Armáda ČR hledá nové BVP: Velikost výsadku

Armáda ČR hledá nové BVP: Velikost výsadku
Čtveřice kandidátů na nové BVP Armády ČR / GDELS, Rheinmetall, PSM, BAE Systems; koláž Armádní noviny (Zvětšit)

Jedním z nepřekročitelných požadavků při výběru nových bojových vozidel pěchoty (BVP) pro Armádu ČR je nutnost převážet osmičlenný výsadek. Tento požadavek některá z nabízených BVP neplní, resp. plní jen s obtížemi. Proč Armáda ČR potřebuje osmičlenný výsadek si pokusíme objasnit v následujícím článku.

Armáda ČR a britská pěchotní škola

Pro vysvětlení požadavku na osmičlenný výsadek je nutné pochopit základní filozofii organizace a fungování Armády ČR. Česká armáda od 90. let následuje tzv. „britskou pěchotní školu“, u které těžiště bojové činnosti leží na vojácích a pozemní technika je brána jako podpora vojáků a prostředek pro řešení situací, které nezvládne pěchota.

Například v německém Bundeswehru je tomu přesně naopak. Těžiště leží na obrněné technice a vojáci jsou v německé armádě chápáni jako doplněk obrněné techniky. Mimo jiné proto má německé BVP Puma bezosádkovou věž (důraz na techniku) a britská bojová vozidla Ajax a modernizované BVP Warrior osádkovou věž (důraz na úzkou součinnost s vojáky).

V současné mechanizované četě Armády ČR se nachází tři BVP-2 a 29 osob (s postupným rozšiřováním na 31 o ISR specialisty). Tato struktura z hlediska vozidel prakticky stále ctí sovětskou doktrínu z dob Studené války.

Mechanizovaná četa

 • velitel čety (nejde o pevnou pozici);
 • zástupce velitele (nejde o pevnou pozici);
 • nově specialisté pro vedení průzkumu, sledování a zpravodajství (ISR) 2x;

mechanizované družstvo (3 × 9 osob)

 • velitel družstva;
 • střelec-operátor;
 • starší řidič;
 • velitel roje (roj);
 • starší střelec 2x (roj);
 • střelec (roj);
 • pancéřovník (roj);
 • pomocník pancéřovníka (roj);

Tento počet přesahuje kapacitní možnosti trojice BVP-2, nikoliv však kolových BVP (KBVP) Pandur II. Jak se to řeší a proč tomu tak je, si napíšeme dále. Stejně tak si popíšeme chystaný přechod mechanizovaných jednotek Armády ČR na „čtyřkovou“ sestavu.


Bojové střelby BVP-2 a výsadek roje

Sovětské BVP-2 vs. nároky na moderní boj

Současná Armáda ČR provozuje dva typy BVP ‒ kolové BVP (KBVP) Pandur II a pásové BVP-2. Obě vozidla se liší jak svým konstrukčním uspořádání tak způsobem nasazení a použití. Vojáci v KBVP bojují spíše jako motorizovaná pěchota (Pandur II podporuje vojáky „na dálku“), v BVP-2 jako mechanizovaná pěchota (BVP-2 podporuje vojáky „na blízko“).

BVP-2 kromě tříčlenné posádky pojme šestičlenný výsadek, resp. sedmičlenný výsadek, protože v BVP-2 je ještě jedno nouzové místo (původně pro chemika) za řidičem.

Sovětské BVP-2 vzniklo v 70. letech pro účely masivního sražení mechanizovaných jednotek ve střední a západní Evropě, v prostoru s velkým počtem vodních toků a v prostoru zamořeným zbraněmi hromadného ničení (jaderné, chemické, biologické zbraně). Úkolem BVP-2 bylo společně s tanky, po dělostřelecké a raketometné přípravě, ztečí prorazit frontovou linii a vysadit vojáky, kteří by rozšířili průlom a zničili zbytky odporu.

BVP-2 má proto mohutnou výzbroj, schopnost překonávat vodní toky, skvělou taktickou mobilitu, schopnost součinnosti s tanky, avšak to vše na úkor vnitřního prostoru a nízké ochrany posádky. Jednoduše schopnosti BVP-2 s jeho mohutnou výzbrojí byly důležitější, než bojové schopnosti výsadku.

Armáda ČR ale v 90. letech začala přecházet od sovětské doktríny k britskému chápání role vojáka na bojišti ‒ voják je v centru pozornosti a vše se točí kolem něj.

Mechanizovaná pěchota české armády tak neustále získává nové povinnosti a schopnosti, ať už jde o rozšiřování důležitosti odstřelovačů, zavádění dvoučlenných ISR týmů, případně začleňování dalších „externích“ specialistů (psovodi, pyrotechnici, zdravotníci, chemici, letečtí nebo dělostřelečtí návodčí, obsluha dronů, atd.) do mechanizovaných čet.

Nejde však jen o rostoucí počet lidí v četě, ale také o rostoucí množství vezeného materiálu (výstroj, výzbroj, zbraně, senzory, drony, atd.) – v BVP-2 se původně nevozil osobní materiál vojáků, protože na něj nebylo místo a hlavně podle tehdejší sovětské doktríny to nebylo potřeba. Vojáci bojovali jen kousek od mateřského BVP-2, provedli útok a pak se s BVP-2 přesunuli na shromaždiště, kde čekala vozidla týlového zabezpečení.  

Mechanizovaná pěchota Armády ČR ale musí být na bojišti 21. století univerzálnější a plnit mnohem širší a komplexnější úkoly, než tomu bylo během Studené války, kdy úkolem BVP a mechanizované pěchoty byla zteč na frontovou linii nepřítele.  


Výcvik pěchoty s KBVP Pandur II před nasazením v Litvě

Velikost roje v Pandur II a BVP-2

V ČR sloužící KBVP Pandur II s bojovým modulem RCWS-30 pojme sedmičlenný výsadek, Pandur II ve verzi obrněný transportér dokonce 11 osob. Také Pandur II má jedno místo „u chemika“, takže Pandur II s RCWS-30 pojme až 11 osob.

Problém s místem „u chemika“ u KBVP Pandur II i BVP-2 je však podobný. Na toto místo se lze dostat jen horním poklopem, takže o nějakém nastupování nebo vystupování v bojové situaci nemůže být řeč. Místo „u chemika“ má u BVP-2 periskopy, u Panduru II na této pozici periskopy nejsou, ale lze si tam připojit obraz od střelce-operátora nebo použít notebook napojený na systém řízení boje vozidla.

Současné BVP-2 tedy fungují v konfiguraci 3+6+1, což je však hraniční kapacita. Trojice BVP-2 tedy přepraví 27 osob, nouzově 30 osob. Kde je však chybějící jedno místo, resp. dvě místa pro velitele čety a zástupce velitele čety?

Odpověď je jednoduchá – nikde anebo se jeden voják z čety přesune „k chemikovi“, na tatru, do kuchyně, atd. Avšak v 99 % případů se to neřeší, protože na výcvicích nejsou skoro nikdy plná organická družstva, takže se tam vojáci nějak naskládají…

Bojové možnosti čety, stejně jako počet vojáků v ní nebo materiální vybavenost, tedy neustále rostou. Kam ale s dalšími vojáky? Možnosti jsou v podstatě tři:

 1. Další specialisté mohou být v doprovodných vozidlech, které ale musí mít stejnou průchodivost, jako organická vozidla čety. To znamená v případě pásových BVP dokoupit například pásové obrněné transportéry (případně jiné speciální verze) na stejném podvozku, což je samozřejmě patřičně drahé a nepříliš flexibilní;
 2. Další možností je odklon od „britské školy“, vyřadit specialisty a přejít na německou školu ‒  bojové schopnosti mechanizované pěchoty budou stát a padat s palebnou silou BVP;
 3. Třetí variantu, kterou propaguje Armáda ČR, je mít pásové BVP s osmi místy pro výsadek.

Osm míst pro výsadek umožní zachovat „britskou cestu“ a přinese větší flexibilitu ve skladbě, tedy v bojových možnostech čety. Větší počet míst umožní začlenění dalších specialistů, ať už jde o operátory sebevražedných dronů (kamikaze drony), specialistů na elektronický boj nebo jiných, výše uvedených odborností.

Více míst se hodí i v naprosto běžné situaci, kdy je jedno vozidlo zničeno a nedobrovolně sesednuvší vojáci se musí evakuovat zbývajícími BVP. Ostatně z tohoto důvodu nejnovější izraelské tanky Merkava Mk4 v zadním nákladovém prostoru přepraví až osmičlenný výsadek, trojici nosítek s raněnými nebo další zásobu munice.


Výcvik britské armády s BVP Warrior a tanky Challenger 2; ilustrační video

Změna organizace a čtyřková soustava

Armáda ČR se připravuje na změnu podoby a organizace jednotek i jednotlivých vojáků. Jedním z opatření je odklon od sovětské školy s třemi BVP na četu a s třemi četami na rotu ‒ sovětská armáda nebo Československá lidová armáda (ČSLA) tak měla deset BVP (včetně jednoho velitelského BVP) na rotu. 

Česká armáda nově přechází na „čtyřkovou sestavu“, s třemi BVP pro mechanizovaná družstva a s jedním BVP pro velitele čety. Velitelské BVP čety nebude mít klasický výsadek ale organicky jen osádku (řidič, střelec-operátor, velitel vozidla). Upozorněme, že velitel čety a zástupce velitele čety není pevně daná pozice, takže velitel čety může a nemusí být zároveň velitelem vozidla.

Volný výsadkový prostor velitelského BVP lze využit (a bude standardně využíván) pro další vojáky určené k ochraně velitelského BVP nebo pro jiné specialisty, kteří se ad hoc připojí pro plnění konkrétního úkolu. Volný prostor se samozřejmě také uplatní při evakuaci vojáků z bojiště.

Přitom opět nesmíme zapomenout, že se zvyšují nároky na vezený materiál a zbraně, přičemž se musí brát v ohledu 40 roků dlouhá provozní doba nových BVP. Můžeme zmínit například přenosné protitankové komplety (PTŘS), RPG, ruční minomety, letecké a pozemní drony, senzory, přenosné prostředky elektronického boje, případně jiné zbraňové systémy a technika, která nyní leží mimo naší představivost. Nelze také zapomenout na čím dál bohatší výstroj a výzbroj jednotlivých vojáků.

Samozřejmě ne všechny armády se vydaly českou cestou, viz Bundeswehr. Při posuzování toho kterého přístupu je však nutné brát na zřetel vzájemnou provázanost a závislost doktríny, organizační struktury a techniky / zbraní konkrétní armády.

BVP-2 dávala smysl pro sovětskou doktrínu, pro dnešní AČR ctící „britskou cestu“ se nehodí. Samozřejmě větší armády, či armády působící ve specifických prostorech a proti specifickému protivníkovi, si mohou dovolit úzce specializovanou pěchotu. Avšak čeští vojáci díky nízkému počtu musí mít větší flexibilitu v nasazení. AČR má v kategorii pěchotních útvarů pouze jeden výsadkový, dva motorizované a čtyři mechanizované (na pásových a kolových BVP) pěchotní útvary, s kterými si musí vystačit.

Jednoduše řečeno, při současné, resp. chystané doktríně nasazení a organizační struktuře Armády ČR, společně při zachování britského chápání role vojáka v Armádě ČR, je osmičlenný výsadek u nových BVP naprostou nutností.

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Rychlost a útok: Polská armáda hledá nástupce BVP-1

Podobně jako Armáda ČR, také polská armáda již několik let vyhlíží nástupce letitých bojových ...

BVP pro Armádu České republiky: Sedm kandidátů

Sedm společností projevilo zájem dodat Armádě České republiky pásová bojová vozidla pěchoty (BVP). ...

Armáda ČR: Nové tanky, modernizace T-72 nebo BVP se 120mm kanónem

Armáda České republiky plánuje v příštím desetiletí vyřadit z výzbroje tanky T-72. Jaké jsou ...

Armáda ČR hledá nové BVP: Bezosádková vs. osádková věž

Před týdnem Ministerstvo obrany ČR odhalilo základní nepřekročitelné požadavky pro nová pásová ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • kazd
  13:21 16.09.2019

  The Australian MOD has shortlisted two companies for the Land 400 Phase 3 Risk Mitigation Activity (RMA) of the next-generation tracked infantry fighting vehicle (IFV) and armored ...
  Zobrazit celý příspěvek

  The Australian MOD has shortlisted two companies for the Land 400 Phase 3 Risk Mitigation Activity (RMA) of the next-generation tracked infantry fighting vehicle (IFV) and armored personnel carriers (APC), to replace the Australian M-113s. The two contenders are Hanwha Defense System AS21 Redback and Rheinmetall Lynx KF-41.
  ...
  Hansha said it is open to local participation in the fields of armor, electronics, structural assemblies, and system integration for the AS21.

  tak hlavně že naše MO bezpečně ví, že kromě oslovených žádné jiné BVP neexistuje..
  Fakt komické v kontextu jihokorejců, kteří tu už jen kvůli budoucí potenciálně možné soutěži na JE financují hokej...
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:44 16.09.2019

   Ono není nejchytřejší kupovat výzbroj z druhého konce planety když výrobci srovnatelných BVP jsou v Evropě. V případě Němců co by kamenem dohodil.
   Navíc nikdo z armády neřekl že ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ono není nejchytřejší kupovat výzbroj z druhého konce planety když výrobci srovnatelných BVP jsou v Evropě. V případě Němců co by kamenem dohodil.
   Navíc nikdo z armády neřekl že jiný výrobci neexistují. Jen to že oslovily výrobce kteří o naší zakázku projevili zájem a opravdu jsem nezaznamenal že by Jihokorejci jakýkoli zájem projevili.
   Mimochodem podoba mezi Lynxem a AS21 je až zarážející.
   Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    18:28 16.09.2019

    Juhokórejci neboli oslovení, čiže ani nemali možnosť prejaviť, alebo neprejaviť záujem. Z oslovených neprejavili záujem Turci (2x), Taliani a Izraelci.

    Juhokórejci neboli oslovení, čiže ani nemali možnosť prejaviť, alebo neprejaviť záujem. Z oslovených neprejavili záujem Turci (2x), Taliani a Izraelci.

    • Scotty
     20:32 16.09.2019

     Ovšem ani později neprojevili žádnou snahu se do tendru dostat. Pokud by později přímo oslovili MO se svojí žádostí o účast muselo by ministerstvo nějak reagovat. Několikrát bylo ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ovšem ani později neprojevili žádnou snahu se do tendru dostat. Pokud by později přímo oslovili MO se svojí žádostí o účast muselo by ministerstvo nějak reagovat. Několikrát bylo řečeno že byli přímo osloveny firmy které projevily zájem.
     Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      21:28 16.09.2019

      No tak aj Zetor s Wolfdogom kdekade rozširuje, že má o tender záujem a opravte ma, ak sa mýlim, ale nezaregistroval som akúkoľvek reakciu zo strany MO.

      No tak aj Zetor s Wolfdogom kdekade rozširuje, že má o tender záujem a opravte ma, ak sa mýlim, ale nezaregistroval som akúkoľvek reakciu zo strany MO.

     • Scotty
      22:09 16.09.2019

      Nic jako Wolfdog od Zetororu neexistuje a pravděpodobně ani existovat nebude. Navíc jsem nezaregistroval žádnou oficiální nabídku ze strany Zetoru.

      Nic jako Wolfdog od Zetororu neexistuje a pravděpodobně ani existovat nebude. Navíc jsem nezaregistroval žádnou oficiální nabídku ze strany Zetoru.

     • Rase
      22:24 16.09.2019

      U Zetoru jasně řekli, že projekt utlumili do času, než se najde zájemce. Tedy Mo by muselo přijít za něma s prosíkem, že chce nové BVP Zetor a všechno zafinancovat. ideálně i si ...
      Zobrazit celý příspěvek

      U Zetoru jasně řekli, že projekt utlumili do času, než se najde zájemce. Tedy Mo by muselo přijít za něma s prosíkem, že chce nové BVP Zetor a všechno zafinancovat. ideálně i si sehnat podnik, který vozidlo vyrobí. je docela logické, že z MO nevzešla žádná iniciativa. Celý projekt byl akorát reklama - pěkná, ale to je tak všechno.
      Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   21:12 16.09.2019

   Tak to je hodně velká paráda a budu se těšit na výsledek testů - hlavně na závěrečné odpálení vozidel :-D. Docela mě překvapilo, že tato obě nová vozidlo, prototypy, postoupily dál ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tak to je hodně velká paráda a budu se těšit na výsledek testů - hlavně na závěrečné odpálení vozidel :-D. Docela mě překvapilo, že tato obě nová vozidlo, prototypy, postoupily dál a porazily jak Ascod 2, tak i CV90 (vlastně i tu Pumu). Je vidět, že australané se nebojí nových konstrukcí.
   Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   15:24 17.09.2019

   Hrozně by se mi líbilo, kdyby v Austrálii vyhrál Lynx (a v Kanadě GripenE :).....a u nás pak taky

   Hrozně by se mi líbilo, kdyby v Austrálii vyhrál Lynx (a v Kanadě GripenE :).....a u nás pak taky

 • Rase
  19:57 19.05.2019

  Myslíte že je nějaká šance, že by byl vybrán podvozek z jednoho nabízeného vozidla a věž třeba z jiného? Myšleno třeba osazení CV90 / Ascodu osádkovou věží Lance. Nebo třeba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslíte že je nějaká šance, že by byl vybrán podvozek z jednoho nabízeného vozidla a věž třeba z jiného? Myšleno třeba osazení CV90 / Ascodu osádkovou věží Lance. Nebo třeba osazení čehokoliv izraelskou věží (ať již Samson II nebo od Elbit) jelikož sou levné. Rovnou dám příklad ze zahraničí, kdy si Litevci osadili na Boxer izraelskou věž Samson II, nebo portugalské Piranhy s německou věží Lance, a našlo by se toho víc. Nebo má MO v plánu pořídit jen to co nám výrobce nabídne a víc to nebudeme řešit?
  Skrýt celý příspěvek

  • petres
   21:02 19.05.2019

   To mne napadlo také, právě CV-90 s věží Lance (má lepší optoelektroniku, je o něco lehčí při stejné balistické odolnosti a prostornější, ale Iron Fist bych ponechal z původní :-) . ...
   Zobrazit celý příspěvek

   To mne napadlo také, právě CV-90 s věží Lance (má lepší optoelektroniku, je o něco lehčí při stejné balistické odolnosti a prostornější, ale Iron Fist bych ponechal z původní :-) . Ale je to spíše sci-fi, protože by se musela věž vyhodnocovat zvlášť a o tom nepadlo ani slovo.
   Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   09:16 20.05.2019

   Variovanie zjavne nechávajú na výrobcoch. Čo je z istého uhla pohľadu možno aj lepšie, lebo by sa mohlo stať, že vozidlo, ktoré s jednou vežou spĺňa prepravnú kapacitu, s druhou už ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Variovanie zjavne nechávajú na výrobcoch. Čo je z istého uhla pohľadu možno aj lepšie, lebo by sa mohlo stať, že vozidlo, ktoré s jednou vežou spĺňa prepravnú kapacitu, s druhou už nemusí a bude vyradené, čo by skončilo potom takmer iste pred súdom.
   Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    14:04 20.05.2019

    To jo. U Pumy, CV90 a Lynxe je osazená věž prakticky jasná ale tak si říkám, co ten Ascod. Přeci jen věž od Elbit je stejně od cizího výrobce a GDELS ji použili akorát kvůli ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To jo. U Pumy, CV90 a Lynxe je osazená věž prakticky jasná ale tak si říkám, co ten Ascod. Přeci jen věž od Elbit je stejně od cizího výrobce a GDELS ji použili akorát kvůli nejnižší ceně. Technicky vzato je tomuto (jedinému) výrobci asi dost jedno jakou věž si vymyslíme, jelikož z ní zisk bude mít minimální (jako prostředník). Integrace do podvozku je dost otázkou, ale asi ji bude mít rovněž na starost výrobce věže. GDELS by tedy nemuselo mít nic proti tomu, pokud bysme si na Ascod vymysleli nějakou jinou věž - předpokládám ale, že MO se tímto ani nezabývá... a vezme to co jim bude nabídnuto.
    Skrýt celý příspěvek

    • Marcus
     13:24 21.05.2019

     Cockerill 3000?

     Cockerill 3000?

     • Rase
      13:52 21.05.2019

      i ta je možností. Přeci jen její výhodou je velký stupeň modulárnosti:
      https://i.ytimg.com/vi/-LmTpWL...

      byť jde osadit i ráží 105 mm, je hlavně fajn, že má ...
      Zobrazit celý příspěvek

      i ta je možností. Přeci jen její výhodou je velký stupeň modulárnosti:
      https://i.ytimg.com/vi/-LmTpWL...

      byť jde osadit i ráží 105 mm, je hlavně fajn, že má dostatečnou rezervu i na ráži 50 mm - což se hodí, kdyby se američané rozhodli na tuto ráži přejít, měli bysme rovněž tuto možnost. Věž co zvládne akorát 30 mm by byla pro mě velká chyba.
      Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:55 20.05.2019

   Rase když si to zaplatíš jde cokoliv. Jenže to by na to musel být čas, udělat se dlouhodobé testy a pak vyhodnotit proč tu výměnu provést.

   Rase když si to zaplatíš jde cokoliv. Jenže to by na to musel být čas, udělat se dlouhodobé testy a pak vyhodnotit proč tu výměnu provést.

  • cejkis
   23:42 20.05.2019

   Jejich jedinou starostí je, aby za 10 let nestáli před soudem.

   Jejich jedinou starostí je, aby za 10 let nestáli před soudem.

 • Zvedavec
  09:05 19.05.2019

  Ad Jirosi)

  Opravdu ve stručnosti časová osa (volně dohledatelná) celého přezbrojení:

  1. V roce 2016 na základě prvotních analýz osloveni výrobci těchto vozidel: ASCOD, CV90, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ad Jirosi)

  Opravdu ve stručnosti časová osa (volně dohledatelná) celého přezbrojení:

  1. V roce 2016 na základě prvotních analýz osloveni výrobci těchto vozidel: ASCOD, CV90, Puma, Lynx, PMMC G5, Kaplan, Tulpar, Dardo a Namer.

  2. Na "předváděčku" na Libavé v roce 2017 dorazily z těchto oslovených již jen výrobci: ASCOD, CV90, Puma, Lynx.

  3. Na základě (i) této předváděčky zpracoval VTÚ ve spolupráci s AČR specifikaci. Jak se rýsovaly nepřekročitelné požadavky, byly sdělovány výrobcům. Pro žádného z výrobců NEBYLO PŘEKVAPENÍM, že AČR bude požadovat 8 míst v roji minimálně od poloviny roku 2018.

  "Jednou ze základních technických podmínek bude, aby se do vozidla vešlo jedenáct vojáků: řidič, velitel, střelec, dva specialisté a výsadek. To je nepřekročitelná podmínka, řekl šéf projektu Gazda." Řečeno v rozhovoru pro Novinky v listopadu 2018. ttp://bit.do/eSKJ5

  Fakt myslíte, že to předtím AČR neřekla výrobcům a oni se to dočetli v novinách?

  Vaše tvrzení: "Žádná firma ještě ministerstvu svoji nabídku nepodala." Ok, podívejme se, jak je to doopravdy.

  4. V BŘEZNU 2019 bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého byli přizváni výrobci: ASCOD, CV90, Puma, Lynx.

  5. Do konce dubna, kdy byl nejzazší termín podání nabídek, se přihlásili výrobci: ASCOD, CV90, Puma, Lynx. Zase snadno dohledatelné: http://bit.do/eSKKt...

  6. A teď jsme v procesu vyhodnocování nabídek. Když to projektovému týmu dobře půjde, tak na konci podzimu bude podepsána smlouva. A pak se rozjedou vojskové zkoušky - nejdříve kontrolní zkoušky, pak uživatelské zkoušky.

  Chlapi, pracujte trochu s těmi otevřenými zdroji. V době internetu je to fakt jednoduché. Chápu, že je to velmi komplexní záležitost, ale když mi něco není jasné, tak se zeptám... Dělám to tady taky.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   10:46 19.05.2019

   Děkuji z doplnění informace o podání nabídek.
   Ten zbytek, ale nemá vliv na to co jsem psal.

   Děkuji z doplnění informace o podání nabídek.
   Ten zbytek, ale nemá vliv na to co jsem psal.

   • Zvedavec
    11:00 19.05.2019

    Rádo se stalo.

    Aby bylo jasno, celý proces samozřejmě může skončit ve zdi - do cílové rovinky je ještě dost daleko.

    Rovněž se domnívám, že MO komunikuje celý proces mimořádně ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Rádo se stalo.

    Aby bylo jasno, celý proces samozřejmě může skončit ve zdi - do cílové rovinky je ještě dost daleko.

    Rovněž se domnívám, že MO komunikuje celý proces mimořádně nešikovně a AČR s tím moc neudělá, protože v této části procesu již za komunikaci zodpovídá SVA MO a AČR musí veškerou komunikaci bezpochyby mít odmávanou "na Valech" (a proto to vypadá, jak vypadá).

    Nicméně, sečteno a podtrženo, AČR pro to udělala vše, co mohla. V integrovaném Projektovém týmu PBVP má 16 vojáků, kteří na tom dělají na plný úvazek (spolu s úředníky SVA a dalšími). Lepší podmínky pro úspěšný výsledek si představit nedokážu (AČR si tohle nikdy u předchozích zakázek neprosadila). Jsem tedy mírný optimista.
    Skrýt celý příspěvek

  • Jiří Vojáček
   09:12 21.05.2019

   Já vás doplním: Do tendru pozvali 5 z 9 vozidel, tedy více než polovinu, která nemají a nikdy neměla osádkovou věž. Myslím, že každý vidí, o co tady jde.

   Já vás doplním: Do tendru pozvali 5 z 9 vozidel, tedy více než polovinu, která nemají a nikdy neměla osádkovou věž. Myslím, že každý vidí, o co tady jde.

 • Charon314
  19:42 18.05.2019

  Pěkný článek, díky za něj.
  Jenom pro ujasnění: četa tedy bude mít organicky 3 družstva po 3+6, nebo po 3+8?

  A bude někde na rotě nebo praporu nějaký "pool" (nenapadá mě český ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný článek, díky za něj.
  Jenom pro ujasnění: četa tedy bude mít organicky 3 družstva po 3+6, nebo po 3+8?

  A bude někde na rotě nebo praporu nějaký "pool" (nenapadá mě český ekvivalent) nezařazených lidí ze kterých se budu plnit všechna ta prázdná místa v BVP? Třeba něco ve stylu roty zbraní, kde by byli ATGM týmy, odstřelovači, AGS atd. (a taky ISR a v budoucnu všichni ti slibovaní operátoři dronů), přidělovaní podle potřeby rotám a četám?
  Nebo kde se ti extra lidi vezmou?
  Skrýt celý příspěvek

  • analytic
   20:12 18.05.2019

   Dovoluji si tvrdit, že v době zavádění nových BVP, budou již ORGANICKOU součástí mechanizovaných čet specialisté ISR a ATGM týmy.

   Další specialisté, zřejmě nejdříve micro UAV, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Dovoluji si tvrdit, že v době zavádění nových BVP, budou již ORGANICKOU součástí mechanizovaných čet specialisté ISR a ATGM týmy.

   Další specialisté, zřejmě nejdříve micro UAV, budou postupně integrování do organických struktur, po získání praktických operačních zkušenosti s jejich použitím u SpecS a výsadkářů.
   Skrýt celý příspěvek

 • Aldus
  15:05 18.05.2019

  Hezký článek, děkuji autorovi.
  Takže se přechází na 4-vozidlovou četu. Jak to bude s rotou? 3 čety plus jedno nebo 2 velitelskě? Přejdeme na 14-vozidlovou rotu jako Amíci? A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hezký článek, děkuji autorovi.
  Takže se přechází na 4-vozidlovou četu. Jak to bude s rotou? 3 čety plus jedno nebo 2 velitelskě? Přejdeme na 14-vozidlovou rotu jako Amíci? A zavede se to i u pandurů?
  A co rota tanků, resp. palebných vozidel, nevešla by se do praporu?
  Máte někdo rozpis počtu typů těch 210 BVP, dá se z něj něco vydedukovat?
  Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   16:28 18.05.2019

   125x IFV
   26 x IFV - command vehicle
   12 x engineering vehicle
   12 x Armoured recovery vehicle
   11 x Medical Evacuation Vehicle
   11 x forward artillery observation vehicle
   13 x ...
   Zobrazit celý příspěvek

   125x IFV
   26 x IFV - command vehicle
   12 x engineering vehicle
   12 x Armoured recovery vehicle
   11 x Medical Evacuation Vehicle
   11 x forward artillery observation vehicle
   13 x reconnaissance vehicle
   Skrýt celý příspěvek

   • Charon314
    19:32 18.05.2019

    Z toho plyne rota 3*4+2. Perfektní.

    Z toho plyne rota 3*4+2. Perfektní.

 • liberal shark
  10:26 18.05.2019

  Děkuji pan Grohmannovi za tento věcný a rozumný článek. Doufám, že tím skončí všechny ty divoké spekulace a hysterické výkřiky.

  Děkuji pan Grohmannovi za tento věcný a rozumný článek. Doufám, že tím skončí všechny ty divoké spekulace a hysterické výkřiky.

 • Tecka
  09:57 18.05.2019

  ...czyli, nie można wykluczyć opcji anulowania przetargu?

  ...czyli, nie można wykluczyć opcji anulowania przetargu?

  • liberal shark
   10:27 18.05.2019

   To v našem bláznivém prostředí nelze vyloučit nikdy :-(.

   To v našem bláznivém prostředí nelze vyloučit nikdy :-(.

 • ruleta
  18:57 17.05.2019

  - Ministerstvo oslovilo výrobce na testy do Libavé, které se nakonec konaly v 2017
  - Jeden ze závěrů byl: "Musíme vzít v úvahu celou řadu faktorů, ať již se jedná o váhu, výšku, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  - Ministerstvo oslovilo výrobce na testy do Libavé, které se nakonec konaly v 2017
  - Jeden ze závěrů byl: "Musíme vzít v úvahu celou řadu faktorů, ať již se jedná o váhu, výšku, brodivost, překonávání překážek, rozměry vnitřních prostorů, přepravitelnost, možnost nakládání materiálu atd. Všechny tyto parametry postupně vyhodnotíme. Koncem srpna pak dáme ministerstvu obrany doporučení, které z  vozidel nejlépe vyhovuje,“ zdůraznil generál Bečvář."

  http://www.mocr.army.cz/assets...

  Poznámky:
  - Proč ministerstvo oslovuje výrobce, který nesplňuje základní parametry? Přeci požadavek na bezosádkovou věž nemohl vyplynout z testů, nemohl být neznámý před testem.

  - Je zjevné, že armáda vybírala z těchto BVP a ne jiných.

  - Je zajímavé, že Bečvář vůbec nezmínil klíčovou věc ve svém výčtu a to tedy bezosádkovou věž.

  - Je zjevné, že armáda má představu o konkretním BVP, které chce.
  Skrýt celý příspěvek

  • Karolam
   21:57 17.05.2019

   Ruleta - Proč ministerstvo oslovuje výrobce, který nesplňuje základní parametry? Přeci požadavek na bezosádkovou věž nemohl vyplynout z testů, nemohl být neznámý před testem.

   Dle ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ruleta - Proč ministerstvo oslovuje výrobce, který nesplňuje základní parametry? Přeci požadavek na bezosádkovou věž nemohl vyplynout z testů, nemohl být neznámý před testem.

   Dle vyjádření Šlechtové jim Opata sdělil, že si to prostě chtěli odzkoušet :) Bohužel dělá překvapeného i výrobce Pumy, teď narychlo asi osádkovou věž už nepřipraví.

   - Je zajímavé, že Bečvář vůbec nezmínil klíčovou věc ve svém výčtu a to tedy bezosádkovou věž.

   Ano byla to prý „chyba komunikace“. U tak velké zakázky za 50 miliard je třeba veřejnosti lépe vysvětlovat už předem.

   - Je zjevné, že armáda má představu o konkretním BVP, které chce.

   Nyní to tak vypadá, nicméně všechny tzv. nepřekročitelné požadavky nebyly bohužel zveřejněny.
   Skrýt celý příspěvek

   • ruleta
    09:39 18.05.2019

    Puma nemohla byt ani teoreticky pripravena viz Becvar "Koncem srpna pak dáme ministerstvu obrany doporučení, které z vozidel nejlépe vyhovuje". Tzn. Puma by mela cca 2 mesice na ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Puma nemohla byt ani teoreticky pripravena viz Becvar "Koncem srpna pak dáme ministerstvu obrany doporučení, které z vozidel nejlépe vyhovuje". Tzn. Puma by mela cca 2 mesice na predelani BVP :)

    Nemam preference o BVP spise mne opet prekvapuje, jak armada/ministerstvo ma vsechno dobre promysleno, naplanovano, vsude sama vize, strategie, koncepce...

    " Je zjevné, že armáda má představu o konkretním BVP, které chce."
    "Nyní to tak vypadá, nicméně všechny tzv. nepřekročitelné požadavky nebyly bohužel zveřejněny."

    V roce 2017 si kluci udelali testy, za 5 tydnu armada vyhodnotila vsechny parametry a sdelila ministerstvu svoji preferenci. Nejsem dobry na JC, ale z Becvarovi odpovedi vyplyva, ze za 5 tydnu armada mela rici 1 vozidlo ("ktere z vozidel nejlepe vyhovuje").
    Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     10:32 18.05.2019

     U těch výběrových řízení si zadavatel bohužel musí dávat velký pozor na to, co kdy komu řekne a zveřejní. Výběrko může být napadeno na kdejaké maličkosti, takže zadavatelé raději ...
     Zobrazit celý příspěvek

     U těch výběrových řízení si zadavatel bohužel musí dávat velký pozor na to, co kdy komu řekne a zveřejní. Výběrko může být napadeno na kdejaké maličkosti, takže zadavatelé raději informují co nejméně.
     Skrýt celý příspěvek

     • Karolam
      11:54 18.05.2019

      Právě proto Šlechtová vadila mnoha lidem, protože to toho chtěla vnést určitá pravidla, ale setkala se s odporem, protože si budeme dělat přeci výběrka po svém a nikdo nám do toho ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Právě proto Šlechtová vadila mnoha lidem, protože to toho chtěla vnést určitá pravidla, ale setkala se s odporem, protože si budeme dělat přeci výběrka po svém a nikdo nám do toho nebude kecat !!

      Neměla problém s tím, ať si armáda řekne co chce, nechtěla jim kecat do technických specifikací a požadavků. Ale neuznávala tlak, že se má podepsat tohle nebo ono, a nikdo ani vlastně neví proč a jestli v tom náhodou není šmelina.

      Když MO mlží zavdává to pochybnosti, no a pak stejně musí hodit na stůl nějaké řešení. A najednou můžou být mnozí překvapení proč vlastně. Takže Šlechtová měla určité ambice, jak to udělat transparetní a omezit tak korupci. Na tom pohořela, teď když vypluly na povrch určité skutečnosti, tak jako zhrzená ženská má potřebu to komentovat.
      Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     10:32 18.05.2019

     Nechápu co sem pořád taháte gen.Bečváře a co kdo řekl v roce 2017. Tendr oficiálně začal až v roce 2019 za gen.Opaty.

     Nechápu co sem pořád taháte gen.Bečváře a co kdo řekl v roce 2017. Tendr oficiálně začal až v roce 2019 za gen.Opaty.

     • ruleta
      10:36 18.05.2019

      A? To vse co je pred rokem 2019 je kontext a ja se divam jenom na konzistentnost armady/ministerstva.

      A? To vse co je pred rokem 2019 je kontext a ja se divam jenom na konzistentnost armady/ministerstva.

  • Jan Grohmann
   22:05 17.05.2019

   O PSM se nebojte. Fakt Vaše zástání nepotřebují ;) Tihle pánové prodávají zbraně za miliardy do celého světa.

   O PSM se nebojte. Fakt Vaše zástání nepotřebují ;) Tihle pánové prodávají zbraně za miliardy do celého světa.

   • Karolam
    02:01 18.05.2019

    Ale jo ale 50 miliard i pro ně je dobrý kšeftík, který není každý den :) Ohledně BVP ostatně nemíním jako u vrtulníku polemizovat. Nebudu si hrát, že jsem odborník na vše. Jen ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ale jo ale 50 miliard i pro ně je dobrý kšeftík, který není každý den :) Ohledně BVP ostatně nemíním jako u vrtulníku polemizovat. Nebudu si hrát, že jsem odborník na vše. Jen prostě volám po určité transparentnosti informací, jako občané na to máme snad právo. Zde věřím armádě, že si pro sebe vybere snad to nejlepší pro její potřeby.
    Skrýt celý příspěvek

    • ruleta
     10:46 18.05.2019

     Ono to mohlo byt, ze armada si x let urovnavala v hlave co vlastne chce a pak si pozvala na zkousky x vyrobcu a pak svou predstavu finalizovala a hodila na papir a pote nasleduje ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ono to mohlo byt, ze armada si x let urovnavala v hlave co vlastne chce a pak si pozvala na zkousky x vyrobcu a pak svou predstavu finalizovala a hodila na papir a pote nasleduje VR. Dava to logiku - na druhou stranu - minimalne takovyhle harmonogram mohlo ministerstvo zverejnit a hlavne jsme v CR :) kde skoro kazda - nejen armadni - zakazka je cinknuta.
     Skrýt celý příspěvek

 • Tango23
  14:53 17.05.2019

  Myslim, ze s ohledem na nedostatek zkusennosti s masivnim pouziti mechanizovanych utvaru v moderni dobe (zrejme krome Izraele (i Poustni boure samotna neprinesla pomereni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslim, ze s ohledem na nedostatek zkusennosti s masivnim pouziti mechanizovanych utvaru v moderni dobe (zrejme krome Izraele (i Poustni boure samotna neprinesla pomereni rovnocennych taktickych a technologicky porovnatelnych typu)), si veleni ACR obhaji jakekoliv podminky na velikost posadky ci miru automatizace a jeji rozlozeni v novem bojovem vozidle, pokud se rozhodnou pro temer jakoukoliv variantu. S ohledem na pouziti teto techniky na probihajicich ci budoucich zahranicnich misich, kde velmi casto (krome bezneho patrolovani) ji jednotky pouzivaji k rutini demonstraci sili, v pozici se strelcem ve vezi, pri strezeni objektu, je zrejme osadkova vez reseni, ktere se jednoznacne vyuzije. Na druhou stranu, pri prujezdech v obydlenych oblastech je utok pomoci RPG z vyssich pozic pro takovou variantu smrtelny. Smysl maji urcite obe varianty a velitel praporu by mel mit k dispozici oba typy. Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, jak osadkove, tak bezosadkove. Logisticky a na udrzbu by takovy typ mohl znamenat jen minimalni navyseni konecne ceny.
  Skrýt celý příspěvek

  • Zvedavec
   15:11 17.05.2019

   "Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, jak osadkove, tak bezosadkove."

   Netřeba čekat, jak CV-90, tak Lynx byly/jsou nabízeny AČR v ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, jak osadkove, tak bezosadkove."

   Netřeba čekat, jak CV-90, tak Lynx byly/jsou nabízeny AČR v obou verzích - jak s osádkovou, tak bezosádkovou věží. ASCOD rovněž existuje s bezosádkovou věží...
   Skrýt celý příspěvek

   • Karolam
    10:27 18.05.2019

    Tango23: Smysl maji urcite obe varianty a velitel praporu by mel mit k dispozici oba typy. Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Tango23: Smysl maji urcite obe varianty a velitel praporu by mel mit k dispozici oba typy. Stale tedy cekam, ze se nektery z vyrobcu predvede s jednim typem a modifikacemi vezi, jak osadkove, tak bezosadkove.

    Tango to je zajímavá úvaha, ale AČR se zatím o této variantě ani nikde nezmiňuje. Ostatní výrobci to asi mají, jak zmiňují ostatní. PSM ne, neboť se domnívají, že by to degradovalo koncepci a bezpečnost Pumy. Nicméně pro peníze a když je ten požadavek, tak by udělali asi cokoliv :) Ale moc šancí asi stejně nemají, neboť je zde i požadavek na vnitřní větší prostor.

    Větší prostor ale znamená větší siluetu BVP, už je to pak velká kráva, viz LYNX. Oproti tomu staré sovětské BVP-2 má siluetu nízkou.
    Nechci jako psát, že to má být nějaký hlavní kritérium pro rozhodování, doba pokročila, na ochranu se kladou větší požadavky, včetně ochrany zespodu proti minám. Ostatně se mi „obrněný autobus“ Lynx docela líbí :) Lze modulárně stavěné základní vozidlo upravovat speciálními kity pro nejrůznější mise. AČR také poptává různě upravená vozidla. Takže si říkám pro naši koncepci asi dobrý.
    Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   16:22 17.05.2019

   Tango23: Tu variantu kterou myslíte, moc dobře technicky udělat nejde.
   Obě dvě sdílejí stejný prostor pod věží. Ale každá ho využívá jinak.
   -Jedna tam má otočné usazení posádky, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tango23: Tu variantu kterou myslíte, moc dobře technicky udělat nejde.
   Obě dvě sdílejí stejný prostor pod věží. Ale každá ho využívá jinak.
   -Jedna tam má otočné usazení posádky, a mezi prostor pro další vybavení
   -druhá tam má pevné stanoviště, a prostor nad vozidlem má zaplněný vybavením co je normálně zapuštěné do vozidla.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:09 18.05.2019

    Nemusíte mi dávat mínusy, klidně se můžete pochlapit a napsat technické řešení...

    Nemusíte mi dávat mínusy, klidně se můžete pochlapit a napsat technické řešení...

 • Jiří Vojáček
  13:45 17.05.2019

  Dnešní rozhovor s bývalou ministryní obrany Šlechtovou pro DVTV:

  - Ministerstvo obrany je plné lobbistů
  - lidé z ANO tlačí na podpisy podpisů různých pochybných zakázek
  - v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dnešní rozhovor s bývalou ministryní obrany Šlechtovou pro DVTV:

  - Ministerstvo obrany je plné lobbistů
  - lidé z ANO tlačí na podpisy podpisů různých pochybných zakázek
  - v tendru na vrtulníky docházelo k obrovským manipulacím

  Kdo si myslí, že tendr na BVP je krystalicky čistý a že požadavky na 3+8 a osádkovou věž nemají pouze nasměrovat k vítězství předem vybraného kandidáta, je blázen, blázen, blázen.
  Skrýt celý příspěvek

  • satai
   14:12 17.05.2019

   Byl v telce i Rambohafík?

   Byl v telce i Rambohafík?

  • juhelak
   14:52 17.05.2019

   Že se jí nezeptali na tu její podepsanou zakázku na helmy který do teď natrikrat neprošli testy pac je to šunt.

   Že se jí nezeptali na tu její podepsanou zakázku na helmy který do teď natrikrat neprošli testy pac je to šunt.

  • Zvedavec
   15:13 17.05.2019

   Kdo věří Karličce něco jiného než jaký je den v týdnu, je blázen, blázen, blázen.

   Vy fakt nevidíte, jak psychicky nestabilní osoba to je :-)?

   Kdo věří Karličce něco jiného než jaký je den v týdnu, je blázen, blázen, blázen.

   Vy fakt nevidíte, jak psychicky nestabilní osoba to je :-)?

   • Jiří Vojáček
    17:37 17.05.2019

    Takže já se zeptám, tendr na BVP je podle vás úplně v pořádku, ano?

    Takže já se zeptám, tendr na BVP je podle vás úplně v pořádku, ano?

    • Zvedavec
     09:13 18.05.2019

     Za mě ano.

     Armáda jasně řekla, mimo jiné ústy NGŠ, jaké požadavky na PBVP má. PO zveřejnění specifikací se do soutěže přihlásily všechny 4 firmy, které byly na "předváděčce" ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Za mě ano.

     Armáda jasně řekla, mimo jiné ústy NGŠ, jaké požadavky na PBVP má. PO zveřejnění specifikací se do soutěže přihlásily všechny 4 firmy, které byly na "předváděčce" (specifikace byly zpracovány NA ZÁKLADĚ té "předváděčky").

     Pokud by s podmínkami měly problém, tak se asi nepřihlásily.

     Vážně nechápu, proč na ten PR firem publicisté skáčou. Vlastně chápu - po "předváděčce" vyhlásili publicisté do novin "jasného favorita", jen se neobtěžovali armády zeptat, co si o tom myslí...

     Teď jsme v situaci zákazníka, které přijde do autosalónu a říká: "Chtěl bych rodinného kombíka, v dieselu, do 400.000 Kč." Prodavač: "Jasně, máme tady pro vás Bugatti Veyron." Z: "Ale já chci kombíka." P: "Anebo tenhle sportovní kabriolet?"....
     Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:16 18.05.2019

      Zvědavec: "Armáda jasně řekla, mimo jiné ústy NGŠ, jaké požadavky na PBVP má. PO zveřejnění specifikací se do soutěže přihlásily všechny 4 firmy, které byly na "předváděčce" ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Zvědavec: "Armáda jasně řekla, mimo jiné ústy NGŠ, jaké požadavky na PBVP má. PO zveřejnění specifikací se do soutěže přihlásily všechny 4 firmy, které byly na "předváděčce" (specifikace byly zpracovány NA ZÁKLADĚ té "předváděčky").

      Pokud by s podmínkami měly problém, tak se asi nepřihlásily. "

      Tohle si trošku pleteš. Armáda oslovila výrobce, aby jí ukázali co umí dnešní BVP.
      Potom, je oslovila ona. Zda mají zájem se přihlásit do soutěže. Kdo nebyl osloven se přihlásit nemohl! Během toho jim předala seznam požadavků.
      A teprve teď čeká na nabídky....

      "Pokud by s podmínkami měly problém, tak se asi nepřihlásily."

      Žádná firma ještě ministerstvu svoji nabídku nepodala.
      Kdyby to bylo jak to říkáš ty, asi nikdo problém nemá. Ale to je pravě ta vada, ono to tak není.
      Skrýt celý příspěvek

   • Karolam
    21:59 17.05.2019

    Ale no tak, je to ženská ale blbá není.

    Ale no tak, je to ženská ale blbá není.

  • Scotty
   15:46 17.05.2019

   Když jsem tak sledoval cestu Šlechtové skrze MO stále více se mi vybavovalo rčení že jeden iniciativní blbec dokáže napáchat víc škody než sto sabotérů.

   Když jsem tak sledoval cestu Šlechtové skrze MO stále více se mi vybavovalo rčení že jeden iniciativní blbec dokáže napáchat víc škody než sto sabotérů.

 • Lukas
  12:49 17.05.2019

  "brytyjska" a raczej anglosaska doktryna - czyli duże "samodzielne" drużyny to wynik pewnego konserwatyzmu i późnego wdrożenia BVP.
  Zobaczcie do dziś Brytyjczycy nie integrują ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "brytyjska" a raczej anglosaska doktryna - czyli duże "samodzielne" drużyny to wynik pewnego konserwatyzmu i późnego wdrożenia BVP.
  Zobaczcie do dziś Brytyjczycy nie integrują ATGM w pojazdach - przez co obrona przeciwpancerna plutonu jest słabsza niż w modelu "radzieckiego".
  Anglosasi potrzebują takich drużyn gdyż prowadzą dużo operacji "asymetrycznych" - Amerykanie tego nauczyli się już w Wietnamie - że "duży pluton" może realizować samodzielnie operacje. (Patrole, zasadzki, obstawa punktów kontrolnych)

  Model "niemiecki" to tak naprawdę analogia radzieckiego. Przez całe lat 80 pluton miał 3 wozy i małe 6+3 drużyny. Kluczem zarówno w obronie jak i w natarciu jest pojazd i jego środki przeciwpancerne - nie ilość karabinów...

  Jeśli ACR ma mieć pluton z 3 wozami to 8 foteli to konieczność. Bo spieszony pluton ma i tak tylko 24 drużyny + 3 wozy.
  Dobre w tym jest fakt, że każdy wóz ma ATGM - wówczas piechota nie musi posiadać ciężkich wyrzutni.
  Pytaniem jest co z wsparciem ogniowych - jakieś moździerze 60mm? 40mm granatniki automatyczne/ rewolwerowe? działa bezodrzutowe jak Carl-Gustaf?
  Co ma być na wyposażeniu drużyny-plutonu i kompani zechanizowanej

  Dla przykładu - u nas w PL prawdopodobnie zostanie 6 foteli - czyli po spieszeniu też będzie 24 żołnierzy - ale 4 wozy.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:19 17.05.2019

   ACR chce přejít na 3+1 vozidel jak se uvádí v článku. 4x11(3+6+2)

   "Česká armáda nově přechází na „čtyřkovou sestavu“, s třemi BVP pro mechanizovaná družstva a s jedním BVP pro ...
   Zobrazit celý příspěvek

   ACR chce přejít na 3+1 vozidel jak se uvádí v článku. 4x11(3+6+2)

   "Česká armáda nově přechází na „čtyřkovou sestavu“, s třemi BVP pro mechanizovaná družstva a s jedním BVP pro velitele čety. Velitelské BVP čety nebude mít klasický výsadek ale organicky jen osádku (řidič, střelec-operátor, velitel vozidla)."
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    21:44 17.05.2019

    Jirosi
    "Volný výsadkový prostor velitelského BVP lze využit (a bude standardně využíván) pro další vojáky určené k ochraně velitelského BVP nebo pro jiné specialisty"

    Jirosi
    "Volný výsadkový prostor velitelského BVP lze využit (a bude standardně využíván) pro další vojáky určené k ochraně velitelského BVP nebo pro jiné specialisty"

    • Jirosi
     23:26 17.05.2019

     To je copy z článku výše...

     To je copy z článku výše...

  • liberal shark
   10:40 18.05.2019

   Tu koncepci převzali Sověti od německých tankových granátníků z WW2, kteří empiricky zjistili, že někdy není nutné vysazovat pěchotu z Haklů daleko od čáry dotyku, ale mohou dojet ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tu koncepci převzali Sověti od německých tankových granátníků z WW2, kteří empiricky zjistili, že někdy není nutné vysazovat pěchotu z Haklů daleko od čáry dotyku, ale mohou dojet až k nepříteli a bojovat společně na blízko. Ovšem s tím jak šel čas a rostl počet protitankových zbraní na bojišti, tak to přestalo fungovat. Dnes je asi rozumnější vyložit roj spíš dřív a zvýšit její palebnou sílu. Ostatně britští instruktoři cvičí naše vojáky taktiku už od vstupu ČR do NATO a britská pěchota patřila vždy ke špičce.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:21 18.05.2019

    Míra protitankových zbraní nehraje až tak roli. Pěchota je tam proto, aby ochránila vozidlo co udělá špinavou práci.
    Mechanizace je tam od toho, aby poskytla palebnou převahu. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Míra protitankových zbraní nehraje až tak roli. Pěchota je tam proto, aby ochránila vozidlo co udělá špinavou práci.
    Mechanizace je tam od toho, aby poskytla palebnou převahu.
    Koncept z pěšákem je motorizované pěchota. Ta využívá vozidla jen k přesunu, samotný boj vedou vojáci jako běžná pěchota.
    Skrýt celý příspěvek

 • Kichot
  10:54 17.05.2019

  Uznávám Pumu jako vrchol technologií. Je nejlepší ve všech parametrech. Ale proč tedy Rheinmetall vytvořil Lynx ???

  Uznávám Pumu jako vrchol technologií. Je nejlepší ve všech parametrech. Ale proč tedy Rheinmetall vytvořil Lynx ???

  • Jirosi
   12:41 17.05.2019

   Protože je to zbrojí firma, a chtěla mít v portfoliu výrobků nové IFV. Přece jen Marder je už za zenitem.

   Protože je to zbrojí firma, a chtěla mít v portfoliu výrobků nové IFV. Přece jen Marder je už za zenitem.

   • Kichot
    14:28 17.05.2019

    No čekal jsem lepší odpověď ;-) Ale buďme rádi , že se vybírá z toho co je. Taky jsme mohli osadit bvp 2 turrou a bylo by vymalováno... Stejně zase příjde nějaká neúroda řepky a ...
    Zobrazit celý příspěvek

    No čekal jsem lepší odpověď ;-) Ale buďme rádi , že se vybírá z toho co je. Taky jsme mohli osadit bvp 2 turrou a bylo by vymalováno... Stejně zase příjde nějaká neúroda řepky a nakoupí se tak polovina strojů. Jako vždy
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:28 17.05.2019

     Z hlediska cena/výkon je jakákoli přestavba BVP2 ta nejhorší varianta.

     Z hlediska cena/výkon je jakákoli přestavba BVP2 ta nejhorší varianta.

    • PavolR
     08:56 18.05.2019

     No, len aby tento variant KSČM nakoniec nepretlačila! ;-)

     No, len aby tento variant KSČM nakoniec nepretlačila! ;-)

   • Jirosi
    16:46 17.05.2019

    Rheinmetall se podílel na vývoji PUMY, takže zkusil využít získané zkušenosti pro vývoj vlastního produktu. Ale to není nic neobvyklého, je to normální společnost jako každá jiná. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Rheinmetall se podílel na vývoji PUMY, takže zkusil využít získané zkušenosti pro vývoj vlastního produktu. Ale to není nic neobvyklého, je to normální společnost jako každá jiná. Jen vyrábí zbraně.
    Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:25 17.05.2019

   Proč Rheinmetall vytvořil Lynx? Protože nabízí větší vnitřní prostor, u verze KF41 je značně větší a snadnou modifikovatelnost vozidla podle přání zákazníka. Další plus je snadná ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Proč Rheinmetall vytvořil Lynx? Protože nabízí větší vnitřní prostor, u verze KF41 je značně větší a snadnou modifikovatelnost vozidla podle přání zákazníka. Další plus je snadná úprava vozidla do jiných verzí než BVP. Tedy vše to co Puma nenabízí, daní za to jsou značně větší rozměry vozidla.
   Skrýt celý příspěvek

   • Kichot
    16:52 17.05.2019

    Přesně ;-) a ještě bych dodal nižší finanční náklady. Jak sami uvedli. A tím vlastně i vysvětlili proč je Puma pro naši armádu nevhodná. Neboli se tak trochu rheimetall střelil ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Přesně ;-) a ještě bych dodal nižší finanční náklady. Jak sami uvedli. A tím vlastně i vysvětlili proč je Puma pro naši armádu nevhodná. Neboli se tak trochu rheimetall střelil Lynxem do vlastní nohy... :-)
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:13 17.05.2019

     Kichot: Srovnáváš leták, a zavedené vozidlo...

     Kichot: Srovnáváš leták, a zavedené vozidlo...

     • Scotty
      21:42 17.05.2019

      Jirosi
      Lynx není žádní leták ,ale reálné vozidlo od renomované zbrojovky.

      Jirosi
      Lynx není žádní leták ,ale reálné vozidlo od renomované zbrojovky.

 • petres
  10:00 17.05.2019

  Dobré by bylo, kdyby MO uveřejnilo existující seznam 16-ti "no go" (které musí být bezpodmínečně splněny) požadavků, o kterém hovoří Karla v druhé půlce tohoto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobré by bylo, kdyby MO uveřejnilo existující seznam 16-ti "no go" (které musí být bezpodmínečně splněny) požadavků, o kterém hovoří Karla v druhé půlce tohoto rozhovoru:
  https://video.aktualne.cz/dvtv...

  Dle mého názoru by měl být uvolněn, prospělo by to větší transparentnosti.
  Skrýt celý příspěvek

  • kazd
   11:23 17.05.2019

   V tom rozhovoru je potvrzeno, že specifikace je až z r.2018 a chtějí to udělat na výjimku ze zákona aby to prošlo jako VŘ. Takže budoucnost tendru je v tom, jestli se jim ta ...
   Zobrazit celý příspěvek

   V tom rozhovoru je potvrzeno, že specifikace je až z r.2018 a chtějí to udělat na výjimku ze zákona aby to prošlo jako VŘ. Takže budoucnost tendru je v tom, jestli se jim ta výjimka podaří udělat tak, že to ohne VŘ v souladu se zákonem jen na ty 4 uchazeče a šibeniční lhůty ...a nebude to bráno jako omezení soutěže.
   Pokud jo a soud to odsouhlasí, tak to bude zajímavá cesta jak řešit akvizice, já jsem skeptický.
   Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   10:43 18.05.2019

   U nás bohužel platí, že každá nevhodně uvolněná informace může vést ke zmaření výběrového řízení, takže je chápu, že raději mlčí.

   U nás bohužel platí, že každá nevhodně uvolněná informace může vést ke zmaření výběrového řízení, takže je chápu, že raději mlčí.

 • Jura99
  08:22 17.05.2019

  Netvrdil bych, že by AČR v minulosti deklarovala, že Puma splňuje všechny její požadavky. To by ji mohla vyhlásit vítězem už dávno. Nevidím tam ani žádný soudně vymahatelný závazek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Netvrdil bych, že by AČR v minulosti deklarovala, že Puma splňuje všechny její požadavky. To by ji mohla vyhlásit vítězem už dávno. Nevidím tam ani žádný soudně vymahatelný závazek či příslib AČR ve smyslu, že šanci na vítězství v tendru má vozidlo už jen proto, že se o něm dva roky mluvilo a účastnilo se zkušebních dnů. Na druhou stranu by se nemělo popírat, že celé dva roky nebyly řečeny podmínky, které zjevně vyřazují nejméně Pumu a že to překvapilo asi skoro každého. Ty podmínky se buď za ty dva roky teprve formovaly, pak se to dá pochopit, nebo byly jasné už dávno, ale nikdo je neřekl, pak je to trochu nemorální, tahat výrobce za fusekli, v obchodě ale běžné chování.
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  23:50 16.05.2019

  Shrnutí pro ty co stále nechápou
  - v r. 17 MO veřejně ohlásilo splnění požadavků u všech 4
  - v r. 18 MO změnilo požadavky
  - změnit požadavky má AČR/MO právo. Pokud nechtějí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shrnutí pro ty co stále nechápou
  - v r. 17 MO veřejně ohlásilo splnění požadavků u všech 4
  - v r. 18 MO změnilo požadavky
  - změnit požadavky má AČR/MO právo. Pokud nechtějí dopadnout jako Parkanová, měli by mít situaci kdy hodili výsledky VTU (první požadavky) do koše, ošetřenu jiným odborným podkladem, nikoli jen názorem projektového týmu (zatím to nevypadá). Po volbách může být na MO někdo jiný a hned se toho chytne.
  - tendr je prezentován jako VŘ. Není to dokoupení zavedené techniky AČR, není to vláda-vláda, nepřidáváme se k nákupu jiné země atd..Takže pokud se změní požadavky jede se odznova. Nemůžu vzít jen ty 4 omezit je novýma podmínkama, dát jim 2 měsíce atd...
  - Pokud to němci zažaluji a tvrdě po tom půjdou (jak zatím deklarují) tak soud vyhrají
  Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   02:04 17.05.2019

   kazd

   Myslím, že se vám pletou pojmy s dojmy.
   V roce 2017 proběhl jen a pouze průzkum trhem s testem BVP na Libavé. Což byli víceméně průmyslové dny.
   Tím pádem žádný tendr se v té ...
   Zobrazit celý příspěvek

   kazd

   Myslím, že se vám pletou pojmy s dojmy.
   V roce 2017 proběhl jen a pouze průzkum trhem s testem BVP na Libavé. Což byli víceméně průmyslové dny.
   Tím pádem žádný tendr se v té době nekonal a proto také nebyli plně specifikovány požadavky na nové BVP pro AČR.
   Ona věta, že všichni uchazeči splnili požadavky lze si vyložit tak, že jejich BVP se zúčastnili akce na Libavé.
   Dále MO ohlásilo, že do připravovaného tendru osloví právě ony 4 firmy, které se účastnili akce na Libavé.
   V roce 2018 bylo rozhodnuto o konfiguraci 3+8 a osádkové věži.
   V březnu tohoto roku MO vyhlásilo tendr a oslovilo 4 již předem vybrané výrobce BVP a seznámilo je s podmínky v účasti v tendru. Čas pro přihlášku do soutěže můžou firmy zaslat do května tohoto roku.
   V řádném termínu podali přihlášku všichni výrobci BVP...

   Řešíš věci, které se nestali. Výběrové řízení započalo v březnu 2019. To, že AČR a MO se před vyhlášením tendru oťukávali s výrobci BVP a BVP jako takovými, není VŘ, ale jen a pouze průzkum trhu.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    08:10 17.05.2019

    Takže znova:
    Mo si vybralo koho osloví, dalo termíny a požadavky!
    MO samo si vybralo k oslovení výrobce co nemají techniku co zvládne požadované parametry. A o tom, že by stihli ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Takže znova:
    Mo si vybralo koho osloví, dalo termíny a požadavky!
    MO samo si vybralo k oslovení výrobce co nemají techniku co zvládne požadované parametry. A o tom, že by stihli vyvinou v daném čase novou verzi.... Tomu snad ani ty nevěříš.

    Vývoj všech BVP v tendru trval přes 10.let. Z toho plyne jakou kvalitu můžeme očekávat z danými termíny.
    Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     08:27 17.05.2019

     Jirosi. Cena tendru je cca 50 miliard kč, pokud jsem to dobře přepočítal jedná se o cca 2,2 miliardy dolarů. Tohle je už slušný balík jak pro nás tak pro potenciálního výrobce. ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jirosi. Cena tendru je cca 50 miliard kč, pokud jsem to dobře přepočítal jedná se o cca 2,2 miliardy dolarů. Tohle je už slušný balík jak pro nás tak pro potenciálního výrobce. Takže ať se firmy hezky snaží a předvedou co dokážou.
     Základ mají. Vše je jen na nich jak to dokážou upravit. Že to nemusí být levné. Ano možná, ale já pořád nechápu proč by mělo zrovna MO ustupovat od svých požadavků a pořizovat třebas levnější stroj, ale který nám nebude vyhovovat?
     Není přece správné chtít po výrobcích aby se přizpůsobili oni nám?
     My platíme, my určujeme pravidla.
     Proč by jsme se měli neustále my přizpůsobovat a brát od výrobců jen to co už mají v nabídce a nechtít po nich něco víc, když už za to budeme dávat děsný balík?
     vy taky když budete vybírat auto za 10 mega ho nebude brát v základní výbavě, nebo ve výbavě určené pro někoho jiného a pořídíte si ho podle svých požadavků a je na výrobci aby se o to postaral.
     Nechápu co se tady MO a GŠ neustále vyčítá? Že nechtějí Pumu, která je ovšem nabízena v konfiguraci pro německou armádu? K čemu by nám byla? Ať nám jí přizpůsobí a uvidíme. Za 2,2 miliardy dolarů by toho měli být schopni ne?
     Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      09:10 17.05.2019

      Klimesov tady jde o to že se tady v argumentaci ohání nějakým britským vzorem pak že je to jen inspirace atd. ve skutečnosti nikdo neví jak má naše armáda vypadat a jestli máme ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov tady jde o to že se tady v argumentaci ohání nějakým britským vzorem pak že je to jen inspirace atd. ve skutečnosti nikdo neví jak má naše armáda vypadat a jestli máme nějaké specifické požadavky tak musíme počítat s tím že si budem muset ušít obrněnce na míru tak jako UK nebo Němci, jestliže však deklarujem že chceme prověřené a zavedené BVP předpokládám že AČR zvláštní specifické požadavky nemá a hle najednou tady máme specku uvařenou na vodě rozumněj nikdo se jí nepokusil ani vysvětlit natož obhájit, která v podstatě všechny zavedené BVP vyřazuje a to je prostě jak u debílků na dvorečku...
      Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      09:14 17.05.2019

      A ještě vrchol všeho je požadovat něco nad oproti standardu a dát na to dva měsíce výsledek se bude rovnat času který na to je to znamená rychle něco překuchat a někam vrazit další ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A ještě vrchol všeho je požadovat něco nad oproti standardu a dát na to dva měsíce výsledek se bude rovnat času který na to je to znamená rychle něco překuchat a někam vrazit další dvě sedačky....
      Poláci taky měli specifický požadavek na plavání a taky si nepozvali PSM s pumou a pak jim neoznámily že do dvou měsíců musí plavat jinak sorry
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:40 17.05.2019

      Jara. To že já osobně nevím, jak má vypadat struktura AČR, neznamená že žádná není. Navíc ani tady nechápu kde je problém. Jak článek tak i některé příspěvky tady vysvětlují co to ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jara. To že já osobně nevím, jak má vypadat struktura AČR, neznamená že žádná není. Navíc ani tady nechápu kde je problém. Jak článek tak i některé příspěvky tady vysvětlují co to znamená inspirovat se britským modelem. Inspirovat se neznamená automaticky okopírovat. To že si tuto strukturu přizpůsobujeme obrazu svému je zcela pochopitelné. AČR má jinačí finanční, logistické, provozní zázemí atd. Musí se přizpůsobit jinačím geografickým, i operačním, taktickým či strategickým problémům. Jednoduše naši strukturu ovlivňují jiné věci než v jiných armádách.
      To že valná většina informací, které ovlivňují výběr, nejsou běžně k dostání je taky správně. Jedná se o citlivé informace, které podléhají utajení.
      To že AČR požaduje prověřený stroj je taky normální, a nijak to nepopírá stav že ho budou chtít přizpůsobit k obrazu svému. Nejedná se o stavbu zcela nového stroje, ale o přizpůsobení již vyvinuté techniky.
      Osobně víte na co daly konkrétně dali lhůtu dva měsíce? Na návrh? Na výrobu finálního produktu? Opět neznáme plnou komunikaci mezi MO a výrobci, takže z čeho soudíme, že to je špatně?
      A to že Poláci šli při výběru jinak jako znamená co? To se máme podle nich opičit nebo jak to mám chápat.
      Poláci si řeší svojí armádu a my zase svojí. Poláci si jí řeší svou cestou a my zase svojí cestou. Proč by ta polská cesta měla být lepší než naše?
      Hledáte problémy tam kde opravdu nejsou.
      Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     09:31 17.05.2019

     Nelze dát K.O. podmínky a zároveň oslovit výrobce co je neplní, pokud mu nedávám čas je splnit.
     Pokud si zvolím podmínky K.O. měl bych je být schopen obhájit. A to je další část, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nelze dát K.O. podmínky a zároveň oslovit výrobce co je neplní, pokud mu nedávám čas je splnit.
     Pokud si zvolím podmínky K.O. měl bych je být schopen obhájit. A to je další část, kde to vázne.
     Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:48 17.05.2019

      Znova. Napíšu to i vám. Vy snad dopodrobna znáte komunikace mezi MO a jednotlivými výrobci? Jak víte, že PSM je nebude schopné splnit? Nebo BAE nebo jiný výrobce? Šmankote nesnažte ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Znova. Napíšu to i vám. Vy snad dopodrobna znáte komunikace mezi MO a jednotlivými výrobci? Jak víte, že PSM je nebude schopné splnit? Nebo BAE nebo jiný výrobce? Šmankote nesnažte se mermomoci na základě částečných informací dělat z lidí na MO blbce a z výrobců potenciální oběti.
      My platíme. My rozhodujem.
      A to že byl osloven PSM s Pumou. No tak asi MO nějakým způsobem ten stroj zaujal, vždyť je to normální. Puma je vynikající stroj, tak proč se nepokusit dojednat úpravu takového stroje pro potřeby AČR? Na tom přece není nic špatného. Právě naopak z mého pohledu je to správný postup. MO se snaží získat to nejlepší pro AČR, ale tak aby to vyhovovalo našim požadavkům.
      Kde je teda ten problém?
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:13 17.05.2019

      Zajímalo by mně z které vojenské zakázky vycházíte vy. Kde se vozidla předělávali, hotový výrobek byl v řádu měsíců... Tedy dle "MO" zadání.

      Zajímalo by mně z které vojenské zakázky vycházíte vy. Kde se vozidla předělávali, hotový výrobek byl v řádu měsíců... Tedy dle "MO" zadání.

     • Klimesov
      13:34 17.05.2019

      Jirosi.: Proboha, proč bych měl já z něčeho vycházet?
      Tohle je problém firem, které se do tendru přihlásili. Ne můj.
      A o jakých měsících mluvíte? 2 měsíce měli výrobci na to aby se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi.: Proboha, proč bych měl já z něčeho vycházet?
      Tohle je problém firem, které se do tendru přihlásili. Ne můj.
      A o jakých měsících mluvíte? 2 měsíce měli výrobci na to aby se do výběrového řízení oficiálně přihlásili. A ne aby předvedli finální produkt.
      27.3.2019 byly výrobcům předloženy stanovené podmínky, které má stroj splňovat.
      Výrobci měli do začátku května podat oficiálí přihlášku do soutěže.
      Podle všeho tenhle termín stihli všichni oslovení výrobci, takže se může začít.
      A jelikož neznáme komunikaci mezi MO a výrobci z let 2017 - květen. 2019 není nikde vyloučeno, že nebyly o některých parametrech informováni s dostatečný předstihem.
      Každopádně jak to vypadá oficiální soutěž začala na začátku května letošního roku. A jak dlouho bude soutěž trvat bude vycházet z dalších setkání mezi MO, zástupci výrobců a schopnosti výrobců splnit naše požadavky. A jelikož PSM podalo oficiální přihlášku taky, tak asi se necítí že jsou zrovna bez šance.
      My jsme žádného výrobce do soutěže nenutili. Nutíme je jen aby jejich výrobek splňoval naše požadavky.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:36 17.05.2019

      "Armáda chce pořídit až 210 pásových obrněnců v sedmi modifikacích za zhruba 53 miliard korun. Přezbrojeno jimi má být především 7. brigádní úkolové uskupení. Nové obrněnce by měla ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Armáda chce pořídit až 210 pásových obrněnců v sedmi modifikacích za zhruba 53 miliard korun. Přezbrojeno jimi má být především 7. brigádní úkolové uskupení. Nové obrněnce by měla česká armáda postupně dostat v letech 2020 až 2025"

      Dnes je květen 2019. Do roku 2020 zbývá 7 měsíců.
      -Podat nabídku
      -Dovyvinout vozidlo
      -Předvést vozidlo
      -Zapracovat připomínky
      -Projít armádními zkouškami
      -Vyhrát tendr
      -Zahájit výrobu linky
      -Zprovoznit linku, alespoň na minimální produkci...

      A když budu budu velkorysí na vše mají až "19" měsíců.
      Zahraniční armády jen armádní testy dělají roky, u nás se to zase bude dělat až v ostrém provozu. My jsme totiž bohatá země a můžeme si to dovolit.
      Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      10:45 18.05.2019

      A můžete nějako doložit, že k něčemu takovému skutečně došlo ?

      A můžete nějako doložit, že k něčemu takovému skutečně došlo ?

  • Klimesov
   07:16 17.05.2019

   Asi tak jak to shrnul semtam.
   V roce 2017 nedošlo k testování finálních produktů, ty budou vypadat opravdu jinak.
   Z velkou pravděpodobností došlo pouze k testování mechanických a ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Asi tak jak to shrnul semtam.
   V roce 2017 nedošlo k testování finálních produktů, ty budou vypadat opravdu jinak.
   Z velkou pravděpodobností došlo pouze k testování mechanických a provozních schopnosti.
   Berte to tak, že AČR je Puma v konfiguraci pro Němce k ničemu, stejně tak CV-90 v konfiguraci pro Švédy taky k ničemu atd.
   Nové BVP vznikne na bázi daných strojů, a je na výrobcích aby se přizpůsobili našim požadavkům. Ne naopak.
   Finální produkty nám teprve budou předvedeny.
   Skrýt celý příspěvek

 • drohh
  22:22 16.05.2019

  Ahoj,
  v článku jsem našel sám pár slabších míst, jiní je tady už zmiňovali. Ale psát o něčem tak koplexním nebude jednoduché, takže bych nebyl tak tvrdý na autora.

  Jinak by mě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj,
  v článku jsem našel sám pár slabších míst, jiní je tady už zmiňovali. Ale psát o něčem tak koplexním nebude jednoduché, takže bych nebyl tak tvrdý na autora.

  Jinak by mě zajímalo, jak je to s Pumou. Dost se píše o problematických nákladech na koupi a provoz, Rase zmiňoval,že brity nakones vyšel ASCOD dráž aspoň na pořízení. Mě osobně přišla Pumou jako typický přestřelený projekt, ale můžu se mýlit.
  Dovedl by k tomu někdo dát lepší info?

  P.S. Agitku a hate si můžou někteří vypsat jinde, mě zajímá rozumný technický komentář :)

  P.P.S. Pro admina-myslím, že v takovýchto rozsáhlých diskuzích by byla příjemné kdyby se zobrazovaly pouze komentáře a odpovědi k nim až po rozkliknutí. Celé by to pak bylo mnohem přehlednější.
  Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   22:54 16.05.2019

   drohh

   Srovnání Ajaxe a Pumy je taková typická rasovina :), Ajax není BVP! Ajax je průzkumné vozidlo a tím pádem jsou jeho úkoly jiné než v případě PUMY, navíc Ajax disponuje celou ...
   Zobrazit celý příspěvek

   drohh

   Srovnání Ajaxe a Pumy je taková typická rasovina :), Ajax není BVP! Ajax je průzkumné vozidlo a tím pádem jsou jeho úkoly jiné než v případě PUMY, navíc Ajax disponuje celou řadou senzorů aby mohl provádět činnost co je po něm požadována a to průzkum ISTAR, dále získávat zpravodajské informace, sledovat a zjišťovat cíle, apod.
   Ajax navíc disponuje 40mm kanonem s teleskopickou municí.
   Což to vše dává vědět, že toto vozidlo nebude levné.

   Ajax tedy není BVP a proto srovnání PUMY a Ajaxu je mimo mísu.

   Jinak žádné novinky ohledně provozu PUMY v Německu neznám a nepředpokládám, že by se změnila cena a náročnost provozu.
   Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    14:51 17.05.2019

    Vsak nikde netvrdim ze je. Autor clanku se ohani britskou cestou, coz je program AJAX. Rovnez GDELS se ve svych propagacnich clancich odvolava na Ajax. Myslim tedy ze pro predstavu ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Vsak nikde netvrdim ze je. Autor clanku se ohani britskou cestou, coz je program AJAX. Rovnez GDELS se ve svych propagacnich clancich odvolava na Ajax. Myslim tedy ze pro predstavu se srovnani hodi. GDLS nabizi australii vozidlo Ares s vezi a podobnych prikladu je vic
    Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     19:25 17.05.2019

     Rase

     My vybíráme BVP nikoliv průzkumná vozidla či letadlové lodě (obojí je britská cesta), co a jak si máme pod tímto pojmem představit už tu zaznělo.

     Rase

     My vybíráme BVP nikoliv průzkumná vozidla či letadlové lodě (obojí je britská cesta), co a jak si máme pod tímto pojmem představit už tu zaznělo.

  • Jan Grohmann
   09:42 17.05.2019

   Tak děkuji za vlídná slova a rady. Když tak příště na e-mail. Děkuji.

   Tak děkuji za vlídná slova a rady. Když tak příště na e-mail. Děkuji.

 • Scotty
  22:11 16.05.2019

  Člověk který má k výběru BVP zřejmě nejblíž z nás s článkem zjevně souhlasí.
  https://twitter.com/IvoZelinka...

  Člověk který má k výběru BVP zřejmě nejblíž z nás s článkem zjevně souhlasí.
  https://twitter.com/IvoZelinka...

  • semtam
   22:28 16.05.2019

   Scotty

   Nechci být nějak negativní, ale Ivo Zelinka je nyní něco mezi politikem a vojákem. Navíc je to výsadkář co má nyní na starosti výstavbu výsadkového pluku, tak jako odborník ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Scotty

   Nechci být nějak negativní, ale Ivo Zelinka je nyní něco mezi politikem a vojákem. Navíc je to výsadkář co má nyní na starosti výstavbu výsadkového pluku, tak jako odborník na mechanizované vojsko moc není.

   Abych nebyl špatně pochopen, s požadavky AČR na nové BVP souhlasím a nepovažuji je za něco vadného či ojedinělého, jak tu někteří zmateně vykřikují.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    09:44 17.05.2019

    Nevím na základě čeho soudíte že je pplk.Zelinka něco mezi plitikem a vojákem, ale podstaté je že jako asistent NGŠ má o výběru BVP jistě informace z první ruky.

    Nevím na základě čeho soudíte že je pplk.Zelinka něco mezi plitikem a vojákem, ale podstaté je že jako asistent NGŠ má o výběru BVP jistě informace z první ruky.

    • semtam
     19:28 17.05.2019

     Scotty

     Třeba na základě jeho tweetů. AČR má být apolitická. Komentovat či dávat názory třeba na vyloučení Klause ml. z ODS opravdu není v režii AČR....

     Scotty

     Třeba na základě jeho tweetů. AČR má být apolitická. Komentovat či dávat názory třeba na vyloučení Klause ml. z ODS opravdu není v režii AČR....

     • Scotty
      21:49 17.05.2019

      semtam
      Vojákům ovšem není zapovězeno projevit svůj občanský postoj, jen nesmí agitovat pro jakoukoli politickou stranu nebo do ní vstupovat. Navíc musím říct že s občanským ...
      Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Vojákům ovšem není zapovězeno projevit svůj občanský postoj, jen nesmí agitovat pro jakoukoli politickou stranu nebo do ní vstupovat. Navíc musím říct že s občanským postojem pana Zelinky vesměs souhlasím.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:28 17.05.2019

      semtam
      Tohle bylo již probíráno v případě konfliktu gen.Řehky a pana Zaorálka kde velení armády došlo k závěru že projevení občanského postoje není v konfliktu se službou v AČR. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Tohle bylo již probíráno v případě konfliktu gen.Řehky a pana Zaorálka kde velení armády došlo k závěru že projevení občanského postoje není v konfliktu se službou v AČR. Chápu že se vám názory pana Zelinky nezamlouvají, ale to nijak nesnižuje jeho vojenskou profesionalitu.
      Já osobně považuji důstojníky jako gen. Řehka nebo pplk.Zelinka za světlou budoucnost naší armády a doufám že to v armádě dotáhnou co nejdál.
      Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      06:16 18.05.2019

      Scotty

      Nechápete. Ivo Zelinka si Twitter založil hlavně z důvodů politických. Sám to na twitteru přiznává. Tak nevím proč máte problém s tvrzením, že Ivo Zelinka je již napůl ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Nechápete. Ivo Zelinka si Twitter založil hlavně z důvodů politických. Sám to na twitteru přiznává. Tak nevím proč máte problém s tvrzením, že Ivo Zelinka je již napůl voják a napůl politik. To dokonce je přirozeně na těchto vrcholných pozicích dosti provázané a ne jen pouze s politikou.
      Samozřejmě voják AČR by měl do politiky zasahovat minimálně protože AČR má být apolitická.

      Za další, Ivo Zelinka je s výběrem BVP tak trochu stranou. Je to jiný obor a není to tajemstvím.
      A opět, nijak jeho názor nerozporuju, souhlasím s ním, ale vím, že zrovna odborník na tuto problematiku není z logických důvodů...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      08:24 18.05.2019

      Nevím o tom že by pplk.Zelinka na Twitteru psal že by chtěl aktivně zasahovat do politiky nebo tam podporoval jakoukoli politickou stranu. To má navíc jako aktivní příslušník AČR ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nevím o tom že by pplk.Zelinka na Twitteru psal že by chtěl aktivně zasahovat do politiky nebo tam podporoval jakoukoli politickou stranu. To má navíc jako aktivní příslušník AČR zakázané.
      Jek jsem psal carramba66 netvrdím že je odborníkem na mechanizované vojsko, ale ve své pozici se dostane k informacím jako nikdo z nás.

      P.S.
      Schválně jsem si našel co Ivo Zelinka psal o VKml:
      Nad článkem o to že bude ODS řešit jeho výroky nepsal "Tak to přeji @ODScz pevné nervy... "
      Nic dalšího o něm nikdy nenapsal.
      Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:48 18.05.2019

    Každý vyšší velitel je zároveň tak trochu politikem. Na tom není nic divného ani nepatřičného.

    Každý vyšší velitel je zároveň tak trochu politikem. Na tom není nic divného ani nepatřičného.

  • Jiří Vojáček
   12:53 17.05.2019

   Pan podplukovník o sobě několikrát prohlásil, že není odborníkem na obrněnou techniku. Já bych s ním souhlasil.

   Pan podplukovník o sobě několikrát prohlásil, že není odborníkem na obrněnou techniku. Já bych s ním souhlasil.

   • Scotty
    15:33 17.05.2019

    Já někde píšu že je odborníkem na BVP? Ne, ale vzhledem k jeho funkci má přístup k informacím jako nikdo z nás.

    Já někde píšu že je odborníkem na BVP? Ne, ale vzhledem k jeho funkci má přístup k informacím jako nikdo z nás.

 • ARES
  18:44 16.05.2019

  Scotty, Gibon, Semtam

  Výběrové řízení jistě proběhlo přesně v souladu s předpisy. V tomto směru jistě nelze nic namítat.

  Ale výsledek výběru jen prokazuje v plné nahotě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Scotty, Gibon, Semtam

  Výběrové řízení jistě proběhlo přesně v souladu s předpisy. V tomto směru jistě nelze nic namítat.

  Ale výsledek výběru jen prokazuje v plné nahotě personální nouzi MO o zkušené ekonomické a technické odborníky v oboru vojenských technologií. Pak se nedivme, jak dopadají výběrová řízení a s ní bojová připravenost AČR.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:51 16.05.2019

   Výběr nového BVP má na starosti skupina ve které jsou jak vojáci tak úředníci ministerstva.

   Výběr nového BVP má na starosti skupina ve které jsou jak vojáci tak úředníci ministerstva.

  • semtam
   18:59 16.05.2019

   ARES

   Ohledně profesionální nouze jsem vám již popsal jeden z problémů. Kdokoliv zkušený a dlouho pohybující se v oboru má zákonitě nějaký škraloup či nějaké vazby a kauza může být ...
   Zobrazit celý příspěvek

   ARES

   Ohledně profesionální nouze jsem vám již popsal jeden z problémů. Kdokoliv zkušený a dlouho pohybující se v oboru má zákonitě nějaký škraloup či nějaké vazby a kauza může být na stole, ať je pravda jakákoliv. Výsledek je ovšem stejný: paralýza. Navíc stále se bavíme "jen" o úřední funkci...

   Vaše poznámka ohledně zpackaných výběrek leží paradoxně na bedrech těch "zkušených" a pokud by ti co podělali něco v minulosti či byli zapleteni do korupční kauzy, tak to nebude zrovna taky ideální.
   Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  16:53 16.05.2019
  • semtam
   17:47 16.05.2019

   Argonaut.CZ

   Sice dobrý článek, ale ten se tu již objevil (na AN) několikrát. Sice ne v této diskuzi, protože je to mimo téma. O vrtulnících jsou zde žhavější diskuze.

   Argonaut.CZ

   Sice dobrý článek, ale ten se tu již objevil (na AN) několikrát. Sice ne v této diskuzi, protože je to mimo téma. O vrtulnících jsou zde žhavější diskuze.

   • kazd
    17:57 16.05.2019

    to je další díl

    to je další díl

  • Scotty
   18:43 16.05.2019

   Tak článek je o tom že Šedivý loboval za vrtulníky Bell. To je šok, o tom se ví už alespoň čtyři roky. Všechno ostatní jsou jen spekulace pana autora.

   Tak článek je o tom že Šedivý loboval za vrtulníky Bell. To je šok, o tom se ví už alespoň čtyři roky. Všechno ostatní jsou jen spekulace pana autora.

 • Argonaut.CZ
  16:47 16.05.2019

  z mého pohledu MO neumí vypsat žádné výběrové řízení. Mě to přijde jako banda amatérů, a nebo jsou již tak pod vlivem mocenských skupin, že to vyjde nakonec nastejno. Jediné, co se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z mého pohledu MO neumí vypsat žádné výběrové řízení. Mě to přijde jako banda amatérů, a nebo jsou již tak pod vlivem mocenských skupin, že to vyjde nakonec nastejno. Jediné, co se nějak povedlo, jsou Gripeny, které bylo ale lepší koupit. Další perla (všeho)schopnosti jsou připravované vrtulníky.

  Pokud se tu má odehrát zakázka za desítky miliard daňového poplatníka, tak by to mělo být čisté a jasné jako lilie. Zejména požadavky by měly být jasné a zdůvodněné. Mělo by být jasné, co z toho bude mít i český průmysl, atd...

  Osobně si myslím, že to směřuje k dalšímu zrušení.
  Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  16:44 16.05.2019

  Lidovky.cz, 16,00
  Metnar vsadil před ‚supertendrem‘ na ženu. Mladá úřednice nemá s vojenskými podniky zkušenosti.

  Pod tuto dosavadní politickou náměstkyni totiž budou nově ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Lidovky.cz, 16,00
  Metnar vsadil před ‚supertendrem‘ na ženu. Mladá úřednice nemá s vojenskými podniky zkušenosti.

  Pod tuto dosavadní politickou náměstkyni totiž budou nově spadat kromě příspěvkových organizací včetně vojenských lesů také státní podniky VOP CZ a LOM Praha. U obou těchto společností se přitom očekává intenzivní zapojení do strategických zakázek.
  Přes VOP CZ a další české firmy by mělo jít 40 procent z 53 miliard korun, za které chce obrana letos nakoupit pásové obrněnce. Malešický LOM je pak pro armádu klíčovým partnerem pro servis letadel a vrtulníků, o jejichž nákupu z USA se nyní rozhoduje.

  Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) si přivedl Kateřinu Suchoňovou na resort z ministerstva vnitra, který dříve vedl. A rovnou ji jmenoval do funkce politické náměstkyně na obraně.

  „Důvodem jejího jmenování je několikaletá praxe v oboru státní správy, konkrétně na ministerstvu vnitra, kde působila pět let,“ napsal LN Metnar loni v létě. Pohled do jejího oficiálního životopisu na webu ministerstva obrany ukazuje, že

  "s armádní problematikou - natož s fungováním strategických vojenských firem - neměla zkušenosti."

  Na vnitru zastávala nižší úřednické funkce. Nejvýše byla loni v únoru jmenovaná „vedoucí oddělení organizační a právní podpory kanceláře ministra vnitra“.

  Před třemi lety dokončila magisterské studium na policejní akademii. Přesto patří mezi Metnarovi klíčové spolupracovníky. „Má moji naprostou důvěru, o které mě přesvědčuje její vzdělání, bezpečnostní prověrka na stupeň „Tajné“ a profesionální přístup k práci,“ popsal důvody, proč si vybral už loni za politickou náměstkyni.

  Co k tomu říci? To jako v "revolučních létech" dělničtí ředitelé. Ti alespoň měli představu o tom, co se v podniku vyrábí.

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/m...
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   17:01 16.05.2019

   Tak ona ale nebude dělat ředitele ani jednoho z těch podniků. Navíc jaké si ministr vybere politické náměstky je jen jeho rozhodnutí a samozřejmě jeho zodpovědnost.
   Do VOP i LOM ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tak ona ale nebude dělat ředitele ani jednoho z těch podniků. Navíc jaké si ministr vybere politické náměstky je jen jeho rozhodnutí a samozřejmě jeho zodpovědnost.
   Do VOP i LOM se bude hledat nový ředitel a jeho výběr bude mnohem důležitější než nějaká náměstkyně na ministerstvu.
   Skrýt celý příspěvek

   • Gibon
    17:33 16.05.2019

    "Navíc jaké si ministr vybere politické náměstky je jen jeho rozhodnutí"
    Toto zmyslanie devastuje obe nase republiky.
    Nie, stat nie je vlastna firma.
    Na pozicii, ktora dohliada na ...
    Zobrazit celý příspěvek

    "Navíc jaké si ministr vybere politické náměstky je jen jeho rozhodnutí"
    Toto zmyslanie devastuje obe nase republiky.
    Nie, stat nie je vlastna firma.
    Na pozicii, ktora dohliada na fungovanie statnych firiem ma byt clovek s dlhorocnymi skusenostami, ktory bude vybrany po transparentnom vyberovom konaní.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     18:15 16.05.2019

     Znovu, výběr politických náměstků je jen na rozhodnutí ministra. To nemá se způsobem řízení státu nic společného. Na takovouto pozici si má ministr dosadil člověka v jehož ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Znovu, výběr politických náměstků je jen na rozhodnutí ministra. To nemá se způsobem řízení státu nic společného. Na takovouto pozici si má ministr dosadil člověka v jehož schopnosti důvěřuje a nést za jeho činnost politickou zodpovědnost.
     Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   17:34 16.05.2019

   ARES

   A co jako?
   Vyhrála ve výběrovém řízení. Pokud máš nějaký důkaz, tak toto výběrko můžeš napadnout.
   Kdyby vybrali někoho ze zkušenostmi, tak se na něj najde nějaká špína. A ...
   Zobrazit celý příspěvek

   ARES

   A co jako?
   Vyhrála ve výběrovém řízení. Pokud máš nějaký důkaz, tak toto výběrko můžeš napadnout.
   Kdyby vybrali někoho ze zkušenostmi, tak se na něj najde nějaká špína. A kdyby náhodou ne, tak určitě bude mít podezřelé vazby.

   Nejsem volič a ani zastánce hnutí ANO, z důvodů činnosti Agrofertu (sic Babiš již právně vyvázaný), ale také nejsem zastáncem honu na čarodějnice, jak to masmedia konají.
   Skrýt celý příspěvek

 • Migi
  16:08 16.05.2019

  S prominutím pánové čekal jsem tu alespoň nějakou úroveň odborného uvažování a přemýšlení.

  To hlavní co by si měl každý uvědomit - armáda skutečně chce 8 + 3 lidí. Znovu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S prominutím pánové čekal jsem tu alespoň nějakou úroveň odborného uvažování a přemýšlení.

  To hlavní co by si měl každý uvědomit - armáda skutečně chce 8 + 3 lidí. Znovu opakuji "ARMÁDA CHCE". Věřte v armádě nejsme všichni úplní idioti a dokážeme si spočítat lidi v četě ;) Ano nejlepší by bylo kdyby na webu AČR ukázali přesnou strukturu mechanizovaného družstva a jejich případní rozložení do vozidel, ale má to jeden problém - tyhle tabulky jsou v režimu vyhrazené, takže by se k nim nikdo neměl dostat.

  Jen pár poznámek
  - moc nechápu proč se tu tolik lidí točí na "britské cestě". Nikdo nechce kopírovat britskou armádu. Je to jen pro vysvětlení koncepce, nebo spíš myšlenky fungování armády. Takhle "koncepce" započala v devadesátých letech a byla na jejích základech vybudována celá armáda. Důraz na pěšáky - jednotlivce a velitele místo na "brutální sílu" a technologickou převahu. Jde o způsob výcviku, nasazení a vůbec uvažování. Těžko ji měnit podle toho s kým jsme zrovna v battlegroupu, nebo podle toho kdo nám nabídne jaké BVP.
  - ad čtvrté "velitelské vozidlo" ne, opravdu není ve čtvrtém vozidle vzadu jenom VČ sám. Bude tam mít i další vojáky (ač z článku to vyznívá jinak). A myšlenka - takže vezmeme VČ, ZVČ, ISR a další přidělení prvky a dáme je do jednoho vozidla a když nám to náhodou někdo zničí, tak půjdeme na pivo není ideální. Stejně tak rozdělování organických družstev je cesta do pekel. Když náhodou pošleme jedno družstvo na kopec na pozorovačku tak ISR, který by u takového úkolu neměl chybět, pojede kde? Protože do 3+6 vozidla se nevejde...
  - ad. přidělené prvky, už jsem tu s někým o tom diskutoval, přidělené prvky nejsou organickou součásti čety a přidělují se na různé úkoly. Nikdo nemůže teď říct kolik jich může být maximálně, kolik můžou s sebou mít maximálně materiálu atd... Proto je dobré, ba co víc. dokonce nutné mít v autech volná místa...
  - ad. evakuace - tady myslím není o čem. nemusí jít jenom o činnost nepřítele, ale i závada může vyřadit vozidlo a je dobrý aby to mělo co nejmenší efekt na počet pěšího prvku. Nemluvě třeba o transportu raněných - kolik jeden ležící raněný (tak aby se o něj dalo starat) zabere místa sedícím lidem. Dvě, tři? Prostě volná místa jsou neuvěřitelně užitečný benefit. Jen blázen by se toho zbavoval. Izraelci to nedělají jenom tak pro nic za nic...
  - samozřejmě je tu cesta ještě navýšit vozidla, koupit do čety třeba 5, nebo 6 vozidel 3+6, ale to přináší jednak další komplikace a druhak cena značně narůstá.
  - jen už asi poslední poznámka trochu bokem - pokud je to opravdu nastavené tak aby vyhrál jeden konkrétní typ, jak tu někteří naznačují - na který ten konkrétní typ to má být tedy postaveno? Puma ne, to je jasné. Lynx taky ne, protože to by tam nebyl požadavek na prověřenou techniku. CV90 ani ASCOD podle informací z internetu nemají ve standardně nabízen verzi 8+3 (i když obě vozidla asi půjdou na tento počet nakonfigurovat). Tak na koho tedy? Já, a dle reakcí nejsem sám, tam tedy jasného vítěze nevidím... Vidím jenom jednoho pravděpodobně poraženého....
  Skrýt celý příspěvek

  • Jiří Vojáček
   16:15 16.05.2019

   Argument "ARMÁDA CHCE" ve chvíli, kdy o nákupu rozhoduje vláda a kdy se bavíme o částce padesát miliard korun, neobstojí, dovolím si tvrdit.

   Argument "ARMÁDA CHCE" ve chvíli, kdy o nákupu rozhoduje vláda a kdy se bavíme o částce padesát miliard korun, neobstojí, dovolím si tvrdit.

   • Jecchus
    17:23 16.05.2019

    No však to také patrně nemá být argument, ale konstatování.

    No však to také patrně nemá být argument, ale konstatování.

   • Migi
    19:52 16.05.2019

    Přiznám se, že tady už se dostávám na trochu tenký led, ale podmínky výběrového řízení a ostatně i jejich provedení má/bude mít na starosti MO respektive armáda, ne?

    Přiznám se, že tady už se dostávám na trochu tenký led, ale podmínky výběrového řízení a ostatně i jejich provedení má/bude mít na starosti MO respektive armáda, ne?

   • Marcus
    20:26 16.05.2019

    Vláda rozhodne že se něco koupí, armáda řekne co chce a Ministerstvo obrany (vojáci a úředníci) vybere vítěze. Nevím co je na tom nepochopitelného?

    Vláda rozhodne že se něco koupí, armáda řekne co chce a Ministerstvo obrany (vojáci a úředníci) vybere vítěze. Nevím co je na tom nepochopitelného?

  • Kichot
   16:56 16.05.2019

   Migi dobře napsáno! K tomu bych jen dodal , že Puma je jako Porsche 911 na pásech, skvělý stroj. Ale do Chorvatska s rodinou pojedu raději ochcávkou. A až přijde čas servisu nebudu ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Migi dobře napsáno! K tomu bych jen dodal , že Puma je jako Porsche 911 na pásech, skvělý stroj. Ale do Chorvatska s rodinou pojedu raději ochcávkou. A až přijde čas servisu nebudu ji muset odstavit pro nedostatek financí. Viz zpráva o stavu Bundeswehru ;-)
   Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    19:54 16.05.2019

    V podstatě je to tak. Zatímci například Němci chtějí vozidlo, který perfektně střílí, je úžasně malý, má skvělou balistickou odolnost a k tomu taky umí vozit vojáky, tak my chceme ...
    Zobrazit celý příspěvek

    V podstatě je to tak. Zatímci například Němci chtějí vozidlo, který perfektně střílí, je úžasně malý, má skvělou balistickou odolnost a k tomu taky umí vozit vojáky, tak my chceme vozidlo který perfektně funguje pro vojáky a taky k tomu dobře střílí a je dobře pancéřovaný...
    Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    20:43 16.05.2019

    Brity vyšel ASCOD dráž jak Němce PUMA...

    Brity vyšel ASCOD dráž jak Němce PUMA...

  • semtam
   17:01 16.05.2019

   Migi

   Plný souhlas, zde na AN je to těžké, protože se sem nakýblovali různě prapodivní "svazáci" a čím menší rozhled, tím mají vyhraněnější názory. Viz. neznalost základních ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Migi

   Plný souhlas, zde na AN je to těžké, protože se sem nakýblovali různě prapodivní "svazáci" a čím menší rozhled, tím mají vyhraněnější názory. Viz. neznalost základních (prvotních) požadavků.

   Otázka, na jaký konkrétní typ BVP je výběrko nastaveno dává tušit, že na CV90. CV90 ve verzi MK.IV má konfiguraci 3+8 a také má možnost přepravy v A400 což KF41 již nemá. Ascod v konfiguraci 3+8 může mít pouze bezosádkovou věž (pokud se nepletu).

   Na druhou stranu pro CV90 stejně hraje to, že BAE se chlubí tím, že nabídne co největší možnost výroby v ČR. A to ze strategického hlediska také dost významné a MO na to bude hledět.

   A za třetí, schopnosti a možnosti BVP jsou známé již dopředu a tak armáda víceméně ví, který typ by jí vyhovoval a který nikoliv i bez výběrka.
   Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    19:56 16.05.2019

    Abych se přiznal, tak netuším jaké možnosti jsou u CV90 a ASCODu. A ta tuna článků, který každý říká něco jiného tomu moc nepomáhá. Proto jsem se taky radši nevyjadřoval konkrétně ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Abych se přiznal, tak netuším jaké možnosti jsou u CV90 a ASCODu. A ta tuna článků, který každý říká něco jiného tomu moc nepomáhá. Proto jsem se taky radši nevyjadřoval konkrétně k žádnému typu. Ostatně uvidíme s čím účastníci VŘ nakonec "nastoupí"...
    Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     21:55 16.05.2019

     Migi

     Nevím, kde jste vyčetl, že CV90 MK.IV má 7 osob. To jste mohl najít u verzí MK.II a MK.III. CV90 MK.IV je uváděn počet osob 3+8 a de-facto tyto možnost je prakticky u všech ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Migi

     Nevím, kde jste vyčetl, že CV90 MK.IV má 7 osob. To jste mohl najít u verzí MK.II a MK.III. CV90 MK.IV je uváděn počet osob 3+8 a de-facto tyto možnost je prakticky u všech CV90. I když již výše zmíněné MK.II a MK.III mají prostor pro 8 člena výsadku zastavěný.
     Stačí se podívat na stránky výrobce.
     Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      06:42 17.05.2019

      Soudil jsem z různým "ukřivděných" článků na téma špatně nastavený podmínky. Tam se říkalo že CV-90 má ve specifikacích 7+3. Ale rozhodně se nehádám, konkrétní typy jsem prostě ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Soudil jsem z různým "ukřivděných" článků na téma špatně nastavený podmínky. Tam se říkalo že CV-90 má ve specifikacích 7+3. Ale rozhodně se nehádám, konkrétní typy jsem prostě neřešil, protože abych se mohl rozhodnout potřeboval bych si tu techniku vyzkoušet. Porovnávání nějakých TTD o skutečné kvalitě a funkčnosti většinou moc nenapoví....
      Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    20:40 16.05.2019

    Osobně si nemyslím, že CV90 má nejvyšší množství % výroby v ČR. Přeci jen korba se bude dělat ve Švédsku, přes co nejede vlak - asi tam dělají nějaké kouzlo nebo co, ale asi je to ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Osobně si nemyslím, že CV90 má nejvyšší množství % výroby v ČR. Přeci jen korba se bude dělat ve Švédsku, přes co nejede vlak - asi tam dělají nějaké kouzlo nebo co, ale asi je to kvůli samotnému tváření korby, což mají dost speciální. Jisté je, že BAE nabízejí hodně velké procento protizakázek (offsety byly zakázané, tak používám tento termín) - v tomhle bude zajímavá nabídka jak BAE, tak i PSM. Kdo ví, co se do toho počítá, na Gripeny nám toho bylo taky hodně slíbeno. Samozřejmě se ale dá kouzlit i s procenty výroby, kdy se korba bere jako stejný díl jako řekněme svařenec věže nebo výfuk. Osobně si myslím, že ta % budou nakonec důležitější než samotné technické parametry...
    Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   17:17 16.05.2019

   Obecně ste sice hezky popsal možné funkce 4. vozidla. Ale takto to vypadá akorát na papíře. Většina z nich se vzájemně vylučuje.

   Ve výsledku se tedy nebude jednat o čety 3+1, ale ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Obecně ste sice hezky popsal možné funkce 4. vozidla. Ale takto to vypadá akorát na papíře. Většina z nich se vzájemně vylučuje.

   Ve výsledku se tedy nebude jednat o čety 3+1, ale o setrvání u 3.
   Novinkou budou vozidla pro specialisty, velitele. Ale ten bude zůstávat z jednotkami. Zatím co specialisté budou potřebovat samostatnou mobilitu.
   Skrýt celý příspěvek

  • kazd
   17:25 16.05.2019

   Bohužel zde někteří nechápou co je výběrové řízení.
   To že něco chci víc a něco míň můžu ohodnotit bodama.
   To, že v tendru někoho vyřadím KO kritériem mě nabídku nijak ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Bohužel zde někteří nechápou co je výběrové řízení.
   To že něco chci víc a něco míň můžu ohodnotit bodama.
   To, že v tendru někoho vyřadím KO kritériem mě nabídku nijak nezlepší.
   ¨Když je v tendru Puma a řeknu, že varianta s 8 dostane víc bodů než s 6, tak ta puma tam pořád dělá tlak na ostatní. BAE si řekne - máme horší balistiku než puma, stačí to kompenzovat místama nebo musíme přidat?
   Když pumu vyřadíte, CV 90 bude líp střílet nebo bude mít lepší balistiku ? Nebude. Když dáte plavbyschopnost ... jsme viděli.
   To je prostě rozdíl mezi tím, že si nadefinuju požadavky a udělám komplexní výběrové řízení.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:17 16.05.2019

    Bohužel se mi zdá že nechápete co znamená nepřekročitelný technický požadavek.

    Bohužel se mi zdá že nechápete co znamená nepřekročitelný technický požadavek.

    • kazd
     19:41 16.05.2019

     Jak jsem psal, pozadavek na vez a osadku je v rozporu s pozadavky platnymi na podzim 17 odsouhlasenymi armadou mo a vtu a krome nejakych uvah o prechodu na 4 sestavu neni nic co ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jak jsem psal, pozadavek na vez a osadku je v rozporu s pozadavky platnymi na podzim 17 odsouhlasenymi armadou mo a vtu a krome nejakych uvah o prechodu na 4 sestavu neni nic co by jej podporovalo. Nekdo testoval osadkovou a bezosadkovou vez? Vite kolik stoji? Tak na zaklade ceho je urceno? Ptam se zde tech slepych zastancu MO uz asi popate a jeste nikdo neodpovedel
     Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      20:31 16.05.2019

      A zase nesmysly typu: na podzim 2017 bylo řečeno :D :D :D

      A zase nesmysly typu: na podzim 2017 bylo řečeno :D :D :D

     • Scotty
      20:48 16.05.2019

      Jak jsem také již psal, vy víte jaké byli ty základní požadavky z roku 2017, tedy před vyhlášením VŘ, podle kterých vozidla vyhověla? Protože se s tím tady mocně operuje a ještě ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jak jsem také již psal, vy víte jaké byli ty základní požadavky z roku 2017, tedy před vyhlášením VŘ, podle kterých vozidla vyhověla? Protože se s tím tady mocně operuje a ještě mi je nikdo nedokázal vyjmenovat.
      Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    20:01 16.05.2019

    A kde je tedy ta hranice? Proč teda mít vůbec nějaké požadavky - proč dávat požadavky na věž, na kanon, nebo na pásy - vše může být přece jen bodově ohodnoceno?
    Už ze slušnosti, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    A kde je tedy ta hranice? Proč teda mít vůbec nějaké požadavky - proč dávat požadavky na věž, na kanon, nebo na pásy - vše může být přece jen bodově ohodnoceno?
    Už ze slušnosti, pokud chci vozidlo pro osm lidí, tak nebudu budovat možnost úspěchu pro firmu, která do toho nalije obrovské peníze a pak se dozví, že stejně nemohla vyhrát, ne? Navíc když nedám do požadavku že to chci pro osm a přihlásí se mi firma, která sice může vozidlo upravit pro osm, ale přihlásí ho ve verzi pro sedm, tak jsem si právě vyšachoval jednoho možného konkurenta, ne?
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:00 16.05.2019

     Jenže to do teď MO v podstatě dělalo. Chtělo 8, ale oslovilo firmu z vozidlem 6...

     Jenže to do teď MO v podstatě dělalo. Chtělo 8, ale oslovilo firmu z vozidlem 6...

     • Scotty
      21:41 16.05.2019

      Oslovili výrobce BVP a je jen ne nich jak se s požadavky armády vypořádají. Pokud nedokáží vyrobit Pumu s osádkokovou věží musí pochopit že nemají v tendru velké šance.
      Naopak PSM ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Oslovili výrobce BVP a je jen ne nich jak se s požadavky armády vypořádají. Pokud nedokáží vyrobit Pumu s osádkokovou věží musí pochopit že nemají v tendru velké šance.
      Naopak PSM vyrazilo do útoku s tím že nepadají podmínky VŘ jako zpátečnické a nereálné. Doufají nejspíš v to že se jim povede VŘ sestřelit a kvůli tomu že MO tlačí čas jim budou raději nové specifikace napsány na míru.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:36 16.05.2019

      Ono je hezké se tvářit, že oslovujete seriozního výrobce BVP. Ale u toho nesmíte zapomenou, že to seriozní BVP na míru stoji celkem dost peněz/času.

      Kolik času trval vývoj těch ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ono je hezké se tvářit, že oslovujete seriozního výrobce BVP. Ale u toho nesmíte zapomenou, že to seriozní BVP na míru stoji celkem dost peněz/času.

      Kolik času trval vývoj těch BVP, a tady se bavíme v úplně jiných termínech.
      Skrýt celý příspěvek

  • Marcus
   20:24 16.05.2019

   Naprostý souhlas a díky za příspěvek ...i když mám obavu že někteří to stejně nepřijmou.

   Naprostý souhlas a díky za příspěvek ...i když mám obavu že někteří to stejně nepřijmou.

  • Rase
   20:50 16.05.2019

   Nemíním nijak snižovat myšlenkové schopnosti vojáků, samozřejmě by bylo bezva, mít pásové BVP třeba i v konfiguraci 3+9 (má korejské K21) aby bylo další místo pro psa od psovoda ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nemíním nijak snižovat myšlenkové schopnosti vojáků, samozřejmě by bylo bezva, mít pásové BVP třeba i v konfiguraci 3+9 (má korejské K21) aby bylo další místo pro psa od psovoda atd. Něco jiného je ale nacpat tolik lidí do kolového stroje, které nemusí mít takovou balistickou ochranu a nosnost, a nacpat je do pásáku. Možná by vojáci měli dostat "Pandura na pásech" - jo, zní to jako sranda, ale GD nabízelo Američanům Stryker na pásech:
   Tracked Stryker:
   http://i.imgur.com/rXXgY.jpg...
   tohle by měla dostat AČR a byl by klid... :-D
   Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    06:48 17.05.2019

    Třeba CV90 balistickou odolnost splňuje a 8+3 se tam pravděpodobně narve. LYNX to samý. Takže podmínky AČR jsou evidentně splnitelné.

    Třeba CV90 balistickou odolnost splňuje a 8+3 se tam pravděpodobně narve. LYNX to samý. Takže podmínky AČR jsou evidentně splnitelné.

  • Jara
   21:25 16.05.2019

   Předně gratuluji armádním dustojnikům k ovládnutí “počtů”( omlouvám se migy nedalo mi to, uznejte že jste si naběhl;) ), tady nejde o kritiku koncepce AČR, problém je že AČR jí ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Předně gratuluji armádním dustojnikům k ovládnutí “počtů”( omlouvám se migy nedalo mi to, uznejte že jste si naběhl;) ), tady nejde o kritiku koncepce AČR, problém je že AČR jí není schopno vysvětlit a dost pochybuji že je vůbec co vysvětlovat..... vy tady píšete že anglická cesta se zavádí od devadesátek a vzápětí se ohraníte že Angličany nekopírujeme... TAK CO TEDY? Jakou koncepci si armáda vybrala, vypadá to na nějáký nefunkční nekoncepční paskvil, nebudu kritizovat žádnou cestu ať anglickou, Německou atd. Je potřeba si jí ale vybrat, obhájit a systematicky jí budovat což se neděje, vyloženě jste mne rozesmál s názorem že anglickou cestu jsme si vybrali z důvodu preferování pěchoty před hrubou silou a teď pozor! Technologickou převahou, jenže na velkou palebnou sílu pěchoty tedy hrubou sílu a technologickou nadřazenost ten anglický model spoléhá ba je to pro tento model předpoklad úspěchu..... a víte kdyby jsme tady něco takového opravdu budovali tak struktura brigád AČR nevypadá tak jako dnes a teď by jsme nevybírali BVP ale pasák kategorie AJAX a určitě by nám nechyběli těžké OT ... z Vás by na Sandhurstu radost neměli
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    21:46 16.05.2019

    Naše armáda pro vás asi překvapivě buduje českou cestu a pro tu požaduje techniku. Nevím co je na tom k nepochopení.

    Naše armáda pro vás asi překvapivě buduje českou cestu a pro tu požaduje techniku. Nevím co je na tom k nepochopení.

    • Jara
     21:55 16.05.2019

     Jo to je ten problém ta cesta je tedy jaká, založená na čem? Mnohaletých bojových zkušenostech? Ale jděte, spíše to vypadá jako roubováni něčeho čemu vlastně nikdo nerozumí na něco ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jo to je ten problém ta cesta je tedy jaká, založená na čem? Mnohaletých bojových zkušenostech? Ale jděte, spíše to vypadá jako roubováni něčeho čemu vlastně nikdo nerozumí na něco co se tady drží od dob VS z pohodlnosti.....
     Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:21 16.05.2019

      Nevím kde se bere u nás to přesvědčení že všichni naši důstojníci jsou banda blbů kteří nejsou schopni nic vlastního vymyslet. Naše armáda se zjevně inspirovala Britů, to ale ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nevím kde se bere u nás to přesvědčení že všichni naši důstojníci jsou banda blbů kteří nejsou schopni nic vlastního vymyslet. Naše armáda se zjevně inspirovala Britů, to ale neznamená že musí tupě okopírovat celý britský systém.
      Mimochodem kolik armád se dnes může pochlubit mnohaletou bojovou zkušeností....
      Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      22:54 16.05.2019

      Tak budem jen tak blábolit Scotty? Napsal jsem zde konkrétní otázky a dal jsem dva jasné podněty ukazující že inspirace britskou cestou je jen blábol protože konkrétní činy tuhle ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak budem jen tak blábolit Scotty? Napsal jsem zde konkrétní otázky a dal jsem dva jasné podněty ukazující že inspirace britskou cestou je jen blábol protože konkrétní činy tuhle tety nepodporují, zachytávám jen neustálé skemraní že politici tohle a támhleto, ale uveďte mi jedinou osobnost u AČR, která by vysvětlovala veřejnosti představy o tom jakým způsobem AČR bude budována k obraně země a našich zájmů, protože to je sakra důležité pro to aby armádní nákupy nevypadaly jako vyhazování peněz pak i ty politici budou svolnějši k uvolňování prostředku protože do teď je jakýkoli armádní nákup politická sebevražda právě kvůli neschopnosti a zmatkům uvnitř AČR a tahle diskuze je toho důkazem, je nás tady spousta fandů vojenství a uniformy a službu vlasti cítíme a respektujem a nikdo z nás vlastně netuší o struktuře a směru AČR mnoho, nechci kydat hnůj jestli máte něco konstruktivního sem s tím
      Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    22:16 16.05.2019

    Jara

    Nevím, kde jste vyčetl, že AČR slepě kopíruje nějaký britský styl. Migi jen a pouze zmínil rozdíl mezi německým stylem a britským stylem a tím, že AČR má více blíže k ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jara

    Nevím, kde jste vyčetl, že AČR slepě kopíruje nějaký britský styl. Migi jen a pouze zmínil rozdíl mezi německým stylem a britským stylem a tím, že AČR má více blíže k britskému stylu a je to dáno tím, že v 90. letech se pro tento styl chcete-li filozofii rozhodla.

    Pokud to chápete tak, že AČR se striktně řídí britskou cestou, tak tomu opravdu není, ale jakýsi základ britské cesty je v AČR znát.

    Dále bych chtěl vědět, z čeho soudíte, že armáda si vybrala nefunkční a nekoncepční paskvil. Už sama ta věta si z logiky věci odporuje.

    Dále nechápu vaše rozhořčení z důvodu toho, že AČR chce po BVP více místa pro výsadek, což plně odpovídá současným světovým požadavkům a trendům a navíc dle všeho směřuje k CV90 jež si našel cestu již k 7 uživatelům a PUMA doposud mimo Německo nikoho a navíc je její koncepce dokonce odmítána, ať už z důvodu vnitřního prostoru či nutnost mít jen bezosádkovou věž.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jara
     22:59 16.05.2019

     Ale semtame vždyť já teď nenapsal a velikosti výsadku ani slovo, hned v prvním příspěvku píši že mi je jedno jakou cestu chcete li inspiraci si AČR vybrala jen chci aby si jí ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ale semtame vždyť já teď nenapsal a velikosti výsadku ani slovo, hned v prvním příspěvku píši že mi je jedno jakou cestu chcete li inspiraci si AČR vybrala jen chci aby si jí obhájila a vysvětlila některé detaily mi zkratka nesedí
     Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    09:59 17.05.2019

    Evidentně si stále nerozumíme.
    Předně bych vypíchl, že nějak nepovažuji nutné aby armáda vysvětlovala, nebo dokonce bezesporu vysvětlila svojí koncepci každému občanovi ČR. Ono to ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Evidentně si stále nerozumíme.
    Předně bych vypíchl, že nějak nepovažuji nutné aby armáda vysvětlovala, nebo dokonce bezesporu vysvětlila svojí koncepci každému občanovi ČR. Ono to totiž ani nejde - požadavky a koncepce vycházejí ze zkušeností a ty jsou dost nepřenositelné. Tato diskuze budiž tomu dobrým příkladem. Takže to, co vidíte jako problém, já jako problém nevidím.
    Ad. britská cesta - znovu to zkusím popsat a vysvětlit. Nejde o strukturu, nebo techniku, ale o způsob uvažování a řízení k plnění úkolů. Docela špatně se to popisuje, kdyby jste měl zkušenosti s jednotlivými armádami, tak by jste rozdíly jasně viděl. U nás prostě jde o to mít co nejlépe vycvičeného pěšáka a k tomu jsou věci, které mu v plnění úkolu pomáhají. Tento směr jsme si zvolili někdy v devádesátých let. Přijali ho za svůj, ale samozřejmě upravili podle všech omezení které AČR měla a má. Jak tu Scotty trefně poznamenal, od té doby se jedná o "českou cestu", která je v armádě už přes dvacet let. Respektive už dvacet let "soupeří" s tou východní cestou z dob ČSLA, kterou ve stále více a více oblastech vytlačuje (a díky za to), už jenom tím jak probíhá generační obměny. Samozřejmě postupně se dle vnějších i vnitřních vlivů vyvíjí a rozšiřuje. Ještě je na tom samozřejmě hrozně práce a zdaleka není vše ideální. Jinak ukázka armády, která sází hlavně na technologickou převahu je třeba US Army. Němci sází hodně na obrněné jednotky a jejich "hrudou sílu" (a jsou v tom opravdu dobří - asi tradice). Samozřejmě se bavím hlavně o pozemních silách, kde mám poměrně slušný vhled.
    A BTW ty konkrétní otázky jsem nějak nezachytil....
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:32 17.05.2019

     "Ono to totiž ani nejde - požadavky a koncepce vycházejí ze zkušeností a ty jsou dost nepřenositelné."

     O jakých zkušenostech při nasazení mechanizovaného vojska ve válce se po ...
     Zobrazit celý příspěvek

     "Ono to totiž ani nejde - požadavky a koncepce vycházejí ze zkušeností a ty jsou dost nepřenositelné."

     O jakých zkušenostech při nasazení mechanizovaného vojska ve válce se po roce 90. mělo jednat?
     Nebo je to myšleno jako zkušenosti ze systémem vývodu peněz..
     Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      13:03 18.05.2019

      Zkušenosti z výcviku, z mezinárodní cvičení v Německu, nebo v současnosti třeba z Litvy.... Nic lepšího za posledních pár let jaksi nebylo...

      Zkušenosti z výcviku, z mezinárodní cvičení v Německu, nebo v současnosti třeba z Litvy.... Nic lepšího za posledních pár let jaksi nebylo...

  • zdeno
   22:49 16.05.2019

   Souhlasím, doba se změnila (např. kam dát carl-gustav a munici do ní, příp. nové pancéřovky v budoucnu, ruční PL rakety adt.) místo bude potřeba a to nic není při samostatných ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasím, doba se změnila (např. kam dát carl-gustav a munici do ní, příp. nové pancéřovky v budoucnu, ruční PL rakety adt.) místo bude potřeba a to nic není při samostatných úkolech (vzhledem k malé velikosti armády s nimi musíme počítat) požadavky na vezený materiál ještě vzrostou.
   Skrýt celý příspěvek

 • Gibon
  14:52 16.05.2019

  Rozumiem tomu spravne?
  AČR pozaduje vacsie vozidlo pre vacsi vysadok, aby mohla voziť specialistov (spolu 6 osob) a k tomu jedno vozidlo v cate bude bez vysadku (volne miesto pre ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rozumiem tomu spravne?
  AČR pozaduje vacsie vozidlo pre vacsi vysadok, aby mohla voziť specialistov (spolu 6 osob) a k tomu jedno vozidlo v cate bude bez vysadku (volne miesto pre 6 osob).

  Ved to da logiku. :)
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   15:04 16.05.2019

   velitel čety ale musí mít nějaké to místo na vířivku, rozkládací pohovku a porcelánové hrnečky :-)

   velitel čety ale musí mít nějaké to místo na vířivku, rozkládací pohovku a porcelánové hrnečky :-)

   • Gibon
    15:24 16.05.2019

    :-D
    Ja si myslim, ze AČR robi dobre. Vystroj vojaka bude len rast, casom mozno k druzstvu pribudne nejaky ten robot,...

    Ale touto argumentaciou dava pan Grohman najavo, co si ...
    Zobrazit celý příspěvek

    :-D
    Ja si myslim, ze AČR robi dobre. Vystroj vojaka bude len rast, casom mozno k druzstvu pribudne nejaky ten robot,...

    Ale touto argumentaciou dava pan Grohman najavo, co si mysli o intelekte tunajsich citatelov. :)
    Citanim miestnych diskusii, sa mu vlastne ani necudujem. :D
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:53 16.05.2019

     Gibon
     Jasně všichni jsou blbci, jen vy jste odborník. Vážně, jak moc musí být člověk arogantní aby mohl napsat něco takového.

     Gibon
     Jasně všichni jsou blbci, jen vy jste odborník. Vážně, jak moc musí být člověk arogantní aby mohl napsat něco takového.

     • Gibon
      16:23 16.05.2019

      Ja som niekoho oznacil za blbca? Ale prosim Vas, to ste sa tam musel najst tak trochu sam. Netreba sa urazat.


      Ja som len napisal, ze takeho dojmu mohol nabrat pan Grohman. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ja som niekoho oznacil za blbca? Ale prosim Vas, to ste sa tam musel najst tak trochu sam. Netreba sa urazat.


      Ja som len napisal, ze takeho dojmu mohol nabrat pan Grohman. Kvalita miestnych diskusii isla za posledne tri roky velmi dolu. Ciastocna chyba je nahananie klikov bipolarnymi clankami :)

      Este som nikdy nikoho neoznacil za blbca pre jeho nazor na technicke riesenie. Ja verim, ze ACR vyberie dobre.
      Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      20:35 16.05.2019

      Gibon: nedej se zvyklost, máš pravdu! Některým diskutujícími i kdyby jsi to 100x vysvětlil, tak jim se Puma prostě líbí a to je víc než co chtějí vojáci.

      Gibon: nedej se zvyklost, máš pravdu! Některým diskutujícími i kdyby jsi to 100x vysvětlil, tak jim se Puma prostě líbí a to je víc než co chtějí vojáci.

 • Kichot
  14:34 16.05.2019

  Tak nějak se v těch hysterických hádkách o Pumu zapomíná na to , že nemá další požadované verze. A představa, že si je dovivineme popř necháme vyrobit je stejně reálná jako minomet ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějak se v těch hysterických hádkách o Pumu zapomíná na to , že nemá další požadované verze. A představa, že si je dovivineme popř necháme vyrobit je stejně reálná jako minomet na Panduru ;-) No , ale aspoň je zábava a ubíhá mi čas v robotě..
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:48 16.05.2019
  • Rase
   15:00 16.05.2019

   nenapadá mě jediná nástavba, která jde dát na CV90 (nebo jiné) a nešla by dát na Pumu. Většina nástaveb (konkrétně myslím vyprošťovací) se stejně nakupuje od specializovaných ...
   Zobrazit celý příspěvek

   nenapadá mě jediná nástavba, která jde dát na CV90 (nebo jiné) a nešla by dát na Pumu. Většina nástaveb (konkrétně myslím vyprošťovací) se stejně nakupuje od specializovaných firem. Ambulance, štábní a spojovací, se stejně dělá tak, že se uřízne strop korby a navaří plechy ve tvaru krabice + vnitřní vybavení zase od specializovaných firem. Nevím co je na tom tak složitého - na Pandurech sme to taky zvládli.
   Skrýt celý příspěvek

   • Marcus
    15:40 16.05.2019

    Kolik let Němci vyvíjeli Pumu? Puma nemá prostě ani těch 7 modifikací! Dodávky mají začít 2020. PSM se PRÝ nechalo slyšet, že by bylo možno udělat Pumu v provedení 3+6+2, ale že to ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Kolik let Němci vyvíjeli Pumu? Puma nemá prostě ani těch 7 modifikací! Dodávky mají začít 2020. PSM se PRÝ nechalo slyšet, že by bylo možno udělat Pumu v provedení 3+6+2, ale že to nestíhá do stanoveného termínu. Proto si stěžují mimo jiné na ten termín pro předložení vzorku sériového vozidla. Ostatní zájemci s tím nemají problém.
    Tak pokud si myslíte, že nástavba je jen odříznutí stropu a navaření plechů, tak jste znalec! :D

    Jak dlouho trval vývoj velistelských a spojovacích Pandurů a jak dlouho jejich dodávky? Jestě stále je nemáme a testují se jen dva první kusy! ;)
    Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     16:15 16.05.2019

     Marcus: Tady ze sebe děláte hlupáka zbytečně vy. Další verze nejsou, čistě protože BW je nepoptává, řeší to jinými vozidly (L2, atd.).

     A jejich existence u jiných vozidel je ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Marcus: Tady ze sebe děláte hlupáka zbytečně vy. Další verze nejsou, čistě protože BW je nepoptává, řeší to jinými vozidly (L2, atd.).

     A jejich existence u jiných vozidel je informace o ničem. ACR chce jasně svoje vlastní nadstavby, nikoliv převzaté.
     Je to ten samí postup, jakým se vyloučila "puma". Tedy specifické podmínky, atd.
     Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      20:52 16.05.2019

      Puma se vyloučila protože naším vojákům nevyhovuje, nic víc, nic míň.
      To máte pravdu že je Němci nepotřebují, ale to jsem nikdy nerozporoval. Jen říkám že Puma tyto vozidla nemá a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Puma se vyloučila protože naším vojákům nevyhovuje, nic víc, nic míň.
      To máte pravdu že je Němci nepotřebují, ale to jsem nikdy nerozporoval. Jen říkám že Puma tyto vozidla nemá a případný vývoj u nás od začátku si zaplatíme sami což už tak drahou Pumu prodraží. CV90 i ASCOD je má a má co nabídnout, z čeho vycházet...jen zabudovat naší techniku. Nic víc v tom nehledejte! ;)
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:58 16.05.2019

      Scotty: "Naše armáda pro vás asi překvapivě buduje českou cestu"
      Marcus: "Některým diskutujícími i kdyby jsi to 100x vysvětlil"

      "Jen říkám že Puma tyto vozidla nemá a případný ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: "Naše armáda pro vás asi překvapivě buduje českou cestu"
      Marcus: "Některým diskutujícími i kdyby jsi to 100x vysvětlil"

      "Jen říkám že Puma tyto vozidla nemá a případný vývoj u nás od začátku si zaplatíme sami což už tak drahou Pumu prodraží. CV90 i ASCOD je má a má co nabídnout, z čeho vycházet"

      Ale to opět nic nemění na faktu, že se budou u nás vyvíjet jedinečné pro ACR. Zaplatíme si to, jako si zaplatíme jiné zbytečnosti.
      Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  14:29 16.05.2019

  Nevim proč pořád někdo píše že pumu MO vyřadilo učelově, když tam je (sic měla při zkouškách bezosadkovou) ale mohla při komunikaci nabídnout i jinou konfiguraci stroje i když jen ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nevim proč pořád někdo píše že pumu MO vyřadilo učelově, když tam je (sic měla při zkouškách bezosadkovou) ale mohla při komunikaci nabídnout i jinou konfiguraci stroje i když jen papírově. Navíc v tendru pořád je. druhá věc je kdo přišel s tím že to byl dosavadní favorit soutěže nebo kdo jí do toho pasoval ještě před tím nez MO vypsalo požadavky. Co si pamatuju tak na začátku tendru kde kdo tady říkal že to puma nedá kuli tomu že se nevejde do ceny. Takže si myslím že dojede spíš na to. Nemcům bude teoreticky jedno jestli vyhraje Puma nebo Lynx. Porád to bude výhra Reinhmetallu. Ale zdaleka nejmíň se mluví o Ascodu..takze jak to u nás bývá tak by to mohli hodit jemu :)
  Skrýt celý příspěvek

  • Gibon
   14:42 16.05.2019

   Len aby to nedopadlo so sucasnymi akviziciami ako v minulosti.
   Vojaci chceli Spartan, dostali Casu.
   Chceli F-16, dostali Gripen,
   Podobne to bolo aj pri Panduroch.
   Teraz preferujú ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Len aby to nedopadlo so sucasnymi akviziciami ako v minulosti.
   Vojaci chceli Spartan, dostali Casu.
   Chceli F-16, dostali Gripen,
   Podobne to bolo aj pri Panduroch.
   Teraz preferujú Lynx, necudoval by som sa obstaraniu CV90 a pri vrtulnikoch dostanu UH60 :-))
   Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    19:11 16.05.2019

    Gibon

    Když neznáš souvislosti, tak radši nekomentuj, uděláš líp. Jedna blbost vedle druhý.

    Gibon

    Když neznáš souvislosti, tak radši nekomentuj, uděláš líp. Jedna blbost vedle druhý.

 • analytic
  14:02 16.05.2019

  Jsem si téměř na 100% jistý, že PSM nabídne AČR Pumu v takové podobě, že splní VŠECHNY její požadavky.

  Jsem si téměř na 100% jistý, že PSM nabídne AČR Pumu v takové podobě, že splní VŠECHNY její požadavky.

  • Scotty
   15:20 16.05.2019

   Jsem si zcela jist že ne.

   Jsem si zcela jist že ne.

 • Al Capone
  13:22 16.05.2019

  Tak že jest-li tomu dobře rozumím tak dle britské školy budeme upravovat počet vozidel na 4 v četě, ale velikost roje (družstva)
  zůstane stejná? Vždyť pěší družstvo britů tvoří 8 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak že jest-li tomu dobře rozumím tak dle britské školy budeme upravovat počet vozidel na 4 v četě, ale velikost roje (družstva)
  zůstane stejná? Vždyť pěší družstvo britů tvoří 8 mužů
  (dále člěněné na 2 palebné týmy).
  Takže přejímání pěší doktrýny je pouze částečné a zaměrěné na techniku tedy dochází k rozporu.
  Myslím že britové a spol mají 4 vozidla v četě právě z toho důvodu že Warrior má pouze 7 míst a musí rozdělovat družstva na více vozidel.
  Skrýt celý příspěvek

  • JP--
   14:16 16.05.2019

   Přesně řeklo se 6kový družstvo zůstává a chceme 2 specialisty k tomu jenže americký i britský má víc členů. Angličani to dělí do dvou vozidel, američani o tom výrazně uvažují. ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Přesně řeklo se 6kový družstvo zůstává a chceme 2 specialisty k tomu jenže americký i britský má víc členů. Angličani to dělí do dvou vozidel, američani o tom výrazně uvažují. Takže podle mě je cesta zvýšit počet vozidel v četě nikoliv počet vezených maníků.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    14:27 16.05.2019

    Tedy více techniky, ale to už zavání Německým přístupem.

    Tedy více techniky, ale to už zavání Německým přístupem.

   • Scotty
    15:22 16.05.2019

    Zapomeňte na to že by vojáci prosadili navýšení počtu kupovaných vozidel.

    Zapomeňte na to že by vojáci prosadili navýšení počtu kupovaných vozidel.

   • Pavel II
    15:43 16.05.2019

    A co když se vám jeden ,,busík" z družstva cestou někde zatoulá?

    A co když se vám jeden ,,busík" z družstva cestou někde zatoulá?

 • Rase
  13:06 16.05.2019

  Takže my máme v plánu mít 3 BVP "velká jako dům" (Lynx KF41 / ASCOD 2) napěchovaná 11 vojáky + čtvrté vozidlo (velitelské), které jede prakticky prázdné a v němž je jen tří členná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takže my máme v plánu mít 3 BVP "velká jako dům" (Lynx KF41 / ASCOD 2) napěchovaná 11 vojáky + čtvrté vozidlo (velitelské), které jede prakticky prázdné a v němž je jen tří členná osádka a velitel čety...
  tedy to máme celkem 37 vojáků celkem a to ještě počítám že by v každém vozidle fakt byli dva specialisti (zkrátka komplet). Nebylo by lepší ty vojáky rozházet mezi čtyři vozidla s tím, že velitelské by jen mělo lepší elektroniku a pohodlnější místečko pro velitele čety? Chápu, že tohle už moc zavání Bundeswehrem což my nechceme... Možná jsem blbý omezenec, ale neumím si představit stodolu jako Lynx, který veze v zadním prostoru jen jednoho člověka...

  Ještě k těm Britům, kteří mají být naším vzorem - viděli ste co kupují a kolik vojáků ta jejich vozidla vezou? AJAX je bojově průzkumné vozidlo, bez výsadku. ARES je jen pásové OT bez věže a výsadek jsou čtyři lidé - 4 (!) a to má jen dvoučlennou osádku. Možná byl myšlen Warrior, který má 3+7 ale nejsem si jistý, zda ona modernizovaná verze nemá výsadek menší - přeci jen Britové požadují aby všechna vozidla měla výsadek a osádku v kompletní balistické ochraně (i s tou celoobličejovou přilbou a těžkou vestou). To je i důvod proč má Ajax hodně široký věnec věže. Jelikož je Warrior projekt z 70. let, určitě v něm nebude zrovna moc místa.

  Když si tedy chce AČR hrát na "britský" systém, tak ať to dělá pořádně. Spíš to vypadá, že chceme zachovat stupidní členění a jen ho naroubovat na nějakou novou západní techniku, což je problém. Požadavek na 11 lidí + osádkovou věž a vysokou balistickou ochranu je blbost. Schválně se koukněme, proč má PUMA bezosádkovou věž a proč ji Němci obhajují. Není to o lepších systémech, ale nižší váze při zachování top balistické ochrany osádky - věž zkrátka nemusí být tak pancéřovaná. pardon, ale to zadání vymýšlel fakt diletant (pardon).
  Skrýt celý příspěvek

  • Zvedavec
   13:20 16.05.2019

   Nijak nezpochybňuji, že je možné efektivně provozovat BVP v konfiguraci 3+6. Ale nepředstírejme, že je to jediná možnost. Proč Australská armáda ve svém nedávném tendru požadovala ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nijak nezpochybňuji, že je možné efektivně provozovat BVP v konfiguraci 3+6. Ale nepředstírejme, že je to jediná možnost. Proč Australská armáda ve svém nedávném tendru požadovala konfiguraci 3+8, tedy jako AČR? Jsou chytřejší nebo hloupější než Bundeswehr. Ani jedno...

   1. A vy víte, jak přesně chce AČR rozhodit své rostoucí specialisty mezi 4 BVP na četě? Já to teda nevím...

   2. IFV Warrior byl do Britské armády zaveden v roce 1988, přičemž jeho kapacita je v britské armádě stále 3+7.

   3. Ano, Puma má skutečně největší balistickou ochranu z nabízených vozidel (přinejmenším papírově). A taky je o parník nejtěžší. Ono je to vždycky něco za něco...
   Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    13:49 16.05.2019

    Mluvil jsem o vozidle Warrior NG, tedy oné plánované modernizace všech vozidel. Mají mít fungl novou věž s kanónem ráže 40 mm. Co jsem koukal na video přímo od BAE Systems (viz ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Mluvil jsem o vozidle Warrior NG, tedy oné plánované modernizace všech vozidel. Mají mít fungl novou věž s kanónem ráže 40 mm. Co jsem koukal na video přímo od BAE Systems (viz dole) tak tam ukázali tři lidi osádky a tři výsadku - možná že to mělo být 6 výsadku (3 vpravo + 3 vlevo) ale moc to nechápu. Nikde se nedá dohledat konfigurace. Původní Warrior má základy opravu v 70. letech (čemuž odpovídají i prostorové nároky na vojáka), zaveden 1988, to nepopírám.

    ps. jsem sice fanda Pumy, ale to neznamená, že musí zvítězit. AČR klidně může mít nějaká unikátní specifika nasazení oproti BW, případě jiní výrobci nabídnou větší zapojení průmyslu. Mě zkrátka vadí ona představa 11 lidí ve vozidle s osádkovou věží (což samo o sobě ubírá hodně místa). Výsledek je pak totiž monstrózní (až na CV90, které to zvládá a je malé).
    Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     13:50 16.05.2019

     tady je to video od BAE System:
     https://www.youtube.com/watch?...

     tady je to video od BAE System:
     https://www.youtube.com/watch?...

     • Zvedavec
      14:01 16.05.2019

      U IFV Warrior NG nemám dost informací, takže nemůžu soudit.

      IFV Puma je skvělé vozidlo, ale je to typický "one trick ponny". Exceluje ve střeleckých schopnostech a ochraně ...
      Zobrazit celý příspěvek

      U IFV Warrior NG nemám dost informací, takže nemůžu soudit.

      IFV Puma je skvělé vozidlo, ale je to typický "one trick ponny". Exceluje ve střeleckých schopnostech a ochraně posádky, ale pokulhává v ostatních parametrech. Je rozhodně nejméně flexibilní ze všech nabízených. Mluvil jsem s vojákem, který na té Libavé byl. Byl to kluk, který sloužil na BVP-2 a i jemu ten vnitřní prostor Pumy přišel malý...
      Skrýt celý příspěvek

     • Cenzor
      16:10 16.05.2019

      Ten CTA kanón tak "krásně" po výstřelu kmitá, že si neumím představit jak střílí rychlostí 200 ran za min..

      Ten CTA kanón tak "krásně" po výstřelu kmitá, že si neumím představit jak střílí rychlostí 200 ran za min..

   • kazd
    13:58 16.05.2019

    Specialista určitě nebude někdo, kdo si sedne kamkoli a vedle sebe položí dron :-)
    Idea 8 stejných míst ... specialista si sedne do kteréhokoli vozu a kamkoli vezme rychle za své.

    Specialista určitě nebude někdo, kdo si sedne kamkoli a vedle sebe položí dron :-)
    Idea 8 stejných míst ... specialista si sedne do kteréhokoli vozu a kamkoli vezme rychle za své.

    • Zvedavec
     14:40 16.05.2019

     AČR již specialisty ISR má. U výsadkářů a průzkumáků už fungují roky. Tudíž má asi dost jasnou představu, jak vypadá jejich vybavení... I u jiných specialistů zná přesně jejich ...
     Zobrazit celý příspěvek

     AČR již specialisty ISR má. U výsadkářů a průzkumáků už fungují roky. Tudíž má asi dost jasnou představu, jak vypadá jejich vybavení... I u jiných specialistů zná přesně jejich požadavky.

     Na rozdíl od nás dvou. Nedělejme z vojáků idioty...
     Skrýt celý příspěvek

     • juhelak
      15:19 16.05.2019

      Tak oni to můžou být i odstřelovači, jejiž počet se má navyšovat a ve stávajícím rozložení by nebylo jak je udržet v pohybu společně s pěchotou.

      Tak oni to můžou být i odstřelovači, jejiž počet se má navyšovat a ve stávajícím rozložení by nebylo jak je udržet v pohybu společně s pěchotou.

  • juhelak
   14:14 16.05.2019

   Podle mě jste se trochu chytil jedné informace z celého článku..v některých situacích v tom velitelském může být jen velitel, ale z duvodu přehledu může mít k sobě stažené některé ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Podle mě jste se trochu chytil jedné informace z celého článku..v některých situacích v tom velitelském může být jen velitel, ale z duvodu přehledu může mít k sobě stažené některé ty specialisty..stejne jako ve verzi bvp budou místa pro ty dva lidi navíc..ale nepočítám že by v kazdem stroji byli dva...u tehle lidi navíc počítam spís že se budou přesouvat ruzne podle potřeby a nebude jích ani takovy počet aby to vyslo na 2 v každém strojí.. navíc operátoři dronů se můžou vest klidně i vzadu s těch ostatních verzích, které budou prázdné krom posádky..počítám že místo pro ne bude i tam ač ty už asi nebudou objednávány na 8+3.


   Prostě ACR tam místo pro ně chce, ale ve finále může byt takových specialistu třeba 2 na rotu a ve vetšině strojů pak bude reálně 3+6+ místo pro ostatní v případě poruchy, dočasného presunu speciála a nebo jen místo kam posadíš batoh .
   Na Idetu doporucim posedet kde se dá :)
   Skrýt celý příspěvek

   • Marcus
    14:51 16.05.2019

    Naprostý souhlas! Konfigurace není 3+8 ale 3+6+2!
    Standardně budou ve vozidle osádka 3, výsadek 6 a dvě volná místa pro případný převoz specialistů nebo materiálu. Ti specialisté ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Naprostý souhlas! Konfigurace není 3+8 ale 3+6+2!
    Standardně budou ve vozidle osádka 3, výsadek 6 a dvě volná místa pro případný převoz specialistů nebo materiálu. Ti specialisté nebudou v každém BVP, ale každé je bude schopno pojmout. Ano, takhle od počítače se to může zdát jako "zbytečný" prázdný místo ve vozidle, ale ve skutečnosti se to místo využije (zkuste si operovat týden v terénu s batohama na vozidle venku) a dává nám to možnosti do budoucna.

    Přesně! Jděte na IDET a zkuste si kolik je v Pumě místa ;)
    Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    14:53 16.05.2019

    Ono to z článku blbe vyznívá. Ale požadovaná kapacita byla:
    3+6+1 - nouzové
    3+6+1+1 - specialista, nouzové

    Což se chápalo jako počet rezervní(4). No a teď tu máme celé rezervní ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ono to z článku blbe vyznívá. Ale požadovaná kapacita byla:
    3+6+1 - nouzové
    3+6+1+1 - specialista, nouzové

    Což se chápalo jako počet rezervní(4). No a teď tu máme celé rezervní vozidlo(8) + (3x1) místa.
    Skrýt celý příspěvek

 • ARES
  12:25 16.05.2019

  Dovoluji si citovat názor:
  "Vojenští plánovači chtějí, aby americké zbraně a vybavení, které jsou standardizované a modulární, poskytly americkým vojákům nejlepší zbraně a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovoluji si citovat názor:
  "Vojenští plánovači chtějí, aby americké zbraně a vybavení, které jsou standardizované a modulární, poskytly americkým vojákům nejlepší zbraně a vybavení pro nejvhodnější situace, se kterými se vojáci setkají.
  Nemůžete mít vždy nejlepší pušku, nejlepší letadla, nejlepší tank, atd. To prostě není možné. Jistě, kdybyste měli neomezené peníze na výzkum, vývoj a akvizici, bylo by to, ale to není svět, ve kterém žijeme."
  Skrýt celý příspěvek

 • strikehawk
  11:23 16.05.2019

  Celá argumentace postavená v článku je naprosto nesmyslná a je evidentní , že je vymyšlená ad hoc aby mohl být rádoby odborně zdůvodněn požadavek na 8 míst, který de facto vyřazuje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Celá argumentace postavená v článku je naprosto nesmyslná a je evidentní , že je vymyšlená ad hoc aby mohl být rádoby odborně zdůvodněn požadavek na 8 míst, který de facto vyřazuje dosavadního favorita a tím je PUMA. Náhlý požadavek na osádkovou věž spadá do stejné kategorie.
  Jsem si jist, že výsledek je již "upečen" a nyní MO a GŠ zápasí s problémem jak zdůvodnit finální výběr když favorit všech porovnávání co se týče ochrany, palebné síly/přesnosti a průchodivosti/taktické mobility není vybrán (PUMA).

  KAZD má naprostou pravdu když namítá, že MO oficiálně oznámila , že 4 vozidla zařazená do užšího výběru (short list) splňují rámcově základní požadavky a najednou se vyřítí s požadavkem na osádkovou vež jdoucí zcela proti trendu. A teď k podpoření ještě údajne britská škola.....hmm to určitě. Na jaké platformě ji uplatňují když v článku samotném se píše, že armáda stále funguje na sovětském modelu motostřeleckých jednotek.

  A už vůbec nechápu, který nekompetentní hovado rozhodlo o uplatnění britského modelu když evropský battle group jsme vždycky tvořili s Němci a Poláky ale nikdy ne s Brity.
  A navíc ještě Brexit
  Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   11:30 16.05.2019

   Děkuji za vyjádření Vašeho pocitu. Je důležité vědět, jaký každý má pocity.

   Děkuji za vyjádření Vašeho pocitu. Je důležité vědět, jaký každý má pocity.

   • strikehawk
    11:37 16.05.2019

    Jsem rozlícen na nejvyšší míru pane Grohmanne a váš portál místo aby hájil transparentní výběrové řízení a podroboval kritickým rozborům podivnosti přicházející z GŠ a MO je naopak ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jsem rozlícen na nejvyšší míru pane Grohmanne a váš portál místo aby hájil transparentní výběrové řízení a podroboval kritickým rozborům podivnosti přicházející z GŠ a MO je naopak jejich hlásnou troubou ......
    Skrýt celý příspěvek

    • Marcus
     11:45 16.05.2019

     Tak sem nechoďte a založte si vlastní portál, když se Vám tento nelíbí! Můžete tam lépe propagovat svoje názory a nemusíte se rozlítit na nejvyšší možnou míru! Lidé sem chodí za ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Tak sem nechoďte a založte si vlastní portál, když se Vám tento nelíbí! Můžete tam lépe propagovat svoje názory a nemusíte se rozlítit na nejvyšší možnou míru! Lidé sem chodí za články a autory jako je pan Grohmann, ne za strikehawkem ;)
     Skrýt celý příspěvek

     • strikehawk
      11:55 16.05.2019

      Nemám ambice si zakládat vlastní portál....a od toho je otevřená diskuse k vyjádření svobodného názoru. Já vám také neupírám abyste tady freneticky aplaudoval článku šéfredaktora. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nemám ambice si zakládat vlastní portál....a od toho je otevřená diskuse k vyjádření svobodného názoru. Já vám také neupírám abyste tady freneticky aplaudoval článku šéfredaktora. Můj názor je , že zpětná vazba jakkoliv negativní je přínosná pro redakční kolektiv. Pochybuji ovšem , že to vy s vaší stádní mentalitou dokážete pochopit.....
      Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:40 16.05.2019

      To je chybný argument. Diskuse pod články není proto, aby se v ní objevovaly výhradně pochvalné reakce a díky autorovi, ale i výhrady či odlišné názory.
      Je jistě škoda, že ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To je chybný argument. Diskuse pod články není proto, aby se v ní objevovaly výhradně pochvalné reakce a díky autorovi, ale i výhrady či odlišné názory.
      Je jistě škoda, že anonymita internetu svádí lidi k agresivnějším a prudším reakcím, mnohdy bez podpůrných argumentů, ale to beru jako nutnou daň, něco jako reklamy kolem.
      Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      13:09 16.05.2019

      Globeelement:
      Já jsem nikomu nezakazoval sem chodit. Také často nesouhlasím s některými informacemi z článků a píšu sem své nesouhlasné názory. Jen mi už leze krkem to neustále ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Globeelement:
      Já jsem nikomu nezakazoval sem chodit. Také často nesouhlasím s některými informacemi z článků a píšu sem své nesouhlasné názory. Jen mi už leze krkem to neustále shazování a hanění práce jiných. Grohmanna osočíme že jde na ruku těm co chtějí vyřadit PUMU, gen. Opatu označíme, za zaprodance protože prosadí zlobované vrtulníky, aby mu za to dovolili postavit si svůj vysněný výsadkový pluk, nadává se tu do nekompetentních hovad....a podobné hnusy.

      Toto jsou přesně ty druhy diskuze, které z AN vyštvou kvalitní diskutující (MALI, TF_HU,....), kteří nám mají co říct protože, kdejaký čtenář novinek.cz si přece může urážet koho chce a bez toho aby měl jakékoliv podklady nebo vojenské zkušenosti.... :(
      Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      18:48 16.05.2019

      Strikehawk

      Kde jste vzal, že favoritem výběrového řízení je PUMA, když PUMA od začátku neplnila stávající kritéria?
      Navíc, když MO prohlásí, že všichni kandidáti plní rámcová ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Strikehawk

      Kde jste vzal, že favoritem výběrového řízení je PUMA, když PUMA od začátku neplnila stávající kritéria?
      Navíc, když MO prohlásí, že všichni kandidáti plní rámcová kritéria, tak se máte ptát, co se pod pojmeme rámcová kritéria myslí. Z mého pohledu je tím myšleno, že všechna BVP jsou nabízena od spřátelených zemí.
      Dále požadavek 3+8 byl znám již od samého počátku a požadavek na osádkovou věž se upřesnil.
      Tyto požadavky nejsou ve světě ojedinělé viz. požadavky Austrálie a na přepravní schopnosti a prostor BVP je kladen stále větší důraz. Viz. CV90 MK.IV, KF41, Ascod (záleží na konfiguraci) a také těžké typy jako Namer či T-15.

      Marcus

      Otázka, z čeho soudíte, že TF_HU je kvalitní přispěvatel? To, že umí házet ramena a tím pádem vytvářet iluzi odbornosti to chápu, ale ještě nikdy jsem od něho neslyšel něco víc, než je běžně známo, ba naopak jsem se někdy dozvěděl i hlouposti typu, že 12 vrtulníků bude vždy 100% nasaditelných navíc v kontextu s tvrzením, že je prý nejlepší armádní plánovač :D
      Skrýt celý příspěvek

   • Jiří Vojáček
    11:48 16.05.2019

    Dobrý den, s útoky na web a na vás osobně samozřejmě nesouhlasím. Jinak jsem ale toho názoru, že vaše argumentace opravdu stojí na vodě. Tzv. britská pěchotní škola, kterou ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Dobrý den, s útoky na web a na vás osobně samozřejmě nesouhlasím. Jinak jsem ale toho názoru, že vaše argumentace opravdu stojí na vodě. Tzv. britská pěchotní škola, kterou zmiňujete, byla dávána jako vzor výstavby AČR v hlubokých devadesátých letech. Málo se například ví, že 4. brigáda rychlého nasazení měla být v případě operačního nasazení součástí 1. britské obrněné divize. Naši vojáci byli nadto nasazování v rámci britských zahraničních kontingentů, nakupovali britskou techniku, chodili do britských vojenských škol.
    Ovšem to je dvacet let a dnes je všechno jinak. V rámci kontingentů jsme nasazování většinou k Američanům nebo Němcům, řada našich větších jednotek součástí vyšších operačních jednotek Bundeswehru a místo britské techniky se zhusta nakupuje německá. My (myslím tím výběrovou komisi, armádu, ministerstvo) si můžeme říci, že chceme tolik a tolik členů výsadku, ale musíme to vyargumentovat na skutečně odborné bázi. A nezlobte se na mě, ale to neudělaly zatím ani výše zmíněné instituce a nemohu souhlasit s tím, že jste to v tomto článku objasnil vy.

    Myslím, že si musíme přiznat, že se zde nebavíme ani tak o školách, jako o konkrétních typech, bavíme se o tom, zda Puma, nebo CV90, zda Lynx nebo ASCOD. Pokud je to tak, nechť zaznívají konkrétní výhrady ke konkrétním typům a naopak.

    Za mě jsou všechny typy kvalitní a s žádným z nich neudělá armáda chybu. Co je ovšem problém, je systém výběru, který stojí právě na zcela irelevantních požadavcích, nadto předložených ve zcela nelogické posloupnosti.

    A to za padesát miliard nestojí.
    Skrýt celý příspěvek

  • petres
   11:49 16.05.2019

   strikehawk
   určitě Vám nebude nikdo bránit napsat vyargumentované zdůvodnění (zatím jsou to z vaší strany roztrpčené výkřiky bez argumentace), proč 6-ti členný výsadek pro AČR stačí ...
   Zobrazit celý příspěvek

   strikehawk
   určitě Vám nebude nikdo bránit napsat vyargumentované zdůvodnění (zatím jsou to z vaší strany roztrpčené výkřiky bez argumentace), proč 6-ti členný výsadek pro AČR stačí a jak přepravit zbylé potřebné vojáky při stejné míře balistické ochrany (navýšení počtu beru jako objektivní potřebu moderního bojiště viz současné zkušenosti s nedostatkem počtu míst v BVP-2 a navyšování v Pandurech). Samozřejmě je to možné řešit navýšením počtu poptávaných BVP. Pak se ale musíme rozhodnou, jestli zvýšíme finanční prostředky určené na nákup a nebo slevíme z požadavku na vybavení a balistickou ochranu, pokud nechceme cenu navyšovat.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    12:19 16.05.2019

    Sedněte si někdy na zadní sedačku v autě ve 3. Pak pochopíte, že počet míst nemusí znamenat více místa pro jednotlivce a jeho extra vybavení.

    Sedněte si někdy na zadní sedačku v autě ve 3. Pak pochopíte, že počet míst nemusí znamenat více místa pro jednotlivce a jeho extra vybavení.

    • Marcus
     13:23 16.05.2019

     Sedněte si někdy na sedačku výsadku ve vozidle Puma a zjistíte že nesedíte, ale ležíte. Zkuste si do Pumy nastoupit a zjistíte že do ní nenastupujete ale spíše lezete po čtyrech ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Sedněte si někdy na sedačku výsadku ve vozidle Puma a zjistíte že nesedíte, ale ležíte. Zkuste si do Pumy nastoupit a zjistíte že do ní nenastupujete ale spíše lezete po čtyrech nebo do ní skáčete šipku. Zkuste si z pumy vystoupit a zjistíte že zní spíše lezete. Zkuste tam sedět ve více lidech a zjistíte že vaše nohy jsou v tomto leho/sedu propleteny s nohy ostatních, takže jakýkoliv pohyb po vozidle je nemožný a pokud se nepohne ten co sedí u dveří, tak se nepohne nikdo. A to vše pouze pro vojáky do velikosti 184cm! Vyšší tam nemohou (to je dost omezující vzhledem k snižování počtu službyschopné populace) a to mi ani na IDETu nebyli schopni říct jestli je těch 184 cm výška s výstrojí nebo bez....
     Puma je skvělá, ale ten vnitřní prostor je prostě malý! :(
     Skrýt celý příspěvek

     • kazd
      13:44 16.05.2019

      To vám nikdo nebere. AČR ale tvrdí, že u BVP s 8 to tak není aniž měla to BVP v ruce. Jestli je to testuje AČR nebo VTU je jedno.

      To vám nikdo nebere. AČR ale tvrdí, že u BVP s 8 to tak není aniž měla to BVP v ruce. Jestli je to testuje AČR nebo VTU je jedno.

     • Marcus
      15:01 16.05.2019

      kazd
      Tak vojáci si asi na tom předvádění vyzkoušeli kolik je v Pumě místa, jak se do kterého nastupuje/vystupuje, kolik je místa ve vozidle které má vzadu 6 míst a kolik ve vozidle ...
      Zobrazit celý příspěvek

      kazd
      Tak vojáci si asi na tom předvádění vyzkoušeli kolik je v Pumě místa, jak se do kterého nastupuje/vystupuje, kolik je místa ve vozidle které má vzadu 6 míst a kolik ve vozidle které má vzadu 8 míst. Proto asi taky armáda chce teď od všech zájemců předvedení konkrétního vozidla, které by bylo dodáno AČR a to podrobí dalším porovnávacím zkouškám!
      To vy jste tu chytal za slovo nějakou tiskovou mluvčí která někde někomu něco řekla.

      Stále čekám na ten odkaz na rozhovor natoaktual.cz!
      Skrýt celý příspěvek

     • kazd
      15:35 16.05.2019

      odkaz na rozhovor opravdu nepomůže pokud nezačnete chápat psaný text.
      léto 17 - AČR představeny vozidla, které reagovaly na výzvu, parametry ověřeny VTU+ denní střelby
      říjen 17- ...
      Zobrazit celý příspěvek

      odkaz na rozhovor opravdu nepomůže pokud nezačnete chápat psaný text.
      léto 17 - AČR představeny vozidla, které reagovaly na výzvu, parametry ověřeny VTU+ denní střelby
      říjen 17- VTU za cca 10 mln CZK zpracovává pro MO studie a hodnocení předvedených BVP a možnost jejich využítí na přezbrojení za BVP2
      listopad 17 - tisková konferneco MO - na základě zpracovaného materiálu VTU všechna vozidka splňují požadavky AČR
      listopad 18 - aniž by byl zveřejněno jakékoli nové testování - vozdila nesplňují požadavky AČR.
      Takže mezi podzim 17 a podzim 18 vznikly nejaké nové studie VTU nebo jiné organizace? Pokud ano na základě čeho došlo ke změnám v požadavcích AČR - aktuální konflikt, rozhodnutí NATO, přechod na jinou org. brigád. (BVP 2 mají jít do AZ - tam se pojede postaru ?)
      A to je vše - stačí jednouchá odpověď.
      Odpověď typu projektový tým se zamyslel a rozhodl, že stanovisko VTU nebude brát v potaz mě opravdu neuspokojí.
      Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      09:55 17.05.2019

      Marcus:
      https://www.idnes.cz/zpravy/na...
      když se koukneš kdo je autor textu, tak zjistíš že je to: inc ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Marcus:
      https://www.idnes.cz/zpravy/na...
      když se koukneš kdo je autor textu, tak zjistíš že je to: inc natoaktual.cz autorem doplňujících fotek je taky Lubomír Světnička, natoaktual.cz
      Očividně jde tedy o celý převzatý článek z natoaktual.cz
      Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    13:23 16.05.2019

    3/4 vozidel v četě má být napěchováno 6+2 vojáky a čtvrté pojede prázdné, poveze akorát velitele čety. Není tedy potřeba přikupovat další vozidlo, ale možná by stačilo dát nějaké ...
    Zobrazit celý příspěvek

    3/4 vozidel v četě má být napěchováno 6+2 vojáky a čtvrté pojede prázdné, poveze akorát velitele čety. Není tedy potřeba přikupovat další vozidlo, ale možná by stačilo dát nějaké ty specialisty právě k veliteli čety a získat tak víc místa v normálních BVP. Najednou by se nemusel kupovat Lynx KF41 ale jen menší KF31 a i u dalších vozidel by bylo víc místa.
    Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   13:16 16.05.2019

   Při vstupu do NATO sme původně měli být včlenění do britského úseku, jestli ale ono zařazení pořád platí je otázkou - asi ne, dnes je jede spíš na "battlegrupy".

   Jinak ale ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Při vstupu do NATO sme původně měli být včlenění do britského úseku, jestli ale ono zařazení pořád platí je otázkou - asi ne, dnes je jede spíš na "battlegrupy".

   Jinak ale souhlasím s vámi, přeci jen Britská armáda nemá ani jeden pásák, který by vezl 11 lidí. Ajax 3, Ares 6 a Warrior 10 - modernizovaná verze Warrior NG patrně méně. Výše jsem se o tom trochu víc rozepsal. Obecně se v tom projektu Britové dost plácají a nejde moc dobře naroubovat moderní elektroniku na vozidlo z 80. let.
   Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:22 16.05.2019

  kazd snad by to šlo i bez invektiv...
  to co nazýváte předvedením, bych se testováním nebál nazvat (můžeme diskutovat o potřebném rozsahu) a skutečně ho neprováděla AČR, ale VTÚ ...
  Zobrazit celý příspěvek

  kazd snad by to šlo i bez invektiv...
  to co nazýváte předvedením, bych se testováním nebál nazvat (můžeme diskutovat o potřebném rozsahu) a skutečně ho neprováděla AČR, ale VTÚ viz smlouva včetně rozsahu testování:
  https://smlouvy.gov.cz/smlouva...
  Skrýt celý příspěvek

  • kazd
   11:40 16.05.2019

   Invektiva by byla drsnější, to snad nemohlo nikoho dotknout ? jestli jo, tak beru zpět.
   Já si test předstvauju, tak, že mě nikdo nekouká pod ruce a já si dělám co chci.. To co ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Invektiva by byla drsnější, to snad nemohlo nikoho dotknout ? jestli jo, tak beru zpět.
   Já si test předstvauju, tak, že mě nikdo nekouká pod ruce a já si dělám co chci.. To co proběhlo spíš považuji za nestranou autoritou (VÚ) organizovanou ukázku v jeden okamžik.
   Proto tady 2 roky píšu, že BVP se měla pořizovat formou soutěžního dialogu a výsledkem klidně mohla být naše vlastní doktrína typu a nasazení BVP - ale odargumentovaná a podepsaná.
   Skrýt celý příspěvek

  • Zvedavec
   11:45 16.05.2019

   Díky za odkaz. Ze smlouvy vyplývá, že rozsah testů se blíží tomu, co armáda (i v jiných případech u jiných zbraňových systémů) nazývá "kontrolními zkouškami". A za ty mimochodem ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Díky za odkaz. Ze smlouvy vyplývá, že rozsah testů se blíží tomu, co armáda (i v jiných případech u jiných zbraňových systémů) nazývá "kontrolními zkouškami". A za ty mimochodem nikdy nezodpovídá přímo AČR, typicky právě VTÚ, jelikož na to zpravidla nemá měřící přístroje ani know-how..
   Skrýt celý příspěvek

   • Marcus
    13:25 16.05.2019

    Slyšeli jsme slovo Boží! Amen!

    Slyšeli jsme slovo Boží! Amen!

    • kazd
     13:51 16.05.2019

     A proboha četl někdo tu smlouvu aspoň ? To je v podstatě jenom ověření domumetace co k vozidlu dali výrobci a pár primitivních testů. Test při nákupu nebo zavedení do výzbroje ...
     Zobrazit celý příspěvek

     A proboha četl někdo tu smlouvu aspoň ? To je v podstatě jenom ověření domumetace co k vozidlu dali výrobci a pár primitivních testů. Test při nákupu nebo zavedení do výzbroje vypadají úplně jinak.
     Skrýt celý příspěvek

     • Zvedavec
      14:16 16.05.2019

      Ovšem, že vypadá.

      Jenže ve fázi vojskových zkoušek ještě AČR pochopitelně není...

      Ovšem, že vypadá.

      Jenže ve fázi vojskových zkoušek ještě AČR pochopitelně není...

 • Jirosi
  11:21 16.05.2019

  "Mimo jiné proto má německé BVP Puma bezosádkovou věž (důraz na techniku) a britská bojová vozidla Ajax a modernizované BVP Warrior osádkovou věž (důraz na úzkou součinnost s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Mimo jiné proto má německé BVP Puma bezosádkovou věž (důraz na techniku) a britská bojová vozidla Ajax a modernizované BVP Warrior osádkovou věž (důraz na úzkou součinnost s vojáky)."

  Osádkovost / bez-osádkovost, nemá nic společného z doktrínou nasazení.

  Ajax = 4 členy výsadku, Warior = 7 členů výsadku
  Které vozidlo tedy bylo inspirací pro 8? 4 nebo 7?

  "Česká armáda nově přechází na „čtyřkovou sestavu“, s třemi BVP pro mechanizovaná družstva a s jedním BVP pro velitele čety. Velitelské BVP čety nebude mít klasický výsadek ale organicky jen osádku (řidič, střelec-operátor, velitel vozidla). "

  Stav (Požadavek(výsadek)/Kapacita)
  Dnešní 3x[3+6(7)] = 27(18)/30
  Budoucí 4x3+8 = 30(18)/44 +14
  Nedostatečný 4x3+6 = 30(18)/36 +6

  Pokud tyto argumenty někomu stačí, tak se omlouvám. Ale pro mě to je jen další "plavbychopnost".
  Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:30 16.05.2019

   Jen bych dodal, že ani teorie o vyřazení vozidla není funkční.
   Pokud bude celková přepravní kapacita 44, respektive po vyřazení 33 míst. Pak i tato je nedostatečná. Pokud z těch ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jen bych dodal, že ani teorie o vyřazení vozidla není funkční.
   Pokud bude celková přepravní kapacita 44, respektive po vyřazení 33 míst. Pak i tato je nedostatečná. Pokud z těch požadovaných 14 míst, armáda využije více jak "3" !
   Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    12:44 16.05.2019

    Teorie o vyřazení vozidla je z čistě matematického pohledu zcela nelogická. Čím vyšší přepravní kapacitu vozidla mají, tím více "sirotků" zůstane na poli, když je jedno vozidlo ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Teorie o vyřazení vozidla je z čistě matematického pohledu zcela nelogická. Čím vyšší přepravní kapacitu vozidla mají, tím více "sirotků" zůstane na poli, když je jedno vozidlo zničeno a tedy tím více by se jich muselo nasoukat do zbylých vozidel. Jediným logickým řešením je tedy jedno vozidlo navíc, jako náhrada.
    Skrýt celý příspěvek

    • Marcus
     13:28 16.05.2019

     Nikoliv, logickým řešením by pokud by jsme chtěli Pumu by bylo mít konfiguraci 3+4+2 na což by Puma byla ideální. To by ovšem znamenalo zdvojnásobení počtu BVP nebo dost drastické ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nikoliv, logickým řešením by pokud by jsme chtěli Pumu by bylo mít konfiguraci 3+4+2 na což by Puma byla ideální. To by ovšem znamenalo zdvojnásobení počtu BVP nebo dost drastické snížení počtu vezené pěchoty v dotčených jednotkách.....
     Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:59 16.05.2019

      Já neuvažoval jinou techniku, jen řešení při technice stávající.
      Pokud budu uvažovat nouzové navýšení kapacity vozu o max 30%, vychází to u vozidla s běžnou kapacitou 8 lidí na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Já neuvažoval jinou techniku, jen řešení při technice stávající.
      Pokud budu uvažovat nouzové navýšení kapacity vozu o max 30%, vychází to u vozidla s běžnou kapacitou 8 lidí na rezervu 2 lidé (přesně 2,66, ale myslím, že bude lepší naložit celého vojáka), u vozidla s běžnou kapacitou 6 lidí na rezervu také 2 lidé.
      Jestliže je jedno vozidlo zničeno, zůstane mi bez odvozu v prvním případě 8 lidí a potřebuju 4 vozidla na jejich odvoz, v druhém případě 6 lidí a potřebuju 3 vozidla na jejich odvoz. Jinými slovy čím je přepravní kapacit menší, tím méně je zapotřebí vozidel na odvoz posádky zničeného vozu.

      Uznávám, že je to čistě matematický přístup, ale podle mne korektní.

      Vyšší kapacita vozu je určitě lepší pro přepravu více vojáků, ale neřeší situaci, kdy je jedno vozidlo zničeno, naopak, zhoršuje ji.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:23 16.05.2019

      Kapacita požadovaná ACR byla uváděna jako 3+6+1(nouzové), nebo jako 3+6+1 +1 nouzové.
      Pak platí:
      a) 3x3+6+1+1 = 30 +3 volná
      b) 3x3+6+1 = 27 +3 volná

      Ve výsledku je jedno jakou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Kapacita požadovaná ACR byla uváděna jako 3+6+1(nouzové), nebo jako 3+6+1 +1 nouzové.
      Pak platí:
      a) 3x3+6+1+1 = 30 +3 volná
      b) 3x3+6+1 = 27 +3 volná

      Ve výsledku je jedno jakou kapacitu má vozidlo na víc. Tři zbývající rezervní místa vystačí akorát na osádku toho vozidla. Pokud bude někdo v přepravním prostoru stejně se nevleze.
      Skrýt celý příspěvek

 • Gnomio
  10:52 16.05.2019

  Bravo. Jak jasně a jednoduše vystihnout proč (i když výtečná) PUMA nemůže být "naše".

  Bravo. Jak jasně a jednoduše vystihnout proč (i když výtečná) PUMA nemůže být "naše".

 • Marcus
  09:58 16.05.2019

  Skvěle napsáno. Děkuji za článek. Snad to ušetří nesmyslné debaty.

  Skvěle napsáno. Děkuji za článek. Snad to ušetří nesmyslné debaty.

  • Kichot
   11:19 16.05.2019

   Připojuji se konečně článek o něčem a né zase zprávy ze Sputniku. Díky pane Grohmane. Za mě jsem rád, že to asi nebude německý stroj. Přece jen jsou Němci náš historický nepřítel a ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Připojuji se konečně článek o něčem a né zase zprávy ze Sputniku. Díky pane Grohmane. Za mě jsem rád, že to asi nebude německý stroj. Přece jen jsou Němci náš historický nepřítel a nic na tom nezmění pár let dobrých vztahů.. To už tu taky bylo. " Britská koncepce" mě přijde pro naší armádu smysluplnější. Navíc kdo že prohrál poslední velké války? ;-) Jinak Puma asi je výborný stroj, ale je příliš složitá a fakt malá. Údržba a servis v našich ekonomickych podmínkách by bylo náročné. To jejich údajné zvětšení vnitřní výšky bych chtěl vidět. Jedině, že dali sedačky níž a to se muselo odrazit v ergonomii a ochraně před IED.
   Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    11:59 16.05.2019

    "Navíc kdo že prohrál poslední velké války? ;-)"

    Potom co všichni okolo převzali jejich koncepci vedení války, se jim je z vypětím všech sil podařilo porazit.

    "Navíc kdo že prohrál poslední velké války? ;-)"

    Potom co všichni okolo převzali jejich koncepci vedení války, se jim je z vypětím všech sil podařilo porazit.

    • Marcus
     12:34 16.05.2019

     My převzali od Němců koncepci vedení války? To jsou zase perly :D

     My převzali od Němců koncepci vedení války? To jsou zase perly :D

     • GlobeElement
      12:50 16.05.2019

      No, my v posledních válkách Německo taky neporazili.

      Ale Británie či USA (nevím jak Rusko) německou taktiku přebíraly.

      No, my v posledních válkách Německo taky neporazili.

      Ale Británie či USA (nevím jak Rusko) německou taktiku přebíraly.

     • Marcus
      13:34 16.05.2019

      GlobeElemen
      Míchají se nám tu pojmy taktika a koncepce vedení války a nakonec možná i strategie...
      Taktiku navzájem ve 2. světové válce od sebe přebírali průběžně všechny mocnosti ...
      Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElemen
      Míchají se nám tu pojmy taktika a koncepce vedení války a nakonec možná i strategie...
      Taktiku navzájem ve 2. světové válce od sebe přebírali průběžně všechny mocnosti navzájem, to byl přirozený vývoj.
      Máte pravdu že VB a USA něco převzali od Němců, ale to bylo i opačně.
      Ně jen upoutalo ta koncepce vedení války od Němců :D Co by to mohlo být?
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:43 16.05.2019

      Termín asi byl nevhodně zvolen. Ale všechny vítězné armády nakonec měli svoji taktiku založenou na tancích jako hlavní bojové síle. To, že si ji pak každý dopracoval podle sebe, už ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Termín asi byl nevhodně zvolen. Ale všechny vítězné armády nakonec měli svoji taktiku založenou na tancích jako hlavní bojové síle. To, že si ji pak každý dopracoval podle sebe, už bych nerozebíral.
      Ať se v tom zase zbytečně nevrtáme.
      Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    12:49 16.05.2019

    Dovolte off topic - Němci nejsou náš historický nepřítel o nic více, než jakýkoliv jiný soused. V mnoha válkách to byl naopak spojenec, z historického hlediska nás pojí mnohem více ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Dovolte off topic - Němci nejsou náš historický nepřítel o nic více, než jakýkoliv jiný soused. V mnoha válkách to byl naopak spojenec, z historického hlediska nás pojí mnohem více let spolupráce a spojenectví než pár válek.
    Spíše je otázkou, jak je který dodavatel spolehlivý. Vyprávět by o tom mohl Izrael, kterému opakovaně státy, od nichž nakoupil vojenskou techniku, odmítly dodat náhradní díly, protože si dovolil s tou vojenskou technikou bojovat. Mimo jiné i Německo.
    Nám pravda asi nehrozí, že bychom s někým jen tak bojovali, zatím není s kým, nicméně někde v koutku mysli bychom to měli mít v patrnosti.
    Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    13:31 16.05.2019

    Ještě je ve hře LYNX KF41, který je překvapivě od německého Rheinmetallu. Pokud se budeme chtít vyhnout "zlým Němcům", tak musíme vyřadit i jej, jelikož hodně komponentů (věž, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ještě je ve hře LYNX KF41, který je překvapivě od německého Rheinmetallu. Pokud se budeme chtít vyhnout "zlým Němcům", tak musíme vyřadit i jej, jelikož hodně komponentů (věž, motor atd.) se budou muset dovést z Německa a jejich vláda může dodávku komponentů stopnout úplně stejně.
    ps. fakt by mě zajímalo, jaká je maximální výška vojáka u jiných vozidel - obávám se že CV90 na tom taky není o moc líp.
    Skrýt celý příspěvek

 • Zvedavec
  09:38 16.05.2019

  Po všem tom balastu rádoby "publicistů" na mainstreamových zpravodajských serverech je tenhle článek jak balzám na duši :-). Vyplatí se ho číst v kontextu dřívější analýzy o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Po všem tom balastu rádoby "publicistů" na mainstreamových zpravodajských serverech je tenhle článek jak balzám na duši :-). Vyplatí se ho číst v kontextu dřívější analýzy o bez/osádkových pro nová PBVP AČR:

  https://www.armadninoviny.cz/a...

  Každé řešení má své pro a proti a kdo říká, že ne, tak je plácal, který o vojenství nemá ani potuchy. Otázka, zda je lepší mít BVP s šestičlenným výsadkem nebo osmičlenným mě osobně evokuje otázku, zda je lepší Jeep J8 nebo Bugatti Veyron. No jak na co - do hor raději Jeep, na balení modelek v Miláně rozhodně Bugatti :-D.

  Sečteno a podtrženo, je radost číst články, které nejsou recyklátem 100x omletým v mainstreamových médiích. Díky
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  09:37 16.05.2019

  Není problém v tom, že si AČR může nadefinovat co chce.
  Problém je v přístupu, kdy dva roky tvrdí, že všechna zkoušená BVP splňují požadavky a pak to změní.
  Takže klíčová otázky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Není problém v tom, že si AČR může nadefinovat co chce.
  Problém je v přístupu, kdy dva roky tvrdí, že všechna zkoušená BVP splňují požadavky a pak to změní.
  Takže klíčová otázky zní. Co by se stalo kdyby v létě (kdy se mají dodat BVP na zkoušení), drandili na cvičáku taky s Pumou a pak řekli "Šli jsme do toho s teoretickým předpokladem, že Puma věží a počtem míst ztratí body oproti konkurentům, což bylo testy potvrzeno"
  Němci by ještě poděkovali, stejně jako když jim otestujem vlak u Velimi a je to uděláno profesionálně.
  Problém je, že ono by to nevyznělo tak jednoznačně... je fajn že převezete 8 maníků, ale když máte mnohem horší balistiku tak ve výsledku jste na tom hůř atd...
  Přístup AČR a MO postupně nasírá dodavatele stylem jednání ala Indie, což nám nepřinese nic jiného, než že se s nám budou dodavatelé bavit přes prostředníky typu omnipol, kam se schová vata na tyhle kličky.
  Neznám případ kdy by se někdo vzdal šance testovat prakticky bez nákladů něco nejmodernějšího ...a zkušenost AČR s moderní bezosádkovou věží je nula.
  BTW odkaz na britskou školu je fajn, ale logicky na ni nesedí naše kombinace výsadku a kanonu. A počet požadovaných verzí (který také komplikuje pořízení) je tak velký, že tvrdit, že začlenění OT je drahé moc nesedí.
  Skrýt celý příspěvek

  • Zvedavec
   09:56 16.05.2019

   K vašim poznámkám ohledně ne/vhodnosti toho či onoho řešení těžko něco dodat, jsou rozhodně možnou cestou. AČR se vydala jinou.

   Nemáte ale pravdu v akvizičním procesu, byť je to ...
   Zobrazit celý příspěvek

   K vašim poznámkám ohledně ne/vhodnosti toho či onoho řešení těžko něco dodat, jsou rozhodně možnou cestou. AČR se vydala jinou.

   Nemáte ale pravdu v akvizičním procesu, byť je to způsobeno i "tajnosnubností" AČR a MO, které dává prostor různým výkladům všelijakých publicistů, které se pak uchytí ve veřejném prostoru.

   Jaký byl postup?

   1. Byli osloveni výrobci bojových vozidel, zda by neuvažovali o účasti v soutěži na náhradu BVP-2. Osloveni byli výrobci ASCOD, CV90, Puma, Lynx, PMMC G5, Kaplan, Tulpar, Dardo a Namer.

   2. Z těchto oslovených se do dalšího kroku, tedy ukázky schopností, zúčastnili již jen 4 výrobci, a to ASCOD, CV90, Puma, Lynx. Někteří do toho nešli, jelikož by je dovývoj stál příliš mnoho peněz nebo své šance neodhadovali vysoko.

   3. Na základě ukázky schopností (ukázalo se, co je realistické požadovat a co ne) byly dokončeny specifikace na zakázku a ty byly výrobcům předloženy (to už jsme v horizontu tohoto těchto měsíců).

   4. Ze 4 takto oslovených 4 výrobci do 30. dubna deklarovali svůj zájem do kontraktu jít. V této fázi se nacházíme teď.

   Vše si lze dohledat z otevřených zdrojů, žádný z požadavků nebyl pro výrobce překvapením. Jde ale o hodně, zakázka za 50 miliard tady ještě nebyla a nějakou dobu nebude. Výrobci zkouší všemožné triky, aby zvýšili své šance, včetně tlaku na veřejné mínění přes média. Tohle je ale diskusní fórum pro lidi, kteří se v problematice orientují, tak jim na to neskákejme ;-).
   Skrýt celý příspěvek

   • kazd
    10:09 16.05.2019

    Nemůžete na jedné straně chválit kvalitu článku a na druhé sem psát nesmysly.
    "Testování vozidel bylo uzavřeno vypracováním závěrečné zprávy a studie proveditelnosti. Závěrem ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nemůžete na jedné straně chválit kvalitu článku a na druhé sem psát nesmysly.
    "Testování vozidel bylo uzavřeno vypracováním závěrečné zprávy a studie proveditelnosti. Závěrem zprávy bylo, že všechna testovaná vozidla vyhovují základním stanoveným parametrům,“ uvedla pro natoaktual.cz Jana Zechmeisterová z ministerstva obrany. "
    Můžete mě vysvětlit jak mezi r.2017 a 18 může dojít k takové změně v koncepci a na základě jakých výzkumů a testování... že KO kritériem je typ věže a počet výsadku ? Jinými slovy jak tedy vypadaly základní stanovené parametry v r2017 ? Že to má pásy a kanon?
    Skrýt celý příspěvek

  • Marcus
   10:13 16.05.2019

   Máte nějaký RELEVANTNÍ zdroj pro tvrzení, že armáda dva roky tvrdila že všechny stroje splňují všechny vozidla? Jediné co armáda upřesnila v nedávné době je požadavek na osádkovou ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Máte nějaký RELEVANTNÍ zdroj pro tvrzení, že armáda dva roky tvrdila že všechny stroje splňují všechny vozidla? Jediné co armáda upřesnila v nedávné době je požadavek na osádkovou věž, jinak všechny ostatní požadavky byly známy dávno dopředu a Ministerstvo se s nimi netajilo. To že patlalové na novinkách, E15, euro a podobně o tom psali stylem jedna paní povídala a náš "odborník" tvrdí a tím úplně popletli běžné čtenáře, není vina ministerstva nebo armády! Je na zamýšlenou jestli to tito patlalové dělají úmyslně nebo jestli jsou opravdu tak hloupí a neznalí vojenství.
   Skrýt celý příspěvek

   • kazd
    10:25 16.05.2019

    Umíte číst?
    Máte v uvozovkách citaci MO. Máte dementi, že ta citace je vymyšlená - které tak rádo MO vydává? Takže podle vás závěrečná zpráva a studie proveditelnosti neexistuje ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Umíte číst?
    Máte v uvozovkách citaci MO. Máte dementi, že ta citace je vymyšlená - které tak rádo MO vydává? Takže podle vás závěrečná zpráva a studie proveditelnosti neexistuje ?
    Otázka je jednoduchá - jaké tedy byla základní požadavky - věž to nebyla, osádka to taky nebyla, nasazení v armádě taky ne - prošel Lynx...
    Skrýt celý příspěvek

    • Zvedavec
     10:39 16.05.2019

     Byly v roce 2017 uzavřeny specifikace? Nebyly...

     Vyjádření Jana Zechmeisterová z roku 2017 je třeba překládat do češtiny jako, "Kluci jste fakt dobří, moc se nám to líbilo a dáme ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Byly v roce 2017 uzavřeny specifikace? Nebyly...

     Vyjádření Jana Zechmeisterová z roku 2017 je třeba překládat do češtiny jako, "Kluci jste fakt dobří, moc se nám to líbilo a dáme vám vědět. Zatím."

     To, že někteří výrobci teď hrají překvapené ohledně počtu vojáků v roji, je prostě jejich hra. Nechci se prohrabávat všemi otevřenými zdroji, ale v LISTOPADU 2018 AČR jasně deklarovala 8 vojáků v roji jako NEPŘEKROČITELNOU PODMÍNKU.

     https://www.novinky.cz/domaci/...
     Skrýt celý příspěvek

     • kazd
      10:50 16.05.2019

      Vy jste asi z nějaké komediantské rodiny ne ? Komici ? :-)
      Takže tady se moje peníze jako daňového poplatníka utratí za nějaké zprávy a studie a ve výsledku je to "Kluci jste fakt ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Vy jste asi z nějaké komediantské rodiny ne ? Komici ? :-)
      Takže tady se moje peníze jako daňového poplatníka utratí za nějaké zprávy a studie a ve výsledku je to "Kluci jste fakt dobří, moc se nám to líbilo a dáme vám vědět. Zatím.""
      :-))
      Tak vás uvedu do obrazu.
      Prvotní poptávka byla jen ve stylu má někdo zájem ? - podíváme se co je na trhu nemáme vůbec představu (žádné detailní omezení věží, výsadkem atd tam nebyly). A z oslovených se na předvedení (nikoli testy) přihlásili zmiňovaní čtyři. Teď se ty vozidla, které si AČR prohlídla mají vzít a reálně otestovat AČR a pak se může říct naše požadavky jsou taková věž, takový kanon, tolik výsadku atd... Takhle to dělají všichni na světě. Protože pak je jasné že tenhle testoval uvedl tyhle výsledky a tenhle na základě toho psal požadavky - A JE JASNÁ ODPOVĚDNOST.
      AČR aniž ty vozidla měla v ruce (na předvedení to nestestovala AČR) dala na stůl specifikaci. Ta ale nemá oporu ani v testování ani ve výzkumu ani v ceně ani v uplatnění našeho průmyslu.
      Takže x tý případ od počástku zpraseného VŘ.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      11:55 16.05.2019

      Tím se přece omlouvají výsledky ostatních ve střelbě na Libavé. Nebo najednou se to nehodí?

      Tím se přece omlouvají výsledky ostatních ve střelbě na Libavé. Nebo najednou se to nehodí?

     • Marcus
      12:53 16.05.2019

      kazd:
      Já myslím že Zvědavec Vám to v příspěvku v 09:56 16.05.2019 vysvětlil jasně, ne? Tak co furt řešíte. Po předváděčkách v roce 2017 (a možná i najejich základě) dala Armáda už ...
      Zobrazit celý příspěvek

      kazd:
      Já myslím že Zvědavec Vám to v příspěvku v 09:56 16.05.2019 vysvětlil jasně, ne? Tak co furt řešíte. Po předváděčkách v roce 2017 (a možná i najejich základě) dala Armáda už v roce 218 jasné specifikace co od nového BVP chce, tak nevím co se vám tu nezdá???

      Nejdřív 2017 oslovila možné dodavatele, pak 2017 prohlédla co přibližně nabízí, pak 2018 vydala specifikace co potřebuje, pak 2019 oficiálně oslovila možné dodavatele KTEŘÍ PROJEVILI ZÁJEM, no a nakonec 2019 vybere výtěze. Nevím co nechápete? Co je nejasné?
      Skrýt celý příspěvek

    • Marcus
     12:32 16.05.2019

     Svůj příspěvek jsem odeslal dříve, než se mi načetl váš komentář, ale nevím o žádném rozhovoru tiskové mluvčí MO s natoaktual na téma nové BVP. Můžete poslat zdroj na tento ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Svůj příspěvek jsem odeslal dříve, než se mi načetl váš komentář, ale nevím o žádném rozhovoru tiskové mluvčí MO s natoaktual na téma nové BVP. Můžete poslat zdroj na tento rozhovor???

     Těmi základními požadavky mohlo tehdy být cokoliv a v roce 2017 se jednalo pouze o předváděčky jízdních a střeleckých vlastností nabízených vozidel ze kterých si může AČR vybírat. To nebyl žádný tendr, nic závazného jen si AČR udělalo představu.
     Už od roku 2018 je jasně dané armádou co chce a to že kapacita má být 3+6+2 tam bylo jasně řečeno, tak nevím co nechápete???
     Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      15:19 16.05.2019

      Rase:
      Tady je co? Je zde článek idnes.cz odkazující se na natoaktual.cz , kde citace může být naprosto vytržená z kontextu. Větu před tím nebo potom mohla říct něco co naprosto ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Rase:
      Tady je co? Je zde článek idnes.cz odkazující se na natoaktual.cz , kde citace může být naprosto vytržená z kontextu. Větu před tím nebo potom mohla říct něco co naprosto mění význam této věty!
      Proto jsem se zde několikrá ptal jestli je někde kompletní vyjádření nebo kompletní rozhovor s touto tiskovou mluvčí
      To co kolikrát píšou na novinkách, idnesu, e15, euro a podobných jsou kolikrát pěkné nesmysly....stačí ty jejich články číst a člověk se nestačí divit.
      Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      20:30 16.05.2019

      Marcus :
      já už fakt nevím, zda tě jenom baví mě hejtit kvůli kdejaké blbině (když sem psal pěkně o CV90 tak si spokojeně vrkal) nebo fakt chceš odpověď...

      Marcus :
      já už fakt nevím, zda tě jenom baví mě hejtit kvůli kdejaké blbině (když sem psal pěkně o CV90 tak si spokojeně vrkal) nebo fakt chceš odpověď...

     • Rase
      20:54 16.05.2019

      Marcus:
      jen doplním, že když se koukneš kdo je autor toho textu na idnes, tak zjistíš že je to: inc natoaktual.cz autorem doplňujících fotek je taky Lubomír Světnička, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Marcus:
      jen doplním, že když se koukneš kdo je autor toho textu na idnes, tak zjistíš že je to: inc natoaktual.cz autorem doplňujících fotek je taky Lubomír Světnička, natoaktual.cz
      Skrýt celý příspěvek

   • Jiří Vojáček
    13:03 16.05.2019

    Dobrý den, tím zdrojem je A Report. Pokud byste ho pravidelně četl, jako třeba já, tak byste v něm to "všechny typy splnily" našel. Zdůrazňuji, že to byl červen 2017 a "splnily" i ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Dobrý den, tím zdrojem je A Report. Pokud byste ho pravidelně četl, jako třeba já, tak byste v něm to "všechny typy splnily" našel. Zdůrazňuji, že to byl červen 2017 a "splnily" i typy s 3+6, bezosádkovou věží. Dnes najednou nesplňují. Proč.

    Abyste mě správně pochopil, já netvrdím, že je 3+6 nebo osádková věž nutně špatně. Já si myslím, že je, stejně jako požadavek na 30mm kanón, ale to je jen můj subjektivní názor vojenského publicisty. O co jde, je, že ministerstvo by mělo svoje požadavky o něco opřít a to "něco" sdělit veřejnosti, když po ní chce padesát miliard.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jensek
     13:49 16.05.2019

     Já si nemyslím, že by mělo něco MO vysvětlovat, spíš by veřejnosti mělo stačit jen informace, že se budou pořizovat nová BVP. Všechno ostatní je pro běžného občana zbytečná ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Já si nemyslím, že by mělo něco MO vysvětlovat, spíš by veřejnosti mělo stačit jen informace, že se budou pořizovat nová BVP. Všechno ostatní je pro běžného občana zbytečná informace a odborník se k tomu stejně nějak prokouše. Na vysvětlení výdajů by měl stačit už jen fakt, že brání naši suverenitu a mi můžeme v klidu žít.
     Skrýt celý příspěvek

    • Marcus
     13:56 16.05.2019

     Můžete mi prosím napsat v kterém A-reportu je tento rozhovor? Já nepopírám že něco takového mohlo být řečeno, jen by mě zajímalo v jakém kontextu to bylo řečeno a co vlastně tehdy ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Můžete mi prosím napsat v kterém A-reportu je tento rozhovor? Já nepopírám že něco takového mohlo být řečeno, jen by mě zajímalo v jakém kontextu to bylo řečeno a co vlastně tehdy v roce 2017 splnili. Chápejte, tehdy to byla jen předváděčka, nic závazného, až později v 2018 vznikly specifikace které jasně Pumu vyřadili. Tak nevím proč se tak strašně diví až teď, když už je to minimálně rok jasné....???
     Skrýt celý příspěvek

     • Zvedavec
      14:08 16.05.2019

      Resp. "vyřadily Pumu v současné konfiguraci".

      Nákup BVP není jak nákup rodinného auta v autosalonu. ASCOD ve španělské armádě vypadá jinak než AJAX v britské (byť je to původně ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Resp. "vyřadily Pumu v současné konfiguraci".

      Nákup BVP není jak nákup rodinného auta v autosalonu. ASCOD ve španělské armádě vypadá jinak než AJAX v britské (byť je to původně stejná platforma). Míru individuálního přizpůsobení jde daleko za to, co je běžné v sériové výrobě. Proč je CV-90 pro AČR nabízen jak s osádkovou, tak bezosádkovou věží? Aby si zvýšili šance. Jenže některé konstrukce byly navrženy jako neflexibilní a teď výrobci hartusí?

      Je Puma schopna působit v roli kanónového stíhače tanků /vozidla palebné podpory? Nikdo neví... Jak je to se speciálními verzemi Pumy, které AČR požaduje? Údajně se teprve vyvinou ve spolupráci s AČR...
      Skrýt celý příspěvek

     • kazd
      14:18 16.05.2019

      Možná by fakt bylo dobré si přečíst odkaz na tu smlouvu s VTU a dát si to do kontextu s prohlášením MO.
      Ta smlouva jednak obsahuje nějaké ověření základních deklarovaných ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Možná by fakt bylo dobré si přečíst odkaz na tu smlouvu s VTU a dát si to do kontextu s prohlášením MO.
      Ta smlouva jednak obsahuje nějaké ověření základních deklarovaných vlastností vozidel a základní střelby ve dne.
      Současně ale uložila VTU zpracovat studi proveditelnosti do 31.10.2017 (na jejím základě dle MO všechny vozidla prošla) a do 15.11.2017 Celkové zhodnocení možnosti náhrady BVP-2 (včetně návrhu postupu přezbrojení 7.mb - hlavní požadavky na vozidlo, popis modifikací atd).
      Takže pokud odmítneme variantu, že mezi 31.10.2017 a 15.11.2017 VTU změnila názor na věž a výsadek, tak není co řešit.
      Skrýt celý příspěvek

     • Jiří Vojáček
      14:39 16.05.2019

      Pardon, neberte si to osobně, takhle bych reagoval na kohokoli. Ovšem v diskuzi tu vystupujete s velice silnými názory. To je samozřejmě v pořádku, ale čekal bych, že budete v tom ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Pardon, neberte si to osobně, takhle bych reagoval na kohokoli. Ovšem v diskuzi tu vystupujete s velice silnými názory. To je samozřejmě v pořádku, ale čekal bych, že budete v tom případě mít dostatek informací. A informace o jakési formě schválení všech testování účastnících se typů je jistě podstatná. Proto se nezlobte, ale já vám sem ten odkaz dávat nebudu, i když to tady mám otevřené, protože nemám rád, když někdo rozhoduje bez podkladů. Kritizuji to v případě samotného výběrového řízení a nebudu podporovat ani to, když to děláte vy v diskuzi.

      Opět opakuji, neberte to ve zlém a neberte si to osobně, ale zjistěte si co nejvíce (např. si najděte ten A Report) a pak se sem vraťte a diskutujte.

      No offence.
      Skrýt celý příspěvek

     • Marcus
      15:30 16.05.2019

      kazd

      Já už nevím co nechápete a jak vám to vysvětlit!

      V roce 2018 byly dány na základě všech předchozích zjištění jasné specifikace na BVP kde bylo 3+6+2, požadavek na 7 ...
      Zobrazit celý příspěvek

      kazd

      Já už nevím co nechápete a jak vám to vysvětlit!

      V roce 2018 byly dány na základě všech předchozích zjištění jasné specifikace na BVP kde bylo 3+6+2, požadavek na 7 variant, kanón 30x173mm, dojezd min. 500km, rychlost v terénu 40 km/h a na silnici min. 65 km/h, ....a jiné.
      Tak neví co sem furt cpete co bylo v 2017.
      Osádková věž přibyla až na začátku roku 2019 jako požadavek vojáků a potvrdil to i gen. Opata. Tak co řešíte???
      Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:23 16.05.2019

    Zásadní problém je že neznáme ty základní požadavky které splnila všechna vozidla. Tím pádem je další debata no tohle téma zbytečná.

    Zásadní problém je že neznáme ty základní požadavky které splnila všechna vozidla. Tím pádem je další debata no tohle téma zbytečná.

  • Jensek
   11:36 16.05.2019

   To že před tím všichni splňovali požadavky nic neznamená, protože nebyli pro žádnou stranu závazné, takže nechápu proč tolik kritizujete, že oficiální a závazné požadavky jsou jiné ...
   Zobrazit celý příspěvek

   To že před tím všichni splňovali požadavky nic neznamená, protože nebyli pro žádnou stranu závazné, takže nechápu proč tolik kritizujete, že oficiální a závazné požadavky jsou jiné než před tím. Bulíky by nám věšeli kdyby i předchozí požadavky byli oficiální a závazné. A to že styl našeho výběrového řízení je takový jaký je, to už je věc jiná.
   Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    12:52 16.05.2019

    Pravda, do dokonalosti indických výběrových řízení nám ještě chybí urazit dlouhou cestu. Ale směr je, myslím, již vytyčen.

    Pravda, do dokonalosti indických výběrových řízení nám ještě chybí urazit dlouhou cestu. Ale směr je, myslím, již vytyčen.

    • Marcus
     14:06 16.05.2019

     Já nevím co chcete? Na nákup BVP byl vytvořen projektový tým, vojáci si pozvali zájemce a osahali si možnosti, vojáci si sami řekli že chtějí osádkovou věž, gen. Opata tento výběr ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Já nevím co chcete? Na nákup BVP byl vytvořen projektový tým, vojáci si pozvali zájemce a osahali si možnosti, vojáci si sami řekli že chtějí osádkovou věž, gen. Opata tento výběr potvrdil, nyní transparentně oslovili všechny zájemce, tak co ještě chcete?

     Kdyby armáda, vojáci, projektový tým vydali jasné specifikace co chtějí a nakonec by to vyhrála Puma, to bych hodnotil že "Je něco shnilého, v armádě české!", ale takhle je to naprosto v pořádku. Proč se PSM stejně neohradilo proti Australské volbě osádkové věže??? Že by doufali, že v naší malé zemičce můžou dosáhnout mediálním tlakem, lobingem a jinými praktikami změny v jejich prospěch? Já doufám že ne!
     Skrýt celý příspěvek

     • Zvedavec
      14:18 16.05.2019

      Tesat...

      Tesat...

     • Rase
      14:42 16.05.2019

      Ani jedno z vozidel patrně nesplní 100% představ MO a AČR. Další věcí je, kolik bodů se dá získat za samotné technické parametry, kolik za přenesení technologií a počet % výroby v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ani jedno z vozidel patrně nesplní 100% představ MO a AČR. Další věcí je, kolik bodů se dá získat za samotné technické parametry, kolik za přenesení technologií a počet % výroby v tuzemsku. Vlastně i kolik z těch 50 mld se vrátí v proti-zakázkách a podobně. S tím vším je potřeba počítat. Patrně jde i o důvod, proč PSM nebylo odejito a ani samo neodstoupilo. Na nabídku je potřeba koukat jako na celek a pokud bude zajímavá, nějaké aspekty možná i vyváží onu bezosádkovou věž.

      Pro představu takové CV90 sice zvládá osádkovou věž s 30 mm kanónem a PTŘS, patrně i 3+6+2, možná že i požadavky na leteckou přepravu, ale výrobce nás nechá akorát svařovat věž + elektronika. Korba se musí vyrobit ve Švédsku - výrobce o tom jasně mluví od počátku. U takového Lynxe je otázkou co věž, ale korba se patrně svaří u nás. Je zde ale problém v přepravě (i letecké). BAE Systems nabízí zapojení i do jiných projektů, to samé PSM (zmiňován byl Leopard 2 a Puma).
      Skrýt celý příspěvek

     • Imax-CZ
      14:54 16.05.2019

      U Austrálie se hlavně hned na začátku řeklo, že chtějí osádkovou věž, kdežto u nás bylo řečeno, že všechna vozidla splňují zadání i přesto, že je jasné, že Puma nedá 8 členů ...
      Zobrazit celý příspěvek

      U Austrálie se hlavně hned na začátku řeklo, že chtějí osádkovou věž, kdežto u nás bylo řečeno, že všechna vozidla splňují zadání i přesto, že je jasné, že Puma nedá 8 členů výsadku a osádkovou věž dohromady.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:45 16.05.2019

      Imax-CZ
      Předpokládám tady že znáte ty základní před-soutěžní požadavky a můžete nás s nimi seznámit.

      Imax-CZ
      Předpokládám tady že znáte ty základní před-soutěžní požadavky a můžete nás s nimi seznámit.

     • Imax-CZ
      16:50 16.05.2019

      Scotty
      Před-soutěžní požadavky neznám, ale pamatuji si, že po testovacím období ve Vyškově MO prohlásilo, že všechna vozidla splňují základní parametry pro vstup do chystaného ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Před-soutěžní požadavky neznám, ale pamatuji si, že po testovacím období ve Vyškově MO prohlásilo, že všechna vozidla splňují základní parametry pro vstup do chystaného tendru. Už v té době bylo jasné, že Puma to nebude mít jednoduché s výsadkem, ale pořád tu byla šance, že si pohrajou s vnitřním prostorem. Požadavkem na osádkovou věž s krátkým časem na představení finálních produktů, je Puma v podstatě bez šance (byť měla splňovat zadání). A myslím si, že většina běžných lidí chápe vyjádření MO po Vyškově, jako že vozidla se nebudou muset od základu překopávat a pouze se trochu upraví pro naše požadavky a výrobci se jen porvou o co nejlepší nabídku.

      PS.
      Osobně je mi jedno, které vozidlo vyhraje (snad kromě až moc velkého LYNX KF41 :) ). Hlavně ať vyhraje vozidlo s nejlepším poměrem cena/výkon za co nejlepších hospodářských podmínek.
      Ale chování MO, nevyjasňování požadavků alespoň v minimálním rozsahu, které nebude vyvolávat dalších milión otázek ve mě vzbuzuje nedůvěru, zda se nejedná o účelový výběr. Hlavně jsem po Vyškově překvapen, že všechna vozidla měla splňovat zadání a v praxi za stávajících úprav nesplňují zadání na výsadek ani favoriti ASCOD (neumí 8 lidí s osádkovou věží) nebo CV90 (8 lidí tam nacpali před 30 lety, dnes už se tam nevejdou - výstroj, elektronika, ...)
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:08 16.05.2019

      Imax-CZ
      To je právě ono, my ty požadavky neznáme. Takže to že jimi Puma prošla vůbec nic neznamená.
      Při vyhlášení tendru dostali výrobci přesné požadavky a je jen na nich aby je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Imax-CZ
      To je právě ono, my ty požadavky neznáme. Takže to že jimi Puma prošla vůbec nic neznamená.
      Při vyhlášení tendru dostali výrobci přesné požadavky a je jen na nich aby je splnily. Pokud to některý z nich nedokáže má prostě smůlu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Imax-CZ
      18:17 16.05.2019

      Scotty
      Uznávám, máte zcela pravdu.
      Pouze mi jde o to poukázat na to, že je poněkud "nemorální" někomu tvrdit, že se může bez problému přihlásit a pak má dotyčný smůlu, když ani ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Uznávám, máte zcela pravdu.
      Pouze mi jde o to poukázat na to, že je poněkud "nemorální" někomu tvrdit, že se může bez problému přihlásit a pak má dotyčný smůlu, když ani nemá šanci vyhrát (pokud by dotyčný měl víc času, tak nic neřeknu, ale pokud mi někdo tvrdí, že splním zadání a pak je nastaveno tak, že ani nemám čas přestavět své vozidlo, jelikož na představení prototypu mají, teď nevím jistě, 2-3 měsíce, pak už je to podezřelé).
      Ale jinak máte pravdu, že tendr začal až nyní a do té doby bylo vše neoficiální (byť s info o které se mohli výrobci nezávazně předběžně opírat po Vyškově).
      Skrýt celý příspěvek