Strategicky důležitý Krym se může pochlubit pestrou historií

Strategicky důležitý Krym se může pochlubit pestrou historií
Výjev z obléhání Sevastopolu (1854-1855) / Foto: Valentin Ramirez, Volné dílo (Zvětšit)

Krvavý ozbrojený konflikt, který probíhal v letech 1853 až 1856 mezi carským Ruskem a Osmanskou říší, podporovanou koalicí Francie, Velké Británie a Sardinského království, byl vyvolán mocenskou expanzí Ruska na Balkáně a obavou o osud oslabené Osmanské říše. Výsledkem byla porážka Ruska stvrzená Pařížskou mírovou smlouvou. Tento konflikt je nazýván Krymskou válkou.

Počet obětí je odhadován na 600 000. Z toho přibližně jen šestina padla přímo v bojích, zbytek mrtvých připadl na choroby vyvolané zejména katastrofálními hygienickými podmínkami a rovněž kolapsem zásobování. Do války proti Rusku se v padesátých letech 19. století vypravily Velká Británie a Francie poprvé po dvou stech letech jako spojenci. V knize Konflikty, které změnily svět (Radek Beneš, Nakladatelství JOTA, 2009) se mj. uvádí, že důvody války jsou dodnes dost nejasné, ale vycházely podle autora Rodley Castledena a kolektivu spoluautorů ze zcela mylné domněnky západních zemí, že Rusko je extrémně silnou a agresivní mocností s rozpínavými tendencemi, kterou je třeba za každou cenu zkrotit.

Ve zmíněné Krymské válce se střetly moderní a industrializované státy Francie a Británie se zaostalým agrárním Ruskem. Klíčovým momentem pro vývoj konfliktu bylo to, že v září 1855 po 349 dnech obléhání padl Sevastopol. Dlouho se pak hrálo o to, zda do války na straně koalice nevstoupí také Rakousko, které dalo v roce 1856 Rusku ultimátum. I díky tomu byla koncem března 1856 v Paříži podepsána mírová smlouva. V bojích o Sevastopol se jako velitel námořních i pozemních sil proslavil admirál Pavel Stěpanovič Nachimov, který ale v červenci 1855 padl. Šlo o natolik významnou postavu, že Nachimov byl před třinácti lety dokonce zvolen mezi padesát největších osobností ruských dějin.

K jisté zajímavosti patří i ten fakt, že Krymská válka byla vůbec prvním konfliktem v dějinách, který mohla širší veřejnost sledovat takzvaně v přímém přenosu. Na místě totiž působili váleční reportéři, kteří měli k dispozici telegraf. K nejznámějším z nich patřil William Russell, který pracoval pro britské The Times. Veřejnost v Británii byla údajně kvůli zprávám z bojiště válkou znechucena.

Na krymský Sevastopol měl logicky zálusk i Hitler

Na počátku druhé světové války měl Krym význam nejen jako základna Černomořského loďstva, ale rovněž jako oblast, odkud mohly startovat sovětské bombardéry k náletům na Rumunsko, kde byla strategicky významná ropná pole. Nacistická a rumunská vojska pod velením Ericha von Mansteina pronikla na Krymský poloostrov v září 1941 a o měsíc později pak dorazila k Sevastopolu a zahájila jeho obléhání. Sovětská obrana však byla příliš silná. Počátkem prosince 1941 Rudá armáda zastavila německou ofenzívu a přešla na nejširší frontě do protiútoků. Obležený Sevastopol nesměl být z rozhodnutí Stalina ponechán „na holičkách“.

Koncem prosince 1941 překročila Rudá armáda Kerčskou úžinu, která odděluje Azovské moře od Černého a 30. prosince se vylodila v rámci „Kerčsko-feodosijské výsadkové operace“ u Feodosije na jižním pobřeží Krymu. Po sovětském vylodění u Feodosije opustily německé síly z obav před obklíčením Kerčský poloostrov. Velitel příslušného sboru generál Hans Graf von Sponeck byl odsouzen k trestu smrti, Hitler mu však nakonec trest změnil na pobyt ve vězení. Po neúspěšném atentátu na Hitlera v červenci 1944 byl Sponeck pak přece jen popraven.

Sovětské vylodění přimělo generála Mansteina, aby se dočasně přestal snažit o dobytí Sevastopolu. Sověti obsadili Kerčský poloostrov, avšak postoupit dále na západ a prolomit obklíčení Sevastopolu se jim nepodařilo. Naopak Němci se vzchopili a 18. ledna 1942 znovu dobyli Feodosiju a zatlačili sovětské síly na východ, k Parpačské šíji. Opětovné pokusy Rudé armády o obnovení postupu na Sevastopol skončily nezdarem. Mezitím se na Krymu chystali sami Němci k dalšímu útoku, jenž dostal krycí název „Lov dropů“ (Trappenjagd). 8. května 1942 zahájila Mansteinova 11. armáda, podporovaná letectvem, útok na sovětské síly na Kerčském poloostrově. Přestože měla sovětská vojska značnou početní převahu, jejich obrana se zhroutila a 15. května Němci obsadili Kerč. Do 20. května se podařilo evakuovat jen malou část obránců a sovětská 44., 47. a 51. armáda byly z velké části zničeny. Celkové sovětské ztráty se jen v průběhu německého dobytí Kerčského poloostrova činily nejméně 176 000 osob – z největší části šlo o zajatce. Ztráty vojsk Osy čítaly podle dostupných informací něco přes 7 000 mužů. Souběžná Timošenkova ofenzíva u Charkova skončila pro Sověty ještě větší katastrofou. Naplnil se také osud obleženého Sevastopolu, který byů počátkem července dobyt. Tou dobou již nacistická vojska zahájila velkou letní ofenzívu, kdy postoupila až na Kavkaz a ke Stalingradu. Historie se opakovala v roce 1942, kdy strategicky důležitý přístav Sevastopol odolával po dobu celých 250 dní, nakonec se ale vzdal.

Josif Stalin, který kapitulaci neuznával, udělil přesto po skončení války Sevastopolu titul „Město hrdina“. Dodnes se ve městě nacházejí pomníky generálů, vojáků a dalších významných osobností. Po válce směli do Sevastopolu jen jeho obyvatelé, ostatní museli požádat o speciální povolení ke vstupu.

Význam základny Černomořského loďstva

Poloostrov Krym s přibližně dvěma miliony obyvatel, který se stal po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 jádrem sporu mezi Ruskou federací a Ukrajinou, měl pro bývalý SSSR a později i pro Rusko značný strategický význam. V historii byly o území Krymu opakovaně sváděny líté boje. Tato oblast, za starověku nazývaná Tauris, byla v rané historii poseta řeckými koloniemi, utkávaly se o ni bojovné římské a barbarské kmeny, Tataři, osídlovali ji italští kupci. Po rusko-turecké válce připadl pak Krym ruským carům. Za Kateřiny Veliké byl správcem Krymu kníže Potěmkin, jehož příprava na návštěvu carevny se stala původem známého úsloví „Potěmkinova vesnice“. Na Krym se postupně kromě Rusů stěhovali i lidé dalších národností, například Ukrajinci, Arméni, Bulhaři, Němci. Jalta se stala letním sídlem ruských carů. Krym byl od roku 1921 autonomní republikou s velkou částí tureckého obyvatelstva, Stalin však po etnických čistkách autonomii zrušil. V roce 1954 v souvislosti s oslavami 300. výročí připojení Ukrajiny k Rusku daroval Nikita Chruščov Krym Ukrajině. Zřejmě si nedovedl představit, že by se mohutný Sovětský svaz mohl někdy zhroutit a rozpadnout.

Specifickou roli v dějinách poloostrova hraje půlmilionové město Sevastopol. Pevnost Sevastopol byla obléhána již v letech 1854–55 během Krymské války a její pád představoval pro ruskou stranu významný impuls k uzavření míru. Svou klíčovou úlohu neztratil Krym ani v následujících desetiletích a Sevastopol zůstal jednou z nejdůležitějších pevností v Ruském impériu. Tuto hlavní základnu Černomořského loďstva dále samozřejmě opevňovali i bolševici, když zvítězili v občanské válce. Z tohoto důvodu se ani současní vládci v Moskvě nechtěli tohoto důležitého přístavu vzdát.

Po rozpadu Sovětského svazu došlo k roztržce mezi Ruskem a Ukrajinou. Rusko požadovalo připojení Sevastopolu k Ruské federaci a ruská Duma schválila rezoluci, která ho prohlašovala za ruské město. Místní obyvatelé se k této možnosti také z větší části přikláněli. Sevastopol a celý Krym ale zůstal součástí Ukrajiny a v roce 1997 byla s Ruskem podepsána smlouva o přátelství. Podle této smlouvy smí ruská flotila v Sevastopolu zůstat do roku 2017. V dubnu 2010 dohodl nový ukrajinský prezident Janukovyč se svým ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem prodloužení pronájmu přístavu pro ruskou flotilu o 25 let, tedy až do roku 2042.

Anexe Krymu Ruskem se dala očekávat

Můj kamarád, bývalý kolega z Lidových novin a vynikající znalec ruských či sovětských reálií Jan Petránek, který již bohužel není mezi námi, mi během jedné z našich debat, někdy dva roky po obsazení Krymu Ruskem, řekl, že anexe se dala očekávat. Rusko se svými historickými zkušenostmi si totiž podle jeho slov nemůže dovolit nechat na Krymu vybudovat vojenskou základnu s raketami namířenými na Moskvu. V této souvislosti jsme se v hovoru s Petránkem dotkli i období Krymského chanátu, řízeného od roku 1443 ;chánem z Bachčisaraje. V roce 1475 se stal chán podřízeným osmanských Turků a byl jmenován sultánem z Konstantinopole. Tak to zůstalo ještě po další tři staletí, během nichž Tataři neustále ohrožovali Rusko a Ukrajinu. To znamená, že teoreticky by se také Turci, stejně jako Rusové, mohli ucházet o Krym. V rozhovoru jsme rovněž zmínili násilnou deportaci kolem 200 000 krymských Tatarů, která byla na Stalinův rozkaz zahájena v květnu 1944.

Závěrem je třeba připomenout, že územní požadavky podobného typu by mohly vznášet i další národy a etnika. Různé změny hranic se ale ukazují jako dost nebezpečné. Ve vztazích mezi národy je především nutné ctít pravidlo, že přes různé historické peripetie je anexe území suverénního státu neakceptovatelná a z hlediska mezinárodního práva zcela nepřijatelná.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Proč ukrajinský Neptun a Vilcha uvedly Krym do pohotovosti

V minulém týdnu byly ve čtvrtek a v pátek provedeny ostré střelby s novými raketami Vilcha-M a ...

PREMIUM Postava Stepana Bandery stále vyvolává značné emoce

Rozporuplné reakce nejen na Ukrajině, v Polsku, v naší republice, ale i jinde ve světě vyvolalo ...

Ukrajina patří k významným obchodním partnerům ČR

Již několik let patří Ukrajina mezi dvacet nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. ...

Jevhen Perebyjnis: Václav Havel je na Ukrajině nejznámějším Čechem

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ukrajiny v České republice Jevhen Perebyjnis je velmi ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • ABC123
  20:54 24.09.2021

  Zaujímavý pohľad protistrany….
  https://www.armadnymagazin.sk/...

  Zaujímavý pohľad protistrany….
  https://www.armadnymagazin.sk/...

  • Jan Padesátýpátý
   22:56 24.09.2021

   To jsou legalistické bláboly, co nemají praktický význam. Stejně tak se najdou lidé, co tvrdí že pořád existuje Rakousko-Uhersko, že Masarykovo Československo nikdy nevzniklo nebo ...Zobrazit celý příspěvek

   To jsou legalistické bláboly, co nemají praktický význam.
   Stejně tak se najdou lidé, co tvrdí že pořád existuje Rakousko-Uhersko, že Masarykovo Československo nikdy nevzniklo nebo že se ČSFR nikdy nerozpadla (protože podle ústavy to bylo možné udělat jenom referendem).

   Podstatné je že ČR se uznaly navzájem se SR a uznaly je i okolní státy. Totéž Ukrajina nebo Rusko.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   00:47 25.09.2021

   Armadnymagazin dávať ako nejaký etalón...... ????


   A není to málo Antone Pavloviči?

   Armadnymagazin dávať ako nejaký etalón...... ????


   A není to málo Antone Pavloviči?

   • ABC123
    12:07 25.09.2021

    Nikde som nepísal, že je to etalón. Len je vždy dobré vedieť čím argumentuje protistrana. …
    Toť vsjo.

    Nikde som nepísal, že je to etalón. Len je vždy dobré vedieť čím argumentuje protistrana. …
    Toť vsjo.

    • Ján Paliga
     21:16 26.09.2021

     Tak si to rozoberme: AM vydáva konšpiráciami nasiaknuté články, v článkoch často zverejňujú polopravdy, niekedy až vyslovene lži. A ku všetkému radi prekrúcajú históriu navzdory ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak si to rozoberme:

     AM vydáva konšpiráciami nasiaknuté články, v článkoch často zverejňujú polopravdy, niekedy až vyslovene lži. A ku všetkému radi prekrúcajú históriu navzdory historickej realite....

     Preto napísať, že "je vždy dobré vedieť čím argumentuje protistrana" sa nejako míňa účinkom už len vzhľadom na renomé AM....

     Skrátka a dobre - stačí pozrieť kto v medzinárodnom spoločenstve uznáva a kto neuznáva anšlus Krymu a výsledok - "začém búkvy, vsjo jásno...."Skrýt celý příspěvek

     • ABC123
      20:27 30.09.2021

      Ok, rozoberme si to: Ak vieme, že AM (Sputnik, atď… ) je hlasná trúba ruskej propagandy a chceme vedieť čím táto propaganda argumentuje, potom je irelevantné že uverejňujú ...Zobrazit celý příspěvek

      Ok, rozoberme si to:
      Ak vieme, že AM (Sputnik, atď… ) je hlasná trúba ruskej propagandy a chceme vedieť čím táto propaganda argumentuje, potom je irelevantné že uverejňujú polopravdy a lži. Pretože právo tie chceme poznať aby sme na ne mohli reagovať a rozumne na ne reagovať…
      Takže znova, vždy je dobré vedieť čím argumentuje protistrana…
      Ostatne, nevymyslel som to ja. Ale ľudia múdrejší. A tiež veľmi dávno.:
      „Ak poznáš nepriateľa i seba samého, nebudeš porazený. Ak nepoznáš nepriateľa, ale poznáš sám seba, máš 50% šancu na víťazstvo. Ak nepoznáš sám seba, ani nepriateľa, prehráš.“
      sun-tzu
      ;-)Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      10:30 01.10.2021

      To je pravda, ale ruská propaganda jede posledních 7 let o Ukrajině kolovrátek, a proto mi to už prostě zajímavé nepřijde.

      To je pravda, ale ruská propaganda jede posledních 7 let o Ukrajině kolovrátek, a proto mi to už prostě zajímavé nepřijde.

 • infi
  10:42 24.09.2021

  Nesouhlasim s nazorem, ze se mistni obyvatele, co po nekolik generaci ziji na jednom miste, museji prizpusobit tomu, jak se rozhodl nejaky papalas at uz v Moskve, ci Washingtonu, ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesouhlasim s nazorem, ze se mistni obyvatele, co po nekolik generaci ziji na jednom miste, museji prizpusobit tomu, jak se rozhodl nejaky papalas at uz v Moskve, ci Washingtonu, aniz by se jich nekdo ptal na jejich nazor. V tomto pripade, bez ohledu na transparentnost ruskeho referenda roku 2014, je asi kazdemu jasne (vyplyva to i z clanku), ze se vetsina (tedy treba 50.1%+) obyvatel Krymu spise vidi v RF, nez na Ukrajine (kor roku 2014). Kde je nejaka hranice mezi tim, kdo muze prepisovat hranice a kdo ne? Ta hranice neexistuje a na nejake mezinarodni pravo bohuzel vetsina mocnosti (vc. Ruska, USA, Turecka) kasle. Hranice prepisuje ten, kdo ma diplomatickou a vojenskou moc. Takhle to bylo vzdy a nikdy se to nezmeni.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   11:11 24.09.2021

   Ta hranice je dána chartou OSN a ve vztazích mezi státy pak mezinárodními smlouvami o uznání hranic. Lidé, žijící na nějakém území, skutečně nemají právo určovat, k jakému státu ...Zobrazit celý příspěvek

   Ta hranice je dána chartou OSN a ve vztazích mezi státy pak mezinárodními smlouvami o uznání hranic.
   Lidé, žijící na nějakém území, skutečně nemají právo určovat, k jakému státu budou patřit. Ledaže by jim to právo dal stát, na jehož území se nacházejí. Je to i praktického hlediska nesmyslné, protože:

   1. kdo jim území, na kterém žijí, vůbec kdy dal? Proč si myslí, že na něj mají právo?
   2. nikdy nebude panovat 100% shoda, k jakému státu patřit

   V jakém státním útvaru by se nejraději viděli obyvatelé Krymu, Čečny, Tatarstánu, Sudet, není podstatné. Stát chrání své území a své hranice pro všechny své občany, ne jen pro pár vyvolených, kteří zrovna žijí na místě ropných polí a podobně.

   Anexe území jiného státu není motivována snahou splnit sny lidí, žijících na tomto území, ale zájmy státu, který anexi provádí.Skrýt celý příspěvek

   • infi
    11:48 24.09.2021

    GE: Ja se vsim v podstate souhlasim, ale jak jsem psal...ke zmenam hranic dochazelo a dochazet bude (duvod se vzdy najde, nebo si ho nekdo vymysli/vytvori), tomu se proste vyhnout ...Zobrazit celý příspěvek

    GE: Ja se vsim v podstate souhlasim, ale jak jsem psal...ke zmenam hranic dochazelo a dochazet bude (duvod se vzdy najde, nebo si ho nekdo vymysli/vytvori), tomu se proste vyhnout neda a kdo si mysli, ze nejaka nefungujici organizace typu OSN tomu zabrani, tak asi zije v paralelnim vesmiru, protoze se tomu tak zatim nestalo (mozna nekde v Africe, ale koho to zajima, ze?). Podle tvoje filozofie by tedy po urcitem roce (treba 1945) mela udelat tlusta cara a od teto chvile po dobu existence lidstva jsou jakekoli uzemni zmeny na celem svete (at uz anexi, valkou, ci referendem) nepristupne a zabrani tomu mocna OSN, ve ktere proste nemuze dojit nikdy ke shode, protoze Cina, USA, Rusko a Britanie/Francie maji evidentne odlisne nazory, tedy zajmy.

    Veskere spojenetci je jenom na papire a pouze v dobe miru. Viz polaci...na jednu stranu tvrdi jak nas budou branit pred Rusy, ale kdyz jde o blby Turow, tak by nam pomalu vyhlasili dalsi valku a obsadili pohranici. Dale velka cast polaku se nesmirila se Lwowem ani Wilnem a takhle bych mohl po cele evrope cestovat do nekonecna.

    toustr: Nevim co ma spolecneho Krym 2014 a Sudety 1938...nema to spolecneho nic. Tak stejne jako Jugoslavie, ani Severni Kypr. ani situace mezi Armenii a Azerbajdzanem. Ukrajina se mohla branit, nikdo ji v tom nebranil a nebyla by jasnym vinikem treti svetove valky na kterou by si cely svet ukazoval prstem. (tedy pozice CSR v roce 1938). Nemluve o tom, ze anexe Krymu byla reakce na puč v UA a pod hrozbou obcanske valky, ktera je na vychode zeme dodnes. Jak je napsano v clanku, RF vyuzilo situaci, na kterou se stejne pripravovali, akorat jim ukrajinci svym vnitrnem bordelem dopomohli.Skrýt celý příspěvek

    • toustr
     12:40 24.09.2021

     Bože můj, na toto ani nemám sílu reagovat.

     Bože můj, na toto ani nemám sílu reagovat.

    • skelet
     13:09 24.09.2021

     Sudety 1938 a Krym 2014 je shodné na 100%.

     Sudety 1938 a Krym 2014 je shodné na 100%.

     • PetrTechnik
      19:12 24.09.2021

      Doporučuji utrpět trochu vzdělání, než začnete psát hlouposti.

      Doporučuji utrpět trochu vzdělání, než začnete psát hlouposti.

     • Jan Padesátýpátý
      19:29 24.09.2021

      Sudety a Krym se liší v tom, že zatímco Putin získal Krym silou, Hitler získal Sudety pohrůžkou síly. Další rozdíl je v tom, že zatímco Hitler Sudety před anexí nárokoval, Rusko se ...Zobrazit celý příspěvek

      Sudety a Krym se liší v tom, že zatímco Putin získal Krym silou, Hitler získal Sudety pohrůžkou síly.
      Další rozdíl je v tom, že zatímco Hitler Sudety před anexí nárokoval, Rusko se až do poslední chvíle tvářilo, že plně respektuje, že Krym je ukrajinské území.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:27 24.09.2021

      Petrtechnik: ano, máš pravdu. Hitler se snažil aspoň zaštítit zdáním mezinárodní domluvy.

      Petrtechnik: ano, máš pravdu. Hitler se snažil aspoň zaštítit zdáním mezinárodní domluvy.

     • Double
      17:37 29.09.2021

      Hitler si bol vedomi potencionalneho konfliktu s Francuzskom a krajinami malej dohody a snazil sa mu vyhnut pomocou diplomacie. Rusi vedeli, ze Ukrajincov ma kazdy na haku.

      Hitler si bol vedomi potencionalneho konfliktu s Francuzskom a krajinami malej dohody a snazil sa mu vyhnut pomocou diplomacie. Rusi vedeli, ze Ukrajincov ma kazdy na haku.

     • Ján Paliga
      22:57 01.10.2021

      @ Double "Hitler si bol vedomi potencionalneho konfliktu s Francuzskom a krajinami malej dohody a snazil sa mu vyhnut pomocou diplomacie." Skús si zistiť, proti ktorej krajine tá ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Double

      "Hitler si bol vedomi potencionalneho konfliktu s Francuzskom a krajinami malej dohody a snazil sa mu vyhnut pomocou diplomacie."

      Skús si zistiť, proti ktorej krajine tá Malá dohoda vznikla.... Nemecko to nebolo a preto sa Malej dohody ani obávať nemuselo....Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     19:54 24.09.2021

     "Podle tvoje filozofie by tedy po urcitem roce (treba 1945) mela udelat tlusta cara a od teto chvile po dobu existence lidstva jsou jakekoli uzemni zmeny na celem svete (at uz ...Zobrazit celý příspěvek

     "Podle tvoje filozofie by tedy po urcitem roce (treba 1945) mela udelat tlusta cara a od teto chvile po dobu existence lidstva jsou jakekoli uzemni zmeny na celem svete (at uz anexi, valkou, ci referendem) nepristupne"

     To tu nikdo neříká. Rozdělení Československa bylo zcela v pořádku, protože k němu došlo dohodou, nikoli násilím. Stejně tak k rozdělení SSSR došlo dohodou.
     Naopak anexe Tibetu, obsazení Kuvajtu Saddámem, ani obsazení Krymu Ruskem v pořádku nejsou.Skrýt celý příspěvek

    • Scandinavian81
     10:52 18.11.2022

     nacionalistický bláboly

     nacionalistický bláboly

   • The88
    08:33 25.09.2021

    Ad "Lidé, žijící na nějakém území, skutečně nemají právo určovat, k jakému státu budou patřit. Ledaže by jim to právo dal stát, na jehož území se nacházejí.": Je to tvuj nazor a ...Zobrazit celý příspěvek

    Ad "Lidé, žijící na nějakém území, skutečně nemají právo určovat, k jakému státu budou patřit. Ledaže by jim to právo dal stát, na jehož území se nacházejí.":

    Je to tvuj nazor a jako takovy ho respektuju. Ale zajimalo by me, jak bys vysvetlil Texasanum, ze maji patrit pod Mexiko...Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     10:23 29.09.2021

     Ještě že nemáme první polovinu 19. století, že?

     Texasané vyhráli ve válce. Zde jsou jakékoliv jiné argumenty, než zraně, zbytečné.

     Ještě že nemáme první polovinu 19. století, že?

     Texasané vyhráli ve válce. Zde jsou jakékoliv jiné argumenty, než zraně, zbytečné.

   • Double
    14:50 26.09.2021

    mas pravdu, avsak prakticky to iste sa uz udialo v kosove

    mas pravdu, avsak prakticky to iste sa uz udialo v kosove

    • GlobeElement
     10:24 29.09.2021

     Kosovo bylo obsazeno okupačními vojsky poté, co Srbsko prohrálo válku. Srovnání se nabízí s Kaliningradem, ne s Krymem.

     Kosovo bylo obsazeno okupačními vojsky poté, co Srbsko prohrálo válku. Srovnání se nabízí s Kaliningradem, ne s Krymem.

     • Double
      17:42 29.09.2021

      Nie, pri Kosove si USA a spol tiez vytreli rit s medzinarodnym pravom ked uznali jeho nezavislost na zaklade sebaurcenie populacie.. Rusi spravili to iste v Kryme. Kaliningrad s ...Zobrazit celý příspěvek

      Nie, pri Kosove si USA a spol tiez vytreli rit s medzinarodnym pravom ked uznali jeho nezavislost na zaklade sebaurcenie populacie.. Rusi spravili to iste v Kryme. Kaliningrad s tym nema nic spolocne, vsetci Nemci boli vypratani.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:22 29.09.2021

      Double, ale ty nám tu ignoruješ ten najpodstatnejší fakt - je len a len vina Srbov, že medzinárodné výzvy zámerne ignorovali. Teda presnejšie povedané - vina šovinistov na čele s ...Zobrazit celý příspěvek

      Double, ale ty nám tu ignoruješ ten najpodstatnejší fakt - je len a len vina Srbov, že medzinárodné výzvy zámerne ignorovali. Teda presnejšie povedané - vina šovinistov na čele s Miloševičom, ktorí namiesto riešenia katastrofálnej ekonomickej situácie si potrebovali schladiť nenávisť na vymyslenom "obetnom baránkovi".... Kosovo je len a len následok ich šovinizmu, ktorí medzi Srbmi rozdúchaval Miloševič so svojimi kumpánmi.... Stačí pozrieť, kam Srbsko ten šovinizmus doviedol.... zostali žobrákmi....Skrýt celý příspěvek

     • Double
      10:59 30.09.2021

      co sa tyka legalnosti, tak je na tom krym a kosovo uplne tak isto, rozpravky o tom kto si to zasluzil a kto nie si nechaj... kosovo je len a len nasledok americkej kratkozrakosti, ...Zobrazit celý příspěvek

      co sa tyka legalnosti, tak je na tom krym a kosovo uplne tak isto, rozpravky o tom kto si to zasluzil a kto nie si nechaj...

      kosovo je len a len nasledok americkej kratkozrakosti, ktora je pre nich absolutne typicka kedze amici vedia rozmyslat maximalne 1 prezidentske volebne obdobie dopreduSkrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:51 01.10.2021

      @ Double "co sa tyka legalnosti, tak je na tom krym a kosovo uplne tak isto, rozpravky o tom kto si to zasluzil a kto nie si nechaj..." Ako pozerám, tak pozerám, nikde nevidím, ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Double

      "co sa tyka legalnosti, tak je na tom krym a kosovo uplne tak isto, rozpravky o tom kto si to zasluzil a kto nie si nechaj..."

      Ako pozerám, tak pozerám, nikde nevidím, že som písal niečo o "legálnosti"....

      Nebudeš ty náhodou Storyteller?Skrýt celý příspěvek

    • velin100
     14:29 30.09.2021

     Kosovo vzniklo na základe sebeurčení populace (a jen a pouze na základě chování Srbů). Tedy vznikl nový stát Kosovo. Obyvatelé Krymu ale neměli zájem o sebeurčení, není to ...Zobrazit celý příspěvek

     Kosovo vzniklo na základe sebeurčení populace (a jen a pouze na základě chování Srbů). Tedy vznikl nový stát Kosovo.

     Obyvatelé Krymu ale neměli zájem o sebeurčení, není to samostatný stát, je to území okupované Ruskem (a prosím, nemíchejte sem to "referendum", všichni víme, ajk to s ním bylo). To je ten zásadní rozdíl a vždy bude. Porovnávat to je nesmysl ... nebo cílená demagogie ...Skrýt celý příspěvek

     • Double
      15:08 30.09.2021

      Aj z krymu vznikol samostatny stat na zaklade sebaurcenia populacie (Republika Krym). To, ze sa neskor jeden nezavisly stat (Republika Krym) pripojila k druhemu nezavislemu statu ...Zobrazit celý příspěvek

      Aj z krymu vznikol samostatny stat na zaklade sebaurcenia populacie (Republika Krym). To, ze sa neskor jeden nezavisly stat (Republika Krym) pripojila k druhemu nezavislemu statu (Rusko) je uplne irelevantne.
      Samozrejme s tymto tvrdenim mozes nesuhlasit, avsak ak tak robis a zaroven uznavas nezavislost kosova tak si pokrytec.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:54 01.10.2021

      @ Double

      "Samozrejme s tymto tvrdenim mozes nesuhlasit..."

      Zaujímavé, že okrem pár vazalov RF, nikto neuznáva Krym ako súčasť RF.... A není to málo, Antone Pavloviči?

      @ Double

      "Samozrejme s tymto tvrdenim mozes nesuhlasit..."

      Zaujímavé, že okrem pár vazalov RF, nikto neuznáva Krym ako súčasť RF.... A není to málo, Antone Pavloviči?

  • toustr
   11:16 24.09.2021

   Lehce jsem upravil Váš článek, snad se bude líbit úplně stejně jako originál ;) Nesouhlasim s nazorem, ze se mistni obyvatele, co po nekolik generaci ziji na jednom miste, museji ...Zobrazit celý příspěvek

   Lehce jsem upravil Váš článek, snad se bude líbit úplně stejně jako originál ;)

   Nesouhlasim s nazorem, ze se mistni obyvatele, co po nekolik generaci ziji na jednom miste, museji prizpusobit tomu, jak se rozhodl nejaky papalas at uz v Berline, ci Washingtonu, aniz by se jich nekdo ptal na jejich nazor. V tomto pripade, bez ohledu na transparentnost pripadneho nemeckeho referenda roku 1938, je asi kazdemu jasne, ze se vetsina (tedy treba 50.1%+) obyvatel Sudet spise vidi v Nemecke risi, nez v Ceskoslovensku (kor roku 1938). Kde je nejaka hranice mezi tim, kdo muze prepisovat hranice a kdo ne? Ta hranice neexistuje a na nejake mezinarodni pravo bohuzel vetsina mocnosti (vc. SSSR, USA, Nemecka) kasle. Hranice prepisuje ten, kdo ma diplomatickou a vojenskou moc. Takhle to bylo vzdy a nikdy se to nezmeni.Skrýt celý příspěvek

   • The88
    08:36 25.09.2021

    Casto se tady tenhle "argument" referendem v Sudetech objevuje. Pravda ale je, ze Nemecko plebiscit (navrhovany Benesem) odmitlo, protoze nebylo jiste, jak ...Zobrazit celý příspěvek

    Casto se tady tenhle "argument" referendem v Sudetech objevuje. Pravda ale je, ze Nemecko plebiscit (navrhovany Benesem) odmitlo, protoze nebylo jiste, jak dopadne.
    https://ustecky.denik.cz/zprav... Skrýt celý příspěvek

    • toustr
     09:43 25.09.2021

     Abych se přiznal, až takto jsem nad tím nepřemýšlel :D Infi zmínil referendum a já to potřeboval lehce předělat na "německý pohled". Každopádně díky za odkaz, zajímavé info ;)

     Abych se přiznal, až takto jsem nad tím nepřemýšlel :D Infi zmínil referendum a já to potřeboval lehce předělat na "německý pohled". Každopádně díky za odkaz, zajímavé info ;)

    • Jan Padesátýpátý
     13:04 25.09.2021

     Já to z tohoto i jiných článků chápu tak, že o plebiscitu se uvažovalo jenom v národnostně sporných územích. Nemyslím, že se Hitler plebiscitu bál, určitě by pro něj nebyl problém ...Zobrazit celý příspěvek

     Já to z tohoto i jiných článků chápu tak, že o plebiscitu se uvažovalo jenom v národnostně sporných územích.

     Nemyslím, že se Hitler plebiscitu bál, určitě by pro něj nebyl problém "zařídit si" výsledek 99% / 97% jako po anšlusu Rakouska / okupaci Krymu Ruskem.

     Jde o to, že Hitler si nepotřeboval komplikovat život: Hitler měl souhlas ˇČSR s anexí Sudet, takže jí nepotřeboval legalizovat. Při anšlusu Rakouska a anexi Krymu to bylo jiné - tam chyběl souhlas napadeného státu, a bylo třeba mít v ruce výsledky referenda s jednoznačným výsledkem podporujícím anexi.Skrýt celý příspěvek

     • The88
      15:35 25.09.2021

      "Hitler měl souhlas ˇČSR s anexí Sudet" - a jestlipak vite, kdy Cs. parlament Mnihovskou dohodu ratifikoval?

      "Hitler měl souhlas ˇČSR s anexí Sudet" - a jestlipak vite, kdy Cs. parlament Mnihovskou dohodu ratifikoval?

     • Jan Padesátýpátý
      15:46 26.09.2021

      Nevím. A nemyslím že na to Hitler čekal. Tomu úplně stačilo že Mnichov přijala československá vláda.

      Nevím. A nemyslím že na to Hitler čekal. Tomu úplně stačilo že Mnichov přijala československá vláda.

 • Torong
  08:31 24.09.2021

  Tesil a Kostrín: Pánové... Bylo to tady psáno desettisíckrát a napíšu to po desetitisíciprvé znovu a specielně pro vás: Je úplně a zcela irelevantní, kdo daroval Krym komu, kdo ...Zobrazit celý příspěvek

  Tesil a Kostrín:
  Pánové... Bylo to tady psáno desettisíckrát a napíšu to po desetitisíciprvé znovu a specielně pro vás:
  Je úplně a zcela irelevantní, kdo daroval Krym komu, kdo ho kdy vybojoval, kdo ho déle držel atd. Stejně tak je zcela irelevantní názor Krymských Rusů, k jakému státu by Krym měl patřit. Rusové totiž v roce 1991 po rozpadu SSSR uznali Ukrajinu jako samostatný a suverenní stát a to v hranicích Ukrajinské SSR v čase rozpadu SSSR. Navíc se Rusko podpisem Budapešťského memoranda zavázalo chránit Ukrajinskou suverenitu. No a co se týká těch Ukrajinských Rusů, právo na sebeurčení se jich netýká protože Rusové svůj národní stát mají a Krymští Rusové se do něj mohou kdykoli přestěhovat. Tím padá i jakákoli podobnost s Kosovem.Skrýt celý příspěvek

  • The88
   09:09 24.09.2021

   Nerad se do takovych predem zbytecnych diskuzi zapojuju, ale jedna vec mi neda:

   "Tím padá i jakákoli podobnost s Kosovem." - Slysel jste nekdy o statu, jmenem Albanie?

   Nerad se do takovych predem zbytecnych diskuzi zapojuju, ale jedna vec mi neda:

   "Tím padá i jakákoli podobnost s Kosovem." - Slysel jste nekdy o statu, jmenem Albanie?

   • Torong
    09:21 24.09.2021

    Ano slyšel. Má to ale háček. Kosovští Albánci nejsou totéž, jako Albánci. To je první věc. Ta druhá je to, že stát Kosovo ve skutečnosti nikdo nechtěl. Jenže jiná varianta jak ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano slyšel. Má to ale háček. Kosovští Albánci nejsou totéž, jako Albánci. To je první věc. Ta druhá je to, že stát Kosovo ve skutečnosti nikdo nechtěl. Jenže jiná varianta jak zastavit etnickou válku nebyla. Soužití Kosovských Albánců a Srbů v jednom státě by nebylo možné. Tedy řešení je to špatné, ale oproti další možnosti méně špatné.Skrýt celý příspěvek

    • The88
     08:29 25.09.2021

     Jj, a sudetsti Nemci taky nejsou totez, jako rissti Nemci... Zajem byl o tzv. Velkou Albanii. Coz je zajimave, kdyz ti kosovsti Albanci maji bejt neco jinyho.

     Jj, a sudetsti Nemci taky nejsou totez, jako rissti Nemci... Zajem byl o tzv. Velkou Albanii. Coz je zajimave, kdyz ti kosovsti Albanci maji bejt neco jinyho.

   • GlobeElement
    09:38 24.09.2021

    Albánie se do občanské války v Jugoslávii nijak nezapojila. Albánští vojáci Kosovo neobsadili. Kosovo se nestalo součástí Albánie. Albánie nemá v Kosovu vojenské základny. Marně ...Zobrazit celý příspěvek

    Albánie se do občanské války v Jugoslávii nijak nezapojila. Albánští vojáci Kosovo neobsadili. Kosovo se nestalo součástí Albánie. Albánie nemá v Kosovu vojenské základny.

    Marně hledám jakoukoliv podobnost s ruskou anexí Krymu.Skrýt celý příspěvek

    • The88
     08:27 25.09.2021

     Argumentujes dobre, ale mimo misu. Asi to chtelo si pracist, na co reaguju: "No a co se týká těch Ukrajinských Rusů, právo na sebeurčení se jich netýká protože Rusové svůj národní ...Zobrazit celý příspěvek

     Argumentujes dobre, ale mimo misu. Asi to chtelo si pracist, na co reaguju:

     "No a co se týká těch Ukrajinských Rusů, právo na sebeurčení se jich netýká protože Rusové svůj národní stát mají a Krymští Rusové se do něj mohou kdykoli přestěhovat. Tím padá i jakákoli podobnost s Kosovem." Albanci svuj narodni stat maji taky. UCK navic chtela "Velkou Albanii", akorat to dopadlo jinak.Skrýt celý příspěvek

  • Tesil
   12:43 24.09.2021

   Torong
   Mě je úplně volný,kdo daroval nebo nedaroval Krym,jen jsem popsal důvody.
   Chápeš?

   Torong
   Mě je úplně volný,kdo daroval nebo nedaroval Krym,jen jsem popsal důvody.
   Chápeš?

   • Pavel1
    18:54 24.09.2021

    Tys nepopsal "důvody", jen svoje fantasmagorie.

    Tys nepopsal "důvody", jen svoje fantasmagorie.

    • Tesil
     13:31 25.09.2021

     Pochopitelně Forrest měl pravdu,pro hlupáka každý hloupý. Dohledej si něco o působení společnosti Agro Joint na Krymu,kdysi byl k tématu článek na iDnes. Rovněž existuje Rosenův ...Zobrazit celý příspěvek

     Pochopitelně Forrest měl pravdu,pro hlupáka každý hloupý.
     Dohledej si něco o působení společnosti Agro Joint na Krymu,kdysi byl k tématu článek na iDnes.
     Rovněž existuje Rosenův archiv o aktivitách AJ.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      14:38 25.09.2021

      Zkusil jsem si vyhledat agro-joint, ale vrací to ruské propagandistické weby. Máš k tomu nějaký odkaz na seriozní zdroj informací?

      Zkusil jsem si vyhledat agro-joint, ale vrací to ruské propagandistické weby. Máš k tomu nějaký odkaz na seriozní zdroj informací?

     • Pavel1
      19:16 25.09.2021

      Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal. Vlastní fantsmagorie si musíš dohledávat ty. Nikdo jiný to za tebe dělat nebude.

      Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal. Vlastní fantsmagorie si musíš dohledávat ty. Nikdo jiný to za tebe dělat nebude.

 • Tesil
  19:32 23.09.2021

  Chruščov daroval Krym z tohoto důvodu: 19. února 1929 uzavřela sovětská vláda jménem RSFSR (Ruské sovětské federativní socialistické republiky), do níž tehdy patřil i Krym, ...Zobrazit celý příspěvek

  Chruščov daroval Krym z tohoto důvodu:
  19. února 1929 uzavřela sovětská vláda jménem RSFSR (Ruské sovětské federativní socialistické republiky), do níž tehdy patřil i Krym, smlouvu s organizací Joint. Podle této přísně tajné dohody dostával SSSR ve formě úvěru 900 tisíc dolarů ročně po dobu deseti let za 5 % ročního úroku. Vláda SSSR vydala a převedla na organizaci "Joint" dluhopisy za plnou částku úvěru s úroky (20 milionů dolarů).
  Po vytvoření státu Izrael Stalin doufal, že krymská otázka byla navždy uzavřena. Nicméně stále tu byly směnky, podle nichž byla celá krymská země rozdělena do podílů, které se měly na základě dohody z roku 1929 v roce 1954 stát majetkem americké elity. Chruščovův převod Krymu na Ukrajinu byl tedy Stalinovým domácím úkolem, díky němuž mohl být zrušen závazek Sovětského svazu podle výše uvedené smlouvy. Faktem totiž je, že smlouvy podepsané sovětskou vládou jménem RSFSR zůstaly navzdory vytvoření Izraele v Palestině platné. Pouze převod krymského území z jurisdikce RSFSR na jurisdikci jakékoli jiné federální republiky de facto zrušil dluhové závazky. V tomto případě již krymská země jako by nepatřila zemi, která podepsala směnky.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:35 23.09.2021

   Najlepšie na tom je, že Chruščov to ani darovať nemohol, keďže nemal na to právomoc.... A o žiaden dar sa ani nejednalo.

   Najlepšie na tom je, že Chruščov to ani darovať nemohol, keďže nemal na to právomoc.... A o žiaden dar sa ani nejednalo.

  • GlobeElement
   07:19 24.09.2021

   Vždycky, když si myslím, že větší blbost už nelze vymyslet, ukáže se, že jsem byl naivní.

   Vždycky, když si myslím, že větší blbost už nelze vymyslet, ukáže se, že jsem byl naivní.

   • Tesil
    12:40 24.09.2021

    Naivní ani ne, pouze špatně informován.

    Naivní ani ne, pouze špatně informován.

    • Pavel1
     19:00 24.09.2021

     Ano .. o míře blbosti lidových rusáků.

     Ano .. o míře blbosti lidových rusáků.

  • Pavel1
   19:12 24.09.2021

   Bláboly, a to především z toho důvodu, že Stalin zásadně dluhy neplatil. Russovětsko nezaplatilo ani skutečné dluhy z programu Lend Lease a ani k tomu nepotřebovalo konstruovat ...Zobrazit celý příspěvek

   Bláboly, a to především z toho důvodu, že Stalin zásadně dluhy neplatil. Russovětsko nezaplatilo ani skutečné dluhy z programu Lend Lease a ani k tomu nepotřebovalo konstruovat trapné výmluvy. Představa, že nějaký generální tajemník šachuje s Krymem, aby se vyhnul placení jakýchsi fantasmagorických směnek je pro smích. Za druhé, o žádné "darování" opravdu ale opravdu nešlo. Šlo o výměnu - Krym za území kolem města Taganrogu. Jinými slov, má-li puťka (a jeho místní podržtašky) potřebu vydávat okupaci Krymu za nápravu "historické křivdy", tak nechť tedy napraví vše, a vrátí Taganrog a přilehlé území Ukrajině.Skrýt celý příspěvek

 • Kostrín
  16:40 23.09.2021

  Takže referendum v 2014 na Kryme bolo pod hlavňami samopalov. Koľko obetí bolo pri tomto referende? Koľko zatknutých? Na Kryme bolo referend po rozpade ZSSR v r. 1991 viacej a ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže referendum v 2014 na Kryme bolo pod hlavňami samopalov. Koľko obetí bolo pri tomto referende? Koľko
  zatknutých?
  Na Kryme bolo referend po rozpade ZSSR v r. 1991
  viacej a vo všetkých prejavili obyvatelia Krymu vôľu po
  pripojení k Rusku.
  Zaujímavé, že nikomu nevadí, že Ukrajinec Chruščov svojvoľne
  odrhol /ukradol/ Krym od Ruska a v rozpore s platnými zákonmi ZSSR v r. 1954 a pripojil ho k Ukrajine.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   17:41 23.09.2021

   Tuhle ruskou lež už jsme tu měli. To vás v Petrohradě neučili číst, než se ztrapníte?

   Tuhle ruskou lež už jsme tu měli. To vás v Petrohradě neučili číst, než se ztrapníte?

  • Georges
   19:08 23.09.2021

   ...co slovo, to kravina...

   ...co slovo, to kravina...

  • Ján Paliga
   21:36 23.09.2021

   Kostrín, odkedy sa etnickým Rusom rodia Ukrajinci? Ani dvom etnickým Slovákom sa nerodia Maďari....

   Kostrín, odkedy sa etnickým Rusom rodia Ukrajinci? Ani dvom etnickým Slovákom sa nerodia Maďari....

 • Kostrín
  10:29 23.09.2021

  K poslednej vete článku, kde je pripojenie Krymu k Rusku definované ako anexia, len toľko. Autor článku si mýli pojmy s dojmami. Anexia je násilné pripojenie časti jedného štátu ...Zobrazit celý příspěvek

  K poslednej vete článku, kde je pripojenie Krymu k Rusku
  definované ako anexia, len toľko. Autor článku si mýli pojmy s dojmami. Anexia je násilné pripojenie časti jedného štátu k druhému. Viď Anšlus Rakúska v r. 1937.
  Pripojenie Krymu k RF bolo dané referendom, kde sa obyvatelia Krymu drvivou väčšinou prihlásili k nezávislosti od UKR a
  pripojení k RF. Vox populi, vox dei.
  Samozrejme násilné odtrhnutie Kosova od Srbska vojenskou silou UČK a NATO našim ctiteľom demokracie nevadí.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   10:49 23.09.2021

   Opravdu? Dosud jsem si myslel, ze nejprve byla vojenska okupace Krymu ruskym vojskem a formalni referendum ruskeho typu bylo zorganizovano az poté.

   Opravdu? Dosud jsem si myslel, ze nejprve byla vojenska okupace Krymu ruskym vojskem a formalni referendum ruskeho typu bylo zorganizovano az poté.

   • GlobeElement
    10:54 23.09.2021

    Přesně jako tehdy v Rakousku.

    Přesně jako tehdy v Rakousku.

   • Robaiz
    10:22 24.09.2021

    Očividně jste zase myslel zcela špatně... Takže stále dokola... RF mohla mít na Krymu dislokováno 24 000 vojáků na základě smlouvy o pronájmu základny v Sevastopolu, jejíž ...Zobrazit celý příspěvek

    Očividně jste zase myslel zcela špatně...

    Takže stále dokola...
    RF mohla mít na Krymu dislokováno 24 000 vojáků na základě smlouvy o pronájmu základny v Sevastopolu, jejíž prodloužení bylo podepsáno r. 2010 výměnou za masivní úvěry a slevy na dodávky plynu.
    Tou dobou bylo na území Krymské republiky cca 19 000 vojáků.
    Volení zástupci v krymském parlamentu na základě událostí v Kyjevě (ozbrojený převrat, sesazení legitimně zvolené vlády a následně protiústavní odvolání prezidenta) odhlasovali vydání žádosti směrem k RF o zajištění bezpečnosti (zde je nutno uznat, že k této operaci byli na Krym vysazeny speciální jednotky). Následně krymský parlament opět na základě hlasování schválil vyhlášení referenda o osamostatnění. Toto referendum mohla zarazit pouze vláda v Kyjevě (jako několik referend předtím), nicméně ta tou dobou již neexistovala. Na základě výsledků hlasování došlo k odtržení Krymské republiky od Ukrajiny. Je třeba zde rovněž poznamenat, že rovněž drtivá většina ozbrojených sil na Krymu přešla na stranu RF (pamatuji-li si to správně cca 17K příslušníků námořnictva a cca 9K armády).
    RF přijala Krymskou republiku již jako zcela samostatný subjekt.

    PS: ohledně onoho bájného Budapešťského memoranda...
    - nebylo ratifikováno žádným státem
    - i kdyby bylo platné, RF se nedopustila ve věci Krymu jeho porušení - viz výše, přijímali KR jako samostatný subjekt
    - kdyby bylo platné, první porušení má na svědomí EU (doporučuji se s ním seznámit - signatáři se zavázali nevytvářet na UA vojenský, politický a ekonomický nátlak , jehož cílem by bylo změnit směřování či orientaci tohoto státu. UA měla zůstat nadále neutrální...)Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     10:51 24.09.2021

     Ale on si to myslí naprosto správně. Rusové sice na Krymu mít jednotky mohli, ale na základnách nebo výcvikových prostorech. Nikoli v ulicích měst a ozbrojeni. Takže ano byla to ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale on si to myslí naprosto správně. Rusové sice na Krymu mít jednotky mohli, ale na základnách nebo výcvikových prostorech. Nikoli v ulicích měst a ozbrojeni. Takže ano byla to okupace. Ukrajinské jednotky byly zavřeny v kasárnách a neměli možnost pohybu. To, že část z nich přešla k Rusům je opět irelevantní. Okupaci to nijak nelegitimizuje. Krymský parlament neměl pravomoc žádat cizí stát o vojenskou pomoc. Tuto pravomoc má pouze parlament v Kyjevě. Stejné je to s vyhlášením referenda. RF měla reagovat tak, že Krymskému parlamentu mělo být sděleno, že jejich žádost bere na vědomí a bude o ní jednat s Kyjevskou vládou v okamžiku, kdy bude sestavena.Skrýt celý příspěvek

     • Robaiz
      11:03 24.09.2021

      Torong Já se nehodlám přít... Je mi to vcelku šumák a žíly mi to netrhá, ale ještě jednou si to po sobě přečti a zamysli se... :D Krymský parlament byl tou dobou jedinou ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong

      Já se nehodlám přít... Je mi to vcelku šumák a žíly mi to netrhá, ale ještě jednou si to po sobě přečti a zamysli se... :D

      Krymský parlament byl tou dobou jedinou legitimní výkonnou mocí v zemi...
      Je složité odsuzovat představitele Krymu za nelegitimní či protiústavní jednání, když byli pouze nucení reagovat na předešlé nelegitimní a protiústavní jednání pučistů v Kyjevě...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:19 24.09.2021

      Krymský parlament neměl jakékoliv právo rozhodovat o věcech týkajících se celé Ukrajiny.

      Krymský parlament neměl jakékoliv právo rozhodovat o věcech týkajících se celé Ukrajiny.

     • omacka
      08:38 26.09.2021

      Klíčové v tom všem je jeden podstatný detail, který skoro nikdo neuvádí.. 1.) V Kyjevě došlo k násilnému státnímu převratu a dosavadní centrální moc tím pozbyla jakékoliv ...Zobrazit celý příspěvek

      Klíčové v tom všem je jeden podstatný detail, který skoro nikdo neuvádí..

      1.) V Kyjevě došlo k násilnému státnímu převratu a dosavadní centrální moc tím pozbyla jakékoliv legitimity v svém konání, narozdíl od parlamentu na Krymu, což je realita.

      2.) Toto je zde podstatné. Jmenování nového premiéra Krymu Sergeje Aksjonova do funkce Rady ministrů Autonomní republiky Krym schválil úřadující prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč 27. února 2014.

      Sice to bylo za "úřadování" samoprohlášeného prezidenta Turčynova v Kyjevě, který se chopil hned po převratu moci, ale v Nejvyšší radě proběhlo zfalšované hlasování o odvolání prezidenta Janukovyče, při kterém hlasovali náhradní karty i cca 90 poslanců, co v parlamentu nebylo fyzicky přítomno - to k tomu jak "demokratický" proces to v Kyjevě tenkrát byl a to hlasování pučistů 22. února 2014 bylo tedy zcela jasně neplatné, tvrdí to dnes exposlanec Žvania tehdy blízký spolupracovník a pravá ruka Porošenka, co to hlasování spoluorganizoval v parlamentu 22. února.

      3.) Dne 1. března 2014 požádal Aksjonov se souhlasem prezidenta Janukoviče prezidenta Ruské federace Vladimira Putina o pomoc se zajištěním míru a pořádku na Krymu.

      Tedy nic není tak černo-bíle jak se někteří snaží malovat, klíčové v tom všem bylo, že to co se dělo ohledně Krymu, se dělo na rozhodnutí úřadujícího prezidenta Ukrajiny - včetně klíčového potvrzení Aksjonova v funkci premiéra Krymu, včetně žádosti o pomoc se zajištěním míru a pořádku na Krymu.

      A když už se tak ohání někteří mezinárodním právem, pokud byl v těchto klíčových dnech jediný legitimní prezident Ukrajiny Janukovyč a Turčynov byl v parlamentu prohlášen za úřadujícího prezidenta nelegálně, pak čemu se pořád tak divíte, tím, že to budete popírat, že to byla hlavně chyba pučistů v Kyjevě a těch, co tu šaškárnu s dohodou opozice s Janukovyčem sehráli.

      Pohyb vojsk Černomořské flotily po Krymu, nevím, kam na ty nesmysli chodíte, že se nemohla pohybovat volně po Krymu atd., mohla se pohybovat v případě ohrožení ne zcela volně, ale v rámci zajištění svých operací. No a jelikož Aksjonov a prezident Ukrajiny požádali Putina 1. března o pomoc se zajištěním míru a pořádku na Krymu, tak se to od tohoto data dělo už s zcela volným pohybem jejich vojsk.

      Že v tom byl v počátku prvek vydávání ruských vojáků za domobranu, co čekáte po tom, když někdo vydává násilný puč v Kyjevě za demokratické převzetí moci?

      Koukněte někdy do archívu ČT24 na ty dny a vystupování např. ministra zahraničí Zaorálka ohledně zelených mužíčků, kdy se bojí jen vyslovit, že to jsou ruští vojáci. Prostě Moskva Západ "přechcala" bez jediného výstřelu a ještě to má mezinárodněprávně větší legitimitu než podvodné jmenování Turčynova za úřadujícího prezidenta Ukrajiny s devadesátkou fyzicky nepřítomných poslanců, a tohle je ten problém, že k tomu došlo bez boje a také hlavně, že se většina jednotek VSU vzdala zcela bez boje a nakonec drtivá většina ukrajinských vojáků z Krymské posádky zůstala na Krymu a začali sloužit v ruské armádě.Skrýt celý příspěvek

     • omacka
      08:45 26.09.2021

      A víte proč k tomu na Krymu došlo bez boje a jediného výstřelu? Ne protože ukrajinští vojáci by byly takový zbabělci, ale protože Turčynov vydal rozkaz jednotkám VSU na Krymu za ...Zobrazit celý příspěvek

      A víte proč k tomu na Krymu došlo bez boje a jediného výstřelu? Ne protože ukrajinští vojáci by byly takový zbabělci, ale protože Turčynov vydal rozkaz jednotkám VSU na Krymu za žádnou cenu nebojovat.

      Zcela jistě budete souhlasit, že reálně toto nebylo rozhodnutí Turčynova.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      23:22 26.09.2021

      Ano takže jako obvykle žádost vedení státu o pomoc Ruské armády proti domácí kontrarevoluci..kde už jsem to slyšel? Že by rok 1968 a Indrova dělnicko- rolnická vláda? Nebo Biľak a ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano takže jako obvykle žádost vedení státu o pomoc Ruské armády proti domácí kontrarevoluci..kde už jsem to slyšel? Že by rok 1968 a Indrova dělnicko- rolnická vláda? Nebo Biľak a další vlastizradci?Nebo rok 1956 a Maďarsko? Nebo rok 1979 a Afghanistàn? …a další.Moskva organizuje poŕad dokola ty svoje sviňárny. Také marně přemýšlím čím ta Moskva Západ ,,přechcala,, když se díky své agresi stala v mezinárodním společenství odpadlikem ,na dotacích Krymu těžce krvàcí a vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou se ji podařilo rozbit na dalších 500 let …Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      13:20 27.09.2021

      omacka: 1) Ano, došlo k násilnému převratu. Po násilném rozehnání do té doby poklidné demonstrace. Parlament byl rozpuštěn. To, že byly ihned vypsány nové volby, kterých se ...Zobrazit celý příspěvek

      omacka:
      1) Ano, došlo k násilnému převratu. Po násilném rozehnání do té doby poklidné demonstrace. Parlament byl rozpuštěn. To, že byly ihned vypsány nové volby, kterých se účastnily všechny strany včetně proruských, a ve kterých ty s oblibou zmiňované nacionalistické strany naprosto pohořely už ale neřekneš, že? To už by ti nešlo dohromady s narativem "násilného, protiústavního puče zorganizovaného ukronacisty v žoldu CIA a NATO, že? Násilný byl i konec Causeska v Rumunsku a protiústavní byl i 17. listopad u nás. Přesto tyto akce byly legitimní na rozdíl od třeba komunistického puče v roce 1948...
      Ke zbytku se nebudu vyjadřovat. Je to jen obhajoba agresora.Skrýt celý příspěvek

     • omacka
      19:43 30.09.2021

      Není to obhajoba agresora, je to jen realistické vidění světa bez růžových brýlí, protože pokud je nesundáte i na Ukrajině, tak dopadne úplně stejně jako v Afghánistánu, kdy ...Zobrazit celý příspěvek

      Není to obhajoba agresora, je to jen realistické vidění světa bez růžových brýlí, protože pokud je nesundáte i na Ukrajině, tak dopadne úplně stejně jako v Afghánistánu, kdy rychlost přechodu jednotek VSU na druhou stranu bude v některých oblastech více než závratná.

      Nemá smysl se tu přít o to, co je státní převrat, co je to legitimní moc, co je v návaznosti na ní následně její legitimita a legalita včetně jejich mezinárodně právních závazků, které na sebe vzala.

      Na to vše stačí jednoduchá otázka, které tu legalitu a legitimitu převzetí moci a další konsekvence s tím spojené zodpoví sama: Už je vůbec vyšetřená ona střelba do demonstrantů a pachatelé onoho masakru odsouzení a sedí v base na doživotí? No vůbec není, protože obviněné příslušníky Berkutu před pár lety propustil soud na svobodu z vazby kvůli absenci důkazů.

      Už je vyšetřen odporný masakr v Oděse v Domu odborů a pachatelé odsouzení? Vůbec, proč se to vyšetřování táhne 8 rokem?Skrýt celý příspěvek

    • Robaiz
     10:53 24.09.2021

     Ach ten Češtin... :D
     BylY vysazeny...

     Ach ten Češtin... :D
     BylY vysazeny...

     • Ján Paliga
      00:51 25.09.2021

      A není to málo Antone Pavloviči?

      A není to málo Antone Pavloviči?

    • GlobeElement
     11:18 24.09.2021

     Další dávka ruských lží. 1. územní celistvost Ukrajiny nezaručovalo jen (podepsané) budapešťské memorandum, ale i smlouva o přátelství a spolupráci mezi Ruskem a Ukrajinou, v níž ...Zobrazit celý příspěvek

     Další dávka ruských lží.

     1. územní celistvost Ukrajiny nezaručovalo jen (podepsané) budapešťské memorandum, ale i smlouva o přátelství a spolupráci mezi Ruskem a Ukrajinou, v níž oba stát uznaly své hranice.
     2. Krymští zastupitelé neměli právo vyhlašovat referendum o odtržení Krymu, to by musel udělat ukrajinský parlament
     3. Nikdo na Krymu neměl právo zvát okupační armádu jiného státu, vstup armády na území státu musí být vždy na základě souhlasu vlády daného státu
     4. ruští vojáci na Krymu neměli právo pohybovat se mimo vojenské základy

     Jednalo se o anexi jako kdysi u nás Podkarpatské Rusi nebo Sudet nebo anšlus Rakouska.
     Použití stejných praktik se není co divit. Agresivní státy se chovají stejně.Skrýt celý příspěvek

     • Robaiz
      12:16 24.09.2021

      Na toto téma jsme se zde dohadovali už tolikrát, že to přestává být zajímavé a smysluplné.... :D Každopádně než se vydám za víkendovou rekreací, dovolím si přidat odpověď... 1. ...Zobrazit celý příspěvek

      Na toto téma jsme se zde dohadovali už tolikrát, že to přestává být zajímavé a smysluplné.... :D

      Každopádně než se vydám za víkendovou rekreací, dovolím si přidat odpověď...

      1. BM (neratifikované) či SoPaS jaksi v tomto případě postrádá smysl, jelikož nešlo o anexi, ale o odtržení autonomní republiky, tedy rozpad Ukrajiny jakožto celku. RF pouze připojila již samostatnou Krymskou Republiku. Viz výše.
      2. K. parlament je (byl) zcela standartní volený politický orgán zákonodárné moci. Mohl vyhlašovat referenda dotýkající se jeho správního území jak chtěl. Aby ovšem takové referendum bylo platné v rámci celé tehdejší Ukrajiny, muselo by být uznáno Kyjevem. Nicméně v březnu 2014 již Ukrajina neměla vládu ani prezidenta...
      3. Naopak. Ruská vojska byla na poloostrově zcela legitimně na základě smlouvy o pronájmu námořní základny a obsazení vládních a jiných budov bylo přímo na požadavek poslanců krymského parlamentu za účelem zajištění bezpečnosti, což se jim povedlo na výbornou. Tento požadavek byl v přímé reakci na ozbrojený puč, který se odehrál v Kyjevě, tedy násilné a protiústavní sesazení legitimně zvolené a mezinárodně uznané vlády a prezidenta. (zde si dovolím malou poznámku na tvůj výrok o tom, že vstup armády na území cizího státu musí být vždy se souhlasem vlády této konkrétní země - řekl tohle někdy někdo zemím jako USA, Turecko, Francie, VB? Že by standardní dvojí metr? :D )
      4. Ruská vojska dislokovaná na Krymu měla volný pohyb po poloostrově, avšak museli o svých přesunech předem informovat krymské úřady a tamní armádní generalitu. Jelikož působili na žádost krymských úřadů, je tato tvá poznámka zcela mimo...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:40 24.09.2021

      Tyhle ruské lži jsou na tomto serveru zbytečné. Krym měl autonomii, nicméně platily na něm zákony Ukrajiny a krymský parlament nemohl legálně učinit nic, co by s nimi bylo v ...Zobrazit celý příspěvek

      Tyhle ruské lži jsou na tomto serveru zbytečné.

      Krym měl autonomii, nicméně platily na něm zákony Ukrajiny a krymský parlament nemohl legálně učinit nic, co by s nimi bylo v rozporu.

      Dále, to odtržení Krymu od Ukrajiny se událo v situaci, kdy byl Krym pod kontrolou ruské armády, která znemožnila výkon správy ukrajinské vládě. Ukrajinský parlament i vláda nadále existovaly, že se to Rusku nelíbí je jiná věc. Existovala ukrajinská armád a policie, platily ukrajinské zákony. Tečka.

      Jednalo se o násilnou okupaci a následně anexi ukrajinského území. Podporovat to mohou jen kolaboranti, kteří by byli nejraději, kdyby Rusko anektovalo i nás.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      14:08 24.09.2021

      To Robaiz Co prosím ještě vymyslíte abyste omluvili tu ruskou krymskou lumpárnu? Další a další bláboly a konstrukce aby Ruská okupace Krymu vypadala alespoň trošku legálně…

      To Robaiz Co prosím ještě vymyslíte abyste omluvili tu ruskou krymskou lumpárnu? Další a další bláboly a konstrukce aby Ruská okupace Krymu vypadala alespoň trošku legálně…

  • GlobeElement
   10:53 23.09.2021

   Anšlus Rakouska nacistickým Německem byl rovněž schválen v referendu, pro bylo přes 99% hlasujících. Tedy úplně stejný proces, jako ruská anexe Krymu, továryšč.

   Anšlus Rakouska nacistickým Německem byl rovněž schválen v referendu, pro bylo přes 99% hlasujících. Tedy úplně stejný proces, jako ruská anexe Krymu, továryšč.

  • Scotty
   10:54 23.09.2021

   O připojení Rakouska k Říši se také hlasovalo v referendu kterému předcházelo vojenské obsazení. Tedy vidíte že osud předválečného Rakouska a Krymu je až nápadně podobný a o anexi ...Zobrazit celý příspěvek

   O připojení Rakouska k Říši se také hlasovalo v referendu kterému předcházelo vojenské obsazení. Tedy vidíte že osud předválečného Rakouska a Krymu je až nápadně podobný a o anexi se vobou případech nepochybně jedná.
   Kosovo vyhlásilo nezávíslost na Srbsku. To je naprosto jiný případ.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    11:15 23.09.2021

    Navíc Srbsko bylo vojensky poraženo, o tom, že v Srbsku byla válka nelze pochybovat. Srbsko přišlo o území, protože prohrálo válku. Rusko by mělo jasně říct, že s Ukrajinou válčí.

    Navíc Srbsko bylo vojensky poraženo, o tom, že v Srbsku byla válka nelze pochybovat. Srbsko přišlo o území, protože prohrálo válku. Rusko by mělo jasně říct, že s Ukrajinou válčí.

   • flanker.jirka
    20:32 23.09.2021

    Scotty Kosovo je jiný případ, ale ptal se na to někdo Srbů na to co se bude dít s jejich právoplatným územím? Podobné separistické úmysly mají i národy na britských ostrovech nebo ...Zobrazit celý příspěvek

    Scotty
    Kosovo je jiný případ, ale ptal se na to někdo Srbů na to co se bude dít s jejich právoplatným územím? Podobné separistické úmysly mají i národy na britských ostrovech nebo ve Španělsku.
    Rakousko ať si moc nehraje na ukřivděné, těch parchantů, kteří tam mávali pravicemi bylo zrovna tolik co v Německu a dali to čechům pocítit i v 38. roce v pohraničí na jihu čech a moravy.Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     21:40 23.09.2021

     Srbsko o Kosovo nemuselo prísť vôbec, rovnako ako sa nemusela rozpadnúť Juhoslávia. To by ale Miloševič musel brzdiť svoj nenávistný nacionalizmus a chiméru Veľkého Srbska.... ...Zobrazit celý příspěvek

     Srbsko o Kosovo nemuselo prísť vôbec, rovnako ako sa nemusela rozpadnúť Juhoslávia. To by ale Miloševič musel brzdiť svoj nenávistný nacionalizmus a chiméru Veľkého Srbska.... Chcel všetkým panovať, tak sa na neho všetci vykašlali.... Rozpútal vietor, zožal búrku.... Hľadal nepriateľa mimo Srbsko, ale najviac Srbsku poškodil on svojou nenávisťou a mocibažnosťou....Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:37 24.09.2021

      no jo, také se nemuselo rozpadnou Rakousko Uhersko, to je těžké, dějiny se nějak vyvíjejí a budou vyvíjet dál. Naprostá většina změn se v historii děla při porušení původně ...Zobrazit celý příspěvek

      no jo, také se nemuselo rozpadnou Rakousko Uhersko, to je těžké, dějiny se nějak vyvíjejí a budou vyvíjet dál. Naprostá většina změn se v historii děla při porušení původně platných dohod.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      19:18 24.09.2021

      Nemuselo ale rozpadlo se. Holt se srbové chovali v Jugoslávii začali chovat jako hovada. Stejně tak se nemuselo rozpadnou R-U. Holt se němci v R-U začali chovat jako hovada... o ...Zobrazit celý příspěvek

      Nemuselo ale rozpadlo se. Holt se srbové chovali v Jugoslávii začali chovat jako hovada. Stejně tak se nemuselo rozpadnou R-U. Holt se němci v R-U začali chovat jako hovada... o neschopné vládě nemluvě.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     13:45 24.09.2021

     Jo, Srbska se ptali, proběhla řada jednání, jasně že Srbsko bylo proti odtržení Kosova. Odtržení Kosova se neudálo bez vědomí Srbska, ale samozřejmě navzdory jeho nesouhlasnému ...Zobrazit celý příspěvek

     Jo, Srbska se ptali, proběhla řada jednání, jasně že Srbsko bylo proti odtržení Kosova. Odtržení Kosova se neudálo bez vědomí Srbska, ale samozřejmě navzdory jeho nesouhlasnému postoji.

     To samotné oddělení ukázalo přesně ty chyby, které popisuji dole - proč se oddělilo celé Kosovo? Proč nebyly Srbsku ponechány oblasti, ve kterých byla většina obyvatel proti oddělení?

     V tomto konkrétním případě jde o ztrátu území po prohrané válce. Takže všechny nespravedlnosti vyplývají už z původního ozbrojeného konfliktu. Ovšem rozpor mezi deklarovaným právem na sebeurčení a postojem menšiny, která chce jiné řešení, je zřejmý i zde.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:46 24.09.2021

      Jo, za mně, Scotty to vidí moc černobíle a vůbec nebere v potaz i to, že po vzniku samostatné Ukrajiny se krym k Ukrajině přidal, ale stále pod podmínkou autonomie. Separatistické ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo, za mně, Scotty to vidí moc černobíle a vůbec nebere v potaz i to, že po vzniku samostatné Ukrajiny se krym k Ukrajině přidal, ale stále pod podmínkou autonomie. Separatistické tendence tam byly stále.
      Celou situaci bych přirovnal k tomu, když se rozpadlo Rakousko Uhersko, kompletně se územní spory vyřešili až po 2. světové válce a občanských válkách v Jugoslávii. Nyní se podobné války řeší po rozpadu dalšího "žaláře národů" SSSR.
      Jen je potřeba mít trochu nadhled a zkusit se pochopit, proč se anexi Krymu sami obyvatelé Krymu nebránili?Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      19:45 24.09.2021

      @flanker.jirka Krym se k Ukrajině nepřidal, Krym byl součástí Ukrajiny od počátku vzniku Ukrajiny jako samostatného státu v roce 1991. Rozpad R-U se zásadně liší od rozpadu ...Zobrazit celý příspěvek

      @flanker.jirka

      Krym se k Ukrajině nepřidal, Krym byl součástí Ukrajiny od počátku vzniku Ukrajiny jako samostatného státu v roce 1991.

      Rozpad R-U se zásadně liší od rozpadu SSSR:
      SSSR se rozpadl tak, že jeho součásti (SSR) spolu v roce 1991 rozpad dohodly a uznaly se navzájem (bělověžská dohoda a dohoda z Alma-Aty).
      Naopak z R-U vznikaly nové státy živelně.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      20:00 24.09.2021

      Jan to napsal přesně. Při rozpadu R-U nebyly určeny hranice ani jednoho nástupnického státu, takže tyto spolu bojovaly. Jen ČSR válčila s Polskem, s Maďarskem a armáda potlačila ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan to napsal přesně. Při rozpadu R-U nebyly určeny hranice ani jednoho nástupnického státu, takže tyto spolu bojovaly. Jen ČSR válčila s Polskem, s Maďarskem a armáda potlačila německé snahy o vytvoření Detschbohmen v pohraničí.
      Rozpad SSSR byl vcelku poklidný, tanky Gorbačov poslal jen do Litvy a když po neúspěšném vojenském puči vyhlásil Jelcin nezávislost Ruska, všechny bývalé sovětské republiky si uznaly své hranice. Ano, není to úplně růžové, bojovalo se v Azerbajdžánu, Gruzii, Moldávii, ale ve srovnání s rozpadem R-U se nedělo nic.Skrýt celý příspěvek

  • Radovan
   11:24 23.09.2021

   Ano, tento typ "referenda" či jiného souhlasu s převzetím území Ruskem dobře známe z minulosti. Hned se to krásně a svobodně hlasuje pod samopalem vojáka. Třeba jako na ...Zobrazit celý příspěvek

   Ano, tento typ "referenda" či jiného souhlasu s převzetím území Ruskem dobře známe z minulosti. Hned se to krásně a svobodně hlasuje pod samopalem vojáka.
   Třeba jako na Podkarpadské Rusi v listopadu 1944. Sice to bylo stále vlastně území Československa a SSSR s ním rok předtím uzavřel smlouvu, kde jeho území respektuje, ale to jim nevadilo mařit snahu československých orgánů o obnovu svrchovanosti a nakonec je i vyhnali ze země. Zorganizovali volby s danými komunistickými kandidáty, lidi sváželi do místností, kde museli vhodit do urny jediný vytištěný seznam kandidátů. Následně tito kandidáti žádali o připojení do SSSR. Odpůrci byli zatčeni a posláni na nucené práce. Československo pak bohužel se ztrátou území souhlasilo, ostatně už od osvobození na něm žádnou kontrolu ani nemělo a Beneš ještě doufal, že Stalina takto nakrmí a on dá pokoj zbytku země.
   Další takovéto "referenda a volby" proběhli v roce 1940 i v Pobaltí. Opět samozřejmě po vojenském obsazení země a perzekuci odpůrců.Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    12:11 23.09.2021

    Před válkou - "referendum" v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, přímá okupace Besarábie a východní poloviny Polska.

    Před válkou - "referendum" v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, přímá okupace Besarábie a východní poloviny Polska.

  • Harvest
   11:28 23.09.2021

   Zase tie isté ruské hlúposti, referendum bolo nelegálne, protiústavné a zorganizované pod dohľadom neoznacenych ozbrojenych vojsk. Len tak na okraj On 27 March 2014, the UN General ...Zobrazit celý příspěvek

   Zase tie isté ruské hlúposti, referendum bolo nelegálne, protiústavné a zorganizované pod dohľadom neoznacenych ozbrojenych vojsk. Len tak na okraj On 27 March 2014, the UN General Assembly voted on a non-binding resolution claiming that the referendum was invalid and reaffirming Ukraine's territorial integrity, by a vote of 100 to 11, with 58 abstentions and 24 absent.[129][130] Australia, Canada, Chile, France, Germany, Italy, Indonesia, Japan, Mexico, United Kingdom, United States and other 89 countries voted for; Armenia, Belarus, Bolivia, Cuba, North Korea, Nicaragua, Sudan, Syria, Venezuela and Zimbabwe, as well as Russia, voted against. Čiže, to ze to tzv referendum je platné uznávajú len také bananistany ako severná Kórea, Nikaragua a podobne.

   Je zaujímavé, že odtrhnutie Kosova od Srbska ti vadi, ale ešte horšie svinstvo odtrhnutie Krymu od Ukrajiny nie.
   Nikdy nepochopím, ten obdiv časti Slovákov k tomu severnemu Mongolsku.Skrýt celý příspěvek

   • Robaiz
    10:00 24.09.2021

    Ozbrojený převrat v Kyjevě a sesazení legitimně zvolené vlády je teda co? :D Odvolání prezidenta republiky bylo rovněž protiústavní (nebylo dosaženo požadovaných 75% hlasů), ...Zobrazit celý příspěvek

    Ozbrojený převrat v Kyjevě a sesazení legitimně zvolené vlády je teda co? :D
    Odvolání prezidenta republiky bylo rovněž protiústavní (nebylo dosaženo požadovaných 75% hlasů), hlasování přitom probíhalo pod přímým dozorem ozbrojenců z pravého sektoru...Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     10:22 24.09.2021

     Vnitřní záležitosti Ukrajiny jsou záležitostmi Ukrajiny a nikdo nemá právo do nich zasahovat nebo je zneužívat ke krádežím ukrajinského území, bez ohledu na to, jestli sesazení ...Zobrazit celý příspěvek

     Vnitřní záležitosti Ukrajiny jsou záležitostmi Ukrajiny a nikdo nemá právo do nich zasahovat nebo je zneužívat ke krádežím ukrajinského území, bez ohledu na to, jestli sesazení nějakého politického potentáta bylo legálně čisté nebo ne.Skrýt celý příspěvek

    • Harvest
     11:19 24.09.2021

     Čo si robía Ukrajinci v Ukrajine je ich vnútorná záležitosť. Neviem o žiadnom ozbrojenom prevrate ani o hlasovani pod dozorom pravého sektora, ak máte na toto tvrdenie dôkazy, tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Čo si robía Ukrajinci v Ukrajine je ich vnútorná záležitosť. Neviem o žiadnom ozbrojenom prevrate ani o hlasovani pod dozorom pravého sektora, ak máte na toto tvrdenie dôkazy, tak sa rad doučím, prosím dajte nejaký zdroj k tomu.

     Touto istou logikou potom by mala Čína právo anektovat časť Sibíri kde žijú cinani, keďže v Rusku prebehli sfalsovane voľby, opozícia bola zavretá alebo jej bolo znemoznene sa zúčastniť volieb, demonštrácie sú silovo potlačené a teda Putin je (bude) zvolený nelegitimne. Postačí zvaci dopis cinanmi zaplateného gubernatora.Skrýt celý příspěvek

  • Radovan
   11:29 23.09.2021

   A ke Kosovu a vojenské intervenci NATO - Kosovo se začalo vyvíjet přesně jako předtím válka v Bosně, kde se staly největší masakry od druhé světové v Evropě v režii Srbů. A tak ...Zobrazit celý příspěvek

   A ke Kosovu a vojenské intervenci NATO - Kosovo se začalo vyvíjet přesně jako předtím válka v Bosně, kde se staly největší masakry od druhé světové v Evropě v režii Srbů. A tak Západ zasáhl. To že Kosovo Srbové ztratili je i jejich vina. Nechali se totálně přečíslit a dlouhodobě tam prováděli vůči Albáncům tvrdou politikuSkrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   12:03 23.09.2021

   Pokud by do Kosova v době míru vtrhla sousední Velká Albánie z důvodu, aby zvětšila svoje území a převálcovala slabší Srbsko, byl bych úplně proti jak ohledně Krymu. Jenomže do ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud by do Kosova v době míru vtrhla sousední Velká Albánie z důvodu, aby zvětšila svoje území a převálcovala slabší Srbsko, byl bych úplně proti jak ohledně Krymu.

   Jenomže do Srbska přišla vojska NATO aby zabránila masakrům, a to poté co NATO nedokázalo zabránit masakru v Srebrenici. Západ si prostě nemohl dovolit pasivně umožnit další Srebrenicu.

   A těch varování Srbsku přišlo před invazí dost. Stačí srovnat s náhlým přepadením Krymu.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:14 23.09.2021

   I carevna Kateřina Veliká připojila nezávislé Tauridské knížectví na Krymu k ruské říší anexí. Na rozdíl od baťušky Putina se to alespoň nebála nazvat skutečným jménem. To jen ...Zobrazit celý příspěvek

   I carevna Kateřina Veliká připojila nezávislé Tauridské knížectví na Krymu k ruské říší anexí. Na rozdíl od baťušky Putina se to alespoň nebála nazvat skutečným jménem. To jen hrdinný lovec medvědů a objevitel amfor zbaběle lže, kudy chodí.Skrýt celý příspěvek

 • Fabius Maximus
  10:20 23.09.2021

  Pan Petránek byl velmi moudrý muž, Ukraina si skutečně mohla Krym udržet jen se schopným vedením, které by provádělo chytrou politiku (tady byl dal vzor vedení Kazachstánu) a ještě ...Zobrazit celý příspěvek

  Pan Petránek byl velmi moudrý muž, Ukraina si skutečně mohla Krym udržet jen se schopným vedením, které by provádělo chytrou politiku (tady byl dal vzor vedení Kazachstánu) a ještě s hromadou štěstí.
  Svět se rychle mění, Evropa už nemá sílu a USA se zajímají hlavně o tichomořskou oblast a soupeření s Čínou.
  Pro Evropu je důležitý vzestup Turecka, jeho armáda i díky masivnímu zavedení dronů je dnes nejvýkonnější v Evropě a pomalu začíná obnovovat Osmanskou říši. Vznáší nároky všude, nejde jen o Kypr a severní Irák, který obsadili, vznášejí nároky na Sýrii, zejména severní (Aleppo je dle nich turecké město), s Azery, které nazvali turkickými bratry, porazili Arménii, chtějí dělat družbu se všemi turkickými národy ve střední Asii, Rusku (tataři, Baškiři, Nogajci...). Nyní po Karabachu už zakreslují spolu s Azery arménský Syunik jako historicky azerské území, takže by propojili Turecko s Kaspickým mořem. Do toho nároky na řecké ostrovy, expanze na Balkán (sponzorování mešit, náboženské a panturecké výchovy), Bosna, Bulharsko, Albánie, Kavkaz, turecká komunita v Německu atd.
  S Krymem to má společného to, že Turecko patří k nejhlasitějším v trvzení, že neuznávají připojení Krymu k Rusku. Ale oni k tomu dodávají, že bylo nespravedlivé a nezákonné, že byl Krym v minulosti Ruskem násilně odebrán Osmanské říši. Opírají se přitom hlavně o krymské Tatary, cca 15 procent obyvatel Krymu, kteří by podpořili návrat Krymu do Turecka. Takže jsou spojenci s Ukrainou v tom, že Krym nemá být ruský, ale to B), tedy čí má být, zůstává mezi Ukrainou a Tureckem ve vzduchu. Protože dodávají spoustu zbraní Ukraině, zejména drony, je jejich strategie, aby se navzájem vybili Rusové a Ukrainci a Krym získalo Turecko.Skrýt celý příspěvek

  • Radovan
   08:03 24.09.2021

   Přeháníte. Turecká armáda je nejpočetnější v Evropě, ale výkonnostně na francouzkou a britskou ještě nemá. Anexe arménského území také není reálná, Rusko na něho dává záruky ...Zobrazit celý příspěvek

   Přeháníte. Turecká armáda je nejpočetnější v Evropě, ale výkonnostně na francouzkou a britskou ještě nemá. Anexe arménského území také není reálná, Rusko na něho dává záruky (oproti Karabachu) a pak je tu i Irán, který je vůči Azerům nepřátelský a spojení Nachičevanu s Azerbajdžánem nedopustí. Že by mělo Turecko zájem mít Krym pod sebou už je vůbec sci-fi.
   Turecko už naráží na své limity hlavně ekonomicky. Ještě před čtyřmi roky byly za jeden dolar 4 turecké libry, dnes skoro 9. Erdoganovi už je také přes 60 a věčně tu nebudeSkrýt celý příspěvek

 • Fabius Maximus
  09:07 23.09.2021

  Pěkný článek. Historie jasně ukazuje vae victis - běda poraženým. Důležité je, kdo dané území drží. Teorie, komu by podle něčího názoru mělo území patřit, jsou jen teoriemi toho ...Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný článek. Historie jasně ukazuje vae victis - běda poraženým.
  Důležité je, kdo dané území drží. Teorie, komu by podle něčího názoru mělo území patřit, jsou jen teoriemi toho dotyčného a vcelku jsou k ničemu, protistrana má svoje vlastní teorie, právní analýzy, dokumenty.
  Takových teorií, jak by to mělo být s čímkoviv - Sudety, jižním Slovenskem, Krymem, Kosovem, Kurilami, Novým Mexikem, Alsaskem, Lotrinskem, Kaliningradem, Těšínskem, Taiwanem, Novým Mexikem + stovky dalčích míst po celé planetě, si můžeme přečíst z všech stran spoustu. Kdo vrátí Byzanstké říši území, které ji sebrali Turci? Koukal jsem na historii jedné oblasti v Minnesotě - nejdřív tam bydleli hlavně Dakotové, pak Angličané, pak měli většinu přistěhovalci z Itálie a východní Evropy a teď je tam většina lidí ze Somálska a zvolili si do kongresu i ženu ze Somálka (Ilhan Omar), takže kdo ví, komu to území bude patřit třeba za 100 let?
  Mylím si, že Rusové jsou na Krymu ve velmi dobré pozici, kontrolují území, 75% obyvatel Krymu jsou Rusové a budou za Ruský krym bojovat stjně jako další obyvatelé Ruska, mají silnou armádu atdSkrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:13 23.09.2021

   Mírovou cestou ať si mění hranice kdo chce a kde chce. Rusko se dopustilo vojenské invaze, aby si opatřilo území cizího státu a nezáleží, komu kdy to území patřilo před sto a více ...Zobrazit celý příspěvek

   Mírovou cestou ať si mění hranice kdo chce a kde chce. Rusko se dopustilo vojenské invaze, aby si opatřilo území cizího státu a nezáleží, komu kdy to území patřilo před sto a více lety. Mezinárodní společenství nesmí podobné móresy trpět a pokud nechce být pro smích, nelze zrušit sankce vůči Rusku a rovněž každý spolupachatel musí být odesílán k ukrajinskému soudu. Obyvatelům Krymu bohužel nechť není uznáván ruský cestovní pas.Skrýt celý příspěvek

   • Fabius Maximus
    09:53 23.09.2021

    To by byl ideální stav, ale málokdo má stejné štěstí jako Skotové, kteří si mohli svoji nezávislost, pokud by ji chtěli, odhlasovat v referendu. V reálu ale všechna ta území, co ...Zobrazit celý příspěvek

    To by byl ideální stav, ale málokdo má stejné štěstí jako Skotové, kteří si mohli svoji nezávislost, pokud by ji chtěli, odhlasovat v referendu. V reálu ale všechna ta území, co jsem napsal, jsou ve státech, ve kterých jsou, na základě vojenského konfliktu. Paradoxně, pokud by bylo mírové hlasování, jak by to v demokracii mělo být, tak právě Krym by byl ruský, protože tam žijí z výrazné většiny Rusové. Na to Rusové poukazují, ale samozřejmě jinde v Rusku by referendum nepřipustili, protože by se od nich trhly oblasti, kde jsou etničtí Rusové v menšině (např. Čečensko). Ale připustili by Slováci referendum na jihu Slovenska, my ve východních obcích Těšínska, Španělé v Katalánsku a Biskitsku, Lotyši v Rize?
    Proto si myslím, že je důležité, kdo moc drží. Na to si musíme dávat pozor, protože ani my tady nemusíme být věčně, Bójové a Markomani by nám mohli vyprávět.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     11:44 23.09.2021

     To referendum na Těšínsku klidně, krom pár profesionálních Poláků z řad PZKO nikdo jiný z řad čím dál tím menší polské menšiny o připojení k Polsku nejeví zájem. A moc dobře vědí ...Zobrazit celý příspěvek

     To referendum na Těšínsku klidně, krom pár profesionálních Poláků z řad PZKO nikdo jiný z řad čím dál tím menší polské menšiny o připojení k Polsku nejeví zájem. A moc dobře vědí proč.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      19:24 24.09.2021

      Ten plebiscit o Těšínsku se měl v roce 1920 skutečně konat. Jenže pak se ukázalo, že by i při tehdejším složení populace Poláci prohráli, tak jej začali bojkotovat.

      Ten plebiscit o Těšínsku se měl v roce 1920 skutečně konat. Jenže pak se ukázalo, že by i při tehdejším složení populace Poláci prohráli, tak jej začali bojkotovat.

 • Radovan
  07:59 23.09.2021

  Je zajímavé porovnat některá čísla dřívějších válečných ztrát ruského soustátí, či jeho územních zisků, se současným vymíráním ruského národa. Jestliže nelegálním a podlým získáním ...Zobrazit celý příspěvek

  Je zajímavé porovnat některá čísla dřívějších válečných ztrát ruského soustátí, či jeho územních zisků, se současným vymíráním ruského národa. Jestliže nelegálním a podlým získáním Krymu získalo Rusko 2 miliony obyvatel, tak od roku 2014 včetně letoška 2 miliony lidí v Rusku zmizí pouhým převisem úmrtí nad narozením.
  Je všeobecně známé, že SSSR měl za druhé světové války lidské ztráty přes 20 milionu lidí. Těžko představitelné a šokující číslo.
  Téměř se ale neví, že jen v samotném Rusku od roku 1992 zemřelo o skoro 15 milionů lidí více než se jich narodilo. A bude daleko hůř. Až do teď byly v reprodukci silné ročníky z 80 let, teď nastoupí slabé z 90. let (rok 1988 - 2,34 mil. narozených dětí, rok 1998 - 1,28 mil. dětí).
  Ruská historie je fascinující. Plná válek, výbojů, bídy, represí, nadějí a zmaru. Do toho velmi mnoho významných osobností na poli kultury a vědy. V Rusku nikdy nehleděli na člověka a lidské ztráty, všechny rány ten národ, ať už zvenčí a nebo zevnitř vydržel. Protože měl nevyčerpatelné lidské zdroje. Ještě ve 30. letech 20. století měli 3 x větší porodnost než Francie.
  To končí, Rusko vymírá samo od sebe ohromnou rychlostí. Pozice budované v okolí po stovky let, třeba ve střední Asii, ztratilo během jedné generace. Co asi bude dál..Skrýt celý příspěvek

  • Radovan
   08:39 23.09.2021

   Současnou demografickou situaci Ruska můžeme porovnat se situací Kazachstánu. Rozlehlý řídce osídlený stát ve strategické poloze mezi Čínou a Ruskem. V roce 1989 v něm žilo 6,5 ...Zobrazit celý příspěvek

   Současnou demografickou situaci Ruska můžeme porovnat se situací Kazachstánu. Rozlehlý řídce osídlený stát ve strategické poloze mezi Čínou a Ruskem. V roce 1989 v něm žilo 6,5 miliony Kazachů a 6 milionů Rusů. V roce 2020 12,7 milionů Kazachů a 3,5 milionu Rusů. Ten stát se vysokou porodností vlastně zachránil (2006 - porodnost kazašské ženy v Kazachstánu 2,73, ruské ženy v Kazachstánu 1,38). Ano je to islámská země, ale i v mnoha islámských zemí v současnosti padá porodnost hluboko pod 2.
   Navíc Kazaši chytře přesunuli hlavní město na sever a tím i tam přijde mnoho Kazachů a do budoucna už vůbec nehrozí nějaké odtržení severního Kazachstánu k Rusku. Rusové na to nebudou mít sílu a pak ani důvod když tam už bude kazašská většina.
   Každý rok přibude Kazachstánu čtvrt milionu obyvatel a Kazaši stále navyšují své procentuelní zastoupení ve státě na úkor ruské menšiny. Tohle je v případě Kazachstánu názorná ukázka státu s vitální populací, který se nemusí bát budoucnosti a který se dostal z velmi těžké situace, kdy byl ve svém územím skoro menšinou a státu chřadnoucího a vymírajícího v případě Ruska. Přitom jsou to státy s podobnou historií, s podobným politickým systémem a podobnými přírodními zdroji.Skrýt celý příspěvek

 • Kamil
  21:18 22.09.2021

  Nad Petránkovými názory na anexi Krymu kroutili hlavou mnozí jeho známí či obdivovatelé z doby totality, ke kterým, jak jsem pochopil, patří i pan Chalupa. Díky za zajímavé články ...Zobrazit celý příspěvek

  Nad Petránkovými názory na anexi Krymu kroutili hlavou mnozí jeho známí či obdivovatelé z doby totality, ke kterým, jak jsem pochopil, patří i pan Chalupa. Díky za zajímavé články o Ukrajině a nejen o ní.Skrýt celý příspěvek

 • Christian
  20:22 22.09.2021

  Dobrý den, Standoblabole! Autor Vám své tvrzení o raketách namířených na Moskvu již nemůže nijak vysvětlit. Jan Petránek, který tento svůj názor či názory za svého života ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den, Standoblabole! Autor Vám své tvrzení o raketách namířených na Moskvu již nemůže nijak vysvětlit. Jan Petránek, který tento svůj názor či názory za svého života opakovaně vyslovil, je totiž již tři roky po smrti. Kromě jiného Petránek po anexi Krymu také prohlásil, že obsazení Krymu byl ze strany Ruska obranný tah, že si Putin nemohl nechat z Krymu vyhnat černomořskou flotilu. Petránek mluvil rovněž o roli CIA v "převratu" na Ukrajině atd. Sám jsem byl tak radikálními proruskými názory Jana Petránka hodně zaskočen. Jako mladík jsem si totiž moc dobře pamatoval jeho odvážné vystupování v Československému rozhlasu ze srpna 1968. Poprvé jsme se pak osobně setkali v roce 1988, tedy ještě za totality. Petránkovy názory na anexi Krymu jsou snadno dohledatelné na internetu.
  Zdraví Kristián ChalupaSkrýt celý příspěvek

 • HonzaK
  19:56 22.09.2021

  Dobrý den pánové, další z článků popisující reálie poloostrova Krym. Děkuji za něj. Začátek mi trochu připomíná dnešní situaci. Mnohem důležitější než výklad historie je však ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den pánové,
  další z článků popisující reálie poloostrova Krym. Děkuji za něj. Začátek mi trochu připomíná dnešní situaci. Mnohem důležitější než výklad historie je však uvědomění si faktu, který vypovídá o tom, jakými byli ruští mocipáni a jejich politika nebezpečným nástrojem. V podstatě máme dva nepřítele. Německo historicky a Rusko, jehož agrese neustále narůstá. Proto znovu volám: Zbrojme a braňme svou vlast.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Padesátýpátý
   21:31 22.09.2021

   Historicky máme za nepřítele i Mongolsko, Maďarsko, Švédsko, Francii ...

   Historicky máme za nepřítele i Mongolsko, Maďarsko, Švédsko, Francii ...

   • liberal shark
    07:41 23.09.2021

    Ale ti nás momentálně nijak neohrožují. (možná Francie :-)

    Ale ti nás momentálně nijak neohrožují. (možná Francie :-)

  • GlobeElement
   07:52 23.09.2021

   Německo není naším historickým nepřítelem. Mnohem častěji bylo spojencem.

   Německo není naším historickým nepřítelem. Mnohem častěji bylo spojencem.

   • Nesher
    10:48 23.09.2021

    Přesně tak, historický jsme nejvíce válek svedli s Poláky a s Uhry.

    Přesně tak, historický jsme nejvíce válek svedli s Poláky a s Uhry.

    • padre
     11:36 23.09.2021

     Historicky zdaleka nejvíc válek vedli udatní Češi a Moravané proti stejně udatným Čechům a Moravanům…

     Historicky zdaleka nejvíc válek vedli udatní Češi a Moravané proti stejně udatným Čechům a Moravanům…

     • GlobeElement
      11:39 23.09.2021

      A zvali si k tomu na pomoc vládce okolních zemí, které následně označili za agresory.

      A zvali si k tomu na pomoc vládce okolních zemí, které následně označili za agresory.

     • Nesher
      11:46 23.09.2021

      Tak vnitrostátní konflikty jsem logicky nepočítal.

      Tak vnitrostátní konflikty jsem logicky nepočítal.

 • StandaBlabol
  18:18 22.09.2021

  "Rusko se svými historickými zkušenostmi si totiž podle jeho slov nemůže dovolit nechat na Krymu vybudovat vojenskou základnu s raketami namířenými na Moskvu." Dokáže autor tohle ...Zobrazit celý příspěvek

  "Rusko se svými historickými zkušenostmi si totiž podle jeho slov nemůže dovolit nechat na Krymu vybudovat vojenskou základnu s raketami namířenými na Moskvu."
  Dokáže autor tohle tvrzení nějak vysvětlit? Protože třeba ze severovýchodní Ukrajiny nebo z Pobaltí mají rakety do Moskvy jen poloviční vzdálenost. Dokonce i z východního Polska je to do Moskvy blíž.
  Obhajovat anexi Krymu základnou s raketami namířenými na Moskvu je jen hloupé papouškování ruské propagandy. A dotyčný neumí používat mapu...Skrýt celý příspěvek

  • toustr
   19:24 22.09.2021

   Krym a zbytek východní Ukrajiny je Putinova pojistka před vstupem Ukrajiny do NATO nebo EU. Jako bonus navíc získal naprostou kontrolu nad Azovským mořem a značný vliv (čtěte větší ...Zobrazit celý příspěvek

   Krym a zbytek východní Ukrajiny je Putinova pojistka před vstupem Ukrajiny do NATO nebo EU. Jako bonus navíc získal naprostou kontrolu nad Azovským mořem a značný vliv (čtěte větší dosah raket) v Černém moři. Co na to říct... dvě mouchy jednou ranou.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   07:40 23.09.2021

   O obranu Moskvy vůbec nejde. Rusko potřebuje Krym jako základnu a nástupní prostor pro ohrožování Dardanel a zajištění přístupu do Středozemního moře. Přesně to byla motivace ...Zobrazit celý příspěvek

   O obranu Moskvy vůbec nejde. Rusko potřebuje Krym jako základnu a nástupní prostor pro ohrožování Dardanel a zajištění přístupu do Středozemního moře. Přesně to byla motivace Kateřiny Veliké, knížete Potěmkina a admirála Ušakova. Rusové se tím nijak netají. Otázka zní, k čemu jim je ten přístup do Středozemního moře vlastně dobrý.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    11:47 23.09.2021

    To je odvěký ruský sen, mít přístav v teplých mořích. Logiku by h v tom nehledal.

    To je odvěký ruský sen, mít přístav v teplých mořích. Logiku by h v tom nehledal.

   • padre
    11:48 23.09.2021

    Rusku je Krym v podstatě k ničemu,je to jen historická reminiscence na slavné dny ruského impéria a prolitou krev ruských vojáků za Krymské a Velké vlastenecké války.Je to pomník ...Zobrazit celý příspěvek

    Rusku je Krym v podstatě k ničemu,je to jen historická reminiscence na slavné dny ruského impéria a prolitou krev ruských vojáků za Krymské a Velké vlastenecké války.Je to pomník ruské velikosti a bohužel jediným důvodem k jeho okupaci jsou průzkumy veřejného mínění v Rusku.Jinak ekonomicky a politicky se jedná pouze o přítěž.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    20:37 23.09.2021

    Krym a přístup do středozemního moře byl v době Kateřiny Veliké důelžitý pro obchod. Moc jiných přístupů na trh po moři Rusko nemělo. Asie byla zaostalá, severní cesta věčně ...Zobrazit celý příspěvek

    Krym a přístup do středozemního moře byl v době Kateřiny Veliké důelžitý pro obchod. Moc jiných přístupů na trh po moři Rusko nemělo. Asie byla zaostalá, severní cesta věčně zamrzlá se silnými větry, balt také skoro třetinu roku nepoužitelný. A obchodovat se západem se tak dalo dobře přes Bospor a Středozemní moře.
    Otázkou je na kolik byla válka ze strany Francie a Británie o bezpečnosti a na kolik bránění vzniku konkurenčního trhu s levnějším zbožím.Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     11:04 27.09.2021

     Tenkrát Rusko potřebovalo Černé moře pro námořní obchod, ale co dnes ? Ropu a zemní plyn exportují pomocí produktovodů. Británie měla ambice ovládat všechny klíčové body ...Zobrazit celý příspěvek

     Tenkrát Rusko potřebovalo Černé moře pro námořní obchod, ale co dnes ? Ropu a zemní plyn exportují pomocí produktovodů.
     Británie měla ambice ovládat všechny klíčové body námořních tras a asi ani nechtěla připustit úplné zhroucení Osmanské říše kvůli obavám z následné nestability.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  16:41 22.09.2021

  Challenger 3 nebude?

  Challenger 3 nebude?

  • Rase
   22:05 22.09.2021

   Není z Ruska...

   Není z Ruska...

 • Jura99
  15:12 22.09.2021

  Krádež území suverénního státu do dnešní doby nepatří. Rusku musí Krym zhořknout, proto sankce do doby vrácení Krymu a každý, kdo se na anexi aktivně podílel, toho vydat ...Zobrazit celý příspěvek

  Krádež území suverénního státu do dnešní doby nepatří. Rusku musí Krym zhořknout, proto sankce do doby vrácení Krymu a každý, kdo se na anexi aktivně podílel, toho vydat Ukrajincům, viz. aktuální případ zatčeného ruského fitnesstrenéra v ČR.Skrýt celý příspěvek

  • The88
   10:08 23.09.2021

   To prave neni moc dobry napad - pokud se se mezinarodni zatykac zacne vyuzivat k vyrizovani politickych uctu (Ukrajinci proti Rusum, Rusove proti Ukrajincum) "a la Krym", je zde ...Zobrazit celý příspěvek

   To prave neni moc dobry napad - pokud se se mezinarodni zatykac zacne vyuzivat k vyrizovani politickych uctu (Ukrajinci proti Rusum, Rusove proti Ukrajincum) "a la Krym", je zde slusna sance, ze to tenhle system rozvrati. Pritom jento jeden z mala velmi dobre fungujicich institutu mezinarodni spoluprace.Skrýt celý příspěvek

   • Jan Padesátýpátý
    12:06 23.09.2021

    takže nechceme, aby byli agenti GRU, kteří mají na svědomí Vrbětice, vydáni do Česka pokud opustí Rusko?

    takže nechceme, aby byli agenti GRU, kteří mají na svědomí Vrbětice, vydáni do Česka pokud opustí Rusko?

    • The88
     18:47 23.09.2021

     Co to, s odpustenim, melete? Jakou to ma souvislost? Tezko se da asi neco namitat proti mezinarodnimu zatykaci pro obecne ohrozeni ci sabotaz. Ale pro ucast na nelegalnim ...Zobrazit celý příspěvek

     Co to, s odpustenim, melete? Jakou to ma souvislost? Tezko se da asi neco namitat proti mezinarodnimu zatykaci pro obecne ohrozeni ci sabotaz. Ale pro ucast na nelegalnim referendu, to je proste cista politika. Viz Belgie vs. Spanelsko...Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      21:48 23.09.2021

      Jenomže z pohledu Ruska nešlo o obecné ohrožení ani sabotáž;
      šlo o politickou účelovou lživou kampaň řízenou z USA s cílem vyvolat protiruskou hysterii.

      Jenomže z pohledu Ruska nešlo o obecné ohrožení ani sabotáž;
      šlo o politickou účelovou lživou kampaň řízenou z USA s cílem vyvolat protiruskou hysterii.

 • GlobeElement
  14:13 22.09.2021

  Škoda, že se v článku vyskytuje klasická ruská lež o tom, že "Chruščov daroval Krym Ukrajině". Nikita Chruščov velmi pravděpodobně přesun Krymu z RSFSR do USSR inicioval, ovšem ...Zobrazit celý příspěvek

  Škoda, že se v článku vyskytuje klasická ruská lež o tom, že "Chruščov daroval Krym Ukrajině".

  Nikita Chruščov velmi pravděpodobně přesun Krymu z RSFSR do USSR inicioval, ovšem tento krok byl schválen Předsednictvem UV KSSS, následně Nejvyšším Sovětem SSSR a v souladu s tehdejší ústavou SSSR i Nejvyššími sověty RSFSR a USSR.

  V roce 1954 nebyla Chruščovova pozice nikterak silná a na rozdíl od Stalina neměl takovou moc, aby něco podobného mohl udělat.

  Ukrajina od roku 1654 vůbec neexistovala, v rámci Ruska existovaly na území dnešní Ukrajiny jen gubernie a určitou autonomii Kyjevského hejtmanátu zrušila Kateřina Veliká - ta samá, za jejíž vlády byl dobyt Krym. To se stalo roku 1783, kdežto zrušení hejtmanství přišlo v roce 1775, Krym tedy nemohl být po vítězné válce připojen k Ukrajině, protože ta v rámci Ruska žádnou autonomii neměla.

  Zajímavé je, že během občanské války v Rusku vznikla nejen Ukrajinská republika (která se následně rozpadala a přetvářela v různé lidové či sovětské republiky, až byla v roce 1922 přičleněna k SSSR), ale i Krymská lidová republika, jakožto nezávislý stát. Ten se postupně také různě měnil, přes Tavridskou sovětskou republiku přes různé protektoráty Ukrajiny, Německa, Řecka až po konečný vznik Krymské autonomní sovětské socialistické republiky v rámci Ruska - v roce 1921.

  Součástí USSR se tehdy nestal jen proto, že USSR ještě nebyla součástí SSSR.Skrýt celý příspěvek

  • dusan1
   14:30 22.09.2021

   Najlepšíe na tom je, že Chruščov bol rodený Rus dokonca z Ruska.

   Až počas života si zamiloval Ukrajinu a zmenil si národnosť na ukrajinskú.

   Najlepšíe na tom je, že Chruščov bol rodený Rus dokonca z Ruska.

   Až počas života si zamiloval Ukrajinu a zmenil si národnosť na ukrajinskú.

   • Ján Paliga
    22:05 22.09.2021

    Používal jeden čas pas s ukrajinskou národnosťou, ale niekedy koncom 40-tych či začiatkom 50-tych rokov už používal pas s ruskou národnosťou.... Pred niekoľkými rokmi som videl obe ...Zobrazit celý příspěvek

    Používal jeden čas pas s ukrajinskou národnosťou, ale niekedy koncom 40-tych či začiatkom 50-tych rokov už používal pas s ruskou národnosťou.... Pred niekoľkými rokmi som videl obe fotokópie jeho pasov, ale teraz to neviem dohľadať....Skrýt celý příspěvek

  • Storm
   17:14 22.09.2021

   Je úplně jedno komu Krym patřil v 17. 18. 19. 20. století... Faktem je a vždycky bude, že než ho šlohli... Teda pardón, omlouvám se, chtěl jsem napsat anektovali ti co ho ...Zobrazit celý příspěvek

   Je úplně jedno komu Krym patřil v 17. 18. 19. 20. století... Faktem je a vždycky bude, že než ho šlohli... Teda pardón, omlouvám se, chtěl jsem napsat anektovali ti co ho anektovali, byl Krym územím jiného státu, od kterého byl ohavně odtržen...Skrýt celý příspěvek

   • Storm
    17:41 22.09.2021

    Tak aby nedošlo k omylu... Krym patřil i nadále patří a bude patřit pouze ukrajině a nic na tom nezmění hluboká historie a ani to že si ho nedávno násilím přivlastnil někdo kdo ho ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak aby nedošlo k omylu... Krym patřil i nadále patří a bude patřit pouze ukrajině a nic na tom nezmění hluboká historie a ani to že si ho nedávno násilím přivlastnil někdo kdo ho potřeboval kvůli základy...

    A to nezmění ani ten pomatený Rudý Troll, který neunesl pravdu a hned ze startu mi tu mlasknul mínus...Skrýt celý příspěvek

    • Eagle
     22:54 22.09.2021

     No s tvým tvrzením bych souhlasil, bohužel tohle tvrzení nic nezmění na tom, že tam teď vlají všude ruské vlajky a jak už zde někdo psal, otázkou je zda tohle nebylo mimo jiné ...Zobrazit celý příspěvek

     No s tvým tvrzením bych souhlasil, bohužel tohle tvrzení nic nezmění na tom, že tam teď vlají všude ruské vlajky a jak už zde někdo psal, otázkou je zda tohle nebylo mimo jiné vytvořeno se záměrem uzavření cesty Ukrajiny do Nato. Osobně a třeba na to jednou dojde, by mě zajímaly výsledky hlasování pro vstup Ukrajiny do nato.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      07:42 23.09.2021

      Zcela určitě - stejně jako v případě Moldávie a Gruzie.

      Zcela určitě - stejně jako v případě Moldávie a Gruzie.

     • GlobeElement
      07:55 23.09.2021

      Určitě.

      Rusko se bojí vstupu zemí, se kterými sousedí, do NATO.
      Proto se k nim chová s takovou agresivitou, že jejich snaha vstoupit do NATO rychle roste.

      Určitě.

      Rusko se bojí vstupu zemí, se kterými sousedí, do NATO.
      Proto se k nim chová s takovou agresivitou, že jejich snaha vstoupit do NATO rychle roste.

    • The88
     10:18 23.09.2021

     No, ja bych to tak jednoznacne nevidel. Hlavne tedy co se principu tyce. Zastavam tezi, ze zeme patri obyvatelum. Ze statu to tedy respektuje snad jenom Liechtenstein, ale podle me ...Zobrazit celý příspěvek

     No, ja bych to tak jednoznacne nevidel. Hlavne tedy co se principu tyce. Zastavam tezi, ze zeme patri obyvatelum. Ze statu to tedy respektuje snad jenom Liechtenstein, ale podle me plati, ze lide maji plne pravo se rozhodnout, zda a do jakeho statniho utvaru chteji patrit. Pokud by Moravaci chteli velkou vetsinou nezavislou Moravu, mely bychom podle vas s nimi valcit, nebot Morava je proste ceska? Ja si myslim, ze ne. To je feudalni vnimani, ze obyvatelstvo je majetkem statu.
     Jeste bych zduraznil, ze mi nejde moc o Krym (Kosovo, Katalansko, Cecensko...), ale o samotny princip.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:13 23.09.2021

      Ale jaká země? Děláš chybu v tom, že považuješ za předem jasně definované, o jaké území se jedná. Ale tak tomu není. Dejme tomu, že by bylo referendum o odtržení Moravy od ČR. ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale jaká země? Děláš chybu v tom, že považuješ za předem jasně definované, o jaké území se jedná. Ale tak tomu není. Dejme tomu, že by bylo referendum o odtržení Moravy od ČR. Patřila by tam i Jihlava? Co kdyby v Zábřehu hlasovali proti, museli by se stát součástí nezávislé Moravy proti své vůli? Tohle se stalo když se dělila ČSFR, některé pohraniční obce patřící Slovensku mají českou většinu. Kde je jejich právo na odtržení?

      A kdo dal určité oblasti právo hlasovat o svém odtržení od většího celku bez ohledu na názor lidí z jiných oblastí toho většího celku? Proč by o právu Moravy na odtržení neměli hlasovat lidé v Plzni? A co kdyby oni byli pro a lidé v Jeseníku proti? Měla by být Morava oddělena od ČR i když bude většina lidí na Moravě proti, ale většina lidí v Čechách pro?

      Kdepak, žádné právo na odtržení území není a být nesmí. Vedlo by to k úplné destrukci států a nakonec k jejich ovládnutí nějakou despocií, která by právo na jakoukoli samostatnost kohokoliv nerespektovala.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      12:10 23.09.2021

      Vzhledem k restitucním nárokům rodu Liechtensteinů na zhruba 20% území Moravy by se mohlo konat referendum za připojení těchto oblasti k Liechtenstejnsku. A protože toto mà ...Zobrazit celý příspěvek

      Vzhledem k restitucním nárokům rodu Liechtensteinů na zhruba 20% území Moravy by se mohlo konat referendum za připojení těchto oblasti k Liechtenstejnsku. A protože toto mà nejvyšší HDP na občana na světě spolu s nejvyšší životní úrovní,tak bych na nějakou národní hrdost našich českých a moravských soukmenovců příliš nesázel.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      12:13 23.09.2021

      GE to vysvětlil dobře. My bychom asi zvládli oddělení Moravy v klidu, ale jinde by se začali řezat minimálně o to, co patří k Moravě a co k Čechám, Polsko by nárokovalo Slezsko ...Zobrazit celý příspěvek

      GE to vysvětlil dobře.

      My bychom asi zvládli oddělení Moravy v klidu, ale jinde by se začali řezat minimálně o to, co patří k Moravě a co k Čechám, Polsko by nárokovalo Slezsko ...

      Souhlasit s rozdělením by měl celý státní útvar, viz třeba jako je to ve Skotsku. Jinak bude neustálý bordel, neřízený rozpad států, války o území.Skrýt celý příspěvek

     • The88
      18:54 23.09.2021

      Globe Element: v tom urceni celku je to dobry postreh. Dovedeno ad absurdum by nicmene i ten zabreh mohl hlasovat "za sebe" - tak to ma napr prave to ...Zobrazit celý příspěvek

      Globe Element: v tom urceni celku je to dobry postreh. Dovedeno ad absurdum by nicmene i ten zabreh mohl hlasovat "za sebe" - tak to ma napr prave to Liechtensteinsko.
      Realistictejsim scenarem je ale ignorsce mensinoveho hlasovani - coz je konec koncu to nejbeznejsi. Ti britove, kteri hlasovali proti Brexitu maji taky proste smulu, stejne tak volici Trumpa v USA.
      To o hlasovani v celem state je podle me spatna teze - asi jako kdyby s rozvodem museli souhlasit i deti a tchyne, protoze bydli s vami. V obecnich /krajskych volbach na Morave plzenaci taky nehlasujou a nikomu to divne neprijde.Skrýt celý příspěvek

     • The88
      18:54 23.09.2021

      Padre: To by samozrejme mohlo, ale nejsem si jisty, ze by o to byl v LIE uplne zajem... :D

      Padre: To by samozrejme mohlo, ale nejsem si jisty, ze by o to byl v LIE uplne zajem... :D

     • GlobeElement
      07:30 24.09.2021

      The88 - rozvody fungují jen proto, že nad manželstvím je instituce státu, který rozvod definuje ve svých zákonech a vymáhá dodržování těchto ustanovení pomocí soudů a policie. ...Zobrazit celý příspěvek

      The88 - rozvody fungují jen proto, že nad manželstvím je instituce státu, který rozvod definuje ve svých zákonech a vymáhá dodržování těchto ustanovení pomocí soudů a policie. Představ si, že by toto nebylo.

      Pepa a Mařka by byli manželé. Mařka by si našla milence a Pepa by se chtěl rozvést. Mařka ne. Jak by to pokračovalo? Vyhodil by ji z baráku? Vrátila by se a za pomoci milence vykopla Pepu? Kdo by si nechal úspory? Kdo chatu? Kdo auto? Bylo by manželství rozvedeno, když by Mařka byla proti?

      U států žádná vnější autorita a jasný soudce není. Navíc stát, to nejsou dvě osoby, to jsou miliony osob s různými názory.

      Píšeš, že menšina má právo se odtrhnout. A co menšina uvnitř té menšiny, ta nemá právo se neodtrhnout? Jak určíš, kdo už má právo vyjadřovat svůj názor a prosazovat ho a kdo ne? Ta Morava taky není unitární, máš v ní Slovácko s vazbami na Maďarsko a Slovensko, sever Moravy a Slezsko s vazbami na Německo a Polsko, Valtice, což je bývalé rakouské město, Hlučín, to jsou Prusové, na Vysočině se někdo cítí být Moravákem a někdo Čechem...

      Kdepak, tak jednoduché, jak si to představuješ, to není.Skrýt celý příspěvek

     • The88
      09:23 24.09.2021

      GlobeElement: Ja ale nerikam, ze je to jednoduche. Ja se pouze ohrazuji proti tomu konceptu, ze stat je neco svateho a nemenneho. Konec koncu, demokraticke ustavy odvozuji moc z ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: Ja ale nerikam, ze je to jednoduche. Ja se pouze ohrazuji proti tomu konceptu, ze stat je neco svateho a nemenneho. Konec koncu, demokraticke ustavy odvozuji moc z vule lidu. Nechci se tu opakovat jako kolovratek...

      Co se tyce "mensin v mensinach", neni to myslim az tak slozite. Existuje prirozeny filtr - vule, vytrvalost a iniciativa. Na Morave proste neexistuje (dostatecne silna) motivace k odtrzeni, v Baskicku, Cecensku nebo Katalansku ano. Jinak receno, z dlouhe chvile se rozpady statu nedeji.

      Jinak k tomu prikladu s manzelstvim - pises, ze rovod funguje jenom diky statni regulaci. Potud ok, potom ale optiku statni regulace pasujes na jeji neexistenci, a to uz je kockopes. V prostredi bez statniho prava logicky svazek dvou zanika v momente, kdy od nej jeden (nebo oba) odstoupi. prijmeme-li tedy definici manzelstvi jakozto dobrovolneho svazku muze a zeny (v principu proste dvou svepravnych lidi).Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      20:05 24.09.2021

      THE88 - v prostředí bez státního práva manželský svazek zanikne jen když s tím souhlasí oba partneři nebo ten silnější z nich. V opačném případě bude jeden z nich zastávat tezi, že ...Zobrazit celý příspěvek

      THE88 - v prostředí bez státního práva manželský svazek zanikne jen když s tím souhlasí oba partneři nebo ten silnější z nich. V opačném případě bude jeden z nich zastávat tezi, že manželství zaniklo, kdežto druhý, že nadále pokračuje a má tedy právo užívat společný majetek, který rozvádějící se partner považuje za svůj osobní.

      Kdepak, bez autority, která určí a vynutí pravidla to skončí válkou.Skrýt celý příspěvek

     • The88
      08:48 25.09.2021

      GlobeElement: "... svazek zanikne jen když s tím souhlasí oba partneři nebo ten silnější z nich" To je docela omyl, alespon budeme-li brat na zretel tzv. prirozene pravo (z ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: "... svazek zanikne jen když s tím souhlasí oba partneři nebo ten silnější z nich" To je docela omyl, alespon budeme-li brat na zretel tzv. prirozene pravo (z manzelstvi se momentem nesouhlasu stane unos), pripadne vratime-li se k te puvodni paralele mezi rozvodem a separatismem. Prikladem budiz pobaltske staty - pro SSSR to bylo manzelstvi, pro Litvu okupace.
      To, ze po fakticke strance bude "plody" manzelstvi uzivat ten silnejsi, to je zrejme (at uz bez regulace - ten s vetsim klackem, nebo s regulaci - ten s lepsim pravnim postavenim). Ale v tom prece neni zadna zmena oproti soucasnosti.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:50 29.09.2021

      Žádné "přirozené právo" neexistuje. V prostředí bez nadřízené autority si každý prosazuje taková pravidla, jaká vyhovují jemu (a klidně je může označovat jako přirozené ...Zobrazit celý příspěvek

      Žádné "přirozené právo" neexistuje. V prostředí bez nadřízené autority si každý prosazuje taková pravidla, jaká vyhovují jemu (a klidně je může označovat jako přirozené právo).

      SSSR neanektoval Litvu, protože by jej k tomu opravňovalo nějaké právo, ale protože na to měl dost síly.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   12:20 23.09.2021

   Pravda, po smrti Soso Džugašvilliho se v SSSR důsledně uplatňoval princip kolektivního vedení. Generální tajemník ÚV KSSS nemohl fungovat jako samovládce.

   Pravda, po smrti Soso Džugašvilliho se v SSSR důsledně uplatňoval princip kolektivního vedení. Generální tajemník ÚV KSSS nemohl fungovat jako samovládce.

Načítám diskuzi...