KOMENTÁŘ: Klíč k ruské duši a pravoslaví

KOMENTÁŘ: Klíč k ruské duši a pravoslaví
Chrám Krista spasitele / Alex Zelenko, GFDL (Zvětšit)

Přes mimořádně tvrdé represe proti pravoslavné církvi a jejím představitelům za komunismu zažívá ruské pravoslaví jakýsi zlatý věk. Budují se nové mohutné chrámy, vedení státu včetně prezidenta navštěvuje bohoslužby, duchovní žehnají nejen příslušníkům armády, ale také zbraním, dokonce i zbraňovým systémům hromadného ničení.

Část Rusů se podobně jako některé jiné národy v minulosti považuje za vyvolené, kteří povedou svět k lepším zítřkům. Pravoslavná církev je v tom do jisté míry utvrzuje. Domnívám se, že každý, kdo poprvé vstoupí do největšího symbolu ruského pravoslaví, kterým je moskevský Chrám Krista spasitele, aspoň v náznaku pochopí význam pravoslavné církve v životě většiny Rusů. Minulost tohoto monumentálního sněhobílého svatostánku se zlatými kupolemi je stejně pohnutá a složitá jako celé dějiny Ruska.

Rozměry chrámu jsou vskutku kolosální - na výšku měří 103 metrů, průměr největší kupole je téměř 30 metrů. Chrámová loď může pojmout až deset tisíc věřících, což znamená, že se jedná o největší chrám, který je zároveň sídlem patriarchy ruské pravoslavné církve v celé Ruské federaci. Jeho historie je velmi pohnutá. Stavbu původního chrámu, který na tomto místě stával, nechal zahájit ve 30. letech 19. století car Alexandr I. na oslavu vítězství ruské armády nad Napoleonem a sám pro chrám vybral místo na břehu řeky Moskvy. Stavební práce trvaly více než čtyřicet let a cena se vyšplhala na tehdy astronomickou sumu 15 milionů rublů. Chrám, vyzdobený reliéfy zobrazujícími slavné vojevůdce a bitvy, využívali carové k nejrůznějším slavnostem a také ke korunovacím. Centrum ruské metropole však tento bohatě zdobený svatostánek nekrášlil příliš dlouho.

Ve 30. letech 20. století se komunistický imperátor Josif Stalin rozhodl, že chrám nechá zničit. Chtěl tím uvolnit místo pro gigantickou stavbu tzv. Paláce Sovětů, který se měl stát symbolem světového proletariátu. Původní chrám se nejprve dělníci pokoušeli zbořit manuálně pomocí nejrůznějších nástrojů, pevné zdi však jejich snahám odolávaly. Stalin se proto rozhodl budovu vyhodit do povětří. Úklid trosek po demolici pak trval ještě více než rok. Někteří Moskvané věřili, že bída a neštěstí, které postihly celou zemi během 20. století, byly Božím trestem seslaným za zničení chrámu. Potvrdila mi to ostatně při mé návštěvě znovupostaveného Chrámu Krista spasitele asi třicetiletá pracovnice z ruské Federální antimonopolní služby, která krátce předtím odmítla jít do Leninova mauzolea se slovy, že není na bolševického zločince zvědavá. „Moji rodiče vždy říkali, že demolice chrámu Krista spasitele přinesla ruskému lidu hrozná utrpení v podobě hrůz druhé světové války, hladomoru a Stalinovy krvavé diktatury.“


Palác Sovětu; větší foto / Ilja Ilušenko

Teror proti pravoslaví rozpoutal již Lenin

Kruté pronásledování pravoslavné církve v Rusku však nezahájil neúspěšný student kněžského semináře Josif Stalin, ale již Vladimír Lenin společně se Lvem Trockým. Prakticky veškeré aktivity církve byly zakázány, spolky, školy a charitativní instituce byly zrušeny, stejně tak kláštery a bohoslovecké semináře. 

„Bylo povoleno pouze konat bohoslužby, ale režim postupně zavíral jeden chrám za druhým. V roce 1940, tedy těsně před druhou světovou válkou, zůstalo z předrevolučních 80 tisíc chrámů v celém Rusku pouhých 1400, byly buď zbořeny, nebo přestavěny na hospodářské budovy či kluziště a plavecké stadiony,“ uvádí historik, publicista a religionista Radomír Malý. Biskupové byli podle jeho slov většinou v internaci nebo v gulagu, kněží byli postupně zatýkáni, prakticky mohli fungovat jen kolaboranti ze sdružení „Živá církev“. Historik Malý dále připomíná, že patriarcha Tichon byl bez soudu internován a za podivných okolností v roce 1925 zemřel. Řada dalších hierarchů stanula před soudem a popravčí četou.

Režim organizoval monstrprocesy s duchovními osobami, odsouzení byli buď popravováni, nebo deportováni do gulagu, odkud se jich mnoho nevrátilo. Podle nejstřízlivějších odhadů bylo v letech 1917- 941 popraveno nebo zavražděno minimálně 130 biskupů a 45 tisíc kněží, řeholníků a řeholnic. Počet laiků popravených nebo zavražděných z náboženských důvodů čítá miliony. Všechny semináře byly zrušeny, stejně tak kláštery, věřící nesměli vykonávat žádné duševní povolání, pouze manuální jako dělníci nebo kolchozní rolníci. Chrámy se postupně zavíraly a tam, kde se ještě nějaká bohoslužba konala, si režim dosadil kněze z kolaborantské organizace s názvem Živá církev.

V zájmu porážky nacistů Stalin církvi dočasně ustoupil

Druhá světová válka přinesla v náboženské politice Stalinova režimu změny v tom smyslu, že vedení státu potřebovalo k obraně vlasti mobilizovat i potenciál ruského pravoslaví. Metropolita Sergej mohl pronést v roce 1943 rozhlasové poselství k národu a záhy poté byla podepsána dohoda s pravoslavnou hierarchií o opětném obsazení moskevského patriarchátu a dalších biskupských stolců, o navrácení církvi asi 15 tisíc před válkou násilně uzavřených chrámů, o obnově několika klášterů a tří seminářů. Kvůli kontrole byli ale do vedoucích funkcí jmenováni většinou agenti KGB nebo lidé jinak zkompromitovaní spoluprací s bolševickým režimem. Perzekuce věřících pokračovala dále a v 50. letech se pak ještě více prohloubila. Jisté uvolnění pro věřící na širé Rusi znamenal pak příchod Nikity Chruščova do čela země. Nicméně i nadále byla pravoslavná církev a její obřady pod bedlivým dohledem KGB. To platilo v Sovětském svazu samozřejmě i v době panování Leonida Brežněva a poté za jeho následovníků Jurije Andropova a Konstantina Černěnka. 

Všichni sovětští vůdci a zejména pak inteligentní a informovaný šéf KGB Andropov si dobře uvědomovali, že „povolit uzdu“ jinému božstvu, než je komunistická strana, by v silně religiózní ruské společnosti znamenalo dost rychlý konec všemocného vládnutí kremelských stranických byrokratů. Na rozdíl od Lenina a Stalina se ale snažili část církevní hierarchie nějakým způsobem ovlivňovat či uplácet. Ne vždy byli však úspěšní.


Velikonoční bohoslužba v Chrámu Krista spasitele

Michail Gorbačov a víra v Boha

Poslední sovětský vůdce Michail Gorbačov měl těsně před Velikonočními svátky v roce 2008 podle deníku La Stampa přiznat, že byl celá léta v nejvyšší funkci generálního tajemníka komunistické strany Sovětského svazu věřícím křesťanem. Gorbačov to podle italského deníku sdělil během nečekané návštěvy hrobu svatého Františka v Assisi. Noviny v článku s titulkem Duchovní perestrojka citovaly bývalého sovětského vůdce, pro nějž je údajně svatý František jakýmsi „druhým Kristem“. „Jeho příběh mě léta fascinoval a sehrál v mém životě významnou úlohu,“ řekl prestižními italskému listu Gorbačov, kterého na pouti doprovázela dcera Irina. U hrobu světce strávil v tiché meditaci asi půl hodiny.

Toto jeho vyjádření tak mělo podle deníku potvrdit letité spekulace, že nejvyšší představitel nejateističtější velmoci světa věřil v Boha. Michail Gorbačov byl pokřtěn jako novorozeně svými rodiči, kteří byli pravoslavného vyznání. Ještě silnější duchovní vliv měla v jeho rodině zesnulá manželka Raisa, jejíž rodiče byli popraveni za druhé světové války bolševiky za to, že měli v domě vystaveny pravoslavné ikony. Ačkoli americký prezident Ronald Reagan se po jednání s Gorbačovem netajil s dojmem, že jeho protějšek je tajný křesťan, Gorbačov si své názory prozíravě nechával pro sebe. V rozhovoru pro západní tisk se jen opatrně přihlásil k jisté formě panteismu. „Mým bohem je příroda,“ řekl ještě v úřadu generálního tajemníka.

Během zmíněné návštěvy v Assisi si Gorbačov prohlédl tamní baziliku a požádal, aby mu mniši ukázali kříž s ukřižovaným Kristem, který údajně kývl hlavou a přikázal Františkovi, aby „opravil boží stánek“. „Zdejší místo nemá zvláštní význam jen pro katolíky, nýbrž procelé lidstvo,“ měl prohlásit Gorbačov. Od mnichů si také vyžádal teologické knihy, které by mu lépe pomohly pochopit hloubky františkánské zbožnosti.

Ruská pravoslavná církev prošla od svého vzniku v roce 988, podobně jako celé Rusko, složitým a rozporuplným vývojem. Je spjata s řadou jmen, mezi nimiž figurují bolševiky umučení hodnostáři, ale i spolupracovníci komunistické KGB. Mezi reformátory patří patriarcha Alexij II, který v době puče v roce 1991 podpořil Michaila Gorbačova. Po smrti Alexije v roce 2008 nastoupil na jeho místo nynější patriarcha moskevský a celé Rusi Kirill, který měl být údajně spolupracovníkem tajné policie. Jedním ze symbolů odporu proti komunismu byl kromě jiných naopak kněz Gleb Jakunin (1936-2014), kterého KGB sledovala ještě v roce 1988. Potvrdil mi to chartista a publicista Jan Urban, který se koncem 80. let s otcem Jakuninem setkal v Moskvě. „Metr za zadním nárazníkem nám jezdila Volha KGB, ale on se jen usmíval. Měl vysoké kožené holínky a mluvil krátce a k věci. O sobě nikdy,“ uvedl Urban.


Hlavní katedrála ruských ozbrojených sil. Slavnostní otevření bylo kvůli pandemii Covid-19 odloženo; větší foto / Mil.ru, CC BY 4.0

Pravoslaví, stát a armáda jedno jsou

Pravoslavná církev v Rusku byla vždy silně spjata se státem a jeho armádou. Důkazem toho je také stavba hlavního chrámu ruských ozbrojených sil, která trvala téměř 600 dní a byla dokončena v letošním roce, přesně 9. května 2020. Výška chrámu i s křížem dosahuje 95 metrů, jedná se tak o třetí nejvyšší pravoslavný chrám na světě po moskevské Katedrále Krista Spasitele, jejíž nejvyšší věž měří o 8 metrů více, a po petrohradském Isakijevském chrámu sahajícího do výšky 101,5 metrů. Chrám má mít kapacitu až 6000 věřících a rozkládá se na ploše 11 tisíc metrů čtverečních. Součástí náboženského komplexu je i muzeum ruských ozbrojených sil.

Projekt byl údajně financován místními úřady a za pomoci soukromých darů. Celkové náklady na stavbu jsou nejasné, ve sbírce však vybrala církev přes 2,5 miliardy rublů (zhruba 820 milionů korun). Pravoslavná církev, ruský stát a jeho armáda měly a mají mezi sebou navzájem těsnou vazbu. Důkazem je i stavění kostelů jako upomínky velkých vojenských vítězství. Tato praxe má v Rusku dlouhou tradici - datuje se již od 12. století.  Nový svatostánek má být holdem vítězství sovětské armády nad nacismem a připomínkou dalších vojenských úspěchů, včetně ruské anexe Krymu. Z důvodu coronavirové krize bylo jeho slavnostní otevření v den porážky nacismu, kterého se měl zúčastnit také prezident Vladimír Putin s ruskou generalitou, zatím odloženo.

Pravoslavní duchovní se již tradičně modlí za obránce své vlasti a v modlitbách nezapomínají ani na stát a jeho představitele. Jaký mají ale vztah k zahraničním operacím, které zjevně neslouží obraně vlasti? Podle politologa Ivana Preobraženského nabízela pravoslavná církev v 90. letech ještě smírná prohlášení v duchu klasického chápání křesťanských hodnot. Ruská pravoslavná církev tehdy například aktivně podporovala výjimky ze základní vojenské služby. Věřící tak chtěla ušetřit před nutností brát do ruky zbraň, pokud by to bylo v rozporu s jejich přesvědčením. Po smrti patriarchy Alexije II. v roce 2008 a zvolení patriarchy Kirilla 1. února 2009 (občanským jménem Vladimíra Gunďajeva) se mnohé začalo rychle měnit.  

Vojenští kaplani, kteří se v ozbrojených silách původně objevili z toho důvodu, aby pomohli zjemnit drsné mravy, a také aby sloužili jako doplňující nástroj kontroly nad armádou, se následně stali organizační jednotkou ruského ministerstva obrany. Pro Putina je to, že pravoslavná církev sehrává v armádě významnou roli, výhodné, protože jejím prostřednictvím upevňuje legitimitu svého režimu a posiluje důvěryhodnost kroků armády u ruských věřících. Podle nejnovějších průzkumů se k pravoslavné víře hlásí v Rusku až osmdesát procent obyvatel, což představuje obrovský potenciál. 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Proč Arabové prohrávají války aneb pohled do duše arabského vojáka

V prosinci 1999 Norvell B. De Atkine, penzionovaný plukovník americké armády, napsal článek Why ...

Dva spojenečtí vojevůdci, kteří mohli stát proti sobě

Československo se od roku 1944, kdy na jeho území vstoupily jednotky Rudé armády, stalo důležitým ...

KOMENTÁŘ: Protičeská rétorika šéfa českých komunistů v Rusku

Ve zjitřené atmosféře léta roku 1968 zveřejnil deník ústředního výboru Komunistické strany ...

KOMENTÁŘ: Ruský člověk a jeho nevyzpytatelná duše

Ruským lidem můžete být okouzleni i zklamáni, můžete od něj očekávat neočekávané, je schopen k sobě ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • rabo123
  02:31 09.06.2020

  Prečo sú tu mínusované relevantné a korektné príspevky ? Chcete zmeniť históriu ? Nepáči sa Vám ? Takto sa však ešte viacej vytvára napätie medzi súčastníkmi, ktorí tú minulosť ...Zobrazit celý příspěvek

  Prečo sú tu mínusované relevantné a korektné príspevky ? Chcete zmeniť históriu ? Nepáči sa Vám ? Takto sa však ešte viacej vytvára napätie medzi súčastníkmi, ktorí tú minulosť nevedia zmeniť a len sa pokračuje v krivdách minulosti. "Čo sme si, to sme si. Poďme ďalej"

  Viete ktorá krajina má super vzťah s Ruskom a nebyť minulých a súčasných transatlantických vzťahov, tak si s Ruskom "skočia do náručia" a vytvoria super zväzok a super ekonomiku ?Skrýt celý příspěvek

 • Kostrín
  13:30 06.06.2020

  Veľmi podrobne o terore proti ruskej pravoslávnej cirkvi v časoch sovietskej moci- najmä v 20-tich a 30-tich rokoch, písal Alexander Solženicin v knihe " 200 rokov ...Zobrazit celý příspěvek

  Veľmi podrobne o terore proti ruskej pravoslávnej cirkvi v
  časoch sovietskej moci- najmä v 20-tich a 30-tich rokoch, písal Alexander Solženicin v knihe " 200 rokov spolu".
  Kupodivu neboli to boľševici ruského, alebo ukrajinského
  pôvodu.Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   19:43 07.06.2020

   Tu knihu si može našinec prečitat v českom vydani, ale v anglickom si neprečita nikto, len par uryvkov. Je uplne exeplarne na indexe.

   Tu knihu si može našinec prečitat v českom vydani, ale v anglickom si neprečita nikto, len par uryvkov. Je uplne exeplarne na indexe.

  • Scotty
   21:41 07.06.2020

   /Kupodivu neboli to boľševici ruského, alebo ukrajinskéhopôvodu./
   Myslím že to je naprosto nepodstatné.

   /Kupodivu neboli to boľševici ruského, alebo ukrajinskéhopôvodu./
   Myslím že to je naprosto nepodstatné.

   • palo satko
    05:51 08.06.2020

    Nepostatne? Milion mrtvych a nepodstatne? Tak si precitaj Krvave uzemie a pochopis co je zabijanie zido-bolsevikov, Nemcami, Ukraincami, Poliakmi a obyvatelmi Pobaltia.

    Nepostatne? Milion mrtvych a nepodstatne? Tak si precitaj Krvave uzemie a pochopis co je zabijanie zido-bolsevikov, Nemcami, Ukraincami, Poliakmi a obyvatelmi Pobaltia.

   • Larry
    11:21 08.06.2020

    To Scotty: Z toho co dokázali páchat ukrajinští nacionalisté na obyvatelstvu Pobaltí, Běloruska byli v šoku a "zvedal se kufr" i vojákům Wehrmachtu a to byli na ledacos zvyklí.

    To Scotty: Z toho co dokázali páchat ukrajinští nacionalisté na obyvatelstvu Pobaltí, Běloruska byli v šoku a "zvedal se kufr" i vojákům Wehrmachtu a to byli na ledacos zvyklí.

   • Larry
    11:28 08.06.2020

    Ale je to podstatné. Berija- původem z Abchazie Stalin- původem Gruzínec Chruščov - původem Ukrajinec r.68. většina vojáků invazní skupiny Sovětské armády byla původem ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale je to podstatné.
    Berija- původem z Abchazie
    Stalin- původem Gruzínec
    Chruščov - původem Ukrajinec
    r.68. většina vojáků invazní skupiny Sovětské armády byla původem Ukrajinci.
    Tím netvrdím, že by Rusové nebyli bez viny, čistí.
    Celá ta pakáž z části frustrovaných Ukrajinců a malých národů za dob komunistů chtěli dokázat "jaký jsou hrdinové" .Skrýt celý příspěvek

    • logik
     16:08 08.06.2020

     Pokud řešíš národnost zločinců, tak jsi rasista.

     Navíc lžeš, Chruščov se narodil v Kalinovce, tedy v Rusku, ruským rodičům, na Ukrajině jen pracoval.

     Pokud řešíš národnost zločinců, tak jsi rasista.

     Navíc lžeš, Chruščov se narodil v Kalinovce, tedy v Rusku, ruským rodičům, na Ukrajině jen pracoval.

     • Larry
      16:23 08.06.2020

      Ne, ty jsi začal rozlišovat ruský a ukrajinský původ! Co ovlivňuje lidské myšlení, jednání a chování, politické postoje?? místo narození nebo místa kde jsi pobýval, vyrůstal, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, ty jsi začal rozlišovat ruský a ukrajinský původ!
      Co ovlivňuje lidské myšlení, jednání a chování, politické postoje?? místo narození nebo místa kde jsi pobýval, vyrůstal, zejména studoval, rodinné zázemí a výchova???
      Do 3 let života nemá na Tvém chování a jednání, utváření a formování názorů na společnost, politika vliv.
      To, že Chrušćov jednal jako ukrajinec lze doložit jeho vztahem ke Krymu. Ten papírově "přihrál" Ukrajině, (součást Ukrajinské SSR) o 40let později to znamenalo mezinárodní komplikace.Skrýt celý příspěvek

     • Larry
      16:31 08.06.2020

      Nakonec já se za svůj rasismus nestydím.

      Nakonec já se za svůj rasismus nestydím.

     • logik
      16:26 09.06.2020

      "Ne, ty jsi začal rozlišovat ruský a ukrajinský původ!" Larry, prosímtě, proč tak primitivně lžeš? O Ukrajinském původu jsi tu začal Ty sám: "Chruščov - původem ...Zobrazit celý příspěvek

      "Ne, ty jsi začal rozlišovat ruský a ukrajinský původ!"
      Larry, prosímtě, proč tak primitivně lžeš? O Ukrajinském původu jsi tu začal Ty sám:
      "Chruščov - původem Ukrajinec"

      "rodinné zázemí a výchova??? "
      A on Chruščov, když vyrůstal v RUSKÉ rodině měl Ukrajinskou výchovu???

      "Do 3 let života nemá na Tvém chování a jednán"
      ???? Celé dětství prožil Nikita v Rusku, nejen první tři roky. Na Ukrajinu odešel až pracovat. Nefabuluj tady. Ohejbáš si realitu tak, aby Ti Tvoje nepravdy vyšly....

      "To, že Chrušćov jednal jako ukrajinec lze doložit jeho vztahem ke Krymu. Ten papírově "přihrál" Ukrajině,"
      Zaprve ji nepřihrál Chruščov. V roce 54, kdy se tak stalo, neměl Chruščov ani náhodou absolutní moc, takže to přičlenění nebylo ani zdaleka jen dílem Chruščova.
      Zadruhé pro to přičlenění ZPĚT k Ukrajině - po celou dobu trvání Ruského impéria od ovládnutí Krymu byl Krym spojen s Ukrajinskými guberniemi - mělo hospodářské příčiny, Krym tím, že se zpřetrhaly původní hospodářské vazby dost trpěl a deportace Tatarů jeho ekonomiku dobilo.

      Chruščovovo konání jako první tajemník KSČ na Ukrajině fakt o žádné "afinitě k Ukrajině" opravdu nesvědčí...
      http://www.ukrweekly.com/old/a... Skrýt celý příspěvek

  • Larry
   11:17 08.06.2020

   Je to podstatné. Na východě byl po staletí "vnitrocírkevní boj" protože jeden patriarchát je v Kyjevě a druhý v Moskvě. To je důvod problémů. V Rusku se patriarcha Moskevský těší ...Zobrazit celý příspěvek

   Je to podstatné. Na východě byl po staletí "vnitrocírkevní boj" protože jeden patriarchát je v Kyjevě a druhý v Moskvě. To je důvod problémů.
   V Rusku se patriarcha Moskevský těší obrovské vážnosti, úcty a důvěry. Politickému establishmentu naprosto vyhovuje.
   Počátkem 90tých let po pádu SSSR, padla komunistická ideologie ale lidi - Rusové potřebovali v něco věřit, tak aby nepadli do naprosté letargie a chaosu. Navázat na tradice. To jim poskytla pravoslavná církev, ideální řešení.
   Takže se vyházeli bysty a obrazy Lenina a nahrádou jsou pravoslavné ikony, změnili se síně tradic u útvarů. Naopak zůstalo zavedené oslovování "soudruhu" jako návaznost na tradice Rudé armády. Na novodobých vlajkách a uniformách už nejsou žádné hvězdy, srpy a kladiva.
   Stejně tak "hrdina Sovětského svazu" je na stejné úrovni jako "hrdina Ruské federace"
   Rusko se se svojí historií a minulostí vypořádalo mnohem lépe než postkomunistické země ve střední Evropě včetně ČR a SR.Skrýt celý příspěvek

   • logik
    16:09 08.06.2020

    "Rusko se se svojí historií a minulostí vypořádalo mnohem lépe"
    ??? Stát, který staví obrazy masovým vrahům v kostelích se se svojí minulostí vypořádal ??? Cože ???

    "Rusko se se svojí historií a minulostí vypořádalo mnohem lépe"
    ??? Stát, který staví obrazy masovým vrahům v kostelích se se svojí minulostí vypořádal ??? Cože ???

    • Larry
     16:30 08.06.2020

     Nevím kde jste byl, asi nikde. Nebo to je zase nějaká "zaručená zpráva" ?? Já jsem v kostelích žádné obrazy masových vrahů nikde neviděl. A to jsem byl v pravoslavných kostelích i ...Zobrazit celý příspěvek

     Nevím kde jste byl, asi nikde. Nebo to je zase nějaká "zaručená zpráva" ?? Já jsem v kostelích žádné obrazy masových vrahů nikde neviděl. A to jsem byl v pravoslavných kostelích i v ČR (kyjevský patriarchát) a také nic.
     Navštívil jsem kostely církve československé - husitské a římskokatolické a také nic.
     Evangelíci a protestani nevím, nemám zkušenost.
     Možná chodíš do mešity a jenom se mýlíš.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      16:26 09.06.2020

      Tak si zjisti něco o výzdobě nového kostela Ruských ozbrojených sil....

      Tak si zjisti něco o výzdobě nového kostela Ruských ozbrojených sil....

   • gangut
    17:35 08.06.2020

    Larry Nemáte pravdu. Ukrajinská pravoslávna cirkev storočia patrí pod moskovský patriarchát. Kyjevský patriarchát vznikol až s rozpadom ZSSR a vznikom samostatnej Ukrajiny. Bola to ...Zobrazit celý příspěvek

    Larry
    Nemáte pravdu. Ukrajinská pravoslávna cirkev storočia patrí pod moskovský patriarchát. Kyjevský patriarchát vznikol až s rozpadom ZSSR a vznikom samostatnej Ukrajiny. Bola to projekt pár ambicióznych popov na čele s patriarchom Filaretom, ktorý nemal medzi veriacimi podporu a žiadna iná pravoslávna cirkev ho neuznala. Podporu, politickú, dostal až po majdane kedy začali náckovia násilne obsadzovať chrámy moskovského patriarchátu a veriacich násilne nahánať do ukrajinskej pravoslávnej cirkvy. Nakoniec požiadali o o autokefáliu, teda uznanie ktoré dostali od Konštantinopolského patriarchu. T.j. sú de facto podriadený jemu a nemajú patriarchu ale metropolitu. To sa prieči Filaretovým ambíciám a v Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi hrozí ďalší rozkol.Skrýt celý příspěvek

    • Анатолий
     12:36 09.06.2020

     Nemáte pravdu, původně byla Kyjevská metropolita nezávislá, až v roce 1686 ji připojili k moskevskému patriarchátu, což bylo sporné a tak se nedávno někteří představitelé rozhodli ...Zobrazit celý příspěvek

     Nemáte pravdu, původně byla Kyjevská metropolita nezávislá, až v roce 1686 ji připojili k moskevskému patriarchátu, což bylo sporné a tak se nedávno někteří představitelé rozhodli osamostatnit.
     https://ru.wikipedia.org/wiki/...
     Jinak, nejsem věřící, takže se podrobně v tomto nevyznám, ale docela mě pobavila představa jak náckové na příkaz Porošenka nutili věřící k přechodu do jiné církve))Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      12:56 09.06.2020

      A v čom nemám pravdu? Od roku 1686 už pár storočí prebehlo... :-D A metropolita nie je patriarchát. Metropolita je podriadení patriarchátu, v tomto prípade Konštantinopolskému tak ...Zobrazit celý příspěvek

      A v čom nemám pravdu? Od roku 1686 už pár storočí prebehlo... :-D A metropolita nie je patriarchát. Metropolita je podriadení patriarchátu, v tomto prípade Konštantinopolskému tak ako u katolíkov arcibiskupstvo pápežskému stolcu.
      A nenútili?- Nezaberali chrámy? Nevyháňali kňazov moskovského patriarchátu? neútočili na veriacich, ktorý sa tomu snažili zabrániť? Stačí čítať ukrajinské médiá...Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      12:59 09.06.2020

      A tá "povodná" kyevská metropolija nemá nič spoločné s Ukrajinou. Ukrajina jaksi ešte neexistovala a ani ukrajinci...

      A tá "povodná" kyevská metropolija nemá nič spoločné s Ukrajinou. Ukrajina jaksi ešte neexistovala a ani ukrajinci...

     • Анатолий
      16:39 09.06.2020

      -Metropolita je podriadení patriarchátu, v tomto prípade Konštantinopolskému tak ako u katolíkov arcibiskupstvo pápežskému stolcu. To na věci nic nemění, a sice vaše tvrzení, že ...Zobrazit celý příspěvek

      -Metropolita je podriadení patriarchátu, v tomto prípade Konštantinopolskému tak ako u katolíkov arcibiskupstvo pápežskému stolcu.
      To na věci nic nemění, a sice vaše tvrzení, že Kyjevská metropolita vždy náležela Moskevskému patriarchátu není pravda.

      -Stačí čítať ukrajinské médiá…
      Tak mi pošlete nějaký odkaz, docela by mě to zajímalo vidět, nejvíc mě ale zajímalo jak asi přinutili věřící lidi přestoupit do jiné církve, jak jste psal.

      -*A tá "povodná" kyevská metropolija nemá nič spoločné s Ukrajinou. Ukrajina jaksi ešte neexistovala a ani ukrajinci…
      Takže Kozácký hetmanát, území vojska záporožského a slobodská ukrajina vám nic neříkají? A přibližně 190 zákonů, které omezovaly užívání ukrajinštiny a ukrajinskou kulturu na území v RI byly vytvořeny Carema asi jen tak pro zábavu?Skrýt celý příspěvek

     • logik
      17:19 09.06.2020

      Gagnut: Nemáš pravdu v tendečním "cherry-picking". Buďto chceš brát "dávnou historii". Pak je tradice Kykevského patriarchátu pořádně stará. Nebo se cheš zaobírat moderní historií. ...Zobrazit celý příspěvek

      Gagnut: Nemáš pravdu v tendečním "cherry-picking".
      Buďto chceš brát "dávnou historii". Pak je tradice Kykevského patriarchátu pořádně stará. Nebo se cheš zaobírat moderní historií. Pak ten Moskevský vznikl 1917, což mu nějaké extra historické právo nedává.

      A pokud chceš zpochybňovat právo Ukrajinské církve na autokefalii, tak bych Tě upozornil, že sama Ruská církev se odtrhla bez souhlasu jakéhokoli patriarchy, a Jeremiáš II, patriarcha, který po dlouhých dvou set letech konečně potvrdil autokefalii Moskevského patriarchu, tak zároveň ovšem obnovil Moskevskému patriarchátu NEPODŘÍZENÉHO Kyjevského metropolitu.....

      Tedy jestli se někdo odtrhl neoprávněně, daleko spíš to byla Ruská pravoslavná církev, než někdo jiný. Ukrajinci jen teď obnovili původní stav. A pokud chceš opravňovat Ruský patriarchát uznáním Konstatinopolského patriarchy Jeronýma II., pak zas musíš uznat tím samým patriarchou zřízeného Kyjevského metropolitu.

      Nu a konečně, k "patriarchátovosti" Kyjevské církve, je dobré si přečíst samotný dokument dávající Ukrajině autokealitu:
      "In addition to the above, we declare that the Autocephalous Church in Ukraine knows as its head the most holy Apostolic and Patriarchal Ecumenical Throne, just as the rest of the Patriarchs and Primates also do"
      Konstantinopolský patriarcha evidentně nerozlišuje v míře nezávislosti patriarchátu a jiných autokefálních církví. V tomto případě tedy jde čistě o čestný titul.

      Pokud se tady máme bavit o tom, kdo je schizmatik, tak v tomto se evidentně shoduje Ukrajinská církev s původním Konstantinopolským patriarchou, a schizmatik je evidentně Ruská církev, která si jak neprávem uzmula titul patriarchy (ten byl uznán až po dvou stech letech), tak si teď osobuje více práv, než kolik ji dle původního nositele práv náleží. Stejně, jako vznikla pravoslavná církev popřením práv římského papeže, tak Ruská teď popírá práva Konstantinopolského patriarchy.

      Samozřejmě, klidně můžeš tvrdit, že má na to popírání autority právo: pak ale těžko můžeš to samé právo odpírat jiným.

      Takže Tvůj postoj, že pravoslaví je to, co řekne Moskevský patriarcha, je hodně neobjektivní pohled na věc.Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      18:14 09.06.2020

      Anatolij -nikde som nepisal vzdy. Pisal som niekolko storoci. -ako ukrajinec si urcite ste schopny najst videa na youtube a clanky na uniane alebo ukrajinskej pravde. - ukrajinci ...Zobrazit celý příspěvek

      Anatolij
      -nikde som nepisal vzdy. Pisal som niekolko storoci.
      -ako ukrajinec si urcite ste schopny najst videa na youtube a clanky na uniane alebo ukrajinskej pravde.
      - ukrajinci ako narod a ukrajina su konstrukt 19 storocia.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      00:07 10.06.2020

      "-nikde som nepisal vzdy. Pisal som niekolko storoci." Ano, dovedně si prováděl s pravdou cherry-picking, abys vzbudil patčičný dojem. To je jen jiná forma lhaní. "- ukrajinci ako ...Zobrazit celý příspěvek

      "-nikde som nepisal vzdy. Pisal som niekolko storoci."
      Ano, dovedně si prováděl s pravdou cherry-picking, abys vzbudil patčičný dojem. To je jen jiná forma lhaní.

      "- ukrajinci ako narod a ukrajina su konstrukt 19 storocia."
      Každý národ je víceméně konstrukt 18. až 19. století. Předtím byly jen státy. Nicméně ukrajinský jazyk, jeden z podstatných atributů národa, je doložen podstatně dřívěji, než tvrdíš, takže zde opět fabuluješ, respektive opakuješ lživou protiukrajinskou propagandu.Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      08:03 10.06.2020

      Logik a jeho idiotské slohove ulohy. Kyjevský patriarchát pred rokom 1686 nemá s Ukrajinou vobec nič spoločné, pretože žiadny neexistoval, Ukrajina neexistovala detto ukrajinčina ...Zobrazit celý příspěvek

      Logik a jeho idiotské slohove ulohy.
      Kyjevský patriarchát pred rokom 1686 nemá s Ukrajinou vobec nič spoločné, pretože žiadny neexistoval, Ukrajina neexistovala detto ukrajinčina ako jazyk. V roku 1686 sa stalo len to, že kyjevská metropolija prešla z pod Konštantinopolu pod Moskvu. Ukrajinčina je zmesou roznych nárečí, ktoré používali obyvatelia časti ruskej ríše s vplyvom polštiny. Kyjevského, záporožského atď. takže bola ťažko doložená podstatne dříve, :-D Za zakladatela sa považuje až Taras Ševčenko, ktorý svoj jazyk založil na Kyjevskom nárečí.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      13:30 10.06.2020

      "Kyjevský patriarchát pred rokom 1686 nemá s Ukrajinou vobec nič spoločné, " Jasně. On vůbec neměl jurisdikci nad územím, které teď tvoří stát Ukrajina. On ve skutečnosti řídil ...Zobrazit celý příspěvek

      "Kyjevský patriarchát pred rokom 1686 nemá s Ukrajinou vobec nič spoločné, "
      Jasně. On vůbec neměl jurisdikci nad územím, které teď tvoří stát Ukrajina. On ve skutečnosti řídil pravoslaví v Austrálii, žejo.

      "detto ukrajinčina ako jazyk."
      Ano, podle Ruské propagandy ano. Podle lingvistů nikoli. Ukrajinština se od Běloruštiny diferencovala někdy v 13.-14. století. O diferenciaci od Ruštiny - tedy od toho, jak se mluvilo na severu, došlo ještě dříve:
      https://blog.ut.ee/what-is-the...

      Výše udávaná data označují čas, kdy lze mluvit o různých dialektech, odkdy se dá mluvit vyloženě o svébytném jazyku - většinou se udává 15-16. století, kdy se vlivem Polsko-Litevské nadvlády jazyk podstatně změnil - to už je hodně odbroná otázka.
      Ale tvrzení, že ukrajinština před 19. stoletím neexistovala je prostě propagandistický blábol. Sorry.

      "Za zakladatela sa považuje až Taras Ševčenko,"
      A za českého "zakladete" se považují Dobrovský a další obrozenci, kteří také vybrali jednu variantu z mnoha dialektů češtiny a kodifikovali ji. To nijak nemění fakt, že jak čeština, tak ukrajinština existovaly podstatně dřív.

      Tím, že něco kodifikuješ fakt neuděláš z dialektu řeč: na tom je krásně vidět, jak se snažíš ohejbat historii a jak Ti to skřípe, protože ona tak jednoduše překroutit prostě nejde.

      " V roku 1686 sa stalo len to, že kyjevská metropolija prešla z pod Konštantinopolu pod Moskvu. "
      Ale já jsem o roku 1686 nic nepsal. Evidentně neznáš historii pravoslavné církve, když si myslíš, že Jeremiáš II žil v roce 1686....
      Nicméně, když už mluvíš o tom začlenění v 1686, proč také nezmíníš, že to bylo provedeno nekanonicky a navíc nebyly splněny podmínky toho začlenění, (konkrétně např. autonomie Kyjevské metropole), jak konstatuje Konstantinopolský patriarcha Gregorius VII (v souladu s x dalšími metrolilty).
      https://www.pangreek-ukrainian... Skrýt celý příspěvek

 • SofF
  23:07 05.06.2020

  podle mě si uvědomili že bez jasného ukotvení budou národem bez kořenů, tedy snadno manipulovatelným. Už Stalin, sám návštěvník kněžského semináře si to v černé hodině Ruska ...Zobrazit celý příspěvek

  podle mě si uvědomili že bez jasného ukotvení budou národem bez kořenů, tedy snadno manipulovatelným. Už Stalin, sám návštěvník kněžského semináře si to v černé hodině Ruska uvědomil. Tedy že materialismus není spása. Zato Hitler zůstal věrný svým bludům a taky neslavně skončil. Každý národ by si měl vážit svých kořenů, ať už tam jsou temnější stránky. Ostatně zrovna to trápí dnes západní národy které se utápí v sebemrskačství a ničí si budoucnost.
  Rusko je dědicem Východořímské říše, tedy kulturně, spoustu toho převzali a dodnes ten vliv je znát, proto jsou jiní než ti co padli pod vliv výbojného římského patriarchátu. Ne nadarmo se potom mluví o svébytném "ruském světě" protože jde fakticky o velký kulturní okruh vzniklý na troskách požírané Byzance které ve své touze po moci západní svět nepomohl ani proti společnému nepříteli. A i později když se rozhodovalo o existenci Evropy u Vídně tak zastali roli zachránců "ti z východu". Celá Západní Evropa může být Rusům i Polákům vděčná že tolik zaměstnali Mongoly a Tatary a později je úplně vyřídili. Bez toho by nějaký rozvoj italské renesance a obchodních republik nebyl možný - museli by bojovat o vlastní existenci nebo aby je neodvlekli na nějaký středoasijský trh s otroky.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   23:52 05.06.2020

   "Už Stalin, sám návštěvník kněžského semináře si to v černé hodině Ruska uvědomil. Tedy že materialismus není spása. " Teda že bude dnešní ruská propaganda dělat ze Stalina vlastně ...Zobrazit celý příspěvek

   "Už Stalin, sám návštěvník kněžského semináře si to v černé hodině Ruska uvědomil. Tedy že materialismus není spása. "
   Teda že bude dnešní ruská propaganda dělat ze Stalina vlastně duchovního člověka.... teda čekal bych hodně, ale todle by mne fakt nenapadlo.

   " že tolik zaměstnali Mongoly a Tatary"
   Tolik zaměstnali Tatary, že se staly jejich vazaly a platili jim tribut, za který stavěli tataři vojsko proti Evropě.

   Teda, dneska jsi fakt pobavil....Skrýt celý příspěvek

   • SofF
    01:28 06.06.2020

    já bych od tebe čekal také mnohé, ale u toho příspěvku logika pláče a rozum se schoval do nejhlubší díry co našel... Stalin jen pochopil že ateismem a materialismem válku nevyhraje ...Zobrazit celý příspěvek

    já bych od tebe čekal také mnohé, ale u toho příspěvku logika pláče a rozum se schoval do nejhlubší díry co našel...
    Stalin jen pochopil že ateismem a materialismem válku nevyhraje - víra je mocný nástroj který i poražené sešikuje do neporazitelného celku. Hlavně tehdy bojovali za bezbožný režim který neměl krom teroru co nabídnout. Pokud by takto pokračoval tak by mu závěrové oddíly nepomohli, i kati by nakonec utekli. Jediné o co se mohl opřít byl ruský národní ´étos, ten stál za boj na život a na smrt, nikoli jakási marxistická pseudověda.
    A Mongoly zaměstnali a později se vzbouřili a svrhli jejich moc. Jen co malý Krymský chanát napáchal zla. A tito Tataři pronikali až k nám a brali otroky. Nebýt zničení Hord a chanátů tak by na nějaké umění a výdaje na přepych nikdo na západě nemyslel neb by měli mnohem přízemnější starosti.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     14:01 06.06.2020

     Au. Ano, stalin využil pravoslavnou církev k propagandě. To ovšem jaksi neznamená, že by nějak odmítnul materialismus. Dokládá to vývoj po válce, kdy k žádné renezanci náboženství ...Zobrazit celý příspěvek

     Au. Ano, stalin využil pravoslavnou církev k propagandě. To ovšem jaksi neznamená, že by nějak odmítnul materialismus. Dokládá to vývoj po válce, kdy k žádné renezanci náboženství nedošlo. Viz např.

     "Of the eighteen Russian Orthodox churches in the
     Orekhovo-Zuyevo district, just four were open for worship in 1949."
     Religion in the Soviet Union: An Archival Reader, F. Corley

     Naprosto nerozlišuješ mezi "odmítnutím materialismu" a "zneužitím náboženství k propagaci". Což mne ovšem nepřekvapuje, protože nyní aktivně pomáháš ruskému režimu k dalšímu znásilnění náboženství k propagandě.

     " Každý národ by si měl vážit svých kořenů, ať už tam jsou temnější stránky"
     Zaprve, nacionalisticky opětovně zaměňuješ NÁROD a STÁT. To, co se dělo za Stalinismu, nemá s ruským NÁRODEM nic společného. Dělo se to úplně stejně Rusům, jako Ukrajincům - v tom, jak umírali lidé na frontě nehrála národnost vůbec žádnou roli.

     Jestli bylo v tu dobu něco otázkou národa, tak násilná rusifikace (ať už likvidace Poláků, Ukrajinců nebo Židů, kterou SSSR praktikoval), kterou ovšem dělal STÁT, nikoli ruský národ. A na této násilné rusifikaci není nic, čeho by si mohl slušný člověk vážit.

     A zadruhé: Jako měl by si vážit toho, že státu vládl masový vrah??? Každý stát by měl především správně pojmenovat zlo, které se v jeho historii dělo. Protože když je nepojmenuje a bude ho místo toho zlehčovat (nebo v tomto případě dokonce adorovat), tak to je nejlepší cesta k tomu to zlo opakovat.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     14:18 06.06.2020

     PS: A co se týče tatarů, tak: - Krymský chanát byl (až na pár let) vazal Turecka, takže před ním nás nijak Rusko nechránilo: S Turkama se vypořádala především Evropa sama. - a před ...Zobrazit celý příspěvek

     PS: A co se týče tatarů, tak:
     - Krymský chanát byl (až na pár let) vazal Turecka, takže před ním nás nijak Rusko nechránilo: S Turkama se vypořádala především Evropa sama.
     - a před Zlatou hordou, z něhož Krymský chanát vznikl, nás pak opět Rusko nechránilo, protože bylo její součástí

     Tak prosím nefabuluj.Skrýt celý příspěvek

   • Pauli
    11:33 06.06.2020

    Ale byla to ruská říše ,která řekla dost a ty Tatary po krvavé válce porazila a připojila pod svou vládu. Tataři mohli být za to co dělali rádi ,že z nich jako jinde ve světě té ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale byla to ruská říše ,která řekla dost a ty Tatary po krvavé válce porazila a připojila pod svou vládu. Tataři mohli být za to co dělali rádi ,že z nich jako jinde ve světě té doby neudělali otroky ,nebo že totálně nezmizeli v propadlišti dějin. Mohli si nechat kulturu ,náboženství ..všechno . Práva měli stejná jako kterýkoliv jiný občan. Píši samozřejmě V TÉ DOBĚ . Asi nejslavnější ruský chrám - Vasila Blaženého na Rudém náměstí byl postaven právě jako připomínka této události . Kazaň a Tatarstán je proto dodnes silně muslimská část Ruska a Místní kreml je toho příkladem https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

    • logik
     14:52 06.06.2020

     Nelži. Rusko bylo součástí tatarské říše, a ta neskončila proto, že by ji porazilo Rusko (jak by to koneckonců dělalo, když bylo ovládnuté), ale čistě proto, že to byl nestabilní ...Zobrazit celý příspěvek

     Nelži. Rusko bylo součástí tatarské říše, a ta neskončila proto, že by ji porazilo Rusko (jak by to koneckonců dělalo, když bylo ovládnuté), ale čistě proto, že to byl nestabilní státní útvar bez dostatečných ekonomických vazeb, který se v podstatě nutně samovolně rozpadl.

     Krásně to dokumentuje např. to, že ještě dávno po rozpadu zlaté hordy zvládli tataři v 16. století vypálit Moskvu. Naopak Rusové se aktivně spojovali s Tatary proti Evropě - např. Alexandr Něvský odmítl návrh Inocence IV na společný boj proti Tatarům, a radši šel dělat vazala Tatarům.... Vasilij II v 15. století získal Moskevský trůn díky pomoci Tatarů atd....

     V 15. století byla pětina ruské vyšší společnosti ve skutečnosti Mongolská:
     https://www.dokoran.cz/ukazky/...
     Rusko vůbec není ten, kdo porazil Zlatou hordu, je to jeden z nástupnických států zlaté hordy, který postupně v regionu ovládaném zlatou hordou získal dominanci nad ostatními.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      22:45 06.06.2020

      Koukám, spousta vzteklejch mínusů, ale žádnej argument, který by jakkoli zpochybnil to, co jsem napsal.

      Koukám, spousta vzteklejch mínusů, ale žádnej argument, který by jakkoli zpochybnil to, co jsem napsal.

     • palo satko
      20:22 07.06.2020

      Opät pišeš umyselne zlomyselnosti. Papež ponukol Alexandrovi pomoc, ked prestupi na rimsko katolicku vieru. To bol ponuka dobra leda tak pre idiota, duševne zdravy Rus ju v ...Zobrazit celý příspěvek

      Opät pišeš umyselne zlomyselnosti. Papež ponukol Alexandrovi pomoc, ked prestupi na rimsko katolicku vieru. To bol ponuka dobra leda tak pre idiota, duševne zdravy Rus ju v tedajšej situacii ani inač nemohol chapat. Papež a nik na Zapade nebol schopny zorganizovat armadu ktora by mohla porazit Mongolov v ruskych stepiach.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      22:29 07.06.2020

      "To bola ponuka dobra leda tak pre idiota, duševne zdravy Rus ju v tedajšej situacii ani inač nemohol chapat" Ano chápu, každá duševně zdravý Rus, když si můžeš vybrat mezi ...Zobrazit celý příspěvek

      "To bola ponuka dobra leda tak pre idiota, duševne zdravy Rus ju v tedajšej situacii ani inač nemohol chapat"
      Ano chápu, každá duševně zdravý Rus, když si můžeš vybrat mezi křesťanem a muslimem, tak si vybere muslima....

      Kromě toho dosti fabuluješ. Ano, máš pravdu, že první nabídka Inocence byla přijmout západní křesťanství (ony se v té době lišili jen pár dogmatickejma drobnostma, takže z toho děláš vědu). Nicméně to byla první nabídka - o které, kdyby měl o takové spojenectví Alexandr vůbec nějaký zájem, se mohla změnit. Alexander ale vůbec nevyjednával, o jakékoli spojenectví se nesnažil, naopak okamžitě papežské legáty vypoklonkoval, aby si to náhodou s tatary nerozházel.

      Mimo to, svatý Alexandr Něvský mimo jiné např. zradil svého bratra Alexeje, když ten se také snažil dát dohromady protitatarskou alianci - a následně ho za pomocí tatarského vojska porazil. Alexei ho přitom na západní křesťanství určitě neobracel, že....
      Takže výmluva na tlak na změnu víry papeže je evidentně jen výmluva.
      Stejně jako těžko omluvíš to, že Alexandr opět za pomoci tatarů dobyl Novgorod.

      Viz např.:
      https://larussophobe.wordpress...

      Prostě Alexander Něvský byl Ruský kníže, který pomáhal Tatarům si podmaňovat Rusko. Takže tvrdit, že nás nějak Rusko bránilo před Tatarama je prostě s odpuštěním kravina.

      "Papež a nik na Zapade nebol schopny zorganizovat armadu ktora by mohla porazit Mongolov v ruskych stepiach."
      A proto o pár let pozdějc vyhnali Tatary Litevci. Je to stejná písnička, jako se Stalinovou spoluprací s Hitlerem, že? Chudáci neměli jinou šanci, žejo....Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      05:58 08.06.2020

      Logik nastuduj si nieco o vtedajsej dobe. Papezi sa mlatili s cisarom a kaslali na Mongolov. Uhorsku, Polsku, Bulharsku a vlastne aj Morave papezi pohohli? Pomohol im cisar? ...Zobrazit celý příspěvek

      Logik nastuduj si nieco o vtedajsej dobe. Papezi sa mlatili s cisarom a kaslali na Mongolov. Uhorsku, Polsku, Bulharsku a vlastne aj Morave papezi pohohli? Pomohol im cisar? Kaslali na Slovanov a ruvali sa majetky a moc.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:21 08.06.2020

      Morava byla součástí Svaté říše Římské, respektive Markrabství Moravské bylo součástí Cěského království, kterého bylo součástí Říše. Takže my jsme byli ti, kteří se rubali za ...Zobrazit celý příspěvek

      Morava byla součástí Svaté říše Římské, respektive Markrabství Moravské bylo součástí Cěského království, kterého bylo součástí Říše. Takže my jsme byli ti, kteří se rubali za císaře (a někdy proti němu)Skrýt celý příspěvek

   • Larry
    16:39 08.06.2020

    Logiku znám faráře, kteří měli znalosti marxismu - leninismu mnohem lepší než kde-jaký komunista. A zase komunistu, který dokonal měl sečtené teorie Main Kampf, "Zelenou knihu" ...Zobrazit celý příspěvek

    Logiku znám faráře, kteří měli znalosti marxismu - leninismu mnohem lepší než kde-jaký komunista. A zase komunistu, který dokonal měl sečtené teorie Main Kampf, "Zelenou knihu"
    jistého plukovníka Kadáfího.

    Mě učila dáma, na střední škole, která do nás tloukla angličtinu se slovy "když chcete s nepřítelem bojovat, musíte ho znát. Aby jste poznali a pochopili jeho myšlení musíte umět jeho jazyk." Měla naprostou pravdu. Dlužno dodat, že její otec byl válečný veterán.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     16:29 09.06.2020

     A? Mění to něco na tom, že Tvoje tvrzení od nějakém duchovnu u Stalina je prostě absurdní lež?

     A? Mění to něco na tom, že Tvoje tvrzení od nějakém duchovnu u Stalina je prostě absurdní lež?

  • Miroslav
   00:59 06.06.2020

   Ak je duchovnosť silnejšia zbraň ako materializmus tak je zle. Budúcou superveľmocou nebude USA ani Čína ale Tibeťania, eskymaci alebo KĽDR.

   Ak je duchovnosť silnejšia zbraň ako materializmus tak je zle. Budúcou superveľmocou nebude USA ani Čína ale Tibeťania, eskymaci alebo KĽDR.

   • SofF
    01:36 06.06.2020

    nejde o zbraň ale o soudržnost společnosti. Pokud není duchovno s národními kořeny tak nejde o společnost ale o fragmentované pole cizích si jedinců které vyjma řeči toho moc ...Zobrazit celý příspěvek

    nejde o zbraň ale o soudržnost společnosti. Pokud není duchovno s národními kořeny tak nejde o společnost ale o fragmentované pole cizích si jedinců které vyjma řeči toho moc nespojuje. Takový útvar může existovat v době míru a hojnosti, ale ve válečných podmínkách je moc protichůdných názorů a nikdo nechce jít s kůží na pole, jen profesionální žoldnéři za tučnou úplatu.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     14:56 06.06.2020

     Pokud je duchovno použito k "získání síly národa", tak nejde o duchovno, ale o nacionalistický fundamentalismus. V tu chvíli je úplně jedno, jestli je jednotící myšlenkou islám, ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud je duchovno použito k "získání síly národa", tak nejde o duchovno, ale o nacionalistický fundamentalismus.

     V tu chvíli je úplně jedno, jestli je jednotící myšlenkou islám, národní socialismus, nebo třeba pokřivené pravoslaví velebící masové vrahy.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   06:44 06.06.2020

   V strachu z toho, aby neboli manipulovateľní, sa primknú k organizácii, ktorá je zameraná práve na ich manipuláciu a ovládanie - to dáva zmysel. ;-) Rusko je dedičom Byzancie ...Zobrazit celý příspěvek

   V strachu z toho, aby neboli manipulovateľní, sa primknú k organizácii, ktorá je zameraná práve na ich manipuláciu a ovládanie - to dáva zmysel. ;-)
   Rusko je dedičom Byzancie možno tak v ruskej propagande, tým bola v skutočnosti Osmanská ríša, ktorá na Byzancii doslova vyrástla a jej nástupným štátom je Turecko. Rusko geopoliticky i mentálne dedičom Zlatej Hordy. Ani kultúrne neprevzali toho toľko, ako by sa na prvý pohľad zdalo.
   Ono sa mi zdá, že Rusi majú kvôli boľševikom skôr trocha problémy s identitou, lebo im do nej namiešali mnoho protichodných, protirečivých prvkov. Potom sa to prejavuje v symbolickej rovine. Zoberme si takú otázku hymny. Alebo že ultranacionalisti by chceli namiesto terajšej imperiálnu vlajku (a väčšina by možno nedbala, keby bola červená s kosákom a kladivom ;-) ). Celkovo zaujímavé vidieť, že tú svoju trikolóru (západného pôvodu) nejako zvlášť nepoužívajú.Skrýt celý příspěvek

  • achi67
   10:37 06.06.2020

   Zřejmě proto se slova věrný, poctivý, jednající přímo stala synonymy k pojmu byzantský

   Zřejmě proto se slova věrný, poctivý, jednající přímo stala synonymy k pojmu byzantský

  • GlobeElement
   16:05 09.06.2020

   Rusko toho z Byzance moc nemá, leda tak pravoslaví. Ruský car se sice pojmenoval podle římských císařů, ale to je tak všechno. Ani tomu nemůže být jinak, Rusko získalo nezávislost ...Zobrazit celý příspěvek

   Rusko toho z Byzance moc nemá, leda tak pravoslaví. Ruský car se sice pojmenoval podle římských císařů, ale to je tak všechno.
   Ani tomu nemůže být jinak, Rusko získalo nezávislost na Tatarech až deset let po pádu Konstantinopole. Spíše se zde jedná o stylizaci sama sebe do dědice něčeho, co je velké a slavné.
   I když o tom, k čemu se hlásím, ve skutečnosti moc nevím. Asi jako když se někteří Češi hlásí k údajným keltským kořenům.Skrýt celý příspěvek

 • Pauli
  15:58 05.06.2020

  Pravoslavné ikony jsou pár let i ozdobou stíhaček https://russianplanes.net/imag...

  https://russianplanes.net/imag...

  Pravoslavné ikony jsou pár let i ozdobou stíhaček https://russianplanes.net/imag...

  https://russianplanes.net/imag...

  • logik
   21:41 05.06.2020

   Když si vojáci nechávají svaté obrázky na zbraních, jsou divní, ale dejme tomu.

   Strašnější je, když na militarismu přímo participuje církev.

   Když si vojáci nechávají svaté obrázky na zbraních, jsou divní, ale dejme tomu.

   Strašnější je, když na militarismu přímo participuje církev.

 • UnionPacific
  15:57 05.06.2020

  Takže popi kropia svätenou vodou zbrane čo v okamihu zabijú milióny ľudí a ešte si aj postavili Chram ozbrojených sil. Vedia oni, aký nazor by na to mal Ježiš ? Ten Ježiš ktorý ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže popi kropia svätenou vodou zbrane čo v okamihu zabijú milióny ľudí a ešte si aj postavili Chram ozbrojených sil. Vedia oni, aký nazor by na to mal Ježiš ? Ten Ježiš ktorý povedal: " Kto mečom bojuje, mečom aj zomrie "
  Z dlhodobeho hľadiska bude mať toto popretie Ježišovho odkazu a hodnôt dôsledok rozleptanie pravoslavnej cirkvi a nasledne úplná islamizacia Ruska. A až ziskajú islamisti kontrolu nad 5500 ruskými jadrovymi hlavicami, tak svet ako ho poznáme, skončil. Pre Západ to znamena jediné, musime vymyslieť plán ako donútiť Rusko aby sa ZHN vzdalo, kým je ešte čas.Skrýt celý příspěvek

  • Radim
   17:27 05.06.2020

   Mein Führer, I can WALK! Skutečně se dejte léčit...

   Mein Führer, I can WALK! Skutečně se dejte léčit...

  • Miroslav
   20:47 05.06.2020

   Ale oni to takto nevnímajú. Rusko je po každej stránke militarizovaný štát. Každý aspekt ľudské života v Rusku sa nejak dotýka zbraní. Keď ti v nemocnici urežú nohu lebo nie sú ...Zobrazit celý příspěvek

   Ale oni to takto nevnímajú. Rusko je po každej stránke militarizovaný štát. Každý aspekt ľudské života v Rusku sa nejak dotýka zbraní.

   Keď ti v nemocnici urežú nohu lebo nie sú antibiotiká tak nevadí. Peniaze treba na jadrové ponorky aby bolo Rusko veľké a silné. Že pop žehná jadrovým hlaviciam? No veď predsa tie robia z Ruska veľmoc, nie? Keď lietadlo tak stíhacie a keď profilovka na Facebooku tak s kalachom v rukeSkrýt celý příspěvek

   • UnionPacific
    22:10 05.06.2020

    Ale je tu nebezpečenstvo, že dalšia generácia cirkev odmietne. . Nejde hlásať " nezabiješ " a "nepokradneš" a zároveň žehnať vojakom čo ukradli Krym a zabíjali bratov vo viere na ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale je tu nebezpečenstvo, že dalšia generácia cirkev odmietne. . Nejde hlásať " nezabiješ " a "nepokradneš" a zároveň žehnať vojakom čo ukradli Krym a zabíjali bratov vo viere na Ukrajine. Veď Ježiš to povedal najlepsie: Dajte cisárovi čo je cisárovo a Bohu čo je Božie.Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     17:38 06.06.2020

     Ano,přesně takto to opravdu Ježíš řekl, ovšem v jiném kontextu.
     Zbraním se žehnalo vždy na všech stranách konfliktu.

     Ano,přesně takto to opravdu Ježíš řekl, ovšem v jiném kontextu.
     Zbraním se žehnalo vždy na všech stranách konfliktu.

     • logik
      01:26 07.06.2020

      Vymýšlíš si. Např. v celém Benedikcionáři (knize obsahující žehnací formule) katolické církve, kde je snad i žehnání ufonů právě přiletivších sesbírat pět švábů z vrcholu Mount ...Zobrazit celý příspěvek

      Vymýšlíš si. Např. v celém Benedikcionáři (knize obsahující žehnací formule) katolické církve, kde je snad i žehnání ufonů právě přiletivších sesbírat pět švábů z vrcholu Mount Everestu, je celá jedna formule, která se týká žehnání zbraně.

      A to požehnání meče rýtíře při pasování, jako obránce slabých a žen.

      Žehnání zbraní je zpravidla desinterpretace žehnání vojákům, jdoucím do války, tedy jakési "hromadné zaopatření".

      Žehnání přímo zbraní tedy není rozhodně "běžné", jde o pravoslavné specifikum.
      A i ta to chtěla (nevím, jestli ten postoj trvá) zakázat:
      https://www.idnes.cz/zpravy/za... Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  13:23 05.06.2020

  Velky Džingischan veril v Modre nebo a bol k naboženstvam ovladnutych narodov dost tolerantny, ak samozrejme do svojich modlitieb zahrnuli aj jeho. Ked Batuchan postupne dobijal ...Zobrazit celý příspěvek

  Velky Džingischan veril v Modre nebo a bol k naboženstvam ovladnutych narodov dost tolerantny, ak samozrejme do svojich modlitieb zahrnuli aj jeho. Ked Batuchan postupne dobijal ruske kniežatstva, ropvnako pragmaticky ponechal Rusom ich cirkevnu vrchnost a on a jeho nasledovnici aj ked stali mohamendanmi realne nezasahovali do chodu ruskej pravoslavnej cirkvy. Cirkev sa stala oporou naroda na dlhe roky Tatarskeho jarma. takže preto je prevoslavna cirkev pocitovana ako narodna a Rusovi neprislucha stat sa katolikom alebo evanjelikom.
  Na zapade to bolo inač a cirkev, ak jej boli ponechane majetky ochotne kolaborovala s vladnou mocou a velmi na narodnost nehladela. Na Slovensku väčšinovi madaronski dušpastieri, nielenže tlkli decka za madarsky otčenaš, ale priam desivo vyrabovali kostoly a farnosti po vzniku ČSR a odniesli čo dalo do Madarska s odôvodnenim, že to robia pred českymi husitami. Rimsko-katolicka cirkev sa u nas stala de-jure narodnou až zasluhou Gustava Husaka, ktory poriešil s Vatikanom vznik slovenskej provincie. Všemohuci velakrat nachadza precudesne postupy ako rozširit svoj košiar s ovečkami.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   13:42 05.06.2020

   Meleš nesmysly. Pojem národ je věc moderní, začal se objevovat cca v 18. století, v 19. století teprv začal být brán nějak vážněji. Spojovat tedy v jednom příspěvku národ a ...Zobrazit celý příspěvek

   Meleš nesmysly. Pojem národ je věc moderní, začal se objevovat cca v 18. století, v 19. století teprv začal být brán nějak vážněji. Spojovat tedy v jednom příspěvku národ a Čingischán je totální blbina.

   Pravoslavná církev kupodivu s Čingischánem nepekla, protože to jaksi nebyl křesťan. Nějakej národ byl tehdy každýmu někde.Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    13:58 05.06.2020

    Logik to maš v hlavke zapadnu kravinu, aby sa ti pačilo v EU a aby si posluchal Brusel. Mistr Jan z Husince presadil zmenu hlasovania na Karlovej univerzite - Dekret kutnohorský z ...Zobrazit celý příspěvek

    Logik to maš v hlavke zapadnu kravinu, aby sa ti pačilo v EU a aby si posluchal Brusel. Mistr Jan z Husince presadil zmenu hlasovania na Karlovej univerzite - Dekret kutnohorský z roku 1409. No a stredoveki kronikari pišuci o Cechoch, Moravanoch, Nemcoch, Frankcoch ti asi tiež nič nevravia.
    A nakoniec Džingischan naozaj s pravoslavnou cirkev nič nepiekol. Po smrti sa to velmi neda. Ale piekol s Nestorianmi, čo boli tiež krestania.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     21:49 05.06.2020

     Kdyby sis přečetl aspoň blbou wiki: "Národy“ na středověkých univerzitách byly spolky sdružující studenty a eventuálně profesory podle země jejich původu. Český národ na pražské ...Zobrazit celý příspěvek

     Kdyby sis přečetl aspoň blbou wiki:
     "Národy“ na středověkých univerzitách byly spolky sdružující studenty a eventuálně profesory podle země jejich původu. Český národ na pražské univerzitě zahrnoval všechny studenty a profesory pocházející z Čech, Moravy (tedy i německy hovořící), Uher a Sedmihradska"

     S novodobým pojmem národ nemělo to, co se ve středověku označovalo jako "národ", nic společného - vůbec nešlo o etnický původ a v podstatě ani o jazyk (byť v tomto významu se někdy slovo národ používalo také).

     ". No a stredoveki kronikari pišuci o Cechoch, Moravanoch, Nemcoch, Frankcoch ti asi tiež nič nevravia. "
     Ano, říká. Až na to, že tehdy Čech znamenalo obyvatel Česka, klidně mohl být Německé národnosti, dokud žil v Českých zemích, byl to Čech.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      08:41 06.06.2020

      Logik a odkial by mohol Rus, alebo Cech v roku 1272 poznat novodoby vyklad slova narod? Ale za to velmi dobre vedel, ze je Cechom, alebo Rusom. A nielen on, ale aj jeho susedia z ...Zobrazit celý příspěvek

      Logik a odkial by mohol Rus, alebo Cech v roku 1272 poznat novodoby vyklad slova narod? Ale za to velmi dobre vedel, ze je Cechom, alebo Rusom. A nielen on, ale aj jeho susedia z ineho naroda. Po roku 1200 sa cesky kral zaplietol do bojov o cisarsku korunu v Nemecku, no a nemecky kronikar veru nepekne pisal o Cechoch. Nieco ako nemecky Cech je prave moderny konstrukt. Predtym to bol Cech a bolo jedno kde zije, ci v Magdeburgu, Prahe, alebo v Trencin a zil v saskom, ceskom, alobo uhorskom state. Kralovstva boli zalozene na inych principoch a nie ako prejav narodnej emancipacie.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      12:08 06.06.2020

      Nešiř bludy: "Termínem národ (natio, gens) bylo především teritoriální vymezení, zvláště tam, kde ţilo více jazykových a etnických skupin. Tímto termínem (termíny) se obvykle ...Zobrazit celý příspěvek

      Nešiř bludy:
      "Termínem národ (natio, gens) bylo především teritoriální vymezení, zvláště tam, kde ţilo více jazykových a etnických skupin. Tímto termínem (termíny) se obvykle označoval původ, avšak bez„nacionálně etnické konotace.“"
      Otázka protonacionalismu vraně novověkých Čechách, Patrik Mik, 2011

      Pokud Tě téma zajímá více, doporučuji
      František Šmahel, Idea národa v husitských Čechách.
      (ale to už není dostupné online, to by sis musel koupit).

      "Logik a odkial by mohol Rus, alebo Cech v roku 1272 poznat novodoby vyklad slova narod? "
      Ano nepoznali. Proto, když už se v té době používalo slovo národ, tak označovalo buďto státní příslušnost, jazyk, nebo v některém případě náboženskou příslušnost. S etnicitou, která je základem moderního pojmu národ, to nemělo nic (samozřejmě, když člověk bude hodně hledat, tak nějakou výjimku najde) společného.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      16:54 06.06.2020

      Logik mne je nazor nejakeho patrika ukradnuty. Prve listiny buduceho uhorskeho kralovstva pišu jednoznačne: Sv. Štefan prvy uhorsky apoštolsky kral bol kralom Uhrov a niekedy je ...Zobrazit celý příspěvek

      Logik mne je nazor nejakeho patrika ukradnuty. Prve listiny buduceho uhorskeho kralovstva pišu jednoznačne: Sv. Štefan prvy uhorsky apoštolsky kral bol kralom Uhrov a niekedy je spominani ako kral Pannonie. Čo je fakt, lebo Potisie , Nitiansko a dnešne Sedmohradsko obsadil až neskor. A moravsky Svätopluk bol v papežskych listinach označeny za krala, knieža Moravanov a Slovanov.
      Dokonca krali Vandalov boli stale krali Vandalov, od uzemia Slovenska, cez zapadnu Europu až po Severnu Afriku.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      01:15 07.06.2020

      No ano, už jsem si všiml, že Tě fakta procházející recenzním řízením nezajímají, a radši šíříš ničím nepodložené smýšlenky. A ad Tvé argumenty: znovu, ano byl označován za krále ...Zobrazit celý příspěvek

      No ano, už jsem si všiml, že Tě fakta procházející recenzním řízením nezajímají, a radši šíříš ničím nepodložené smýšlenky.

      A ad Tvé argumenty: znovu, ano byl označován za krále Moravanů, ale tehdy se tím mysleli "lidé žijící na moravě". V dnešním jazyku tedy by tedy napsal: +- Král moravských občanů. Tedy Tebou uvedené citace NEMAJÍ smysl, který jim dáváš. Jazyk se kupodivu za ty stovky let změnil.

      Pokud přišel němec a na moravě se usadil, byl označován (samozřejmě za nějakou dobu) brán za moravana. A to dokonece i když mluvil furt německy. A když už někdo to rozlišoval podle jiného kritéria, než občanství, tak za tím byla zpravidla náboženská diference (např. za husitů byli často Češi Ti, kdo příjimali podobojí).

      Kdy vezmeš tento argument na vědomí a přestaneš dokolečka opakovat již vyvrácené?Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      19:48 07.06.2020

      Logik to važne aj Viching bol Moravan? A Ciril a Metod prichodom na Moravu sa stali Moravanmi? To sa u vas uči a v to verite? Za protektoratu ste boli čo? Protektornici?

      Logik to važne aj Viching bol Moravan? A Ciril a Metod prichodom na Moravu sa stali Moravanmi? To sa u vas uči a v to verite? Za protektoratu ste boli čo? Protektornici?

     • logik
      21:44 07.06.2020

      Ne, nestali, protože byli stále "občany Byzance". Ti, kteří s ním přišli a působili v Sázavském klášteře "natrvalo", už by asi za moravany klidně označeni byli. Koneckonců stejně ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne, nestali, protože byli stále "občany Byzance". Ti, kteří s ním přišli a působili v Sázavském klášteře "natrvalo", už by asi za moravany klidně označeni byli.

      Koneckonců stejně jako Rurikovci byli označování za Rusy, i když šlo ve skutečnosti nejspíše o Švédy..... A jako Karel IV. byl naprosto bez problémů označován za Čecha, i když byl etnicky Lucemburčan.

      "To sa u vas uči a v to verite? Za protektoratu ste boli čo? Protektornici?"
      To si fakt nepochopil, že jsem mluvil o STŘEDOVĚKÉM chápání národa? Nebo snad chceš tvrdit, že protektorát byl ve středověku?
      Tak co s odpuštěním meleš kraviny o protektorátu nebo o něčí víře? Je vidět, že reálný argumenty nemáš....Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     16:30 09.06.2020

     palo, palo, ty to vedeš. Změna hlasovacích práv na Karlově univerzitě neměla národnostní důvody, nýbrž důvody čistě politické a sice podporu nároku Václava IV na korunu Římského ...Zobrazit celý příspěvek

     palo, palo, ty to vedeš. Změna hlasovacích práv na Karlově univerzitě neměla národnostní důvody, nýbrž důvody čistě politické a sice podporu nároku Václava IV na korunu Římského krále.
     Proto byly tři hlasy věnovány královým podporovatelům. Původně to bylo rozděleno mezi Poláky, Bavory, Sasy a Čechy (takže ne 3 hlasy Němci a jeden Češi, jak hlásá mytologie). Ten český národ ovšem zahrnoval i Moravany, Uhry a obyvatele Sedmihradska, tedy Rumuny.
     Sám Václav IV byl synem Anny Svídnické, polsko-uherského původu, a Karla IV. Karel IV byl synem Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Matkou Elišky Přemyslovny byla Guta Habsburská. Otcem byl Václav II, jehož matkou byla Kunhuta Uherská.

     Jinými slovy - národnost u Václava IV fakt nehledej.Skrýt celý příspěvek

   • Jan.holovsky
    08:02 09.06.2020

    Jako historik Vás asi zklamu, ale pravdu máte tak trochu všichni a tak trochu nikdo. Kvůli pojmu národ se historici stále dohadují, ale platí odborný konsenzus (viz např. ...Zobrazit celý příspěvek

    Jako historik Vás asi zklamu, ale pravdu máte tak trochu všichni a tak trochu nikdo. Kvůli pojmu národ se historici stále dohadují, ale platí odborný konsenzus (viz např. Hlavacka), že moderní pojetí národa jako primární skupinove identifikace člověka bylo možné až po osvicenskych reformách, kdy dosud vzdálený stát zrušil nebo oslabil všechny ostatní tradiční identity a nahradil je sebou. Předtím byly identity vícevrstevnate (místo bydliště, vrchnost, náboženská příslušnost, stát a jazyk...) a jejich složení a uprednostneni se lišilo dle skupiny obyvatelstva, jejího složení, potřeb aj. Jazykový a kulturní aspekt byl vetsinou přítomen (logicky, když tomu druhému nerozumite) už od středověku (viz např. Dalimil, Husite, B. Balbin), jen nebyval primární či jediný, neboť byl propojen s dalšími skupinovymi identifikacemi. A samozřejmě se v čase trochu proměňoval v závislosti na historickém vývoji.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     16:43 09.06.2020

     Řekl bych, že ve středověku lidé tolik necestovali, leda za obchodem nebo do války (což se ovšem týkalo hlavně šlechty) a tak se lidmi, se kterými se nedomluvili, moc nestýkali. A ...Zobrazit celý příspěvek

     Řekl bych, že ve středověku lidé tolik necestovali, leda za obchodem nebo do války (což se ovšem týkalo hlavně šlechty) a tak se lidmi, se kterými se nedomluvili, moc nestýkali. A proto o nějakých národech ani nepřemýšleli.
     Navíc se zaručeně lišil jazyk podle poměrně malého území. Dnes jsme navzájem propojení a stejně se jinak mluví na Hané a jinak na Plzeňsku a aby se lidé domluvili, používají spisovnou formu jazyka, oběma skupinám vlastně cizí.
     Z vnějšku byli jednoznačně vnímáni podle územní příslušnosti. Pro tureckého vojáka byli slovenští vojáci bojující u Moháče Uhry.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   14:32 05.06.2020

   Ono je to práve naopak. Pravoslávna cirkev vždy kolaborovala s akoukoľvek mocou a tá ju práve pre to podporovala. Naopak dejiny "Západu" sú plné drsných konfrontácií medzi cirkvou ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono je to práve naopak. Pravoslávna cirkev vždy kolaborovala s akoukoľvek mocou a tá ju práve pre to podporovala. Naopak dejiny "Západu" sú plné drsných konfrontácií medzi cirkvou a štátom. Môže to byť dané čiastočne i tým, že po veľkú časť dejín napr. katolícka cirkev úplne reálne disponovala vlastným štátom, ba dokonca autonómnymi feudálnymi panstvami a armádami (traja z kurfirstov boli arcibiskupi).Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    14:59 05.06.2020

    Čo je to kolaborovala s akoukolvek mocou? V Rusku nikdy nevladol katolik, alebo mohamedan. Vladli vyznavači pravoslavia. Aj Katarina Velka musela konvertovat, ked chcela byt ...Zobrazit celý příspěvek

    Čo je to kolaborovala s akoukolvek mocou? V Rusku nikdy nevladol katolik, alebo mohamedan. Vladli vyznavači pravoslavia. Aj Katarina Velka musela konvertovat, ked chcela byt manželkou cara.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     17:49 05.06.2020

     Zlatá horda nebola moc? Moskva bola ich najlojálnejším vazalom. Následne tí vyznávači pravoslávia snáď nie sú moc? A potom komunisti neboli moc? A kto vládne teraz nie je moc? Tak ...Zobrazit celý příspěvek

     Zlatá horda nebola moc? Moskva bola ich najlojálnejším vazalom. Následne tí vyznávači pravoslávia snáď nie sú moc? A potom komunisti neboli moc? A kto vládne teraz nie je moc? Tak ako sa po páde ZSSR dostali do dominantného postavenia v Rusku exkomunisti a ex"čekisti", tak aj v rámci pravoslávnej cirkvi dominujú exkolaboranti.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      17:01 06.06.2020

      Moskva nebola najlojalnejšim vazalom, ale najdoležitejšim kniežatsvom, cez ktore sa tradične uplatnovala mongolska nadvlada. Mongolskym chanom Zlatej hordy platili vypalne aj ine ...Zobrazit celý příspěvek

      Moskva nebola najlojalnejšim vazalom, ale najdoležitejšim kniežatsvom, cez ktore sa tradične uplatnovala mongolska nadvlada. Mongolskym chanom Zlatej hordy platili vypalne aj ine krajiny. Bulharsko, Srbsko, Byzanc.
      Moskva je realne celkom neskory fenomen. Stači si len naštudovat dejiny Vladimirskeho kniežatstva a jeho transformaciu na Moskovske kniežatstvo. a medzi nami, poražka Tatarov na Kulikovom poli nebola prave prevajom lojalnosti.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      18:29 06.06.2020

      Je trocha rozdiel výpalné iba platiť a v mene Zlatej Hordy ho aj od iných vyberať. ;-) K bitke na Kulikovom poli došlo v čase všeobecnej krízy Zlatej hordy, rozdrobenosti, zmätkov ...Zobrazit celý příspěvek

      Je trocha rozdiel výpalné iba platiť a v mene Zlatej Hordy ho aj od iných vyberať. ;-)
      K bitke na Kulikovom poli došlo v čase všeobecnej krízy Zlatej hordy, rozdrobenosti, zmätkov a intríg generovaných Mamajom, kedy sa už zdalo byť výhodnejšie začať si upevňovať pozície vlastnými silami, než sa tradične podieľať na potlačovaní odporu (zvlášť keď je titul veľkokniežaťa udelený konkurencii). V tom istom čase napríklad vytiahol proti Mamajovi aj chán Torchamyš, ktorý nakoniec všetkých prevalcoval a znova zjednotil roztrieštenú Zlatú Hordu.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   14:46 05.06.2020

   Mimochodom za Husaká sa vyprofilovali takí riťolezní hajzli ako Sokol a pestrá donášačská banda, kvôli ktorých poctivým hláseniam museli mnohý hľadať spôsoby ako pokrstiť svoje ...Zobrazit celý příspěvek

   Mimochodom za Husaká sa vyprofilovali takí riťolezní hajzli ako Sokol a pestrá donášačská banda, kvôli ktorých poctivým hláseniam museli mnohý hľadať spôsoby ako pokrstiť svoje deti tajne. Cirkev nemá čo byť národnou.

   Naproti tomu, hľa "maďarónsky dušpastier": https://sk.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    15:04 05.06.2020

    Len ty pekne nechaj Pacem in Terris na pokoji :) Tajne krsty svojich deti robili komunisti, snad ti nie je luto, že ich farar udal, podvodnikov-ateistickych? Nekomunisti veselo ...Zobrazit celý příspěvek

    Len ty pekne nechaj Pacem in Terris na pokoji :) Tajne krsty svojich deti robili komunisti, snad ti nie je luto, že ich farar udal, podvodnikov-ateistickych? Nekomunisti veselo krstili a aj sa sobašili v kostoloch.Skrýt celý příspěvek

    • PavolR
     17:37 05.06.2020

     Klameš, za krst dieťaťa hrozili problémy aj rôznym nestraníkom, napr. učiteľom. Aj ja sám som musel byť tajne krstený kvôli tomu, v strane nebol z rodiny nikto.

     Klameš, za krst dieťaťa hrozili problémy aj rôznym nestraníkom, napr. učiteľom. Aj ja sám som musel byť tajne krstený kvôli tomu, v strane nebol z rodiny nikto.

     • palo satko
      20:52 05.06.2020

      takže tvoji rodičia spolupracovali s režimom tak že ich sledoval, či daju decka krstit? Čudne, lebo ešte aj Fico bol nielen pokrsteny, ale aj birmovany.

      takže tvoji rodičia spolupracovali s režimom tak že ich sledoval, či daju decka krstit? Čudne, lebo ešte aj Fico bol nielen pokrsteny, ale aj birmovany.

     • PavolR
      21:37 05.06.2020

      Človeče, ty si za komunizmu buď nežil a preto nemáš ani tucha, čo bolo, alebo si sám režimom kolaboroval do takej miery, že si úplne stratil zmysel pre realitu (niečo také musí ...Zobrazit celý příspěvek

      Človeče, ty si za komunizmu buď nežil a preto nemáš ani tucha, čo bolo, alebo si sám režimom kolaboroval do takej miery, že si úplne stratil zmysel pre realitu (niečo také musí strašne liezť na mozog) a nevidel ďalej od nosa, čo nakoniec z tvojich príspevkov dodnes všetci vidíme. ;-p

      Komunistickí papalášovia a ich zväzácke detičky si mohli dovoliť kadečo, čo bolo obyčajným ľuďom zapovedané, napr. aj svadobnú cestu na Maltu: https://spravy.pravda.sk/domac... Naproti tomu jeden môj bývalý spolužiak z vysokej je ako jediný z rodiny gréckokatolík, pretože, podobne ako v mojom prípade, mal matku učiteľku a tiež mali "šťastie" na donášačského kňaza.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:39 05.06.2020

      Paľo: Fico je birmovaný katolík aké až teraz keď potrebuje hlasy od babiek. Pred 1989 keď si dával prihlášku do KSČ, uviedol, že s touto témou (vierou) je plne vysporiadaný a je ...Zobrazit celý příspěvek

      Paľo: Fico je birmovaný katolík aké až teraz keď potrebuje hlasy od babiek. Pred 1989 keď si dával prihlášku do KSČ, uviedol, že s touto témou (vierou) je plne vysporiadaný a je prísnym ateistom. Takže buď nie je katolík alebo je to proste klamár a prospechár. A takých ľudí z duše nenávidím. Horší sú pre mňa už len vrahovia detíSkrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      22:45 05.06.2020

      Pavol: Môj otec bol v KSČ. Bol to obyčajný zámočník. Raz dostal príkaz, že má ísť na námestie a aby sledoval kto chodí do kostola a aby zapísal všetkých známych. Od toho momentu sa ...Zobrazit celý příspěvek

      Pavol: Môj otec bol v KSČ. Bol to obyčajný zámočník. Raz dostal príkaz, že má ísť na námestie a aby sledoval kto chodí do kostola a aby zapísal všetkých známych. Od toho momentu sa hanbil, že bol komunista. Pripomenúť mu to, to bola jediná vec ktorá ho vedela rozzúriť do nepríčetnosti. Nemusím byť veľký pamätník socializmu aby som vedel, že Satko klameSkrýt celý příspěvek

     • palo satko
      09:02 06.06.2020

      U komunistov sa vyzadovalo aby boli ateisti a malo to svoju logiku. Kto bol na vyske tak si to musel nastudovat ku skuske. Moj otec aj moja mama boli veriaci a chodili kazdu ...Zobrazit celý příspěvek

      U komunistov sa vyzadovalo aby boli ateisti a malo to svoju logiku. Kto bol na vyske tak si to musel nastudovat ku skuske. Moj otec aj moja mama boli veriaci a chodili kazdu nedelu do kostola. A mna kedze som spravil prijimacky bez problemov zobrali na strednu aj na vysku. Ani len netusim, co mi napisala triedna ked som na prijimacky isiel.
      Pripustam, ze sa nasli horlivi idioti, ktori z nejakej osobnej uchylky alebo pomsty sa vynasnazili niekomu uskodit, ale kedze ma Jan Carnogursky titul z Karlovej univerzity, neudialo sa to kazdemu. Viem, ze existovala skupina ludi, ktora svoje duchovno chapala ako zapas s rezimom a rezim ich za to prenasledoval, ale ze by ludi odhanali komunisti z kostola som nevidel a to som bol ministrantom do 15. roku zivota.
      Nakoniec podobni idioti s pozehnanim vlady funguju aj dnes, vid slovensky zakon proti extremizmu a jeho uplatnovanie.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      01:17 07.06.2020

      Palo:
      Ano, nedělo se to každému. Ale dělo se to běžně.

      Palo:
      Ano, nedělo se to každému. Ale dělo se to běžně.

  • Miroslav
   21:24 05.06.2020

   Na Slovensku sa 70 percent obyvateľov hlási k rimokatolickej cirkvi. Podotýkam všetci obyvatelia, nie len z tých ktorí sa k nejakej cirkvi prihlásili. V podstate štátne ...Zobrazit celý příspěvek

   Na Slovensku sa 70 percent obyvateľov hlási k rimokatolickej cirkvi. Podotýkam všetci obyvatelia, nie len z tých ktorí sa k nejakej cirkvi prihlásili. V podstate štátne náboženstvo. Sme druhý najviac katolícky národ v Európe po Poľsku. Mi nevrav, že to vybavil Husák. To je proste fakt skrze stáročiami ktorý nám zanechali naši predkovia .Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  13:11 05.06.2020

  To už je několikátý článek o Rusku, jsem už z toho "смущенный" , s budeme Ruskem válčit nebo se kamarádit?

  To už je několikátý článek o Rusku, jsem už z toho "смущенный" , s budeme Ruskem válčit nebo se kamarádit?

  • Nagato
   13:15 05.06.2020

   Nemusíme válčit, ale kamarádit radši taky ne.

   Nemusíme válčit, ale kamarádit radši taky ne.

   • PetrTechnik
    14:45 05.06.2020

    To je právě to co s Ruskem jde dost ztuha. :-)

    To je právě to co s Ruskem jde dost ztuha. :-)

 • Nagato
  12:54 05.06.2020

  A lidé se diví, že svět je v háji. Bylo by mnohem lepší, kdyby se od těchto kravin upustilo. Žádné náboženství je to o ničem. A nebyla by dobrá polovina válek v historii.

  A lidé se diví, že svět je v háji. Bylo by mnohem lepší, kdyby se od těchto kravin upustilo. Žádné náboženství je to o ničem. A nebyla by dobrá polovina válek v historii.

 • Lukas
  12:31 05.06.2020

  Bardzo pobieżnie omówiony temat... Tak , kościół wschodni zawsze był związany z władzą... (nie tylko w Rosji, generalnie to jest cecha która rozróżnia Bizancjum od ...Zobrazit celý příspěvek

  Bardzo pobieżnie omówiony temat...

  Tak , kościół wschodni zawsze był związany z władzą... (nie tylko w Rosji, generalnie to jest cecha która rozróżnia Bizancjum od zachodniorzymskiego chrześcijaństwa )

  Tak, kościół prawosławny jest instrumentalnie wykorzystywany do prowadzenie polityki wewnętrznej.
  Do budowy ruskiego miru - mitu, że Rosja jest obrończynią "tradycyjnych wartości" (nie to co ten zgniły zachód), w Władza obrończynią "jedynej słusznej wiary".

  Ale prawda o Rosji jest inna - począwszy od tego że ten wieloetniczny kraj ma wiele wyznań...
  A kończywszy na tym że Rosjanin z prowincji bardziej wierzy w lokalne zabobony niż naukę kościoła...

  Ci którzy deklarują wyznanie prawosławne to najczęściej w cerkwi są dwa razy w życiu - na chrzcie i pogrzebie...

  Ot homo-sovietikus...Skrýt celý příspěvek

  • Pauli
   15:51 05.06.2020

   Co? :D

   Co? :D

   • Luky
    14:21 06.06.2020

    tak si ho dej do překladače - není to tak špatný příspěvek U nás se někdo furt snaží redisperem vytáhnout obrys univerzálního Rusa (ti radikálnější to redukují na benzinku s ...Zobrazit celý příspěvek

    tak si ho dej do překladače - není to tak špatný příspěvek

    U nás se někdo furt snaží redisperem vytáhnout obrys univerzálního Rusa (ti radikálnější to redukují na benzinku s jakousi obsluhou)Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:51 07.06.2020

     Rus je zejména člověk který nechápe kde jsou hranice jeho státu.

     Rus je zejména člověk který nechápe kde jsou hranice jeho státu.

Načítám diskuzi...