Armáda ČR hledá nové BVP: Velikost výsadku

Armáda ČR hledá nové BVP: Velikost výsadku
Čtveřice kandidátů na nové BVP Armády ČR / GDELS, Rheinmetall, PSM, BAE Systems; koláž Armádní noviny (Zvětšit)

Jedním z nepřekročitelných požadavků při výběru nových bojových vozidel pěchoty (BVP) pro Armádu ČR je nutnost převážet osmičlenný výsadek. Tento požadavek některá z nabízených BVP neplní, resp. plní jen s obtížemi. Proč Armáda ČR potřebuje osmičlenný výsadek si pokusíme objasnit v následujícím článku.

Armáda ČR a britská pěchotní škola

Pro vysvětlení požadavku na osmičlenný výsadek je nutné pochopit základní filozofii organizace a fungování Armády ČR. Česká armáda od 90. let následuje tzv. „britskou pěchotní školu“, u které těžiště bojové činnosti leží na vojácích a pozemní technika je brána jako podpora vojáků a prostředek pro řešení situací, které nezvládne pěchota.

Například v německém Bundeswehru je tomu přesně naopak. Těžiště leží na obrněné technice a vojáci jsou v německé armádě chápáni jako doplněk obrněné techniky. Mimo jiné proto má německé BVP Puma bezosádkovou věž (důraz na techniku) a britská bojová vozidla Ajax a modernizované BVP Warrior osádkovou věž (důraz na úzkou součinnost s vojáky).

V současné mechanizované četě Armády ČR se nachází tři BVP-2 a 29 osob (s postupným rozšiřováním na 31 o ISR specialisty). Tato struktura z hlediska vozidel prakticky stále ctí sovětskou doktrínu z dob Studené války.

Mechanizovaná četa

 • velitel čety (nejde o pevnou pozici);
 • zástupce velitele (nejde o pevnou pozici);
 • nově specialisté pro vedení průzkumu, sledování a zpravodajství (ISR) 2x;

mechanizované družstvo (3 × 9 osob)

 • velitel družstva;
 • střelec-operátor;
 • starší řidič;
 • velitel roje (roj);
 • starší střelec 2x (roj);
 • střelec (roj);
 • pancéřovník (roj);
 • pomocník pancéřovníka (roj);

Tento počet přesahuje kapacitní možnosti trojice BVP-2, nikoliv však kolových BVP (KBVP) Pandur II. Jak se to řeší a proč tomu tak je, si napíšeme dále. Stejně tak si popíšeme chystaný přechod mechanizovaných jednotek Armády ČR na „čtyřkovou“ sestavu.


Bojové střelby BVP-2 a výsadek roje

Sovětské BVP-2 vs. nároky na moderní boj

Současná Armáda ČR provozuje dva typy BVP ‒ kolové BVP (KBVP) Pandur II a pásové BVP-2. Obě vozidla se liší jak svým konstrukčním uspořádání tak způsobem nasazení a použití. Vojáci v KBVP bojují spíše jako motorizovaná pěchota (Pandur II podporuje vojáky „na dálku“), v BVP-2 jako mechanizovaná pěchota (BVP-2 podporuje vojáky „na blízko“).

BVP-2 kromě tříčlenné posádky pojme šestičlenný výsadek, resp. sedmičlenný výsadek, protože v BVP-2 je ještě jedno nouzové místo (původně pro chemika) za řidičem.

Sovětské BVP-2 vzniklo v 70. letech pro účely masivního sražení mechanizovaných jednotek ve střední a západní Evropě, v prostoru s velkým počtem vodních toků a v prostoru zamořeným zbraněmi hromadného ničení (jaderné, chemické, biologické zbraně). Úkolem BVP-2 bylo společně s tanky, po dělostřelecké a raketometné přípravě, ztečí prorazit frontovou linii a vysadit vojáky, kteří by rozšířili průlom a zničili zbytky odporu.

BVP-2 má proto mohutnou výzbroj, schopnost překonávat vodní toky, skvělou taktickou mobilitu, schopnost součinnosti s tanky, avšak to vše na úkor vnitřního prostoru a nízké ochrany posádky. Jednoduše schopnosti BVP-2 s jeho mohutnou výzbrojí byly důležitější, než bojové schopnosti výsadku.

Armáda ČR ale v 90. letech začala přecházet od sovětské doktríny k britskému chápání role vojáka na bojišti ‒ voják je v centru pozornosti a vše se točí kolem něj.

Mechanizovaná pěchota české armády tak neustále získává nové povinnosti a schopnosti, ať už jde o rozšiřování důležitosti odstřelovačů, zavádění dvoučlenných ISR týmů, případně začleňování dalších „externích“ specialistů (psovodi, pyrotechnici, zdravotníci, chemici, letečtí nebo dělostřelečtí návodčí, obsluha dronů, atd.) do mechanizovaných čet.

Nejde však jen o rostoucí počet lidí v četě, ale také o rostoucí množství vezeného materiálu (výstroj, výzbroj, zbraně, senzory, drony, atd.) – v BVP-2 se původně nevozil osobní materiál vojáků, protože na něj nebylo místo a hlavně podle tehdejší sovětské doktríny to nebylo potřeba. Vojáci bojovali jen kousek od mateřského BVP-2, provedli útok a pak se s BVP-2 přesunuli na shromaždiště, kde čekala vozidla týlového zabezpečení.  

Mechanizovaná pěchota Armády ČR ale musí být na bojišti 21. století univerzálnější a plnit mnohem širší a komplexnější úkoly, než tomu bylo během Studené války, kdy úkolem BVP a mechanizované pěchoty byla zteč na frontovou linii nepřítele.  


Výcvik pěchoty s KBVP Pandur II před nasazením v Litvě

Velikost roje v Pandur II a BVP-2

V ČR sloužící KBVP Pandur II s bojovým modulem RCWS-30 pojme sedmičlenný výsadek, Pandur II ve verzi obrněný transportér dokonce 11 osob. Také Pandur II má jedno místo „u chemika“, takže Pandur II s RCWS-30 pojme až 11 osob.

Problém s místem „u chemika“ u KBVP Pandur II i BVP-2 je však podobný. Na toto místo se lze dostat jen horním poklopem, takže o nějakém nastupování nebo vystupování v bojové situaci nemůže být řeč. Místo „u chemika“ má u BVP-2 periskopy, u Panduru II na této pozici periskopy nejsou, ale lze si tam připojit obraz od střelce-operátora nebo použít notebook napojený na systém řízení boje vozidla.

Současné BVP-2 tedy fungují v konfiguraci 3+6+1, což je však hraniční kapacita. Trojice BVP-2 tedy přepraví 27 osob, nouzově 30 osob. Kde je však chybějící jedno místo, resp. dvě místa pro velitele čety a zástupce velitele čety?

Odpověď je jednoduchá – nikde anebo se jeden voják z čety přesune „k chemikovi“, na tatru, do kuchyně, atd. Avšak v 99 % případů se to neřeší, protože na výcvicích nejsou skoro nikdy plná organická družstva, takže se tam vojáci nějak naskládají…

Bojové možnosti čety, stejně jako počet vojáků v ní nebo materiální vybavenost, tedy neustále rostou. Kam ale s dalšími vojáky? Možnosti jsou v podstatě tři:

 1. Další specialisté mohou být v doprovodných vozidlech, které ale musí mít stejnou průchodivost, jako organická vozidla čety. To znamená v případě pásových BVP dokoupit například pásové obrněné transportéry (případně jiné speciální verze) na stejném podvozku, což je samozřejmě patřičně drahé a nepříliš flexibilní;
 2. Další možností je odklon od „britské školy“, vyřadit specialisty a přejít na německou školu ‒  bojové schopnosti mechanizované pěchoty budou stát a padat s palebnou silou BVP;
 3. Třetí variantu, kterou propaguje Armáda ČR, je mít pásové BVP s osmi místy pro výsadek.

Osm míst pro výsadek umožní zachovat „britskou cestu“ a přinese větší flexibilitu ve skladbě, tedy v bojových možnostech čety. Větší počet míst umožní začlenění dalších specialistů, ať už jde o operátory sebevražedných dronů (kamikaze drony), specialistů na elektronický boj nebo jiných, výše uvedených odborností.

Více míst se hodí i v naprosto běžné situaci, kdy je jedno vozidlo zničeno a nedobrovolně sesednuvší vojáci se musí evakuovat zbývajícími BVP. Ostatně z tohoto důvodu nejnovější izraelské tanky Merkava Mk4 v zadním nákladovém prostoru přepraví až osmičlenný výsadek, trojici nosítek s raněnými nebo další zásobu munice.


Výcvik britské armády s BVP Warrior a tanky Challenger 2; ilustrační video

Změna organizace a čtyřková soustava

Armáda ČR se připravuje na změnu podoby a organizace jednotek i jednotlivých vojáků. Jedním z opatření je odklon od sovětské školy s třemi BVP na četu a s třemi četami na rotu ‒ sovětská armáda nebo Československá lidová armáda (ČSLA) tak měla deset BVP (včetně jednoho velitelského BVP) na rotu. 

Česká armáda nově přechází na „čtyřkovou sestavu“, s třemi BVP pro mechanizovaná družstva a s jedním BVP pro velitele čety. Velitelské BVP čety nebude mít klasický výsadek ale organicky jen osádku (řidič, střelec-operátor, velitel vozidla). Upozorněme, že velitel čety a zástupce velitele čety není pevně daná pozice, takže velitel čety může a nemusí být zároveň velitelem vozidla.

Volný výsadkový prostor velitelského BVP lze využit (a bude standardně využíván) pro další vojáky určené k ochraně velitelského BVP nebo pro jiné specialisty, kteří se ad hoc připojí pro plnění konkrétního úkolu. Volný prostor se samozřejmě také uplatní při evakuaci vojáků z bojiště.

Přitom opět nesmíme zapomenout, že se zvyšují nároky na vezený materiál a zbraně, přičemž se musí brát v ohledu 40 roků dlouhá provozní doba nových BVP. Můžeme zmínit například přenosné protitankové komplety (PTŘS), RPG, ruční minomety, letecké a pozemní drony, senzory, přenosné prostředky elektronického boje, případně jiné zbraňové systémy a technika, která nyní leží mimo naší představivost. Nelze také zapomenout na čím dál bohatší výstroj a výzbroj jednotlivých vojáků.

Samozřejmě ne všechny armády se vydaly českou cestou, viz Bundeswehr. Při posuzování toho kterého přístupu je však nutné brát na zřetel vzájemnou provázanost a závislost doktríny, organizační struktury a techniky / zbraní konkrétní armády.

BVP-2 dávala smysl pro sovětskou doktrínu, pro dnešní AČR ctící „britskou cestu“ se nehodí. Samozřejmě větší armády, či armády působící ve specifických prostorech a proti specifickému protivníkovi, si mohou dovolit úzce specializovanou pěchotu. Avšak čeští vojáci díky nízkému počtu musí mít větší flexibilitu v nasazení. AČR má v kategorii pěchotních útvarů pouze jeden výsadkový, dva motorizované a čtyři mechanizované (na pásových a kolových BVP) pěchotní útvary, s kterými si musí vystačit.

Jednoduše řečeno, při současné, resp. chystané doktríně nasazení a organizační struktuře Armády ČR, společně při zachování britského chápání role vojáka v Armádě ČR, je osmičlenný výsadek u nových BVP naprostou nutností.

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

BVP pro Armádu České republiky: Sedm kandidátů

Sedm společností projevilo zájem dodat Armádě České republiky pásová bojová vozidla pěchoty (BVP). ...

Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou ...

Armáda ČR hledá nové BVP: Bezosádková vs. osádková věž

Před týdnem Ministerstvo obrany ČR odhalilo základní nepřekročitelné požadavky pro nová pásová ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • kazd
  13:21 16.09.2019

  The Australian MOD has shortlisted two companies for the Land 400 Phase 3 Risk Mitigation Activity (RMA) of the next-generation tracked infantry fighting vehicle (IFV) and armored ...Zobrazit celý příspěvek

  The Australian MOD has shortlisted two companies for the Land 400 Phase 3 Risk Mitigation Activity (RMA) of the next-generation tracked infantry fighting vehicle (IFV) and armored personnel carriers (APC), to replace the Australian M-113s. The two contenders are Hanwha Defense System AS21 Redback and Rheinmetall Lynx KF-41.
  ...
  Hansha said it is open to local participation in the fields of armor, electronics, structural assemblies, and system integration for the AS21.

  tak hlavně že naše MO bezpečně ví, že kromě oslovených žádné jiné BVP neexistuje..
  Fakt komické v kontextu jihokorejců, kteří tu už jen kvůli budoucí potenciálně možné soutěži na JE financují hokej...Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:44 16.09.2019

   Ono není nejchytřejší kupovat výzbroj z druhého konce planety když výrobci srovnatelných BVP jsou v Evropě. V případě Němců co by kamenem dohodil. Navíc nikdo z armády neřekl že ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono není nejchytřejší kupovat výzbroj z druhého konce planety když výrobci srovnatelných BVP jsou v Evropě. V případě Němců co by kamenem dohodil.
   Navíc nikdo z armády neřekl že jiný výrobci neexistují. Jen to že oslovily výrobce kteří o naší zakázku projevili zájem a opravdu jsem nezaznamenal že by Jihokorejci jakýkoli zájem projevili.
   Mimochodem podoba mezi Lynxem a AS21 je až zarážející.Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    18:28 16.09.2019

    Juhokórejci neboli oslovení, čiže ani nemali možnosť prejaviť, alebo neprejaviť záujem. Z oslovených neprejavili záujem Turci (2x), Taliani a Izraelci.

    Juhokórejci neboli oslovení, čiže ani nemali možnosť prejaviť, alebo neprejaviť záujem. Z oslovených neprejavili záujem Turci (2x), Taliani a Izraelci.

    • Scotty
     20:32 16.09.2019

     Ovšem ani později neprojevili žádnou snahu se do tendru dostat. Pokud by později přímo oslovili MO se svojí žádostí o účast muselo by ministerstvo nějak reagovat. Několikrát bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     Ovšem ani později neprojevili žádnou snahu se do tendru dostat. Pokud by později přímo oslovili MO se svojí žádostí o účast muselo by ministerstvo nějak reagovat. Několikrát bylo řečeno že byli přímo osloveny firmy které projevily zájem.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      21:28 16.09.2019

      No tak aj Zetor s Wolfdogom kdekade rozširuje, že má o tender záujem a opravte ma, ak sa mýlim, ale nezaregistroval som akúkoľvek reakciu zo strany MO.

      No tak aj Zetor s Wolfdogom kdekade rozširuje, že má o tender záujem a opravte ma, ak sa mýlim, ale nezaregistroval som akúkoľvek reakciu zo strany MO.

     • Scotty
      22:09 16.09.2019

      Nic jako Wolfdog od Zetororu neexistuje a pravděpodobně ani existovat nebude. Navíc jsem nezaregistroval žádnou oficiální nabídku ze strany Zetoru.

      Nic jako Wolfdog od Zetororu neexistuje a pravděpodobně ani existovat nebude. Navíc jsem nezaregistroval žádnou oficiální nabídku ze strany Zetoru.

     • Rase
      22:24 16.09.2019

      U Zetoru jasně řekli, že projekt utlumili do času, než se najde zájemce. Tedy Mo by muselo přijít za něma s prosíkem, že chce nové BVP Zetor a všechno zafinancovat. ideálně i si ...Zobrazit celý příspěvek

      U Zetoru jasně řekli, že projekt utlumili do času, než se najde zájemce. Tedy Mo by muselo přijít za něma s prosíkem, že chce nové BVP Zetor a všechno zafinancovat. ideálně i si sehnat podnik, který vozidlo vyrobí. je docela logické, že z MO nevzešla žádná iniciativa. Celý projekt byl akorát reklama - pěkná, ale to je tak všechno.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   21:12 16.09.2019

   Tak to je hodně velká paráda a budu se těšit na výsledek testů - hlavně na závěrečné odpálení vozidel :-D. Docela mě překvapilo, že tato obě nová vozidlo, prototypy, postoupily dál ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak to je hodně velká paráda a budu se těšit na výsledek testů - hlavně na závěrečné odpálení vozidel :-D. Docela mě překvapilo, že tato obě nová vozidlo, prototypy, postoupily dál a porazily jak Ascod 2, tak i CV90 (vlastně i tu Pumu). Je vidět, že australané se nebojí nových konstrukcí.Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   15:24 17.09.2019

   Hrozně by se mi líbilo, kdyby v Austrálii vyhrál Lynx (a v Kanadě GripenE :).....a u nás pak taky

   Hrozně by se mi líbilo, kdyby v Austrálii vyhrál Lynx (a v Kanadě GripenE :).....a u nás pak taky

 • Rase
  19:57 19.05.2019

  Myslíte že je nějaká šance, že by byl vybrán podvozek z jednoho nabízeného vozidla a věž třeba z jiného? Myšleno třeba osazení CV90 / Ascodu osádkovou věží Lance. Nebo třeba ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslíte že je nějaká šance, že by byl vybrán podvozek z jednoho nabízeného vozidla a věž třeba z jiného? Myšleno třeba osazení CV90 / Ascodu osádkovou věží Lance. Nebo třeba osazení čehokoliv izraelskou věží (ať již Samson II nebo od Elbit) jelikož sou levné. Rovnou dám příklad ze zahraničí, kdy si Litevci osadili na Boxer izraelskou věž Samson II, nebo portugalské Piranhy s německou věží Lance, a našlo by se toho víc. Nebo má MO v plánu pořídit jen to co nám výrobce nabídne a víc to nebudeme řešit?Skrýt celý příspěvek

  • petres
   21:02 19.05.2019

   To mne napadlo také, právě CV-90 s věží Lance (má lepší optoelektroniku, je o něco lehčí při stejné balistické odolnosti a prostornější, ale Iron Fist bych ponechal z původní :-) . ...Zobrazit celý příspěvek

   To mne napadlo také, právě CV-90 s věží Lance (má lepší optoelektroniku, je o něco lehčí při stejné balistické odolnosti a prostornější, ale Iron Fist bych ponechal z původní :-) . Ale je to spíše sci-fi, protože by se musela věž vyhodnocovat zvlášť a o tom nepadlo ani slovo.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   09:16 20.05.2019

   Variovanie zjavne nechávajú na výrobcoch. Čo je z istého uhla pohľadu možno aj lepšie, lebo by sa mohlo stať, že vozidlo, ktoré s jednou vežou spĺňa prepravnú kapacitu, s druhou už ...Zobrazit celý příspěvek

   Variovanie zjavne nechávajú na výrobcoch. Čo je z istého uhla pohľadu možno aj lepšie, lebo by sa mohlo stať, že vozidlo, ktoré s jednou vežou spĺňa prepravnú kapacitu, s druhou už nemusí a bude vyradené, čo by skončilo potom takmer iste pred súdom.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    14:04 20.05.2019

    To jo. U Pumy, CV90 a Lynxe je osazená věž prakticky jasná ale tak si říkám, co ten Ascod. Přeci jen věž od Elbit je stejně od cizího výrobce a GDELS ji použili akorát kvůli ...Zobrazit celý příspěvek

    To jo. U Pumy, CV90 a Lynxe je osazená věž prakticky jasná ale tak si říkám, co ten Ascod. Přeci jen věž od Elbit je stejně od cizího výrobce a GDELS ji použili akorát kvůli nejnižší ceně. Technicky vzato je tomuto (jedinému) výrobci asi dost jedno jakou věž si vymyslíme, jelikož z ní zisk bude mít minimální (jako prostředník). Integrace do podvozku je dost otázkou, ale asi ji bude mít rovněž na starost výrobce věže. GDELS by tedy nemuselo mít nic proti tomu, pokud bysme si na Ascod vymysleli nějakou jinou věž - předpokládám ale, že MO se tímto ani nezabývá... a vezme to co jim bude nabídnuto.Skrýt celý příspěvek

    • Marcus
     13:24 21.05.2019

     Cockerill 3000?

     Cockerill 3000?

     • Rase
      13:52 21.05.2019

      i ta je možností. Přeci jen její výhodou je velký stupeň modulárnosti: https://i.ytimg.com/vi/-LmTpWL... byť jde osadit i ráží 105 mm, je hlavně fajn, že má ...Zobrazit celý příspěvek

      i ta je možností. Přeci jen její výhodou je velký stupeň modulárnosti:
      https://i.ytimg.com/vi/-LmTpWL...

      byť jde osadit i ráží 105 mm, je hlavně fajn, že má dostatečnou rezervu i na ráži 50 mm - což se hodí, kdyby se američané rozhodli na tuto ráži přejít, měli bysme rovněž tuto možnost. Věž co zvládne akorát 30 mm by byla pro mě velká chyba.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:55 20.05.2019

   Rase když si to zaplatíš jde cokoliv. Jenže to by na to musel být čas, udělat se dlouhodobé testy a pak vyhodnotit proč tu výměnu provést.

   Rase když si to zaplatíš jde cokoliv. Jenže to by na to musel být čas, udělat se dlouhodobé testy a pak vyhodnotit proč tu výměnu provést.

  • cejkis
   23:42 20.05.2019

   Jejich jedinou starostí je, aby za 10 let nestáli před soudem.

   Jejich jedinou starostí je, aby za 10 let nestáli před soudem.

 • Zvedavec
  09:05 19.05.2019

  Ad Jirosi) Opravdu ve stručnosti časová osa (volně dohledatelná) celého přezbrojení: 1. V roce 2016 na základě prvotních analýz osloveni výrobci těchto vozidel: ASCOD, CV90, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad Jirosi)

  Opravdu ve stručnosti časová osa (volně dohledatelná) celého přezbrojení:

  1. V roce 2016 na základě prvotních analýz osloveni výrobci těchto vozidel: ASCOD, CV90, Puma, Lynx, PMMC G5, Kaplan, Tulpar, Dardo a Namer.

  2. Na "předváděčku" na Libavé v roce 2017 dorazily z těchto oslovených již jen výrobci: ASCOD, CV90, Puma, Lynx.

  3. Na základě (i) této předváděčky zpracoval VTÚ ve spolupráci s AČR specifikaci. Jak se rýsovaly nepřekročitelné požadavky, byly sdělovány výrobcům. Pro žádného z výrobců NEBYLO PŘEKVAPENÍM, že AČR bude požadovat 8 míst v roji minimálně od poloviny roku 2018.

  "Jednou ze základních technických podmínek bude, aby se do vozidla vešlo jedenáct vojáků: řidič, velitel, střelec, dva specialisté a výsadek. To je nepřekročitelná podmínka, řekl šéf projektu Gazda." Řečeno v rozhovoru pro Novinky v listopadu 2018. ttp://bit.do/eSKJ5

  Fakt myslíte, že to předtím AČR neřekla výrobcům a oni se to dočetli v novinách?

  Vaše tvrzení: "Žádná firma ještě ministerstvu svoji nabídku nepodala." Ok, podívejme se, jak je to doopravdy.

  4. V BŘEZNU 2019 bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého byli přizváni výrobci: ASCOD, CV90, Puma, Lynx.

  5. Do konce dubna, kdy byl nejzazší termín podání nabídek, se přihlásili výrobci: ASCOD, CV90, Puma, Lynx. Zase snadno dohledatelné: http://bit.do/eSKKt...

  6. A teď jsme v procesu vyhodnocování nabídek. Když to projektovému týmu dobře půjde, tak na konci podzimu bude podepsána smlouva. A pak se rozjedou vojskové zkoušky - nejdříve kontrolní zkoušky, pak uživatelské zkoušky.

  Chlapi, pracujte trochu s těmi otevřenými zdroji. V době internetu je to fakt jednoduché. Chápu, že je to velmi komplexní záležitost, ale když mi něco není jasné, tak se zeptám... Dělám to tady taky.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   10:46 19.05.2019

   Děkuji z doplnění informace o podání nabídek.
   Ten zbytek, ale nemá vliv na to co jsem psal.

   Děkuji z doplnění informace o podání nabídek.
   Ten zbytek, ale nemá vliv na to co jsem psal.

   • Zvedavec
    11:00 19.05.2019

    Rádo se stalo. Aby bylo jasno, celý proces samozřejmě může skončit ve zdi - do cílové rovinky je ještě dost daleko. Rovněž se domnívám, že MO komunikuje celý proces mimořádně ...Zobrazit celý příspěvek

    Rádo se stalo.

    Aby bylo jasno, celý proces samozřejmě může skončit ve zdi - do cílové rovinky je ještě dost daleko.

    Rovněž se domnívám, že MO komunikuje celý proces mimořádně nešikovně a AČR s tím moc neudělá, protože v této části procesu již za komunikaci zodpovídá SVA MO a AČR musí veškerou komunikaci bezpochyby mít odmávanou "na Valech" (a proto to vypadá, jak vypadá).

    Nicméně, sečteno a podtrženo, AČR pro to udělala vše, co mohla. V integrovaném Projektovém týmu PBVP má 16 vojáků, kteří na tom dělají na plný úvazek (spolu s úředníky SVA a dalšími). Lepší podmínky pro úspěšný výsledek si představit nedokážu (AČR si tohle nikdy u předchozích zakázek neprosadila). Jsem tedy mírný optimista.Skrýt celý příspěvek

  • Jiří Vojáček
   09:12 21.05.2019

   Já vás doplním: Do tendru pozvali 5 z 9 vozidel, tedy více než polovinu, která nemají a nikdy neměla osádkovou věž. Myslím, že každý vidí, o co tady jde.

   Já vás doplním: Do tendru pozvali 5 z 9 vozidel, tedy více než polovinu, která nemají a nikdy neměla osádkovou věž. Myslím, že každý vidí, o co tady jde.

 • Charon314
  19:42 18.05.2019

  Pěkný článek, díky za něj. Jenom pro ujasnění: četa tedy bude mít organicky 3 družstva po 3+6, nebo po 3+8? A bude někde na rotě nebo praporu nějaký "pool" (nenapadá mě český ...Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný článek, díky za něj.
  Jenom pro ujasnění: četa tedy bude mít organicky 3 družstva po 3+6, nebo po 3+8?

  A bude někde na rotě nebo praporu nějaký "pool" (nenapadá mě český ekvivalent) nezařazených lidí ze kterých se budu plnit všechna ta prázdná místa v BVP? Třeba něco ve stylu roty zbraní, kde by byli ATGM týmy, odstřelovači, AGS atd. (a taky ISR a v budoucnu všichni ti slibovaní operátoři dronů), přidělovaní podle potřeby rotám a četám?
  Nebo kde se ti extra lidi vezmou?Skrýt celý příspěvek

  • analytic
   20:12 18.05.2019

   Dovoluji si tvrdit, že v době zavádění nových BVP, budou již ORGANICKOU součástí mechanizovaných čet specialisté ISR a ATGM týmy. Další specialisté, zřejmě nejdříve micro UAV, ...Zobrazit celý příspěvek

   Dovoluji si tvrdit, že v době zavádění nových BVP, budou již ORGANICKOU součástí mechanizovaných čet specialisté ISR a ATGM týmy.

   Další specialisté, zřejmě nejdříve micro UAV, budou postupně integrování do organických struktur, po získání praktických operačních zkušenosti s jejich použitím u SpecS a výsadkářů.Skrýt celý příspěvek

 • Aldus
  15:05 18.05.2019

  Hezký článek, děkuji autorovi. Takže se přechází na 4-vozidlovou četu. Jak to bude s rotou? 3 čety plus jedno nebo 2 velitelskě? Přejdeme na 14-vozidlovou rotu jako Amíci? A ...Zobrazit celý příspěvek

  Hezký článek, děkuji autorovi.
  Takže se přechází na 4-vozidlovou četu. Jak to bude s rotou? 3 čety plus jedno nebo 2 velitelskě? Přejdeme na 14-vozidlovou rotu jako Amíci? A zavede se to i u pandurů?
  A co rota tanků, resp. palebných vozidel, nevešla by se do praporu?
  Máte někdo rozpis počtu typů těch 210 BVP, dá se z něj něco vydedukovat?Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   16:28 18.05.2019

   125x IFV 26 x IFV - command vehicle 12 x engineering vehicle 12 x Armoured recovery vehicle 11 x Medical Evacuation Vehicle 11 x forward artillery observation vehicle 13 x ...Zobrazit celý příspěvek

   125x IFV
   26 x IFV - command vehicle
   12 x engineering vehicle
   12 x Armoured recovery vehicle
   11 x Medical Evacuation Vehicle
   11 x forward artillery observation vehicle
   13 x reconnaissance vehicleSkrýt celý příspěvek

   • Charon314
    19:32 18.05.2019

    Z toho plyne rota 3*4+2. Perfektní.

    Z toho plyne rota 3*4+2. Perfektní.

 • liberal shark
  10:26 18.05.2019

  Děkuji pan Grohmannovi za tento věcný a rozumný článek. Doufám, že tím skončí všechny ty divoké spekulace a hysterické výkřiky.

  Děkuji pan Grohmannovi za tento věcný a rozumný článek. Doufám, že tím skončí všechny ty divoké spekulace a hysterické výkřiky.

 • Tecka
  09:57 18.05.2019

  ...czyli, nie można wykluczyć opcji anulowania przetargu?

  ...czyli, nie można wykluczyć opcji anulowania przetargu?

  • liberal shark
   10:27 18.05.2019

   To v našem bláznivém prostředí nelze vyloučit nikdy :-(.

   To v našem bláznivém prostředí nelze vyloučit nikdy :-(.

 • ruleta
  18:57 17.05.2019

  - Ministerstvo oslovilo výrobce na testy do Libavé, které se nakonec konaly v 2017 - Jeden ze závěrů byl: "Musíme vzít v úvahu celou řadu faktorů, ať již se jedná o váhu, výšku, ...Zobrazit celý příspěvek

  - Ministerstvo oslovilo výrobce na testy do Libavé, které se nakonec konaly v 2017
  - Jeden ze závěrů byl: "Musíme vzít v úvahu celou řadu faktorů, ať již se jedná o váhu, výšku, brodivost, překonávání překážek, rozměry vnitřních prostorů, přepravitelnost, možnost nakládání materiálu atd. Všechny tyto parametry postupně vyhodnotíme. Koncem srpna pak dáme ministerstvu obrany doporučení, které z  vozidel nejlépe vyhovuje,“ zdůraznil generál Bečvář."

  http://www.mocr.army.cz/assets...

  Poznámky:
  - Proč ministerstvo oslovuje výrobce, který nesplňuje základní parametry? Přeci požadavek na bezosádkovou věž nemohl vyplynout z testů, nemohl být neznámý před testem.

  - Je zjevné, že armáda vybírala z těchto BVP a ne jiných.

  - Je zajímavé, že Bečvář vůbec nezmínil klíčovou věc ve svém výčtu a to tedy bezosádkovou věž.

  - Je zjevné, že armáda má představu o konkretním BVP, které chce.Skrýt celý příspěvek

  • Karolam
   21:57 17.05.2019

   Ruleta - Proč ministerstvo oslovuje výrobce, který nesplňuje základní parametry? Přeci požadavek na bezosádkovou věž nemohl vyplynout z testů, nemohl být neznámý před testem. Dle ...Zobrazit celý příspěvek

   Ruleta - Proč ministerstvo oslovuje výrobce, který nesplňuje základní parametry? Přeci požadavek na bezosádkovou věž nemohl vyplynout z testů, nemohl být neznámý před testem.

   Dle vyjádření Šlechtové jim Opata sdělil, že si to prostě chtěli odzkoušet :) Bohužel dělá překvapeného i výrobce Pumy, teď narychlo asi osádkovou věž už nepřipraví.

   - Je zajímavé, že Bečvář vůbec nezmínil klíčovou věc ve svém výčtu a to tedy bezosádkovou věž.

   Ano byla to prý „chyba komunikace“. U tak velké zakázky za 50 miliard je třeba veřejnosti lépe vysvětlovat už předem.

   - Je zjevné, že armáda má představu o konkretním BVP, které chce.

   Nyní to tak vypadá, nicméně všechny tzv. nepřekročitelné požadavky nebyly bohužel zveřejněny.Skrýt celý příspěvek

   • ruleta
    09:39 18.05.2019

    Puma nemohla byt ani teoreticky pripravena viz Becvar "Koncem srpna pak dáme ministerstvu obrany doporučení, které z vozidel nejlépe vyhovuje". Tzn. Puma by mela cca 2 mesice na ...Zobrazit celý příspěvek

    Puma nemohla byt ani teoreticky pripravena viz Becvar "Koncem srpna pak dáme ministerstvu obrany doporučení, které z vozidel nejlépe vyhovuje". Tzn. Puma by mela cca 2 mesice na predelani BVP :)

    Nemam preference o BVP spise mne opet prekvapuje, jak armada/ministerstvo ma vsechno dobre promysleno, naplanovano, vsude sama vize, strategie, koncepce...

    " Je zjevné, že armáda má představu o konkretním BVP, které chce."
    "Nyní to tak vypadá, nicméně všechny tzv. nepřekročitelné požadavky nebyly bohužel zveřejněny."

    V roce 2017 si kluci udelali testy, za 5 tydnu armada vyhodnotila vsechny parametry a sdelila ministerstvu svoji preferenci. Nejsem dobry na JC, ale z Becvarovi odpovedi vyplyva, ze za 5 tydnu armada mela rici 1 vozidlo ("ktere z vozidel nejlepe vyhovuje").Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     10:32 18.05.2019

     U těch výběrových řízení si zadavatel bohužel musí dávat velký pozor na to, co kdy komu řekne a zveřejní. Výběrko může být napadeno na kdejaké maličkosti, takže zadavatelé raději ...Zobrazit celý příspěvek

     U těch výběrových řízení si zadavatel bohužel musí dávat velký pozor na to, co kdy komu řekne a zveřejní. Výběrko může být napadeno na kdejaké maličkosti, takže zadavatelé raději informují co nejméně.Skrýt celý příspěvek

     • Karolam
      11:54 18.05.2019

      Právě proto Šlechtová vadila mnoha lidem, protože to toho chtěla vnést určitá pravidla, ale setkala se s odporem, protože si budeme dělat přeci výběrka po svém a nikdo nám do toho ...Zobrazit celý příspěvek

      Právě proto Šlechtová vadila mnoha lidem, protože to toho chtěla vnést určitá pravidla, ale setkala se s odporem, protože si budeme dělat přeci výběrka po svém a nikdo nám do toho nebude kecat !!

      Neměla problém s tím, ať si armáda řekne co chce, nechtěla jim kecat do technických specifikací a požadavků. Ale neuznávala tlak, že se má podepsat tohle nebo ono, a nikdo ani vlastně neví proč a jestli v tom náhodou není šmelina.

      Když MO mlží zavdává to pochybnosti, no a pak stejně musí hodit na stůl nějaké řešení. A najednou můžou být mnozí překvapení proč vlastně. Takže Šlechtová měla určité ambice, jak to udělat transparetní a omezit tak korupci. Na tom pohořela, teď když vypluly na povrch určité skutečnosti, tak jako zhrzená ženská má potřebu to komentovat.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     10:32 18.05.2019

     Nechápu co sem pořád taháte gen.Bečváře a co kdo řekl v roce 2017. Tendr oficiálně začal až v roce 2019 za gen.Opaty.

     Nechápu co sem pořád taháte gen.Bečváře a co kdo řekl v roce 2017. Tendr oficiálně začal až v roce 2019 za gen.Opaty.

     • ruleta
      10:36 18.05.2019

      A? To vse co je pred rokem 2019 je kontext a ja se divam jenom na konzistentnost armady/ministerstva.

      A? To vse co je pred rokem 2019 je kontext a ja se divam jenom na konzistentnost armady/ministerstva.

  • Jan Grohmann
   22:05 17.05.2019

   O PSM se nebojte. Fakt Vaše zástání nepotřebují ;) Tihle pánové prodávají zbraně za miliardy do celého světa.

   O PSM se nebojte. Fakt Vaše zástání nepotřebují ;) Tihle pánové prodávají zbraně za miliardy do celého světa.

   • Karolam
    02:01 18.05.2019

    Ale jo ale 50 miliard i pro ně je dobrý kšeftík, který není každý den :) Ohledně BVP ostatně nemíním jako u vrtulníku polemizovat. Nebudu si hrát, že jsem odborník na vše. Jen ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale jo ale 50 miliard i pro ně je dobrý kšeftík, který není každý den :) Ohledně BVP ostatně nemíním jako u vrtulníku polemizovat. Nebudu si hrát, že jsem odborník na vše. Jen prostě volám po určité transparentnosti informací, jako občané na to máme snad právo. Zde věřím armádě, že si pro sebe vybere snad to nejlepší pro její potřeby.Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     10:46 18.05.2019

     Ono to mohlo byt, ze armada si x let urovnavala v hlave co vlastne chce a pak si pozvala na zkousky x vyrobcu a pak svou predstavu finalizovala a hodila na papir a pote nasleduje ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono to mohlo byt, ze armada si x let urovnavala v hlave co vlastne chce a pak si pozvala na zkousky x vyrobcu a pak svou predstavu finalizovala a hodila na papir a pote nasleduje VR. Dava to logiku - na druhou stranu - minimalne takovyhle harmonogram mohlo ministerstvo zverejnit a hlavne jsme v CR :) kde skoro kazda - nejen armadni - zakazka je cinknuta.Skrýt celý příspěvek

 • Tango23
  14:53 17.05.2019

  Myslim, ze s ohledem na nedostatek zkusennosti s masivnim pouziti mechanizovanych utvaru v moderni dobe (zrejme krome Izraele (i Poustni boure samotna neprinesla pomereni ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslim, ze s ohledem na nedostatek zkusennosti s masivnim pouziti mechanizovanych utvaru v moderni dobe (zrejme krome Izraele (i Poustni boure samotna neprinesla pomereni rovnocennych taktickych a technologicky porovnatelnych typu)), si veleni ACR obhaji jakekoliv podminky na velikost posadky ci miru automatizace a jeji rozlozeni v novem bojovem vozidle, pokud se rozhodnou pro temer jakoukoliv variantu. S ohledem na pouziti teto techniky na probihajicich ci budoucich zahranicnich misich, kde velmi casto (krome bezneho patrolovani) ji jednotky pouzivaji k rutini demonstraci sili, v pozici se strelcem ve vezi, pri strezeni objektu, je zrejme osadkova vez reseni, ktere se jednoznacne vyuzije. Na druhou stranu, pri prujezdech v obydlenych oblastech je utok pomoci RPG z vyssich pozic pro takovou variantu smrtelny. Smysl maji urcite obe varianty a velitel praporu by mel mit k dispozici oba typy. Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, jak osadkove, tak bezosadkove. Logisticky a na udrzbu by takovy typ mohl znamenat jen minimalni navyseni konecne ceny.Skrýt celý příspěvek

  • Zvedavec
   15:11 17.05.2019

   "Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, jak osadkove, tak bezosadkove." Netřeba čekat, jak CV-90, tak Lynx byly/jsou nabízeny AČR v ...Zobrazit celý příspěvek

   "Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, jak osadkove, tak bezosadkove."

   Netřeba čekat, jak CV-90, tak Lynx byly/jsou nabízeny AČR v obou verzích - jak s osádkovou, tak bezosádkovou věží. ASCOD rovněž existuje s bezosádkovou věží...Skrýt celý příspěvek

   • Karolam
    10:27 18.05.2019

    Tango23: Smysl maji urcite obe varianty a velitel praporu by mel mit k dispozici oba typy. Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, ...Zobrazit celý příspěvek

    Tango23: Smysl maji urcite obe varianty a velitel praporu by mel mit k dispozici oba typy. Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, jak osadkove, tak bezosadkove.

    Tango to je zajímavá úvaha, ale AČR se zatím o této variantě ani nikde nezmiňuje. Ostatní výrobci to asi mají, jak zmiňují ostatní. PSM ne, neboť se domnívají, že by to degradovalo koncepci a bezpečnost Pumy. Nicméně pro peníze a když je ten požadavek, tak by udělali asi cokoliv :) Ale moc šancí asi stejně nemají, neboť je zde i požadavek na vnitřní větší prostor.

    Větší prostor ale znamená větší siluetu BVP, už je to pak velká kráva, viz LYNX. Oproti tomu staré sovětské BVP-2 má siluetu nízkou.
    Nechci jako psát, že to má být nějaký hlavní kritérium pro rozhodování, doba pokročila, na ochranu se kladou větší požadavky, včetně ochrany zespodu proti minám. Ostatně se mi „obrněný autobus“ Lynx docela líbí :) Lze modulárně stavěné základní vozidlo upravovat speciálními kity pro nejrůznější mise. AČR také poptává různě upravená vozidla. Takže si říkám pro naši koncepci asi dobrý.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:22 17.05.2019

   Tango23: Tu variantu kterou myslíte, moc dobře technicky udělat nejde. Obě dvě sdílejí stejný prostor pod věží. Ale každá ho využívá jinak. -Jedna tam má otočné usazení posádky, ...Zobrazit celý příspěvek

   Tango23: Tu variantu kterou myslíte, moc dobře technicky udělat nejde.
   Obě dvě sdílejí stejný prostor pod věží. Ale každá ho využívá jinak.
   -Jedna tam má otočné usazení posádky, a mezi prostor pro další vybavení
   -druhá tam má pevné stanoviště, a prostor nad vozidlem má zaplněný vybavením co je normálně zapuštěné do vozidla.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:09 18.05.2019

    Nemusíte mi dávat mínusy, klidně se můžete pochlapit a napsat technické řešení...

    Nemusíte mi dávat mínusy, klidně se můžete pochlapit a napsat technické řešení...

 • Jiří Vojáček
  13:45 17.05.2019

  Dnešní rozhovor s bývalou ministryní obrany Šlechtovou pro DVTV: - Ministerstvo obrany je plné lobbistů - lidé z ANO tlačí na podpisy podpisů různých pochybných zakázek - v ...Zobrazit celý příspěvek

  Dnešní rozhovor s bývalou ministryní obrany Šlechtovou pro DVTV:

  - Ministerstvo obrany je plné lobbistů
  - lidé z ANO tlačí na podpisy podpisů různých pochybných zakázek
  - v tendru na vrtulníky docházelo k obrovským manipulacím

  Kdo si myslí, že tendr na BVP je krystalicky čistý a že požadavky na 3+8 a osádkovou věž nemají pouze nasměrovat k vítězství předem vybraného kandidáta, je blázen, blázen, blázen.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   14:12 17.05.2019

   Byl v telce i Rambohafík?

   Byl v telce i Rambohafík?

  • juhelak
   14:52 17.05.2019

   Že se jí nezeptali na tu její podepsanou zakázku na helmy který do teď natrikrat neprošli testy pac je to šunt.

   Že se jí nezeptali na tu její podepsanou zakázku na helmy který do teď natrikrat neprošli testy pac je to šunt.

  • Zvedavec
   15:13 17.05.2019

   Kdo věří Karličce něco jiného než jaký je den v týdnu, je blázen, blázen, blázen.

   Vy fakt nevidíte, jak psychicky nestabilní osoba to je :-)?

   Kdo věří Karličce něco jiného než jaký je den v týdnu, je blázen, blázen, blázen.

   Vy fakt nevidíte, jak psychicky nestabilní osoba to je :-)?

   • Jiří Vojáček
    17:37 17.05.2019

    Takže já se zeptám, tendr na BVP je podle vás úplně v pořádku, ano?

    Takže já se zeptám, tendr na BVP je podle vás úplně v pořádku, ano?

    • Zvedavec
     09:13 18.05.2019

     Za mě ano. Armáda jasně řekla, mimo jiné ústy NGŠ, jaké požadavky na PBVP má. PO zveřejnění specifikací se do soutěže přihlásily všechny 4 firmy, které byly na "předváděčce" ...Zobrazit celý příspěvek

     Za mě ano.

     Armáda jasně řekla, mimo jiné ústy NGŠ, jaké požadavky na PBVP má. PO zveřejnění specifikací se do soutěže přihlásily všechny 4 firmy, které byly na "předváděčce" (specifikace byly zpracovány NA ZÁKLADĚ té "předváděčky").

     Pokud by s podmínkami měly problém, tak se asi nepřihlásily.

     Vážně nechápu, proč na ten PR firem publicisté skáčou. Vlastně chápu - po "předváděčce" vyhlásili publicisté do novin "jasného favorita", jen se neobtěžovali armády zeptat, co si o tom myslí...

     Teď jsme v situaci zákazníka, které přijde do autosalónu a říká: "Chtěl bych rodinného kombíka, v dieselu, do 400.000 Kč." Prodavač: "Jasně, máme tady pro vás Bugatti Veyron." Z: "Ale já chci kombíka." P: "Anebo tenhle sportovní kabriolet?"....Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:16 18.05.2019

      Zvědavec: "Armáda jasně řekla, mimo jiné ústy NGŠ, jaké požadavky na PBVP má. PO zveřejnění specifikací se do soutěže přihlásily všechny 4 firmy, které byly na "předváděčce" ...Zobrazit celý příspěvek

      Zvědavec: "Armáda jasně řekla, mimo jiné ústy NGŠ, jaké požadavky na PBVP má. PO zveřejnění specifikací se do soutěže přihlásily všechny 4 firmy, které byly na "předváděčce" (specifikace byly zpracovány NA ZÁKLADĚ té "předváděčky").

      Pokud by s podmínkami měly problém, tak se asi nepřihlásily. "

      Tohle si trošku pleteš. Armáda oslovila výrobce, aby jí ukázali co umí dnešní BVP.
      Potom, je oslovila ona. Zda mají zájem se přihlásit do soutěže. Kdo nebyl osloven se přihlásit nemohl! Během toho jim předala seznam požadavků.
      A teprve teď čeká na nabídky....

      "Pokud by s podmínkami měly problém, tak se asi nepřihlásily."

      Žádná firma ještě ministerstvu svoji nabídku nepodala.
      Kdyby to bylo jak to říkáš ty, asi nikdo problém nemá. Ale to je pravě ta vada, ono to tak není.Skrýt celý příspěvek

   • Karolam
    21:59 17.05.2019

    Ale no tak, je to ženská ale blbá není.

    Ale no tak, je to ženská ale blbá není.

  • Scotty
   15:46 17.05.2019

   Když jsem tak sledoval cestu Šlechtové skrze MO stále více se mi vybavovalo rčení že jeden iniciativní blbec dokáže napáchat víc škody než sto sabotérů.

   Když jsem tak sledoval cestu Šlechtové skrze MO stále více se mi vybavovalo rčení že jeden iniciativní blbec dokáže napáchat víc škody než sto sabotérů.

 • Lukas
  12:49 17.05.2019

  "brytyjska" a raczej anglosaska doktryna - czyli duże "samodzielne" drużyny to wynik pewnego konserwatyzmu i późnego wdrożenia BVP. Zobaczcie do dziś Brytyjczycy nie integrują ...Zobrazit celý příspěvek

  "brytyjska" a raczej anglosaska doktryna - czyli duże "samodzielne" drużyny to wynik pewnego konserwatyzmu i późnego wdrożenia BVP.
  Zobaczcie do dziś Brytyjczycy nie integrują ATGM w pojazdach - przez co obrona przeciwpancerna plutonu jest słabsza niż w modelu "radzieckiego".
  Anglosasi potrzebują takich drużyn gdyż prowadzą dużo operacji "asymetrycznych" - Amerykanie tego nauczyli się już w Wietnamie - że "duży pluton" może realizować samodzielnie operacje. (Patrole, zasadzki, obstawa punktów kontrolnych)

  Model "niemiecki" to tak naprawdę analogia radzieckiego. Przez całe lat 80 pluton miał 3 wozy i małe 6+3 drużyny. Kluczem zarówno w obronie jak i w natarciu jest pojazd i jego środki przeciwpancerne - nie ilość karabinów...

  Jeśli ACR ma mieć pluton z 3 wozami to 8 foteli to konieczność. Bo spieszony pluton ma i tak tylko 24 drużyny + 3 wozy.
  Dobre w tym jest fakt, że każdy wóz ma ATGM - wówczas piechota nie musi posiadać ciężkich wyrzutni.
  Pytaniem jest co z wsparciem ogniowych - jakieś moździerze 60mm? 40mm granatniki automatyczne/ rewolwerowe? działa bezodrzutowe jak Carl-Gustaf?
  Co ma być na wyposażeniu drużyny-plutonu i kompani zechanizowanej

  Dla przykładu - u nas w PL prawdopodobnie zostanie 6 foteli - czyli po spieszeniu też będzie 24 żołnierzy - ale 4 wozy.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:19 17.05.2019

   ACR chce přejít na 3+1 vozidel jak se uvádí v článku. 4x11(3+6+2) "Česká armáda nově přechází na „čtyřkovou sestavu“, s třemi BVP pro mechanizovaná družstva a s jedním BVP pro ...Zobrazit celý příspěvek

   ACR chce přejít na 3+1 vozidel jak se uvádí v článku. 4x11(3+6+2)

   "Česká armáda nově přechází na „čtyřkovou sestavu“, s třemi BVP pro mechanizovaná družstva a s jedním BVP pro velitele čety. Velitelské BVP čety nebude mít klasický výsadek ale organicky jen osádku (řidič, střelec-operátor, velitel vozidla)."Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    21:44 17.05.2019

    Jirosi
    "Volný výsadkový prostor velitelského BVP lze využit (a bude standardně využíván) pro další vojáky určené k ochraně velitelského BVP nebo pro jiné specialisty"

    Jirosi
    "Volný výsadkový prostor velitelského BVP lze využit (a bude standardně využíván) pro další vojáky určené k ochraně velitelského BVP nebo pro jiné specialisty"

    • Jirosi
     23:26 17.05.2019

     To je copy z článku výše...

     To je copy z článku výše...

  • liberal shark
   10:40 18.05.2019

   Tu koncepci převzali Sověti od německých tankových granátníků z WW2, kteří empiricky zjistili, že někdy není nutné vysazovat pěchotu z Haklů daleko od čáry dotyku, ale mohou dojet ...Zobrazit celý příspěvek

   Tu koncepci převzali Sověti od německých tankových granátníků z WW2, kteří empiricky zjistili, že někdy není nutné vysazovat pěchotu z Haklů daleko od čáry dotyku, ale mohou dojet až k nepříteli a bojovat společně na blízko. Ovšem s tím jak šel čas a rostl počet protitankových zbraní na bojišti, tak to přestalo fungovat. Dnes je asi rozumnější vyložit roj spíš dřív a zvýšit její palebnou sílu. Ostatně britští instruktoři cvičí naše vojáky taktiku už od vstupu ČR do NATO a britská pěchota patřila vždy ke špičce.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:21 18.05.2019

    Míra protitankových zbraní nehraje až tak roli. Pěchota je tam proto, aby ochránila vozidlo co udělá špinavou práci. Mechanizace je tam od toho, aby poskytla palebnou převahu. ...Zobrazit celý příspěvek

    Míra protitankových zbraní nehraje až tak roli. Pěchota je tam proto, aby ochránila vozidlo co udělá špinavou práci.
    Mechanizace je tam od toho, aby poskytla palebnou převahu.
    Koncept z pěšákem je motorizované pěchota. Ta využívá vozidla jen k přesunu, samotný boj vedou vojáci jako běžná pěchota.Skrýt celý příspěvek

 • Kichot
  10:54 17.05.2019

  Uznávám Pumu jako vrchol technologií. Je nejlepší ve všech parametrech. Ale proč tedy Rheinmetall vytvořil Lynx ???

  Uznávám Pumu jako vrchol technologií. Je nejlepší ve všech parametrech. Ale proč tedy Rheinmetall vytvořil Lynx ???

  • Jirosi
   12:41 17.05.2019

   Protože je to zbrojí firma, a chtěla mít v portfoliu výrobků nové IFV. Přece jen Marder je už za zenitem.

   Protože je to zbrojí firma, a chtěla mít v portfoliu výrobků nové IFV. Přece jen Marder je už za zenitem.

   • Kichot
    14:28 17.05.2019

    No čekal jsem lepší odpověď ;-) Ale buďme rádi , že se vybírá z toho co je. Taky jsme mohli osadit bvp 2 turrou a bylo by vymalováno... Stejně zase příjde nějaká neúroda řepky a ...Zobrazit celý příspěvek

    No čekal jsem lepší odpověď ;-) Ale buďme rádi , že se vybírá z toho co je. Taky jsme mohli osadit bvp 2 turrou a bylo by vymalováno... Stejně zase příjde nějaká neúroda řepky a nakoupí se tak polovina strojů. Jako vždySkrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:28 17.05.2019

     Z hlediska cena/výkon je jakákoli přestavba BVP2 ta nejhorší varianta.

     Z hlediska cena/výkon je jakákoli přestavba BVP2 ta nejhorší varianta.

    • PavolR
     08:56 18.05.2019

     No, len aby tento variant KSČM nakoniec nepretlačila! ;-)

     No, len aby tento variant KSČM nakoniec nepretlačila! ;-)

   • Jirosi
    16:46 17.05.2019

    Rheinmetall se podílel na vývoji PUMY, takže zkusil využít získané zkušenosti pro vývoj vlastního produktu. Ale to není nic neobvyklého, je to normální společnost jako každá jiná. ...Zobrazit celý příspěvek

    Rheinmetall se podílel na vývoji PUMY, takže zkusil využít získané zkušenosti pro vývoj vlastního produktu. Ale to není nic neobvyklého, je to normální společnost jako každá jiná. Jen vyrábí zbraně.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:25 17.05.2019

   Proč Rheinmetall vytvořil Lynx? Protože nabízí větší vnitřní prostor, u verze KF41 je značně větší a snadnou modifikovatelnost vozidla podle přání zákazníka. Další plus je snadná ...Zobrazit celý příspěvek

   Proč Rheinmetall vytvořil Lynx? Protože nabízí větší vnitřní prostor, u verze KF41 je značně větší a snadnou modifikovatelnost vozidla podle přání zákazníka. Další plus je snadná úprava vozidla do jiných verzí než BVP. Tedy vše to co Puma nenabízí, daní za to jsou značně větší rozměry vozidla.Skrýt celý příspěvek

   • Kichot
    16:52 17.05.2019

    Přesně ;-) a ještě bych dodal nižší finanční náklady. Jak sami uvedli. A tím vlastně i vysvětlili proč je Puma pro naši armádu nevhodná. Neboli se tak trochu rheimetall střelil ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesně ;-) a ještě bych dodal nižší finanční náklady. Jak sami uvedli. A tím vlastně i vysvětlili proč je Puma pro naši armádu nevhodná. Neboli se tak trochu rheimetall střelil Lynxem do vlastní nohy... :-)Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:13 17.05.2019

     Kichot: Srovnáváš leták, a zavedené vozidlo...

     Kichot: Srovnáváš leták, a zavedené vozidlo...

     • Scotty
      21:42 17.05.2019

      Jirosi
      Lynx není žádní leták ,ale reálné vozidlo od renomované zbrojovky.

      Jirosi
      Lynx není žádní leták ,ale reálné vozidlo od renomované zbrojovky.

 • petres
  10:00 17.05.2019

  Dobré by bylo, kdyby MO uveřejnilo existující seznam 16-ti "no go" (které musí být bezpodmínečně splněny) požadavků, o kterém hovoří Karla v druhé půlce tohoto ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobré by bylo, kdyby MO uveřejnilo existující seznam 16-ti "no go" (které musí být bezpodmínečně splněny) požadavků, o kterém hovoří Karla v druhé půlce tohoto rozhovoru:
  https://video.aktualne.cz/dvtv...

  Dle mého názoru by měl být uvolněn, prospělo by to větší transparentnosti.Skrýt celý příspěvek

  • kazd
   11:23 17.05.2019

   V tom rozhovoru je potvrzeno, že specifikace je až z r.2018 a chtějí to udělat na výjimku ze zákona aby to prošlo jako VŘ. Takže budoucnost tendru je v tom, jestli se jim ta ...Zobrazit celý příspěvek

   V tom rozhovoru je potvrzeno, že specifikace je až z r.2018 a chtějí to udělat na výjimku ze zákona aby to prošlo jako VŘ. Takže budoucnost tendru je v tom, jestli se jim ta výjimka podaří udělat tak, že to ohne VŘ v souladu se zákonem jen na ty 4 uchazeče a šibeniční lhůty ...a nebude to bráno jako omezení soutěže.
   Pokud jo a soud to odsouhlasí, tak to bude zajímavá cesta jak řešit akvizice, já jsem skeptický.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   10:43 18.05.2019

   U nás bohužel platí, že každá nevhodně uvolněná informace může vést ke zmaření výběrového řízení, takže je chápu, že raději mlčí.

   U nás bohužel platí, že každá nevhodně uvolněná informace může vést ke zmaření výběrového řízení, takže je chápu, že raději mlčí.

 • Jura99
  08:22 17.05.2019

  Netvrdil bych, že by AČR v minulosti deklarovala, že Puma splňuje všechny její požadavky. To by ji mohla vyhlásit vítězem už dávno. Nevidím tam ani žádný soudně vymahatelný závazek ...Zobrazit celý příspěvek

  Netvrdil bych, že by AČR v minulosti deklarovala, že Puma splňuje všechny její požadavky. To by ji mohla vyhlásit vítězem už dávno. Nevidím tam ani žádný soudně vymahatelný závazek či příslib AČR ve smyslu, že šanci na vítězství v tendru má vozidlo už jen proto, že se o něm dva roky mluvilo a účastnilo se zkušebních dnů. Na druhou stranu by se nemělo popírat, že celé dva roky nebyly řečeny podmínky, které zjevně vyřazují nejméně Pumu a že to překvapilo asi skoro každého. Ty podmínky se buď za ty dva roky teprve formovaly, pak se to dá pochopit, nebo byly jasné už dávno, ale nikdo je neřekl, pak je to trochu nemorální, tahat výrobce za fusekli, v obchodě ale běžné chování.Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  23:50 16.05.2019

  Shrnutí pro ty co stále nechápou - v r. 17 MO veřejně ohlásilo splnění požadavků u všech 4 - v r. 18 MO změnilo požadavky - změnit požadavky má AČR/MO právo. Pokud nechtějí ...Zobrazit celý příspěvek

  Shrnutí pro ty co stále nechápou
  - v r. 17 MO veřejně ohlásilo splnění požadavků u všech 4
  - v r. 18 MO změnilo požadavky
  - změnit požadavky má AČR/MO právo. Pokud nechtějí dopadnout jako Parkanová, měli by mít situaci kdy hodili výsledky VTU (první požadavky) do koše, ošetřenu jiným odborným podkladem, nikoli jen názorem projektového týmu (zatím to nevypadá). Po volbách může být na MO někdo jiný a hned se toho chytne.
  - tendr je prezentován jako VŘ. Není to dokoupení zavedené techniky AČR, není to vláda-vláda, nepřidáváme se k nákupu jiné země atd..Takže pokud se změní požadavky jede se odznova. Nemůžu vzít jen ty 4 omezit je novýma podmínkama, dát jim 2 měsíce atd...
  - Pokud to němci zažaluji a tvrdě po tom půjdou (jak zatím deklarují) tak soud vyhrajíSkrýt celý příspěvek

  • semtam
   02:04 17.05.2019

   kazd Myslím, že se vám pletou pojmy s dojmy. V roce 2017 proběhl jen a pouze průzkum trhem s testem BVP na Libavé. Což byli víceméně průmyslové dny. Tím pádem žádný tendr se v té ...Zobrazit celý příspěvek

   kazd

   Myslím, že se vám pletou pojmy s dojmy.
   V roce 2017 proběhl jen a pouze průzkum trhem s testem BVP na Libavé. Což byli víceméně průmyslové dny.
   Tím pádem žádný tendr se v té době nekonal a proto také nebyli plně specifikovány požadavky na nové BVP pro AČR.
   Ona věta, že všichni uchazeči splnili požadavky lze si vyložit tak, že jejich BVP se zúčastnili akce na Libavé.
   Dále MO ohlásilo, že do připravovaného tendru osloví právě ony 4 firmy, které se účastnili akce na Libavé.
   V roce 2018 bylo rozhodnuto o konfiguraci 3+8 a osádkové věži.
   V březnu tohoto roku MO vyhlásilo tendr a oslovilo 4 již předem vybrané výrobce BVP a seznámilo je s podmínky v účasti v tendru. Čas pro přihlášku do soutěže můžou firmy zaslat do května tohoto roku.
   V řádném termínu podali přihlášku všichni výrobci BVP...

   Řešíš věci, které se nestali. Výběrové řízení započalo v březnu 2019. To, že AČR a MO se před vyhlášením tendru oťukávali s výrobci BVP a BVP jako takovými, není VŘ, ale jen a pouze průzkum trhu.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    08:10 17.05.2019

    Takže znova: Mo si vybralo koho osloví, dalo termíny a požadavky! MO samo si vybralo k oslovení výrobce co nemají techniku co zvládne požadované parametry. A o tom, že by stihli ...Zobrazit celý příspěvek

    Takže znova:
    Mo si vybralo koho osloví, dalo termíny a požadavky!
    MO samo si vybralo k oslovení výrobce co nemají techniku co zvládne požadované parametry. A o tom, že by stihli vyvinou v daném čase novou verzi.... Tomu snad ani ty nevěříš.

    Vývoj všech BVP v tendru trval přes 10.let. Z toho plyne jakou kvalitu můžeme očekávat z danými termíny.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     08:27 17.05.2019

     Jirosi. Cena tendru je cca 50 miliard kč, pokud jsem to dobře přepočítal jedná se o cca 2,2 miliardy dolarů. Tohle je už slušný balík jak pro nás tak pro potenciálního výrobce. ...Zobrazit celý příspěvek

     Jirosi. Cena tendru je cca 50 miliard kč, pokud jsem to dobře přepočítal jedná se o cca 2,2 miliardy dolarů. Tohle je už slušný balík jak pro nás tak pro potenciálního výrobce. Takže ať se firmy hezky snaží a předvedou co dokážou.
     Základ mají. Vše je jen na nich jak to dokážou upravit. Že to nemusí být levné. Ano možná, ale já pořád nechápu proč by mělo zrovna MO ustupovat od svých požadavků a pořizovat třebas levnější stroj, ale který nám nebude vyhovovat?
     Není přece správné chtít po výrobcích aby se přizpůsobili oni nám?
     My platíme, my určujeme pravidla.
     Proč by jsme se měli neustále my přizpůsobovat a brát od výrobců jen to co už mají v nabídce a nechtít po nich něco víc, když už za to budeme dávat děsný balík?
     vy taky když budete vybírat auto za 10 mega ho nebude brát v základní výbavě, nebo ve výbavě určené pro někoho jiného a pořídíte si ho podle svých požadavků a je na výrobci aby se o to postaral.
     Nechápu co se tady MO a GŠ neustále vyčítá? Že nechtějí Pumu, která je ovšem nabízena v konfiguraci pro německou armádu? K čemu by nám byla? Ať nám jí přizpůsobí a uvidíme. Za 2,2 miliardy dolarů by toho měli být schopni ne?Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      09:10 17.05.2019

      Klimesov tady jde o to že se tady v argumentaci ohání nějakým britským vzorem pak že je to jen inspirace atd. ve skutečnosti nikdo neví jak má naše armáda vypadat a jestli máme ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov tady jde o to že se tady v argumentaci ohání nějakým britským vzorem pak že je to jen inspirace atd. ve skutečnosti nikdo neví jak má naše armáda vypadat a jestli máme nějaké specifické požadavky tak musíme počítat s tím že si budem muset ušít obrněnce na míru tak jako UK nebo Němci, jestliže však deklarujem že chceme prověřené a zavedené BVP předpokládám že AČR zvláštní specifické požadavky nemá a hle najednou tady máme specku uvařenou na vodě rozumněj nikdo se jí nepokusil ani vysvětlit natož obhájit, která v podstatě všechny zavedené BVP vyřazuje a to je prostě jak u debílků na dvorečku...Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      09:14 17.05.2019

      A ještě vrchol všeho je požadovat něco nad oproti standardu a dát na to dva měsíce výsledek se bude rovnat času který na to je to znamená rychle něco překuchat a někam vrazit další ...Zobrazit celý příspěvek

      A ještě vrchol všeho je požadovat něco nad oproti standardu a dát na to dva měsíce výsledek se bude rovnat času který na to je to znamená rychle něco překuchat a někam vrazit další dvě sedačky....
      Poláci taky měli specifický požadavek na plavání a taky si nepozvali PSM s pumou a pak jim neoznámily že do dvou měsíců musí plavat jinak sorrySkrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:40 17.05.2019

      Jara. To že já osobně nevím, jak má vypadat struktura AČR, neznamená že žádná není. Navíc ani tady nechápu kde je problém. Jak článek tak i některé příspěvky tady vysvětlují co to ...Zobrazit celý příspěvek

      Jara. To že já osobně nevím, jak má vypadat struktura AČR, neznamená že žádná není. Navíc ani tady nechápu kde je problém. Jak článek tak i některé příspěvky tady vysvětlují co to znamená inspirovat se britským modelem. Inspirovat se neznamená automaticky okopírovat. To že si tuto strukturu přizpůsobujeme obrazu svému je zcela pochopitelné. AČR má jinačí finanční, logistické, provozní zázemí atd. Musí se přizpůsobit jinačím geografickým, i operačním, taktickým či strategickým problémům. Jednoduše naši strukturu ovlivňují jiné věci než v jiných armádách.
      To že valná většina informací, které ovlivňují výběr, nejsou běžně k dostání je taky správně. Jedná se o citlivé informace, které podléhají utajení.
      To že AČR požaduje prověřený stroj je taky normální, a nijak to nepopírá stav že ho budou chtít přizpůsobit k obrazu svému. Nejedná se o stavbu zcela nového stroje, ale o přizpůsobení již vyvinuté techniky.
      Osobně víte na co daly konkrétně dali lhůtu dva měsíce? Na návrh? Na výrobu finálního produktu? Opět neznáme plnou komunikaci mezi MO a výrobci, takže z čeho soudíme, že to je špatně?
      A to že Poláci šli při výběru jinak jako znamená co? To se máme podle nich opičit nebo jak to mám chápat.
      Poláci si řeší svojí armádu a my zase svojí. Poláci si jí řeší svou cestou a my zase svojí cestou. Proč by ta polská cesta měla být lepší než naše?
      Hledáte problémy tam kde opravdu nejsou.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     09:31 17.05.2019

     Nelze dát K.O. podmínky a zároveň oslovit výrobce co je neplní, pokud mu nedávám čas je splnit. Pokud si zvolím podmínky K.O. měl bych je být schopen obhájit. A to je další část, ...Zobrazit celý příspěvek

     Nelze dát K.O. podmínky a zároveň oslovit výrobce co je neplní, pokud mu nedávám čas je splnit.
     Pokud si zvolím podmínky K.O. měl bych je být schopen obhájit. A to je další část, kde to vázne.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:48 17.05.2019

      Znova. Napíšu to i vám. Vy snad dopodrobna znáte komunikace mezi MO a jednotlivými výrobci? Jak víte, že PSM je nebude schopné splnit? Nebo BAE nebo jiný výrobce? Šmankote nesnažte ...Zobrazit celý příspěvek

      Znova. Napíšu to i vám. Vy snad dopodrobna znáte komunikace mezi MO a jednotlivými výrobci? Jak víte, že PSM je nebude schopné splnit? Nebo BAE nebo jiný výrobce? Šmankote nesnažte se mermomoci na základě částečných informací dělat z lidí na MO blbce a z výrobců potenciální oběti.
      My platíme. My rozhodujem.
      A to že byl osloven PSM s Pumou. No tak asi MO nějakým způsobem ten stroj zaujal, vždyť je to normální. Puma je vynikající stroj, tak proč se nepokusit dojednat úpravu takového stroje pro potřeby AČR? Na tom přece není nic špatného. Právě naopak z mého pohledu je to správný postup. MO se snaží získat to nejlepší pro AČR, ale tak aby to vyhovovalo našim požadavkům.
      Kde je teda ten problém?Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:13 17.05.2019

      Zajímalo by mně z které vojenské zakázky vycházíte vy. Kde se vozidla předělávali, hotový výrobek byl v řádu měsíců... Tedy dle "MO" zadání.

      Zajímalo by mně z které vojenské zakázky vycházíte vy. Kde se vozidla předělávali, hotový výrobek byl v řádu měsíců... Tedy dle "MO" zadání.

     • Klimesov
      13:34 17.05.2019

      Jirosi.: Proboha, proč bych měl já z něčeho vycházet? Tohle je problém firem, které se do tendru přihlásili. Ne můj. A o jakých měsících mluvíte? 2 měsíce měli výrobci na to aby se ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi.: Proboha, proč bych měl já z něčeho vycházet?
      Tohle je problém firem, které se do tendru přihlásili. Ne můj.
      A o jakých měsících mluvíte? 2 měsíce měli výrobci na to aby se do výběrového řízení oficiálně přihlásili. A ne aby předvedli finální produkt.
      27.3.2019 byly výrobcům předloženy stanovené podmínky, které má stroj splňovat.
      Výrobci měli do začátku května podat oficiálí přihlášku do soutěže.
      Podle všeho tenhle termín stihli všichni oslovení výrobci, takže se může začít.
      A jelikož neznáme komunikaci mezi MO a výrobci z let 2017 - květen. 2019 není nikde vyloučeno, že nebyly o některých parametrech informováni s dostatečný předstihem.
      Každopádně jak to vypadá oficiální soutěž začala na začátku května letošního roku. A jak dlouho bude soutěž trvat bude vycházet z dalších setkání mezi MO, zástupci výrobců a schopnosti výrobců splnit naše požadavky. A jelikož PSM podalo oficiální přihlášku taky, tak asi se necítí že jsou zrovna bez šance.
      My jsme žádného výrobce do soutěže nenutili. Nutíme je jen aby jejich výrobek splňoval naše požadavky.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:36 17.05.2019

      "Armáda chce pořídit až 210 pásových obrněnců v sedmi modifikacích za zhruba 53 miliard korun. Přezbrojeno jimi má být především 7. brigádní úkolové uskupení. Nové obrněnce by měla ...Zobrazit celý příspěvek

      "Armáda chce pořídit až 210 pásových obrněnců v sedmi modifikacích za zhruba 53 miliard korun. Přezbrojeno jimi má být především 7. brigádní úkolové uskupení. Nové obrněnce by měla česká armáda postupně dostat v letech 2020 až 2025"

      Dnes je květen 2019. Do roku 2020 zbývá 7 měsíců.
      -Podat nabídku
      -Dovyvinout vozidlo
      -Předvést vozidlo
      -Zapracovat připomínky
      -Projít armádními zkouškami
      -Vyhrát tendr
      -Zahájit výrobu linky
      -Zprovoznit linku, alespoň na minimální produkci...

      A když budu budu velkorysí na vše mají až "19" měsíců.
      Zahraniční armády jen armádní testy dělají roky, u nás se to zase bude dělat až v ostrém provozu. My jsme totiž bohatá země a můžeme si to dovolit.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      10:45 18.05.2019

      A můžete nějako doložit, že k něčemu takovému skutečně došlo ?

      A můžete nějako doložit, že k něčemu takovému skutečně došlo ?

  • Klimesov
   07:16 17.05.2019

   Asi tak jak to shrnul semtam. V roce 2017 nedošlo k testování finálních produktů, ty budou vypadat opravdu jinak. Z velkou pravděpodobností došlo pouze k testování mechanických a ...Zobrazit celý příspěvek

   Asi tak jak to shrnul semtam.
   V roce 2017 nedošlo k testování finálních produktů, ty budou vypadat opravdu jinak.
   Z velkou pravděpodobností došlo pouze k testování mechanických a provozních schopnosti.
   Berte to tak, že AČR je Puma v konfiguraci pro Němce k ničemu, stejně tak CV-90 v konfiguraci pro Švédy taky k ničemu atd.
   Nové BVP vznikne na bázi daných strojů, a je na výrobcích aby se přizpůsobili našim požadavkům. Ne naopak.
   Finální produkty nám teprve budou předvedeny.Skrýt celý příspěvek

 • drohh
  22:22 16.05.2019

  Ahoj, v článku jsem našel sám pár slabších míst, jiní je tady už zmiňovali. Ale psát o něčem tak koplexním nebude jednoduché, takže bych nebyl tak tvrdý na autora. Jinak by mě ...Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj,
  v článku jsem našel sám pár slabších míst, jiní je tady už zmiňovali. Ale psát o něčem tak koplexním nebude jednoduché, takže bych nebyl tak tvrdý na autora.

  Jinak by mě zajímalo, jak je to s Pumou. Dost se píše o problematických nákladech na koupi a provoz, Rase zmiňoval,že brity nakones vyšel ASCOD dráž aspoň na pořízení. Mě osobně přišla Pumou jako typický přestřelený projekt, ale můžu se mýlit.
  Dovedl by k tomu někdo dát lepší info?

  P.S. Agitku a hate si můžou někteří vypsat jinde, mě zajímá rozumný technický komentář :)

  P.P.S. Pro admina-myslím, že v takovýchto rozsáhlých diskuzích by byla příjemné kdyby se zobrazovaly pouze komentáře a odpovědi k nim až po rozkliknutí. Celé by to pak bylo mnohem přehlednější.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   22:54 16.05.2019

   drohh Srovnání Ajaxe a Pumy je taková typická rasovina :), Ajax není BVP! Ajax je průzkumné vozidlo a tím pádem jsou jeho úkoly jiné než v případě PUMY, navíc Ajax disponuje celou ...Zobrazit celý příspěvek

   drohh

   Srovnání Ajaxe a Pumy je taková typická rasovina :), Ajax není BVP! Ajax je průzkumné vozidlo a tím pádem jsou jeho úkoly jiné než v případě PUMY, navíc Ajax disponuje celou řadou senzorů aby mohl provádět činnost co je po něm požadována a to průzkum ISTAR, dále získávat zpravodajské informace, sledovat a zjišťovat cíle, apod.
   Ajax navíc disponuje 40mm kanonem s teleskopickou municí.
   Což to vše dává vědět, že toto vozidlo nebude levné.

   Ajax tedy není BVP a proto srovnání PUMY a Ajaxu je mimo mísu.

   Jinak žádné novinky ohledně provozu PUMY v Německu neznám a nepředpokládám, že by se změnila cena a náročnost provozu.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    14:51 17.05.2019

    Vsak nikde netvrdim ze je. Autor clanku se ohani britskou cestou, coz je program AJAX. Rovnez GDELS se ve svych propagacnich clancich odvolava na Ajax. Myslim tedy ze pro predstavu ...Zobrazit celý příspěvek

    Vsak nikde netvrdim ze je. Autor clanku se ohani britskou cestou, coz je program AJAX. Rovnez GDELS se ve svych propagacnich clancich odvolava na Ajax. Myslim tedy ze pro predstavu se srovnani hodi. GDLS nabizi australii vozidlo Ares s vezi a podobnych prikladu je vicSkrýt celý příspěvek

    • semtam
     19:25 17.05.2019

     Rase

     My vybíráme BVP nikoliv průzkumná vozidla či letadlové lodě (obojí je britská cesta), co a jak si máme pod tímto pojmem představit už tu zaznělo.

     Rase

     My vybíráme BVP nikoliv průzkumná vozidla či letadlové lodě (obojí je britská cesta), co a jak si máme pod tímto pojmem představit už tu zaznělo.

  • Jan Grohmann
   09:42 17.05.2019

   Tak děkuji za vlídná slova a rady. Když tak příště na e-mail. Děkuji.

   Tak děkuji za vlídná slova a rady. Když tak příště na e-mail. Děkuji.

 • Scotty
  22:11 16.05.2019

  Člověk který má k výběru BVP zřejmě nejblíž z nás s článkem zjevně souhlasí.
  https://twitter.com/IvoZelinka...

  Člověk který má k výběru BVP zřejmě nejblíž z nás s článkem zjevně souhlasí.
  https://twitter.com/IvoZelinka...

  • semtam
   22:28 16.05.2019

   Scotty Nechci být nějak negativní, ale Ivo Zelinka je nyní něco mezi politikem a vojákem. Navíc je to výsadkář co má nyní na starosti výstavbu výsadkového pluku, tak jako odborník ...Zobrazit celý příspěvek

   Scotty

   Nechci být nějak negativní, ale Ivo Zelinka je nyní něco mezi politikem a vojákem. Navíc je to výsadkář co má nyní na starosti výstavbu výsadkového pluku, tak jako odborník na mechanizované vojsko moc není.

   Abych nebyl špatně pochopen, s požadavky AČR na nové BVP souhlasím a nepovažuji je za něco vadného či ojedinělého, jak tu někteří zmateně vykřikují.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    09:44 17.05.2019

    Nevím na základě čeho soudíte že je pplk.Zelinka něco mezi plitikem a vojákem, ale podstaté je že jako asistent NGŠ má o výběru BVP jistě informace z první ruky.

    Nevím na základě čeho soudíte že je pplk.Zelinka něco mezi plitikem a vojákem, ale podstaté je že jako asistent NGŠ má o výběru BVP jistě informace z první ruky.

    • semtam
     19:28 17.05.2019

     Scotty

     Třeba na základě jeho tweetů. AČR má být apolitická. Komentovat či dávat názory třeba na vyloučení Klause ml. z ODS opravdu není v režii AČR....

     Scotty

     Třeba na základě jeho tweetů. AČR má být apolitická. Komentovat či dávat názory třeba na vyloučení Klause ml. z ODS opravdu není v režii AČR....

     • Scotty
      21:49 17.05.2019

      semtam Vojákům ovšem není zapovězeno projevit svůj občanský postoj, jen nesmí agitovat pro jakoukoli politickou stranu nebo do ní vstupovat. Navíc musím říct že s občanským ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Vojákům ovšem není zapovězeno projevit svůj občanský postoj, jen nesmí agitovat pro jakoukoli politickou stranu nebo do ní vstupovat. Navíc musím říct že s občanským postojem pana Zelinky vesměs souhlasím.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:28 17.05.2019

      semtam Tohle bylo již probíráno v případě konfliktu gen.Řehky a pana Zaorálka kde velení armády došlo k závěru že projevení občanského postoje není v konfliktu se službou v AČR. ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Tohle bylo již probíráno v případě konfliktu gen.Řehky a pana Zaorálka kde velení armády došlo k závěru že projevení občanského postoje není v konfliktu se službou v AČR. Chápu že se vám názory pana Zelinky nezamlouvají, ale to nijak nesnižuje jeho vojenskou profesionalitu.
      Já osobně považuji důstojníky jako gen. Řehka nebo pplk.Zelinka za světlou budoucnost naší armády a doufám že to v armádě dotáhnou co nejdál.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      06:16 18.05.2019

      Scotty Nechápete. Ivo Zelinka si Twitter založil hlavně z důvodů politických. Sám to na twitteru přiznává. Tak nevím proč máte problém s tvrzením, že Ivo Zelinka je již napůl ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Nechápete. Ivo Zelinka si Twitter založil hlavně z důvodů politických. Sám to na twitteru přiznává. Tak nevím proč máte problém s tvrzením, že Ivo Zelinka je již napůl voják a napůl politik. To dokonce je přirozeně na těchto vrcholných pozicích dosti provázané a ne jen pouze s politikou.
      Samozřejmě voják AČR by měl do politiky zasahovat minimálně protože AČR má být apolitická.

      Za další, Ivo Zelinka je s výběrem BVP tak trochu stranou. Je to jiný obor a není to tajemstvím.
      A opět, nijak jeho názor nerozporuju, souhlasím s ním, ale vím, že zrovna odborník na tuto problematiku není z logických důvodů...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:24 18.05.2019

      Nevím o tom že by pplk.Zelinka na Twitteru psal že by chtěl aktivně zasahovat do politiky nebo tam podporoval jakoukoli politickou stranu. To má navíc jako aktivní příslušník AČR ...Zobrazit celý příspěvek

      Nevím o tom že by pplk.Zelinka na Twitteru psal že by chtěl aktivně zasahovat do politiky nebo tam podporoval jakoukoli politickou stranu. To má navíc jako aktivní příslušník AČR zakázané.
      Jek jsem psal carramba66 netvrdím že je odborníkem na mechanizované vojsko, ale ve své pozici se dostane k informacím jako nikdo z nás.

      P.S.
      Schválně jsem si našel co Ivo Zelinka psal o VKml:
      Nad článkem o to že bude ODS řešit jeho výroky nepsal "Tak to přeji @ODScz pevné nervy... "
      Nic dalšího o něm nikdy nenapsal.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:48 18.05.2019

    Každý vyšší velitel je zároveň tak trochu politikem. Na tom není nic divného ani nepatřičného.

    Každý vyšší velitel je zároveň tak trochu politikem. Na tom není nic divného ani nepatřičného.

  • Jiří Vojáček
   12:53 17.05.2019

   Pan podplukovník o sobě několikrát prohlásil, že není odborníkem na obrněnou techniku. Já bych s ním souhlasil.

   Pan podplukovník o sobě několikrát prohlásil, že není odborníkem na obrněnou techniku. Já bych s ním souhlasil.

   • Scotty
    15:33 17.05.2019

    Já někde píšu že je odborníkem na BVP? Ne, ale vzhledem k jeho funkci má přístup k informacím jako nikdo z nás.

    Já někde píšu že je odborníkem na BVP? Ne, ale vzhledem k jeho funkci má přístup k informacím jako nikdo z nás.

 • ARES
  18:44 16.05.2019

  Scotty, Gibon, Semtam Výběrové řízení jistě proběhlo přesně v souladu s předpisy. V tomto směru jistě nelze nic namítat. Ale výsledek výběru jen prokazuje v plné nahotě ...Zobrazit celý příspěvek

  Scotty, Gibon, Semtam

  Výběrové řízení jistě proběhlo přesně v souladu s předpisy. V tomto směru jistě nelze nic namítat.

  Ale výsledek výběru jen prokazuje v plné nahotě personální nouzi MO o zkušené ekonomické a technické odborníky v oboru vojenských technologií. Pak se nedivme, jak dopadají výběrová řízení a s ní bojová připravenost AČR.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:51 16.05.2019

   Výběr nového BVP má na starosti skupina ve které jsou jak vojáci tak úředníci ministerstva.

   Výběr nového BVP má na starosti skupina ve které jsou jak vojáci tak úředníci ministerstva.

  • semtam
   18:59 16.05.2019

   ARES Ohledně profesionální nouze jsem vám již popsal jeden z problémů. Kdokoliv zkušený a dlouho pohybující se v oboru má zákonitě nějaký škraloup či nějaké vazby a kauza může být ...Zobrazit celý příspěvek

   ARES

   Ohledně profesionální nouze jsem vám již popsal jeden z problémů. Kdokoliv zkušený a dlouho pohybující se v oboru má zákonitě nějaký škraloup či nějaké vazby a kauza může být na stole, ať je pravda jakákoliv. Výsledek je ovšem stejný: paralýza. Navíc stále se bavíme "jen" o úřední funkci...

   Vaše poznámka ohledně zpackaných výběrek leží paradoxně na bedrech těch "zkušených" a pokud by ti co podělali něco v minulosti či byli zapleteni do korupční kauzy, tak to nebude zrovna taky ideální.Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  16:53 16.05.2019
  • semtam
   17:47 16.05.2019

   Argonaut.CZ

   Sice dobrý článek, ale ten se tu již objevil (na AN) několikrát. Sice ne v této diskuzi, protože je to mimo téma. O vrtulnících jsou zde žhavější diskuze.

   Argonaut.CZ

   Sice dobrý článek, ale ten se tu již objevil (na AN) několikrát. Sice ne v této diskuzi, protože je to mimo téma. O vrtulnících jsou zde žhavější diskuze.

   • kazd
    17:57 16.05.2019

    to je další díl

    to je další díl

  • Scotty
   18:43 16.05.2019

   Tak článek je o tom že Šedivý loboval za vrtulníky Bell. To je šok, o tom se ví už alespoň čtyři roky. Všechno ostatní jsou jen spekulace pana autora.

   Tak článek je o tom že Šedivý loboval za vrtulníky Bell. To je šok, o tom se ví už alespoň čtyři roky. Všechno ostatní jsou jen spekulace pana autora.

 • Argonaut.CZ
  16:47 16.05.2019

  z mého pohledu MO neumí vypsat žádné výběrové řízení. Mě to přijde jako banda amatérů, a nebo jsou již tak pod vlivem mocenských skupin, že to vyjde nakonec nastejno. Jediné, co se ...Zobrazit celý příspěvek

  z mého pohledu MO neumí vypsat žádné výběrové řízení. Mě to přijde jako banda amatérů, a nebo jsou již tak pod vlivem mocenských skupin, že to vyjde nakonec nastejno. Jediné, co se nějak povedlo, jsou Gripeny, které bylo ale lepší koupit. Další perla (všeho)schopnosti jsou připravované vrtulníky.

  Pokud se tu má odehrát zakázka za desítky miliard daňového poplatníka, tak by to mělo být čisté a jasné jako lilie. Zejména požadavky by měly být jasné a zdůvodněné. Mělo by být jasné, co z toho bude mít i český průmysl, atd...

  Osobně si myslím, že to směřuje k dalšímu zrušení.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2