Průmyslová spolupráce mezi českým a švédským průmyslem na dodávkách BVP CV90 se naplno rozjela

Průmyslová spolupráce mezi českým a švédským průmyslem na dodávkách BVP CV90 se naplno rozjela
CV90 / VOP CZ (Zvětšit)

Nová éra VOP CZ, založená na spolupráci při zajištění dodávek bojových vozidel pěchoty CV90 MkIV pro českou armádu, se naplno rozjela. První skupina odborných pracovníků z VOP CZ odjela hned v květnu po podpisu smlouvy do švédského Örnsköldsviku, města, kde se CV90 zrodila, aby zde započala transfér know-how přímo od výrobce. Získávání nových kompetencí probíhá intenzivně, jak přímo ve Švédsku, tak od švédských partnerů v České republice. VOP CZ přitom do projektu zapojí také další české průmyslové partnery. A již dnes se diskutuje také o zapojení českých firem do dalších výrobních programů CV90.

Projektový management, výroba, kvalita, partneři. Před VOP CZ stojí celá řada úkolů s vysokou přidanou hodnotou

Před VOP CZ stojí v celém procesu výroby vozidel CV90 několik klíčových úkolů. Předně se jedná o projektovou organizaci výroby vozidel. VOP CZ tak bude zajišťovat projektový management, plánovat výrobu, jeho zaměstnanci budou ale zajišťovat také logistiku a aktivity v oblasti zajištění komplexního dodavatelského řetězce, samozřejmě i samotnou montáž, kontrolu kvality před finálním dodáním AČR. A to pro 5 ze 7 variant vozidel, kterými bude česká armáda disponovat. VOP CZ zajistí integraci věží, dodaných společností Excalibur Army. Dále testování a přípravu na dodání kompletních vozidel českým vojákům, včetně finálního lakování a kontrolního nástřelu. VOP CZ bude odpovědná také za vývoj variant vozidel ve verzi FAO (Forward Artillery Observer) a AMB (Ambulance) na podvozku CV90, kdy na vývoji těchto dvou variant bude spolupracovat se sesterskou společností VTÚ a případně dalšími vhodnými partnery. Do kompetence VOP CZ patří také pořízení nákladních vozidel Tatra 8x8, a jejich vývoj ve speciální dílenské modifikace, výroba souprav pro jednotlivé varianty a komplexní příprava na dodávky, kde stejně jako u předchozího vývoje počítá se zapojením českých partnerů.

„VOP CZ je integrátorem celého vozidla. Ze Švédska dostaneme korbu, do které budeme integrovat všechny komponenty, které jsou předepsány výrobcem. Dále budeme realizovat vývoj variant, budeme dělat dílenská vozidla, která budou na podvozku Tartra 8x8. A mnoho dalších aktivit. Zapojení VOP CZ je tedy velmi významné, včetně realizace aktivit s vysokou přidanou hodnotou,“ říká Ing. Marek Špok, ředitel státního podniku VOP CZ. Zdůrazňuje přitom, že tyto činnosti bude VOP CZ koordinovat i s dalšími českými průmyslovými společnostmi. „Do projektu chceme zapojit jak další státní podniky, tak ty soukromé,“ říká Špok. „Chceme se dohodnout s ostatními českými partnery na jejich zapojení – svým rozsahem i formou spolupráce se jedná o výjimečně významný projekt pro celý český obranný průmysl,“ říká Špok.

Transfer technologií i know-how začal

„Ve VOP CZ jsme našli velmi odpovědného a dobře připraveného partnera,“ hodnotí začínající spolupráci Tommy Gustafsson Rask, president BAE Systems Hägglunds. „Společnost má lidi, mnozí z nich jsou špičkoví odborníci s velkým potenciálem, má prostory, a má vůli celý proces zvládnout, vidíme zde velký drive. Vše ostatní je o naší vzájemné spolupráci. Nyní VOP CZ v maximální možné míře podpoříme předáním technologií a našeho know-how. Nic potom nebude bránit v zahájení dodávek toho, co si Česká republika objednala, a co bude vznikat ve vzájemné spolupráci švédského a českého průmyslu,“ vysvětluje Rask.

„Projektový tým VOP CZ byl v minulých týdnech ve Švédsku, kde transfer technologií již začal. Bavíme se ale také o dalších projektech, které by VOP CZ mohlo pro švédského partnera realizovat. Naší pozici bereme z pohledu českého průmyslu velmi nesobecky – chceme se dohodnout s ostatními českými průmyslovými partnery, pomoci jim otvírat dveře a hledat další možné synergie, zajišťující další obchodní příležitosti,“ říká Marek Špok.

Během prvních setkání mezi českými a švédskými partnery se řešily především technické parametry všech variant vozidel: bojová, velitelská, průzkumná, dělostřelecká pozorovatelna, ženijní, vyprošťovací a zdravotní. Cílem schůzky bylo detailně prodiskutovat konstrukční koncepce vozidel CV90 tak, aby byly stejně chápány požadavky i parametry a aby navrhovaná technická řešení plně odpovídala očekáváním AČR. Navazovat budou setkání ve větší míře detailu. Ta se budou odehrávat jak ve Švédsku, tak také v ČR, kam dorazí teamy BAE Systems Hägglunds. 

V minulých dnech byli čeští odborníci z VOP CZ ve Švédsku vozidlo poznávat také z praktického hlediska. Na testovacím polygonu nedaleko výrobního závodu se budou učit vozidlo řídit, kompletně jej ovládat a seznamovat se s ním v detailním pohledu.

VOP CZ na cestě k evropským projektům v obranném průmyslu

Nastavení spolupráce mezi BAE Systém Hägglunds a VOP CZ nepřináší společnosti a českému průmyslu jen samotné zapojení do výroby bojových vozidel pěchoty a hluboké znalosti o CV90, ale od počátku je koncipováno tak, aby posílilo schopnosti projektového řízení VOP CZ, výrobní kapacity společnosti a dovednosti zpracovávat složité zakázky na mezinárodním obranném trhu. Výsledkem dlouhodobé spolupráce bude zvýšení systému kvality práce VOP CZ a to jak interně, tak také v práci s dodavatelským řetězcem. Zakázka, která je z hlediska zapojení českého průmysl výjimečná, nepřináší VOP CZ jen benefit v režimu objednávka – dodávka, ale především v komplexní transformaci společnosti. „Toto know-how bude moci VOP CZ využít pro svůj další budoucí rozvoj, spolupráci na dalších projektech v obranném průmyslu na evropské úrovni, ale také například při údržbě, opravách a generálních opravách vozidel, za předpokladu, že uspěje při získání zakázky na podporu systému CV90. Kromě toho se VOP CZ stane možným partnerem pro budoucí obchodní příležitosti pro CV 90,“ vysvětluje filosofii vzájemné spolupráce president BAE Systéms Hägglunds, Tommy Gustafsson Rask.

„Již současná jednání s vedením BAE Systems Hägglunds naznačují, že jak VOP CZ, tak další české společnosti z obranného průmyslu by se mohly zapojit také do dalších výrobních programů. Samozřejmě hodně se hovoří například o dodávce BVP pro Ukrajinu. Rozumím tomu, že vše je na začátku, ale rýsuje se tu široká spolupráce, která není jen o České republice, ale také o Slovensku, a právě o Ukrajině. V našem regionu by tedy v budoucnu mohl vzniknout pomyslný hub výroby a servisu BVP CV90, což je příležitost, o kterou bychom měli usilovat,“ říká Špok.

„Když se podívám zpět na naše předchozí programy, vždy jsme navazovali na dobře fungující a zaběhnutou spolupráci s našimi průmyslovými partnery. Již dnes věřím, že v tomto smyslu budeme pokračovat také ve spolupráci s našimi českými partnery, a že jejich podíl a zapojení do spolupráce bude i nadále narůstat, a to i v našich budoucích programech,“ věří Tommy Gustafsson Rask, president BAE Systems Hägglunds.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká republika kupuje víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II a bojová vozidla CV90

Česká vláda pověřila k jednání ministryni obrany Janu Černochovou ve věci nákupu amerických ...

PREMIUM Bojová vozidla CV90 a tanky Leopard 2 A8 pro Armádu ČR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) se švédskou agenturou FMV (Försvarets materielverk) a společností BAE ...

Otázky a odpovědi: Akvizice bojových vozidel pěchoty CV90 a tanků Leopard 2A8

V článku Bojová vozidla CV90 a tanky Leopard 2 A8 pro Armádu ČR jsme nechali bez odpovědi ...

Nizozemské CV9035NL MLU: Předobraz českého bojového vozidla pěchoty CV90

Celkově 122 nizozemských bojových vozidel pěchoty (BVP) CV9035NL projde modernizačním programem MLU ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jan Grohmann
  11:50 16.10.2023

  VOP CZ reaguje na článek na Novinkách: Prohlášení ředitele státního podniku VOP CZ s.p. Rád by se vyjádřil a uvedl na pravou míru fakta k zmíněnému článku pana redaktora Dandy, ...Zobrazit celý příspěvek

  VOP CZ reaguje na článek na Novinkách:

  Prohlášení ředitele státního podniku VOP CZ s.p.
  Rád by se vyjádřil a uvedl na pravou míru fakta k zmíněnému článku pana redaktora Dandy, který vyšel v deníku Pravo a na novinky.cz .
  V roce 2022 jsem byl jmenován do vedení podniku, který byl dlouhodobě ve ztrátě. Podnik jsem přebral po svém předchůdci včetně managmentu. V současné bezpečnostní situaci v Evropě je mým hlavním úkolem stabilizovat státní podnik a připravit ho na to, aby v horizontu 5 let sloužil primárně Armádě České republiky, nikoliv civilní výrobě, jak tomu bylo doposud, kdy vojenský podíl na zakázkách byl pouhých 15%. Soustavně čelím řízeným a účelovým tlakům a to nejen mediálním. Státní podnik VOP CZ díky již zahájeným a připravovaným projektům začíná významně konkurovat na zbrojařském trhu s pozemní technikou a navazujícími službami. VOP CZ se stal hlavním strategickým partnerem BAE pro zakázku 246 bojových vozidel pěchoty a získal nejen mnoho miliardový kontrakt s firmou BAE a právě teď hraje i o budoucí servisní smlouvu na zajištění životního cyklu obrněných vozidel až na dobu 30 let, což by podniku zajistilo stabilitu, do regionu nová pracovní místa a v neposlední řadě i důležité technologie a know-how, které bude mít Ministerstvo obrany plně pod kontrolou, což je podstatné pro bezpečnost a obranyschopnost země především a ne jenom v krizových stavech.
  V souvislosti se snahou mediálně a interně destabilizovat důležitý státní podnik v oblasti obranného průmyslu před takto důležitou zakázkou jsem se již obrátil na příslušné orgány Vojenské policie, aby prošetřily okolnosti šíření nepravdivých a zkreslených informací, které mohou záměrně poškodit i obranyschopnost země. Zároveň jsem požádal o schůzku paní ministryni obrany, abych jí předal podklady, které mě k tomuto prohlášení vedly.
  Mé vztahy s odborovou organizací podniku byly vždy korektní a velmi dobré. Vzhledem k tomu, že se podařilo docílit pozitivního výsledku hospodaření na konci minulého roku 2022, po mnoha letech ztrát, jsme po dohodě s odborovou organizací přidali všem zaměstnancům navýšení platového ohodnocení o 10%, což je výrazné ohodnocení. Vzhledem k nutným investicím do podniku v rámci modernizace, digitalizace a ostatním jsme v průběhu roku hledali i cesty úspor, protože je nutné podnik pozvednout na úroveň konkurenceschopnosti a vlastní stability. Jak bylo i v článku zmíněno, po dohodě s odbory bylo jediné realizované opatření na snížení mzdy u managmentu. Věřil jsem, že je to významný krok, jak ukázat, že šetřit chceme a začneme tím právě u sebe. Bohužel informace byla podnikem šířena úmyslně zkresleně a nepřesně a vyvolala logicky vlnu nevole.

  Posílení státního vojenského podniku VOP je v národním zájmu České republiky. Je také dobrou zprávou pro Armádu ČR a naše spojence v NATO. V kontextu války Ruska proti Ukrajině a zvyšujícím se bezpečnostním rizikům potřebujeme silné státní podniky v obranném průmyslu a takto svojí úlohu i maximání míře vnímám.

  Ing. Marek Špok
  Ředitel VOP CZ s.p.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   13:22 16.10.2023

   Ten teda nemá male "ego".

   Ten teda nemá male "ego".

 • liberal shark
  10:01 16.10.2023

  Tohle bude asi projev nadšení nad tou spoluprací:
  https://www.novinky.cz/clanek/...

  Tohle bude asi projev nadšení nad tou spoluprací:
  https://www.novinky.cz/clanek/...

 • Lukas
  20:55 13.10.2023

  https://www.janes.com/defence-...
  Cóż nie da się ukryć że ma to związek z słowackim kontraktem.

  https://www.janes.com/defence-...
  Cóż nie da się ukryć że ma to związek z słowackim kontraktem.

 • Laci
  14:53 13.10.2023

  Má někdo ponětí, jak konkrétně probíhá ona slavně deklarovaná spolupráce na pořizování a výrobě CV90 Mk IV mezi CZE, UKR a SVK? Zatím se mi totiž zdá, že ona spolupráce zatím ...Zobrazit celý příspěvek

  Má někdo ponětí, jak konkrétně probíhá ona slavně deklarovaná spolupráce na pořizování a výrobě CV90 Mk IV mezi CZE, UKR a SVK?
  Zatím se mi totiž zdá, že ona spolupráce zatím spočívá pouze v použití stejné šablony pro prohlášení pro veřejnost.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   18:38 13.10.2023

   Spoluprace = sdílení zk.
   Přitom vyroba neběží co tedy sdílet?

   Spoluprace = sdílení zk.
   Přitom vyroba neběží co tedy sdílet?

  • PavolR
   18:41 13.10.2023

   Asi pred hodinou išlo niečo o CV-90 na ČT24 ale nezachytil som to od začiatku.

   Asi pred hodinou išlo niečo o CV-90 na ČT24 ale nezachytil som to od začiatku.

 • toustr
  13:51 12.10.2023

  Je obrovská škoda, že Švédové nechtěli pustit technologii výroby korby. V případné krizi bude opravdu velmi těžké jakkoli navyšovat počty našich CV-90.

  Je obrovská škoda, že Švédové nechtěli pustit technologii výroby korby. V případné krizi bude opravdu velmi těžké jakkoli navyšovat počty našich CV-90.

  • Badysak
   15:27 12.10.2023

   V případě krize pošlou email s plany a licencí k podpisu.

   V případě krize pošlou email s plany a licencí k podpisu.

   • Jirosi
    16:09 12.10.2023

    Což, bude super útěcha místo funkčních BVP.

    Což, bude super útěcha místo funkčních BVP.

    • Badysak
     20:42 12.10.2023

     Pisatel řeší, že nebudemo moci vyrobit komplet cele BVP bez znalosti vyroby korby, jelikož je to slepenec technologii z celého světa tak je jedno jestli zbytek složí švédové nebo ...Zobrazit celý příspěvek

     Pisatel řeší, že nebudemo moci vyrobit komplet cele BVP bez znalosti vyroby korby, jelikož je to slepenec technologii z celého světa tak je jedno jestli zbytek složí švédové nebo my v případě konfliktu větší intenzity pane jirosi.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      04:49 13.10.2023

      Když máte korbu, lze ji o osadit i díly jiných vyrobců.
      Když ji nemáte, tak prostě nejděláte nic.

      Pokud, bude konflitk větší intenzity nemají Švédové šanci udržet krok z výrobou.

      Když máte korbu, lze ji o osadit i díly jiných vyrobců.
      Když ji nemáte, tak prostě nejděláte nic.

      Pokud, bude konflitk větší intenzity nemají Švédové šanci udržet krok z výrobou.

     • Badysak
      15:41 13.10.2023

      A co jsem proboha výše napsal facepalm.

      A co jsem proboha výše napsal facepalm.

  • Josse
   12:00 14.10.2023

   Svařování korby je to poslední o co stát a nejméně náročné při výrobě bojových vozidel. Ano vypadá to atraktivně a opticky tak vznikne největší část ale technologicky (vypálit ...Zobrazit celý příspěvek

   Svařování korby je to poslední o co stát a nejméně náročné při výrobě bojových vozidel. Ano vypadá to atraktivně a opticky tak vznikne největší část ale technologicky (vypálit plechy a svařit je) to zvládne firma v každém městě. Víc mě trápí že končí firmy které byly schopné vyrobit ocel a plechy z ni.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:06 14.10.2023

    Ano, presně proto Švédové tuto technologii odmítají prodat i za cenu, že přijdou o celou zakazku.

    Ano, presně proto Švédové tuto technologii odmítají prodat i za cenu, že přijdou o celou zakazku.

   • petres
    12:19 15.10.2023

    Svařit plechy není tak náročné. Ale zásadní je pak odstranit z korby vnitřní pnutí vzniklé svářením, aby korba při mechanickém namáhání nepraskala.

    Svařit plechy není tak náročné. Ale zásadní je pak odstranit z korby vnitřní pnutí vzniklé svářením, aby korba při mechanickém namáhání nepraskala.

    • rtep
     14:56 15.10.2023

     ono je to spíše o teplotní kázni při sváření
     teplo vzniklé při sváření mění krystalickou strukturu materiálu z feroperlitu na feromagnezit

     ono je to spíše o teplotní kázni při sváření
     teplo vzniklé při sváření mění krystalickou strukturu materiálu z feroperlitu na feromagnezit

    • liberal shark
     10:02 16.10.2023

     Přesně tak. Exaktní technologické postupy svařování a teplotního žíhání jsou vyšší dívčí.

     Přesně tak. Exaktní technologické postupy svařování a teplotního žíhání jsou vyšší dívčí.

     • Josse
      22:31 16.10.2023

      Svařujeme na firmě lžíce a kontejnery z hardoxu a věř mi že žádná raketová věda to není.

      Svařujeme na firmě lžíce a kontejnery z hardoxu a věř mi že žádná raketová věda to není.

Načítám diskuzi...