Analýza možné modernizace českých bojových vozidel pěchoty BVP

modernizované BVP-1
Foto: Vize modernizovaného BVP-1 podle Armádních novin: 1, korba zvýšená o cca 1 metr; 2, kompozitní pancéřování na bocích a čele korby; 3, bezosádková věž Rafael s 30mm kanónem; 4, přepracovaná pozorovatelná řidiče; 5, rušička IED; 6, pokročilá kamufláž s hexagonálním vzorem / Autor: Roland Rawen Havran – všechna práva vyhrazena

Snižující se výdaje na obranu nutí i ty nejvyspělejší armády světa omezovat nákup nové techniky, jejíž cena roste čím dál více do astronomických výšin. Prakticky každá armáda severoatlantického prostoru, o Armádě České republiky nemluvě, uvažuje spíše o modernizaci stávající techniky než nákupu nové. V případě AČR je nyní žhavou otázkou pořízení (modernizace) pásových bojových vozidel pěchoty. Je však málo pravděpodobné, že kvůli vysoké ceně nové techniky a nepříliš povedenému nákupu kolových obrněných vozidel Pandur dojde k nákupu zcela nové techniky. Vážně a seriózně se proto uvažuje především o modernizaci bojových vozidel pěchoty BVP-1.

Československé zkušenosti s výrobou vozidel BVP

Zatím vše je v plánu úvah a vizí. O reálnosti celého projektu však svědčí, že na projektu modernizace českých BVP pracuje soukromě několik předních českých výrobců vojenské techniky. Můžeme zmínit například Excalibur Army, která na loňském veletrhu IDET 2011 představila svou vizi modernizace bojového vozidla pěchoty, označovanou jako MGC-1. Pro české výrobce mluví i fakt, že výroba vozidel BVP-1 a BVP-2 byla v 70. a 80. letech přesunuta do bývalého Československa.

 

Naše čtenáře bude určitě především zajímat, zda a v jakých počtech Armáda plánuje modernizaci provést. Zde musíme trochu spekulovat, ale podle dostupných informací se bude jednat přibližně o cca 60 kusů vozidel. O tom, jakou cestou se Armáda vydá, zda, v jakých počtech a v jakém rozsahu bude případná modernizace probíhat, se rozhodne v roce 2013. Samotný modernizační program by pak měl proběhnout do roku 2020.

 

Podívejme se na technickou stránku věci. Jak bude modernizace probíhat? Nejdůležitějším a nosným hlediskem bude zásadní zvýšení balistické ochrany vozidla a posádky. Je to samozřejmě, v době kdy improvizované nástražné systémy IED představují největší hrozbu pro obrněnou techniku, právě balistická ochrana nejdůležitějším aspektem obrněné techniky - nemluvě o vozidle s pásovým podvozkem.

 

BVP-1 Foto: Původní vozidlo BVP-1 s 73mm kanónem / Wikipedia, U.S. DoDOstatní součástky, jako je nový motor, převodovka, výzbroj, elektronické systémy, maskování a jiné doplňkové mechanické/elektrické součástky lze nakoupit od světových výrobců jako samostatné balíčky. Zde není třeba nic vyvíjet. Nejdůležitější je připravit platformu, na kterou se budou jednotlivé modernizační celky montovat. Na stupni a rozsahu modernizace pak záleží na přáních a finančních možnostech zákazníka.

Pancéřová ochrana - alfa a omega modernizace

Jak si tedy stojí původní BVP na poli balistické ochrany proti svým ideovým konkurentům? Pokud pomineme takové parametry, jako je dojezd, možnost plavby, brodivost a další, jsou všechna obrněná vozidla té doby (doba vzniku BVP) z hlediska balistické odolnosti prakticky podobná. Mluvíme například o americkém pásovém transportéru M113 z 50. let, německém vozidle Marder nebo Weisel či o britském BOV Warrior. 

 

Pokud se podíváme na odolnost všech vozidel podrobněji, zjistíme, že se opravdu příliš neliší. Podle NATO normy STANAG 4569 (balistická norma pro lehce pancéřová vozidla) dosahují korby všech zmíněných vozidel druhé úrovně (Level 2) proti kinetickým hrozbám, což znamená ochrana proti standardní střele 7,62x39 používanou ve zbraních AK-47. Avšak například BVP-1/2, dosahuje na čele korby (díky šikmému pancíři) třetího stupně ochrany (Level 3) podle STANAG 4569. Přední část BVP tak odolává průbojným projektilům 7,62x39 mm s wolframovým jádrem.

 

Co se týče protiminové ochrany, jsou na tom vozidla nejhůře. Je to dáno dobou vzniku, kdy se největší nebezpečí očekávalo od projektilových zbraní, ne od nástražných výbušných systémů. Většina bojových vozidel dosahuje prvního stupně ochrany (ruční granáty, dělostřelecká submunice), pouze některé, zpravidla pásové, dosahují úroveň 2a - výbuch odpovídající 6 kg TNT pod jakoukoliv částí podvozku.

 

Z uvedeného plyne, že balistická odolnost základního vozidla BVP je pro současné bojiště naprosto nedostatečná. Pokud mají modernizovaná vozidla mít alespoň teoretickou šanci působit na současných bojištích, musí dojít k zásadnímu zvýšení balistické odolnosti celé korby, podvozku i stropu. V opačném případě nemá cenu ani uvažovat o další fázi modernizace – nový motor a převodové ústrojí, výzbroj, elektronika, atd.

STANAG 4569

Úroveň 1 (Level1)

Kinetická energie – Projektil 7,62x51 NATO s dopadovou rychlostí 833 m/s vypálený z 30 metrů

Granáty a výbuchy min – Ruční granáty, nevybuchlá dělostřelecká submunice a ostatní malé osobní výbušné systémy explodující pod podvozkem

Úroveň 2 (Level 2)

Kinetická energie – Projektil 7,62x39 API BZ s dopadovou rychlostí 695 m/s vypálený z 30 metrů

Granáty a výbuchy min – Výbuch odpovídající 6 kg TNT

2a – Exploze pod jakýmkoliv kolem nebo mezi rozchodem kol

2b – Exploze pod středem podvozku

Úroveň 3 (Level 3)

Kinetická energie – Projektil 7,62x39 AP (wolframové jádro) s dopadovou rychlostí 930 m/s vypálený z 30 metrů

Granáty a výbuchy min – Výbuch odpovídající 8 kg TNT

3a – Exploze pod jakýmkoliv kolem nebo mezi rozchodem kol

3b – Exploze pod středem podvozku

Úroveň 4 (Level 4)

Kinetická energie – Projektil 14,5x114 AP / B32 AP (těžké kulomety) s dopadovou rychlostí 911 m/s vypálený z 200 metrů

Granáty a výbuchy min – Výbuch odpovídající 10 kg TNT

4a – Exploze pod jakýmkoliv kolem nebo mezi rozchodem kol

4b – Exploze pod středem podvozku

Úroveň 5 (Level 5)

Kinetická energie – Projektil 25mm APDS-T (M791) nebo TLB 073 s dopadovou rychlostí 1258 m/s vypálený z 500 metrů

Dělostřelectvo – Výbuch vysoce explozivního 155mm granátu ve vzdálenosti 25 m

České BVP budoucnosti - balistická ochrana na světové úrovni

Při uvažování o vhodném stupni balistické ochrany nemusíme jít daleko. Dobrým etalonem je rakouské vozidlo Pandur od rakouské firmy Styer-Daimler-Puch, které je v nejnovější modifikaci zavedeno i v Armádě České republiky. Vozidlo je schopno odolat ekvivalentu výbuchu 8 kg TNT kdekoliv pod podvozkem nebo pod jakýmkoliv kolem (Level 3b).

PANDUR Foto: Výborné panceřování a bezosádková věž Rafael - inspirace pro modernizaci BVP / AČR ,Autor: Radko JanataKorba původních Pandurů byla vybavena klasickým ocelovým pancéřováním dosahujícího druhého stupně ochrany podle STANAG 4569. Pro zajímavost uveďme, že české Pandury mají na celém obvodě instalované nové kompozitní pancéřování schopné odolat nábojům 7,62x39 mm, včetně průbojných s wolframovým jádrem. Korba českých Pandurů tak dosahuje třetího stupně ochrany dle STANAG 4569.

 

Nyní k možnostem samotné modernizace balistické ochrany BVP. Minimální odolnost korby proti projektilovým zbraním má být minimálně na úrovni 3 dle STANAG 4569, optimálně na úrovni 4. Jako jediné řešení (při dodržení hmotnostních limitů) se jeví instalace přídavných kompozitních panelů, které se na korbu budou jednoduše montovat stavebnicovým systémem.

 

Největší výzvou bude ochrana podvozku, protože původní konstrukce BVP moc zásahů do konstrukce nedovolují. V modernizovaných BVP bude proto zvednutá střecha korby, což dovolí instalovat na podlahu přídavné kompozitní materiály (např. na bázi speciálního polyuretanu) s protiskluzovou ochranou.

 

BVP-1

Foto: Zádní nádrže jsou obrovským bezpečnostním rizikem pro BVP. Při průstřelu může lehce dojít k požáru, který zachvátí celé vozidlo i s posádkou / Wikipedia, Autor: Banznerfahrer

 

Součástí ochrany posádky proti explozím min bude také odstranění palivových nádrží ze zadních dveří BVP, přemístění palivových nádrží uvnitř vozidla a jiné zavěšení sedadel výsadku. Pomocí těchto úprav se u českých modernizovaných BVP počítá s ochranou proti explozím min či nástražných systémům na úrovni 3a.

 

Plavat či neplavat, to je oč tu běží

Důležitou otázkou je, zda zachovat u BVP schopnost plavby. Odpověď na tuto otázku zjistíme až dle zvoleného stupně pancéřové ochrany. Pokud budeme chtít dosáhnout třetího stupně pancéřové ochrany korby, tak při použití lehkého (a patřičně drahého) kompozitního pancéřování na boky, čelo a záď korby, dosáhne váha přídavného pancéřování zhruba 1000 kg.Při použití levnějšího, ale těžšího ocelového pancéřování (nevhodného také z hlediska montáže) se zvedne váha přídavného pancéřování až 2,5 tuny. V tomto případě na plavební schopnosti můžeme rovnou zapomenout.Konečný verdikt ještě nebyl přijat, ale vážně se uvažuje, že se obětují plavební schopnosti vozidla na úkor zvýšení balistické ochrany. V tom případě by byly odstraněny "plavební" blatníky pásů a pancéřová ochrana bude zapuštěna až do poloviny pasového podvozku.

 

Kromě "tvrdé" balistické ochrany se počítá i s doplňkovou ochranou, kterou bude představovat ochranná mříž tzv. SLAT proti reaktivním granátům a kinetickým systémem pro inicializaci/rozbití/znehodnocení protitankových min a IED před vozidlem.Kromě klasických řešení pro fyzické ničení min se výhledově uvažuje také o EMP neboli elektromagnetickém pulzu k boji proti IED. Systém funguje na principu výstřelu silného EM pulzu, který usmaží a vyřadí veškerou elektroniku miny nebo IED - jako jsou roznětky, časovače, systémy pro rádiový odpal (mobily).Čtvrtou pomyslnou linii obrany, proti dálkově odpalovaným nástražným systémům IED, budou rušičky vysokofrekvenčních signálů. S největší pravděpodobností půjde o zařízení českých firem.

Zbraně a závěr

Pomyslně druhou nejdůležitější věcí na modernizovaném BVP bude zbraňová stanice. Je velmi pravděpodobné, že půjde o bezosádkovou věž s velkorážovou zbraní. Česká armáda se vydala cestou dálkově ovládaných věží jak na kolových transportérech Pandur, tak na obrněných autech Iveco LMV.

BVP-1

Foto: Moderní výzbroj pro vozidla BVP není problém; zde bezosádková věž od jihoafrické firmy IST Dynamics / Wikipedia, Autor: Danie van der Merwe

 

Neexistuje důvod jít u pásových vozidel jinou cestou. Výrobce samozřejmě ještě není znám, ale přímo se nabízí využít věž instalovanou na vozidlech Pandur od izraelské firmy Rafael. Společná věž na obou vozidlech by jistě zjednodušila logistiku a zlevnila servis.Diskuze se však také vedou o vhodné ráži. Ve hře jsou dvě cesty. Buď zvolit klasickou NATO ráži 30mm, nebo se vydat ruskou cestou a instalovat kanon stejné ráže. Proč zrovna ruský kanon? Odpověď je nasnadě - plné armádní sklady ruské munice ráže 30mm. Navíc se s modernizovaným BVP přímo nepočítá s nasazením v misích, zaměnitelnost střeliva s aliančními spojenci tak nehraje až tak podstatnou roli.Modernizace nebo nákup nových pásových vozidel českou armádou je věc nutnosti, kterou nelze odkládat do nekonečna. Záleží především na finančních zdrojích, kdy a v jakém rozsahu začne obměna letitých strojů BVP. Můžeme však s jistotou říci, že nejreálnější se jeví modernizace strojů řady BVP než nákup zcela nových západních typů. Podle odhadů by kompletní modernizace BVP stála pouze 1/3 nákladů oproti nákupu nových vozidel.Pokud se česká armáda rozhodne pro modernizované BVP, bude to znamenat i velkou příležitost pro české firmy. Neexistuje mnoho zemí, které jsou schopné nabídnout komplexní modernizaci ruských strojů BVP. Po celém světě jezdí tisíce transportérů BVP, které musejí být modernizovány. Existuje tak obrovský miliardový trh, kde čeští výrobci se svým řešením můžou uspět. Pádný argument pro vydání se na cestu modernizace BVP namísto nákupu nových strojů.Nahlásit chybu v článku


Související články

Český transportér Vega - nové fotky, novinky, technické detaily

Český transportér Vega byl veřejnosti představen již před několika měsíci a okamžitě vzbudil u ...

Vítězové soutěže „Wallpaper pro Armádu České republiky“

Z třiceti soutěžních návrhů vybírali ty nejlepší celý týden šestičlenná porota i uživatelé ...

Nejtvrdší z nejtvrdších - Komando

V novodobé historii se AČR začala větší měrou podílet na zahraničních operacích. Po Bosně a Kosovu ...

Útočná puška CZ 805 BREN pro indickou armádu?

Indická armáda chce v rámci svého projektu vojáka budoucnosti F-INSAS (Future Infantry Soldier as a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • cejkis
  15:30 21.10.2012

  HU, to je přesně špatně. Nejprve si musíte říci kolik jste ochotni za to dát a samozřejmně to nesdělovat veřejně. Pak si vymyslet výbavu tak, aby se to zhruba vešlo do cenového ...Zobrazit celý příspěvek

  HU,
  to je přesně špatně. Nejprve si musíte říci kolik jste ochotni za to dát a samozřejmně to nesdělovat veřejně. Pak si vymyslet výbavu tak, aby se to zhruba vešlo do cenového rámce. Takto definované vozidlo následně poptat.

  Když to budete dělat jinak, tak výsledkem bude, že si každý odbor vymyslí mraky požadavků a ve výsledku se bude poptávat vozidlo s neúměrnými požadavky. Ikdyž jej vysoutěžíte za rozumné peníze dostanete v porovnání s novými vozidly předražený výrobek.Skrýt celý příspěvek

 • HU
  11:02 21.10.2012

  Cejkis: Otázka není, kolik jsme ochotni za modernizovaný stroj zaplatit, ale kolik bude stát. jakmile jednou někde prohlásíte, že dáte třeba 50 mld, žádný výrobce nepůjde níže ...Zobrazit celý příspěvek

  Cejkis: Otázka není, kolik jsme ochotni za modernizovaný stroj zaplatit, ale kolik bude stát. jakmile jednou někde prohlásíte, že dáte třeba 50 mld, žádný výrobce nepůjde níže nejnižsší nabídka bude 49,9 mld. Vykašlal bych se na nějaký vývoj, podíval bych se co je vyvinuto. A hlavně v dnešní době to nemá smysl. Hlavně si MO ČR a potažmo vláda musí ujasnit jak bude plnit úkoly obrany a kolik techniky k tomu potřebuje...Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  19:58 20.10.2012

  Nejprve by měla být spočítána maximální cena za modernizaci. Kolik jsme ochotni zaplatit za modernizovaný stroj, když nový stroj z Polska či Německa stojí x,y ? Do ceny budou ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejprve by měla být spočítána maximální cena za modernizaci. Kolik jsme ochotni zaplatit za modernizovaný stroj, když nový stroj z Polska či Německa stojí x,y ? Do ceny budou značně promlouvat náklady na vývoj, které se rozpočítají počtem kusů na jednicovou cenu.

  Nelze posléze snižovat počet kusů neb poroste jednotková cena a může ve výsledku dosáhnout ceny nových vozidel tak jako tomu bylo v případě modernizace T72.

  Otázky:
  1) závazný počet kusů ?
  2) jakou cenu jsme ochotni akceptovat ? 75% ceny nového vozdila ? 60% ? 50% ?

  Až si odpovíme na tyto otázky, vypadne z toho maximální jednotková cena. Z té pak vypadne co všechno lze zmodernizovat. Výsledkem bude produkt u kterého se musí posoudit zda dosahuje hodnoty z bodu 2 viz. výše.

  Bohužel v AČR se nepracuje systémem projektového řízení, ale systémem alkoholových a korupčních rozhodnutí a tak z toho bude opět předražený paskvil.Skrýt celý příspěvek

 • HU
  15:40 14.03.2012

  Netřeba...sdílím stejné obavy. Jako příslušník AČR bych přál moderní zbraně každému druhu vojsk, ale kouknu li na pokladnu...je mi jasné kam směřujeme...

  Netřeba...sdílím stejné obavy. Jako příslušník AČR bych přál moderní zbraně každému druhu vojsk, ale kouknu li na pokladnu...je mi jasné kam směřujeme...

 • Netřeba
  13:27 05.03.2012

  Myslím, že Matt to shrnul dobře. Já si myslím, že cesta modernizací není reálná. Řešením je kompletní přestavba, tedy nový stroj, protože není na autě nic, co by se nechalo ve ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že Matt to shrnul dobře.

  Já si myslím, že cesta modernizací není reálná. Řešením je kompletní přestavba, tedy nový stroj, protože není na autě nic, co by se nechalo ve stávajícím stavu.
  Konstrukce je tvořena svařencem z AL-oceli. To mělo velký význam na snížení hmotnosti, ale nyní to neumožňuje dostatečnou ochranu proti IED.
  Vnitřní prostor je malý, ale proč? Aby výška vozidla byla nízká a vozidlo se dalo snadno maskovat. Kdo viděl Pandur vedle BVP jistě pochopí. (položte dvě BVP na sebe a budete mít výšku jednoho Pandura). Pokud by se použila věž jako má Pandur (neříkám, že ji doporučuji, má své problémy) a upravili by se krovky, tak je možné vytvořit chráněné úložné prostory pro materiál osádky i roje.
  Nádrže v zadních dveřích byly z toho důvodu, že se předpokládal jen postup vpřed (hesla z dob minulých si jistě ještě pamatujete). Teď je situace jiná a i zadek si musíme chránit, takže nádrže se musí zodolnit nebo přemístit.
  Když to všechno shrnu, tak nový svařenec, nová věž a jiné věci znamenají změnu hmotnosti, těžiště, tlaku pásů, hybnosti atd. Takže vznikne úplně nový stroj a to za cenu VOP a dalších na ni parazitujících firem.
  Prostě to nemá cenu a už vůbec ne, pokud to není plánováno na použití kdekoli tedy i pro mise.Skrýt celý příspěvek

 • HU
  22:48 04.03.2012

  ..holding..no obávám se, že v tom holdingu nebude chybět nějaký VOP, ten to jistě pošle tou správnou českou cestou... ..jestliže neexistuje jasné zadání, nemá cenu se do něčeho ...Zobrazit celý příspěvek

  ..holding..no obávám se, že v tom holdingu nebude chybět nějaký VOP, ten to jistě pošle tou správnou českou cestou...

  ..jestliže neexistuje jasné zadání, nemá cenu se do něčeho pouštět, opět náznak české cesty, vím, že něco chci, ale nevím co chci...nejlépe tak co nejvíce za co nejméně...

  Ale fandím českým firmám, které by dokázaly přijít s komplexní modernizací...Skrýt celý příspěvek

 • Bradley
  21:27 03.03.2012

  No mám v tomto směru informace i technického charakteru, problém je ale v tom že armáda vlastně sama neví co chce...tedy ví že chce udělat modernizaci která by měla být komplexní, ...Zobrazit celý příspěvek

  No mám v tomto směru informace i technického charakteru, problém je ale v tom že armáda vlastně sama neví co chce...tedy ví že chce udělat modernizaci která by měla být komplexní, ale osobně si myslím, že se bude skládat z několika "levelů" budou se modernizovat jednotlivé celky....což si myslím, že je výborné řešení jak pro armádu tak pro soukromé firmy, které se mohou spojit do jakéhosi holdingu či jednoduše řečeno skupiny zájmových firem, které budou společně ale přitom každý za svou problematiku řešit modernizaci...a to celé musí zastřešit jeden koordinátor jedna hlavní firma nebo skupina lidí...toto je zcela realistické a moje maličkost je součástí takové skupiny...nejde sem bohužel dát všechny informace, ale nějaké se sem jistě dávat budou...
  Každopádně se tímto dá jasně prokázat že české ruce jsou stále šikovné, české hlavy jsou stálé chytré...výsledek bude ale pravděpodobně cenový a kvalitativní kompromis....je ovšem pravda, že AČR nedala a pravděpodobně nedá přesné zadání, nic méně jednoduché je jít cestou PANDURa, tam je všechno podle představ AČR, tedy aspoň podle toho co jsem o tom četl....Skrýt celý příspěvek

 • HU
  11:11 02.03.2012

  To Bradley: já vám rozumím, je nám snad oběma jasné, kde bude problém, přijdete s levný a rychlým řešením a kde to skončí, zase u nějakého státního podniku, pamatuji se na T72 ...Zobrazit celý příspěvek

  To Bradley:

  já vám rozumím, je nám snad oběma jasné, kde bude problém, přijdete s levný a rychlým řešením a kde to skončí, zase u nějakého státního podniku, pamatuji se na T72 od PSP Přerov, který byl konkurentem T72M4CZ...

  Motor a převodovka se řešit v prvním kole vůbec nebude, protože armáda tvrdí že po této stránce je to v pohodě... s tímto si dovolím nesouhlasit, protože jestli dojde k radikálnějšímu řešení vnitřního prostoru, navýšení výšky korbu, dojde ke změně hmotnosti, rozložení atd...takže se to motoru a podvozku nevyhne...

  prostor...o podvozku se bavit nehodlám protože pokud by se tento musel překopat tak se bavíme opravdu o nové celé korbě...no, právě!!

  ale to o čem se bavíme je bratru okolo 100 mil Kč když se toto dokončí, českou cestou..a to je realistické číslo...potom další úpravy a třeba i motor a převodovka a nebo systém řízení palby ( ten půjde s věží ) jsou další náklady, ale to v tuto chvíli armáda neřeší... opět, zde si dovolím nesouhlasit, nevím, zda máte nějakou oficiální analýzu od MO či AČR, ale zvýšení schopností vedení boje v noci, vybavení kvalitnějšími senzory, bude jistě na pořadu dne...(ale to jen moje zkušenost a můj názor)

  No protože řešení například pro balistiku je již hotové u jiných značek a velmi jednoduše se dá implementovat i do BVPčka...takže i tím se vlastně ušetří peníze....jenže a to si dovolím rýpnout......takže když se tedy vracím k modernizaci BVP a k tomu co je potřebné modernizovat, je to hlavně ten vnitřek a balistická ochrana....protože pokud se půjde cestou moderních materiálů které zase tak nákladné nejsou tak se totiž ta váha ani o moc nezvýší tak aby to motor s převodovkou poznal....dovolím si tvrdit, srovnat modernizaci BVP s modernizací vrtulníku Mi 171, kde se taky mluví o tom, že modernizace je pěkná, ale trochu těžká :-) tím mířím k tomu, že i když se použije moderní materiál=drahý materiál v takovém množství, hmotnost může narůst...jasně, že se dá mluvit o otm, že železo v BVP vyměníme za nějaký kompozit, ale kdo má zvládlou technologii takového materiálu?

  Já modernizaci fandím, vím (pamatuji si) jaké to bylo cvičit, střílet v noci, kdy jste nic neviděl a třílel jste na terč, který se prozrazoval jen svíčkou v lahvi od okurek :-) Pokud dokáže česká firma udělat kvalitní (věřím, že ano) moderní BVP, proč ne, za rozumnou cenu. Ale sám jste popsal bolest české cesty, v armádě je takových příkladů spousta...

  Takže zbývá poslední slovo, hrdě do toho, jestli armáda vyjádří zámysl pořídit, či modernizovat, ať se s tím trh úspěšně popere. Nechme se překvapit.Skrýt celý příspěvek

 • Bradley
  00:43 01.03.2012

  To HU : přidám se do diskuze, poznal jsem, že jste nejspíše přišel s tímto typem do styku, ale podotknu jen toto... a něco o tom vím... Motor a převodovka se řešit v ...Zobrazit celý příspěvek

  To HU :

  přidám se do diskuze, poznal jsem, že jste nejspíše přišel s tímto typem do styku, ale podotknu jen toto...

  a něco o tom vím...

  Motor a převodovka se řešit v prvním kole vůbec nebude, protože armáda tvrdí že po této stránce je to v pohodě...podotýkám to není můj názor... dále překopaní vnitřku no tím se začne určitě právě proto aby se zvětšil prostor...o podvozku se bavit nehodlám protože pokud by se tento musel překopat tak se bavíme opravdu o nové celé korbě...ale i to bych připustil, protože to je řešitelné a celkem jednoduše ( z konstrukčního hlediska ) protože udělat svařenec to zase takový problém není...pokud někdo viděl jak vypadá svařenec Pandura tak ví o čem hovořím...Na to opravdu nic není, jen vědět který materiál se primárně použije....jenže armádě nejde o až takové překopání...řekněme že se budu bavit o jisté firmě která na tom již pracuje a není to ta z Přelouče...takže ta jiná firma má již vyřešeny dvě věže...balistickou ochranu ve stejné odolnosti jako Pandur, překopané nádrže a zvětšený vnitřní prostor. Co se týká ostatních technických potřeb to zatím není aktuální...ale to o čem se bavíme je bratru okolo 100 mil Kč když se toto dokončí, českou cestou..a to je realistické číslo...potom další úpravy a třeba i motor a převodovka a nebo systém řízení palby ( ten půjde s věží ) jsou další náklady, ale to v tuto chvíli armáda neřeší... takže podle mne to zase tak velké číslo není v rámci investic...a víte proč ?? No protože řešení například pro balistiku je již hotové u jiných značek a velmi jednoduše se dá implementovat i do BVPčka...takže i tím se vlastně ušetří peníze....jenže a to si dovolím rýpnout....to že například Pandur řešil vývojově výzkumák v Brně pod VOP-026 a stálo to dost, jen proto aby se zaměstnala řada tamních myslitelů, kteří nemají vlasntě moc co na práci a jejich platy taky nejsou malé, ale protože vlastně patří státu a to pod MO, je potřeba vymyslet pro ně práci...a tak se vymýšlelo něco co se nemuselo...ale to se bavíme o státním podniku který je prodělečný, ale já se bavím o soukromé firmě, která nebude nic dlouho vymýšlet, protože si to nemůže dovolit a použije to co je již vyzkoušeno a osvědčeno...řekněme, že technické řešení pro balistickou ochranu a odzkoušení včetně certifikace nebude trvat déle než půl roku a nebude stát více než 25mil.Kč a to je opravdu triviální číslo...ale zatím co jen tuto část kdyby vyvíjel zmíněný výzkumák, domnívám se, že číslo by bylo jen v tomto případě tak 5 x vyšší. a to je ten důvod proč je česká cesta dražší...protože ti stejní lidé a podnik se právě podíleli na modernizaci T72, jenže mělo jich být původně v desítkách kusů a nakonec je jich možná z bídou třicet...ale když to shrnete tak to opravdu vychází tak že jinak se chová soukromý investor a jinak podnik pod státní správou, a myslím, že někteří vědí o čem je řeč... poslední věta...takže když se tedy vracím k modernizaci BVP a k tomu co je potřebné modernizovat, je to hlavně ten vnitřek a balistická ochrana....protože pokud se půjde cestou moderních materiálů které zase tak nákladné nejsou tak se totiž ta váha ani o moc nezvýší tak aby to motor s převodovkou poznal....Skrýt celý příspěvek

 • HU
  14:53 29.02.2012

  To Gen: ..já se musím usmát...to je jak na střelnici...proboha, vůbec jste nepochopil na co jsem narážel, co jsem kritizoval. A ještě se v tom rochníte. Mám za sebou pětiletou ...Zobrazit celý příspěvek

  To Gen:

  ..já se musím usmát...to je jak na střelnici...proboha, vůbec jste nepochopil na co jsem narážel, co jsem kritizoval. A ještě se v tom rochníte. Mám za sebou pětiletou kariéru jako VČ na tankové četě, mechanizovaného praporu, zde jsem i s BVP přišel dosti do styku. Nikdo tu neříká, že BVP není potřeba modernizovat. To je jasné každému, kdo se podívá v armádě kolem sebe...

  Takže, že jednou k modernizaci dojde, je snad jasné. Otázka je jen jak bude modernizace provedena a kolik bude stát. V této souvislosti se trochu bojím české cesty, je dosti příkladů, kdy armáda platila vývoj něčeho, co se dosti prodražilo a dnes to pomalu leží skladem...nebo by bylo levnější nakoupit jiné a hotové, nacházející se na trhu...

  Vytavený prototyp na IDETu jsem viděl, ale jak sám píšete, nepředvedli tam nic moc, prezentováno spíše bylo jen zvýšení balistické odolnosti. Souhlasím s Matt, kdy při takové modernizaci, modernizujete, modernizujete a nakonec zjistíte, že projektujete nový typ...protože modernizace tohoto BVP bude muset proběhnou komplexně, korba, motor atd...vše bylo již řečeno, vzhledem k takové modernizaci...doporučuji podívat se na trhu, kde je takových prostředků mraky a minimálně spočítat cenovou náročnost takové modernizace či nákupu...směji se nad tím, jak někdo od pasu střelí, že cena modernizovaného bude třetinová oproti nakupovanému, se zárukou a servisem...ale dobrá, stát se to může...

  Jak jste uvedl i sama BKO mulví o modernizaci NEBO nákupu nového prostředku...

  To co jsem kritizoval, nebylo to, že autor mluví o modernizaci, ale to, že to podával za hotovou věc, bernou minci.


  Tady si dovolím citovat: ...vlastní modernizace spočívá v jiném uspořádání vnitřního prostoru se současným zvýšením korby vozidla, čímž je umožněno zvýšení balistické ochrany proti střelbě z ručních zbraní na stupeň 4 a protiminové ochrany minimálně na stupeň 3a dle STANAG 4569. Vozidlo je osazeno věžovým kompletem, který je zaveden na kolových vozidlech KBVP, je vybaveno bojovým vozidlovým informačním systémem (BVIS), novou pohonnou jednotkou a dalšími modernizačními prvky. Předpokládané náklady na modernizaci k dosažení srovnatelné úrovně s novými BV - například s novým vozidlem „PUMA“ - jsou vyčísleny na maximální výši 1/3 ceny pořizovacích nákladů těchto vozidel.( ukázka na dalším snímku) Výhodou provedení modernizace je možnost stanovení jejího rozsahu v závislosti na vyčleněných finančních prostředcích.

  Jestli tohle je ta zamýšlená modernizace, je jasné proč bude cena jen 1/3 oproti novým BVP, které by se nakoupilo na trhu. na druhou stranu, poslední věta je určující...modernizace závislá na vyčleněných finančních prostředcích...takže, výsledek bude takový, že nebudou peníze (dnes nejsou, do 2014 nebudou) a modernizace bude spočívat ve střelecké věži, BVISu a přídavném pancéřování s mříží...

  Já modernizaci fandím, jen mám obavy jak to skončí, kam to povede...pamatuji si italský střelecký systém na T72M4CZ, PLAMEN, L159, padáky a v neposlední řadě Mi171Š modernizovaný v LOM. Ceny neskutečné :-)Skrýt celý příspěvek

 • Gen
  14:17 29.02.2012

  Pro Matt...konečně někdo kdo má velmi dobré postřehy, tak jak jsi to napsal tak tím směrem se opravdu uvažuje jít...nádrž bude skutečně předělaná, a uvažuje se o rozšíření ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Matt...konečně někdo kdo má velmi dobré postřehy, tak jak jsi to napsal tak tím směrem se opravdu uvažuje jít...nádrž bude skutečně předělaná, a uvažuje se o rozšíření vnitřního prostoru roje právě pro větší komfort výsadku a to se stane přepracováním především nádrže...konečně někdo kdo není kritik a logicky uvažuje...Skrýt celý příspěvek

 • Matt
  10:15 29.02.2012

  Aby mělo vůbec smysl BVP jakékoliv verze modernizovat musí dojít k přepracování prostoru roje spočívající v přemístění nádrže, zvýšení prostoru roje a přepracování zadního čela ...Zobrazit celý příspěvek

  Aby mělo vůbec smysl BVP jakékoliv verze modernizovat musí dojít k přepracování prostoru roje spočívající v přemístění nádrže, zvýšení prostoru roje a přepracování zadního čela korby (1 větší vrata). Rovněž je třeba vyřešit (detail na který by se nemělo zapomenout) kam uložit batohy s výbavou mechanizovaného družstva (spací prostředky, zásoba munice do ručních zbraní, zásoba potravin a vody. V současném BVP je to problém (dovnitř se nevejdou a přichycené zvenku buď brání celokruhovému odměru věže, otevření nebes, nebo - jsou li upevněny na bocích korby - přímo hrozí jejich zničení, či ztráta, následkem jízdy v terénu.
  Má li být změněna věž za bezosádkovou dojde také k citelné úpravě prostoru velitele BVP a střelce - operátora. Tato změna by mohla být pozitivní v tom, že by snad mohla pomoci zvětšit prostor roje. Co se týče typu užité věže, respektive zbraně asi bych se nedržel u zavedených typů - osobně totiž předpokládám že do budoucna bude významné zda je zbraň schopna střílet programovatelnou municí a to - nemá li se jenat o improvizaci - vyžaduje aby byl nabíjecí systém schopen podávat 3 druhy munice (AP, HE a prohramovatelnou), tak jak to umí nejnovější zbraně této kategorie.
  Kapitolou samo pro sebe je odolnost a to jak protiminová tak proti zásahům z ostatních typů zbraní. Protiminovou odolnost by snad mohlo zvěšit přesunutí nádrží do dna korby což by zároveň pomohlo zvětšit prostor výsadku (jeho využitelnou šířku), spolu stím bude nutné zvýšit korbu vozidla tak aby po všech zásazích do konstrukce narostla výška prosrotu roje alespoň o 10cm. Z toho plyne že pancéřování bude pokrývat větší plochu - bude těžší. A to tím více, čím vyšší stupeň ochrany budeme vyžadovat. Výhodné by bylo užití představné mřížové ochrany proti zásahům kumulativních granátů, přižemž by se prostor mezy mřížovou ochrannou a pancéřováním korby dal byužít jako prostor k převážení výbavy mechanizovaného družstva. v návaznosti na poslední trendy by jistě bylo záhodno i instalování aktivních hard kill prostředků jako je třeba izraelský systém trophy. Každopádně dojde k nárustu hmotnosti vozidla, jediné co by v tomto ohledu mohlo být prospěšné je výměna věže za bezosádkovou.
  Otázkou tedy je také co s pohonou soustavou a podvozkem? vydrží větší zatížení? budou třeba zásahy a pokud ano jak rozsáhlé? co systém řízení? Osobně nevěřím, že v modernizovaném BVP zůstane původní motor a převodovka.
  Vyvstává tedy i otázka toho kolik z těch mnoha náhradních dílů které pro BVP armáda má vůbec půjde na modernizovaném stroji použít.

  Nejsem ani strojař, ani odborník na BVP, jen jsem se v tom vozidle párkrát svezl... při mých 173cm a 75kg bylo půl hodiny v prostoru roje více než dost, byl jsem ta skroucený jak paragraf...Skrýt celý příspěvek

 • Gen
  02:42 29.02.2012

  ...no jiné reakce na tento článek se snad ani nedali čekat....autor článku jistě čerpal z nějakých zdrojů část informací....to že se mají modernizovat BVPčka o tom se již celkem ...Zobrazit celý příspěvek

  ...no jiné reakce na tento článek se snad ani nedali čekat....autor článku jistě čerpal z nějakých zdrojů část informací....to že se mají modernizovat BVPčka o tom se již celkem dlouho hovoří...a to který to bude přesně typ je otázka na kterou tento článek neměl a nemusel přesně odpovědět. I zde je demokracie a každý může napsat svůj názor, ale to že se má jednat o BVP1 se oficiálně mluví na patřičných místech Gen.Štábu ovšem i z jeho strany se zatím jedná o úvahu který model a proč. Dodavatel jistě ještě vybrán není, ale kdyby si čtenáři a kritici všímali více okolo sebe a zjistili si informace pochopí, že tento článek čerpá většinu informací z faktů. To jestli bude korba o půl metru výše, nebo ne, není podstatné. Co ale podstatné je, že se alespoň uvažuje raději modernizovat než koupit nové. Náhradních dílů je na oba dva modely ve skladech dost a ty které nejsou se vyrobí, protože je k dispozici za léta výroby v bývalém Československu kompletní dokumentace ke všemu. Tyto vozidla jsou zde známá, léta se na nich učilo, protože jsou zavedena již dlouho . Šikovné české ruce je na základě licence která byla poskytnuty z bývalého SSSR udělaly tak dobře a kvalitně, že sami Rusové dodávali svoje stroje třetím zemím a brali si pro sebe ty vyrobené v ČSSR. A to je informace která se ví již velmi dlouho.
  A to že mohl autor spekulovat je právě ten fakt, že k tomu existují určité informace, ale nejsou tak komplexní aby z nich přesně plynuly některé technické řešení a detaily jak a co bude provedeno.
  Kdyby někdo z kritiků byl na posledním IDETu v Brně na stánku Excaliburu mohl vidět určitý model toho jak může po modernizaci BVP vypadat. I když se tam hoši moc nepředvedli a to co předvedli bylo pouze solidní oplechování, které mělo simulovat přídavnou balistickou ochranu. Ovšem nemusíme chodit daleko stačí kousek na sever do Finska, to je země kde případné manipulace se zakázkami snad ani nejdou udělat takže můžeme hovořit o objektivním pohledu...Finsko již modernizaci provedlo a to velmi úspěšně a pochopitelně peníze ušetřilo. Takže pro chytrolíny si dovolím také spekulovat....když i malé Finsko dospělo k závěru že bude lépe modernizovat než koupit nové, tak proč by to nemohlo být u nás stejně a také úspěšně. Protože tady jsou ještě pořád šikovné ruce a chytré hlavy které to jistě dokáží vyřešit. Níže uvádím přesnou citaci z oficiálního armádního pramene ......takže článek autora asi vychází z informovaného zdroje a asi existuje i důvod proč se zatím nemluví o přesných a podrobných informacích....

  Praha únor 2012 Prezentace

  .......V letech 2014 - 2020 je třeba zahájit proces zvyšování schopností mechanizovaných jednotek provedením modernizace stávajících vozidel BVP nebo nákupem nových bojových vozidel na pásovém podvozku (východiska budou upřesněny nejpozději do konce roku 2013 – Bílá kniha o obraně).
  ..........je návrh možné modernizace BVP, využívající podvozku zastaralých BVP-1.
  Vlastní modernizace spočívá v jiném uspořádání vnitřního prostoru se současným zvýšením korby vozidla, čímž je umožněno zvýšení balistické ochrany proti střelbě z ručních zbraní na stupeň 4 a protiminové ochrany minimálně na stupeň 3a dle STANAG 4569. Vozidlo je osazeno věžovým kompletem, který je zaveden na kolových vozidlech KBVP, je vybaveno bojovým vozidlovým informačním systémem (BVIS), novou pohonnou jednotkou a dalšími modernizačními prvky.
  Předpokládané náklady na modernizaci k dosažení srovnatelné úrovně s novými BV - například s novým vozidlem „PUMA“ - jsou vyčísleny na maximální výši 1/3 ceny pořizovacích nákladů těchto vozidel.( ukázka na dalším snímku)
  Výhodou provedení modernizace je možnost stanovení jejího rozsahu v závislosti na vyčleněných finančních prostředcích.

  Závěr...takže článek pan Grohmanna asi nebude vycucán z prstu....Skrýt celý příspěvek

 • HU
  09:51 28.02.2012

  ..s takovou prestavbou BVP budeme muset resit vice otazek, hmotnost, vykon motoru, podvozek a nakonec zjistime, ze vymyslime neco co uz existuje... ..jako priklad ceske cesty ...Zobrazit celý příspěvek

  ..s takovou prestavbou BVP budeme muset resit vice otazek, hmotnost, vykon motoru, podvozek a nakonec zjistime, ze vymyslime neco co uz existuje...

  ..jako priklad ceske cesty uvedu vyvoj kanonu PLAMEN..

  ..uvaha je to pekna, je jasne, ze BVP bude potreba jednou modernizovat, ale mohlo by se to obejit od spekulaci, jen poradna analyza konkretniho typu, konkretnich modernizacnich etap ukaze co je potreba a kolik to bude stat...Skrýt celý příspěvek

 • T T
  09:32 28.02.2012

  Mě osobně se článek jako úvaha a nástřel možné budoucnosti moc líbí. Pro diskutující bych rád připomněl že česká vláda od pasu spočítala že na důchody potřebuje 9 -12 miliard na ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě osobně se článek jako úvaha a nástřel možné budoucnosti moc líbí.

  Pro diskutující bych rád připomněl že česká vláda od pasu spočítala že na důchody potřebuje 9 -12 miliard na příští rok a má z rozpočtu 2-3 miliardy. Ladí jak zvýšit DPH "dočasně" vše na 20%. Nebo zmrazí valorozaci důchodů na tři roky. Zvýší přímé daně. ( citace pana Kalouska 27.2 2012 Události )

  A nebo se taky na ničem nedohodne a za 14 dní bude všechno jinak.

  Co chcete závazně plánovat když nemáte zajištěny finanční zdroje.

  Pozn. TT je v armádní technice pouze laikem označení MM za řáže NATO ho neirituje. Kritizovat svede každySkrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  09:10 28.02.2012

  Děkuji za všímavost. Překlep opraven.

  Děkuji za všímavost. Překlep opraven.

 • Johnny
  01:41 28.02.2012

  To: autor

  V uvedené tabulce normy STANAG 4569 máte na začátku omylem napsanou ráži 7,65x51 NATO místo 7,62x51mm NATO.

  To: autor

  V uvedené tabulce normy STANAG 4569 máte na začátku omylem napsanou ráži 7,65x51 NATO místo 7,62x51mm NATO.

 • Jan Grohmann
  23:02 27.02.2012

  Prosím neberte údaje u obrázku jako dogmatický předobraz modernizovaného BVP. Opravdu je to jen naše vize, představa, nápad - prostě bonus pro čtenáře. Pokud bude korba zvýšena o ...Zobrazit celý příspěvek

  Prosím neberte údaje u obrázku jako dogmatický předobraz modernizovaného BVP. Opravdu je to jen naše vize, představa, nápad - prostě bonus pro čtenáře. Pokud bude korba zvýšena o 0,5m nebo jinak, to už je přece jedno. Opravdu jsme nečekali, že budeme obhajovat technickou a faktickou správnost obrázku.
  To raději ani nebudu připomínat ten HUD na skle řidiče :)
  Pokud se zaměříte na dalších 99,5 % článku, tak zjistíte, proč se se zvednutím korby počítá.
  Jinak určitě jsme nechtěli napsat, že na systémech RCWS-30 od Rafael budou ruské kanóny. Pokud jste to pochopil jinak, omlouvám se.
  Pokud chcete bližší info tak PM, rád odpovím.Skrýt celý příspěvek

 • Kassir - Militarybox
  22:39 27.02.2012

  Pro autora: Dneska jste tedy píchl do vosího hnízda pane Grohmann. Tento článek není zrovna moc šťastný, protože obsahuje moc spekulací (asi to mělo být celé prezentováno trošku ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro autora: Dneska jste tedy píchl do vosího hnízda pane Grohmann. Tento článek není zrovna moc šťastný, protože obsahuje moc spekulací (asi to mělo být celé prezentováno trošku jinak).
  Osobně považuji některé názory na modernizaci BVP-1 a její možnosti za stupidní. Dokážete si např. představit, že by výška korby tohoto vozidla byla zvýšena o cca metr a ještě by na stropě byla instalována věž od firmy Rafael? Já tedy ne. Celková výška vozidla by byla značně větší než jeho šířka. Jako zbytečné se mi zdají i úvahy o možnosti vybavit věže ruskými kanony 2A42, když Pandury mají věže s kanony americkými.
  Pro Padouch: BVP-1 mají oproti BVP-2 větší prostor výsadku, proto se jejich modernizace zdá jako vhodnější. Za určitých okolností by modernizace BVP-1 vyžadovala menší zásahy do korby.Skrýt celý příspěvek

 • Padouch
  20:57 27.02.2012

  Proč se vždy v souvislosti s modernizací bojových vozidel mlůví pouze o modernizaci BVP-1? Modernější a novější BVP-2 není pro modernizaci vhodné, či co? Myslím, že to bylo i v ...Zobrazit celý příspěvek

  Proč se vždy v souvislosti s modernizací bojových vozidel mlůví pouze o modernizaci BVP-1? Modernější a novější BVP-2 není pro modernizaci vhodné, či co? Myslím, že to bylo i v Bílé knize, BVP-2 se mají vyřadit a BVP-1 modernizovat nebo nahradit novými stroji.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2