Výcvik ukrajinských vojáků rozhodne o výsledku války aneb jak může Západ Ukrajině nejvíce pomoci

Výcvik ukrajinských vojáků rozhodne o výsledku války aneb jak může Západ Ukrajině nejvíce pomoci
Výcvik ukrajinských vojáků; ilustrační fotka / depositphotos.com (Zvětšit)

Západní výcviková pomoc Ukrajině je pro výsledek války stejně důležitá, jako jsou dodávky zbraní. Důležitým rozhodnutím je zahájení výcviku ukrajinských praporů v kombinovaných operacích a celkové rozšíření západní výcvikové pomoci.

Kádry rozhodují vše

Lidem ve východní Evropě není teze v titulku kapitoly neznámá.  Myšlenka „kádry rozhodují vše" je spojena se sovětským vůdcem Josifem Stalinem. Stalin ji použil ve 30. letech minulého století ve své zprávě o stavu Sovětského svazu a poté jeho propagandisté ještě mnohokrát. Byla součástí zdůrazňování významu správného výběru a vzdělávání vedoucích pracovníků v rámci strany a státu. Režim ji využil k ospravedlnění čistek uvnitř vládnoucí elity, které marxistická diktatura ve druhé polovině 30. let zorganizovala. Jako většina věcí v sovětském státu není myšlenka původní. Má svoje kořeny v takzvaném „taylorismu“, což byl inovativní způsob řízení ve 20. a 30. letech minulého století, který se společně s americkými průmyslovými závody na klíč dostal i do SSSR. Taylorismus, jenž se zaměřuje na efektivitu a produktivitu pracovníků, zdůrazňuje důležitost výběru, vzdělávání a tréningu správných lidí pro správné úkoly. O původnost ale nejde. Důležité je, že výše uvedená teze je hluboce pravdivá. Lidské zdroje jsou pro každou instituci tou nejcennější devízou. Jejich kvalita rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. A platí to přirozeně i pro vojenské složky.

Vynikající armádu od průměrné neodlišuje ani tak bojová technika, kterou disponuje, jako spíše organizace výcviku a vzdělávání. Moderní bojovou techniku je možné nakoupit a zavést do výzbroje v průběhu několika málo let ve velkých počtech. Stalo se tak v minulosti mnohokrát i v premoderních společnostech, které například zbohatly z vývozu surovin. Vybudování kvalitního systému vojenského výcviku a vzdělávání, který poskytne armádě dobře připravené vojáky, je úkolem na dekády. Navíc jej není možné zorganizovat ve společnosti s nízkou úrovní všeobecného vzdělání. Je praxí ověřené, že armáda složená z motivovaných, dobře vedených a kvalitně vycvičených vojáků vybavená průměrnou technikou bude bojovat lépe než armáda špatně připravených zoufalců vyzbrojená těmi nejmodernějšími zbraněmi. Proto významnou součástí západní pomoci bojující Ukrajině musí být i pomoc s vojenskou přípravou 700 000 až jeden mililion civilistů, kteří byli nuceni v důsledku ruské agrese nastoupit do ozbrojených sil. Nejde vůbec o banální úkol, jak si část českých vojenských komentátorů myslí. O problému jsem nedávno pojednal v článku na NATOaktual. Část z povolaných do zbraně oblékla vojenskou uniformu poprvé v životě. A mnozí ne zcela dobrovolně. Tak je to totiž v konskripčních armádách zařízeno. Ukrajinská armáda vzor 2023 není kádrovou armádou dobrovolníků. Je braneckou armádou mladého národa, který bojuje o holé přežití. Armádou, jež se v ohni války učí ze svých vítězství a proher.  A jako každá armáda zrcadlí společnost, která ji buduje.      

Sovětské dědictví

Po vzniku nezávislé Ukrajiny roku 1991 byly výcvikové postupy poplatné sovětskému dědictví. V Sovětském svazu trval vojenský výcvik dva až čtyři roky. Ve skutečnosti byl ale delší, neboť probíhal i mimo období základní vojenské služby. Existovalo mnoho programů pro mladé lidi v době míru, které se tvářily jako zájmová činnost. Zastřešoval je Svaz pro spolupráci s armádou, letectvem a námořnictvem (DOSAAF). Nedílnou součástí sovětského vojenského výcviku byla ideologická indoktrinace, neboť vojáci byli vychováváni v duchu marxismu-leninismu, komunismu a loajality vůči sovětskému státu. Sovětský svaz považoval vojenský výcvik za klíčový pro přípravu populace na konečný střet mezi socialismem a kapitalismem. Vojenský výcvik byl fyzicky a psychicky náročný. Snažil se zformovat poslušné a odolné vojáky. Všudypřítomná šikana v sovětské armádě byla sice oficiálně potírána ale neoficiálně tolerována, protože ji chápali jako nástroj zocelující vojáky. Sovětská armáda usilovala o vytváření všestranných vojáků, kteří by mohli plnit řadu různých rolí v rámci vojenské struktury. To vedlo k zahrnutí široké škály dovedností a disciplín do vojenského výcviku. Často ale na úkor specializace. Výcvik byl silně centralizovaný a standardizovaný po celém Sovětském svazu, což zajistilo, že všichni vojáci dostali přibližně stejný typ přípravy.

Tento článek je součástí exkluzivního obsahu Armádních novin! Chci PREMIUM účet

Související články

Ukrajinský plukovník Vadym Anatolijovič: Vítězstvím je svobodná Ukrajina

Ukrajinský plukovník justice Vadym Anatolijovič (příjmení z bezpečnostních důvodů ...

PREMIUM Bartosiak: Vítězství Ukrajiny rozzuřilo Němce a Francouze

Jacek Bartosiak v pořadu Uklad otwarty - Igor Janke zhodnotil události a trendy končícího a ...

DAVID SVOBODA: Putin rozpoutal válku vůči Ukrajině kvůli svému svéráznému chápání historie

„Příklon Ukrajiny k Západu v Moskvě vyhodnotili jako historické kacířství: Ukrajinu si totiž Rusko ...

Vydrží až do konce: Rozhovor s poručíkem 95. brigády vzdušných sil Ukrajiny

Boje na Ukrajině často probíhají v zákopech v duchu první světové války. Krym je pro Ukrajince ...

Do diskuze PREMIUM článku mohou přispívat jen uživatelé s premium účtem.