Ivo Zelinka: Operační nasazení je nejlepší průprava

Ivo Zelinka: Operační nasazení je nejlepší průprava
Podplukovník Ivo Zelinka / Ivo Zelinka (Zvětšit)

Chrudimské výsadkáře čekají na podzim zásadní změny. 43. výsadkový prapor se změní na pluk. Rozroste se co do počtu, získá nové bojové schopnosti i techniku. Nově tak budou vojáci zvládat třeba elektronický boj nebo evakuaci nekombatantů. Podplukovník Ivo Zelinka pak kvituje nasazování výsadkářů v zahraničních misích. „Pro náš rozvoj i pro rozvoj celé armády bylo klíčové reálné kontinuální operační nasazení v Afghánistánu. Je to nejlepší průprava,“ říká.


Začněme rozhovor prozaicky. Na co máme armádu a kdo je náš nepřítel?
Přirovnávám armádu k povinnému ručení, které si sjedná každý, kdo vlastní auto. A doufá, že ho nikdy nevyužije. Tak – zjednodušeně řečeno – fungují i ozbrojené složky. Stát, který by neměl armádu, by disponoval jen omezenou suverenitou, což by se promítlo do jeho zahraniční politiky. Pokud chceme být silným a suverénním státem, musíme mít armádu. Můžeme se samozřejmě bavit o jejích parametrech, o tom, jak by měla vypadat, jak by měla být velká. Ale myšlenka státu bez armády je pro mě těžko představitelná. Nepřítele aktuálně nemáme, ale existují hrozby. NATO je definuje akronymem 3R. Je to Russia, Refugees a Radicals. Konkrétně to jsou ozbrojené síly Ruské federace, potom migranti, kteří by potenciálně mohli vzít na palubu někoho, kdo by nám mohl dělat potíže, a pak jsou to radikálové – islamističtí, ale třeba i ti z extrémní pravice. Takto tedy definuje hrozby Severoatlantická aliance, jejíž jsme součástí. Pro konkrétní stát pak budou mít různou prioritu. Například pro Polsko je Rusko životní hrozbou, kdežto třeba Portugalsko bude mít pravděpodobně jiné priority. A my máme blíže spíš k Polsku než k Portugalsku.

Dlouhodobě se diskutuje o investicích do armády, o modernizaci vybavení. Je podle vás na čase?
Nejsem v pozici, abych toto hodnotil, ale s povděkem kvituji, že se v poslední době podařilo investice rozhýbat. Armáda za uplynulé roky nabrala poměrně velký vnitřní dluh. A asi se shodneme, že nikdo – pokud nemusí – nejezdí ve čtyřicet let starém autě. Pokud to vztáhnu na nás, výsadkáře, tak my jsme jedním z nejlevnějších typů vojska. Zvenčí to tak možná nevypadá, ale nákladnost vojska nezáleží na lidech, ale na technice, kterou obsluhují. My plníme řadu úkolů bez techniky. Výsadkář je vlastně pěšák, který má batoh plný věcí nutných pro splnění úkolu, má pušku a po zasazení se pěšky přesunuje někde v lese nebo v jiném terénu. I když budeme v rámci nadcházející podzimní změny kupovat nová vozidla, bavíme se o investici v jednotkách miliard korun, ve srovnání například s padesáti miliardami korun, na což vyjde nákup pásových bojových vozidel pěchoty.

Naznačil jste podzimní zásadní změnu. Váš prapor se transformuje na pluk. Jak přípravy probíhají?
Přípravy jsou v plném proudu a běží v několika fázích už více než rok. Nejdříve jsme zřídili organizační jádro výsadkového pluku, kterému jsem do konce loňského roku velel, a které čítá asi sto výsadkářů. Toto jádro se stará o dlouhodobý horizont, připravuje například doktríny nebo přípravu nemovité infrastruktury. Na starosti mám nyní výsadkový prapor jako takový, jenž se soustředí na krátkodobější horizont. Výsadkový pluk vznikne prvního října letošního roku.


Výsadková operace SABRE JUNCTION (s Američany), 2017; větší foto / Ivo Zelinka

V souvislosti s transformací získáte bezpilotní letouny i novou výzbroj. Jak to rozšíří nebo změní vaše schopnosti?
Rozrosteme se co do počtu, tak i kvalitativně. A to je snad ještě důležitější. Vzniknou nové jednotky. Zmíněné bezpilotní letouny budou součástí střediska bojové podpory. Rozšíříme tak své schopnosti například v oblasti elektronického boje. Součástí pluku bude nově i chirurgický tým, takže schopnost udržet raněné výsadkáře v boji bez možnosti jejich odsunu se dramaticky zvýší.

Zastavme se u nákupu nových lehkých taktických vozidel, které byste měli do výbavy také získat. Už máte jasno v takticko-technických požadavcích? A jaký je časový plán jejich pořízení?
Vše bude záležet na finanční situaci a procesech. Podstatné pro nás je, aby vozidla dorazila, než naběhnou naše plné operační schopnosti, které máme nabýt do začátku roku 2026. Jde o triádu vozidel. Nyní máme k dispozici Land Rovery 130 Kajman, což jsou vozidla, jež lze zařadit zhruba do stejné kategorie jako nová lehká útočná vozidla. Kajman má ale jen první stupeň balistické ochrany, jeho výzbroj a spojení není kompatibilní s NATO, takže nejsme schopni utajeného spojení v rámci alianční sítě. Tyto parametry bude splňovat nové vozidlo. Získáme ještě další dvě kategorie vozů: lehké výsadkové vozidlo do 3,5 tuny, jež bude přepravitelné letounem Casa, a ultra-lehké výsadkové vozidlo, které si lze představit jako vrtulníkem přepravitelné čtyřkolky nebo šestikolky. Tato triáda vozidel nám bude sloužit v různých bojových situacích. Pokud se vrátím k té první kategorii, tak lehká útočná vozidla budou mít balistickou ochranu třídy dvě, budou plně kompatibilní s výzbrojí i se spojením ostatních armád Severoatlantické aliance. Bude existovat řada verzí těchto vozů – od bojových po velitelské, spojovací, průzkumné a tak dále. Musím ale znovu zdůraznit, že řada operací, které plníme, se obejde bez vozidel.

Jaké budou typické úkoly výsadkového pluku?
K úkolům, které teď plníme, jako jsou operace na ovládnutí letiště, přepadové operace nebo boj na zdrženou, se přidají další druhy operací. Jednou z nich je například operace na evakuaci nekombatantů či vyproštění leteckých osádek po sestřelení.


Seskoky Mi-171Š, 2020; větší foto / Ivo Zelinka


Budete se rozrůstat, zrovna běží nábor nových uchazečů o službu u výsadkářů, tak jaké základní předpoklady musí zájemce mít?
Zásadním předpokladem je, aby skutečně chtěl u výsadkářů sloužit a byl motivovaný. Nehledáme hotové výsadkáře, hledáme lidi, kteří mají potenciál se výsadkáři stát. Naprostá většina lidí, které nabíráme, k nám přichází přímo z civilu. Přijdou na rekrutační středisko, projdou vstupním kolečkem, absolvují základní výcvik. Pak mají tři pokusy, aby zvládli výběrové řízení u výsadkářů. Když uspějí, čeká je intenzivní, relativně tvrdý výcvik. Teprve poté absolvují základní výsadkový kurz, kde se naučí skákat padákem a až pak mají právo nosit červený baret. Pokud neuspějí, mohou sloužit u jiného běžného útvaru, nikoli výběrového.

Existuje podle vás archetyp typického výsadkáře?
Za ty roky, co výběrová řízení pořádáme, bych řekl, že typickým úspěšným uchazečem je muž mezi dvaadvaceti a osmadvaceti lety se středoškolským vzděláním, který je pro práci u nás zapálený. Máme dvě kategorie. V kategorii A jsou zařazeny bojové jednotky, v kategorii B jednotky bojového zabezpečení. V béčku jsou statisticky úspěšnější ženy. Myslím, že díky tomu, že se na výběrové řízení pečlivěji připravují. Musím dodat, že každý pracovník našeho útvaru – i když je to třeba personalista nebo personalistka – chodí na střelby, absolvuje pochody, skáče s námi padákem. Pořád je to služba u výsadkářů.


Aeromobilní operace (jednání šury), Azra (Afghánistán), 2009; větší foto / Ivo Zelinka

Jak náročná je u vás služba po fyzické i psychické stránce? A jakou podporu vaši lidé získávají?
Otázka, zda je u nás služba náročná, je relativní. Třeba právě teď máme seskokový týden. To znamená, že dva až tři dny provádíme seskoky, předtím probíhá příprava, balí se padáky a tak podobně. Pro většinu výsadkářů jsou tyto dny vlastně za odměnu. Potom míváme taktická cvičení v lese, to už je fyzicky náročnější. A pochopitelně nejnáročnější je účast na misích, kdy například půl roku nevidíte rodinu, plníte ne zcela bezpečné operační úkoly. Jako výsadkáři ale máme výhodu. Jsme stmelený, elitní tým. Elitní znamená výběrový, takže lidé, kteří u nás slouží, jsou velmi motivovaní. Takovému kolektivu se snadněji velí, navíc sloužit mezi lidmi, kteří se za vás postaví a věci vidí podobně, je vždy jednodušší. Pokud se ptáte na psychologickou podporu, tak trvale přiděleného psychologa v týmu nemáme, působí u nás psycholog na rotační bázi. Máme ale kaplana, který předtím, než se dal na kněžskou dráhu, asi patnáct let působil jako psycholog v kriminále. Má tedy nejen skvělou průpravu, ale navíc je stále s našimi vojáky, účastní se pochodů, cvičí s námi, skáče s námi, sdílí s námi vojenský život. Proto k němu mají naši výsadkáři blízko – doslova i v přeneseném slova smyslu.

Když se ještě vrátíme k náboru, tak připadá vám, že se fyzická kondice rekrutů zhoršuje?
Neřekl bych. Spíš mizí takzvaný zlatý střed. Mezi mladými – a souvisí to se stylem života – jsou buď peciválové, nebo vysportovaní lidé. A k nám to logicky přitahuje druhou skupinu. Pokud je mladý člověk organizovaný třeba v atletickém oddíle nebo se aktivně věnuje jinému sportu, tak k nám přichází poměrně dobře připravený. Čeho si ale všímám je, že mladí lidé jsou méně sociálně zdatní, více například trpí, pokud jsou odloučeni od nejbližšího okolí. Výzvou pro ně také bývá vydržet třeba tři neděle v lese bez mobilu s lidmi, které téměř neznají, což je potká krátce potom, co k nám nastoupí, protože půjdou na cvičení do terénu. Osobně ale nemám rád hořekování nad mladou generací. Děvčatům a chlapcům, kteří k nám nastupují pak říkám, že přichází v přelomovém momentě, kdy se nejen rozšiřujeme, ale začínáme také plnit náročnější úkoly.

Když se na armádu, potažmo výsadkáře podíváte před deseti patnácti lety a nyní, tak jak se proměnili?
Perspektivu patnácti let posoudit mohu, protože jsem k výsadkářům nastoupil v roce 2004. A troufám si říct, že se velmi změnila armáda i výsadkáři jako takoví. Klíčové bylo reálné kontinuální operační nasazení v Afghánistánu. Nejde ani tak o taktické činnosti, které se tam provádí, ale hlavně o to, že se pod operačním tlakem oddělili ti, kteří jsou pro službu vhodní od těch, kteří nejsou. To platí i pro další vojenské útvary. Zásadně se posunula například i logistika, střelecká vycvičenost a tak dále. Operační nasazení je nejlepší průprava. A důležité je, že se tyto zkušenosti promítají i do nejvyšších pater české armády. Té nyní velí generál Opata, s nímž jsem v roce 2007 sloužil v Afghánistánu, byl to tehdy můj přímý nadřízený.


Poradní tým ANA (útok na konvoj), Wardak (Afghánistán), 2011; větší foto / Ivo Zelinka


Když jste zmínil mise, tak kde nyní výsadkáři působí?
Nedávno jsme se stáhli z Afghánistánu, kde jsme byli kontinuálně nasazeni dlouhodobě. Nyní sloužíme například v Mali a lze předpokládat, že se těžiště misí překlopí právě do Afriky.

Dotkl jste se toho, že pro operační připravenost jsou mise důležité, možná je to argument pro tu část veřejnosti, která nasazování vojáků v zahraničí kritizuje.
Tak z části to určitě argument je, získávání zkušeností je důležité pro každou armádu. Vždy ale existuje i důvod pro republiku, potažmo Evropu. Můžu být konkrétní. Důvod, proč jsme teď v Mali, je ten, že oblast Sahelu je extrémně náchylná k pašování lidí. Pokud nechceme, aby bylo Středomoří zavaleno migranty, nesmí se ze Sahelu stát pašerácký koridor. Mise v tomto regionu začala jako unilaterální francouzská operace, dnes je to operace Evropské unie, která se snaží, aby byl region stabilizovaný, protože vláda v Mali byla před zhroucením, čelila velkému tlaku islamistů.

Jaké jsou aktuální výzvy nebo úkoly, na nichž budete v následujících měsících pracovat?
V srpnu nás čeká cvičení s americkými speciálními jednotkami, konkrétně s ODA z 10. skupiny speciálních sil, jež je vyčleněná pro Evropu. Byli jsme spolu s těmito vojáky v Afghánistánu nasazeni a oni si spolupráci s námi vyžádali. Úzkou spolupráci máme i s 18. výsadkovým praporem polské armády a s 1. praporem 91. jízdního pluku (výsadkového) americké armády. S nimi chystáme několik menších akcí, například společné seskoky. K 1. říjnu pak dojde už k zmíněnému překlopení struktury z praporu na pluk. Potom začneme rozvíjet schopnosti, o nichž už jsme mluvili. Od příštího roku pak budeme zkoušet reálnou připravenost. Asi nejzásadnějším milníkem bude pro pluk jarní alianční cvičení Swift Response 2020 zaměřené na prověrku schopnosti posílit v krátkém čase obranyschopnost ohroženého členského státu Aliance, zejména výsadkovými jednotkami. Vzhledem k tomu, že schopnost národní síly okamžité reakce je jedním z důvodů vzniku pluku, jsme za takou příležitost velmi vděční. Naši vojáci stále působí v odběrových týmech na Covid-19, jsme také zapojeni do chytré karantény. A pokud to bude třeba, jsme znovu připraveni sloužit, když by nás vláda povolala v souvislosti s pandemií koronaviru.

Nahlásit chybu v článku


Související články

ROZHOVOR: Věříme, že vzájemná pomoc je nejkratší cestou k úspěchu

4. brigáda rychlého nasazení je pojem nejen mezi vojáky, ale i mezi veřejností. Aktuálně její ...

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Fiala: Do armády musíme investovat

Nač máme armádu? Jaké je její poslání? K čemu slouží zahraniční mise? Kdo je spojenec a kdo nepřítel ...

Klaus: Kdo nemá vlastní armádu, má zpravidla armádu cizí

V dnešním rozhovoru volně pokračujeme v dotazování politiků na základní bezpečnostní a geopolitické ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • semtam
  17:28 20.07.2020

  Ivo80 Děkuji za reakci, bohužel mi není jasné, za čím si stojíte. Pokud za tím, že věci ohledně akvizic vám nepřísluší komentovat, či si stojíte za tím jak zde (AN) tyto ...Zobrazit celý příspěvek

  Ivo80

  Děkuji za reakci, bohužel mi není jasné, za čím si stojíte. Pokud za tím, že věci ohledně akvizic vám nepřísluší komentovat, či si stojíte za tím jak zde (AN) tyto akvizice komentujete.

  Za druhé nevím, kde jste vzal, že hrozbou jsou islamisté a pravicový radikálové, když pravicový radikálové jsou ze všech náboženských a politických směrů hrozbou nejmenší dle oficiálních dat (viz. diskuze níže)

  P.S: Pojem "mrtvého brouka" jste si k sobě vztáhl neprávem, tento pojem mířil na jednoho z diskutujících (Scotty), když odmítá vidět, jisté nesrovnalosti ve vašich komentářích.
  Věřím, že je zajisté vysvětlíte.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   18:06 20.07.2020

   /Pojem "mrtvého brouka" jste si k sobě vztáhl neprávem, tento pojem mířil na jednoho z diskutujících (Scotty), když odmítá vidět, jisté nesrovnalosti ve vašich komentářích./ Tak ...Zobrazit celý příspěvek

   /Pojem "mrtvého brouka" jste si k sobě vztáhl neprávem, tento pojem mířil na jednoho z diskutujících (Scotty), když odmítá vidět, jisté nesrovnalosti ve vašich komentářích./
   Tak určitě, hrdino. Já jsem myslím svůj názor napsal dost srozumitelně. V článku není dotaz na žádné konkrotní akvizice, ale na to nestli je na čase investovat do armády. O čemž rozhodují zejména politici.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    18:08 20.07.2020

    Scotty

    Poprosím tě, aby jsi psal do příslušného vlákna a zbytečně neplevelil diskuzi. Děkuji.

    Scotty

    Poprosím tě, aby jsi psal do příslušného vlákna a zbytečně neplevelil diskuzi. Děkuji.

    • Scotty
     19:47 20.07.2020

     Tak si mě neberte do své nevymáchané pusinky. :)
     Navíc mě označení mrtvý brouk uráží. Možná tak brouk pytlík, ale rozhodně ne mrtvej.

     Tak si mě neberte do své nevymáchané pusinky. :)
     Navíc mě označení mrtvý brouk uráží. Možná tak brouk pytlík, ale rozhodně ne mrtvej.

     • semtam
      19:55 20.07.2020

      Tak ještě jednou, reagujte prosím na to co vás trápí v příslušném vlákně. Tady jste mimo a opravdu tady nehodlám tragikomicky řešit co vás uráží a co ne. Jestli mrtvý brouk, brouk ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak ještě jednou, reagujte prosím na to co vás trápí v příslušném vlákně. Tady jste mimo a opravdu tady nehodlám tragikomicky řešit co vás uráží a co ne.
      Jestli mrtvý brouk, brouk pytlík, mrtvý pytlík a podobné pitominy.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    16:01 22.07.2020

    Tak pokud je tady někdo brouk, pak je to Semtam a sice brouk pytlík. Všechno zná všechno ví a všude byl dvakrát.

    Tak pokud je tady někdo brouk, pak je to Semtam a sice brouk pytlík. Všechno zná všechno ví a všude byl dvakrát.

 • Rase
  07:36 17.07.2020

  Zdravím, chtěl bych se zeptat na něco blíž ke zmiňovanému novému polnímu stejnokroji. už se ví, kdy bude alespoň představena veřejnosti? Přeci jen se s ním už plácáme docela dlouho ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím, chtěl bych se zeptat na něco blíž ke zmiňovanému novému polnímu stejnokroji. už se ví, kdy bude alespoň představena veřejnosti? Přeci jen se s ním už plácáme docela dlouho a zatím nebylo zveřejněno prakticky nic kloudného. Počátky celého projektu sahají až do roku 2004, kdy Ministerstvo obrany a VOP-026 Šternberk, podepsaly dohodu o zahájení prací na projektu "Voják 21.století". Co se ale týče samotného nového polního stejnokroje pro AČR, ty se datují až na začátek roku 2017, možná i dřív. Přitom se pořád pořizují jen nové uniformy od Koutného ve vzoru 95. Pokrok nulový.

  Pochopil bych průtahy a přešlapování, kdyby měla nová polní uniforma měnit barvy nebo byla jinak super-top-cool, ale zatím to vypadá zase na suchý podprůměr (s nálepkou "Made in Czech Republic") a elita dostane stejně Multicam.

  Rakousko (viz obrázek), Maďarsko, Slovinsko už mají zavedeny docela povedené nové uniformy i nové maskovací vzory, ale žádnou revoluci z toho nedělají...

  https://www.doppeladler.com/da... Skrýt celý příspěvek

 • technik
  05:50 16.07.2020

  Zdravím Ivo Mám pár otázek. Já se díváte na rušení vyšších praporčickych hodnosti ( nadrotmistr a podobně) u útvaru 4BRN a přesouvání je k pluku.? Co je na tom pravdy a pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím Ivo

  Mám pár otázek.
  Já se díváte na rušení vyšších praporčickych hodnosti ( nadrotmistr a podobně) u útvaru 4BRN a přesouvání je k pluku.? Co je na tom pravdy a pokud to pravda je,myslíte že to je fér?

  Druhá otázka.
  Z mého pohledu dochází k jisté snaze o odlišení výsadkářů od běžných útvaru pozemního vojska. Bude do budoucna snaha tento útvar vymanit z velení pozemních sil a klasifikovat ho jako SF ?

  Třetí otázka
  Jakou možnost vidite v naplnění pluku co se týká počtu tabulkových míst. Nevzala si armáda přece jen velké sousto? Těch nenaplněných pozic jsou v armádě stovky a ani covid který bohužel díky propouštění hraje do karet armádě nezaručí dostatečný přísun adeptů. Ba naopak do služby se budou hlásit adepti,kteří armádu využijí na překonání covid období a po rozjetí ekonomiky opět budou odcházet na civilní pozice. Nebo budete snahu směřovat na stávající útvary a finančně motivovat sloužící vojáky k přestupům? Máte nějaký plán co se týká naplněnosti? Nestane se to že Chrudim zůstane velikostně jako prapor a tenhle pokus o pluk ji vymanil pouze z velení 4brn? Nevzniká nám tady další SOG?Skrýt celý příspěvek

  • Migi
   09:51 16.07.2020

   Ta první otázka mě zaujala. Protože tak nějak bych asi měl vědět o co jde, ale nic mi to neříká :) To jde o nějaké místa z velení brigády? Protože od útvarů brigády co vím se žádný ...Zobrazit celý příspěvek

   Ta první otázka mě zaujala. Protože tak nějak bych asi měl vědět o co jde, ale nic mi to neříká :) To jde o nějaké místa z velení brigády? Protože od útvarů brigády co vím se žádný místa k pluku nepřesouvají....Skrýt celý příspěvek

   • technik
    12:19 16.07.2020

    Ne špatně jsme se pochopili. Nejde o přesouvání tabulkových míst ale v rámci 4 brn mělo dojít k navýšení některých hodnosti ( z rotmistrů na nadrotmistry) ale nedošlo k tomu. ...Zobrazit celý příspěvek

    Ne špatně jsme se pochopili. Nejde o přesouvání tabulkových míst ale v rámci 4 brn mělo dojít k navýšení některých hodnosti ( z rotmistrů na nadrotmistry) ale nedošlo k tomu. Údajně z důvodu vzniku pluku byly tyto vyšší hodnosti nějak přesouvány do Chrudimi. Dík za vysvetleniSkrýt celý příspěvek

    • Migi
     22:18 16.07.2020

     Ani o tom nevím. Jak říkám možná na brigádě, ale na PPÚ určitě ne...

     Ani o tom nevím. Jak říkám možná na brigádě, ale na PPÚ určitě ne...

  • Ivo80
   11:00 16.07.2020

   Ad Technik) 1. Na první otázku odpověděl nezávisle na mě Migi. Mikrostruktury pluku a nové mikrostruktury brigády vznikaly nezávisle na sobě, není to hra s nulovým součtem. A už ...Zobrazit celý příspěvek

   Ad Technik)

   1. Na první otázku odpověděl nezávisle na mě Migi. Mikrostruktury pluku a nové mikrostruktury brigády vznikaly nezávisle na sobě, není to hra s nulovým součtem. A už vůbec nejde přesunout "tabulku i s člověkem" k výsadkovému pluku, jelikož máme výběrové řízení. Bez ohledu na to, zda se jedná o desátníka, nadrotmistra nebo kapitána. A kdo nechce, tak samozřejmě výběrovky neudělá.

   2. Asi jste myslel SOF, SF je zpravidla chápáno ve výrazně užším slova smyslu. Ze široka - velikost výsadkových sil (v obecném slova smyslu) z celkového počtu vojáků tvoří v NATO typicky kolem 5%. Může to být o něco více nebo méně. Vztaženo na AČR, s její ambicí na 30.000 VZP a snadno se dostanete do toho co je ne/možné. Z téhle množiny zpravidla jen malý zlomek (řádově do 1/10) můžou být "operátoři speciálních sil". Čili limitem pro velikost našich speciálních sil je především velikost AČR jako takové.

   Zpátky k otázce - výsadkový pluk tedy nemůže být nikdy Tier 1 SOF útvarem.

   3. Z toho strach nemám. Málo se to ví, ale my už rekrutaci na pluk provádíme jeden rok (15. července 2019 byla otevřena místa pro rekrutaci na "středisku Organizačního jádra výsadkového pluku". Tahle jednotka se 1. října transformuje do 4. komanda, 43. výsadkového pluku. Dnes je už v identické struktuře, jen se tak nejmenuje. Zkuste klidně vyrazit na rekrutační středisko a poptat se tam na místa na ní. Nenabídnou vám víc míst než spočítáte na jedné ruce. Je po střechu plná. Za jeden rok.

   Čili k otázce - již teď má 43. vpr + Organizační jádro výsadkového pluku víc živých výsadkářů než má 43. vpr tabulkových míst. O službu u výsadkářů je velký zájem, z mnoha důvodů. Zkuste se na to podívat pohledem dvacetiletého kluka...Skrýt celý příspěvek

   • technik
    12:26 16.07.2020

    Ohledně hodnosti viz dopresněni u migiho.
    Nezbývá než gratulovat, v dnešní době naplnit něco co skoro ještě neexistuje je fajn výsledek.

    Ohledně hodnosti viz dopresněni u migiho.
    Nezbývá než gratulovat, v dnešní době naplnit něco co skoro ještě neexistuje je fajn výsledek.

    • Ivo80
     13:17 16.07.2020

     To samozřejmě není pravda. Víte podle čeho jsou stanoveny hodnosti na 4. brn? Podle 7. mb. A naopak. Hodnosti nejsou hra s nulovým součtem. Když někde přidáte, tak jinde nemusíte ...Zobrazit celý příspěvek

     To samozřejmě není pravda. Víte podle čeho jsou stanoveny hodnosti na 4. brn? Podle 7. mb. A naopak.

     Hodnosti nejsou hra s nulovým součtem. Když někde přidáte, tak jinde nemusíte ubrat. Takhle to nefunguje. Krom toho výsadkový pluk bude, díky své vnitřní struktuře, "nejplošší" bojovou jednotkou AČR. Nejmenší procento důstojníků, největší podíl mužstva a poddůstojníků.Skrýt celý příspěvek

 • Danik
  16:39 15.07.2020

  Armáda je složená z mnoha prvků a každý plní důležitou a často nezastupitelnou úlohu. Dříve se tu psalo, že dělostřelectvo je královnou bojiště, teď zase, že gro armády jsou ...Zobrazit celý příspěvek

  Armáda je složená z mnoha prvků a každý plní důležitou a často nezastupitelnou úlohu. Dříve se tu psalo, že dělostřelectvo je královnou bojiště, teď zase, že gro armády jsou mechanizované útvary a letectvo (vágní pojem). Ve skutečnosti je důležité všechno od logistiky, přes spojaře, ženisty, opravy, průzkum, transport, PVO, informační a kybernetický boj, výcvik, velení, lehké jednotky, težké jednotky atd. Mechanizované jednotky mohou být klidně motorem toho imaginárního armádního auta, avšak pokud tam nejsou kola, převodovka atd. tak si do toho kusu železa můžete leda tak mlátit. Každá armáda světa má své lehké jednotky (a tím nemyslím SF).

  V AČR je třetí manévrový prvek, někdo je smutný, že se peníze nenalily do těžších jednotek, avšak šlo by postavit (rozšířit jednotku na) mechanizovaný pluk za peníze, které byly dány na výstavbu výsadkového pluku? Odpovím si sám... Teď v rámci 7mb a 4brn mají být jejich lmopr přestavěny na mpr (co vím). Možná do budoucna toto vyčlenění 43 vpr ze sestavy brnky vyústí v nový mechanizovaný prapor tudíž i ti, kteří holdují tomuto typu jednotek budou spokojeni. AČR prostě má daný rozpočet a tohle byla zřejmě nejschůdnější cesta na rozšíření její bojové části. Takže jen na Opatu a protekci bych to neházel.

  2 otázky pro pana Zelinku. Budou zaváděny náhrady pušek SVD pro ostrostřelce v podobě Bren 2 BR a co je pravdy na tom, že jak zde někdo v diskuzi níže psal bude mít celý 43 vpr jako zavedenou kamufláž Multicam? (co vím tak tento vzor používají jen vaši průzkumníci a odstřelovači)

  Otázka pro všechny. Nevíte někdo jakou podobu bude mít ten nový maskovací vzor AČR a kam se poděl CZ 4M MIMIK? Protože co se Mimika a jeho zvolené palety barev týče tak je to zčásti podobné (i když méně komplikované) jako u nového německého CONCAMA.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   17:01 15.07.2020

   Bren 7.62 DMR obsahuje objednávka zbraní od CZUB, která byla nedávno podepsaná. AČR může získat až 350 těchto pušek se zaměřovači Nightforce Atacr1-8x24 ...Zobrazit celý příspěvek

   Bren 7.62 DMR obsahuje objednávka zbraní od CZUB, která byla nedávno podepsaná. AČR může získat až 350 těchto pušek se zaměřovači Nightforce Atacr1-8x24 F1.
   http://www.palba.cz/album/disp... Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    14:37 16.07.2020

    docela by mě zajímalo srovnáni Bren 2BR s HK417, kterou zase kupuje 601.skss

    docela by mě zajímalo srovnáni Bren 2BR s HK417, kterou zase kupuje 601.skss

  • Ivo80
   18:15 15.07.2020

   Ad Danik) Situaci ohledně výstavby ozbrojených sil jste popsal nejenom správně, ale i srozumitelně - nenapsal bych to lépe. K těm otázkám: 1. Bren 2 BR dojdou předpokládám ještě ...Zobrazit celý příspěvek

   Ad Danik) Situaci ohledně výstavby ozbrojených sil jste popsal nejenom správně, ale i srozumitelně - nenapsal bych to lépe.

   K těm otázkám:

   1. Bren 2 BR dojdou předpokládám ještě do konce roku. Jsou součástí rámcové dohody s CZUB jak zmínil Scotty (mimochodem rámcové dohody považuji za naprosto skvělý nástroj a jsem rád, že je současné vedení využívá mnohem více).

   2. Ano, v současné době používají odstřelovači a průzkumníci u výsadkářů maskáče Multicam jako svoje "druhé" maskáče (nadále tedy používají i vz. 95). Zavádění nového maskovacího vzoru AČR a nutné dílčí kroky by vydaly na samostatný článek, ale stručně. Připravuje se dodávka, která by umožnila rozšířit použití maskovacích oděvů vzoru Multicam i na další součástí útvaru. Dodávku neorganizuje útvar ani ji neinicioval, je součástí snahy AČR v oblasti modernizace maskovacího oděvu.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    19:47 15.07.2020

    Článek o zavádění nového stejnokroje a maskovacího vzoru by byl určitě zajímaví. Zdá se mi že se s tím dělají až zbytečné tajnosti. Domnívám se že než skončí uzavřené smlouvy na ...Zobrazit celý příspěvek

    Článek o zavádění nového stejnokroje a maskovacího vzoru by byl určitě zajímaví. Zdá se mi že se s tím dělají až zbytečné tajnosti. Domnívám se že než skončí uzavřené smlouvy na dodávky stávajících vz.95 asi nový vzor zaveden nebude. Nebo se počítá s nějakým souběhem obou maskáčů?
    To že bude pro výsadkáře zaveden Multicam se mi nezdá příliš systémové. Proč nedostane váš útvar přednostně nové maskáče na vyzkoušení než budou zavedeny do zbytku armády?Skrýt celý příspěvek

 • Ivo80
  08:08 15.07.2020

  On to už zmínil částečně Klimešov. Transportní letouny nejsou organický prostředek (na rozdíl třeba od našich lehkých útočných vozidel či BVP mechanizované pěchoty). Víc než 90% ...Zobrazit celý příspěvek

  On to už zmínil částečně Klimešov. Transportní letouny nejsou organický prostředek (na rozdíl třeba od našich lehkých útočných vozidel či BVP mechanizované pěchoty). Víc než 90% letových hodin s námi nemá co dělat.

  K té kapacitě. Tady máte pravdu částečně, situace by mohla být lepší. Máme 4x C-295M CASA, brzo přijdou ale 2x C-295MW CASA (smlouva je podepsaná, první se přebírá tento rok). Nezapomínejme ale na 15x Mi-171Š (jsou ani ne v půlce své životnosti). A do toho je tady schopnost, které se říká "cross-parachuting", která je v Alianci dost sledovaná. Zjednodušeně řečeno schopnost jedněch výsadkářů skákat z cizích letounů, s cizím i vlastním padákem (na což je třeba certifikace) tak, aby v případě společného nasazení bylo možno využít každý volný letoun.Skrýt celý příspěvek

  • Olaf
   08:50 15.07.2020

   Moc rád slyším, že ty dvě Casy budou. Byly zprávy, že kvůli koroně se nákup odkládá. Kde diplomaticky píšete, že situace by mohla být lepší, musím já říct, že reorganizovat ...Zobrazit celý příspěvek

   Moc rád slyším, že ty dvě Casy budou. Byly zprávy, že kvůli koroně se nákup odkládá. Kde diplomaticky píšete, že situace by mohla být lepší, musím já říct, že reorganizovat výsadkové vojsko a tvářit se, jak hrozně ho zefektivníme, když zároveň zcela rezignujeme na pořízení středních dopravních letadel je matení lidí a spojenců. Schopnost provádět aeromoblilních operací totiž zůstává těžce omezená.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:24 15.07.2020

    Obstarat kapacitu vzdušné přepravy s kvalitou výcviku výsadkového vojska nijak zvlášť nesouvisí.

    Obstarat kapacitu vzdušné přepravy s kvalitou výcviku výsadkového vojska nijak zvlášť nesouvisí.

   • Scotty
    14:26 15.07.2020

    Olaf C-295 je už podepsaná. Mluvilo se o vyjednávání jiného rozložení splátek. Myslím že k žádnému matení nedochází. To že by v případě potřeby vysazení celého pluku byla nutná ...Zobrazit celý příspěvek

    Olaf
    C-295 je už podepsaná. Mluvilo se o vyjednávání jiného rozložení splátek.
    Myslím že k žádnému matení nedochází. To že by v případě potřeby vysazení celého pluku byla nutná spolupráce se spojenci se nijak netají.Skrýt celý příspěvek

 • Olaf
  20:49 14.07.2020

  Mě dost překvapilo, že výsadkáři mají být nejlevnější. K nasazení přeci potřebují drahá výsadková letadla, o masivní letecké podpoře po vysazení nemluvě a v AČR máme transportní ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě dost překvapilo, že výsadkáři mají být nejlevnější. K nasazení přeci potřebují drahá výsadková letadla, o masivní letecké podpoře po vysazení nemluvě a v AČR máme transportní letadla všehovšudy 4. Takže nediplomaticky bych řekl, že výsadkáři jsou nejlevnější v ČR, protož u nás se prosťe už tak nějak bere za normu, že jsou prostě bez adekvátních přepravních kapacit a tedy bez základního nástroje pro své operace. Hezké povídání o nákupu bezpilotních prostředků by od tohohle faktu nemělo odvést pozornost. Panu Zelinkovi držím palce, skoro bych řekl, že ho je pro tuhle armádu škoda.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:00 15.07.2020

   NE. Letectvo je samostatnou složkou AČR. Takže to nelze sčítat. Ty dopravní letouny by se nakoupili i kdyby jsme výsadkáře zrušili :-) Když tyto dopravní letouny budou zásobovat 4. ...Zobrazit celý příspěvek

   NE.
   Letectvo je samostatnou složkou AČR. Takže to nelze sčítat. Ty dopravní letouny by se nakoupili i kdyby jsme výsadkáře zrušili :-)
   Když tyto dopravní letouny budou zásobovat 4. mechanizovanou brigádu budete tvrdit, že díky tomu je 4. mechanizovaná brigáda nejdrahší? Nejspíš ne :-)Skrýt celý příspěvek

   • Olaf
    09:00 15.07.2020

    Myslim, že s tak malými počty dopravních letadel je uplně jedno, zda jsou součástí letectva, nebo ne. Ale o to mi fakt nešlo. Rozhovor vyvolává dojem nějakého kvalitativního skoku ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslim, že s tak malými počty dopravních letadel je uplně jedno, zda jsou součástí letectva, nebo ne. Ale o to mi fakt nešlo. Rozhovor vyvolává dojem nějakého kvalitativního skoku vznikem výsadkového pluku. Přestože zde bude více vojáků, nakoupí se bezpilotní letadla a pár nových vozidel, nemáme přepravní kapacity, což je úplně zásadní problém, pokud máme provádět aeromobilní operace a nikoliv jen předstírat..Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     09:55 15.07.2020

     Né nezbytně. Výsadkáři se dají použít jako elitní pěchota, dělá se to tak běžně. Navíc jak psal pan Ivo80, je zde možnost využít přepravních kapacit našich spojenců, popřípadě v ...Zobrazit celý příspěvek

     Né nezbytně.
     Výsadkáři se dají použít jako elitní pěchota, dělá se to tak běžně. Navíc jak psal pan Ivo80, je zde možnost využít přepravních kapacit našich spojenců, popřípadě v rámci kolektivní obrany operovat společně s našimi spojenci atd. atd.
     Navíc plného operačního nasazení má pluk nabýt až v roce 2026, do té doby přibydou do stavu letectva 2 CASY a dále cca 8 UH-1Y, navíc není vyloučeno, že kolem roku nebo po roce 2026 se nebude uvažovat nad koupí dalších strojů, které by zvýšily přepravní kapacitu našeho letectva. On ten pluk ještě neexistuje. Bude se teprve formovat a bude to trvat cca 6 let.
     Takže suma sumárum, výsadkový prapor po svém rozšíření, nákupu nového vybavení, technologiích, doufám že ruku v ruce s těmito kroky půjde i zavedení odpovídajícího výcviku, bude kvalitnější a získá možnosti většího využití a operačních schopností.
     Aeromobilní operace můžou být částečně omezené, ale z důvodů, které jsem psal výše to nebude zas až tak veliká katastrofa, protože jak vidno ty přepravní kapacity je v naší armádě tendence navyšovat.Skrýt celý příspěvek

 • Ivo80
  11:22 14.07.2020

  Ad Semtam) Já rozhodně nehraji "mrtvého brouka". Jen mi přišlo nonšalantní dominovat diskusi pod článkem, jehož jsem respondentem. Raději si přečtu názory jiných na něj. S ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad Semtam)

  Já rozhodně nehraji "mrtvého brouka". Jen mi přišlo nonšalantní dominovat diskusi pod článkem, jehož jsem respondentem. Raději si přečtu názory jiných na něj. S některými souhlasím, s jinými méně. Některé jsou obohacující i pro mě, některé jsou prostě psané bez znalosti věci motivované snahou k tomu prostě něco říct. Tak to bývá...

  Za svými názory, nejen v článku, si rozhodně stojím. Mám je myslím za ty roky srovnané, v oblasti se pohybuji už 15 let.Skrýt celý příspěvek

 • Sidon
  23:37 13.07.2020

  Nedocenitelnost skutecneho recentniho bojoveho nasazeni pro kazdou armadu je imho hlavnim duvodem, proc rusofilove, komuniste a podobna verbez tak ostre protestuji proti nasi ...Zobrazit celý příspěvek

  Nedocenitelnost skutecneho recentniho bojoveho nasazeni pro kazdou armadu je imho hlavnim duvodem, proc rusofilove, komuniste a podobna verbez tak ostre protestuji proti nasi ucasti v zahranicnich misich.
  Proste muzete mit perfektne zvladnutou teorii mechaniky, prenosu sily, prace svalu, vyzivy, technologii kevlaru a lehkych slitin pretavenou v perfektni stroj, tisice hodin na rotopedu, presto z vas skutecny cyklista bude az ve chvili, kdyz se poprve sami rozjedete a riziko blizkeho setkani z asfaltem vam roztrese ruce, ve kterych krecovite budete drzet riditka.Skrýt celý příspěvek

 • Eiffelos
  15:34 13.07.2020

  Já chápu, že generál Opata je Churidim, ale ta péče která se vysadkovemu vojsku vynaklada v 21. století se mě zdá poněkud přehnaná. Dnešní gro armád jsou letectvo a mechanizované ...Zobrazit celý příspěvek

  Já chápu, že generál Opata je Churidim, ale ta péče která se vysadkovemu vojsku vynaklada v 21. století se mě zdá poněkud přehnaná. Dnešní gro armád jsou letectvo a mechanizované brigády.. (a námořnictvo) Výsadkaři už jsou jen taková nostalgie a nebo lehká speciální pěchota. Chrudim měla zůstat tak jak je a ne se zbytečně zvětšovat. Naopak by se měly zvětšit Hranice, Přaslavice a celkově posílit 7. Brigadu....Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:56 13.07.2020

   Nákup BVP za 50 miliard je málo? Navíc ti bystřejší postřehli že ve čtyřech prioritních projektech se nákupy pro výsadkový pluk nevyskytují.

   Nákup BVP za 50 miliard je málo? Navíc ti bystřejší postřehli že ve čtyřech prioritních projektech se nákupy pro výsadkový pluk nevyskytují.

   • flanker.jirka
    16:30 13.07.2020

    Jaký nákup? Stále se bavíme o tom, že u největší palebné síly máme 31 let po revoluci a 21 let po vstupu do NATO techniku starou skoro 40 let bez modernizace (netřeba připomínat ...Zobrazit celý příspěvek

    Jaký nákup? Stále se bavíme o tom, že u největší palebné síly máme 31 let po revoluci a 21 let po vstupu do NATO techniku starou skoro 40 let bez modernizace (netřeba připomínat technický stav T 72 M4CZ). Oproti tomu se do výsadkového praporu nalilo dost financí.
    ...raději měly obě brigády mít dále k dispozici lehce motorizované prapory, a učit se pracovat přímo s nimi. Už jen oddělení dělostřelectva a PVO od brigád způsobuje to, že s nimi neumí pracovat.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     16:37 13.07.2020

     "dost financí" se nalilo do vpr za co ? Nezbývá totiž než souhlasit s výrokem v rozhovoru, že výsadkové jednotky jsou levné, není tam moc co drahého nakupovat, pokud oddělíme ...Zobrazit celý příspěvek

     "dost financí" se nalilo do vpr za co ? Nezbývá totiž než souhlasit s výrokem v rozhovoru, že výsadkové jednotky jsou levné, není tam moc co drahého nakupovat, pokud oddělíme leteckou složku (dopravní letadla a vrtulníky).Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:50 13.07.2020

      to, že jsou levné ještě neznamená, že zbytek armády bude jezdit v rachotinách a používat takové krámy jako UAZ 469, UK59 a RPG 7. Za těch "pouchých pár miliard" se dávno mohly ...Zobrazit celý příspěvek

      to, že jsou levné ještě neznamená, že zbytek armády bude jezdit v rachotinách a používat takové krámy jako UAZ 469, UK59 a RPG 7.
      Za těch "pouchých pár miliard" se dávno mohly dostat BVP 2 se zbraněmi a senzory na úroveň Panduru a netlačilo by se na pilu s novými BVP.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:51 13.07.2020

      Leteckou techniku neodělujte, bez ní mohou akorát vysazovat stromky v lese.

      Leteckou techniku neodělujte, bez ní mohou akorát vysazovat stromky v lese.

     • Jura99
      17:03 13.07.2020

      flanker.jirka: to už se přeci dávno ví, že BMP je nemodernizovatelné, ten stroj má za úkol především bezpečně a pohodlně dopravovat pěchotu na bojiště a to prostě korba BMP s ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: to už se přeci dávno ví, že BMP je nemodernizovatelné, ten stroj má za úkol především bezpečně a pohodlně dopravovat pěchotu na bojiště a to prostě korba BMP s pěšákem 21. století neumí. Je slabě pancéřovaná a málo prostorná. Výměna kononu a senzorů na tom nemění nic, v době vyřazení budou sloužit 35-40let, to by snad mohlo stačit.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      17:05 13.07.2020

      flanker.jirka: leteckou dopravní techniku odděluju, protože neslouží pouze výsadkářům, v takové C-295 se vozí kde co.

      flanker.jirka: leteckou dopravní techniku odděluju, protože neslouží pouze výsadkářům, v takové C-295 se vozí kde co.

     • flanker.jirka
      18:43 13.07.2020

      Jura99
      to vysvětlet finům :-D Plně chápu, že AČR chce nové BVP.

      Jura99
      to vysvětlet finům :-D Plně chápu, že AČR chce nové BVP.

     • Nesher
      21:13 13.07.2020

      fkanker.jirka Zase ta pitomost s Finy a BVP 2? A neráčilo ti náhodou uniknout, že hlavním BVP finské armády je CV90 a to lehce modernizované BVP je určeno pro záložní (mobilizační) ...Zobrazit celý příspěvek

      fkanker.jirka
      Zase ta pitomost s Finy a BVP 2? A neráčilo ti náhodou uniknout, že hlavním BVP finské armády je CV90 a to lehce modernizované BVP je určeno pro záložní (mobilizační) brigádu?Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      00:29 14.07.2020

      Nesher Vám asi uniklo, že finská armáda je armáda ryze branecká. Z toho plyne, že Obrněná brigáda není nějaká záložní hnijící ve skladech, ale normální běžná brigáda, která má ...Zobrazit celý příspěvek

      Nesher

      Vám asi uniklo, že finská armáda je armáda ryze branecká.
      Z toho plyne, že Obrněná brigáda není nějaká záložní hnijící ve skladech, ale normální běžná brigáda, která má svůj chod. Obrněná brigáda má ve finské armádě školní charakter. To znamená, že cvičí konkrétně 2600 branců a 3000 záložáků ročně. V míru (bez záložáků) je proto na více než 50% obsazenosti oproti válečnému stavu, kdy má mít přes 5000 mužů a žen.

      Vnímat tuto brigádu jako záložní je chyba, když navíc má ve své struktuře houfnice K9 či Leo 2A6, jež paří mezi nejnovější a nejmodernější techniku finské armády.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      02:44 14.07.2020

      semtam: A Tobě asi uniklo, že je trochu rozdíl mezi braneckou armádou, kde prostě pro všechny na moderní techniku prostě nejsou prachy. V ČR, kdyby jen trochu bylo MO co k čemu, ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam:
      A Tobě asi uniklo, že je trochu rozdíl mezi braneckou armádou, kde prostě pro všechny na moderní techniku prostě nejsou prachy. V ČR, kdyby jen trochu bylo MO co k čemu, tak ty peníze jsou.

      Víš, ono školní brigádě tak nevadí, že má papírový BVPka. Stačí, když se tam naučej je používat, přesednout do jinejch není pak až takový problém....
      Tam modernizace BVP dává smysl, aby se učili "se zbraněma" a ne s obstarožním krámem.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      07:07 14.07.2020

      logik Víš povim ti tajemství, ona ve finále je levnější armáda branecká a to hlavně z důvodu vyplácených mezd profesionálům. Už se to tu řešilo. A hlavně tohle jde z finských úst. ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      Víš povim ti tajemství, ona ve finále je levnější armáda branecká a to hlavně z důvodu vyplácených mezd profesionálům. Už se to tu řešilo. A hlavně tohle jde z finských úst.

      https://barentsobserver.com/en...

      Finská obrněná brigáda nejen za válečného stavu je prakticky stejně vycvičená a vyzbrojená jako jiné finské brigády.
      Proto nějaké pohádky o záložní, papírové, apod. jsou mimo.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      09:18 14.07.2020

      Semtam Ach jo. Právě proto, že je finská armáda branecká, má na rozdíl od AČR útvary typu A, B a asi i C. Máš pravdu, že obrněná brigáda slouží k výcviku. Jenže noví vojáci jsou ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam
      Ach jo. Právě proto, že je finská armáda branecká, má na rozdíl od AČR útvary typu A, B a asi i C.
      Máš pravdu, že obrněná brigáda slouží k výcviku. Jenže noví vojáci jsou cvičení na CV90, starší záložníci, kteří ještě prošli výcvikem na BVP 2 absolvují cvičení právě na modernizovaných BVP, ze kterých se v případě ruského útoku (jediné možné nebezpečí) budou stavět další jednotky, tedy ta kategorie B.
      Jinak branecká armáda je sice možná levnější, byť naopak potřebuje masivnější infrastrukturu, ale to je tak všechno. Armáda v níž je většina vojáků nucena být proti své vůli, mluvím konkrétně o ČR, je podstatně méně efektivní.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:45 14.07.2020

      semtam: branecká armáda ti možná vychází jako levnější, protože brance považuješ něco jako za otroky, kteří nemají nárok na odpovídající mzdu. Úplně zapomínáš na tu věc, že branec ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam: branecká armáda ti možná vychází jako levnější, protože brance považuješ něco jako za otroky, kteří nemají nárok na odpovídající mzdu. Úplně zapomínáš na tu věc, že branec po dobu služby chybí v ekonomice, kde cosi obvykle produkuje, spotřebovává a platí DPH a další daně.
      BMP je zastaralé vozidlo, ta stále dokola omílaná finská modernizace je spíš údržba a drobný update, aby vozidlo zůstalo v chodu právě pro ty brance. To se nejspíš stane i s našimi BVP, až půjdou do rezervy, že se předtím oservisují.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      11:12 14.07.2020

      semtam: Jednak to tvoje "tajemství" není až tak úplně jednoduchá otázka, viz Jura. Především ale evidentně, když neumíš obhájit vůz, tak sem taháš kozu. My máme teď armádu ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam:
      Jednak to tvoje "tajemství" není až tak úplně jednoduchá otázka, viz Jura.

      Především ale evidentně, když neumíš obhájit vůz, tak sem taháš kozu. My máme teď armádu profesionální. To, že v zcela jinak postavené branecké armádě má modernizace BVP smysl není argumentem pro to, že se taková modernizace hodí nám. A to, jaké jsou SKUTEČNÉ náklady na daný typ armády pak s tématem nesouvisí už vůbec.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:41 13.07.2020

     /Oproti tomu se do výsadkového praporu nalilo dost financí./ Tak to bych prosil specifikovat. Pochopitelně připravovaný nákup. Ovšem pro výsadkový pluk se ještě také žádná ...Zobrazit celý příspěvek

     /Oproti tomu se do výsadkového praporu nalilo dost financí./
     Tak to bych prosil specifikovat.

     Pochopitelně připravovaný nákup. Ovšem pro výsadkový pluk se ještě také žádná technika nekupovala a BVP bude patrně nakoupeno ještě před výsadkovými vozidly.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      16:52 13.07.2020

      Scotty zmiňoval jsem výsadkový prapor, ne pluk, srovnejte invetice za posledních 25 let mezi Chrudimí a 7. mb. A můžeme se bavit o čemkoliv, zbraně, průzkumné senzory, spojovací ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      zmiňoval jsem výsadkový prapor, ne pluk, srovnejte invetice za posledních 25 let mezi Chrudimí a 7. mb.
      A můžeme se bavit o čemkoliv, zbraně, průzkumné senzory, spojovací technika.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:35 13.07.2020

      Tak rozdíl ve zbraních je ten že 4.BRN byla přezbrojena na Bren 2 kdežto 7.mb ještě ne. Jam pravda že výsadkáři dostali jako první různou techniku. Například modulární bojové ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak rozdíl ve zbraních je ten že 4.BRN byla přezbrojena na Bren 2 kdežto 7.mb ještě ne. Jam pravda že výsadkáři dostali jako první různou techniku. Například modulární bojové komplety, ale to by se mělo, ve vylepšené verzi dostat, také do výzbroje mechanizovaných praporů.
      Také by se dalo napsat že nejde srovnat investice do 601.skss proti jakékoli jiné jednotce.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:49 13.07.2020

      Scotty Bren je to poslední, větší díru vidím například v používání RPG 7 se starou municí, dávno se mělo investovat do Carl Gustavu. chrudimský prapor dostane za kajmany už třetí ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Bren je to poslední, větší díru vidím například v používání RPG 7 se starou municí, dávno se mělo investovat do Carl Gustavu.
      chrudimský prapor dostane za kajmany už třetí generaci vozidel od svého vzniku a jinde se pořád musí používat zastaralé UAZ 469.
      Spojovací a průzkumné prostředky by také měly být u 7. na jiné úrovni než jsou. Stačí, že se pár zpátečnických hlav rozhodlo, že jedna br bude digitální a druhá analogová. Na to se dojíždí dodnes.

      601. sem netahejte, to je úplně jiná liga, tam v tom smysl vidím

      ...Scotty, když zmiňujete potřebu lehčích jednotek v souvislosti s lehkými prapory, tak to přece je to samé co má nyní dělat výsadkový pluk. Jen s tím rozdílem, že ty prapory už fungovaly. V Bučovicích měla být dokonce výsadková rota.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:06 13.07.2020

      Carl Gustav si v Chrudim a 601 prosadili už hodně dávno. Ovšem nemyslím si že by to měla být zbraň pro "běžné" mechanizované prapory. Ostatně potřebu nahradit RPG-7 nikdo v armádě ...Zobrazit celý příspěvek

      Carl Gustav si v Chrudim a 601 prosadili už hodně dávno. Ovšem nemyslím si že by to měla být zbraň pro "běžné" mechanizované prapory. Ostatně potřebu nahradit RPG-7 nikdo v armádě nezpochybňuje.
      Pro Chrudim se vyráběl Kajman. Kovboj byl původně určen pro 601.skss a výsadkáři je pouze zdědili. Navíc Kajman tu bude jezdit ještě tak minimálně dalších 5 let. Kdežto když půjde všeho dobře může nový pick-up přijít do armádu už příští rok.
      Potřeba lehké pěchoty tu určitě je. Proto se tahle kategorie přesune do Chrudimy a zruší se nesmyslný výsadkový výcvik u praporů které to stejně nikdy nevyužijí.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:46 13.07.2020

     Navíc nechápu z ten fetiš na lmopr. Považuji je pouze za dědictví "afghanizace" armády a to že do sestavy těžké brigády tento prapor nepaří je jasné skoro každému.

     Navíc nechápu z ten fetiš na lmopr. Považuji je pouze za dědictví "afghanizace" armády a to že do sestavy těžké brigády tento prapor nepaří je jasné skoro každému.

     • flanker.jirka
      16:54 13.07.2020

      když do sestavy nepatří, tak proš je u obou brigád budovali?

      když do sestavy nepatří, tak proš je u obou brigád budovali?

     • semtam
      17:34 13.07.2020

      Scotty Tak je to jasné každému, kdo armádě rozumí jako koza petrželi. Protože každý trouba si myslí, že mechanizovaná brigáda má být pouze mechanizovaná, pěší pouze pěší, atd. ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Tak je to jasné každému, kdo armádě rozumí jako koza petrželi. Protože každý trouba si myslí, že mechanizovaná brigáda má být pouze mechanizovaná, pěší pouze pěší, atd.

      Válečná praxe do jen dokazuje, pokud třeba brigáda má ve své struktuře, tanky, BVP, OT, dělostřelectvo či speciální síly, je tato brigáda v boji efektivnější, než ty brigády, které jsou zaměřeny ryze na jeden účel typu boje.
      Proto se také postupně setkáváme s pojmem "kombinované" brigády, prapory, armády, apod. Jedná se o oprášenou tzv. kampfgruppe, kterou používal Wehrmacht za 2.WW.
      Proto pokud je ve struktuře mechanizované brigády prapor speciálních sil či dělostřelectva, atd., tak to v žádném případě není blbost, protože stejně se tyto útvary v bojové činnosti budou spolupracovat v rámci úkolového uskupení.

      Tím se nechci nijak vyhranit vůči novému výsadkovému pluku, ale tvrzení, že do struktury mech. brigády tento prapor (pluk) nepatří je blbost na druhou.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:46 13.07.2020

      semtam Myslí si to hlavně NATO, které u těžké brigády vyžaduje kombinaci minimálně 3 těžkých mechanizovaných praporů a jednoho tankového. To že je to nesmysl tedy není jen můj ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Myslí si to hlavně NATO, které u těžké brigády vyžaduje kombinaci minimálně 3 těžkých mechanizovaných praporů a jednoho tankového. To že je to nesmysl tedy není jen můj výmysl.
      Pokud mi ukážete nějakou armádu NATO která má v těžké mechanizované brigádě zařazen de facto pěchotní prapor budu rád.

      flanker.jirka
      Vždyť píšu že je to důsledek období které někdo nazývá afghanizací. Kdy byla potřeba spíš lehčích jednotek. Navíc navíc vyzbrojit tyto prapory LOV bylo nepoměrně levnější než nákup dalších Pandurů nebo pásových BVP v případě 7.mb.Skrýt celý příspěvek

     • Nesher
      17:50 13.07.2020

      flanker Třeba proto, že na mechanizované prapory jim politici nedali peníze? Takže tehdy volba byla buď tohle, nebo nic. Že to od začátku bylo provizorium jasně dokazuje fakt, že ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker
      Třeba proto, že na mechanizované prapory jim politici nedali peníze?
      Takže tehdy volba byla buď tohle, nebo nic. Že to od začátku bylo provizorium jasně dokazuje fakt, že 74. lmpr. má být reorganizován na mech. prapor a dokonce má nové BVP dostat jako první v rámci 7. brigády.Skrýt celý příspěvek

     • Flader
      18:47 13.07.2020

      Pokiaľ si dobre pamätám, tak obrnené brigády BW majú vo svojej štruktúre Jäger battaliony na OT Boxer.

      Pokiaľ si dobre pamätám, tak obrnené brigády BW majú vo svojej štruktúre Jäger battaliony na OT Boxer.

     • Scotty
      19:23 13.07.2020

      Flader
      To ano, ale útvary vyzbrojené Boxery jsou přeci jen krapet těžší než naše lmopr.

      Flader
      To ano, ale útvary vyzbrojené Boxery jsou přeci jen krapet těžší než naše lmopr.

     • tomas.kotnour
      20:14 13.07.2020

      Ne že bych s Vašimi názory nesouhlasil, ale jenom pro uvedení věcí na pravou míru. 4. pěší divize US Army tvořená ABCT, IBCT i ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne že bych s Vašimi názory nesouhlasil, ale jenom pro uvedení věcí na pravou míru.
      4. pěší divize US Army tvořená ABCT, IBCT i SBCT
      https://upload.wikimedia.org/w... s transformace 2. IBCT na SBCT byla avizována až v září 2018, takže nějakou dobu takto skutečně fungovali.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:20 13.07.2020

      Scotty Váš výmysl to myslím skutečně není, protože před časem tento blud tu šířil někdo jiný, ale vy jste to asi od něho převzal. Jak přesně má vypadat dle NATO těžká, střední, ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Váš výmysl to myslím skutečně není, protože před časem tento blud tu šířil někdo jiný, ale vy jste to asi od něho převzal.

      Jak přesně má vypadat dle NATO těžká, střední, lehká brigáda, NATO nikde neříká, NATO jen rozděluje dle jeho škatulek brigády. To, zda třeba těžká brigáda bude mít ve své organické sestavě třeba rotu PVO, dělostřelecký prapor, průzkumný prapor, tak ji dle klasifikace NATO jí status těžké brigády nikdo nevezme, pokud brigáda stále má prapory, které splňují onu definici.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:22 13.07.2020

      tomas.kotnour

      Standarty NATO nejsou povinné, ale doporučující. Proto také USA nespěchá a neláme si hlavu ohledně jejich houfnic.

      tomas.kotnour

      Standarty NATO nejsou povinné, ale doporučující. Proto také USA nespěchá a neláme si hlavu ohledně jejich houfnic.

     • Scotty
      23:13 13.07.2020

      semtam Brigáda s dvěma těžkými, jedním lehkým a jením tankovým praporem tuhle definici jednoduše nesplňuje. Cíl armády je certifikovat 7.BÚU podle standardů NATO. Takže v sestavě ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Brigáda s dvěma těžkými, jedním lehkým a jením tankovým praporem tuhle definici jednoduše nesplňuje. Cíl armády je certifikovat 7.BÚU podle standardů NATO. Takže v sestavě 7.mb by musel vzniknout nový mpr a potom by lmopr mohl dál fungovat tak jak je. Mělo by to smysl? Ne.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      00:02 14.07.2020

      Scotty Jen abych vás neodbil, tak třeba polská 2. mb Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego má ve své organické struktuře: tankový prapor, 2 prapory mechanizované, oddíly ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Jen abych vás neodbil, tak třeba polská 2. mb Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego má ve své organické struktuře: tankový prapor, 2 prapory mechanizované, oddíly dělostřelecké, PVO, průzkumáky, atd, atd.

      Podobných brigád je v NATO i mimo NATO vícero a brigády, které na chlup nesplňují škatulku NATO budou ve většině (statistiku jsem nedělal), protože vždy mají něco víc, nebo jsou jinak strukturovány.

      K věci, to, že brigáda má více prvků ve své organické struktuře není její nevýhoda, ale naopak výhoda. Takto má brigáda větší pole působnosti a hlavně možnosti působnosti. Postupem času se budeme častěji setkávat s "kombinovanými" brigádami či i prapory.

      Standarty NATO jsou sice pěkný, ale pro zamyšlení, k čemu nám je tankový prapor (navíc ani ne dle NATO), když v reálu bude tento prapor rozdělen na roty a ty budou přiřazeny k praporům s BVP.

      Jednoduše řečeno, pokud chceme postavit brigádu, která má splňovat standarty NATO a do ní ještě začleníme další podpůrné prvky jako PVO, dělostřelectvo, průzkumáky, atd, tak tato brigáda bude nadále splňovat škatulky NATO a hlavně bude mít větší možnosti.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      01:17 14.07.2020

      semtam Já ale nepíšu nic o dělostřelcích, průzkumu, atd. Píšu o lehkém motorizovaném praporu ve struktuře těžké brigády. Který je navíc už dnes formálně brán jako běžný ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam
      Já ale nepíšu nic o dělostřelcích, průzkumu, atd. Píšu o lehkém motorizovaném praporu ve struktuře těžké brigády. Který je navíc už dnes formálně brán jako běžný mechanizovaný (čeká na přezbrojení).

      Nechápu proč by měl být tankový prapor rozdělen na roty k ostatním praporům. Zvlášť když má vlastní pěchotu na BVP. Neříkám že taková potřeba nemůže nastat, ale určitě to není nic co by se stalo automaticky.
      Certifikuje se BÚU, takže podpůrné prvky do něj budou samozřejmě včleněné.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      07:41 14.07.2020

      Scotty Já vim o čem píšeš, jen ti sděluji, že mít ve struktuře brigády jiný prvek, který není ryze těžký či mechanizovaný (dle charakteru brigády) má svůj smysl. Viz. řada ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      Já vim o čem píšeš, jen ti sděluji, že mít ve struktuře brigády jiný prvek, který není ryze těžký či mechanizovaný (dle charakteru brigády) má svůj smysl.

      Viz. řada jiných brigád, které jsou různě namíchané de-facto dle volby každé armády.

      To, že nejen 74. lmopr ale také 44. lmopr (Pandury) bude přezbrojen je pozitivní v tom smyslu, že bude o jeden prapor víc na BVP/Pandur, ale tato brigáda ztrácí zase jinou možnost vedení bojové činnosti.

      Tankový prapor má jen jednu rotu BVP (10 kusů), nelze moc očekávat, že v bojovém nasazení v rámci AČR budou BVP podporovat tankový prapor, situace bude spíše opačná a to, že tanky budou podporovat mechanizovanou pěchotu.
      A tím nemyslím jen BVP, ale i KBVP.
      Tím pádem by bylo nejvhodnější, kdyby každý mechanizovaný prapor získal tankovou rotu. Pokud by jsme zůstali u modelu 1+9, tak by byla potřeba pro 80 kusů tanků, 6 praporů + 2 prapory AZ (navýšení z jednoho).

      Proč? Protože válečné nasazení potvrzuje, že toto složení je pro vedení bojové činnosti se jeví jako nejoptimálnější.

      V našem případě je 7.mb, konkrétně 73. tankový prapor základem 7.BÚU a proto, že další tanky v AČR nemáme, tak se nemůžeme bavit o tom, že další podpůrný prvek (v našem případě tanky) budou samozřejmě včleněné. Samozřejmě včleněné nebudou, protože žádný tankový celek již nemáme.

      Můžete namítat skladovými nemodernizovanými T-72, ale pro ty stěží seženete posádky a hlavně nasadit je proti modernímu nepříteli je cesta na smrt. Navíc, jsou mimo certifikaci 7.BÚU.Skrýt celý příspěvek

  • Eiffelos
   19:41 13.07.2020

   Ono nákupy Multicamu pro vysadkař, kteří se musí za každou cenu lišit od zbytku armády je taky jen elitarske mthani penězi

   Ono nákupy Multicamu pro vysadkař, kteří se musí za každou cenu lišit od zbytku armády je taky jen elitarske mthani penězi

   • Scotty
    20:51 13.07.2020

    Výsadkový prapor má normálně vz.95 (krom pár výjimek). Multicam používá hlavně 601.skss.

    Výsadkový prapor má normálně vz.95 (krom pár výjimek). Multicam používá hlavně 601.skss.

    • Eiffelos
     22:20 13.07.2020

     No, tak i Chrudimaci budou MC

     No, tak i Chrudimaci budou MC

     • CerVus
      23:23 13.07.2020

      Však ono by se prd stalo, kdyby na MC přešla celá AČR. Sice by to stálo trošíčku víc než to co máme teď, ale bylo by to univerzální a nebylo by to 30 let za opicemi.

      Však ono by se prd stalo, kdyby na MC přešla celá AČR. Sice by to stálo trošíčku víc než to co máme teď, ale bylo by to univerzální a nebylo by to 30 let za opicemi.

     • Scotty
      23:47 13.07.2020

      Tak už tady v různých diskuzích zaznělo že nový služební stejnokroj je v podstatě hotový.

      Tak už tady v různých diskuzích zaznělo že nový služební stejnokroj je v podstatě hotový.

     • CerVus
      16:37 14.07.2020

      Scotty: To ale neznamená, že to opět nebude zoufale zastaralé. Jako jakákoli jiná výstrojí součástka zavedená v posledních 15ti letech. Opravdu nechápu proč se zoufale snažíme ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: To ale neznamená, že to opět nebude zoufale zastaralé. Jako jakákoli jiná výstrojí součástka zavedená v posledních 15ti letech. Opravdu nechápu proč se zoufale snažíme vymyslet kolo, které už do detailů vychytali a bojově ověřili jiní a které se vyrábí v masových sériích, které srazily cenu na takovou jakou nejsou schopni konkurovat místní malovýrobci.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:07 14.07.2020

      CerVus
      Vy jste ty maskáče viděl? Protože lidi kteří je mohli zkoušet tu říkali že to sice není nic přelomového, ale že jsou funkční.

      CerVus
      Vy jste ty maskáče viděl? Protože lidi kteří je mohli zkoušet tu říkali že to sice není nic přelomového, ale že jsou funkční.

  • Tesil
   19:53 13.07.2020

   Eiffelos Výsadkáři si nikdy nekladli za cíl vyhrávat války.Možná bitvy,přesto patří do moderní armády.Minimálně opakuji minimálně z prestižních důvodů. Plní specifické úkoly a tomu ...Zobrazit celý příspěvek

   Eiffelos
   Výsadkáři si nikdy nekladli za cíl vyhrávat války.Možná bitvy,přesto patří do moderní armády.Minimálně opakuji minimálně z prestižních důvodů.
   Plní specifické úkoly a tomu odpovídá výcvik.Skrýt celý příspěvek

  • Matesaax
   23:36 13.07.2020

   Tady šlo o to posílit bojovou část armády a tahle varianta vycházela jako nejlevnější možnost, jedna z možností bylo zřejme i vytvoření nového praporu 4.BRN v Rakovníku ,ale tahle ...Zobrazit celý příspěvek

   Tady šlo o to posílit bojovou část armády a tahle varianta vycházela jako nejlevnější možnost, jedna z možností bylo zřejme i vytvoření nového praporu 4.BRN v Rakovníku ,ale tahle možnost nakonec padla, navíc mechanizovany prapor potřebuje mraky drahé techniky výzbroje a lidi, kteří se právě k mechanizovanym jednotkám nehrnou, oproti tomu k vysadkarum je zájemců, že si mohou vybírat.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:38 13.07.2020

  Co mě zaujalo v rozhovoru, jsou ony hrozby 3R, konkrétně, když Ivo Zelinka mluví o hrozbě radikálů, tak jmenovitě mluví o radikálech islamistických, ale také o těch z radikální ...Zobrazit celý příspěvek

  Co mě zaujalo v rozhovoru, jsou ony hrozby 3R, konkrétně, když Ivo Zelinka mluví o hrozbě radikálů, tak jmenovitě mluví o radikálech islamistických, ale také o těch z radikální pravice.

  Můžeme se podívat na data, v posledních 5 letech byli zatčeni lidé v souvislosti s přípravou nebo s pokusem nebo s vykonaným teroristickým činem dle "ideologií" podle Europolu následovně:

  Pravicový terorismus 108
  Levicový terorismus 279
  Separatistický terorismus 360
  Islámský terorismus 3057
  nespecifikovaný terorismus 1549
  https://twitter.com/GnasherJew...

  Ivo Zelinka není sám, kdo rád vedle islámského terorismu jmenuje i hrozbu pravicového terorismu, ovšem z dostupných dat je pravicový terorismus v EU nejmenší hrozbou a třeba levicový terorismus je 3x tak vyšší! Ovšem oproti islámskému terorismu jsou pravicový i levicový extrémisté břídilové...

  Dále mě zarazila reakce Iva Zelinka na otázku ohledně investic a modernizace AČR, když odpověděl cituji: "Nejsem v pozici, abych toto hodnotil, ale s povděkem kvituji, že se v poslední době podařilo investice rozhýbat."

  Docela mi to připadá, jako by dával zpátečku. Ivo Zelinka je z AČR nejslyšitelnějším obhájcem a zastáncem akvizic a modernizačních kroků AČR či potažmo MOČR. Viz. jeho Twitter či i diskuze v AN, apod.
  Proto bych od něho očekával více "pozitivní" reakci, než to, že není v pozici aby toto hodnotil...Skrýt celý příspěvek

  • MeV6
   13:33 13.07.2020

   Nemyslím si, že by podplukovník Zelinka zařazoval zpátečku. Mě to vyznělo spíše jako snaha nehodnotit výběr toho konkrétního systému. Co si pamatuji, zastával a zastává takový to ...Zobrazit celý příspěvek

   Nemyslím si, že by podplukovník Zelinka zařazoval zpátečku. Mě to vyznělo spíše jako snaha nehodnotit výběr toho konkrétního systému. Co si pamatuji, zastával a zastává takový to postoj v několika posledních rozhovorech, nepřijde mi to jako náhlý obrat.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    13:52 13.07.2020

    MeV6 Zařazení zpátečky není náhlý obrat, náhlý obrat by byl, kdyby Ivo Zelinka začal mít k investicím výhrady. Jak jsem již poznamenal, Ivo Zelinka se pokoušel některé zpravidla ...Zobrazit celý příspěvek

    MeV6

    Zařazení zpátečky není náhlý obrat, náhlý obrat by byl, kdyby Ivo Zelinka začal mít k investicím výhrady.
    Jak jsem již poznamenal, Ivo Zelinka se pokoušel některé zpravidla ty významné investice komentovat, tak bych od něho očekával, že bude více konkrétnější, takto to vypadá, že z otázky utekl.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   13:34 13.07.2020

   Osobně vůbec nevím, co si mám pod pojmem "pravicový terorismus" představit. Pokud se tím ovšem nemíní německý nacionální socialismus, který ovšem s politickou pravicí nemá nic ...Zobrazit celý příspěvek

   Osobně vůbec nevím, co si mám pod pojmem "pravicový terorismus" představit. Pokud se tím ovšem nemíní německý nacionální socialismus, který ovšem s politickou pravicí nemá nic společného, zato od komunismu je prakticky k nerozeznání.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    13:54 13.07.2020

    ĺiberal shark

    To jsou ti, co jsou označovány jako "náckové" a to myslím v pravém slova smyslu. Neplést s tím, že někdo někoho chce dehonestovat tím, že ho jako nácka označí.

    ĺiberal shark

    To jsou ti, co jsou označovány jako "náckové" a to myslím v pravém slova smyslu. Neplést s tím, že někdo někoho chce dehonestovat tím, že ho jako nácka označí.

    • liberal shark
     14:42 13.07.2020

     A co je na nacionálním socialismu pravicového ???

     A co je na nacionálním socialismu pravicového ???

     • semtam
      17:09 13.07.2020

      liberal shark

      S tímto se prosím obrať na politology. Co je pravicový extrémismus je shoda napříč světem.

      liberal shark

      S tímto se prosím obrať na politology. Co je pravicový extrémismus je shoda napříč světem.

     • logik
      20:07 13.07.2020

      semtam: Existence tédle "shody" se do lidí vtloukala za minulého režimu. Jsou to zavedené "škatulky" které jsou někdy užitečné, ale daleko spíš jsou poměrně ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam:
      Existence tédle "shody" se do lidí vtloukala za minulého režimu. Jsou to zavedené "škatulky" které jsou někdy užitečné, ale daleko spíš jsou poměrně zavádějící
      http://www.nechtenasbyt.cz/o-m...

      Ani nemáš pravdu v tom, že by na existenci jasné dělící skupiny byla mezi politology shoda, viz např.
      https://www.cevroinstitut.cz/u... Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:23 13.07.2020

      logik

      Všeobecná shoda je.
      Takže chceš říct, že Ivo Zelinka mluví o něčem co neexistuje?

      logik

      Všeobecná shoda je.
      Takže chceš říct, že Ivo Zelinka mluví o něčem co neexistuje?

     • logik
      02:56 14.07.2020

      semtam: "a je a je a je." A když to zopakuješ ještě desetkrát, tak to bude ještě víc. Dal jsem Ti odkaz na odborný text, kde tvrdí opak, což prostě Tvé tvrzení, že je natom mezi ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam: "a je a je a je." A když to zopakuješ ještě desetkrát, tak to bude ještě víc.

      Dal jsem Ti odkaz na odborný text, kde tvrdí opak, což prostě Tvé tvrzení, že je natom mezi politology schoda, vyvrací.

      Ivo Zelinka, kterým se teď oháníš, pak není žádný politolog, používá "laické termíny". Tendle Tvůj argument je stejně nesmyslnej, jako kdybych dokazoval z vyjádřením bigoše od pěchoty to, že letadlo má křídla, že to všichni vědí.

      Ano, všichni tomu rozumí, ale kdo něco ví o letadlech, tak ví, že letadlo má pouze jedno křídlo. S pravicovým a levicovým extrémismem je to dosti podobně. Existují laické termíny, ale skutečnost je poněkud jiná....Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      07:51 14.07.2020

      logik Skutečnost je taková, že pravicovým extremismem se označují nacionalistické radikální skupiny. Mezi odborníky i mezi širokou veřejností. Ty jsi jen poznamenal, že některé ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      Skutečnost je taková, že pravicovým extremismem se označují nacionalistické radikální skupiny.
      Mezi odborníky i mezi širokou veřejností.

      Ty jsi jen poznamenal, že některé nacionalistické skupiny se sice označují jako pravicové, ale mohou mít i levicové rysy. O to se já nehádám, ale všeobecně platí termín pro pravicový extremismus to co jsem napsal.

      A tím, že tady budeš trolit a laikovat a dislaikovat na této věci nic nezměníš, tak je to nastaveno a i když tento termín není přesný, tak aby z toho nebyla bramboračka nadále zůstává. To znamená, že jako pravicový extremismus se označují všichni nacionalisté bez ohledu zda ostatní program je levicový či pravicový.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      11:36 14.07.2020

      "Skutečnost je taková, že pravicovým extremismem se označují nacionalistické radikální skupiny. Mezi odborníky i mezi širokou veřejností." Ano, skutečnost je taková, že se letadlo ...Zobrazit celý příspěvek

      "Skutečnost je taková, že pravicovým extremismem se označují nacionalistické radikální skupiny. Mezi odborníky i mezi širokou veřejností."
      Ano, skutečnost je taková, že se letadlo má křídla a o křídlech letadla najdeš vyjádření jak laiků, tak odborníků. Přesto každý odborník ví, že letadlo prostě křídlA nemá, má jen křídlO.

      "Ty jsi jen poznamenal, že některé nacionalistické skupiny se sice označují jako pravicové, ale mohou mít i levicové rysy. "
      Buďto neumíš číst, nebo překrucuješ. Já jsem Ti doložil, že když se začnou odborníci vyjadřovat o problematice odborně, tak často termín PRAVICOVÝ extrémismus odmítají či zpochybňují. (jde o humanitní vědy, takže to není tak ostré, jako u křídla, ale princip je stejný). Že tedy jde o nesprávné dělení, protože je zavádějící a řeší "marginality", že většina skupin, které se laicky označují jako pravicové, ve skutečnosti hlásají program, který je nejblíže levicové části politického spektra.
      A to byla podstata poznámky liberal sharka.

      "O to se já nehádám, ale všeobecně platí termín "
      Viz výš. Je to vžitá, ale zavádějící zktratka, která se používá v "laické mluvě", odborníci s ní právě často polemizují, viz odkazy. Nebo viz např.
      https://ekonom.ihned.cz/c1-982...
      Rozhodně neplatí Tvé tvrzení, že je to rozdělení které používají všichni politologové. Max když mluví s lidmi, to Ti i aerodynamik řekne, že letadlo má křídla...

      Tradiční dělení extrémismu na levice/pravice je defakto dělení komunisti/nekomunisti. Proto ho tak mají rádi komunisti, protože se tak mohou vydělit od "zlého pravicového extrémismu", se kterým ve skutečnosti
      často "bydlí na jedné cimře".
      Se skutečnou pravicovitostí a levicovitostí toto dělení nemá příliš souvislost - a vzhledem k omezenosti skutečného dělící linie a její poměrně velké míře umělosti ani toto dělení není pro odborný popis extrémistickým myšlenek nijak moc užtečné.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      11:41 14.07.2020

      PS: dělení levice x pravice u extrémismu je defakto relikt studené války, kdy opravdu bylo u extrémismu podstatné, zdali jde o prodlouženou ruku SSSR, nebo ne dnes nemá komunismus ...Zobrazit celý příspěvek

      PS: dělení levice x pravice u extrémismu je defakto relikt studené války, kdy opravdu bylo u extrémismu podstatné, zdali jde o prodlouženou ruku SSSR, nebo ne

      dnes nemá komunismus mezi totalitními ideologiemi žádné výsadní postavení, a toto dělení již nemá většího významu.

      PPS: :-) mj. i proto, že Rusko se nyní neštítí i spolupráce s pravicovými extrémisty :-)Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     14:42 13.07.2020

     Bohužel, to heslo ve wiki je naprosto pomýlené a nepravdivé.

     Bohužel, to heslo ve wiki je naprosto pomýlené a nepravdivé.

   • Danieeel
    23:45 15.07.2020

    Napr.strielanie do lavicovej mladeze - Brejvik. Je to trocha paradox, ale konecne body pravicoveho a lavicoveho extremizmu sa stretaju v zaujimavo harmonickom suzvuku prostriekov ...Zobrazit celý příspěvek

    Napr.strielanie do lavicovej mladeze - Brejvik.

    Je to trocha paradox, ale konecne body pravicoveho a lavicoveho extremizmu sa stretaju v zaujimavo harmonickom suzvuku prostriekov "nenavisti".
    Rozdiel bude iba v limite pre "vyber nepriatelov" a naopak tych, ktorych sa "samo ustanovili" ochranovat. Dristy ako "nacionalny - internacionalny", "narodny - nadnarodny nepriatel" tam budu rezonovat vo zvysenej miere.

    Oni to nakoniec vacsinou radsej definuju sami cim sa ustanovili byt, alebo ako si to v makoviciach nastavili - coz je od nich nakoniec aj celkom mile, pretoze ich argumentacii a logike mnoho krat asi ani ich vlastna mater nerozumie...Skrýt celý příspěvek

  • Takeda
   13:38 13.07.2020

   Vy mě zase řeknete, že tomu nerozumim, nebo sem levičák a tudíž mentálně ne tak na výši, ale není to tak, že ofiko to vojáci nesměj hodnotit a vyjadřovat se k politickýmu ...Zobrazit celý příspěvek

   Vy mě zase řeknete, že tomu nerozumim, nebo sem levičák a tudíž mentálně ne tak na výši, ale není to tak, že ofiko to vojáci nesměj hodnotit a vyjadřovat se k politickýmu rozhodnutí jako je akvizice (klidně to tak být nemusí)? Vy mě určitě vyvedete z omylu.

   No a k tomu zmíněnýmu pravicovýmu extrémismu. Vzhledem k tomu, že rozpočet AČR momentálně schvaluje KSČM, tak asi nebude vykládat o levicovym teroru, i když samozřejmě máte pravdu.

   Za mě supr, že máme takovýhle lidi.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    14:00 13.07.2020

    Takeda S radostí vás z omylu vyvedu, žádné ofiko o tom, že vojáci se nesmějí vyjadřovat k politickým rozhodnutím není. Kdyby tomu tak bylo, tak Ivo Zelinka se k nákupům vůbec ...Zobrazit celý příspěvek

    Takeda

    S radostí vás z omylu vyvedu, žádné ofiko o tom, že vojáci se nesmějí vyjadřovat k politickým rozhodnutím není. Kdyby tomu tak bylo, tak Ivo Zelinka se k nákupům vůbec nevyjadřuje.

    https://www.podnikatel.cz/zako... Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    14:43 13.07.2020

    Vojáci mají zakázáno agitovat pro jakoukoli politickou stanu nebo ji otevřeně podporovat. Kritizovat například akvizice jim v podstatě nic nebrání. Ovšem považoval bych to, zvlášť ...Zobrazit celý příspěvek

    Vojáci mají zakázáno agitovat pro jakoukoli politickou stanu nebo ji otevřeně podporovat. Kritizovat například akvizice jim v podstatě nic nebrání. Ovšem považoval bych to, zvlášť od vysokého důstojníka, za neprofesionální.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:36 13.07.2020

     ... a každej kdo si otevře hubu dopadne takto
     https://zpravy.aktualne.cz/dom...

     ... a každej kdo si otevře hubu dopadne takto
     https://zpravy.aktualne.cz/dom...

    • semtam
     17:14 13.07.2020

     Scotty Ano, viz. můj odkaz na Zákon o vojácích z povolání. Určitě kritizovat akvizice MOČR pro AČR voják může i když pro to bude mít X vodotěsných argumentů, ovšem každý ví, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Scotty

     Ano, viz. můj odkaz na Zákon o vojácích z povolání.
     Určitě kritizovat akvizice MOČR pro AČR voják může i když pro to bude mít X vodotěsných argumentů, ovšem každý ví, že by tím stejně nic nedosáhl a pravděpodobně by si tím ještě ublížil. Takže výsledek nula nic a ještě problémy.

     Toto ale není náš případ, Ivo Zelinka je v tomto aktivní a proto je zvláštní, když najednou o věcech, které komentuje najednou poví, že není v pozici aby toto hodnotil. Takže jednou je a jednou není...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:53 13.07.2020

      /Nejsem v pozici, abych toto hodnotil, ale s povděkem kvituji, že se v poslední době podařilo investice rozhýbat. Armáda za uplynulé roky nabrala poměrně velký vnitřní dluh. A asi ...Zobrazit celý příspěvek

      /Nejsem v pozici, abych toto hodnotil, ale s povděkem kvituji, že se v poslední době podařilo investice rozhýbat. Armáda za uplynulé roky nabrala poměrně velký vnitřní dluh. A asi se shodneme, že nikdo – pokud nemusí – nejezdí ve čtyřicet let starém autě./
      Myslím že to je odpověď přesně ve stylu jak se dlouhodobě vyjadřuje směrem k veřejnosti. Nevím o tom že by někdy do hloubky rozebíral konkrétní kroky MO, případně hodnotil konkrétní akvizice.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:36 13.07.2020

      Scotty V diskuzi se Ivo Zelinka objevuje jako Ivo80. Třeba pod článkem Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky V čase 09:45 06.06.2020 komentuje a vysvětluje proč padlo ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty

      V diskuzi se Ivo Zelinka objevuje jako Ivo80.
      Třeba pod článkem Houfnice CAESAR pro Armádu České republiky
      V čase 09:45 06.06.2020 komentuje a vysvětluje proč padlo rozhodnutí pro Caesar.
      Nyní v rozhovoru tvrdí, že není v pozici aby toto hodnotil.

      Očekával bych, že když už vstupuje do diskuzí a komentuje na Twitteru, tak v rozhovoru poví třeba jsem přesvědčen, že akvizice a investice do AČR jsou dle jeho názoru to nejlepší co můžeme pro AˇˇCR mít, apod.

      Samozřejmě mi povíte, že tomu tak není, vy nic nevidíte.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:31 13.07.2020

      Neříkal nic jiného než to co zaznělo i v oficiálních zdůvodněních výběru. Navíc na otázku /Dlouhodobě se diskutuje o investicích do armády, o modernizaci vybavení. Je podle vás na ...Zobrazit celý příspěvek

      Neříkal nic jiného než to co zaznělo i v oficiálních zdůvodněních výběru.
      Navíc na otázku
      /Dlouhodobě se diskutuje o investicích do armády, o modernizaci vybavení. Je podle vás na čase?/
      se z pozice vojáka těžko odpovídá. Jestli je na čase investovat do armády je zejména polická otázka.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      09:16 14.07.2020

      A mohl bych ty oficiální důvody od vád vidět? Třeba toto je oficiální důvod: "Ano, pancéřování celého stroje i dnes přináší určité výhody, ale stále se zmenšující (asi jako brnění ...Zobrazit celý příspěvek

      A mohl bych ty oficiální důvody od vád vidět?

      Třeba toto je oficiální důvod: "Ano, pancéřování celého stroje i dnes přináší určité výhody, ale stále se zmenšující (asi jako brnění po vynálezu střelného prachu)."

      Nechci tady trapně rozebírat každou větu Iva Zelinky, jen kvůli tomu, že někdo dělá mrtvýho brouka.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   13:44 13.07.2020

   Však aj samotní islamisti sú pravicoví teroristi. A separatistický terorizmus tiež môže byť rovnako tak ľavicový ako pravicový. Ale asi by bolo márne očakávať premyslenú ...Zobrazit celý příspěvek

   Však aj samotní islamisti sú pravicoví teroristi. A separatistický terorizmus tiež môže byť rovnako tak ľavicový ako pravicový. Ale asi by bolo márne očakávať premyslenú metodológiu od inštitúcie, ktorá viac než 2/7 prípadov nie je schopná kategorizovať. :-DSkrýt celý příspěvek

   • semtam
    14:01 13.07.2020

    PavolR

    A proto se separatistický terorismus uvádí zvlášť a také proto, že je zpravidla na lokální úrovni.

    PavolR

    A proto se separatistický terorismus uvádí zvlášť a také proto, že je zpravidla na lokální úrovni.

   • semtam
    14:30 13.07.2020

    PavolR Proč 1549 případů nešlo kategorizovat, tak nejspíš proto, že nešlo s jistotou určit zda se jedná o terorismus islamistický, pravicový, levicový, apod. Pokud by se sporné ...Zobrazit celý příspěvek

    PavolR

    Proč 1549 případů nešlo kategorizovat, tak nejspíš proto, že nešlo s jistotou určit zda se jedná o terorismus islamistický, pravicový, levicový, apod.
    Pokud by se sporné či neurčité případy označili jako třeba islamistické, apod., tak by celá tato data byla nepoužitelná, protože by jste věděl, že dotyčný si kategorie terorismu cucá z prstu.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     14:58 13.07.2020

     Ono je principiálne divné, do akej miery môže vôbec byť nejaký terorizmus nešpecifikovaný, pretože už samotná podmienka pre označenie násilného trestného činu za terorizmus, je ...Zobrazit celý příspěvek

     Ono je principiálne divné, do akej miery môže vôbec byť nejaký terorizmus nešpecifikovaný, pretože už samotná podmienka pre označenie násilného trestného činu za terorizmus, je znalosť motívu, ktorý musí byť politický. Keby išlo iba o nejakých pár stoviek prípadov, tak ešte pochopím, že nebudú rozpisovať vypálenie vysielača 5G, kancelárie nejakej politickej strany alebo obchodu s norkovými kožušinami, ale aby z toľkých prípadov nevedeli dať dohromady ešte aspoň jednu, dve kategórie...Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      17:16 13.07.2020

      PavolR

      Pro detailnější informace bych se obrátil přímo na Europol. Nevidím valný smysl tu vypisovat nekonečné množství subjektivních pocitů.

      PavolR

      Pro detailnější informace bych se obrátil přímo na Europol. Nevidím valný smysl tu vypisovat nekonečné množství subjektivních pocitů.

   • liberal shark
    09:16 14.07.2020

    Klíč je kednoduchý - všechno ošklivé a zlé je nutně pravicové, zatímco všechno krásné a dobré je levicové :-)).

    Klíč je kednoduchý - všechno ošklivé a zlé je nutně pravicové, zatímco všechno krásné a dobré je levicové :-)).

   • Mortles
    13:38 14.07.2020

    Já bych se tady jenom trochu vyjádřil k rozdělení pravice versus levice a tak dále: pravda je taková, že takováto označení jsou jenom takové označovací zkratky, které samy o sobě ...Zobrazit celý příspěvek

    Já bych se tady jenom trochu vyjádřil k rozdělení pravice versus levice a tak dále: pravda je taková, že takováto označení jsou jenom takové označovací zkratky, které samy o sobě nemají žádný význam: viz otázka, jestli Hitler byl pravičák nebo levičák. Vede to hlavně k tomu, že lidé, kteří se sami označují jako pravičáci nebo levičáci si ty "nepěkné" případy hází na druhou stranu, aby se sami očistili. Definice pravice nebo levice prostě je: to, čemu se v dané zemi zrovna říká pravice nebo levice. Nic víc z toho člověk většinou nedostane. Proto je užitečnější se dívat na to, co konkrétní skupiny mají v programu a různé nálepky a výrazy používat až v druhé řadě.

    Všichni se ale shodneme na tom, že skupiny, které plánují násilí proti skupině obyvatel, chtějí narušit integritu daného státu nebo se dokonce za takovým účelem vyzbrojují nemohou být státní mocí trpěny, ať ve svém programu mají konkrétně cokoli. To jenom k těm radikálům.

    Mohl bych tady navrhnout nějaký alternativní způsob dělení politických názorů, ale ono je toho na internetu i tak dost, tak si něco vyberte.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     20:25 14.07.2020

     Pozrieť sa na program je určite vhodné v prípade politickej identifikácie v prostredí pluralitnej, liberálnej demokracie. V prípade agresívnych režimov a obzvlášť teroristov je to ...Zobrazit celý příspěvek

     Pozrieť sa na program je určite vhodné v prípade politickej identifikácie v prostredí pluralitnej, liberálnej demokracie. V prípade agresívnych režimov a obzvlášť teroristov je to jednoznačne o definovaní nepriateľa. V tomto kontexte Hitler nie je dobrým príkladom, pretože všetko namotával na rasizmus, čiže je jeho ideológia jednoznačne pravicová. Z hľadiska definovania nepriateľa by som za viac mätúcich element označil klasických fašistov. Jednoznačne pravicové boli však tie lokálne mutácie fašizmu, ktoré nadobudli výrazne nacionalistický, religiózny a antisemitský (vnímanie socializmu ako židovského sprisahania) charakter. Práve na základe paralel s regionálnymi mutáciami sú dnešní "etnicisti" označovaní za fašistov.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...