NÁZOR: Jaderné bomby na Yellowstone ‒ Rusko opět hrozí apokalyptickou jadernou válkou

Zlom San Andreas; větší foto / Ikluft, CC BY-SA 4.0

Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé civilizace pomocí jaderných zbraní. Je to standardní mediální „Hra na třetí světovou válku“, pomocí které chtějí Rusové poštvat civilní obyvatelstvo cílových zemí proti vlastní vládě. Nejnověji Rusové mediálně oprášili myšlenku masivního jaderného útoku na Yellowstonskou kalderu a Zlom San Andreas.

Podle článku Rusko osamoceno: Proč nikdy neopustilo hru na „třetí světovou“ (odkaz v úvodu), ruského autora Vadima Štěpa, na který jsme upozornili na našich stránkách v roce 2016, Kreml přiživuje možnost vypuknutí třetí světové války jako součást strategie zahraniční politiky.

Štěpa se mimo jiné odkazuje na výsledky výzkumu Alexeje Levinsona z ruského nezávislého politologického a sociologického institutu Levada. „Je důležité uvědomit si, že většina Rusů nechce válku. Ale je ochotna jít do vojenského poměřování. Mají důvěru v to, že Rusko bude reagovat na hrozbu, pokud se objeví. Minimálně ve vztahu k tomu, že máme jaderné zbraně nebo vzhledem k tomu, že v duchovním smyslu máme větší právo než oni. Za námi stojí historické právo. To je klíč,“ komentuje antizápadní duchovní a myšlenkový postoj Rusů Levinson.

„Starý strach z jaderné války, jako absolutní konec, jako něco nevyhnutelného, tedy strach z období studené války, částečně zůstal. Ale pro většinu populace jsou veškeré spekulace o jaderných zbraních něco jako hra. Hru, kterou hrajeme se Západem. Nemohu říct, že se jedná o rozhodující počet lidí, ale tvrdí to hodně z nich. Je důležité připomenout, co říká Jurij Levada [zakladatel centra Levada - pozn. red. ]: ruské kolektivní vědomí mnoho kritických problémů vnímá jako hru modality [hru o tom, co je možné a co ne - pozn. red.]. Platí to i pro vztah se Spojenými státy, a to i v období vyhrocených vztahů. Ukázalo se, že na jedné straně skutečné konflikty s oběťmi z řad civilního obyvatelstva jsou považovány za hry, na druhé straně opravdovému sportu je dáván mnohem větší smysl ‒ vede to dokonce až k militarizaci sportu. Jedno se stává více jako druhé,“ říká Levinson.

Tyto vzorce kolektivního vědomí Rusů, které využívá ruská zahraniční politika, se zhmotňují v ruských médiích pravidelně. Ostatně několik dní před tím, než Donald Trump oznámil odstoupení Spojených států od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu ruský prezident Vladimír Putin uvedl: „Agresor musí vědět, že odplata je nevyhnutelná a že bude zničen. My, jako oběti agrese, skončíme v ráji, ale oni prostě chcípnou, protože nebudou mít čas ani k tomu, aby učinili pokání.“

Později se snažil Kreml slova Putina „rozmělnit“, ale styl vystoupení Putina zhmotňuje temnější stránky ruského kolektivního vědomí o vlastní spirituální nadřazenosti a také základní premisu ruské státnosti, podle které je Rusko bezpečné jen tehdy, pokud se ho ostatní státy světa bojí.

Současné vyhrožování jadernou válkou jde především v ruku v ruce s rušením smlouvy INF. Problém je, že diskuze o INF jsou jen mediální divadlo, protože obě strany ví, že ta druha strana ví, že obě strany smlouvu INF porušují. Například papírově má ruský raketový komplex Iskander dolet do 500 km, reálně 700 až 800 km. Vyvíjená americká střela PSM (Precision Strike Missile) (oficiálně dolet pod 500 km) na tom bude podobně.

Problémů s INF je několik. Neexistují žádné kontrolní mechanismy, jak ověřovat dolet raket, takže je nutné spoléhat se na dobrozdání druhé strany, že skutečně INF dodržuje. INF se navíc také týká nástupnických států Sovětského svazu a především v případě Ukrajiny je otázka, zda bude reálný dolet vyvíjených raket Sapsan skutečně pod 500 km. Do třetice INF se vůbec netýká Číny, která má ve výzbroji tisíce raket krátkého a středního doletu.

Rusko svou „svatou válku“, jak ostatně výše zmiňuje Levinson, i dnes vede v oblasti sportu. Ruskou snahu o „militarizaci sportu“ můžeme vidět např. v souboji McGregora s dagestánským bojovníkem Khabibem. Ruský Vojensko-průmyslový kurýr označil souboj obou bojovníků za střet civilizací, kdy je McGregor podle Rusů personifikací upadající „post-křesťanské západní kultury“.  

Putin pak při setkání s Khabibem uvedl, že všichni v Rusku jsou „jedna velká rodina“ a že „pokud budeme napadení zvenčí, nejen vy, mohli bychom všichni skákat takovým způsobem a mohlo by to být peklo, ale je lepší se vyvarovat takového postupu.“ Odvolávání se na Rusko jako na „matku“, a na všechny obyvatele jako na své děti, je standardním způsobem, jak přimět lidi k povolnosti, protože lidé nejsou obecně ochotni umírat a zabíjet lidi za cizí zájmy (tedy v tomto případě zájmy ruské vlády), ale za svou rodinu ano.

Nejnovější ruské mediální jaderné manévry korunoval Konstantin Sivkov, doktor vojenských věd a prezident ruské Akademie geopolitických problémů, v článku ve Vojensko-průmyslovém kurýru.

Sivkov navrhl způsob, jak bezpečně zničit celé Spojené státy. Řešením je provést jaderný útok na Yellowstonskou kalderu a/nebo Zlom San Adreas. Následkem jaderného útoku na Yellowstonskou kalderu může dojít k aktivaci supervulkánu, který způsobí celoplanetární katastrofu ‒ následný oblak popela na několik let zastíní dopad slunečního světla na Zemi. Tuto sopečnou zimu dle odhadů nepřežije až 90 % všech živých bytostí na planetě. Podle Sivkova však nejméně zasažené bude Rusko, vzhledem k velké vzdálenosti a velkému území. Naopak katastrofálně bude zasažena Evropa, pokud se Rusko podaří, jak navrhuje Sivkov, vytvořit mohutnou vlnu tsunami „,která spláchne celé NATO”.

Logika Sivkova je následující: Rusko nemůže překonat země NATO v počtu jaderných zbraní, vojáků a bojové techniky, proto podle Sivkova zůstává jediná cesta ‒ udělat jadernou válku iracionální. „Jít ve stopách Sovětského svazu nebude fungovat ‒ uskupení pozemních sil, které mohou porazit NATO a okupovat Evropou, nelze vytvořit kvůli ekonomickým, demografickým nebo duchovním důvodům. Zůstává jediná cesta ven ‒ jaderná válka se musí opět stát iracionální, aby neměla smysl pro agresora.“

Podle Sivkova by mělo Rusko vyvinout 40 až 50 jaderných bomb se sílou 100 Mt a zaměřit je na Yellowstonskou kalderu a tektonické zlomy na východním pobřeží USA. „Bude tak záruka, že celé Spojené státy a mezinárodní elita bude zničena,“ uvedl Sivkov.

Současně Rusko svou mediální hru přesouvá do Evropy, která v podobných případech slouží Rusku jako vděčný „fackovací panák.“ Rusko ví, že svými raketami krátkého a středního doletu území Spojených států neohrozí, takže zbývá vyhrožovat Evropě. „Evropa se vystaví nebezpečí možného odvetného úderu Ruska, pokud bude souhlasit s rozmístěním amerických raket na svém území,“ citovala Putina státní agentura TASS. Ruský prezident upřesnil, že evropské země by měly pochopit, že se vystavují riziku „možného raketového útoku“.

Stejnou taktiku Rusko uplatňuje pravidelně pokaždé, když se dostane do pro něj nevýhodné mezinárodní situace. Průběh je vždy stejný ‒ slova o zničení Evropy a hrozba přesunu střel Iskander (které porušují INF) do Kaliningradské oblasti.

Celý rozpor je dán z jedné strany ideologií (tedy „my“ jsme vyvolení), z druhé strany rozporem mezi tím, jak Západ vnímá Rusko a jak Rusko chce, aby ho vnímal Západ. Rusko z demografického, ekonomického, průmyslového, náboženského ani kulturního hlediska nemůže konkurovat Západu, ale přesto samo sebe považuje za velmoc a rovnocenného hráče. Problém je, že jediný nástroj, který Rusko k udržení svého statusu velmoci může použít, je vždy přítomná (Rusy neustále živena) hrozba zničení celého světa. Rusové přitom berou hrozbu zničení světa jak způsob své ochrany a udržení statusu velmoci (a také jako formu hry), ostatní země ale berou hrozbu zničení světa jako hrozbu zničení světa.

Existuje tedy zásadní rozpor, k jakým praktikám se obě strany uchylují, aby donutily druhou stranu k povolnosti. Západ na rozdíl od Ruska se může jednoduše spoléhat na měkkou sílu (přitažlivost západního způsobu života), pomocí které rozšiřuje svůj vliv po celém světě a ostatně díky které vyhrál studenou válku. „Historicky třetí světová válka už proběhla ‒ nazývala se studenou válkou. A v tomto konfliktu Spojené státy a jejich spojenci dosáhli vítězství nad Sovětským svazem a celým sovětským blokem. Hlavní zbraní této války ale nebyly rakety, ale počítače, džíny a rock'n'roll,“ píše Štěpa.

„Vedení Kremlu zcela selhalo v tom smyslu, že pokud chce jakákoliv říše předstírat, že má globální postavení, musí mít rovněž globální přitažlivost, něco, co nabídne světu, nějaký civilizační projekt, díky kterému se budou ostatní země chtít připojit,“ komentuje Štěpa mocenské Kremlu. Ruský problém je, že nic takového nemá.

Při posuzování celého problému je však třeba se zamyslet nad tím, z jaké části je „Hra na třetí světovou válku” určená jen a pouze pro mediální realitu (tedy pro psychologický útok na civilisty cílových zemí) a v jaké atmosféře probíhají setkání mezi vrcholnými představiteli americké a ruské vlády.

I když však příjmeme, že jde jen o mediální hru, nad kterou se snad dá dívat (s troškou velmi černého cynismu) pobaveně, stále taková hra přináší obrovské riziko v tom, že lidé na Západě mohou začít podobné ruské hry ignorovat. Avšak v takovém případě podle Američany předkládaného hypotetického scénáře „de-eskalace“ hrozí riziko omezeného jaderného úderu ze strany Ruska, které tak bude chtít obnovit strach na Západě ze své země.

Podle Američanů si Rusové jednoduše myslí, jak uvádějí americká média v souvislosti s vydanou Zprávou o jaderném stavu NPR (Nuclear Posture Review), že Západ je příliš slabý (má málo odhodlané politické vůdce, nejvyšší velitele, společnost, atd.) a bude omezeným jaderným úderem natolik šokován, že nepodnikne žádné protiopatření.

Vrátíme-li se k ruskému kolektivnímu vědomí „herních modalit“, jak bylo popsáno sociologem Levinsonem, je možné uvést:„Nejhorší situace pro hráče není prohra, ale to, když s nim nebude prostě nikdo chtít hrát.“

Z přísné logiky věci má počínání Ruska smysl, protože z pohledů Rusů vedou svatou válku za svou zemi a budoucnost, kterou chce celý svět zničit. Možná ani nemají na výběr, vzhledem k současné zahraničně-politické, náboženské, ideologické, mediální a politické ruské realitě, včetně své tragické historické minulosti, která je neoddělitelnou součástí ruského kolektivního myšlení a ruského narativu o své výjimečnosti nad ostatními národy světa.

Zdroj: Gazet, VPK, VPK

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bez Ukrajiny Rusko svět jadernou válkou nevystraší

Rusko prodlouží životnost mezikontinentálním balistickým střelám (ICBM) R-36M2 „Voevoda“. Rakety ...

Izrael odtajnil detaily útoku na syrský jaderný reaktor al-Kibar

V noci z 5. na 6. záři 2007 bylo při leteckém úderu zničeno syrské jaderné centrum al-Kibar. K útoku ...

Rusko dokončilo úvodní testy jaderné rakety RS-28 Sarmat

Ruské ministerstvo obrany oznámilo ukončení úvodního testovacího bloku nejnovější ruské ...

Evropské vrtulníky MH-139 ochrání americké jaderné zbraně

Tým složený z americké společnosti Boeing a italské Leonardo dodá americkému letectvu (USAF) ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Maulincio
  08:05 18.12.2018

  Úplně nechápu tak brzkou náhradu C-17. Menší, starší a míň spolehlivý C-130 se dočkaly 10 modernizačních balíčků a C-17 u který se dá spořit palivo uplatněním MIF (Mission Index ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Úplně nechápu tak brzkou náhradu C-17. Menší, starší a míň spolehlivý C-130 se dočkaly 10 modernizačních balíčků a C-17 u který se dá spořit palivo uplatněním MIF (Mission Index Flying) i $AVE (Surfing Aircraft Vortices for Energy) se rovnou počítá s náhradou... ano X-48 je asi úspornější, ale i tak bych spíš čekal náhradu C-130 letadlem typu X-48 a modernizační balíček pro C-17.
  Skrýt celý příspěvek

  • Maulincio
   08:08 18.12.2018

   Proč mám puštěný jiný článek to nevim

   Proč mám puštěný jiný článek to nevim

 • ujo Marek
  14:28 09.12.2018

  s AN sa stala úbohá Rusofóbna stoka na úrovni polykače spermatu jakuba jandu

  s AN sa stala úbohá Rusofóbna stoka na úrovni polykače spermatu jakuba jandu

  • cernakus
   17:01 09.12.2018

   1) Převaha RAŽů je sice znatelná, ale na stoku to má ještě daleko. Zatím to je spíše soutok Labe a Vltavy
   2) Janda v pornu sperma nepolykal, ale stříkal
   3) Neoživuj mrtvé debaty, ...
   Zobrazit celý příspěvek

   1) Převaha RAŽů je sice znatelná, ale na stoku to má ještě daleko. Zatím to je spíše soutok Labe a Vltavy
   2) Janda v pornu sperma nepolykal, ale stříkal
   3) Neoživuj mrtvé debaty, není to slušné, nezávisle na tom, jak tě místní RAŽovské plky rozčílily.
   Skrýt celý příspěvek

 • mastanas
  11:23 02.11.2018

  ..jediným státem, který zatím použil jaderné zbraně, jsou USA
  ..ukažte mě jediný stát, který v minulosti sám, nebo ve zločinném spolčení nenapadl rusko
  ...oni se všichni ti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ..jediným státem, který zatím použil jaderné zbraně, jsou USA
  ..ukažte mě jediný stát, který v minulosti sám, nebo ve zločinném spolčení nenapadl rusko
  ...oni se všichni ti mírumilovní demokraté evropy přidali k Hitlerovi při napadení Ruska
  Jenom totální hlupák by dnes věřil politikům a zvláště těm evropským.
  Jediné co rusko ochrání jsou jaderné zbraně a schopnost zničit svět!!!!!!!
  Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   23:25 18.12.2018

   trochu lepsi znalost historie :)

   k te tvoji prvni otazce ktery ze stat to nikdy nenapadl rusko - hmm, mame tu cinu, brazillii, mexiko, filipiny, ceskoslovensko....a desitky ...
   Zobrazit celý příspěvek

   trochu lepsi znalost historie :)

   k te tvoji prvni otazce ktery ze stat to nikdy nenapadl rusko - hmm, mame tu cinu, brazillii, mexiko, filipiny, ceskoslovensko....a desitky dalsich statu.

   k druhe - hmm, a jake ze demokraticke staty pri hitlerove utoku na sssr mas na mysli ? Spanelsko - diktatura, madari - diktatura, rumuni - diktatura, italie - diktatura, finsko - jedina demokracie, ale odveta za zimni valku, kterou zacalo sssr.
   Skrýt celý příspěvek

 • Jozef Bencel
  23:20 31.10.2018

  Článok v samej základnej podstate vystihol súčasnú vojensko-politickú situáciu. Čo však treba tomuto článku vytknuť, je jednostranný a skreslený pohľad, absolútne nepochopenie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Článok v samej základnej podstate vystihol súčasnú vojensko-politickú situáciu. Čo však treba tomuto článku vytknuť, je jednostranný a skreslený pohľad, absolútne nepochopenie súvislosti. Z toho vyplýva aj jeho nie hodnotová výpoveď, ale iba ideovo-propagandistická.
  Hodnotenie že Rusko ekonomickom ale v určitom smere aj vojenský nemá na USA ako aj na EÚ, je správne. Čo robí Rusko svetovou veľmocou je jadrový potencionál, zdedený po ZSSR. To je aj príčina prečo Rusko aj keď značne oslabené ale prežilo rozpad ZSSR.
  Keď V. Churchil po skončení II.svetovej vojny, odštartoval tzv. Studenú vojnu, západ správne ohodnotil jeho vojenskú silu, ale predpokladal, že získať atomovú bombu mu bude trvať najmenej 15 - 20 rokov. Za tú dobu, podľa predpokladov západu, už by mal byť ZSSR minulosťou. Ale prišiel rok 1949 a sním prvá atómová bomba ZSSR a navyše keď USA, za veľkej slávy odpálili na Bykinách svojú prvú vodíkovu bombu, ktorá mala vo veľkosti asi dvojposchodovej budovy, prišiel šok, keď krátko na to ZSSR vyskúšal svojú vodíkovú bombu ale zhodenú z lietadla ktoré bolo derivátom B-29, bezlicenčne vyrábanom v ZSSR. ZSSR teda vďaka Sacharovovi, mohol bombardovať USA a západ podstatne účinnejšou zbraňou, zatiaľ čo oni museli čakať až budú mať bombu,ktorú bude schopné uniesť aj lietadlo.
  To ako sa USA a západ snažili a snažia svojou absolútnou prevahou zničiť ZSSR a teraz Rusko, jednoznačne muselo vyústiť k tomu ako sa ubrániť v rámci svojích možnosti. A tak vznikali aj takéto plány. Vie niekto inú možnosť, ako urobiť aby bol vlk sýty a baran celý? Spolupráca? Pre laikov a tých čo si dovidia iba na koniec nosa, áno. Ale pre tých čo vidia aj ďale, je to bluf.
  Áno Rusko musí presúvať svoju hru do Európy, lebo ak si pán autor nevšimol, tak Rusko je neodškriepiteľne jej súčasťou. Veď ak si to pamätá zo školy, tak Európa končí na ruskom Urale.
  Rusi si nemyslia, že západ je slaby. Naopak. Inak by v Rusku neexistoval systém odvetného úderu Perimeter. Ak autor nevie čo je to, tak nech si to naštuduje, ale v podstate to znamená, že Rusko nepočíta s vykonaním preventivného jadrového úderu, ktorý by nemal žiadný zmysel, lebo západ by ihneď odpovedal.
  USA a s nim NATO neustále vyvolávajú na ZSSR a teraz na Rusko tlak, v rámci doktríny o zadržiavaní Ruska. Média a vyhlásenia západných politikov sú toho plné.Alé je Rusko agrsívne? Po rozpade ZSSR delilo NATO a Rusko "tisíc" kilometrov. Dnes je NATO na Ruských hranicach. Kto je agresívny. Rus nepovedal, že sa znova vráti, ale politici nás o tom denne presviedčajú. Poviete Krym? Kto sa iba troška vyzna v stratégii vie, čo by pre Rusko znamenala jeho strata.
  Najhoršie na tom je, že európskí politici vidia a vedia, že prípadný konflikt medzi Ruskom a NATO sa odohrá jednoznačne hlavne aj v Európe. Čo USA dúfajú, že iba tu. To by znamenalo zničenie celej Európy. Rusko nehovorí ale koná v tom, že to budú USA, ktoré to od Ruska najviac schytaju. To je príčinou, že vojna ešte nebola.
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  09:23 30.10.2018

  Martin23

  Rusko není obkličováno NATO, NATO není stát, který by dobýval nová území.
  To se jen sousedi Ruska díky historickým zkušenostem a agresivnímu chování Ruska snaží najít ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Martin23

  Rusko není obkličováno NATO, NATO není stát, který by dobýval nová území.
  To se jen sousedi Ruska díky historickým zkušenostem a agresivnímu chování Ruska snaží najít spojence, který by je před Ruskem ochránil.

  To jsou fakta.
  Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   20:53 23.12.2018

   ???

   ???

 • Martin23
  11:00 29.10.2018

  Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé civilizace pomocí jaderných zbraní.


  +++++

  Rusko se dostává do nevýhodné situace tím, že je obkličováno NATO na svých hranicích, kam proudí západní vojenská infrastruktura.

  Pokud chtějí USA za této situace vypovědět určité dohody, není od věci připomínat fakta.

  To že Putin prohlásil, že agresor bude zničen, není nic proti ničemu.

  Článek je zkrátka o hovně.

  PS. nevím jak dnes, ale v dobách studené války měly USA tuším 5 scénářů, jak začne jaderná války. 4 z nich začínaly preventivním jaderným útokem ze strany USA.
  Přitom Rusové mají dostatečné kapacity k tomu, aby uvrhli USA do doby kamenné bez Yellowstonu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  16:25 28.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  givitz
  zajimavy prislevek, ale ma par zasadnich logickych chyb.
  Vojenska sily ciny v dobach kdy byl INF podepisovan a dnes je velmi podstatny ropzdil, cili pozadavek aby se cina ...
  Zobrazit celý příspěvek

  givitz
  zajimavy prislevek, ale ma par zasadnich logickych chyb.
  Vojenska sily ciny v dobach kdy byl INF podepisovan a dnes je velmi podstatny ropzdil, cili pozadavek aby se cina k nim pripojila (nebo je uplne zrusit) je z pohledu usa veli logicky.
  A tvoje argumentace indii, pakistanem, izraelem ? Hmm, tak proc rusko nepozaduje aby se i tyto staty pripojili k te smlouve, jako protivahu amickemu pozadavku na pripojeni ciny ?
  Vzdyt by mohly puozit uplne stejne argumenyt jako amici.


  A muzes napsat konkretni ruske systemy ktere formalne INF neporusuji, a ty amicke ktere jo ?
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  19:02 27.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  Pro zájemce link na obsáhlý text o Iskanderech. Řeší se tam mimo jiné jejich skutečný dolet (odhadovaný až na 1000 km pro verzi s lehkou bojovou hlavicí) i bojové nasazení ve válce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro zájemce link na obsáhlý text o Iskanderech. Řeší se tam mimo jiné jejich skutečný dolet (odhadovaný až na 1000 km pro verzi s lehkou bojovou hlavicí) i bojové nasazení ve válce s Gruzií (původně Ruskem popírané, ale nakonec použité k propagaci této zbraně).

  https://www.doria.fi/bitstream...

  Blondýnko,

  bacha, je to dlouhý anglický text. Těm se ty vyhýbáš.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  17:49 27.10.2018

  https://ukraina.ru/opinion/201...

  Je třeba zdůraznit, že v rozporu s tvrzením Trumpa o tom, že Bolton oznámí v Moskvě odstoupení USA od smlouvy, však Bolton ...
  Zobrazit celý příspěvek

  https://ukraina.ru/opinion/201...

  Je třeba zdůraznit, že v rozporu s tvrzením Trumpa o tom, že Bolton oznámí v Moskvě odstoupení USA od smlouvy, však Bolton nic konkrétního nesdělil, čímž ponechal Trumpovi otevřená zadní vrátka. Bolton řekl, že se chystal v Moskvě projednat vzájemné připomínky Ruska a USA ke smlouvě INF, po Trumpově rozhodnutí odstoupit od smlouvy však toto téma nebylo diskutováno. Ještě jednou zdůrazním, že Trump řekl, že odstoupení oznámí Bolton a Bolton se odkázal na to, že Trump rozhodl. K uskutečnění takových akcí se však nevyžaduje pouze vzájemné odkazování se, ale konkrétní prohlášení, podložená navíc předáním písemných dokumentů. Zdá se tedy, že Bolton nepopíral skutečnost, že USA odstupují od smlouvy, ale ani to tak nějak zcela nepotvrdil.

  Odkud pramení taková dvojakost, řekl bych dokonce i nejistota slavného amerického "jestřába"?

  Bolton uvedl, že Washington považuje za nezbytné, aby se ke smlouvě INF připojila Čína (nejlépe společně s KLDR). Zní to jako by logicky. Zatím ale byly všechny dohody o kontrole zbraní uzavírány Moskvou a Washingtonem "pro dva". Přičemž zpočátku, ještě v šedesátých letech, to byl principiální postoj USA, které odsouvaly své spojence "do závorek". Američané motivovali svou pozici tím, že jaderný potenciál Velké Británie a Francie je příliš malý (ve Francii za de Gaulla, po odchodu z vojenské organizace NATO, vůbec fungovala doktrína "obrany ve všech azimutech", což umožňovalo neřadit ji k západnímu bloku).

  Tato pozice byla obecně přijatelná, protože dokonce i nyní, po mnohém snižování, v jejichž důsledku se jaderné arzenály Ruska a USA zmenšily ve srovnání se sedmdesátými léty řádově, mají Washington a Moskva více bojových hlavic a nosičů než všechny ostatní jaderné země dohromady. Pro Sovětský svaz však, jehož protivníky byly v 70. a 80. letech 20. století nejen země NATO, ale i Čína, byl tento přístup přece jen méně výhodný než pro USA.

  Nyní jsou Čína a jí kontrolovaná KLDR jednoznačnými nepřáteli USA. Peking je navíc spojencem Moskvy. Ačkoli tato aliance není formálně smluvně upravena, ale není o nic méně účinná. Teoreticky by bylo možné přání USA ji ke smlouvě INF připojit pochopit, pokud by zde nebyly dvě nuance.

  Za prvé, vzhledem k rozšíření jaderného klubu a rostoucímu potenciálu Indie, Pákistánu a Izraele, které disponují právě nosiči raket zejména středního doletu, nikoli mezikontinentálními (to znamená, že jsou schopny ohrožovat Rusko a nejsou schopny učinit totéž vůči USA), když už se má hovořit o revizi smlouvy INF, pak je nutné požadovat, aby se k ní připojily všechny jaderné země.

  Za druhé, pro území USA jsou nebezpečné jenom čínské a korejské mezikontinentální střely. Rakety středního doletu mohou být použity pouze k útokům na americké základny v Japonsku, Korejské republice a západním Pacifiku, stejně jako na seskupení loďstva (Čína je obecně jedinou zemí, která předpokládá použití balistických střel středního doletu jako protilodních pro nejadernou výzbroj). To znamená, že pro Čínu a KLDR jsou střely středního dosahu prostředky k zadržování americké agresivity.

  Stávající vzájemné výhrady Ruska a USA, které jsou vyjádřeny ve vzájemném obviňování se z porušování smlouvy INF, se nacházejí ve zcela odlišné rovině. Jak jsem již psal, Rusko bylo prostě schopno vytvořit nové typy zbraní (včetně raketových) a nosičů, které, bez formálního porušení smlouvy INF, vyrovnaly absenci střel s dosahem 500 až 5 000 km ve výzbroji. Na druhé straně Spojené státy také vyvinuly nové zbraně (a udělaly to dříve než Rusko), které z hlediska Moskvy spadají do omezení, vyplývající ze smlouvy. USA však interpretují smlouvu po svém.

  Tyto problémy by mohly být řešeny v rámci dvoustranných jednání (zejména proto, že mechanismus těchto konzultací je předpokládán samotnou smlouvou). Spojené státy však dlouho odmítaly jakékoli konzultace, doufaly, že získají převahu, a poté budou předkládat své požadavky, ale odmítly diskutovat o ruských požadavcích, načež jednání utichla, sotva započala.

  Trumpovo prohlášení o odstoupení od INF, oznámené v předvečer Boltonovy návštěvy v Moskvě, bylo tedy formou diplomatického vydírání. Je nepravděpodobné, že by USA předpokládaly, že Moskva začne odzbrojovat. Spíše se snažily vyměnit záchranu smlouvy INF za ústupky v jiných důležitých otázkách. Když se tak nestalo, vynesením tématu o připojení Číny ke smlouvě, jakožto možnosti ji zachránit, se snažily přimět Rusko k zahájení diskuse o tomto problému. Potom zrealizoval Washington okamžitě únik, že Rusko za zády Číny vede samostatná jednání s USA o osudu čínských jaderných zbraní. Možná by to Moskvu a Peking nerozhádalo úplně, ale s nějakým ochlazením vztahů a snížením úrovně důvěry by USA počítat mohly.

  Bolton se možná pokusil tuto věc obehrát informačně a okamžitě po vyjednávání oznámil, že USA považují za nezbytné zahrnout Čínu mezi účastníky smlouvy INF. Mohlo to být vnímáno, jako by se téma diskutovalo. I když to Bolton přímo netvrdil, ale s tiskem komunikoval o výsledcích rozhovorů. V důsledku toho byla všechna témata, kterých se dotkl, vnímána, jako by byla diskutovaná.

  Je třeba říci, že tentokrát Rusko zareagovalo momentálně. Okamžitě bylo uvedeno, že Moskva odmítla diskutovat o Číně bez Číny, po čemž Peking dosti hrubě odpověděl na Boltonův návrh a oznámil, že Čína nemá v plánu tuto záležitost projednávat.

  Takže můžeme říci, že mise Boltona ztoskotala ve všech svých hlavních hlediscích, která měla vyvíjet tlak na Rusko. Úspěch provázel pouze návrh Američanů na uspořádání druhého setkání obou prezidentů. Bolton je zkušený diplomat a zdatný vyjednavač. Byl schopen zakrýt neúspěch své mise "čínskou stopou", předstíral, že USA měly a stále mají konstruktivní návrhy na řešení konfliktu kolem INF. Současně odvedl pozornost veřejnosti od absence pokroku ve všech citlivých problémech rusko-amerických vztahů. Pro média byla utvořena konstrukce : Bolton předložil návrh na rozšíření počtu účastníků ve smlouvě INF. Nyní budou Rusové tyto návrhy do pařížského setkání promýšlet.

  Blahostný obrázek samozřejmě zhoršila pohotová upřesnění Ruska a reakce Číny, ale celkově se musí Boltonovi nechat - informačně vymačkal ze situace všechno, co bylo možné, a ponechal svému prezidentovi prostor pro manévrování. A zda to Trump bude schopen využít, to už je jiná otázka.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  15:44 27.10.2018

  fenri
  ja nevim, jestli ses (porucik) dub , nemumis cistr, nebo chapat kontext, protoze se zas ptas na to, na co sem ti opovedel uz driv.

  1. SAMOZREJME CHAPU ZE VZDY NAJDE NEKDE ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  ja nevim, jestli ses (porucik) dub , nemumis cistr, nebo chapat kontext, protoze se zas ptas na to, na co sem ti opovedel uz driv.

  1. SAMOZREJME CHAPU ZE VZDY NAJDE NEKDE NEJAKY BLBEC (a to nejen v rusku) ktery napise neco, co se nebude (zapadu) libit. A NE NECHCI HO CENZUROVAT. To moje konstatovani, ze v rusku uz cenzura je, je jen konstatovani faktu, ne prani. Moje prani by bylo aby v rusku NEBYLA ZADNA CENZURA.
  A k tem sankcim za onen clanek - holt, dle textu a hazeni ruznymy jmeny sem mel dojem ze jde o nekoho dulezitesihi nez "bezejmeneho blba".


  2. OMA, tohle uz je ryzi trollovani, nebo ja skutecne nevim co na to dopovedet.

  fenri Datum: 26.10.2018 Čas: 20:46 -- Víte kolik prachu, spadu, apod. byste dostal do vzduchu, kdybyste chtěl vyhladit vzduchu? Fakt si myslíte, že by se to zastavilo na hranicích RF?
  Czertik Datum: 26.10.2018 Čas: 17:21 (byt holt jaderny spad zasahne cely svet, s tim nejde nic delat)
  CILI PROC SE PTAS NA NECO NA CO SEM TI ODPOVEDEL JESTE DRIV NEZ SI NAPSAL SVOJI OTAZKU ?
  Ja skutecne rusum neodpoiram pravo na obranu, jen pravo znicit cely svet.

  3. wow, no tak si to shrnme, ty videm z yt ktery muze udelat kdokoliv (navic tam jen strida 8? obraku stale dokola - to je fakt "veledilo") , navic bez jakehokoliv komentare.

  no kdyz se ti nelibi to iprima (kde vysilaji kvalitni dokumenty co se tykaji prirody, zadne blbosti)
  co reknes na tyhle ?

  http://matrix-2012.cz/index.ph...

  https://janrehacek.blog.idnes....

  Dokaze ten tvuj mozecek pochopit, ze u yellowstone neni problem v tom, kam by dopadly kameny/popel z toho vybuchu, ale problem toho polelu co by se dostal do atmosfery a ovlivnil svetove klima ?
  A ne skutecne, promena celeho ruska v radioktivni pustinu by do vzduchu tolik popela jako vybuch yellowstonu nedostala, bylyby to vic nez mnohoradove min.

  A ano, skutecne me sem dodej linky na sofistikovane clanky ktere budou tvrdit ze vychuch yellowstonu ohrozi jen usa a ne svym popelem celosvetove
  klima. A at ty clanky maji vic nez cca 100 slov nez melo to tvoje "uzasne informujici" video.

  A skutecne tady KONKRETNE napis v cem si ten clanek na iprima PLETE yellowstone s toba ???
  Evidentne si nepochopil to, ze oni zminuji tobu jako POSLEDNI A NEJMENSI pripad vybuchu supervulkanu, daleko mensiho nez byl yellowstone.
  Ale chapu, to je pro tvuj mozek uz moc slozite.

  4. ne samozrejme ze neudelame takove sankce, ktere magicky vypari jasany, topoly a jine stromy :), jen takove ktere prinuti rusy mit bud zrat travu a mit je v provozu nebo jist chleba a mit z nich nefuncni srot.
  A chces moje sankce ? OK. Zakazat rusku vyvazet COKOLIV jineho nez ropu, plyn a jine nerostne suroviny. Zadne potraviny, zbrane ci cokoliv jineho.
  To by poslalo ruskou ekonomiku do recese ci primo setupu jisteji nez cokoliv jineho.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nardo
  01:04 27.10.2018

  Krásne objektívna analýza...
  Brať vyhlásenie nejakého bezvýznamného doktora vojenských vied a prezidenta Akadémie geopolitických problémov za oficiálny postoj Ruska je taký ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Krásne objektívna analýza...
  Brať vyhlásenie nejakého bezvýznamného doktora vojenských vied a prezidenta Akadémie geopolitických problémov za oficiálny postoj Ruska je taký typický štýl dnešných "novinárov"...tento článok v podstate zastrašuje rovnako, ako vyhlásenie Sivkova, lebo podsúva jeho postoj a názor ako postoj celého národa.
  Takýto blbci sú ako na jednej tak aj na druhej strane, viď John McCain alebo už zmienený John Bolton, ktorí nič iné ako dominanciu USA vo svete nepripúštajú, ale na tých upozorňovať netreba, tí sú spojenci...dnes sú, zajtra nie...
  Rozdeľovať svet na NATO a Rusko, ako dva rozdielne svety je tiež nezmysel, dnes tu NATO je, zajtra nie (čím skôr, tým lepšie) a stále sú v NATO štáty, ktoré majú mentalitou a kultúrou bližšie k Rusku ako západu...
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  00:45 27.10.2018

  fenri pravdu píšete.... (doufám, že se jim nepodaří rozdělit alianci Ruska a Číny)

  Trumpový poradce prohlásil, že chce strategické rozhovory mezi USA a Ruskem o čínské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri pravdu píšete.... (doufám, že se jim nepodaří rozdělit alianci Ruska a Číny)

  Trumpový poradce prohlásil, že chce strategické rozhovory mezi USA a Ruskem o čínské hrozbě
  https://www.reuters.com/articl...

  Americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton v pátek řekl, že Spojené státy chtějí uspořádat strategické rozhovory s Ruskem o bojové aktivitě Číny.
  Bolton řekl, že čínské střely představují hrozbu pro Rusko, protože "ruské srdce" byla v dosahu vzdálenosti takových raket.

  Dále uvedl, že smlouva o mezinárodních jaderných zbraních (INF), kterou USA plánuje ukončit, byla "pozůstatkem studené války".
  Skrýt celý příspěvek

 • jj284b
  00:18 27.10.2018

  v podstate je to typicka ukazka Ruskej ubohosti... na zapade nikto neriesi to ako znicit Rusko.. nevymyslaju sa plany na totalnu destrukciu... no Rusi su skratka Rusi, po nich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  v podstate je to typicka ukazka Ruskej ubohosti... na zapade nikto neriesi to ako znicit Rusko.. nevymyslaju sa plany na totalnu destrukciu... no Rusi su skratka Rusi, po nich potopa
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  22:03 26.10.2018

  Vo Fínsku došlo po vyhlásení jeho samostatnosti k občianskej vojne, kedy nemci kopali za jednu stranu a bolševici zasa za druhú a obe strany tam mali aj svoje jednotky. Tá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vo Fínsku došlo po vyhlásení jeho samostatnosti k občianskej vojne, kedy nemci kopali za jednu stranu a bolševici zasa za druhú a obe strany tam mali aj svoje jednotky. Tá klauzula z BL sa týka toho a likvidácie boľševického bábkového štátu:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:00 26.10.2018

  SB a jak jste opřišel na to, že jsem ho nečetl?
  A vy jste ho četl? Fakt? Celý?

  SB a jak jste opřišel na to, že jsem ho nečetl?
  A vy jste ho četl? Fakt? Celý?

 • StandaBlabol
  21:54 26.10.2018

  Tohle je fakt pro Blondynky,

  NIKDE netvrdim, ze USA neco porusuje nebo ne. Nikde. Jen si delam legraci z cloveka, co tu "interpretuje" dokument, ktery si odmita precist.

  Tohle je fakt pro Blondynky,

  NIKDE netvrdim, ze USA neco porusuje nebo ne. Nikde. Jen si delam legraci z cloveka, co tu "interpretuje" dokument, ktery si odmita precist.

 • fenri
  21:41 26.10.2018

  Standa:
  -tak znovu: spor byl o to, zda BL mírem přišlo Rusko o Finsko. Stíháte? Fajn.
  Takže nepřišlo. Přišlo o něj čtvrt roku předtím. BL s tím nijak nesouvisel a status a vztah ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Standa:
  -tak znovu: spor byl o to, zda BL mírem přišlo Rusko o Finsko. Stíháte? Fajn.
  Takže nepřišlo. Přišlo o něj čtvrt roku předtím. BL s tím nijak nesouvisel a status a vztah Ruska a Finska se BL NIJAK nezměnil.
  Je to tak těžké pochopit? Fakt nechápete, co je dřív?

  INF - celé vaše tvrení stojí na tom, že Rusko porušuje INF a USA ne. Všechno.
  Ve skutečnosti mají našlápnuto k jeho porušování obě strany a hlavně celá show kolem INFu je kvůli Asii. Rusko neporušovalo INF o nic víc, než USA.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  21:31 26.10.2018

  Fenri,

  "Blábole, v té smlouvě JASNĚ šlo o JADERNÉ zbraně."
  Ano šlo. V první řadě. A tvrdím někde opak? Ale vztahovala se i na konvenční balistické střely a střely s plochou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  "Blábole, v té smlouvě JASNĚ šlo o JADERNÉ zbraně."
  Ano šlo. V první řadě. A tvrdím někde opak? Ale vztahovala se i na konvenční balistické střely a střely s plochou dráhou letu. Ty jsi tvrdil, že ne.

  "Za druhé, je hezké, že zakázala pozemní Tomahawk, ale odpálit Tomahawk z pevniny prostě samozřejmě není vůbec žádný problém."
  Fajn, a co? Já někde tvrdím opak? I pokud máš pravdu, námořní Tomahawk pořád není předmětem smlouvy (stejně jako námořní rakety tehdejšího SSSR).

  "Za třetí tu máme střely jako SM-6. U nich jste si jistý, že rozhodně nemohou mít dolet o 40 km delší, než mají. "
  To jsem někde řekl? Kde? Já se do té hádky snažil nezapojovat, protože mi přijde, že 30 let stará smlouva prostě se spoustou nových zbraní a systémů nepočítala (např. námořní odpalovací sila namontovaná na pevnině, drony s takto velkým dosahem).

  Jen jsem zíral, s jakou bohorovností tu interpretuješ smlouvu, ze které znáš jen nadpis. Viz tvoje věty:
  "Nezahrnuje Iskandery protože nemají jadernou hlavici". Blbost.
  "Nezmiňuje se o Tomahawku." Blbost.

  Proč prostě nemůžeš uznat, že jsi přestřelil?
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  21:15 26.10.2018

  Fenri,

  a opět, když tu vysvětluješ Brestlitevský mír, nechceš si ten dokument přečíst? Aspoň zběžně? Je na webu dokonce v češtině.

  "... Ruské jednotky a ruské Rudé gardy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  a opět, když tu vysvětluješ Brestlitevský mír, nechceš si ten dokument přečíst? Aspoň zběžně? Je na webu dokonce v češtině.

  "... Ruské jednotky a ruské Rudé gardy vyklidí ihned Finsko a Aalandské ostrovy, ruské lodě a ruské ozbrojené síly vyklidí finské přístavy…Rusko zastaví veškerou agitaci a propagandu proti vládě nebo veřejným orgánům Finska…"

  Takže možná formálně uznalo Rusko nezávislost Finska o pár týdnů dřív. Ale v praxi ji očividně dodržovalo asi jako dnes územní celistvost a nezávislost Ukrajiny. Staré zvyky se těžko mění.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:01 26.10.2018

  Mimochodem Czertiku, ten nářek nad tím, jak je nefér, že USA mají Yellowstone (a SanAndreas a La Palma) a Rusko nic podobného ne je komický. Na to jde říct jen:
  -mohli nechat tu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem Czertiku, ten nářek nad tím, jak je nefér, že USA mají Yellowstone (a SanAndreas a La Palma) a Rusko nic podobného ne je komický. Na to jde říct jen:
  -mohli nechat tu Ameriku Indiánům a nemuseli to řešit
  -a nebojte, i Rusko má svůj supervulkán. A dokonce jako všechno v Rusku je i ten supervulkán mnohem větší, než Yellowstoneský :-)

  Když naposledy bouchl, bylo z toho větší vymírání, než by zvládla Toba s Yellowstonem, Laachem, la Palmou a Flegejskými poli dohromady.
  Trochu smutné je, že je to už přes 250 milionů let. Bylo to mezi permem a triasem a nepřežilo to tenkrát kolem 80% veškěrých druhů.

  Ale dnes je z toho naprosto úchvatné území neuvěřitelná divočiny a velikosti zhruba Francie, kde kromě sobů a medvědů nežije vůbec, ale vůbec nikdo. A kdyby se vám tam poštěstilo se někdy podívat, uvědomil byste si, co je v životě důležité a podstatné. Za dva dny byste řešil úplně jiné problémy i radosti, než se tady šťourat nad tím, co napal jeden blogger v Rusku.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:53 26.10.2018

  Blábole, v té smluvě JASNĚ šlo o JADERNÉ zbraně. Proto má v názvu to slovo NUCLEAR. To tam není omylem, či nějakým náhodným šumem.
  Za druhé, je hezké, že zakázala pozemní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blábole, v té smluvě JASNĚ šlo o JADERNÉ zbraně. Proto má v názvu to slovo NUCLEAR. To tam není omylem, či nějakým náhodným šumem.
  Za druhé, je hezké, že zakázala pozemní Tomahawk, ale odpálit Tomahawk z pevniny prostě samozřejmě není vůbec žádný problém.
  Za třetí tu máme střely jako SM-6. U nich jste si jistý, že rozhodně nemohou mít dolet o 40 km delší, než mají. Dále tu máme střely ISKANDER, u nichž tvrdíte, že ho jistě mají delší. Ovšem, nejste schopen ani A ani B doložit.
  Samozřejmě oboje má/může mít dolet delší a samozřejmě je klidně zastane námořní Tomahawk a Kalibr a samozřejmě celé současné tanečky kolem INF jsou kvůli Asii a Indii, ale proč se nepohádat o tom, jestli je zlejší Rus nebo Američan. Stádo se baví.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:46 26.10.2018

  Czertik:
  1.) V Rusku žije 150 milionů lidí. Stíháte? V každé poůlulaci je nějaké % blbců, sociopatů, nedouků, aspergerů, traumatizovaných etc. Pořád stíháte? JAK chcete zajistit, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Czertik:
  1.) V Rusku žije 150 milionů lidí. Stíháte? V každé poůlulaci je nějaké % blbců, sociopatů, nedouků, aspergerů, traumatizovaných etc. Pořád stíháte? JAK chcete zajistit, aby NIKDO, opakuji NIKDO z nich nenapsal něco, co se Západu nelíbí? Sám jste s tou ideou přišel (za každý text jednoho jediného blogera další sankce).
  Jinak na Zápáadě cenzura existuje samozřejmě naprosto stejně. V německu jí vede třeba soudružka agnetka Stasi. Nově se nesmí říkát, že když starý dědek ojede devítiletou holu, že je to pedofil. To je svoboda?

  2.) OMA, TANTE, ONKEL., dokážete pochopit, že NEJDE udělat jadrnou válku, která zlikviduje (totálně vyhladí, jak tu kdosi vykřikoval) všechny Rusy a zároveň zasáhne POUZE Rusy (i za předpokladu, že by se Rusové nechali a spořádaně šli na porážku bez náznaku obrany). Víte kolik prachu, spadu, apod. byste dostal do vzduchu, kdybyste chtěl vyhladit vzduchu? Fakt si myslíte, že by se to zastavilo na hranicích RF? Máte aspoň základku?
  A vice versa Výbuch Yellowstonu nezasáhne fatálně celý svět. Nehledě na fakt, že Rusové nic takového nejsou schopni provésy a ani to neplánují. Pobere to torzo vašeho mozku?
  Jinými slovy: scénář všichni Ruosvé budou vyhlazeni a přitom vyhladí všechny Američany je prostě kokotina, ve kteoru může věřit pouze exemplárně nevzdělaný živočich. Existují věci jako fyzika, proudění atmofséry, globální cirkulace, apod. jeidný rozdíl by byl, že z výbuchu Yellowstonu by kolem země kroužil oblak sopečného prachu, zatímco po jaderné likvidaci Rusů by ten prach byl radioaktivní.
  Nicméně znovu a stokrát znovu: vy obviňujete 150 milionový národ z toho, co řekl JEDEN člověkj, jako teoretickou úvahu. Tj. tvrdíte, že za jeden konkrétní názor jednoho konkrétního člověka je zodpovědná celá societa?
  3.)Jakých 65% vyhlazeného lidstva? To jste vzal kde? V Blesku? I ten je na vás složitý.
  Třeba tady máte jednoduché video pro blbce, které snad pochopíte:
  https://www.youtube.com/watch?...
  Jesli chcete, mohu dodat X jiných, sofistikovanějších dkazů, pokud si je nedokážete najít sám.
  Teď prosím o zdroj, které dokáže, že kompletní jaderné vyhlazení Rusů NEZASÁHNE nijak zbytek světové populace. Děkuji.
  Mimochodem ten váš link pro blbe z iprima (ty vole to je fakt věda) motá dohromady Tobu s Yellowstonem. Já vím, Toba a Yellowstone, to jsou skoro stejná slova a s IQ Czertika to člověk nerozliší.
  4.) Říkáte, že ruský lid žádá zrušení sankcí a zároveň za slovo každého jednoho blogera má být potrestán dalšími sankcemi. tak se ptám, JAKÝMI, Zdá se, že vaše mentální impotence se projevuje tím, že sám nejste schopen na nějké přijít.
  A jaké sankce by měly zabránit Rusku plesknout pár jaderných střel na Yellowsone, když je to tak snadné a výsledek tak zaručený? Jako že uděláme sankce, díky kterým se vypaří Jarsy, Topoly aspol?


  Druhý text:
  Kerenského ofenzíva byl doslova prd ve srovnání s ostatními operacemi za 1. světové. A't už na východní frontě či na západní. A znovu: udála se v době, kdy UŽ BYLA ruská armáda rozložena působením různých bolševiků, menševiků, eserů aspol.
  Rusko v té době nemělo nebojeschopnou armádu., kdyby jí mělo, nezvládlo by porazit čs. legie, menševiky a Bílé, nezvládlo by dobývat "sovětskou" Střední Asii, Dálný východ apod. Kapišto? Prostě se Německem placení bolševici rozhodli, že budou chvíli válčit jinde a že to na západě dodělají až později, což přesně udělali. Co na tom nechápete?

  K Finsku: obrázek neobrázek, co nechápete na tom, že Finsko nemohlo získat samostatnost Brestlitevským mírem, když v té době už bylo samostatné. Zkuste si namalovat časovou osu od listopadu 1917 do března 1918 a na ní si vyznačit, co bylo dřív. Jeslti listopad a prosinec 17, nebo březen 18. Já nevím, ale když už se musím hádat o tom, co bylo dříve, zda listopad 1917 nebo březen 1918, mám pocit, že se bavím s debilem. Máte nějakou racionální námitku, proti mím pocitům?

  JESTĚ JEDNOU CZERTIKU, CO JE DŘÍVE:
  6. 12. 1917, NEBO 3.3. 1918??

  Prosím, poproste někoho chytřejšího, než vy, třeba nějakého metaře, a't vám s tím pomůže. Finsko UŽ bylo samostatné. Jak tím, že se za samostatné vyhlásilo, tak tím, že to Rusko uznalo. Co víc se mělo stát? Jediné, o čem text BL smlouvy hovoří (jistě jste ho četl) je stažení Ruských vojáků z Finska, které ovšem nenastalo a nikdo neměl sílu je vynutit. Mimochodem ta smlouva byla anulována za půl roku bolševiky, což není úplně důkaz poražené země. Neumím si představit, že by někdy na jaře 6 Japonci vyhnali Američany a pokračovali v tažení Pacifikem.
  Znovu: vy tvrdíte, že BL mírem přišlo Rusko o území, které už zpět nezískalo, resp. většinu. A rozporujete moje tvrzení, že většinu (velkou většinu) mělo do roka zpět tím, že do toho počítáte Finsko. Jenže toho se BL vůbec netýkal.
  A co se týče mapky: je to mapka územních ztrát BL. To, že to pleskli na podklad který odpovídá realitě půl roku zpět je irelevantní. Jinými slovy, pokud budete mít mapu, kde je silnice z A do B zakreslena o 10m vedle, než je reálně, bude na to konto tvrdit, že není pravda, že Helsinky leží severněji, než Skopje, protože na té mapě, co má blbě silnici je to tak namalované?
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  19:05 26.10.2018

  Blondýnko,

  nejde o to, co chápu nebo nechápu. Ale o to, že se pořád hádáš o něčem, co si odmítáš přečíst.

  "Ani Tomahawk, ani Iskander INF nezmiňuje. Ale vy z toho vyvozujete, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blondýnko,

  nejde o to, co chápu nebo nechápu. Ale o to, že se pořád hádáš o něčem, co si odmítáš přečíst.

  "Ani Tomahawk, ani Iskander INF nezmiňuje. Ale vy z toho vyvozujete, že Tomahawk je Ok, protože ve smlouvě, ale Iskander je špatně, protože ve smlouvě...ehm...taky není."

  To prostě není pravda. Tomahawk v té době existoval a smlouva se o něm naprosto konkrétně zmiňuje. Uvádí, že smlouva se vztahuje na verzi G (pozemní) a nařizuje jeho likvidaci. Dokonce říká, jak přesně má probíhat. Na kolik kusů ho rozsekat, atd. Je to docela legrační čtení:

  "For the BGM-109G:
  Missile:
  (a) missile airframe shall be cut longitudinally into two pieces;
  ......"

  Námořní verze Tomahawku v té době existovala také a smlouva se jí netýkala.

  Iskander v té době neexistoval, proto o něm ve smlouvě jaksi nemůže být ani slovo. Pokud jeho dosah přesahuje 500 km, tak byl vyvinut v rozporu s touto smlouvou.

  Připomínám, že spor začal tím, že jsi prohlásil, že INF Treaty se na Iskander nevztahuje, protože nemá jadernou hlavici. Což je blbost.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  17:45 26.10.2018

  fenriku
  Probehla kerenskeho ofenziva PRED nebo PO uzavreni BL miru ?
  A to ze pises ze uz rozklad armady zacal pred onou ofenzivou...wow..pokud onen stat nema bojeschopnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenriku
  Probehla kerenskeho ofenziva PRED nebo PO uzavreni BL miru ?
  A to ze pises ze uz rozklad armady zacal pred onou ofenzivou...wow..pokud onen stat nema bojeschopnou armadu, tak to jde nejak proti tvojemu puvodnimu tvrzeni ze rusko valku neprohralo.
  Nebo skutecne se napsi JEDINOU (jinou) valku kdy nejaky stat ukoncil valku a valka skoncila jeho vyhrou/remizou a pritom ZAROVEN jeho armada byla absolutne nebojeschopna.
  Prikladu kdy stat valku proral a jeho armada nebyla bojeschopna sou desitky.

  Nebo zkusim to jeste jinak - vyvsetli me jakou logikou ty dokazes povazovat armadu jako bojeschopnou KTERA PRES ROK ABSOLUTNE NIC NEPODNIKLA, resp nic duleziteho, aneb jak sam pises, keresneho ofenziva byla mala a nedulezita, presto nejvetsi na co se rusove od doby brusilovy ofenzivy zmohly.

  k finsku
  sem napsal, ze TVUJ OBRAZEK priradil finske uzemi k vlastnictvi ruska v dobe BL, protoze tam neni ukazane jako samostatny stat.
  Navic to, ze ta vyvolana obcanska valka...nejak moc neukazuje ze by bolsevici to s uznanim nezavislosti fisnka mysleli nejak vazne.

  a jinak, mrkni se na tuhle o neco presnejsi mapu

  https://en.wikipedia.org/wiki/...

  A vsimni si cerveneho - ceded areas - odstoupene uzemi. A porovnej si to s timhle

  https://upload.wikimedia.org/w...

  ony ty srafovane zelene uzemi - sebeurcene uzemi - je neco jineho nez odstoupene.

  A skutecne mas pravdu v tom, ze zatimco sebeurceni u finu bolsevici uznaly, u ostatnich statu to neuznaly. A i onen finsky pripad jim nijak nezabranil v tom, aby tam nerozpoutali obcanskou valku s cile aby se finsko vratilo zpet do bolsevicke naruce.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  17:21 26.10.2018

  fenri
  1. znova opakuji ja NIJAK nechci aby byla v rusku jakakoliv cenzura, jen sem konstatoval, ze uz tam nejaka existuje, a to prisnejsi nez je na zapade.
  A ne, SKUTECNE z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  1. znova opakuji ja NIJAK nechci aby byla v rusku jakakoliv cenzura, jen sem konstatoval, ze uz tam nejaka existuje, a to prisnejsi nez je na zapade.
  A ne, SKUTECNE z nazoru jedoho ruskeho blogera, nedelam oficialni ruskou politiku. Jen to beru jen jako zivou ilustraci "siroke ruske duse".
  Ale holt, nejaky narativ se prste nezmeni, i kdyz sou k dispozici nezkreslene pravdive informace. Holt pro vetsinu rusu a jistou cast cechu, cesti legionari proste cast carskeho pokladu ukradli, co na tom, ze veskere oficialni dokumenty svedci proti tomu (jeden podpesan kolcakovymy zastupci, druhy bolseviky).
  A pravost onech dokumentu nikdo nezpochybnil.
  2. OMA, DOKAZES pochopit rozdil mezi odvetnym jadernym uderem co zlikviduje JEN AMERICANY A NIKOHO JINEHO (byt holt jaderny spad zasahne cely svet, s tim nejde nic delat) A UDEREM KTERY UMYSLNE ZASAHNE NEJEN AMERICANY ALE UPLNE CELY SVET ?
  Skutecne ses presvedcem, ze rusove kteri tvori, kolik, 2%? svetove populace, aby pri utoku proti 4% svetove populace jako "bonus" vyhladily dalsich 65% svetove populace ?
  Az me dokazes ze by amicky likvidacni uder proti rusum taky vyhladil dalsich nezucastnenych 65% svetove populace, nereknu ani b a budou si zcela kvit.
  Ale dokud to nedokazes, tak umyslne obhajujes naprosto zrudne mysleni "kdyz jdu do pekla ja, at jde i cely svet".
  Presne takovym myslenim se vyznacoval hitler ve 45, kdyz uz byl konec, a na oznameni o tom, jak spojenci likviduji nemecka mesta odpovidal "nemecky narod si nezaslouzi zit , za to jak me zradil" (tj prohral "jeho" valku).
  Znova opakuji, ja nemam ZADNY PROBLEM s tim, pokud by amici vyhladily vsechny rusa a rusove JENOM vsechny amiky.
  S cim mam ZASADNI probelm je stim, ze by rusove pri jejich "svate a opravnene zlobe" KROME VYHLAZENI AMIKU VYHLADILI I 65% ABSOLUTNE NEZUCASTNENEHO LIDSTVA.
  3. Skutecne ? mas nejaky model ktery by rikal ze yellowstone by zasahl jen amiky a nikoho jineho ? Postni sem link.
  tady je ten na ty moje udajne alarmististicke predstavy.

  zoommagazin.iprima.cz/yellowstone-velke-tani/supervulkan-v-yellowstonu-kdyby-vybuchl-byl-konec-lidstva

  4. rusky lid po zruseni sankci nevola, to jen putin :).
  A jake dalsi a jak konkretne by mu mely ublizit ? Jake ? to necham na jinych. Jak konkretne ? Tak aby nemohl tenhle scenar uskutecnit.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:20 26.10.2018

  Czertik:
  tak znovu.
  kerenského ofenzíva proběhal až PO ropadu morálky Ruské armády a nic podstatného to nebylo. bylo to relativně malá a lokální akce )ve srovnání s Brusilovovou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Czertik:
  tak znovu.
  kerenského ofenzíva proběhal až PO ropadu morálky Ruské armády a nic podstatného to nebylo. bylo to relativně malá a lokální akce )ve srovnání s Brusilovovou ofenzívou, Marnou, Sommou, Verdunem. nebylo to nic, co by zlomilo morálku armády, nemluvě na fakt, že to prostě byla jen z mnoha a mnoha ofenzív I. světové války, která ničeho nedosáhla. V celé té akci padlo méně lidí, než na Sommě za týden.


  Co se území týče, tak se mýlíte, resp. píšete debility. Finsko vyhlásilo nezávislost 6. 12. 1917, bolševici ji uznali asi za 3 týdny. tak tu nemelte kraviny, že BL z března 1918 připravil Rusko o Finsko. Ten obzázek ukazuje území, o které Rusko přišlo BL )zelá). Protože Finsko bylo samostatné, tak o něj logicky přijít nemohlo. to byste mohl pochopit i Vy.
  Čili:
  1.) S Finskem kecáte nesmysly
  2.) A se zbytkem také, protože zdaleka největší území, o která Rusko přišlo, byla Ukrajina a tu měli z půlky zpět do osmi měsíců a do čtyř let přetahování se s Poslkem byla zase jejich skoro celá (resp. to, co měli před BL).
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:13 26.10.2018

  Czertik:
  1.) Tak jak jinak, toho chcete dosáhnout? Buďto totální cenzura všeho, nebo kompletní medikace psychofarmaky celé populace. Ve 150 milionovém státě jinak nezabráníte ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Czertik:
  1.) Tak jak jinak, toho chcete dosáhnout? Buďto totální cenzura všeho, nebo kompletní medikace psychofarmaky celé populace. Ve 150 milionovém státě jinak nezabráníte tomu, aby jeden člověk napsal nějakou svojí vizi.
  2.) Poté, co by byl proveden útok k vyhlazení Rusů by Rusové provedli útok k vyhlazení Američanů. Co je na tom divného? Myslíte, že by Rusy nějak pálilo, zda umřou v jadrném pekle, zatímco Američané budeou zasypáni popelem? No tak, tady se brečí, že Rusové nebyli vyhlazeni dříve, než měli také A-bombu a vy byste po nich chtěl, aby se nechali zabít bez odvety?
  3.) Píšete hovadiny, přečtěte si o tom něco. Vyhladilo by to s bídou 70% populace USA. Na netu najdete dost map a modelů, jak by to bylo s ohroženými zónami. Nezaměňujte Tobu před 27 000 lety s Yellowstonem nyní.
  4.) Ptám se jaké DALŠÍ sankce a jak by měly ruskému lidu ublížit. konkrétně.
  Ruský lid opakuje něco o zrušení sankcí?

  Nicméně a proboha - vy byste byl ochoten vraždit Rusy na potkání za článek JEDNOHO blogera s vlivem asi jako má Honimír Janda (ten má alespoň mediální, tenhle nemá nic), který hovoří o JEHO soukromém nápadu na TEORETICKOU možnost OBRANY.
  To, že je to celé dost dobře možná nesmysl z pohledu geofyziky, to že na to Rusko nemá zbraně, to že je ani nevyvíjí... je vám putna, resp. je to na vás moc složité.

  Mimochodem ono by bylo daleko jednodušší Americe i Evropě těžce zavařit relativně (ve srovnání s odpálení Yellowstonu) snadnou a nenápadnou destrukcí kaldera na La Palmě, resp. Cumbre Vieja. O téhle možnosti se ví, Rusko o ní jistě ví a přece jste dosud žil ve sladké nevědomosti a v klidu. A teď když jeden bloger napíše článek o možnosti DALEKO méně proveditelné, máte amok.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  15:08 26.10.2018

  fenri
  je sice pekne, ze pises mezi BL mirem a brusilovou neprobihalo moc bitev a ofenziv...ale co jako ?
  UZ si zapomel kdy probehla kerenskeho ofenziva a jak skoncila ?
  Vzdyt i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  je sice pekne, ze pises mezi BL mirem a brusilovou neprobihalo moc bitev a ofenziv...ale co jako ?
  UZ si zapomel kdy probehla kerenskeho ofenziva a jak skoncila ?
  Vzdyt i zapade byl standard velka ofenziva a pak 3-6 mesice klidu.

  A co se tech uzemi tyka, tak to se skutecne moc nemylyim, skutecne vim ze polsko z 1918, 1921 a 1945 vypadaji jinak :).
  Pekny obrazek co si post, ale vsimni si, ze ten obrazekj stale prirazuje finsko rusku :).
  A co se tyka uznani nezavislosti finska bolseviky...uzasna logika. Tady odmitas princip ze to byl jen docasny manevr na oklamani protivnika, ale v pripade podespani BM miru tu logiku a princip zcela aplikujes.
  A jak se ma k uznani nezavislosti finska bolseviky to, ze primo ve finsku pak bolsevici zafinanciovali a vedli obcanskou valku v 1917/18 ?
  A pokud vezmem tu tvoji mapku co si dal - tak prakticky po 1921 prisli o veskere uzemi od rumunska nahoru :)+ nejaky drobny bonus navic. Udrzeli si jen ten jizni vykrojek.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  14:48 26.10.2018

  fenri
  Toho blogera sem skutecne necetl, takze reaguju jen na to, co sem se docet tady.
  1. samnozrejme ze ne, byt cenzura v rusku uz ted je dost silna
  2. Jak POTE ? Co podobneho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  Toho blogera sem skutecne necetl, takze reaguju jen na to, co sem se docet tady.
  1. samnozrejme ze ne, byt cenzura v rusku uz ted je dost silna
  2. Jak POTE ? Co podobneho se naleza v rusku ? Kde tam maji nejaky podobny zlom jako san adres ci yelowstone ? Skutecne si nejde plest konvencni jaderny utok a vyvolani celoplanetarni katastrofy jenom kvuli tomu ze probiha valka mezi DVEMA staty (holt cele nato by soupalo nohama a nic by nedelalo).
  A pokud by se nato pridalo nato - ok, tak by to byla evropa + usa proti rusku - ale proc kvuli tomu trestat asii,. afriku a ostatni zbytek sveta ?
  3. Ne uplne by ho nevyhladil, ale zlikvidoval by "jen" cca 70+% celosvetove populace. Viz spousty prirodopisnych dokumentu o yellowstonskem supervulkanu, ktere jeste navic ignoruji "bonus" dodany jadernymy vybuchy a spadem, darecky to od rusu.
  4. a pokud by ruskemu lidu byly dalsi sancke sumafuk...tak proc vsude neustale pri navsteve zapadu opakuje, "zruste neefiktivni sankce" ?
  Tak nejak se nabizi paralela se stalinem a otevrete druhou frontu.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:45 26.10.2018

  GE - však souhlas. Rusové se porazili sami. Resp. si dali oddych na své vlastní kratochvilné vraždění sebe samých a pak expandovali dál. Ostatně, kdyby byli skutečně vojensky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  GE - však souhlas. Rusové se porazili sami. Resp. si dali oddych na své vlastní kratochvilné vraždění sebe samých a pak expandovali dál. Ostatně, kdyby byli skutečně vojensky poraženi, mohlo by je Německo a R-U zabrat a využít jejich zdroje. Možná by I. válka dopadla jinak. Fakt byl prostě ten, že toho měly obě strany plné kecky a obě chtěly krvácet jinde. Vzhledem k síle opozice vůči bolševikům a vzhledem k faktu, že Lenin byl zaměstnanec Německa, šel ten PR obraz ve prospěch Německa, které za to ovšem později šeredně doplatilo.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:43 26.10.2018

  Páni, čo sa ruskej ochoty/neochoty bojovať týka, tak tam treba hľadieť na dve zásadné kritériá: 1.- aký je súper a šance; 2.- aký je cieľ

  Jedna vec je otĺkanie sa medzi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Páni, čo sa ruskej ochoty/neochoty bojovať týka, tak tam treba hľadieť na dve zásadné kritériá: 1.- aký je súper a šance; 2.- aký je cieľ

  Jedna vec je otĺkanie sa medzi jednotlivými rôzne silnými bojovkami, ktoré majú za cieľ či už svetovú revolúciu alebo naopak návrat Monarchie, či vytvorenie/rozšírenie nejakého lokálneho rýchlokvaseného štátneho útvaru - čo sú veľmi konkrétne ciele, neraz spojené aj s vysokou šancou na rabovanie - a iná vec je bojovať proti vojensky silnej veľmoci voči, ktorej nevidia možnosť víťazstva a vlastne ani nechápu akési globálne rozmery celého boja. Kým frčali na bezhraničnej dôvere voči cárovi a že ide o spravodlivú vojnu, tak to bolo OK, ale za koho a prečo pokračovať vo vojne a nasadzovať krk, keď cár padol. Neexistoval motív, prečo pokračovať vo vojne niekoho iného, ktorej koniec bol na dôvažok v čase podpisu Brestlitovského mieru ešte stále v nedohľadne (ani dohodové mocnosti nepredpokladali, že vojna skončí už v 1918).
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:39 26.10.2018

  Czertik - Finsko získalo nezávislost na Rusku před BrestLitevským mírem. počítat ho tam nemůžete. Vyhlásili ji během VŘSR a bolševici ji obratem uznali. BL byl až později.
  S těmi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Czertik - Finsko získalo nezávislost na Rusku před BrestLitevským mírem. počítat ho tam nemůžete. Vyhlásili ji během VŘSR a bolševici ji obratem uznali. BL byl až později.
  S těmi územími se fakt mýlíte. Z Polska přišli o kus (nejde o stejně velké Polsko jako dnes a to pod něj ještě spadal Litva).
  Podívejte se na tenhle obrázek:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...
  O to přišli během BL.
  Velkou většinu z toho (levobřežní Ukrajinu) měli v podstatě zpět za osm měsíců po BL (pokud bereme bolševiky jako nástupce Ruska, což je sice diskutabilní, ale bez tohoto předpokladu celá debata smysl nemá) a inkorporováno za tři roky.
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  14:34 26.10.2018

  fenri - jasně že ruští vojáci nebyli jediní, kdo byl na pokraji vzpoury. Zažívali to všichni, Francouzi, Britové méně (byli to profesionálové), ale Italové, Rakušani i Němci.

  V ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - jasně že ruští vojáci nebyli jediní, kdo byl na pokraji vzpoury. Zažívali to všichni, Francouzi, Britové méně (byli to profesionálové), ale Italové, Rakušani i Němci.

  V Rusku ovšem došlo v únoru k revoluci, které svrhla cara a pro mnoho vojáků nebyla nová vláda dostatečně legitimní. Revoluční hesla o tom, že už nikdo nebude poslouchat vrchnost si vyložili tak, že nebudou poslouchat velení. Armáda se rozpadala. Přispěla k tomu i trojí výměna vlády. Konec konců neúspěch Kerenského ofenzívy byl způsoben právě upadající morálkou v armádě.

  Nebýt příchodu Američanů, asi by se podobným způsobem rozpadla i francouzská armáda a Německo s Rakouskem by válku mohly vyhrát. Ale to už je co by-kdyby.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  14:33 26.10.2018

  Přemýšlím nad tím, čím to je, že Rusové mají neustálou potřebu hrát si na nějakou velmoc. Kdyby se soustředili na rozvoj a demokratizaci země, tak by svůj vliv rozšiřovali mnohem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Přemýšlím nad tím, čím to je, že Rusové mají neustálou potřebu hrát si na nějakou velmoc. Kdyby se soustředili na rozvoj a demokratizaci země, tak by svůj vliv rozšiřovali mnohem víc. Vždyť Němci dnes víceméně ovládají Evropu a nepotřebují k tomu žádné velmocenské řeči ani mega silnou armádu. Stačí jim k tomu nejsilnější ekonomika v regionu. A kdyby chtěli, tak tu armádu mají jednu z nejsilnějších na světě taky. Né-li druhou nejsilnější po Američanech s tou jejich technologickou vyspělostí. To samé Japonci...

  Ale kdo chce kam....
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:31 26.10.2018

  Czertik: ale na východní frontě se od Brusilovy ofenzívy do úpadku morálky ruské armády žádná větší akce neodehrála. Na BL mír se zadělalo někdy v zimě 1916/1917. Zbytek viz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Czertik: ale na východní frontě se od Brusilovy ofenzívy do úpadku morálky ruské armády žádná větší akce neodehrála. Na BL mír se zadělalo někdy v zimě 1916/1917. Zbytek viz předchozí příspěvek pro Globe
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:29 26.10.2018

  Upřesním: chci říct, že mezi velkým vítězstvím Brusilova a nastávajícím rozkladem armády jednak uplynula krátká doba a druhak nenastala žádná rozsáhlá serie porážek.

  Tedy pád ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Upřesním: chci říct, že mezi velkým vítězstvím Brusilova a nastávajícím rozkladem armády jednak uplynula krátká doba a druhak nenastala žádná rozsáhlá serie porážek.

  Tedy pád morálky nebyl dán tlakem zvenčí (pokud za něj nepovažujeme sponzoring Lenina) či vojenskými prohrami, ale ideologickým kolapsem zevnitř.

  Rusko se ocitlo na temném rozcestí a poté, co si vybralo (nebo mu byla vybrána?) cestu, ve válce v podstatě pokračovalo. Takový Buďonnyj z koně od roku 1914 do roku 1920 prakticky nesedl :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  14:26 26.10.2018

  fenri
  k te tvoji citaci brusilovovy ofenzivy...tak nejak skutecne nechapu jeji RELEVANCI. protoze od doby jejiho provedeni a popsani BL miru ubehl nejaky ten patek a situace jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  k te tvoji citaci brusilovovy ofenzivy...tak nejak skutecne nechapu jeji RELEVANCI. protoze od doby jejiho provedeni a popsani BL miru ubehl nejaky ten patek a situace jak na zapadnim tak i vychdnim bojisti byla uplne jina.
  Navic tahle citace "podlomila citelně morálku rakouské armády a uspíšila její dokonalý rozpad. " je skutecne perlicka a vrchol ironie, kdyz se vezmem ze v dobe podepsani BR r-u armada stale existovala a bojovala, byt prohravala a ruska armada byla v abolutnim rozkadu a jako efektivni sila prestala existovat, nejen jako ofenzivni, ale dokonce i jako ciste defenzivni.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:22 26.10.2018

  Globe - jenže ruští vojáci nebyli ochotni bojovat hlavně kvůli indoktrinaci revolučně ideologickými myšlenkami. Ano, máte pravdu, že to nebyli jen bolševici, začalo to dříve. Z mé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Globe - jenže ruští vojáci nebyli ochotni bojovat hlavně kvůli indoktrinaci revolučně ideologickými myšlenkami. Ano, máte pravdu, že to nebyli jen bolševici, začalo to dříve. Z mé strany zjednodušující a nepřesné.
  Samozřejmě, že ruští vojáci trpěli, většinou špatná výstroj, zásobování, převažující přehlíživý přístup důstojníků apod.... Ale na druhé straně to nebylo nic, na co by nebyli zvyklí (za druhé světové, hlavně ze začátku, prožívali totéž) a co by nepotkávalo i R-U a ke konci i německé vojáky.

  Ostatně, dal bych slovo Brusilovovi:
  "Armády, které v roce 1916 projevily zázraky statečnosti a neomezené oddanosti Rusku, spatřily jako výsledek svých bojů žalostný konec, který přičítaly nerozhodnosti a neschopnosti nejvyššího velení. Temné jitření všech myslí v zázemí mimoděk se odráželo na frontě a lze říci, že v únoru 1917 celá armáda byla připravená k revoluci, na jedné frontě více, na druhé méně. Hesla vydaná později bolševiky „za dělnicko - rolnickou vládu” a „pryč s kapitalistickými měšťáky” byla lidu zcela srozumitelná a přijatelná. Spravedlivě znova řeknu, že dosud nedovedu pochopit kadetů, menševiků a eserů, kteří vzájemně se požírali, zápasili o vládu a horlivě bořili základy, na kterých, jak se domnívali, pevně seděli. Ať to bylo jakkoli, konali jsme dál svou těžkou práci."
  Takže ano, máte pravdu v tom, že nástup občanské války nebyl jen dílem bolševiků, ale přispěla k tomu neschopnost proticarské opozice.
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  14:12 26.10.2018

  fenri - ne, ruští vojáci nebyli ochotni dále bojovat, armáda kolabovala, tohle nepopírají ani samy oficiální ruské prameny.

  Bolševická armáda vznikla až po konci světové války, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - ne, ruští vojáci nebyli ochotni dále bojovat, armáda kolabovala, tohle nepopírají ani samy oficiální ruské prameny.

  Bolševická armáda vznikla až po konci světové války, a nebyla sama, v Rusku v té době působilo více sil (nechci dál rozmazávat tenhle OT), ale oficiální ruská armáda nebyla ani jedna.

  Bolševici vůbec nerevoltovali proti carovi, to je omyl, patrně pramenící ještě z dob socialistického výkladu dějin. Bolševici povstali proti prozatímní vládě vedené sociálními demokraty, tzv esery, cara svrhla už únorová revoluce socialistických revolucionářů a tyhle esery pak v říjnu (listopadu) svrhli bolševici. Prozatímní vláda totiž odmítla ukončit válku a bolševici právě slibem ukončení dlouhé, krvavé a drahé války získali sympatie.

  Ano, po konci války zaniklo Rakousko-Uhersko a Německo bylo na kolenou, ale tohle se už Ruska netýkalo, to už mělo uzavřený mír, Německo bylo poraženo na západě Francií, USA a Británií.

  Zajímalo by mne, když máš tak gumový výklad dějin, zdali podle tebe skončila Třicetiletá válka nebo jestli ještě stále pokračuje.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  14:11 26.10.2018

  fenri
  "Jinak většinu těch území získalo Rusko/SSSR hodně rychle zpět.
  Prostě jeden bolševik na chvíli odložil kus území, aby měl čas vyvraždit půl Ruska a upevnit svou moc a pak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  "Jinak většinu těch území získalo Rusko/SSSR hodně rychle zpět.
  Prostě jeden bolševik na chvíli odložil kus území, aby měl čas vyvraždit půl Ruska a upevnit svou moc a pak si většinu z toho vzal zpět... "

  jenze onoi je to jeste kapanek slozitejsi. Rusko skutecnbe uzavrenim BL miru valku PROHRALO, to ze v dobe uzavreni miru v rusku zaroven probihala obcanska valka, je jen dano unikatnosti tehdejsi situace.
  A mylis se, v nasledujicim konfliktu neziskalo vetsinu onoho uzemi zpet, ale prave mensinu (ziskalo vetsi cast ukrajiny), ale kompletne ztratilo finsko, pobalti, polsko c casti ukrajiny.
  Navic by bolsevici si nemohly ona uzemi vzit zpet kdyby ZAROVEN (relativne) v tom samem case nemecko tu donedavna uplne stejknou valku taky neprohralo. Jak by ta situace asi tak vypadala, kdyby nemecko uzavrelo na zapade mir (remizu) a na vychode by melo armady pro to, aby si tam na vychode delalo co chtely (pripadne zapad povolil) ?
  navic tvuj pripad s jakonskem ve 47 a filipanamy je uplne mimo , ve srovnani s ruskem, daleko presnejsi by bylo srovnani s japonci a tim, ze by si udrzely koreu. protoze filipiny dobyly az za valky, koreu vlastnili pred valkou. Stejne tak bolvevici dobyvaly jen uzemi co uz drzeli rusy pred 1914, zadne nove uzemi.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:03 26.10.2018

  Czertiku, proberte se.
  1.) Tohle napsal jede bloger. Má Rusko zavést 100% cenzuru všech médií, aby do nich nepronikl jediný hlásek, který by se mohl západu nelíbit?
  2.) I tenhle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Czertiku, proberte se.
  1.) Tohle napsal jede bloger. Má Rusko zavést 100% cenzuru všech médií, aby do nich nepronikl jediný hlásek, který by se mohl západu nelíbit?
  2.) I tenhle bloger píše o odpálení Yellowstonu a planaci USA až POTÉ (rozumí čertík slovíku POTÉ?) co by totéž chtěly udělat USA Rusku. Rozhodnutí odpálit Yellowstone by byla na USA. Účinná obrana vždy musí být razantnější, než útok. Z hlediak morálky klidně o tom polemizujte do bezvědomí, ale fakticky to tak je.

  3.) Výbuch Yellowstonu by lidstvo nevyhladil, klid. Jenom bychom si zažili takového pěkné MadMaxe, ale to si vzhledem k populační explozi Afriky a Asie stejně zažijeme, jenom s jinou dějovou linkou a mírně jiným obsazením.
  4.) Ruskému lidu by byly další sankce bylu velmi pravděpodobně dost šumák. Co by ruskému lidu Západ udělal? Sebrali by Abramovičovi Chelsea? Klid, on jí stejně prodá sám a ruskému lidu je to u řiti. Ruský lid spíš zajímají ceny ropy a prodeje zbraní.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  14:01 26.10.2018

  slavoslav
  "Pretoze ten rozsudok ESPLP hovori o tom, ze za masaker je zodpovedna NKVD a ze to je vojnovy zlocin. To co zamietol bola zaloba, ze vysetrovanie toho zlocinu zo strany ...
  Zobrazit celý příspěvek

  slavoslav
  "Pretoze ten rozsudok ESPLP hovori o tom, ze za masaker je zodpovedna NKVD a ze to je vojnovy zlocin. To co zamietol bola zaloba, ze vysetrovanie toho zlocinu zo strany Ruska bolo nedostatocne. "

  dotaz - jak mohli rusove ten zlocin dostatecne vysetrit, kdyz jak za casu ww2/sssr, bez vyjimky, a dnes i kolikrat i ruska media tvrdi ze ten zlocin spachali nemci a ne rusove ?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:56 26.10.2018

  Palo.stako - jo, tak to jsem si taky kolikrát říkal. A to je přesně ta kontinuita dějin, o které mluvím. Výroba Lenina primo přinesla německu uvolnění si rukou na východě a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Palo.stako - jo, tak to jsem si taky kolikrát říkal. A to je přesně ta kontinuita dějin, o které mluvím. Výroba Lenina primo přinesla německu uvolnění si rukou na východě a odeslání armád na západě (a bylo jim to prd platné), aby jim to po čase přineslo nejhorší zkázu, jakou zažili.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:53 26.10.2018

  Globe - myslíte, že bolševici nebyli ochotni bojovat, když hned po vyřešení občanské války bojovali dál? Ať už na západě (Ukrajina), tak na Středním a Dálném Východě?

  Protože ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Globe - myslíte, že bolševici nebyli ochotni bojovat, když hned po vyřešení občanské války bojovali dál? Ať už na západě (Ukrajina), tak na Středním a Dálném Východě?

  Protože historii považuji za kontinuální proces, tak prostě nemohu považovat R-U a Německo za vítěze nad Ruskem, když rok-tři po BL R-U neexistovalo, Německo bylo okleštěno a totálně na kolenou a údajně poražené Rusko začalo vesele zabírat území, o která přišlo.
  Nezapomínejte na dvě věci:
  -Lenin byl de facto prefabrikován Německem. I proto Němcům podepsal co chtěli, ale jakmile si to vyřídil se svojí opozicí (mimochodem tahle válka stála Rusko více mrtvých, než celá I. sv. válka), začal se vracet
  -pro Lenina a jeho klaku to bylo jen dočasné separátní příměří.

  Ano, carské Rusko projelo válku ideologicky. Nebylo schopné čelit bolševikům placeným z Německa. Ostatně pokud dnes někdo vyčítá Rusku ideologickou subverzi Západu )ještě že vice versa toto nehrozí :-)), tak tady má možná inspiraci a kořeny. Myslím, že import Lenina a podpora bolševiků je sakra pádný důvod k naštvání. Samozřejmě ruský lid vlivem zaostalosti, klimatu, nekompetentní vlády...trpěl a byl cimprlich k těmto náladám a na tuhle ideologii zabíral. O tom není spor. Ostatně německý byl na tom stejně a jen o fous nevvpukl komunismus v Německu, byl petrifikován a levicově sociální myšlenky pak vybuchly na plno až v nacismu.

  To je právě omyl, že dějepisné události mají svůj definovaný začátek a konec. Tahle data vznikají většinou až dost dlouho poté události a jen proto, aby se o tom lépe učilo, popř. aby se někdo zapsal do historie (vyjednal mír, někoho rozdrtil apod.). Ve skutečnosti většina dlouhých a komplexních jevů (jako válka) až na výjimky objektivně nemá striktně dané hranice a žádná "před" a "po". Jde o kontinuální proces nevznikající ve vakuu a ve vakuu ani nekončící. Koukněte třeba Vestfálský mír (když tu někdo chtěl Třicetiletou) sice "ukončil" válku 24. října, ale Praha ještě měsíc poté zažívala snad nejheroičtější obležení svých dějin (https://www.youtube.com/watch?... :-)). A Švédské posádky byly na evropských hradech dislokovány ještě o dva roky později. Atd. Historie ve skutečností málokdy zná tlusté čáry. V roce 2001-2002 by asi jen blázen tvrdil, že jsme v Afghanistánu nevyhráli. Dnes to vypadá jinak. Dtto Irák.
  Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  13:52 26.10.2018

  zajimalo by me, jak by rusky lid reagoval na to, kdyby svet/zapad na podobne vykriky o "zniceni celeho sveta" regoval proste - celosvetove prijeti jeste prisnejsich sankci vuci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  zajimalo by me, jak by rusky lid reagoval na to, kdyby svet/zapad na podobne vykriky o "zniceni celeho sveta" regoval proste - celosvetove prijeti jeste prisnejsich sankci vuci rusku, aby proste nemelo ekonomickou a technologickou moznost tuhle moznost vubec uskutecnit.
  A oduvodneni by bylo jedoduche - zniceni jedotlivych zemi/nato - ok. Zniceni celeho sveta - HODNE SPATNE.
  Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  13:48 26.10.2018

  GlobeElement, keby bol Ludendorff tušil, že posadenie Lenina do vlaku skonči zničenim Berlina, definitívnou stratou celeho Vychodneho Pruska a definitívnym vyhnanim Nemcov zo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  GlobeElement, keby bol Ludendorff tušil, že posadenie Lenina do vlaku skonči zničenim Berlina, definitívnou stratou celeho Vychodneho Pruska a definitívnym vyhnanim Nemcov zo Strednej a Vychodnej Europy, tak sa skôr zastreli, než by to urobil. Je otazne, kto v roku 1917 vyhral a prehral.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  13:24 26.10.2018

  Nakoniec, Rusi sa aj sami považujú za porazených v 1. svetovej vojne.
  V roku 2012 napr. natočili trojdielny dokument Тайны первой мировой войны, ktorého ústredným motívom bolo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nakoniec, Rusi sa aj sami považujú za porazených v 1. svetovej vojne.
  V roku 2012 napr. natočili trojdielny dokument Тайны первой мировой войны, ktorého ústredným motívom bolo "Prečo sme prehrali vojnu, ktorú sme mali vyhrať".
  Podotýkam, že seriál nedosahuje úrovne ruských dokumentov o Veľkej vlasteneckej, či napoleónskych vojnách a nesie sa viac v duchu tendenčného "komu to hodíme na krk" (veľa vecí a súvislostí buď neodznelo, alebo v tak, či onak zdeformovanej podobe, naopak bolo veľa priestoru venovaného blbostiam), ale tak pár zaujímavosti sa tam iste nájde.
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  12:53 26.10.2018

  fenri - válka končí tehdy, když nejméně jedna strana sporu není schopna nebo ochotna ve válce pokračovat. A to se přesně stalo Rusku v roce 1917. Není nutné, aby tomu předcházela ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri - válka končí tehdy, když nejméně jedna strana sporu není schopna nebo ochotna ve válce pokračovat. A to se přesně stalo Rusku v roce 1917. Není nutné, aby tomu předcházela nějaká porážka na bitevním poli, válku lze prohrát i po sérii vítězství, což dokládá kupříkladu tolikrát propíraná válka ve Vietnamu. Tam USA taky neprohrály žádnou bitvu, a kdo nakonec vyhrál?

  Rusko se v roce 1917 zhroutilo jako stát. Hospodářky a politicky bylo rozvrácené, obyvatelstvo se bouřilo a nakonec vypukla revoluce, armáda odmítla poslušnost vládě, do ruského vnitrozemí postupovala německá vojska, Rusko už nebylo schopné dál bojovat. Konec.

  Ale to přece neznamená, že se ten stát za nějakou dobu nemůže zvednout a být znovu silný.

  Historie je sice kontinuální proces, ale války mají definovaný začátek a konec. A tuhle válku Rusko prohrálo.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:36 26.10.2018

  Klimešov - za to vaše teorie jsou cenné a svět na nich stojí a padá. Co je to za argument?
  Válka končí likvidací nepřítelových schopností a/nebo odstraněním sporu. Ani jedno v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Klimešov - za to vaše teorie jsou cenné a svět na nich stojí a padá. Co je to za argument?
  Válka končí likvidací nepřítelových schopností a/nebo odstraněním sporu. Ani jedno v Brestlitevsku nenastalo. Navíc celé to bylo o tom, jaký vliv to mělo na budoucnost. Zjevně žádný. Jinak smlouvu podepisoval jiný stát, než do války vstupoval.

  RiMře: a blbec k večeři: jen na okraj RiŘe, fakt chcete tvrdit, že když Tomahawku zarušíte GPS a poletí nad jiným reliéfem, který má uložený v paměti, že nebude zmatený, To jako fakt?
  Jinak ten příměr s buldozerem byl pokus vysvětlit některým méně vzdělaným jedincům, jak funguje práce s DEM, ne faktický návrh jak rušit Tomahawk. Kromě největších idiotů to pochopili všichni.

  GlobeElement - mě je celkem jedno, co se stalo někde daleko před sto lety. Nicméně prostě poukazuji na to, že.
  1.) Nešlo o vojenskou porážku
  2.) Neexistuje žádná "jiná historie" a "další příběh". Historie je kontinuální proces, ne kapitoly v učebnici dějepisu pro ZŠ.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  12:28 26.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  To jsou zase debaty o ničem, chlapy, to vážně nevíte co se svým časem, že ho marníte psaním plků v diskuzi. Njn důchodci ovládli internet :D

  Z celé diskuze spočítám na jedné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To jsou zase debaty o ničem, chlapy, to vážně nevíte co se svým časem, že ho marníte psaním plků v diskuzi. Njn důchodci ovládli internet :D

  Z celé diskuze spočítám na jedné ruce příspěvky, které mají něco k tématu. Ale kdo chce být originální, prosím ať diskuzi zvrhne třeba k Třicetileté válce, apod. Žvanit o 1.WW umí každej trapák.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:27 26.10.2018

  StandaBlabol:
  vy evidentně nechápete, o čem je debata. Tvdíte, že námořní Tomahawk je OK, protože není ve smlouvě. Ano, není. Takže stejně tak mohu tvrdit, že Iskander je OK, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  StandaBlabol:
  vy evidentně nechápete, o čem je debata. Tvdíte, že námořní Tomahawk je OK, protože není ve smlouvě. Ano, není. Takže stejně tak mohu tvrdit, že Iskander je OK, protože také není ve smlouvě. Chápeme? Vy se točíte na slovíčkách, ale úplně vám uniká význam a smysl té smlouvy.
  Pokud mají USA Tomahawk (a další), který má schopnosti zasazovat stejné údery, které byly banovány INF, tak Rusko má adekvátní zbraň. Ani Tomahawk, ani Iskander INF nezmiňuje. Ale vy z toho vyvozujete, že Tomahawk je Ok, protože ve smlouvě, ale Iskander je špatně, protože ve smlouvě...ehm...taky není.
  Jde o schopnosti, ne o 30 let starý výčet zbraní. Ale to asi nepochopíte.

  Prosím už nějaký ten důkaz, že Iskander porušuje INF.
  A že je smlouva podepsána blbě? No jasně že je. Říkají to USA i Rusko. Všechny země si tento typ zbraní vesele vyvíjejí, jen USA a Rusko se (na oko) o tuhle možnost připojili.
  Pokud vám nedochází, že celý humbuk kolem INF je ve skutečnosti hlavně kvůli Číně, indii, arabům... pak jste fakt dost slepý.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  12:16 26.10.2018

  ...hele na Tomahawky u Fenriho opatrně, on je na to citlivý, ruší je buldozerem atd...

  Jinak to tu připomíná klasický balet Státní opery - sólista a primabalerína na plný úvazek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ...hele na Tomahawky u Fenriho opatrně, on je na to citlivý, ruší je buldozerem atd...

  Jinak to tu připomíná klasický balet Státní opery - sólista a primabalerína na plný úvazek Fenri exceluje ve svých tradičních piruetách, seběvědomě odolávaje prvosledovým i druhosledovým oponentům, jako sbor mu slouží obvyklí příchylové a vzhledem k távažnosti tématu byli dokonce aktivování i vzácní hosté, jako jako obvykle Siggi lehce pod vlivem, či niektorí bratia v mazurke zo Slovenska.

  Celkově představení bohaté, zábavné, plné "překvapivých" zvratů a velmi slušně odtancovaných vedlejších partů, honoráře u placených členů souboru jsou bezpochyby zasloužené, u těch co se dramatizují zdarma zahřeje aspoň dobrý pocit ze sborové práce mezi svými.

  Ale jak psal Fenri - jak jinak tento web podpořit?

  Tak snad jsme vydělali zase na nějaký článek s technickým tématem...
  Skrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  12:11 26.10.2018

  fenri: Ještě jednou vaše teorie a přirovnání nemají vůbec žádnou váhu, protože se jedná jen a jen o váš výklad dějin, který je naprosto mylný.

  Každá válka končí kapitulačním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Ještě jednou vaše teorie a přirovnání nemají vůbec žádnou váhu, protože se jedná jen a jen o váš výklad dějin, který je naprosto mylný.

  Každá válka končí kapitulačním podpisem, za stanovených podmínek. (nebo úplným zničením protivníka) Je to tak nebo ne? Válku prohrává ten, který podepisuje kapitulaci. Je to tak nebo ne?
  To co se děje po podpisu kapitulace nemá na předešlé historické dění žádný vliv. Protože se to děje až po.
  Nebo mi tady chcete tvrdit, že když podepíši kapitulaci, takže vlastně jsem neprohrál protože bla bla bla bla teorie teorie teorie?
  A ještě jednou SSSR nezískalo svá území od R - U ani od Císařského Německa, protože ty v roce 1922 už neexistovali, tudíž SSSR s nimi nebylo ve válečném stavu.
  A né nepřipadá mi to zvláštní. Pokud se podívate na dnešní mapu je jiná jak mapa v 15 století. Chcete mi tu snad tvrdit, že budeme podle dnešního stavu Evropy anulovat výsledky bitev z 15. století?

  Problém je jak vidno více na vaší straně, když nevíte co to je kapitulační dohoda.
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  12:05 26.10.2018

  fanri - nechápu, proč ti dělá takové potíže uznat, že Rusko I. světovou válku prohrálo. Oslabení Ruska využila řada gubernií k získání nezávislosti a v následných válkách se Rusku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fanri - nechápu, proč ti dělá takové potíže uznat, že Rusko I. světovou válku prohrálo. Oslabení Ruska využila řada gubernií k získání nezávislosti a v následných válkách se Rusku podařilo některé z nich získat zpět, ale to už byla jiná válka.

  V historii je spousta po sobě jdoucích válek stejné země, kdy území ztrácí a opět získává, to neznamená, že některé z těch válek neprohrála.

  Rusko prohrálo válku s Německem a Rakouskem. Tyto země nakonec prohrály válku s Francií, Británií, USA a Itálií. V čem je nejasnost?

  Rozpad SSSR pak znamenal mnohem horší územní ztráty, Rusko tím přišlo o celou střední Asii, kterou si po I. sv. válce udrželo.

  PROGO - s veškerým respektem k ruské kultuře je objektivním faktem, že v západní Evropě vzniklo mnohem více kulturních děl, staveb, uměleckých děl, skladeb a tak dále. Je to dáno větším počtem obyvatel (asi pětinásobným) i velice dlouho trvající zaostalostí ruského venkova.
  To neznamená, že by v Rusku nevznikla naprosto úchvatná díla. Jen jich není tolik, jako v západní Evropě. Není důvod se kvůli tomu rozčilovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  12:02 26.10.2018

  Fenri,

  víš, kdyby jsi tu smlouvu přečetl (promiň, chápu že tě tlačím do něčeho nepříjemného), pochopil bys, není důležité, jestli jde nebo nejde odpálit Tomahawk z pevniny. Je v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  víš, kdyby jsi tu smlouvu přečetl (promiň, chápu že tě tlačím do něčeho nepříjemného), pochopil bys, není důležité, jestli jde nebo nejde odpálit Tomahawk z pevniny. Je v ní totiž přesně uvedené, čeho se týká. Týká se pozemní verze Tomahawků (verze G) a těch ostatních ne. Je úplně jedno, jestli si myslíš, že je to špatně a měla by zahrnovat i námořní verze. Nezahrnuje. Stejně jako nezahrnuje rakety, které v té době měl SSSR na svých lodích.

  Pokud se ti to nelíbí, běž se hádat s těma, co tu smlouvu podepsali. Že jsou hloupí a podepsali to blbě. Třeba poděkují, že jsi jim otevřel oči a omluví se.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:43 26.10.2018

  Blabole, myslím hlavně návrat na Ukrajinu. Území Pobaltí a Polska odstoupená Brestlitevským mírem byla co do rozlohy celkem nevelká, ve srovnání s tím, co sověti začali získávat po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blabole, myslím hlavně návrat na Ukrajinu. Území Pobaltí a Polska odstoupená Brestlitevským mírem byla co do rozlohy celkem nevelká, ve srovnání s tím, co sověti začali získávat po hned po válce (tj. hlavně UA). Mrkněte na mapu.
  znovu nabízím ekvivalent s Japonci na Filipínách v roce 47, či Němci v Paříži.

  Co ten Iskander, už to máte spočítané? A nějaké ty úvahy o nemožnosti odpálit Tomahawk z pevniny? :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  11:36 26.10.2018

  Fenri,

  "Jinak většinu těch území získalo Rusko/SSSR hodně rychle zpět."

  Jestli tím myslíš přepadení Polska spolu s Hitlerem v roce 1939, válku s Finskem 1939 - 1940, a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  "Jinak většinu těch území získalo Rusko/SSSR hodně rychle zpět."

  Jestli tím myslíš přepadení Polska spolu s Hitlerem v roce 1939, válku s Finskem 1939 - 1940, a okupaci Pobaltských států v roce 1940, tak to si pleteš války. To byla ta 2.světová válka. Ty nečteš ani učebnice dějepisu?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:35 26.10.2018

  Klimešov:
  Prohra ve válce není to, že podepíšu dokument, kde se vzdám území, vyřídím si boje v jiné válce a pak si ta území vemu zpět. Chápeme? Opravdu necítíte rozdíl mezi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Klimešov:
  Prohra ve válce není to, že podepíšu dokument, kde se vzdám území, vyřídím si boje v jiné válce a pak si ta území vemu zpět. Chápeme? Opravdu necítíte rozdíl mezi porážkou Japonska, Německa ve II. válce, nebo R-U a Německa v první a situací v Rusku? přijde vám to stejné? přijde vám normální, že poražený stát chvíli po porážce bere ztracená území zpět? Tak prostě porážka nevypadá.

  PavolR: Brusilovovu ofenzívu beru jako poslední velkou ruskou ofenzívu. Kerenského ofenzíva
  a.) byla co do rozsahu nepoměřitelná s Brusilovovou (cca o řád menší akce)
  b.) už probíhala po konci carského Ruska a s armádou promořenou sověty a bolševiky. Už to byla komunistická ofenzíva. Ale to je detail a věc ideologie. Jde spíš o rozsah. Kerenského ofenziva byla malá.

  Myslím, že k vojenské porážce mělo Rusko na přelomu 1016/17 (kdy začali bolševici mohutně pronikat (nejen) do armády a ovlivňovat ji) ještě dost daleko.
  cit.
  "Přesto Brusilovova ofenzíva byla co do měřítka, kterým se zvažoval úspěch pěšího válčení za první světové války, největším vítězstvím, k jakému na kterékoliv frontě došlo od doby, kdy byly před dvěma lety na Aisně vykopány zákopové linie. Brusilovova ofenzíva se stala jednou z klíčových událostí války. Svým rozsáhlým útokem podstatně odlehčila italské frontě, zabránila odsunu německých jednotek k Verdunu a později na Sommu, ovlivnila rozhodnutí Rumunska připojit se k dohodovým státům, ochromila všechna rozhodnutí centrálních mocností, která se týkala mimoruských bojišť, protože na sebe po dlouhou dobu vázala značné rakouské a německé síly, podlomila citelně morálku rakouské armády a uspíšila její dokonalý rozpad.

  Operace Brusilovova frontu způsobila největší porážku centrálním mocnostem od vypuknutí války."

  Nicméně v té době už bolševici jeli na 110% a celá ofenziva přišla vniveč, protože armáda byla rozložena nikoliv v důsledku vojenské prohry, ale v důsledku komunistické ideologie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  11:27 26.10.2018

  A co třeba Alexandrovci Pavol, jaký máš na ně názor?

  A co třeba Alexandrovci Pavol, jaký máš na ně názor?

 • PavolR
  11:24 26.10.2018

  PROGO78:
  Leopold bol tiež masový vrah, no Stalin sa predsa len drží stabilne na druhom mieste rebríčka medzi Maom a Hitlerom.

  Čo sa Rusko vs. Západ týka, tak aj s počtom ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PROGO78:
  Leopold bol tiež masový vrah, no Stalin sa predsa len drží stabilne na druhom mieste rebríčka medzi Maom a Hitlerom.

  Čo sa Rusko vs. Západ týka, tak aj s počtom obyvateľstva sú na tom biedne (bez mizérií 20. storočia - boľševici, Stalin, Veľká vlastenecká by ich bolo možno aj 250-300M) a v oblasti kultúry aktuálne žiadna veľká sláva, balet však majú tradične špičkový. Ale inak kultúrne trendy teda rozhodne nediktujú. :-) V náboženskej oblasti sa im aktuálne schyľuje možno k schizme v rámci ortodoxie po tom, ako sa odtrhla ukrajinská cirkevná provincia.
  Skrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  11:09 26.10.2018

  fenri. Ještě jedna věc k vaší logice.
  Podle toho co píšete, tak Rusko vlastně neprohrálo Japonsk - Ruskou válku, protože časem to území získalo zpět, Prusko vlastně nevyhrálo v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri. Ještě jedna věc k vaší logice.
  Podle toho co píšete, tak Rusko vlastně neprohrálo Japonsk - Ruskou válku, protože časem to území získalo zpět, Prusko vlastně nevyhrálo v Prusko - Rakouské válce, protože časem přišlo o Slezsko, a nakonec vrcholem této demagogie, můžeme s klidem konstatovat, že Rusko stejně první válku prohrálo, protože nakonec Rusko ztratilo v roce 1991 jak Halič, tak část Finska, tak i Pobaltí, a další a další území :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  11:08 26.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  fenri:
  Prevraciate tu históriu naruby. Jednak, Brusilovova ofenzíva bola ešte v 1916 - poslednou Ruskou ofenzívou bola Kerenského ofenzíva, ktoré skončila totálnym fiaskom (až na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Prevraciate tu históriu naruby. Jednak, Brusilovova ofenzíva bola ešte v 1916 - poslednou Ruskou ofenzívou bola Kerenského ofenzíva, ktoré skončila totálnym fiaskom (až na nevyužité víťazstvo pri Zborove). Ruskí vojaci odmietali ďalej bojovať a boľševici sa dostali k moci s prísľubom uzatvorenia mieru - akéhokoľvek. Rusko prehralo na celej čiare.
  A že potom PO VOJNE časť území získalo späť (a na začiatku 90. rokov opäť stratilo) je už iná kapitola, tak ako nacistická okupácia veľkej časti Európy neznamená, že Nemecko prvú svetovú neprehralo.

  Aj porážka ZSSR v Studenej vojne ukazuje, že kľúčom k porážke Ruska je podlomenie viery obyvateľstva vo víťazstvo, v schopnosti a úspešnosť svojho vedenia a potom sa to už sype. Úspech boľševikov i "pád komunizmu" boli už iba dôsledkami faktickej porážky, nie jej dôvodmi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Klimesov
  10:59 26.10.2018

  :D :D fenriho výklad dějin je opravdu úžasný.

  Fenri ať se vám to líbí nebo ne, tak Sověti 3. března 1918 podepsali kapitulaci. Ergo oni válku s Rakousko - Uherskem a Císařským ...
  Zobrazit celý příspěvek

  :D :D fenriho výklad dějin je opravdu úžasný.

  Fenri ať se vám to líbí nebo ne, tak Sověti 3. března 1918 podepsali kapitulaci. Ergo oni válku s Rakousko - Uherskem a Císařským Německem prohráli.
  To, že nakonec se rozpadlo Jak R - U a prakticky i Německé Císařství na faktu nic nemění.
  Ono totiž během období 1918 - 1922, než vzniklo SSSR se na územích , vznikalo na daných územích kde co, a SSSR ta území zpět nezískala od R - U nebo Německého Císařství, ale v rámi občanské války a jiných čachrů, které už s 1. světovou válkou neměli nic společného byť na ní byli navazující :-)

  A neobkecáte to nějakými nesmyslnými přirovnáními. Ono jestli jste si nevšiml tak ono už ani to SSSR neexistuje a přišlo o velkou část území, které předtím získalo :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • logik
  10:39 26.10.2018

  ujo Marek:
  Víš, on i dokonce muskevský soud uznal, že to byla vina Ruska, takže se snažíš marně. (Ale chápu, že na freeczechpressu to nenapíšou, takže to možná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ujo Marek:
  Víš, on i dokonce muskevský soud uznal, že to byla vina Ruska, takže se snažíš marně. (Ale chápu, že na freeczechpressu to nenapíšou, takže to možná nevíš....)
  https://echo24.cz/a/i9dHj/stal...

  Dokonce už i Ruská Dumma schválila usnesení, kde se přiznávají.
  “mass extermination of Polish citizens on USSR territory during the Second
  World War” had been carried out on Stalin’s orders and that it was necessary to continue “verifying the lists of victims, restoring the good names of those who perished in Katyń and other places, and uncovering the circumstances of the tragedy...".
  26 November 2010,

  Akorát ruská propaganda pořád ze setrvačnosti lže.

  PS: A samotný rozsudek poměrně jasně stanovil, že zabývat se samotným Katyňským masakrem NENÍ v jurisdikci soudu. Tedy soud ani NEMOHL se nijak vyjadřovat k otázce platnosti důkazů o onom masakru - to by byli Ti soudci úplní břídilové, soud se může vyjadřovat jen k tomu, co v případu posuzoval.
  Originál rozsudku jsem zatím nenašel (nemáte ho někdo), ale tisková zpráva soudu v tomto hovoří jasně:
  https://hudoc.echr.coe.int/app...
  Takže evidentně ruská propagandistická média něco hodně překroutila....
  Skrýt celý příspěvek

 • PROGO78
  10:35 26.10.2018

  OCH ta Propaganda : ,,Rusko z demografického, ekonomického, průmyslového, náboženského ani kulturního hlediska nemůže konkurovat Západu,,, .... nie preco ? jedine ekonoimickeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  OCH ta Propaganda : ,,Rusko z demografického, ekonomického, průmyslového, náboženského ani kulturního hlediska nemůže konkurovat Západu,,, .... nie preco ? jedine ekonoimickeho uznavam,kedze sa zapad nabalil na vyrabovani celej Afriky a ostatnych kolonii kde nieco je ci bolo ... apropo niekto vravi ,ze najhorsi bol stalin , niekto ,ze belgicky Leopold II, ...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:52 26.10.2018
  • (7)

  Blabol: no vidíte, a já vždycky myslel, že v Rusku udělali bolševici puč a vypukla občanská válka.
  Jinak většinu těch území získalo Rusko/SSSR hodně rychle zpět.
  Prostě jeden ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blabol: no vidíte, a já vždycky myslel, že v Rusku udělali bolševici puč a vypukla občanská válka.
  Jinak většinu těch území získalo Rusko/SSSR hodně rychle zpět.
  Prostě jeden bolševik na chvíli odložil kus území, aby měl čas vyvraždit půl Ruska a upevnit svou moc a pak si většinu z toho vzal zpět.
  Po skutečně prohrané válce by se to sotva stalo. Je to jako kdyby Japonci v roce 1947 zase měli Filipíny a Šalamounovy ostrovy, nebo Němci byli v 46 v Paříži.
  Vojensky se východní fronta vlnila dopředu a zpět, obě strany měly svá vítězství a prohry, v závěru to vypadalo pro Rusy lépe (Brusilova ofenzíva), ale pak prostě přišli bolševici ...
  Vítězství to nebylo, porážka také ne. Prostě stát, který vedl válku byl zničen revolucí a revolucionáři si dali na chvíli pauzu s válčením s vnějším nepřítelem, aby si to vyřídili s vnitřním. A když s ním byli hotovi, začali si postupně brát území zpět. Dohoda s komunisty nikdy nebude spolehlivý dokument, na to by se mělo myslet i při odhalování jejich bronzových soch sponzorovaných čínskými komunisty.
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  09:43 26.10.2018

  ujo Marek

  tak len linkuj. A som zvedavy ako dlho ti bude trvat kym sa dostanes k linku ktory z rozsudku nevytrhava len casti mimo kontextu.

  Pretoze ten rozsudok ESPLP hovori ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ujo Marek

  tak len linkuj. A som zvedavy ako dlho ti bude trvat kym sa dostanes k linku ktory z rozsudku nevytrhava len casti mimo kontextu.

  Pretoze ten rozsudok ESPLP hovori o tom, ze za masaker je zodpovedna NKVD a ze to je vojnovy zlocin. To co zamietol bola zaloba, ze vysetrovanie toho zlocinu zo strany Ruska bolo nedostatocne.

  A ked na taky clanok natrafis tak sa tu Pigtailovi mozes ospravedlnit ak na to mas gule. A sucasne premazes svoje zalozky a najdes si hodnoverne zdroje lebo tie tvoje stoja za prd vo vetre.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  09:35 26.10.2018

  Fenri,

  pro Rusko skončila válka podepsáním brestlitevského míru v březnu 1918. V podmínkách toho míru byla ztráta obrovských území (Finsko, Pobaltí, Ukrajina, atd.), peněžní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  pro Rusko skončila válka podepsáním brestlitevského míru v březnu 1918. V podmínkách toho míru byla ztráta obrovských území (Finsko, Pobaltí, Ukrajina, atd.), peněžní kompenzace výši 6 miliard marek a odevzdání 250 tun zlata. Nazval bys to porážkou, remízou nebo vítězstvím?

  Hlavně ten dokument nečti, nemohl by jsi pak už o něm erudovaně diskutovat. Předpokládám, že ve tvých kruzích je člověk, který si přečte dokument, který vykládá, něco jako protiruský troll, vrah z volstrýtu, židofil, vítač, nebo něco podobného.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  09:34 26.10.2018

  kdepak Marku, s větrnými mlýny nebojuju a trolly nekrmím

  kdepak Marku, s větrnými mlýny nebojuju a trolly nekrmím

 • ujo Marek
  09:30 26.10.2018

  Pigtail...ja som sa vás nepýtal na váš názor na server, ktorý informáciu uviedol...mimochodom, môžem vám tu naklikať ďalších 20 serverov, ktoré tu informáciu priniesli...mňa ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pigtail...ja som sa vás nepýtal na váš názor na server, ktorý informáciu uviedol...mimochodom, môžem vám tu naklikať ďalších 20 serverov, ktoré tu informáciu priniesli...mňa zaujímali vaše argumenty, ktorými spochybníte vyhlásenie ESPĽP, keď tvrdíte, že za masaker v katyni môže ZSSR
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  09:11 26.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  liberal.shark: Rusko v I. světové patřilo k Centrálním mocnostem? Odkdypa, prosím vás?

  liberal.shark: Rusko v I. světové patřilo k Centrálním mocnostem? Odkdypa, prosím vás?

 • Pigtail
  09:09 26.10.2018

  Marku na to se mi ani nechce opovídat, ten tvůj zdroj je pěkně profláklej server šírící propagandu ... nejspíš ho nečte Mevěděv ani Putin protože vinnu přiznali a omluvili se, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Marku na to se mi ani nechce opovídat, ten tvůj zdroj je pěkně profláklej server šírící propagandu ... nejspíš ho nečte Mevěděv ani Putin protože vinnu přiznali a omluvili se, stejně jako ruský parlament
  Skrýt celý příspěvek

 • ujo Marek
  09:01 26.10.2018

  Pigtail...zaujímalo by ma ako spochybníte toto vyhlásenie Európskeho súdu...kľudne sa poraďte s havloidnou kaviarňou, počkám na vaše ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pigtail...zaujímalo by ma ako spochybníte toto vyhlásenie Európskeho súdu...kľudne sa poraďte s havloidnou kaviarňou, počkám na vaše argumenty.

  http://www.czechfreepress.cz/e...
  Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  08:56 26.10.2018

  siggi koukám jak škatulkuješ lidi a tak mi to nedá ... o druhé světové něco málo vím, a tak bych vypíchnul pár věcí ... aby bylo jasno, mám rád Rusko a speciálně Rusy, nelíbí se mi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  siggi koukám jak škatulkuješ lidi a tak mi to nedá ... o druhé světové něco málo vím, a tak bych vypíchnul pár věcí ... aby bylo jasno, mám rád Rusko a speciálně Rusy, nelíbí se mi jejich zahraniční politika ale to je jiná věc ... v první řadě https://www.youtube.com/watch?... kterak zlo potkalo zlo a naporcovalo si našeho souseda, při tom jen tak mimochodem kulkou do týla popravili kolem 20000 lidí v Katyni ... pak prokázal Stalin jaký je trategický génius když nevěřil zprávám o chytaném vpádu Německa ... kyž ho nepřipraveného zatlačili k Moskvě tak to byla dobrá vůle západu že nepadli ... spousta lidí je fajn, ale když je nemáš čím nakrmit a nemají s čím bojovat tak ti jsou platní asi jako mrtvýmu zimník ... místo těch hesel hodných komunistického prokurátora zkus radši nastudovat něco z historie
  Skrýt celý příspěvek

 • Míša
  08:43 26.10.2018

  Siggi, tobě se nějak ta hesla slila. Totalita vypadá jinak, za protinázor už bys skučel v žaláři, nikoliv mohl jako pomatenec se svobodnou volbou k urně. Zkus to později, třeba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Siggi, tobě se nějak ta hesla slila. Totalita vypadá jinak, za protinázor už bys skučel v žaláři, nikoliv mohl jako pomatenec se svobodnou volbou k urně. Zkus to později, třeba za střízliva, věřím, že to je jen tvá slabá chvilka.
  Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  07:28 26.10.2018

  a jeje, tu to zije

  zda sa to len mne, alebo sa tu v poslednej dobe zacali objavovat pravdielnejsie clanky kde sa mozu vyblaznit politruci a diskusie pod odbornejsimi clankami ...
  Zobrazit celý příspěvek

  a jeje, tu to zije

  zda sa to len mne, alebo sa tu v poslednej dobe zacali objavovat pravdielnejsie clanky kde sa mozu vyblaznit politruci a diskusie pod odbornejsimi clankami su cistejsie?

  celkom dobry napad…..vše souvisí se vším, válka je pokračováním politiky jinými prostředky - a velice často zde žvaní "čehuúnští jestřábové", zatímco "holubice" mlčí....odborná erudice některých přispěvatelů zde je velice kvalitní, stojí za to, přečíst si je...doba je ale velice zlá, a když se tady budou onanovat nadšením militantně založeni jedinci, tak lehce můžou vzbudit u ostatních falešný pocit nadřazenosti nad "nepřítelem", a to je cesta na krchov...asi tak. :)
  Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  07:19 26.10.2018
  • (6)

  Panove, ja fakt nestacim zirat. Takovou seslost demokratu a zastancu EU pornohodnot sem uz dlouho nevidel…..možná to bude tím, že se tady stále více etabluje havlistická pražská ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Panove, ja fakt nestacim zirat. Takovou seslost demokratu a zastancu EU pornohodnot sem uz dlouho nevidel…..možná to bude tím, že se tady stále více etabluje havlistická pražská kafilérka s ideovým zadáním tebou zmiňovaných pornohodnot, neboť již nějakou dobu v Čechistánu platí vzletné bolševické motto: KDO NEJDE S NÁMI - JDE PROTI NÁM!...je velice smutné, že jej přebrala neomarxistická lůza zejména z vesničky střediskové jménem Praha....:)
  Skrýt celý příspěvek

 • Slavoslav
  07:16 26.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  a jeje, tu to zije

  zda sa to len mne, alebo sa tu v poslednej dobe zacali objavovat pravdielnejsie clanky kde sa mozu vyblaznit politruci a diskusie pod odbornejsimi clankami su ...
  Zobrazit celý příspěvek

  a jeje, tu to zije

  zda sa to len mne, alebo sa tu v poslednej dobe zacali objavovat pravdielnejsie clanky kde sa mozu vyblaznit politruci a diskusie pod odbornejsimi clankami su cistejsie?

  celkom dobry napad
  Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  07:14 26.10.2018

  z dnesneho pohladu bola velka chyba nevyuzit tych par rokov kedy USA uz malo atomovky a rusko este nie, na zrovanie putinlandu so zemou….to je dneska kanonáda, další zelený bača s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z dnesneho pohladu bola velka chyba nevyuzit tych par rokov kedy USA uz malo atomovky a rusko este nie, na zrovanie putinlandu so zemou….to je dneska kanonáda, další zelený bača s korytnačkou vyrazil do útoku! :)
  Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  07:12 26.10.2018

  Rusove by si meli uvedomit, ze prohrali prvni svetovou valku a studenou valku. Druhou svetovou neprohrali pouze diky giganticke logisticke a hospodarske pomoci z USA a GB.....pane ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rusove by si meli uvedomit, ze prohrali prvni svetovou valku a studenou valku. Druhou svetovou neprohrali pouze diky giganticke logisticke a hospodarske pomoci z USA a GB.....pane bože, pane bože....do čeho jsi tu duši vložil, vždyť ten člověk vůbec neví která bije, ale pravdou je, že je dobrý soudruch :), tak nějak havlistický! A kapitalismus si rozvracet nedáme! :)
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  07:02 26.10.2018

  Rusove by si meli uvedomit, ze prohrali prvni svetovou valku a studenou valku. Druhou svetovou neprohrali pouze diky giganticke logisticke a hospodarske pomoci z USA a GB.

  Rusove by si meli uvedomit, ze prohrali prvni svetovou valku a studenou valku. Druhou svetovou neprohrali pouze diky giganticke logisticke a hospodarske pomoci z USA a GB.

 • green_korytnacka
  07:00 26.10.2018
  • (10)

  z dnesneho pohladu bola velka chyba nevyuzit tych par rokov kedy USA uz malo atomovky a rusko este nie, na zrovanie putinlandu so zemou.

  z dnesneho pohladu bola velka chyba nevyuzit tych par rokov kedy USA uz malo atomovky a rusko este nie, na zrovanie putinlandu so zemou.

 • ujo Marek
  06:47 26.10.2018
  • (5)
  Oblíbený příspěvek

  takúto sračku by nevymyslel ani pepik goebels, grohmann, že vám nie je hanba za takúto prmitívnu propagandum, vaša úroveň je na úrovni polykače spermatu j.jandu

  takúto sračku by nevymyslel ani pepik goebels, grohmann, že vám nie je hanba za takúto prmitívnu propagandum, vaša úroveň je na úrovni polykače spermatu j.jandu

 • Snownomad
  02:27 26.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  Pamatuje si někdo na text G. Friedmana, který koloval po webech a diskuzích před pár lety?

  Jedna myšlenka z toho textu:
  "Rusko se bude bránit, ale bude to vypadat, že útočí"

  Pamatuje si někdo na text G. Friedmana, který koloval po webech a diskuzích před pár lety?

  Jedna myšlenka z toho textu:
  "Rusko se bude bránit, ale bude to vypadat, že útočí"

 • stepan
  00:26 26.10.2018
  • (5)
  Oblíbený příspěvek

  Clanek hodny urovne Blesku. Dost casto tu ctu zminku o tom, ze Sputnik je propagandisticky web, s tim by se dalo souhlasit, no nicmene vy posledni dobou produkujete jeste vetsi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek hodny urovne Blesku. Dost casto tu ctu zminku o tom, ze Sputnik je propagandisticky web, s tim by se dalo souhlasit, no nicmene vy posledni dobou produkujete jeste vetsi ho**a.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  00:09 26.10.2018
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  Panove, ja fakt nestacim zirat. Takovou seslost demokratu a zastancu EU pornohodnot sem uz dlouho nevidel.

  Panove, ja fakt nestacim zirat. Takovou seslost demokratu a zastancu EU pornohodnot sem uz dlouho nevidel.

 • fenri
  23:15 25.10.2018
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  Mimochodem vtipné je, že střely středního doletu (ať již "staré" jako Tomahawk) či "nové" jako Kalibr, resp. Klub, či nějaký iskander na steroidech stejně nejsou mířeny ani proti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem vtipné je, že střely středního doletu (ať již "staré" jako Tomahawk) či "nové" jako Kalibr, resp. Klub, či nějaký iskander na steroidech stejně nejsou mířeny ani proti USA ani proti Rusku, ale hlavně jde o paritu s asijskými zeměmi, které ty střely běžně mají a INF se jich netýká. Takže jde stejně jen o mediální kolotoč.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  23:12 25.10.2018

  Standa: á, koukám zpět a ve formě. Takový výron intelektu...
  Tak znovu: chápete, o čem ta smlouva je, co bylo jej motivací a příčinou (má to i v názvu)?
  Smlouva zakazuje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Standa: á, koukám zpět a ve formě. Takový výron intelektu...
  Tak znovu: chápete, o čem ta smlouva je, co bylo jej motivací a příčinou (má to i v názvu)?
  Smlouva zakazuje Gryphona. A co jako?
  Tomahawk odpálíte ze země i tak, nebo z ldoě na kanále, jezeře, či řece. Jaký je v tom rozdíl FAKTICKÝ? Vůbec a naposto žádný.
  Dtto SM-6 aspol.
  Takže na jednu stranu SPEKULUJETE, že Iskander létá dále, než těch 500 km (ta čísla prosím) a na druhou stranu ignorujete fakt, že na druhé sraně už ty zbraně stejně jsou. Nebo chcete tvrdit, že Tomahawk létá pod 500 km?
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  23:03 25.10.2018
  • (10)

  Blondýnko,

  ještě jednou. Prosím, zkus si tu smlouvu přečíst, než o ní začneš vášnivě diskutovat. Pozemní verze Tomahawku je v té smlouvě výslovně uvedená. Diskuze, jestli se na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blondýnko,

  ještě jednou. Prosím, zkus si tu smlouvu přečíst, než o ní začneš vášnivě diskutovat. Pozemní verze Tomahawku je v té smlouvě výslovně uvedená. Diskuze, jestli se na ni vztahuje je tedy bezpředmětná.

  Ano, smlouva má v názvu slovo NUCLEAR. Přesto se vztahuje i na nejaderné zbraně. Tedy přesný opak toho, co jsi tvrdil ty. Teď už chápu, že jsi se dál než k názvu nedostal a odvodil jsi z něj obsah. Číst anglicky víc než řádek textu bolí?

  Znovu: nejdřív číst, pak přispívat do diskuze.
  Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  22:55 25.10.2018
  • (6)

  pokračování článku níže :
  https://topwar.ru/148786-esche...

  Závěr: pouhá výstavba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pokračování článku níže :
  https://topwar.ru/148786-esche...

  Závěr: pouhá výstavba komplexů Aegis Ashor ve východní Evropě, které jsou schopny se v mžiku přeměnit z protiraketových na úderné (díky raketám AGM-158B/C), zcela odporuje ustanovením Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu, podepsané Michailem Gorbačovem a Ronaldem Reaganem 8. prosince 1987. Takže porušování smlouvy INF se týkají výlučně americké strany, zatímco Kinžaly, Iskandry a další střely, které nasazuje Generální štáb Ozbrojených sil Ruska v Jižním a Západním vojenském okruhu, nejsou nic jiného než odpověď na konání Pentagonu.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:51 25.10.2018

  Mimochodem Stando, když už nevíte, co znamená slovo nuclear, můžete sem tedy uvést ty parametry Iskanderu a udělat ten výpočet? Zdaleka ne všichni si myslí, že ten dolet v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem Stando, když už nevíte, co znamená slovo nuclear, můžete sem tedy uvést ty parametry Iskanderu a udělat ten výpočet? Zdaleka ne všichni si myslí, že ten dolet v produkční verzi má.
  A mimochodem, jaký dolet má Tomahawk? 490 km?

  Jasně, Tomahawk rozhodně nejde vypustit z pevniny a je to neřešitelné ho k tomu upravit. Je to mnohem problém, než vyvinout Iskanderu jiné palivo a motor a dát mu lehčí hlavci :-)

  A SM-6 zcela jistě nedokáže (ani s lepším palivem a lehčí hlavicí :-)) doletět více, než těch 460 km?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:45 25.10.2018

  Standa:
  takže neví, co znamená slovo NUCLEAR...

  Já to tušil.

  Standa:
  takže neví, co znamená slovo NUCLEAR...

  Já to tušil.

 • StandaBlabol
  22:43 25.10.2018

  Fenri,

  je legrační, jak kličkuješ. Nejdřív napíšeš, že smlouva se týká jen JADERNÝCH zbraní. A dáš to velkými písmeny, aby jsi udělal z oponentů blbce. Poučuješ tu druhé a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  je legrační, jak kličkuješ. Nejdřív napíšeš, že smlouva se týká jen JADERNÝCH zbraní. A dáš to velkými písmeny, aby jsi udělal z oponentů blbce. Poučuješ tu druhé a nenamáháš se zjistit nic o věci, o které diskutuješ.

  A pak suverénně přiznáš, že vlastně zakázala i nejaderné střely. Jasně, vůbec jsi neotočil o 180 stupňů a neplácnul jsi blbost.

  Iskander je dobrý důvod, proč USA tu smlouvu chtějí vypovědět. Nejde o to, že se někdo "domnívá". Jsou známy některé parametry Iskanderu, jako třeba doba hoření motoru, maximální výška letu a čas, v jakém ji střela dosáhne. Pokud znáš dostatek parametrů dá se poměrně přesně odhadnout max. dolet. A ten výpočet prostě vychází víc než 480 km. Proto Američani říkají, že je Rusové podvádějí a smlouvu chtějí vypovědět. Přijde mi to naprosto logické chování.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:26 25.10.2018

  Blábole, zapomněl jsi na Blondýnu, už mit to chybí. Vždy se leknu, že jste ztratil svůj pověstný smysl pro originální humor. Blondýna z mokřin, to zní dobře, úderný slogan ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Blábole, zapomněl jsi na Blondýnu, už mit to chybí. Vždy se leknu, že jste ztratil svůj pověstný smysl pro originální humor. Blondýna z mokřin, to zní dobře, úderný slogan intelektuální elity AN...

  Jestli pak tušíte chlapče, co znamená to písmenko "N" v označení smlouvy INF.
  Nu?
  Správně, je to NUCLEAR.
  Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
  Jen pro jistotu: chápete význam slova NUCLEAR? Když tak to můžeme rozebrat.
  A ano, tato smouva zakázala i nejaderné střely (protože je jde dovybavit hlavicí), ale jaksi byla o kontrole JADERNÝCH zbraní.
  No a k Iskanderu: má dolet pod 500 km, tudíž se ho tato smlouva netýká, i kdyby nesl tu 100Mt hlavici. A ano, někteří (proč ne všichni?) západní analytici se domnívají, že má dolet možná až 700 s nějakou méně hmotnou hlavicí. A možná se někteří domnívají, že má dolet třeba 4999 km. A jiní se domnívají, že nacisté mají základnu na odvrácené straně Měsíce. Co je však podstatné je, že Iskanderu se INF jaksi netýká...
  Skrýt celý příspěvek

 • SofF
  22:24 25.10.2018

  podobnou logiku přeci používali prvně Amerikáni když byli přečísleni socialistickými státy, hlavně před roztržkou ČLR a Sovětů. Nyní se jen prohodily strany.
  A z ruské strany jsou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  podobnou logiku přeci používali prvně Amerikáni když byli přečísleni socialistickými státy, hlavně před roztržkou ČLR a Sovětů. Nyní se jen prohodily strany.
  A z ruské strany jsou obavy víc než oprávněné, nejen přisouvání NATO na ruské hranice pod pochybnou záminkou že dotyčné státy si to přejí ale i zmíněné bio laboratoře ve státech sousedících vedle kterých často propukají podivné epidemie.
  Že chtějí působit na obyvatelstvo Států? No pochopitelně, protože pro americké politiky je to jen hra v dalekých zemích, vždyť mají předpolí jako nikdy. Ale měli by brát vážně slova ruské generality že další válku na svém území nedovolí. Nelze se divit, vždyť ty ztráty z druhé světové se podařilo nahradit až těsně před koncem Svazu.
  V tom je ten hlavní rozdíl mezi Ruskem a Státy - ti kdyby zažili tak decimující válku tak by se do dalších válečných her určitě nehrnuli.
  Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  22:14 25.10.2018

  Fenri,

  jako už tradičně, jsi úplně mimo.

  "Za další smlouva se týká JADERNÝCH zbraní. Iskandery MOHOU nést jadernou hlavici (jako dnes cokoliv, třeba Tomahawk, Reaper...), ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  jako už tradičně, jsi úplně mimo.

  "Za další smlouva se týká JADERNÝCH zbraní. Iskandery MOHOU nést jadernou hlavici (jako dnes cokoliv, třeba Tomahawk, Reaper...), ale nenesou....
  Čili - pláčete špatně, ale o Iskanderech ta smlouva není."

  Není to pravda. Smlouva je snadno dostupná na webu, tak se podívej. Týká se VŠECH balistických střel a střel s plochou dráhou letu, které splňují kritéria smlouvy. A o tom, že musejí mít nukleární hlavici (nebo být k jejímu nesení uzpůsobené) tam nic není. Ta kritéria jsou definována tak volně, že tam dnes někteří zkoušejí nacpat i drony.

  Předpokládám, že je to proto, aby se předešlo podobnému chytračení, jaké tu předvádíš ty. Tak se radši dohodli, že stáhnou všechno.

  Tak šup, honem na internet, studovat smlouvu a hledat cokoliv, co by vytrženo z kontextu ukázalo, že jsi neomylný.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:11 25.10.2018

  Jura99: pokud nadepíšete příspěvek oslovením "Fenri", očekávám, že je určen Fnerimu. "fenri: pokud se nepletu, tak jedním z kompletů, které mohou nést rakety středního doletu jsou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: pokud nadepíšete příspěvek oslovením "Fenri", očekávám, že je určen Fnerimu. "fenri: pokud se nepletu, tak jedním z kompletů, které mohou nést rakety středního doletu jsou Iskandery...."
  Nicméně se pletete, protože Iskander není raketa středního doletu a není ani jaderná, byť jistě (jako cokoliv) jaderná být.
  Co nějakou tu bažinu, nebo také "doupě" je dobré...neměl byste jako argument?
  Skrýt celý příspěvek

 • kocour
  22:11 25.10.2018
  • (2)
  Oblíbený příspěvek

  Ještě jeden příklad jedné takové bezvýznamnosti co vynalezl nějaký ožralý ruský Mužik... Svařování elektrickým obloukem..

  Ještě jeden příklad jedné takové bezvýznamnosti co vynalezl nějaký ožralý ruský Mužik... Svařování elektrickým obloukem..

 • petris
  22:10 25.10.2018

  moky, kámo ty si sprostý ako traky...skús si občas namiesto toho primitívneho záchvatu šovinizmu niečo prečítať, alebo aspoň leporelo si pozri, matriošku poskladaj alebo si daj 15 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  moky, kámo ty si sprostý ako traky...skús si občas namiesto toho primitívneho záchvatu šovinizmu niečo prečítať, alebo aspoň leporelo si pozri, matriošku poskladaj alebo si daj 15 klikov.
  Skrýt celý příspěvek

 • kocour
  22:06 25.10.2018

  no ono by si měli pánové uvědomit, že pokrok v USA je založen na geniálních vynálezcích z celého světa...
  např.

  Igor Sikorsky...američan jak poleno :-))
  A mimochodem, hlavní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  no ono by si měli pánové uvědomit, že pokrok v USA je založen na geniálních vynálezcích z celého světa...
  např.

  Igor Sikorsky...američan jak poleno :-))
  A mimochodem, hlavní vynálezce barevné televize byl kdo? Že by původem nějaký amík?
  Skrýt celý příspěvek

 • astor
  22:05 25.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  Moky
  Není nic lepšího než v zájmu spojence být uškvařen v atomovém ohni. Ať žije NATO!

  Moky
  Není nic lepšího než v zájmu spojence být uškvařen v atomovém ohni. Ať žije NATO!

 • Jura99
  22:03 25.10.2018

  fenri: psal jsem o siggi, ale když se hlásíte, všichni známe to o potrefené huse. Jinak bych si spíš tipnul, že Iskander není raketa, ale raketový systém, ale nechci se s vámi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: psal jsem o siggi, ale když se hlásíte, všichni známe to o potrefené huse. Jinak bych si spíš tipnul, že Iskander není raketa, ale raketový systém, ale nechci se s vámi přít, jistě rozumíte úplně všemu. A když dovolíte, domnívám se, že existuje několik variant Iskanderu označených písmeny a odpaluje to nikoliv jednu jedinou verzi rakety, ale možných typů raket je o něco víc než jedna.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:00 25.10.2018
  • (6)
  Oblíbený příspěvek

  moky:
  Mendělejev, Kurčatov, Ginzburg, Novoselov, Pavlov, Mečnikov, Sacharov, Pirogov (když jsme na AN),Abrikosov... K tomu nějaký ten Puškin, Lermontov, Šostakovič, Prokoppfjev, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  moky:
  Mendělejev, Kurčatov, Ginzburg, Novoselov, Pavlov, Mečnikov, Sacharov, Pirogov (když jsme na AN),Abrikosov... K tomu nějaký ten Puškin, Lermontov, Šostakovič, Prokoppfjev, Tolstoj, Čajkovskij... atd.
  Taky bychom bez nich byli vyhlazeni.
  Co jste dokázal vy?

  Ehm, z výše uvedeného v článku vám vyplývá, že si Rusové myslí, že vyhrají jadernou válku? Na to jste přišel mozkovým myšlením? A sám?
  Skrýt celý příspěvek

 • moky
  21:47 25.10.2018
  • (14)

  Rusko vždycky bylo,je a bude zbytečnej národ.

  Ufňukaná ožralá pakáž která světu nepřinesla nic.

  V jaderný válce vítěz neexistuje,to si fakt může myslet jen Rusák.

  Rusko vždycky bylo,je a bude zbytečnej národ.

  Ufňukaná ožralá pakáž která světu nepřinesla nic.

  V jaderný válce vítěz neexistuje,to si fakt může myslet jen Rusák.

 • givicz
  21:33 25.10.2018
  • (5)
  Oblíbený příspěvek

  https://topwar.ru/148786-esche...

  Opravdu polem neoraným pro analytickou činnost ...
  Zobrazit celý příspěvek

  https://topwar.ru/148786-esche...

  Opravdu polem neoraným pro analytickou činnost vojenských expertů a také politologů a novinářů se nedávno stala zpráva o možném odstoupení USA od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF), což 20. října oznámila hlava Bílého domu Donald Trump. Pravděpodobnost takového rozhodnutí byla nekompromisně prezentována západním médiím jako objektivní protiopatření Washingtonu za "mnohaleté porušování smlouvy Ruskou federací". A to i přesto, že v oblasti rumunského města Deveselu a polské vesnice Redzikowo byly v posledních letech v rámci evropského systému protiraketové obrany vybudovány stacionární protiraketové systémy Aegis Ashore, které jsou vybaveny pozemními modifikacemi modulárních univerzálních odpalovacích zařízení Mk 41 VLS, schopných používat nejen superdalekonosné protiletadlové řízené střely RAM-174ERAM (SM-6) a exoatmosferické střely RIM-161C (SM-3 Block IB), ale také úderné modifikace těchto raket s indexem SM-4 (RGM-165) a také podzvukové protilodní střely AGM-158C LRASM a taktické rakety dlouhého doletu AGM-158B JASSM-ER.

  A pokud v současné době nemáme informace o uvedení do výzbroje a křestu ohněm (oficiálně byl projekt uzavřen v roce 2003) SM-4 nebo modernějších lodních balistických raket středního doletu ArcLight jako součásti lodních vertikální odpalovacích zařízení Mk 41 VLS námořních sil USA, pak o testování LRASM z loďních vertikální odpalovacích zařízení Mk 41 víme již dlouho. Znamená to, že specialisté Lockheed Martin a Raytheon budou schopni snadno adaptovat LRASM a konstrukčně totožný JASSM-ER pro použití z ​​pozemních modifikací Mk 41, které jsou součástí komplexu Aegis Ashor. Vyzbrojeni mapou a pravítkem velmi snadno zjistíme, že rádius výše uvedených taktických křídlatých raket, vypuštěných z objektu v Deveselu, zasáhne: povrchové lodě Černomořské flotily ruského námořnictva v Černém moři, většinu strategicky důležitých objektů Krasnodarského kraje, Krymské republiky a také východních okresů Rostovské, Bělgorodské a Kurské oblasti. V případě s Ashorem v polském Redzikově je situace ještě "veselejší": v okruhu působnosti těchto raket se ocitají Leningradská, Pskovská, Novgorodská a Tverská oblast.
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  21:31 25.10.2018

  Grull:
  Váš pocit je úplne nepodložený, lebo paradoxne prinajmenšom 90-95% tých, čo tu kedy fantazírovali o napadnutí Ruska z našej strany, sú práve fanúškovia Ruska a na opačnej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Grull:
  Váš pocit je úplne nepodložený, lebo paradoxne prinajmenšom 90-95% tých, čo tu kedy fantazírovali o napadnutí Ruska z našej strany, sú práve fanúškovia Ruska a na opačnej strane prinajmenšom porovnateľné percento zastáva názor, že Rusko možno poraziť bez priameho vojenského zásahu, čiže sa v spoločnosti sotva nájde niekto, koho by bolo treba od myšlienky napadnutia Ruska odrádzať atomovkami. :-D
  Skrýt celý příspěvek

 • theo
  21:23 25.10.2018
  • (7)

  Toto Vám diktoval americký veľvyslanec v Česku alebo sám šéf nato . Prepáčte
  ale toľko propagandy v jednom jedinom článku . Keď by vedúci predstaviteľ RF
  povedal niečo také , ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Toto Vám diktoval americký veľvyslanec v Česku alebo sám šéf nato . Prepáčte
  ale toľko propagandy v jednom jedinom článku . Keď by vedúci predstaviteľ RF
  povedal niečo také , beriem . Ale zdrojovo vychádzať z ... . Je mi ťažko a idem spať. Ale je poľahčujúca okolnosť ak to za Vás spísal Logik to by som ešte chápal.
  Skrýt celý příspěvek

 • astor
  20:43 25.10.2018

  Když se řekne "Levada" a "nezávislý", nemohu se ubránit úsměvu. Organizace v Rusku, financovana že zahraničí, je v zemi nucena registrovat se jako cizí agent. Ostatně stejně jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když se řekne "Levada" a "nezávislý", nemohu se ubránit úsměvu. Organizace v Rusku, financovana že zahraničí, je v zemi nucena registrovat se jako cizí agent. Ostatně stejně jako podobné organizace v USA. Cizí agent v Rusku nehájí z principu věci Ruska, ale svého sponzora a to tak snižuje nezávislý názor tohoto nezávislého média. Tvrzení, že si Rusové myslí, že Západ je slabý, je poněkud dementní. Kdyby si něco takového mysleli, nepřipravovali by se na obranu proti kontingentům Severoatlantického paktu, které se pomalu hromadí na ruských hranicích. Vzhledem k tomu, že se Rusko zřeklo preventivního jaderného útoku, je dobré, aby potenciální agresoři ( a jejich nohsledi ) věděli, co je čeká. Takové strategii nelze nezatleskat.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:40 25.10.2018

  https://zpravy.idnes.cz/rusko-...

  zkuste si tak představit, že by toto v opačném gardu řekl Lavrov ...
  Zobrazit celý příspěvek

  https://zpravy.idnes.cz/rusko-...

  zkuste si tak představit, že by toto v opačném gardu řekl Lavrov či Šojgu...
  Skrýt celý příspěvek

 • Grull
  20:33 25.10.2018

  A pro ty, kteří tomu nevěří, doporučuji tohle:
  https://www.csfd.cz/film/4700-...
  ať máte alespoň představu...

  A pro ty, kteří tomu nevěří, doporučuji tohle:
  https://www.csfd.cz/film/4700-...
  ať máte alespoň představu...

 • fenri
  20:32 25.10.2018

  Jan73 - je mi jasné, že by je tam nedostaly bombardéry. Já jsem spíš trochu perplex, že tohle je schopen tvrdit relativně odborný český military webový portál.
  Jinak je to bouře ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan73 - je mi jasné, že by je tam nedostaly bombardéry. Já jsem spíš trochu perplex, že tohle je schopen tvrdit relativně odborný český military webový portál.
  Jinak je to bouře ve sklenici vody.
  Je to jen teoretický text JEDNOHO člověka s minimálním vlivem na politiku Ruska o tom, jak by se teoreticky mohlo Rusko bránit útoku pomocí zbraně, kterou nemá a jen tak mít nebude (pokud je mi známo, ani náhodou se nic podobného ani nevyvíjí). A tady už si lidi málem kopou kryty a kupujou rejži.
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  20:30 25.10.2018

  Články na tomto portálu ztrácí úroveň. Tam kde končí odbornost a objektivnost, tam začíná propaganda.

  Články na tomto portálu ztrácí úroveň. Tam kde končí odbornost a objektivnost, tam začíná propaganda.

 • Grull
  20:29 25.10.2018

  Já moc nechápu proč se někteří tak čertíte.
  Přeci říct, že pokud bude Rusko napadeno, tak je přeci jasné, že si to nenechá líbit a útočníka a ty co útočníka vojensky podporují, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já moc nechápu proč se někteří tak čertíte.
  Přeci říct, že pokud bude Rusko napadeno, tak je přeci jasné, že si to nenechá líbit a útočníka a ty co útočníka vojensky podporují, pošle do doby kamenné.
  Ano, je to vyhrožování, ale mám pocit, že tento fakt je třeba pravidelně opakovat, protože to vypadá, jako by si většina myslela, že válka s Ruskem bude něco, jako třeba napadení Iráku, co se nás netýká a na co dobře dívá v TV.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan73
  20:27 25.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  to fenri: jak tam příslušné nálože dopravit, rozebírá Sivkov jak v tom článku z roku 2015 (https://vpk-news.ru/articles/2... tak v tom článku z předvčerejška ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to fenri: jak tam příslušné nálože dopravit, rozebírá Sivkov jak v tom článku z roku 2015 (https://vpk-news.ru/articles/2... tak v tom článku z předvčerejška (https://vpk-news.ru/articles/4... - tam už stručněji, mezikontinentální těžká balistická raketa nebo dalekonosná torpéda (patrně má na mysli Status 6); v tom novém článku ale hlavně řeší otázku, k čemu by ta schopnost byla, a odpovídá srovnáním se Severní Korejí, kde dovozuje, že zmírnění sankcí (analogie - sankce vůči Rusku), okrajové vnímání vraždy Kimova bratra v zahraničí (analogie - Skripal) nastalo v důsledku schopnosti zasáhnout ničivě USA
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:19 25.10.2018

  Jura99: mimochodem ten váš slovník je úchvatný, soudruhu. S fakty jste sice v háji, ale to ideologické zapálení... Fenri vylezl z MOČÁLU... To je krásný, cítím se jako vrah z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: mimochodem ten váš slovník je úchvatný, soudruhu. S fakty jste sice v háji, ale to ideologické zapálení... Fenri vylezl z MOČÁLU... To je krásný, cítím se jako vrah z Vólstrýtu, nebo krvavý imperialista. Nádhera soudruhu.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:17 25.10.2018

  Jura99: no vidíte a pletete se fest a ve více směrech

  Iskander je raketa. Iskander bez rakety není Iskander. To je na na okraj.
  Za další smlouva se týká JADERNÝCH zbraní. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: no vidíte a pletete se fest a ve více směrech

  Iskander je raketa. Iskander bez rakety není Iskander. To je na na okraj.
  Za další smlouva se týká JADERNÝCH zbraní. Iskandery MOHOU nést jadernou hlavici (jako dnes cokoliv, třeba Tomahawk, Reaper...), ale nenesou. Nebo to nevíme, stejně jako nevíme, zda ji nenesou Tomahawky, či zda USA nemají ve výchiodním polsku 300 hlavic.

  Čili - pláčete špatně, ale o Iskanderech ta smlouva není.
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaT
  20:16 25.10.2018
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  Jsem rád za tenhle článek, trpím nostalgií a opět se vracím do svého mládí. Jsem opět na vojně, kde na PŠM (kdo neví - politické školení mužstva) poučovali politruci o tom jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jsem rád za tenhle článek, trpím nostalgií a opět se vracím do svého mládí. Jsem opět na vojně, kde na PŠM (kdo neví - politické školení mužstva) poučovali politruci o tom jak jsou USA zlý a strašně hloupí. Dnes jsou tu opět politruci mladí silní a hloupí. Já hlupák jsem se domníval, že ty časy jsou pryč, ale oni se vrátily. Takhle se vytváří obraz o nepříteli, ale strašně by mne zajímalo čím Vám mladým "asi" povětšinou, ti strašní rusové ublížili, že s nimi chcete snad i v budoucnu válčit???. Nebo již nemáte vlastní názor?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  20:09 25.10.2018
  • (7)

  fenri: pokud se nepletu, tak jedním z kompletů, které mohou nést rakety středního doletu jsou Iskandery. Tyto Rusko už nemusí nově rozmisťovat jako jakousi obrannou reakci, protože ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: pokud se nepletu, tak jedním z kompletů, které mohou nést rakety středního doletu jsou Iskandery. Tyto Rusko už nemusí nově rozmisťovat jako jakousi obrannou reakci, protože v kalingradské oblasti už jsou. Je zřejmé, že ruský prezident nedokáže své občany zaujmout ničím jiným, než tím, že se jich celý svět bude bát. Důvodů být pyšný na ruské civilní úspěchy je čím dál méně, vlastně nejsou na takto velkou zemi žádné.
  siggi: vždy nad článkem o Rusku se odkudsi z močálu vynoří vám podobní typové
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:05 25.10.2018

  Jan73:
  "Sivkov navrhl způsob, jak bezpečně zničit celé Spojené státy. Řešením je provést jaderný útok na Yellowstonskou kalderu a/nebo Zlom San Adreas." S tím přišel v roce 2015 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan73:
  "Sivkov navrhl způsob, jak bezpečně zničit celé Spojené státy. Řešením je provést jaderný útok na Yellowstonskou kalderu a/nebo Zlom San Adreas." S tím přišel v roce 2015 poté, co o tom psal už desítky let kde kdo.
  V podstatě je to článek o ničem.

  Navíc i blbě přeložený (asi JG?) proč by Rusko mělo vyvinout 40-50 jaderných100 Mt bomb?? Nestačilo by vyvinout jednu a 40-50 jich vyrobit? To musí útočit 40-50 nově vyvinutými typy?
  A co víc píše se v článku FAKT o BOMBÁCH? Jak by je Rusové nad Yellowstone dostali??

  Když vidím, jak se běžně u nás píší a kopírují donekonečna nesmysly vzniklé blbým překladem hloupých českých novinářů a z toho se vyvozuje leccos, jímá mě hrůza.

  Onehdá přišli naši novináři (idnes) s tím, že se Putin koupal v jezeře s vodou o teplotě -6°C. A následovala smršť výsměchu, jací jsou Rusové idioti a Putin superman, protože voda přeci mrzne při 0°C a Rusové to s progadnou přehání a jsou blbí že věří i věcem co jsou fyzikálně nemožné. Vtip byl v tom, že v ruském článku se psalo o vodě s +3°C a vzduchu -6°C. Ale český novinář si spletl bukvy "vozduch a voda" a rázem byli Češi nadšení, jaký jsou Rusové blbci. Kdo byl reálně za blbce je evidentní...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan73
  19:45 25.10.2018
  Oblíbený příspěvek

  to fenri: ten článek v roce 2015 nebyl předevčírem pouze zkopírován, nýbrž pan Sivkov tam svou myšlenku rozvíjí, vlastně ani tak neřeší otázku, jak by se to provedlo, nýbrž, jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to fenri: ten článek v roce 2015 nebyl předevčírem pouze zkopírován, nýbrž pan Sivkov tam svou myšlenku rozvíjí, vlastně ani tak neřeší otázku, jak by se to provedlo, nýbrž, jak využít tu schopnost
  Skrýt celý příspěvek

 • Miloslav
  19:43 25.10.2018

  Smutnou skutečností je, že drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Válka vedená podle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Smutnou skutečností je, že drtivá většina politiků na celém světě považuje za samozřejmost, že se vlády všech států buď připravují na válku nebo vedou válku. Válka vedená podle pravidel dohodnutých v Ženevských úmluvách je většinově chápaná podobně jako sportovní utkání, ale válka je především zlo spočívající v maření lidských životů a ničení pracně vytvořených hodnot. Jsem toho názoru, že je nejvyšší čas tuto skutečnost změnit, a to především vzhledem k existenci neustále zdokonalovaných jaderných zbraní. Válka s použitím jaderných zbraní by měla katastrofální následky nejen pro celé lidstvo. Jaderná válka by ohrozila existenci všech živých organizmů na celém světě. Všichni rozumní lidé na světě by se mněli spojit a prosadit nastolení trvalého míru na celé planetě. Jednu možnou cestu k dohodě o nastolení trvalého míru na celém světě popisuje článek: KDO OVLÁDÁ SVĚT?
  https://miloslav7.blogspot.com...
  Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  19:40 25.10.2018
  • (11)

  fenri….vyčerpávající odpověď pro ty, kteří mají mozek - otázkou je, jestli někteří zdejší inkludovaní pubescenti to dokáží zpracovat, neboť propaganda běží na školách ve větších ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri….vyčerpávající odpověď pro ty, kteří mají mozek - otázkou je, jestli někteří zdejší inkludovaní pubescenti to dokáží zpracovat, neboť propaganda běží na školách ve větších dávkách, než za bolševika....:)
  Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  19:35 25.10.2018
  • (12)

  Jura99….prosťáčku, sám těm hloupostem, které tady trousíš snad nemůžeš věřit....a jestli ano, tak jsi zralý na pacienta u Dr.Chocholouška.

  Jura99….prosťáčku, sám těm hloupostem, které tady trousíš snad nemůžeš věřit....a jestli ano, tak jsi zralý na pacienta u Dr.Chocholouška.

 • fenri
  19:32 25.10.2018

  Jan73:
  https://www.securitymagazin.cz...
  Vážně včera? Je to v dubnu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan73:
  https://www.securitymagazin.cz...
  Vážně včera? Je to v dubnu 2015.
  Nehledě na to, že "geologické zbraně" jsou vděčným tématem beletrie.
  Skrýt celý příspěvek

 • siggi
  19:32 25.10.2018
  • (13)

  To zas autor vylil kompletně celou latrínu účelové propagandy a hnusu, myslím, že takhle nějak plnilo zadání Ministerstvo propagandy dr.Goebbelse….

  To zas autor vylil kompletně celou latrínu účelové propagandy a hnusu, myslím, že takhle nějak plnilo zadání Ministerstvo propagandy dr.Goebbelse….

 • stronger.p
  19:29 25.10.2018

  @Jura99

  Agresoři prostě chcípnou = budeme NEJDŘÍVE napadeni a až potom...

  INF ..(bylo řečeno) .....pokud USA v Evropě rozmístí rakety stř.doletu, ZRCADLOVĚ uděláme to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  @Jura99

  Agresoři prostě chcípnou = budeme NEJDŘÍVE napadeni a až potom...

  INF ..(bylo řečeno) .....pokud USA v Evropě rozmístí rakety stř.doletu, ZRCADLOVĚ uděláme to samé... Nic o jádru a apokalypse (ale samozřejmě se to nevylučuje....)

  Nepřebírejte upravené slova našimi pravdomluvnými médii. Ony totiž události nekomentují, ale snaží se je vytvořit....
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:25 25.10.2018
  • (12)

  Juro a co je divného na tom, že Putin deklaruje, že se budou bránit? Co je na tom špatně?
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...
  A opět vám něco uniklo (člověče, nemáte problém s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Juro a co je divného na tom, že Putin deklaruje, že se budou bránit? Co je na tom špatně?
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...
  A opět vám něco uniklo (člověče, nemáte problém s kognitivními funkcemi?):
  -to zamíření jaderných zbraní (přesněji umístění) na Evropu je v kontextu toho, že POKUD budou v Evropě umístěny jaderné zbraně středního doletu, udělá Rusko totéž. Tedy až jako druzí. Chápete? Ne?
  Mimochodem, kdo uděluje oprávnění k tomu, psát jak se bude dotyčná země bránit? s. Jura?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:21 25.10.2018
  • (6)
  Oblíbený příspěvek

  fenri: zřejmě vám uniklo nejnovější sdělení pana Putina, že "agresoři chcípnou a nebudou mít čas na pokání". A rovněž pohrůžka Evropě, že na ni namíří své jaderné zbraně. Nechci se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: zřejmě vám uniklo nejnovější sdělení pana Putina, že "agresoři chcípnou a nebudou mít čas na pokání". A rovněž pohrůžka Evropě, že na ni namíří své jaderné zbraně. Nechci se tu dokola opakovat, ale vypovězení porušované smlouvy neopravňuje nikoho veřejně vyhrožovat, jak bude probíhat jaderný úder. Nikdo ze strany NATO neřekl, že se bude útočit na Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan73
  19:19 25.10.2018

  ad starý článek - ne tak docela, vyšlo to předevčírem, viz https://vpk-news.ru/articles/4... také není od věci se jednak podívat do tiráže, kdo je vydavatelem příslušného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ad starý článek - ne tak docela, vyšlo to předevčírem, viz https://vpk-news.ru/articles/4... také není od věci se jednak podívat do tiráže, kdo je vydavatelem příslušného periodika, jednak si ten článek přečíst - tahle věta docela vypovídá o směru uvažování: "Более того, такое оружие, судя по опыту СССР, заставит Запад сесть за стол переговоров, отказаться от всяких санкций и иных форм давления на Россию. Как наблюдается сегодня в отношении Северной Кореи."
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:17 25.10.2018

  Jura99: https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  Ne, pokud někomu vyhrožuji, tak to není DETAILNÍ plán.
  Pokud vám napíšu, že vám rozbiju hubu na cimprcampr, není to detailní plán. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: https://cs.wikipedia.org/wiki/...

  Ne, pokud někomu vyhrožuji, tak to není DETAILNÍ plán.
  Pokud vám napíšu, že vám rozbiju hubu na cimprcampr, není to detailní plán. Pokud začnu řešit, v kolik a kde se vyskytujete, kdo mě uvidí, jak se k vám dostanu, čím na vás hodím kajčí peříčko...tak je to detailní plán. Pletete si termity.
  Jinak samozřejmě ostatní země by své jaderné zbraně použily tak, že by ta maximálně způsobilo zrnění při streamování youtube. Nebuďte labuť, jaderné zbraně máte od toho, abyste ostatní proměnil na prach. Ku orbě se nehodí.
  A jinak samozřejmě řada států deklaruje, že jaderné zbraně klidně použije jako první (třeba Izrael, nebo Francie). To je co? Rusko říká, že když bude jaderně napadeno, jaderně odpoví. Izrael a Franie tam nepotřebují ani tu první podmínku. Včil mudrujte.
  Skrýt celý příspěvek

 • Polemik
  19:16 25.10.2018

  Ach jaj, súdruh Grohmann sa zase raz "činil"...

  Ja fakt netuším čím to je, možno mal chudáčisko ťažké detstvo, posmievali sa mu spolužiaci, že sa výzorom na 99,9 % podobá na V. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ach jaj, súdruh Grohmann sa zase raz "činil"...

  Ja fakt netuším čím to je, možno mal chudáčisko ťažké detstvo, posmievali sa mu spolužiaci, že sa výzorom na 99,9 % podobá na V. I. Lenina a možno práve preto je odvtedy taký zaprísahlý rusofób... ktovie.

  Každopádne, tie jeho rusofóbne panflety vždy dobre pobavia :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:13 25.10.2018

  Jura99: takže USA nemají zbraně na úder proti Rusku? To je mi novina...
  Rusko hovoří o nějaké agresi, jak píše článek? Pouze říkají, že POKUD na ně někdo zaútočí, budou se tvrdě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: takže USA nemají zbraně na úder proti Rusku? To je mi novina...
  Rusko hovoří o nějaké agresi, jak píše článek? Pouze říkají, že POKUD na ně někdo zaútočí, budou se tvrdě bránit. Nic víc.
  Za další Juro99, jde o tři roky starý text BLOGERA. Chápete to? Českou politiku také nedělá Ondřej Neff (ačkoliv by to asi dělal lépe, než co můžeme sledovat, ale to je jiný příběh).
  Takže se uklidněte, mrkněte se, kdo to napsal, kdy to napsal, jaká je asi váha toho textu a pak si projděte premisy, které ten scénář předpokládá. A zjistíte, že vám toho uniklo opravdu mnoho.
  A žádný detailní plán to panáčku vážně není.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:12 25.10.2018

  fenri: ještě k tomu detailnímu plánu, pro mě už je až moc detailní, pokud konkrétním zemím pohrozím použitím jaderných zbraní. Jaderné zbraně má na světě pár států, ale nevšiml ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: ještě k tomu detailnímu plánu, pro mě už je až moc detailní, pokud konkrétním zemím pohrozím použitím jaderných zbraní. Jaderné zbraně má na světě pár států, ale nevšiml jsem si, že by třeba Čína prohlašovala, že nějaký stát promění na prach nebo Francie či Británie. Pouze Rusko a KLDR mají natolik nízké sebevědomí svých obyvatel, že jim "car" musí dodávat pocitu síly prohlášením, koho jednou zamordují a u toho zvítězí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  19:10 25.10.2018
  • (6)
  Oblíbený příspěvek

  Tak nějak si nemohu vybavit, kdy nějaká velmoc a nebo velmoc středního řádu hrozila světu, jak nepřítele zničí jadernými zbraněmi a jak chcípne.Rusko opět nezklamalo. A opět je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějak si nemohu vybavit, kdy nějaká velmoc a nebo velmoc středního řádu hrozila světu, jak nepřítele zničí jadernými zbraněmi a jak chcípne.Rusko opět nezklamalo. A opět je to to velkolepé skvělé Rusko, které zase kňučí jak mu všichni ubližují. K tomu by se USA nebo Čína nesnížili. Ale chápu, je to dobrá propaganda doma pro Putinovy poddané.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:08 25.10.2018

  PavoleR, zkuste číst psaný text. Varianta s úderem na Yellowstone je blogerem zvažována až POTÉ, co bude napadeno Rusko.
  Za druhé pokud by byl tento úder provedem správně a pokud ...
  Zobrazit celý příspěvek

  PavoleR, zkuste číst psaný text. Varianta s úderem na Yellowstone je blogerem zvažována až POTÉ, co bude napadeno Rusko.
  Za druhé pokud by byl tento úder provedem správně a pokud by vyšly všechny teorie (což je velmi otázné), pak by to nepochybně byl absolutní konec USA. Naopak "totálneho nukleárneho vyhladenia samotného Ruska." je nesmysl. Populace je tam natolik řídká a vzdálenosti natolik velké, že totální vyhlazení je nesmysl. Ale poslat Rusko někam (v lepším případě) do 19. století by se velmi pravděpodobně podařilo.

  Odpálením zlomu na LaPalmě (nebo pošťouchnout Kapverdy) by západnímu pobřeží USA nic neudělalo. Východní by na tom ale bylo špatně ;-))
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  19:06 25.10.2018
  • (6)
  Oblíbený příspěvek

  fenri: Pokud mi něco uniklo, tak se omlouvám, ale v USA nikdo neřekl, že dojde k útoku na Rusko, aby Rusko muselo reagovat, co všechno na oplátku pošle a vymaže z mapy z titulu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Pokud mi něco uniklo, tak se omlouvám, ale v USA nikdo neřekl, že dojde k útoku na Rusko, aby Rusko muselo reagovat, co všechno na oplátku pošle a vymaže z mapy z titulu obrany. V USA pouze chtějí vypovědět porušovanou smlouvou o likvidaci raket středního doletu a o nějaké agresi vůči Rusku ani ťuk. Tradičně zakrnělé Rusko v myšlení předminulého století by ale hned někoho vymazávalo z mapy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Grull
  19:02 25.10.2018

  Sakra PavolR... :-)

  Sakra PavolR... :-)

 • Grull
  19:02 25.10.2018

  Vážení Rudí, odpálit Yellowston je příliš extrémní a nepohodlné i pro Vás. Pojďme odpálit kus masivu na Kanárských ostrovech, to udělá Velké Šplouch a vlnka tsunami spláchne celé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vážení Rudí, odpálit Yellowston je příliš extrémní a nepohodlné i pro Vás. Pojďme odpálit kus masivu na Kanárských ostrovech, to udělá Velké Šplouch a vlnka tsunami spláchne celé východní pobřeží Modrého teamu.

  Ne moc náročné, rychlé, efektivní a můžem to hodit na přírodu.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/...
  Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:58 25.10.2018

  Celé je to kolosálna blbosť z jedného zásadného dôvodu - predpokladá to nukleárny úder na územie USA, čo by sa v žiadnom prípade nezaobišlo bez odvetného totálneho nukleárneho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Celé je to kolosálna blbosť z jedného zásadného dôvodu - predpokladá to nukleárny úder na územie USA, čo by sa v žiadnom prípade nezaobišlo bez odvetného totálneho nukleárneho vyhladenia samotného Ruska. :-)

  Kto by chcel skutočne poškodiť USA (aj keď nie ho bezprostredne zničiť), ten by v čo možno najväčšej tajnosti odpálil zlom na La Palme, po čom by megatsunami paralyzovalo celé západné pobrežia USA a napáchalo tam astronomické škody.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:44 25.10.2018

  Mimochodem ten nadpis je fakt Kojzlarovský. Copak by ten útok probíhal BOMBAMI?? Jakože by nad Yellowstone přibručelo pár Medvědů a začalo to tam práškovat hromadou Car-bomba? No ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem ten nadpis je fakt Kojzlarovský. Copak by ten útok probíhal BOMBAMI?? Jakože by nad Yellowstone přibručelo pár Medvědů a začalo to tam práškovat hromadou Car-bomba? No tak...

  Přesně jak píše Petris: jde o tři roky starý text jednoho blogera, který navíc vytahuje nápad starý (možná) desítky let. Zasazovat to do kontextu současné mezinárodní situace je trošku faul. Propaganda je fajn, je zábavná, ale nesmí se člověk při ní střelit sám do nohy.
  Skrýt celý příspěvek

 • petris
  18:32 25.10.2018
  • (6)
  Oblíbený příspěvek

  Už len ten nadpis - Jaderné bomby na Yellowstone ‒ Rusko opět hrozí apokalyptickou jadernou válkou.... Pán Grohmann, podťe z tej hrušky dolu. Nehrozí Rusko, ale pán Sivkov, z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už len ten nadpis - Jaderné bomby na Yellowstone ‒ Rusko opět hrozí apokalyptickou jadernou válkou.... Pán Grohmann, podťe z tej hrušky dolu. Nehrozí Rusko, ale pán Sivkov, z ruskej mimovládky, ktorý tento článok publikoval už v roku 2015. Neviem či sa niekomu snažíte kamsi vliezť, ale takéto pamflety znižujú úroveň tohto webu.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:31 25.10.2018

  MacGyver: a jak jinak máme podporovat AN?

  MacGyver: a jak jinak máme podporovat AN?

 • fenri
  18:31 25.10.2018
  • (12)

  To JG: "
  Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To JG: "
  Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé civilizace pomocí jaderných zbraní. " Mohu se zeptat na konkrétní MNOHOKRÁT (řekněme 10x-20x?) nastalé situace, kdy se Rusko dostalo do nevýhodné situace a "hrozilo" zničením civilizace? Pokud mě paměť nešálí, Rusko bylo ve "výhodné" situaci jen za spiťara Jelcina, pak už přišel Putin a bylo "zle".

  Faktické poznámky:
  1.) Jak by podle autora měla vypadat reakce Rusů, když všechny tyto "výhružky" jsou vždy uváděny jako situace, která by nastala v OBRANĚ, pokud by Rusko bylo NAPADENO. Byl by autor spokojen s prohlášením ve stylu "Když na nás někdo zaútočí, pokojně se podvolíme, odsuneme se na sibiřsky permafrost a tam poklidně chcípneme"? Prostě Rusko deklaruje, že se bude bránit, co je na tom za agresi, hrozbu apod.?
  2.) Pokud budou zbraně střední doletu umístěny v Evropě, Rusko "agresivně" udělá totéž. Ehm, jsem sám, komu to připadá Orwellsky pitomé? Takže my mírumilovně umístíme zbraně a Rusko agresivně po nás udělá totéž. Neslýchaná agresivita...
  3.) Dopad exploze Yellowstonu je nesmírně přehnaný. V podstatě je popisován výbuch Toby, což je ovšem trochu jiná liga, než Yellowstone. Dtto tsunami, která spláchne Evropu je geofyzikální nesmysl.
  4.) Nepřestane mě fascinovat, jaká pozornost je vždy věnována různým blogům a článkům novinářů a "novinářů" z Ruska, jejichž vliv, význam a schopnost realizovat navrhované je v Rusku někde kolem nuly a jejich stanovisko je vydáváno za názor Rusů a ruské vlády. Je to jako soudit Čechy podle textů Vandase nebo RiMra a AČR podle Honimíra Jandy.

  Jura99: "Takže Trump chystá vypovězení beztak porušované smlouvy a Rus ihned zareaguje detailním plánem jak zničit západní civilizaci. "
  -nechci vám brát iluze, a ideologický zápal, ale DETAILNÍ PLÁN vypadá zatraceně jinak. Tohle jen zopakování X krát omleté a staré vize. Plesknout tam nálože jen tak klidně může znamenat uhutnění a metamorfizaci hornin v nadloží Yellowstonské krbu a oddálení jeho (zdá se) nevyhnutelné iluze. Takže ten detailní plán by vypadal zatraceně jinak, než plácnutí jednoho blogera a bez hodně seriozního a náročného geofyzikálního průzkumu a tektonického modelování by se neobešel.

  Za tento text jsem dostal od Putina dvě Eura za slovo a když napíši ještě tři texty, vezme mě na daču, heč.
  Skrýt celý příspěvek

 • MacGyver
  18:12 25.10.2018
  • (1)
  Oblíbený příspěvek

  Kdokoliv tady napíše písmenko, je jen užitečný idiot - včetně mě ;) Věnujte ten čas něčemu užitečnějšímu. Tato pastička vám život opravdu nevylepší.

  Kdokoliv tady napíše písmenko, je jen užitečný idiot - včetně mě ;) Věnujte ten čas něčemu užitečnějšímu. Tato pastička vám život opravdu nevylepší.

 • Luky
  17:39 25.10.2018
  • (14)

  Jaderným útokem vyhrožoval USA už Dyk Čejný v letech následujících po 11.9. V televizi prohlásil, že do 15 let...
  Kalderou se Amíci rádi straší ve vlastních dokumentech na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jaderným útokem vyhrožoval USA už Dyk Čejný v letech následujících po 11.9. V televizi prohlásil, že do 15 let...
  Kalderou se Amíci rádi straší ve vlastních dokumentech na přírodovědných kanálech, (prý je z puklin slyšet tikání) a na svých vlastních zápaďáckých konspiračních webech píšou, že vládnoucí Chazarská elita raději kalderu odpálí, než by šla od vesla.
  Trumpova parta s hodnými generály a hodnou částí CIA prý koncem srpna elitářům zničila podzemní úkryty i satelity, aby to sami nepřežili, kdyby.....prodávám, jak jsem nakoupil :-D

  Ten článek je tendenční slepenec kdejakých prohlášení a citací.
  Je potřeba stále připomínat : Rusko Evropu potřebuje a stojí o spolupráci. Evropa potřebuje Rusko.
  USA řekli, že spojenectví Evropy a Ruska je pro ně nebezpečnější než ISIL a že to nikdy nedovolí (obě světové války prý byly o tom). Dále rádi hovoří o konci "evropské vyjímečnosti" a že v Evropě bude konflikt. Tak kdo je tu magor a nepřítel?
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  17:23 25.10.2018
  • (12)

  Rusko sa tvari ako keby teraz nemalo na Europu namierene ziadne zbane. Kto uz len uveri takym bachorkam? Jedine hlupak.

  Rusko sa tvari ako keby teraz nemalo na Europu namierene ziadne zbane. Kto uz len uveri takym bachorkam? Jedine hlupak.

 • infi
  17:10 25.10.2018
  • (13)

  Dále Putin řekl, že Moskva odpoví "zrcadlově"....takže nevím odkud všechna média berou tyhle jaderné války a vyhrůžky.

  Dále Putin řekl, že Moskva odpoví "zrcadlově"....takže nevím odkud všechna média berou tyhle jaderné války a vyhrůžky.

 • infi
  17:06 25.10.2018
  • (14)

  Naprosto zbytečný, zavádějící článek...zde je přepis toho, co řekl Putin, ať si to každý pochopí podle své ideologie:

  "Evropské státy, které budou souhlasit s rozmístěním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Naprosto zbytečný, zavádějící článek...zde je přepis toho, co řekl Putin, ať si to každý pochopí podle své ideologie:

  "Evropské státy, které budou souhlasit s rozmístěním amerických raket na svém území, se vystaví nebezpečí možného odvetného úderu z Ruska".

  Je připomínám, že USA byly na 100% rozhodnuté zničit sovětské jednotky na Kubě a provést invazi (a vyvolat tím 3.SV), než se těsně před útokem dozvěděli, že tam mají sověti jaderné hlavice, před kterýma nedokážou ochránit velká města v USA - to je jenom připomínka historické události, čeho by byly USA schopné, pokud by dnes ty role byly opačné.

  Ta medialni masaz, jak potrebuje 750 milionova evropa prosit 350 milionove USA o ochranu pred 150 milionovym Ruskem je naprosto smesna. Nemluve o HDP, kde ten rozdil je jeste vetsi.

  Jde videt, ze ze sovetske okupace ma stale vetsina obyvatel neskutecny mindrak.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  16:35 25.10.2018
  • (17)

  Tak, ještě chvilku než si hoši přeloží notičky z ruštiny a může to začít... Doufám, že to přes víkend hezky nakyne, v pondělí mívám volnějc tak ať je co zábavého číst.

  To jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak, ještě chvilku než si hoši přeloží notičky z ruštiny a může to začít... Doufám, že to přes víkend hezky nakyne, v pondělí mívám volnějc tak ať je co zábavého číst.

  To jak Rusko více a více cení ty svoje smradlavé zkažené zuby svědčí jen o jednom - jsou v ještě větší **** než se zdá. Osobně bych byl radši, kdyby u toho cenění zůstalo, klidně bych byl za částečné zrušení sankcí - rusák stejně COKOLIV bude brát jako své vítězství "zase jsme před nimi!", ta zmanipulovaná tupá masa se bude stále u flašky vodky a sušeného rybího masa opájet svou výjimečností a zdejších kolaborantských cca 30% populace bude dál volit proruské šváby, i kdyby bylo prokázáno že jim žerou děti s gothajem, cibulí a voctem.
  Tohle se nezmění, tak raději stávající stav, než aby vyhladovělá zběř zvolila nějakého Žirinovského a podobné magory.
  Tak jako často slýcháme i říkáme, že arabové potřebují svého vládce a tvrdou ruku, tak i RUsové zřejmě potřebují svého cara. Tak jim ho neberme, ty jejich silné řeči berme jako příznak jejich věčných komplexů a když to zkusí někde "realizovat" zelenými mužíčky, tak jim zavčasu neoznačené uniformy přežehlit Tomahawky. Prostě OK, dělejte si doma co chcete, ale z moc z toho svého skanzenu nelezte.
  A přijíma jejich politické uprchlíky. Raději deset Rusů než jednoho jaderného inženýra z Pobřeží slonoviny...
  Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  16:00 25.10.2018
  • (17)

  Vypadá to, že Rusko se nevyrovnalo se změnou situace.

  Do roku 1989 byla Varšavská smlouva silnější v konvenční armádě (alespoň na papíře) a západ (čti USA) se mohl ubránit ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vypadá to, že Rusko se nevyrovnalo se změnou situace.

  Do roku 1989 byla Varšavská smlouva silnější v konvenční armádě (alespoň na papíře) a západ (čti USA) se mohl ubránit zřejmě jen za pomoci jaderného útoku. Taková byla i poslední vojenská doktrína NATO - v případě konvenčního útoku VS napadnout jadernými zbraněmi druhou útočící vlnu (jinými slovy území států VS).

  Ale po rozpadu VS a vstupu východoevropských zemí do NATO je najednou poměr sil úplně opačný a jadernou odvetou hrozí Rusko. A zatím se nesmířilo s tím, že konvenční válku by prohrálo, pořád chce nahánět hrůzu. A tak z času na čas udělá podobné choromyslné prohlášení a čeká, kdo se z toho podělá.
  Skrýt celý příspěvek

 • Míša
  15:56 25.10.2018
  • (15)

  Mám dojem, že kdyby tu apokalypsu spustil, stejně by ho dál i zdejší přeživší příznivci milovali, nevnímají autokraty nikterak kriticky. Smutný to stádový jev.

  Mám dojem, že kdyby tu apokalypsu spustil, stejně by ho dál i zdejší přeživší příznivci milovali, nevnímají autokraty nikterak kriticky. Smutný to stádový jev.

 • Jura99
  15:49 25.10.2018
  • (15)

  Takže Trump chystá vypovězení beztak porušované smlouvy a Rus ihned zareaguje detailním plánem jak zničit západní civilizaci. Výborně. Jediné co nechápu, že alespoň nepošleme domů ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takže Trump chystá vypovězení beztak porušované smlouvy a Rus ihned zareaguje detailním plánem jak zničit západní civilizaci. Výborně. Jediné co nechápu, že alespoň nepošleme domů početné osazenstvo ruské ambasády, když tedy plánují, jak nás vyzabíjet.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  15:45 25.10.2018
  • (15)

  Napadá mě otázka, jaký je vlastně rozdíl mezi Putinovym Ruskem a Severní Koreou.

  Napadá mě otázka, jaký je vlastně rozdíl mezi Putinovym Ruskem a Severní Koreou.