Nová Saúdská Arábie? Princ Mohamed bin Salmán a vize 2030

Americký ministr obrany Jim Mattis a Mohamed bin Salmán ve Washingtonu (březen 2017); / Public Domain

Ve středu 21.6. došlo ke změně v následnictví na saúdském trůnu. Jednaosmdesátiletý král Salmán jmenoval prostřednictvím dekretu svým nástupcem syna Mohameda bin Salmána, současného ministra obrany a zástupce dosavadního korunního prince. Tím byl Mohamed bin Najíf, králův synovec, ministr vnitra a velitel operací proti al-Kajdě a tzv. Islámskému státu (IS).

Kdo je Mohamed bin Salmán?

Mohamed bin Salmán se dostal na výsluní v roce 2015 poté, co na trůn nastoupil jeho otec a jmenoval jej ministrem obrany. Vystudovaný právník se před ministerským postem objevoval jako poradce a člen expertních komisí města Rijádu, jehož starostou byl otec Salmán.

Figuroval také v dozorčích radách organizací zabývajících se rozvojem a konkurenceschopností. V neposlední řadě byl od roku 2014 státním ministrem a  hlavou dvora korunního prince (svého otce). 

Jednatřicetiletý/šestatřicetiletý (jeho datum narození je udáváno jak v roce 1980, tak 1985) Mohamed je označován za hlavního architekta války v Jemenu. Saúdská Arábie se do konfliktu spolu s dalšími osmi zeměmi zapojila jen dva měsíce poté, co se ujal úřadu.

Toto může značit jak nekompromisnost, tak horkou hlavu a agresivní postoje. Na hodnocení konfliktu je ještě brzy, nicméně saúdská intervence v Jemenu je přinejmenším nákladná a bez pozitivního vývoje.

Změna ve prospěch mladší generace

V zemi, kde žijí 2/3 obyvatel mladších 30 let je jmenování 31 let starého prince změnou, která reflektuje populaci. Poprvé dochází k předání moci z otce na syna namísto na bratra, jak tomu bylo zvykem. Jde také teprve o druhého vnuka zakladatele země, Abdulazíze as-Saúda, který se stal korunním princem.

Pro nastupující generaci tak jde o potvrzení její důležitosti a vlivu na dění v zemi. Mohamed bin Salmán se angažoval v rozvojových projektech cílených na mladou populaci ještě před nástupem do vrcholné politiky; založil nadaci MiSK , která se zaměřuje na inkubační programy a start-upy.

Do klíčových pozic se dostalo více princů ve stáří okolo 30 let. Dekret krále Salmána, který učinil z Mohameda nástupce trůnu, jmenoval nejmladším ministrem vnitra v historii země 33 roků starého Abdulazíze bin Saúda bin Najífa , což výrazně rozšiřuje vliv vládnoucí větve rodiny.

Nový ministr vnitra v předchozích letech působil jako poradce na ministerstvu obrany, tedy v rezortu nastupujícího korunního prince. Velvyslancem v USA byl již v dubnu jmenován králův syn Chálid bin Salmán , jemuž ještě není ani 30 let. Ten je bývalým stíhacím pilotem a údajně se měl podílet na operacích proti IS.

Dopad pro zahraniční politiku a region

Jmenování Mohameda bin Salmána bylo bezproblémové a s  podporou většiny královské rodiny (současný korunní princ Mohamed bin Najíf mu veřejně vyjádřil loajalitu, zatímco nastupující dědic trůnu prohlásil, že nepřestane brát v potaz jeho rady a vedení).

Toto jednání ukazuje na jednotu vládnoucího klanu, a tedy stabilitu navenek. Mladý korunní princ má také zajistit kontinuitu vládnutí, což se o přestárlých panovnících posledních let tvrdit nedá.

Na druhou stranu dosavadní rozhodnutí budoucího panovníka činí saúdskou zahraniční politiku méně předvídatelnou. Problematická je současná blokáda Kataru, která byla neočekávaná, avšak evidentně koordinovaná mezi jednotlivými zeměmi a Saúdskou Arábií.

Druhým bodem nejistoty je vztah k Íránu. Politika Mohameda bin Salmána bude pravděpodobně ostřejší, zvláště s podobně naladěným americkým prezidentem Trumpem v zádech. Otázkou zůstává, jaká bude ochota eskalovat vzájemné vztahy. Slovy analytika Oliviera Jakoba není otázkou, zdali k [ní] dojde, ale kdy nová eskalace započne.


Mohamed bin Salmán na setkání s Jimem Mattisem.

Vize 2030

Jedna z funkcí, v nichž Mohamed bin Salmán zůstává, je předsednictví rady, jež má přehodnotit ekonomiku země. Stal se tak hlavní tváří Vize 2030 , která byla představena v dubnu 2016 a navazuje na předchozí pětileté  rozvojové plány, v jejichž intencích se víceméně drží.

Saúdská Arábie je rentiérským petrostátem, který potřebuje reformu, aby byly jeho rozvoj a vůbec zachování současné životní úrovně udržitelné. Vize 2030 shrnutá jednou větou Salmána al-Dossaryho , je: vytvořit novou tvář státu, který bude růst za pomoci svého obyvatelstva a ne pouze ropy.

Samotná vize má tři hlavní okruhy: společenský (živá společnost), ekonomický (prosperující ekonomika) a občanský (ambiciózní národ), a tři cíle: být srdcem arabského a islámského světa, centrem investic a místem, které propojuje tři kontinenty – Afriku, Asii a Evropu.

Ve společenském sektoru chce země dbát na své kulturní kořeny, a tedy více pečovat o památky a muzea a posílit jiný než poutní (hadždž a umra) turismus; v jeho oblasti má za cíl zkvalitnit služby.

Dalším bodem je rodinná politika a podpora volnočasových aktivit, sportu a kultury. Zlepšit se mají také standardy ve zdravotnictví. Výsledkem by mělo být umístění saúdských měst mezi nejlepšími na světě a ekonomické posílení obyvatelstva.

V ekonomické oblasti se chce země stát globálně významným logistickým centrem a konkurenceschopnou ekonomikou schopnou přitáhnout zahraniční investory a využívat členství v mezinárodních organizacích.

Má dojít k  podpoře podnikání, snížení nezaměstnanosti na 7 % a zvýšení podílu zaměstnaných žen na 30 %. Vytvoření pracovních míst pro domácí populaci je pro zemi klíčové, jelikož jejich nezaměstnanost mladých ( 30 % ) je riziková jak ekonomicky, tak společensky.

Zároveň země nemůže spoléhat na levnou pracovní sílu, jelikož je místní společnost zvyklá na vyšší platy v terciálním sektoru (školství, zdravotnictví, věda, veřejná správa), zatímco špatně placené práce dělají imigranti z jižní a jihovýchodní Asie.

Cílem je také zjednodušit systém zaměstnávání cizinců. Dále má vize za cíl zvýšit aktiva investičních fondů, spolupodíl soukromého sektoru, digitalizaci infrastruktury a internetový obchod. Do roku 2030 bude podle plánu polovina vývozu nesouviset s ropou (podpora domácího zbrojního, důlního, strojírenského a metalurgického průmyslu).

Důraz je kladen také na obnovitelné zdroje energie a zároveň zlepšení objemu místních ropných a plynových rezerv. V této souvislosti se mluví o částečné privatizaci státní ropné společnosti Aramco, jejíž dozorčí radě princ Mohamed bin Salmán předsedá. Veřejnosti má být nabídnuto 5 % z předpokládané hodnoty 2 bilionů dolarů. Výnos má být použit na transformační programy, avšak jeho výše je zpochybňována a jako taková nepostačí.

občanské oblasti se prolínají cíle z prvních dvou sektorů. Saúdská Arábie má za cíl zvýšit efektivitu vládnutí zavedením e-governmentu. Dále chce propagovat zodpovědnost navýšením spoření v rodinách a růstem podílu neropného HDP. Důraz je kladen na udržitelné využití přírodních zdrojů. Vize počítá se zvýšením podílu neziskového sektoru na HDP a jeho reálným dopadem na společnost (islámská tradice charity by tento cíl měla značně usnadnit).

Vize 2030 by se tak dala shrnout jako transformace a diverzifikace ekonomiky prostřednictvím privatizace, podpory podnikání a neropných sektorů. Dalším aspektem je tvorba pracovních míst a fungující společnost nezávislá na státních dotacích (ceny paliva, elektřiny, vody, snížené poplatky za úřední listiny a pokuty).

Posledním hlavním tématem je důraz na funkce státu, a to udržitelný rozvoj, zodpovědnost a efektivní vládnutí.


Mohamed bin Salmán na setkání s Putinem.

Je vize naplnitelná?

Transformace je problematická především z politických a ekonomických důvodů. Ty druhé jsou dále komplikovány klesajícími cenami ropy, která je stále hlavním zdrojem příjmů. Sporné je lákání zahraničních investorů právě do ropného sektoru, s nímž se však do budoucnosti počítá čím dál méně.

Pro transformaci ekonomiky bude nutná reforma daňového systému , který na obyvatele v současné době klade velice nízkou zátěž. Pro vládu bude nicméně náročné pro ni získat podporu obyvatel. Daň z obratu, ač nízká, je pro firmy rozhodujícím faktorem pro přesídlení za lepšími podmínkami.

Nákladná je také intervence v Jemenu, která s sebou nese i politickou zátěž v podobě rostoucí nespokojenosti šíitských obyvatel země. Ti volají ve světle arabského jara po zrovnoprávnění, avšak jejich politická aktivita je často nálepkována jako terorismus a reakcí jsou represe. Současnému stavu nepomáhá ani rostoucí napětí s Íránem, který destabilizaci svého rivala uvítá.

Došlo již k uvolnění některých konzervativních společenských omezení jako je oslabení náboženské policie. Byl také opuštěn systém poručnictví, kdy musely mít ženy pro přístup ke státním službám, do práce, ke studiu či cestování povolení mužského příslušníka rodiny.

Země se také pokouší o méně deficitní rozpočet, avšak podzimní omezení některých státních podpor (poplatky za listiny, snížení podpory na plat služek) bylo s jeho nástupem zrušeno kvůli nepopularitě a naopak byly zvýšeny bonusy vojákům bojujícím v Jemenu. I to vypovídá o situaci v jaké se ropná monarchie nachází.

Pokud chce Saúdská Arábie svou vizi do roku 2030 naplnit, čeká ji řada podstatných změn, které jsou často v  rozporu s letitým systémem, který se jen těžko podaří změnit v horizontu jen o málo delším než 10 let. Vize představuje výzvu i pro absolutní monarchii a striktní islámskou vládu, která v zemi panuje.

Současný systém patronáže, kmenové příslušnosti a slabé odpovědnosti povětšinou nikdy nevolených politiků a vysokých úředníků je v přímém rozporu s transparentností podnikatelského prostředí i vlády. Pokud se chce rod Saúdů udržet u moci a zároveň transformovat zemi do podoby moderního státu s konkurenceschopnou ekonomikou, bude muset princ Mohamed bin Salmán velice pečlivě manévrovat. Jeho dosavadní politické kroky zatím jemné nuance postrádají.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Krize v Perském zálivu - Saúdská Arábie proti Kataru

Tento týden se na Blízkém východě nesl ve znamení diplomatické ofenzívy arabských zemí proti Kataru. ...

Katarská krize a dvojkolejnost americké zahraniční politiky

Krize v Perském zálivu uzavírá svůj druhý týden. Katar se nachází pod blokádou svých sousedů Saúdské ...

Pentagon: Megaměsta jsou budoucí bojiště

V posledních letech se z Armády Spojených států (US Army) čím dal častěji ozývají hlasy volající po ...

REPORTÁŽ: Rozpadá se západní civilizace?

Armádní noviny se ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně zúčastnily konference s názvem Společenská ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • green_korytnacka
  13:28 30.06.2017

  a co zeny? stale povazovane za hospodarske zvierata?

  a co zeny? stale povazovane za hospodarske zvierata?

 • David
  13:36 29.06.2017

  Hodně ale záleží na tom, jak ty reformy budou provedeny. Onen faktor výrazného konzervativismu obyvatelstva je mnohem důležitější, než se může na první pohled zdát. Pokud budou ...Zobrazit celý příspěvek

  Hodně ale záleží na tom, jak ty reformy budou provedeny. Onen faktor výrazného konzervativismu obyvatelstva je mnohem důležitější, než se může na první pohled zdát. Pokud budou reformy prováděny zbytečně rychle, bez tolik potřebné citlivosti a promyšlenosti, tak to může skončit katastrofou. Napasovat nějaký !ideální model" na danou zemi bez přihlédnutí k jejím specifikům je častý omyl, který se opakovaně nevyplatil. Stačí se ostatně podívat na zkušenosti Íránu, který kdysi šáh také pokoušel urychleně modernizovat - a výsledkem bylo celospolečenské pnutí, které vyvrcholilo islámskou revolucí a pádem šáha. Tady by to mohlo být obdobnéSkrýt celý příspěvek

 • Rase
  22:39 28.06.2017

  Ono 33 milionů obyvatel je docela slušný základ, ale obávám se, že to není dost na to, aby mohl ze Saudské Arábie vzniknout opravdu tak důležitý stát, jak má bin Salmán v plánu. ...Zobrazit celý příspěvek

  Ono 33 milionů obyvatel je docela slušný základ, ale obávám se, že to není dost na to, aby mohl ze Saudské Arábie vzniknout opravdu tak důležitý stát, jak má bin Salmán v plánu. Vize je to ale hodně dobrá a spoustě moderních států chybí. Na druhou stranu je před nimi hodně problematická nutnost přetvořit stát vedený jednou rodinou, zamrzlý někde ve středověku, v občanskou společnost, což se obávám není možná odshora a trochu mi to připomíná snahu o reformu komunismu, než Osvícenské reformy. Navíc bez zrušení náboženského diktátu to snad ani nemůže být možné. Obávám se i toho, že tamní lidé jsou již natolik zpohodlnělí (berte s rezervou) různými dotacemi a výhodami, že reforma může být problém. Podívejte se, jaká vlna protestů se vzedmula v Řecku, když jejich sociální bublina praskla. Navíc jakou chtějí lidem dát práci, všichni nemůžou být inženýři nebo doktoři a do fabriky nikdo nebude chtít jít pracovat (na to mají migranty). Mladých bez práce, tak bude pořád hodně.
  Troufám si tvrdit, že zdravější občanská společnost bude i v Iránu, který má ale 80 milionů obyvatel, kteří jsou navíc zvyklí starat se o sebe sami. Ropu mají taky, stejně tak obchodní trasy. Na druhou stranu si říkám, že Salmán stejně nemá co ztratit: pokud reforma nevyjde, půjde stát do kytek. Pokud ji neprovede, tak taky.Skrýt celý příspěvek

 • Alfamir
  18:51 28.06.2017

  a aké právo pán študoval?Šaríju?

  a aké právo pán študoval?Šaríju?

 • Beld
  17:03 28.06.2017

  Prosperitu jakekoliv vetsi zeme v 21 stoleti bude urcovat pouze jedina vec a to je vzdelane a schopne obyvatelstvo . A tady jsou na blizkem vychode jen 2 zeme ktere touto komoditou ...Zobrazit celý příspěvek

  Prosperitu jakekoliv vetsi zeme v 21 stoleti bude urcovat pouze jedina vec a to je vzdelane a schopne obyvatelstvo . A tady jsou na blizkem vychode jen 2 zeme ktere touto komoditou +- disponuji (izrael nepocitam) . A to je turecko a iran . Dokud bude pulka saudskych obyvatel zit jako v 14 stoleti a 90% VS vzdelanych lidi bude mit koupeny titul ze zapadu... Bez obrovske reformy spolecenskeho systemu a celkove skolstvi .... bez sance . Celkovy pocet patentu z celeho blizkeho vychodu je na urovni rakouska .

  Prumysl a technologie tam proste bez masivnich dotaci neprilakate a domaci to delat nebudou .Skrýt celý příspěvek

 • David
  13:36 28.06.2017

  Velice pěkné, zajímavé počtení. Ale ona to není jen otázka samotného Mohameda bin Salmána. Ukazuje se, že Saúdská Arábie má celou řadu vizionářů, má i peníze na to, aby své vize ...Zobrazit celý příspěvek

  Velice pěkné, zajímavé počtení. Ale ona to není jen otázka samotného Mohameda bin Salmána. Ukazuje se, že Saúdská Arábie má celou řadu vizionářů, má i peníze na to, aby své vize realizovala. Možná těch peněz není tolik, jako v době vysokých cen ropy, ale to je na druhou stranu jen dobře, tím se aspoň omezí zbytečné plýtvání. I proto by Saúdská Arábie neměla být podceňovánaSkrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:47 28.06.2017

  já myslím, že budeš moci nabíjet doma a dostaneš i supr sazbu

  já myslím, že budeš moci nabíjet doma a dostaneš i supr sazbu

 • PavolR
  12:00 28.06.2017

  D.i.p: Oni s tým nezačali iba teraz, nakoniec aj v článku sú spomínané nejaké predošlé päťročnice. A čo sa cien ropy týka, špekuluje sa, že by teraz SA mohla porušiť dohody a začať ...Zobrazit celý příspěvek

  D.i.p: Oni s tým nezačali iba teraz, nakoniec aj v článku sú spomínané nejaké predošlé päťročnice. A čo sa cien ropy týka, špekuluje sa, že by teraz SA mohla porušiť dohody a začať zvyšovať ťažbu, čo by síce viedlo k ďalšiemu znižovaniu cien ropy, no Saudi by z toho v danom časovom horizonte aj tak vyžmýkali nejaké peniaze naviac.Skrýt celý příspěvek

 • Strategist
  11:45 28.06.2017

  D.i.p: hybridní auta se začnou trochu šířit, ale elektromobily se jen tak v blízké budoucnosti(do 2030) nerozšíří, stanic na nabíjení je málo a ne každý po nich touží, navíc armády ...Zobrazit celý příspěvek

  D.i.p: hybridní auta se začnou trochu šířit, ale elektromobily se jen tak v blízké budoucnosti(do 2030) nerozšíří, stanic na nabíjení je málo a ne každý po nich touží, navíc armády a vládní auta budou stejně používat naftu/benzín takže bych ropu tak rychle nezahazovalSkrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  11:25 28.06.2017

  Ten plán transformace přichází trochu pozdě. S klesající cenou ropy to bude hodně na hraně. Rozvoj elektromobilů a hybridních aut nabírá na obrátkách. A "kupodivu" je to zásluha ...Zobrazit celý příspěvek

  Ten plán transformace přichází trochu pozdě. S klesající cenou ropy to bude hodně na hraně.
  Rozvoj elektromobilů a hybridních aut nabírá na obrátkách. A "kupodivu" je to zásluha americké Tesly a japonských značek, ne díky EU dotacím.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...