NÁZOR: Jaderné bomby na Yellowstone ‒ Rusko opět hrozí apokalyptickou jadernou válkou

Zlom San Andreas; větší foto / Ikluft, CC BY-SA 4.0

Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé civilizace pomocí jaderných zbraní. Je to standardní mediální „Hra na třetí světovou válku“, pomocí které chtějí Rusové poštvat civilní obyvatelstvo cílových zemí proti vlastní vládě. Nejnověji Rusové mediálně oprášili myšlenku masivního jaderného útoku na Yellowstonskou kalderu a Zlom San Andreas.

Podle článku Rusko osamoceno: Proč nikdy neopustilo hru na „třetí světovou“ (odkaz v úvodu), ruského autora Vadima Štěpa, na který jsme upozornili na našich stránkách v roce 2016, Kreml přiživuje možnost vypuknutí třetí světové války jako součást strategie zahraniční politiky.

Štěpa se mimo jiné odkazuje na výsledky výzkumu Alexeje Levinsona z ruského nezávislého politologického a sociologického institutu Levada. „Je důležité uvědomit si, že většina Rusů nechce válku. Ale je ochotna jít do vojenského poměřování. Mají důvěru v to, že Rusko bude reagovat na hrozbu, pokud se objeví. Minimálně ve vztahu k tomu, že máme jaderné zbraně nebo vzhledem k tomu, že v duchovním smyslu máme větší právo než oni. Za námi stojí historické právo. To je klíč,“ komentuje antizápadní duchovní a myšlenkový postoj Rusů Levinson.

„Starý strach z jaderné války, jako absolutní konec, jako něco nevyhnutelného, tedy strach z období studené války, částečně zůstal. Ale pro většinu populace jsou veškeré spekulace o jaderných zbraních něco jako hra. Hru, kterou hrajeme se Západem. Nemohu říct, že se jedná o rozhodující počet lidí, ale tvrdí to hodně z nich. Je důležité připomenout, co říká Jurij Levada [zakladatel centra Levada - pozn. red. ]: ruské kolektivní vědomí mnoho kritických problémů vnímá jako hru modality [hru o tom, co je možné a co ne - pozn. red.]. Platí to i pro vztah se Spojenými státy, a to i v období vyhrocených vztahů. Ukázalo se, že na jedné straně skutečné konflikty s oběťmi z řad civilního obyvatelstva jsou považovány za hry, na druhé straně opravdovému sportu je dáván mnohem větší smysl ‒ vede to dokonce až k militarizaci sportu. Jedno se stává více jako druhé,“ říká Levinson.

Tyto vzorce kolektivního vědomí Rusů, které využívá ruská zahraniční politika, se zhmotňují v ruských médiích pravidelně. Ostatně několik dní před tím, než Donald Trump oznámil odstoupení Spojených států od smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu ruský prezident Vladimír Putin uvedl: „Agresor musí vědět, že odplata je nevyhnutelná a že bude zničen. My, jako oběti agrese, skončíme v ráji, ale oni prostě chcípnou, protože nebudou mít čas ani k tomu, aby učinili pokání.“

Později se snažil Kreml slova Putina „rozmělnit“, ale styl vystoupení Putina zhmotňuje temnější stránky ruského kolektivního vědomí o vlastní spirituální nadřazenosti a také základní premisu ruské státnosti, podle které je Rusko bezpečné jen tehdy, pokud se ho ostatní státy světa bojí.

Současné vyhrožování jadernou válkou jde především v ruku v ruce s rušením smlouvy INF. Problém je, že diskuze o INF jsou jen mediální divadlo, protože obě strany ví, že ta druha strana ví, že obě strany smlouvu INF porušují. Například papírově má ruský raketový komplex Iskander dolet do 500 km, reálně 700 až 800 km. Vyvíjená americká střela PSM (Precision Strike Missile) (oficiálně dolet pod 500 km) na tom bude podobně.

Problémů s INF je několik. Neexistují žádné kontrolní mechanismy, jak ověřovat dolet raket, takže je nutné spoléhat se na dobrozdání druhé strany, že skutečně INF dodržuje. INF se navíc také týká nástupnických států Sovětského svazu a především v případě Ukrajiny je otázka, zda bude reálný dolet vyvíjených raket Sapsan skutečně pod 500 km. Do třetice INF se vůbec netýká Číny, která má ve výzbroji tisíce raket krátkého a středního doletu.

Rusko svou „svatou válku“, jak ostatně výše zmiňuje Levinson, i dnes vede v oblasti sportu. Ruskou snahu o „militarizaci sportu“ můžeme vidět např. v souboji McGregora s dagestánským bojovníkem Khabibem. Ruský Vojensko-průmyslový kurýr označil souboj obou bojovníků za střet civilizací, kdy je McGregor podle Rusů personifikací upadající „post-křesťanské západní kultury“.  

Putin pak při setkání s Khabibem uvedl, že všichni v Rusku jsou „jedna velká rodina“ a že „pokud budeme napadení zvenčí, nejen vy, mohli bychom všichni skákat takovým způsobem a mohlo by to být peklo, ale je lepší se vyvarovat takového postupu.“ Odvolávání se na Rusko jako na „matku“, a na všechny obyvatele jako na své děti, je standardním způsobem, jak přimět lidi k povolnosti, protože lidé nejsou obecně ochotni umírat a zabíjet lidi za cizí zájmy (tedy v tomto případě zájmy ruské vlády), ale za svou rodinu ano.

Nejnovější ruské mediální jaderné manévry korunoval Konstantin Sivkov, doktor vojenských věd a prezident ruské Akademie geopolitických problémů, v článku ve Vojensko-průmyslovém kurýru.

Sivkov navrhl způsob, jak bezpečně zničit celé Spojené státy. Řešením je provést jaderný útok na Yellowstonskou kalderu a/nebo Zlom San Adreas. Následkem jaderného útoku na Yellowstonskou kalderu může dojít k aktivaci supervulkánu, který způsobí celoplanetární katastrofu ‒ následný oblak popela na několik let zastíní dopad slunečního světla na Zemi. Tuto sopečnou zimu dle odhadů nepřežije až 90 % všech živých bytostí na planetě. Podle Sivkova však nejméně zasažené bude Rusko, vzhledem k velké vzdálenosti a velkému území. Naopak katastrofálně bude zasažena Evropa, pokud se Rusko podaří, jak navrhuje Sivkov, vytvořit mohutnou vlnu tsunami „,která spláchne celé NATO”.

Logika Sivkova je následující: Rusko nemůže překonat země NATO v počtu jaderných zbraní, vojáků a bojové techniky, proto podle Sivkova zůstává jediná cesta ‒ udělat jadernou válku iracionální. „Jít ve stopách Sovětského svazu nebude fungovat ‒ uskupení pozemních sil, které mohou porazit NATO a okupovat Evropou, nelze vytvořit kvůli ekonomickým, demografickým nebo duchovním důvodům. Zůstává jediná cesta ven ‒ jaderná válka se musí opět stát iracionální, aby neměla smysl pro agresora.“

Podle Sivkova by mělo Rusko vyvinout 40 až 50 jaderných bomb se sílou 100 Mt a zaměřit je na Yellowstonskou kalderu a tektonické zlomy na východním pobřeží USA. „Bude tak záruka, že celé Spojené státy a mezinárodní elita bude zničena,“ uvedl Sivkov.

Současně Rusko svou mediální hru přesouvá do Evropy, která v podobných případech slouží Rusku jako vděčný „fackovací panák.“ Rusko ví, že svými raketami krátkého a středního doletu území Spojených států neohrozí, takže zbývá vyhrožovat Evropě. „Evropa se vystaví nebezpečí možného odvetného úderu Ruska, pokud bude souhlasit s rozmístěním amerických raket na svém území,“ citovala Putina státní agentura TASS. Ruský prezident upřesnil, že evropské země by měly pochopit, že se vystavují riziku „možného raketového útoku“.

Stejnou taktiku Rusko uplatňuje pravidelně pokaždé, když se dostane do pro něj nevýhodné mezinárodní situace. Průběh je vždy stejný ‒ slova o zničení Evropy a hrozba přesunu střel Iskander (které porušují INF) do Kaliningradské oblasti.

Celý rozpor je dán z jedné strany ideologií (tedy „my“ jsme vyvolení), z druhé strany rozporem mezi tím, jak Západ vnímá Rusko a jak Rusko chce, aby ho vnímal Západ. Rusko z demografického, ekonomického, průmyslového, náboženského ani kulturního hlediska nemůže konkurovat Západu, ale přesto samo sebe považuje za velmoc a rovnocenného hráče. Problém je, že jediný nástroj, který Rusko k udržení svého statusu velmoci může použít, je vždy přítomná (Rusy neustále živena) hrozba zničení celého světa. Rusové přitom berou hrozbu zničení světa jak způsob své ochrany a udržení statusu velmoci (a také jako formu hry), ostatní země ale berou hrozbu zničení světa jako hrozbu zničení světa.

Existuje tedy zásadní rozpor, k jakým praktikám se obě strany uchylují, aby donutily druhou stranu k povolnosti. Západ na rozdíl od Ruska se může jednoduše spoléhat na měkkou sílu (přitažlivost západního způsobu života), pomocí které rozšiřuje svůj vliv po celém světě a ostatně díky které vyhrál studenou válku. „Historicky třetí světová válka už proběhla ‒ nazývala se studenou válkou. A v tomto konfliktu Spojené státy a jejich spojenci dosáhli vítězství nad Sovětským svazem a celým sovětským blokem. Hlavní zbraní této války ale nebyly rakety, ale počítače, džíny a rock'n'roll,“ píše Štěpa.

„Vedení Kremlu zcela selhalo v tom smyslu, že pokud chce jakákoliv říše předstírat, že má globální postavení, musí mít rovněž globální přitažlivost, něco, co nabídne světu, nějaký civilizační projekt, díky kterému se budou ostatní země chtít připojit,“ komentuje Štěpa mocenské Kremlu. Ruský problém je, že nic takového nemá.

Při posuzování celého problému je však třeba se zamyslet nad tím, z jaké části je „Hra na třetí světovou válku” určená jen a pouze pro mediální realitu (tedy pro psychologický útok na civilisty cílových zemí) a v jaké atmosféře probíhají setkání mezi vrcholnými představiteli americké a ruské vlády.

I když však příjmeme, že jde jen o mediální hru, nad kterou se snad dá dívat (s troškou velmi černého cynismu) pobaveně, stále taková hra přináší obrovské riziko v tom, že lidé na Západě mohou začít podobné ruské hry ignorovat. Avšak v takovém případě podle Američany předkládaného hypotetického scénáře „de-eskalace“ hrozí riziko omezeného jaderného úderu ze strany Ruska, které tak bude chtít obnovit strach na Západě ze své země.

Podle Američanů si Rusové jednoduše myslí, jak uvádějí americká média v souvislosti s vydanou Zprávou o jaderném stavu NPR (Nuclear Posture Review), že Západ je příliš slabý (má málo odhodlané politické vůdce, nejvyšší velitele, společnost, atd.) a bude omezeným jaderným úderem natolik šokován, že nepodnikne žádné protiopatření.

Vrátíme-li se k ruskému kolektivnímu vědomí „herních modalit“, jak bylo popsáno sociologem Levinsonem, je možné uvést:„Nejhorší situace pro hráče není prohra, ale to, když s nim nebude prostě nikdo chtít hrát.“

Z přísné logiky věci má počínání Ruska smysl, protože z pohledů Rusů vedou svatou válku za svou zemi a budoucnost, kterou chce celý svět zničit. Možná ani nemají na výběr, vzhledem k současné zahraničně-politické, náboženské, ideologické, mediální a politické ruské realitě, včetně své tragické historické minulosti, která je neoddělitelnou součástí ruského kolektivního myšlení a ruského narativu o své výjimečnosti nad ostatními národy světa.

Zdroj: Gazet, VPK, VPK

Nahlásit chybu v článku


Související články

Bez Ukrajiny Rusko svět jadernou válkou nevystraší

Rusko prodlouží životnost mezikontinentálním balistickým střelám (ICBM) R-36M2 „Voevoda“. Rakety ...

Izrael odtajnil detaily útoku na syrský jaderný reaktor al-Kibar

V noci z 5. na 6. záři 2007 bylo při leteckém úderu zničeno syrské jaderné centrum al-Kibar. K útoku ...

Rusko dokončilo úvodní testy jaderné rakety RS-28 Sarmat

Ruské ministerstvo obrany oznámilo ukončení úvodního testovacího bloku nejnovější ruské ...

Evropské vrtulníky MH-139 ochrání americké jaderné zbraně

Tým složený z americké společnosti Boeing a italské Leonardo dodá americkému letectvu (USAF) ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Maulincio
  08:05 18.12.2018

  Úplně nechápu tak brzkou náhradu C-17. Menší, starší a míň spolehlivý C-130 se dočkaly 10 modernizačních balíčků a C-17 u který se dá spořit palivo uplatněním MIF (Mission Index ...Zobrazit celý příspěvek

  Úplně nechápu tak brzkou náhradu C-17. Menší, starší a míň spolehlivý C-130 se dočkaly 10 modernizačních balíčků a C-17 u který se dá spořit palivo uplatněním MIF (Mission Index Flying) i $AVE (Surfing Aircraft Vortices for Energy) se rovnou počítá s náhradou... ano X-48 je asi úspornější, ale i tak bych spíš čekal náhradu C-130 letadlem typu X-48 a modernizační balíček pro C-17.Skrýt celý příspěvek

  • Maulincio
   08:08 18.12.2018

   Proč mám puštěný jiný článek to nevim

   Proč mám puštěný jiný článek to nevim

 • ujo Marek
  14:28 09.12.2018

  s AN sa stala úbohá Rusofóbna stoka na úrovni polykače spermatu jakuba jandu

  s AN sa stala úbohá Rusofóbna stoka na úrovni polykače spermatu jakuba jandu

  • cernakus
   17:01 09.12.2018

   1) Převaha RAŽů je sice znatelná, ale na stoku to má ještě daleko. Zatím to je spíše soutok Labe a Vltavy 2) Janda v pornu sperma nepolykal, ale stříkal 3) Neoživuj mrtvé debaty, ...Zobrazit celý příspěvek

   1) Převaha RAŽů je sice znatelná, ale na stoku to má ještě daleko. Zatím to je spíše soutok Labe a Vltavy
   2) Janda v pornu sperma nepolykal, ale stříkal
   3) Neoživuj mrtvé debaty, není to slušné, nezávisle na tom, jak tě místní RAŽovské plky rozčílily.Skrýt celý příspěvek

 • mastanas
  11:23 02.11.2018

  ..jediným státem, který zatím použil jaderné zbraně, jsou USA ..ukažte mě jediný stát, který v minulosti sám, nebo ve zločinném spolčení nenapadl rusko ...oni se všichni ti ...Zobrazit celý příspěvek

  ..jediným státem, který zatím použil jaderné zbraně, jsou USA
  ..ukažte mě jediný stát, který v minulosti sám, nebo ve zločinném spolčení nenapadl rusko
  ...oni se všichni ti mírumilovní demokraté evropy přidali k Hitlerovi při napadení Ruska
  Jenom totální hlupák by dnes věřil politikům a zvláště těm evropským.
  Jediné co rusko ochrání jsou jaderné zbraně a schopnost zničit svět!!!!!!!Skrýt celý příspěvek

  • Czertik
   23:25 18.12.2018

   trochu lepsi znalost historie :) k te tvoji prvni otazce ktery ze stat to nikdy nenapadl rusko - hmm, mame tu cinu, brazillii, mexiko, filipiny, ceskoslovensko....a desitky ...Zobrazit celý příspěvek

   trochu lepsi znalost historie :)

   k te tvoji prvni otazce ktery ze stat to nikdy nenapadl rusko - hmm, mame tu cinu, brazillii, mexiko, filipiny, ceskoslovensko....a desitky dalsich statu.

   k druhe - hmm, a jake ze demokraticke staty pri hitlerove utoku na sssr mas na mysli ? Spanelsko - diktatura, madari - diktatura, rumuni - diktatura, italie - diktatura, finsko - jedina demokracie, ale odveta za zimni valku, kterou zacalo sssr.Skrýt celý příspěvek

 • Jozef Bencel
  23:20 31.10.2018

  Článok v samej základnej podstate vystihol súčasnú vojensko-politickú situáciu. Čo však treba tomuto článku vytknuť, je jednostranný a skreslený pohľad, absolútne nepochopenie ...Zobrazit celý příspěvek

  Článok v samej základnej podstate vystihol súčasnú vojensko-politickú situáciu. Čo však treba tomuto článku vytknuť, je jednostranný a skreslený pohľad, absolútne nepochopenie súvislosti. Z toho vyplýva aj jeho nie hodnotová výpoveď, ale iba ideovo-propagandistická.
  Hodnotenie že Rusko ekonomickom ale v určitom smere aj vojenský nemá na USA ako aj na EÚ, je správne. Čo robí Rusko svetovou veľmocou je jadrový potencionál, zdedený po ZSSR. To je aj príčina prečo Rusko aj keď značne oslabené ale prežilo rozpad ZSSR.
  Keď V. Churchil po skončení II.svetovej vojny, odštartoval tzv. Studenú vojnu, západ správne ohodnotil jeho vojenskú silu, ale predpokladal, že získať atomovú bombu mu bude trvať najmenej 15 - 20 rokov. Za tú dobu, podľa predpokladov západu, už by mal byť ZSSR minulosťou. Ale prišiel rok 1949 a sním prvá atómová bomba ZSSR a navyše keď USA, za veľkej slávy odpálili na Bykinách svojú prvú vodíkovu bombu, ktorá mala vo veľkosti asi dvojposchodovej budovy, prišiel šok, keď krátko na to ZSSR vyskúšal svojú vodíkovú bombu ale zhodenú z lietadla ktoré bolo derivátom B-29, bezlicenčne vyrábanom v ZSSR. ZSSR teda vďaka Sacharovovi, mohol bombardovať USA a západ podstatne účinnejšou zbraňou, zatiaľ čo oni museli čakať až budú mať bombu,ktorú bude schopné uniesť aj lietadlo.
  To ako sa USA a západ snažili a snažia svojou absolútnou prevahou zničiť ZSSR a teraz Rusko, jednoznačne muselo vyústiť k tomu ako sa ubrániť v rámci svojích možnosti. A tak vznikali aj takéto plány. Vie niekto inú možnosť, ako urobiť aby bol vlk sýty a baran celý? Spolupráca? Pre laikov a tých čo si dovidia iba na koniec nosa, áno. Ale pre tých čo vidia aj ďale, je to bluf.
  Áno Rusko musí presúvať svoju hru do Európy, lebo ak si pán autor nevšimol, tak Rusko je neodškriepiteľne jej súčasťou. Veď ak si to pamätá zo školy, tak Európa končí na ruskom Urale.
  Rusi si nemyslia, že západ je slaby. Naopak. Inak by v Rusku neexistoval systém odvetného úderu Perimeter. Ak autor nevie čo je to, tak nech si to naštuduje, ale v podstate to znamená, že Rusko nepočíta s vykonaním preventivného jadrového úderu, ktorý by nemal žiadný zmysel, lebo západ by ihneď odpovedal.
  USA a s nim NATO neustále vyvolávajú na ZSSR a teraz na Rusko tlak, v rámci doktríny o zadržiavaní Ruska. Média a vyhlásenia západných politikov sú toho plné.Alé je Rusko agrsívne? Po rozpade ZSSR delilo NATO a Rusko "tisíc" kilometrov. Dnes je NATO na Ruských hranicach. Kto je agresívny. Rus nepovedal, že sa znova vráti, ale politici nás o tom denne presviedčajú. Poviete Krym? Kto sa iba troška vyzna v stratégii vie, čo by pre Rusko znamenala jeho strata.
  Najhoršie na tom je, že európskí politici vidia a vedia, že prípadný konflikt medzi Ruskom a NATO sa odohrá jednoznačne hlavne aj v Európe. Čo USA dúfajú, že iba tu. To by znamenalo zničenie celej Európy. Rusko nehovorí ale koná v tom, že to budú USA, ktoré to od Ruska najviac schytaju. To je príčinou, že vojna ešte nebola.Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  09:23 30.10.2018

  Martin23 Rusko není obkličováno NATO, NATO není stát, který by dobýval nová území. To se jen sousedi Ruska díky historickým zkušenostem a agresivnímu chování Ruska snaží najít ...Zobrazit celý příspěvek

  Martin23

  Rusko není obkličováno NATO, NATO není stát, který by dobýval nová území.
  To se jen sousedi Ruska díky historickým zkušenostem a agresivnímu chování Ruska snaží najít spojence, který by je před Ruskem ochránil.

  To jsou fakta.Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   20:53 23.12.2018

   ???

   ???

 • Martin23
  11:00 29.10.2018

  Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak, jako mnohokrát v minulosti, kdy se Rusko dostává do pro něj nevýhodné mezinárodně-politické situace, přistupuje Rusko k osvědčenému receptu ‒ strašení hrozbou zničení celé civilizace pomocí jaderných zbraní.


  +++++

  Rusko se dostává do nevýhodné situace tím, že je obkličováno NATO na svých hranicích, kam proudí západní vojenská infrastruktura.

  Pokud chtějí USA za této situace vypovědět určité dohody, není od věci připomínat fakta.

  To že Putin prohlásil, že agresor bude zničen, není nic proti ničemu.

  Článek je zkrátka o hovně.

  PS. nevím jak dnes, ale v dobách studené války měly USA tuším 5 scénářů, jak začne jaderná války. 4 z nich začínaly preventivním jaderným útokem ze strany USA.
  Přitom Rusové mají dostatečné kapacity k tomu, aby uvrhli USA do doby kamenné bez Yellowstonu.Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  16:25 28.10.2018

  givitz zajimavy prislevek, ale ma par zasadnich logickych chyb. Vojenska sily ciny v dobach kdy byl INF podepisovan a dnes je velmi podstatny ropzdil, cili pozadavek aby se cina ...Zobrazit celý příspěvek

  givitz
  zajimavy prislevek, ale ma par zasadnich logickych chyb.
  Vojenska sily ciny v dobach kdy byl INF podepisovan a dnes je velmi podstatny ropzdil, cili pozadavek aby se cina k nim pripojila (nebo je uplne zrusit) je z pohledu usa veli logicky.
  A tvoje argumentace indii, pakistanem, izraelem ? Hmm, tak proc rusko nepozaduje aby se i tyto staty pripojili k te smlouve, jako protivahu amickemu pozadavku na pripojeni ciny ?
  Vzdyt by mohly puozit uplne stejne argumenyt jako amici.


  A muzes napsat konkretni ruske systemy ktere formalne INF neporusuji, a ty amicke ktere jo ?Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  19:02 27.10.2018

  Pro zájemce link na obsáhlý text o Iskanderech. Řeší se tam mimo jiné jejich skutečný dolet (odhadovaný až na 1000 km pro verzi s lehkou bojovou hlavicí) i bojové nasazení ve válce ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro zájemce link na obsáhlý text o Iskanderech. Řeší se tam mimo jiné jejich skutečný dolet (odhadovaný až na 1000 km pro verzi s lehkou bojovou hlavicí) i bojové nasazení ve válce s Gruzií (původně Ruskem popírané, ale nakonec použité k propagaci této zbraně).

  https://www.doria.fi/bitstream...

  Blondýnko,

  bacha, je to dlouhý anglický text. Těm se ty vyhýbáš.Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  17:49 27.10.2018

  https://ukraina.ru/opinion/201... Je třeba zdůraznit, že v rozporu s tvrzením Trumpa o tom, že Bolton oznámí v Moskvě odstoupení USA od smlouvy, však Bolton ...Zobrazit celý příspěvek

  https://ukraina.ru/opinion/201...

  Je třeba zdůraznit, že v rozporu s tvrzením Trumpa o tom, že Bolton oznámí v Moskvě odstoupení USA od smlouvy, však Bolton nic konkrétního nesdělil, čímž ponechal Trumpovi otevřená zadní vrátka. Bolton řekl, že se chystal v Moskvě projednat vzájemné připomínky Ruska a USA ke smlouvě INF, po Trumpově rozhodnutí odstoupit od smlouvy však toto téma nebylo diskutováno. Ještě jednou zdůrazním, že Trump řekl, že odstoupení oznámí Bolton a Bolton se odkázal na to, že Trump rozhodl. K uskutečnění takových akcí se však nevyžaduje pouze vzájemné odkazování se, ale konkrétní prohlášení, podložená navíc předáním písemných dokumentů. Zdá se tedy, že Bolton nepopíral skutečnost, že USA odstupují od smlouvy, ale ani to tak nějak zcela nepotvrdil.

  Odkud pramení taková dvojakost, řekl bych dokonce i nejistota slavného amerického "jestřába"?

  Bolton uvedl, že Washington považuje za nezbytné, aby se ke smlouvě INF připojila Čína (nejlépe společně s KLDR). Zní to jako by logicky. Zatím ale byly všechny dohody o kontrole zbraní uzavírány Moskvou a Washingtonem "pro dva". Přičemž zpočátku, ještě v šedesátých letech, to byl principiální postoj USA, které odsouvaly své spojence "do závorek". Američané motivovali svou pozici tím, že jaderný potenciál Velké Británie a Francie je příliš malý (ve Francii za de Gaulla, po odchodu z vojenské organizace NATO, vůbec fungovala doktrína "obrany ve všech azimutech", což umožňovalo neřadit ji k západnímu bloku).

  Tato pozice byla obecně přijatelná, protože dokonce i nyní, po mnohém snižování, v jejichž důsledku se jaderné arzenály Ruska a USA zmenšily ve srovnání se sedmdesátými léty řádově, mají Washington a Moskva více bojových hlavic a nosičů než všechny ostatní jaderné země dohromady. Pro Sovětský svaz však, jehož protivníky byly v 70. a 80. letech 20. století nejen země NATO, ale i Čína, byl tento přístup přece jen méně výhodný než pro USA.

  Nyní jsou Čína a jí kontrolovaná KLDR jednoznačnými nepřáteli USA. Peking je navíc spojencem Moskvy. Ačkoli tato aliance není formálně smluvně upravena, ale není o nic méně účinná. Teoreticky by bylo možné přání USA ji ke smlouvě INF připojit pochopit, pokud by zde nebyly dvě nuance.

  Za prvé, vzhledem k rozšíření jaderného klubu a rostoucímu potenciálu Indie, Pákistánu a Izraele, které disponují právě nosiči raket zejména středního doletu, nikoli mezikontinentálními (to znamená, že jsou schopny ohrožovat Rusko a nejsou schopny učinit totéž vůči USA), když už se má hovořit o revizi smlouvy INF, pak je nutné požadovat, aby se k ní připojily všechny jaderné země.

  Za druhé, pro území USA jsou nebezpečné jenom čínské a korejské mezikontinentální střely. Rakety středního doletu mohou být použity pouze k útokům na americké základny v Japonsku, Korejské republice a západním Pacifiku, stejně jako na seskupení loďstva (Čína je obecně jedinou zemí, která předpokládá použití balistických střel středního doletu jako protilodních pro nejadernou výzbroj). To znamená, že pro Čínu a KLDR jsou střely středního dosahu prostředky k zadržování americké agresivity.

  Stávající vzájemné výhrady Ruska a USA, které jsou vyjádřeny ve vzájemném obviňování se z porušování smlouvy INF, se nacházejí ve zcela odlišné rovině. Jak jsem již psal, Rusko bylo prostě schopno vytvořit nové typy zbraní (včetně raketových) a nosičů, které, bez formálního porušení smlouvy INF, vyrovnaly absenci střel s dosahem 500 až 5 000 km ve výzbroji. Na druhé straně Spojené státy také vyvinuly nové zbraně (a udělaly to dříve než Rusko), které z hlediska Moskvy spadají do omezení, vyplývající ze smlouvy. USA však interpretují smlouvu po svém.

  Tyto problémy by mohly být řešeny v rámci dvoustranných jednání (zejména proto, že mechanismus těchto konzultací je předpokládán samotnou smlouvou). Spojené státy však dlouho odmítaly jakékoli konzultace, doufaly, že získají převahu, a poté budou předkládat své požadavky, ale odmítly diskutovat o ruských požadavcích, načež jednání utichla, sotva započala.

  Trumpovo prohlášení o odstoupení od INF, oznámené v předvečer Boltonovy návštěvy v Moskvě, bylo tedy formou diplomatického vydírání. Je nepravděpodobné, že by USA předpokládaly, že Moskva začne odzbrojovat. Spíše se snažily vyměnit záchranu smlouvy INF za ústupky v jiných důležitých otázkách. Když se tak nestalo, vynesením tématu o připojení Číny ke smlouvě, jakožto možnosti ji zachránit, se snažily přimět Rusko k zahájení diskuse o tomto problému. Potom zrealizoval Washington okamžitě únik, že Rusko za zády Číny vede samostatná jednání s USA o osudu čínských jaderných zbraní. Možná by to Moskvu a Peking nerozhádalo úplně, ale s nějakým ochlazením vztahů a snížením úrovně důvěry by USA počítat mohly.

  Bolton se možná pokusil tuto věc obehrát informačně a okamžitě po vyjednávání oznámil, že USA považují za nezbytné zahrnout Čínu mezi účastníky smlouvy INF. Mohlo to být vnímáno, jako by se téma diskutovalo. I když to Bolton přímo netvrdil, ale s tiskem komunikoval o výsledcích rozhovorů. V důsledku toho byla všechna témata, kterých se dotkl, vnímána, jako by byla diskutovaná.

  Je třeba říci, že tentokrát Rusko zareagovalo momentálně. Okamžitě bylo uvedeno, že Moskva odmítla diskutovat o Číně bez Číny, po čemž Peking dosti hrubě odpověděl na Boltonův návrh a oznámil, že Čína nemá v plánu tuto záležitost projednávat.

  Takže můžeme říci, že mise Boltona ztoskotala ve všech svých hlavních hlediscích, která měla vyvíjet tlak na Rusko. Úspěch provázel pouze návrh Američanů na uspořádání druhého setkání obou prezidentů. Bolton je zkušený diplomat a zdatný vyjednavač. Byl schopen zakrýt neúspěch své mise "čínskou stopou", předstíral, že USA měly a stále mají konstruktivní návrhy na řešení konfliktu kolem INF. Současně odvedl pozornost veřejnosti od absence pokroku ve všech citlivých problémech rusko-amerických vztahů. Pro média byla utvořena konstrukce : Bolton předložil návrh na rozšíření počtu účastníků ve smlouvě INF. Nyní budou Rusové tyto návrhy do pařížského setkání promýšlet.

  Blahostný obrázek samozřejmě zhoršila pohotová upřesnění Ruska a reakce Číny, ale celkově se musí Boltonovi nechat - informačně vymačkal ze situace všechno, co bylo možné, a ponechal svému prezidentovi prostor pro manévrování. A zda to Trump bude schopen využít, to už je jiná otázka.Skrýt celý příspěvek

 • Czertik
  15:44 27.10.2018

  fenri ja nevim, jestli ses (porucik) dub , nemumis cistr, nebo chapat kontext, protoze se zas ptas na to, na co sem ti opovedel uz driv. 1. SAMOZREJME CHAPU ZE VZDY NAJDE NEKDE ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri
  ja nevim, jestli ses (porucik) dub , nemumis cistr, nebo chapat kontext, protoze se zas ptas na to, na co sem ti opovedel uz driv.

  1. SAMOZREJME CHAPU ZE VZDY NAJDE NEKDE NEJAKY BLBEC (a to nejen v rusku) ktery napise neco, co se nebude (zapadu) libit. A NE NECHCI HO CENZUROVAT. To moje konstatovani, ze v rusku uz cenzura je, je jen konstatovani faktu, ne prani. Moje prani by bylo aby v rusku NEBYLA ZADNA CENZURA.
  A k tem sankcim za onen clanek - holt, dle textu a hazeni ruznymy jmeny sem mel dojem ze jde o nekoho dulezitesihi nez "bezejmeneho blba".


  2. OMA, tohle uz je ryzi trollovani, nebo ja skutecne nevim co na to dopovedet.

  fenri Datum: 26.10.2018 Čas: 20:46 -- Víte kolik prachu, spadu, apod. byste dostal do vzduchu, kdybyste chtěl vyhladit vzduchu? Fakt si myslíte, že by se to zastavilo na hranicích RF?
  Czertik Datum: 26.10.2018 Čas: 17:21 (byt holt jaderny spad zasahne cely svet, s tim nejde nic delat)
  CILI PROC SE PTAS NA NECO NA CO SEM TI ODPOVEDEL JESTE DRIV NEZ SI NAPSAL SVOJI OTAZKU ?
  Ja skutecne rusum neodpoiram pravo na obranu, jen pravo znicit cely svet.

  3. wow, no tak si to shrnme, ty videm z yt ktery muze udelat kdokoliv (navic tam jen strida 8? obraku stale dokola - to je fakt "veledilo") , navic bez jakehokoliv komentare.

  no kdyz se ti nelibi to iprima (kde vysilaji kvalitni dokumenty co se tykaji prirody, zadne blbosti)
  co reknes na tyhle ?

  http://matrix-2012.cz/index.ph...

  https://janrehacek.blog.idnes....

  Dokaze ten tvuj mozecek pochopit, ze u yellowstone neni problem v tom, kam by dopadly kameny/popel z toho vybuchu, ale problem toho polelu co by se dostal do atmosfery a ovlivnil svetove klima ?
  A ne skutecne, promena celeho ruska v radioktivni pustinu by do vzduchu tolik popela jako vybuch yellowstonu nedostala, bylyby to vic nez mnohoradove min.

  A ano, skutecne me sem dodej linky na sofistikovane clanky ktere budou tvrdit ze vychuch yellowstonu ohrozi jen usa a ne svym popelem celosvetove
  klima. A at ty clanky maji vic nez cca 100 slov nez melo to tvoje "uzasne informujici" video.

  A skutecne tady KONKRETNE napis v cem si ten clanek na iprima PLETE yellowstone s toba ???
  Evidentne si nepochopil to, ze oni zminuji tobu jako POSLEDNI A NEJMENSI pripad vybuchu supervulkanu, daleko mensiho nez byl yellowstone.
  Ale chapu, to je pro tvuj mozek uz moc slozite.

  4. ne samozrejme ze neudelame takove sankce, ktere magicky vypari jasany, topoly a jine stromy :), jen takove ktere prinuti rusy mit bud zrat travu a mit je v provozu nebo jist chleba a mit z nich nefuncni srot.
  A chces moje sankce ? OK. Zakazat rusku vyvazet COKOLIV jineho nez ropu, plyn a jine nerostne suroviny. Zadne potraviny, zbrane ci cokoliv jineho.
  To by poslalo ruskou ekonomiku do recese ci primo setupu jisteji nez cokoliv jineho.Skrýt celý příspěvek

 • Nardo
  01:04 27.10.2018

  Krásne objektívna analýza... Brať vyhlásenie nejakého bezvýznamného doktora vojenských vied a prezidenta Akadémie geopolitických problémov za oficiálny postoj Ruska je taký ...Zobrazit celý příspěvek

  Krásne objektívna analýza...
  Brať vyhlásenie nejakého bezvýznamného doktora vojenských vied a prezidenta Akadémie geopolitických problémov za oficiálny postoj Ruska je taký typický štýl dnešných "novinárov"...tento článok v podstate zastrašuje rovnako, ako vyhlásenie Sivkova, lebo podsúva jeho postoj a názor ako postoj celého národa.
  Takýto blbci sú ako na jednej tak aj na druhej strane, viď John McCain alebo už zmienený John Bolton, ktorí nič iné ako dominanciu USA vo svete nepripúštajú, ale na tých upozorňovať netreba, tí sú spojenci...dnes sú, zajtra nie...
  Rozdeľovať svet na NATO a Rusko, ako dva rozdielne svety je tiež nezmysel, dnes tu NATO je, zajtra nie (čím skôr, tým lepšie) a stále sú v NATO štáty, ktoré majú mentalitou a kultúrou bližšie k Rusku ako západu...Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  00:45 27.10.2018

  fenri pravdu píšete.... (doufám, že se jim nepodaří rozdělit alianci Ruska a Číny) Trumpový poradce prohlásil, že chce strategické rozhovory mezi USA a Ruskem o čínské ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri pravdu píšete.... (doufám, že se jim nepodaří rozdělit alianci Ruska a Číny)

  Trumpový poradce prohlásil, že chce strategické rozhovory mezi USA a Ruskem o čínské hrozbě
  https://www.reuters.com/articl...

  Americký poradce pro národní bezpečnost John Bolton v pátek řekl, že Spojené státy chtějí uspořádat strategické rozhovory s Ruskem o bojové aktivitě Číny.
  Bolton řekl, že čínské střely představují hrozbu pro Rusko, protože "ruské srdce" byla v dosahu vzdálenosti takových raket.

  Dále uvedl, že smlouva o mezinárodních jaderných zbraních (INF), kterou USA plánuje ukončit, byla "pozůstatkem studené války".Skrýt celý příspěvek

 • jj284b
  00:18 27.10.2018

  v podstate je to typicka ukazka Ruskej ubohosti... na zapade nikto neriesi to ako znicit Rusko.. nevymyslaju sa plany na totalnu destrukciu... no Rusi su skratka Rusi, po nich ...Zobrazit celý příspěvek

  v podstate je to typicka ukazka Ruskej ubohosti... na zapade nikto neriesi to ako znicit Rusko.. nevymyslaju sa plany na totalnu destrukciu... no Rusi su skratka Rusi, po nich potopaSkrýt celý příspěvek

 • PavolR
  22:03 26.10.2018

  Vo Fínsku došlo po vyhlásení jeho samostatnosti k občianskej vojne, kedy nemci kopali za jednu stranu a bolševici zasa za druhú a obe strany tam mali aj svoje jednotky. Tá ...Zobrazit celý příspěvek

  Vo Fínsku došlo po vyhlásení jeho samostatnosti k občianskej vojne, kedy nemci kopali za jednu stranu a bolševici zasa za druhú a obe strany tam mali aj svoje jednotky. Tá klauzula z BL sa týka toho a likvidácie boľševického bábkového štátu:
  https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:00 26.10.2018

  SB a jak jste opřišel na to, že jsem ho nečetl?
  A vy jste ho četl? Fakt? Celý?

  SB a jak jste opřišel na to, že jsem ho nečetl?
  A vy jste ho četl? Fakt? Celý?

 • StandaBlabol
  21:54 26.10.2018

  Tohle je fakt pro Blondynky,

  NIKDE netvrdim, ze USA neco porusuje nebo ne. Nikde. Jen si delam legraci z cloveka, co tu "interpretuje" dokument, ktery si odmita precist.

  Tohle je fakt pro Blondynky,

  NIKDE netvrdim, ze USA neco porusuje nebo ne. Nikde. Jen si delam legraci z cloveka, co tu "interpretuje" dokument, ktery si odmita precist.

 • fenri
  21:41 26.10.2018

  Standa: -tak znovu: spor byl o to, zda BL mírem přišlo Rusko o Finsko. Stíháte? Fajn. Takže nepřišlo. Přišlo o něj čtvrt roku předtím. BL s tím nijak nesouvisel a status a vztah ...Zobrazit celý příspěvek

  Standa:
  -tak znovu: spor byl o to, zda BL mírem přišlo Rusko o Finsko. Stíháte? Fajn.
  Takže nepřišlo. Přišlo o něj čtvrt roku předtím. BL s tím nijak nesouvisel a status a vztah Ruska a Finska se BL NIJAK nezměnil.
  Je to tak těžké pochopit? Fakt nechápete, co je dřív?

  INF - celé vaše tvrení stojí na tom, že Rusko porušuje INF a USA ne. Všechno.
  Ve skutečnosti mají našlápnuto k jeho porušování obě strany a hlavně celá show kolem INFu je kvůli Asii. Rusko neporušovalo INF o nic víc, než USA.Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  21:31 26.10.2018

  Fenri, "Blábole, v té smlouvě JASNĚ šlo o JADERNÉ zbraně." Ano šlo. V první řadě. A tvrdím někde opak? Ale vztahovala se i na konvenční balistické střely a střely s plochou ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  "Blábole, v té smlouvě JASNĚ šlo o JADERNÉ zbraně."
  Ano šlo. V první řadě. A tvrdím někde opak? Ale vztahovala se i na konvenční balistické střely a střely s plochou dráhou letu. Ty jsi tvrdil, že ne.

  "Za druhé, je hezké, že zakázala pozemní Tomahawk, ale odpálit Tomahawk z pevniny prostě samozřejmě není vůbec žádný problém."
  Fajn, a co? Já někde tvrdím opak? I pokud máš pravdu, námořní Tomahawk pořád není předmětem smlouvy (stejně jako námořní rakety tehdejšího SSSR).

  "Za třetí tu máme střely jako SM-6. U nich jste si jistý, že rozhodně nemohou mít dolet o 40 km delší, než mají. "
  To jsem někde řekl? Kde? Já se do té hádky snažil nezapojovat, protože mi přijde, že 30 let stará smlouva prostě se spoustou nových zbraní a systémů nepočítala (např. námořní odpalovací sila namontovaná na pevnině, drony s takto velkým dosahem).

  Jen jsem zíral, s jakou bohorovností tu interpretuješ smlouvu, ze které znáš jen nadpis. Viz tvoje věty:
  "Nezahrnuje Iskandery protože nemají jadernou hlavici". Blbost.
  "Nezmiňuje se o Tomahawku." Blbost.

  Proč prostě nemůžeš uznat, že jsi přestřelil?Skrýt celý příspěvek

 • StandaBlabol
  21:15 26.10.2018

  Fenri, a opět, když tu vysvětluješ Brestlitevský mír, nechceš si ten dokument přečíst? Aspoň zběžně? Je na webu dokonce v češtině. "... Ruské jednotky a ruské Rudé gardy ...Zobrazit celý příspěvek

  Fenri,

  a opět, když tu vysvětluješ Brestlitevský mír, nechceš si ten dokument přečíst? Aspoň zběžně? Je na webu dokonce v češtině.

  "... Ruské jednotky a ruské Rudé gardy vyklidí ihned Finsko a Aalandské ostrovy, ruské lodě a ruské ozbrojené síly vyklidí finské přístavy…Rusko zastaví veškerou agitaci a propagandu proti vládě nebo veřejným orgánům Finska…"

  Takže možná formálně uznalo Rusko nezávislost Finska o pár týdnů dřív. Ale v praxi ji očividně dodržovalo asi jako dnes územní celistvost a nezávislost Ukrajiny. Staré zvyky se těžko mění.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:01 26.10.2018

  Mimochodem Czertiku, ten nářek nad tím, jak je nefér, že USA mají Yellowstone (a SanAndreas a La Palma) a Rusko nic podobného ne je komický. Na to jde říct jen: -mohli nechat tu ...Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem Czertiku, ten nářek nad tím, jak je nefér, že USA mají Yellowstone (a SanAndreas a La Palma) a Rusko nic podobného ne je komický. Na to jde říct jen:
  -mohli nechat tu Ameriku Indiánům a nemuseli to řešit
  -a nebojte, i Rusko má svůj supervulkán. A dokonce jako všechno v Rusku je i ten supervulkán mnohem větší, než Yellowstoneský :-)

  Když naposledy bouchl, bylo z toho větší vymírání, než by zvládla Toba s Yellowstonem, Laachem, la Palmou a Flegejskými poli dohromady.
  Trochu smutné je, že je to už přes 250 milionů let. Bylo to mezi permem a triasem a nepřežilo to tenkrát kolem 80% veškěrých druhů.

  Ale dnes je z toho naprosto úchvatné území neuvěřitelná divočiny a velikosti zhruba Francie, kde kromě sobů a medvědů nežije vůbec, ale vůbec nikdo. A kdyby se vám tam poštěstilo se někdy podívat, uvědomil byste si, co je v životě důležité a podstatné. Za dva dny byste řešil úplně jiné problémy i radosti, než se tady šťourat nad tím, co napal jeden blogger v Rusku.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 8