Houfnice CAESAR a DITA: Odlišné přístupy, nikoli přímá konkurence

Houfnice CAESAR a DITA: Odlišné přístupy, nikoli přímá konkurence
Kanonová houfnice CAESAR 155 mm / Firemní fotka společnosti Nexter (Zvětšit)

Na únorovém zbrojním veletrhu IDEX 2021 ve Spojených arabských emirátech byla oficiálně představena nová 155mm samohybná houfnice DITA od společnosti Excalibur Army. Stala se předmětem velkého zájmu odborné veřejnosti, ale vyvolala i polemiky, jelikož je příležitostně užívána také jako nástroj pro kritiku rozhodnutí Armády ČR pořídit samohybné houfnice typu CAESAR.

Do značné míry jde o podobné argumenty těm, které se používaly u téhož tématu i ve prospěch samohybné houfnice Zuzana 2 slovenské výroby. Na tomto místě je ovšem nutno zdůraznit, že ačkoli slovenský systém nepochybně představuje velmi výkonnou zbraň a DITA má velký technický i komerční potenciál, jedná se o příklady poněkud odlišné koncepce, která se nedá označit za přímou konkurenci typu CAESAR. Označovat některou z nich za „lepší“ či „horší“ než tu druhou je ve skutečnosti zavádějící.

Slovenská samohybná houfnice Zuzana 2 a nová česká houfnice DITA navazují na konstrukci slavné samohybné kolové houfnice vz. 77 neboli DANA. Ta ve své době nepochybně náležela na světovou špičku a dramaticky předbíhala naprostou většinu konkurence dvěma nezvyklými rysy. Prvním byla montáž zbraně na kolový podvozek, kdežto tehdy se uplatňovaly takřka jen podvozky pásové. DANA v tom zůstávala dlouho prakticky ojedinělá, až v 80. letech se přidal jihoafrický systém G6 a až v 90. letech začalo přibývat houfnic na podvozcích nákladních aut, z nichž první byl ostatně právě CAESAR. Druhým zvláštním rysem houfnice DANA bylo její automatické nabíjecí zařízení, které samočinně nabíjelo granáty a prachové náplně. Právě tyto dva rysy ostatně daly zbrani její název, protože zdánlivé dívčí jméno je ve skutečnosti zkratka pojmu „Dělo Automobilní Nabíjené Automaticky“. Každopádně lze konstatovat, že DANA se hodně výrazně zapsala do dějin dělostřeleckých zbraní a její originální základní konstrukce se stále chlubí nezanedbatelným evolučním potenciálem.

Ten koneckonců prokazuje též slovenská zbraň Zuzana 2, jež se dá označit za faktický vrchol vývojové linie, jež po rozdělení Československa vznikla na Slovensku. Jeho průmysl nejdříve provedl prodloužení hlavně houfnice DANA z 37 na 47 násobků ráže. Tak vznikl typ Ondava, jenž se však sériově nevyráběl. Dalším krokem se stala samohybná houfnice Zuzana, která již používá západní ráži 155 mm a získala i exportní kontrakt pro Národní gardu Kypru. Finálním výsledkem je pak typ Zuzana 2, který je nyní zaveden ve výzbroji slovenské armády. V České republice se úsilí orientovalo poněkud jiným směrem, protože česká armáda projevila zájem o modernizaci zbraně DANA, ovšem při zachování ráže 152 mm (konverze existujících houfnic na 155 mm by totiž byla značně složitá a nákladná, protože obě konstrukce munice se odlišují koncepcí prachových náplní). Tak vznikly modernizované podoby DANA M1 a DANA M2 a jako nejnovější produkt se zrodila houfnice DITA ráže 155 mm, která ale představuje již zcela novou, přestože na pohled vcelku podobnou zbraň.


Kanonová houfnice DANA 152 mm; větší foto /  Firemní fotka společnosti Excalibur Army

Každopádně ale platí, že DANA, Zuzana i DITA používají shodnou konstrukční filozofii, a to houfnici umístěnou v mohutné pancéřované věži na osmikolovém podvozku firmy Tatra. Vcelku podobně je koncipován i jihoafrický typ G6, kdežto kolové samohybné houfnice, jež se začaly v západních zemích vyskytovat v 90. letech, se vyznačují odlišným přístupem. Vystihuje jej někdy užívaná zkratka TMG (Truck Mounted Gun), jelikož skutečně jde o děla montovaná na nákladních automobilech. Základem tak bývá podvozek nákladního auta se šesti či osmi koly, na jehož zádi se nachází lafeta s houfnicí. Lze v podstatě říci, že jde vesměs o montáž původně tažených děl na automobilové podvozky, což do jisté míry spojuje výhody tažených i klasických samohybných děl, zvláště relativně nízkou hmotnost a současně vysokou taktickou pohyblivost.

Francouzský komplet CAESAR původně opravdu vznikl tak, že se použila odvozenina tažené houfnice TRF1 kalibru 155 mm, která se umístila na šestikolové šasi Mercedes-Benz Unimog. Sériová verze francouzské armády je však umístěna na podvozku Arquus Sherpa a zahraniční zájemci mohou volit i jiné podvozky, což ostatně představuje jednu důležitou výhodu houfnic kategorie TMG, protože armády různých zemí nemusejí zavádět nové platformy, resp. mohou pro montáž děla použít některý „svůj“ podvozek. To koneckonců demonstruje i skutečnost, že nynější verze systému CAESAR je instalována na osmikolovém podvozku Tatra Force. Ostatně na podvozcích od kopřivnické automobilky se objevily rovněž další typy této kategorie, a sice jihoafrická zbraň T5 Condor, izraelský systém ATMOS 2000 či pokusná indické houfnice MGS.


Kanonová houfnice DITA 155 mm; větší foto /  Firemní fotka společnosti Excalibur Army

Ačkoli se i DANA, Zuzana a DITA někdy řadí do kategorie TMG, z předchozího popisu jasně vyplývá, že jde o zástupce podstatně odlišné konstrukční filozofie. V tomto smyslu jsou bližší klasickým pásovým samohybným houfnicím, od kterých se liší právě kolovými podvozky, ale shodují se montáží zbraně v masivní otáčivé věži. O této příbuznosti vypovídá také fakt, že na Slovensku vznikly i pásové modifikace houfnice Zuzana, jež dostaly jména Himalaya a Diana (první má šasi tanku T-72 a druhá polský podvozek UPG-NG), a že i věž nové české houfnice DITA lze umístit též na jiné podvozky včetně pásových. Každopádně jde o koncepci odlišnou od instalace děla na záď šasi nákladního automobilu, což dnes reprezentuje častější řešení, ale je poněkud zavádějící stavět jednu z těchto koncepcí nad druhou, jelikož obě mají nějaké silné a slabé stránky. Záleží proto na konkrétních podmínkách a požadavcích každé armády a nelze obecně konstatovat, které z těchto řešení je „lepší“.

Koncepce houfnic DANA, Zuzana a DITA nesporně nabízí vyšší ochranu osádky, která se po celou dobu nachází pod ochranou pancíře. V případě běžných houfnic kategorie TMG, kam se řadí i CAESAR, bývá zpravidla potřebné, aby obsluha pro vedení bojové činnosti vystoupila z kabiny a prováděla nabíjení, neboť většina těchto typů užívá manuální nebo asistované nabíjení. Tak je tomu i u aktuální verze houfnice CAESAR. Vlevo od závěru stojí dva nabíječi, kteří pokládají prachové náplně do zařízení, jež je vsunuje do komory, kdežto vpravo stojí třetí nabíječ, který se stará o granáty. Jejich přesun ze schránek k tomuto muži je však automatizován, protože jej provádí mechanické rameno (u původní podoby děla CAESAR se musí i tato činnost provádět ručně). Existují ale i zbraně s plně automatickým nabíjením, zejména britsko-švédský Archer, automatizované nabíjení má obdržet i nová verze izraelského systému ATMOS 2000 a ostatně i francouzská firma Nexter chce nabízet plně samočinné nabíjení pro CAESAR, byť to zřejmě bude znamenat redukci vezených zásob munice.


Kanonová houfnice DITA 155 mm; větší fotoFiremní fotka společnosti Excalibur Army

Na první pohled se tedy může zdát, že typy s pancéřovanou věží představují lepší volbu než ty se zbraní na zádi automobilového podvozku, ovšem realita je poněkud složitější. Automatické nabíjení je logicky složitější, což pochopitelně znamená vyšší riziko poruchy a vyšší výrobní i provozní náklady. Navzdory obecně vžité představě neznamená nutně vyšší kadenci, jak jasně ukazuje srovnání rychlosti střelby houfnic DANA, DITA a CAESAR, protože první z nich má max. kadenci 5 ran za minutu a druhá 6 ran za minutu, ale z houfnice CAESAR může zkušená obsluha vypálit 6 ran za 45 sekund. Do jisté míry tak jde o obdobu srovnání nabíjení v tancích západní a sovětské konstrukční školy, protože SSSR nezavedl nabíjecí automaty kvůli zvýšení kadence (ostatně lidský nabíječ v západních tancích obvykle pracuje rychleji), nýbrž primárně kvůli snížení počtu členů osádky. Pro srovnání, houfnice DANA má osádku pěti mužů, kdežto systém CAESAR obsluhuje podle verze tři až pět osob a výjimečná míra automatizace zbraně DITA dovolila redukci osádky na pouhé dva muže.

Na volbu houfnice CAESAR často směřuje kritika ve smyslu, že v bojové situaci bude osádka mimo vozidlo ohrožena palbou nepřítele, protože současné dělostřelecké radiolokátory mohou takřka okamžitě určit pozici a navádět odvetnou palbu. Ačkoli toto tvrzení samo o sobě zajisté působí logicky, ve skutečnosti jde o vytržení jedné specifické situace z celého kontextu. Nelze jistě popírat, že taková situace by ve válečném konfliktu mohla nastat, jenže jde pouze o jedno z řady rozmanitých ohrožení, jimž mohou dělostřelecké systémy čelit. Např. loňský konflikt o Náhorní Karabach demonstroval potenciál bojových dronů, jejichž zbraně reprezentují hrozbu i pro silně pancéřovaná bojová vozidla. Dělostřelecké systémy se mohou stát rovněž cíli útoků v týlu, resp. ve zdánlivém bezpečí fronty, každopádně se ovšem obecně nepředpokládá, že by soudobé samohybné houfnice (a to ani ty věžové) měly přijít do přímého styku s protivníkem. Taková situace by tedy měla být spíše výjimečná.


Kanonová houfnice CAESAR 155 mm; větší foto / Firemní fotka společnosti Nexter

S tím souvisí též kritika systému CAESAR ve smyslu, že jde o údajně o „koloniální“ houfnici vhodnou hlavně pro expediční operace, nikoli pro obranu domácího území. Dokonce se přímo objevilo tvrzení, že hlavním účelem těchto zbraní v české armádě bude asistence Francouzům v Mali. Nesporně je pravdou, že francouzská armáda nasadila své zbraně CAESAR v několika zahraničních operacích (vedle Mali také v Iráku či Afghánistánu), avšak tuto zbraň si pořídily také armády několika dalších zemí a exportní úspěchy sbírají též jiné typy této kategorie, aniž by to jakkoli souviselo s hájením zájmů Francie. Nepochybné ale je, že houfnice CAESAR se stala vítězem výběrového řízení Armády ČR mj. proto, že se může chlubit vskutku rozsáhlými bojovými zkušenostmi, které konkurence postrádá. Svou roli nejspíše hrál i fakt, že CAESAR je již zaveden v řadě armád a další zákazníci se rýsují, zatímco typ Zuzana 2 užívá jen armáda Slovenska a další export nevypadá příliš pravděpodobně. S tím pak zákonitě souvisí též jedna nesmírně důležitá věc, jež se týká houfnice DITA.

Tvrzení, že pokud je k dispozici moderní česká houfnice DITA, byla chyba vybrat pro českou armádu typ CAESAR, je ve skutečnosti mimořádně zavádějící. CAESAR totiž představuje již řadu let etablovanou a v provozu i v reálném boji výborně prověřenou zbraň, zatímco DITA je v této chvíli jenom experimentálním demonstrátorem. Koncepce houfnice DITA má nesporně obrovský potenciál a může se porovnávat i se špičkovými produkty světových mocností, které dokonce může částečně předčit, jak ukazuje zejména enormní míra automatizace, díky níž má DITA jen dvoučlennou osádku. V této chvíli lze ale opravdu seriózně hovořit jen o budoucím potenciálu, protože vývoj houfnice DITA ještě není zdaleka dokončený. Nyní musejí probíhat rozsáhlé zkoušky, na jejichž základě vznikne prototyp sériové verze, a jakmile se najde nějaký zákazník, může začít sériová výroba, jenže to vše zabere ještě několik let, takže DITA zkrátka v této chvíli není pro Armádu ČR reálně „k dispozici“.


Kanonová houfnice CAESAR 155 mm; větší foto / Firemní fotka společnosti Nexter

Může být zajisté velice lákavé představovat si houfnici DITA v barvách české armády a nelze vyloučit, že se tento krok učiní, zatím však jde o otázku vzdálenější budoucnosti, kdy bude na místě vyřadit houfnice DANA a pořídit jejich přímou náhradu. Naopak CAESAR představuje aktuálně dostupné řešení aktuálního požadavku, protože Armáda ČR potřebuje dělostřeleckou zbraň ráže 155 mm, aby se čeští dělostřelci mohli bez omezení zapojit do společných operací, resp. efektivněji kooperovat se spojenci v NATO a EU. Nemusí zdaleka jít jen o Afghánistán, Mali či jiné exotické lokality, protože nynější mezinárodní situace napovídá, že nutnost použít dělostřelectvo NATO může hodně rychle nastat také např. ve východní Evropě, na Balkáně či ve Středomoří. Volba zbraně CAESAR dává ostatně smysl i z ekonomického hlediska, jelikož tato zbraň nabídla nejlepší poměr výkonu a ceny.

Za zmínku stojí i širší dimenze česko-francouzské spolupráce, do které CAESAR zapadá. Lze očekávat, že společnost Nexter bude mít zájem o další uplatnění této verze houfnice CAESAR na světovém trhu, což nabízí další velké šance pro český průmysl, protože Francie pochopitelně dokáže prosadit houfnice CAESAR na šasi Tatra ve státech, kde má politický či ekonomický vliv. Souhrnně tak lze říci, že CAESAR řeší aktuální potřebu a dává českému průmyslu pozici důležitého subdodavatele v potenciálně rozsáhlém výrobním a exportním programu. Houfnice DITA pak prokazuje, že český průmysl dokáže přicházet také s domácími programy světové úrovně, které navazují na slavnou tradici a mohou do budoucnosti nabízet obrovské možnosti. Ve skutečnosti zapojení českého průmyslu do projektu CAESAR může pomoci v programu houfnice DITA tak, aby se v budoucnu stal úspěšným, a dále francouzský a český průmysl můžou spolupracovat společně na vývoji dělostřeleckých systémů příští generace.

Nahlásit chybu v článku


Související články

CAESAR představuje dobrý technický a ekonomický kompromis

Na počátku června 2020 oznámilo ministerstvo obrany, že jako nový typ samohybné houfnice pro Armádu ...

DITA – nový český příspěvek do rodiny houfnic ráže 155 mm

Česká republika patří mezi průkopníky na poli moderních kolových samohybných houfnic (ShKH). Typ ...

Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) rozhodlo v loňském roce, že 152 mm samohybná kolová houfnice (ShKH) ...

Ukrajina: Úspěšná houfnice DANA M2 a česká 100mm dělostřelecká munice

Podle ukrajinského portálu Defence Express česká samohybná kolová houfnice DANA M2 ráže 152 mm ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • darkstyle
  20:12 20.05.2021

  Viem, že za tento môj komentár nazbieral kopu minusiek, no nedalo mi to.. Česko v minulom roku uzavrelo s veľkou pomocou v čase korony 3 veľké zákazky na nové zbrane.. (vrtuľe ...Zobrazit celý příspěvek

  Viem, že za tento môj komentár nazbieral kopu minusiek, no nedalo mi to..

  Česko v minulom roku uzavrelo s veľkou pomocou v čase korony 3 veľké zákazky na nové zbrane.. (vrtuľe nerátam, nižšie uvidíte prečo)

  Radary (dobre tie boli na konci roku 2019)
  PVO
  HUFNICE..

  Posledné 2 má extrémne udivujú, lebo práve pri nich sa ukazuje absolutný amaterizmus Českej strany..
  Naschvál píšem strany, lebo neviem kto vlastne vymyslel parádny spôsob nákupu..

  Česko totižto zdlhavo vedie výberové konanie, tender - nazvyme to akokoľvek - doslova roky sa pokúša vybrať naozaj drahé na jeho pomery zbraňové systémy
  Prebehne výberko, výberú sa dokonca 2-ja pri hufniciach, myslím, že 3 pri PVO (fakt sa mi nechce hľadať koľko bolo v "druhom" kole)..
  ..takz. Finalisti a nakoniec po porovnaní všetkých parametrov vyhlásia víťaza..

  Zatiaľ to vyzerá celkom logicky, dokonca podobne vlastne obstaráva každý jeden štát..

  A teraz to vtipné: po vyhlásení výťaza sa začne rokovanie s dodávateľom o cene a ČR zistí, že sa ponúka cena o cca 50% viac ako by chcela???
  Počkať, to za tie roky obstarávania nikoho nenapadlo sa spýtať na cenu? To pri určení víťaza nebrali "v potaz" najdôležitejší parameter nákupu???

  Lebo vyhlásiť na jeseň víťazov takýchto systémov, ktorē reálne nie sú kontinuálne vyrábané v domácej krajine (Francúzsko nevyrába húfnice každý rok pre svoje potreby ako napríklad lietadlá USA) je dosť mimo, veď tie fabriky nechrlia masovou, veď tam je pri tomto druhu výroby oveľa viac faktorov ako keď ideš JUST IN TIME..

  Celé mi to príde ako dosť veľká fraška..
  Po prvé to znie amatérsky
  Po druhé keď vyhlásiš výťaza napríklad francúzov bez dojednania pevnej ceny, nemôžeš sa čudovať, že nedostaneš cenu ako Dáni - načo by ti ju dávali? Však oni zvíťazili, ty si ich vybral tak plať koľko chce Nexter, nie??
  Namiesto toho, aby si vyjednával do poslednej chvíľe, aby výrobca mal snahu ti dať čo najlepšiu ponuku lebo chce vyhrať, tak si svoju výhodu odpáliš???¿???????

  Ešte šťastie, že Amíci ti rovno na začiatku povedia cenu, dokonca ti ju schvália senátom a radou výborov, dokonca s mantinelmi od do a zverejnia aj maximálnu cenu, platnú aspoň rok..
  Viď vrtuľe

  To akože o 3-4 mesiace, keď bude rok od vyhlásenia Spyderov bude Česko očakávať, že mu Izrael zníži cenu, keď všetky vstupné materiály dražejú???


  Prepáčte, ale táto tretia Česká cesta obstarávania je tragikomédio.. vyjednávať o kúpe niečoho bez pevnej ceny, vyhlásiť výťaza a potom s ním začať rokovať o cene - toto by ste spravili vo svojej firme??
  Ja určite nie..Skrýt celý příspěvek

  • PetrTechnik
   20:32 20.05.2021

   To je klasický korupční postup. Pokud se v tendru dohodne cena , je jedním z konkurenčních parametrů. Takto se vybere vítěz a pak s ním , již mimo soutěž, dohodnete cenu. Nikdo z ...Zobrazit celý příspěvek

   To je klasický korupční postup. Pokud se v tendru dohodne cena , je jedním z konkurenčních parametrů. Takto se vybere vítěz a pak s ním , již mimo soutěž, dohodnete cenu. Nikdo z konkurence ji nemůže napadnout jako porušení podmínek soutěže. Do konečné ceny je pak nutné zahrnout i provize. No a dodavatelé také vycítili příležitost a přitlačili na ceně, slevit můžou vždy.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   21:19 20.05.2021

   " doslova roky sa pokúša vybrať naozaj drahé na jeho pomery zbraňové systémy" "Počkať, to za tie roky obstarávania nikoho nenapadlo sa spýtať na cenu?" Proč tak dlouhý příspěvek, ...Zobrazit celý příspěvek

   " doslova roky sa pokúša vybrať naozaj drahé na jeho pomery zbraňové systémy"
   "Počkať, to za tie roky obstarávania nikoho nenapadlo sa spýtať na cenu?"

   Proč tak dlouhý příspěvek, když jste si sám odpověděl hned o řádek nad svou otázkou.
   Pokud totiž vedete výběr "roky". Pak cena, kterou jste si zjistil před roky, nemůže nikdy odpovídat ceně v době kdy zakázku skutečně objednáte.

   Ano, je to hloupé. Ale když si budete vybírat auto podle 3 roky starého ceníku, nebude jeho cena platit úplně stejně.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   21:39 20.05.2021

   MO nemohlo oficiálně oslovit různé společnosti s žádostí o cenovou nabídku, protože už to znamená z hlediska zákonů jisté závazky. Proto se dělá onen nezávazný průzkum trhu. Na ...Zobrazit celý příspěvek

   MO nemohlo oficiálně oslovit různé společnosti s žádostí o cenovou nabídku, protože už to znamená z hlediska zákonů jisté závazky. Proto se dělá onen nezávazný průzkum trhu. Na začátku vyjednávání s oběma vybranými dodavateli uvedlo ministerstvo svou cenovou představu což údajně nebylo se strany dodavatelů zpochybněno.
   Očividně je jasné z posledního vývoje že vyhlášení Nexteru jako "vítěze" neznamená že si můžou diktovat podmínky. Pokud nepřistoupí na to co je akceptovatelné naším ministerstvem tak o to své "vítězství" můžou zase naprosto jednoduše přijít. V současné době nemáme k Nexteru žádné závazky.

   Způsob prodeje přes FMS je dost unikátní. Takže pro jiné nákupy je v podstatě irelevantní. Ovšem i Američani uvádějí cenu zakázky na maximální možnou hodnotu kterou nemusí kupující využít pokud se rozhodne některé položky neodebrat.

   Kdo drzí jaké materiály? Z izraelské strany přišel předběžný odhad ceny a vyjednávání (momentálně přerušené situací v Izraeli) je stále v běhu.Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    13:00 21.05.2021

    Scotty Neviem o akých záväzkoch hovoríte.. Ak by bola súťaž s cenou a ČR sa rozhodne kedykoľvek súťaž zrušiť, pred vyhlásením výsledkov nestojí ju to ani halier.. ..z hľadiska ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Neviem o akých záväzkoch hovoríte..

    Ak by bola súťaž s cenou a ČR sa rozhodne kedykoľvek súťaž zrušiť, pred vyhlásením výsledkov nestojí ju to ani halier..

    ..z hľadiska zákonov..
    Veď do prčic si ČR vyberá zbrane, podľa ČR zákonov - ak sú nevyhovujúce tak ich zmením predsa - načo má vláda väčšinu?? Na srandu????

    Práve na nákup zbraní majú v EU štáty úplne voľnú ruku..

    Takže táto Vaša snaha o obranu MO vychádza rovnako grotesne ako jeho postup..

    Situácia v Izraeli trvala 11 dní, vy rokujete 9 mesiacov..
    Predsa technické požiadavky, dokumentáciu a papierovačky ste rokovali už predtým a trvalo to roky - predsa Izrael Vám už zmluvu poslal veľmi dávno. Čo preboha trvá 9 mesiacov?? Asi škrabanie po hlave koľko to vlastne stojí, že??

    Fakt nevidím dôvod prečo zmluva nie je podpísaná - Slovensko napríklad vybralo v lete lietadlá za viac peňazí a do konca roka podpísalo - zoznam dodaných vecí je však dlhší ako pri PVO, teda aj materiál na naštudovanie bol väčší..

    Ono sa ukazuje, že FMS je hlavne unikátne transparentné, aby náhodou niekto ako ČR nevymýšlalo..
    Aby sa tomu nevenovali roky a nakoniec by z toho nič nebolo ako vyzerá, že dopadnú húfnice a pvo..
    Dúfam, že sa budem mýliť a nakoniec to kúpite..Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:42 21.05.2021

     Pokud si ministerstvo vyžádá závazné cenové nabídky tak už začíná proces výběru který musí probíhat podle požadavků zákona. Což dává výrobcům jistá práva. MO chce nakupit houfnice ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud si ministerstvo vyžádá závazné cenové nabídky tak už začíná proces výběru který musí probíhat podle požadavků zákona. Což dává výrobcům jistá práva.
     MO chce nakupit houfnice a ne vypsat a zrušit soutěž. Což také není tak jednoduché.
     Kvůli covidové situaci nebylo možné uspořádat osobní jednání. Ty začali teprve nedávno dosud probíhají. Navíc obě předběžné nabídky přišli teprve začátkem tohohle měsíce.
     V EU rozhodně volná ruka při nákupu zbraní není. Jako na všechno i na tohle existuje evropská legislativa která je implementovaná do našich zákonů.
     Jaká letadle jste v létě podepsali? Ty F-16 před třemi lety? To byla trochu dost jiná situace.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      12:04 22.05.2021

      Načo si ti osobná jednaní? Neexistuje chat? Neexistuje mail? Či myslíš, že keď opiješ predstaviteľov Rafaelu košer vínom tak dostaneš slevu??? Ako na všetko existuje legislatíva ...Zobrazit celý příspěvek

      Načo si ti osobná jednaní?

      Neexistuje chat? Neexistuje mail?

      Či myslíš, že keď opiješ predstaviteľov Rafaelu košer vínom tak dostaneš slevu???

      Ako na všetko existuje legislatíva - pri nákupe zbraní je dosť voľná, naozaj okrem oznamovacej povinnosti ti umožňuje akokoľvek nakupovať podľa tvojich vlastných zákonov - viď Poľsko, ktoré má zákon, že keď ide o núdzovú potrebu môže nakúpiť napriamo za akúkoľvek sumu.. je tu o tom článok práve..
      Čo bráni vládnej väčšine si spraviť takýto alebo nejaký iný zákon??

      Keď je Poľský zákon v poriadku, podľa európskej legislatívy je v poriadku všetko..

      Ty hovoríš moc všeobecné, výrobcovia majú práva - tak si zmeň zákon, aby nemali prakticky žiadne - a bude to v poriadku - viď. Poľsko na nákup dronov..

      Počas korony sme podpísali dokupenie blackhawkov a dovybavenie tých starých..
      Teraz zase sa bude vypisovať súťaž na nákladné autá..

      Situácie je stále rovnaká, MO nemá peniaze stále, je jedno či sú povodne, COVID alebo nie je na dôchodky..Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:09 22.05.2021

      Jsou citlivé věci které je praktičtější a mnohem bezpečnější projednat na přímo. Vyjednávání o ceně k takovým nepochybně patří. Legislativa umožnující uzavřít mezivládní smlouvu je ...Zobrazit celý příspěvek

      Jsou citlivé věci které je praktičtější a mnohem bezpečnější projednat na přímo. Vyjednávání o ceně k takovým nepochybně patří.
      Legislativa umožnující uzavřít mezivládní smlouvu je jistě k dispozici. Oba nákupy se tak ostatně budou realizovat. Ovšem s tím je neslučitelné oslovování různých výrobců s žádostí o závazné cenové nabídky. V tom případě se de facto vyhlašuje výběrové řízení.
      Taky o využití americké nabídky jednáte pěkně dlouho. Poslední měsíce jen čtu co se u vás bude vyhlašovat. OK, zatím se tady nic nevyhlásilo a až se tak stane mužem probrat jak jsou efektivní postupy vašeho ministerstva.Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  19:40 20.05.2021

  Zase kupujeme blbost, ale někdo se napakuje.

  Zase kupujeme blbost, ale někdo se napakuje.

  • Scotty
   21:40 20.05.2021

   Expert promluvil.

   Expert promluvil.

 • bredy
  11:27 20.05.2021

  Vše v článku je sice hezké. Ale!!!!! Pakliže kanóny a PVO zdraží o polovinu . A nikdo neví jestli někdo se sebevražednými sklony podepíše konkurz na BVP. Tak nám zbývá jen známá ...Zobrazit celý příspěvek

  Vše v článku je sice hezké. Ale!!!!! Pakliže kanóny a PVO zdraží o polovinu . A nikdo neví jestli někdo se sebevražednými sklony podepíše konkurz na BVP. Tak nám zbývá jen známá věta- když chceš opici, musíš mít i na banány. Takže za pár let můžeme diskusi znovu otevřít.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   12:10 20.05.2021

   Vyjednávání stále probíhají a finální cena nabyla dosud stanovená. Takže nechápu jakou diskuzi za pár let otevírat.

   Vyjednávání stále probíhají a finální cena nabyla dosud stanovená. Takže nechápu jakou diskuzi za pár let otevírat.

   • bredy
    12:46 20.05.2021

    Pakliže není po volbách. A nevím kdo bude ministrem. A není něco uzavřeno, tak není nic jisté. A výrobce si řekl o polovinu částky. A určitě to neřekl jen z dlouhé chvíle.

    Pakliže není po volbách. A nevím kdo bude ministrem. A není něco uzavřeno, tak není nic jisté. A výrobce si řekl o polovinu částky. A určitě to neřekl jen z dlouhé chvíle.

    • Scotty
     13:16 20.05.2021

     Podle ministerstva nabídka neodpovídala tomu co požadovali. Žádná finální cena zatím není.

     Podle ministerstva nabídka neodpovídala tomu co požadovali. Žádná finální cena zatím není.

   • flanker.jirka
    17:50 20.05.2021

    Scotty To si Rafael a Nexter ty vyšší ceny vycucal z prstu? Podle mně se ukazuje to, že jednání v obou případech už pouze s jedním potenciálním dodavatelem postavilo MO ČR do ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    To si Rafael a Nexter ty vyšší ceny vycucal z prstu? Podle mně se ukazuje to, že jednání v obou případech už pouze s jedním potenciálním dodavatelem postavilo MO ČR do nevýhodné pozice. Nejdříve právě z důvodu vyšší ceny vyřadili konkurenci tak, že je dost komické, že u některých dodavatelů zvyšování nevadí.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     18:57 20.05.2021

     Jak nevadí? Nabídnutá cena přece nabyla přijata. Teď se ukáže jestli se finanční představa ministerstva potká s možnostmi výrobců. Jelikož nevíme co ty prvotní nabídky obsahovaly a ...Zobrazit celý příspěvek

     Jak nevadí? Nabídnutá cena přece nabyla přijata. Teď se ukáže jestli se finanční představa ministerstva potká s možnostmi výrobců. Jelikož nevíme co ty prvotní nabídky obsahovaly a nevíme ani co ministerstvo požaduje. Tak je celkem zbytečné nad tím jakkoli spekulovat.
     Pořád předpokládám že je pro výrobce prvořadý zájem prodat. Takže ministerstvo v nevýhodné situaci rozhodně není.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      13:07 21.05.2021

      Samozrejme, že je.. Oni vyhrali súťaž a nemôžete len tak začať rokovať z niekým iným kto by Vaše predstavy naplnil.. Aj keby to šlo podľa českých zákonov, ktoré fakt ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozrejme, že je..

      Oni vyhrali súťaž a nemôžete len tak začať rokovať z niekým iným kto by Vaše predstavy naplnil..

      Aj keby to šlo podľa českých zákonov, ktoré fakt nepoznám
      (Podľa absurdnej pokuty ktorú za vrtule dal vlastne štáť sám sebe je asi v ČR možné všetko), existujú ešte medzinárodné arbitráže - a tam je dosť veľká šanca, že by Česko prehralo..
      Muselo by zrušiť súťaž celú a začať od znova..
      Tak o 3-5 rokov môže mať nového víťaza.. výhodou je,ze dovtedy už možno bude aj DITA :)
      Je fakt pekná..Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:45 21.05.2021

      Žádná soutěž nebyla takže může ministerstvo jednat s kým ho napadne. V obou případech se má nákup realizovat mezivládní smlouvou.

      Žádná soutěž nebyla takže může ministerstvo jednat s kým ho napadne. V obou případech se má nákup realizovat mezivládní smlouvou.

  • Jirosi
   15:00 20.05.2021

   Je tu pod každým příspěvkem o ceně napsáno, že není známa finální cena. A přesto opět přijde někdo, a opět tu spekulaci zopakuje jako fakt?

   Je tu pod každým příspěvkem o ceně napsáno, že není známa finální cena. A přesto opět přijde někdo, a opět tu spekulaci zopakuje jako fakt?

 • cejkis
  23:44 19.05.2021

  Všechno v článku uvedené přebíjí jedna věta. Československý zbrojní průmysl je v otázce houfnic soběstačný, nákupy ze zahraničí nejsou třeba. Držme si kapitál a finance pokud možno ...Zobrazit celý příspěvek

  Všechno v článku uvedené přebíjí jedna věta. Československý zbrojní průmysl je v otázce houfnic soběstačný, nákupy ze zahraničí nejsou třeba. Držme si kapitál a finance pokud možno při sobě.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   06:24 20.05.2021

   Soběstačný, znamená že dokáže přežít 30.let z jedné objednávky ACR na 24-48ks. "nákupy ze zahraničí nejsou třeba" To půjde docela těžko, Slovensko totiž zahraničí je. Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

   Soběstačný, znamená že dokáže přežít 30.let z jedné objednávky ACR na 24-48ks.

   "nákupy ze zahraničí nejsou třeba"
   To půjde docela těžko, Slovensko totiž zahraničí je. Pokud neplánujete invazi.Skrýt celý příspěvek

  • Nesher
   12:10 20.05.2021

   Československý průmysl? To je pěkně prosím co? Pokud vím tak ČSFR zanikla skoro před 30 lety. Od té doby je SR cizí stát jako kterýkoliv jiný. Obecně základní důvod proč se MO ...Zobrazit celý příspěvek

   Československý průmysl? To je pěkně prosím co? Pokud vím tak ČSFR zanikla skoro před 30 lety. Od té doby je SR cizí stát jako kterýkoliv jiný.
   Obecně základní důvod proč se MO brání slovenskému řešení houfnic je skutečnost, že Konštrukta je malý státní podnik, zcela závislý na SK vládě, jehož hlavní artikl, tj. houfnice (přes zajímavé technické parametry) je komerčně neúspěšný a pokud by se nějaká příští SK administrativa rozhodla, že už do něj nadále nebude dávat peníze, tak prostě skončí. A AČR by pak měla systém bez možnosti dodávek ND.
   Další problém je, že Z2 nepoužívá podvozek Tatra, ale speciální podvozek, který pouze používá komponenty Tatra, byl vyvinut a vyroben na Slovensku a český výrobce (když nám jde o podporu průmyslu) s ním nemá nic společného.Skrýt celý příspěvek

   • Sergej7490
    13:24 20.05.2021

    "Další problém je, že Z2 nepoužívá podvozek Tatra, ale speciální podvozek, který pouze používá komponenty Tatra, byl vyvinut a vyroben na Slovensku a český výrobce (když nám jde o ...Zobrazit celý příspěvek

    "Další problém je, že Z2 nepoužívá podvozek Tatra, ale speciální podvozek, který pouze používá komponenty Tatra, byl vyvinut a vyroben na Slovensku a český výrobce (když nám jde o podporu průmyslu) s ním nemá nic společného."
    To mas odkial, take hovadiny ?
    Z2 pouziva podvozok tatra 815-7, ktoreho vyrobcom a dodavatelom je ceska Tatra. Alebo mate tych tatier niekolko ?Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     15:10 20.05.2021

     Třeba z AN? Cituji "Bojový modul je umístěn na upraveném podvozku, který vychází z podvozkového speciálu Tatra 815 VP31 8x8" Tedy finální podoba (už kvůli motoru v zadu) není ...Zobrazit celý příspěvek

     Třeba z AN? Cituji "Bojový modul je umístěn na upraveném podvozku, který vychází z podvozkového speciálu Tatra 815 VP31 8x8"
     Tedy finální podoba (už kvůli motoru v zadu) není výrobkem Tatra, ta pouze dodala komponenty a tudíž k finální podobě nemá práva. Nevím kdo dělal finálního dodavatele pro Z2, ale pro Z2000 to byl Sipox.
     Takže než tu začneš nadávat jak hucul na pastvě, zamysli se nad obsahem toho co komentuješ.Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      16:30 20.05.2021

      Ach jo... Asi ti uslo ze Z2000 nieje Z2... Ano Z2000 ma podvozok zo Sipoxu. Ale to je vyse 10r stary projekt. Ale Z2 (a o nej si aj pisal ze nema tatrovacky podvozok) ma podvozok ...Zobrazit celý příspěvek

      Ach jo...
      Asi ti uslo ze Z2000 nieje Z2... Ano Z2000 ma podvozok zo Sipoxu. Ale to je vyse 10r stary projekt.
      Ale Z2 (a o nej si aj pisal ze nema tatrovacky podvozok) ma podvozok od Tatrovky, ktora vyhrala v sutazi na dodavatela podvozku.
      Tatrovacky podvozok je jedno lego, Tatrovka si moze vyrobit 10 rovnakych kedy sa jej zachce. Ak by nan nemala prava, tak by sa asi sucasny Sipox branil sudnou cestou, co tak nejak nerobi.
      Kedze rovnaky podvozok bol pouzity aj na Dane, vtedy bol sipox len pobocnym zavodom Tatry, tak si dovolim tvrdit ze Tatra nan prava ma (ak vobec nejake treba).Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      16:36 20.05.2021

      Aby bolo uplne jasne aj tebe: Z2 nepouziva podvozok Tatra 815 VP31 8x8. Pouziva novy podvozok na zaklade T815-7. Presny typ tu uz niekde padol v predchadzajucich clankoch o ...Zobrazit celý příspěvek

      Aby bolo uplne jasne aj tebe: Z2 nepouziva podvozok Tatra 815 VP31 8x8. Pouziva novy podvozok na zaklade T815-7. Presny typ tu uz niekde padol v predchadzajucich clankoch o hufniciach.
      Tatra sa zucastnila sutaze o dodavku podvozku s vykyvnymi polonapravami a vyhrala nad Sipoxom - predpokladam ze prave kvoli modernosti a udrzatelnosti riesenia. Ponukla svoje riesenie, cize ma nan plne pravo.
      V pripade akutnej potreby by myslim nebol absolutne ziadny problem podvozok jemne poupravit, aby z neho bol "novy typ" pre noveho zakaznika...Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      16:44 20.05.2021

      Tatra dodala to co si objednatel nakreslil. Tatra ten podvozek nevyvinula, pouze ho na základě dodaných plánů subdodavatelsky dodala. Finální úpravy se dělaly na Slovensku. Ale i ...Zobrazit celý příspěvek

      Tatra dodala to co si objednatel nakreslil. Tatra ten podvozek nevyvinula, pouze ho na základě dodaných plánů subdodavatelsky dodala. Finální úpravy se dělaly na Slovensku.
      Ale i kdyby ho dělala včetně vývoje, je to fuk. Pořád slovenské řešení diskvalifikuje hlavně riziko v podobě Konštrukty. Tak se uklidni, nejseš tu na pastvě.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:02 20.05.2021

      Puvodni podvozky delala Tatra odstepny zavod Banovce n/Bebravou, stejne jako T813. Ten zavod uz neexistuje. Tipuji ze drzitelem dusevniho vlastnictvi vsech vzoru byl Tatra n.p. ...Zobrazit celý příspěvek

      Puvodni podvozky delala Tatra odstepny zavod Banovce n/Bebravou, stejne jako T813. Ten zavod uz neexistuje. Tipuji ze drzitelem dusevniho vlastnictvi vsech vzoru byl Tatra n.p. Koprivnice. Tatra Sipox uz take neni, jeho majitel je momentalne v ceske base.Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      18:33 20.05.2021

      :-D ... A v USA aj tak lyncujete cernochov... A sme doma, argument s Tatrou nevysiel, tak si rychlo nahodil iny, o ktorom povodne nebola rec. Rovnako ako pod Z2, Tatra "vyvinula" ...Zobrazit celý příspěvek

      :-D ... A v USA aj tak lyncujete cernochov...
      A sme doma, argument s Tatrou nevysiel, tak si rychlo nahodil iny, o ktorom povodne nebola rec.
      Rovnako ako pod Z2, Tatra "vyvinula" (poskladala) podvozok pre Atmos, Cesar a ktoviekoho este... Ano, tatra je subdodavatel kompletneho podvozku na objednavku vyrobcu dela. Rovnako doda podvozok pre Ditu, Danu M2 (mimochodom ako, ked na povodny VP31 nema dusevne prava, ako tvrdis...)

      Aby bolo jasne, reagujem len na nezmysel z tvojej strany, ze podvozok na Z2 nie je od Tatry. Je na 101% Navarit na nosnu ruru uchyty nadstavby nie je nic co by stalo za nejaku dusevnu ochranu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:59 20.05.2021

      Sergej7490
      Podvozek si děláte na Slovensku, ne?

      Sergej7490
      Podvozek si děláte na Slovensku, ne?

     • Sergej7490
      07:57 21.05.2021

      Scoty: NA SK vieme vyrobit podvozok starsieho typu pre Danu a Z2000 (Ditu, nakolko aj ta je na podvozku Dany zatial). Pre Z2 sa vysutazila dodavka od Tatry. Mysli sa strojovy ...Zobrazit celý příspěvek

      Scoty: NA SK vieme vyrobit podvozok starsieho typu pre Danu a Z2000 (Ditu, nakolko aj ta je na podvozku Dany zatial).
      Pre Z2 sa vysutazila dodavka od Tatry. Mysli sa strojovy spodok s uchytmi pre nadstavbu.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:02 21.05.2021

      Sergej7490
      Vždyť sedmičková řada se na Slovensku normálně dělá. Proč by objednávali v ČR zrovna tenhle podvozek?

      Sergej7490
      Vždyť sedmičková řada se na Slovensku normálně dělá. Proč by objednávali v ČR zrovna tenhle podvozek?

     • tomas.kotnour
      22:39 21.05.2021

      Podnik v Bánovicích byl na začátku 60. let začleněn do podniku TATRA Kopřivnice n. p. a od poloviny 60. let tam probíhala postupně výroba 141, 138, 148, 813 a 815. Po revoluci se ...Zobrazit celý příspěvek

      Podnik v Bánovicích byl na začátku 60. let začleněn do podniku TATRA Kopřivnice n. p. a od poloviny 60. let tam probíhala postupně výroba 141, 138, 148, 813 a 815. Po revoluci se podnik znovu osamostatnil jako Tanax a. s. (s hádkami s kopřivnickou Tatrou o ochranné známky atd.) a jejím 100% vlastníkem se stala Vectra Limited UK řízena panem Rishim, což byla dcečiná společnost Vectra Group, která měla po konci Terexu (2006) podíl v kopřivnické Tatře. V tu dobu dokázal Tanax vyrobit nápravy, všechno co je v troubě a 10st. převodovku se sestupem. V době stavby prototypu Zuzana XA-1 resp. Zuzany 2 tak měl Tanax prakticky k dispozici kompletní sortiment tatrováckých dílů. Po finanční krizi se změnil majitel Tanaxu a s ním i jméno společnosti na TANAX TRUCKS a. s., který už s Tatrou neměl žádné vazby, ale výrobní zařízení a nabídka produktů zůstala. Kdyby TANAX TRUCKS uspěl v zakázce na výrobu podvozků, tak by potřeboval z Kopřivnice jenom motory, zbytek si může vyrobit nebo koupit na trhu (k nelibosti Tatry). Výběrového řízení na dodávku podvozků splňujících požadavky KONŠTRUKTY - Defence se účastnila z CSG Tatra Export (přes kterou prodává Tatra své některé výrobky do některých zemí) a MSM Martin (který se už podílel na dodávkách produktové řady FORCE) a s ním byla nakonec uzavřena smlouva. A ten, co si nesvaří, to si objedná z Kopřivnice.Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      22:42 21.05.2021

      Scoty: Do sutaze na podvozok s vykyvnymi polnapravami pre Z2 sa prihlasila Tatra Trucks a Tanax trucks (ex Sipox, ex Tatra BnB). Vyhrala Tatra Trucks. Tanax sklada kramy menom ...Zobrazit celý příspěvek

      Scoty:
      Do sutaze na podvozok s vykyvnymi polnapravami pre Z2 sa prihlasila Tatra Trucks a Tanax trucks (ex Sipox, ex Tatra BnB). Vyhrala Tatra Trucks.
      Tanax sklada kramy menom Aktis (z dielov MAN) pre armadu a vie vyrobit/poskladat aj VP31 pre Danu/Z2000. Nakolko je to tiez len skladacka od Tatry alebo vlastna vyroba neviem posudit. Kto iny na SK este montuje/vyraba podvozky Tatra neviem.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:15 22.05.2021

      @ Sergej

      Videl som takú skladačku Aktisa, ktorý mal na búdke logo MAN a volant STEYR.... Bizár... Ku tejto trojici ešte poznáme štvrtý - STAR

      @ Sergej

      Videl som takú skladačku Aktisa, ktorý mal na búdke logo MAN a volant STEYR.... Bizár... Ku tejto trojici ešte poznáme štvrtý - STAR

 • ARES
  20:55 19.05.2021

  Článek „Houfnice CAESAR a DITA: Odlišné přístupy, nikoli přímá konkurence“ je třeba brát jako vyjádření firemní filozofie CS Group v oboru dělostřeleckých systémů ráže 155 mm s ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek „Houfnice CAESAR a DITA: Odlišné přístupy, nikoli přímá konkurence“ je třeba brát jako vyjádření firemní filozofie CS Group v oboru dělostřeleckých systémů ráže 155 mm s přijmutím všech rizik, které jsou s tím spojeny.

  Zda do dělostřelectva AČR zavést ShH s věžovým uspořádáním, např. Zuzana 2, nebo typu TMH, CAESAR, nebo počkat na systém DITA, si musí rozhodnout samo MO ČR, nejen s přihlédnutím na bojovou efektivitu zvoleného typu ShH a jeho modernizační potenciál, bude ve výzbroji minimálně 30 let, ale i na pořizovací náklady a zejména na míru zapojení obranného průmyslu ČR. Zde se půjde nejen o samotné ShH, ale i o dodávky dělostřelecké munice. V případě válečného konfliktu většího rozsahu jen „domácí výroba“ munice bude garancí trvalé bojeschopnosti dělostřelectva AČR. Nemluvě o tom, že vynaložené náklady na výrobu munice překročí náklady na pořízení samotných ShH.

  Pokud AČR a MO se přikloní k zavedení 155 mm systému typu TMH, pak výběr systému CAESAR je beze sporu to nejlepší z toho, co se na zbrojním trhu v oboru TMH nabízí.

  Nicméně tvrzení, že houfnice CAESAR se stala vítězem výběrového řízení Armády ČR mj. proto, že se může chlubit vskutku rozsáhlými bojovými zkušenostmi, které konkurence postrádá, je třeba vzít brát s určitou rezervou. Řešení, které se nabízí AČR je nejposlednější konstrukční variantou systému CAESAR. Takže je otázkou, zda i za ním jsou ony rozsáhlé bojové zkušenosti. Např. jeho nabíjecí systém se podstatně liší od svých předchůdců. Proto před podpisem smlouvy s fi. NEXTER by měl být systém CAESAR obdobně testován za stejných podmínek, jak jsou v současnosti zkoušena pásová BVP. Na tom by se mělo jednoznačně trvat. Je ještě dost času na to, aby ve vzájemné spolupráci byla eliminována problematická řešení, která mohou negativně ovlivnit jeho provozní spolehlivost a tím i narušit či snížit bojeschopnost dělostřelectva AČR.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   06:18 20.05.2021

   Už dnes umí náš průmysl vyrábět 155mm granáty. Tedy kde je problém?

   Už dnes umí náš průmysl vyrábět 155mm granáty. Tedy kde je problém?

   • Sergej7490
    13:26 20.05.2021

    Pokial viem, tak finalizujete max nabojky. Do projektilov dodavate trhavinu.

    Pokial viem, tak finalizujete max nabojky. Do projektilov dodavate trhavinu.

    • Jura99
     13:45 20.05.2021

     nabojky dela Explosia, granaty zase STV Group. Tezko rict jestli komplet nebo ze subdodavek. Vyrobu granatu v zahranici majetkove ovlada take CSG.

     nabojky dela Explosia, granaty zase STV Group. Tezko rict jestli komplet nebo ze subdodavek. Vyrobu granatu v zahranici majetkove ovlada take CSG.

 • apache
  19:09 19.05.2021

  S vyzněním článku nemohu souhlasit. Samozřejmě, že jde o přímé konkurenty. Úkolem je poskytovat účinnou dělostřeleckou podporu. A přežít. Že mají odlišnou koncepci nemá na fakt, že ...Zobrazit celý příspěvek

  S vyzněním článku nemohu souhlasit. Samozřejmě, že jde o přímé konkurenty. Úkolem je poskytovat účinnou dělostřeleckou podporu. A přežít. Že mají odlišnou koncepci nemá na fakt, že si tyto dvě zbraně konkurují, absolutně žádný vliv.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:23 19.05.2021

   Jasně, v podstatě máš pravdu, ale pointa je v tom, že se nedá jednoznačně říct, že věžový automat je jasná volba a jasně lepší, zatímco otevřené nabíjení Caesaru jasně horší a nedá ...Zobrazit celý příspěvek

   Jasně, v podstatě máš pravdu, ale pointa je v tom, že se nedá jednoznačně říct, že věžový automat je jasná volba a jasně lepší, zatímco otevřené nabíjení Caesaru jasně horší a nedá se to říct ani obráceně. Asi jako rozhodnout spor revolver vs. automatická pistole.Skrýt celý příspěvek

   • Horny
    16:32 20.05.2021

    Sice chápu, že to myslíš nejspíš tak, že jak revolver (CAESAR) tak samonabíjecí pistole (DITA) mají svoje technické klady a zápory, nicméně v praxi byl tento "spor" rozhodnut už ...Zobrazit celý příspěvek

    Sice chápu, že to myslíš nejspíš tak, že jak revolver (CAESAR) tak samonabíjecí pistole (DITA) mají svoje technické klady a zápory, nicméně v praxi byl tento "spor" rozhodnut už dávno. Stačí se podívat, kolik armád/policejních či bezpečnostních sborů má ve výzbroji pistole a kolik revolvery.
    Osobně bych si tipnul, že pistole drtivě vedou.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     16:50 20.05.2021

     Stejně tak vede řešení ala Ceasar nad řešením vycházejícím z konceptu DANA, dnes DITA.

     Stejně tak vede řešení ala Ceasar nad řešením vycházejícím z konceptu DANA, dnes DITA.

     • Horny
      19:57 20.05.2021

      To je samozřejmě v současnosti pravda. Ale jestli se mám držet původního příměru, tak bych mohl říct, že nejprve měly revolvery v armádách taktéž převahu, než je vytlačily ...Zobrazit celý příspěvek

      To je samozřejmě v současnosti pravda. Ale jestli se mám držet původního příměru, tak bych mohl říct, že nejprve měly revolvery v armádách taktéž převahu, než je vytlačily pistole.
      Ono to ale tak jednoduché není, což už psal Jura výše. Armády, které si mohou dovolit provozovat více typů houfnic, mohou dobře těžit např. z kombinace pásová houfnice + TMG houfnice + nějaká tažená záležitost.
      Otázka tedy nezní, jestli je obecně lepší CAESAR nebo ZUZANA (případně DITA), ale co bude lepší jako jeden univerzální typ pro potřeby AČR.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:26 20.05.2021

      Horny: Ona se hlavně nemá kupovat univerzální houfnice. Minomety PRAM tento výběr nenahrazuje, stejně tak raketomety se mají opět pořídit. To zda to tak bude, je úplně jiná otázka. Zobrazit celý příspěvek

      Horny: Ona se hlavně nemá kupovat univerzální houfnice. Minomety PRAM tento výběr nenahrazuje, stejně tak raketomety se mají opět pořídit.
      To zda to tak bude, je úplně jiná otázka.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     17:38 20.05.2021

     Souhlas, ale predstav si, ze mas plnou kapsu specialnich patron ruznych druhu a nevis kdy kterou upotrebis. Pak je revolver asi o neco rychlejsi a sikovnejsi.

     Souhlas, ale predstav si, ze mas plnou kapsu specialnich patron ruznych druhu a nevis kdy kterou upotrebis. Pak je revolver asi o neco rychlejsi a sikovnejsi.

     • Horny
      20:06 20.05.2021

      Je fakt, že revolver může mít v každé komoře jiný náboj aniž by byla ohrožena funkčnost nebo spolehlivost. Ale s tou šikovností si nejsem tak jistý, protože vystřílet se dají jen v ...Zobrazit celý příspěvek

      Je fakt, že revolver může mít v každé komoře jiný náboj aniž by byla ohrožena funkčnost nebo spolehlivost. Ale s tou šikovností si nejsem tak jistý, protože vystřílet se dají jen v tom pořadí, v jakém byly nabity. Vypálit je "na přeskáčku" by byla docela pakárna.
      Naproti tomu, i ze samonabíjecí pistole můžeš vytáhnout zásobník a náboje vkládat po jednom přes výhozní okénko přímo do komory. Sice je to pomalejší, ale zase netřeba lámat si hlavu s nějakým pořadím...

      To už se ale dostáváme od houfnic k debatě o krátkých ručních zbraních :QDSkrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:28 20.05.2021

      To sice můžeš, ale je to jako chodit po schodech do nejvyššího patra u domu z výtahem.

      To sice můžeš, ale je to jako chodit po schodech do nejvyššího patra u domu z výtahem.

  • Jirosi
   19:41 19.05.2021

   Pokud jde o poskytovaní účinné palby, tak za stejné peníze můžete mít 2x více Ceasarů.

   Pokud jde o poskytovaní účinné palby, tak za stejné peníze můžete mít 2x více Ceasarů.

 • toustr
  18:45 19.05.2021

  Dovolím si vypůjčit část argumentace ve prospěch Caesar: "Na volbu houfnice CAESAR často směřuje kritika ve smyslu, že v bojové situaci bude osádka mimo vozidlo ohrožena palbou ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si vypůjčit část argumentace ve prospěch Caesar:
  "Na volbu houfnice CAESAR často směřuje kritika ve smyslu, že v bojové situaci bude osádka mimo vozidlo ohrožena palbou nepřítele,........
  ........Nelze jistě popírat, že taková situace by ve válečném konfliktu mohla nastat, jenže jde pouze o jedno z řady rozmanitých ohrožení, jimž mohou dělostřelecké systémy čelit."
  Takže ano, větší riziko zranění či usmrcení tu je, ale jelikož je to jen jeden ze scénářů, tak nemá smysl tomu zabránit? Však to je jako kdyby ze Škodovek "odmontovali" kontrolu trakce s tím, že vlastně je spousta jiných scénářů, jak si člověk může zrakvit auto a přitom se třeba i zabít. Samozřejmě, proti dronům pár centimetrů železa nic nezmůže, ale proti šrapnelům to snad ochránit dokáže, nebo ne?Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:12 20.05.2021

   No chápete to špatně. Tady totiž nejde jen o dělostřelce, ale o armádu jako celek. Dělostřelectvo je jen jedním z mnoha prvků v armádě. A jelikož AČR má silně omezené zdroje, tak ...Zobrazit celý příspěvek

   No chápete to špatně.
   Tady totiž nejde jen o dělostřelce, ale o armádu jako celek. Dělostřelectvo je jen jedním z mnoha prvků v armádě.
   A jelikož AČR má silně omezené zdroje, tak si bohužel musí vybírat kam ty zdroje půjdou.
   Buďto jednoduše vrazí větší množství financí a zdrojů na ochranu dělostřelců, ale zároveň bude muset ubrat své finance a zdroje třeba pro nákup BVP. Bude muset ten nákup BVP okleštit, protože AČR nikdo nedá 20 miliard na nákup adekvátních houfnic a zároveň 50 miliard na nákup adekvátních BVP.
   A vy si teď musíte vybrat. Co budete preferovat, ochranu dělostřelců, kteří ovšem můžou působit až z cca 40 km vzdálenosti, a nebo ochranu pěšáků nebo spíše čelních jednotek?
   Co by jste preferoval vy? Ubíral by jste zdroje čelním jednotkám, u kterých je větší pravděpodobnost, že budou častěji nasazovány, během nasazení jim hrozí větší nebezpečí, větší ztráty a podobně, na úkor jednotky, která může působit na vzdálenost cca 40 km, v době kdy se ukazuje, že ta pancéřová ochrana už prostě není tak prioritní jak v 70. a 80. letech a ukazují to poslední konflikty na Karabachu a na Ukrajině, kde pancéřování nepomohlo nijak zvlášť ochránit životy vojáků, a hlavně kdy v zhruba 70% případů polovina dělostřelců pobíhá mimo samotnou zbraň. Protože munice bývá dost často uložena mimo samotnou zbraň. Samohybné houfnice si tahají munici sebou pouze v případech manévrového boje.

   AČR prostě nemá neomezený bianko šek, jak si zde někteří představují. Právě naopak AČR je v pozici, kdy se politici handrkují o blbých 10. miliardách ve chvíli, kdy je jistá 500. miliardová sekera.Skrýt celý příspěvek

   • toustr
    09:18 20.05.2021

    Ano, je to otázka priorit. Pokud si ale Francouzi řekli za děla mnohem víc, než původně nabízeli, tak uvažování o jiné houfnici (nejspíš Zuzana 2, která byla s Caesarem ve ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, je to otázka priorit. Pokud si ale Francouzi řekli za děla mnohem víc, než původně nabízeli, tak uvažování o jiné houfnici (nejspíš Zuzana 2, která byla s Caesarem ve "finále") je rozhodně na místě. Caesar se měl pořizovat právě kvůli relativně nízké ceně, což už v současné chvíli neplatí.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     11:15 20.05.2021

     Pokud se MO s NEXTREM neshodnou na ceně, která je stále v jednání a finální cifra jednoduše známá stále není, tak se pochopitelně půjde jinačím směrem. To ale jestli se půjde ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud se MO s NEXTREM neshodnou na ceně, která je stále v jednání a finální cifra jednoduše známá stále není, tak se pochopitelně půjde jinačím směrem. To ale jestli se půjde směrem modernizace houfnic DANA nebo zdalipak se bude uvažovat o houfnici Zuzana 2, je ve hvězdách, jelikož přesná cenová nabídka pro AČR není známa ani u jedné verze či alternativy. Ale je pravděpodobné, že jak se liší finální cena CAESARU od té odhadované, bude to to stejné i u alternativ. A tím se vše dostane znovu na začátek. A zase se bude vybírat stylem poměr cena ; výkon. A tady bohužel Zuzana dvě, podle všech informací, moc konkurovat nemůže. Výkony se blíží kolovým houfnicím, cenou a provozní cenou pásovým houfnicím.
     Takže znovu se objevuje otázka. Pokud máme nedostatek zdrojů máme jimi plýtvat na něčem co se dá vyřešit jinak (osobní balistickou ochranou, která by se musela nakupovat tak jako tak, úpravou taktiky a úpravou způsobu nasazení, která se tak jako tak musí v AČR stát, popřípadě vybudováním ochranných zákopů či jiných krytů ve chvíli kdy dělostřelectvo bude působit z "stálého palebného postavení" které se buduje i v dnešní době. Jediným problémem s absencí balistické ochrany je manévrový boj, ale tohle se dá řešit tak, že AČR pořídí takovou techniku, popřípadě nasadí jinou techniku jako letectvo, vrtulníky atd. na potlačení účinnosti nepřátelského dělostřelectva.)
     S tím, že pokud by se nakonec někdo ve vládě rozhodl utrácet, tak by nebylo lepší pořídit samohybné houfnice na pásovém podvozku.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:05 20.05.2021

     "Caesar se měl pořizovat právě kvůli relativně nízké ceně, což už v současné chvíli neplatí."

     Kde jste na to přišel?

     "Caesar se měl pořizovat právě kvůli relativně nízké ceně, což už v současné chvíli neplatí."

     Kde jste na to přišel?

 • toustr
  18:45 19.05.2021

  Dovolím si vypůjčit část argumentace ve prospěch Caesar: "Na volbu houfnice CAESAR často směřuje kritika ve smyslu, že v bojové situaci bude osádka mimo vozidlo ohrožena palbou ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolím si vypůjčit část argumentace ve prospěch Caesar:
  "Na volbu houfnice CAESAR často směřuje kritika ve smyslu, že v bojové situaci bude osádka mimo vozidlo ohrožena palbou nepřítele,........
  ........Nelze jistě popírat, že taková situace by ve válečném konfliktu mohla nastat, jenže jde pouze o jedno z řady rozmanitých ohrožení, jimž mohou dělostřelecké systémy čelit."
  Takže ano, větší riziko zranění či usmrcení tu je, ale jelikož je to jen jeden ze scénářů, tak nemá smysl tomu zabránit? Však to je jako kdyby ze Škodovek "odmontovali" kontrolu trakce s tím, že vlastně je spousta jiných scénářů, jak si člověk může zrakvit auto a přitom se třeba i zabít. Samozřejmě, proti dronům pár centimetrů železa nic nezmůže, ale proti šrapnelům to snad ochránit dokáže, nebo ne?Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:19 19.05.2021

   Smysl to mělo než se vynalezla přesná munice. Dnes už není problém vystřelit 1. granát a poslat ho rovnou do zóny, kdy ten plech je k ničemu. Počet přesné munice jen poroste.

   Smysl to mělo než se vynalezla přesná munice. Dnes už není problém vystřelit 1. granát a poslat ho rovnou do zóny, kdy ten plech je k ničemu. Počet přesné munice jen poroste.

   • toustr
    19:43 19.05.2021

    Jasně, přesná munice se nejmenuje jen tak "přesná". Ale určitě bych (alespoň tedy já) byl radši za alespoň plát plechu, než za úplně otevřený prostranství. Přece jen i přesná ...Zobrazit celý příspěvek

    Jasně, přesná munice se nejmenuje jen tak "přesná". Ale určitě bych (alespoň tedy já) byl radši za alespoň plát plechu, než za úplně otevřený prostranství. Přece jen i přesná munice může určitě "zblbnout" a nezasáhnout houfnici přímo. Ale asi je to o prioritách, buď pohodlnost a případná ochrana, nebo míň servisovaných součástí vozidla.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:02 19.05.2021

     Zblbnou muže, ale i munice hozená na okraj přesnosti ji spolehlivě odepíše bez ohledu na typ ochrany. To se bavíme o jediném Granátu, ne o munici z koncovým navedením pomocí třeba ...Zobrazit celý příspěvek

     Zblbnou muže, ale i munice hozená na okraj přesnosti ji spolehlivě odepíše bez ohledu na typ ochrany. To se bavíme o jediném Granátu, ne o munici z koncovým navedením pomocí třeba dronu.Skrýt celý příspěvek

     • toustr
      23:01 19.05.2021

      Ano, ať si ty šrapnely houfnici zneškodní, ale právě v chráněné kabině bude mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že někdo přežije. Po nějakém procesu léčení bude opět schopen boje, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, ať si ty šrapnely houfnici zneškodní, ale právě v chráněné kabině bude mnohonásobně vyšší pravděpodobnost, že někdo přežije. Po nějakém procesu léčení bude opět schopen boje, zatímco těm na volném prostranství je nějaká možnost rekonvalescence vcelku jedno.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      06:25 20.05.2021

      Nebo jen zajistí, že se ten šrapnel chvíli pomlátí uvnitř.

      Nebo jen zajistí, že se ten šrapnel chvíli pomlátí uvnitř.

     • toustr
      09:22 20.05.2021

      Tohle je přetahovaná a'lá "a co kdyby?". Tanky taky mají pancíř, i když jím nějaká ta střela může projít. A kde se budete cítit líp: na prostranství nebo v kusu železa? Jinak ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle je přetahovaná a'lá "a co kdyby?". Tanky taky mají pancíř, i když jím nějaká ta střela může projít. A kde se budete cítit líp: na prostranství nebo v kusu železa?
      Jinak ale musím částečně souhlasit, to pancéřování kabin není moc velké, ale aspoň lepší něco, než nic.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      11:24 20.05.2021

      toustr: Jenže mezi tankem a dělostřelectvem je podstatný rozdíl v tom kde a za jakých podmínek budou nasazeny. MBT jsou prostě úderné zbraně a jejich úkolem je fungovat v oblasti ...Zobrazit celý příspěvek

      toustr:
      Jenže mezi tankem a dělostřelectvem je podstatný rozdíl v tom kde a za jakých podmínek budou nasazeny. MBT jsou prostě úderné zbraně a jejich úkolem je fungovat v oblasti přímého ohrožení. Houfnice jsou podpůrné zbraně. V dobách, kdy jejich dostřel byl limitován jak délkou hlavně, objemem výmetné nálože, tak i typem munice SŘP a účinnost dělostřelectva se s rostoucí vzdáleností snižovala, proto bylo potřeba aby se dělostřelectvo používalo na kratší vzdálenost aby bylo efektivní, tak pancíř měl smysl. Byla větší pravděpodobnost, že se dělostřelci dostanou do nepřátelské proti palby. Ovšem v době, kdy dělostřelectvo dokáže působit docela efektně na vzdálenost 40 km+ zlepšil se jejich dostřel, přesnost a jiné parametry, a tudíž dokáže vést efektivní palbu na větší vzdálenost a i ta škála munice je dnes prostě jinde a dělostřelectvo díky tomu dokáže plnit i jiné úkoly, tak je na pořadu dne ptát se jestli je tak moc potřeba mít opancéřovanou věž a to hlavně na kolovém podvozku. Na pásové to dává větší smysl.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:13 20.05.2021

      toustr: Porovnání z tankem je trošku mimo. U tanku za dobrých podmínek opravdu může něco projít, ale tím plechem na houfnici projde úplně všechno. Tady bude spíše štěstí, když to ...Zobrazit celý příspěvek

      toustr: Porovnání z tankem je trošku mimo.
      U tanku za dobrých podmínek opravdu může něco projít, ale tím plechem na houfnici projde úplně všechno. Tady bude spíše štěstí, když to neprojde.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:49 20.05.2021

      Tady je hezký obrázek z praxe. Mají pásovou věžovou houfnici. Přesto jako oni, tak munice venku. ...Zobrazit celý příspěvek

      Tady je hezký obrázek z praxe. Mají pásovou věžovou houfnici. Přesto jako oni, tak munice venku.
      https://d15-a.sdn.cz/d_15/c_im... Skrýt celý příspěvek

    • DolphinXXL
     21:07 19.05.2021

     No zase v případě, že přesná munice zasáhne přesně svůj cíl, bych já osobně dal přednost "otevřenému prostranství" , než sedět uvnitř ................

     No zase v případě, že přesná munice zasáhne přesně svůj cíl, bych já osobně dal přednost "otevřenému prostranství" , než sedět uvnitř ................

     • toustr
      22:57 19.05.2021

      Ono při přímém zásahu je asi jedno, kde člověk je. Bombovej den má tak i tak.

      Ono při přímém zásahu je asi jedno, kde člověk je. Bombovej den má tak i tak.

     • Kichot
      11:46 20.05.2021

      Jj na záběrech z Bayraktarů v Karabachu je vidět jak osádky obrněnců prchají OD vozidel, místo aby se ukryli uvnitř.....

      Jj na záběrech z Bayraktarů v Karabachu je vidět jak osádky obrněnců prchají OD vozidel, místo aby se ukryli uvnitř.....

     • JP--
      12:26 21.05.2021

      To je proto, že stranicky nepochopili, že je 5 mm plech, jak tady někteří propagují, je přece 100% ochrání před hlavicí, která je dělaná na to, aby probila minimálně 30+ cm ...Zobrazit celý příspěvek

      To je proto, že stranicky nepochopili, že je 5 mm plech, jak tady někteří propagují, je přece 100% ochrání před hlavicí, která je dělaná na to, aby probila minimálně 30+ cm pancíře, nedej bože když přiletí něco jako Spike s 98 centimetry proti tomu je přece pancíř na houfnici 100% účinný. Po zásahu přece opucuješ očouzenou kabinu a budeš pokračovat v palbě dokud nesplníš palebnou úlohu, to je přeci jasný. Asi tak, proti střepinám možná, ale ani tam bych to zas tak geniálně neviděl https://defensionem.com/wp-con... Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  17:31 19.05.2021

  CAESAR: Nové dělo, koncepčně ale starší jak to co se vyřazuje. V době automatizace musí mít naopak osádku navíc ktera tam běhá úplně nechranena. To mi k hodnocení "systemu" ...Zobrazit celý příspěvek

  CAESAR: Nové dělo, koncepčně ale starší jak to co se vyřazuje. V době automatizace musí mít naopak osádku navíc ktera tam běhá úplně nechranena.

  To mi k hodnocení "systemu" uplne stačí.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   17:45 19.05.2021

   Caesar nemá osádku navíc vůči aktuální konkurenci, pouze se její členové obrazně řečeno víc nadřou. Menší osádku má Dita, která ale dosud není v nabídce a ta odebraná osádka musí ...Zobrazit celý příspěvek

   Caesar nemá osádku navíc vůči aktuální konkurenci, pouze se její členové obrazně řečeno víc nadřou. Menší osádku má Dita, která ale dosud není v nabídce a ta odebraná osádka musí posílit muniční vozidlo (což samozřejmě výhoda je, že se z exponovaného místa přesunou na muniční auto). Menší osádku má také Archer, ale ten má menší zásobník a nejspíš neumožňuje ruční střelbu (to nevím jistě), což by byl velký hendikep.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    10:15 20.05.2021

    ne vždy musí platit, že čím míň lidí je v houfnici, tím více musí být v zázemí. Například Archer nabíjejí tři lidi (jeden nabíjí granáty, dva slože). Vždy záleží na tom, jak moc ...Zobrazit celý příspěvek

    ne vždy musí platit, že čím míň lidí je v houfnici, tím více musí být v zázemí. Například Archer nabíjejí tři lidi (jeden nabíjí granáty, dva slože). Vždy záleží na tom, jak moc "tupá" je houfnice, ale i muniční vůz.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     14:43 20.05.2021

     U každé zbraně se musí dělat i jiné činnosti, než jen střílet, a nabíjet. Čistění, drobná údržba, zajišťování biologických potřeb osádky, maskování, atd.. Sebe chytřejší automat ...Zobrazit celý příspěvek

     U každé zbraně se musí dělat i jiné činnosti, než jen střílet, a nabíjet. Čistění, drobná údržba, zajišťování biologických potřeb osádky, maskování, atd..
     Sebe chytřejší automat je vám v tu chvíli k ničemu. Přesto se ta práce musí udělat.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      08:30 21.05.2021

      jsem v šoku...

      jsem v šoku...

  • Jirosi
   18:23 19.05.2021

   DANA má větší počet osádky než Ceasar.
   DANA také není plně automatická, člen osádky musí upravovat počet výmetných náplní.

   DANA má větší počet osádky než Ceasar.
   DANA také není plně automatická, člen osádky musí upravovat počet výmetných náplní.

   • skelet
    08:41 21.05.2021

    Dana je z roku 1977..

    Dana je z roku 1977..

 • Kichot
  16:49 19.05.2021

  Sice fandím věžové koncepci, ale pokud by se časem ukázalo, že poloautomat je problém, tak v rámci modernizačního cyklu asi není nemožné alespoň část automatem osadit. Strnadi ...Zobrazit celý příspěvek

  Sice fandím věžové koncepci, ale pokud by se časem ukázalo, že poloautomat je problém, tak v rámci modernizačního cyklu asi není nemožné alespoň část automatem osadit. Strnadi ukazují , že jsou hodně šikovní... A Navíc se stejně do žádného vyspělého konfliktu s vysokou pravděpodobností nedostanou ;-)Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:13 19.05.2021

  Zajímavý článek od "Redakce AN", což je značka, která se zde v diskusích obvykle přehlíží jako reklamní sdělení. Vidím to podobně, TMH Caesar není přímým konkurentem DITy, obě ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavý článek od "Redakce AN", což je značka, která se zde v diskusích obvykle přehlíží jako reklamní sdělení. Vidím to podobně, TMH Caesar není přímým konkurentem DITy, obě koncepce mají svá pro a proti. Caesar dělo "naháč" je blíž k tažené houfnici než "kapotovaná" věžová houfnice. V článku zaznělo, že střelecké parametry nemusí být (či spíš nejsou) horší u Caesara, to je prostě fakt. Caesar má určitě flexibilnější možnost nabít atypický speciální granát, prostě jej stačí mít k dispozici a hodit na nabíjecí rameno. U DITy je to otázka, pokud je v zásobníku, asi se podaří otočit karuselem na pozici toho granátu, ale pokud v zásobníku není, znamená to celkem komplikované a pomalé ruční nabíjení. Přitom speciálních granátů bude spíš přibývat než ubývat, budou/jsou např. s protitankovou submunicí, dálkové, granát-kontejner na dopravu dronů atp. Asi není úplně šikovné je mít stále nabité v zásobníku mezi běžnou municí a nechat je tam rotovat, dokud se sem tam použijí. Takže pokud dá Nexter cenu jako Dánsku (cca 70mil. Kč/ks), není co řešit a vzít jej. Pokud bude cena kolem 150mil., je ke zvážení modernizace DANA M2, dokud se nedokončí DITA.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   16:29 19.05.2021

   Ako vieš, že sa Dita dostane do fázy sériovej výroby a ak, tak kedy?

   Ako vieš, že sa Dita dostane do fázy sériovej výroby a ak, tak kedy?

   • Jura99
    16:45 19.05.2021

    Věřím, že EA neukončí svou nabídku houfnic, DANA M1,M2 jsou slušný úspěch, není důvod v nich nepokračovat. Asi budou chtít uspět např. na ukrajinském trhu. Kromě dokončení DITy ...Zobrazit celý příspěvek

    Věřím, že EA neukončí svou nabídku houfnic, DANA M1,M2 jsou slušný úspěch, není důvod v nich nepokračovat. Asi budou chtít uspět např. na ukrajinském trhu. Kromě dokončení DITy bych si klidně tipnul, že by uměli získat i svou konstrukci odkrytého děla ala Caesar, stačilo by převzít a dodělat třeba Bogdanu pro Ukrajinu a mít ji v nabídce i pro další zákazníky.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     17:51 19.05.2021

     Pokiaľ viem tak Bogdana má problémy s kvalitou kanónu. Takže by sa zobral nový kanón, zrejme zo ZŤS, posadil by sa na T815 a v tej chvíli máš z Bogdany Evička. Pokladám si otázku ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokiaľ viem tak Bogdana má problémy s kvalitou kanónu. Takže by sa zobral nový kanón, zrejme zo ZŤS, posadil by sa na T815 a v tej chvíli máš z Bogdany Evička. Pokladám si otázku či sa to oplatí prerábať niečo tak, že z toho získaš niečo čo je vlastne zase to isté ako už môžeš maťSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      19:12 19.05.2021

      Bohdana podle fotek vypadá na manuálně nabíjenou otevřenou houfnici jako Caesar 6x6, ale mohu se plést. Hlaveň se před lety roztrhla i Zuzaně při soutěži v Indii, pokud zprávy ...Zobrazit celý příspěvek

      Bohdana podle fotek vypadá na manuálně nabíjenou otevřenou houfnici jako Caesar 6x6, ale mohu se plést. Hlaveň se před lety roztrhla i Zuzaně při soutěži v Indii, pokud zprávy nelhaly, nepochybuju, že ukrajinská metalurgie a strojírenství bude schopná vyrábět hlavně, když se tomu dá zřetel, takže bych dílčímu neúspěchu nepřikládal velký význam. Kromě toho je otázkou, jak dalece je produkce hlavní v SR zachována, když ZŤS Metalurg krachnul, patrně může chybět výroba výkovků hlavní, což může být větší problém jinde zajistit než následné obrábění.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      19:47 19.05.2021

      Keby som bol obchodník tak by som sa rozhodne nespoliehal na to, že ukrajinský priemysel zlepší svoje nedostatky. Hlavne ak ide zjavne o nedostatky systematické a nie náhodné. ...Zobrazit celý příspěvek

      Keby som bol obchodník tak by som sa rozhodne nespoliehal na to, že ukrajinský priemysel zlepší svoje nedostatky. Hlavne ak ide zjavne o nedostatky systematické a nie náhodné. Radšej by som hľadal hneď iného dodávateľa u ktorého mám hneď produkt v požadovanej kvalite, hoci aj drahšie ale bez vysokého rizika, že to nezvládnu.

      Ostatne, neviem prečo zase vyťahuješ ZŤS Metalurg. To sme tu riešili už snáď 10x. ZŤS Špeciál je výrobca hlavní a mechanizmu a ten normálne funguje a plní dodávky. Zatvorený bol ZŤS Metalurg. Úplne iná firma ktorá dodávala výkovky. Nič menej priamo v Dubnici je ešte jedna kováreň ktorá ako som sa informoval dokáže ZŤS Špeciál dodávať presne to isté. Majú na to komplet vybavenie.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      20:31 19.05.2021

      Miroslav: uplne to slysim :-). Nikdy jsme hlavne nekovali, ale samozrejme to zvladneme :-). Neco mi rika, ze hlavne se budou spis trhat kvuli vadnemu vykovku, nez kvuli naslednemu ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: uplne to slysim :-). Nikdy jsme hlavne nekovali, ale samozrejme to zvladneme :-). Neco mi rika, ze hlavne se budou spis trhat kvuli vadnemu vykovku, nez kvuli naslednemu obrabeni. Pokud jde o tu Ukrajinu, urcite maji duvod produkovat hlavne vlastni. At uz tankove nebo delove.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      21:39 19.05.2021

      Jura: Ukrajinské hlavne pochybnej kvality na prípadnom českej verzii nahej húfnice? Preboha prečo??? Keď Strnad kupuje delá pre Ditu v ZŤS tak prečo by pre počeštenú Bogdanu ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura: Ukrajinské hlavne pochybnej kvality na prípadnom českej verzii nahej húfnice? Preboha prečo??? Keď Strnad kupuje delá pre Ditu v ZŤS tak prečo by pre počeštenú Bogdanu kupoval na Ukrajine? Nedáva to zmysel rovnako ako tvoje bláboly

      Ak ZŤS Špeciál nikto iný nevie dodať výkovky, prečo nechali ZŤS Metalurg zatvoriť? Prečo vôbec dovolili aby sa dostala k Strnadovi a prečo nič neurobili keď to Strnad zavrel? Odpovedať bude asi pomerne jednoduchá. Je im to jedno, z čoho možno dedukovať, že toho dodávateľa nepotrebujú resp. nie sú na ňom závislí. Veď už trochu rozmýšľaj.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      21:52 19.05.2021

      Keď som výrobca povedzme pravej bryndze tak si preboha nedám predať a tobôž nie zatvoriť jediný chov oviec široko ďaleko keď ich potrebujem. Ja mám pocit, že si myslíš, že okrem ...Zobrazit celý příspěvek

      Keď som výrobca povedzme pravej bryndze tak si preboha nedám predať a tobôž nie zatvoriť jediný chov oviec široko ďaleko keď ich potrebujem. Ja mám pocit, že si myslíš, že okrem teba všetci úplne osprosteli a ty si ostal jediný s IQ nad 80Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      23:27 19.05.2021

      Verim , ze prava brynza se da najit v SR, HU, PR a PL. Ale co te vede byt tak neskromny si myslet, ze delovou hlaven budou umet jen v SR ?

      Verim , ze prava brynza se da najit v SR, HU, PR a PL. Ale co te vede byt tak neskromny si myslet, ze delovou hlaven budou umet jen v SR ?

     • Miroslav
      06:45 20.05.2021

      Jura: Ty sa na blázna len hráš alebo naozaj trpíš nejakým neurodegeneratívnym ochorením? Kde som písal, že hlavne vedia len v SR? A vôbec, poznáš ty rozdiel medzi produktom a ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura: Ty sa na blázna len hráš alebo naozaj trpíš nejakým neurodegeneratívnym ochorením?

      Kde som písal, že hlavne vedia len v SR? A vôbec, poznáš ty rozdiel medzi produktom a surovinou?Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:48 20.05.2021

      Miroslav: nepísal jsi, že hlavně umí jen v SR, ale vyznělo to tak, když jsi "tlačil" pro Ukrajince děla z ZŤS, což si nemyslím, že je jediná možnost pro Ukrajince a už vůbec ne ta ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: nepísal jsi, že hlavně umí jen v SR, ale vyznělo to tak, když jsi "tlačil" pro Ukrajince děla z ZŤS, což si nemyslím, že je jediná možnost pro Ukrajince a už vůbec ne ta správná. Oni mají vyhlídku na vyšší stovky hlavní a zřejmě je budou i používat (doufejme, že jen k intenzivnímu výcviku), takže je budou měnit a domácí produkce by měla být jasná volba. V metalurgii a strojírenství mají na Ukrajině tradici a kde jinde by měli zaměstnat své lidi. Pokud chtěla ZŤS prosadit na trhu své hlavně, měla na to jít přinejmenším stejně jako CSG, uspět na trhu s houfnicemi.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      08:23 20.05.2021

      Ty by si si skvele rozumel s mojou ženou. Ona tiež má ten dar vyvolených, že si sama vymyslí nejaký blud na základe čiastkových informácií a následne tomu ešte aj uverí. By som ti ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty by si si skvele rozumel s mojou ženou. Ona tiež má ten dar vyvolených, že si sama vymyslí nejaký blud na základe čiastkových informácií a následne tomu ešte aj uverí. By som ti ju poslal, môžete bludariť, fabulovať a konšpirovať spolu.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     07:19 20.05.2021

     No ono tak nějak CSG už houfnici typu CAESAR vyrábí a jmenuje se právě CAESAR. CSG s NEXTREM spolupracuje a jsou jedna prdel. Viz. TITUS a CAESAR. Jedinou otázkou je jestli CSG ...Zobrazit celý příspěvek

     No ono tak nějak CSG už houfnici typu CAESAR vyrábí a jmenuje se právě CAESAR.
     CSG s NEXTREM spolupracuje a jsou jedna prdel. Viz. TITUS a CAESAR.
     Jedinou otázkou je jestli CSG bude chtít v budoucnu investovat do sléváren a srojíren na výrobu hlavní. Pak budou moct vyrábět dělo typu CAESAR sami.Skrýt celý příspěvek

   • toustr
    23:10 19.05.2021

    No, potenciálních zákazníků by bylo dost. Polsko, byť DANY modernizovalo, bude nejspíš hledat houfnici na kolech, protože pásová prostě není všude vhodná. Ukrajině žádná "západní" ...Zobrazit celý příspěvek

    No, potenciálních zákazníků by bylo dost. Polsko, byť DANY modernizovalo, bude nejspíš hledat houfnici na kolech, protože pásová prostě není všude vhodná.
    Ukrajině žádná "západní" země nechce prodat techniku, krom Česka. Pokud bude tlak od Rusů trvat, tak Vám garantuji, že si po DITÁCH budou moct urvat ruce.
    Dost exotickým tendrem je i výběr kolových houfnic pro US Army, pokud EA nabídne bezkonkurenční nabídku a marketing, reálnou šanci by měla.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     06:30 20.05.2021

     Potencionálních zákazníků je teoreticky nekonečno, ale na tom stavět nejde viz. problémy jiných výrobků(L-39NG). Polsko si hlavně už vybralo svojí kolovou houfnici pro náhradu ...Zobrazit celý příspěvek

     Potencionálních zákazníků je teoreticky nekonečno, ale na tom stavět nejde viz. problémy jiných výrobků(L-39NG).
     Polsko si hlavně už vybralo svojí kolovou houfnici pro náhradu DANA.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     07:21 20.05.2021

     Poľsko má húfnicu Kryl na kolesovom podvozku. Pochybujem, že práve Poľsko bude chcieť Ditu. A tiež nie je pravda, že nikto okrem ČR nechce nič predať Ukrajine. Ukrajine bola ...Zobrazit celý příspěvek

     Poľsko má húfnicu Kryl na kolesovom podvozku. Pochybujem, že práve Poľsko bude chcieť Ditu. A tiež nie je pravda, že nikto okrem ČR nechce nič predať Ukrajine. Ukrajine bola oficiálne ponúknutá húfnica EVA ako aj možnosť dokončiť Bogdanu v spolupráci so Slovenskou stranou.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:57 20.05.2021

      Evu nabídla ZVS spoluvlastněná opět CSG, takže tam je potřeba vidět jednoho a toho samého, kdo s UA chtěl obchodovat a nyní obchoduje, tedy CSG. Houfnice Kryl vůbec není jistá, ...Zobrazit celý příspěvek

      Evu nabídla ZVS spoluvlastněná opět CSG, takže tam je potřeba vidět jednoho a toho samého, kdo s UA chtěl obchodovat a nyní obchoduje, tedy CSG. Houfnice Kryl vůbec není jistá, možností je více, zhruba tři. Buď původní Kryl 6x6, nebo modernizace projektu na 8x8 a nějaký poloautomat a vyloučeno skutečně nemusí být řešení Dita, zvlášť pokud zmodernizují Dany na verzi M.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      10:19 20.05.2021

      Ty si ale tragéd. Nakoniec to z toho výjde, že EVA je český výrobok v produkcii EA. Ale pripomeňme si, čo o ponuke húfnic EVA písali AN: V případě nabídky ZVS Holding jde zřejmě o ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty si ale tragéd. Nakoniec to z toho výjde, že EVA je český výrobok v produkcii EA. Ale pripomeňme si, čo o ponuke húfnic EVA písali AN:

      V případě nabídky ZVS Holding jde zřejmě o čistě soukromou záležitost slovenského průmyslu. ZVS Holding společně s dalšími slovenskými firmami, zejména ZTS-Špeciál a Konštrukta-Defense, ukrajinské armádě a průmyslu nabízejí technologická řešení použitá u samohybné houfnice Eva ráže 155 mm. V případě zájmu lze ukrajinské armádě dodat přímo samohybné houfnice Eva. Připomeňme, že v ZVS Holding polovinu akcií vlastní slovenský holding DMD Group, druhou pak MSM Group, slovenská větev holdingu Czechoslovak Group (CSG).Skrýt celý příspěvek

     • Krzysiek
      10:33 20.05.2021

      Miroslav, Polska nie ma haubicy KRYL. Istniejący prototyp wylądował w koszu. Zmieniły się wymagania. I dobrze ;-) Nam nie potrzebna jest lekka konstrukcja, zdolna do transportu ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav, Polska nie ma haubicy KRYL.
      Istniejący prototyp wylądował w koszu. Zmieniły się wymagania. I dobrze ;-)
      Nam nie potrzebna jest lekka konstrukcja, zdolna do transportu samolotem C-130 HERCULES.
      Potrzebne jest coś większego, zna podwoziu 8x8.
      Coś, co będzie "lżejszą, kołową wersją haubicy KRAB".
      Zmienia się koncepcja, zmienia się nośnik (podwozie).
      Czy zmienia się sama armata? W tej chwili nie wiem.
      Czy będzie to konstrukcja zamknięta w wieży (tak, jak DITA)? Nie wiem.
      Czy będzie miała automat ładowania? Nie wiem.
      Wiem, że będzie miała system TOPAZ na pokładzie.
      :-)Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:56 20.05.2021

      Miroslav: jasně, to dává smysl asi jen tobě nabízet Ukrajině ze strany DMD Evu prostřednictvím firmy ZVS, která je pouze spoluvlastněná. Pokud by ta nabídka byla iniciativou pouze ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: jasně, to dává smysl asi jen tobě nabízet Ukrajině ze strany DMD Evu prostřednictvím firmy ZVS, která je pouze spoluvlastněná. Pokud by ta nabídka byla iniciativou pouze samotné DMD, asi by ji učinili 100% sami za sebe, tedy např. prostřednictvím Konštrukty, nikoliv firmou, která jim napůl nepatří. To ale jen tak na okraj, nechci se pouštět do diskuse o výrobku, o jehož perspektivách si myslím své a už jsem to tu x-krát psal.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      12:00 20.05.2021

      Jura: Ja som ti postol článok z AN, nie svoje dohady. Ak to spochybňuješ, obráť sa priamo na Jana Grohmanna ako to myslel.

      Jura: Ja som ti postol článok z AN, nie svoje dohady. Ak to spochybňuješ, obráť sa priamo na Jana Grohmanna ako to myslel.

     • Miroslav
      12:05 20.05.2021

      Krzysiek: Ak je naozaj Kryl mimo hru, je to len dobre. Poľsko potrebuje stavať delostrelectvo pre vlastné potreby a nie expedičné sily s otvorenou architektúrou dela. Aj tak si ...Zobrazit celý příspěvek

      Krzysiek: Ak je naozaj Kryl mimo hru, je to len dobre. Poľsko potrebuje stavať delostrelectvo pre vlastné potreby a nie expedičné sily s otvorenou architektúrou dela. Aj tak si však myslím, že práve kolesové delostrelectvo je ten segment kde si Poľsko vystačí samé a nemá potrebu kupovať Ditu. Nehovoriac o tom, že DITA je len technologický demonštrátor ktorý zatiaľ neexistuje ani ako prototyp. V tomto má napríklad ZUZANA navrch lebo už je zavedená, je to rokmi overená konštrukcia a jej výroba prebieha. A ani to podľa mňa nie je reálne a nie to ešte aby Poľsko kupovalo DituSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:20 20.05.2021

      Miroslav: článek nezpochybňuju, ale jak už jsem psal dříve a tys nesouhlasil, čtu tu nabídku učiněnou přes spol. ZVS přinejmenším z části jako iniciativu CSG. Jinak to ani nejde, ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: článek nezpochybňuju, ale jak už jsem psal dříve a tys nesouhlasil, čtu tu nabídku učiněnou přes spol. ZVS přinejmenším z části jako iniciativu CSG. Jinak to ani nejde, když tam má podíl. A současně pokud by to byla čistá iniciativa DMD, asi by na to šli přes jinou firmu než ZVS. Toť vše.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      12:22 20.05.2021

      Cez akú inú firmu? Vodárne a kanalizácie?

      Cez akú inú firmu? Vodárne a kanalizácie?

     • Krzysiek
      12:46 20.05.2021

      Miroslav: 100/100. Nie wiem dlaczego nie mogę odp0wiedzieć na Twoją wiadomość z godziny 12:05 - nie widzę w Twojej wiadomości "Reagovat". Cytuję Ciebie: "Krzysiek: Ak je naozaj ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: 100/100.

      Nie wiem dlaczego nie mogę odp0wiedzieć na Twoją wiadomość z godziny 12:05 - nie widzę w Twojej wiadomości "Reagovat".

      Cytuję Ciebie:
      "Krzysiek: Ak je naozaj Kryl mimo hru, je to len dobre. Poľsko potrebuje stavať delostrelectvo pre vlastné potreby a nie expedičné sily s otvorenou architektúrou dela. Aj tak si však myslím, že práve kolesové delostrelectvo je ten segment kde si Poľsko vystačí samé a nemá potrebu kupovať Ditu. Nehovoriac o tom, že DITA je len technologický demonštrátor ktorý zatiaľ neexistuje ani ako prototyp. V tomto má napríklad ZUZANA navrch lebo už je zavedená, je to rokmi overená konštrukcia a jej výroba prebieha. A ani to podľa mňa nie je reálne a nie to ešte aby Poľsko kupovalo Ditu"

      Moja odpowiedź: w obecnej sytuacji z polską haubicą KRYL, mając na uwadze demonstrator technologii DITA, należy przynajmniej _spróbować_ porozumieć się w sprawie ewentualnej współpracy naszych państw. Nie odrzucać tematu "a priori".

      Ostatnie działania polskiego MON, Błaszczaka, zdają się sugerować, że ten gośc potrafi myśleć i reagować nieszablonowo.

      Lepiej spróbować dogadać się i ewentualnie żałować niepowodzenia rozmów niż nie rozmawiać w ogóle i kwasić się we wzajemnych żalach.

      Pozdrawiam serdecznie i biorę się do pracy - Wielki Szef patrzy :-)Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      13:00 20.05.2021

      Krzysiek: Spolupráca medzi Slovenskom a Poľskom bola už na spadnutie viackrát. Bohužiaľ sa to nikdy nedotiahlo dokonca (Rosomak, podvozok pre Dianu, Generálne opravy poľskej ...Zobrazit celý příspěvek

      Krzysiek: Spolupráca medzi Slovenskom a Poľskom bola už na spadnutie viackrát. Bohužiaľ sa to nikdy nedotiahlo dokonca (Rosomak, podvozok pre Dianu, Generálne opravy poľskej Dany...). Verím, že už by sa to mohlo podariťSkrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     10:33 20.05.2021

     toustr - a to by ma zaujímalo,kto sú to potencionálni zákazníci....?.... lebo do objemných kšeftov kde pôjde o veľké prachy DITU nepripustia veľkí hráči...takže ostávajú krajiny II ...Zobrazit celý příspěvek

     toustr - a to by ma zaujímalo,kto sú to potencionálni zákazníci....?....
     lebo do objemných kšeftov kde pôjde o veľké prachy DITU nepripustia veľkí hráči...takže ostávajú krajiny II t. kde nebudú až také zisky + hrozia rôzne embargá...
     plus česko/slovensko nemôže poskytnúť ani také effsety a ani politickú podporu v globálnej sfére ako napr. frantíci...

     máme tu aj príklady z praxe ako napr. spomenul -Jirosi- ...Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  14:36 19.05.2021

  Jedna vec co byla prezentovana pri "soutezi" o nova dela v CR byla, ze do uzsiho vyberu se dostal Caesar a Zuzana2 a vyhral to Caesar predevsim diky lepsi cene. Ted se zacina o ...Zobrazit celý příspěvek

  Jedna vec co byla prezentovana pri "soutezi" o nova dela v CR byla, ze do uzsiho vyberu se dostal Caesar a Zuzana2 a vyhral to Caesar predevsim diky lepsi cene. Ted se zacina o cene znovu jednat a ta muze byt az o polovinu vyssi, coz by ji dostalo na dohled toho co stoji Zuzana2 (nakonec, cena te pro pripadnou zakazku pro CR nam znama taky neni a vychazet z cen pro OSSR nelze tak docela nelze). Docela by me zajimalo jake konkretni hodnoceni dosahla ktera houfnice a jaka vaha byla ktere kategorii prisouzena a konecne, co by ta pripadna zmena ceny udelala s vysledkem. Jestli neco, nebo by to caesar i tak uhral na svou stranu skrze ostatni vlastnosti.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   14:55 19.05.2021

   Obrana vybírala z osmi různých děl od několika světových výrobců a stanovila 80 hodnotících parametrů, z toho 11 hlavních. Mezi nimi na prvním místě cena, pak dostřel, rychlost ...Zobrazit celý příspěvek

   Obrana vybírala z osmi různých děl od několika světových výrobců a stanovila 80 hodnotících parametrů, z toho 11 hlavních. Mezi nimi na prvním místě cena, pak dostřel, rychlost střelby, široká škála použitelné munice, plná kompatibilita se systémy řízení palby používanými v NATO a umístění na podvozek Tatra.

   Z čeho obrana vybírala:

   FH-77 BW L52 Archer (BAE Systems, SWE)
   G6 Rhino (Denel, JAR)
   Caesar 8×8 (Nexter Systems, Francie)
   Zuzana 2 (Konštrukta-Defence, Slovensko)
   Eva (ŽTS-Speciál, Slovensko)
   Atmos (Elbit Systems, Izrael)
   T5-52 Condor (Denel, JAR)
   155mm ShH AGM (KMW, Německo)Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:46 19.05.2021

   Není lepší počkat na nabídku( co bude odpovídat poptávanému). Než tu spekulovat jaké by to bylo pokud by byl Ceasar o polovinu dražší?

   Není lepší počkat na nabídku( co bude odpovídat poptávanému). Než tu spekulovat jaké by to bylo pokud by byl Ceasar o polovinu dražší?

   • Clanek
    16:29 19.05.2021

    Berte tu mou spekulaci jako prostou kratochvili. Az budeme znat cenu, budeme moudrejsi, ale do te doby ony posledni informace o +60% zdrazeni davaji alespon nejake tema k baveni ...Zobrazit celý příspěvek

    Berte tu mou spekulaci jako prostou kratochvili. Az budeme znat cenu, budeme moudrejsi, ale do te doby ony posledni informace o +60% zdrazeni davaji alespon nejake tema k baveni se. Jinak sklouzneme leda k tomu co uz tu bylo rozebirano asi 1000x, zleva, zprava... pod nekterym ze snad 10 clanku na az na detajly stejne tema.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:11 19.05.2021

     Problém je, že zatím k žádnému zdražení nedošlo. Cena, která byla zveřejněna je za nabídku z jiným obsahem než byla poptávaná. Sice nechápu jak si to taková firma může dovolit, ...Zobrazit celý příspěvek

     Problém je, že zatím k žádnému zdražení nedošlo. Cena, která byla zveřejněna je za nabídku z jiným obsahem než byla poptávaná.
     Sice nechápu jak si to taková firma může dovolit, ale zajímavější otázkou je kde došlo k šumu. Zda přímo v Nexteru, nebo u nás na Mo z cílem diskreditovat Ceasar.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    18:43 19.05.2021

    Jirosi Navýšení původně plánované ceny potvrdilo i ministerstvo, snad dojde na jednání, ale o kolik se to podaří snížit? ....Nexter nic a nikdo netlačí, protože aktuálně má ...Zobrazit celý příspěvek

    Jirosi
    Navýšení původně plánované ceny potvrdilo i ministerstvo, snad dojde na jednání, ale o kolik se to podaří snížit? ....Nexter nic a nikdo netlačí, protože aktuálně má monopol, když se ostatní houfnice "podařilo" vyřadit z výběru.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     19:24 19.05.2021

     Právě žádný monopol nemá. Pokud se nedohodnou tak Nexter přijde o celkem zajímavou zakázku.

     Právě žádný monopol nemá. Pokud se nedohodnou tak Nexter přijde o celkem zajímavou zakázku.

     • flanker.jirka
      20:29 19.05.2021

      Jak to, že nemá Nexter "monopol?" AČR se už vyjádřila, že ostatní nabídky jsou pasé. O zakázku nepřijdou, pokud kývnou na rozložení splátek.

      Jak to, že nemá Nexter "monopol?" AČR se už vyjádřila, že ostatní nabídky jsou pasé. O zakázku nepřijdou, pokud kývnou na rozložení splátek.

     • Scotty
      20:51 19.05.2021

      Samozřejmě že žádný monopol nemá. Pokud k dohodě nedojde bude se jednat s jiným výrobcem(ci).

      Samozřejmě že žádný monopol nemá. Pokud k dohodě nedojde bude se jednat s jiným výrobcem(ci).

     • flanker.jirka
      22:20 19.05.2021

      Scotty "Samozřejmě že žádný monopol nemá. Pokud k dohodě nedojde bude se jednat s jiným výrobcem(ci)." Ale toto nyní MO vůbec neřeší, řeší pouze peníze pro Nexter. Nebo vidíte ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      "Samozřejmě že žádný monopol nemá. Pokud k dohodě nedojde bude se jednat s jiným výrobcem(ci)."

      Ale toto nyní MO vůbec neřeší, řeší pouze peníze pro Nexter. Nebo vidíte někde náznak informací z MO, že by to celé znovu přehodnotili?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:39 19.05.2021

      Pokud vím tak vyjednávání o ceně dosud neskončilo.

      Pokud vím tak vyjednávání o ceně dosud neskončilo.

    • Jirosi
     19:33 19.05.2021

     Je rozdíl: a) když MO počítá se zdražením v rámci inflace, ceny vstupů. b) když se cena navýší o desítky % v rámci připojení věcí co v zakázce nebyly poptávány. Př. systém řízení ...Zobrazit celý příspěvek

     Je rozdíl:
     a) když MO počítá se zdražením v rámci inflace, ceny vstupů.
     b) když se cena navýší o desítky % v rámci připojení věcí co v zakázce nebyly poptávány. Př. systém řízení palby za 2 mld. Kč. To je na ceně 6 mld. 30% zdražení jen na tuhle jednu položku!Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:30 19.05.2021

      Ministerstvo psalo něco o navýšení 60%. To jako, 30% SŘP a 30% inflace?

      Ministerstvo psalo něco o navýšení 60%. To jako, 30% SŘP a 30% inflace?

     • Scotty
      20:53 19.05.2021

      Ten SŘP bude nejspíš to co bylo neceněno, ale armáda to nepožadovala. Protože samostatný výběr je stále v běhu.

      Ten SŘP bude nejspíš to co bylo neceněno, ale armáda to nepožadovala. Protože samostatný výběr je stále v běhu.

     • Jirosi
      20:55 19.05.2021

      Psalo se, že těch položek je tam víc. Tohle byla jedna znich.
      Dále zdražení i o 10% u Ceasaru = 5% zdražení u konkurence. Růst cen vstupů, inflace se dotýká všech.

      Psalo se, že těch položek je tam víc. Tohle byla jedna znich.
      Dále zdražení i o 10% u Ceasaru = 5% zdražení u konkurence. Růst cen vstupů, inflace se dotýká všech.

 • Miroslav
  13:25 19.05.2021

  Čo sa týka CAESARa... Nepochybne je to skvelá zbraň na ostreľovanie nepriateľa ktorý sa nevie veľmi brániť. Ale zaujíma ma ako to bude proti rovnako vyspelému protivníkovi ktorý ...Zobrazit celý příspěvek

  Čo sa týka CAESARa... Nepochybne je to skvelá zbraň na ostreľovanie nepriateľa ktorý sa nevie veľmi brániť. Ale zaujíma ma ako to bude proti rovnako vyspelému protivníkovi ktorý bude opätovať paľbu. Citujem z iného článku na AN:

  ,,Po odpálení první střely v průběhu 3 až 6 sekund nepřátelské radiolokátory (např. AN/TPQ-36 nebo ARTHUR) zachytí vystřelenou střelu a ze zjištěných parametrů vypočítají přesnou polohu střílející houfnice,” Trvá dalších 10 sekund, než je tato informace předána automatizovaným systémům řízení palby dělostřeleckých sil, které jsou určeny k potlačování nepřátelské dělostřelecké palby. Po dalších 30 sekundách se nepřátelské dělostřelecké systémy připravují na zahájení protipalby, vystřelí první střely a po dalších 50 sekundách (doba letu 155mm střely na vzdálenost 24 km, na vzdálenost 40 km to je 90 sekund) dopadají první střely na místo, odkud byly zahájena palba.”

  Teda CAESAR má v najlepšom prípade nejakých 90-120 sekúnd na ukončenie paľby a presun o minimálne 300m ďalej kým priletia prvé odvetné granáty. A teraz otázka... V prípade vežovej húfnice je to samozrejmé. Posádka sedí vo veži počas streľby aj počas presunu. Stihne však obsluha CAESARa zbaliť krám a naskákať do auta v rozumnom čase? Alebo len naskočia na nejaké stúpačky ako smetiari aby nezdržovali?Skrýt celý příspěvek

  • alexa123
   14:33 19.05.2021

   ... ale zaujíma ma ako to bude proti rovnako vyspelému protivníkovi ktorý bude opätovať paľbu... Sorry ale argument, že CAESAR bol v praxi bojovo preverený v Afganistane, Mali a ...Zobrazit celý příspěvek

   ... ale zaujíma ma ako to bude proti rovnako vyspelému protivníkovi ktorý bude opätovať paľbu...

   Sorry ale argument, že CAESAR bol v praxi bojovo preverený v Afganistane, Mali a Iraku je smiešny, trápny, zavádzajúci, absurdný a neviem aký ešte. Čím že to bol preverený? Steľbou na "ručnikárov" vyzbrojenými kalašnikovmi na vzdialenosť 20-25km ktorí sa nemali ako brániť? Ako títo "ručnikári" s kalašnikovom mohli ohroziť CAESAR-a - nijako. To ako keby bol CAESAR na cvičných streľbách na Libave. V podstate to vystihol Miroslav - skutočnou OSTROU previerkou by bol napr. Donbas, kde by sa CAESAR stretol s cca podobným protivnikom ale nie štát kdesi v Afrike resp. Ázii.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    14:45 19.05.2021

    Byl provereny tak, ze z nej v bojovych podminkach bylo vypaleno XYZ strel, vsechny casti systemu se overili, vcetne SW, presnosti atd.. Procvicili se postupy, vylepsili se procesy, ...Zobrazit celý příspěvek

    Byl provereny tak, ze z nej v bojovych podminkach bylo vypaleno XYZ strel, vsechny casti systemu se overili, vcetne SW, presnosti atd.. Procvicili se postupy, vylepsili se procesy, doladilo se co se doladit dalo. Osadka pracovala v bojovych podminkach, jestli byl nekde nejaky ergonomicky nedostatek, vylezl na povrch spis nez jen pri obycejnem cviceni. Nachylnost na necistoty, prace ve stresu (stres vam nevytvori jen strach z odvetne palby, ale i to ze vasi spolubojovnici treba potrebuji okamzitou palebnou podporu).

    Tohle vsechno Zuzana2 postrada => skoda ze se NATO stahuje z Afganistanu, tohle se mohlo a melo proverit tam.Skrýt celý příspěvek

    • alexa123
     14:56 19.05.2021

     Súhlas až na to, že 70-80% tebou uvedených vecí sa mohlo vyskúšať pri intenzívnom nasadení na Libave. Ale teraz budú pri výberových konaniach "básniť" o tom, ako dôkladne bol ...Zobrazit celý příspěvek

     Súhlas až na to, že 70-80% tebou uvedených vecí sa mohlo vyskúšať pri intenzívnom nasadení na Libave. Ale teraz budú pri výberových konaniach "básniť" o tom, ako dôkladne bol CAESAR preverený v boji - len nepovedia, že bol preverený proti "ručnikárom" ale nie proti "Donbasistom" s podobnou výzbrojou a s kvalitne vycvičenou obsluhou.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      15:06 19.05.2021

      Mňa len zaujímalo ako sa to rieši v prípade Caesaru a či to do dvoch minút od vypálenia prvej rany reálne ide splniť (vystreliť za minútu povedzme 6 rán, ukončiť paľbu, naskákať do ...Zobrazit celý příspěvek

      Mňa len zaujímalo ako sa to rieši v prípade Caesaru a či to do dvoch minút od vypálenia prvej rany reálne ide splniť (vystreliť za minútu povedzme 6 rán, ukončiť paľbu, naskákať do kabíny a odísť 300 m ďaleko do bezpečnej vzdialenosti). Minútu strácaš samotnou streľbou. Čiže ti ostáva minúta na ostatné činnosti. Z toho 40 sekúnd sa počíta na ten presun. Teda na ukončenie paľby a nástup do vozidla ostáva 20 sekúnd. A to je podľa mňa čas za ktorý stihneš jedno alebo druhé, obe asi nie. Alebo potom je tu možnosť, že čas streľby musíš skrátiť z minúty na povedzme 40 sekúnd.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:36 19.05.2021

      Alexa123: Sice je Ukrajina lepší prověrka. Ale vzhledem k absenci letectva, je to opět na míle daleko od války z vyspělým protivníkem.

      Alexa123: Sice je Ukrajina lepší prověrka. Ale vzhledem k absenci letectva, je to opět na míle daleko od války z vyspělým protivníkem.

     • alexa123
      15:55 19.05.2021

      Jirosi Alexa123: Sice je Ukrajina lepší prověrka. Ale vzhledem k absenci letectva, je to opět na míle daleko od války z vyspělým protivníkem. Neviem o tom že by "Donbasovski" ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Alexa123: Sice je Ukrajina lepší prověrka. Ale vzhledem k absenci letectva, je to opět na míle daleko od války z vyspělým protivníkem.

      Neviem o tom že by "Donbasovski" povstalci používali letectvo. Ale ak náhodou, tak iba "formálne". Takže bez toho aby používali letectvo, bez veľkých problémov zdecimovali Ukrajinskú armádu v Donbase. A čím asi? Možno budeš prekvapený ale klasickým "delostrelectvom" - t.j. od mínometov kalibru 80mm až po húfnice 152mm. O raketometoch ani nehovorím.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:17 19.05.2021

      alexa123: tak Jirosi asi právě myslel, že válka na Donbase by nebyla správným prověřením Caesaru, protože tam prostě chybělo letectvo, které by zřejmě umělo houfnice lovit.

      alexa123: tak Jirosi asi právě myslel, že válka na Donbase by nebyla správným prověřením Caesaru, protože tam prostě chybělo letectvo, které by zřejmě umělo houfnice lovit.

     • Clanek
      16:36 19.05.2021

      @Miroslav nevidim duvod proc by to nemel caesar stihat. Klidne to muze stihat lip nez DITA nebo Zuzana2, pokud ma "lepsi odpich" (ctete: bude zalezet na rychlosti zasunuti vzper ...Zobrazit celý příspěvek

      @Miroslav
      nevidim duvod proc by to nemel caesar stihat. Klidne to muze stihat lip nez DITA nebo Zuzana2, pokud ma "lepsi odpich" (ctete: bude zalezet na rychlosti zasunuti vzper treba, pomeru vykon/hmotnost).
      Jinak souhlas ze ani caesar neni bojove provereny zcela, ale je jednoduse proverenejsi nez jine systemy. Postupka je:
      Nic < Cviceni < bojove nasazeni asymetricke < bojove nasazeni symetricke
      DITA je na nultem stupni (nic), Zuzana2 to dotahla na jednicku, zatimco Caesar uz na dvojku. Jestli je vubec nekde nejaky system co by byl proveren "trojkou" a tedy zcela me ted ani nenapada.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:45 19.05.2021

      Jirosi Ale na Ukrajině letectvo nechybí, jen je prezentováno podobně jako nad Karabachem, protože obě strany mají slučnou PVO a v rovinaté krajině se před ní těžko taktické letadla ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Ale na Ukrajině letectvo nechybí, jen je prezentováno podobně jako nad Karabachem, protože obě strany mají slučnou PVO a v rovinaté krajině se před ní těžko taktické letadla schovají.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      19:10 19.05.2021

      Clanek Když se v tehdejším ČSSR vyvíjela v 70. letech DANA, také byla na nule. A jak se to povedlo! Na těchto zkušenostech Zuzana a Dita staví, riziko, že se nepovedou je tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek
      Když se v tehdejším ČSSR vyvíjela v 70. letech DANA, také byla na nule. A jak se to povedlo! Na těchto zkušenostech Zuzana a Dita staví, riziko, že se nepovedou je tak minimální a přijatelné.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      19:14 19.05.2021

      flanker.jirka: ale to přeci víme, že na UA letectvo nechybí. Jenže pokud si nemůže dovolit vystrčit nos z úlu, je to totéž, jako by nebylo.

      flanker.jirka: ale to přeci víme, že na UA letectvo nechybí. Jenže pokud si nemůže dovolit vystrčit nos z úlu, je to totéž, jako by nebylo.

     • Jirosi
      19:27 19.05.2021

      flanker.jirka: Ukrajinský konflikt je velice specifický, těžko někde jinde opakovatelný scénář v budoucnu. Válka za účasti letectva je násobně pravděpodobnější.

      flanker.jirka: Ukrajinský konflikt je velice specifický, těžko někde jinde opakovatelný scénář v budoucnu. Válka za účasti letectva je násobně pravděpodobnější.

     • Scotty
      19:27 19.05.2021

      flanker.jirka
      Ve třicátých letech se tu vyvíjeli úspěšné tanky. Takže riziko že by se nepovedlo u nás vyvinout nový kvalitní tank je velice nízké...

      flanker.jirka
      Ve třicátých letech se tu vyvíjeli úspěšné tanky. Takže riziko že by se nepovedlo u nás vyvinout nový kvalitní tank je velice nízké...

     • Jura99
      19:29 19.05.2021

      Clanek: výrobce Dity dodal děla aktuálně použitá v boji, určitě bude mít zpětnou vazbu o řízení palby atp., to bych určitě stavěl vysoko. O Z2 už jsem psal mockrát a nechci to ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: výrobce Dity dodal děla aktuálně použitá v boji, určitě bude mít zpětnou vazbu o řízení palby atp., to bych určitě stavěl vysoko. O Z2 už jsem psal mockrát a nechci to znovu otevírat, hendikepem je státní podnik, který je už z principu všude až další v řadě a chybí flexibilita v modernizaci a ve vývoji.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      19:32 19.05.2021

      Scotty: s tou ironií ovšem souhlasím :-D. Pokud někdo uvolní pár desítek miliard, zcela jistě se tu tank na použitelné úrovni vyvine a postaví, samozřejmě motor i kanon odjinud, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: s tou ironií ovšem souhlasím :-D. Pokud někdo uvolní pár desítek miliard, zcela jistě se tu tank na použitelné úrovni vyvine a postaví, samozřejmě motor i kanon odjinud, což není nic neobvyklého.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:53 19.05.2021

      Jura99
      Když k tomu přetáhnou konstruktéry třeba z Rheinmetallu tak možná...

      Jura99
      Když k tomu přetáhnou konstruktéry třeba z Rheinmetallu tak možná...

     • flanker.jirka
      20:36 19.05.2021

      Scotty Větší hloupost jsem tu od vás neviděl: "Ve třicátých letech se tu vyvíjeli úspěšné tanky. Takže riziko že by se nepovedlo u nás vyvinout nový kvalitní tank je velice ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Větší hloupost jsem tu od vás neviděl:
      "Ve třicátých letech se tu vyvíjeli úspěšné tanky. Takže riziko že by se nepovedlo u nás vyvinout nový kvalitní tank je velice nízké..."

      To je přece velký rozdíl, pokud na vývoj Dany přímo navázala Ondava, Zuzana, Zuzana 2, Diana, Eva, Dita. Jde o přímou náhradu další generací.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:38 19.05.2021

      Jirosi Budoucí charakter konfliktu se hodně špatně odhaduje. Ale pokud někdo nasadí letectvo proti rovnocenému nepříteli, tak s největší pravděpodobností zase pomocí stand off ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Budoucí charakter konfliktu se hodně špatně odhaduje. Ale pokud někdo nasadí letectvo proti rovnocenému nepříteli, tak s největší pravděpodobností zase pomocí stand off munice, dronů a loitering vehicle. Ve výsledku to bude podobné, v místě bojů musí být C-RAM prostředky, aby se s přilétávající municí vypořádali.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:55 19.05.2021

      flanker.jirka
      Jakou svislost má výroba houfnic na Slovensku s projektem Dity?

      flanker.jirka
      Jakou svislost má výroba houfnic na Slovensku s projektem Dity?

     • Jirosi
      21:00 19.05.2021

      flanker.jirka: Kolik armád světa má dnes funkční C-RAM prostředky pro takovou činnost v masivním měřítku vojenského tažení v porovnání z tím kolik armád světa má letectvo takové ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: Kolik armád světa má dnes funkční C-RAM prostředky pro takovou činnost v masivním měřítku vojenského tažení v porovnání z tím kolik armád světa má letectvo takové útoky provádět?

      To už je reálnější, že na všech vozidlech budou mít armády APS, než tohle.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:56 20.05.2021

      Válka na Ukrajině je hodně specifická tak jak válka v Karabachu, či jinačí konflikt. Je to specifické krajinou, jednotlivými armádami, jejich vybavením, taktikou, strategií, ...Zobrazit celý příspěvek

      Válka na Ukrajině je hodně specifická tak jak válka v Karabachu, či jinačí konflikt.
      Je to specifické krajinou, jednotlivými armádami, jejich vybavením, taktikou, strategií, výcvikem, a i samotným cílem čeho chcou dané armády dosáhnout. Proto nelze porovnávat.
      Francouzská armáda, se od té Ukrajinské nebo Náhorního Karabachu, liší vším.
      Od vybavení, přes výcvik, až po taktiku a strategii.
      A podle toho se pak volí typy nasazovaných zbraní a jejich intenzita.
      Proto je jedno jakým bojištěm si CAESAR prošel nebo neprošel. Důležité je, že si prošel bojištěm v armádě, která má vypracovanou nějakou doktrínu, taktiku a strategii, blízké té AČR, a že to funguje.Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      22:50 21.05.2021

      Scoty:
      "Jakou svislost má výroba houfnic na Slovensku s projektem Dity?"
      Zatial ten, ze samotna zbran je Zuzana 2000 s (pravdepodobne) novym zasobnikom striel/nabojok a SRP.

      Scoty:
      "Jakou svislost má výroba houfnic na Slovensku s projektem Dity?"
      Zatial ten, ze samotna zbran je Zuzana 2000 s (pravdepodobne) novym zasobnikom striel/nabojok a SRP.

 • flanker.jirka
  12:54 19.05.2021

  Dokud bude muset obsluha u Caesaru opustit kabinu, tak je to za mne špatně, když tu existují automaty v podobě Evy a Dity. Caesar možná vypálí v první minutě o ránu více než ...Zobrazit celý příspěvek

  Dokud bude muset obsluha u Caesaru opustit kabinu, tak je to za mne špatně, když tu existují automaty v podobě Evy a Dity.
  Caesar možná vypálí v první minutě o ránu více než ostatní, ale až po rozvinutí do bojove polohy, pokud časy rozvinuti vezmeme v úvahu, tak těch 6 ran za stejnou dobu od příjezdu na stanoviště dají všechny zmíněné houfnice.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   14:13 19.05.2021

   Skôr by som povedal, že problém je čas do opustenia palebného postavenia aj s kompletnou posádkou.

   Skôr by som povedal, že problém je čas do opustenia palebného postavenia aj s kompletnou posádkou.

 • SeaWolf
  12:38 19.05.2021

  Když Strnad konkuruje sám sobě, firemní PR oddělení nechá uveřejnit dle mého názoru lehce schizofrenní článek. Asi jako kdyby jsme se na webu o limonádách dočetli, že Coca Cola ...Zobrazit celý příspěvek

  Když Strnad konkuruje sám sobě, firemní PR oddělení nechá uveřejnit dle mého názoru lehce schizofrenní článek.

  Asi jako kdyby jsme se na webu o limonádách dočetli, že Coca Cola Light skvěle doplňuje Pepsi Colu.

  PS: Prosím případně nezaměňovat, já nekritizuji AN za uvedení komerčního článku.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2