeby využívat účinného dostřelu a výkonu náboje .338 Lapua Magnum. Právě potřeba „sáhnout dále“, se několikrát projevila při mezinárodních operacích v Afghánistánu a Iráku.

 

Celá věc má však jedno úskalí a to optiku. Optika je seřízená na určitou vzdálenost a obvykle na určitý typ munice. Není možno tedy jen přehodit hlavně a závěry a hotovo. Uživatelé modulárních zbraní tohoto typu budou muset mít k dispozici pravděpodobně i další optiku s rychloupínací montáží, protože není možno jen tak nastřelovat zbraň.

 

Pokud je však potřeba další optika, tak zde dostává na frak výhoda modularity, protože je to další a poměrně citlivá součást, kterou je potřeba nést. Pokud voják nebude chtít či moci nosit všechny součásti s sebou, tak modularita zbraně bude řešitelná pouze na základně před danou akcí.

 

Pokud je však potřeba další optika, tak zde dostává na frak výhoda modularity, protože je to další a poměrně citlivá součást, kterou je potřeba nést.Je také otázkou, zda si zbraň udrží přesnost, při výměně hlavně a jejím návratu. Sebenepatrnější odchylka může mít na přesnost zásadní vliv. Bylo by zajímavé posoudit chování jednotlivých zbraní při záměně ráží.

 

 

Foto: Remington MSR / Remington

 

Pokud budou vyřešeny tyto otázky, je vysoce pravděpodobné, že nová modulární zbraň poskytne nové možnosti. Díky tomuto nákupu by Armáda ČR získala zbraně pro odstřelovače na světové úrovni a to i v potřebné ráži .338 Lapua Magnum.

 

Veřejná zakázka na nové odstřelovací pušky

V prosinci 2013 byla vypsána veřejná zakázka na dodávku 20 ks modulárních pušek s příslušenstvím s rychlou a přesnou výměnou ráží .338 LM a .308 W se schopností pokrýt zájmový cíl na vzdálenostech 0 až 1 600 m podle zvolené modulární varianty včetně puškohledu, nočního zaměřovače, 5 sad soupravy zbrojíře, 5 sad soupravy náhradních dílů a 51 000 ks nábojů.

 

Nabídka měla být podána do 13.1.2014. Podle informací z MO ČR byla zadávací dokumentace zaslána třem kvalifikovaným zájemcům. Uvedené požadavky by mohla splňovat kterákoliv z výše uvedených zbraní.

 

Dozvěděli jsme se však, že v zadávací dokumentaci je uvedená konkrétní zbraň, a to puška od Desert Tactical Arms SRS, a to včetně přesně a konkrétně definovaného příslušenství od tohoto výrobce. Dodavatelé, kteří by chtěli dodat jinou zbraň než DTA SRS mají smůlu, protože je požadována konkrétní jedna zbraň.

 

V zadávací dokumentaci je uvedená konkrétní zbraň, a to puška od Desert Tactical Arms SRS.„Zbraň DTA SRS byla specifikována uživatelem (AČR) výhradně pro potřeby při nasazení v mezinárodních operacích, a to s ohledem na níže uvedené základní požadavky vyplývající ze zvláštností asymetrického boje,“ dostalo se vyjádření Armádním novinám od tiskového oddělení Ministerstva obrany ČR.

 

Národní úřad pro vyzbrojování skrze tiskové oddělení MO ČR v odpovědi zdůvodnil výběr této zbraně jejím určením pro nasazení v mezinárodních operacích, dále zhoršení identifikace střelce ve skupině při patrolování tím, že je použita krátká zbraň, dále požadavkem na minimální hmotnost při zachování modulární koncepce, přesnost zbraně 0,5 MOA na 100 m a již zmíněnou možnou změnou ráže.

 

FN Ballista

 

Foto: FN Ballista / FN

 

Podle určitých informací je v zadávací dokumentaci i požadavek na to, že zbraň by měla mít stejnou ergonomii jako zbraně ve větších rážích. Z tohoto požadavku se dá usuzovat, že pokud tedy byla již vybrána DTA SRS, tak Národní úřad pro vyzbrojování předpokládá i nákup zbraní HTI (Hard Target Interdiction) od stejného výrobce v rážích .50 Br. případně jiných, protože puška HTI je taktéž konstrukce bullpup, modulární a umožňuje změnu ráží.

 

Zdůvodnění pro nákup krátké zbraně je zavádějící.

 

Podle odborníků, které jsme oslovili, je zdůvodnění pro nákup krátké zbraně zavádějící. Na identifikaci odstřelovače ve skupině vojáků nemá délka zbraně až takový vliv. Daleko podstatnější je v tomto bodu fakt, že zbraň odstřelovače je obvykle zcela odlišná od zbraní ostatních členů družstva.

 

Jednoduše řečeno, už na první pohled bude jasné, že jeden voják drží zcela odlišnou zbraň, protože DTA SRS již svou konstrukcí je zcela odlišná od běžných BRENů. Zbraň odstřelovače také prozrazuje dvojnožka, optika a případně tlumič.

 

Jediný obecně uznávaný argument pro zkracování zbraně odstřelovače, a to buď formou bullpup nebo sklopnou pažbou, je požadavek na snazší vystupování a vstupování do vozidel, vrtulníků a pro lepší manipulaci při přenášení v budovách. Z hlediska identifikace by totiž musel být odstřelovač vyzbrojen zbraní standardní zbraní vojáků patroly.

 

Vojáci 22. pluku SAS v Severním Irsku při svých akcích museli na základně nechat své pušky AR-15 a začít nosit při hlídkách standardní pušky britských vojáků. Už od pohledu bylo jednoduše vidět, že vojáci mají jiné zbraně než všichni ostatní. Délka zbraně na tuto věc neměla žádný vliv.

MRAD

Foto: Barrett MRAD / Barrett

 

Otazníky nad výběrem

Je škoda, že Národní úřad pro vyzbrojování nezadal zakázku otevřenějším způsobem, aby bylo možno porovnat více zbraní. Modularitu splňuje více zbraní, při sklopené pažbě je délka s DTA SRS prakticky stejná. Rozdíl je v hmotnosti, protože DTA SRS je opravdu z nabízených zbraní nejlehčí.

 

Je však otázkou, zda maximální rozptyl jednoho kilogramu je natolik zásadní vlastností, aby byly z výběru vyřazeny všechny ostatní zbraně. Nabízí se další otázka, nakolik byl výběr založen na skutečném a praktickém porovnání různých zbraní s podobnými vlastnostmi. Pokud by tomu tak nebylo, tak se Národní úřad pro vyzbrojování obral o zajímavou možnost vyzkoušet si nejmodernější zbraně na trhu.

 

Proč zodpovědná osoba za Národní úřad pro vyzbrojování vypisuje veřejnou zakázku, když se jedná o dodávku od jedné konkrétní firmy?Zásadnější otázkou je však to, proč zodpovědná osoba za Národní úřad pro vyzbrojování vypisuje veřejnou zakázku, když se jedná o dodávku od jedné konkrétní firmy? Firma DTA má svého zástupce pro Evropu, který rozhoduje o tom, která společnost může DTA zastupovat v konkrétní zemi a být tak výhradním dovozcem.

 

Tato informace je potvrzená jiným dovozcem DTA z jiné země. Zakázka je tak fakticky vypsána pro jednu konkrétní firmu. Jiné společnosti nemají možnost zastoupení DTA získat.

 

Pokud by byl následně aplikován požadavek na to, že velkorážové i malorážové pušky pro odstřelovače musí mít stejnou ergonomii, tak stejná firma získá i zakázku na dodávku velkorážových pušek pro odstřelovače. Podle tvrzení Národního úřadu pro vyzbrojování je však veřejná zakázka vypsána v souladu s platnými zákony.

Nahlásit chybu v článku


Související články

CZ 805 BREN: Otázky a odpovědi

Armáda České republiky již "nějaký ten pátek" používá nové útočné pušky CZ 805 BREN. A jak to u ...

Samopaly Scorpion EVO 3A1 pro Egypt

Před časem proběhla médií zpráva o obří dodávce 50 000 kusů pistolí CZ 75 P-07 Duty do Egypta. Česká ...

Hradní stráž kupuje ostřelovačky CZ 750 SNIPER I

Hradní stráž neslouží jen pro ceremoniální účely, ale má také povinnost chránit sídlo vrchního ...

Nákup pušek pro přesnou střelbu pod lupou Armádních novin

Národní úřad pro vyzbrojování Ministerstva obrany ČR (MO ČR) má v úmyslu nakoupit v nejbližší době ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • jan.klaus
  22:42 18.04.2015

  Nevím jací jste odborníci,když tlachate,kraviny.
  Dta je výborná zbraň.Nevím sceho strilite ,že můžete porovnávat něco čemu nerozumite.

  Nevím jací jste odborníci,když tlachate,kraviny.
  Dta je výborná zbraň.Nevím sceho strilite ,že můžete porovnávat něco čemu nerozumite.

 • Zbrojir
  21:04 29.04.2014

  Takové lumpárny nepochybně štvou většinu slušných lidí a každý může něco málo pro nápravu udělat. Např. tím, že se obrátí na ministra, či jiného politika s žádostí o zjednání ...Zobrazit celý příspěvek

  Takové lumpárny nepochybně štvou většinu slušných lidí a každý může něco málo pro nápravu udělat. Např. tím, že se obrátí na ministra, či jiného politika s žádostí o zjednání nápravy a bude bedlivě sledovat, zda k ní skutečně došlo. Pokud ne, musí opakovaně intervenovat, popř. se obrátit na jiné osoby a instituce.

  Kdo však pochopil principy fungování této společnosti, optimistický být příliš nemůže. Mnoho zlodějen je zde skryto především pod "bohulibými" hesly. V případě nákupu zbraní se nejčastěji skloňuje "podpora domácího zbrojního průmyslu". To, že mnohé, pro ozbrojené složky státu velmi nevýhodné kontrakty, téměř žádná nová pracovní místa vlastně nepřinesly, a kdy negativa spojená s nákupem předražené a nekvalitní výzbroje, jasně převyšují pozitiva, aktuálně určující politicko-ekonomickou lobby samozřejmě nezajímá. Ona na takových kontraktech především dobře vydělá. Rovněž neustále avizovaná podpora domácího průmyslu se týká pouze několika málo privilegovaných firem, zatímco menší a perspektivní společnosti bývají státními zakázkami naopak upozaděny. Prostě udržujeme molochy a likvidujeme dravé štiky. Kdyby mělo takovou "obchodní politiku" např. i sousední Rakousko, kdoví, zdali by se nakonec takto výrazně prosadil Gaston Glock.

  Základem "úspěchu" lobby je především neinformovaná, resp. tendenčně informovaná veřejnost. Zatímco některá média, např. MF Dnes, udělala Studenému a jeho krajně problematickému nákupu Opu CZ 750 pro Hradní stráž ještě reklamu, v AN mohli čtenáři, ať již v článcích, či v komentářích získat mnoho zajímavých informací.

  V ČR mj. chybí skutečná a kvalifikovaná civilní kontrola nad ozbrojenými složkami. Těch několik, zpravidla nekompetentních a po čase i naprosto zmanipulovaných poslanců, či politicky dosazené vedení resortu se svými poradci, to přeci žádná skutečná a fundovaná kontrola není.

  Jedem známý se pravidelně účastní PR a V.I.P. akcí pořádaných CZUB. Zpočátku byl udiven, jak snadno a většinou s nikterak velkými náklady lze zmanipulovat osoby důležité v ČR pro zásadní rozhodování. Víte, jaké škody v oblasti akvizic dokáže nadělat bývalý NGŠ, vydávající se za nezávislého odborníka, avšak pracující pro konkrétní zbrojovku? A pak se divme, že se pořizují předražené prototypy, že se tají hromadné problémy, že se mnohé nedostatky odstraňují různými fintami za peníze daňových poplatníků a nikoli na úkor zisku dodavatele, atd.

  Mj. MV Slovenské republiky Opu CZ 750 před několika lety, rovněž za velmi podivných okolností, slovenské policii pořídilo. Po mnoha problémech, reklamacích včetně výměny zbraní v CZUB za jiné, se jich s neskrývanou radostí nedávno slovenská policie zbavila a nahradila je Opu značky Steyr.Skrýt celý příspěvek

 • mattea
  17:30 29.04.2014

  Zbrojir: Četl. Už u té diskuze mi nebylo nejlépe. Tady už mě ovšem naši činitelé vyloženě naštvali, proto se doptávám, co s tím. Jako jedinec možná nemám veškerou moc, ale i ...Zobrazit celý příspěvek

  Zbrojir: Četl. Už u té diskuze mi nebylo nejlépe. Tady už mě ovšem naši činitelé vyloženě naštvali, proto se doptávám, co s tím. Jako jedinec možná nemám veškerou moc, ale i jedinec zmůže víc, než co si většina myslí.Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  08:14 29.04.2014

  odresa se neukázala, takže ještě jednou:

  stropnickym@psp.cz

  odresa se neukázala, takže ještě jednou:

  stropnickym@psp.cz

 • Zbrojir
  08:11 29.04.2014

  pro mattea např. na a pokud jste četl http://www.armadninoviny.cz/cz... včetně komentářů, tak se zde v podstatě jedná o lumpárnu založenou ...Zobrazit celý příspěvek

  pro mattea

  např. na

  a pokud jste četl http://www.armadninoviny.cz/cz... včetně komentářů, tak se zde v podstatě jedná o lumpárnu založenou na stejném principu, obhajovanou podobnou argumentací.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  12:41 28.04.2014

  Dodám, že pan ministr Stropnický se počíná zatím velmi pozitivně aktivně v celé šíří MO. Např. Národní úřad pro vyzbrojování povede nově Jitka ...Zobrazit celý příspěvek

  Dodám, že pan ministr Stropnický se počíná zatím velmi pozitivně aktivně v celé šíří MO. Např. Národní úřad pro vyzbrojování povede nově Jitka Nalevajková.
  http://www.mocr.army.cz/inform... Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  12:19 28.04.2014

  To mattea: Tak to je povzbudivé, že se někdo kromě nadávání i ptá co s tím. Když odhlédneme od krajních případů, kdy je třeba politickou reprezentaci násilím odstavit (třeba ...Zobrazit celý příspěvek

  To mattea: Tak to je povzbudivé, že se někdo kromě nadávání i ptá co s tím.

  Když odhlédneme od krajních případů, kdy je třeba politickou reprezentaci násilím odstavit (třeba když nedodržuje listinu základních práv a svobod, tak je to vlastně naší občanskou povinností), tak je vícero možností:

  Aktivní občan může minimálně napsat svému ministru. Je jasné, že ten Váš konkrétní dopis nebude osobně číst, ale pokud se sejde dost takových hlasů, třeba politik zjistí, že by mu to mohlo přinést plusové body a začne situaci řešit. Z osobní zkušenosti vím, že tohle je standardní postup v USA. Moje učitelka ze států psala každý měsíc svým voleným zástupcům, co by měli řešit a co jí pálí.

  Můžete sepsat petici a tlačit tak na politika. Rozmáznout celou záležitost v médiích atd. Facebook je mocný nástroj.

  Za další bod budu od ostatních patrně kamenován, ale přesto ho uvedu.

  Vstupte do nějaké strany. Fakt, že naše politické strany jsou do počtu členů např. proti velikostně srovnatelnému Rakousku mini-stranami je hlavní důvod, proč je politika vnímána (a do určité míry to bude i fakt) jako zkorumpovaná. Při málo členech není problém, aby se gauner dostal na kandidátku, není potřeba žádná kvalifikace, pouze peníze. Ve stranách prostě nejsou lidi, takže do funkce se dostane prakticky každý, někdy ani ty prachy nepotřebuje.

  V ideální situaci by měly strany širší členskou základnu, gauner by musel přesvědčit velké množství lidí, že není gauner, že má nějaké pro stranu vhodné vlastnosti. Také by strany nemusely shánět černé peníze, protože by stačily členské příspěvky (kdyby byly tisíce členů). To je další omezení korupce.

  A hlavně - stranou dosazený ministr se straně zodpovídá. Pokud se děje něco nekalého, tak musí na státní, krajské i regionální úrovni obhajovat svou práci a každá soudná strana se gaunera zbaví. Každý politik v normální straně je v něajké místní buňce. Její šéf má reálnou možnost sprdnout ministra za to, že nedělá to, za co ho buňka nominovala. To je dost velká moc.

  Já osobně jsem přesně z těchto důvodů do jedné strany vstoupil. Nemám žádnou významnou funkci, přesto mám prst na tepně dění. Mohl jsem osobně mluvit s vrcholnými představiteli země, říct jim svůj názor, grilovat ty kteří měli nějakou aféru. Tohle může a měl by za poměrně nízký roční členský příspěvek dělat každý občan. Politika je zkorumpovaná, protože politiky necháme a nehlídáme je. Takže si vyberte stranu podle vašeho přesvědčení (nebo nějakou blízkou) a tam bude Váš hlas slyšet - dost nahlas, protože členů je málo.Skrýt celý příspěvek

 • mattea
  21:53 27.04.2014

  je mi z toho trudno a mírně na zvracení. mám jen jedinou otázku: jak takovému okrádání učinit přítrž? Kam se dovolávat, kam psát, kde orodovat? Opravdu se mi nelíbí, jak nás opět ...Zobrazit celý příspěvek

  je mi z toho trudno a mírně na zvracení. mám jen jedinou otázku: jak takovému okrádání učinit přítrž? Kam se dovolávat, kam psát, kde orodovat? Opravdu se mi nelíbí, jak nás opět okrádají, je mi líto armády. Takže... co s tím mohu jako občan dělat?Skrýt celý příspěvek

 • Ezekyl
  14:23 25.04.2014

  Tak to je nářez, pro Slovensko je (prý) oficiáním dovozcem LAKÝRNICKÁ firma Top-Lac

  Tak schválně, jestli se tohle podaří v ČR trumfnout, doufám že nikoliv :-)

  Tak to je nářez, pro Slovensko je (prý) oficiáním dovozcem LAKÝRNICKÁ firma Top-Lac

  Tak schválně, jestli se tohle podaří v ČR trumfnout, doufám že nikoliv :-)

 • Ezekyl
  14:17 25.04.2014

  "Malá" domů pro zastupitele DTA... Která pak společnost má/získá výhradní zastoupení? Která známá tvář tu firmu vlastní? A 80 náhradních hlavní pro dvacet pušek? Zjevně ...Zobrazit celý příspěvek

  "Malá" domů pro zastupitele DTA...

  Která pak společnost má/získá výhradní zastoupení? Která známá tvář tu firmu vlastní?

  A 80 náhradních hlavní pro dvacet pušek? Zjevně nebyla zakázka dost mastná, tak se natáhla...

  Ach jo, kudla se v kapse otvírá...Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  09:49 25.04.2014

  k: misanex Samozřejmě, vždyť je to nyní veřejně dostupná informace. Jen upozorňuji, že jsem nemusel vycházet z nejnovější verze dokumentace, jelikož Národní úřad pro ...Zobrazit celý příspěvek

  k: misanex

  Samozřejmě, vždyť je to nyní veřejně dostupná informace. Jen upozorňuji, že jsem nemusel vycházet z nejnovější verze dokumentace, jelikož Národní úřad pro vyzbrojování MO ČR má v oblibě dělat ve výběrových řízeních nemalý chaos.

  k: Jenda/Grohmann DMR 7,62x51

  Pravdu máte v podstatě oba. Princip zadání zněl: výběr na základě obsahu papírových nabídek, s vítězem podepsat smlouvu a poté zbraně vyzkoušet. Tedy, aktuálně ještě nebyla ukončena fáze zkoušení.

  k: Jenda

  Samozřejmě, že to s nejvyšší pravděpodobností napsal někdo, kdo ví, co chce. Podle platné legislativy však nesmí být zadání diskriminační a vytvářet někomu konkurenční výhodu. Rovněž jste jistě zaregistroval nemalé disproporce v požadavcích, které nekopírují potřebu MO ČR, nýbrž potřebu prosazení konkrétních produktů (např. striktní reference z armád NATO jen pro zaměřovače, pro pušku však nikoli).

  Za určitých, přesně specifikovaných podmínek, by MO ČR mohlo DTA požadovat, avšak obhajoba Národního úřadu pro vyzbrojování žádnou takovou, ze zákona relevantní argumentaci neobsahuje. Mně se to líbí, já to chci, to nejsou obhajitelné argumenty pro výdaj ze státního rozpočtu. Tak můžete se svými prostředky nakládat sám, instituce navázané na prostředky daňových poplatníků, však nikoli.

  Při daném způsobu zadání na dodávku konkrétní sestavy Opu je krajně nepravděpodobné, že dosáhnete nejlepší ceny. Zákon o veřejných zakázkách je primárně postaven na soutěži, resp. na nabídkové ceně, která vzejde z konkurenčního boje. Z inkriminovaného zadání je evidentní, že nabídku může podat jen velmi omezený okruh firem s obchodními kontakty na DTA, Lapuu a Ruag. Oni však nemají důvod si zde konkurovat, ale pro získání takto nekompetentně zadané zakázky nepochybně kooperovat. Takže tímto způsobem se k příznivé ceně opravdu nedostanete.

  Opravdu si např. myslíte, že CZUB a její obchodní zástupce na Slovensku, tj. Vývoj Martin, svedly o dodávku pro Hradní stráž tuhý cenový konkurenční boj. Pokud ano, tak je další vysvětlování již zhola zbytečné.

  Pakliže by MO ČR dokázalo obhájit nákup systému na bázi DTA, což nepochybně nedokázalo, tak by byl pravděpodobně zvolen jiný způsob zadání, a to přímé oslovení těch dodavatelů (možno i výrobců), kteří mají schopnost po obsahové, technické a obchodní stránce soupravy dodat, avšak o mnoha parametrech kontraktu, včetně ceny, by se vyjednávalo. Tedy podobný postup, jak by to probíhalo mezi dvěma "svéprávnými" soukromými subjekty.

  Jistě chápete, že v případě zakázky na dodávku zbraňového kompletu, resp. zde vlastně zbraňového systému na bázi DTA, kdy se předstírá soutěž, ačkoli je již na počátku jasné, že konkurenční prostředí zde bylo zadáním zcela paralyzováno, jde o pouhé divadlo. Zadavatel, stejně jako u Opu pro Hradní stráž, pravděpodobně spoléhá na známou neakceschopnost ÚOHS (oni zbrojním zakázkám vůbec nerozumí, vždyť je donedávna neměli v kompetenci, navíc jsou přetíženi), kontrolních útvarů MO ČR a celkově mizernou morálku ČR, která je v zahraničí oprávněně často nazývána "shnilokracií".

  Pokud jste pozorně četl můj komentář, tak v zadání se požadují náboje značek Lapua a Ruag, tedy Lapua, typ střely SCENAR 250grs a Ruag SWISS, typ střely P-AP 200grs. Takže žádná jiná alternativní možnost v dokumentaci uvedena není.

  Když bylo koncem roku 2009 vyhlášeno naprosto diskriminační "výběrové řízení" na dodávku útočných pušek 5,56x45 pro MO ČR, navíc zcela mimo režim zákona, mj. proto, aby jej bylo velmi nesnadné ze strany diskriminovaných firem napadnout, komise rozhodovala jen podle papírových nabídek, tedy bez jakékoli komparace zbraní, vybrala nabídku CZUB, ačkoli byla dražší, a především existovaly jasné signály, že CZ 805 zdaleka není puška s ukončeným vývojem (CZUB by jich v době výběru nedala ani 10 stejných dohromady), což byl striktní požadavek zadání, puška ve vojskových zkouškách propadla a tyto se musely opakovat, zavedena byla s výhradami, doposud ji provázení problémy a o její "oblibě" u vojska víme patrně asi všichni, tak si většina lidí kolem zbraní tehdy myslela, že tak očividná lumpárna je jednorázový akt, který má již tradičně pomoci privilegovanému molochu CZUB, který by nedokázal vyhrát jedinou větší regulérní zakázku (ve vyspělých ozbrojených složkách zbraně CZ prakticky nenajdete, nepoužívá je např. ani ÚRN P ČR či 601 skss). Ovšem, jak ukazují další zakázky Národního úřadu pro vyzbrojování MO ČR, byl to chybný předpoklad. I méně privilegované firmy, tiše závidějící "uherskobrodskému molochu" zázemí, kdy by tendr na pušky klidně vyhrál i s rohlíky, se začaly taktéž angažovat, a na podvody a podvůdky zvyklé MO ČR, v tom doposud nevidí žádný problém.Skrýt celý příspěvek

 • Jenda
  07:48 25.04.2014

  Ta zadávací dokumentace na mě působí tak, že to psal konečně někdo, kdo ví co chce a ne úředník od stolu. Snaha to nekoupit rovnou, ale hledat nejlacinějšího dodavatele pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Ta zadávací dokumentace na mě působí tak, že to psal konečně někdo, kdo ví co chce a ne úředník od stolu. Snaha to nekoupit rovnou, ale hledat nejlacinějšího dodavatele pro konkrétní věc mi nepřijde zavrženíhodná.

  to Zbrojíř: Požadavek na konkrétní typ střely ještě neznamená, že celý náboj nemůže být třeba např. S&B aj.Skrýt celý příspěvek

 • misanex
  23:15 24.04.2014

  Pane Zbrojiri, souhlasil byste s pouzitim Vaeho textu do trestniho oznameni na neznameho pachatele pro jeden z trestnych cinu - § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Zbrojiri, souhlasil byste s pouzitim Vaeho textu do trestniho oznameni na neznameho pachatele pro jeden z trestnych cinu - § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, § 331 Přijetí úplatku, § 256 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě nebo § 255 Zneužití informace a postavení v obchodním styku.
  Sam nedokazu TO spravne duvodove formulovat, ale vytiknout ho a donest na sluzebnu to jeste zvladnu...Skrýt celý příspěvek

 • Zbrojir
  15:25 24.04.2014

  Ministerstvo obrany, resp. Národní úřad pro vyzbrojování MO ČR vyhlásil koncem roku 2013 dle § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), užší řízení na ...Zobrazit celý příspěvek

  Ministerstvo obrany, resp. Národní úřad pro vyzbrojování MO ČR vyhlásil koncem roku 2013 dle § 28 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), užší řízení na dodávku 20 modulárních odstřelovačským pušek s rychlou a přesnou výměnou hlavní se schopností pokrýt zájmový cíl na vzdálenost 0-1600m a munici k nim (dokumentace čj. 124-12/2012-1350).

  Výzbrojní materiál má být dodán do 30. listopadu 2014, do vojenského zařízení ve Štěpánově.

  Oznámení užšího řízení dle § 28 je výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace (tu měli zájemci podat do 13. ledna 2014 do 10 hod.).

  Při zadání dle § 28 zákonodárce předpokládá účast většího počtu zájemců v zadávacím řízení, přičemž navazující ustanovení (viz § 71 odst. 7 a § 84 odst. 1 písm. e) současně vyžadují podání minimálně dvou nabídek, které vyhoví požadavkům zadání, jinak musí být řízení zrušeno. Z uvedeného je zřejmé, že zákonodárce u nákupu formou užšího řízení dle § 28 předpokládá nejen zachování principu transparentnosti, ale taktéž principů nediskriminace a soutěživosti.

  Po prostudování příslušné zadávací dokumentace jsem shledal řadu podstatných nedostatků, které mohou velmi negativně ovlivnit (mj. již určitě ovlivnily) průběh a především výsledek zadávacího řízení.

  1. Zadavatel zde požaduje výhradně zbraň modulární a multirážovou (308W/338LM) s tím, že v případě potřeby musí umožňovat přechod na těžší zbraňový systém (např. .375 CT, .408 CT apod.), a to při zachování stejné ergonomice a ovládacích prvků.

  2. Zadavatel specifikuje požadavek na konkrétní typ Opu (Desert Tactical Arms SRS Covert Rifle) s přesně specifikovanými detaily včetně typu povrchové úpravy, tedy konkrétní značku a typ zbraně, řadu náhradních dílu a vskutku velmi rozsáhlé příslušenství (např. 80 náhradních hlavní, tj. nad počet hlavní u dodaných souprav OPu), které jsou taktéž konkrétními výrobky z produkce firmy DTA.

  3. Zadavatel jako nedílnou součást dodávky rovněž požaduje dodat nemalé množství přesně definované munice, tedy rovněž konkrétní značka a typ (Lapua SCENAR 250grs, Ruag SWISS P-AP 200grs.

  4. Součástí dodávky mají být rovněž denní zaměřovače a noktovizní předsádka, jejichž specifikace je na první pohled obecná, avšak poměrně podrobná, se specifikací mnoha detailů.

  ad 1. Modulární a multirážová koncepce Opu není v armádách NATO zdaleka standardem, ba naopak. Nejedná se tedy o v praxi osvědčenou a v boji dostatečně ověřenou koncepci. Multirážové systémy mají své výhody, ale i nevýhody. Můžeme zde připomenout např. hromadné zavedení multirážové útočné pušky CZ 805 do ozbrojených sil MO ČR, kdy A ČR, opět bez ověření „životaschopnosti“ a „přidané hodnoty“ této koncepce, „předběhla“ NATO, a po vystřízlivění z pohádek šířených CZUB je snad již drtivé většině zainteresovaných nyní jasné, že přidaná hodnota drahé, složité, rozměrné, hmotné a nevhodně vyvážené CZ 805, je v ozbrojených silách s vysokou mírou standardizace unifikace výzbroje, včetně munice, vlastně záporná. Pokud se tedy MO ČR rozhodlo k požadavku na modulární a multirážovou koncepci Opu, mělo by mít takové rozhodnutí s ohledem na nemalé výdaje a značné omezení konkurenčního prostředí důkladně podloženo nějakou fundovanou analýzou. Nejlépe rozsáhlými komparačními testy zbraní obou koncepcí. Pokud takovou analýzu nemá a požadavek je jen jakési přání uživatele, tak se může jednat o postup v hrubém rozporu se zásadami řádného hospodaření se svěřeným majetkem (zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě). Prostě úředníci státu nemohou s prostředky daňových poplatníků takto experimentovat. Pokud se totiž zvolená koncepce neosvědčí, tak bylo mnoho milionů prostředků ze státního rozpočtu vlastně zmařeno.

  ad 2. Pokud zadavatel požaduje dodat konkrétní typ Opu (DTA SRS Covert Rifle), a nepřipouští obdobné technické řešení, tak nepochybně výrazně determinoval okruh možných dodavatelů a samozřejmě i konkurenční prostředí. Jelikož je zakázka specifikována jako celek, tedy není umožněno dodání jen nějaké vymezené části, může zde uspět jen zájemce s obchodními vazbami na Desert Tactical Arms. Je to obdobný postup, jako v případě nákupu CZ 750 pro Hradní stráž, kdy přesná specifikace značky a modelu pušky včetně široké škály příslušenství z produktového katalogu CZUB jednoznačně determinovaly okruh dodavatelů na CZUB a nebo jí pověřené subjekty. MO ČR tehdy postup Národního úřadu pro vyzbrojování obhajovalo naprostými bláboly, odmítalo diskriminaci a trvalo na zachování konkurenčního prostředí. Do výběrového řízení se pak přihlásila CZUB a její obchodní zástupce na Slovensku, tj. Vývoj Martin. Opu CZ 750 jsou i přes značnou kritiku celého „výběrového řízení“ a ignorantství Národního úřadu pro vyzbrojování MO ČR, již u koncových uživatelů, což mnohé zastánce volné soutěže a regulérních tendrů opravdu muselo znechutit. Za určitých, opravdu jen výjimečných okolností může zadavatel požadovat dodávku konkrétních výrobků. U zbraní se většinou jedná o dodatečné dodávky výzbroje, která byla v minulosti již pořízena a je zavedena v systému, kdy by nákup zbraní s odlišnými technickými parametry např. vedl k neslučitelnosti, nebo by znamenal nepřiměřené technické potíže při provozu a údržbě. Popřípadě by zadavatel musel prokázat naprostou jedinečnost takového výrobku, tedy, že potřebuje pouze a právě tento a ostatní zjevně nevyhovují. Ovšem takovou obhajobu by musel mít jednoznačně podloženou, a i tak by ji ÚOHS nemusel uznat s tím, že to mají prokázat až zkoušky v rámci regulérního výběrového řízení. Z odpovědí MO ČR však žádná racionální a o zákon opřená obhajoba pro nákup konkrétní značky a typu Opu nevyplívá. Takže zde opět existuje velké podezření na porušení zákona, konkrétně § 6 a ustanovení týkajících se zadávací dokumentace (§ 44, § 45, § 46).
  Požadavek na přechod na těžší zbraňový systém (.375 CT, .408 CT, atd.), a to při zachování stejné ergonomice a ovládacích prvků, nepochybně vytváří otevřená vrátka pro další dodávku zbraní značky DTA….

  ad 3. Zadavatel rovněž požaduje, aby součástí dodávky byla i dodávka konkrétních nábojů značek Lapua, typ SCENAR 250grs a Ruag SWISS typ P-AP 200grs. Zde lze zopakovat konstatování o konkrétních výrobcích. Zadavatel by tedy měl vysvětlit, proč požaduje právě tyto a nikoli jiné náboje, a jak k takovému závěru dospěl. Tedy opět nikoli mě se tyto líbí, popř. já je chci, nýbrž komparační a doložitelné zkoušky, které by prokázaly naprostou jedinečnost, tzn., že žádné jiné výrobky prostě nevyhovují.

  ad 4. Rovněž velmi podrobná a do detailů jdoucí specifikace obou zaměřovačů dává určité pochybnosti, zda se za požadavky opravdu skrývá reálná potřeba MO ČR, či jde jen o obecně popsané konkrétní produkty. Vzhledem k jednoznačným požadavkům na konkrétní značku a typ Opu, tedy nosný produkt celého kontraktu, a samozřejmě i na konkrétní značku a typ munice, nemají tyto požadavky na vlastní průběh „výběrového řízení“ již zásadně negativní dopady.

  Další poznámky:
  U obou zaměřovačů je mj. požadována reference z armád NATO, resp. zaměřovače musí splnit podmínku zavedení do užívání armád NATO, u vlastní zbraně však nikoli. Buď se jedná o omyl, nebo o úmyslné zvýhodnění doposud do výzbroje NATO nezavedené Opu! Zde by měl zadavatel nepochybně vysvětlit, proč tuto referenci k oběma zaměřovačům striktně vyžaduje a u Opu nikoli. A zde je mj. prostor pro další čtenáře AN, pátrejte, která členská země NATO oficiálně zavedla do výzbroje Opu DTA SRS...

  Je nepochybné, že u vojenského materiálu, mj. se specifickým způsobem dovozu a obchodních kontaktů (zpravidla exkluzívní obchodní zastoupení pro určená teritoria), je při takto zadané zakázce jasně determinován dodavatel, resp. velmi omezený okruh dodavatelů, kteří s velmi vysokou pravděpodobností nebudou v této zakázce v konkurenčním vztahu. Drtivá většina výrobců zbraní nevyrábí munici a naopak. Rovněž tak není obvyklé, aby jeden dodavatel zastupoval nezvykle široké spektrum výrobců „speciální techniky“. Dodavatel, resp. dodavatelé této veřejné zakázky tedy musí mít přímé obchodní kontakty na DTA, Lapuu a Ruag. Očekávám, že MO ČR obdrží min. dvě nabídky, zasvěceným je ale jasné, že budou ve stejném „konkurenčním“ vztahu, jako byla CZUB a její slovenský obchodní zástupce, tj. Vývoj Martin, a to ve „výběrovém řízení“ na nákup odstřelovačských pušek CZ 750 pro Hradní stráž. Velmi reálným předpokladem je např. koordinovaná (jednání nezákonné) účast firem zastupujících DTA, Lapuu a Ruag s tím, že všechny předloží samozřejmě kompletní nabídky, ale předem si dohodnou podmínky. Vždyť se na každého z nich stejně dostane a jeden bez druhého nic nezmohou. Ono je totiž téměř jedno, kdo je oficiálním vítězem, o zisk se dle předem uzavřených dohod jistě rozdělí všichni.

  Pokud požaduje MO ČR dodávku konkrétních nábojů, samozřejmě za předpokladu, že bude takový požadavek řádně odůvodněn, tak mělo nepochybně tento oddělit od nákupu materiálu obchodně zcela odlišného charakteru, jako je např. souprava Opu, náhradní díly a příslušenství. Požadavek na kompatibilitu, resp. zde na optimální výkon systému zbraň-munice se u výběrových řízení zpravidla řeší požadavkem na dodavatele zbraně, aby specifikoval (doporučil) munici, se kterou výkony zbraňového kompletu garantuje. Nejen účelové rozdělování, ale taktéž účelové slučování zakázek s obchodně nepříliš sourodých obsahem je v rozporu se zásadami zákona. Spolehlivě totiž vyřadíte ty, co do okruhu vyvolených nepatří, a navíc můžete získat více nabídek a tvrdit, jaká že diskriminace, podívejte, vždyť nám nabídku podaly dvě firmy. Při nekompetenci ÚOHS, nekompetenci a vědomé slepotě kontrolních útvarů MO ČR, jsou šance, že to projde, opravdu velmi vysoké (viz např. Opu CZ 750 pro Hradní stráž).

  Další, poněkud zarážející je požadavek na neobvykle rozsáhlé příslušenství, tedy kromě soupravy se dvěma hlavněmi (308W a 338LM) i dalších 80 náhradních hlavní pro 20 souprav OPu. Na MO ČR musejí mít ale peněz, když nakupují na desetiletí dopředu. Že by koncoví uživatelé s Opu DTA SRS natolik intenzívně stříleli? Přes rozsáhlý soubor, mnohdy velmi nadstandardních a detailních požadavků, jsem se v zadání mj. například nikde nedočetl, jaké parametry z hlediska spolehlivosti a životnosti MO ČR na nově pořizovanou OPu vůbec klade, a za jakých podmínek, tedy v rozsahu kolika výstřelů má Opu zachovat přesnost do 0,5 MOA. Obvykle se jedná o nejdůležitější parametry, ale priority MO ČR jsou patrně zcela jiné.

  Nemohu samozřejmě vyloučit, že dokumentace byla, tak jak je na Národním úřadu pro vyzbrojování MO ČR již tradičním zvykem, mezitím aktualizována. Čím více nepřehledných změn, tím lépe, jelikož chaotické a nesmyslné požadavky většinu nežádoucích zájemců přece odpudí.

  Národní úřad pro vyzbrojování MO ČR nám opětovně dokázal, mj. i obhajobou tohoto a předešlých pochybných kontraktů, že v zájmu daňových poplatníků, ale i vojska samotného, musí být neprodleně zrušen. Selhání vyplývá z odborné i morální nezpůsobilosti. Ne všichni důstojníci úřadu jsou samozřejmě zkorumpovaní. Bohužel i nekompetentnost, kdy nejsem schopen posoudit oprávněnost a zákonnost mně podsunutých požadavků uživatelů, a neprohlédnu zjevně diskriminační specifikaci, je dostatečným důvodem k okamžité nápravě a chybujícího úředníka to nikterak nezbavuje osobní odpovědnosti.

  Na základě svých dosavadních zkušeností bych toto „výběrové řízení“ tipoval na více, než jen na neodbornost, tady již jde patrně o zlý úmysl.

  Pro Beld: Ano, ať se tím ten novinář zabývá. Nepochybně je za tím opravdu velká lumpárna.

  Pro Martina Stropnického: Vážený pane ministře, zrušte už konečně tu morálně a odborně nezpůsobilou a mezinárodní ostudu páchající instituci. O vytvoření skutečně fungujícího úřadu požádejte některého člena NATO, jistě Vám se zbrojními zakázkami a zejména s vybudováním profesionálně fungující instituce, rádi pomohou.Skrýt celý příspěvek

 • Jenda
  09:51 24.04.2014

  Už asi nepokracuje...
  http://www.altair.com.pl/news/...

  Už asi nepokracuje...
  http://www.altair.com.pl/news/...

 • Jan Grohmann
  08:02 24.04.2014

  Pro Spalda. Ano, pokračuje. Viz odkaz v hlavičce AN. http://www.armadninoviny.cz/si...

  Pro Spalda. Ano, pokračuje. Viz odkaz v hlavičce AN. http://www.armadninoviny.cz/si...

 • Spalda
  07:29 24.04.2014

  Jen bych si chtěl ujasnit, jedná se o výběrové řízení na pušku pro odstřelovače nebo starší střelce? Podle typů bych tipoval odstřelovače, ale v mediích před poměrně nedávnou dobou ...Zobrazit celý příspěvek

  Jen bych si chtěl ujasnit, jedná se o výběrové řízení na pušku pro odstřelovače nebo starší střelce? Podle typů bych tipoval odstřelovače, ale v mediích před poměrně nedávnou dobou proběhly i informace o řízení na pušky pro starší střelce. Pokračuje toto nějak?Skrýt celý příspěvek

 • Jenda
  06:52 24.04.2014

  Myslím, že stejná ergonomie jako puška větší ráže neznamená, že se chystají koupit HTI, ale že Falcon je také bullpup.

  Myslím, že stejná ergonomie jako puška větší ráže neznamená, že se chystají koupit HTI, ale že Falcon je také bullpup.

 • Beld
  18:48 23.04.2014

  No a neni na miste podani trestniho oznameni , pripadne kontaktovani novinaru ? Ja mam kdyztak kontakt na cloveka z MFD , ktery by se na to podivat mohl . Klidne se zeptam .

  No a neni na miste podani trestniho oznameni , pripadne kontaktovani novinaru ? Ja mam kdyztak kontakt na cloveka z MFD , ktery by se na to podivat mohl . Klidne se zeptam .

 • Zbrojir
  18:11 23.04.2014

  Sehnal jsem si celé zadání. Vzhledem k oblibě národního úřadu pro vyzbrojování MO neustále vyhlášené zakázky doplňovat, nevím, zda úplně aktuální, ale je to horší, než jsem ...Zobrazit celý příspěvek

  Sehnal jsem si celé zadání. Vzhledem k oblibě národního úřadu pro vyzbrojování MO neustále vyhlášené zakázky doplňovat, nevím, zda úplně aktuální, ale je to horší, než jsem čekal.

  Jestli je takto zadaná zakázka vypsána v souladu s platnými zákony, tak to bych velmi oponoval. Pokud ano, tak jsou naprosto k ničemu, protože si může každý zmanipulovat zakázku, jak chce. Ale protože tato je patrně nadlimitní, tak jsem přesvědčen, že MO zde již přestřelilo. Je to v podstatě postup velmi podobný, jaký tato parta podvodníku, protože jinak je po několika zjevných lumpárnách již nazvat nemohu, velmi podobná nákupu Opu pro Hradní stráž, kdy byla za základ bez odůvodnění zvolena CZ 750 s přesnou specifikací příslušenství a MO nám tvrdilo, že konkurenční prostředí je nadále zachováno. Důkazem toho mělo být to, že se přihlásily dvě firmy. Ano, přihlásily, Česká zbrojovka Uherský Brod a její obchodní zástupce na Slovensku Vývoj Martin. A to je ta konkurence!!!

  Co je však jasné naprosto, je zakázka je zadána diskriminačně a v rozporu s dobrými mravy. Obhajoba MO jsou samozřejmě opět naprosté bláboly.

  Ten Stropnický to asi do pořádku je tak nedá.

  Až na to budu mít čas, něco k vlastnímu zadání ještě napíšu.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2