NÁZOR: Jaderné bomby na Yellowstone ‒ Rusko opět hrozí apokalyptickou jadernou válkou

Zlom San Andreas; větší foto / Ikluft, CC BY-SA 4.0

Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé civilizace pomocí jaderných zbraní. Je to standardní mediální „Hra na třetí světovou válku“, pomocí které chtějí Rusové poštvat civilní obyvatelstvo cílových zemí proti vlastní vládě. Nejnověji Rusové mediálně oprášili myšlenku masivního jaderného útoku na Yellowstonskou kalderu a Zlom San Andreas.

Podle článku Rusko osamoceno: Proč nikdy neopustilo hru na „třetí světovou“ (odkaz v úvodu), ruského autora Vadima Štěpa, na který jsme upozornili na našich stránkách v roce 2016, Kreml přiživuje možnost vypuknutí třetí světové války jako součást strategie zahraniční politiky.

Štěpa se mimo jiné odkazuje na výsledky výzkumu Alexeje Levinsona z ruského nezávislého politologického a sociologického institutu Levada. „Je důležité uvědomit si, že většina Rusů nechce válku. Ale je ochotna jít do vojenského poměřování. Mají důvěru v to, že Rusko bude reagovat na hrozbu, pokud se objeví. Minimálně ve vztahu k tomu, že máme jaderné zbraně nebo vzhledem k tomu, že v duchovním smyslu máme větší právo než oni. Za námi stojí historické právo. To je klíč,“ komentuje antizápadní duchovní a myšlenkový postoj Rusů Levinson.

„Starý strach z jaderné války, jako absolutní konec, jako něco nevyhnutelného, tedy strach z období studené války, částečně zůstal. Ale pro většinu populace jsou veškeré spekulace o jaderných zbraních něco jako hra. Hru, kterou hrajeme se Západem. Nemohu říct, že se jedná o rozhodující počet lidí, ale tvrdí to hodně z nich. Je důležité připomenout, co říká Jurij Levada [zakladatel centra Levada - pozn. red. ]: ruské kolektivní vědomí mnoho kritických problémů vnímá jako hru modality [hru o tom, co je možné a co ne - pozn. red.]. Platí to i pro vztah se Spojenými státy, a to i v období vyhrocených vztahů. Ukázalo se, že na jedné straně skutečné konflikty s oběťmi z řad civilního obyvatelstva jsou považovány za hry, na druhé straně opravdovému sportu je dáván mnohem větší smysl ‒ vede to dokonce až k militarizaci sportu. Jedno se stává více jako druhé,“ říká Levinson.

Tyto vzorce kolektivního vědomí Rusů, které využívá ruská zahraniční politika, se zhmotňují v ruských médiích pravidelně. Ostatně několik dní před tím, než Donald Trump oznámil odstoupení Spojených států od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu ruský prezident Vladimír Putin uvedl: „Agresor musí vědět, že odplata je nevyhnutelná a že bude zničen. My, jako oběti agrese, skončíme v ráji, ale oni prostě chcípnou, protože nebudou mít čas ani k tomu, aby učinili pokání.“

Později se snažil Kreml slova Putina „rozmělnit“, ale styl vystoupení Putina zhmotňuje temnější stránky ruského kolektivního vědomí o vlastní spirituální nadřazenosti a také základní premisu ruské státnosti, podle které je Rusko bezpečné jen tehdy, pokud se ho ostatní státy světa bojí.

Současné vyhrožování jadernou válkou jde především v ruku v ruce s rušením smlouvy INF. Problém je, že diskuze o INF jsou jen mediální divadlo, protože obě strany ví, že ta druha strana ví, že obě strany smlouvu INF porušují. Například papírově má ruský raketový komplex Iskander dolet do 500 km, reálně 700 až 800 km. Vyvíjená americká střela PSM (Precision Strike Missile) (oficiálně dolet pod 500 km) na tom bude podobně.

Problémů s INF je několik. Neexistují žádné kontrolní mechanismy, jak ověřovat dolet raket, takže je nutné spoléhat se na dobrozdání druhé strany, že skutečně INF dodržuje. INF se navíc také týká nástupnických států Sovětského svazu a především v případě Ukrajiny je otázka, zda bude reálný dolet vyvíjených raket Sapsan skutečně pod 500 km. Do třetice INF se vůbec netýká Číny, která má ve výzbroji tisíce raket krátkého a středního doletu.

Rusko svou „svatou válku“, jak ostatně výše zmiňuje Levinson, i dnes vede v oblasti sportu. Ruskou snahu o „militarizaci sportu“ můžeme vidět např. v souboji McGregora s dagestánským bojovníkem Khabibem. Ruský Vojensko-průmyslový kurýr označil souboj obou bojovníků za střet civilizací, kdy je McGregor podle Rusů personifikací upadající „post-křesťanské západní kultury“.  

Putin pak při setkání s Khabibem uvedl, že všichni v Rusku jsou „jedna velká rodina“ a že „pokud budeme napadení zvenčí, nejen vy, mohli bychom všichni skákat takovým způsobem a mohlo by to být peklo, ale je lepší se vyvarovat takového postupu.“ Odvolávání se na Rusko jako na „matku“, a na všechny obyvatele jako na své děti, je standardním způsobem, jak přimět lidi k povolnosti, protože lidé nejsou obecně ochotni umírat a zabíjet lidi za cizí zájmy (tedy v tomto případě zájmy ruské vlády), ale za svou rodinu ano.

Nejnovější ruské mediální jaderné manévry korunoval Konstantin Sivkov, doktor vojenských věd a prezident ruské Akademie geopolitických problémů, v článku ve Vojensko-průmyslovém kurýru.

Sivkov navrhl způsob, jak bezpečně zničit celé Spojené státy. Řešením je provést jaderný útok na Yellowstonskou kalderu a/nebo Zlom San Adreas. Následkem jaderného útoku na Yellowstonskou kalderu může dojít k aktivaci supervulkánu, který způsobí celoplanetární katastrofu ‒ následný oblak popela na několik let zastíní dopad slunečního světla na Zemi. Tuto sopečnou zimu dle odhadů nepřežije až 90 % všech živých bytostí na planetě. Podle Sivkova však nejméně zasažené bude Rusko, vzhledem k velké vzdálenosti a velkému území. Naopak katastrofálně bude zasažena Evropa, pokud se Rusko podaří, jak navrhuje Sivkov, vytvořit mohutnou vlnu tsunami „,která spláchne celé NATO”.

Logika Sivkova je následující: Rusko nemůže překonat země NATO v počtu jaderných zbraní, vojáků a bojové techniky, proto podle Sivkova zůstává jediná cesta ‒ udělat jadernou válku iracionální. „Jít ve stopách Sovětského svazu nebude fungovat ‒ uskupení pozemních sil, které mohou porazit NATO a okupovat Evropou, nelze vytvořit kvůli ekonomickým, demografickým nebo duchovním důvodům. Zůstává jediná cesta ven ‒ jaderná válka se musí opět stát iracionální, aby neměla smysl pro agresora.“

Podle Sivkova by mělo Rusko vyvinout 40 až 50 jaderných bomb se sílou 100 Mt a zaměřit je na Yellowstonskou kalderu a tektonické zlomy na východním pobřeží USA. „Bude tak záruka, že celé Spojené státy a mezinárodní elita bude zničena,“ uvedl Sivkov.

Současně Rusko svou mediální hru přesouvá do Evropy, která v podobných případech slouží Rusku jako vděčný „fackovací panák.“ Rusko ví, že svými raketami krátkého a středního doletu území Spojených států neohrozí, takže zbývá vyhrožovat Evropě. „Evropa se vystaví nebezpečí možného odvetného úderu Ruska, pokud bude souhlasit s rozmístěním amerických raket na svém území,“ citovala Putina státní agentura TASS. Ruský prezident upřesnil, že evropské země by měly pochopit, že se vystavují riziku „možného raketového útoku“.

Stejnou taktiku Rusko uplatňuje pravidelně pokaždé, když se dostane do pro něj nevýhodné mezinárodní situace. Průběh je vždy stejný ‒ slova o zničení Evropy a hrozba přesunu střel Iskander (které porušují INF) do Kaliningradské oblasti.

Celý rozpor je dán z jedné strany ideologií (tedy „my“ jsme vyvolení), z druhé strany rozporem mezi tím, jak Západ vnímá Rusko a jak Rusko chce, aby ho vnímal Západ. Rusko z demografického, ekonomického, průmyslového, náboženského ani kulturního hlediska nemůže konkurovat Západu, ale přesto samo sebe považuje za velmoc a rovnocenného hráče. Problém je, že jediný nástroj, který Rusko k udržení svého statusu velmoci může použít, je vždy přítomná (Rusy neustále živena) hrozba zničení celého světa. Rusové přitom berou hrozbu zničení světa jak způsob své ochrany a udržení statusu velmoci (a také jako formu hry), ostatní země ale berou hrozbu zničení světa jako hrozbu zničení světa.

Existuje tedy zásadní rozpor, k jakým praktikám se obě strany uchylují, aby donutily druhou stranu k povolnosti. Západ na rozdíl od Ruska se může jednoduše spoléhat na měkkou sílu (přitažlivost západního způsobu života), pomocí které rozšiřuje svůj vliv po celém světě a ostatně díky které vyhrál studenou válku. „Historicky třetí světová válka už proběhla ‒ nazývala se studenou válkou. A v tomto konfliktu Spojené státy a jejich spojenci dosáhli vítězství nad Sovětským svazem a celým sovětským blokem. Hlavní zbraní této války ale nebyly rakety, ale počítače, džíny a rock'n'roll,“ píše Štěpa.

„Vedení Kremlu zcela selhalo v tom smyslu, že pokud chce jakákoliv říše předstírat, že má globální postavení, musí mít rovněž globální přitažlivost, něco, co nabídne světu, nějaký civilizační projekt, díky kterému se budou ostatní země chtít připojit,“ komentuje Štěpa mocenské Kremlu. Ruský problém je, že nic takového nemá.

Při posuzování celého problému je však třeba se zamyslet nad tím, z jaké části je „Hra na třetí světovou válku” určená jen a pouze pro mediální realitu (tedy pro psychologický útok na civilisty cílových zemí) a v jaké atmosféře probíhají setkání mezi vrcholnými představiteli americké a ruské vlády.

I když však příjmeme, že jde jen o mediální hru, nad kterou se snad dá dívat (s troškou velmi černého cynismu) pobaveně, stále taková hra přináší obrovské riziko v tom, že lidé na Západě mohou začít podobné ruské hry ignorovat. Avšak v takovém případě podle Američany předkládaného hypotetického scénáře „de-eskalace“ hrozí riziko omezeného jaderného úderu ze strany Ruska, které tak bude chtít obnovit strach na Západě ze své země.

Podle Američanů si Rusové jednoduše myslí, jak uvádějí americká média v souvislosti s vydanou Zprávou o jaderném stavu NPR (Nuclear Posture Review), že Západ je příliš slabý (má málo odhodlané politické vůdce, nejvyšší velitele, společnost, atd.) a bude omezeným jaderným úderem natolik šokován, že nepodnikne žádné protiopatření.

Vrátíme-li se k ruskému kolektivnímu vědomí „herních modalit“, jak bylo popsáno sociologem Levinsonem, je možné uvést:„Nejhorší situace pro hráče není prohra, ale to, když s nim nebude prostě nikdo chtít hrát.“

Z přísné logiky věci má počínání Ruska smysl, protože z pohledů Rusů vedou svatou válku za svou zemi a budoucnost, kterou chce celý svět zničit. Možná ani nemají na výběr, vzhledem k současné zahraničně-politické, náboženské, ideologické, mediální a politické ruské realitě, včetně své tragické historické minulosti, která je neoddělitelnou součástí ruského kolektivního myšlení a ruského narativu o své výjimečnosti nad ostatními národy světa.

Zdroj: Gazet, VPK, VPK

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Bez Ukrajiny Rusko svět jadernou válkou nevystraší

Rusko prodlouží životnost mezikontinentálním balistickým střelám (ICBM) R-36M2 „Voevoda“. Rakety ...

Izrael odtajnil detaily útoku na syrský jaderný reaktor al-Kibar

V noci z 5. na 6. záři 2007 bylo při leteckém úderu zničeno syrské jaderné centrum al-Kibar. K útoku ...

Rusko dokončilo úvodní testy jaderné rakety RS-28 Sarmat

Ruské ministerstvo obrany oznámilo ukončení úvodního testovacího bloku nejnovější ruské ...

Evropské vrtulníky MH-139 ochrání americké jaderné zbraně

Tým složený z americké společnosti Boeing a italské Leonardo dodá americkému letectvu (USAF) ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 4
 • Maulincio
  08:05 18.12.2018

  Úplně nechápu tak brzkou náhradu C-17. Menší, starší a míň spolehlivý C-130 se dočkaly 10 modernizačních balíčků a C-17 u který se dá spořit palivo uplatněním MIF (Mission Index Flying) i $AVE (Surfing Aircraft Vortices for Energy) se rovnou počítá s náhradou... ano X-48 je asi úspornější, ale i tak bych spíš čekal náhradu C-130 letadlem typu X-48 a modernizační balíček pro C-17.

  • Maulincio
   08:08 18.12.2018

   Proč mám puštěný jiný článek to nevim

 • ujo Marek
  14:28 09.12.2018

  s AN sa stala úbohá Rusofóbna stoka na úrovni polykače spermatu jakuba jandu

  • cernakus
   17:01 09.12.2018

   1) Převaha RAŽů je sice znatelná, ale na stoku to má ještě daleko. Zatím to je spíše soutok Labe a Vltavy
   2) Janda v pornu sperma nepolykal, ale stříkal
   3) Neoživuj mrtvé debaty, není to slušné, nezávisle na tom, jak tě místní RAŽovské plky rozčílily.

 • mastanas
  11:23 02.11.2018

  ..jediným státem, který zatím použil jaderné zbraně, jsou USA
  ..ukažte mě jediný stát, který v minulosti sám, nebo ve zločinném spolčení nenapadl rusko
  ...oni se všichni ti mírumilovní demokraté evropy přidali k Hitlerovi při napadení Ruska
  Jenom totální hlupák by dnes věřil politikům a zvláště těm evropským.
  Jediné co rusko ochrání jsou jaderné zbraně a schopnost zničit svět!!!!!!!

  • Czertik
   23:25 18.12.2018

   trochu lepsi znalost historie :)

   k te tvoji prvni otazce ktery ze stat to nikdy nenapadl rusko - hmm, mame tu cinu, brazillii, mexiko, filipiny, ceskoslovensko....a desitky dalsich statu.

   k druhe - hmm, a jake ze demokraticke staty pri hitlerove utoku na sssr mas na mysli ? Spanelsko - diktatura, madari - diktatura, rumuni - diktatura, italie - diktatura, finsko - jedina demokracie, ale odveta za zimni valku, kterou zacalo sssr.

 • Jozef Bencel
  23:20 31.10.2018

  Článok v samej základnej podstate vystihol súčasnú vojensko-politickú situáciu. Čo však treba tomuto článku vytknuť, je jednostranný a skreslený pohľad, absolútne nepochopenie súvislosti. Z toho vyplýva aj jeho nie hodnotová výpoveď, ale iba ideovo-propagandistická.
  Hodnotenie že Rusko ekonomickom ale v určitom smere aj vojenský nemá na USA ako aj na EÚ, je správne. Čo robí Rusko svetovou veľmocou je jadrový potencionál, zdedený po ZSSR. To je aj príčina prečo Rusko aj keď značne oslabené ale prežilo rozpad ZSSR.
  Keď V. Churchil po skončení II.svetovej vojny, odštartoval tzv. Studenú vojnu, západ správne ohodnotil jeho vojenskú silu, ale predpokladal, že získať atomovú bombu mu bude trvať najmenej 15 - 20 rokov. Za tú dobu, podľa predpokladov západu, už by mal byť ZSSR minulosťou. Ale prišiel rok 1949 a sním prvá atómová bomba ZSSR a navyše keď USA, za veľkej slávy odpálili na Bykinách svojú prvú vodíkovu bombu, ktorá mala vo veľkosti asi dvojposchodovej budovy, prišiel šok, keď krátko na to ZSSR vyskúšal svojú vodíkovú bombu ale zhodenú z lietadla ktoré bolo derivátom B-29, bezlicenčne vyrábanom v ZSSR. ZSSR teda vďaka Sacharovovi, mohol bombardovať USA a západ podstatne účinnejšou zbraňou, zatiaľ čo oni museli čakať až budú mať bombu,ktorú bude schopné uniesť aj lietadlo.
  To ako sa USA a západ snažili a snažia svojou absolútnou prevahou zničiť ZSSR a teraz Rusko, jednoznačne muselo vyústiť k tomu ako sa ubrániť v rámci svojích možnosti. A tak vznikali aj takéto plány. Vie niekto inú možnosť, ako urobiť aby bol vlk sýty a baran celý? Spolupráca? Pre laikov a tých čo si dovidia iba na koniec nosa, áno. Ale pre tých čo vidia aj ďale, je to bluf.
  Áno Rusko musí presúvať svoju hru do Európy, lebo ak si pán autor nevšimol, tak Rusko je neodškriepiteľne jej súčasťou. Veď ak si to pamätá zo školy, tak Európa končí na ruskom Urale.
  Rusi si nemyslia, že západ je slaby. Naopak. Inak by v Rusku neexistoval systém odvetného úderu Perimeter. Ak autor nevie čo je to, tak nech si to naštuduje, ale v podstate to znamená, že Rusko nepočíta s vykonaním preventivného jadrového úderu, ktorý by nemal žiadný zmysel, lebo západ by ihneď odpovedal.
  USA a s nim NATO neustále vyvolávajú na ZSSR a teraz na Rusko tlak, v rámci doktríny o zadržiavaní Ruska. Média a vyhlásenia západných politikov sú toho plné.Alé je Rusko agrsívne? Po rozpade ZSSR delilo NATO a Rusko "tisíc" kilometrov. Dnes je NATO na Ruských hranicach. Kto je agresívny. Rus nepovedal, že sa znova vráti, ale politici nás o tom denne presviedčajú. Poviete Krym? Kto sa iba troška vyzna v stratégii vie, čo by pre Rusko znamenala jeho strata.
  Najhoršie na tom je, že európskí politici vidia a vedia, že prípadný konflikt medzi Ruskom a NATO sa odohrá jednoznačne hlavne aj v Európe. Čo USA dúfajú, že iba tu. To by znamenalo zničenie celej Európy. Rusko nehovorí ale koná v tom, že to budú USA, ktoré to od Ruska najviac schytaju. To je príčinou, že vojna ešte nebola.

 • GlobeElement
  09:23 30.10.2018

  Martin23

  Rusko není obkličováno NATO, NATO není stát, který by dobýval nová území.
  To se jen sousedi Ruska díky historickým zkušenostem a agresivnímu chování Ruska snaží najít spojence, který by je před Ruskem ochránil.

  To jsou fakta.

  • krllo
   20:53 23.12.2018

   ???

 • Martin23
  11:00 29.10.2018

  Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé civilizace pomocí jaderných zbraní.


  +++++

  Rusko se dostává do nevýhodné situace tím, že je obkličováno NATO na svých hranicích, kam proudí západní vojenská infrastruktura.

  Pokud chtějí USA za této situace vypovědět určité dohody, není od věci připomínat fakta.

  To že Putin prohlásil, že agresor bude zničen, není nic proti ničemu.

  Článek je zkrátka o hovně.

  PS. nevím jak dnes, ale v dobách studené války měly USA tuším 5 scénářů, jak začne jaderná války. 4 z nich začínaly preventivním jaderným útokem ze strany USA.
  Přitom Rusové mají dostatečné kapacity k tomu, aby uvrhli USA do doby kamenné bez Yellowstonu.

 • Czertik
  16:25 28.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  givitz
  zajimavy prislevek, ale ma par zasadnich logickych chyb.
  Vojenska sily ciny v dobach kdy byl INF podepisovan a dnes je velmi podstatny ropzdil, cili pozadavek aby se cina k nim pripojila (nebo je uplne zrusit) je z pohledu usa veli logicky.
  A tvoje argumentace indii, pakistanem, izraelem ? Hmm, tak proc rusko nepozaduje aby se i tyto staty pripojili k te smlouve, jako protivahu amickemu pozadavku na pripojeni ciny ?
  Vzdyt by mohly puozit uplne stejne argumenyt jako amici.


  A muzes napsat konkretni ruske systemy ktere formalne INF neporusuji, a ty amicke ktere jo ?

 • StandaBlabol
  19:02 27.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  Pro zájemce link na obsáhlý text o Iskanderech. Řeší se tam mimo jiné jejich skutečný dolet (odhadovaný až na 1000 km pro verzi s lehkou bojovou hlavicí) i bojové nasazení ve válce s Gruzií (původně Ruskem popírané, ale nakonec použité k propagaci této zbraně).

  https://www.doria.fi/bitstream...

  Blondýnko,

  bacha, je to dlouhý anglický text. Těm se ty vyhýbáš.

 • givicz
  17:49 27.10.2018

  https://ukraina.ru/opinion/201...

  Je třeba zdůraznit, že v rozporu s tvrzením Trumpa o tom, že Bolton oznámí v Moskvě odstoupení USA od smlouvy, však Bolton nic konkrétního nesdělil, čímž ponechal Trumpovi otevřená zadní vrátka. Bolton řekl, že se chystal v Moskvě projednat vzájemné připomínky Ruska a USA ke smlouvě INF, po Trumpově rozhodnutí odstoupit od smlouvy však toto téma nebylo diskutováno. Ještě jednou zdůrazním, že Trump řekl, že odstoupení oznámí Bolton a Bolton se odkázal na to, že Trump rozhodl. K uskutečnění takových akcí se však nevyžaduje pouze vzájemné odkazování se, ale konkrétní prohlášení, podložená navíc předáním písemných dokumentů. Zdá se tedy, že Bolton nepopíral skutečnost, že USA odstupují od smlouvy, ale ani to tak nějak zcela nepotvrdil.

  Odkud pramení taková dvojakost, řekl bych dokonce i nejistota slavného amerického "jestřába"?

  Bolton uvedl, že Washington považuje za nezbytné, aby se ke smlouvě INF připojila Čína (nejlépe společně s KLDR). Zní to jako by logicky. Zatím ale byly všechny dohody o kontrole zbraní uzavírány Moskvou a Washingtonem "pro dva". Přičemž zpočátku, ještě v šedesátých letech, to byl principiální postoj USA, které odsouvaly své spojence "do závorek". Američané motivovali svou pozici tím, že jaderný potenciál Velké Británie a Francie je příliš malý (ve Francii za de Gaulla, po odchodu z vojenské organizace NATO, vůbec fungovala doktrína "obrany ve všech azimutech", což umožňovalo neřadit ji k západnímu bloku).

  Tato pozice byla obecně přijatelná, protože dokonce i nyní, po mnohém snižování, v jejichž důsledku se jaderné arzenály Ruska a USA zmenšily ve srovnání se sedmdesátými léty řádově, mají Washington a Moskva více bojových hlavic a nosičů než všechny ostatní jaderné země dohromady. Pro Sovětský svaz však, jehož protivníky byly v 70. a 80. letech 20. století nejen země NATO, ale i Čína, byl tento přístup přece jen méně výhodný než pro USA.

  Nyní jsou Čína a jí kontrolovaná KLDR jednoznačnými nepřáteli USA. Peking je navíc spojencem Moskvy. Ačkoli tato aliance není formálně smluvně upravena, ale není o nic méně účinná. Teoreticky by bylo možné přání USA ji ke smlouvě INF připojit pochopit, pokud by zde nebyly dvě nuance.

  Za prvé, vzhledem k rozšíření jaderného klubu a rostoucímu potenciálu Indie, Pákistánu a Izraele, které disponují právě nosiči raket zejména středního doletu, nikoli mezikontinentálními (to znamená, že jsou schopny ohrožovat Rusko a nejsou schopny učinit totéž vůči USA), když už se má hovořit o revizi smlouvy INF, pak je nutné požadovat, aby se k ní připojily všechny jaderné země.

  Za druhé, pro území USA jsou nebezpečné jenom čínské a korejské mezikontinentální střely. Rakety středního doletu mohou být použity pouze k útokům na americké základny v Japonsku, Korejské republice a západním Pacifiku, stejně jako na seskupení loďstva (Čína je obecně jedinou zemí, která předpokládá použití balistických střel středního doletu jako protilodních pro nejadernou výzbroj). To znamená, že pro Čínu a KLDR jsou střely středního dosahu prostředky k zadržování americké agresivity.

  Stávající vzájemné výhrady Ruska a USA, které jsou vyjádřeny ve vzájemném obviňování se z porušování smlouvy INF, se nacházejí ve zcela odlišné rovině. Jak jsem již psal, Rusko bylo prostě schopno vytvořit nové typy zbraní (včetně raketových) a nosičů, které, bez formálního porušení smlouvy INF, vyrovnaly absenci střel s dosahem 500 až 5 000 km ve výzbroji. Na druhé straně Spojené státy také vyvinuly nové zbraně (a udělaly to dříve než Rusko), které z hlediska Moskvy spadají do omezení, vyplývající ze smlouvy. USA však interpretují smlouvu po svém.

  Tyto problémy by mohly být řešeny v rámci dvoustranných jednání (zejména proto, že mechanismus těchto konzultací je předpokládán samotnou smlouvou). Spojené státy však dlouho odmítaly jakékoli konzultace, doufaly, že získají převahu, a poté budou předkládat své požadavky, ale odmítly diskutovat o ruských požadavcích, načež jednání utichla, sotva započala.

  Trumpovo prohlášení o odstoupení od INF, oznámené v předvečer Boltonovy návštěvy v Moskvě, bylo tedy formou diplomatického vydírání. Je nepravděpodobné, že by USA předpokládaly, že Moskva začne odzbrojovat. Spíše se snažily vyměnit záchranu smlouvy INF za ústupky v jiných důležitých otázkách. Když se tak nestalo, vynesením tématu o připojení Číny ke smlouvě, jakožto možnosti ji zachránit, se snažily přimět Rusko k zahájení diskuse o tomto problému. Potom zrealizoval Washington okamžitě únik, že Rusko za zády Číny vede samostatná jednání s USA o osudu čínských jaderných zbraní. Možná by to Moskvu a Peking nerozhádalo úplně, ale s nějakým ochlazením vztahů a snížením úrovně důvěry by USA počítat mohly.

  Bolton se možná pokusil tuto věc obehrát informačně a okamžitě po vyjednávání oznámil, že USA považují za nezbytné zahrnout Čínu mezi účastníky smlouvy INF. Mohlo to být vnímáno, jako by se téma diskutovalo. I když to Bolton přímo netvrdil, ale s tiskem komunikoval o výsledcích rozhovorů. V důsledku toho byla všechna témata, kterých se dotkl, vnímána, jako by byla diskutovaná.

  Je třeba říci, že tentokrát Rusko zareagovalo momentálně. Okamžitě bylo uvedeno, že Moskva odmítla diskutovat o Číně bez Číny, po čemž Peking dosti hrubě odpověděl na Boltonův návrh a oznámil, že Čína nemá v plánu tuto záležitost projednávat.

  Takže můžeme říci, že mise Boltona ztoskotala ve všech svých hlavních hlediscích, která měla vyvíjet tlak na Rusko. Úspěch provázel pouze návrh Američanů na uspořádání druhého setkání obou prezidentů. Bolton je zkušený diplomat a zdatný vyjednavač. Byl schopen zakrýt neúspěch své mise "čínskou stopou", předstíral, že USA měly a stále mají konstruktivní návrhy na řešení konfliktu kolem INF. Současně odvedl pozornost veřejnosti od absence pokroku ve všech citlivých problémech rusko-amerických vztahů. Pro média byla utvořena konstrukce : Bolton předložil návrh na rozšíření počtu účastníků ve smlouvě INF. Nyní budou Rusové tyto návrhy do pařížského setkání promýšlet.

  Blahostný obrázek samozřejmě zhoršila pohotová upřesnění Ruska a reakce Číny, ale celkově se musí Boltonovi nechat - informačně vymačkal ze situace všechno, co bylo možné, a ponechal svému prezidentovi prostor pro manévrování. A zda to Trump bude schopen využít, to už je jiná otázka.

 • Czertik
  15:44 27.10.2018

  fenri
  ja nevim, jestli ses (porucik) dub , nemumis cistr, nebo chapat kontext, protoze se zas ptas na to, na co sem ti opovedel uz driv.

  1. SAMOZREJME CHAPU ZE VZDY NAJDE NEKDE NEJAKY BLBEC (a to nejen v rusku) ktery napise neco, co se nebude (zapadu) libit. A NE NECHCI HO CENZUROVAT. To moje konstatovani, ze v rusku uz cenzura je, je jen konstatovani faktu, ne prani. Moje prani by bylo aby v rusku NEBYLA ZADNA CENZURA.
  A k tem sankcim za onen clanek - holt, dle textu a hazeni ruznymy jmeny sem mel dojem ze jde o nekoho dulezitesihi nez "bezejmeneho blba".


  2. OMA, tohle uz je ryzi trollovani, nebo ja skutecne nevim co na to dopovedet.

  fenri Datum: 26.10.2018 Čas: 20:46 -- Víte kolik prachu, spadu, apod. byste dostal do vzduchu, kdybyste chtěl vyhladit vzduchu? Fakt si myslíte, že by se to zastavilo na hranicích RF?
  Czertik Datum: 26.10.2018 Čas: 17:21 (byt holt jaderny spad zasahne cely svet, s tim nejde nic delat)
  CILI PROC SE PTAS NA NECO NA CO SEM TI ODPOVEDEL JESTE DRIV NEZ SI NAPSAL SVOJI OTAZKU ?
  Ja skutecne rusum neodpoiram pravo na obranu, jen pravo znicit cely svet.

  3. wow, no tak si to shrnme, ty videm z yt ktery muze udelat kdokoliv (navic tam jen strida 8? obraku stale dokola - to je fakt "veledilo") , navic bez jakehokoliv komentare.

  no kdyz se ti nelibi to iprima (kde vysilaji kvalitni dokumenty co se tykaji prirody, zadne blbosti)
  co reknes na tyhle ?

  http://matrix-2012.cz/index.ph...

  https://janrehacek.blog.idnes....

  Dokaze ten tvuj mozecek pochopit, ze u yellowstone neni problem v tom, kam by dopadly kameny/popel z toho vybuchu, ale problem toho polelu co by se dostal do atmosfery a ovlivnil svetove klima ?
  A ne skutecne, promena celeho ruska v radioktivni pustinu by do vzduchu tolik popela jako vybuch yellowstonu nedostala, bylyby to vic nez mnohoradove min.

  A ano, skutecne me sem dodej linky na sofistikovane clanky ktere budou tvrdit ze vychuch yellowstonu ohrozi jen usa a ne svym popelem celosvetove
  klima. A at ty clanky maji vic nez cca 100 slov nez melo to tvoje "uzasne informujici" video.

  A skutecne tady KONKRETNE napis v cem si ten clanek na iprima PLETE yellowstone s toba ???
  Evidentne si nepochopil to, ze oni zminuji tobu jako POSLEDNI A NEJMENSI pripad vybuchu supervulkanu, daleko mensiho nez byl yellowstone.
  Ale chapu, to je pro tvuj mozek uz moc slozite.

  4. ne samozrejme ze neudelame takove sankce, ktere magicky vypari jasany, topoly a jine stromy :), jen takove ktere prinuti rusy mit bud zrat travu a mit je v provozu nebo jist chleba a mit z nich nefuncni srot.
  A chces moje sankce ? OK. Zakazat rusku vyvazet COKOLIV jineho nez ropu, plyn a jine nerostne suroviny. Zadne potraviny, zbrane ci cokoliv jineho.
  To by poslalo ruskou ekonomiku do recese ci primo setupu jisteji nez cokoliv jineho.

 • Nardo
  01:04 27.10.2018

  Krásne objektívna analýza...
  Brať vyhlásenie nejakého bezvýznamného doktora vojenských vied a prezidenta Akadémie geopolitických problémov za oficiálny postoj Ruska je taký typický štýl dnešných "novinárov"...tento článok v podstate zastrašuje rovnako, ako vyhlásenie Sivkova, lebo podsúva jeho postoj a názor ako postoj celého národa.
  Takýto blbci sú ako na jednej tak aj na druhej strane, viď John McCain alebo už zmienený John Bolton, ktorí nič iné ako dominanciu USA vo svete nepripúštajú, ale na tých upozorňovať netreba, tí sú spojenci...dnes sú, zajtra nie...
  Rozdeľovať svet na NATO a Rusko, ako dva rozdielne svety je tiež nezmysel, dnes tu NATO je, zajtra nie (čím skôr, tým lepšie) a stále sú v NATO štáty, ktoré majú mentalitou a kultúrou bližšie k Rusku ako západu...

 • givicz
  00:45 27.10.2018

  fenri pravdu píšete.... (doufám, že se jim nepodaří rozdělit alianci Ruska a Číny)

  Trumpový poradce prohlásil, že chce strategické rozhovory mezi USA a Ruskem o čínské hrozbě
  https://www.reuters.com/articl...

  Americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton v pátek řekl, že Spojené státy chtějí uspořádat strategické rozhovory s Ruskem o bojové aktivitě Číny.
  Bolton řekl, že čínské střely představují hrozbu pro Rusko, protože "ruské srdce" byla v dosahu vzdálenosti takových raket.

  Dále uvedl, že smlouva o mezinárodních jaderných zbraních (INF), kterou USA plánuje ukončit, byla "pozůstatkem studené války".

 • jj284b
  00:18 27.10.2018

  v podstate je to typicka ukazka Ruskej ubohosti... na zapade nikto neriesi to ako znicit Rusko.. nevymyslaju sa plany na totalnu destrukciu... no Rusi su skratka Rusi, po nich potopa

 • PavolR
  22:03 26.10.2018

  Vo Fínsku došlo po vyhlásení jeho samostatnosti k občianskej vojne, kedy nemci kopali za jednu stranu a bolševici zasa za druhú a obe strany tam mali aj svoje jednotky. Tá klauzula z BL sa týka toho a likvidácie boľševického bábkového štátu:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...

 • fenri
  22:00 26.10.2018

  SB a jak jste opřišel na to, že jsem ho nečetl?
  A vy jste ho četl? Fakt? Celý?

 • StandaBlabol
  21:54 26.10.2018

  Tohle je fakt pro Blondynky,

  NIKDE netvrdim, ze USA neco porusuje nebo ne. Nikde. Jen si delam legraci z cloveka, co tu "interpretuje" dokument, ktery si odmita precist.

 • fenri
  21:41 26.10.2018

  Standa:
  -tak znovu: spor byl o to, zda BL mírem přišlo Rusko o Finsko. Stíháte? Fajn.
  Takže nepřišlo. Přišlo o něj čtvrt roku předtím. BL s tím nijak nesouvisel a status a vztah Ruska a Finska se BL NIJAK nezměnil.
  Je to tak těžké pochopit? Fakt nechápete, co je dřív?

  INF - celé vaše tvrení stojí na tom, že Rusko porušuje INF a USA ne. Všechno.
  Ve skutečnosti mají našlápnuto k jeho porušování obě strany a hlavně celá show kolem INFu je kvůli Asii. Rusko neporušovalo INF o nic víc, než USA.

 • StandaBlabol
  21:31 26.10.2018

  Fenri,

  "Blábole, v té smlouvě JASNĚ šlo o JADERNÉ zbraně."
  Ano šlo. V první řadě. A tvrdím někde opak? Ale vztahovala se i na konvenční balistické střely a střely s plochou dráhou letu. Ty jsi tvrdil, že ne.

  "Za druhé, je hezké, že zakázala pozemní Tomahawk, ale odpálit Tomahawk z pevniny prostě samozřejmě není vůbec žádný problém."
  Fajn, a co? Já někde tvrdím opak? I pokud máš pravdu, námořní Tomahawk pořád není předmětem smlouvy (stejně jako námořní rakety tehdejšího SSSR).

  "Za třetí tu máme střely jako SM-6. U nich jste si jistý, že rozhodně nemohou mít dolet o 40 km delší, než mají. "
  To jsem někde řekl? Kde? Já se do té hádky snažil nezapojovat, protože mi přijde, že 30 let stará smlouva prostě se spoustou nových zbraní a systémů nepočítala (např. námořní odpalovací sila namontovaná na pevnině, drony s takto velkým dosahem).

  Jen jsem zíral, s jakou bohorovností tu interpretuješ smlouvu, ze které znáš jen nadpis. Viz tvoje věty:
  "Nezahrnuje Iskandery protože nemají jadernou hlavici". Blbost.
  "Nezmiňuje se o Tomahawku." Blbost.

  Proč prostě nemůžeš uznat, že jsi přestřelil?

 • StandaBlabol
  21:15 26.10.2018

  Fenri,

  a opět, když tu vysvětluješ Brestlitevský mír, nechceš si ten dokument přečíst? Aspoň zběžně? Je na webu dokonce v češtině.

  "... Ruské jednotky a ruské Rudé gardy vyklidí ihned Finsko a Aalandské ostrovy, ruské lodě a ruské ozbrojené síly vyklidí finské přístavy…Rusko zastaví veškerou agitaci a propagandu proti vládě nebo veřejným orgánům Finska…"

  Takže možná formálně uznalo Rusko nezávislost Finska o pár týdnů dřív. Ale v praxi ji očividně dodržovalo asi jako dnes územní celistvost a nezávislost Ukrajiny. Staré zvyky se těžko mění.

 • fenri
  21:01 26.10.2018

  Mimochodem Czertiku, ten nářek nad tím, jak je nefér, že USA mají Yellowstone (a SanAndreas a La Palma) a Rusko nic podobného ne je komický. Na to jde říct jen:
  -mohli nechat tu Ameriku Indiánům a nemuseli to řešit
  -a nebojte, i Rusko má svůj supervulkán. A dokonce jako všechno v Rusku je i ten supervulkán mnohem větší, než Yellowstoneský :-)

  Když naposledy bouchl, bylo z toho větší vymírání, než by zvládla Toba s Yellowstonem, Laachem, la Palmou a Flegejskými poli dohromady.
  Trochu smutné je, že je to už přes 250 milionů let. Bylo to mezi permem a triasem a nepřežilo to tenkrát kolem 80% veškěrých druhů.

  Ale dnes je z toho naprosto úchvatné území neuvěřitelná divočiny a velikosti zhruba Francie, kde kromě sobů a medvědů nežije vůbec, ale vůbec nikdo. A kdyby se vám tam poštěstilo se někdy podívat, uvědomil byste si, co je v životě důležité a podstatné. Za dva dny byste řešil úplně jiné problémy i radosti, než se tady šťourat nad tím, co napal jeden blogger v Rusku.

 • fenri
  20:53 26.10.2018

  Blábole, v té smluvě JASNĚ šlo o JADERNÉ zbraně. Proto má v názvu to slovo NUCLEAR. To tam není omylem, či nějakým náhodným šumem.
  Za druhé, je hezké, že zakázala pozemní Tomahawk, ale odpálit Tomahawk z pevniny prostě samozřejmě není vůbec žádný problém.
  Za třetí tu máme střely jako SM-6. U nich jste si jistý, že rozhodně nemohou mít dolet o 40 km delší, než mají. Dále tu máme střely ISKANDER, u nichž tvrdíte, že ho jistě mají delší. Ovšem, nejste schopen ani A ani B doložit.
  Samozřejmě oboje má/může mít dolet delší a samozřejmě je klidně zastane námořní Tomahawk a Kalibr a samozřejmě celé současné tanečky kolem INF jsou kvůli Asii a Indii, ale proč se nepohádat o tom, jestli je zlejší Rus nebo Američan. Stádo se baví.

 • fenri
  20:46 26.10.2018

  Czertik:
  1.) V Rusku žije 150 milionů lidí. Stíháte? V každé poůlulaci je nějaké % blbců, sociopatů, nedouků, aspergerů, traumatizovaných etc. Pořád stíháte? JAK chcete zajistit, aby NIKDO, opakuji NIKDO z nich nenapsal něco, co se Západu nelíbí? Sám jste s tou ideou přišel (za každý text jednoho jediného blogera další sankce).
  Jinak na Zápáadě cenzura existuje samozřejmě naprosto stejně. V německu jí vede třeba soudružka agnetka Stasi. Nově se nesmí říkát, že když starý dědek ojede devítiletou holu, že je to pedofil. To je svoboda?

  2.) OMA, TANTE, ONKEL., dokážete pochopit, že NEJDE udělat jadrnou válku, která zlikviduje (totálně vyhladí, jak tu kdosi vykřikoval) všechny Rusy a zároveň zasáhne POUZE Rusy (i za předpokladu, že by se Rusové nechali a spořádaně šli na porážku bez náznaku obrany). Víte kolik prachu, spadu, apod. byste dostal do vzduchu, kdybyste chtěl vyhladit vzduchu? Fakt si myslíte, že by se to zastavilo na hranicích RF? Máte aspoň základku?
  A vice versa Výbuch Yellowstonu nezasáhne fatálně celý svět. Nehledě na fakt, že Rusové nic takového nejsou schopni provésy a ani to neplánují. Pobere to torzo vašeho mozku?
  Jinými slovy: scénář všichni Ruosvé budou vyhlazeni a přitom vyhladí všechny Američany je prostě kokotina, ve kteoru může věřit pouze exemplárně nevzdělaný živočich. Existují věci jako fyzika, proudění atmofséry, globální cirkulace, apod. jeidný rozdíl by byl, že z výbuchu Yellowstonu by kolem země kroužil oblak sopečného prachu, zatímco po jaderné likvidaci Rusů by ten prach byl radioaktivní.
  Nicméně znovu a stokrát znovu: vy obviňujete 150 milionový národ z toho, co řekl JEDEN člověkj, jako teoretickou úvahu. Tj. tvrdíte, že za jeden konkrétní názor jednoho konkrétního člověka je zodpovědná celá societa?
  3.)Jakých 65% vyhlazeného lidstva? To jste vzal kde? V Blesku? I ten je na vás složitý.
  Třeba tady máte jednoduché video pro blbce, které snad pochopíte:
  https://www.youtube.com/watch?...
  Jesli chcete, mohu dodat X jiných, sofistikovanějších dkazů, pokud si je nedokážete najít sám.
  Teď prosím o zdroj, které dokáže, že kompletní jaderné vyhlazení Rusů NEZASÁHNE nijak zbytek světové populace. Děkuji.
  Mimochodem ten váš link pro blbe z iprima (ty vole to je fakt věda) motá dohromady Tobu s Yellowstonem. Já vím, Toba a Yellowstone, to jsou skoro stejná slova a s IQ Czertika to člověk nerozliší.
  4.) Říkáte, že ruský lid žádá zrušení sankcí a zároveň za slovo každého jednoho blogera má být potrestán dalšími sankcemi. tak se ptám, JAKÝMI, Zdá se, že vaše mentální impotence se projevuje tím, že sám nejste schopen na nějké přijít.
  A jaké sankce by měly zabránit Rusku plesknout pár jaderných střel na Yellowsone, když je to tak snadné a výsledek tak zaručený? Jako že uděláme sankce, díky kterým se vypaří Jarsy, Topoly aspol?


  Druhý text:
  Kerenského ofenzíva byl doslova prd ve srovnání s ostatními operacemi za 1. světové. A't už na východní frontě či na západní. A znovu: udála se v době, kdy UŽ BYLA ruská armáda rozložena působením různých bolševiků, menševiků, eserů aspol.
  Rusko v té době nemělo nebojeschopnou armádu., kdyby jí mělo, nezvládlo by porazit čs. legie, menševiky a Bílé, nezvládlo by dobývat "sovětskou" Střední Asii, Dálný východ apod. Kapišto? Prostě se Německem placení bolševici rozhodli, že budou chvíli válčit jinde a že to na západě dodělají až později, což přesně udělali. Co na tom nechápete?

  K Finsku: obrázek neobrázek, co nechápete na tom, že Finsko nemohlo získat samostatnost Brestlitevským mírem, když v té době už bylo samostatné. Zkuste si namalovat časovou osu od listopadu 1917 do března 1918 a na ní si vyznačit, co bylo dřív. Jeslti listopad a prosinec 17, nebo březen 18. Já nevím, ale když už se musím hádat o tom, co bylo dříve, zda listopad 1917 nebo březen 1918, mám pocit, že se bavím s debilem. Máte nějakou racionální námitku, proti mím pocitům?

  JESTĚ JEDNOU CZERTIKU, CO JE DŘÍVE:
  6. 12. 1917, NEBO 3.3. 1918??

  Prosím, poproste někoho chytřejšího, než vy, třeba nějakého metaře, a't vám s tím pomůže. Finsko UŽ bylo samostatné. Jak tím, že se za samostatné vyhlásilo, tak tím, že to Rusko uznalo. Co víc se mělo stát? Jediné, o čem text BL smlouvy hovoří (jistě jste ho četl) je stažení Ruských vojáků z Finska, které ovšem nenastalo a nikdo neměl sílu je vynutit. Mimochodem ta smlouva byla anulována za půl roku bolševiky, což není úplně důkaz poražené země. Neumím si představit, že by někdy na jaře 6 Japonci vyhnali Američany a pokračovali v tažení Pacifikem.
  Znovu: vy tvrdíte, že BL mírem přišlo Rusko o území, které už zpět nezískalo, resp. většinu. A rozporujete moje tvrzení, že většinu (velkou většinu) mělo do roka zpět tím, že do toho počítáte Finsko. Jenže toho se BL vůbec netýkal.
  A co se týče mapky: je to mapka územních ztrát BL. To, že to pleskli na podklad který odpovídá realitě půl roku zpět je irelevantní. Jinými slovy, pokud budete mít mapu, kde je silnice z A do B zakreslena o 10m vedle, než je reálně, bude na to konto tvrdit, že není pravda, že Helsinky leží severněji, než Skopje, protože na té mapě, co má blbě silnici je to tak namalované?

 • StandaBlabol
  19:05 26.10.2018

  Blondýnko,

  nejde o to, co chápu nebo nechápu. Ale o to, že se pořád hádáš o něčem, co si odmítáš přečíst.

  "Ani Tomahawk, ani Iskander INF nezmiňuje. Ale vy z toho vyvozujete, že Tomahawk je Ok, protože ve smlouvě, ale Iskander je špatně, protože ve smlouvě...ehm...taky není."

  To prostě není pravda. Tomahawk v té době existoval a smlouva se o něm naprosto konkrétně zmiňuje. Uvádí, že smlouva se vztahuje na verzi G (pozemní) a nařizuje jeho likvidaci. Dokonce říká, jak přesně má probíhat. Na kolik kusů ho rozsekat, atd. Je to docela legrační čtení:

  "For the BGM-109G:
  Missile:
  (a) missile airframe shall be cut longitudinally into two pieces;
  ......"

  Námořní verze Tomahawku v té době existovala také a smlouva se jí netýkala.

  Iskander v té době neexistoval, proto o něm ve smlouvě jaksi nemůže být ani slovo. Pokud jeho dosah přesahuje 500 km, tak byl vyvinut v rozporu s touto smlouvou.

  Připomínám, že spor začal tím, že jsi prohlásil, že INF Treaty se na Iskander nevztahuje, protože nemá jadernou hlavici. Což je blbost.

 • Czertik
  17:45 26.10.2018

  fenriku
  Probehla kerenskeho ofenziva PRED nebo PO uzavreni BL miru ?
  A to ze pises ze uz rozklad armady zacal pred onou ofenzivou...wow..pokud onen stat nema bojeschopnou armadu, tak to jde nejak proti tvojemu puvodnimu tvrzeni ze rusko valku neprohralo.
  Nebo skutecne se napsi JEDINOU (jinou) valku kdy nejaky stat ukoncil valku a valka skoncila jeho vyhrou/remizou a pritom ZAROVEN jeho armada byla absolutne nebojeschopna.
  Prikladu kdy stat valku proral a jeho armada nebyla bojeschopna sou desitky.

  Nebo zkusim to jeste jinak - vyvsetli me jakou logikou ty dokazes povazovat armadu jako bojeschopnou KTERA PRES ROK ABSOLUTNE NIC NEPODNIKLA, resp nic duleziteho, aneb jak sam pises, keresneho ofenziva byla mala a nedulezita, presto nejvetsi na co se rusove od doby brusilovy ofenzivy zmohly.

  k finsku
  sem napsal, ze TVUJ OBRAZEK priradil finske uzemi k vlastnictvi ruska v dobe BL, protoze tam neni ukazane jako samostatny stat.
  Navic to, ze ta vyvolana obcanska valka...nejak moc neukazuje ze by bolsevici to s uznanim nezavislosti fisnka mysleli nejak vazne.

  a jinak, mrkni se na tuhle o neco presnejsi mapu

  https://en.wikipedia.org/wiki/...

  A vsimni si cerveneho - ceded areas - odstoupene uzemi. A porovnej si to s timhle

  https://upload.wikimedia.org/w...

  ony ty srafovane zelene uzemi - sebeurcene uzemi - je neco jineho nez odstoupene.

  A skutecne mas pravdu v tom, ze zatimco sebeurceni u finu bolsevici uznaly, u ostatnich statu to neuznaly. A i onen finsky pripad jim nijak nezabranil v tom, aby tam nerozpoutali obcanskou valku s cile aby se finsko vratilo zpet do bolsevicke naruce.

 • Czertik
  17:21 26.10.2018

  fenri
  1. znova opakuji ja NIJAK nechci aby byla v rusku jakakoliv cenzura, jen sem konstatoval, ze uz tam nejaka existuje, a to prisnejsi nez je na zapade.
  A ne, SKUTECNE z nazoru jedoho ruskeho blogera, nedelam oficialni ruskou politiku. Jen to beru jen jako zivou ilustraci "siroke ruske duse".
  Ale holt, nejaky narativ se prste nezmeni, i kdyz sou k dispozici nezkreslene pravdive informace. Holt pro vetsinu rusu a jistou cast cechu, cesti legionari proste cast carskeho pokladu ukradli, co na tom, ze veskere oficialni dokumenty svedci proti tomu (jeden podpesan kolcakovymy zastupci, druhy bolseviky).
  A pravost onech dokumentu nikdo nezpochybnil.
  2. OMA, DOKAZES pochopit rozdil mezi odvetnym jadernym uderem co zlikviduje JEN AMERICANY A NIKOHO JINEHO (byt holt jaderny spad zasahne cely svet, s tim nejde nic delat) A UDEREM KTERY UMYSLNE ZASAHNE NEJEN AMERICANY ALE UPLNE CELY SVET ?
  Skutecne ses presvedcem, ze rusove kteri tvori, kolik, 2%? svetove populace, aby pri utoku proti 4% svetove populace jako "bonus" vyhladily dalsich 65% svetove populace ?
  Az me dokazes ze by amicky likvidacni uder proti rusum taky vyhladil dalsich nezucastnenych 65% svetove populace, nereknu ani b a budou si zcela kvit.
  Ale dokud to nedokazes, tak umyslne obhajujes naprosto zrudne mysleni "kdyz jdu do pekla ja, at jde i cely svet".
  Presne takovym myslenim se vyznacoval hitler ve 45, kdyz uz byl konec, a na oznameni o tom, jak spojenci likviduji nemecka mesta odpovidal "nemecky narod si nezaslouzi zit , za to jak me zradil" (tj prohral "jeho" valku).
  Znova opakuji, ja nemam ZADNY PROBLEM s tim, pokud by amici vyhladily vsechny rusa a rusove JENOM vsechny amiky.
  S cim mam ZASADNI probelm je stim, ze by rusove pri jejich "svate a opravnene zlobe" KROME VYHLAZENI AMIKU VYHLADILI I 65% ABSOLUTNE NEZUCASTNENEHO LIDSTVA.
  3. Skutecne ? mas nejaky model ktery by rikal ze yellowstone by zasahl jen amiky a nikoho jineho ? Postni sem link.
  tady je ten na ty moje udajne alarmististicke predstavy.

  zoommagazin.iprima.cz/yellowstone-velke-tani/supervulkan-v-yellowstonu-kdyby-vybuchl-byl-konec-lidstva

  4. rusky lid po zruseni sankci nevola, to jen putin :).
  A jake dalsi a jak konkretne by mu mely ublizit ? Jake ? to necham na jinych. Jak konkretne ? Tak aby nemohl tenhle scenar uskutecnit.

 • fenri
  15:20 26.10.2018

  Czertik:
  tak znovu.
  kerenského ofenzíva proběhal až PO ropadu morálky Ruské armády a nic podstatného to nebylo. bylo to relativně malá a lokální akce )ve srovnání s Brusilovovou ofenzívou, Marnou, Sommou, Verdunem. nebylo to nic, co by zlomilo morálku armády, nemluvě na fakt, že to prostě byla jen z mnoha a mnoha ofenzív I. světové války, která ničeho nedosáhla. V celé té akci padlo méně lidí, než na Sommě za týden.


  Co se území týče, tak se mýlíte, resp. píšete debility. Finsko vyhlásilo nezávislost 6. 12. 1917, bolševici ji uznali asi za 3 týdny. tak tu nemelte kraviny, že BL z března 1918 připravil Rusko o Finsko. Ten obzázek ukazuje území, o které Rusko přišlo BL )zelá). Protože Finsko bylo samostatné, tak o něj logicky přijít nemohlo. to byste mohl pochopit i Vy.
  Čili:
  1.) S Finskem kecáte nesmysly
  2.) A se zbytkem také, protože zdaleka největší území, o která Rusko přišlo, byla Ukrajina a tu měli z půlky zpět do osmi měsíců a do čtyř let přetahování se s Poslkem byla zase jejich skoro celá (resp. to, co měli před BL).

 • fenri
  15:13 26.10.2018

  Czertik:
  1.) Tak jak jinak, toho chcete dosáhnout? Buďto totální cenzura všeho, nebo kompletní medikace psychofarmaky celé populace. Ve 150 milionovém státě jinak nezabráníte tomu, aby jeden člověk napsal nějakou svojí vizi.
  2.) Poté, co by byl proveden útok k vyhlazení Rusů by Rusové provedli útok k vyhlazení Američanů. Co je na tom divného? Myslíte, že by Rusy nějak pálilo, zda umřou v jadrném pekle, zatímco Američané budeou zasypáni popelem? No tak, tady se brečí, že Rusové nebyli vyhlazeni dříve, než měli také A-bombu a vy byste po nich chtěl, aby se nechali zabít bez odvety?
  3.) Píšete hovadiny, přečtěte si o tom něco. Vyhladilo by to s bídou 70% populace USA. Na netu najdete dost map a modelů, jak by to bylo s ohroženými zónami. Nezaměňujte Tobu před 27 000 lety s Yellowstonem nyní.
  4.) Ptám se jaké DALŠÍ sankce a jak by měly ruskému lidu ublížit. konkrétně.
  Ruský lid opakuje něco o zrušení sankcí?

  Nicméně a proboha - vy byste byl ochoten vraždit Rusy na potkání za článek JEDNOHO blogera s vlivem asi jako má Honimír Janda (ten má alespoň mediální, tenhle nemá nic), který hovoří o JEHO soukromém nápadu na TEORETICKOU možnost OBRANY.
  To, že je to celé dost dobře možná nesmysl z pohledu geofyziky, to že na to Rusko nemá zbraně, to že je ani nevyvíjí... je vám putna, resp. je to na vás moc složité.

  Mimochodem ono by bylo daleko jednodušší Americe i Evropě těžce zavařit relativně (ve srovnání s odpálení Yellowstonu) snadnou a nenápadnou destrukcí kaldera na La Palmě, resp. Cumbre Vieja. O téhle možnosti se ví, Rusko o ní jistě ví a přece jste dosud žil ve sladké nevědomosti a v klidu. A teď když jeden bloger napíše článek o možnosti DALEKO méně proveditelné, máte amok.

 • Czertik
  15:08 26.10.2018

  fenri
  je sice pekne, ze pises mezi BL mirem a brusilovou neprobihalo moc bitev a ofenziv...ale co jako ?
  UZ si zapomel kdy probehla kerenskeho ofenziva a jak skoncila ?
  Vzdyt i zapade byl standard velka ofenziva a pak 3-6 mesice klidu.

  A co se tech uzemi tyka, tak to se skutecne moc nemylyim, skutecne vim ze polsko z 1918, 1921 a 1945 vypadaji jinak :).
  Pekny obrazek co si post, ale vsimni si, ze ten obrazekj stale prirazuje finsko rusku :).
  A co se tyka uznani nezavislosti finska bolseviky...uzasna logika. Tady odmitas princip ze to byl jen docasny manevr na oklamani protivnika, ale v pripade podespani BM miru tu logiku a princip zcela aplikujes.
  A jak se ma k uznani nezavislosti finska bolseviky to, ze primo ve finsku pak bolsevici zafinanciovali a vedli obcanskou valku v 1917/18 ?
  A pokud vezmem tu tvoji mapku co si dal - tak prakticky po 1921 prisli o veskere uzemi od rumunska nahoru :)+ nejaky drobny bonus navic. Udrzeli si jen ten jizni vykrojek.

 • Czertik
  14:48 26.10.2018

  fenri
  Toho blogera sem skutecne necetl, takze reaguju jen na to, co sem se docet tady.
  1. samnozrejme ze ne, byt cenzura v rusku uz ted je dost silna
  2. Jak POTE ? Co podobneho se naleza v rusku ? Kde tam maji nejaky podobny zlom jako san adres ci yelowstone ? Skutecne si nejde plest konvencni jaderny utok a vyvolani celoplanetarni katastrofy jenom kvuli tomu ze probiha valka mezi DVEMA staty (holt cele nato by soupalo nohama a nic by nedelalo).
  A pokud by se nato pridalo nato - ok, tak by to byla evropa + usa proti rusku - ale proc kvuli tomu trestat asii,. afriku a ostatni zbytek sveta ?
  3. Ne uplne by ho nevyhladil, ale zlikvidoval by "jen" cca 70+% celosvetove populace. Viz spousty prirodopisnych dokumentu o yellowstonskem supervulkanu, ktere jeste navic ignoruji "bonus" dodany jadernymy vybuchy a spadem, darecky to od rusu.
  4. a pokud by ruskemu lidu byly dalsi sancke sumafuk...tak proc vsude neustale pri navsteve zapadu opakuje, "zruste neefiktivni sankce" ?
  Tak nejak se nabizi paralela se stalinem a otevrete druhou frontu.

 • fenri
  14:45 26.10.2018

  GE - však souhlas. Rusové se porazili sami. Resp. si dali oddych na své vlastní kratochvilné vraždění sebe samých a pak expandovali dál. Ostatně, kdyby byli skutečně vojensky poraženi, mohlo by je Německo a R-U zabrat a využít jejich zdroje. Možná by I. válka dopadla jinak. Fakt byl prostě ten, že toho měly obě strany plné kecky a obě chtěly krvácet jinde. Vzhledem k síle opozice vůči bolševikům a vzhledem k faktu, že Lenin byl zaměstnanec Německa, šel ten PR obraz ve prospěch Německa, které za to ovšem později šeredně doplatilo.

 • PavolR
  14:43 26.10.2018

  Páni, čo sa ruskej ochoty/neochoty bojovať týka, tak tam treba hľadieť na dve zásadné kritériá: 1.- aký je súper a šance; 2.- aký je cieľ

  Jedna vec je otĺkanie sa medzi jednotlivými rôzne silnými bojovkami, ktoré majú za cieľ či už svetovú revolúciu alebo naopak návrat Monarchie, či vytvorenie/rozšírenie nejakého lokálneho rýchlokvaseného štátneho útvaru - čo sú veľmi konkrétne ciele, neraz spojené aj s vysokou šancou na rabovanie - a iná vec je bojovať proti vojensky silnej veľmoci voči, ktorej nevidia možnosť víťazstva a vlastne ani nechápu akési globálne rozmery celého boja. Kým frčali na bezhraničnej dôvere voči cárovi a že ide o spravodlivú vojnu, tak to bolo OK, ale za koho a prečo pokračovať vo vojne a nasadzovať krk, keď cár padol. Neexistoval motív, prečo pokračovať vo vojne niekoho iného, ktorej koniec bol na dôvažok v čase podpisu Brestlitovského mieru ešte stále v nedohľadne (ani dohodové mocnosti nepredpokladali, že vojna skončí už v 1918).

 • fenri
  14:39 26.10.2018

  Czertik - Finsko získalo nezávislost na Rusku před BrestLitevským mírem. počítat ho tam nemůžete. Vyhlásili ji během VŘSR a bolševici ji obratem uznali. BL byl až později.
  S těmi územími se fakt mýlíte. Z Polska přišli o kus (nejde o stejně velké Polsko jako dnes a to pod něj ještě spadal Litva).
  Podívejte se na tenhle obrázek:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...
  O to přišli během BL.
  Velkou většinu z toho (levobřežní Ukrajinu) měli v podstatě zpět za osm měsíců po BL (pokud bereme bolševiky jako nástupce Ruska, což je sice diskutabilní, ale bez tohoto předpokladu celá debata smysl nemá) a inkorporováno za tři roky.

 • GlobeElement
  14:34 26.10.2018

  fenri - jasně že ruští vojáci nebyli jediní, kdo byl na pokraji vzpoury. Zažívali to všichni, Francouzi, Britové méně (byli to profesionálové), ale Italové, Rakušani i Němci.

  V Rusku ovšem došlo v únoru k revoluci, které svrhla cara a pro mnoho vojáků nebyla nová vláda dostatečně legitimní. Revoluční hesla o tom, že už nikdo nebude poslouchat vrchnost si vyložili tak, že nebudou poslouchat velení. Armáda se rozpadala. Přispěla k tomu i trojí výměna vlády. Konec konců neúspěch Kerenského ofenzívy byl způsoben právě upadající morálkou v armádě.

  Nebýt příchodu Američanů, asi by se podobným způsobem rozpadla i francouzská armáda a Německo s Rakouskem by válku mohly vyhrát. Ale to už je co by-kdyby.

 • Superme
  14:33 26.10.2018

  Přemýšlím nad tím, čím to je, že Rusové mají neustálou potřebu hrát si na nějakou velmoc. Kdyby se soustředili na rozvoj a demokratizaci země, tak by svůj vliv rozšiřovali mnohem víc. Vždyť Němci dnes víceméně ovládají Evropu a nepotřebují k tomu žádné velmocenské řeči ani mega silnou armádu. Stačí jim k tomu nejsilnější ekonomika v regionu. A kdyby chtěli, tak tu armádu mají jednu z nejsilnějších na světě taky. Né-li druhou nejsilnější po Američanech s tou jejich technologickou vyspělostí. To samé Japonci...

  Ale kdo chce kam....

 • fenri
  14:31 26.10.2018

  Czertik: ale na východní frontě se od Brusilovy ofenzívy do úpadku morálky ruské armády žádná větší akce neodehrála. Na BL mír se zadělalo někdy v zimě 1916/1917. Zbytek viz předchozí příspěvek pro Globe

 • fenri
  14:29 26.10.2018

  Upřesním: chci říct, že mezi velkým vítězstvím Brusilova a nastávajícím rozkladem armády jednak uplynula krátká doba a druhak nenastala žádná rozsáhlá serie porážek.

  Tedy pád morálky nebyl dán tlakem zvenčí (pokud za něj nepovažujeme sponzoring Lenina) či vojenskými prohrami, ale ideologickým kolapsem zevnitř.

  Rusko se ocitlo na temném rozcestí a poté, co si vybralo (nebo mu byla vybrána?) cestu, ve válce v podstatě pokračovalo. Takový Buďonnyj z koně od roku 1914 do roku 1920 prakticky nesedl :-)

 • Czertik
  14:26 26.10.2018

  fenri
  k te tvoji citaci brusilovovy ofenzivy...tak nejak skutecne nechapu jeji RELEVANCI. protoze od doby jejiho provedeni a popsani BL miru ubehl nejaky ten patek a situace jak na zapadnim tak i vychdnim bojisti byla uplne jina.
  Navic tahle citace "podlomila citelně morálku rakouské armády a uspíšila její dokonalý rozpad. " je skutecne perlicka a vrchol ironie, kdyz se vezmem ze v dobe podepsani BR r-u armada stale existovala a bojovala, byt prohravala a ruska armada byla v abolutnim rozkadu a jako efektivni sila prestala existovat, nejen jako ofenzivni, ale dokonce i jako ciste defenzivni.

 • fenri
  14:22 26.10.2018

  Globe - jenže ruští vojáci nebyli ochotni bojovat hlavně kvůli indoktrinaci revolučně ideologickými myšlenkami. Ano, máte pravdu, že to nebyli jen bolševici, začalo to dříve. Z mé strany zjednodušující a nepřesné.
  Samozřejmě, že ruští vojáci trpěli, většinou špatná výstroj, zásobování, převažující přehlíživý přístup důstojníků apod.... Ale na druhé straně to nebylo nic, na co by nebyli zvyklí (za druhé světové, hlavně ze začátku, prožívali totéž) a co by nepotkávalo i R-U a ke konci i německé vojáky.

  Ostatně, dal bych slovo Brusilovovi:
  "Armády, které v roce 1916 projevily zázraky statečnosti a neomezené oddanosti Rusku, spatřily jako výsledek svých bojů žalostný konec, který přičítaly nerozhodnosti a neschopnosti nejvyššího velení. Temné jitření všech myslí v zázemí mimoděk se odráželo na frontě a lze říci, že v únoru 1917 celá armáda byla připravená k revoluci, na jedné frontě více, na druhé méně. Hesla vydaná později bolševiky „za dělnicko - rolnickou vládu” a „pryč s kapitalistickými měšťáky” byla lidu zcela srozumitelná a přijatelná. Spravedlivě znova řeknu, že dosud nedovedu pochopit kadetů, menševiků a eserů, kteří vzájemně se požírali, zápasili o vládu a horlivě bořili základy, na kterých, jak se domnívali, pevně seděli. Ať to bylo jakkoli, konali jsme dál svou těžkou práci."
  Takže ano, máte pravdu v tom, že nástup občanské války nebyl jen dílem bolševiků, ale přispěla k tomu neschopnost proticarské opozice.

 • GlobeElement
  14:12 26.10.2018

  fenri - ne, ruští vojáci nebyli ochotni dále bojovat, armáda kolabovala, tohle nepopírají ani samy oficiální ruské prameny.

  Bolševická armáda vznikla až po konci světové války, a nebyla sama, v Rusku v té době působilo více sil (nechci dál rozmazávat tenhle OT), ale oficiální ruská armáda nebyla ani jedna.

  Bolševici vůbec nerevoltovali proti carovi, to je omyl, patrně pramenící ještě z dob socialistického výkladu dějin. Bolševici povstali proti prozatímní vládě vedené sociálními demokraty, tzv esery, cara svrhla už únorová revoluce socialistických revolucionářů a tyhle esery pak v říjnu (listopadu) svrhli bolševici. Prozatímní vláda totiž odmítla ukončit válku a bolševici právě slibem ukončení dlouhé, krvavé a drahé války získali sympatie.

  Ano, po konci války zaniklo Rakousko-Uhersko a Německo bylo na kolenou, ale tohle se už Ruska netýkalo, to už mělo uzavřený mír, Německo bylo poraženo na západě Francií, USA a Británií.

  Zajímalo by mne, když máš tak gumový výklad dějin, zdali podle tebe skončila Třicetiletá válka nebo jestli ještě stále pokračuje.

 • Czertik
  14:11 26.10.2018

  fenri
  "Jinak většinu těch území získalo Rusko/SSSR hodně rychle zpět.
  Prostě jeden bolševik na chvíli odložil kus území, aby měl čas vyvraždit půl Ruska a upevnit svou moc a pak si většinu z toho vzal zpět... "

  jenze onoi je to jeste kapanek slozitejsi. Rusko skutecnbe uzavrenim BL miru valku PROHRALO, to ze v dobe uzavreni miru v rusku zaroven probihala obcanska valka, je jen dano unikatnosti tehdejsi situace.
  A mylis se, v nasledujicim konfliktu neziskalo vetsinu onoho uzemi zpet, ale prave mensinu (ziskalo vetsi cast ukrajiny), ale kompletne ztratilo finsko, pobalti, polsko c casti ukrajiny.
  Navic by bolsevici si nemohly ona uzemi vzit zpet kdyby ZAROVEN (relativne) v tom samem case nemecko tu donedavna uplne stejknou valku taky neprohralo. Jak by ta situace asi tak vypadala, kdyby nemecko uzavrelo na zapade mir (remizu) a na vychode by melo armady pro to, aby si tam na vychode delalo co chtely (pripadne zapad povolil) ?
  navic tvuj pripad s jakonskem ve 47 a filipanamy je uplne mimo , ve srovnani s ruskem, daleko presnejsi by bylo srovnani s japonci a tim, ze by si udrzely koreu. protoze filipiny dobyly az za valky, koreu vlastnili pred valkou. Stejne tak bolvevici dobyvaly jen uzemi co uz drzeli rusy pred 1914, zadne nove uzemi.

 • fenri
  14:03 26.10.2018

  Czertiku, proberte se.
  1.) Tohle napsal jede bloger. Má Rusko zavést 100% cenzuru všech médií, aby do nich nepronikl jediný hlásek, který by se mohl západu nelíbit?
  2.) I tenhle bloger píše o odpálení Yellowstonu a planaci USA až POTÉ (rozumí čertík slovíku POTÉ?) co by totéž chtěly udělat USA Rusku. Rozhodnutí odpálit Yellowstone by byla na USA. Účinná obrana vždy musí být razantnější, než útok. Z hlediak morálky klidně o tom polemizujte do bezvědomí, ale fakticky to tak je.

  3.) Výbuch Yellowstonu by lidstvo nevyhladil, klid. Jenom bychom si zažili takového pěkné MadMaxe, ale to si vzhledem k populační explozi Afriky a Asie stejně zažijeme, jenom s jinou dějovou linkou a mírně jiným obsazením.
  4.) Ruskému lidu by byly další sankce bylu velmi pravděpodobně dost šumák. Co by ruskému lidu Západ udělal? Sebrali by Abramovičovi Chelsea? Klid, on jí stejně prodá sám a ruskému lidu je to u řiti. Ruský lid spíš zajímají ceny ropy a prodeje zbraní.

 • Czertik
  14:01 26.10.2018

  slavoslav
  "Pretoze ten rozsudok ESPLP hovori o tom, ze za masaker je zodpovedna NKVD a ze to je vojnovy zlocin. To co zamietol bola zaloba, ze vysetrovanie toho zlocinu zo strany Ruska bolo nedostatocne. "

  dotaz - jak mohli rusove ten zlocin dostatecne vysetrit, kdyz jak za casu ww2/sssr, bez vyjimky, a dnes i kolikrat i ruska media tvrdi ze ten zlocin spachali nemci a ne rusove ?

 • fenri
  13:56 26.10.2018

  Palo.stako - jo, tak to jsem si taky kolikrát říkal. A to je přesně ta kontinuita dějin, o které mluvím. Výroba Lenina primo přinesla německu uvolnění si rukou na východě a odeslání armád na západě (a bylo jim to prd platné), aby jim to po čase přineslo nejhorší zkázu, jakou zažili.

 • fenri
  13:53 26.10.2018

  Globe - myslíte, že bolševici nebyli ochotni bojovat, když hned po vyřešení občanské války bojovali dál? Ať už na západě (Ukrajina), tak na Středním a Dálném Východě?

  Protože historii považuji za kontinuální proces, tak prostě nemohu považovat R-U a Německo za vítěze nad Ruskem, když rok-tři po BL R-U neexistovalo, Německo bylo okleštěno a totálně na kolenou a údajně poražené Rusko začalo vesele zabírat území, o která přišlo.
  Nezapomínejte na dvě věci:
  -Lenin byl de facto prefabrikován Německem. I proto Němcům podepsal co chtěli, ale jakmile si to vyřídil se svojí opozicí (mimochodem tahle válka stála Rusko více mrtvých, než celá I. sv. válka), začal se vracet
  -pro Lenina a jeho klaku to bylo jen dočasné separátní příměří.

  Ano, carské Rusko projelo válku ideologicky. Nebylo schopné čelit bolševikům placeným z Německa. Ostatně pokud dnes někdo vyčítá Rusku ideologickou subverzi Západu )ještě že vice versa toto nehrozí :-)), tak tady má možná inspiraci a kořeny. Myslím, že import Lenina a podpora bolševiků je sakra pádný důvod k naštvání. Samozřejmě ruský lid vlivem zaostalosti, klimatu, nekompetentní vlády...trpěl a byl cimprlich k těmto náladám a na tuhle ideologii zabíral. O tom není spor. Ostatně německý byl na tom stejně a jen o fous nevvpukl komunismus v Německu, byl petrifikován a levicově sociální myšlenky pak vybuchly na plno až v nacismu.

  To je právě omyl, že dějepisné události mají svůj definovaný začátek a konec. Tahle data vznikají většinou až dost dlouho poté události a jen proto, aby se o tom lépe učilo, popř. aby se někdo zapsal do historie (vyjednal mír, někoho rozdrtil apod.). Ve skutečnosti většina dlouhých a komplexních jevů (jako válka) až na výjimky objektivně nemá striktně dané hranice a žádná "před" a "po". Jde o kontinuální proces nevznikající ve vakuu a ve vakuu ani nekončící. Koukněte třeba Vestfálský mír (když tu někdo chtěl Třicetiletou) sice "ukončil" válku 24. října, ale Praha ještě měsíc poté zažívala snad nejheroičtější obležení svých dějin (https://www.youtube.com/watch?... :-)). A Švédské posádky byly na evropských hradech dislokovány ještě o dva roky později. Atd. Historie ve skutečností málokdy zná tlusté čáry. V roce 2001-2002 by asi jen blázen tvrdil, že jsme v Afghanistánu nevyhráli. Dnes to vypadá jinak. Dtto Irák.

 • Czertik
  13:52 26.10.2018

  zajimalo by me, jak by rusky lid reagoval na to, kdyby svet/zapad na podobne vykriky o "zniceni celeho sveta" regoval proste - celosvetove prijeti jeste prisnejsich sankci vuci rusku, aby proste nemelo ekonomickou a technologickou moznost tuhle moznost vubec uskutecnit.
  A oduvodneni by bylo jedoduche - zniceni jedotlivych zemi/nato - ok. Zniceni celeho sveta - HODNE SPATNE.

 • palo satko
  13:48 26.10.2018

  GlobeElement, keby bol Ludendorff tušil, že posadenie Lenina do vlaku skonči zničenim Berlina, definitívnou stratou celeho Vychodneho Pruska a definitívnym vyhnanim Nemcov zo Strednej a Vychodnej Europy, tak sa skôr zastreli, než by to urobil. Je otazne, kto v roku 1917 vyhral a prehral.

 • PavolR
  13:24 26.10.2018

  Nakoniec, Rusi sa aj sami považujú za porazených v 1. svetovej vojne.
  V roku 2012 napr. natočili trojdielny dokument Тайны первой мировой войны, ktorého ústredným motívom bolo "Prečo sme prehrali vojnu, ktorú sme mali vyhrať".
  Podotýkam, že seriál nedosahuje úrovne ruských dokumentov o Veľkej vlasteneckej, či napoleónskych vojnách a nesie sa viac v duchu tendenčného "komu to hodíme na krk" (veľa vecí a súvislostí buď neodznelo, alebo v tak, či onak zdeformovanej podobe, naopak bolo veľa priestoru venovaného blbostiam), ale tak pár zaujímavosti sa tam iste nájde.

 • GlobeElement
  12:53 26.10.2018

  fenri - válka končí tehdy, když nejméně jedna strana sporu není schopna nebo ochotna ve válce pokračovat. A to se přesně stalo Rusku v roce 1917. Není nutné, aby tomu předcházela nějaká porážka na bitevním poli, válku lze prohrát i po sérii vítězství, což dokládá kupříkladu tolikrát propíraná válka ve Vietnamu. Tam USA taky neprohrály žádnou bitvu, a kdo nakonec vyhrál?

  Rusko se v roce 1917 zhroutilo jako stát. Hospodářky a politicky bylo rozvrácené, obyvatelstvo se bouřilo a nakonec vypukla revoluce, armáda odmítla poslušnost vládě, do ruského vnitrozemí postupovala německá vojska, Rusko už nebylo schopné dál bojovat. Konec.

  Ale to přece neznamená, že se ten stát za nějakou dobu nemůže zvednout a být znovu silný.

  Historie je sice kontinuální proces, ale války mají definovaný začátek a konec. A tuhle válku Rusko prohrálo.

 • fenri
  12:36 26.10.2018

  Klimešov - za to vaše teorie jsou cenné a svět na nich stojí a padá. Co je to za argument?
  Válka končí likvidací nepřítelových schopností a/nebo odstraněním sporu. Ani jedno v Brestlitevsku nenastalo. Navíc celé to bylo o tom, jaký vliv to mělo na budoucnost. Zjevně žádný. Jinak smlouvu podepisoval jiný stát, než do války vstupoval.

  RiMře: a blbec k večeři: jen na okraj RiŘe, fakt chcete tvrdit, že když Tomahawku zarušíte GPS a poletí nad jiným reliéfem, který má uložený v paměti, že nebude zmatený, To jako fakt?
  Jinak ten příměr s buldozerem byl pokus vysvětlit některým méně vzdělaným jedincům, jak funguje práce s DEM, ne faktický návrh jak rušit Tomahawk. Kromě největších idiotů to pochopili všichni.

  GlobeElement - mě je celkem jedno, co se stalo někde daleko před sto lety. Nicméně prostě poukazuji na to, že.
  1.) Nešlo o vojenskou porážku
  2.) Neexistuje žádná "jiná historie" a "další příběh". Historie je kontinuální proces, ne kapitoly v učebnici dějepisu pro ZŠ.

 • semtam
  12:28 26.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  To jsou zase debaty o ničem, chlapy, to vážně nevíte co se svým časem, že ho marníte psaním plků v diskuzi. Njn důchodci ovládli internet :D

  Z celé diskuze spočítám na jedné ruce příspěvky, které mají něco k tématu. Ale kdo chce být originální, prosím ať diskuzi zvrhne třeba k Třicetileté válce, apod. Žvanit o 1.WW umí každej trapák.

Stránka 1 z 4