Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu

Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu
Členové ukrajinských speciálních jednotek. / Ministry of Defense of Ukraine (Zvětšit)

„Putin musí napadnout Ukrajinu, ale ukrajinská armáda na to není připravena,“ říká penzionovaný plukovník britské armády Glen Grant, který nyní  pracuje mimo jiné pro ukrajinský think-thank Ukrajinský institut pro budoucnost (Український інститут майбутнього). Britský plukovník ve svém článku přímo a bez příkras popsal současný neradostný stav ukrajinské armády.

Sovětský vzor

Glen Grant je bývalý poradce ukrajinského ministra obrany a na Ukrajině pracuje od roku 2010. Před několika dny se objevil v ukrajinských médiích článek, kde Grant nemilosrdně tepe do velmi špatného stavu ukrajinské armády.

Grant článek napsal mimo jiné kvůli dodávkám amerických zbraní na Ukrajinu (např. protitankových střel Javelin). Podle Granta se v ukrajinském vedení vytvořila atmosféra trestuhodné bezstarostnosti, v čemž vidí Grant největší strategické nebezpečí pro Ukrajinu. 

K této atmosféře přispěly jak dodávky moderních západních zbraní, tak taktické úspěchy ukrajinské armády na Donbase. Řada lidí navíc údajně získala falešný pocit o dokončené reformě ukrajinské armády. Nakoupit zbraně je jedna věc, ale podstatnější je vytvořit „strategický a operační rámec pro nasazení těchto nástrojů.“

Grant ve svém článku ukazuje na klíčové operační a strategické problémy Ukrajiny. Bez jejich vyřešení ukrajinská armáda nemůže jakkoliv vzdorovat ruské armádě.

Hlavní a klíčový problém je, že ukrajinská armáda stále funguje podle vzoru sovětské armády. „To je špatně, protože takový přístup ničí a zabíjí ducha svobodného muže [viz dále] na obnovené Ukrajině, což bude rozhodujícím faktorem pro úspěch v jakémkoliv konfliktu,“ píše Grant a dodává, že „malá sovětská armáda nemůže vyhrát válku proti velké sovětské armádě.“

Ukrajinská armáda se musí stát mobilní a přizpůsobivou, tedy být silnou v oblastech, kde je ruská armáda slabá. 

„Ozbrojené síly Ukrajiny se musí soustředit na mladší velitele a rozvíjet schopnosti z hlediska doktrín, dovedností, metod, vybavení a výcviku, aby se dokázaly rychle přesunout ke splnění jakékoliv mise a byly schopné tvrdě udeřit,“ píše Grant.


Glen Grant

Britský plukovník počítá s tím, že Putin Ukrajinu vojensky napadne tak nebo tak. Nebudeme se pouštět do vypisování politických důvodů, které Grant uvedl (dají se dohledat v původním článku), ale obecně jde o zakrytí válečných zločinů na východní Ukrajině a o osobní ambice Putina. Grant také upozorňuje na konkrétní kroky ruské armády (nákup techniky, cvičení, atd.) v západním vojenském okruhu.

O reálnosti ruského vojenského útoku na Ukrajinu ať si každý obrázek udělá sám. Každopádně podle Granta se Rusko na vojenský střet s Ukrajinou připravuje, což si kromě Spojených států, Polska a Pobaltských zemí žádný z aliančních států prý neuvědomuje.

„Ruské ministerstvo obrany v médiích otevřeně říká, že potřebují další tři roky k tomu, aby armádu na západě přezbrojili, včetně nových tanků a dokončení výcviku. Ukrajina by neměla tuto dobu ztratit,“ odhaduje Grant čas k vypuknutí vážné vojenské krize.

Ukrajinské vedení se údajně mylně domnívá, že válka zůstane jen na Donbase. Toto přesvědčení je podle Granta „nejnebezpečnějším politickým a vojenským problémem Ukrajiny.“ Proruští povstalci na Donbase jsou podle britského plukovníka pouze „potrava pro kanóny“ a jejich úkolem je pouze získat čas pro přípravu ruské armády. Vedení ukrajinské armády se přitom pouze soustředí na taktickou výhru na Donbase, ale dostatečně rychle se nepřipravuje na blížící se bojové operace na operační a strategické úrovni. Ukrajina tedy získává „taktické body“ na Donbase, ale na strategické úrovni vyhrává Rusko.

Strategická úroveň se zaměřuje na definování a podporu národní politiky a řeší přímo pouze výsledek války nebo konfliktu. Moderní války se vyhrávají na strategické úrovni, nikoliv na operační nebo taktické. Strategická úroveň řeší nasazení všech zdrojů země k vedení války.
Operační úroveň se stará přímo o nasazení ozbrojených sil do oblasti bojů nebo oblastí operací k získání výhody nad nepřítelem, čímž dosahuje strategické cíle přes podobu, organizaci a vedení hlavních bojových kampaní nebo operací.
Taktická úroveň jsou různé operace, které vytváří kampaň a samy o sobě řeší manévry a střety s protivníkem a bitvy.

Chybou je například fixace jednotek ukrajinské armády v jedné obranné pozici, jak to vyžadují dohody z Minsku. Rusko tak velmi snadno získá informace o rozmístění a síle ukrajinských jednotek. Jednoduše pevná obrana v moderní válce nemá co dělat. „Poziční válka také vytváří poziční mentalitu mezi vojáky a štábem, což je v rozporu se všemi pravidly války, pokud chce Ukrajina skutečně vyhrát,“ píše Grant.

Ukrajině chybí operační způsobilost, tedy schopnost projektovat vojenskou sílu na jakékoliv místo, kampaň a vyhrát bitvu. Podle Granta musí ale ukrajinská armáda a vedení země nejdříve projít kompletní proměnou a změnou stylu uvažování na strategické úrovni.

Nyní nemůže ukrajinská armáda přijmout aktivní opatření na operační úrovni, protože pro takový krok nemá potřebnou strukturu a chybí také potřebný výcvik. Grant upozorňuje, že Rusko vytváří velmi mobilní praporní jednotky, které mohou fixní ukrajinské jednotky rychle zničit. Samozřejmě pokud bude příští válka mobilní, a ta podle Granta jistě bude.

„Co to znamená? Ozbrojené síly Ukrajiny aktuální [taktické, poziční] úkoly dobře řeší, ale nemohou přejít do jiného stylu války, protože neexistují žádné doktríny, vybavení a výcvik. Vize mobilní armády chybí na všech úrovních vedení ozbrojených sil Ukrajiny. Armáda je slabá, pokud jde o kvalitu velitelů a štábů, stejně tak je kriticky slabá komunikace, logistika a zdravotnické služby. Mezi vojáky a veliteli existuje také nízká úroveň důvěry. Ještě méně důvěry je v práci velení. Jsou hanobení aktivním vojenským personálem. A často z dobrých důvodů,“ tvrdí Grant.

Logistika ukrajinské armády funguje, ale není dostatečně robustní a už ne vůbec připravená pro zásobování mobilních jednotek. Pokud dojde k válce, logistika ukrajinské armády bude zcela přetížena.

Velitelství jednotlivých sektorů jsou přitom zcela pasivní. „Velitelství sektorů jsou v každém ohledu slabá. Jsou pasivní, vytvořili si mentalitu ‚čekání, pozorování a nicnedělání‘ nebo ‚sledování a podávání hlášení bez otevřené kritiky‘. Taková mentalita není v žádném případě přizpůsobená pro úspěch v žádné budoucí válce,“ nebere si servítky Grant.

Co dělat?

„Za prvé je třeba dát vojákům rozkaz, aby projevili větší aktivitu, protože pasivita ničí bojového ducha,“ doporučuje zlepšení Grant a vyzývá k vytvoření strategických příkazů, které budou motivovat vojenské jednotky, aby nepřetržitě udržovaly převahu nad prostorem před nimi.  

„Povzbuzujte je, aby zničili všechny Minskem zakázané zbraně umístěné v bezpečnostních zónách a zničili všechny ruské jednotky, které na ně zaútočí v rámci jejich oblasti odpovědnosti. Dominujte v noci. Reorganizujte velitelské, komunikační a dělostřelecké systémy, aby dokázaly okamžitě a pružně reagovat na útok nepřítele,“ říká Grant.

Podle plukovníka nesmí být ukrajinská armáda statická, ale aktivně se bránit ‒ mimo jiné provádět silné protiútoky a získávat nová území a lepší pozice.

„Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků,“ vyjmenovává Grant možné strategické příkazy, které podpoří bojového ducha ukrajinských vojáků. Podobné úkoly má dostat pozemní vojsko nebo letectvo.

Každá brigáda musí přesně vědět, jak se chovat v případě rozsáhlejšího konfliktu při útoku, obraně nebo přesunu a musí fungovat v takové situaci zcela samostatně, bez podrobných pokynů od ukrajinského Generálního štábu (GŠ).

„Generální štáb je nebezpečně slabý a má omezené vojenské myšlení, pochopení a představivost. Zcela uvízli v sovětské minulosti, zejména v tom, jak řídit a organizovat operační struktury a provádět výcvik (viděl jsem to na každém zasedání reformního úřadu); nerozumí moderním technologiím a co mohou udělat pro vojáky. Dokonce i civilní dobrovolníci více chápou současné bojové pole než oni. V Generálním štábu nejsou téměř žádní skuteční vojenští odborníci,“ tvrdí Grant.

Strukturální změny

Je třeba zcela opustit myšlenku poziční vedení války. Například na východě jsou místa velení statická a tedy vysoce ohrožená. Podle plukovníka je třeba vytvořit mobilní velitelství a každý týden měnit jejich pozici. Hlavní velitelství pro operace na východě musí být také mobilní a přesouvat se každé dva až tři týdny.

Grant doporučuje do velení dosadit mladé aktivní důstojníky a nejmenovat nikoho, kdo aktivně nikdy nevelel vojákům v boji.

Operační, logistická a plánovací činnost musí být blízko k bojišti a podřízená veliteli odpovědnému za vedení bojových operací. „Není možné dostatečně podporovat bojové operace z ústředí, které se nachází 400 km od místa bojů. To nefunguje,“ píše Grant a tvrdí, že logistika na úrovni brigády, tedy logistika připravena pro zásobování celé brigády (potraviny, palivo, munice a zdravotní péče), neexistuje. Navíc pokud se válka stane mobilní (a ta se stane) logistika ukrajinské armády nebude fungovat.

„Velitel logistiky musí mít kontrolu nad všechnou municí, dopravní logistikou, náhradními díly, lékařskými a servisními jednotkami, vojenskou policií a nad veškerými zásobami v bojové zóně nebo blízko ní. Měl by mít jasné instrukce a oprávnění podporovat ozbrojené síly a mít právo požadovat okamžitý nákup a dodávku kritických položek inventáře, a to bez nutnosti udělení výjimky z Generálního štábu a ministerstva obrany,“ píše Grant s tím, že se školením logistických důstojníků musí pomoc Spojené státy.

Grant také navrhuje vytvořit společné bojové velitelství (podřízené pouze vedení státu) na ministerstvu obrany, které bude plánovat a vést bojové operace 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Tato role by měla být odebrána současnému GŠ, který má spíše „radit a poskytovat obecný dohled než bojovat.“ Na společném velitelství mají být jen důstojníci s bojovými zkušenostmi. GŠ by se měl zaměřit na plánování budoucího rozvoje vojsk a na dlouhodobou strategii do budoucna.

Změnou musí projít rezervy ukrajinské armády. Rezervní jednotky musí být soběstačné a plně vybavené, nikoliv jak tomu je dnes, kdy se začleňují do aktivních bojových jednotek. „Rezervy, které se ve velkém počtu připojí k aktivní jednotce, ji oslabují, protože potřebují další tréninkový čas, aby se naučily postupy a tradice jednotky,“ varuje Grant. 

Podle Granta je nutné poblíž Kyjeva vytvořit dvě národní rezervní brigády. Brigády by měly být reorganizovány tak, aby měly všechny vlastní vojáky, velitelství, komunikační jednotky (schopné spojení s letectvem), tři až čtyři bojové prapory s 350 až 550 vojáky, servisní jednotky, dělostřelectvo (včetně dronů), protivzdušnou obranu, vlastní logistickou podporu a vojenskou policii.

Podle plukovníka se musí všechny jednotky, který nejsou na východě Ukrajiny, změnit na bojové jednotky nebo bojové podpůrné jednotky. Všechny jednotky, které nejsou životně důležité, se mají přeměnit na rezervní bojové jednotky.

Systémové změny

Sovětská mentalita podle Granta zůstala zejména u „systému podpory ozbrojených sil Ukrajiny, který poskytuje personál a odbornou přípravu.“

„Základní a nezbytnou změnou systému je změna postavení velitele. Sovětská mentalita vyžaduje kontrolu a potrestání pachatelů. To by mělo být nahrazeno delegováním, motivací a odměňováním. Systém založený na využívání moci je zastaralou kocovinou sovětské éry a není vhodný pro novou moderní Ukrajinu. Zabíjí ozbrojené síly Ukrajiny. Důstojníci, kteří spoléhají na použití moci a kontroly, musí být vyřazeni, protože nikdy nebudou mít inteligenci nebo moudrost, aby vycvičili vojáky a bojovali v dynamické válce. Sovětská vojenská praxe je ale stále vyučována ve vojenských školách,“ říká Grant.

Po třech letech americké a britské výcvikové podpory zůstává vážným problémem standardizace postupů, školení a taktiky členů ozbrojených sil. To je zvláště důležité pro všechny budoucí mobilní bitvy, protože všechny prapory a velitelé menších jednotek by měly mít společný teoretický a praktický základ pro úspěšné vedení operací.

Změnit se musí jmenování velitelů, kteří často nemají odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a vzdělání, např. i velitelé praporů. „Jeden poradce dokonce zmínil příklad, kdy se důstojník stal zástupcem velitele praporu po druhém roce od ukončení studia bez bojových zkušeností. Je to zločin a někdo by za něj měl jít do vězení,“ popisuje ukrajinskou praxi Grant. Všechny nekompetentní velitele je třeba odstranit a zároveň zredukovat „úřednický“ personál velitelství a všechen nebojový personál.

„Z hlediska výcviku a bojových standardů by neměly existovat rozdíly mezi jednotkami ozbrojených sil, dobrovolníky, policií a národní gardou. Flexibilita při použití personálu je nutná. Dokud Ukrajina nevyhraje válku, měl by existovat jeden standard,“ říká Grant.

Podle britského plukovníka je nutné zcela vyměnit GŠ. „Generální štáb zabijí ozbrojené síly a vaši národní budoucnost,“ varuje Grant Ukrajince a dodává: „Buď nemilosrdní v těchto věcech ‒ závisí na tom zachování vaší suverenity.“

Ukrajinský GŠ je podle Granta hlavním viníkem nedostatečných změn ukrajinské armády, protože „kontroluje všechno, ale má jen omezené vojenské zkušenosti a málo dovedností při zavádění a provádění změn.“ Věci, které se mohou vyřešit za tři čtyř dny, trvají na štábu měsíce, pokud se vůbec vyřeší.

Na závěr britský plukovník varuje před neřízenou snahou vedení Ukrajiny získávat laciné politické body z malých vítězství. Ukrajinské vedení trestuhodně odvádí pozornost ukrajinské veřejnosti před nutností provést hluboké a rozsáhlé reformy armády a všech zapojených institucí.

Zdroj: Chvilja

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ozbrojené síly Ukrajiny

Nikoho asi nenechaly chladným poslední události z Ukrajiny. Rozbor komplikované politické situace ...

Ukrajina obdržela české houfnice 2S1 Gvozdika

Podle ukrajinského portálu uprom.info na přelomu června a července Ukrajina získala 33 sovětských ...

Ukrajina nakupuje polské kamikaze drony Warmate

Ukrajinská společnost Ukrspetsexport získala od polské firmy WB Electronics technickou dokumentaci k ...

Bayraktar TB2: Ukrajina nakupuje bitevní drony z Turecka

Podle známého ukrajinského novináře Jurije Butusova ukrajinská vláda s tureckou společností Baykar ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jan Padesátýpátý
  20:39 31.01.2023

  Po čtyřech letech taky platí, že proruských je tu mnohem méně.

  Po čtyřech letech taky platí, že proruských je tu mnohem méně.

 • Adanedhel
  14:12 30.01.2023

  Nyní po čtyřech letech je nutno uznat že onen poradce měl ve všem pravdu.

  Nyní po čtyřech letech je nutno uznat že onen poradce měl ve všem pravdu.

 • krllo
  19:57 12.02.2019

  UKrajina se zhroutí sama. Brit rozdává rady, ale nějak zapomněl na to, že Británie s Francií by si neporadily ani s Libyí, kdyby jim Američané z většiny nepomohli.

  UKrajina se zhroutí sama. Brit rozdává rady, ale nějak zapomněl na to, že Británie s Francií by si neporadily ani s Libyí, kdyby jim Američané z většiny nepomohli.

 • petrib
  13:53 09.02.2019

  Diskuse pod článkem o bojeschopnosti a obranyschopnosti Ukrajinské armády proti ruské invazi zkušení zamlžovači zvrhli do debaty o Banderovi a esesácích. Dobrá práce trollové a ...Zobrazit celý příspěvek

  Diskuse pod článkem o bojeschopnosti a obranyschopnosti Ukrajinské armády proti ruské invazi zkušení zamlžovači zvrhli do debaty o Banderovi a esesácích. Dobrá práce trollové a užiteční i.ioti!Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  17:29 01.02.2019

  Rusové dosáhli svého,proč by si komplikovali život konfliktem s Ukrajinou.
  To nevyžaduje sáhodlouhý komentář.A navíc třeba pan plukovník říká to, co někteří chtějí slyšet.

  Rusové dosáhli svého,proč by si komplikovali život konfliktem s Ukrajinou.
  To nevyžaduje sáhodlouhý komentář.A navíc třeba pan plukovník říká to, co někteří chtějí slyšet.

  • Jan Padesátýpátý
   08:24 02.02.2019

   Putin získal mnohem méně území, než Hitler před 2. světovou válkou: projekt Novoruska je v nedohlednu. Svého dosáhl zdánlivě Hitler po okupaci protektorátu. Dokonce tenkrát ...Zobrazit celý příspěvek

   Putin získal mnohem méně území, než Hitler před 2. světovou válkou: projekt Novoruska je v nedohlednu.
   Svého dosáhl zdánlivě Hitler po okupaci protektorátu. Dokonce tenkrát prohlásil, že Německo nemá další územní nároky. Přesto následovala válka.

   Psychopati jako Hitler a Putin jsou nevypočitatelní. Ti si komplikují život rádi.Skrýt celý příspěvek

 • Kartmen
  18:47 31.01.2019

  Přijde mi fascinující jak lidé, poměrně dlouhý rozbor článku okomentují 10 slovy, ve kterých vše zpochybní, případně autora článku aspoň urazí. O to horší je to, že ten člověk má k ...Zobrazit celý příspěvek

  Přijde mi fascinující jak lidé, poměrně dlouhý rozbor článku okomentují 10 slovy, ve kterých vše zpochybní, případně autora článku aspoň urazí. O to horší je to, že ten člověk má k dispozici ´´údaje, které my mít nikdy nebudeme. Je to člověk s vysokoškolským vzděláním, který se oboru věnuje profesně, tak možná by neškodilo si o tom aspoň něco zjistit než zareagujete, ale doba je asi taková.
  Pokud jde o nepřesný překlad, tak snad není tak těžké najít článek např. v angličtině. Ten člověk není až tak neznámý a rozhovory v angličtině na dané téma jsou na Youtube. Co spíš dokázat, že je to fake (nepřesný překlad), spíš než rovnou a bez důkazu napsat nějakou nepodloženou domněnku a snižovat věrohodnost článku?
  Další se diví co tam dělal už v roce 2010 - on působil jako poradce ve více než 10ti zemích, ve kterých se často bojovalo. Nicméně to, že je na tolik hloupí, že nejspíš neúmyslně prozradil přípravu Majdanu, je dle hodnocení pro místní publikum naprosto reálné. Za mě tedy toto: do začátku války s Ruskem nebyl na Ukrajině trvale a nejspíš do této doby neradil jak zastavit ruskou armádu (najděte si na něj kontakt, možná prozradí co tam dělal).
  Pokud si zde někdo myslí, že dokáže vést normální debatu, tak on se za nic neschovává a lehce na něj najdete mail nebo telefon.

  Celkem mě zklamalo, že i debata zde se podobá té na Novinky.cz. Co jsem tak četl, tak převládají reakce na článek, jehož nadpis je "Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu", zní "USA chce vyvolat válku". Může toto někdo logicky odůvodnit, to jako USA vyvolává válku tím, že britský důstojník v penzi napíše svůj názor? Co tím USA, nebo kdokoliv jiný získá? Proč USA nezaútočily už mnohem dříve?Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  15:03 14.01.2019

  Ukrajinu nemusí nikdo napadat, ta se zhroutí sama.
  Mladí a vzdělaní lidé hlasují nohama.

  Ukrajinu nemusí nikdo napadat, ta se zhroutí sama.
  Mladí a vzdělaní lidé hlasují nohama.

 • Sprite
  10:41 15.12.2018

  No jo, nebýt v NATO je blbý.

  No jo, nebýt v NATO je blbý.

 • Sunet
  12:34 13.12.2018

  Situace kolem Ukrajiny a separatistických oblastí se posledních dnech velmi vojensky přiostřuje. A válka se nevede jen v rovině bojové techniky, ale též v rovině informační. ...Zobrazit celý příspěvek

  Situace kolem Ukrajiny a separatistických oblastí se posledních dnech velmi vojensky přiostřuje. A válka se nevede jen v rovině bojové techniky, ale též v rovině informační.
  Proto bych byl velmi opatrný se zveřejňováním informací, který konflikt ještě více eskalují, úvodní komentář autora by byl zde na místě. Též je nutné pracovat s originálním textem, v překladu z překladu se velmi lehce může pozměnit původní myšlenka či informace.
  Proto bych ještě jednou doporučil být v těchto případech velmi opatrný a kritický k publikovaným informacím.
  Děkuji.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  20:20 12.12.2018

  Mimochodem, co tam ten týpek dělal před revolucí za Janukoviče? :-) Aneb, když napíšete více než chcete...

  Mimochodem, co tam ten týpek dělal před revolucí za Janukoviče? :-) Aneb, když napíšete více než chcete...

  • Slavoslav
   07:32 13.12.2018

   no to by bola asi otazka na Janukovica, nemyslis?

   no to by bola asi otazka na Janukovica, nemyslis?

 • cejkis
  20:18 12.12.2018

  Tenhle týpek se jako jeden z mnoha snaží vyvolat konflikt s Ruskem. Tohle už je opravdu americké zoufalství.

  Tenhle týpek se jako jeden z mnoha snaží vyvolat konflikt s Ruskem. Tohle už je opravdu americké zoufalství.

  • Czertik
   22:34 12.12.2018

   Cim to asi tak bude ze vetsina sveta rusy nema moc v lasce ?

   Cim to asi tak bude ze vetsina sveta rusy nema moc v lasce ?

   • fenri
    09:45 13.12.2018

    Příliš mnoho nerostného bohatství, které nechce demokraticky sharovat s vybranými firmami?

    Příliš mnoho nerostného bohatství, které nechce demokraticky sharovat s vybranými firmami?

    • Slavoslav
     11:28 13.12.2018

     to by vysvetlovalo konkurencne mocnosti, ale ich tak nejak nemaju obzvlast radi ani ich susedia

     to by vysvetlovalo konkurencne mocnosti, ale ich tak nejak nemaju obzvlast radi ani ich susedia

    • Czertik
     00:43 17.12.2018

     Vskutku ?
     Tak se mrkneme - amici maji taky hodne nerostneho bohatsvi (byt ano, maji min zlata a diamantu) a presto sou celosvetove daleko popularnejsi.

     Zkus to znovu.

     Vskutku ?
     Tak se mrkneme - amici maji taky hodne nerostneho bohatsvi (byt ano, maji min zlata a diamantu) a presto sou celosvetove daleko popularnejsi.

     Zkus to znovu.

    • Demolation Man
     22:36 30.01.2023

     ...žeby okupácia cidzích zemí?

     ...žeby okupácia cidzích zemí?

   • rasto123
    00:56 21.01.2019

    Máte nejakú konkrétnu štatistiku , lebo podľa množstva ľudí čo sa tlačí do Ruska pracovne je to troška iná štatistika a dosť v rozpore s tým čo píšete. Rusko roku 2018 navštívilo ...Zobrazit celý příspěvek

    Máte nejakú konkrétnu štatistiku , lebo podľa množstva ľudí čo sa tlačí do Ruska pracovne je to troška iná štatistika a dosť v rozpore s tým čo píšete. Rusko roku 2018 navštívilo len cca 90 mil turistov.Príklad. Bol som lyžovať v Gruzínsku a to je u nás mediálne proti Rusky naladený národ. Prdlajs. Plynulá ruština a práca v Rusku a pre Rusov. V Číne, Indii, Vietname , Indonézii,Pakistane ....žiadne zlé Rusko. Tak , ktorá väčšina sveta ?Skrýt celý příspěvek

 • PROGO78
  13:31 12.12.2018

  Po par dnoch som sa prisiel pozriet do diskusie , ako sa dari mojmu prispevku , k autorovi ... jeden bol vyjadrenie na pana Granta, ze jeho vyroky nie su moc mierotvorne, a druhy ...Zobrazit celý příspěvek

  Po par dnoch som sa prisiel pozriet do diskusie , ako sa dari mojmu prispevku , k autorovi ... jeden bol vyjadrenie na pana Granta, ze jeho vyroky nie su moc mierotvorne, a druhy prispevok bol, link na mapy . cz kde , je mapa cely svet a na mieste diskutovanom ziadne tanky neboli ... ,,
  A cuduj sa svete moje prispevky boli vymzazane... DEMOKRACIA ?Skrýt celý příspěvek

  • Kartmen
   19:13 31.01.2019

   Nevím co jste napsal a proč to někdo smazal, ale ohledně principů... Nedávno i naši poslanci, začli přemýšlet o demokracii na internetu. Osobně názor, že smazání čehokoliv na ...Zobrazit celý příspěvek

   Nevím co jste napsal a proč to někdo smazal, ale ohledně principů... Nedávno i naši poslanci, začli přemýšlet o demokracii na internetu. Osobně názor, že smazání čehokoliv na soukromém místě je porušování demokracie nechápu. V žádném případě nejsem příznivce bezhlavého mazání všeho co myslí jinak, ale to aby majitel mohl smazat anonymní příspěvek, který uráží, obsahuje vulgarismy, rasové narážky, hoaxy, nesmysly atd. Pokud stát od kohokoliv vyžaduje něco takového, tak by také stát měl konat a trestat ty co si za pocitu anonymity myslí, že můžou porušovat zákony a celkově zaručit nějakou slušnost diskuze. Pokud má někdo s mazáním nějaký problém, tak co vám brání založit si vlastní 100% demokratický web?
   Co tak čtu tento váš komentář, tak minimálně za nesmysl bych vás smazal. Dejme tomu, že na "army webu" očekáváte mírová témata, ale věřit, že odkaz na mapy.cz něco dokazuje, tak je vrchol, to jako věříte, že ty snímky se aktualizují online?Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  12:09 12.12.2018

  Lebka s kříženými hnáty byla i znakem československých legii a je vidět na jejich obrněných vlacích, vlajkách, výložkách,... . A čs. legie nemají pochopitelně nic s německým ...Zobrazit celý příspěvek

  Lebka s kříženými hnáty byla i znakem československých legii a je vidět na jejich obrněných vlacích, vlajkách, výložkách,... .

  A čs. legie nemají pochopitelně nic s německým fašismem společného a stačí tyto legionářské znaky ukázat Rusovi a ten hned bez rozmyslu mele o nacismu. Oficiální ruský výklad této etapy dějin 1917 - 1921 je takový typicky pokřivený, slušně řečeno.

  Čs. legie by určitě mohly být pro Ukrajince inspirativní - za 45 dní dokázaly v Rusku ovládat území velikostí srovnatelné s Evropou.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   13:33 12.12.2018

   Na tom videu má ten voják symbol přímo divize SS Totenkopf. To by být nemělo a měl by skončit. Pro státy jako Pobaltí a Ukrajina je samozřejmě problém v tom, že Němci jim ...Zobrazit celý příspěvek

   Na tom videu má ten voják symbol přímo divize SS Totenkopf. To by být nemělo a měl by skončit. Pro státy jako Pobaltí a Ukrajina je samozřejmě problém v tom, že Němci jim neprovedli o moc víc horšího než Rusové a mnozí berou německou Barbarossu jako dočasné osvobození od Rusů a bolševiků.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    22:33 12.12.2018

    A ty vis naprosto jiste, ze onen vojak si onen symbol vybral zcela umyslne s vedomim ze se jedna o znak jedotky ss ? A ze vyznava hodnoty nacismu ? Nebo co myslis, ze je mozne ze ...Zobrazit celý příspěvek

    A ty vis naprosto jiste, ze onen vojak si onen symbol vybral zcela umyslne s vedomim ze se jedna o znak jedotky ss ?
    A ze vyznava hodnoty nacismu ?
    Nebo co myslis, ze je mozne ze jen hledal symbol lebky a hnatu a proste ze spousty ruznych vzoru se mu zalibil zrovna tento, aniz by vedel o koho jde.Skrýt celý příspěvek

    • fenri
     09:44 13.12.2018

     Určitě to byla náhoda. Na netu by sotva dohledal, k čemu obrázek patří, a jednotky SS jsou vojákům a zejména těm ukrajinským, zcela neznámé. Ostatně i svastika je starodávný symbol ...Zobrazit celý příspěvek

     Určitě to byla náhoda. Na netu by sotva dohledal, k čemu obrázek patří, a jednotky SS jsou vojákům a zejména těm ukrajinským, zcela neznámé. Ostatně i svastika je starodávný symbol Slunce. Je to ruská propaganda, hledat v obrázcích, odznáčcích a nášivkách vojáků, Pravého sektoru apod. něco, co tam není. Vsadím se, že ten znáček divize SS Totenkopf určitě o několik mm neodpovídá předpisům příslušného výstrojního předpisu SS a tudíž jde jen o vzdálenou a zcela náhodnou vnější podobu.Skrýt celý příspěvek

    • Snownomad
     21:28 16.12.2018

     Czertiku, to myslíš vážně?

     Czertiku, to myslíš vážně?

    • Czertik
     00:47 17.12.2018

     Ano, myslim to zcela vazne - mate nejaky fakticky dukaz o tom, ze dotycny vyznava ideje nacismu ? Jiste ze na netu jde najit dost obrazku a komentaru k nim. ¨ No a abych vam to ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano, myslim to zcela vazne - mate nejaky fakticky dukaz o tom, ze dotycny vyznava ideje nacismu ?
     Jiste ze na netu jde najit dost obrazku a komentaru k nim.
     ¨
     No a abych vam to trosku zkomplikoval - napiste sem ROZDILY mezi tou lebkou co mel onen dotycy vojak na sobe a lebkou co pouzivaly ceskoslovenske legie v rusku.
     Vyjma tvaru stitu na jakem sou ty lebky zobrazeny.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     12:16 17.12.2018

     fenri: Ty sám tady dosti silné nepravdy o Banderovi - budu na Tebe "hodnej" a budu předpokládat, že čistě proto, že Ti někdo o něm podal špatnou informaci. Jak víš, že stejně tak ...Zobrazit celý příspěvek

     fenri:
     Ty sám tady dosti silné nepravdy o Banderovi - budu na Tebe "hodnej" a budu předpokládat, že čistě proto, že Ti někdo o něm podal špatnou informaci. Jak víš, že stejně tak se nemýlí ten voják.

     Samozřejmě, že používání nacistických symbolů je špatně. Ale z toho, že jednotlivý vojáci udělali úlet tady děláš aféru. To, že na druhé straně i vůdci těch samozvaných republik mávají praporem s hlavou masového vraha, To tě nechává klidným.

     Jistě, budeš říkat, že Stalina mohou v SSSR vnímat jako hrdinu. To ale úplně stejně mohou vnímat na Ukrajině Banderu. Kolikrát ses tu rozčílil nad adorací Stalina v Rusku a především v oněch "separatistických republikách"? (A to, jak dokládám níže, není Bandera takové morální bahno, jako Stalin - byť není kladná postava).

     Ale znovu, i kdyby byl morálně srovnatelný, proč Ti nevadí Stalin a Bandera ano?Skrýt celý příspěvek

   • rasto123
    01:22 21.01.2019

    Na Ukrajine ? Nič zlé ? Zabúda sa . A čo je horšie upravuje sa história. Čakám , kedy budú po Ukrajinskom vzore rehabilitované Hlinkove gardy, Tiso, hon na Čechov, popravovanie ...Zobrazit celý příspěvek

    Na Ukrajine ? Nič zlé ? Zabúda sa . A čo je horšie upravuje sa história. Čakám , kedy budú po Ukrajinskom vzore rehabilitované Hlinkove gardy, Tiso, hon na Čechov, popravovanie ľavicových skupín, demokratov, Židov, Sov. partizánov, Cigáňov, Rumunov, Franc. partizánov ...Ich ospravedlnenie - Naši náckovia bojovali len proti komunistickej hrozbe z Ruska a za Slovensko a za nezávislosť. Čo je však problém, že v Pobaltí to stačí a u nás má Kotleba problém , že je fašista.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  08:51 12.12.2018

  Už i hlava DNR Pišulil informuje, že rozvědka DNR má informace o nástupu Ukrajinské armády k útoku u ...Zobrazit celý příspěvek

  Už i hlava DNR Pišulil informuje, že rozvědka DNR má informace o nástupu Ukrajinské armády k útoku u Mariupolu...
  http://rusvesna.su/sites/defau...

  Jinak:
  Může jít o náhodu, že prezident Ukrajiny nevěděl, že pózuje s vojákem který má na uniformě znak SS divize .. (něco jako, když naši vojáci měli na helmách v Afganistanu podobné insignie) ale i tak je to zarážející .. toto jsou elitní vojáci Ukrajinské armády a ne nějaký Azov a jiné NAZI jednotky na Ukrajině u kterého je to běžné....

  Ukraine's president poses with ‘elite’ paratrooper sporting... Nazi insignia
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   22:25 12.12.2018

   Tak mivat smrtihlavy u jednotek...to uz je tradice stara pres 400 let, mozna i daleko starsi, jen se o ni nedochovaly obrazky :).
   Holt, tuto konkretni zprofanovali jisti nemci.

   Tak mivat smrtihlavy u jednotek...to uz je tradice stara pres 400 let, mozna i daleko starsi, jen se o ni nedochovaly obrazky :).
   Holt, tuto konkretni zprofanovali jisti nemci.

   • Snownomad
    21:33 16.12.2018

    a proto by ji neměl používat nikdo, kdo nechce být spojován německým nacismem, jestli ukroši chtěli lebku s hnáty, měli spoustu jiných možností...

    a proto by ji neměl používat nikdo, kdo nechce být spojován německým nacismem, jestli ukroši chtěli lebku s hnáty, měli spoustu jiných možností...

    • Czertik
     00:57 17.12.2018

     A jakou jinou lebku s hnaty ? Sam si to napsal naprosto presne "kdo nehcce byt spojovan s nacismem tak by ji nemel pouzivat". A to je podstata toho problemu, protoze pro zaujateho ...Zobrazit celý příspěvek

     A jakou jinou lebku s hnaty ?
     Sam si to napsal naprosto presne "kdo nehcce byt spojovan s nacismem tak by ji nemel pouzivat". A to je podstata toho problemu, protoze pro zaujateho bude KAZDA lebka s hnaty symbolem nacismu.
     Jednou sem dokonce udela takovy zajimavy test - kde realnych symobu pouzivanych nacisty bylo jen cca % - zbytek pouzivaly spojenecke jednotky (cechoslovaci, soveti, amici..atd).
     Jedine co mely spolecne bylo ze vypadaly nacisticky.
     Na vyber bylo vzdy z moznosti, u nichz 2 - 3 byly vzdy prirazeny nemecke jednotky.
     A jak myslis ze to dopadlo ?
     *********
     spojler
     *********

     Ano, naprosta vetsina spatnych odpovedi je priradila nemcum.Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     20:30 17.12.2018

     Jak vidim, zapomel sem napsat 30% bylo nemeckych :).

     Jak vidim, zapomel sem napsat 30% bylo nemeckych :).

   • rasto123
    01:36 21.01.2019

    Certík, pár rokov dozadu by ste bol mediálne povlačovaný a súdený za propagáciu fašizmu, ale teraz nič nehrozí. Super. Tak to má byť. To je demokracia. Len starí rodiči mojich ...Zobrazit celý příspěvek

    Certík, pár rokov dozadu by ste bol mediálne povlačovaný a súdený za propagáciu fašizmu, ale teraz nič nehrozí. Super. Tak to má byť. To je demokracia. Len starí rodiči mojich známych majú s tým stále problém. Niečo zlé im to pripomína. Teta bola v koncentračnom tábore a ....Skúšal som Vaše dejepisné vysvetlenie a ona stále len o tých NemcochSkrýt celý příspěvek

 • damik
  19:52 11.12.2018

  >> nejlepší komentáře jsou ty, co upírají Ukrajině právo na obranu, udržení státní celistvosti a suverenity Zapomnel jsi dodat, ze od te doby co se Ukrajina otocila od Ruska k ...Zobrazit celý příspěvek

  >> nejlepší komentáře jsou ty, co upírají Ukrajině právo na obranu, udržení státní celistvosti a suverenity

  Zapomnel jsi dodat, ze od te doby co se Ukrajina otocila od Ruska k EU, tak je ted kazdy Ukrajinec vcetne zen a deti Nacista a Banderovec. A taky ze Soveti nevyvrazdili 7 milionu Ukrajincu pred Druhou Svetovou valkou, protoze Stalin byl Gruzinec a ne Rus ...Skrýt celý příspěvek

  • fenri
   07:37 12.12.2018

   damik, je to pro vás asi překvapení, ale Stalin vyvraždil daleko víc Rusů, než Ukrajinců. Jak hladomorem, tak perzekucemi, gulagy i přímímy justičními vraždami. A na každý ...Zobrazit celý příspěvek

   damik, je to pro vás asi překvapení, ale Stalin vyvraždil daleko víc Rusů, než Ukrajinců. Jak hladomorem, tak perzekucemi, gulagy i přímímy justičními vraždami.
   A na každý Ukrajinec jistě není banderovec, ale fakt, že Banderu nyní začali oficiálně uctívat a to formou zákona je alarmující. už zbývá jen postavit sochu Hitlerovi nebo Hössovi. stejná liga. Nějak nechápu, proč v rámci boje za velké ukrajinské myšlenky bylo nutné bestiálně zabíjet Rusíny, Volyňské Čechy, Židy...Ale třeba nám to vysvětlíte.Skrýt celý příspěvek

   • logik
    10:15 12.12.2018

    To, že je Bandera stejná liga, jako Hitler, je Ruskem šířená propaganda. Bandera byl z dnešního pohledu terorista, ale srovnání s Hitlerem je mimo: a) Bandera přímo nejel v ...Zobrazit celý příspěvek

    To, že je Bandera stejná liga, jako Hitler, je Ruskem šířená propaganda. Bandera byl z dnešního pohledu terorista, ale srovnání s Hitlerem je mimo:
    a) Bandera přímo nejel v etnických čistkách, v době, kdy se děly, tak byl "v lochu". Právděpodobně mu nějak nevadily (nevím o tom, že by se proti nim postavil), ale tudle špínu na triku mají jiní.
    b) Cíle Bandery - osamostatnit Ukrajinu - byly narozdíl od těch Hitlerových či Stalinových zcela v pořádku.

    Jinak samozřejmě, že to etnické vraždění bylo špatné. Jenže zjisti si něco o historii Ukrajiny. Tam se skoro třicet let vraždilo takovým způsobem, že už to mnohým připadalo jako normální způsob boje - celá jedna generace nezažila nic moc jiného. A ukrajinci nebyli Ti, kteří s tím začali.
    (Není to věc, která by to vraždění omlouovala, ale dává to na dění na ukrajině dosti jiné světlo).Skrýt celý příspěvek

    • fenri
     18:49 12.12.2018

     Logik: tradiční nesmysly. Bandera je rozhodně stejná liga jako Hitler a banderovci SS překonali krutostí. To není ruská propaganda. Zkuste si najít vzpomínky když ne Poláků (ti ...Zobrazit celý příspěvek

     Logik: tradiční nesmysly. Bandera je rozhodně stejná liga jako Hitler a banderovci SS překonali krutostí. To není ruská propaganda. Zkuste si najít vzpomínky když ne Poláků (ti jsou jistě proruští) tak Volyňských Čechů, nebo Rusínů. Banderovci dělali takové věci, že z nich bylo i SS šoufl.
     a.) Hitler nejel přímo v etnických čistkách. Seděl v Reichstagu nebo Berghofu, laškovou s Evou a drbkal Blondi
     b.) Cíle Hitlera - sjednotit Evropu byly zcela v pořádku. Problém je, milý hloupý Logiku, v metodě. Chtít morální politiky je jistě cíl, co je zcela v pořádku. Dosahovat toho cestou, že těm nemorálním umučím děti je košer?

     Na UA se vraždilo úplně stejně, jako ve zbytku SSSR. Ale najdi mi nějakou bestii v koncetrákách z Ruska. Největší zrůdy byly z Ukrajiny. A čím začíná první státnický počin Ukrajinců? Jasně, Bohdanem Chmelnickým a nevídaným masakrem Židů.
     To, co dšlali Ukrajinci vůči KOMUKOLIV jiného etnika na jejich území nemá obdoby. A že k tomu opět vzhlížejí je prostě skandální.Skrýt celý příspěvek

     • Jan Padesátýpátý
      02:59 17.01.2019

      Bandera je ohledně etnického čištění asi tak na úrovni Beneše. Jeho přirovnání k Hitlerovi je kopírování ruské propagandy. :) Co je zvláštní, se Stalinem jej ruská propaganda ...Zobrazit celý příspěvek

      Bandera je ohledně etnického čištění asi tak na úrovni Beneše.

      Jeho přirovnání k Hitlerovi je kopírování ruské propagandy.
      :) Co je zvláštní, se Stalinem jej ruská propaganda nesrovnává.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     12:08 17.12.2018

     Fenri: ad a) Hitler ty čistky rozkázal. Bandera seděl ve vězení, čili evidentně "svým" jednotkám nebyly. Když pomineme to, že to vlastně vůbec Banderovy jednotky nebyly, protože ...Zobrazit celý příspěvek

     Fenri:
     ad
     a) Hitler ty čistky rozkázal. Bandera seděl ve vězení, čili evidentně "svým" jednotkám nebyly. Když pomineme to, že to vlastně vůbec Banderovy jednotky nebyly, protože prokazatelně neměli jednotné velení vůbec (různé frakce používali rozdílné a přitom protichůdné strategie).

     Trochu rozdíl, že? Jestli rozkážu provedení zločinu, nebo jestli někdo na koho nemám přímý vliv zločin udělá, že....

     b) Na sjednocení Evropy žádné právo neexistuje. Hitler tedy vnucoval ostatním silou něco, na co neměl právo. Na samostatnost národního státu právo existuje.
     Tedy Hitler jednal bezprávně, zatímco samotný Banderův boj proti sovětské okupaci Ukrajiny legální byl.

     Tak se přiznám, že fakt nevím, jestli tyto "drobné rozdíly" nevnímáš - anebo tu tu demagogii šíříš úmyslně...Skrýt celý příspěvek

    • Jan Padesátýpátý
     08:31 02.02.2019

     Neznám detailně historii Ukrajiny, ale mám pocit, že Bandera měl co se týká etnických čistek méně másla na hlavě než Beneš. Beneš nejenom že masakrům nezabránil, ale vyhlásil ...Zobrazit celý příspěvek

     Neznám detailně historii Ukrajiny, ale mám pocit, že Bandera měl co se týká etnických čistek méně másla na hlavě než Beneš.

     Beneš nejenom že masakrům nezabránil, ale vyhlásil amnestii ve prospěch pachatelů těch masakrů.Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    22:20 12.12.2018

    Skutecne stalin vyvrazdil hladomorem vic rusu nez ukrajincu ??? A mzes nam tu uvest priklad kdy ze to byl v sssr za stalina hladomor a hlavne kde, vyjma one ukrajiny ?

    Skutecne stalin vyvrazdil hladomorem vic rusu nez ukrajincu ??? A mzes nam tu uvest priklad kdy ze to byl v sssr za stalina hladomor a hlavne kde, vyjma one ukrajiny ?

    • fenri
     23:07 12.12.2018

     Czertik: kde píši, že Stalin vyvraždil hladomorem více Rusů, než Ukrajinců? Jednak to nikdo přesně neví, kolik bylo mrtvých na UA (dnes se nejčastěji udává 3.5 milionu mrtvých, ...Zobrazit celý příspěvek

     Czertik: kde píši, že Stalin vyvraždil hladomorem více Rusů, než Ukrajinců? Jednak to nikdo přesně neví, kolik bylo mrtvých na UA (dnes se nejčastěji udává 3.5 milionu mrtvých, Ukrajinci udávají 7-10, za pár let 50... A kdybyste více četl a méně psal, tak byste věděl, že za taho samého hladomoru zemřely miliony lidí v jižním Rusku a severních částech Kazachstánu.
     Nebyla to žádná akce na vyhlazení Ukrajinců, jak tvrdí Ukrajinci a jak jim to méně vzdělaní lidé baští, ale celosvazová nařízení, která doslova zdevastovala nejúrodnější rolnické oblasti SSSR. Tedy Ukrajinu, Kubáň, Donskou oblast, jihoruské oblasti, obilné části Kazachstánu. Mj. při tomto hladomoru umřela v ruské části SSSR část rodiny Gorbačova.
     Přesná čísla se už nedozví nikdo. U UA i u Ruska se uvádí prostě miliony obětí. jestli to bylo 3.5 na UA, 3.9 v Rusku a 2 v Kazachstánu, nebo naopak, nebo třikrát tolik se už dnes nikdo nedozví. Jinak v Rusku byl hladomor (asi 5 milionů lidí) už v roce 21-22, potom několik milionů v tom hladomrou, který zabil i miliony Rusů, Kazachů a Ukrajinců a který si dnes "zprivatizovali Ukrajinci" a další hladomor byl v roce 1947 a opět postihl nejen Ukrajinu, ale i Moldávii, centrální a jižní Rusko a Kazachstán.
     Takže uberte otazníky a když jste líný si sám najít historická fakta, tak to aspoň zkoušejte. A hlavně čtěte, na co reagujete. V mém textu není ani slovo o tom, že Stalin zabil hladomory více Rusů, než Ukrjainců. To nevíme, protože neznáme přesná čísla. Možná stejně, možná víc, možná méně. Je to jedno. Napsal jsem clkem jasně "ale Stalin vyvraždil daleko víc Rusů, než Ukrajinců. Jak hladomorem, tak perzekucemi, gulagy i přímímy justičními vraždami". Chápete tu větu?
     Čili ne, Ukrajincům se nestalo nic horšího, než se stalo Rusům, Kazachům, Tuvincům a dalším. Ale jen Ukrajinci se chovali jak se chovali. A hlavně - jak za tento hladomor mohli Židé, Volyňští Češi, Poláci, Rusínci...
     Země, která staví svojí státnost a považuje za hodné uctívání vraždění dětí je pro odpudivá.Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     01:01 17.12.2018

     fenri, kde ze to pises ze stalin vyvrazdil vic rusku hladomorem nez ukrajincu ? Ze by tady ? "ale Stalin vyvraždil daleko víc Rusů, než Ukrajinců. Jak hladomorem, tak perzekucemi, ...Zobrazit celý příspěvek

     fenri, kde ze to pises ze stalin vyvrazdil vic rusku hladomorem nez ukrajincu ?
     Ze by tady ?
     "ale Stalin vyvraždil daleko víc Rusů, než Ukrajinců. Jak hladomorem, tak perzekucemi, gulagy i přímímy justičními vraždami."

     Ano, mas tam i napsane perzekuce, gulag apod, ale to slovo hladomor tam je.

     A nejaky link na ten hladomor v kazachstanu a jiznim rusku ???
     Vzdy kdyz dam hladat slova stalin a hladomor, vzdy to vyplivne jen tu ukrajinu.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   11:08 14.12.2018

   Já vím. To je stejný "modus operandi" zvláště u rusa, vše co je protiruské je fašistické. Já rozhodně neschvaluji zabíjení civilistů. Z historického pohledu byl Bandera bojovníkem ...Zobrazit celý příspěvek

   Já vím. To je stejný "modus operandi" zvláště u rusa, vše co je protiruské je fašistické. Já rozhodně neschvaluji zabíjení civilistů. Z historického pohledu byl Bandera bojovníkem za nezávislost Ukrajiny. Z mého pohledu je logické, že v čase ohrožení, budou takové ikony opět veřejně vyzdvihovány jako symboly. Bandera se tak na Ukrajině opět dostává na veřejnost jako symbol boje proti útlaku. Naopak, v Rusku se stává cílem propagandy, kdy je jeho boj označován za fašistický a protiruský.Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  17:25 11.12.2018

  Já jen podotknu, že je dobré si přečíst nějaké současné ať ruské nebo ukrajinské historky, protože Poláci mají po dobu vládnutí na části Ukrajiny (období po 1.ww do začátku 2.ww) ...Zobrazit celý příspěvek

  Já jen podotknu, že je dobré si přečíst nějaké současné ať ruské nebo ukrajinské historky, protože Poláci mají po dobu vládnutí na části Ukrajiny (období po 1.ww do začátku 2.ww) na svědomí asi 1 mil místních Ukrajinců, kteří na tom byli stejně jako Arménci s Turky. Na to pak reagoval Berja (Ukrajinec), kdy nechal podepsat Stalina popravu všech vedoucích představitelů státní moci a vojenské moci v Katyni. Byli to všichni kdo se mohl na likvidaci Ukrajinců podílet (to byla stejmá zrůdnost). Nebyl zde zastřelen jediný vojcl nebo obyčejný úředník. Proto i UPA Poláky vraždila a to ty obrázky jsou nic moc. Když Němci viděli co UPA udělala, tak se od toho distancovali sami. UPA nevraždila jen Poláky, ale i Maďary, Čechy a Slováky na Zakarpatské Ukrajině. Kde myslíte, že vznikla nenávist taková, která vedla ke všemu tomu vraždění.
  Poté je dobré si prostudovat, co se dělo po 2.WW válce. Možná, že by jste se dočetli, jak provedla nová Polská armáda několik trestních výprav na Ukrajinu, kde se chovala podobně jako UPA na Polácích tak Poláci opět na Ukrajincích. Následně vše zapomenuto....
  Já sám odsuzuji obě strany.Skrýt celý příspěvek

  • fenri
   18:30 11.12.2018

   Berija byl Osetinec, tuším. Nebo jiný Kavkazan.

   Berija byl Osetinec, tuším. Nebo jiný Kavkazan.

   • JirkaT
    18:38 11.12.2018

    Opravuji, narodil se v Gruzii.., ale otázka jaký to byl Gruzinec, že..

    Opravuji, narodil se v Gruzii.., ale otázka jaký to byl Gruzinec, že..

  • Czertik
   23:54 11.12.2018

   nejaky link k tomu jak ze to polaci vrazdily ukrose v mezivalecnem obdobi ?

   nejaky link k tomu jak ze to polaci vrazdily ukrose v mezivalecnem obdobi ?

 • kocour
  17:11 11.12.2018

  Pro místní esesáky: Vraždění bezbranných nenásilných civilistů vždy byla, je a bude genocidou a Národní socialismus (Nacismus) není nic jíného než extrémní nacionalismus ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro místní esesáky:

  Vraždění bezbranných nenásilných civilistů vždy byla, je a bude genocidou a Národní socialismus (Nacismus) není nic jíného než extrémní nacionalismus provázaný rasismem, militarismem a antisemitismem.

  Tohle svinsto nelze obhajovat jakýmkoliv sebeurčením a srovnávat, že ti druzí to dělali taky...
  Je přeci úplně jedno kdo, tj, jestli turci arménům, kmeny ve Rvandě, v Somálsku, Daeš, Hitler apod...

  Pořád do toho taháte Stalina, byla to nepochybně zrůda, protože prováděl genocidu vlastního obyvatelstva. Jediným rozdílem je, že měl jiné důvody, nebyl to nacista, ale paranoidní diktátor.
  Nicméně to ho před zaslouženou cestou do pekla neomlouvá.

  Ps. tím vším chci říci, že jakoukoliv genocidu nelze omlouvat, jak se o to někteří místní náckové snaží...Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   01:20 12.12.2018

   Hitler nebyl nacista....hahahahhaha.

   Hitler nebyl nacista....hahahahhaha.

  • Jan Padesátýpátý
   03:09 17.01.2019

   "Tohle svinsto nelze obhajovat jakýmkoliv sebeurčením a srovnávat, že ti druzí to dělali taky... Je přeci úplně jedno kdo, tj, jestli turci arménům, kmeny ve Rvandě, v Somálsku, ...Zobrazit celý příspěvek

   "Tohle svinsto nelze obhajovat jakýmkoliv sebeurčením a srovnávat, že ti druzí to dělali taky...
   Je přeci úplně jedno kdo, tj, jestli turci arménům, kmeny ve Rvandě, v Somálsku, Daeš, Hitler apod..."

   Zapomněl jsi na "esesáky", kteří obhajují čechoslováka Beneše. Dokonce po něm pojmenovávají ulice nebo mu stavějí sochy.Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  17:07 11.12.2018

  Překlad autora článku: "„Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských ...Zobrazit celý příspěvek

  Překlad autora článku:
  "„Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků,“

  V originále bylo řečeno resp. napsáno:
  "Give the navy preparation orders to train to sink the entire Black Sea fleet in Sevastopol, the Russian oil rigs in Ukrainian waters and destroy the Kerch Bridge by any hybrid means possible. They may never have to do this, but preparation and training is everything for morale."

  Můj lehce nedbalý překlad téhož z originálu:
  "Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu k nácviku potopení černomořské flotily v Sevastopolu, ruských tankerů v ukrajinských vodách a zničení Kerčského mostu libovolnými hybridními prostředky. Možná to nikdy nebudou muset udělat, ale příprava a výcvik je pro morálku vším"
  ____
  Docela by mě zajímalo (ale vlastně je mi to fuk), jestli ta "neobratnost" překladu je způsobena autorovým špatným chápáním psaného textu, nebo je motivována vyvoláním co největšího klikacího flamewaru.
  Těžko říct, co je horší.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   11:07 12.12.2018

   Překládalo se z Ukrajinštiny z webu Chvilja, nikoliv z angličtiny. Nevidím ve svém překladu důvod pro tak dramatické rozhořčení, protože nijak nemění význam, poselství nebo ...Zobrazit celý příspěvek

   Překládalo se z Ukrajinštiny z webu Chvilja, nikoliv z angličtiny.
   Nevidím ve svém překladu důvod pro tak dramatické rozhořčení, protože nijak nemění význam, poselství nebo naléhavost článku (ani to nebylo v úmyslu). Jediné rozhořčení může být z toho, že ten překlad z Granta děla možná bojechtivějšího člověka, než je.Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    11:01 14.12.2018

    No, význam takových překladů je opravdu rozdílný.

    No, význam takových překladů je opravdu rozdílný.

 • givicz
  14:53 11.12.2018

  Tak opravdu všechno napovídá, že se schyluje na Donbasu ke střetu .... Porošenko vypověděl rusko - ukrajinskou smlouvu o přátelství.... Jinak sice tohle nesouvisí s článkem ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak opravdu všechno napovídá, že se schyluje na Donbasu ke střetu .... Porošenko vypověděl rusko - ukrajinskou smlouvu o přátelství....

  Jinak sice tohle nesouvisí s článkem ale je to minimálně zajímavé .. Rusko vyslalo do Venezuely strategické jaderné nosiče TU - 160...
  RT correspondent witnesses landing of Russian Tu-160 bombers in Venezuela
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

  • Jirka_Zlín
   21:04 11.12.2018

   Možná to souvisí s uvažovaným vstupem lodi USN do Černého ...Zobrazit celý příspěvek

   Možná to souvisí s uvažovaným vstupem lodi USN do Černého moře.
   https://zpravy.idnes.cz/spojen... Skrýt celý příspěvek

   • Czertik
    01:18 12.12.2018

    Jenze je tu podstatny rozdil- tu 160 ve venezuele nezmeni absolutne nic, vyjma honeni si trika a politickych bodu. Lode usn operujici v cernem mori a vynucujici to, aby rusove ...Zobrazit celý příspěvek

    Jenze je tu podstatny rozdil- tu 160 ve venezuele nezmeni absolutne nic, vyjma honeni si trika a politickych bodu.
    Lode usn operujici v cernem mori a vynucujici to, aby rusove respektovaly namorni zakony, je jine kafe.
    Holt dnes neni rok 1988 aby si rusove mohly dovolit ramovat jejich lode.Skrýt celý příspěvek

    • givicz
     08:16 12.12.2018

     Czertik jestli si myslíš, že tato loď bude mít vliv, že se Rusové nechají tímto vystrašit a nebudou hlídat svoji hranici tak to jsi vedle ... pokud se tato americká loď nebezpečně ...Zobrazit celý příspěvek

     Czertik jestli si myslíš, že tato loď bude mít vliv, že se Rusové nechají tímto vystrašit a nebudou hlídat svoji hranici tak to jsi vedle ... pokud se tato americká loď nebezpečně přiblíží k Ruským výsostným vodám (jako to nedávno udělali Britové 30 km) tak budou nejprve velmi nízké přelety ruských stíhačů nad touto lodí v další fázi nějaký REB a pokud se pokusí narušit státní hranici Ruské federace bude taran...Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     22:19 12.12.2018

     givitz A kde ja sem psal o ZASTRASOVANI rusu ??? Nebo ty davas na roven vynucovani mezinarodniho prava a zastrasovani na stejnou uroven ? I kdyz ano, pirati se vzdy baly tech co ...Zobrazit celý příspěvek

     givitz
     A kde ja sem psal o ZASTRASOVANI rusu ???
     Nebo ty davas na roven vynucovani mezinarodniho prava a zastrasovani na stejnou uroven ?
     I kdyz ano, pirati se vzdy baly tech co vynucovaly zakon a pravo.
     A co se tyka tveho taranu....tak velmi rad bych videl jak ho rusove udelaji proti britum/amikum....a pak budou zas plakat ze je cely svet nema rad a dava na ne sankce.
     Byt adekvatni odpoved misto taranu by byla udelat amikum to same, ale to by rusove museli mit v prvni rade lod (neplest s ponorkou) , ktera by vubec dokazala doplout k amickym brehum, v prvni rade, ze :).Skrýt celý příspěvek

   • givicz
    08:12 12.12.2018

    Jirk_Zlín viděl bych to podobně zřejmě máš pravdu a bude to souviset...

    Jirk_Zlín viděl bych to podobně zřejmě máš pravdu a bude to souviset...

    • givicz
     09:16 12.12.2018

     Ještě edit, teď jsem ještě narazil na to, že Rusové budou ve Venezuele mohutně investovat ... možná také souvislost... Dohoda za 137 miliard Kč. Rusko bude ve Venezuele investovat ...Zobrazit celý příspěvek

     Ještě edit, teď jsem ještě narazil na to, že Rusové budou ve Venezuele mohutně investovat ... možná také souvislost...
     Dohoda za 137 miliard Kč. Rusko bude ve Venezuele investovat do ropy a zlata
     https://echo24.cz/a/SLgbe/doho... Skrýt celý příspěvek

    • Czertik
     22:14 12.12.2018

     givitz Jenze rusove ve venezuele neivestuji z nejake lasky, ale hlavne proto aby si zabezpecily to, ze se se jim budou splacet penize co jim dluzi venezuela. Jinak venezuela je ...Zobrazit celý příspěvek

     givitz
     Jenze rusove ve venezuele neivestuji z nejake lasky, ale hlavne proto aby si zabezpecily to, ze se se jim budou splacet penize co jim dluzi venezuela.
     Jinak venezuela je nadherny priklad toho, jak socialismus/komuismus dokaze velmi efektivne znicit fungujici ekonomiku.Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   11:00 14.12.2018

   Tam už střet dávno je.

   Tam už střet dávno je.

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 4