Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Foto: Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.czVálky beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Tabluka: Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova. 

 

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:

1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,

2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,

3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,

4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,

5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",

6. od přímého boje k bezkontaktní válce,

7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,

8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,

9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,

10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):

První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).

Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).

Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.

Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.

Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.

Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.

Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).

Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin

Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 výrazně investovat do obměny a modernizace svého parku. Počítá se s nákupem bojových, transportních i ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor nařčení z vojenského zapojení Ruska v konfliktu odmítá a považuje zdejší válku za čistě občanskou, bez ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na východě Ukrajiny. Slovenský dobrovolník působí v pluku Azov ukrajinské Národní gardy.

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime všichni: „Jak se orientovat v záplavě informací a nepodlehnout manipulaci?“ Dá se v dnešní nepřeberné ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Stránka 1 z 19
 • Firefighter
  07:08 12.03.2015

  A zde to co jsem zjednodušeně nastínil:
  http://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni.aspx

 • Firefighter
  07:04 12.03.2015

  Luky: Civilní ochrana a nouzová připravenost spadají pod vnitro, konkrétně pod HZS ČR odd. prevence a ochrany obyvatelstva. Ve finále to v lidských silách znamená, že na územních odborech, uvedu jako příklad naše Litoměřice, sedí člověk co má mimo jiné i toto na starosti. Spravuje daný obvod Obce s rozšířenou působností do jejíž správy spadají např. Štětí, Lovosice, Roudnice nad Labem a další obce. Na tomto území se vyhodnocují rizika plynoucí z povahy lidských a přírodních sil. Připravenost na krizové situace a z toho plynoucí mimořádné události se řeší různými způsoby. Zaštiťuje je integrovaný záchranný systém v hlavním složení HZS, Policie, Záchranka. Z různých situací vyplývá různá potřeba ochrany. Samozřejmě že se počítá i s využitím např. přetlakových krytů. Vede se evidence všech krytů, včetně neudržovaných. Na těch udržovaných probíhají např. povinné kontroly provozuschopnosti ale to neznamená, že by nemohli plnit jiný účel, takže se využívají všelijak (namátkou mě napadá diskotéka, sál na stolní tenis, sklady zeleniny). Počet udržovaných krytů je žalostný, v našem ORP jsou myslím 3. Ale to proto, že není v podstatě důvod je u nás udržovat. Ve finále je tu jen chemička s určitými riziky ale před těmi se dá lépe chránit jinak a dál už jen Labe, proti kterému kryty nepotřebujem.

  Teď k tomuto:
  ¨Připravenost na krizové situace a z toho plynoucí mimořádné události se řeší různými způsoby. "
  Nejčastěji se jedná o individuální ochranu tvořenou z tzv co dům dal. Děláme osvětu (alespoň v našem ústeckém kraji) o způsobech ochrany ve školách, na různých akcích...
  Jedno riziko je samozřejmě i riziko války, ale tady se počítá s NATO, viz. odkaz níže.
  Hodně k tomuto naleznete zde včetně požadovaných článků:
  http://www.hzscr.cz/clanek/oddeleni-civilni-nouzove-pripravenosti.aspx

 • Luky
  17:21 11.03.2015

  Pokud by to někoho zajímalo - civilní obrana se na MO moc neřeší, spadá to spíš pod vnitro. Nejlepší je hledat na okresních úřadech - krizové řízení.

 • Luky
  15:11 11.03.2015

  Dále v rozhovoru zaznělo toto:
  "K těm úkrytům … ČR disponuje rozsáhlým portfoliem prostorů pro úkryt obyvatel. Jsou však v žalostném stavu, jejich evidence v podstatě zanikla a co je podstatné – občané zpravidla vůbec netuší, kde prostory určené pro jejich ukrytí vlastně jsou a co mají dělat v případě, kdy středeční zkouška sirén není zkouškou. Často to nevědí ani pracovníci samospráv, kteří za evidenci a stav úkrytů odpovídají. Určitě by bylo minimálně vhodné vytvořit systém „branných informací“, jehož prostřednictvím by lidé byli o těchto úkrytech a jejich dostupnosti informováni. Často se např. jedná o zesílené sklepy v rodinných domcích a podobně. Tomuto problému by bylo určitě vhodné ze strany odpovědných úřadů včetně MO věnovat pozornost."
  ------------------------------
  Bylo by prosím možné, aby redakce armádních novin nebo někdo z místních odborníků vytvořil článek, který by uceleně obsahoval současné možné zdroje informací civilní obrany?

  Díky

 • Luky
  12:59 11.03.2015

  Pro mě zatím nejlepší a nejotevřenější analýza. Vojenský analytik Jaroslav Štefec hovoří o evropské situaci a vyjadřuje se i k plánovanému letnímu vojenskému cvičení Atlantic Resolve, dále k reálným schopnostem naší armády a případnému riziku jaderné války (si prostě nikdy nevydechnu...).

  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vojensky-analytik-Stefec-Tlacime-Rusko-do-kouta-Riskujeme-skokovy-prechod-z-miru-do-jaderneho-utoku-USA-by-asi-nereagovaly-a-Merkelova-nechce-v-Evrope-radioaktivni-poust-365624

  zajímavý je jeho dovětek pro "odlehčení" :

  citace:
  Pro odlehčení na závěr ještě pár slov k ruskému družicovému systému Glonass.

  Tento systém pracuje na stejném principu jako americký GPS a je naprosto stejně použitelný jak k vojenským účelům, tak pro standardní silniční navigaci (i v ČR už jsou poměrně běžně dostupné nejen navigace, ale i mobilní telefony s přijímačem tohoto systému). Glonass v současnosti zahrnuje zhruba stejný počet (cca 24) družic jako GPS, tyto družice se však pohybují po jiném typu drah než družice americké (nevyžadují korekce drah, tudíž ani zásoby paliva) a jsou údajně cca 500x odolnější vůči elektromagnetickému impulsu při výbuchu jaderné hlavice v jejich blízkosti, než americké družice systému GPS. Předpokládám, že ruské strategické jaderné síly na jeho funkci nejsou závislé (stejně jako americké na GPS)."

  Tak teď se mi fakt ulevilo.

 • Firefighter
  11:59 10.03.2015

  Dnes ještě k hrozbě dluhu, vyjádření řeckého min. financí.
  Zde:
  http://www.novinky.cz/ekonomika/363777-evropa-vedela-ze-nedokazeme-splatit-dluhy-tvrdi-recky-ministr-financi.html
  A zde:
  http://www.forbes.com/sites/timworstall/2015/03/10/varoufakis-says-greece-was-never-going-to-repay-its-debts-hes-right-too/

  Řecko se mimochodem poslední dobou orientuje ohledně velkých finančních sanací i na Rusko.

 • Firefighter
  08:37 10.03.2015

  Ty Britské Listy nejsou standardní novinářské médium. Jan Čulík je založil k tomu, aby se na nich mohli svobodně vyjadřovat různé typy lidí. Např pan Čulík je profesor tuším na Glasgow university, ale jsou tam i investigativní novináři, filozofové a jiní. Takže tam nelze hledat konsistentí postoj celého informačního servru ale spíš jako sbírku faktů, názorů a oponentur - což považuji za nejlepší formu získávání a hodnocení informací. Už je čtu dlouho a nelze říci, že by byli např provýchodní nebo prozápadní, protože složení dané "redakce" je z mnoha různých názorových proudů. Mnoho lidí je odsuzuje, protože se mu článek někdy do krámu hodí a někdy ne, ale já to vnímám tak, že jsou to různé pohledy různých lidí podložené fakty. Velice často citují bez komentáře a následně proběhne debata redakce skrze jednotlivé články, vše podložené odkazy.

 • Luky
  23:10 09.03.2015

  no nějak nevím, co vám na tom přijde tak k úsměvu...trochu se už v těch vašich Britských listech ztrácím (přijde mi to trošku nekonzistentní). Jednou o Ami rozpínavosti, příště o čápech.

  Že Britové redukují armádu je známý a dlouhodobý proces. Francouzi jsou celkem silní a že nechtějí s Rusy válčit vítám. Němci se také chtějí spíše dohodnout, ale jejich armádu bych zas tak nepodceňoval. A dokud Amíkům neklekne ekonomika, jsou stále s přehledem nejsilnější. Kolaps dolaru navíc nemusí být skokový. Mají v rukou stále mnoho nástrojů, nevím jak dlouho to můžou oddalovat (asi to i záleží na Číně a dalších). Já jsem stále napjatý, jak chtějí situaci řešit. Rusové se navíc snaží motivovat své bývalé republiky/sousedy k odstoupení od dolaru. To vše může urychlit výprodej dolaru a zároveň touhu Američanů proces zvrátit. Může se stát, že budou chtít někde zasáhnout, v posledních desetiletích jim armáda ladem neležela. Mediální přípravu k tomu už udělali - všichni teď víme, že Rusové chtějí vést hybridní válku a dobýt Evropu.
  ---------------------------------------------------------------------

  Já si velmi dobře vzpomínám, když jsem v době ekonomického vrcholu chodil v Praze s finančníky na squash. Kluci obchodovali na burze, znali různé finanční deriváty a všechny ty věci kolem. Po sportu jsme si sedali společně na pivo. Oni se rozplývali nad zisky 10-20% běžně. Já i bez ekonomického vzdělání říkal, že je to divné. Povídal jsem jim o nesmyslnosti stálého růstu o 7% a zisku z ničeho o 15-20%. Nechápavě na mě zírali. Pořád četli nějaké ekonomické časopisy, ale když to prasklo, tak čuměli jak trdla...

 • Firefighter
  20:52 09.03.2015

  Zde něco málo o armádách EU a jejich směřování vzhledem k rozpočtům v daných zemích :-)
  http://blisty.cz/art/76746.html

 • Firefighter
  20:42 09.03.2015

  Luky: Hybridní války (dále HV) nezavedly USA , taková taktika boje je tu od té doby, co mezi sebou lidstvo válčí ve velkém. Američané spíš zavedli v HV moderní technologie, nicméně jako HV lze označit i konflikt RU-Gruzie.

  Dále je problém naší země, konkrétně politiků, že málo v EU táhnou za jeden provaz a naše diplomacie je pod úrovních ostatních členů. Z mého pohledu jsme k unii příliš pasivní.

Stránka 1 z 19