Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu

Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu
Členové ukrajinských speciálních jednotek. / Ministry of Defense of Ukraine (Zvětšit)

„Putin musí napadnout Ukrajinu, ale ukrajinská armáda na to není připravena,“ říká penzionovaný plukovník britské armády Glen Grant, který nyní  pracuje mimo jiné pro ukrajinský think-thank Ukrajinský institut pro budoucnost (Український інститут майбутнього). Britský plukovník ve svém článku přímo a bez příkras popsal současný neradostný stav ukrajinské armády.

Sovětský vzor

Glen Grant je bývalý poradce ukrajinského ministra obrany a na Ukrajině pracuje od roku 2010. Před několika dny se objevil v ukrajinských médiích článek, kde Grant nemilosrdně tepe do velmi špatného stavu ukrajinské armády.

Grant článek napsal mimo jiné kvůli dodávkám amerických zbraní na Ukrajinu (např. protitankových střel Javelin). Podle Granta se v ukrajinském vedení vytvořila atmosféra trestuhodné bezstarostnosti, v čemž vidí Grant největší strategické nebezpečí pro Ukrajinu. 

K této atmosféře přispěly jak dodávky moderních západních zbraní, tak taktické úspěchy ukrajinské armády na Donbase. Řada lidí navíc údajně získala falešný pocit o dokončené reformě ukrajinské armády. Nakoupit zbraně je jedna věc, ale podstatnější je vytvořit „strategický a operační rámec pro nasazení těchto nástrojů.“

Grant ve svém článku ukazuje na klíčové operační a strategické problémy Ukrajiny. Bez jejich vyřešení ukrajinská armáda nemůže jakkoliv vzdorovat ruské armádě.

Hlavní a klíčový problém je, že ukrajinská armáda stále funguje podle vzoru sovětské armády. „To je špatně, protože takový přístup ničí a zabíjí ducha svobodného muže [viz dále] na obnovené Ukrajině, což bude rozhodujícím faktorem pro úspěch v jakémkoliv konfliktu,“ píše Grant a dodává, že „malá sovětská armáda nemůže vyhrát válku proti velké sovětské armádě.“

Ukrajinská armáda se musí stát mobilní a přizpůsobivou, tedy být silnou v oblastech, kde je ruská armáda slabá. 

„Ozbrojené síly Ukrajiny se musí soustředit na mladší velitele a rozvíjet schopnosti z hlediska doktrín, dovedností, metod, vybavení a výcviku, aby se dokázaly rychle přesunout ke splnění jakékoliv mise a byly schopné tvrdě udeřit,“ píše Grant.


Glen Grant

Britský plukovník počítá s tím, že Putin Ukrajinu vojensky napadne tak nebo tak. Nebudeme se pouštět do vypisování politických důvodů, které Grant uvedl (dají se dohledat v původním článku), ale obecně jde o zakrytí válečných zločinů na východní Ukrajině a o osobní ambice Putina. Grant také upozorňuje na konkrétní kroky ruské armády (nákup techniky, cvičení, atd.) v západním vojenském okruhu.

O reálnosti ruského vojenského útoku na Ukrajinu ať si každý obrázek udělá sám. Každopádně podle Granta se Rusko na vojenský střet s Ukrajinou připravuje, což si kromě Spojených států, Polska a Pobaltských zemí žádný z aliančních států prý neuvědomuje.

„Ruské ministerstvo obrany v médiích otevřeně říká, že potřebují další tři roky k tomu, aby armádu na západě přezbrojili, včetně nových tanků a dokončení výcviku. Ukrajina by neměla tuto dobu ztratit,“ odhaduje Grant čas k vypuknutí vážné vojenské krize.

Ukrajinské vedení se údajně mylně domnívá, že válka zůstane jen na Donbase. Toto přesvědčení je podle Granta „nejnebezpečnějším politickým a vojenským problémem Ukrajiny.“ Proruští povstalci na Donbase jsou podle britského plukovníka pouze „potrava pro kanóny“ a jejich úkolem je pouze získat čas pro přípravu ruské armády. Vedení ukrajinské armády se přitom pouze soustředí na taktickou výhru na Donbase, ale dostatečně rychle se nepřipravuje na blížící se bojové operace na operační a strategické úrovni. Ukrajina tedy získává „taktické body“ na Donbase, ale na strategické úrovni vyhrává Rusko.

Strategická úroveň se zaměřuje na definování a podporu národní politiky a řeší přímo pouze výsledek války nebo konfliktu. Moderní války se vyhrávají na strategické úrovni, nikoliv na operační nebo taktické. Strategická úroveň řeší nasazení všech zdrojů země k vedení války.
Operační úroveň se stará přímo o nasazení ozbrojených sil do oblasti bojů nebo oblastí operací k získání výhody nad nepřítelem, čímž dosahuje strategické cíle přes podobu, organizaci a vedení hlavních bojových kampaní nebo operací.
Taktická úroveň jsou různé operace, které vytváří kampaň a samy o sobě řeší manévry a střety s protivníkem a bitvy.

Chybou je například fixace jednotek ukrajinské armády v jedné obranné pozici, jak to vyžadují dohody z Minsku. Rusko tak velmi snadno získá informace o rozmístění a síle ukrajinských jednotek. Jednoduše pevná obrana v moderní válce nemá co dělat. „Poziční válka také vytváří poziční mentalitu mezi vojáky a štábem, což je v rozporu se všemi pravidly války, pokud chce Ukrajina skutečně vyhrát,“ píše Grant.

Ukrajině chybí operační způsobilost, tedy schopnost projektovat vojenskou sílu na jakékoliv místo, kampaň a vyhrát bitvu. Podle Granta musí ale ukrajinská armáda a vedení země nejdříve projít kompletní proměnou a změnou stylu uvažování na strategické úrovni.

Nyní nemůže ukrajinská armáda přijmout aktivní opatření na operační úrovni, protože pro takový krok nemá potřebnou strukturu a chybí také potřebný výcvik. Grant upozorňuje, že Rusko vytváří velmi mobilní praporní jednotky, které mohou fixní ukrajinské jednotky rychle zničit. Samozřejmě pokud bude příští válka mobilní, a ta podle Granta jistě bude.

„Co to znamená? Ozbrojené síly Ukrajiny aktuální [taktické, poziční] úkoly dobře řeší, ale nemohou přejít do jiného stylu války, protože neexistují žádné doktríny, vybavení a výcvik. Vize mobilní armády chybí na všech úrovních vedení ozbrojených sil Ukrajiny. Armáda je slabá, pokud jde o kvalitu velitelů a štábů, stejně tak je kriticky slabá komunikace, logistika a zdravotnické služby. Mezi vojáky a veliteli existuje také nízká úroveň důvěry. Ještě méně důvěry je v práci velení. Jsou hanobení aktivním vojenským personálem. A často z dobrých důvodů,“ tvrdí Grant.

Logistika ukrajinské armády funguje, ale není dostatečně robustní a už ne vůbec připravená pro zásobování mobilních jednotek. Pokud dojde k válce, logistika ukrajinské armády bude zcela přetížena.

Velitelství jednotlivých sektorů jsou přitom zcela pasivní. „Velitelství sektorů jsou v každém ohledu slabá. Jsou pasivní, vytvořili si mentalitu ‚čekání, pozorování a nicnedělání‘ nebo ‚sledování a podávání hlášení bez otevřené kritiky‘. Taková mentalita není v žádném případě přizpůsobená pro úspěch v žádné budoucí válce,“ nebere si servítky Grant.

Co dělat?

„Za prvé je třeba dát vojákům rozkaz, aby projevili větší aktivitu, protože pasivita ničí bojového ducha,“ doporučuje zlepšení Grant a vyzývá k vytvoření strategických příkazů, které budou motivovat vojenské jednotky, aby nepřetržitě udržovaly převahu nad prostorem před nimi.  

„Povzbuzujte je, aby zničili všechny Minskem zakázané zbraně umístěné v bezpečnostních zónách a zničili všechny ruské jednotky, které na ně zaútočí v rámci jejich oblasti odpovědnosti. Dominujte v noci. Reorganizujte velitelské, komunikační a dělostřelecké systémy, aby dokázaly okamžitě a pružně reagovat na útok nepřítele,“ říká Grant.

Podle plukovníka nesmí být ukrajinská armáda statická, ale aktivně se bránit ‒ mimo jiné provádět silné protiútoky a získávat nová území a lepší pozice.

„Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků,“ vyjmenovává Grant možné strategické příkazy, které podpoří bojového ducha ukrajinských vojáků. Podobné úkoly má dostat pozemní vojsko nebo letectvo.

Každá brigáda musí přesně vědět, jak se chovat v případě rozsáhlejšího konfliktu při útoku, obraně nebo přesunu a musí fungovat v takové situaci zcela samostatně, bez podrobných pokynů od ukrajinského Generálního štábu (GŠ).

„Generální štáb je nebezpečně slabý a má omezené vojenské myšlení, pochopení a představivost. Zcela uvízli v sovětské minulosti, zejména v tom, jak řídit a organizovat operační struktury a provádět výcvik (viděl jsem to na každém zasedání reformního úřadu); nerozumí moderním technologiím a co mohou udělat pro vojáky. Dokonce i civilní dobrovolníci více chápou současné bojové pole než oni. V Generálním štábu nejsou téměř žádní skuteční vojenští odborníci,“ tvrdí Grant.

Strukturální změny

Je třeba zcela opustit myšlenku poziční vedení války. Například na východě jsou místa velení statická a tedy vysoce ohrožená. Podle plukovníka je třeba vytvořit mobilní velitelství a každý týden měnit jejich pozici. Hlavní velitelství pro operace na východě musí být také mobilní a přesouvat se každé dva až tři týdny.

Grant doporučuje do velení dosadit mladé aktivní důstojníky a nejmenovat nikoho, kdo aktivně nikdy nevelel vojákům v boji.

Operační, logistická a plánovací činnost musí být blízko k bojišti a podřízená veliteli odpovědnému za vedení bojových operací. „Není možné dostatečně podporovat bojové operace z ústředí, které se nachází 400 km od místa bojů. To nefunguje,“ píše Grant a tvrdí, že logistika na úrovni brigády, tedy logistika připravena pro zásobování celé brigády (potraviny, palivo, munice a zdravotní péče), neexistuje. Navíc pokud se válka stane mobilní (a ta se stane) logistika ukrajinské armády nebude fungovat.

„Velitel logistiky musí mít kontrolu nad všechnou municí, dopravní logistikou, náhradními díly, lékařskými a servisními jednotkami, vojenskou policií a nad veškerými zásobami v bojové zóně nebo blízko ní. Měl by mít jasné instrukce a oprávnění podporovat ozbrojené síly a mít právo požadovat okamžitý nákup a dodávku kritických položek inventáře, a to bez nutnosti udělení výjimky z Generálního štábu a ministerstva obrany,“ píše Grant s tím, že se školením logistických důstojníků musí pomoc Spojené státy.

Grant také navrhuje vytvořit společné bojové velitelství (podřízené pouze vedení státu) na ministerstvu obrany, které bude plánovat a vést bojové operace 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Tato role by měla být odebrána současnému GŠ, který má spíše „radit a poskytovat obecný dohled než bojovat.“ Na společném velitelství mají být jen důstojníci s bojovými zkušenostmi. GŠ by se měl zaměřit na plánování budoucího rozvoje vojsk a na dlouhodobou strategii do budoucna.

Změnou musí projít rezervy ukrajinské armády. Rezervní jednotky musí být soběstačné a plně vybavené, nikoliv jak tomu je dnes, kdy se začleňují do aktivních bojových jednotek. „Rezervy, které se ve velkém počtu připojí k aktivní jednotce, ji oslabují, protože potřebují další tréninkový čas, aby se naučily postupy a tradice jednotky,“ varuje Grant. 

Podle Granta je nutné poblíž Kyjeva vytvořit dvě národní rezervní brigády. Brigády by měly být reorganizovány tak, aby měly všechny vlastní vojáky, velitelství, komunikační jednotky (schopné spojení s letectvem), tři až čtyři bojové prapory s 350 až 550 vojáky, servisní jednotky, dělostřelectvo (včetně dronů), protivzdušnou obranu, vlastní logistickou podporu a vojenskou policii.

Podle plukovníka se musí všechny jednotky, který nejsou na východě Ukrajiny, změnit na bojové jednotky nebo bojové podpůrné jednotky. Všechny jednotky, které nejsou životně důležité, se mají přeměnit na rezervní bojové jednotky.

Systémové změny

Sovětská mentalita podle Granta zůstala zejména u „systému podpory ozbrojených sil Ukrajiny, který poskytuje personál a odbornou přípravu.“

„Základní a nezbytnou změnou systému je změna postavení velitele. Sovětská mentalita vyžaduje kontrolu a potrestání pachatelů. To by mělo být nahrazeno delegováním, motivací a odměňováním. Systém založený na využívání moci je zastaralou kocovinou sovětské éry a není vhodný pro novou moderní Ukrajinu. Zabíjí ozbrojené síly Ukrajiny. Důstojníci, kteří spoléhají na použití moci a kontroly, musí být vyřazeni, protože nikdy nebudou mít inteligenci nebo moudrost, aby vycvičili vojáky a bojovali v dynamické válce. Sovětská vojenská praxe je ale stále vyučována ve vojenských školách,“ říká Grant.

Po třech letech americké a britské výcvikové podpory zůstává vážným problémem standardizace postupů, školení a taktiky členů ozbrojených sil. To je zvláště důležité pro všechny budoucí mobilní bitvy, protože všechny prapory a velitelé menších jednotek by měly mít společný teoretický a praktický základ pro úspěšné vedení operací.

Změnit se musí jmenování velitelů, kteří často nemají odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a vzdělání, např. i velitelé praporů. „Jeden poradce dokonce zmínil příklad, kdy se důstojník stal zástupcem velitele praporu po druhém roce od ukončení studia bez bojových zkušeností. Je to zločin a někdo by za něj měl jít do vězení,“ popisuje ukrajinskou praxi Grant. Všechny nekompetentní velitele je třeba odstranit a zároveň zredukovat „úřednický“ personál velitelství a všechen nebojový personál.

„Z hlediska výcviku a bojových standardů by neměly existovat rozdíly mezi jednotkami ozbrojených sil, dobrovolníky, policií a národní gardou. Flexibilita při použití personálu je nutná. Dokud Ukrajina nevyhraje válku, měl by existovat jeden standard,“ říká Grant.

Podle britského plukovníka je nutné zcela vyměnit GŠ. „Generální štáb zabijí ozbrojené síly a vaši národní budoucnost,“ varuje Grant Ukrajince a dodává: „Buď nemilosrdní v těchto věcech ‒ závisí na tom zachování vaší suverenity.“

Ukrajinský GŠ je podle Granta hlavním viníkem nedostatečných změn ukrajinské armády, protože „kontroluje všechno, ale má jen omezené vojenské zkušenosti a málo dovedností při zavádění a provádění změn.“ Věci, které se mohou vyřešit za tři čtyř dny, trvají na štábu měsíce, pokud se vůbec vyřeší.

Na závěr britský plukovník varuje před neřízenou snahou vedení Ukrajiny získávat laciné politické body z malých vítězství. Ukrajinské vedení trestuhodně odvádí pozornost ukrajinské veřejnosti před nutností provést hluboké a rozsáhlé reformy armády a všech zapojených institucí.

Zdroj: Chvilja

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Ozbrojené síly Ukrajiny

Nikoho asi nenechaly chladným poslední události z Ukrajiny. Rozbor komplikované politické situace ...

Ukrajina obdržela české houfnice 2S1 Gvozdika

Podle ukrajinského portálu uprom.info na přelomu června a července Ukrajina získala 33 sovětských ...

Ukrajina nakupuje polské kamikaze drony Warmate

Ukrajinská společnost Ukrspetsexport získala od polské firmy WB Electronics technickou dokumentaci k ...

Bayraktar TB2: Ukrajina nakupuje bitevní drony z Turecka

Podle známého ukrajinského novináře Jurije Butusova ukrajinská vláda s tureckou společností Baykar ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
 • PavolR
  19:01 06.03.2019
 • krllo
  19:57 12.02.2019

  UKrajina se zhroutí sama. Brit rozdává rady, ale nějak zapomněl na to, že Británie s Francií by si neporadily ani s Libyí, kdyby jim Američané z většiny nepomohli.

 • petrib
  13:53 09.02.2019

  Diskuse pod článkem o bojeschopnosti a obranyschopnosti Ukrajinské armády proti ruské invazi zkušení zamlžovači zvrhli do debaty o Banderovi a esesácích. Dobrá práce trollové a užiteční i.ioti!

 • Tesil
  17:29 01.02.2019

  Rusové dosáhli svého,proč by si komplikovali život konfliktem s Ukrajinou.
  To nevyžaduje sáhodlouhý komentář.A navíc třeba pan plukovník říká to, co někteří chtějí slyšet.

  • Jan Padesátýpátý
   08:24 02.02.2019

   Putin získal mnohem méně území, než Hitler před 2. světovou válkou: projekt Novoruska je v nedohlednu.
   Svého dosáhl zdánlivě Hitler po okupaci protektorátu. Dokonce tenkrát prohlásil, že Německo nemá další územní nároky. Přesto následovala válka.

   Psychopati jako Hitler a Putin jsou nevypočitatelní. Ti si komplikují život rádi.

 • Kartmen
  18:47 31.01.2019

  Přijde mi fascinující jak lidé, poměrně dlouhý rozbor článku okomentují 10 slovy, ve kterých vše zpochybní, případně autora článku aspoň urazí. O to horší je to, že ten člověk má k dispozici ´´údaje, které my mít nikdy nebudeme. Je to člověk s vysokoškolským vzděláním, který se oboru věnuje profesně, tak možná by neškodilo si o tom aspoň něco zjistit než zareagujete, ale doba je asi taková.
  Pokud jde o nepřesný překlad, tak snad není tak těžké najít článek např. v angličtině. Ten člověk není až tak neznámý a rozhovory v angličtině na dané téma jsou na Youtube. Co spíš dokázat, že je to fake (nepřesný překlad), spíš než rovnou a bez důkazu napsat nějakou nepodloženou domněnku a snižovat věrohodnost článku?
  Další se diví co tam dělal už v roce 2010 - on působil jako poradce ve více než 10ti zemích, ve kterých se často bojovalo. Nicméně to, že je na tolik hloupí, že nejspíš neúmyslně prozradil přípravu Majdanu, je dle hodnocení pro místní publikum naprosto reálné. Za mě tedy toto: do začátku války s Ruskem nebyl na Ukrajině trvale a nejspíš do této doby neradil jak zastavit ruskou armádu (najděte si na něj kontakt, možná prozradí co tam dělal).
  Pokud si zde někdo myslí, že dokáže vést normální debatu, tak on se za nic neschovává a lehce na něj najdete mail nebo telefon.

  Celkem mě zklamalo, že i debata zde se podobá té na Novinky.cz. Co jsem tak četl, tak převládají reakce na článek, jehož nadpis je "Glen Grant: Putin musí napadnout Ukrajinu", zní "USA chce vyvolat válku". Může toto někdo logicky odůvodnit, to jako USA vyvolává válku tím, že britský důstojník v penzi napíše svůj názor? Co tím USA, nebo kdokoliv jiný získá? Proč USA nezaútočily už mnohem dříve?

 • krllo
  15:03 14.01.2019

  Ukrajinu nemusí nikdo napadat, ta se zhroutí sama.
  Mladí a vzdělaní lidé hlasují nohama.

 • Sprite
  10:41 15.12.2018

  No jo, nebýt v NATO je blbý.

 • Sunet
  12:34 13.12.2018

  Situace kolem Ukrajiny a separatistických oblastí se posledních dnech velmi vojensky přiostřuje. A válka se nevede jen v rovině bojové techniky, ale též v rovině informační.
  Proto bych byl velmi opatrný se zveřejňováním informací, který konflikt ještě více eskalují, úvodní komentář autora by byl zde na místě. Též je nutné pracovat s originálním textem, v překladu z překladu se velmi lehce může pozměnit původní myšlenka či informace.
  Proto bych ještě jednou doporučil být v těchto případech velmi opatrný a kritický k publikovaným informacím.
  Děkuji.

 • cejkis
  20:20 12.12.2018

  Mimochodem, co tam ten týpek dělal před revolucí za Janukoviče? :-) Aneb, když napíšete více než chcete...

  • Slavoslav
   07:32 13.12.2018

   no to by bola asi otazka na Janukovica, nemyslis?

 • cejkis
  20:18 12.12.2018

  Tenhle týpek se jako jeden z mnoha snaží vyvolat konflikt s Ruskem. Tohle už je opravdu americké zoufalství.

  • Czertik
   22:34 12.12.2018

   Cim to asi tak bude ze vetsina sveta rusy nema moc v lasce ?

   • fenri
    09:45 13.12.2018

    Příliš mnoho nerostného bohatství, které nechce demokraticky sharovat s vybranými firmami?

    • Slavoslav
     11:28 13.12.2018

     to by vysvetlovalo konkurencne mocnosti, ale ich tak nejak nemaju obzvlast radi ani ich susedia

    • Czertik
     00:43 17.12.2018

     Vskutku ?
     Tak se mrkneme - amici maji taky hodne nerostneho bohatsvi (byt ano, maji min zlata a diamantu) a presto sou celosvetove daleko popularnejsi.

     Zkus to znovu.

   • rasto123
    00:56 21.01.2019

    Máte nejakú konkrétnu štatistiku , lebo podľa množstva ľudí čo sa tlačí do Ruska pracovne je to troška iná štatistika a dosť v rozpore s tým čo píšete. Rusko roku 2018 navštívilo len cca 90 mil turistov.Príklad. Bol som lyžovať v Gruzínsku a to je u nás mediálne proti Rusky naladený národ. Prdlajs. Plynulá ruština a práca v Rusku a pre Rusov. V Číne, Indii, Vietname , Indonézii,Pakistane ....žiadne zlé Rusko. Tak , ktorá väčšina sveta ?

 • PROGO78
  13:31 12.12.2018

  Po par dnoch som sa prisiel pozriet do diskusie , ako sa dari mojmu prispevku , k autorovi ... jeden bol vyjadrenie na pana Granta, ze jeho vyroky nie su moc mierotvorne, a druhy prispevok bol, link na mapy . cz kde , je mapa cely svet a na mieste diskutovanom ziadne tanky neboli ... ,,
  A cuduj sa svete moje prispevky boli vymzazane... DEMOKRACIA ?

  • Kartmen
   19:13 31.01.2019

   Nevím co jste napsal a proč to někdo smazal, ale ohledně principů... Nedávno i naši poslanci, začli přemýšlet o demokracii na internetu. Osobně názor, že smazání čehokoliv na soukromém místě je porušování demokracie nechápu. V žádném případě nejsem příznivce bezhlavého mazání všeho co myslí jinak, ale to aby majitel mohl smazat anonymní příspěvek, který uráží, obsahuje vulgarismy, rasové narážky, hoaxy, nesmysly atd. Pokud stát od kohokoliv vyžaduje něco takového, tak by také stát měl konat a trestat ty co si za pocitu anonymity myslí, že můžou porušovat zákony a celkově zaručit nějakou slušnost diskuze. Pokud má někdo s mazáním nějaký problém, tak co vám brání založit si vlastní 100% demokratický web?
   Co tak čtu tento váš komentář, tak minimálně za nesmysl bych vás smazal. Dejme tomu, že na "army webu" očekáváte mírová témata, ale věřit, že odkaz na mapy.cz něco dokazuje, tak je vrchol, to jako věříte, že ty snímky se aktualizují online?

 • Maximus
  12:09 12.12.2018
  Oblíbený příspěvek

  Lebka s kříženými hnáty byla i znakem československých legii a je vidět na jejich obrněných vlacích, vlajkách, výložkách,... .

  A čs. legie nemají pochopitelně nic s německým fašismem společného a stačí tyto legionářské znaky ukázat Rusovi a ten hned bez rozmyslu mele o nacismu. Oficiální ruský výklad této etapy dějin 1917 - 1921 je takový typicky pokřivený, slušně řečeno.

  Čs. legie by určitě mohly být pro Ukrajince inspirativní - za 45 dní dokázaly v Rusku ovládat území velikostí srovnatelné s Evropou.

  • Jura99
   13:33 12.12.2018

   Na tom videu má ten voják symbol přímo divize SS Totenkopf. To by být nemělo a měl by skončit. Pro státy jako Pobaltí a Ukrajina je samozřejmě problém v tom, že Němci jim neprovedli o moc víc horšího než Rusové a mnozí berou německou Barbarossu jako dočasné osvobození od Rusů a bolševiků.

   • Czertik
    22:33 12.12.2018

    A ty vis naprosto jiste, ze onen vojak si onen symbol vybral zcela umyslne s vedomim ze se jedna o znak jedotky ss ?
    A ze vyznava hodnoty nacismu ?
    Nebo co myslis, ze je mozne ze jen hledal symbol lebky a hnatu a proste ze spousty ruznych vzoru se mu zalibil zrovna tento, aniz by vedel o koho jde.

    • fenri
     09:44 13.12.2018

     Určitě to byla náhoda. Na netu by sotva dohledal, k čemu obrázek patří, a jednotky SS jsou vojákům a zejména těm ukrajinským, zcela neznámé. Ostatně i svastika je starodávný symbol Slunce. Je to ruská propaganda, hledat v obrázcích, odznáčcích a nášivkách vojáků, Pravého sektoru apod. něco, co tam není. Vsadím se, že ten znáček divize SS Totenkopf určitě o několik mm neodpovídá předpisům příslušného výstrojního předpisu SS a tudíž jde jen o vzdálenou a zcela náhodnou vnější podobu.

    • Snownomad
     21:28 16.12.2018

     Czertiku, to myslíš vážně?

    • Czertik
     00:47 17.12.2018

     Ano, myslim to zcela vazne - mate nejaky fakticky dukaz o tom, ze dotycny vyznava ideje nacismu ?
     Jiste ze na netu jde najit dost obrazku a komentaru k nim.
     ¨
     No a abych vam to trosku zkomplikoval - napiste sem ROZDILY mezi tou lebkou co mel onen dotycy vojak na sobe a lebkou co pouzivaly ceskoslovenske legie v rusku.
     Vyjma tvaru stitu na jakem sou ty lebky zobrazeny.

    • logik
     12:16 17.12.2018

     fenri:
     Ty sám tady dosti silné nepravdy o Banderovi - budu na Tebe "hodnej" a budu předpokládat, že čistě proto, že Ti někdo o něm podal špatnou informaci. Jak víš, že stejně tak se nemýlí ten voják.

     Samozřejmě, že používání nacistických symbolů je špatně. Ale z toho, že jednotlivý vojáci udělali úlet tady děláš aféru. To, že na druhé straně i vůdci těch samozvaných republik mávají praporem s hlavou masového vraha, To tě nechává klidným.

     Jistě, budeš říkat, že Stalina mohou v SSSR vnímat jako hrdinu. To ale úplně stejně mohou vnímat na Ukrajině Banderu. Kolikrát ses tu rozčílil nad adorací Stalina v Rusku a především v oněch "separatistických republikách"? (A to, jak dokládám níže, není Bandera takové morální bahno, jako Stalin - byť není kladná postava).

     Ale znovu, i kdyby byl morálně srovnatelný, proč Ti nevadí Stalin a Bandera ano?

   • rasto123
    01:22 21.01.2019

    Na Ukrajine ? Nič zlé ? Zabúda sa . A čo je horšie upravuje sa história. Čakám , kedy budú po Ukrajinskom vzore rehabilitované Hlinkove gardy, Tiso, hon na Čechov, popravovanie ľavicových skupín, demokratov, Židov, Sov. partizánov, Cigáňov, Rumunov, Franc. partizánov ...Ich ospravedlnenie - Naši náckovia bojovali len proti komunistickej hrozbe z Ruska a za Slovensko a za nezávislosť. Čo je však problém, že v Pobaltí to stačí a u nás má Kotleba problém , že je fašista.

 • givicz
  08:51 12.12.2018

  Už i hlava DNR Pišulil informuje, že rozvědka DNR má informace o nástupu Ukrajinské armády k útoku u Mariupolu...
  http://rusvesna.su/sites/defau...

  Jinak:
  Může jít o náhodu, že prezident Ukrajiny nevěděl, že pózuje s vojákem který má na uniformě znak SS divize .. (něco jako, když naši vojáci měli na helmách v Afganistanu podobné insignie) ale i tak je to zarážející .. toto jsou elitní vojáci Ukrajinské armády a ne nějaký Azov a jiné NAZI jednotky na Ukrajině u kterého je to běžné....

  Ukraine's president poses with ‘elite’ paratrooper sporting... Nazi insignia
  https://www.youtube.com/watch?...

  • Czertik
   22:25 12.12.2018

   Tak mivat smrtihlavy u jednotek...to uz je tradice stara pres 400 let, mozna i daleko starsi, jen se o ni nedochovaly obrazky :).
   Holt, tuto konkretni zprofanovali jisti nemci.

   • Snownomad
    21:33 16.12.2018

    a proto by ji neměl používat nikdo, kdo nechce být spojován německým nacismem, jestli ukroši chtěli lebku s hnáty, měli spoustu jiných možností...

    • Czertik
     00:57 17.12.2018

     A jakou jinou lebku s hnaty ?
     Sam si to napsal naprosto presne "kdo nehcce byt spojovan s nacismem tak by ji nemel pouzivat". A to je podstata toho problemu, protoze pro zaujateho bude KAZDA lebka s hnaty symbolem nacismu.
     Jednou sem dokonce udela takovy zajimavy test - kde realnych symobu pouzivanych nacisty bylo jen cca % - zbytek pouzivaly spojenecke jednotky (cechoslovaci, soveti, amici..atd).
     Jedine co mely spolecne bylo ze vypadaly nacisticky.
     Na vyber bylo vzdy z moznosti, u nichz 2 - 3 byly vzdy prirazeny nemecke jednotky.
     A jak myslis ze to dopadlo ?
     *********
     spojler
     *********

     Ano, naprosta vetsina spatnych odpovedi je priradila nemcum.

    • Czertik
     20:30 17.12.2018

     Jak vidim, zapomel sem napsat 30% bylo nemeckych :).

   • rasto123
    01:36 21.01.2019

    Certík, pár rokov dozadu by ste bol mediálne povlačovaný a súdený za propagáciu fašizmu, ale teraz nič nehrozí. Super. Tak to má byť. To je demokracia. Len starí rodiči mojich známych majú s tým stále problém. Niečo zlé im to pripomína. Teta bola v koncentračnom tábore a ....Skúšal som Vaše dejepisné vysvetlenie a ona stále len o tých Nemcoch

 • damik
  19:52 11.12.2018
  • (10)

  >> nejlepší komentáře jsou ty, co upírají Ukrajině právo na obranu, udržení státní celistvosti a suverenity

  Zapomnel jsi dodat, ze od te doby co se Ukrajina otocila od Ruska k EU, tak je ted kazdy Ukrajinec vcetne zen a deti Nacista a Banderovec. A taky ze Soveti nevyvrazdili 7 milionu Ukrajincu pred Druhou Svetovou valkou, protoze Stalin byl Gruzinec a ne Rus ...

  • fenri
   07:37 12.12.2018
   • (7)

   damik, je to pro vás asi překvapení, ale Stalin vyvraždil daleko víc Rusů, než Ukrajinců. Jak hladomorem, tak perzekucemi, gulagy i přímímy justičními vraždami.
   A na každý Ukrajinec jistě není banderovec, ale fakt, že Banderu nyní začali oficiálně uctívat a to formou zákona je alarmující. už zbývá jen postavit sochu Hitlerovi nebo Hössovi. stejná liga. Nějak nechápu, proč v rámci boje za velké ukrajinské myšlenky bylo nutné bestiálně zabíjet Rusíny, Volyňské Čechy, Židy...Ale třeba nám to vysvětlíte.

   • logik
    10:15 12.12.2018

    To, že je Bandera stejná liga, jako Hitler, je Ruskem šířená propaganda. Bandera byl z dnešního pohledu terorista, ale srovnání s Hitlerem je mimo:
    a) Bandera přímo nejel v etnických čistkách, v době, kdy se děly, tak byl "v lochu". Právděpodobně mu nějak nevadily (nevím o tom, že by se proti nim postavil), ale tudle špínu na triku mají jiní.
    b) Cíle Bandery - osamostatnit Ukrajinu - byly narozdíl od těch Hitlerových či Stalinových zcela v pořádku.

    Jinak samozřejmě, že to etnické vraždění bylo špatné. Jenže zjisti si něco o historii Ukrajiny. Tam se skoro třicet let vraždilo takovým způsobem, že už to mnohým připadalo jako normální způsob boje - celá jedna generace nezažila nic moc jiného. A ukrajinci nebyli Ti, kteří s tím začali.
    (Není to věc, která by to vraždění omlouovala, ale dává to na dění na ukrajině dosti jiné světlo).

    • fenri
     18:49 12.12.2018

     Logik: tradiční nesmysly. Bandera je rozhodně stejná liga jako Hitler a banderovci SS překonali krutostí. To není ruská propaganda. Zkuste si najít vzpomínky když ne Poláků (ti jsou jistě proruští) tak Volyňských Čechů, nebo Rusínů. Banderovci dělali takové věci, že z nich bylo i SS šoufl.
     a.) Hitler nejel přímo v etnických čistkách. Seděl v Reichstagu nebo Berghofu, laškovou s Evou a drbkal Blondi
     b.) Cíle Hitlera - sjednotit Evropu byly zcela v pořádku. Problém je, milý hloupý Logiku, v metodě. Chtít morální politiky je jistě cíl, co je zcela v pořádku. Dosahovat toho cestou, že těm nemorálním umučím děti je košer?

     Na UA se vraždilo úplně stejně, jako ve zbytku SSSR. Ale najdi mi nějakou bestii v koncetrákách z Ruska. Největší zrůdy byly z Ukrajiny. A čím začíná první státnický počin Ukrajinců? Jasně, Bohdanem Chmelnickým a nevídaným masakrem Židů.
     To, co dšlali Ukrajinci vůči KOMUKOLIV jiného etnika na jejich území nemá obdoby. A že k tomu opět vzhlížejí je prostě skandální.

     • Jan Padesátýpátý
      02:59 17.01.2019

      Bandera je ohledně etnického čištění asi tak na úrovni Beneše.

      Jeho přirovnání k Hitlerovi je kopírování ruské propagandy.
      :) Co je zvláštní, se Stalinem jej ruská propaganda nesrovnává.

    • logik
     12:08 17.12.2018

     Fenri:
     ad
     a) Hitler ty čistky rozkázal. Bandera seděl ve vězení, čili evidentně "svým" jednotkám nebyly. Když pomineme to, že to vlastně vůbec Banderovy jednotky nebyly, protože prokazatelně neměli jednotné velení vůbec (různé frakce používali rozdílné a přitom protichůdné strategie).

     Trochu rozdíl, že? Jestli rozkážu provedení zločinu, nebo jestli někdo na koho nemám přímý vliv zločin udělá, že....

     b) Na sjednocení Evropy žádné právo neexistuje. Hitler tedy vnucoval ostatním silou něco, na co neměl právo. Na samostatnost národního státu právo existuje.
     Tedy Hitler jednal bezprávně, zatímco samotný Banderův boj proti sovětské okupaci Ukrajiny legální byl.

     Tak se přiznám, že fakt nevím, jestli tyto "drobné rozdíly" nevnímáš - anebo tu tu demagogii šíříš úmyslně...

    • Jan Padesátýpátý
     08:31 02.02.2019

     Neznám detailně historii Ukrajiny, ale mám pocit, že Bandera měl co se týká etnických čistek méně másla na hlavě než Beneš.

     Beneš nejenom že masakrům nezabránil, ale vyhlásil amnestii ve prospěch pachatelů těch masakrů.

   • Czertik
    22:20 12.12.2018

    Skutecne stalin vyvrazdil hladomorem vic rusu nez ukrajincu ??? A mzes nam tu uvest priklad kdy ze to byl v sssr za stalina hladomor a hlavne kde, vyjma one ukrajiny ?

    • fenri
     23:07 12.12.2018

     Czertik: kde píši, že Stalin vyvraždil hladomorem více Rusů, než Ukrajinců? Jednak to nikdo přesně neví, kolik bylo mrtvých na UA (dnes se nejčastěji udává 3.5 milionu mrtvých, Ukrajinci udávají 7-10, za pár let 50... A kdybyste více četl a méně psal, tak byste věděl, že za taho samého hladomoru zemřely miliony lidí v jižním Rusku a severních částech Kazachstánu.
     Nebyla to žádná akce na vyhlazení Ukrajinců, jak tvrdí Ukrajinci a jak jim to méně vzdělaní lidé baští, ale celosvazová nařízení, která doslova zdevastovala nejúrodnější rolnické oblasti SSSR. Tedy Ukrajinu, Kubáň, Donskou oblast, jihoruské oblasti, obilné části Kazachstánu. Mj. při tomto hladomoru umřela v ruské části SSSR část rodiny Gorbačova.
     Přesná čísla se už nedozví nikdo. U UA i u Ruska se uvádí prostě miliony obětí. jestli to bylo 3.5 na UA, 3.9 v Rusku a 2 v Kazachstánu, nebo naopak, nebo třikrát tolik se už dnes nikdo nedozví. Jinak v Rusku byl hladomor (asi 5 milionů lidí) už v roce 21-22, potom několik milionů v tom hladomrou, který zabil i miliony Rusů, Kazachů a Ukrajinců a který si dnes "zprivatizovali Ukrajinci" a další hladomor byl v roce 1947 a opět postihl nejen Ukrajinu, ale i Moldávii, centrální a jižní Rusko a Kazachstán.
     Takže uberte otazníky a když jste líný si sám najít historická fakta, tak to aspoň zkoušejte. A hlavně čtěte, na co reagujete. V mém textu není ani slovo o tom, že Stalin zabil hladomory více Rusů, než Ukrjainců. To nevíme, protože neznáme přesná čísla. Možná stejně, možná víc, možná méně. Je to jedno. Napsal jsem clkem jasně "ale Stalin vyvraždil daleko víc Rusů, než Ukrajinců. Jak hladomorem, tak perzekucemi, gulagy i přímímy justičními vraždami". Chápete tu větu?
     Čili ne, Ukrajincům se nestalo nic horšího, než se stalo Rusům, Kazachům, Tuvincům a dalším. Ale jen Ukrajinci se chovali jak se chovali. A hlavně - jak za tento hladomor mohli Židé, Volyňští Češi, Poláci, Rusínci...
     Země, která staví svojí státnost a považuje za hodné uctívání vraždění dětí je pro odpudivá.

    • Czertik
     01:01 17.12.2018

     fenri, kde ze to pises ze stalin vyvrazdil vic rusku hladomorem nez ukrajincu ?
     Ze by tady ?
     "ale Stalin vyvraždil daleko víc Rusů, než Ukrajinců. Jak hladomorem, tak perzekucemi, gulagy i přímímy justičními vraždami."

     Ano, mas tam i napsane perzekuce, gulag apod, ale to slovo hladomor tam je.

     A nejaky link na ten hladomor v kazachstanu a jiznim rusku ???
     Vzdy kdyz dam hladat slova stalin a hladomor, vzdy to vyplivne jen tu ukrajinu.

  • TF_HU
   11:08 14.12.2018

   Já vím. To je stejný "modus operandi" zvláště u rusa, vše co je protiruské je fašistické. Já rozhodně neschvaluji zabíjení civilistů. Z historického pohledu byl Bandera bojovníkem za nezávislost Ukrajiny. Z mého pohledu je logické, že v čase ohrožení, budou takové ikony opět veřejně vyzdvihovány jako symboly. Bandera se tak na Ukrajině opět dostává na veřejnost jako symbol boje proti útlaku. Naopak, v Rusku se stává cílem propagandy, kdy je jeho boj označován za fašistický a protiruský.

 • JirkaT
  17:25 11.12.2018

  Já jen podotknu, že je dobré si přečíst nějaké současné ať ruské nebo ukrajinské historky, protože Poláci mají po dobu vládnutí na části Ukrajiny (období po 1.ww do začátku 2.ww) na svědomí asi 1 mil místních Ukrajinců, kteří na tom byli stejně jako Arménci s Turky. Na to pak reagoval Berja (Ukrajinec), kdy nechal podepsat Stalina popravu všech vedoucích představitelů státní moci a vojenské moci v Katyni. Byli to všichni kdo se mohl na likvidaci Ukrajinců podílet (to byla stejmá zrůdnost). Nebyl zde zastřelen jediný vojcl nebo obyčejný úředník. Proto i UPA Poláky vraždila a to ty obrázky jsou nic moc. Když Němci viděli co UPA udělala, tak se od toho distancovali sami. UPA nevraždila jen Poláky, ale i Maďary, Čechy a Slováky na Zakarpatské Ukrajině. Kde myslíte, že vznikla nenávist taková, která vedla ke všemu tomu vraždění.
  Poté je dobré si prostudovat, co se dělo po 2.WW válce. Možná, že by jste se dočetli, jak provedla nová Polská armáda několik trestních výprav na Ukrajinu, kde se chovala podobně jako UPA na Polácích tak Poláci opět na Ukrajincích. Následně vše zapomenuto....
  Já sám odsuzuji obě strany.

  • fenri
   18:30 11.12.2018

   Berija byl Osetinec, tuším. Nebo jiný Kavkazan.

   • JirkaT
    18:38 11.12.2018

    Opravuji, narodil se v Gruzii.., ale otázka jaký to byl Gruzinec, že..

  • Czertik
   23:54 11.12.2018

   nejaky link k tomu jak ze to polaci vrazdily ukrose v mezivalecnem obdobi ?

 • kocour
  17:11 11.12.2018

  Pro místní esesáky:

  Vraždění bezbranných nenásilných civilistů vždy byla, je a bude genocidou a Národní socialismus (Nacismus) není nic jíného než extrémní nacionalismus provázaný rasismem, militarismem a antisemitismem.

  Tohle svinsto nelze obhajovat jakýmkoliv sebeurčením a srovnávat, že ti druzí to dělali taky...
  Je přeci úplně jedno kdo, tj, jestli turci arménům, kmeny ve Rvandě, v Somálsku, Daeš, Hitler apod...

  Pořád do toho taháte Stalina, byla to nepochybně zrůda, protože prováděl genocidu vlastního obyvatelstva. Jediným rozdílem je, že měl jiné důvody, nebyl to nacista, ale paranoidní diktátor.
  Nicméně to ho před zaslouženou cestou do pekla neomlouvá.

  Ps. tím vším chci říci, že jakoukoliv genocidu nelze omlouvat, jak se o to někteří místní náckové snaží...

  • Czertik
   01:20 12.12.2018
   Oblíbený příspěvek

   Hitler nebyl nacista....hahahahhaha.

  • Jan Padesátýpátý
   03:09 17.01.2019

   "Tohle svinsto nelze obhajovat jakýmkoliv sebeurčením a srovnávat, že ti druzí to dělali taky...
   Je přeci úplně jedno kdo, tj, jestli turci arménům, kmeny ve Rvandě, v Somálsku, Daeš, Hitler apod..."

   Zapomněl jsi na "esesáky", kteří obhajují čechoslováka Beneše. Dokonce po něm pojmenovávají ulice nebo mu stavějí sochy.

 • RiMr71
  17:07 11.12.2018
  Oblíbený příspěvek

  Překlad autora článku:
  "„Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků,“

  V originále bylo řečeno resp. napsáno:
  "Give the navy preparation orders to train to sink the entire Black Sea fleet in Sevastopol, the Russian oil rigs in Ukrainian waters and destroy the Kerch Bridge by any hybrid means possible. They may never have to do this, but preparation and training is everything for morale."

  Můj lehce nedbalý překlad téhož z originálu:
  "Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu k nácviku potopení černomořské flotily v Sevastopolu, ruských tankerů v ukrajinských vodách a zničení Kerčského mostu libovolnými hybridními prostředky. Možná to nikdy nebudou muset udělat, ale příprava a výcvik je pro morálku vším"
  ____
  Docela by mě zajímalo (ale vlastně je mi to fuk), jestli ta "neobratnost" překladu je způsobena autorovým špatným chápáním psaného textu, nebo je motivována vyvoláním co největšího klikacího flamewaru.
  Těžko říct, co je horší.

  • Jan Grohmann
   11:07 12.12.2018

   Překládalo se z Ukrajinštiny z webu Chvilja, nikoliv z angličtiny.
   Nevidím ve svém překladu důvod pro tak dramatické rozhořčení, protože nijak nemění význam, poselství nebo naléhavost článku (ani to nebylo v úmyslu). Jediné rozhořčení může být z toho, že ten překlad z Granta děla možná bojechtivějšího člověka, než je.

   • TF_HU
    11:01 14.12.2018

    No, význam takových překladů je opravdu rozdílný.

 • givicz
  14:53 11.12.2018

  Tak opravdu všechno napovídá, že se schyluje na Donbasu ke střetu .... Porošenko vypověděl rusko - ukrajinskou smlouvu o přátelství....

  Jinak sice tohle nesouvisí s článkem ale je to minimálně zajímavé .. Rusko vyslalo do Venezuely strategické jaderné nosiče TU - 160...
  RT correspondent witnesses landing of Russian Tu-160 bombers in Venezuela
  https://www.youtube.com/watch?...

  • Jirka_Zlín
   21:04 11.12.2018
   Oblíbený příspěvek

   Možná to souvisí s uvažovaným vstupem lodi USN do Černého moře.
   https://zpravy.idnes.cz/spojen...

   • Czertik
    01:18 12.12.2018

    Jenze je tu podstatny rozdil- tu 160 ve venezuele nezmeni absolutne nic, vyjma honeni si trika a politickych bodu.
    Lode usn operujici v cernem mori a vynucujici to, aby rusove respektovaly namorni zakony, je jine kafe.
    Holt dnes neni rok 1988 aby si rusove mohly dovolit ramovat jejich lode.

    • givicz
     08:16 12.12.2018

     Czertik jestli si myslíš, že tato loď bude mít vliv, že se Rusové nechají tímto vystrašit a nebudou hlídat svoji hranici tak to jsi vedle ... pokud se tato americká loď nebezpečně přiblíží k Ruským výsostným vodám (jako to nedávno udělali Britové 30 km) tak budou nejprve velmi nízké přelety ruských stíhačů nad touto lodí v další fázi nějaký REB a pokud se pokusí narušit státní hranici Ruské federace bude taran...

    • Czertik
     22:19 12.12.2018

     givitz
     A kde ja sem psal o ZASTRASOVANI rusu ???
     Nebo ty davas na roven vynucovani mezinarodniho prava a zastrasovani na stejnou uroven ?
     I kdyz ano, pirati se vzdy baly tech co vynucovaly zakon a pravo.
     A co se tyka tveho taranu....tak velmi rad bych videl jak ho rusove udelaji proti britum/amikum....a pak budou zas plakat ze je cely svet nema rad a dava na ne sankce.
     Byt adekvatni odpoved misto taranu by byla udelat amikum to same, ale to by rusove museli mit v prvni rade lod (neplest s ponorkou) , ktera by vubec dokazala doplout k amickym brehum, v prvni rade, ze :).

   • givicz
    08:12 12.12.2018

    Jirk_Zlín viděl bych to podobně zřejmě máš pravdu a bude to souviset...

    • givicz
     09:16 12.12.2018

     Ještě edit, teď jsem ještě narazil na to, že Rusové budou ve Venezuele mohutně investovat ... možná také souvislost...
     Dohoda za 137 miliard Kč. Rusko bude ve Venezuele investovat do ropy a zlata
     https://echo24.cz/a/SLgbe/doho...

    • Czertik
     22:14 12.12.2018

     givitz
     Jenze rusove ve venezuele neivestuji z nejake lasky, ale hlavne proto aby si zabezpecily to, ze se se jim budou splacet penize co jim dluzi venezuela.
     Jinak venezuela je nadherny priklad toho, jak socialismus/komuismus dokaze velmi efektivne znicit fungujici ekonomiku.

  • TF_HU
   11:00 14.12.2018

   Tam už střet dávno je.

 • danny
  11:17 11.12.2018
  Oblíbený příspěvek

  Do rozjitřené diskuse o "velikánech" ukrajinského národního sebeuvědomění se pouštět nebudu. Ono se to trochu zamotá, když kromě nacionálního cítění obyvatelstva např. takové Lvovské oblasti a Kyjeva začneme naslouchat třeba takovým regionům, jako je Zakarpatská, Černovická, Volyňská, Ivanofrankivská oblast. Nemusíme chodit až na pravobřežní Ukrajinu, že.

  Každopádně jsem rád, že Velká Británie generuje kvalitní kádry, které jsou schopny Ukrajině poradit, jak vyhrát válku se silnějším nepřítelem. Teď ještě doufám, že vygeneruje nějaké experty, kteří by britské armádě a armádě USA poradili, jak např. v takovém Afghánistánu vyhrát se slabším nepřítelem. Výrazně by to zvýšilo mou důvěru v jejich expertní schopnosti.

  • SeaWolf
   12:34 11.12.2018

   Pro vojenské vítěství v Afghanistánu chybí politická vůle zúčastněných stran, nikoli společné vojenské schopnosti britské a americké armády ( složek ) ;-) Pokud by armáda mohla konat dle svého uvážení a bez ohledu na veřejné mínění zúčastněných zemí asi by situace vypadala jinak. Pouhých cca 15tis vojáků, kde je většina z nebojových složek, asi jen tak válku neukončí.

   • JirkaT
    17:32 11.12.2018

    Tak co já vím, tak Britové měli první pokus ještě před Sověty. A jak dopadli z Afganistánu šupajdili domů a byli rádi, že byli rádi..., no a jak to dopadne v současné době asi tušíme všichni, že? A není to o politické vůli. Afgánci jsou ve válce více méně již 50 nebo i více let. A prostě umí vytrvat... a je dobré si uvědomit, že vedou válku s.... jak to kulantně říci, vedou válku s "hosty". A to je o srdci...

    • TF_HU
     10:57 14.12.2018

     Jiří...byl jste tam někdy? Prosím vás, můžete mi vysvětlit jak země s 35 mil obyvatel vede válku s cca 17 tisíci příslušníky NATO? Jak takový bojovný národ nedokáže porazit "hosty" na cca čtyřech klíčových místech - základnách? Děkuji, rád se něco přiučím.

   • danny
    14:14 12.12.2018

    Vzhledem k tomu, že svůj příspěvek hážu pod analýzu Mr. Granta, který se vyjadřuje hlavně k morálce, odhodlání, strategickému myšlení atd..., tak si dovolím poznamenat, že válku při absenci politické vůle k vítězství a bez zvážení dopadu na domácí publikum vede jen idiot. Schopnost komunikovat domů, podpora politické reprezentace, dopady na mezinárodním poli atd..., to jaxi patří k primárním schopnostem armády.

   • TF_HU
    10:53 14.12.2018

    Pro vojenské vítězství v Afghánistánu chybí to základní, tedy válka. Přesněji válka v pravém slova smyslu, jak ji vnímají civilové. Válku tam vedli Američané, NATO tam vede od počátku stabilizační, výcvikovou atd. operaci. Cílem této operace je vybudovat jejich složky státu a předa jim odpovědnost.

    "NATO se v Afghánistánu dne 11. srpna 2003 ujalo vedení Mezinárodních bezpečnostních asistenčních sil (ISAF). Podle mandátu Organizace spojených národů měl ISAF primárním cílem umožnit afghánské vládě poskytovat efektivní bezpečnost v celé zemi a rozvíjet nové afghánské bezpečnostní síly, aby zajistily Afghánistán už nikdy nebude bezpečným útočištěm pro teroristy. Od roku 2011 byla odpovědnost za bezpečnost postupně převedena na afghánské síly, které do léta 2013 převzaly vedení pro bezpečnostní operace v celé zemi. Proces přechodu byl dokončen a afghánské jednotky převzaly plnou bezpečnostní odpovědnost na konci roku 2014, kdy byla misie ISAF dokončeno. Do 1. ledna 2015 byla zahájena nová, menší nevojenská mise ("Resolute Support"), která poskytuje další školení, poradenství a pomoc afghánským bezpečnostním silám a institucím." Tohle jsou oficiální informace. S tímto se měnila a mění struktura a úkoly sil. V ISAF plnilo úkoly po celém území 130 tisíc vojáků (ve špičce), dnes jich tam je cca 17 tisíc a působí ve čtyřech základnách. Zbetek je již několik let v kompetenci Afghánské vlády.

    P.S. Takový je stav...nehodnotím úspěšnost toho stavu. Pokud bychom se bavili o úspěšnosti, bavili bychom se o všech faktorech, které tam mohou působit.

 • TF_HU
  10:12 11.12.2018
  • (8)
  Oblíbený příspěvek

  Zábavná diskuze.
  nejlepší komentáře jsou ty, co upírají Ukrajině právo na obranu, udržení státní celistvosti a suverenity. Koukám, že jsme národem fotbalových trenérů, ministrů obran, vojenských stratégů a soudem v Haagu v jednom :-)

 • Clanek
  09:41 11.12.2018
  • (10)

  Tohle je vskutku vyzivna diskuse, bohuzel plna prakticke slepoty. Jak jinak si vysvetlit nevideni stejnych zlocinu u nacismu/fasismu a u komunismu, casto pachanym na vlastnim obyvatelstvu, na ktere tu dalsi (uznejme ze v duchu "a vy bijete cernochy") poukazuji? Je strasne zabavne, ale i unavne sledovat po milionteprvni ten boj o to co bylo vetsi zlo, kdyz obe byla zla ultimatni.

  S rozpadem ukrajiny souhlas, oddelit vychodni regiony s silnou ruskou mensinou je nakonec jedina cesta jak se posunout dal, jedina cesta k dlouhodobe stabilite. Navic by to i dalo pekne "Rusum vyzrat", neb by si ruska garnitura nemohla dovolit se o sve krajany nepostarat, a na jeji bedra by dopadla veledraha obnova znicenych a zaostalych regionu. Jen mamon ukrajinskeho vedeni a neracionalita zbytku ukrajiny a ukrajincu jim v tomhle brani a obavam se i branit bude.

  A souhlas samozrejme i s anonymem, to co se ted deje na Ukrajine je naprosto normalni jev, idealizace narodnich bojovniku, vymezovani se, prikraslovani si historii, je to vlastni Slovakum (uprava historie ala Svatopluk kral Slovakov), Cechum (idealizace zrizeni prvni repubilky), Rusum stavicim pomniky Stalinovi, proste vsem...

  • PavolR
   09:58 11.12.2018

   Navrhujete naordinovať Ukrajincom niečo, čoho skoršie obdoby spôsobujú aj v našom regióne pretrvávajúce psychické traumy?
   https://www.youtube.com/watch?...
   Na dôvažok, zabúdate, že na tých územiach so silnou ruskou menšinou žijú prevažne Ukrajinci - Krym je jediným regiónom Ukrajiny, kde kedy mali Rusi väčšinu.

   • Clanek
    10:10 11.12.2018

    Traumy? Ale vzdyt prave v nasem regione mame jak priklad traumy tak priklad "splneneho snu". Trauma je rok 38, splneny sen je rok 1993. I oklesteni republiky muze vest k lepsim / cistejsim vztahu mezi sousedy, kdysi jednim statem.
    Ze je to s Ruskou mensinou komplikovane, jiste je, ale neverim tomu, ze i na dnes jiz fakticky odtrzenych / separatistickych regionech zije stale vetsina Ukrajincu. Temi regiony bych zacal.

    • stronger.p
     12:09 11.12.2018

     Clanek, aké si myslím, že se "splněným snem" měl Porošenko začít, jenže s tímto názorem jsme zde podle dislajků asi v menšině.

    • PavolR
     14:49 11.12.2018

     V 1993 sa delili dva národy, zatiaľ čo vy tu navrhujte deliť jeden národ, čo je ekvivalentom delenia Nemecka alebo Kóreje, nie ČSR.

 • otecko
  09:23 11.12.2018
  • (12)

  Myslím, že všechny příspěvky dvou diskutérů, oslavující Banderovce by se měly odstranit, nejsem puritán, ale čeho je moc, toho je příliš, to už není vojenský server, ale brutální propaganda, obhajoba
  genocidy a nacismu.

 • lemkin
  09:20 11.12.2018
  • (10)

  Ti Ukrajinci si to dělají horší a horší..............., ukazují prstem, osočují. Nikam to bohužel nevede pouze k větší bídě a utrpení. Možná by bylo na čase jít také balkánskou cestou a rozpadnout se na územní celky podle etnika - tak jako Jugoslavie. Ano tam také za cenu občanské války.....

 • kocour
  07:02 11.12.2018
  • (7)

  anonyme, bestiální vyvražďování nebohých vesničanů nemá s bojem za nezávislost nic společného. Jednalo se o genocidu. Ale chápu, že jediný možný způsob jak se zbavit menšin je jejich vyvraždění, ono poslat např. poláky pěšky do Polska by nebyla taková zábava že?

  Zrůdy jako ty a tobě podobné si ty hrůzy zaslouží zažít na straně obětí.

  • Jirosi
   14:37 11.12.2018

   Máš poněkud zajímavý pohled na svět, možná by si místo čtení o "banderovcích" měl přečíst dějiny vlastního národa.... Možná by ses divil, že jsme se nechovali o moc lépe.

   • Czertik
    01:07 12.12.2018

    To narazis na jaky rok ?

 • 03:00 11.12.2018
  • (3)
  Oblíbený příspěvek

  A vědí zdejší chytráci, proč ta snaha o formální očištění Bandery, OUN a UPA?
  Důvod je dětsky jednoduchý - Ukrajina se vymezuje proti agresorovi tak, že vytahuje z hrobů ty, co bojovali za její nezávislost, a kreslí si je na pomyslné prapory. Nezáleží, co u toho tehdy páchali a s kým se spojili, proti reálné hrozbě balkanizace ze strany RF se Ukrajincům jako symbol hodí cokoli a kdokoli, kdo bojoval za nezávislost Ukrajiny.
  Ale jo, ono je o tolik jednodušší prostě skřípat zubama a moudře prohlašovat, že Ukrajinci byli vždycky fašisti, že jo, zvlášť z teplé židle, od které je to k bojům na Donbase daleko...

 • SofF
  00:16 11.12.2018

  Ano, to je americký sen aby donutili RF prezentovat jako agresora, zkoušeli už to nejednou, tak se to dlouho táhne pomalu jako modlitba, bez toho nemohou být totální hospodářské sankce. Celé to ale ke konfliktu směřuje, očividně se připravuje pokus o tzv. chorvatský scénář, vytvořit tak silný útok na Donbas aby ruská armáda musela sama zakročit. Fígl ve všech zástupných válkách je aby si samotný aktér neumazal ruce a pracovali a bojovali za něj cizí. Tady to při dostatečně silném útoku bude pro RF hodně těžké manévrování, ale opět není to nemožné, pokud v útoku nepůjdou přímo americké jednotky, ale to je prakticky nulová pravděpodobnost. Strategicky jsou ale Státy ve výhodě, boj je daleko od mateřského území a navíc bojují proti sobě ti kteří ještě nedávno byli součástí ruského světa. Ruské možnosti jsou tedy značně omezené, bojují už ve vlastním předpolí. Nicméně vždy byli mistři v maskování, takže je dost možné že OS Donbasu jsou na tom kvalitativně mnohem lépe než se obecně soudí.

  • givicz
   01:10 11.12.2018

   SofF viděl bych to podobně..... podle mě bude dost záležet jaké zpravodajské informace půjde získat, protože např. u Mariupolu zadržet průlom 50 tanků a 12 tisíc lidí pěchoty jenom tak nedokážeš bez předešlé přípravy a informace kdy přesně se bude průlom konat... navíc určitě nasadí i letectvo.... co se týče Amerických jednotek tak ty se v současné době nacházejí ve výcvikových prostorech na Ukrajině ... kdy možná i nějací speciálové se mohou nacházet i předních liniích..

   Outta my face!' Foreign fighters filmed on ground with Kiev army
   Several videos have appeared on the web, purporting to show English-speaking foreigners in Ukraine's army uniform in port city of Mariupol. Nebosja Malic, foreign affairs analyst, comments.
   https://www.youtube.com/watch?...

   dokáže někdo odhadnout jaký má ten voják přízvuk ???

   • Czertik
    01:05 12.12.2018

    A co jako ze za ukrose na ukrajine bojuji cizinci ?
    V syrii ti taky bojovalo a dodnes bojuje spousta rusu mimo oficialni ruske sily.

  • Pavel408
   16:52 11.12.2018

   "vytvořit tak silný útok na Donbas aby ruská armáda musela sama zakročit"
   Donbas je přece součástí Ukrajiny, proč by tam měla zasahovat ruská armáda?!

  • Czertik
   01:01 12.12.2018

   "vytvořit tak silný útok na Donbas aby ruská armáda musela sama zakročit"

   A muzem me vystlit JEDINY logicky duvod proc by mela ruska armada zakrocovat na uzemi donbasu - ukrajiny ?
   Ci historickou paraleru ?
   Vyjma 39 a sovetse invaze do polska a "ochrany lidu zijici tamnim uzemi pred valecnym chaosem zpusobenem nemeckou invazi".
   Co na tom, ze se to tykalo jen uzemi na kterem nemecka vojska vubec neoperovala, teda az do 41.

 • kocour
  23:37 10.12.2018
  • (10)

  Logiku, budeš zase brečet, že ti nadávám, ale píšeš neuvěřitelné hnusy. Je mi z tebe na zvracení, obhajovat jakékoliv vraždění bezbranných...jsi zrůda.

  • Czertik
   00:57 12.12.2018

   a cim logik obhajuje vrazdy pachane banderovci ? Tim ze napsal ze to nebyly nacisti/fasisti ale nacionalisti ?
   Ci tim, ze je vrchol pokrytectvi vycitat ukrosum to, ze delaji z bandery narodniho hrdinu a ze udelali z banderovcu valecne veterany a pritom zcela ignorovat zlociny stalina a stalinovcu , jenz pachal ty same zlociny a jeste nektere navic, a jen ze vyzdvihovan v onech lidovych republikach ?

 • raziel87
  23:10 10.12.2018
  • (10)

  Žumpa.... hnusná žumpa. Logiku, ještě 10 let zpátky by tě za ty sračky o banderovcích, co tu vypouštíš z huby odtáhli k výslechu. Ale teploušům a křivákům v poslední době kvete pšenka, co naplat. Brzdi chlapče, uvědom si, že u nás se stále jedná o trestný čin - přál bych ti, aby ti dali pozůstalí po obětech deku ty argumente....

  • stepan
   23:13 10.12.2018

   Pod tohle se podepisu.

  • kocour
   23:34 10.12.2018

   souhlas

 • flanker.jirka
  22:03 10.12.2018

  "Putin musí napadnout Ukrajinu."
  Přesně tato slova jsou důvodem, proč kdysi někdo stvořil myšlenku, že válka je příliš vážnou záležitostí, než aby mohla být svěřena armádě.
  ... pokud nějaké gumě nastavíte karierní růst na základě toho, kde a v kolika akcích byl, tak s největší pravděpodobností, jinou radu, než pošlete své obyvatele padnout "za vlast." protože honí frčky.
  Pokud nemá na to sundat kravatu a poukaz na chlebíčky na visačce a jít si stoupnout do první linie, tak evidentně ta válka za to padnout v ní nestojí.

  ...na druhou stranu, myšlenky na reorganizaci marné nejsou, za nos by se po přečtení mohli chytnout i davy odborníků z GŠ AČR.

  • skelet
   22:23 10.12.2018
   Oblíbený příspěvek

   což je nesmysl. Glen Grant neřekl nic jiného, než jak připravit armádu na boj se silnějším soupeřem. Od toho tam je, aby odhalil chyby a nedostatky a snažil se je napravit. Ta válka tam dávno je. Je to "podivná" válka, kdy se všichni tváří, že žádná válka není.

   • Luky
    10:06 11.12.2018

    „Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků,“ vyjmenovává Grant možné strategické příkazy, které podpoří bojového ducha ukrajinských vojáků. Podobné úkoly má dostat pozemní vojsko nebo letectvo.

    Podobné úkoly z úst Brita podpoří jako bojového ducha Ukrajinců tak bojového ducha Rusů....

    • skelet
     11:01 11.12.2018

     a? ty dva státy jsou stejně v podivné formě války. A ani jeden není svatoušek.

    • RiMr71
     16:47 11.12.2018

     Přečti si originál, ten vyznívá úplně jinak. Nevím, jestli ty chyby v překladu jsou způsobené nepozorností autora a špatným chápáním psaného textu, nebo snahou o vyvolání co největšího klikacího cirkusu...

    • Czertik
     00:52 12.12.2018

     No evedintne to mysleni by jim prislo vhod, zkus se zamyslet jestli by rusove vubec nekdy ten most dostavily, kdyby na ukrajine byly lidi ve veleni a v poli s takovym myslenim, ze by vymysleli metody JAK zabranit dostaveni mostu, misto jen trapneho cekani kdy bude dosatven a pak si jen stezoovat jeho postaveni komplikuje namorni provoz.

     A udrzet krym bez mostu by bylo pro rusy daleko , daleko slozitejsi.

 • givicz
  21:33 10.12.2018
  • (10)

  No vypadá to, že by to u veteránů z Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a jejího vojenského křídla Ukrajinské povstalecké armády (UPA) nemuselo zůstat...

  Рада предложила вернуть Бандере звание Героя Украины (Rada navrhla vrátit titul Banderovi hrdiny Ukrajiny)
  https://iz.ru/820546/2018-12-0...
  Poslanecká sněmovna Nejvyšší rady Ukrajiny připravila návrh usnesení týkající se prezidenta republiky o návratu Štěpána Bandera, titulu hrdiny Ukrajiny. Příslušný dokument byl zaregistrován 5. prosince na internetových stránkách ukrajinského parlamentu.
  S takovou iniciativou poslanci z frakcí "Blok Poroshenko" a "Lidová fronta", píše "RIA Novosti".

  • dusan
   22:08 10.12.2018

   Po roku 1989 bolo tiež veľa diskusie o "záchrancovi Slovenska" Tisovi .... situácia sa ukľudnila a na Tisa sa zabudlo i keď samozrejme nie úplne ....

   Podobne to bude i s Banderom .... ak s situácia na Ukrajine "umravní" tak Bandera pôjde tiež do ústrania.

   • Dual
    23:36 10.12.2018

    Většina ukr. poslanců Banderu za hrdinu nepovažuje. Návrh podpořilo jen 20 poslanců.

    • Czertik
     00:48 12.12.2018

     ale to ti na ruskem webu nikdy nenapisou.

 • theo
  21:13 10.12.2018

  Základná požiadavka je , chce sa vojakovi umierať za nejakého
  poroša a jeho záujmom . Brit má čiastočne pravdu , na druhej
  strane sme videli úspešnosť ich ťažení v poslednej dobe .
  Pokiaľ by bola armáda zložená len z pravého sektora , cudzincov
  a ľudí zo západu UKr , tak by som im dával šancu 1:5 . Ale v dnešnej
  situácii , keď sa 90 percentám nechce ísť a musia ich doslova naháňať
  po ukrajine , aby boli aké také odvody splnené . Jednoducho nikto
  nechce bojovať a umierať pre cudzie záujmy , a toho bojová morálka
  je nulová a potom nezáleží ani na výcviku a vybavenosti armády.
  A keď ich západ bude povzbudzovať ku konfliktu , dopadnú ako
  gruzínci aj keď obetí bude viac.

  • dusan
   22:15 10.12.2018

   To má byť ako vtip ?

   Neviem o tom, že by bol Porošenko nejakou "nanahraditeľnou" ikonou ako napr. Putin. A koľkože to cudzincov je v ukrajinskej armáde ? .... desiatky ? stovky ? ... tak či tak zenedbateľné počty. Samozrejme, že tisícom Ukrajincom sa nechce ísť do reálnej vojny. Ale i v Rusku sa tisíce "vojakov" vyhýba vojne a že sa o tom nepíše v médiách neznamená, že sa to netýka i Ruska... hlavne po tom čo pri "cvičeniach pri Rostove" utrpelo "úraz", často smrteľný stovky vojakov ruskej armády.

   A hovoriť že ich "západ povzbudzuje ku konfliktu" je naozaj trápne. Počas ruskej invázie sa všetci (aspoň oficiálne) tvárili, že Rusko nie je na Ukrajine .... a dokonca uplatňovali na brániaciu sa Ukrajinu vojenské embargo !!!!!

 • givicz
  20:22 10.12.2018
  • (12)

  Dušan napsal.... nik tu neobhajuje banderovcov ... ale BANDEROVCI NEBOLI FAŠISTI, ANI NACISTI ..... ale radikálni nacionalisti. Treba si doštudovať históriu a nie sa tu oháňať ruskou propagandou, ktorá to "dokazuje" ....

  Jelikož jsi slovák tak zde pro tebe mám také nějaké radikální nacionalisty.. :)

  Pieseň z filmu - Od Tatier po Azovské more
  https://www.youtube.com/watch?...
  Film Od Tatier po Azovské more je venovaný vojnovému ťaženiu na východnom fronte. Mapuje boje a postup slovenskej armády proti vojskám Sovietskeho zväzu. Dokument zobrazuje postup vojska od našich hraníc až po Azovské more. Je to pôvodný dokument, v nezmenenom stave, nakrútený priamo v rokoch 1941-1942, čím sa stal svojim spôsobom unikátom. Celý je nahovorený v slovenčine.

  rez.Ivan Július Kovačevič
  vyr. Nástup - slovenský zvukový týždenník

  • dusan
   22:17 10.12.2018

   O slovenských vojakoch v Rusku štvorzväzková publikácia "Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu", takže nie som odkázaný na pár minutá dokumentárneho filmu : )

  • stepan
   23:00 10.12.2018

   Bud v klidu givicz. Lidi, jako je logik nebo dusan, oni jsou jen ubozi zmetci, co nic takoveho (ani jejich rodiny, dedove, babicky) nezazili. Obhajovat banderovce stylem, ze Stalin byl vetsi krutas, no to jsem jeste nevidel... To je jako kdyby desetinasobny vrah se ospravedlnoval tim, ze Franta od vedle zastrelil lidi dvacet.

   Kdyby podobne kecly meli po valce, tak by dostali rovnou kulku do palice a na hrob jim napsali kolaborant.

   • dusan
    13:18 12.12.2018

    Neklam .... neobhajujem Banderu ... svoju zakomplexovanosť si rieš inde ....

 • kocour
  20:20 10.12.2018
  • (12)

  givicz:

  Ten Polský dokument, to je přeci Ruská propaganda....Na takový film se místní obhajovatelé nacistických vrahů nikdy nepodívají, přece nepřipustí svůj omyl.

  Sám už na to nemám nervy, stačilo mi to jednou na fotkách....dívat se na hromadně oběšené malinké děti na stromech, nebo na mladé holky rozřezané pilou...

  • logik
   21:13 10.12.2018

   kocour (givitz):
   A vysvětlíš nám prosím, proč stejné plamenné komentáře odsuzující zvěrstva tady nepíšete o Stalinových zločinech a Stalinových genocidách, které se btw. děly právě i na tomto území a v daleko větší míře, když se DLR tak okatě hlásí k Stalinovu odkazu? Anebo zas utečeš k verbální agresi?

   Nota bene, když narozdíl od "Banderovců", kteří měli alespoň ospravedlnitelný cíl (dle práva na sebeurčení), byly sovětské masakry neospravedlnitelné nejen svými "metodami", ale i svými cíli, což z nich činí o řád hnusnější činy, než co tam činili jak Ukrajinci, tak i Poláci (jediní, kdo tam systematicky nevraždili jiné národnosti, byli asi židé) .

   Jinými slovy: říká Ti něco rčení: "zameť si před svým prahem?"

   • stronger.p
    22:10 10.12.2018

    Takže vraždění volyňských Čechů a židů je ospravedlnitelný cíl v rámci práva na sebeurčení?? Už jen čekám logiku, že budete obhajovat třeba Kaltenbrunnera, v rámci slušného se zacházení se židy před zplynováním...

    • logik
     22:37 10.12.2018

     A kdo píše, že vraždění byl cíl? Vraždění byl nástroj k prosazení cíle.

     Na Ukrajině přitom masově vraždili všichni - Poláci, Ukrajinci, Němci, Sověti.... Akorát Poláci a Ukrajinci měli přinejmenším částečně legitimní cíle: jedni bránili Polsko či Poláky, druzí chtěli samostatnost, na kterou měli nárok.

     Němci a Sověti tam vraždili ve větším měřítku - a ještě k tomu měli cíle nelegitimní: zabrat dané území pro Němce nebo Rusy.

  • infi
   09:27 11.12.2018

   Nad tim co spachali "hrdinove ukrajiny" kroutili hlavou i prislusnici SS...ale mistni diskuteri to tady budou prirovnavat k "saskum na motorkach". To uz je opravdu mentalni porucha. Bavime se tady o Banderovcich, nevim proc tu furt nekdo taha Stalina.

 • givicz
  20:11 10.12.2018

  kocour tu historii Banderovců dobře znám, kdy mě také zaráží, že to EU potažmo minimálně ministerstvo zahraničí ČR nijak neodsoudí...

  „Přijetím takových zákonů dnešní Ukrajina přijímá zodpovědnost za válečné zločiny spáchané těmito skupinami bez jakéhokoliv časového omezení. Obětem těchto zločinů se tak otevírá cesta, aby Ukrajinu žalovaly u mezinárodních soudů,“ napsal na Facebook šéf Ukrajinského židovského výboru Eduard Dolinsky"

  Jinak tady to běsnění Banderovců Poláci pěkně natočili, kdyby měl někdo zájem o zajímavý film..
  Volyň
  Drama / Historický / Válečný
  Polsko, 2016, 150 min
  https://www.csfd.cz/film/43492...

  • Czertik
   00:37 12.12.2018

   No pokud ten zakon o banderovcich nekdo omlati ukrosum o hlavu, bude jen dobre. Ale to nemeni nic na tom, ze se soucasna ukajina musi branit ruske agresi, a bohuzel pri tom kolirat vytahne i spatnou kartu (treba ony banderovce).

 • kocour
  19:04 10.12.2018
  • (13)

  takže zatím dva esesáci tady, (ten jen mínus je omylem můj, když jsem se chtěl mrknout kdo mi ho dal...

  Těmi mínusy chcete říct co? Že šílená minulost Banderovců se nemá připomínat, nebo že bestiální vraždění lidí včetně žen a dětí je správná věc? Nebo, že je to všechno ruská propaganda?

  • dusan
   20:03 10.12.2018

   Nik tu neobhajuje banderovcov ... ale BANDEROVCI NEBOLI FAŠISTI, ANI NACISTI ..... ale radikálni nacionalisti. Treba si doštudovať históriu a nie sa tu oháňať ruskou propagandou, ktorá to "dokazuje" ....

   • kocour
    20:21 10.12.2018

    tak se podívej na ten polský dokument

    • dusan
     20:31 10.12.2018

     Ja nemusím pozerať žiadny dokument ... banderovci toho napáchali naozaj dosť ...

     Skúsim to naposledy ......nie každý kto pácha zverstvá je "fašista, nacista, esesák" .... to robili i komunisti, dokonca i demokratické režimy..... je to fakt ťažké pochopiť ?!!!!

 • madrabbit
  19:01 10.12.2018
  • (6)
  Oblíbený příspěvek

  Tady je to zase mazec :-D

  Takže zcela bez citových výlevů. GG pracuje pro zemi, jejíž armáda je podle něj v neuspokojivém stavu.

  Co v takovém případě je nutné udělat, když vím, je morálka a důvěra v armádě je na tom špatně a TEORETICKY hrozí konflikt se silnější zemí?

  1) Pozvednout morálku - i cvičeními nebo válečnými hrami - to je naprosto NORMÁLNÍ a dělá to každý rozumný generální štáb (včetně Ruského, Čínského, Německého, Francouzského, ...)

  2) Změna taktiky - jejich způsob válčení TEORETICKÝ nepřítel zná - tak ho zkusím změnit, i když je to běh na dlouhou vzdálenost. Použití nových zbraňových systémů - ne je narvat do současného schématu.

  3) Dát do popředí aktivní mladé důstojníky s "tahem na branku" - výměna "zatuchlých" a neiniciativních důstojníků.

  To, jestli je to reálné nebo ne nehraje roli - snahou je posunout armádu země, kde je zaměstnán někam dál + snaha o vyvolání diskuze. Což se mu IMHO povedlo.

  S banderovci jdetě do )*( - sice prima téma na flamewar, ale sem do této diskuze nepatří.

  • kocour
   19:06 10.12.2018

   zalez zpět do )*( z které jsi před chvílí vylez

   • madrabbit
    22:45 10.12.2018

    Téma je jasné. Na banderovce mám velmi negativní názor. Ale nebudu s tím zaplevelovat diskuzi. To si můžu stěžovat na kvalitu polárkového dortu, na to, že se mi nelíbí postupující do finále stardance nebo na to, tisíce dalších věcí. Drž se tématu a o banderovcích si uděláme flamewar jinde.

 • kocour
  18:54 10.12.2018
  • (10)

  to jsem zvědav kolik tady u vymytých hlav dostanu mínusů, za chvíli se bude tvrdit, že Banderovci byli hodní osvoboditelé Ukrajiny...

 • kocour
  18:49 10.12.2018
  • (14)

  dostáváme se do velmi nebezpečné spirály. Budeme tu řešit údajný útok Ruska na Ukrajinu a uznaní BANDEROVCI nás nechají v klidu???

  Vždyť to byli a jsou NACISTI, Esesáci chápete???
  Lidi co je to s vámi...

  Tady se můžete podívat na fotkách jak naši Banderovci vraždili ženy i malé holky... a oslavovat banderovce...je známo, že zabíjeli i kojence.

  https://www.reflex.cz/galerie/...

  Někteří polští historici odhadují, že na ukrajinské Volyni a Haliči bylo povražděno (1943-1945), jednotkami UPA až 100,000 polských civilistů, dalších půl milionu Poláků z oblasti uprchlo.[3][4] UPA brutálně vyháněla či zabíjela Poláky, nešetřila v mnoha případech ani Židy. Její partyzánský boj trval v některých oblastech až do počátku 50. let.

  Po obsazení Lvova vyhlásili představitelé OUN samostatnou Ukrajinu, od čehož se později Melnyk distancoval. V městě došlo k „očistě“, při níž bylo zavražděno přes 8000 místních obyvatel: Rusů, Poláků, Židů a ukrajinských komunistů včetně žen a dětí, přičemž v teroru a genocidě se pokračovalo i na jiných místech.[1] Násilí bylo uplatňováno i vůči volyňským Čechům, kteří byli na Ukrajině jednou z národnostních menšin.

  Hitler nejprve odmítal vytvoření ukrajinských vojenských jednotek, ale po prohrané bitvě u Stalingradu svůj postoj přehodnotil a dal souhlas k vytvoření jednotek Waffen-SS z ukrajinských dobrovolníků.

  9. února jednotky UPA zahájily etnické čištění Volyně (severozápadní Ukrajina) bestiálním vyvražděním Poláky obydlené obce Parosl (oddíl Hrihorije Perehiniaka).[2] Akce vyvraždění Poláků (a ostatních menšin) na Ukrajině nebyla sporadickou událostí - operaci naplánovalo a nařídilo vedení ukrajinské organizace OUN-B (Dmytro Klačkivský, Vasil Ivachiv, Ivan Lytvynčuk)[3]. Po masakru v Parosli následovaly další případy vyvražďování obcí obydlených Poláky (Lipniky, Janova Dolina, Ugly, Konstantinovka, Osty, Uberez, Staryki atd.).[4] Kulminací vyvražďování byl červenec 1943. Operaci jednotky UPA zahájily 11. července 1943 („krvavá neděle“) a trvala do 16. července. Během operace bylo napadeno 530 polských vesnic, osad a statků a brutálně zavražděno kolem 17 000 polských civilistů.[5] V srpnu 1943 vyvražďovací akce UPA pokračovaly - napadeno bylo 85 dalších vesnic. Po krátkém období klidu v prosinci téhož roku UPA zahájila další vlnu vyvražďování trvající do první čtvrtiny roku 1944, kdy UPA využila období stahování se německých vojsk před útočící Rudou armádou

  • logik
   18:53 10.12.2018
   • (8)

   kocour: A řešíš taky tak teartrálně to, že na Ruské straně jsou taktéž jak neonacisti, tak i Stalinisti - kdy stalinův režim neměl na svědomí stovky tisíc, ale desítky milionů, a pogromy na židy dělal úplně stejně?

   • kocour
    18:58 10.12.2018
    • (11)

    ty jsi dobrý psychopat, na Stalina si založ téma jinde

    • logik
     19:31 10.12.2018
     • (6)

     V diskusi jsou lidé, co mají argumenty.... a pak jsou tam lidé, co se vztekají a urážejí ostatní....

  • ruleta
   19:05 10.12.2018
   • (6)
   Oblíbený příspěvek

   Hele furt to same. To, ze predstavitele Ukrajiny jsou mnohdy zlodeji je velmi pravdepodobne pravda. To, ze si ti sami predstavitele natruc Ruska schvaluji odporne veci okolo Banderovcu anebo treba Dudajeva viz ulice ve Lvove...taky pravda.

   Furt to ale nemeni nic na tom, ze RF je agresor, anektovala cizi uzemi, podporuje udajne povstalce, kteri jsou castecne tvoreni a rizeni regulernimi vojaky/jednotkami RF, mlzi a lzou okolo sestreleni MH17.

   Takze resume? Porosenko a jeho kriminalita, Banderovci a fasoidni Ukrajina je jen kourova clona pro Ruskou Federaci. Ostatne uceni Dugina a dalsich fasounu, kteri maji vliv na Putina neni duvod, ktery kremrole obecne schvali jako opodstatneny pro utok na Rusko, ze?

  • Czertik
   00:29 12.12.2018

   jenze ten tvuj link ma jednu zasadni chybu - na nejakych fotkach sou pachatele bezpochyby nemci a ne banderovci :).

   Jiste ze banderovci maji na svedomi hodne zlocinu a pro nektere ukrose vzdy budou narodni hrdinove...ale v cem je rozdil mezi banderou a hlinkou pro slovaky ?
   Hlinkova garda taky spachala nescetne zlociny. Holt hlinka mel jedine stesti ze zemrel driv, nez se mohl zkompromitovat spolupraci s nemci, ale jeho garda prakticky bez nejakeho zavahani a odchylky plnila jeho vizi.

 • apache
  18:21 10.12.2018

  Ukrajině zoufale chybí osobnost, jakou je pro Rusko ministr obrany Šojgu, který se zasadil o velké změny v ruské armádě a z velké části se mu podařilo vymýtit právě ony sovětské móresy. Generalita ukrajinské armády je tvořena zastarale uvažujícími páprdy, kteří se svých vyhřátých místeček budou držet zuby nehty.

  Například Izrael dokázal opakovaně zvítězit proti drtivé kvantitativní a zpočátku i kvalitativní přesile, ukázal že když se chce, tak je možné téměř všechno. Ukrajina je stát s velikým potenciálem, ale sovětskou mentalitou. Právě to je největší brzdou, ne počty techniky nebo její parametry. Nepochybuji o tom, že pod dobrým velením by i taková popelka, jakou je ukrajinské námořnictvo, dokázalo řádně zatopit černomořskému loďstvu.

  • dusan
   20:13 10.12.2018

   Nie sme na Ukrajinu trochu náročný ? V nejednej postsocialistickej krajine po takmer 30tich rokoch vládnu boľševici a v jednej dokonca ŠTB-ák : )

   • crusader
    21:50 10.12.2018

    A italská komunistka, ministryně zahraničí EU, Federica Mogherini ti nevadí?

   • Czertik
    00:21 12.12.2018

    Ano, vladnou tu komunisti, spolus s stbakem nejspis ovladanym kgb, ale to nemeni nic na tom, ze ekonomika statu funguje kapitalistickym zpusbem a je relativne vykona (byt je hodne veci stale k reseni a velka orintace na montovny likviduje jakykoliv budouci rozvoj).
    u ukrajiny je problem v tom, ze stale zamrzly mylsenkove a ekonomicky v sociku.

 • skelet
  18:01 10.12.2018

  v příštím článku se dozvíme jestli je Porošenkův prd nebezpečný Putinovi, a jestli Putinův prd je nebezpečný Porošenkovi.
  klik, klik..

 • fenri
  17:30 10.12.2018

  ruleta, nejsem si jistý, že jsme to já, kdo má problém se čtením:

  "„Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu, na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků,“ vyjmenovává Grant možné strategické příkazy, které podpoří bojového ducha ukrajinských vojáků. Podobné úkoly má dostat pozemní vojsko nebo letectvo."

  Samozřejmě to fantasmagorie je. JAK by UA námořnictvo mohlo potopit celé černomořské loďstvo v Sevastopolu? Tohle prostě je fantasmagorie.

  • ruleta
   17:32 10.12.2018
   • (3)
   Oblíbený příspěvek

   Orginal je tady: "Give the navy preparation orders to train to sink the entire Black Sea fleet in Sevastopol, the Russian oil rigs in Ukrainian waters and destroy the Kerch Bridge by any hybrid means possible. They may never have to do this, but preparation and training is everything for morale. Prepare the marines to defend against a sea invasion against Odesa or behind Mariupol. They need a clear war task to get their morale back until the housing issue is fixed. The navy needs stretching mentally by being engaged, and training."

   • fenri
    18:15 10.12.2018

    Takhle to dává větší smysl. Díky. Nicméně i tak jsou plány pana plukovníka fantastické a zda se mi, že tu válku hodně chce.

 • fenri
  17:12 10.12.2018
  • (13)

  Docela bizár...
  Tipnul bych si, že je pan plukovník placený Moskvou. Logika je v podstatě taková, že Putin MUSÍ napadnou UA a tak má UA preventivně napadnou Rusko. Ano děti, když v lese potkáte medvěda, je jisté, že vás chce sežrat (protože je velký a ty zuby jistě nemá na borůvky) a tak bude nejlepší za medvědem doběhnout, kopat do něj a strkat mu ruce do tlamy.
  Už ta motivace - Rusko napadne UA, aby zakrylo válečné zločiny na Donbase. Za prvé jsou Rusku válečné zločiny na Donbase celkem u zadku a žádné problémy s nimi nemá a hlavně sotva je zakryje tím, že rozpoutá válku velkého formátu s desítkami tisíc mrtvých apod. Jinými slovy:
  na noze mi seděla moucha, tak jsem vzal motorovou pilu a nohu si uřízl.

  A halucinování o tom, jak čacké UA námořnictvo potápí celou černomořskou flotilu v Sevastopolu...
  1.) Jak?
  2.) Čím?
  3.) Co tím UA získá?
  4.) Jak UA dosáhne toho, aby celá černomořská flotila seděla na zadku v Sevastopolu?

  A pokud exporadce UA MO říká, že má UA zlikvidovat Krymský most, tak si myslím, že to bude mít jediný výsledek:
  -už teď veledůkladné kontroly UA lodí v Kerčské úžině budou ještě veledůkladnější a Rusové budou mít celkem pádný důvod je dělat. Jak to poznamená ekonomiku UA, Berďansku a Mariupolu asi netřeba rozebírat.

  • ruleta
   17:24 10.12.2018
   • (2)
   Oblíbený příspěvek

   Ctes neco co tam neni viz "preventivne napadnou Rusko".

   Ohledne potapeni opet mluvi o strategii o vizi pro ducha ukrajinskeho vojaka. Nerika, ze dneska na to jsou ozbrojene sily pripraveny - ostatne to uz na zacatku konstatuje, ze nejsou a trajektorie k pripravenosti je naproste fiasko.

   Ukrajina z jeho pohledu musi mit prostredky a dostatecne motivovane vojaky k tomu, aby tyto "fantasmagorie" vzali za sve a mohli realizovat - pripadne ukazali RF, ze je mohou realizovat maji lidskou a technickou kapacitu realizovat. Klasicke zautoc a zaplatis hodne, takze si to rozmysli.

  • PavolR
   18:11 10.12.2018

   Keď už je reč o medveďoch, tak mne zverejnenie takéhoto článku práve v takomto čase pripomína skôr predhadzovanie návnady ...

   • ruleta
    18:31 10.12.2018

    Jako tady anebo na Ukrajine? Protoze ten clanek je cca 11 mesicu stary.

    • PavolR
     19:28 10.12.2018

     Ukrajinský zdroj, na ktorý AN odkazujú, je však z 1.12.2018

 • Argonaut.CZ
  17:02 10.12.2018
  • (15)

  No aktuálně mi přijde, že Ukrajina maká především na tom, aby rozdmýchala pokud možno občanskou válku postavenou na těch, co následují Banderu proti zbytku, který bude samozřejmě označen za proruský.

  https://www.novinky.cz/zahrani...

 • stepan
  16:47 10.12.2018
  • (11)

  Prani otcem myslenky? Ten britsky idiot by si zaslouzil pruplesk a povesit za usi do pruvanu... Kvuli takovym lidem Ukrajina zbytecne krvaci.

  Doporucuju precist, konecne se zajimavy rozhovor objevil i na ceskem mainstreamu. Aneb jak to vydi normalni Ukrajinci... A diskuse pod clankem stoji za to.

  https://zpravy.idnes.cz/ukraji...

  • ruleta
   17:27 10.12.2018

   Ten novinar napriklad rekne, ze se maj mocnosti domluvit a pak rika neco o zrade, tak jako zradili nas. Dyt to nedava logiku.

  • apache
   18:01 10.12.2018

   Ten "britský idiot" by zasloužil pozornost. Kolikrát svět udělá tu samou chybu, že si bude myslet, že Putinovi stačí to co má, že vlk se už nažral?

   • Czertik
    00:12 12.12.2018

    holt podobnost putina a hitlera ciste nahodna...spolu s chovanim zapadu.

 • infi
  16:24 10.12.2018
  • (15)

  Jan Grohmann:
  Co je pro Vás divného na tom, že pošlu tanky (a jakoukoli jinou techniku) na hranici se státem, kde je stanné právo a vrchním velitelem je týpek, který X let vykřikuje jak zničí Rusy na Krymu a zbourá most :-) Navíc už to má dávno spočítané, takže nikdo nemůže vědět co ještě bude zkoušet.

  Je mi stydno, že EU, potažmo i ČR podporuje fašistický spolek oligarchů, který vyznamenává "fašistické veterány", které brutálně zabíjeli cokoli, co nebylo "ukrajinec", vč. nemalého počtu československých občanů.

  A chlápek z článku jenom obhajuje svou práci...jinak by tam neměl co dělat.

  • logik
   16:49 10.12.2018
   • (4)
   Oblíbený příspěvek

   A Putin není oligarcha, co vyznamenává fašisty? Např. noční vlky? A co vojensky podporuje stalinisty (Donbas se vzhlížením ke Stalinovi nijak netají) a neonacisty?

   Válka na ukrajině je válka oligarchů. Co to mění na tom, že jeden stát byl protiprávně napaden a okraden druhým?

   Když přijde za policií člověk, že mu ukradli auto, tak má policie nejprve zkoumat morální profil okradeného a jakým způsobem si na auto vydělal? Asi takovou logiku má Tvoje obviňování Ukrajiny.

   • infi
    17:27 10.12.2018

    Nevím o tom, že by noční vlci byli usvědčeny z genocidy obyvatel, ani že by podle zákonu dostávali veteránské renty,tvoje "logické" přirovnání je jako vždy, úplně mimo.

    • apache
     18:06 10.12.2018

     Co třeba sovětští vojáci, kteří přepadli Finsko a Pobaltí, sovětští vojáci, kteří přepadli Polsko a účastnili se Katyňského masakru? Ti byli vždy stavěni na stejnou úroveň, jako veteráni bojující proti Němcům. A nikdy to Rusům, ani žádným rusofilům nevadilo.

  • dusan
   16:51 10.12.2018
   • (5)
   Oblíbený příspěvek

   infi

   Nepleťte si "fašistov" a "banderovcov" .... je to dosť rozdiel. A "hanbiť" sa môže len ten, kto verí primitívnej ruskej propagande .... na Ukrajine nie sú s "fašistami" o nič horšie ako na Slovensku čo v ČR .... len je ich pre konflikt viac vidieť. Keby nebolo ruskej agresie ... tak by sme o nich ani nepočuli ...

  • Jura99
   17:46 10.12.2018
   • (4)
   Oblíbený příspěvek

   Zatímco u Banderovců není jisté, jestli mají na svědomí např. Český Malín, u Sovětů je zcela jisté, že mají na svědomí smrt těch občanů ČSR, kteří k nim s důvěrou utíkali před Hitlerem a místo spásy skončili v Gulagu. Podle odhadů se až o 20tis. občanů ČSR, zejména Rusínů. Ta ruská země je fakt padlá na hlavu, asi si nikdo nedovede představit, že by třeba Angličané naše piloty uvítali smrtí v koncentráku. V civilizované zemi absurdní, na východě běžné.

  • Slavoslav
   07:23 11.12.2018

   stanne pravo a mobilizacia su prave reakciou na sustredovanie Ruskej techniky pri hraniciach + incident v Kercskom prieplave. To sustredenie podla zdrojov s kade pochadza pravdepodobne aj snimka tej zakladne zacalo koncom leta august-september

 • TvojTatko
  16:14 10.12.2018
  • (10)

  Bla, bla, bla, Putin (osobne) napadne Ukrajinu :D
  Bla, bla, bla, "Dejte rozkaz ukrajinskému námořnictvu, aby se připravilo na potopení celé černomořské flotily v Sevastopolu" :D :D :D
  ...potom pokracuje konecne nieco, co z jeho huby dava zmysel celemu tomu zvastu: "na zničení ruských tankerů v ukrajinských vodách a na zničení Kerčského mostu jakoukoli kombinací prostředků".
  Takze "ukrajinsky think-tank" si praje vyvolat ww3 akymkolvek sposobom, toto je jediny dovod existencie failed state s nazvom Ukrajina. Zapad bude proti Rusom bojovat do posledneho Ukrajinca. Nedavno uz boli provokovat s kocabkami pri moste, ktore dostali od SS, ale nevydalo (nastastie).


  Takze zaverom - jeden velky blabol, za mna ziaden prinos, nic nove sme sa nedozvedeli, ocenil by som kvalitnejsie clanky, nie prepisovat nejakych vojnovych stvacov.

 • givicz
  15:49 10.12.2018
  • (13)

  dusan ... že má Porošenko ne zrovna moc dobré vyhlídky na znovuzvolení je jasné... je to on kdo vyhlásil na začátku svého prezidentského mandátu ATO (antiteroristickou operaci na východě) ... skončilo to fiaskem .... teď mě opravte jestli se z hlavy pletu ale i v těch nejtvrdších bojích na východě Ukrajiny nebylo vyhlášeno stanné právo... mobilizace, přísun těžké bojové techniky na východ stojí velké peníze... opravdu to vypadá na porušení Minských dohod a blitzkrieg na Donbasu... při úspěšné operaci by mohl vyhrát volby...

  Co se týče ekonomiky ruska :)
  Ruský státní rozpočet skončí roku 2018 zřejmě v přebytku o 2,5 % Rusko letos do konce října nově vložilo do státních devizových rezerv už 227 tun zlata, za celý rok to bude zhruba + 280 tun. Tedy každých 24 hodin další skoro tuna zlata do rezerv.
  Ruský zahraniční obchod je vysoce přebytkový, vývoz mohutně převyšuje dovoz o 150 - 200 mld. USD ročně.
  Hrubé ruské státní zadlužení činí 17 % HDP
  https://www.cnbc.com/2018/11/2...

  • Jirosi
   16:18 10.12.2018
   Oblíbený příspěvek

   Místo podpory školství, zdravotnictví, atd. Zlato ...
   Zlato má jedinou výhodu v případě nouze ho naložíte do Antonova a další zastávka Švy... (nebo si tam dejte co vy považujete za bezpečnou zemi) Diktátor se nezapře.

  • dusan
   16:22 10.12.2018
   Oblíbený příspěvek

   Neviem o žiadnom "fiasku" .... Ukrajine stále funguje a nerozpadla sa ako si otvorene želal Putin ....
   Čo sa týka ekonomiky Ruska .... keby v normálnom svete, napr. i v Čechách tak vláda priškrtila niektoré "zbytočné" výdavky - napr. obmedzením dodávky drahých liekov pre ťažko chorých pacientov, tak by žlté vesty vo Fráncúzku boli "slniečkármi" oproti tomu čo by vládu čakalo ... v Rusku ... žiadny problém ....
   Rusko svoju ekonomiku "dopuje" surovinami .... ceny napr. plynu pre obyvateľstvo či priemysel sú hlboko pod svetové ceny - ináč povedané, Rusko plne závisí od vývozu energetických surovín - omnoho viac ako sú formálne štatistiky - t.j. napr. 60 % vývozu, aj značná časť "zvyšku" je dotované energetickým priemyslom ... v rátane zbrojárskeho priemyslu. Zlato je len platidlo .... a dlh Rusko nemôže ani veľmi mať ... má nízku dôverihodnosť .... a dlhová služba je za cca 9 % .... (napr. my prakticky 0 % a i taká Ukrajine 10 %).

 • dusan
  15:38 10.12.2018

  V popise zaostalosti ukrajinskej armády má pán určite pravdu, s tými riešeniami až tak nie ....

  Rusko má takú prevahu, že nie je problém prevalcovať čo chce i keby mali násobné straty a odporúčaná aktívna obrana na to by mohla dať vhodnú zámienku.

  Jedinou šancou pre Ukrajinu je podpora západu, ktoré môže čisto teoreticky ekonomicky Rusko zlikvidovať v krátkom čase ... (67 % finančnej hodnoty vývozu energetických surovín ide z EÚ). Čo je 40 % ruského vývozu.
  Preto sa tak Rusko snaží a platí milióny pre "svojich" a väčšina nemeckých biznismenov zobe Putinovi z ruky ... až je to trápne ...

  Na "veľkú" vojnu neverím, lebo to by už putinom platení politici neukecali .... to si neviem predstaviť. Ale "rypnúť" tam či tam (ako naposledy Kerč) si Putin môže dovoliť s tým, že bude testovať kam si môže dovoliť zájsť ... a zatiaľ si toho môže dovoliť dosť....


  Mimoto by "veľká vojna na Ukrajine bola mimoriadne krvavá s tisíckami mŕtvych i na ruskej strane a to si nemôže dovoliť Putin ani politicky ... ani ekonomicky ... ale je vždy riziko, že sa môže niečo "zvrtnúť" neplánovane .... v tom vidím najväčšie riziko.

 • Kozlus
  15:12 10.12.2018

  Uzasnej nadpis a clanek se mu vetenoval cely dva odstavce. Zbytek clanku je sice o necem jinem, ale kliky budou.

  • Slavoslav
   15:16 10.12.2018

   myslim, ze toto presadzoval uz p. Pulitzer. Bulvarny nadpis a pod tym seriozny/serioznejsi clanok. Titulky predavaju tak naco sa nad tym zavzdusnovat kym neplatime za obsah a server potrebuje prijmy z reklamy?

 • givicz
  14:53 10.12.2018
  • (12)

  Že se něco ději již zaregistrovali i ruská média....

  Порошенко готовится к настоящей войне: доказательства (Poroshenko se připravuje na skutečnou válku: důkazy)
  http://rusvesna.su/news/154411...

  Druhý týden stanného práva na Ukrajině pokračuje. Ačkoli se zdá, že se nic neděje, stále se připravuje něco. A to je válka! Přivedení vojenských jednotek na plnou bojovou pohotovost a volání záložníků z rezervy nebyla náhodná. Dnes je v ní 160 tisíc bojovníků, kteří již bojovali na Donbasu a mají bojové zkušenosti... Během slavnostního předávání zbrání a vojenského vybavení Poroshenko uvedl, že nařídil přeměnu vojensko-průmyslového komplexu do zvláštního režimu provozu. Navíc zástupci ministerstva obrany poznamenali, že dodávka střeliva pro vojáky je již dokončena.... Dnes všechny státní média v zemi křičí o blížícím se přímém agresi Ruska Ozbrojené síly země se na to připravují. Ale co když Ruská federace nezaútočí na Ukrajinu během měsíce? V takovém případě budou prostě rozsáhlé prostředky země, zaměřené na přípravu na neúspěšné nepřátelství, prostě zbytečné. Podle odhadů mezinárodních odborníků by za měsíc "stanného práva" přenesení státní ekonomiky na vojenskou základnu mohlo stát daňovým poplatníkům několik miliard dolarů (asi 2 až 4 procenta HDP Ukrajiny).

  Země na okraji ekonomické propasti nemůže ztratit takové obrovské prostředky. Navíc, ukrajinský národ nebude chápat tento krok současného vojensko-politického vedení Ukrajiny....Zůstává jen jeden scénář pro vývoj událostí - malou, ale vítěznou válku v Donbasi, který by podle Porosenkovy skupiny měl zvýšit rating současného prezidenta, aby byl znovu zvolen na druhé funkční období.

  • Jirosi
   15:11 10.12.2018
   • (3)
   Oblíbený příspěvek

   Givicz možná je to pro tebe novinka, ale na Ukrajině je válka od roku 2014. Tedy přinést novinku o 4 roky později je trošku mimo.
   Ukrajinci maximálně mohou začít ofenzivu. Ale dost pochybuji, že by ji vedly za hranice svého území. Oni nemají důvod napadat Rusko, tedy krom toho že ono napadlo je.

  • Czertik
   15:11 10.12.2018
   • (3)
   Oblíbený příspěvek

   Velmi vtipne jak ruskym mediim zalezi na tom, jak sou na tom spatne ukrajinske finance a jak je vycerpava jakekoliv vojeske dobrodruzstvi, ale financni naklady na ruske vojenske dobrodruzstvi (kdekoliv) je nechavaji chladnymy.

 • Jilex
  14:33 10.12.2018
  Oblíbený příspěvek

  Ukrajinská armáda dne 5. 12. 2018 vyzkoušela dosah křídlaté rakety Neptun a zároveň odpálila 8 raket С-125-2D1 na námořní cíle v Černém moři. Raketa Neptun zasáhla úspěšně cíl ve vzdálenosti 280 km.
  Video:
  https://www.youtube.com/watch?...

 • givicz
  14:25 10.12.2018
  • (12)

  Tak jestli oni náhodou Ukrajinci neplánují ofenzivu na východě... proto ten výjimečný stav a mobilizace.. existují videa jak do Mariupolu ve velkém lifrují tanky .... už si toho všimla i rozvědka DNR...

  "Утром, 14 декабря": Басурин назвал точную дату украинского наступления под Мариуполем (Ráno 14. prosince": Basurin nazval přesný datum ukrajinské ofenzívy u Mariupolu)
  http://dnr-news.com/dnr/48052-...
  Cílem plánované ofenzívy je zachytit území okresů Novoazovsk a Telmanovsk a zřídit kontrolu nad úsekem hranice mezi Doněckou lidovou republikou a Ruskou federací v oblasti КОНЬКОВО и ХОЛОДНОЕ sídel. Tvořená nepřátelskou šokovou útočnou skupinou v celkovém počtu více než 12 tisíc lidí je soustředěna podél kontaktní linky v oblasti sídel Novotroitsky, Shirokino, Rovnopol. Zde je soustředěno více než 50 tanků, 40 raketových systémů, 180 děl a minometů..


  Jinak:

  Ukrajina uznala banderovce za válečné veterány
  https://www.novinky.cz/zahrani...
  "Status válečného veterána s příslušnými výhodami tak bude nyní náležet i tzv. banderovcům, jak jsou označováni členové Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) a jejího vojenského křídla Ukrajinské povstalecké armády (UPA) spojených s velitelem Stepanem Banderou."

  • major
   15:16 10.12.2018

   Ale že tých Banderovcov bude! 73 rokov po vojne by sa mohli zo dvaja aj nájsť...

   Inak opäť tlieskam použitým nezávislým zdrojom, ktoré si pre istotu 2x overil.

   • givicz
    15:51 10.12.2018

    major nevím proč se nevložil odkaz ... píšou to novinky.cz
    Ukrajina uznala banderovce za válečné veterány
    https://www.novinky.cz/zahrani...

 • palo satko
  13:40 10.12.2018
  • (10)

  Uboha Ukrajina ma "stastie" na poradcov. Slovensky ekonomicky expert Miklos ich perfektne nasmeroval k statnemu bankrotu tento britsky dobrak sa tymito radami o investovani do armady snazi vyvolat holodomor. Poradcov treba vyberat nie podla toho ci nenavidia Rusov, ale ci im aspon minimalne zalezi na obycajnych Ukrajoncoch.

  • dusan
   15:28 10.12.2018
   Oblíbený příspěvek

   Mikloš tam robí dobrú robotu. Nechcem to to rozoberať, ale riešiť 25 rokov zanedbanú a ešte socialistickú ekonomiku nie je jednoduché a ani bezbolestné. Ukrajinci platia a ešte dlho budú platiť, že sa "zobudili" neskoro. Ak to porovnáme s nami - tak naozaj dopredu sa dostanú tak najskôr o 10 rokov ... ak budú pokračovať ... zrejme áno, lebo Rusko im už cestu späť zahatalo.
   Ale výsledky už sú. Ceny plynu pre domácnosti samozrejme prudko narástli, ale dotácie plynu boja jedna z najväčších položiek štátneho rozpočtu. Na porovnanie, Rusko stále masívne dotuje spotrebu plynu pre firmy i domácnosti .... síce na to má (zatiaľ), ale len tak konzervuje zúfalú zaostalosť Ruska.... ktoré od tej Ukrajine vôbec nie je veľmi ďaleko, len svoj "bordel" má čím dotovať.

   • palo satko
    16:00 10.12.2018

    Ty asi nebes velky ekonom, ze? To si nazaj myslis, ze ekonomika sa zachranuje zrusenim dotacie na plyn? A co tak skusit, to co nazaj funguje? Zaviest ochranu domacich vyrobcov, vypovedat vypalnu zmluvu s EU a hlavne vratit ukradnuty kapital domov. Ano ten v anglickych a svajciarskych bankach. Lenze Miklos je presne typ pre rozkradnutie a unik kapitalu. Pozdravuje ta Palacka.

    • dusan
     21:24 10.12.2018

     Samozrejme ..... je to ekonomická samozrejmosť, mať reálne ceny. Sociálna politika sa robí sociálnymi dávkami a daňovými úľavami ... nie plošnými dotáciami pre všetkých.

     A tá "ochrana domácich výrobcov" je tiež ekonomický nezmysel .... to bolo za socíku ... išli na odbyt i Trabanty .... prečo ? Lebo nemali konkurenciu.

     A čo sa týka "Palacku" ... nič nie je ideálne, ale faktom je, že eknomicky sme i bez ropy a zemného plynu so životnou úrovňou ďaleko pre Ruskom s jeho ochranou ekonomiky a dotovanými cenami energií ... to ité napr. pobaltie ... asi to nebude náhoda ...

 • JirkaT
  13:13 10.12.2018

  Opravuji hrubku mýlím.

 • JirkaT
  13:11 10.12.2018

  Zdravím
  a rád bych se zeptal autora článku pana Grohmana, kde má sídlo jím uváděný Defence Blog (viz. odkaz). Bohužel jsem hledal jestli je to z USA nebo z EU nic jsem nenašel. Ale, vypadá to na UK. Jak jsem se dočetl jedním z dodavatelů informací by měly být armádní zdroje UK. Třeba se mílím. Mimi jiné je autorem článků jen jeden člověk Dylan Malyasov - šéf editor. Pokud se nemýlím, tak pak chápu obsah článku a zmíněné odkazy. :(

  • Slavoslav
   13:29 10.12.2018

   ano pravdepodobne to butu fotky z tych materialov ktorymi operoval Porosenko tyzden-dva dozadu ked hovoril o sustredovani Ruskej armady pri Ukrajinskych hraniciach od septembra tohoto roku.

 • Double
  13:10 10.12.2018
  • (11)

  Keby Rusi chceli, tak by v 2013 obsadili celu Ukrajinu za dva dni. Lepsiu prilezitost nikdy nedostanu a hla nezautocili. Cize tieto teorie pana generala, ktory si chce udrzat miestecko na ukrajine a preto zamerne strasi ruskom, povazujem za ciste rozpravky.

  • siggi
   14:31 10.12.2018
   • (11)

   Tak nějak to opravdu vypadá, že ten ušatý britský gumák má malou penzi, a tak si potřebuje vedlejšákem přilepšit kvůli mladé milence...koneckonců takových "poradců" je v dnešním světě jako sra*ček, a think-thanků snad ještě víc....z logiky věci těchto žvaníren plyne, že bonita jejich členů vzrůstá úměrně s tím, čím hlasitě upozorňují na oponenty, které chce zřizovatel think-tanků eliminovat - a nejlépe cizími vojáky, nikoli vlastními....ony pytle s mrtvolama totiž vypadají před vlastními voliči tuze špatně. K tomuto účelu se nejlépe hodí podobná nacionalisticko-fašistická verbež typu Kyjevské junty, jakoli opentlená "vlastenectvím, bojem proti korupci, zneužívání moci, rozkrádání státních prostředků a zlepšení života obyvatel"....velice málo z toho se stane realitou, zůstanou POUZE proklamace. Kdo nepoužívá svůj mozek, ale věří mainstreamu a podobným propagandistickým spolkům - ten bude navždycky patřit mezi ovládané a plnit vůli těch druhých. PS: toho lajdáka jsi i povýšil na generála :)

   • RiMr71
    15:59 10.12.2018

    ...jo... zbav se toho hnisu... jsi toho plný, je to vidět ze všech tvých příspěvků. Přeji, ať se ti zlepší život a zlepší nálada a neplodíš jen samé sarkastické jedovaté sliny.

    • siggi
     20:05 11.12.2018

     ….provedu pane Guma! :)

  • major
   15:14 10.12.2018

   A teraz ešte tú o červenej čiapočke (aby sme to skompletovali).

   "Spravodlivý odpor ruských baníkov proti banderovským hordám" s modernými ruskými zbraňami poskladanými zo zásob v starých ukrajinských skladoch ešte s prižmúrením očka beriem ako súčasť post-apoc žánru (pravda, úbohej kvality). Zázračný obrat v auguste 2014 ale nastal asi vďaka Mrázikovi, takže to musí byť čístá ľudová tvorivosť krížená s mystickým realizmom.

   Každopádne len tak ďalej.

   • Double
    20:44 10.12.2018

    To su hole fakty, ten orbat mohli lahko vyuzit, stacilo tak poslat par Ruskych divizii. Avsak nespravili to a je mozne ze to teraz lutuju.

 • JP--
  12:38 10.12.2018
  Oblíbený příspěvek

  Nepíše o České armádě náhodou, že ne?

  • CerVus
   15:21 10.12.2018

   O čem?

 • Jan Grohmann
  12:34 10.12.2018
  Oblíbený příspěvek
  • grants1
   16:40 16.12.2018

   Ale,ale Pane Grohmane co nam sem dat takhle snimecek z druhe strany hranic?
   Je velmi zajimave ze zrovna Vy vojaci podporujete banderovce,kteri zabijeli ploaky,rusy,slovaky a cechy a stali na strane fasistu,ale to Vam asi nemusim pripominat.A jestli nas brani takovy "vojaci",jako jste vy a vam podobni,tak nas buch ochranuj!!!
   https://www.novinky.cz/zahrani...

   Tohle je taky pro rusky web!

 • Argonaut.CZ
  12:32 10.12.2018
  • (12)

  Tento článek zapadá do dlouhodobé geostrategie, kdy třetí strana dělá všechny kroky pro to, aby byly co nejhlubší bariery mezi Ruskem a Ukrajinou. Rozděl a panuj... Aneb bojuj do posledního Ukrajince.

  O to víc mě ale překvapuje, kolik lidí a snadno skáče na špek, když stačí zahlásit, že je to proti Rusku. To všichni vypnou mozky.

  Aby Ukrajina vyrostla z vlivu Ruska, na to není potřeba vojenský konflikt. Stačilo by, kdyby EU odebírala Ukrajinské zboží a tlačila na menší moc oligarchů. Tak, a co z Ukrajiny odebíráme? jaké zboží jste za poslední měsíc, nebo rok měli z Ukrajiny. Nic... Jedno velké a prosté nic. Naopak je tam štveme proti sobě, protože pak mají Rusové problém u sebe na dvorku.

  • Jirosi
   13:04 10.12.2018

   Vůbec nechápu jak jsme v 38 mohli nejít na ruku Němcům a nechali se zlým západem štvát proti nim.

   • cernakus
    13:33 10.12.2018

    Západ ale neštval nás proti Němcům. Západ Němce proti nám podpořil. Když už chceš dávat debilní analogie, tak si najdi alespoň ty správné.

    • Jirosi
     14:31 10.12.2018

     V 38 se bál Německých zbraní... Na Ukrajině se bojí JZ Ruska.
     Výsledek, CSR i Ukrajina je z části okupována. Agresor dosáhl svých cílů v obou případech.

 • Míša
  12:01 10.12.2018

  Ono je spíš vtipný, že si toho spousta zdejších soudruhů nevšimla, spíš nechtěla všímat. Později, až agrese přijde, budou ji užiteční idi... omlouvat. Stále mi ale nikdo logicky nevysvětlil dřívější pomluvy smírného Obamy( za PROruský krok-Brdy) a naopak velebení obdoby putina Trumpa. On se na ruský útok nebude jen dívat a dusit ho pouze sankcemi. Možná skutečná WW3 nenastane, ale budeme jí opravdu na dosah.

  UA je samozřejmě ideální cíl, země se zmítá v chaosu, jako rusko a také celý východní blok v 90". Demokratizace bývá bolestivá a někdy vše krachne, tímto příkladem je nynější rusko.