Štábní cvičení Zima 20: Katastrofální porážka polské armády?

Štábní cvičení Zima 20: Katastrofální porážka polské armády?
Tanky Leopard 2PL budované 18. mechanizované divize / 18 Dywizja Zmechanizowana (Zvětšit)

27. ledna skončilo v Polsku štábní cvičení Zima 20. Účelem cvičení bylo demonstrovat velitelské a štábní schopnosti různých úrovní velení, zejména generálního štábu. Oficiálně bylo cvičení úspěšné, ale podle pověstí šlo o katastrofu.

Zima 20

Štábní cvičení je zaměřeno na ověření toho, zda celý řetězec velení funguje správně ‒ od nejvyšší úrovně (někdy včetně šéfa ozbrojených sil, kterým je v Polsku prezident ‒ v současnosti Andrzej Duda, který pochází z vládnoucí koalice Sjednocená pravice), až po velitele taktických svazů. Díky tomuto pracovnímu modelu lze za pomocí ozbrojených sil (modří), podporovaných spojenci, procvičit proti nepříteli (červení) komplexní scénáře obrany Polska (vystupující obvykle ve formě fiktivního státu, např. Vislandia). Zima 20 měla být rekordním cvičením, největším po pádu komunismu v roce 1989. I přes oficiální úspěch se ale v médiích rychle objevily informace, že se během cvičení stalo něco velmi zlého.

Oficiální informace

Výsledky cvičení byly shrnuty 27. ledna během oficiální akce pořádané na Vojenské akademii v Rembertowě. Akce se zúčastnil polský prezident Andrzej Duda, ministr obrany Mariusz Blaszczak, náčelník generálního štábu generál Roman Andrzejczak a několik dalších lidí.

„Bylo to nesmírně důležité cvičení, které z hlediska rozsahu nemělo ve třetí polské republice obdoby. Cvičení bylo důležité pro připravenost polské armády, pro obranu naší vlasti. Dalo by se citovat latinské přísloví ‚repetitio est mater studiorum‘ – musíte cvičit, abyste dosáhli dokonalosti,” řekl Blaszczak během shrnutí největšího štábního cvičení polské armády po roce 1989.

Podle oficiálních informací během cvičení prošly testy všechny postupy související s obranou Polska na strategické úrovni, včetně nového systému velení a řízení. Vládní zástupci ujistili, že tato cvičení mají velký význam pro rozmístění ozbrojených sil v době míru, pro jejich organizaci a pro plánování dalších nákupů. Očekává se proto pravidelná organizace podobných cvičení.  

Ministr obrany rovněž informoval, že během cvičení byly testovány schopnosti nového amerického vybavení, jako jsou systémy Patriot, raketomety HIMARS a letadla F-35A (stejně jako protitankové řízené střely Javelin). Díky nim se podle ministra výrazně zvýšily bojové schopnosti polské armády.

Již tady začíná svítit výstražné červené světlo: polští vojáci dosud žádný z těchto systémů neobdrželi a polské verze některých zbraní dosud neexistují – odkud tedy pramení jistota, jaké mají parametry? Proč byly použity zbraně, jejichž dodávky skončí až v roce 2030 (rok dodávky posledního F-35A Block 4). Tohle je přitom jen náhled do následné mediální katastrofy.


Východní linii Polska a NATO chrání zejména polská 16. mechanizovaná divize...

Drby, pověsti, úniky

Následujícího dne se objevily zvěsti o údajně skutečném průběhu a výsledku cvičení – závěry byly katastrofické. Podle prvních informací poskytnutých jedním novinářem ve Facebookové diskusní skupině „Obrona PRO”, již den po oficiálním shrnutí cvičení, Zima 20 skončila totální porážkou polských sil.

Poláci se měli bránit blízko státní hranice, kde Rusové díky velké výhodě v palebné síle měli zničit polské síly. Po pěti dnech bojů přestaly existovat dva z pěti typů ozbrojených sil (letectvo a námořnictvo), zbývající utrpěly obrovské ztráty a zbytky polských vojsk zoufale bránily Varšavu.

29. ledna se objevilo o něco více oficiálních zpráv – portál Interia zveřejnil text o průběhu cvičení, který zhruba potvrzuje popsaný scénář. Podle informací autora průběh cvičení ukázal, že předpoklady ministerstva obrany z posledních pěti let byly nesprávné a vedly, ne-li k samotné porážce, tak k větším ztrátám a uspíšily porážku.

To platí zejména pro tzv. „ostrovní modernizaci“ (mnoho smluv na nákup malého množství zbraní – žádná ze smluv nezajišťuje uspokojení potřeb po daném typu zbraně), přesun nejlepších tanků na východ (Leopard 2A5) nebo trvalé držení významné části vojsk v bezprostřední blízkosti hranic s Ruskem a Běloruskem (zejména 16. mechanizované divize, částí nové 18. mechanizované divize, některých jednotek teritoriální obrany, části letectva).

Polské ozbrojené síly měly být navíc během cvičené plně mobilizované a očekávaly útok – což ještě zdůrazňuje katastrofu porážky. Na otázky autora odpovědělo ministerstvo obrany očekávaně –průběh cvičení je tajný.

Je těžké říct, zda jsou informace poskytnuté novináři pravdivé. Určitě chybí spousta klíčových informací: a co Litva, Lotyšsko a Estonsko – byly dříve obsazeny Ruskem, byly napadeny souběžně s Polskem, scénář je ignoruje? A co Ukrajina – je neutrální, podporuje Polsko nebo Rusko? Jaký byl postoj Finska a Švédska? NATO mělo Polsku pomoci, ale jak rychle, jak moc? Příliš mnoho otázek, nedostatek odpovědí. Pokus o zodpovězení těchto otázek připomíná čtení čajových lístků, nežli důkladnou analýzu. Pokud však víme tak málo, co si ze všeho vyvodit?


... a budovaná 18. mechanizovaná divize.

Místo války s Ruskem – občanská válka?

Existují náznaky, že buď celé cvičení Zima 20, nebo zvěsti o průběhu tohoto cvičení (bez ohledu na to, zda jsou pravdivé nebo ne) byly zaměřeny na diskreditaci náčelníka generálního štábu generála Romana Andrzejczaka, který během války formálně velel všem polským silám.

Prvním předpokladem může být článek publikovaný 1. ledna časopisem Super Express. Anonymní autor s odvoláním na anonymní zdroje v armádě (další červené výstražné světlo?) ostře kritizoval generála Andrzejczaka. Generál měl rozmístit jednotky asi 50 km od hranic s Ruskem a Běloruskem (které se zjevně podílelo na útoku), což byla podle „anonymního vojáka“ chyba.

Z tohoto důvodu mělo několik důležitých měst, jako Lublin nebo Bialystok, padnout do rukou nepřátel bez boje. Velitelé divizí se následně údajně bouřili proti údajně nekompetentnímu veliteli. Navzdory této vzpouře došlo k rychlé ztrátě „klíčové výzbroje“ a zbrojního průmyslu – samozřejmě kvůli Andrzejczakově vině. Místo (údajně) 22 dnů obrany se Rusové měli přiblížit ke Varšavě čtvrtý den války.

2. února se na portálu gazeta.pl objevil článek, který naznačuje, že za úniky (možná ale falešnými) jsou odpovědní političtí oponenti Romana Andrzejczaka. Tento muž je respektován mnoha podřízenými a je hodnocen jako mimořádně vynalézavý a bystrý. Možná, že ne všechny jeho nápady jsou dobré (existují pověsti, že během cvičení mylně použil jednu složku ozbrojených sil), ale určitě se snaží vytvořit nové koncepty a podpořit je kvalitními argumenty. Bohužel tito lidé mají vždy nejen přátele, ale i nepřátele.

Podle autora článku z gazety.pl do skupiny odpůrců šéfa generálního štábu patří také ministr obrany Mariusz Blaszczak nebo generální velitel ozbrojených sil generál Jaroslaw Mika (ten navíc během cvičení zřejmě velel „Červeným”, tedy Rusům).

Naopak Andrzejczka podporuje Úřad národní bezpečnosti (BBN), úřad působící pod polským prezidentem – v minulosti se BBN několikrát dostal do konfliktu s ministerstvem obrany, např. kvůli nákupu použitých lodí pro polské námořnictvo.

Navíc se zdá, že ne všichni podřízení si rozumějí s generálem Andrzejczakem, a někteří mohou chtít zaujmout jeho místo – Andrzejczak se blíží ke konci svého funkčního období náčelníka generálního štábu. Poté, co se ve volbách v roce 2015 chopila moci Sjednocená pravice, někteří podřízení měli bleskovou kariéru. Několik z nich po obdržení generálských nominací, podle názoru osob z jejich okolí, dokonce změnilo své politické názory.

Rychlý únik o „skutečném“ průběhu cvičení Zima 20, zejména informací, které jsou pro generála Andrzejczaka nepříznivé, může naznačovat akci cíleně zaměřenou proti němu.

Nevíme, jaké byly strategické předpoklady, které Andrzejczak obdržel. Nevíme, kdy mělo NATO vstoupit do boje, nevíme, jaký byl skutečný stav simulované polské armády, nevíme, zda Rusové nedostali nějaké „výhody“ (například nekonečné zásoby munice nebo omezující dopad počasí na letecký a námořní provoz). Možná nebylo možné vyhrát scénář, který generál dostal.

Je známo, že oficiálně jen jeden polský generál po roce 1989 dokázal porazit Rusy zcela samostatně v rámci štábního cvičení – byl to generál Miroslaw Rózański, bývalý generální velitel ozbrojených sil. Mohl však vést skutečnou manévrovací válku, vlákat Rusy do léček, využít takzvanou strategickou hloubku i linii Visly, díky čemuž Rusy nejen odlákal od Moskvy (jako generál Rozwadowski a náčelník Józef Pilsudski v roce 1920), ale také dokázal vydržet až do příchodu spojeneckých sil. Možná Andrzejczak dostal pokyny, které by sám Napoleon nedokázal úspěšně implementovat.


Roman Andrzejczak a minsitr obrany Mariusz Blaszczak při návštěvě 12. mechanizované brigády (duben 2019)

Lze tak vyvodit dva závěry. Za prvé, pokud jsou zvěsti o průběhu cvičení pravdivé, je nutné k nim přistupovat s klidem. Neúspěch učí, že chyby mají negativní důsledky, což moudrým lidem umožňuje činit správná rozhodnutí, která zabrání skutečným selháním. Například: pokud Andrzejczak musel skutečně nasadit vojáky blízko hranice, což údajně mělo za následek obrovské ztráty již na začátku války, možná stojí za návrat k pojetí manévrové obrany? To však vyžaduje odmítnutí stávajících vzorů spojených s politickým programem, podle nichž budou Poláci bránit každé město a vesnici. V roce 1939 ministr zahraničních věcí generál Beck řekl, že „nedarujeme ani knoflík“ – všichni víme, jak to skončilo, a už tehdy se polská armáda bránila na hranici proti mnohem mocnějšímu nepříteli ...

Druhý závěr je mnohem nebezpečnější. Zmíněný generál Rózański (v současné době v důchodu, je poradcem prezidentského kandidáta Szymona Holownia – kandidoval ve volbách v roce 2020), v jednom z rozhovorů uvedl, že někdo, ať už náhodou nebo úmyslně, poskytnutím informací o Zimě 20 porušil vojenské tajemství. První možnost naznačuje nedostatek disciplíny v armádě, druhá – záměrnou akci proti generálovi Andrzejczakovi. Podle prohlášení Rózańského je druhá možnost bohužel pravděpodobnější.

Zároveň ale poukazuje na poněkud odlišné důvody než Kucharczyk (gazeta.pl) – podle Rózańského chtějí polští politici ovládnout armádu samostatně, podle vzoru nedemokratických zemí (například Stalina a Rudé armády), čímž se snaží okleštit pozici náčelníka generálního štábu. On sám se setkal s podobnými akcemi od Antoniho Macierewicze, předchůdce ministra Blaszczaka.

Moskva mlčí

Bez ohledu na to, zda jsou zvěsti o průběhu Zimy 20 pravdivé nebo ne, nebo zda je celé cvičení (nebo alespoň zvěsti o něm) výsledkem politického boje v polských úřadech a armádě, je tento druh informací velkou příležitostí pro Moskvu trochu očernit situaci v Polsku. V minulosti Rusové často využívali vydání ruských médií v polštině nebo ruská média, která se vydávala za polská (jedná se většinou o extrémně pravicová média a méně často o extrémně levicová média).

Šli tak daleko, že zveřejnili falešné „rozhovory“ s polskými nebo americkými veliteli, kteří měli spojence obvinit z četných zločinů, morálního úpadku nebo nedostatku bojeschopnosti – „tazatelé“ se samozřejmě o případu dozvěděli až po zveřejnění obsahu, který byl zcela falešný.

Tentokrát je to jinak. Moskva si sotva všimla skandálu doprovázejícího cvičení Zima 20. Je důvodem zaneprázdění propagandy ve věci Navalného? Přeci stačilo vytvořit jeden nebo dva falešné komentáře a poslat je na všechny propagandistické portály. Ticho ruské propagandy v této věci je zvláštní a možná znepokojivé.

Kdo ví, možná to naznačuje skutečné zdroje úniků informací o okamžité porážce Poláků? Nebo možná naopak – Rusové se obávají, že pokud se porážka (pokud se skutečně stala – nevíme to) v Polsku stane příliš hlasitou, Poláci začnou přistupovat k armádě nikoliv přes prizma vojenských přehlídek a ukazování propagandistické síly v televizi, ale přes prizma skutečné obrany země ve válce s tradičním nepřítelem, což v případě skutečné války jistě značně ztíží práci ruské armády?

Nahlásit chybu v článku


Související články

Polský pohled: Posilování americké armády v Polsku

15. srpna, během Svátku polského vojska (Święto Wojska Polskiego), byla podepsána dohoda o posílení ...

Současnost a budoucnost polského tankového vojska

Teoreticky má Polsko jednu z největších flotil hlavních bojových tanků v rámci NATO. Asi 860 tanků ...

Operace Zumbach: Polská armáda pomáhala ve Velké Británii

Jedním z nástrojů, které vláda může použít ke zmírnění nebo vyřešení krize, jsou ozbrojené síly. ...

Polské dělostřelectvo: Největší bojová formace v Evropě

Polské ozbrojené síly mají podle standardů NATO velmi početné dělostřelectvo – tvoří ho až 25 oddílů ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Falko
  16:22 10.02.2021

  Celý článok ma výpovednú hodnotu JPP.Mrzí ma, že som tomu venoval svoju pozornosť.

  Celý článok ma výpovednú hodnotu JPP.Mrzí ma, že som tomu venoval svoju pozornosť.

 • infi
  15:04 10.02.2021

  Ja nevim, asi jsem moc velky pesimista (i kdyz se povazuju za realistu)., ale staci se podivat na "solidarnost" zapadnich zemi s distribuci vakcin...a to se jedna jenom o blbe ...Zobrazit celý příspěvek

  Ja nevim, asi jsem moc velky pesimista (i kdyz se povazuju za realistu)., ale staci se podivat na "solidarnost" zapadnich zemi s distribuci vakcin...a to se jedna jenom o blbe vakciny. Predstava ze by napr. Francie vyslala armadu na obranu pobalti je pro me absolutni sci-fi. Navic by se vzdali jeste u Prahy. Proste az pujde do tuhyho kazdy bude hrabat za sebe, uplne stejne jak tomu bylo vzdycky. Je to lidska vlastnost, ktera se nezmeni. Takze moralni problem nechat vse od nemecka na vychod padnout nikdo nemel, ani mit nebude...

  Dalsi myslenka tu byla, ze zapadni staty nechteji mit hranici s Ruskem...omyl. Vetsinou ji meli a s Ruskem po vetsinu novodobych dejin tvorili spojenectvi...a nemusime chodit moc daleko, staci kouknout na valky proti Osmanske risi, popr. posledni dve svetove. Samozrejme jestli to bylo spojenestvi z nouze, nebo chtene je vec jina a na to se historie nepta :-)

  Dale tady a v jinych diskuzich zazniva teorie ze Rusu je mnogo...Ja teda nevim, ale me ta milirada v EU prijde jako vetsi cislo nez 150milionu v Rusku o HDP nemluve. EU ma vse co potrebuje, lidi a penize, chybi to ostatni.Skrýt celý příspěvek

 • František Krejčíř
  09:46 10.02.2021

  Držím kolegům v Polsku palce, aby cvičili víc a aby cvičení správně vyhodnotili a vzali si správné ponaučení. Od toho cvičení jsou. Taky jim držím palce, aby jim do práce ...Zobrazit celý příspěvek

  Držím kolegům v Polsku palce, aby cvičili víc a aby cvičení správně vyhodnotili a vzali si správné ponaučení. Od toho cvičení jsou.
  Taky jim držím palce, aby jim do práce nevstupovali politici se zlými úmysly.
  A taky mám radost, že tak pěkně zbrojí, ikdyž na to doplácí domácí ekonomika. Cítím se mnohem bezpečněji.
  A to je podle mě jediný smysluplný komentář k takovému článku, který nám nedal moc ověřených informací.Skrýt celý příspěvek

  • danny
   11:00 10.02.2021

   Pěkný komentář. Dodal bych jen dvě věci. Ten článek je velmi hodnotný v tom, že v celé nahotě ukazuje, jak mohou být vnitřní rozbroje občas nebezpečnější, než vnější nepřítel. A ...Zobrazit celý příspěvek

   Pěkný komentář. Dodal bych jen dvě věci. Ten článek je velmi hodnotný v tom, že v celé nahotě ukazuje, jak mohou být vnitřní rozbroje občas nebezpečnější, než vnější nepřítel.
   A ta druhá, nejsem si tak jistý, že na polské zbrojení doplácí domácí ekonomika. Zapojení domácích zbrojovek je u většiny projektů velmi podstatné a i bez exportních úspěchů je možné zvládnutí technologií a zvyšování kvalifikace brát jako investici, která se v budoucnu zúročí. Mohu to samozřejmě posuzovat jen z hrubých čísel, jako ceny jednotlivých projektů nebo celkových výdajů na zbrojení. Ale zatím nevidím nic, co by překračovalo schopnosti polské ekonomiky.Skrýt celý příspěvek

 • copy
  21:50 09.02.2021

  Těžko říct, co zatím bude, možná od všeho trochu :) , ale také mi to smrdí účelovostí.

  Těžko říct, co zatím bude, možná od všeho trochu :) , ale také mi to smrdí účelovostí.

 • Englbert
  23:20 08.02.2021

  Vidim za tim unikem vycuranou propagaci slabosti polske armady, tak aby verejnost byla ochotna platit za dalsi nakup zbrani.

  Vidim za tim unikem vycuranou propagaci slabosti polske armady, tak aby verejnost byla ochotna platit za dalsi nakup zbrani.

 • Tesil
  20:07 08.02.2021

  Nadutí a arogantní Poláci se považovali za mistry světa.Skutečnost bude asi jiná.

  Nadutí a arogantní Poláci se považovali za mistry světa.Skutečnost bude asi jiná.

  • padre
   22:10 08.02.2021

   Skutečnost jiná zcela určitě nebude.Jestli nejsou mistři světa tak jsou určitě mistři Evropy.Klobouk dolu před tím co Poláci dokázali za posledních 30 let.Z komunismem ekonomicky a ...Zobrazit celý příspěvek

   Skutečnost jiná zcela určitě nebude.Jestli nejsou mistři světa tak jsou určitě mistři Evropy.Klobouk dolu před tím co Poláci dokázali za posledních 30 let.Z komunismem ekonomicky a společensky rozvráceného státu vybudovali evropskou velmoc.Výrazně rozšířili infrastrukturu,zvýšili životní úroveň,modernizovali zemědělství,jejich armáda má vysokou prestiž.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    21:03 09.02.2021

    Fakt jako ? Tak proč u nás pracuje tolik Poláků, když doma mají ráj. Proč je tolik Poláků v Británii a v USA ?

    Fakt jako ? Tak proč u nás pracuje tolik Poláků, když doma mají ráj. Proč je tolik Poláků v Británii a v USA ?

    • padre
     21:43 09.02.2021

     Co je na tom špatného když jdou mladí lidé zîskat zkušenosti do zahraničí ,vydělají peníze a pak se vrátí.Mimochodem jedním z důvodu proč se krize 2011 Polska téměř nedotkla byla ...Zobrazit celý příspěvek

     Co je na tom špatného když jdou mladí lidé zîskat zkušenosti do zahraničí ,vydělají peníze a pak se vrátí.Mimochodem jedním z důvodu proč se krize 2011 Polska téměř nedotkla byla skutečnost ,že se spousta polských občanů vrátila ze zahraničí i s kapitálem a doma investovali.Skrýt celý příspěvek

  • Tonda
   12:10 09.02.2021

   Pokud jsi schopen vypustit a zdá se i mínit vážně takovýto generální, jednoduchý odsudek, tak tím jenom ukazuješ, že jsi sám nadutý a arogantní a ještě ke všemu ..... jak to ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud jsi schopen vypustit a zdá se i mínit vážně takovýto generální, jednoduchý odsudek, tak tím jenom ukazuješ, že jsi sám nadutý a arogantní a ještě ke všemu ..... jak to kulantně říci .... nemoudrý.
   Inteligentní nenadutí Poláci, omlouvám se vám. Jako všechny národy na této planetě máme i my mezi sebou arogantní nadutce, kteří si myslí, že jsou nad ostatními, ale jinak si nevidí na špičku nosu. Musíme si všichni dávat pozor a bojovat, aby se takovíto hlasití týpci pokud možno nedostávali k moci a nevedli nás do pekel.Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    16:54 09.02.2021

    Tondo, hlavně se uklidni.Arogance je prostě vlastnost Polákům blízká.Pochopitelně je zde i antisemitismus a pod.To ostatně zmiňovali i britští vojáci,kteří se s Poláky setkali ...Zobrazit celý příspěvek

    Tondo,
    hlavně se uklidni.Arogance je prostě vlastnost Polákům blízká.Pochopitelně je zde i antisemitismus a pod.To ostatně zmiňovali i britští vojáci,kteří se s Poláky setkali během války.Skrýt celý příspěvek

 • Radovan
  09:13 08.02.2021

  Pro zajímavost - československá armáda v 30. letech měla štábní cvičení, ve kterém bylo cílem rychlé dobytí Budapešti. Uvádí to ve svých vzpomínkách Vilém Sacher.

  Pro zajímavost - československá armáda v 30. letech měla štábní cvičení, ve kterém bylo cílem rychlé dobytí Budapešti. Uvádí to ve svých vzpomínkách Vilém Sacher.

  • Torong
   10:45 08.02.2021

   Ano, to byla operace "Levý hák".

   Ano, to byla operace "Levý hák".

   • jirka52
    16:48 08.02.2021

    Kdepak, operace "Levý hák" je z kniha "Žáby v mlíku" - Jan Drnek

    Kdepak, operace "Levý hák" je z kniha "Žáby v mlíku" - Jan Drnek

    • Takeda
     17:20 08.02.2021

     A šlo útok přes Rakousko - Linec směr Německo.

     A šlo útok přes Rakousko - Linec směr Německo.

    • Torong
     12:25 09.02.2021

     Takhle mě škaredě odhalit... :D Už jsem měl na případný dotaz připravenu odpověď, že ve skutečnosti se nakonec zrealizovala jen omezená forma - přímo na Vídeň a do Německa... :D

     Takhle mě škaredě odhalit... :D Už jsem měl na případný dotaz připravenu odpověď, že ve skutečnosti se nakonec zrealizovala jen omezená forma - přímo na Vídeň a do Německa... :D

 • ARES
  18:33 07.02.2021

  Vyrovnat se s minulostí, mnohdy neslavnou, není nikdy jednoduché. Díváme se spíše do minulosti než do budoucnosti. Zadání cvičení, jeho provedení a vyhodnocení je toho svědkem. ...Zobrazit celý příspěvek

  Vyrovnat se s minulostí, mnohdy neslavnou, není nikdy jednoduché. Díváme se spíše do minulosti než do budoucnosti. Zadání cvičení, jeho provedení a vyhodnocení je toho svědkem. Pokud se tohoto myšlení nezbavíme, budeme pořád tápat a bezvýchodně se motat.Skrýt celý příspěvek

 • 3180
  18:17 07.02.2021

  Celé mi to přijde, že si nainstalovali na služební ntb nějakou strategii typu AOE, a dali si síťovou kampaň... Holt starší členové generálního štábu polské armády neuměli tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Celé mi to přijde, že si nainstalovali na služební ntb nějakou strategii typu AOE, a dali si síťovou kampaň... Holt starší členové generálního štábu polské armády neuměli tak rychle klikat, jako mladší... :))))Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  13:24 07.02.2021

  A co čekat, když se vojenské schopnosti Evropy rozpadají a největší problém EU jsou gender otázky. Rusko má armádu a ochotu ji použít. EU má zase Grétu. Kdo asi ...Zobrazit celý příspěvek

  A co čekat, když se vojenské schopnosti Evropy rozpadají a největší problém EU jsou gender otázky. Rusko má armádu a ochotu ji použít. EU má zase Grétu. Kdo asi vyhraje?
  https://www.info.cz/nazory/pon... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   14:42 07.02.2021

   On asi nebude problém v jedné v podstatě bezvýznamné aktivistce. Spíš je problém v tom že v EU je jedná armáda schopná vedení rozsáhlejších operací ta americká...

   On asi nebude problém v jedné v podstatě bezvýznamné aktivistce. Spíš je problém v tom že v EU je jedná armáda schopná vedení rozsáhlejších operací ta americká...

   • Trener
    23:06 07.02.2021

    Ano, je to o velikosti země a její vojenských možnostech a mentalitě obyvatel, což USA splňují.

    Ano, je to o velikosti země a její vojenských možnostech a mentalitě obyvatel, což USA splňují.

  • dusan
   18:45 07.02.2021

   To je i o politike .... Zástupca EÚ sa priplazí k ujovi Putinovi .... že "chce diskutovať" ... tam ho putin nakope medzi nohy (vyhodí troch diplomatov EÚ) a EÚ sa nezmohne na ...Zobrazit celý příspěvek

   To je i o politike ....

   Zástupca EÚ sa priplazí k ujovi Putinovi .... že "chce diskutovať" ... tam ho putin nakope medzi nohy (vyhodí troch diplomatov EÚ) a EÚ sa nezmohne na nič ...

   Je asi ťažko prepdokladať, že Putin nás zoberie vážne, keď sa k nemu plazíme ako mopslíci, do ktorých su Putin kopne a len sa dobre pobaví ....

   Rusko sa správa úplne "logicky" ..... nebude sa predsa baviť s prašivými havkáčmi, ktorý ledva štekajú a nehryzú ..... a po dokopaní sa "slušne" odplazia si vylízať rany ...

   Však si stačí pozrieť diskusie okolo Sputniku .... všetci sa pchajú do zatku pre vakcínu, ktorá nie je schválená a ktorú reálne nepotrebujeme, lebo schválený výrobcovia prudko navyšujú kapacity ..... ale ak by človek počúval našich "mopslíkov" tak si myslí, že bez nej tu zahynieme ...

   A to neberieme do úvahy "detail", že reálne ju potrebujú najviac samotní Rusi lebo tam je katastrofálna situácia s pandémiou a každá dodávka mimo Rusko stojí Rusov životy ... to ale Putina netrápi ....Skrýt celý příspěvek

   • Danieeel
    22:16 07.02.2021

    Ved ich "mnogo"... Hlavne, aby sa car znova mohol hociako blysnut pred svetom. Aj ked uz dlho nebolo tak trapne medzinarodne "fopa", ako ked car vystekol do sveta hlasku, ze i ...Zobrazit celý příspěvek

    Ved ich "mnogo"... Hlavne, aby sa car znova mohol hociako blysnut pred svetom.
    Aj ked uz dlho nebolo tak trapne medzinarodne "fopa", ako ked car vystekol do sveta hlasku, ze i maticka Rus ma vakcinu...
    Ozaj ako je na tom ceska vakcina?Skrýt celý příspěvek

   • danny
    22:54 07.02.2021

    dusan: On si tam ale, bohužel, ten zástupce EU pro ten kopanec mezi nohy šel. Promiň, ale co by ho tak čekalo ve Španělsku, kdyby tam přijeli diskutovat, ale jako podmínku zlepšení ...Zobrazit celý příspěvek

    dusan: On si tam ale, bohužel, ten zástupce EU pro ten kopanec mezi nohy šel. Promiň, ale co by ho tak čekalo ve Španělsku, kdyby tam přijeli diskutovat, ale jako podmínku zlepšení vztahů chtěli okamžité zrušení trestního stíhání zástupců Katalánské vlády nebo zrušení trestu pro Josepa Miquela Arenasa Beltrána, co ted sedí za urážku královské rodiny?
    Pokud takto děláš diplomacii, tak si o nic jiného, než výsměch, neříkáš.Skrýt celý příspěvek

    • Klimesov
     13:33 08.02.2021

     :D :D :D Proč by někdo z EU chtěl propustit členy bývalé Katalánské vlády? Tyto osoby se dopustili protiprávního jednání vůči Španělsku a byly za to potrestáni. A to velice ...Zobrazit celý příspěvek

     :D :D :D
     Proč by někdo z EU chtěl propustit členy bývalé Katalánské vlády? Tyto osoby se dopustili protiprávního jednání vůči Španělsku a byly za to potrestáni. A to velice závažného protiprávního jednání.

     Beltrán byl odsouzen za schvalování teroristických činů a podněcování občanů k násilí a převratu v zemi, která má dobré zkušenosti se skupinou ETA, která ve Španělsku dělal svého času dobrý bordel.

     Ale za co je reálně obviněný Navalnyj? Za to, že jebe do Putina? Za to, že se snaží odhalit korupční aféry nynější Ruské vlády? To vám opravdu připadá stejné?
     Opravdu si myslíte, že člověk by měl skončit za mřížemi jen proto, že odhalí velice drahou haciendu prezidenta, která nejspíše byla placena ze státního rozpočtu?
     Zeptám se vás upřímně. Vy by jste souhlasil se zavřením člověka, který by odhalil, že si Zeman nebo Babiš nebo Kalousek postavili za několik miliónů možná miliard přepychové bydlení? Místo toho aby tyto finance vrazili do infrastruktury nebo někde jinde?Skrýt celý příspěvek

     • danny
      16:04 08.02.2021

      Klimesov: Ano, členové katalánské vlády se dopustili vzpoury a rozvracení. Dle španělské ústavy vzpoura znamená veřejné a násilné povstání za účelem zrušení, pozastavení nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov: Ano, členové katalánské vlády se dopustili vzpoury a rozvracení. Dle španělské ústavy vzpoura znamená veřejné a násilné povstání za účelem zrušení, pozastavení nebo změny, plné i částečné, Ústavy (bod 1 čl. 472), včetně vyhlášení nezávislosti části národního území (bod 5 čl. 472). Podle soudu bylo nejvýznamnějším násilným aktem masové shromáždění občanů dne 20. září 2017. Dále zdůvodnění rozsudku uvádí, že separatisté si byli plně vědomi možnosti násilné konfrontace při hlasování, byli na to katalánskou policií upozorněni a vyzváni, aby organizaci referenda zastavili. Jestli ti to trošku nepřipomíná komunistické rozsudky za rozvracení republiky, tak mě jo.

      Že se jedná o rozsudky v rozporu s evropským právem jasně dokazuje reakce řady soudů na žádosti o vydání politiků, kteří pobývají v exilu. Kromě značného ohýbání archaických právních norem byl celý postup centrální vlády provázen značným tlakem na opozici a rychlým přijímáním účelové legislativy tak, aby se dostali do rozporu s ní.

      Beltran byl zatčen 2012 za texty písní uveřejněné na youtube, kde jsou pasáže jako: “The king has a rendezvous at the village square, with a noose around his neck” and “We want death for these pigs”, “let them be as frightened as a police officer in the Basque country” nebo “Jorge Campos deserves a nuclear destruction bomb” and “I will pull out his artery and everything else necessary”. Toto bylo španělskými soudy vyhodnoceno jako podpora a oslava terorizmu.
      Nejedná se o jediného umělce, který si odskákal stejný zákon, mezi odsouzenými je dokonce i jeden soubor maňáskového divadla. Mimochodem i v Beltramově případě odmítla Belgie extradikci, protože dle evropského práva nevyhodnotila jeho činnost za trestný čin.

      V případě posledního odsouzení je hlavním zločinem urážka královské rodiny. Beltran jej označil za vraha a korupčníka. Dovolil si tak připomenout neobjasněné úmrtí mladšího bratra Juana Carlose, Alfonsa, který zemřel ranou z revolveru, když byl coby 14tiletý se svým 19tiletým starším bratrem zavřený v místnosti. Případ se nikdy nevyšetřoval, Otec, ve spolupráci s Frankem jej zametli pod koberec.

      Každopádně, pokud se v diplomacii snažíš něčeho dosáhnout, tak můžeš těžko začít tím, že tlačíš na vládu, aby zasáhla do soudního řízení a zrušila soudní rozhodnutí. A obhajovat to já nevím čím, myšlenkou právního státu? Plácání takových hovadin na tiskovce je jen ztrapňování se. Tam se rozebírají důležité věci, a o osud konkrétního vězně se zasadíš v soukromí a nabídneš takové podmínky, aby protistrana vyhověním neztratila tvář.

      Navalnyj sedí za nesplnění splnitelných podmínek podmínky. Určitě existovala možnost, jak se ohlásit např. na zastupitelském úřadu v Berlíně atd..., on si pro zatčení šel, zcela vědomě. V podmínce byl za zpronevěru na základě žaloby francouzské společnosti Yves Rocher. Jeho bratr si trest odseděl nepodmíněně. Jestli měla původní žaloba naplněnou skutkovou podstatu, nebo ne, netuším. Problém je ale v tom, že pokud porušíš ohlašovací povinnost v podmínce u nás, půjdeš si taky sednout, byť budeš z původního deliktu např. díky obnově procesu vyviněn.
      Jsem zásadně proti zavírání kohokoli na základě vykonstruovaných a politicky motivovaných procesů. Jen ti říkám, že Navalnyj by za videa, která točí, byl např. ve Španělsku odsouzen za stejné delikty, jako výše uvedení. Rozvracení, možná i vzpoura, podpora terorismu a urážka královské rodiny. A nevylezl by z basy aspoň 20 let.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:07 08.02.2021

      Danny ...zpracované to mate opravdu velmi pěkně ,jen tam mate jednu drobnou nepřesnost.Firma Yves Rocher oznámila, že ji v souvislosti s panem Navalným žádná škoda ...Zobrazit celý příspěvek

      Danny ...zpracované to mate opravdu velmi pěkně ,jen tam mate jednu drobnou nepřesnost.Firma Yves Rocher oznámila, že ji v souvislosti s panem Navalným žádná škoda nevznikla.Takže se jedná o standartni putinovskou všivárnu ve stylu vraždy Politkovské,Němcova a dalších lumpáren současného ruského režimu.Pak ať putinovčíci nekňučí že se s nimi nikdo nechce bavit.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      20:38 08.02.2021

      padre: určitě sis všiml, že jsem psal: netuším, jestli byl k podmínce odsouzen právem, nebo to byl podfuck. Že nevznikla škoda, prohlásil dodatečně ředitel moskevské pobočky. ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: určitě sis všiml, že jsem psal: netuším, jestli byl k podmínce odsouzen právem, nebo to byl podfuck. Že nevznikla škoda, prohlásil dodatečně ředitel moskevské pobočky. Nechce se mi dohledávat, kdo dal podnět ke stíhání, protože je to nepodstne. Sedí za porušení ohlašovací povinnosti. A jistě uznáš, že triapulleta podmínka je poněkud neporovnatelna s vraždou Němcova nebo Politkovske.

      A jestli sis nevšiml, putinovcici nekvici, že s nimi nemluví. oni diplomata z EU poslali do prdele. A o EU řekli, že je nespolehlivý partnerSkrýt celý příspěvek

     • padre
      22:31 08.02.2021

      Danny přece víte ze tři a pul letá podmínka je u tak výrazně politicky angažovaného člověka v Rusku prakticky jízdenkou na Sibiř. A pokud Moskva diplomata EU jak říkáte pošle do ...Zobrazit celý příspěvek

      Danny přece víte ze tři a pul letá podmínka je u tak výrazně politicky angažovaného člověka v Rusku prakticky jízdenkou na Sibiř. A pokud Moskva diplomata EU jak říkáte pošle do prdele a o EU řekne že je nespolehlivý partner,pak je to spíš ukázka toho ,že současná ruská administrativa začíná ztrácet nervy z vnitropolitického vývoje a potřebuje nutně bodovat na domácí scéně.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      12:53 09.02.2021

      padre: jak pak vysvětlíš, že byl v rámci té "sibiře" politicky aktivní, organizoval protesty, natáčel videa, dělal rozhovory se zahraničními novináři? To trochu nesedí. I z vazby ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: jak pak vysvětlíš, že byl v rámci té "sibiře" politicky aktivní, organizoval protesty, natáčel videa, dělal rozhovory se zahraničními novináři? To trochu nesedí. I z vazby měl možnost telefonovat a tweetovat. To neukazuje na nějaké brutální zacházení.

      Taky to může být ukázka toho, že EU neposlala člověka s patřičným mandátem a s jakoukoli nabídkou. Jen hubou plnou obecných frází. A že se v tomto případě cítí Rus tak pevně v kramflecích, že si může dovolit reagovat takto asertivně. Tento výklad mi značně upevňuje následné ticho z EU.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      21:06 09.02.2021

      Kdežto Navalnyj ??

      Kdežto Navalnyj ??

   • infi
    16:17 09.02.2021

    Dusan: Co to je za politiku? Ja myslim ze vsem je jasne, ze Rusko dalo jednoznacne najevo ze si nenecha od nikoho "domlouvat" o tom co ma delat s provokaterem Navalnym, ktery se ...Zobrazit celý příspěvek

    Dusan: Co to je za politiku? Ja myslim ze vsem je jasne, ze Rusko dalo jednoznacne najevo ze si nenecha od nikoho "domlouvat" o tom co ma delat s provokaterem Navalnym, ktery se tam rozhodnul vratit. Konec koncu je to jejich vnitrni politika (a na to je Rusko sakra citlive) a me jako obcana EU zajima vztah EU-RUSKO a ne to jak se ma Navalny a co bude dostavat na obed.

    Pokud by tam EU diplomat jel jednat o vztazich EU-RUSKO tak by se o Navalnym ani nezminil, ale on naopak chtel videt demonstraci a jednat o propusteni. Nezlob se ale tohle neni zadne usmirovaci gesto, ale planovana provokace. Kazdy by se na miste Putina, potazmo ruske diplomacie zachoval za techto okolnosti uplne stejne.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     22:03 09.02.2021

     Chyba je ,že tam vůbec EU někoho posílá a že se se současnou vedoucí garniturou Ruska ještě vůbec baví.Jaképak usmiřování,jaké domlouváni,jaké nabídky.? Tato forma dialogu je ...Zobrazit celý příspěvek

     Chyba je ,že tam vůbec EU někoho posílá a že se se současnou vedoucí garniturou Ruska ještě vůbec baví.Jaképak usmiřování,jaké domlouváni,jaké nabídky.? Tato forma dialogu je současnému vedení v Kremlu zcela cizi a mají z ní legraci. Nejlépe by porozuměli starému dobrému Ronaldu Reaganovi a jeho klasické větě: ,,právě jsem podepsal zákon ,který jednou provždy vyřeší naše vztahy s Ruskem...za pět minut začínáme bombardovat....,, :-)))Skrýt celý příspěvek

  • danny
   22:48 07.02.2021

   Jan Grohmann: myslím, že jste příliš skeptický. Víte, jak bude Rusům trvat dlouho, než jejich tankové motory splní emisní limity? A než budou mít správné zastoupení menšin v ...Zobrazit celý příspěvek

   Jan Grohmann: myslím, že jste příliš skeptický. Víte, jak bude Rusům trvat dlouho, než jejich tankové motory splní emisní limity? A než budou mít správné zastoupení menšin v otázkách? Bez toho přece hranice překročit nemohou.Skrýt celý příspěvek

   • Pavel1
    08:32 08.02.2021

    Co do "menšin" rusko EU dávno dohnalo a předehnalo. Hlavní problém ruských tanků nebudou emisní limity ale modlitební koberečky.

    Co do "menšin" rusko EU dávno dohnalo a předehnalo. Hlavní problém ruských tanků nebudou emisní limity ale modlitební koberečky.

    • danny
     11:19 08.02.2021

     vidíš, já si právě říkal, že modlitební koberečky budou jediné, co budou plnit bez problémů. Ale rasově posádky moc vyvážené mít asi hned tak nebudou. Nečekám v nejbližší době ...Zobrazit celý příspěvek

     vidíš, já si právě říkal, že modlitební koberečky budou jediné, co budou plnit bez problémů. Ale rasově posádky moc vyvážené mít asi hned tak nebudou. Nečekám v nejbližší době masovou migraci středoafričanů na střední Sibiř.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      14:40 08.02.2021

      Na střední Sibiř ne ... tam to už mají zamluvené číňani. Avšak vzhledem k vehemenci s jakou puťka vítal hamásníky v Kremlu (teda než ho covid donutil nevystrkovat nos z pod peřiny) ...Zobrazit celý příspěvek

      Na střední Sibiř ne ... tam to už mají zamluvené číňani. Avšak vzhledem k vehemenci s jakou puťka vítal hamásníky v Kremlu (teda než ho covid donutil nevystrkovat nos z pod peřiny) se dá očekávat masová imigrace nikoli středoafričanů ale plastelínců. Každopádně všechny útvary v jižním Rusku potřebují už minimálně dva koberečky na tank.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   13:08 08.02.2021

   EU nemá armádu. Takže EU se nic rozpadnout nemůže. EU by pouze v rámci nouze mohla použít zdroje z jednotlivých členských států EU. A tady už vidím jak by jste skákal radostí do ...Zobrazit celý příspěvek

   EU nemá armádu. Takže EU se nic rozpadnout nemůže.
   EU by pouze v rámci nouze mohla použít zdroje z jednotlivých členských států EU. A tady už vidím jak by jste skákal radostí do vzduchu, kdyby Evropský parlament jednomyslně odsouhlasil mobilizaci v ČR, Slovensku, Maďarsku a jinde a následné odeslání těchto jednotek (armád) do Sýrie, Libye, Sinaj, Irák, Afghánistán, Ukrajina, Pobaltí, a do jiných míst, kde zuří konflikty a kde by se dal život váš a jiných občanů evropských zemí v klidu obětovat, jen proto aby tu jiní mohli psát, že EU není bezzubá :-)
   I když vlastně ono se to tak trochu děje. NATO, EU, a jednotlivé členské státy EU vysílají své vojáky do různých konfliktů napříč světem. Vojáci z těchto zemí jsou odloučeni od svých rodit, nasazují tam své životy a to na rozkaz politiků z jednotlivých evropských zemí po domluvě v rámci NATO a EU. A mezitím doma si lidé stěžují na to, že těch cizích životů není EU, NATO ochotna obětovat více. :D :D :D :D
   A proč to ti lidé dělají? Proč si neustále stěžují na nějakou domnělou bezzubost? Proč pohrdají vlastním společenstvím? Proč pohrdají vlastními armádami a vojáky? Protože se jim nelíbí myšlenka gender? Musí jí prostě poplivat při každé možné příležitosti. Myšlenka, která prakticky jejich život nijak neovlivní a jediné co prakticky oni budou muset akceptovat je to, že si někdo chce říkat ono. Bomba. Opravdu neuvěřitelný problém pro naši společnost. Vedle takových problémů, jako je alkoholizmus, gemblerství, domácí násilí a podobně, je prostě problematika gender likvidační a může za vše špatné na světě, i za to, že ČR za cca 20 let nebyla schopna dostát svých závazků vůči EU a NATO, které na sebe dobrovolně vzala a i v tuto chvíli je AČR schopná svým spojencům a partnerům poskytnout daleko menší podporu, či pomoc než třeba taková Francie, Velká Británie a jiné země, kde se gender řeší. A proč? Kvůli nějaké Grétě? Nebo nějakému gender? Kdeže. Za tuhle naši ostudnou pozici ve které jsme, můžou jen a jen občané České Republiky, kteří už 30. let volí jednoho blba za druhým a nechají se opít rohlíkem a ovlivnit buranským chováním.Skrýt celý příspěvek

  • JanSen
   19:26 08.02.2021

   Pane Grohmann, pokládal jsem vás za inteligentního člověka. Dle mého každej, kdo dává hlášky na Grétu, ještě mimo kontext, je pro mne vždycky hlupák. Na druhou stranu je skvělé, že ...Zobrazit celý příspěvek

   Pane Grohmann, pokládal jsem vás za inteligentního člověka. Dle mého každej, kdo dává hlášky na Grétu, ještě mimo kontext, je pro mne vždycky hlupák. Na druhou stranu je skvělé, že náctiletá holka ekoložka má tak širokej dosah, i třeba do vojenského spektra.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    23:30 08.02.2021

    ... dosah síce má, ale často je mimo vedecké zistenia.... Nemá ani potrebné vzdelanie, aby dokázala komplexnú problematiku riešiť reálne.... ideologicky si môže vymyslieť každý čo ...Zobrazit celý příspěvek

    ... dosah síce má, ale často je mimo vedecké zistenia.... Nemá ani potrebné vzdelanie, aby dokázala komplexnú problematiku riešiť reálne.... ideologicky si môže vymyslieť každý čo chce, ale reálne to nemusí byť dosiahnuteľné...Skrýt celý příspěvek

   • Jan Grohmann
    10:26 09.02.2021

    Není to holka, ale archetyp.

    Není to holka, ale archetyp.

 • liberal shark
  08:57 07.02.2021

  Jak by asi dopadlo podobné velitelsko-metodické cvičení v Dejvicích ?

  Jak by asi dopadlo podobné velitelsko-metodické cvičení v Dejvicích ?

 • flanker.jirka
  22:53 06.02.2021

  Jak by asi vypadala pomoc spojenců? A jak by vypadal případný příspěvěk AČR?

  Jak by asi vypadala pomoc spojenců? A jak by vypadal případný příspěvěk AČR?

  • dusan
   08:20 07.02.2021

   Presne to ma napadlo ....

   Bavíme sa o Poľšku, ale cez naše krajiny by prešla ruská armáda ako nôž maslom .... a ešte by ju mnohí pri ceste vítali ....

   Presne to ma napadlo ....

   Bavíme sa o Poľšku, ale cez naše krajiny by prešla ruská armáda ako nôž maslom .... a ešte by ju mnohí pri ceste vítali ....

 • martinko68
  20:37 06.02.2021

  Autor článku se diví že Rusové mlčí , také může být důvodem pokud začne protiakce na zakladě informací co se do Ruska neměli dostat že se odhalí informátor ."Krtek má být pod zemí" ...Zobrazit celý příspěvek

  Autor článku se diví že Rusové mlčí , také může být důvodem pokud začne protiakce na zakladě informací co se do Ruska neměli dostat že se odhalí informátor ."Krtek má být pod zemí" a ten se kvůli nějaké diskuzi netahá na světlo. Pro Poláky a NATO by to mělo větší cenu než "možná zpackané" cvičení. Doporučuji knihu Kdo jede na tygru i když vyšla za ČSSR , tři příběhy tajných operací a protiakcí , budte nestranný , dobrá kniha.Skrýt celý příspěvek

 • JerzyŔ
  16:52 06.02.2021

  No to je zase článek. Konalo se v Polsku štábní cvičení. dopadlo veleúspěšně. ale možná taky dopadlo katastrofálně. a může za to velitel modrých, protože je úplně neschopnej. ale ...Zobrazit celý příspěvek

  No to je zase článek. Konalo se v Polsku štábní cvičení. dopadlo veleúspěšně. ale možná taky dopadlo katastrofálně. a může za to velitel modrých, protože je úplně neschopnej. ale možná je velmi schopnej, ale dostal zadání, kdy nemohl vyhrát, ať by dělal, co chtěl. a možná cvičení nedopadlo katastrofou, ale jsou to jenom řeči generálů (potažmo politiků), kteří ho nemaj rádi a chtějí ho zostudit. a možná ne přímo že by ho neměli rádi a chtěli by ho zostudit, ale možná se někdo dere na jeho místo, případně (možná) jsou tyto pomluvy součástí širšího boje o koryta v armádě potažmo na ministerstvu obrany potažmo vůbec na polské politické scéně. a možná to nejsou řeči generálů a politiků, ale (drama vrcholí zdánlivým rozuzlením první zápletky) Rusů, jako součást jejich snahy podkopat důvěru v polskou armádu. a možná ne Rusů (a teď příchází druhé rozuzlení - literární konstrukce, za kterou by se nemuseli stydět ani největší mistři kriminálního nebo špionážního románu), jejichž rozvědka sice (možná) odhalila katastrofální nepřipravenost velení polské armády, ale Rusové (možná) to přísně tají, protože se (možná) obávají, že kdyby se Poláci o tom dověděli, sice by to podkopalo jejich důvěru ve svoji armádu (potažmo v politiky), ale tato skutečnost by se nepodepsala na snížení bojového ducha Poláků v případném konfliktu, ale, naopak, na jeho razantním zvýšení.
  Nejprve jsem chtěl napsat, že AN jsou čím dál bulvárnější, že ani OnaDnes nedosahuje zdaleka úrovně bulvárnosti tohoto článku, ale uznávám svůj hluboký omyl a musím obdivovat bystrost autora, s jakou odhalil (možné) ruské pletichy. A podle jakých že náznaků je odhalil? Žádných! Podle toho, že Moskva mlčí. Geniální a přitom tak prosté!Skrýt celý příspěvek

  • Lukas
   16:55 06.02.2021

   Jeżeli Warszawa "okupowała" zachodnią Białoruś i Ukrainę" to Moskwa okupowała wschodnią Białoruś i Ukrainę...

   Nie ma innego wyjścia...

   Jeżeli Warszawa "okupowała" zachodnią Białoruś i Ukrainę" to Moskwa okupowała wschodnią Białoruś i Ukrainę...

   Nie ma innego wyjścia...

   • Lukas
    16:57 06.02.2021

    Przepraszam - to do Oana krllo

    Przepraszam - to do Oana krllo

    • JerzyŔ
     19:07 06.02.2021

     Ano, Lukasi, je mi jasné, že reaguješ na krllo. Já bych k tomu ale se připojil: Podle mne má krllo pravdu, možná ne ve všem. Abys rozumněl, po lidské stránce mám rád Polsko, ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, Lukasi, je mi jasné, že reaguješ na krllo.

     Já bych k tomu ale se připojil: Podle mne má krllo pravdu, možná ne ve všem.
     Abys rozumněl, po lidské stránce mám rád Polsko, Poláky, jezdíváme tam na dovolenou nebo prodloužené víkendy (teď ne kvůli Covidu) a velice se nám tam vždy líbilo - příjemní, ochotní lidé, dobré jídlo, ubytování, pěkná městečka, vesnice, krajina, Balt, Pieniny, Tatry, Krkonoše z polské strany. A jiná místa. Nebo si jenom zajet něco nakoupit. Do Polska se jezdilo na dovolenou ještě v rámci socialistických zemí. Po roce 1989 to přestalo, a začalo se jezdit do Itálie, Řecka, na Kanárské nebo Seychelské ostrovy, Polsko jakoby neexistovalo, i když ho máme přes kopec. A posledních několik roků Polsko znovu "objevujeme". A znám spoustu Čechů a Slováků, u kterých je to to samé.

     K tématu: Ale po politické stránce nejsem příznivcem "dělání ramen" na Rusy (ani na někoho jiného). Ani dělání ramen Rusy na jiné, samozřejmě. Vůbec taková ta prusko-militaristická atmosféra, obliba vojenských parád, nabubřelé takzvaně vlastenecké projevy politiků mi nejsou po chuti. Ať je provádí Rusové, Poláci, Američané.
     Přál bych Polsku (Česku, Slovensku rovněž) kvalitní a přiměřeně dostatečně kvantitativní vojsko. Ale tak nějak v klidu budované, cvičené, připravované, zásobované. Bez mediálního humbuku. Ale pro to, abychom odstrašili případného agresora, nestačí se chlubit, že máme 50 moderních tanků, a budeme mít 30 nejmodernějších letadel až z Ameriky, už se bojíš agresore, už sedíš úžasem na zadku? Musí také vědět, že civilní obyvatelé jsou odhodlaní a cvičení v civilní obraně, ví každý, kam má jít do krytu, kam pro plynovou masku, firmy vědí, co pro případ války (ohrožení) začít vyrábět, nebo zda mohou pokračovat ve svoji produkci, majitelé aut a autodopravci zda a kam mají odevzdat svá auta pro válečné úsilí nebo ne. Železničáři jak mají organizovat dopravu, stavební firmy musí být mobilizované pro budování a opravy krytů, zničených budov, silnic, železnic atd. Vrtulníková záchranka do jaké míry se zapojit do záchrany raněných vojáků na frontě, a do jaké míry pokračovat v záchraně raněných z civilních dopravních nehod a nemocných. A milion dalších věcí. Pak teprve může agresor cítit, že proti němu stojí jednolitý státně-občansko-politicko-vojenský organismus, a že i když by ho asi porazil, bylo by to strašné pro obě strany, a teď přece spolu pěkně kšeftujeme a vedle sebe žijeme, tak proč to ničit.
     A obávám se, že z výše uvedeného - jak celý stát - obyvatelé, firmy, úřady - přejde na válečný stav - celkem ani v Česku ani v Polsku moc naplánováno není. A toto je důležitější než zda mají naše houfnice 152mm nebo 155mm.
     Jestli se mýlím, prosím poučte mě.

     K historii: hlavně bych historii nechal historikům, a nepodléhal snahám na základě historických křivd dělat křivdy současné.
     V podstatě ano - po 1. světové válce Warszawa okupovala západní a Moskva východní Bělorusko a Ukrajinu. Warszawa ještě jihovýchodní Litvu. Nebo kde je ta spravedlivá hranice - to je rovinatá oblast, kde bylo smíšené obyvatelstvo, neexistuje žádná čára, která by vedla tak, aby v Polsku zůstali jedině (nebo zcela převážně) Poláci, v SSSR Bělorusové a Ukrajinci, v Litvě Litevci. A to nemluvím o Tatarech a potomcích dalších národů a pronárodů.
     Ano šlo by to, kdyby každá vesnice s daným obyvatelstvem měla kolem sebe hranice a byla by součástí svého státu. Byly by to stovky vedle sebe enkláv. Ale to by bylo nepraktické pro obyvatele všech stran, pro praktický život.

     Po první světové válce Poláci využili slabosti poraženého Německa, rozpadajícího se Rakousko-Uherska a v chaosu v Rusku a táhli na východ obnovit velikost historického polského státu, a proti nim Rusové na západ obnovit Sovětské Rusko v hranicích předválečného imperátorského Ruska, protože Brest-Litevským mírem Rusko o velké části svého tehdejšího území na západě přišlo. A podle umu, odhodlání, konsolidace sil a naopak vyčerpání a chaosu obou aktérů se fronta přesouvala sem a tam, až po velkých ztrátách, obětech a strašného utrpení a strádání a škodách obě strany uznaly, že to nemá cenu, a uzavřely mír a stanovili hranice.
     Nebyla to žádná statečná obrana Poláků při zadržování komunismu. Teď nemluvím pravdu - v konečném důsledku byla, protože kdyby Rusové (Sověti) uspěli, byl by komunismus - tedy sovětský režim, až tam, kam by se Sověti probojovali, pochopitelně. Ale to by byl až druhotný následek událostí, prvotní příčina války byla jinde.
     Koneckonců ve světě se v té době ještě nevědělo a neuvažovalo o tom, že se bolševismus v Rusku (Sovětském) tak upevní. Lidé nevěděli to, co my optikou dneška.

     Já mám na Rusy pifku za politiku vůči Československu po roce 1945, a vím, že Rusy (ne všechny, ale mnohé), jakási imperiální mentalita a pocit nadřazenosti neopustily, je to v nich, takže v mači Polsko - Rusko (dříve Polsko - SSSR), fandím Polsku. Ale moje fandovství je opatrné a bez jásání.
     A hlavně si přeji, aby zůstalo u toho "dělání ramen", opravdový konflikt i jen omezený (viz východní Ukrajina), natož pak větší, by přinesl jen strašlivé utrpení, strádání, nemoci, zmar, smrt, ničení.
     A nic nikomu nepřinesl. Jestli si někdo představuje, že by Polsko rychle zastavilo Rusy, a spolu s mezitím dorazivšími spojenci z NATO všichni radostně dojeli a dopochodovali do Moskvy, svrhli Putina, a od té doby bude na celém světě krásně, a těší se na takový scénář, tak to jsou šílenci.
     Jedině, komu by to něco přineslo, by byli dodavatelé zbraní a dalšího materiálu a prostředků, ale jen ti , jejichž území by válka nezasáhla.Skrýt celý příspěvek

     • Razem
      20:45 06.02.2021

      Moc hezky napsáno. Palec hore :)

      Moc hezky napsáno. Palec hore :)

     • Lukas
      20:53 06.02.2021

      Wiesz To nie jest takie proste. Nawet historia - wiesz po co Piłsudski szedł na Kijów? (kwiecień 1920) Nie po to aby Kijów był miastem w granicach II Rzeczypospolitej. Wojsko ...Zobrazit celý příspěvek

      Wiesz To nie jest takie proste.

      Nawet historia - wiesz po co Piłsudski szedł na Kijów? (kwiecień 1920)
      Nie po to aby Kijów był miastem w granicach II Rzeczypospolitej.
      Wojsko Polskie poszło na kijów po to by powstała Ukraina - samodzielna,m niepodległa Ukraina. - Państwo które będzie buforem.
      Tylko, okazało się że "Ukraińcy" nie chcą niepodległości.
      Petlura nie znalazł poparcia - mocnego poparcia pozwalającego na budowę niepodległego państwa.

      I tak cała koncepcja międzymorza upadła. A my zostaliśmy z ZSRR "sam na sam".
      Wiele osób to zarzuca Piłsudskiemu tą kampanie... Sama koncepcja "kształtu państwa polskiego" też była bardzo zróżnicowana.
      Bardzo łatwo mówić że polska próbowała prowadzić "imperialna politykę". Dużo trudniej poznać te mniej popularne fakty. (Których często nawet Polacy nie znają)

      Co do NATO i obrony...
      Problem polega na tym że przez 20 lat politycy wszystkich opcji mówili, że po to wysyłamy żołnierzy do Iraku, Afganistanu by zbudować relacje z USA - które w razie potrzeby "nam pomoże".

      Za rządów Donalda Tuska te same media które dziś publikują "informacje" na temat ćwiczeń "Zima-20" publikowały informacje jak to NATO opracowuje plan obrony Polski i Państw Bałtyckich (Eagle Guardian)
      To był taki sam element "wewnętrznej wojny propagandowej" jak obecne mocno niepokojące informacje.

      Bartłomiej napisał ten news nie po to by czeski czytelnik AN dowidział się o tym jak prowadzona jest wojna propagandowa w mediach.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    18:19 06.02.2021

    Podívej se na to, co byla a kde byla Curzonova linie. Nevím, že by Bělorusko bylo někdy samostatným státem a to samé Ukrajina.

    Podívej se na to, co byla a kde byla Curzonova linie. Nevím, že by Bělorusko bylo někdy samostatným státem a to samé Ukrajina.

    • Lukas
     18:28 06.02.2021

     Lina Curzona to koncepcja brytyjskiego polityka... Na jakiej podstawie Rosja uzurpuje sobie prawo do wszystkich ziem na wschód od linii Curzona? Kiedy to Rosja była w granicach ...Zobrazit celý příspěvek

     Lina Curzona to koncepcja brytyjskiego polityka...

     Na jakiej podstawie Rosja uzurpuje sobie prawo do wszystkich ziem na wschód od linii Curzona?
     Kiedy to Rosja była w granicach przedstawionych przez linie Curzona?
     To jest pytanie^

     Jeśli twierdzisz, że Polska okupowała zachodnią Ukrainę to musisz potwierdzić, że Rosja okupowała wschodnią Ukraine.
     To jest logiczna konsekwencja założenia. (Gdy się mówi A to trzeba powiedzieć B)Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      04:05 07.02.2021

      Prvořadým úkolem bylo stanovení hranic. Většina polských politiků usilovala o dosažení hranic polsko-litevské unie před prvním dělením Polska (1772), což však naráželo na zájmy ...Zobrazit celý příspěvek

      Prvořadým úkolem bylo stanovení hranic. Většina polských politiků usilovala o dosažení hranic polsko-litevské unie před prvním dělením Polska (1772), což však naráželo na zájmy okolních států. V otázce západní hranice Polsko spoléhalo na pomoc vítězných mocností a snažilo se uplatňovat princip národního sebeurčení Poláků. Na východě však Poláci tento princip zavrhli, neboť na nárokovaném území tvořili pouhou menšinu, a prosazovali zde proto princip historických hranic, ačkoli to znamenalo potlačení práva na sebeurčení Ukrajinců, Bělorusů či Litevců.[5]

      Mocnosti polské nároky neodmítly, protože v nich viděly možnost, jak zabránit šíření komunistické revoluce na západ (tento postoj zastávala zejména Francie, když viděla, že bolševici získávají v Rusku navrch). Polská armáda zahájila tažení na východ v dubnu 1919 vpádem do Litvy a Běloruska a koncem téhož měsíce napadla také Ukrajinu. Pak se polský postup zastavil, mimo jiné také kvůli vzpourám obyvatelstva na okupovaném území a nestabilní politické situaci v Polsku. Další ofenzíva začala v dubnu 1920, když Rudá armáda zničila Ukrajinskou národní republiku a Poláci se obávali dalšího sovětského postupu na západ. Polské jednotky dosáhly v preventivním útoku až Kyjeva, v té době však již měli bolševici v ruské občanské válce převahu, a mohli tak na polský postup na východ odpovědět protiútokem.[6]

      Sovětskou mírovou nabídku Polsko odmítlo, a tak sovětsko-polská válka pokračovala. Postup Rudé armády byl velmi rychlý, až nakonec v srpnu 1920 oblehla Varšavu, kde však byla v bitvě u Varšavy poražena. Polská armáda vzápětí zahájila rychlou protiofenzívu. 21. září 1921 byl konečně uzavřen rižský mír, který stanovil sovětsko-polskou hranici cca 200 km východně od Curzonovy linie, která do značné míry kopírovala etnickou hranici. S nabytým územím Polsko získalo také velké množství nepolského obyvatelstva, což způsobovalo nacionální pnutí ve státě.[7]

      Polské nároky na jihozápadě vedly ke sporům s Československem, které propukly v sedmidenní válku. Konference ve Spa nakonec rozhodla o rozdělení Těšínska mezi Polsko a ČSR.[8]

      Při utváření západní hranice k válce nedošlo, ani zde však situace nebyla klidná. V průběhu let 1918-1921 vypuklo na německém území s velkým počtem polského obyvatelstva k několika povstáním (v Poznaňsku a v Horním Slezsku). Versailleská smlouva téměř celé Poznaňsko a velkou část Západního Pruska Polsku přiřkla rovnou, část Horního Slezska však Polsko získalo roku 1921 po tamějším plebiscitu a dalším povstání.[9]Skrýt celý příspěvek

    • Ján Paliga
     00:14 07.02.2021

     Curzonova línia bola demarkačnou čiarou, ktorú boľševici nechceli akceptovať a útočili ďalej smerom na Varšavu. A ke´ď dostali "co proto", už im zrazu táto demarkačná čiara bola ...Zobrazit celý příspěvek

     Curzonova línia bola demarkačnou čiarou, ktorú boľševici nechceli akceptovať a útočili ďalej smerom na Varšavu. A ke´ď dostali "co proto", už im zrazu táto demarkačná čiara bola dobrá a začali o nej vrieskať.....

     Boľševický guru Voloďa Iľjič podporoval právo národov na sebaurčenie, zaujímavé, že im to právo vzápätí násilne bral....Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      04:00 07.02.2021

      Prvořadým úkolem bylo stanovení hranic. Většina polských politiků usilovala o dosažení hranic polsko-litevské unie před prvním dělením Polska (1772), což však naráželo na zájmy ...Zobrazit celý příspěvek

      Prvořadým úkolem bylo stanovení hranic. Většina polských politiků usilovala o dosažení hranic polsko-litevské unie před prvním dělením Polska (1772), což však naráželo na zájmy okolních států. V otázce západní hranice Polsko spoléhalo na pomoc vítězných mocností a snažilo se uplatňovat princip národního sebeurčení Poláků. Na východě však Poláci tento princip zavrhli, neboť na nárokovaném území tvořili pouhou menšinu, a prosazovali zde proto princip historických hranic, ačkoli to znamenalo potlačení práva na sebeurčení Ukrajinců, Bělorusů či Litevců.[5]
      Mocnosti polské nároky neodmítly, protože v nich viděly možnost, jak zabránit šíření komunistické revoluce na západ (tento postoj zastávala zejména Francie, když viděla, že bolševici získávají v Rusku navrch). Polská armáda zahájila tažení na východ v dubnu 1919 vpádem do Litvy a Běloruska a koncem téhož měsíce napadla také Ukrajinu. Pak se polský postup zastavil, mimo jiné také kvůli vzpourám obyvatelstva na okupovaném území a nestabilní politické situaci v Polsku. Další ofenzíva začala v dubnu 1920, když Rudá armáda zničila Ukrajinskou národní republiku a Poláci se obávali dalšího sovětského postupu na západ. Polské jednotky dosáhly v preventivním útoku až Kyjeva, v té době však již měli bolševici v ruské občanské válce převahu, a mohli tak na polský postup na východ odpovědět protiútokem.[6]

      Sovětskou mírovou nabídku Polsko odmítlo, a tak sovětsko-polská válka pokračovala. Postup Rudé armády byl velmi rychlý, až nakonec v srpnu 1920 oblehla Varšavu, kde však byla v bitvě u Varšavy poražena. Polská armáda vzápětí zahájila rychlou protiofenzívu. 21. září 1921 byl konečně uzavřen rižský mír, který stanovil sovětsko-polskou hranici cca 200 km východně od Curzonovy linie, která do značné míry kopírovala etnickou hranici. S nabytým územím Polsko získalo také velké množství nepolského obyvatelstva, což způsobovalo nacionální pnutí ve státě.[7]

      Polské nároky na jihozápadě vedly ke sporům s Československem, které propukly v sedmidenní válku. Konference ve Spa nakonec rozhodla o rozdělení Těšínska mezi Polsko a ČSR.[8]

      Při utváření západní hranice k válce nedošlo, ani zde však situace nebyla klidná. V průběhu let 1918-1921 vypuklo na německém území s velkým počtem polského obyvatelstva k několika povstáním (v Poznaňsku a v Horním Slezsku). Versailleská smlouva téměř celé Poznaňsko a velkou část Západního Pruska Polsku přiřkla rovnou, část Horního Slezska však Polsko získalo roku 1921 po tamějším plebiscitu a dalším povstání.
      Tak to je historiku.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      13:34 07.02.2021

      @ Krllo "Tak to je historiku." Tak ešte raz, Curzonova línia bola DEMARKAČNOU čiarou. Holý fakt: "Během polsko-sovětské války v roce 1920 předložil britský ministr zahraničí G. ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Krllo

      "Tak to je historiku."

      Tak ešte raz, Curzonova línia bola DEMARKAČNOU čiarou. Holý fakt:

      "Během polsko-sovětské války v roce 1920 předložil britský ministr zahraničí G. N. Curzon Moskvě návrh, aby se Rudá armáda na svém postupu zastavila právě na této linii, ale sovětská strana tento požadavek ignorovala (sovětská vojska tehdy postupovala na přes linii dále na západ). Sovětský svaz začal Curzonovu linii prosazovat teprve po porážce u Varšavy a ústupu daleko na východ od Brity propagované Curzonovy linie. Po uzavření Rižského míru v březnu 1921 vedla hranice mezi Polskem a sovětským Ruskem mnohem východněji."

      "Curzonova linie se však původně týkala příměří a znamenala demarkační čáru. Nebyla míněna jako stálá státní hranice. Po Jaltě se jí se souhlasem spojeneckých velmocí stala."

      Nie je to trochu schizofrenické kritizovať, že Poľsko získalo svoje územia s etnickou menšinou, ktorá nemohla získať svoju samostatnosť a na druhej strane tie menšiny o samostatnosť priši brutálnejším spôsobom po dobytí boľševikmi.... Nechápem, o čo ti teda ide....

      "Curzonova linie nebyla a ani neměla být vytyčena podle etnického kritéria, i když je tak často prezentována. "Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      13:40 07.02.2021

      @ Krlo PS Pekný oxymoron..... "Sovětskou mírovou nabídku Polsko odmítlo, a tak sovětsko-polská válka pokračovala. " Sovietom o mier nešlo nikdy.... A v poľsko-sovietskej vojne ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Krlo

      PS Pekný oxymoron.....

      "Sovětskou mírovou nabídku Polsko odmítlo, a tak sovětsko-polská válka pokračovala. "

      Sovietom o mier nešlo nikdy.... A v poľsko-sovietskej vojne to bolo presne naopak, boľševici pokoj zbraní odmietli. Až po svojej porážke ho prijali...Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     15:59 07.02.2021

     Curzonova linie není žádná všeobecně uctívaná posvátná kráva, na kterou by se bylo možno odvolávat. Lord Curzon prostě nakreslil čáru na mapě jako nějaké vychodisko k jednání.

     Curzonova linie není žádná všeobecně uctívaná posvátná kráva, na kterou by se bylo možno odvolávat. Lord Curzon prostě nakreslil čáru na mapě jako nějaké vychodisko k jednání.

 • krllo
  16:28 06.02.2021

  Nevím Poláci mě moc neberou. Viz 1919, 1938, 1939 i chutě v roce 1945. Rok 1968 jim nepočítám, to museli. Dělají zbytečné vlny, nikdo s nimi do boje proti Rusku nepůjde, kromě ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevím Poláci mě moc neberou. Viz 1919, 1938, 1939 i chutě v roce 1945. Rok 1968 jim nepočítám, to museli.
  Dělají zbytečné vlny, nikdo s nimi do boje proti Rusku nepůjde, kromě pamětníků z jednotek Waffen SS z Pobaltí a Banderovců z Ukrajiny.
  Pokud Poláci chtějí na Sovětech uznání zločinu v Katyni, tak musejí uznat, že po roce 1921 okupovali zapadní Ukrajinz u a západní Bělorusko ( daleko za Curzonovou linií ) a nezdá se, že by na tu okupaci by národy se slzou v oku vzpomínaly. Takže to, že je Sověti 17.září 1939 přepadli je lež jako věž. To mohou říkat Pobaltské státy. Poláci ne.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   00:22 07.02.2021

   ... zabudol si na hranice Poľska spred jeho rozparcelovania troma imperialistickými krajinami Ruskom, Pruskom a Rakúskou monarchiou.... Šlo len o obnovenie krajiny po dlhoročnej ...Zobrazit celý příspěvek

   ... zabudol si na hranice Poľska spred jeho rozparcelovania troma imperialistickými krajinami Ruskom, Pruskom a Rakúskou monarchiou.... Šlo len o obnovenie krajiny po dlhoročnej okupácii....

   A už keď operuješ príslušníkmi SS z Pobaltia, prečo nenapíšeš, že boli následkom okupácie týchto krajín ZSSR od roku 1940? Ak by neprebehla brutálna okupácia týchto krajín, žiadne SS by nevznikli.... Prečo si demagóg?

   "...nezdá se, že by na tu okupaci by národy se slzou v oku vzpomínaly."... Takí Volynskí Česi, ktorí mali tú smolu, že zostali v područí Moskvy by o tom vedeli dlho rozprávať.... Ekonomicky boli ožobráčení oproti Volynským Čechom na území Poľska...

   "Takže to, že je Sověti 17.září 1939 přepadli je lež jako věž. "
   V Rusku nedávno odsúdili občana len za to, že tvrdil o ZSSR, že sa spolu s Nemeckom podieľalo na napadnutí Poľska.... Aj ty si sa už dal na prepisovanie histórie?Skrýt celý příspěvek

  • padre
   07:16 07.02.2021

   Katyň byla sprostou vraždou kterou spáchali pochopové zločinného sovětského režimu,to je zkrátka fakt.A příchod polské armády na území západní Ukrajiny a západního Běloruska byl ...Zobrazit celý příspěvek

   Katyň byla sprostou vraždou kterou spáchali pochopové zločinného sovětského režimu,to je zkrátka fakt.A příchod polské armády na území západní Ukrajiny a západního Běloruska byl dětskou hrou ve srovnání s pozdějším terorem ,který na tomto území později rozpoutaly hordy gaunerů a fanatiků z oddílů vnitřní bezpečnosti Sovětského Svazu.Skrýt celý příspěvek

  • Double
   16:03 07.02.2021

   Asi tak, Poliaci si behom poslednych 100 rokov dokazali pokazit vztahy prakticky so vsetkymi ich susedmi. Teraz im nezostava nic ine, len nakupovat politicky kapital v USA a dufat, ...Zobrazit celý příspěvek

   Asi tak, Poliaci si behom poslednych 100 rokov dokazali pokazit vztahy prakticky so vsetkymi ich susedmi. Teraz im nezostava nic ine, len nakupovat politicky kapital v USA a dufat, ze ich v pripadnom konflikte podrzia, pretoze vacsina Europskych krajin to urcite neurobi.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    23:33 08.02.2021

    .... máš informácie, že sa nejaký konflikt pripravuje?

    V Európe žiadne prípravy nevidno, bude teda z východu?

    .... máš informácie, že sa nejaký konflikt pripravuje?

    V Európe žiadne prípravy nevidno, bude teda z východu?

 • krllo
  16:05 06.02.2021

  No když vezmu minulou přepravu jejich nejvyšších činitelů do Ruska a "přistání" ve Smolensku, tak se ničemu nevím. A kdo při cvičení dělá ta výborná ruská vojska, která poráží ...Zobrazit celý příspěvek

  No když vezmu minulou přepravu jejich nejvyšších činitelů do Ruska a "přistání" ve Smolensku, tak se ničemu nevím.
  A kdo při cvičení dělá ta výborná ruská vojska, která poráží Poláky ?Skrýt celý příspěvek

  • martinko68
   20:26 06.02.2021

   snadno soudit , jste kapitán letadla a opilí ministr obrany vám vyhrožuje že vás vysvleče z uniformy , ano jste kapitán a máte právo ba i povinnost mu říci tady velím já a vy mlčte ...Zobrazit celý příspěvek

   snadno soudit , jste kapitán letadla a opilí ministr obrany vám vyhrožuje že vás vysvleče z uniformy , ano jste kapitán a máte právo ba i povinnost mu říci tady velím já a vy mlčte protože ohrožujete všechny na palubě letadla . To letadlo sundala arogance a nadřazenost či snaha se zavděčit nebo frajeřina , bohužel , je to na kapitánovi letadla ale v každém případě zbytečná havárie. Věřím tomu že pokud by zúčastnění měli opakovat podobnou situaci určitě by jednali jinak , teda doufám.Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    04:02 07.02.2021

    Jen popisuji, jak to u nich ch běhá. Trošku jim chybi sebekritika

    Jen popisuji, jak to u nich ch běhá. Trošku jim chybi sebekritika

    • Ján Paliga
     13:42 07.02.2021

     ... nielen im.... najmä tým, ktorých obhajuješ....

     ... nielen im.... najmä tým, ktorých obhajuješ....

 • Lukas
  13:24 06.02.2021

  Na pytanie "Po co Rosja ma zaatakować Polskę" można odpowiedzieć na kilka sposobów: Wariant 1. Rosja atakuje i trwale okupuje PL Zysk Rosji: - Faktyczny rozpad NATO (NATO nie ...Zobrazit celý příspěvek

  Na pytanie "Po co Rosja ma zaatakować Polskę" można odpowiedzieć na kilka sposobów:
  Wariant 1. Rosja atakuje i trwale okupuje PL
  Zysk Rosji:
  - Faktyczny rozpad NATO (NATO nie obroniło członka sojuszu)
  - Skrócenie granicy na "zachodzie" - Granica na Odrze i Nysie to "tylko" 467 km.
  Siły "okupacyjne" byłby mniejsze niż to co potrzeba od ochrony obecnej rozległej zachodniej granicy.

  Wariant 2. Rosja atakuje PL - lecz nie zamierza okupować.
  Rosja może wygrać wojnę i wymusić traktat pokojowy w którym
  - PL jest zdemilitaryzowana / ograniczone zbrojenie (patrz Finlandia)
  - PL wychodzi z NATO
  - następuje pełne podporządkowanie polityczno-gospodarcze. (Niekoniecznie musi być to tak drastyczne jak w okresie komunizmu )

  Zobaczcie co się dzieje z Gruzją.Skrýt celý příspěvek

 • J.Vraja
  10:52 06.02.2021

  Zkuste si nastudovat rok 1968,kolik divizí a vojáku potřebovalo SSSR a VS,ktomu,aby obsadilo daleko menší ČSSR a jak dlouho trvala příprava a to knám vtrhli ze tří sousedních ...Zobrazit celý příspěvek

  Zkuste si nastudovat rok 1968,kolik divizí a vojáku potřebovalo SSSR a VS,ktomu,aby obsadilo daleko menší ČSSR a jak dlouho trvala příprava a to knám vtrhli ze tří sousedních státu.Nebo si myslíte,že by na obsazení Polska by stačila 1.divize??V dnešní době těžko utajíte soustřeďování vojsk.Při vyhlašovaní cvičení,se okamžitě monitoruje vše.Nevěřím v překvapení,jaké se povedlo v přepadení SSSR wermachtem.
  Nebo stačí si nastudovat cvičení Krkonoše:ČS.vojenské souvislost v polské krizi:viz Historie a Vojenství č.3/2017Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   16:12 06.02.2021

   Příprava jistě trvala, ale na obsazení ČSSR stačil jeden den, šlo z více směrů. Wehrmachtu se dařilo proto, ne že by se nevědělo o soustřeďiování jeho vojsk u hranic. Ale díky ...Zobrazit celý příspěvek

   Příprava jistě trvala, ale na obsazení ČSSR stačil jeden den, šlo z více směrů.
   Wehrmachtu se dařilo proto, ne že by se nevědělo o soustřeďiování jeho vojsk u hranic. Ale díky poltickému vedení SSSR Němci narazili na zcela rozbitou a demoralizovanou Rudou armádu. Proto tolik miliíonů zajatců
   Ale i předtím Francie s Anglií odolávaly jen pár týdnů a to už byly zmobilizovaní na hranicích a v pevnostech.Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  09:38 06.02.2021

  Nevím co je na tom překvapujícího. Že by Polsko prohrálo s Ruskem? Tak to je asi jasné. Že armády na východě slouží jako nárazník, je asi také jasné. Nárazník se při nárazu ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevím co je na tom překvapujícího.

  Že by Polsko prohrálo s Ruskem? Tak to je asi jasné. Že armády na východě slouží jako nárazník, je asi také jasné. Nárazník se při nárazu prostě zničí.

  Otázka tedy zní, jestli by útok na Polsko znamenal pro útočníka škody, které se mu nevyplatí podstoupit.

  ČR by měla přemýšlet stejně a chovat se tak, aby se útočníkům nevyplácelo na nás zaútočit. Bohužel v nynějším stavu získá útočník celou ČR za ani ne týden boje o středočeský kraj.Skrýt celý příspěvek

 • martinko68
  09:10 06.02.2021

  Pokud je cvičení vojenské - výsledky musí být tajné ! , je jedno jak to dopadne . Každý kdo byl někdy u nějaké větší události ví že nic není na 100% .Prostě řečeno sebelepší plán ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud je cvičení vojenské - výsledky musí být tajné ! , je jedno jak to dopadne . Každý kdo byl někdy u nějaké větší události ví že nic není na 100% .Prostě řečeno sebelepší plán bere za své po prvním výstřelu , ale to neznamená že nebudete plánovat a cvičit , od toho se to je . Samozřejmě každý se radši pochlubí úspěchem než neúspěchem , jde o to se poučit a aby ti co tomu velí alespoň ty chyby chtěli slyšet a vidět , to není jen o armádě . Proto je loajalita podřízených důležitá , ale nesmí zabíjet samostatnost rozhodování podřízených .V případě polské armády vím stoprocentně že ve skutečném nebezpečí jsou schopni násobného nasazení .Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   10:00 06.02.2021

   martinko68 - dnes v digitálnej dobe už nič neutajíte,všetko čo nahrám/odfotím ihneď zdieľam bez hlbšieho pochopenia následkov... ale zase je druhá strana mince,tým že budeme ...Zobrazit celý příspěvek

   martinko68 - dnes v digitálnej dobe už nič neutajíte,všetko čo nahrám/odfotím ihneď zdieľam bez hlbšieho pochopenia následkov...
   ale zase je druhá strana mince,tým že budeme neúspech utajovať,problém nevyriešime...a hlavne pri mentalite našich národov - radšej to ututlávajme aby boli odmeny a kariérne postupy...a problém nech rieši niekto iný keď tu už ja nebudem...Skrýt celý příspěvek

   • JerzyŔ
    15:58 06.02.2021

    martinko68 a HEKTORe, oba máte hlubokou pravdu, oba jste plusováni koukám, a každý tvrdíte v zásadě opak. A tak to chodí.

    martinko68 a HEKTORe, oba máte hlubokou pravdu, oba jste plusováni koukám, a každý tvrdíte v zásadě opak. A tak to chodí.

    • krllo
     18:22 06.02.2021

     Co je na tom divné, prostě to lajkují lidé, kteří souhlasí s autorem.
     Ale tak to v životě chodí.

     Co je na tom divné, prostě to lajkují lidé, kteří souhlasí s autorem.
     Ale tak to v životě chodí.

     • JerzyŔ
      19:29 06.02.2021

      Já to nepovažuji za divné, i když je to divné. Tedy ne že je divné to, že oba tvrdí opak a přitom mají pravdu, ale že je divné, že to nepovažuji za divné. Vlastně ne. Říkám ...Zobrazit celý příspěvek

      Já to nepovažuji za divné, i když je to divné. Tedy ne že je divné to, že oba tvrdí opak a přitom mají pravdu, ale že je divné, že to nepovažuji za divné. Vlastně ne. Říkám blbosti. Tedy píšu blbosti. Protože když nepovažuji za divné to, že oba tvrdí opak a přitom mají pravdu, tak nemůžu tvrdit, že je divné, že to je divné, když to za divné nepovažuji.Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     19:17 06.02.2021

     JerzyŔ - nemyslím že tvrdíme opak...ja súhlasím s názorom - martinko68 - že niektoré vojenské informácie by mali byť tajné...len som podotkol,že ak bude o probléme vedieť len pár ...Zobrazit celý příspěvek

     JerzyŔ - nemyslím že tvrdíme opak...ja súhlasím s názorom - martinko68 - že niektoré vojenské informácie by mali byť tajné...len som podotkol,že ak bude o probléme vedieť len pár ľudí a zametie sa pod koberec,tak to je len na škodu veci...a obrana nie je sranda...Skrýt celý příspěvek

     • JerzyŔ
      20:15 06.02.2021

      ano ano, já to přesně tak chápu, trochu jsem si dělal legraci, možná na vítězství v "najvtipnější vyhrává" by to nebylo. Jsou věci, které by se neměly vynášet na veřejnost (až i ...Zobrazit celý příspěvek

      ano ano, já to přesně tak chápu, trochu jsem si dělal legraci, možná na vítězství v "najvtipnější vyhrává" by to nebylo.
      Jsou věci, které by se neměly vynášet na veřejnost (až i neměly smět), na druhé straně to vede k tomu, že pod záminkou utajení vzrůstá moc a nenapadnutelnost a nedotknutelnost určitých lidí a tito provádějí různé kulišárny, které z důvody, proč co má být utajeno, vůbec nesouvisí.
      Takže v tom případě je jen dobře, že to někdo vynese, třeba i nelegálně, a upozorní veřejnost.
      A můžeme debatovat, co je dobře, že se vynese, a co už ne, a kdo bude ten arbitr, kdo to posoudí a proč zrovna on a ne já nebo ty atd. a můžeme debatit do nekonečna...

      Takže tak jsem to myslel, vlastně to ani není v legraci, ale normálně vážně, že jeden z Vás dvou tvrdil - tajit, druhý naopak - vynášet (zhruba tak, neberte mě za slovo), a že oba máte pravdu a oba máte zasloužené plusy.Skrýt celý příspěvek

   • martinko68
    20:02 06.02.2021

    Představte si že sedíte v obrněném vozidle a někdo ví kam mířit díky tomu že se nějaký hlupák nafotil zkoušku korby po zasahu a poslal si někam fotky po internetu , to není dobré ...Zobrazit celý příspěvek

    Představte si že sedíte v obrněném vozidle a někdo ví kam mířit díky tomu že se nějaký hlupák nafotil zkoušku korby po zasahu a poslal si někam fotky po internetu , to není dobré .To se nebavíme o natáčení skutečných událostí , prostě něco čemu laik nevěnuje pozornost může u lidí znalých věci mít hodnotu zlata a bezpracně.
    Tutlá se všude akorát tam kde jsou svobodnější média se to snáze provalí , to není mentalita Poláků , Čechů či Slováků . Nebo si myslíte že když se ztratí jaderná puma nad Španělskem že máte všechny informace ? .Dobře si pamatuji nehodu civilních letadel nad Bodamským jezerem , kdy 2 týdny tvrdili tiskoviny na západě že to byla chyba pilotů ruského letadla . To měly státy jako je Německo , Švýcarsko , Itálie a pravděpodobně celé NATO celou radiokomunikaci a záznamy situace z radarů . Či Fukušima kde byla radiace na 3 a ještě tvrdili že je to 1 . Stačilo vidět dekontaminaci vrtulníku provádějící radiační průzkum na americké lodi , která odplula 20 mil od břehu a každému kdo ví něco o radiaci a haváriích těhle věcí bylo jasné že se jedná min.o 3 .No a o tom Rusku (SSSR) či ČLR ani nemluvě , namatkou Černobyl , Biopreparat atd. a určitě toho bude a je ve světě hodně co nemá nikdo vidět . Chlubíme se úspěchy a ne neúspěchy , teda mimo tajných služeb.Skrýt celý příspěvek

    • JerzyŔ
     23:24 06.02.2021

     hezky řečeno. No a ten hypotetický příklad s tou zkouškou ótéčka po zásahu. To bych uvedl jako takový příklad dilema, zda tajit nebo ne. Ano, případ popsaný tebou - vynesení ...Zobrazit celý příspěvek

     hezky řečeno. No a ten hypotetický příklad s tou zkouškou ótéčka po zásahu.
     To bych uvedl jako takový příklad dilema, zda tajit nebo ne. Ano, případ popsaný tebou - vynesení snímků je na popravu za vyzrazení vojenského tajemství. No nebo - nebuďme tak přísní, dal bych mu podmínku, takové ótéčko už stejně všichni znají, ofotili si ho na přehlídkách , ukořistili v Sýrii nebo Iráku nebo Armenii, nebo koupili - občas dochází k prodejům techniky zdánlivým protivníkům - nebo získali z bývalé NDR. Ale i tak, vojáček, nabo pracovník laboratoře, co si toto nafotil , by takové fotky neměl zveřejňovat nebo dávat někam, kde by se k nim mohl každý dostat.
     Ale co když máme jiný případ, zkoušky jsou pro ověření právě nakupovaných ótéček, kde výrobce deklaruje úplně fantastické odolnosti proti průstřelu, minám, pancéřovkám, střepinám a zástupci armády a fandové jsou slastni blahem, že se konečně ta akvizice podařila a ejhle, pif paf a v ótéčku díry jak ..... . Co potom, smlouva uzavřena, provize vyplaceny. Ne ne ne to není možné, to se nesmí nikdo dovědět, to by byl pr...r.
     Potom, pokud se někdo odvážný najde, co fotky zveřejní, tak to není jen nepřípustné, to je přímo žádoucí. A případné tvrdé potrestání takového odvážlivce by bylo oficiálně za vyzrazení vojenského tajemství a ohrožení bezpečnosti vojáků, kteří v budoucnu mají vozidla používat, ve skutečnosti však za odhalení zločinu vysoce postavených lidí dojednavších nákup obrněnců.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     07:00 07.02.2021

     No tak zrovna ta srážka dvou civilních letadel nad Bodamskym jezerem není uplně dobrý příklad.Ta sice byla zčásti způsobena Švýcarským řízením letů,ale také se na ní podílela ...Zobrazit celý příspěvek

     No tak zrovna ta srážka dvou civilních letadel nad Bodamskym jezerem není uplně dobrý příklad.Ta sice byla zčásti způsobena Švýcarským řízením letů,ale také se na ní podílela řekněme odlišná filozofie výcviku pilotů v bývalém SSSR.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2