Východní špióni ve službách svobodného světa

Východní špióni ve službách svobodného světa
Dole propustka plukovníka Olega Penkovského do budov generálního štábu a ministerstva obrany v Moskvě. Nahoře propustka do Zpravodajského ředitelství ministerstva obrany. (1961) / CIA (Zvětšit)

V říjnu roku 1962 se Spojené státy americké a Sovětský svaz ocitly na pokraji jaderné války poté, co Američané zaznamenali na Kubě sovětské rakety s jadernými střelami. Ve stejné době, kdy americký prezident John Kennedy a sovětský předseda vlády Nikita Chruščov sehráli před světovou veřejností divadlo o mírovém soužití, nyní již z velké části zapomenutý sovětský špión Peňkovskij si na nic nehrál a pomohl změnit běh dějin.

Otec pozdější hvězdy špionážního nebe, Oleg Peňkovskij starší, zemřel v průběhu bolševické revoluce. O několik desítek let později se jeho syn pokusil zastavit sovětské šíření komunismu. Peňkovskij mladší zachránil svět před radioaktivními mraky na podzim roku 1962. Bez vysokého sovětského vojenského zpravodajského důstojníka či bez jeho aktivní role dvojitého agenta by se v té době studená válka mohla velmi rychle změnit ve válku horkou. Ačkoli velká část amerických znalostí o sovětských jaderných raketových zařízeních na Kubě pocházela z fotografií špionážních letadel, našel se jeden odhodlaný muž, Peňkovskij, který vzdoroval své totalitní zemi a přinesl Americe životně důležité informace, které pomohly zabránit zničující atomové válce.

V období tzv. studené války pracovalo pro západní tajné služby několik sovětských špionů. Nejproduktivnějším z nich byl právě plukovník GRU (Главное разведывательное управление, což znamená hlavní správa rozvědky) Oleg Peňkovskij (1919-1963), jehož informace sehrály klíčovou roli za Karibské krize. Špiónem ve službách USA a Británie se stal v roce 1960. Zásluhou Peňkovského měl americký prezident John Kennedy relativně přesné informace o skutečné vojenské síle SSSR. V době, kdy nejvyšší sovětský vůdce Nikita Chruščov poslal na Kubu rakety s atomovými hlavicemi, je Američané chtěli odtamtud vypudit, aniž by museli rozpoutat válku. Peňkovského popravili jako zrádce 16. května 1963. Jeho dramatický příběh začal v první polovině srpna roku 1960 v Moskvě. Bývalý voják, plukovník GRU, dlouholetý člen komunistické strany a osobní přítel řady vysokých vojenských představitelů armády Peňkovskij, poslal na velvyslanectví USA dopis s nabídkou spolupráce. Do svobodného západního světa poté postupně předal tisíce stran tajných materiálů. Z dostupných informací vyplývá, že k předávání informací používal mimo jiné. i techniku tzv. letmého předání, kdy se v tlačenici jako náhodou srazí dva lidé a ve stejném okamžiku jeden z nich druhému něco předá.


První ukrajinský front (1940); zprava doleva Oleg Penkovskij, generálporučík Sergej Varencov, Andrej R. Pozovnij, tehdejší Varencovův pobočník, a sanitář. / CIA

Špičkový agent Peňkovskij se zúčastnil osvobození Prahy

Sovětský plukovník Oleg Peňkovskij, eso západních tajných služeb, poprvé oslovil skupinu amerických studentů v Moskvě v létě roku 1960 za účelem navázání kontaktu s rozvědkami svobodného světa. Jeho dopis, který byl relativně stručný, otevřeně nabízel spolupráci se Západem. Peňkovskij v dopise sdělil, že má k dispozici důležité materiály, které mohou být pro vládu Spojených států zajímavé. Závěrem k dopisu připojil instrukce, podle kterých by měla výměna tajných informací probíhat. Využil rozměrů konkrétní knihy, jež měly sloužit jako měřítko pro případnou informační schránku. Američané však jeho nabídku zpočátku nevyužili. Olega Peňkovského to ale vůbec neodradilo a našel jiné způsoby předávání informací. Vzhledem k tomu, že od konce 50. let sloužil pod hlavičkou Výboru pro koordinaci vědeckých prací v SSSR a měl tak možnost se pravidelně setkávat s cizími delegacemi, případně vést sovětské delegace během obchodních cest do Velké Británie či do Francie.

Adam Kordač v bakalářské práci s názvem ExComm a Oleg Peňkovskij: Americký proces rozhodování za Kubánské krize (Univerzita Karlova, Praha 2015) kromě jiného konstatuje, že informace poskytnuté tímto ruským špionem, zejména tedy raketové operační manuály, poskytly Kennedymu a ExCommu citelnou výhodu oproti Sovětskému svazu. Tím se potvrzuje hypotéza, že Peňkovskij nepřímo přispěl k následnému uvolnění napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.

Pokusme se dále uvažovat nad tím, co vedlo hmotně dobře zajištěného plukovníka GRU ke „zradě“ Sovětského svazu a jeho „nejspravedlivějšího“ komunistického systému. V době jeho odhalení a popravy mi bylo dvanáct let, ale dodnes si vzpomínám, jak Československý rozhlas oznámil popravu tehdy čtyřiačtyřicetiletého „vlastizrádce“ Peňkovského. Můj otec velmi halasně litoval jeho odhalení a podivoval se, že člověk z prominentní komunistické rodiny přeběhl k západnímu nepříteli. Přece to zdaleka nemohl udělat jen pro peníze, musel bolševický režim bytostně nenávidět. Dokumenty z té doby potvrzují, že Peňkovskij prošel dlouhým vývojem, až dospěl k názoru, že komunismus je zločinecká ideologie, která nesmírně poškozuje lidstvo. Oleg Vladimirovič Peňkovskij se narodil 23. dubna 1919 v severoosetském Vladikavkazu a již v mládí se stal komunistou. Účastnil se závěrečných bojů sovětsko-finské války a v roce 1943 se stal nejmladším velitelem pluku na frontě. O dva roky později zahájil studium na prestižní Frunzeho vojenské akademii a pak na Vojensko-diplomatické  akademii, která školila kádry pro rozvědku generálního štábu. V červnu 1955 odjel jako zástupce rezidenta do Turecka, odkud byl ale záhy kvůli konfliktu s nadřízeným odvolán. Pro nás v České republice je pravděpodobně nezajímavější ta skutečnost, že se tento špičkový spolupracovník západních rozvědek v roce 1945 zúčastnil osvobozování Prahy a obdržel za to i vyznamenání, kterým si tak doplnil několik jiných řádů za statečnost z doby druhé světové války.


Telefonní sloup č. 35 na Kutuzovském prospektu, označený plukovníkem Olegem Peňkovským jako signál k vyjmutí obsahu z mrtvé schránky na Puškinské ulici v Moskvě / CIA

Nejproduktivnější ruský špión v boji proti Sovětům

Hlavní zásluha vysokého důstojníka vojenské rozvědky GRU Olega Peňkovského spočívala především v tom, že na počátku šedesátých let minulého století informoval Západ o skutečném stavu jaderného arzenálu Sovětského svazu. Zaplatil za to pak nejvyšší cenu, když ho zvláštní vojenský soud v Moskvě odsoudil v květnu 1963 k trestu smrti za vlastizradu. Šlo o jeden z málo známých dozvuků Karibské krize, která se v říjnu 1962 rozhořela mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. Po dva týdny byla naše planeta na pokraji jaderné apokalypsy. Nikdy předtím, ale ani později-nebyla hrozba válečného konfliktu mezi oběma jadernými supervelmocemi tak reálná, jako v oněch pohnutých dnech.

Navštěvoval jsem základní školu v severomoravské Kopřivnici a ještě dnes si vybavuji napětí, které bylo všude ve vzduchu cítit. Šeptalo se, že brzy vypukne atomová válka. Ženy ve frontách na maso byly nezvykle potichu, městem občas projela hlídka příslušníků Lidových milicí z automobilky Tatra. V té době působili milicionáři spíše vystrašeným dojmem, stejně jako fanatický komunista ze sousedního vchodu či ředitel naší základní školy. Jiný soused, který byl podobně jako můj otec vyhraněný antikomunista, si přišel k nám vyslechnout názor, co se v nejbližších dnech asi stane. Otec, který nebyl žádný hrdina, mu řekl, že má z vývoje rovněž značné obavy, ale na druhou stranu je tady velká šance, že si prezident John Kennedy a jeho generálové definitivně vyřídí s „těmi komunistickými bandity“ účty a budeme zase svobodní.

Pomsta kremelských mocipánů za neodpustitelnou zradu socialistické vlasti byla mimořádně krutá. Olega Peňkovského jeho bývalí soudruzi barbarsky popravili 16. května 1963 pozvolným upalováním zaživa v krematoriu. Poprava byla nafilmována a pak pro výstrahu promítána novým uchazečům o práci v GRU. Oficiálně byl samozřejmě odsouzen k trestu smrti zastřelením. Již v srpnu téhož roku se vedení americké CIA a britské MI 6 shodly v názoru, že Peňkovskij byl nejproduktivnější agent, jakého tyto služby proti Sovětům kdy měly k dispozici.


Osobní legitimace polského plukovníka Kuklińskieho / Volné dílo

Peňkovskij nebyl jediným agentem

Sovětský občan Oleg Peňkovskij, podobně jako o řadu let později jeho krajan Viktor Suvorov (vlastním jménem Vladimir Bohdanovič Rezun, narozen 1947), přispěli svými odvážnými zpravodajskými aktivitami k oslabení komunistického režimu v SSSR. Oba byli odsouzeni k trestu smrti. Suvorov, působící čtyři roky jako zpravodaj GRU ve Švýcarsku, byl ale na rozdíl od Peňkovského odsouzen v nepřítomnosti. Britům předal řadu informací týkajících se působení sovětských tajných služeb v západní Evropě. Ve svých knihách, které však bývají často označovány za vědecky nepřesné nebo senzacechtivé, se kromě jiného rovněž zabývá i problematikou působení tajných služeb. V době vynesení ortelu byl Suvorov již v bezpečí ve Velké Británii, kam zběhl v roce 1978.

Rovněž významnému polskému špiónovi se podařilo po dramatickém útěku vyhnout popravě. Plukovník Ryszard Kukliński (1930-2004) si dokázal již v době, kdy pracoval pro Američany, získat přízeň náčelníka generálního štábu Sovětské armády maršála Sergeje Achromejeva. Také z tohoto důvodu měl přístup k supertajným informacím. Kukliński působil jako náměstek šéfa operačního řízení generálního štábu polské armády a poradce komunistického prezidenta Polska Wojciecha Jaruzelského. Bezprostředně před vyhlášením tzv. válečného stavu v Polsku, kdy hrozilo jeho prozrazení, Ryszard Kukliński prchl za pomoci CIA i s celou rodinou ze země. Pod změněnou identitou pak žil v USA.

Z dostupných zahraničních materiálů rovněž vyplývá, že Polák Kukliński měl americké CIA dodat kolem 30 000 listů tajných spisů, obsahujících také přípravy sovětského útoku proti tehdejšímu Západnímu Německu. V případě tohoto útoku se mělo počítat i s použitím jaderných zbraní na polském a na našem území. Vojenští stratégové předpokládali, že během prvního útoku padnou východoevropské armády a že SSSR bude v dalším náporu tyto země obsazovat a postupovat na Západ. Tyto hrůzné scénáře byly již poslední kapkou pro plukovníka, který si v té chvíli uvědomil, že je v první řadě Polák a že jde o jeho vlast. Jedním z předchozích motivů k pochybnostem plukovníka o „mírumilovnosti” Varšavského paktu byla ale také agrese proti Československu v srpnu 1968.  Obsah předaných materiálů plukovníkem Kuklińskim, který za svou nebezpečnou práci nechtěl žádnou odměnu, se stal silným motivem pro prezidenta Ronalda Reagana k zahájení jeho nekompromisního plánu „uzbrojit” Říši zla.  

Galerie

Kazety s filmy z fotoaparátu Minox zabavené ve stole plukovníka Penkovského v Moskvě. Ruská krabička od sirek znázorňuje měřítko. (1962) / CIA Absolventský ročník Dzeržinského dělostřelecké inženýrské akademie v SSSR; Penkovskij je třetí zprava v první řadě. (1960) / CIA Cestovní pas plukovníka Penkovského, vydaný v roce 1960 pro cestu do Londýna, v němž je uveden jako důstojník v záloze. (1960) / CIA

Nahlásit chybu v článku


Související články

Rusko: Není maršál jako maršál, není generál jako generál

Nažehlená uniforma, naleštěné kožené holínky a vojenská vyznamenání hrály v carském Rusku a v ...

Josef Mašín: Trump byl mimo Reagana nejúspěšnějším prezidentem USA

Se jménem Josef Mašín jsem se poprvé seznámil již někdy v deseti letech. Otec mi tehdy vyprávěl ...

Josef Mašín má z vývoje v USA pod vedením Bidena značné obavy

S Josefem Mašínem, který oslaví v březnu příštího roku krásné kulaté devadesáté ...

Alexandr Vondra: Bratři Mašínové ctili odkaz svého otce

S předním českým diplomatem, předlistopadovým protikomunistickým aktivistou a nynějším europoslancem ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Christian
  12:02 01.01.2023

  Dobrý den! Chci toto cestou popřát hodně štěstí a zdraví do nového roku 2023 všem čtenářům AN a zejména pak těm, kteří čtou či dokonce komentují mé texty. Pohybuji se v ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den! Chci toto cestou popřát hodně štěstí a zdraví do nového roku 2023 všem čtenářům AN a zejména pak těm, kteří čtou či dokonce komentují mé texty. Pohybuji se v žurnalistice od konce 80. let a každého novináře určitě potěší, když ví, že jeho články jsou čteny. Zároveň se chci omluvit za nepřesnost v článku, týkající se jména otce agenta Olega Penkovského, na kterou správně upozornil jeden ze čtenářů.
  Srdečně zdraví
  Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   16:03 01.01.2023

   Všetko dobré a mnoho dobrých nápadov na články :).

   Všetko dobré a mnoho dobrých nápadov na články :).

 • fants48
  10:52 30.12.2022

  Kukliński sporo za to zapłacił. W pierwszej połowie lat 90tych najpierw w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął jeden z jego synów (ciała nigdy nie odnaleziono), a kilka miesięcy ...Zobrazit celý příspěvek

  Kukliński sporo za to zapłacił. W pierwszej połowie lat 90tych najpierw w niewyjaśnionych okolicznościach zaginął jeden z jego synów (ciała nigdy nie odnaleziono), a kilka miesięcy po tym zdarzeniu na parkingu został śmiertelnie potrącony przez samochód (i to dwukrotnie) drugi syn.Skrýt celý příspěvek

 • Kamil
  18:18 29.12.2022

  Značka SYN má pravdu - Pokud je otčestvo (nikoliv, jak nesprávně píše otěčenstvo) Olega Peňkovského Vladimirovič, tak se jeho otec musel jmenovat Vladimir. Jak ale znám články ...Zobrazit celý příspěvek

  Značka SYN má pravdu - Pokud je otčestvo (nikoliv, jak nesprávně píše otěčenstvo) Olega Peňkovského Vladimirovič, tak se jeho otec musel jmenovat Vladimir. Jak ale znám články Kristiána Chalupy, a to zdaleka nejen z Armádních novin, tak pravděpodobně u tohoto autora došlo k menšímu přehlédnutí.Skrýt celý příspěvek

 • Oliver
  17:25 29.12.2022

  no a kdyby ten důstojník znal i plány druhé strany tak by si možná rovnou hodil mašli. Ani USA neplánovali území NDR Polska a ČSR šetřit, jen na Prahu měly být svrženy dvě jaderné ...Zobrazit celý příspěvek

  no a kdyby ten důstojník znal i plány druhé strany tak by si možná rovnou hodil mašli. Ani USA neplánovali území NDR Polska a ČSR šetřit, jen na Prahu měly být svrženy dvě jaderné pumy plus dalších deset na objekty jen v ČR. Potom už by tady nezůstalo nic co by stálo za řeč. Režimy byly rozdílné ale logika války je pouze jedna a respektují ji všichni bez rozdílu ideologie...Skrýt celý příspěvek

  • Spalda
   18:16 02.01.2023

   A nebylo , čirou náhodou, taky pro to, že WS byla agresor? Jak z vlastního pohledu, ( WS měla jasné plány jak bude postupovat směrem na západ jako první, tedy jako jasný agresor ...Zobrazit celý příspěvek

   A nebylo , čirou náhodou, taky pro to, že WS byla agresor? Jak z vlastního pohledu, ( WS měla jasné plány jak bude postupovat směrem na západ jako první, tedy jako jasný agresor ), tak z pohledu NATO. To mělo plány obranné. O tom, že by NATO zahájilo agresi proti východnímu bloku sem se nic validního nedočetl. Takže je možné že nedostatek je na mé straně, pokud ano, budu rád za info.Skrýt celý příspěvek

 • Jirka_Zlín
  14:47 29.12.2022

  Ohledně vybombardování Polska a zhotovení radioaktivního nepřekročitelného pasu se skutečně uvažovalo. Je to nejlepší spojnice z SSSR/Ruska na západ/východ a obráceně. Chápu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ohledně vybombardování Polska a zhotovení radioaktivního nepřekročitelného pasu se skutečně uvažovalo. Je to nejlepší spojnice z SSSR/Ruska na západ/východ a obráceně.

  Chápu, že se mu to jako Polákovi nelíbilo. Z Polska by nic nezbylo.

  V Německu taky neskákali radostí z podobných nápadů, viz. :

  https://en.m.wikipedia.org/wik...

  Nebo atomové miny na pomezí NSR a ĆSSR.

  Plány z doby studené války jsou jak ze šíleného filmu.

  Myslíte si, že přežili někteří neodhaleni agenti?Skrýt celý příspěvek

 • Ričrd
  13:13 29.12.2022

  Jak to bylo s popravou Peňkovského? Nepatří to náhodu do kategorie „jedna bába povídala…“? Důkazy nikde. Žádný únik videa po tolika letech.

  Jak to bylo s popravou Peňkovského? Nepatří to náhodu do kategorie „jedna bába povídala…“? Důkazy nikde. Žádný únik videa po tolika letech.

  • Pavel 1
   15:21 29.12.2022

   Myslíš, jako že si to popravčí četa tehdy tajně natočila na mobil, aby se teď mohla pochlubit na tiktoku?

   Myslíš, jako že si to popravčí četa tehdy tajně natočila na mobil, aby se teď mohla pochlubit na tiktoku?

   • Ričrd
    16:15 29.12.2022

    Přečti si článek ještě jednou a pořádně. Píše se v něm: „Poprava byla nafilmována a pak pro výstrahu promítána novým uchazečům o práci v GRU. “.

    Přečti si článek ještě jednou a pořádně. Píše se v něm: „Poprava byla nafilmována a pak pro výstrahu promítána novým uchazečům o práci v GRU. “.

    • Pavel 1
     17:05 29.12.2022

     To by sis nejdřív ty musel ujasnit jaký je rozdíl mezi "videem", o kterém výše točíš, a "filmem", tedy pásem dříve vyráběným z celuloidu, na který je obrazový záznam pořízen ...Zobrazit celý příspěvek

     To by sis nejdřív ty musel ujasnit jaký je rozdíl mezi "videem", o kterém výše točíš, a "filmem", tedy pásem dříve vyráběným z celuloidu, na který je obrazový záznam pořízen chemickou expozicí. U něčeho takové opravdu ale opravdu nejde tak snadno zařídit "únik", tím, že ho ukradeš nebo skopíruješ, zvlášť když se na něj 60 let práší v trezoru organizace, která se dnes jmenuje FSB.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:59 29.12.2022

  Zajímavý popisek fotografie "První ukrajinský front (1940)"
  Existoval v roce 1940 vůbec nějaký ukrajinský front?

  Zajímavý popisek fotografie "První ukrajinský front (1940)"
  Existoval v roce 1940 vůbec nějaký ukrajinský front?

  • Jirka_Zlín
   14:31 29.12.2022

   Neexistoval, tento vznikl až v roce 1943. Kromě toho v 1940 byly v SSSR a dříve v Rusku vojenské okruhy. Ty se případě válek měnily na fronty. Nevím, jestli se při zabirani ...Zobrazit celý příspěvek

   Neexistoval, tento vznikl až v roce 1943. Kromě toho v 1940 byly v SSSR a dříve v Rusku vojenské okruhy. Ty se případě válek měnily na fronty. Nevím, jestli se při zabirani Besarabie někdo obtěžoval s přejmenováním. Struktura je stejná, nevím presně, proč to tak rozlišují. Ukrajina měla na svém území okruhy a fronty, kde se slovo Ukrajina nevyskytovalo.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    08:31 30.12.2022

    Besarabia bola obsadená Južným frontom, ten vznikol začiatkom júna 1940. Trval cca mesiac.

    Mimochodom, od 15.9.1939 existoval asi mesiac aj Ukrajinský front.

    Besarabia bola obsadená Južným frontom, ten vznikol začiatkom júna 1940. Trval cca mesiac.

    Mimochodom, od 15.9.1939 existoval asi mesiac aj Ukrajinský front.

    • Jirka_Zlín
     10:41 30.12.2022

     Díky za upřesnění. Vypadá to na čas obsazení východního Polska. Kupodivu to na wikipedii pod 2WW SSSR fronty není :), ale čerpal jsme jen z českých překladů. Časově by to tam ...Zobrazit celý příspěvek

     Díky za upřesnění. Vypadá to na čas obsazení východního Polska.

     Kupodivu to na wikipedii pod 2WW SSSR fronty není :), ale čerpal jsme jen z českých překladů. Časově by to tam spadat mělo.Skrýt celý příspěvek

     • Jirka_Zlín
      10:47 30.12.2022

      Už mi to došlo nebylo to 2WW, ale za Velké vlastenecké války. Ta se datuje později. Mimochodem za Vlasteneckou válku v Rusku považují pokus o dobytí Ruska ...Zobrazit celý příspěvek

      Už mi to došlo nebylo to 2WW, ale za Velké vlastenecké války. Ta se datuje později.

      Mimochodem za Vlasteneckou válku v Rusku považují pokus o dobytí Ruska Napoleonem.

      https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      13:23 30.12.2022

      Jirko, WW2 to už bola, aj keď dodnes v Rusku tvrdia, že nie... :) Ale oni s nacistami ruka v ruke tú vojnu rozpútali. V Rusku sa ku tým frontom v roku 1939 či 1940 príliš ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirko, WW2 to už bola, aj keď dodnes v Rusku tvrdia, že nie... :) Ale oni s nacistami ruka v ruke tú vojnu rozpútali.

      V Rusku sa ku tým frontom v roku 1939 či 1940 príliš nehlásia.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   08:33 30.12.2022

   Popis bude zlá. V roku 1940 neexistovali uniformy, ktoré dotyční majú. Ak si dobre pamätám, zavedené boli koncom roku 1942.

   Popis bude zlá. V roku 1940 neexistovali uniformy, ktoré dotyční majú. Ak si dobre pamätám, zavedené boli koncom roku 1942.

 • markus223
  11:56 29.12.2022

  Ještě mě napadnul Adolf Tolkačev.

  Ještě mě napadnul Adolf Tolkačev.

  • Ričrd
   13:18 29.12.2022

   Dmitrij Poljakov…

   Dmitrij Poljakov…

 • SYN_
  11:42 29.12.2022

  "Otec pozdější hvězdy špionážního nebe, Oleg Peňkovskij starší" - vím že jen šťourám ale pokud je otěčenstvo Peňkovského Vladimirovič, pak by se jeho otec neměl jmenovat Oleg...

  "Otec pozdější hvězdy špionážního nebe, Oleg Peňkovskij starší" - vím že jen šťourám ale pokud je otěčenstvo Peňkovského Vladimirovič, pak by se jeho otec neměl jmenovat Oleg...

 • mikojan29
  11:17 29.12.2022

  Včera večer bol o tom film - Hra špiónov a o tom poliakovi asi pred týždňom a pol, len neviem ako sa presne volal.

  Včera večer bol o tom film - Hra špiónov a o tom poliakovi asi pred týždňom a pol, len neviem ako sa presne volal.

Načítám diskuzi...