Zdravotnické vybavení jednotlivce

MEDIC
Foto: Správné zdravotnické vybavení často rozhoduje v boji o životě a smrti / US Army

Nic nepopohání vývoj zdravotnických výrobků dopředu tak, jako právě válka. Dochází zde totiž k takovým poraněním, se kterými se v běžném životě standardně nesetkáte. Proto je také v tomto prostředí kladen veliký důraz na vývoj a inovaci všech pomůcek, které slouží k záchraně lidského života, ať už se jedná o jednoduchý turniket či vysoce sofistikované život podporující přístroje. V tomto článku se podíváme na základní zdravotnické vybavení, které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe.

TCCC - přednemocniční péče v bojových podmínkách

Abychom porozuměli, jaké zdravotnické vybavení si musí voják vzít sebou do boje, musíme nejdříve vědět něco o systému poskytování neodkladné přednemocniční péče v bojových podmínkách, tzv. Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Tento systém byl vyvinut v USA a v současné době je používán armádami po celém světě. Jeho oblíbenost tkví v jeho funkčnosti a účinnosti. TCCC rozděluje poskytování přednemocniční péče v boji na 3 části:

 • Care under fire – péče pod palbou

 • Tactical field care – poskytování pomoci po vyvázání se z nepřátelského kontaktu

 • Tactical evacuation care – péče o pacienta během transportu

Systém určuje, v jakém pořadí má být jednotlivá poranění ošetřována na základě jejich závažnosti. Postupuje se dle klasického ABC postupu jako v civilním prostředí. Systém ABC značí postup, který určuje, jak by jednotlivá poranění měla po sobě být ošetřena - A značí airway (dýchací cesty), B je breathing (dýchání) a C circulation (krevní oběh).  

Civilní i armádní abeceda je stejná, pouze v armádním prostředí se jako první před "airway" udává C - catastrophic hemorhage (katastrofické život ohrožující krvácení; někdy se udává pro lepší rozlišení namísto C písmeno M, což značí masivní krvácení, ale princip je stejný), jelikož střelná končetinová poranění jsou číslo 1. v odvratitelných příčinách úmrtí na bojišti. Jako druhý je tenzní pneumotorax a třetí obstrukce dýchacích cest.

Zdravotnické vybavení vojáka - co vzít sebou do boje

Ještě dříve, než zde bude vybavení vypsáno, je třeba vysvětlit si účel neseného vybavení. Veškeré zdravotnické vybavení, které má voják u sebe a označené nejčastěji červeným médiem, ať už je to červená páska nebo červený kříž, slouží pro toho konkrétního vojáka, ne pro nikoho jiného.

Základ tvoří alespoň jeden turniket a IFAK (Individual First Aid Kit – individuální balíček první pomoci). Je to z toho důvodu, že když k vojákovi přiběhne poskytovatel první pomoci, bude si nejdříve veškeré vybavení brát od něj a tím nespotřebuje nic ze svého IFAKu.

IFAK Foto: Individual First Aid Kit – individuální balíček první pomoci  / Autor

Proto je nutné, aby každý voják měl ve družstvu svůj vlastní IFAK, v nejlepším případě na stejném místě a se stejným obsahem jako ostatní ve družstvu. Obecná charakteristika neseného vybavení v IFAKu - jednoduché vybavení, snadné na použití, aby ho každý voják, vystavený silnému bojovému stresu, byl schopen použít.  

 

Seznam vybavení

Turniket

Turniket je velice jednoduchý a nejúčinnější nástroj při záchraně života při končetinovém poranění. Turniket by měl být schválený komisí pro TCCC, která se několikrát ročně schází a na základě došlých poznatků z bojiště upravuje postupy a schvaluje zdravotnické vybavení.

 Turniket

Foto: Turniket SOFTT - W

Mezi nejčastější turnikety patří bezpochyby CAT, dále stojí za zmínku například SOFT – T či novější SOFT – W. Ideální umístění turniketu je takové, aby byl dobře viditelný na těle, ať už je připevněný na vestě, řemení či opasku.

Musí být lehce dosažitelný a snadno odnímatelný tak, abychom ho v případě poranění mohli použít jak my sami, tak i ten kdo nám pomáhá. Osobní, tzv. “ostrý“ turniket je nevhodné používat na výcvik, protože se opotřebovává a snižuje se tak jeho kvalita.Tlakový obvaz

Tlakové obvazy vyvinuté pro válečné podmínky jsou v současné době špičkou i na civilním trhu. Každý vojenský obvaz má svoje specifika a je třeba se s nimi seznámit ještě před použitím. Základní složky tlakového obvazu jsou tři - krycí vrstva, tlaková část a fixační část.

Krycí vrstva by měla být ideálně při přikládání na ránu sterilní, ovšem v bojových podmínkách je to skoro nemožné. Tlaková část musí mít dostatečnou tloušťku a savost. Fixační vrstva by měla být dostatečně široká a snadno přiložitelná.

vojenský tlakový obvaz Foto: Tlakový obvaz OLAES 1. Hlavní účel průhledné "plastové lžičky" je krytí poraněného oka v případě aplikace obvazu na hlavu. Lžička dále slouží jako bariéra při zesilování tlaku při aplikaci tlakového obvazu, kdy se dá k zesílení použít například kámen či klacek. Vyloučí se tím porušení celistvosti obvazu.Gáza

Při střelném poranění nestačí přiložit pouze tlakový obvaz, nejdříve je třeba ránu vyplnit savým materiálem. V současnosti je nejvíce používá „combat gáza“ od firmy Quick-clot, která má navíc ve svých vláknech kaolin, který se podílí na hemostáze (zástava krvácení). Oproti předchozím zkušenostem s hemostatickými preparáty nezpůsobuje combat gáza žádné termické ani jiném poranění, takže jí lze použít například při krvácení z nosu.

stÅ™elný kanál Foto: Vyplňování střelného kanálu savým materiálem - gázou / AutorVeškeré výše vypsané vybavení se považuje za zdravotnické minimum ve výstroji každého vojáka a také minimum, s čím voják musí umět zacházet. Dále zmíněné vybavení je již spíše práce pro CLS (Combat lifesaver) a výše.

 

Pokročilejší zdravotnické vybavení

NPA - nosní vzduchovod

NPA neboli nosní vzduchovod je jednoduchá pomůcka při neúplném zajištění dýchacích cest. Zasouvá se do nosu a brání zapadnutí jazyka. Je to pomůcka číslo jedna při zajišťování dýchacích cest. Velikost nosního vzduchovodu se měří podle velikosti konkrétního nositele. Měří se od ušního lalůčku po ústní koutek. Doporučuje se k NPA na obal připevnit ještě tubičku s lubrikantem pro lepší aplikaci.

Vzduchovod Foto: Nosní vzduchovod / Autor

Chest seal - hrudní záplata

Hrudní záplata slouží k prvotnímu ošetření pneumotoraxu. Preferují se celookluzivní záplaty bez ventilu, z důvodu nedostatku času k diagnostice typu pneumotoraxu. V současnosti se nejčastěji používají Hyffin chest seal či HALO chest seal, které se vyznačují vysokou přilnavostí a velkou krycí plochou.

Pneumotorax (PNO) je definován jako nahromadění vzduchu či jiného plynu v pleurální dutině. Pleurální dutina je uzavřený prostor obklopující plíce, je ohraničený nástěnnou a plicní pleurou a je v něm podtlak. Wikipedia

HALO Foto: Celookluzivní záplaty HALO chest seal

Dekompresní jehla

Jak již bylo zmíněno výše, tenzní pneumotorax je číslo 2 v odvratitelných smrtích na bojišti. Je to velice závažný, život ohrožující stav, který je lehce zvratitelný právě hrudní dekompresí. Používáním se zjistilo, že ideální délka je 3,25 palců, průměr katétru 10 G. Jehla by měla být v pevném nerozbitném obalu, aby nedošlo k její znesterilizaci.

pneumotorax Foto: Dekompresní jehla ARS. Katétra je chráněna plastovým obalem

Další doporučené vybaveníVše výše zmíněné je v současnosti považováno za standard, co se základního zdravotnického vybavení každého vojáka týče. Navíc se doporučuje vybavit svůj IFAK následujícími položkami.

Casualty card

Casualty card je kartička, do které zdravotník vyplňuje vše důležité, co se poranění konkrétní osoby týče. Zaznamenává se tam například místo a charakter poranění, nebo také výkony provedené zdravotníkem na poraněné osobě.

Standardně dle SOP (standartní operační postup) má zdravotník tyto kartičky ve svém batohu. Ovšem pokud ji má každý voják ve svém IFAKu již předvyplněnou, ulehčuje to zdravotníkovi práci a tím zvyšuje i šanci zraněného na přežití. Dle rozdílnosti podoby jednotlivých verzí karet se obecně udává, že předvyplněné má být jméno nositele, krevní skupina a eventuálně i alergie (např. NO PEN – alergie na penicilin).

CLS Foto: Vyplňování casualty card / Autor

Termoizolační alufolie

Riziko podchlazení se u osob v rozvíjejícím šokovém stavu velice zvyšuje. Proto je třeba dbát na zajištění tepelného komfortu. V dnešní době jsou samozřejmě „alufolie“ již překonány mnohem sofistikovanějšími prostředky, ovšem může dojít k situaci, kdy zdravotník tyto prostředky k dispozici nemá a musí použít jinou možnost. Alufolie je lehká a nezabírá mnoho prostoru, proto není od věci jí do svého IFAKu zahrnout také.

Shrnutí

Cílem článku bylo seznámit čtenáře se současným zdravotnickým vybavením, které každý voják, účastnící se ozbrojeného konfliktu, má mít u sebe. Důležité je brát na vědomí radu nosit u sebe pouze to, co umím sám nebo můj zdravotník jistě a účinně použít.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Válka v Iráku způsobila revoluci ve válečné medicíně

Jako každý válečný konflikt i ten v Iráku přinesl velký pokrok ve válečné medicíně. Irácká válka ...

Letecká medicína pomáhá zachraňovat životy nejen na bojišti

Byla to běžná patrola. Čtveřice Humvee nedaleko afghánského města Lógar přibrzdila, aby se vyhnula ...

Lidský batoh pro odsun zraněných z bojiště

Pod vyprahlým afghánským sluncem postupuje spojenecká jednotka opatrně horskou vesnicí. Najednou se ...

Medicína Extrémních Prostředí - HORKO

Psal se rok 1956. Několik egyptských jednotek drželo dva hřebeny Sinajského pohoří východně od Abu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • burys
  15:34 05.04.2017

  Přidal bych rukavice, nůžky, fix.

  Přidal bych rukavice, nůžky, fix.

 • Mattauch
  06:36 22.08.2013

  rescue4you.cz

  rescue4you.cz

 • rchpz
  21:52 21.08.2013

  Pro killcross:
  Podívej se na tyhle stránky: www.s-gear.cz...

  Pro killcross:
  Podívej se na tyhle stránky: www.s-gear.cz...

 • Killcross
  18:40 21.08.2013

  Zdarec, chlapi, doporučujete někdo nějaký e-shop, kde si to sehnat? Jsem na vojenský střední, ale nemám možnost přes žádnej sklad, apod... A vybavuju si svou IFAK, ale některý ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdarec, chlapi, doporučujete někdo nějaký e-shop, kde si to sehnat? Jsem na vojenský střední, ale nemám možnost přes žádnej sklad, apod...

  A vybavuju si svou IFAK, ale některý věci se nedají v lékárně sehnat :D

  Předem díky.Skrýt celý příspěvek

 • Martin
  13:59 10.09.2012

  A ještě chybí článek o běžné zdravotní péči vojáka. Dnes mě docela pobavil výrok vojenského posádkového doktora:" Vojenský doktor není od toho, aby léčil." Zajímalo by mě tedy, za ...Zobrazit celý příspěvek

  A ještě chybí článek o běžné zdravotní péči vojáka. Dnes mě docela pobavil výrok vojenského posádkového doktora:" Vojenský doktor není od toho, aby léčil." Zajímalo by mě tedy, za co pobírá plat a k čemu je na ošetřovně. A jak řešit tuto vojenskou birokracii -zdraví je přece důležitější než cokoliv jiného.Skrýt celý příspěvek

 • Kaja
  15:04 19.08.2012

  Super clanek, jen par detailu :) "Tlaková část musí mít dostatečnou tloušťku a savost." Idealne by obvaz nemel nic nasaknout, a "tlakova cast" by mela jen prenaset tlak z ...Zobrazit celý příspěvek

  Super clanek, jen par detailu :)

  "Tlaková část musí mít dostatečnou tloušťku a savost."
  Idealne by obvaz nemel nic nasaknout, a "tlakova cast" by mela jen prenaset tlak z fixacni vrstvy na misto krvaceni. To samy u cpani gazy do ran. Ja vim, ze to vis, ale pro pripadny ctebare co nevi :)

  A jen tak namatkou bych tam prihodil par rukavic a hlavne svaty gral vsech zdravotniku- lepici pasku :)Skrýt celý příspěvek

 • David J.
  14:56 19.08.2012

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe" A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící ...Zobrazit celý příspěvek

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe"
  A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící se bojové operace".Skrýt celý příspěvek

 • David J.
  14:56 19.08.2012

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe" A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící ...Zobrazit celý příspěvek

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe"
  A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící se bojové operace".Skrýt celý příspěvek

 • David J.
  14:56 19.08.2012

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe" A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící ...Zobrazit celý příspěvek

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe"
  A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící se bojové operace".Skrýt celý příspěvek

 • David J.
  14:56 19.08.2012

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe" A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící ...Zobrazit celý příspěvek

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe"
  A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící se bojové operace".Skrýt celý příspěvek

 • David J.
  14:56 19.08.2012

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe" A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící ...Zobrazit celý příspěvek

  pěkný článek o zdravotnickém vybavení "které každý voják, účastnící se bojové operace, musí mít u sebe"
  A teď prosím článek o tom "jaké vybavení má ve skutečnosti, voják účastnící se bojové operace".Skrýt celý příspěvek

 • Jirka
  22:36 14.08.2012

  Márty, díky!!!

  Márty, díky!!!

 • Márty
  23:30 13.08.2012

  pro : Jirku https://www.youtube.com/watch?... https://www.youtube.com/watch?... (výborné video,myslím že ...Zobrazit celý příspěvek

  pro : Jirku
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?... (výborné video,myslím že oceníte)
  https://www.youtube.com/watch?... ( aplikátor na bodná a střelná poranění)


  Všechny tyto hemostaitka jsou dostupná již za příznivé ceny i u nás, doporučuji koupit a odskoušet.Skrýt celý příspěvek

 • Jirka
  20:54 12.08.2012

  Moc pěkné, doufám, že je to taková první vlaštovka, rád se o tom dozvím více.
  Mám prosbu na Mártyho, nahoď nějaký odkaz na video, díky ;-)

  Moc pěkné, doufám, že je to taková první vlaštovka, rád se o tom dozvím více.
  Mám prosbu na Mártyho, nahoď nějaký odkaz na video, díky ;-)

 • Márty
  18:23 12.08.2012

  Opět výborný článek. Rád bych ale aby autor rozvrdl více o užívání hemostatik (Celox, atd.....) a třeba v dalším článku popsal užití a ůčinost(na Youtube výborná videa), myslím že ...Zobrazit celý příspěvek

  Opět výborný článek. Rád bych ale aby autor rozvrdl více o užívání hemostatik (Celox, atd.....) a třeba v dalším článku popsal užití a ůčinost(na Youtube výborná videa), myslím že to čtenáři ocení , potažmo i CLS jako opáčko. DěkujiSkrýt celý příspěvek

 • Starky
  18:43 11.08.2012

  Niektore clanky su tu len taky odvar z google, ale tento mi celkom ulahodil. Len tak dalej!

  Niektore clanky su tu len taky odvar z google, ale tento mi celkom ulahodil. Len tak dalej!

 • Mattauch
  15:23 11.08.2012

  Díky za pěkný článek. Zaujala mě informace o možném využití hemostatické gázy k zástavě krvácení z nosu. Vždy jsem měl za to, že krvácení z nosu, uší a obecně těch tělních otvorů ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky za pěkný článek. Zaujala mě informace o možném využití hemostatické gázy k zástavě krvácení z nosu. Vždy jsem měl za to, že krvácení z nosu, uší a obecně těch tělních otvorů které máme mít se nemá silově stavět, ale pouze sterilně krýt. A to proto, že krev tak jako tak odtéká z cévní soustavy a ještě se hromadí v tělních dutinách což působí další komplikace. A k pouhému sterilnímu krití se hemostatická gáza moc nehodí, jak to tedy je?Skrýt celý příspěvek

 • Honza
  12:06 11.08.2012

  Pěkný příspěvek, hezké fotografie, jen bych rád dodal, že fáze TFC se provádí podle pravidla MARCHE, která samozřejmě vychází z ABC, resp. CABC, ale je více přizpůsobena charakteru ...Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný příspěvek, hezké fotografie, jen bych rád dodal, že fáze TFC se provádí podle pravidla MARCHE, která samozřejmě vychází z ABC, resp. CABC, ale je více přizpůsobena charakteru zranění při ozbrojených střetech. Jinak dobrá práce, podobný web pro armádu dlouho chybělSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...