KOMENTÁŘ: Ruský člověk a jeho nevyzpytatelná duše

KOMENTÁŘ: Ruský člověk a jeho nevyzpytatelná duše
Kreml / Pavel Kazachkov; CC BY 2.0 (Zvětšit)

Ruským lidem můžete být okouzleni i zklamáni, můžete od něj očekávat neočekávané, je schopen k sobě vzbuzovat silnou lásku i silnou nenávist. Tak se o svých krajanech vyjádřil ruský křesťanský filozof Nikolaj Alexandrovič Berďajev (1874 až 1948). Podobně jako další velké ruské osobnosti, procházel i tento myslitel různými obdobími vnitřních názorových střetů. V mládí dokonce koketoval i s marxismem, aby nakonec počátkem 20. let opustil bolševické Rusko a odešel na svobodný Západ. Nejdříve žil nějakou dobu v Berlíně, aby se pak trvale usadil v Paříži, ve významné světové metropoli, kde tradičně žilo a žije mnoho Rusů.

„Stal jsem se kritickým marxistou, a to mi dalo možnost zůstat idealistou ve filozofii. Pro staré ruské revolucionáře byla revoluce náboženstvím. Pro mne revoluce náboženstvím nebyla,“ řekl Berďajev. Jedním z děl filozofa Berďajeva je kniha Prameny a smysl ruského komunismu. V knize se její autor zaměřuje na duchovní, kulturní a ideové dějiny Ruska, a to především od 19. století. Hned v úvodu ukazuje, že Rusové jsou svým bytostným založením národem Východu – tomu odpovídá charakter státu, vztah mezi sociálními třídami a dlouhodobé smýšlení elit.

S tímto se hluboce ztotožňuji. Aniž bych příliš generalizovat, mám za to, že ruská východoevropská povaha se vyznačuje nacionalismem, vlastenectvím, odporem k liberálním hodnotám, ale zároveň otevřeným srdcem, lidé jsou pohostinní a společenští.

Alexandr Solženicyn, Andrej Sacharov, Pavel Litvinov, Vladimir Vysockij  

Mnohem dříve než s myšlenkami originálního filozofa Berďajeva jsem se seznámil s názory jiných ruských velikánů. Již koncem základní a pak především na střední škole jsem velmi rád četl knihy ruských spisovatelů A, P. Čechova, F. M. Dostojevského, N. V. Gogola, ale i řady sovětských autorů, M. Zoščenka, I. Erenbuga, M. Šolochova a samozřejmě Alexandra Solženicyna.

Novela Jeden den Ivana Děnisoviče od Solženicyna, kterou jsem četl již 60. letech, byla pro mne doslova zjevením. V případě tohoto nositele Nobelovy ceny za literaturu (1970) jsem byl vyloženě nadšen jeho statečným chováním, když mu na Západě vydali knihu Soustroví gulag a sovětské úřady se s ním definitivně rozhodly zatočit. Rudé Právo tehdy pohoršeně informovalo v roce 1973 o provokativní tiskovce v Moskvě, kde světoznámý spisovatel přítomné západní novináře zahltil svými protisovětskými útoky.

Naše noviny také zmínily, že Solženicyn „ronil krokodýlí slzy“ nad porážkou kontrarevoluce v roce 1968 v Československu. „Je ostudné být Sovětem,“ pronesl velký ruský spisovatel v reakci na obsazení Československa. Po vydání prvního dílu Souostroví Gulag ve Francii v roce 1973 a zveřejnění výzvy Nežít ve lži byl Solženicyn 13. února 1974 zatčen, zbaven občanství SSSR a vypovězen na Západ. V letadle směřujícím do západní Evropy byl tajnou policií posazen s pouty na rukou. Nakonec se usadil ve státě Vermont v USA, kde žil až do roku 1994, kdy se vrátil do Ruska.

Poprvé do Sovětského svazu

Na jaře 1987 jsem poprvé v životě navštívil tehdejší Sovětský svaz a jeho hlavní město. Byla to šestidenní služební cesta za účelem reciproční návštěvy moskevského Divadla satiry, jehož dva zástupci půl roku předtím navštívili brněnské Satirické divadlo, kde jsem tehdy pracoval. Společně se mnou letěl do Moskvy herec Pavel Bartůněk. Byl to zážitek. V Moskvě tehdy na rozdíl od nás probíhala Gorbačovova demokratizace, zato v obchodech byly jen soki, tedy jakési šťávy, chleba, dále jeden druh salámu a nějaký tvrdý sýr. Výběr zboží byl ve srovnání s našimi socialistickými samoobsluhami naprosto ubohý. Jak mne ale na našem velvyslanectví ujistili, Moskva je stále v otázce zásobování potravinami a dalším zbožím v rámci celého SSSR naprostá jednička. Denně do hlavního města přijížděly tisíce lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí s ruksaky na zádech, aby zde nakoupili jídlo, které u nich vůbec nebylo. Kvůli velkým batohům se jim říkalo „parašutisté“.

Dnešní Moskva a Petrohrad se vyznačují specifickou společenskou skupinou, ruskými zbohatlíky, kterým se říká „noví Rusové“. Tuto třídu ilustruje vtip, v němž se na Tverské třídě potkají dva moskevští známí. Jeden se chlubí, že si koupil kravatu za 100 dolarů. Jeho přítel mu říká: „Ty jsi hloupý, kdybys šel o tři sta metrů dál, mohls ji mít za dvě stě dolarů“ Neznám výstižnější charakteristiku duše ruských zbohatlíků.

Ještě než jsme v roce 1987 přistáli s kolegou Bartůňkem na letišti v Šeremetěvu, předvedl kapitán letadla Il-86 manévr, při kterém s obřím letounem udělal něco jako tři vlnky či poskoky. V palubním reproduktoru ženský hlas v ruštině vzápětí vyzval cestující, aby se vůbec neznepokojovali, protože kapitán tímto tradičním způsobem zdraví svou manželku a děti, kteří jsou právě na „dači“ nedaleko Moskvy. Humor na ruský způsob.

V moskevském Divadle Satiry jsem pak zažil zajímavý moment, kdy mne jeden z herců po představení v divadelním klubu požádal, abych ho blíže seznámil s událostmi srpna 1968. Když viděl mé rozpaky, ujistil mne, že mi absolutně nic nehrozí. Za chvíli se kolem nás utvořila snad patnáctičlenná skupinka a všichni se zájmem poslouchali. Nechtěli věřit tomu, že k nám v srpnu 1968 bez pozvání vpadlo minimálně půl milionu vojáků, že zahynuly desítky neozbrojených civilistů, že komunističtí představitelé státu byli násilně odvlečeni do SSSR a přitom s nimi jednali jako s nějakými zločinci. Předsedu vlády Černíka dokonce fackovali. Teprve nenásilný, ale účinný odpor drtivé většiny Čechů, Slováků, ale i národnostních menšin naší země přinutil posléze Brežněva a jeho kliku zasednout s Dubčekem a dalšími unesenými soudruhy k jednacímu stolu. Toto všechno se zdálo posluchačům neuvěřitelné. Chyběly jim pravdivé informace.

Přední herec Divadla satiry Jurij Vasiljev mne a kolegu pak s několika herci pozval do své šatny, aby nám nabídl „stakan“ vodky. Láhev vždy vytáhl ze šuplíku psacího stolu, rychle nám nalil a opět schoval. V roce 1987 platil totiž v Sovětském svazu „suchoj zákon“ a konzumace alkoholu na veřejnosti či dokonce ve státních budovách byla přísně zakázána. To znamenalo, jako všude, kde se zavede prohibice, že se pilo tajně. V Rusku se pilo a nejspíš vždy pít bude.

Co bych dělal, kdybych byl na jejich místě     

Signatář Charty 77 a vynikající znalec ruských poměrů Jan Urban byl již dlouho před listopadovou revolucí v kontaktu se sovětskými odpůrci tamního režimu. Na můj dotaz, jak by charakterizoval ruskou duši, mi napsal: „Víš, já mám problém mluvit o jakémkoliv národě nebo společnosti v hodnotících termínech. Potkal jsem mezi Rusy řadu oslňujících a hrdinných lidí – jasně, že především mezi disidenty. Ale zkušenost mě naučila řídit se otázkou: Co bych dělal a jaký bych byl na jejich místě?“ Jan Urban dále vzpomíná, jak se počátkem 90. let v anglickém univerzitním městě Cambridge skamarádil s vyměněným politickým vězněm ze Sovětského svazu, disidentem Vladimírem Bukovským, který ho jednou vzal na veřejnou přednášku o věznění v gulagu a v „psychuškách“.

Na konci byl čas na otázky z publika. První se přihlásil typický anglický gentleman, arogantní už na první pohled, a ten se zeptal podobně. Jestli Rusové vlastně nepotřebují a nechtějí vládu pevné ruky? Voloďa vstal a začal chodit mezi lidmi. Mlčel a díval se jim do očí. A smutně se usmíval. Urban přiznává, že mu přitom běhal mráz po zádech. A pak Voloďa začal ukazovat na jednotlivé lidi – a pořád se každému z nich koukal do očí. „Ty bys v lágru nevydržel osmačtyřicet hodin. Ty bys udával už v transportu“. Všichni úplně ztuhli. Byla to pravda a zkušenost z jiného světa. A pak Voloďa řekl: „V tomhle sále jsou tak dva tři lidi, kteří by se nezlomili“. A přednáška skončila obrovským tichem.

Urban pak také vzpomíná na své první setkání s akademikem Andrejem Sacharovem, který mu vyprávěl, kým byl před disentem. V „akaděmgorodku“ vymýšlel principy jaderných zbraní a vůbec mu nedocházelo, že to není jen matematická a fyzikální záležitost. A probudil se prý v okamžiku, kdy hlavnímu generálovi přinesl výpočet sériového odpálení podmořských jaderných náloží poblíž pobřeží Spojených států, které by vyvolalo obrovské tsunami a zničení všech pobřežních oblastí a měst do několika desítek kilometrů. Generál ho prý vyslechl a pak mu řekl, že nebojoval proti fašismu kvůli tomu, aby zničil lidstvo.

„Rusko neprošlo demokratizací, spojenou v západní Evropě s průmyslovou revolucí. Občanství tam nikdy nebylo spojeno s osobní zodpovědností občana a jeho právy, která by mu zaručovalo nezávislé soudnictví. Dlouho nemělo pevné hranice a vždy mělo strach ze sousedů, ze kterých pro vlastní lidi předem dělalo nepřátele. Neměli nic, než pocit silné děržavy, která jim dává pocit bezpečí. O to skvělejší jsou ti jednotlivci, kteří se tomu dokázali a dokáží postavit,“ uzavírá své úvahy publicista Jan Urban.

Mám na ruského člověka podobný názor jako můj kolega novinář Jan Urban. Od svého mládí jsem se potkával s Rusy či s občany dalších států tehdejšího Sovětského svazu, zajímal jsem se o jejich život. Rusko je zmítáno protiklady, které mají dlouhodobý základ. Jako i jiné národy, tato velká země s početným lidem je formována svým vývojem, svou historií, svou zeměpisnou polohou, hranicemi, které bylo vždy třeba chránit. Je veliké, ale má spojence?

Jeho velikost mu dává sílu jako celku, ale do Moskvy, „výkladní skříně“ země, je daleko. Co si počne Ivan někde daleko na Východě, kde není blahobyt, kde je třeba dřít a poslouchat „věrchušku“? Ruský člověk je poslušný, respektuje pána, neptá se. Ale když začne „dúmať“, začne se ptát a začne protestovat, je pak statečný. Když je třeba bojovat, tak bojuje hrdinně. Za války proti nepříteli i jako disident proti vlastnímu režimu. Když Vysockij zapěje svůj verš: „Neběhám tak, jak je zrovna módní, a můj dusot taky jinak zní. Proto se mi říká mimochodník, že neběžím jak ostatní…“,  je to opravdové, a vy mu to prostě uvěříte. 

Po roce 1968 jsme u nás měli mnoho ruských občanů. Měli jsme možnost je potkávat. Říkal jsem si, že jim úplně nerozumím, nechápu jejich protiklady. Jejich potřebu se chlubit a na druhé straně být pokorný, být velikášský a zároveň ponížený. Jejich vážnost, zdlouhavost v projevu a naopak jejich zvláštní humor. Vybavuji si dvě setkání z počátku 70. let v Bruntále, kde jsem tehdy pracoval. Na internát průmyslové školy, kde jsem bydlel, často přicházel na alkoholové sedánky s hlavním vychovatelem major Maximovič, jehož křestní jméno jsem zapomněl. Byl hlavním politrukem okupační armády dislokované v Bruntále.

Během náhodného setkání na chodbě mi začal v mírně podnapilém stavu vykládat, že by raději sloužil doma, protože vnímá, jak není u nás vítán. Zároveň, ale zdůraznil, že socialismus je tím nejlepší zřízením na světě a Češi budou určitě jednou vděčni za vojenskou pomoc v roce 1968. Pak se mne tento kovaný komunista zeptal, zda nevím, kde by mohl koupit patnáctiletému synovi kvalitní kytaru, kterou mu slíbil z Československa přivézt. Dodal, že jeho kluk se dobře učí a také poslouchá pravidelně Hlas Ameriky. Major pro mne představoval typický obrázek uvažování některých komunistů – slovně propaguje kladné stránky socialismu a na druhé straně touží po materiálních výdobytcích jiného společenského zřízení. Zastával se vojenského zásahu v roce 1968 – a přitom se diví, že čeští občané ho zrovna nemilují. Někteří vojáci Rudé armády, kteří se okupace u nás zúčastnili, si ale uvědomovali, jak nespravedlivý tento akt byl.

Zhruba ve stejnou dobu, v sedmdesátých letech, brzy po srpnových událostech, ke mně v jedné bruntálské restauraci přistoupil mladý muž v uniformě poručíka Sovětské armády a tichým hlasem mi řekl, že není žádným komunistickým fanatikem a za srpnovou okupaci se  za všechny slušné Rusy omlouvá.: Z tohoto upřímného vyznání, které jsem pak slyšel od více Rusů, je také možno vyvodit, že nelze směšovat politické vedení Sovětského svazu s jeho občany, jejich vlastními názory a pocity. Mohou se dramaticky lišit.  

Rusko a Ukrajinu jsem od své první návštěvy Moskvy v roce 1987 navštívil vícekrát. Ruštinou se slušně domluvím a dlouhodobě sleduji rusky psané servery, zejména deníky Novaja gazeta a Kommersant, čtu knihy ruských autorů a knihy o Rusech. Před více než rokem vyšla v nakladatelství Akademia kniha s názvem Encyklopedie ruské duše od Viktora Jerofejeva. Rusista Libor Dvořák připouští, že dlouho váhal s jejím přeložením do češtiny. Rusky přitom vyšla již před jedenácti lety. Knížka o 220 stránkách je krutá a nekompromisní.

Dá se říci, že Jerofejev píše v „Encyklopedii“ o své zemi a krajanech jen to nejhorší. „Rusové jsou hrozní. Vždy tací byli. Jsou náchylní k ničemnostem. Hodně lze vysvětlit barbarstvím našeho přechodného období, ale ne všechno. Každá ruská žena je prý atavistická jako náhrobní kámen, což jí někdy dodává půvabu. Nejlepší už dávno vymlátili. Poté ty víceméně slušné. Potom vymlátili umírněnou chátru. Rusko je radikálnější než Rusové. Výtvor je silnější než tvůrci. S Rusy se ještě lze domluvit, s Ruskem nijak.“ Naděje podle autora není.

„Vždyť žijeme v naprosto falešné skutečnosti. Říkají nám, pokud vůbec něco říkají, že uskutečňujeme transformaci z jednoho systému do druhého a že jsme se tím zabývali celá 90. léta. Žvásty! Z jakého systému se to dostáváme? Ze socialismu? Nikdy jsme neměli socialismus. Socialismus je ve Švédsku a my jsme měli státní diktaturu. Kapitalismus? Vždyť nemáme ani zárodky tržní infrastruktury. Objevuje se pouze zdání fungování, jakož i realita nové diktatury. Nikdy jsme si nechtěli přiznat vlastní pád.“ Je zajímavé, jak dokáže Rus být kritický k Rusům a ke své zemi.

Ruská duše je nevyzpytatelná. Bývalý komunista a tvůrce sovětské vodíkové bomby Andrej Sacharov zasvětil od 60. let až do své smrti v prosinci 1989 svůj život boji za lidská práva. Za své protisovětské aktivity si vysloužil mnohaleté vyhnanství. Sacharov společně s manželkou Jelenou Bonnerovou opakovaně zdůrazňovali přátelský vztah k Čechům a Slovákům. A nebyli žádnou výjimkou. „Přátelství se Sovětským časem na věčné časy“, které Češi tak rádi karikovali, myslela spousta ruských a dalších občanů této velké země vážně.

Antikomunista Alexandr Solženicyn, který ve vězení a vyhnanství strávil dvanáct let, se po návratu z amerického exilu v roce 1994 až do své smrti v roce 2008 hlásil k ruskému nacionalismu a našel i společnou řeč s bývalým důstojníkem KGB Vladimírem Putinem. S dnešním ruským prezidentem pojí přátelské vztahy i další výraznou osobnost. Je jím sedmapadesátiletý šéf motorkářského klubu Noční vlci Alexandr Zaldostanov. Vystudovaný lékař, který žil nějakou dobu v Berlíně, před časem prohlásil, že Stalin zůstává idolem ruských dějin a nepřekonaným vůdcem. „Žádná jiná osobnost, která by byla alespoň trochu srovnatelná se Stalinem tu nebyla, než přišel Putin. Ochráním ho tak, aby ho nemohla uštknout žádná zmije,“ prohlásil Zaldostanov, kterého by Stalin poslal do lágru jen za jeho způsob oblékání, tetování a dlouhé vlasy. Prostě ruská duše, které – ač se snažím – nebudu nikdy úplně rozumět.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Ruské schizma: Zahraniční politika vs. vojenský průmysl

Podle ruského Vojensko-průmyslového kurýru (VPK) existuje mezi ruskou zahraniční politikou a ...

Strategie Kremlu: Balancovat na hraně třetí světové války

Podle článku Rusko osamoceno: Proč nikdy neopustilo hru na “třetí světovou”, ruského autora Vadima ...

Ruský vojenský průmysl se topí v dluzích. Ruská vláda nabízí odepsání dluhů

Podle ruského vicepremiéra Jurije Borisova podniky ruského obranně-průmyslového komplexu (OPK) dluží ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Carter
  06:39 29.05.2020

  Super článok, teším sa na takéto a podobné články aj o iných krajinách predovšetkým veľmocenských. Bude zaujímave sledovať a porovnať sociálny rozbor nie len ruskej spoločnosti a ...Zobrazit celý příspěvek

  Super článok, teším sa na takéto a podobné články aj o iných krajinách predovšetkým veľmocenských. Bude zaujímave sledovať a porovnať sociálny rozbor nie len ruskej spoločnosti a človeka ale porovnať ho s človekom z USA. Tam sú ľudia určite na vyššej úrovni, veď som bol v oboch krajinách...Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   11:23 29.05.2020

   Zatímco Rus je národnost, Američan je státní příslušnost. Jsou velké rozdíly mezi životními zvyky a kulturou Vermontu a Kalifornie. A obrovský rozdíl je v tom, jak občané těchto ...Zobrazit celý příspěvek

   Zatímco Rus je národnost, Američan je státní příslušnost. Jsou velké rozdíly mezi životními zvyky a kulturou Vermontu a Kalifornie.

   A obrovský rozdíl je v tom, jak občané těchto dvou zemí svou zemi vnímají. Američan nepochybuje o tom, že jeho země je bohatá. V prvé řadě je hrdý na její ekonomiku. To, že je zároveň silná, nijak neprožívá. Většinu doby, po kterou USA existují, se nemusely bát sousedů. Síla USA je důležitá pro prosazování zájmů, ne pro zachování existence.

   Zato Rusko je chudé a Rusové to vědí. Proto je pro ně síla Ruska primárním zdrojem hrdosti. Máme se blbě, ale jsme silní a ostatní se nás bojí. Navíc historicky bylo Rusko napadáno sousedy a díky přírodním podmínkám byly tyto útoky úspěšné. Proto je síla Ruska pro Rusy podvědomě naprostou prioritou. Je důležitější než ekonomická situace, lidská práva a svobody, život jedince. Slabé Rusko by už neexistovalo. A v tomto se Rusové z různých částí Ruska neliší.

   Kultura USA vychází z anglosaské tradice práv jednotlivce a vnímání státu jako kolektivního nástroje na zaručení těchto individuálních práv. Vláda a prezident jsou zde proto, aby sloužili lidem. Lze je kritizovat, vyměnit.

   Rusko je spíše kulturně na východě, kde je pohled přesně opačný. Země a lidé jsou zde proto, aby sloužili vládci. Vládce je nekritizovatelný. Individuální práva jsou jen taková, jaká vládce povolí.
   Proto ten schizofrenní postoj, kdy Rus hájí vládce, kterého zároveň kritizuje a nemá rád. To samé je v mnoha asijských kulturách.

   My jsme někde mezi tím. Chceme mít své svobody, ale zároveň je pro mnoho lidí důležitý silný vládce, který se postará. Když udělá chybu, mohou za to rádcové, jako v pohádce o pyšné princezně. Vládce přece nemůže být špatný. Je to svým způsobem náboženský přístup, kdy bůh je dobrotivý, i když zmasakruje Sodomu i s nemluvňaty.

   Autor má pravdu v tom, že s jedním Rusem se lze domluvit (a když ne s jedním, pak s druhým), ale s Ruskem ne. Rus přizná osobní chybu, ale ne chybu Ruska. I kdyby Rusko poškodilo jeho samotného.Skrýt celý příspěvek

   • technik
    12:08 29.05.2020

    Hm hezky řečeno palec nahoru

    Hm hezky řečeno palec nahoru

   • Qaxi
    15:16 29.05.2020

    Velmi pěkné.
    Takhle to vypadá, když se někdo zamyslí.

    Velmi pěkné.
    Takhle to vypadá, když se někdo zamyslí.

   • flyfun70
    23:44 04.07.2020

    brilantní definice, palec nahoru!!!

    brilantní definice, palec nahoru!!!

   • Jan Padesátýpátý
    12:20 05.07.2020

    "Máme se blbě, ale jsme silní a ostatní se nás bojí. Navíc historicky bylo Rusko napadáno sousedy a díky přírodním podmínkám byly tyto útoky úspěšné. Proto je síla Ruska pro Rusy ...Zobrazit celý příspěvek

    "Máme se blbě, ale jsme silní a ostatní se nás bojí. Navíc historicky bylo Rusko napadáno sousedy a díky přírodním podmínkám byly tyto útoky úspěšné. Proto je síla Ruska pro Rusy podvědomě naprostou prioritou."

    Jenomže to ruské imperiální myšlení nevysvětluje:

    Napadány sousedy byly i všechny evropské země. A přesto jsou Evropané jiní než Rusové: nepotřebují, aby se jich ostatní báli, síla pro ně není prioritou, a nepotřebují, aby se jich ostatní báli.Skrýt celý příspěvek

 • danny
  18:18 28.05.2020

  to Palo Satko: ale problém fakt není v článku. Ten se, dle mého názoru, snaží jít poměrně do hloubky a ukazovat, jak nic není černobílé a že jakékoli hodnocení je ploché a ...Zobrazit celý příspěvek

  to Palo Satko: ale problém fakt není v článku. Ten se, dle mého názoru, snaží jít poměrně do hloubky a ukazovat, jak nic není černobílé a že jakékoli hodnocení je ploché a povrchní. To, že v části místních politicky uvědomělých diskutérů vyvolává tu nenávistný třes, tu pěnu u huby nebo naopak nadšené přitakávání vybraným pasážím, není chyba autora.
  Rusko prostě je sakra svérázná země, nebo jak někdo níže píše, svérázný životní styl. Spousta věcí je tam fakt průser, spoustu nepochopíš. Přesto tam jednou za čas jedu rád, a mám rád Rusy. Stejně jako rád jezdím do Bulharska nebo Albánie. I když je to tam místy ještě větší průser a dělat s místními kšefty je dost náročná disciplína.
  Miluju Afriku, Kambodžu, dokonce i některá místa v Indii. Když jsem líčil některé zážitky, obvinilo mě pár krasoduchů z rasismu. Cestovkoví turisti a teoretici lidských práv těžko chápou, když vylíčíš asijský přístup k nakládání se zvířátky a péči o zdravotní nezávadnost potravin nebo jak to mají černí afričani s dohodami, termíny a přístupem k práci. Že je člověk přesto může milovat brát je takové, jací jsou. S jejich kulturou, přednostmi, omezeními a jinakostí.
  Stejně to mám s Rusy. Mám ten jejich "svéráz národního lovu" rád. Ale to neznamená, že se budu tvářit, jako že hoodně sví nejsou. A naprosto chápu, že to pro někoho může být těžko stravitelné.Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   19:46 28.05.2020

   Pre mna je tazko stravitelne, ze vsetky zle vlastnosti Rusov ste objavili vcera a zednes viete len o zlych ruskych vlastnostiach. spätne hodnotite to co sa stalo pomaly od ...Zobrazit celý příspěvek

   Pre mna je tazko stravitelne, ze vsetky zle vlastnosti Rusov ste objavili vcera a zednes viete len o zlych ruskych vlastnostiach. spätne hodnotite to co sa stalo pomaly od stvorenia sveta a nachadzate jedineho zloducha - Rusa. Lenze ja som tu s vami zil v spolocnom state, ked ste Rusom liezli niektori do zadku a druhi drzali hubu a krok, rovnako akoto robili Slovaci, ved aj Koneva ste preto davno po vojne stavali a my sme si postavili Gottwalda co dal obesit Clemetisa, aby sme drzali hubu. Takze o com to cele vypoveda o Rusoch? A nie nahodou viac o Cechoch a Slovakoch. Odstranenie Koneva v prahe a demontaz hviezd na hroboch u nas, sa nedeje preto sme nahnevali Rusi, ale zmizla z oci nasa vlastna hanba.Skrýt celý příspěvek

   • danny
    01:22 29.05.2020

    Palo, moje rodina a okruh našich známých, byli většinově slušně perzekuovaní. Pár mých příbuzných umřelo v Jáchymově a pod. Strejda emigroval a večery strávené v dětství doma, když ...Zobrazit celý příspěvek

    Palo, moje rodina a okruh našich známých, byli většinově slušně perzekuovaní. Pár mých příbuzných umřelo v Jáchymově a pod. Strejda emigroval a večery strávené v dětství doma, když rodiče trávili noci na výslechu jsem považoval za standard. V dětství jsem nesnášel rusáky a věřil každému slovu z Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy. Dávno před revolucí jsem měl nastudované vlasovce, Lend and Lease, Solženicina atd... Jakékoli negativní informace o USA nebo Západu jsem považoval za komunistickou propagandu.
    Postupně jsem ale pochopil, že Rusi nejsou svině a Američani andělé. Ale ani naopak. Prostě beru oba velké, nacionalistické, občas trochu humpolácké, občas skvělé národy, které si přes všechny odlišnosti jsou tak podobné, jako na takové, jací jsou. Nikdy nebudu urážet hrdinství jedněch, nebo druhých. Nikdy nebudu zpochybňovat jejich motivace. A zároveň nebudu zpochybňovat zločiny, kterých se jedni nebo druzí dopustili. A přes to vše budu mít upřímně rád jednotlivé osoby bez ohledu na národnost.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     20:32 29.05.2020

     Rádoby hezké řeči. Jenže lživé. Ano, co se týče lidí, tak máš pravdu, nemá smysl vinit jednotlivce za zločiny státu. Už podstatně hůře je na tom Tvé tvrzení, co se týče národů. ...Zobrazit celý příspěvek

     Rádoby hezké řeči. Jenže lživé.
     Ano, co se týče lidí, tak máš pravdu, nemá smysl vinit jednotlivce za zločiny státu. Už podstatně hůře je na tom Tvé tvrzení, co se týče národů. Protože jakékoli, ať už pozitivní nebo negativní, hodnocení národa je defakto rasismus. Má smysl řešit "společnost", ale rozhodně ne národ.

     Ale co se týče státu, je Tvůj postoj "nerozlišování" hrubě amorální. Ano, USA (Velká Británie, posthitlerovské Německo, .... rozhodně nejsou andílci. To ovšem neznamená, že nejde rozlišovat mezi mírou zla, kterou působí tyto státy, a kterou působilo SSSR. To je prostě "jiná liga" a házet to do stejného pytle je mravně zvrhlé.

     A jiná liga je i současné působení Ruska oproti USA. Přes všechny výhrady, které můžeme mít např. proti působení USA v Iráku, USA narozdíl od Ruska nerozpoutává války v (relativně) demokratických zemích, kde byl předtím mír, jen proto aby ukradla území.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      21:53 29.05.2020

      Logiku, hezký příspěvek, který ukazuje, jak přemýšlíš, ale dosti mimo diskusi. Článek je o "ruské duši" a můj příspěvek se týkal mého vztahu k lidem, národům. K tomu se vztahují ...Zobrazit celý příspěvek

      Logiku, hezký příspěvek, který ukazuje, jak přemýšlíš, ale dosti mimo diskusi. Článek je o "ruské duši" a můj příspěvek se týkal mého vztahu k lidem, národům. K tomu se vztahují veškeré mnou uvedené soudy.
      Diskuse nebyla o režimech, státní politice, ideologii. Takže nic nehážu do jednoho pytle, naopak, celou dobu se snažím říct, že se lidi snažím poznat a pochopit. A jestli potřebuješ to, že si všímám určitých charakteristických rysů lidí, kteří spolu historicky sdílejí prostor, kulturu, vyznání atd... nazývat rasismem, tak si posluž. V tom případě jsem rasista.

      Jsem tak hrubě amorální, že dokonce tvrdím, že Ruská Federace není stalinský SSSR. Ani brežněvovský. Že dnešní Německo není to samé, co předválečné. Dokonce nezavrhuji Británii pro Churchillův umělý bengálský hladomor, a dokonce ani pro krvavé potlačení povstání Mau Mau nebo pokusy na vlastních lidech, které do devadesátých let prováděli ve vojenských laboratořích v Porton Down. Dokonce ani současným Kambodžanům nevyčítám jejich nevypořádání se s polpotovci. Ano, až taková jsem morální troska.

      Ale až bude diskuse na téma zvrhlosti režimů, ideologií atd..., určitě se přihlas. Rád podiskutuji nad jednotlivými fázemi např. války v Iráku, obsazení části Syrského území, abychom chránili "naši ropu" a určitě to můžeme porovnávat s Krymem (nenapadá mě teď další země, kde by Rusko mělo rozpoutat válku za účelem anexe území). Asi se nikam nedostaneme, ale může to být zajímavé.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  07:28 28.05.2020

  Tento vyber "ruskych dusi", ktoreho hlavnym kriteriom bola rozne odstupnovana kritika Rusov a Ruska, sa da zopakovat pre kazdy narod. Treba k tomu trochu znalosti a hodne ...Zobrazit celý příspěvek

  Tento vyber "ruskych dusi", ktoreho hlavnym kriteriom bola rozne odstupnovana kritika Rusov a Ruska, sa da zopakovat pre kazdy narod. Treba k tomu trochu znalosti a hodne zlomyselnosti. Myslim si, ze mate v Cesku problem vyrovnat sa s vlastnou minulostou za okupacie a socika a hladate lotrov mimo vlastneho kosiara a Rusko je aktualne doporucenym a schvalenym nepriatelomSkrýt celý příspěvek

  • Lukash
   07:52 28.05.2020

   Už sa zmier s tým že so svojou láskou k ZSSR, Konevovi, bbolsevikom a Blahovi si tu našťastie jediný. Ale keď Ťa baví sa strapnovať tak do toho ;)

   Už sa zmier s tým že so svojou láskou k ZSSR, Konevovi, bbolsevikom a Blahovi si tu našťastie jediný. Ale keď Ťa baví sa strapnovať tak do toho ;)

   • technik
    09:41 28.05.2020

    Ona to asi nebude úplně láska k boševikum, nemůžu mluvit za pala ale mě třeba moc nebaví číst pořád dokola jaký debilové rusové jsou a to od lidí kteří si svůj osud v roce 48 ...Zobrazit celý příspěvek

    Ona to asi nebude úplně láska k boševikum, nemůžu mluvit za pala ale mě třeba moc nebaví číst pořád dokola jaký debilové rusové jsou a to od lidí kteří si svůj osud v roce 48 zvolili, od lidí (Slováci) kteří ve válečným období inklinovali k fašistům, od lidí kteří střílejí své reportéry, od lidí kde si hradní sebranka může dělat co chce, národy kde korupce a mafie je na nejvyšších příčkách Evropy a my máme neustále tendenci na někoho ukazovat prstem a kritizovat a ano to se mi nelíbí. To nemluvím o preferencích komunistický strany což hodně vypovídá o národů českém.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     15:20 28.05.2020

     Ale no tak... Za prvé, článek nedělá z Rusů debily. Pouze popisuje, jak to v Rusku chodí. Pokud ti po přečtení článku připadá, že Rusové v něm vypadají jako debilové, bude spíš ...Zobrazit celý příspěvek

     Ale no tak...
     Za prvé, článek nedělá z Rusů debily. Pouze popisuje, jak to v Rusku chodí. Pokud ti po přečtení článku připadá, že Rusové v něm vypadají jako debilové, bude spíš problém v těch Rusech.
     Za druhé, článek má sice Českého autora, ale z velké části cituje Rusy samé.
     Za třetí. Opravdu chceš srovnávat míru korupce v Rusku a u nás? Opravdu chceš srovnávát jeden případ (jakkoli opravdu mafiánský) s tím jak nepohodlí lidé mizí v Rusku?
     Víš mě zas nebaví lidi, kteří si na jednu stranu hrajou na strašné vlastenec a na druhou stranu na tu svou vlast a její lidi kydat hromady hnoje, když jde o obranu "dobrého jména" Ruska.Skrýt celý příspěvek

     • technik
      16:01 28.05.2020

      článek ani tak ne jako diskutující, nic méně na tenhle web tohle téma asi moc nepatří. Tedy alespoň pro mě, nemá žádný přínos. Jak to v rusku ne-funguje se dovídáme denně z medií a ...Zobrazit celý příspěvek

      článek ani tak ne jako diskutující, nic méně na tenhle web tohle téma asi moc nepatří. Tedy alespoň pro mě, nemá žádný přínos. Jak to v rusku ne-funguje se dovídáme denně z medií a nemám potřebu to číst na odborném serveru, který se věnuje vojenské technice.
      A ano chci srovnávat, polistopadová doba není nic na co bych byl zrovna hrdý, vraždy, loupeže, obchod s prostitucí, drogy, nic v čem bysme za ruskem zaháleli.
      https://www.denik.cz/z_domova/...
      Co se týče kydání hromady hnoje, každý tomu říká jinak, pro někoho sebereflexe pro někoho kydání hnoje. Kromě kluků z IZS a AČR, pár špičkových vědců a profesorů nemám být na co hrdý, šití roušek a mávání vlajkami při hokeji mi nepřijde jako super projev vlastenectví.
      V neposlední řadě, nejde vůbec o obranu ruska, jde jen o uvědomění, že nejsme o tolik rozdílní jako oni, stačí se na to dívat i z druhé strany.
      https://g.cz/budvar-proc-nas-c...
      V neposlední řadě, stačí si přečíst diskuze, češi se vcelku odporně vyjadřují o polácích a slovácích. Tři velmi podobné národy a navzájem se pomlouváme kde můžeme, tak proč si hrát na něco co nejsme?Skrýt celý příspěvek

  • Charlie
   09:42 28.05.2020

   Podotýkám že Slovensko jakožto součást ČSSR bylo okupovaný taky a Rusko/SSSR je za tu lotrovinu nenáviděný právem. A posypali si to sami, od konce války byli široce vnímaný jako ...Zobrazit celý příspěvek

   Podotýkám že Slovensko jakožto součást ČSSR bylo okupovaný taky a Rusko/SSSR je za tu lotrovinu nenáviděný právem. A posypali si to sami, od konce války byli široce vnímaný jako osvoboditelé od nacismu (a to i přes zvěrstva co tu napáchali vojáci i NKVD)...Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    10:14 28.05.2020

    Charlie, na Vaclavaku vas netlkli a nestrielali Rusi, ked som bol s kolegom za socika vybavovat autobusy a tahace v Karose Liaze pre soc. padnik, tak som nedplacal Rusa. Ten ...Zobrazit celý příspěvek

    Charlie, na Vaclavaku vas netlkli a nestrielali Rusi, ked som bol s kolegom za socika vybavovat autobusy a tahace v Karose Liaze pre soc. padnik, tak som nedplacal Rusa. Ten srackovy zivot sme si robili sami a robime si ho dodnes. Alebo su tie exekucie a dlhy velkej casti spoluobcanov, Bures, Matovic prejavom konecne stastneho spoluzitia bez okupanta?Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     15:23 28.05.2020

     Ne Palo. To co popisuješ sem bylo dotaženo z Ruska, I když našimi lidmi. A ve chvíli, kdy jsme chtěli tohle odhodit, nám Rusové názorně předvedli co se stane, když to uděláme.

     Ne Palo. To co popisuješ sem bylo dotaženo z Ruska, I když našimi lidmi. A ve chvíli, kdy jsme chtěli tohle odhodit, nám Rusové názorně předvedli co se stane, když to uděláme.

     • JirkaM
      11:35 29.05.2020

      A do Ruska to dotáhli z Německa. Kdyby lidé z měst, hlavně Pražáci, nevolili komunisty, nebo kdybychom měli místo Beneše Pinocheta, žádný problém by nebyl. Stejně máte vy ...Zobrazit celý příspěvek

      A do Ruska to dotáhli z Německa.

      Kdyby lidé z měst, hlavně Pražáci, nevolili komunisty, nebo kdybychom měli místo Beneše Pinocheta, žádný problém by nebyl.

      Stejně máte vy levičáci neuvěřitelnou drzost. Napřed na Rusech spácháte genocidu a když vás odtamtud vykopou a začnou si zase chodit do kostelů a soukromě podnikat, šíříte proti nim nenávist. Mě nevadí Rusové, ale extrémní levici nenávidim opravdu hodně.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      20:35 29.05.2020

      "Kdyby lidé z měst, hlavně Pražáci, nevolili komunisty, " Tak by vojáci SSSR z území ČR neodešli. Stejně jako neodešli z Polska a protikomunistickou opozici tam rovnou ...Zobrazit celý příspěvek

      "Kdyby lidé z měst, hlavně Pražáci, nevolili komunisty, "
      Tak by vojáci SSSR z území ČR neodešli. Stejně jako neodešli z Polska a protikomunistickou opozici tam rovnou vyvraždily.

      Ano, máš pravdu, že za nástup komunismu v ČR si můžeme z velké míry sami. To nic nemění na tom, že SSSR dělala cílené kroky k tomu, aby nás ovládla.
      To, že někdo pustí lupiče dovnitř dobrovolně, protože je zblbej jeho krásnejma řečma, nijak nemění to, že je to lupič, který přišel krást.Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  01:21 28.05.2020

  Podľa mňa Rusko to je diagnóza. Dlhodobé sklony k sebadeštrukcií, paranoje elít, komplex výnimočnosti, bludy a silné aktívne vytesňovanie reality to sú Rusy. Keby Rusko bolo jeden ...Zobrazit celý příspěvek

  Podľa mňa Rusko to je diagnóza. Dlhodobé sklony k sebadeštrukcií, paranoje elít, komplex výnimočnosti, bludy a silné aktívne vytesňovanie reality to sú Rusy. Keby Rusko bolo jeden človek tak je to blázon zavretý na psychiatrii zabalený v kazajke hlavne preto že je nebezpečný sám pre seba.
  Problém je že my ako Európa na západ od Ruska sme ešte nenašli nejaký dobrý model spolužitia a spolupráce s Ruskom, ktorý by vťahoval prirodzene a nenásilne Rusko smerom na západ a zároveň otupoval/zmierňoval jeho negatíva.Skrýt celý příspěvek

 • JirkaM
  23:44 27.05.2020

  U toho Jerofejeva stačí nahradit Rusy za Židy a skončíte na hodně dlouho ve vězení za šíření nenávisti.

  U toho Jerofejeva stačí nahradit Rusy za Židy a skončíte na hodně dlouho ve vězení za šíření nenávisti.

  • Torong
   08:09 28.05.2020

   Ale no tak... Kde přesně ten článek šíří nenávist?

   Ale no tak... Kde přesně ten článek šíří nenávist?

   • JirkaM
    16:09 28.05.2020

    je tak těžké v krátkém článku najít citát Jerofejeva?

    je tak těžké v krátkém článku najít citát Jerofejeva?

    • Torong
     16:22 28.05.2020

     Tak ho najdi a dej ho sem. Ty tvrdíš, ty dokazuješ.

     Tak ho najdi a dej ho sem. Ty tvrdíš, ty dokazuješ.

     • JirkaM
      11:04 29.05.2020

      Usnadním ti to, hledej slovo Jerofejev A vůbec, vy levičáci jste neuvěřitelně líní. Není divu že ty své blázniviny nakonec vždycky chcete financovat z toho co vydělají ostatní. To ...Zobrazit celý příspěvek

      Usnadním ti to, hledej slovo Jerofejev

      A vůbec, vy levičáci jste neuvěřitelně líní. Není divu že ty své blázniviny nakonec vždycky chcete financovat z toho co vydělají ostatní. To by se to pomáhalo sirotkům, za moje peníze. Ani náhodou!Skrýt celý příspěvek

 • JirkaM
  23:42 27.05.2020

  Ten Jerofejev měl Rusy rád jako Hitler Židy. Hezký příklad konstruktivní kritiky.

  Ten Jerofejev měl Rusy rád jako Hitler Židy. Hezký příklad konstruktivní kritiky.

 • danny
  23:00 27.05.2020

  Vím, že je to trochu mimo army téma, ale mě se článek líbí. Díky za zveřejnění.

  Vím, že je to trochu mimo army téma, ale mě se článek líbí. Díky za zveřejnění.

 • flanker.jirka
  21:28 27.05.2020

  Asi by to chtělo na armádních novinách vytvořit novou záložku "politicko výchovná světnice" :-)

  Asi by to chtělo na armádních novinách vytvořit novou záložku "politicko výchovná světnice" :-)

 • Englbert
  20:52 27.05.2020

  Rusaci by porad chteli cerpat nejake vyhody a prebendy z toho, ze byli nejvetsi obeti nacistu a ze nejvice prispeli k jejich porazce. To jim nikdo neupira, ale vsechnu uctu a vdek ...Zobrazit celý příspěvek

  Rusaci by porad chteli cerpat nejake vyhody a prebendy z toho, ze byli nejvetsi obeti nacistu a ze nejvice prispeli k jejich porazce. To jim nikdo neupira, ale vsechnu uctu a vdek sveta ztratili za ta nasledujici svinstva co predvadeli od roku q946 az do ted.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   22:18 27.05.2020

   Tak to já jim teda upřu. Např. Poláci a Bělorusové byli daleko větší oběti nacismu, než Rusko, a navíc komunismu k tomu. Je pravda, že SSSR zemřelo obrovské množství vojáků na ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak to já jim teda upřu. Např. Poláci a Bělorusové byli daleko větší oběti nacismu, než Rusko, a navíc komunismu k tomu.

   Je pravda, že SSSR zemřelo obrovské množství vojáků na frontě, ale za to můžou nezanedbatelnou mírou sami sovětští velitelé. A navíc to bylo SSSR - snad žádný jiný nástupnický stát SSSR přitom z toho nedělá takovej fetiš.Skrýt celý příspěvek

   • JirkaM
    23:25 27.05.2020

    Nikdo nebyl větší oběť komunismu než Rusko a etničtí Rusové. Oni jim tam Němci toho Lenina na provedení barevné revoluce neposlali jen tak. Kdo byl Trockij a jeho kolegové asi ...Zobrazit celý příspěvek

    Nikdo nebyl větší oběť komunismu než Rusko a etničtí Rusové. Oni jim tam Němci toho Lenina na provedení barevné revoluce neposlali jen tak.

    Kdo byl Trockij a jeho kolegové asi tušíte. Pak nastoupili Gruzínci a až po nich směs Rusů a Ukrajinců, kdy byli Ukrajinci zastoupeni stejně nadstandardně jako Slováci v Československu.

    Trockisti a Džugašvilisti etnické Rusy a Ukrajice vraždili docela rádi. Rusy a Ukrajince, to zjevně až tak moc nebavilo.

    Fetiš z toho dělají asi jako Židi z Holokaustu a ani se tomu moc nedivím. U nás zase máme fetiš z roku 1968.Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     08:12 28.05.2020

     Jo hrozná oběť. Asi stejná, jako byli Němci oběť nacismu... Chudáci, nic jiného těm Rusům nezbývalo, než se vraždit mezi sebou a kolonizovat své sousedy...

     Jo hrozná oběť. Asi stejná, jako byli Němci oběť nacismu... Chudáci, nic jiného těm Rusům nezbývalo, než se vraždit mezi sebou a kolonizovat své sousedy...

     • JirkaM
      16:17 28.05.2020

      Němci Hitlera zvolili po tom, co jasně napsal, že nás vyvraždí. V Rusku se dostali k moci cizáci během občasnké války a prosadili jim tam západní hodnoty. Kdo nesouhlasil, toho ...Zobrazit celý příspěvek

      Němci Hitlera zvolili po tom, co jasně napsal, že nás vyvraždí.

      V Rusku se dostali k moci cizáci během občasnké války a prosadili jim tam západní hodnoty. Kdo nesouhlasil, toho zavraždili.

      A po tom všem se tu najdou lidé, co volí Piráty, nebo Zelené, připadně nechávají cizáky (Sorose) aby tu ty ultralevičáky podporovali. Kdyby takové jako jsi ty v roce 1917 v Rusku popravili, vyhnuli by se komunistické genocidě.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      07:57 05.06.2020

      Ještě dávno před Hitlerem nám vyvraždění slíbil Karel Marx. Mezi komunismem a nacionálním socialismem není žádný rozdíl.

      Ještě dávno před Hitlerem nám vyvraždění slíbil Karel Marx. Mezi komunismem a nacionálním socialismem není žádný rozdíl.

  • liberal shark
   07:54 05.06.2020

   Čína ztratila ve válce 35 000 000 občanů. Kam se hrabe SSSR.

   Čína ztratila ve válce 35 000 000 občanů. Kam se hrabe SSSR.

 • Rase
  19:53 27.05.2020

  Zajímavé jsou vzpomínky Legionářů, kdy při zakládání české družiny, Rusové nechápali řeči o slovanské soudružnosti (ty názory byly v Čechách dost rozšířené snad už od Napoleonských ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé jsou vzpomínky Legionářů, kdy při zakládání české družiny, Rusové nechápali řeči o slovanské soudružnosti (ty názory byly v Čechách dost rozšířené snad už od Napoleonských válek) a přeběhlíky brali prostě jako "Austrijce" - ostatně úplně stejně narážely pokusy o vytvoření naší exilové armády v Itálii. Jediné co Rusové uznávali, bylo pravoslaví a právě to je i důvod, proč i českoslovenští legionáři si často komolili jména nebo rovnou konvertovali k pravoslaví. Velkým štěstím byla tradičně docela velká česká komunita na Volyni a jiných místech Carského impéria, tedy se mohla Legie opřít o lidi znalé místních poměrů. Ono to vystřízlivění z pravých podmínek v Rusku muselo být docela dost bolestivé pro mnoho tuzemských "hejslovanů".

  ps. zajímavé jsou i vzpomínky českých (R-U) zajatců co byli převezení do Turkestáu na práci. I k těm opovrhovaným zajatcům se Rusové chovali lépe jak k místním lidem...Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   20:04 27.05.2020

   Medzinarodne dohody zakazovali vytvarat z vojnovych zajatcov vojenske jednotky ktore by bojovali proti svojej pôvodnej vlasti. Car to porušenie riskol ako prvy. Takže je celkom ...Zobrazit celý příspěvek

   Medzinarodne dohody zakazovali vytvarat z vojnovych zajatcov vojenske jednotky ktore by bojovali proti svojej pôvodnej vlasti. Car to porušenie riskol ako prvy. Takže je celkom možne, že pre kamuflaš sa niektori premenovali a naučili sa trikrat prežehnat.
   Legionari mali velku smolu, ked padli do zajatia vojsk R-U.Skrýt celý příspěvek

   • logik
    22:19 27.05.2020

    Jasně, a teď tu o Karkůlce.....

    Jasně, a teď tu o Karkůlce.....

    • logik
     22:20 27.05.2020

     PS: Jakože nezpochybǔju to, jak se koukalo R-U na legionáře, ale to, jak vysvětluješ náhlé konverze zajatců....

     PS: Jakože nezpochybǔju to, jak se koukalo R-U na legionáře, ale to, jak vysvětluješ náhlé konverze zajatců....

     • palo satko
      07:14 28.05.2020

      Chod sa spytat Jaromira Jagra kolko trva Cechovi stat sa pravoslavnym. Kedze Masaryk hlasal Pric o Rima, pric od Vidne, tak byt katolikom nebolo prave legionarske.

      Chod sa spytat Jaromira Jagra kolko trva Cechovi stat sa pravoslavnym. Kedze Masaryk hlasal Pric o Rima, pric od Vidne, tak byt katolikom nebolo prave legionarske.

     • logik
      12:34 28.05.2020

      Na to se dá říct jen. Uffff. Vzhledem k tomu, že masová konverze k pravoslaví nebyla u Čechů nikde jinde zdokumentována - tak evidentně odklon od říma nebyl tou motivací, jak ...Zobrazit celý příspěvek

      Na to se dá říct jen. Uffff.

      Vzhledem k tomu, že masová konverze k pravoslaví nebyla u Čechů nikde jinde zdokumentována - tak evidentně odklon od říma nebyl tou motivací, jak tvrdíš.
      Evidentně vymejšlíš jakoukoli pitomost, abys své předchozí pitomosti aspoň nějak obhájil.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:25 28.05.2020

      Víš Palo, jenže on Masaryk hlásal odklon od jakékoli církve. To už ale nedodáš, že?

      Víš Palo, jenže on Masaryk hlásal odklon od jakékoli církve. To už ale nedodáš, že?

 • ssx02x
  18:37 27.05.2020

  Super článok :-).

  Super článok :-).

 • franta.13
  17:11 27.05.2020

  Příliš krátký článek na tak složité téma.

  Příliš krátký článek na tak složité téma.

 • PetrTechnik
  15:18 27.05.2020

  Do Ruska jezdím pracovně už od roku 1988 a posledních 20let i několikrát za rok. Současná situace je pro obyčejný lid asi nejlepší za celých těch 32let. Možná se mnou nebudou mnozí ...Zobrazit celý příspěvek

  Do Ruska jezdím pracovně už od roku 1988 a posledních 20let i několikrát za rok. Současná situace je pro obyčejný lid asi nejlepší za celých těch 32let. Možná se mnou nebudou mnozí souhlasit, ale Rusko je stále tím čím se stalo za dob Petra Velikého, velikou, nacionalisticky laděnou samoděržaví. Nic na tom nezměnili bolševici a nebo kapitalisté v 90tých letech. Putinův režim je jen moderní forma feudálního státu s báťuškou carem v čele. Obyčejný evropský Rus a ani jeho předci nic jiného neznají a myslím si ,že ani nic jiného nechtějí. Nějaká demokratická opozice nebo disidenti, nemají pro Rusa větší význam. Nerozumí jim co chtějí a proč to chtějí. Ze Západu k nim za posledních 250let, přišel jen nepřítel, válka a utrpení.
  Osobně si myslím, že Rusko bude mít do budoucna problém s celistvostí , protože rozvíjející se průmyslová centra za Uralem, už si ten odkaz slepého následování cara v sobě nenesou. Ono tam vždy platilo : "Bůh je vysoko a car daleko."
  Také si myslím, že současná protiruská propaganda je spíše kontraproduktivní a, že ruským rozvědkám velice ulehčujeme vedení informační války proti nám.Skrýt celý příspěvek

 • Tango23
  13:57 27.05.2020

  Zajimave napsano i fajn komentare (treba "triplane").... Chapu, ze vyraz "ruske duse" je dost chytlavy, ale dnes uz prezity a pouzitelny pro romanopisce a filozofy. Ve skutecnosti ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajimave napsano i fajn komentare (treba "triplane").... Chapu, ze vyraz "ruske duse" je dost chytlavy, ale dnes uz prezity a pouzitelny pro romanopisce a filozofy. Ve skutecnosti nelze popisovat stav RF a stale pomijet, ze se torzo Zlate hordy a svazu Sovetu sklada z 22 republik ruznych etnik a narodnosti, s nichz mnohe pouze cekaji na vhodnou prilezitost se z dnesni RF vymanit, protoze jsou pouhymy donaty imperialniho centra v Moskve. Kdyz komunita zije po staleti v utlaku (otroctvi a komunisticky diktat), vzdy v takove spolecnosti dochazi k nenapravitelnym nespravedlnostem a rozpolceni zivotnich hodnot takove komunity...a to je ta "rozpolcenost duse". A nemusi to byt pouze v RF. Preju jim, at se maji dobre, ale at nelezou na cizi zahradky, kdyz se neumi postarat ani o tu svou.Skrýt celý příspěvek

 • triplane
  13:17 27.05.2020

  v Rusku jsem tri roky zil a pracoval, pro zapadni firmu. Jezdil jsem z mista na misto, jak bylo treba. Takze zkusenosti mam z mnoha mist v Rusku, nejak moc se to nelisi. Nabiral ...Zobrazit celý příspěvek

  v Rusku jsem tri roky zil a pracoval, pro zapadni firmu. Jezdil jsem z mista na misto, jak bylo treba. Takze zkusenosti mam z mnoha mist v Rusku, nejak moc se to nelisi. Nabiral jsem lidi, vyrizoval povoleni a podobne, jednal s urady, resil probelmy. Docela jsem se tam tesil, pred tim jsem tam byl jen na kratke dovolene a zeme je nadherna. Jako turista jsem si nemohl ani na lidi stezovat, naopak.
  Pracovat a zit s nima je uz ale jina kava. Dost me prekvapilo ze jim vubec nevadil muj predchudce (Nemec), ale kdyz zjistili ze jim ma sefovat Cech byl to problem. Nejak mi prislo ze si pripadaji neco vic. Ale to se srovnalo, stacilo ukazat ze se jich neni duvod jakkoliv obavat. Nicmene to byla jedina zeme kde si podrizeny dovolil fyzicky zautocit kvuli vytknuti spatne odvedene prace. To ze jako Cech bych mel poslouchat ja je mi bylo receno nepocitane. Od te doby se jen smeju kdyz Rusa nekdo oznaci za bratra...
  Sehnat tam zamestnance ktery nebude lhat, opravdu prijde vcas a hlavne kazdy den neni zrovna jednoduche. O kvalifikaci ani nemluve, je jedno jestli hledas inzenyra nebo elektrikare. Pohovory, hlavne co se tyce odborne stranky, byla nekdy vazne zabava. Prekvapila me celkove dobra znalost anglictiny.
  No nakonec se firma stahla z pro Rusko naprosto klasickeho duvodu - chronickemu neplaceni za odvedenou praci ze strany zakaznika. A to tak pulka projektu byla pro statni nebo na stat napojene organizace. Ted uz se tam udrzuje jen servis a nabidky k ceste tam s diky odmitam. Posledni cca. rok uz byl opravdu hrozny, nenavidel jsem tam vsechno. Jen problemy a lzi do oci, vsude. Lidi ktere bych rad znovu videl by se dali spocitat na prstech jedne ruky.
  Rusky zdravotni system bych nepral zazit ani nepriteli.
  Jidlo se tam dalo sehnat slusne, ale bylo potom uz pomerne drahe. Bezne potraviny cena asi jako v Cesku, ale to se nedalo jist.
  Pozitivni bylo ze jsem mel moznost si Rusko a nektere okolni republiky projet. Asi nikde uz taky nebudu mit jako sluzebni auto G500 se zvysenou balistickou ochranou. Taky to bylo velmi dobre placene a tzv. bezpecnostni priplatek byl docela znat.
  Jo a Rusky jsou vazne krasny, je jedno kde zrovna jsi. Sice trochu mozna prehaneji liceni, ale krasny.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  11:56 27.05.2020

  Dalsi clanok z bohatej aktualnej serie: Preco Konev.
  Rusi su ini lebo maju ine dejiny a inu vieru a ta nedovera voci Zapadu ma racionalne korene od Mongolskeho vpadu.

  Dalsi clanok z bohatej aktualnej serie: Preco Konev.
  Rusi su ini lebo maju ine dejiny a inu vieru a ta nedovera voci Zapadu ma racionalne korene od Mongolskeho vpadu.

  • damik
   12:20 27.05.2020

   Cela Vychodni Evropa Zapadu veri. Rusko ne. Muzou si za to sami. I kdyz za tim neni prosty Rusky lid, ale hlavne Putin. Za Jelcina i Medvedeva nebyly vztahy tak spatne. Ze ...Zobrazit celý příspěvek

   Cela Vychodni Evropa Zapadu veri. Rusko ne. Muzou si za to sami. I kdyz za tim neni prosty Rusky lid, ale hlavne Putin. Za Jelcina i Medvedeva nebyly vztahy tak spatne. Ze Ukrajinci budou nenavidet Rusy po generace muze jenom Putin, nikdo jiny.

   Pravda ale bohuzel je, za za to bude platit obycejny Rusky clovek ...Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   13:10 27.05.2020

   Až dodnes jsem netušil, že Mongolové přišli na Rus ze Západu :-)))

   Až dodnes jsem netušil, že Mongolové přišli na Rus ze Západu :-)))

   • Lukash
    13:15 27.05.2020

    No boli rafinovani :)) nic si neribte z palka a jeho kecov, on len stale nedokazal predychat to ze tento rok nemohol do moskvy na oslavu 9.maja a pobozkat zabalzamovaneho.

    No boli rafinovani :)) nic si neribte z palka a jeho kecov, on len stale nedokazal predychat to ze tento rok nemohol do moskvy na oslavu 9.maja a pobozkat zabalzamovaneho.

   • palo satko
    13:23 27.05.2020

    Ked Mogoli porazili Rusov na rieke Kalka tak sa Zapad - papes a vtedajsi rimskeho vyznania vladari radovali. A ked o 16 rokov neskor Batu nicil ruske kniezatstva tak sa Zapad ...Zobrazit celý příspěvek

    Ked Mogoli porazili Rusov na rieke Kalka tak sa Zapad - papes a vtedajsi rimskeho vyznania vladari radovali. A ked o 16 rokov neskor Batu nicil ruske kniezatstva tak sa Zapad rozhodol znicit aj posledne Mongolmi nezniceny Novgorod. Najskor kriziakov porazil Alexander Nevsky a aby sa to neopakovalo podriadil sa chanovi. No potom stacilo zakricat Tatari idu a zapadniari utekali sami. Ved preto je Alexander Nevsky ruskym svetcom.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     13:45 27.05.2020

     Sorry, ale jak by se mělo stavět vůči západu např. takové Polsko? Vytahovat jednotlivé epizody ze středověku, kdy Navíc lžeš, že něco platí od Mongolského vpádu, za doby Petra ...Zobrazit celý příspěvek

     Sorry, ale jak by se mělo stavět vůči západu např. takové Polsko? Vytahovat jednotlivé epizody ze středověku, kdy

     Navíc lžeš, že něco platí od Mongolského vpádu, za doby Petra Velikého bylo Rusko vcelku v dobrém vztahu se západem. Opravdu se to pokazilo až nástupem zločineckého komunistického režimu.Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      14:10 27.05.2020

      Jasnacka, pri Poltave sa Rusi radostne objimali so Svedmi. Napoleon bol turista a Krymska vojna navsteva spriateleneho lodstva.

      Jasnacka, pri Poltave sa Rusi radostne objimali so Svedmi. Napoleon bol turista a Krymska vojna navsteva spriateleneho lodstva.

     • franta.13
      17:24 27.05.2020

      Trochu bych připomenul Krymskou válku, kterou v Rusku nazývají 0 světovou válku, kdy proti Rusku se spojili Turci, Velká Británie, Sardinské království a Francie a , která proti ...Zobrazit celý příspěvek

      Trochu bych připomenul Krymskou válku, kterou v Rusku nazývají 0 světovou válku, kdy proti Rusku se spojili Turci, Velká Británie, Sardinské království a Francie a , která proti Rusku probíhala nejen na Krymu, ale i Baltu a Kamčatce. Takže Rusko mělo se Západem vždy napjaté vztahy.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      19:29 27.05.2020

      To jako myslíš tu válku, kterou začalo Rusko tím, že anektovalo Turecké území v Moldávii? V každém případě, jak se tyto války liší např. od Prusko-Francouzských válek? Vytahovat ...Zobrazit celý příspěvek

      To jako myslíš tu válku, kterou začalo Rusko tím, že anektovalo Turecké území v Moldávii?

      V každém případě, jak se tyto války liší např. od Prusko-Francouzských válek?
      Vytahovat jen ty války, kde zrovna Rusko stálo proti západním státům, proč nevytáhnete ty, kdy se západníma státama spolupracovalo, např. při dělení Polska?

      Rusko bylo v té době prostě normální součástí evropské politiky, což samozřejmě znamenalo, že někdy se spikly státy proti němu, někdy se státy spikly s Ruskem proti jinému. Nikdo v Evropě tydle historické půtky neřeší, jen Rusové ze sebe dělají ublížené chudáky.Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      19:47 27.05.2020

      palo satko: Nie je trocha trápne poukázať na jednotlivých protivníkov v Severnej vojne a v Napoleónskych vojnách, no pritom zatajiť podstatne viac západných spojencov Ruska v ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko: Nie je trocha trápne poukázať na jednotlivých protivníkov v Severnej vojne a v Napoleónskych vojnách, no pritom zatajiť podstatne viac západných spojencov Ruska v daných vojnách? Krymskú vojnu zasa bola zrevidovaná vďaka ďalšiemu významnému štandardnému spojencovi Ruska - Nemecku.
      Ono napr. s Nemeckom je zaujímavé, že hoci každého v súvislosti s Ruskom napadnú dve svetové vojny (trvajúce dovedna iba niečo cez 8 rokov), no v skutočnosti mali (alebo niektorá jeho časť) v priebehu posledných 300-350 rokov prakticky stále úzke priateľské vzťahy, Dokonca počnúc Petrom III. boli nasledujúci ruskí cárovia Nemci. Veľmi veľa toho prebrali práve od Nemcov (napr. marxizmus ;-p ).Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      20:14 27.05.2020

      PavoR, Zapadni spojenci cara Alexandra sa stali spojencami, až ked Napoleon prišiel o armadu na ceste z Moskvy. Ale na začiatku vojny pekne maširovali do Ruska s Napoleonom. Takych ...Zobrazit celý příspěvek

      PavoR, Zapadni spojenci cara Alexandra sa stali spojencami, až ked Napoleon prišiel o armadu na ceste z Moskvy. Ale na začiatku vojny pekne maširovali do Ruska s Napoleonom. Takych spojencov-priprcavačov, ked už bolo vyhrate bolo dost aj v Druhej svetovej.Skrýt celý příspěvek

     • franta.13
      20:35 27.05.2020

      Ne já jenom říkám, že to co se pokazilo za to nemůže jen ten německý agent jménem Lenin.

      Ne já jenom říkám, že to co se pokazilo za to nemůže jen ten německý agent jménem Lenin.

     • PavolR
      21:54 27.05.2020

      palo satko: Snáď aj Briti pochodovali na Moskvu? :-D A schválne - než Napoleon vpadol do Ruska, koľkokrát vyrazili ruské vojská spolu so svojimi západnými spojencami proti nemu a ...Zobrazit celý příspěvek

      palo satko: Snáď aj Briti pochodovali na Moskvu? :-D A schválne - než Napoleon vpadol do Ruska, koľkokrát vyrazili ruské vojská spolu so svojimi západnými spojencami proti nemu a Francúzsku? Suvorovov prechod cez Alpy niečo hovorí?Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      07:18 28.05.2020

      Pavol, ale otazka nebola kolkokrat Rusi pomohli Zapadu s Napoleonom. Ale kolkokrat Zapad pomohol Rusom.

      Pavol, ale otazka nebola kolkokrat Rusi pomohli Zapadu s Napoleonom. Ale kolkokrat Zapad pomohol Rusom.

     • PetrTechnik
      12:36 28.05.2020

      Ono je dost zmatečné poukazovat kdo byl koho spojenec před 1.WW. Tenkrát hráli velkou roli příbuzenské vztahy mezi panovnickými rody. Například Německo bylo v rusko-japonské válce ...Zobrazit celý příspěvek

      Ono je dost zmatečné poukazovat kdo byl koho spojenec před 1.WW. Tenkrát hráli velkou roli příbuzenské vztahy mezi panovnickými rody. Například Německo bylo v rusko-japonské válce velmi věrný spojenec Ruska. Logisticky zabezpečovalo plavbu 2.tichomořské eskadry. Zrovna tak Dánsko a Francie, byť ta to hrála na obě strany Rusko v.s. Británie. Protože Britové byli zase spojenci Japonska.
      Vše se změnilo 1.WW, rozpadlo se R-U , z Německa se stala republika a obecně se výrazně snížila moc panovnických rodů. V zásadě tehdy se začaly utvářet současné dějiny. V podstatě období mezi 1.WW a 2.WW lze nazvat jako doba příměří, protože 2WW fakticky započala potupnou kapitulací Německa 1918. Nástupem komunismu v Rusku vyvstal nový nepřítel pro evropské kapitalistické
      státy. V Německu sváděli tuhé boje komunisté s národními socialisty, moc nescházelo a v Německu mohl probíhat další rudý experiment. Vyhráli národní socialisté a co se dělo všichni asi ví . Já bych se v diskusích typu kdo co komu kdy udělal, doporučoval nepouštět před 1.WW. To je pak možné jít až k lovcům mamutů.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  11:20 27.05.2020

  Autor jen potvrzuje to, co kdysi napsal Karel Havlíček Borovský. Sám jsem byl v Rusku několikrát a jsem ve styku s oběma druhy Rusů - těmi srdečným přátelskými normálními na jedné ...Zobrazit celý příspěvek

  Autor jen potvrzuje to, co kdysi napsal Karel Havlíček Borovský. Sám jsem byl v Rusku několikrát a jsem ve styku s oběma druhy Rusů - těmi srdečným přátelskými normálními na jedné straně, a arogantnimi tupými imperialisty na straně druhé. Za sebe jsem to uzavřel Huntingtonovskym konstatováním, že se jedná o velmi odlišný kulturně-civilizacni okruh.Skrýt celý příspěvek

  • Roland
   12:36 27.05.2020

   Já jsem se spíš přiklonil ke konstatování že Rusko není země - Rusko je životní styl...

   Já jsem se spíš přiklonil ke konstatování že Rusko není země - Rusko je životní styl...

 • UnionPacific
  10:57 27.05.2020

  Nie, ruskú dušu netreba chápať, je treba len donútiť ruského človeka aby sa vzdal ZHN a potom musia nastúpiť obrovské politické, ekonomické a vojenske tlaky a to až dovtedy kým sa ...Zobrazit celý příspěvek

  Nie, ruskú dušu netreba chápať, je treba len donútiť ruského človeka aby sa vzdal ZHN a potom musia nastúpiť obrovské politické, ekonomické a vojenske tlaky a to až dovtedy kým sa Rusko rozpadne. Je nehorázne že najvyspelejší stát sveta, líder civilizácie , Izrael , má k dispozícií rozlohu 2/5 Slovenska a rusi 1/9 planéty.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   12:21 27.05.2020

   neblábol

   neblábol

  • Radim
   12:29 27.05.2020

   Omlouvám se, ale tou debilitou trpíte od narození? Když si člověk přečtě vaše komentáře zde na AN, tak se nemůže zbavit dojmu, že jste více než mimo. Donutit ruského ...Zobrazit celý příspěvek

   Omlouvám se, ale tou debilitou trpíte od narození? Když si člověk přečtě vaše komentáře zde na AN, tak se nemůže zbavit dojmu, že jste více než mimo. Donutit ruského člověka....obdobně jako se Hitler snažil donutit židovského člověka...Bežte se umejt hodně ledovou vodou.Skrýt celý příspěvek

   • UnionPacific
    14:00 27.05.2020

    Prínos rusov svetu: 0. Počet obetí komunizmu: 100 miliónov. Sú najagresivnejším štátom sveta. Vy prezraďte prečo sa ich zastávate.

    Prínos rusov svetu: 0. Počet obetí komunizmu: 100 miliónov. Sú najagresivnejším štátom sveta. Vy prezraďte prečo sa ich zastávate.

    • flanker.jirka
     21:29 27.05.2020

     A váš přínost této planetě, mimo skleníkové plyny, které produkujete?

     A váš přínost této planetě, mimo skleníkové plyny, které produkujete?

     • UnionPacific
      23:09 27.05.2020

      Skleníkových plynov produkujem zhruba toľko čo vy ale aspoň som sa nepodieľal na vraždení v Katyňi, Na ukrajine, v Sýrií, Maďarsku...atď... na rozdiel od Putina, ja spím dobre.

      Skleníkových plynov produkujem zhruba toľko čo vy ale aspoň som sa nepodieľal na vraždení v Katyňi, Na ukrajine, v Sýrií, Maďarsku...atď... na rozdiel od Putina, ja spím dobre.

    • kosa2668
     11:36 28.05.2020

     tak tot je choroba

     tak tot je choroba

    • Radim
     23:58 30.05.2020

     Evidentně ani nechápete význam psaného textu, můžete mi prosím zkopírovat část textu, kde se dle vašeho smýšlení zastávám rusů, či Ruska? Já se pouze podivuji nad tou vaší arogancí ...Zobrazit celý příspěvek

     Evidentně ani nechápete význam psaného textu, můžete mi prosím zkopírovat část textu, kde se dle vašeho smýšlení zastávám rusů, či Ruska? Já se pouze podivuji nad tou vaší arogancí a hulvátstvím. V podstatě si s těma ožralejma mužikama z východní benzínky můžete podat ruce a to nepotřebujete ani chlastat hektolitry samohonky. A ten komunismus připíšeme také rusům, nebo popravdě ukážeme prstem na neměcké hošíky Marxe, Engelse??Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  10:45 27.05.2020

  Problém väčšiny Rusov, že žijú v putinovej bubline. Hlavné médiá sú pod kontrolu Putina a tam sú len samé úspechy a "úspechy" ... západ len otvára ústa a nechápe : ...Zobrazit celý příspěvek

  Problém väčšiny Rusov, že žijú v putinovej bubline.

  Hlavné médiá sú pod kontrolu Putina a tam sú len samé úspechy a "úspechy" ... západ len otvára ústa a nechápe : )

  Propaganda je celkom prepracovaná. Rusi si platia na západe svoje média - napr. National Interest v USA a následne sa pri svojich "úspechoch" odvolávajú na "zdroje USA" .... čiže to nepíšu sami ... to o nich píše ten "zlý" západ ...takže to musí byť pravda.

  Ale kto chce tak si samozrejme zdroje informácií nájde. Knihy sa vydávajú i kvalitné - popisujú napr. brutálnu okupáciu Poľska v roku 1939, ale to režim nerieši .... to ho neohrozuje. Už rieši internet, lebo ten zasahuje väčšie množstvo ľudí.

  Problém pre režim je v tom, že mladší sú na nete a hlavne ich už nezaujíma minulosť - t.j. nekonečné porovnávanie s Jelcinom, ktorého oni už nezažili.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   11:24 27.05.2020

   Oni v té bublině žijí už od rozdělení křesťanské církve na Byzanc a Řím. Petr Veliký se pokusil otevřít okno do světa, ale Lenin ho zase zavřel ;-).

   Oni v té bublině žijí už od rozdělení křesťanské církve na Byzanc a Řím. Petr Veliký se pokusil otevřít okno do světa, ale Lenin ho zase zavřel ;-).

  • gangut
   11:27 27.05.2020

   Kolkože tých ruských médií čítate? Podľa toho čo píšete, tak žiadne. Skúste si otvoriť trebárs Kommersant aby ste bol v obraze o čom sa píše v Rusku. Riešia úplne iné problémy ako ...Zobrazit celý příspěvek

   Kolkože tých ruských médií čítate? Podľa toho čo píšete, tak žiadne. Skúste si otvoriť trebárs Kommersant aby ste bol v obraze o čom sa píše v Rusku. Riešia úplne iné problémy ako sa prezentuje v našich médiách.
   "Mladý na nete" sú pre režim v Rusku taký istý problém ako naši mladý na nete pre náš režim. Uvedomte si konečne že režim v Rusku je rovnaký ako režim u nás a je tamojšími ľudmi rovnako vnímaný. Tak ako rusi vnímajú Putina, tak my vnímame Fica alebo Babiša...Skrýt celý příspěvek

   • satai
    11:30 27.05.2020

    "režim v Rusku je rovnaký ako režim u nás"

    Si děláš srandu?

    "režim v Rusku je rovnaký ako režim u nás"

    Si děláš srandu?

    • gangut
     11:37 27.05.2020

     V čom je iný? Povedzme že ste mladý človek na začiatku kariéry alebo otec mladej rodiny v zhruba rovnakom sociálnom postavení v Rusku a v Česku. V čom sa váš život tam a tu ...Zobrazit celý příspěvek

     V čom je iný? Povedzme že ste mladý človek na začiatku kariéry alebo otec mladej rodiny v zhruba rovnakom sociálnom postavení v Rusku a v Česku. V čom sa váš život tam a tu odlišuje?Skrýt celý příspěvek

     • satai
      11:57 27.05.2020

      A že už zkoušíš úplně jiné tvrzení...

      A že už zkoušíš úplně jiné tvrzení...

     • gangut
      11:59 27.05.2020

      ?
      Aj nejaký argument? Tak v čom je v Rusku režim a život iný ako u nás?

      ?
      Aj nejaký argument? Tak v čom je v Rusku režim a život iný ako u nás?

     • satai
      12:02 27.05.2020

      A když tě to zajímá... Můj život se liší tím, že bude delší, jeho kvalita daleko víc závisí na mých schopnostech než na ceně ropy, když se budu stěhovat, tak nebudu potřebovat ...Zobrazit celý příspěvek

      A když tě to zajímá... Můj život se liší tím, že bude delší, jeho kvalita daleko víc závisí na mých schopnostech než na ceně ropy, když se budu stěhovat, tak nebudu potřebovat bumážky. Vím, že moje dítě bude moci na Erasmus, že mu nebudou lhát ve škole...

      Jenom trochu škoda, že se můj prezident bude pomočovat, v Rusku by holýma rukama sedlal medvědy.Skrýt celý příspěvek

     • satai
      12:03 27.05.2020

      Ale všimni si, že jsi začal tvrzením o režimu a pak najednou vytáhnul úplně jiné.

      Ale všimni si, že jsi začal tvrzením o režimu a pak najednou vytáhnul úplně jiné.

     • gangut
      12:22 27.05.2020

      :-D Vidno aké máte skreslené predstavy. Vymytá hlava. Tak pre vašu informáciu, ako dlho budete žiť nezáleží na tom či žijete v Rusku alebo v Česku. Kvalita vášho života a životná ...Zobrazit celý příspěvek

      :-D
      Vidno aké máte skreslené predstavy. Vymytá hlava. Tak pre vašu informáciu, ako dlho budete žiť nezáleží na tom či žijete v Rusku alebo v Česku. Kvalita vášho života a životná úroveň záleží na Vás rovnako v Rusku ako v Česku. A pokiaľ nepracujete v ropnom biznise, tak je na cene ropy nezávislá.
      Režim tam aj tu sa v ničom nelíši. Ľudia tu aj tam žijú v rovnakom režime, riešia rovnaké problémy. Konkretizujte v čom je život v rusku iný? Nie je snáď korupcia tu aj tam? Majú snáď rusi zakázané cestovať? Alebo snáď sloboda slova? Toho dementa Novotného v rusku pustia do Tv. Kedy ste trebárs na ČTčku videl nejakého proputinovského rusa?
      V bubline žijete vy...Skrýt celý příspěvek

     • triplane
      12:45 27.05.2020

      gagnut: "Tak pre vašu informáciu, ako dlho budete žiť nezáleží na tom či žijete v Rusku alebo v Česku. Kvalita vášho života a životná úroveň záleží na Vás rovnako v Rusku ako v ...Zobrazit celý příspěvek

      gagnut:
      "Tak pre vašu informáciu, ako dlho budete žiť nezáleží na tom či žijete v Rusku alebo v Česku. Kvalita vášho života a životná úroveň záleží na Vás rovnako v Rusku ako v Česku. A pokiaľ nepracujete v ropnom biznise, tak je na cene ropy nezávislá."

      Neni pravda. Staci se podivat na vek doziti v Rusku, je to temer o 10 let mene nez ve vyspele Evrope. Nemluve o tom ze v Rusko ma vice vrazd na pocet obyvatel nez napriklad Afganistan.
      Ten vek doziti primo souvisi s kvalitou zdravotni pece a kvalitou beznych potravin. Oboje je v Rusku zoufale a statni zdravotnictvi je neprimo zavisle na Ruskem ropnem prumyslu - nejvetsi Rusky prijem.
      Potom kdo tu ma vymytou hlavu...Skrýt celý příspěvek

     • gangut
      13:08 27.05.2020

      triplane. :-DDD Ale to je len obyčajná štatistika, ktorá nič nevypovedá o rozdielnom režime. A nezaručuje že vy konkretne budete žiť o 10 rokov dlhšie ako bežný rus. Takisto ...Zobrazit celý příspěvek

      triplane.
      :-DDD
      Ale to je len obyčajná štatistika, ktorá nič nevypovedá o rozdielnom režime. A nezaručuje že vy konkretne budete žiť o 10 rokov dlhšie ako bežný rus. Takisto kvalita potravín. Nikdo vás nenúti jesť nekvalitné potraviny tu ani tam. Alebo snáď myslíte, že taká Madeta vyrába v rusku menej kvalitné potraviny ako v česku? To všetko je len mediálny výplach. Zdravotná starostlivosť? Tu aj tam nájdete fušerov aj kvalitné kliniky. Skúste trebárs v Trenčíne navštíviť ortopéda alebo v Martine neurológa.
      Takže ešte raz aký je rozdiel v režime tu a tam?Skrýt celý příspěvek

     • triplane
      13:29 27.05.2020

      gangut myslis rezim? Kde je prezident - vlada - parlament? Tak teoreticky asi zadny, to je asi to co chces slyset. V realu to ale u nas a v Rusku funguje dost jinak. Je videt ze ...Zobrazit celý příspěvek

      gangut
      myslis rezim? Kde je prezident - vlada - parlament? Tak teoreticky asi zadny, to je asi to co chces slyset. V realu to ale u nas a v Rusku funguje dost jinak.
      Je videt ze si tam nebyl. Bezny Rus si moc vybirat nemuze, co se tyce potravin. Proste na to nema. Jiste, i u nas na to nekteri nemaji, ale oproti Rusku je to naprosto zenedbatelna cast populace.
      O zdravotnictvi vubec nevis o cem mluvis. On ani nejlepsi odbornik na svete nic nezmuze kdyz nema vybaveni - v Rusku bezna zalezitost. Vcetne nedostupnosti jinak beznych leku... jed se tam podivat.
      Statistiky jsou sice jen cisla, ale dost to naznaci. Zrovna ta o prumerne delce zivota je celkem vypovidajici a nelze ji nijak rozporovat.
      Rusko by mohlo byt velmi, velmi bohata zeme a neni. Duvod proc neni jsou jen a pouze Rusove, nikdo jiny. Velky problem je ze oni hledaji vinu vsude jinde jen ne u sebe.Skrýt celý příspěvek

    • franta.13
     17:27 27.05.2020

     Jestli jste někdy viděl zprávy z Ruska, je až z podivem jak jsou si jejich i naše problémy podobné, ne stejné, ale podobné.

     Jestli jste někdy viděl zprávy z Ruska, je až z podivem jak jsou si jejich i naše problémy podobné, ne stejné, ale podobné.

     • Torong
      08:57 28.05.2020

      Jistě. Když se budeme snažit, podobnost najdeme vždy. Kupodivu "podobné problémy" mají i eskymáci s Beduíny.
      Tohle je klasická snaha o falešný ekvivalent.

      Jistě. Když se budeme snažit, podobnost najdeme vždy. Kupodivu "podobné problémy" mají i eskymáci s Beduíny.
      Tohle je klasická snaha o falešný ekvivalent.

 • Kichot
  10:42 27.05.2020

  A bude i článek o americké duši? To jako fakt není nikde nic zajímavého ze světa vojenské techniky?

  A bude i článek o americké duši? To jako fakt není nikde nic zajímavého ze světa vojenské techniky?

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2