Hybridní války podle Valerije Gerasimova

Valerij Gerasimov s prezidentem Vladimírem Putinem. / Kremlin.ru, CC BY 3.0

Současný náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov napsal na začátku roku 2013 pro ruský Vojensko-průmyslový kurýr (Военно-промышленный курьер) pozoruhodný článek ve kterém přiblížil koncept nových válek, pro které se vžilo označení „hybridní války" (hybrid warfare) nebo „nelineární války" (non-linear war) . Text je od svého uvedení v popřední zájmu vojenských odborníků a rozhodně by neměl uniknout ani zájmu široké české veřejnosti, neboť přináší vhled do ruského strategického uvažování.

Svět podle Ruska: Stav permanentní války

Armádního generála Valerije Gerasimova jmenoval do funkce v roce 2012 současný ministr obrany Sergej Šojgu. Gerasimov je náčelníkem generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace a první náměstek ruského ministra obrany.

Dne 27. února 2013 se objevil v magazínu Vojensko-průmyslový kurýr článek o nové koncepci nelineárních nebo-li hybridních válek. Hlavní myšlenkou článku je skutečnost, že hranice mezí mírem a válkou se stírají a někdy není zřejmé, že válka již probíhá. Jde o stav neustále permanentní války, kdy prakticky nelze rozlišit, zda válka probíha, nebo ne.

„Nejsme ve válce, ale válčení okolního světa se nás dotýká stále citelněji. Koncepci nových hybridních válek světu představil ruský generál, veterán čečenské války Valerij Gerasimov. Z několika stran jeho textu se o světě kolem nás dozvíte víc než z mnoha politologických studií," napsal před několika týdny Václav Cílek pro Armádní noviny.

Gerasimov, a de facto celé ruské vedení, z trvalého vedení hybridních válek „obviňuje" vedoucí země celého světa, především Spojené státy. V článku ze začátku roku 2013 Gerasimov píše, že Rusko na tomto poli údajně zaspalo a je třeba pracovat na nápravě. Vyzývá také, aby Rusko se tento novým typ „válek" připravilo, umělo jím čelit a používat pro svůj prospěch.

Hybridní války vnímá Gerasimov jednak jako příležitost, tak i jako hrozbu. Hybridní způsob válčení vůči Rusku může například uplatnit silnější Čína při svých mocenských aspiracích na ruském Dálném východě.

Práce Gerasimova je součástí nové ruské vojenské doktríny podepsané 30. prosince minulého roku.

„Nová doktrína Ruské federace odráží manichejistický pohled ruské politické elity na mezinárodní vztahy a světový pořádek. Ve verzi 2010 se psalo, že je současný světový pořádek charakteristický oslabením ideologické konfrontace. Ovšem ve verzi 2014 se píše, že současný světový pořádek je charakteristický posílením globální konkurence, napětím v různých oblastech, hodnotovými konflikty i soupeřením o modely rozvoje. Jedná se o takový světový pořádek, ve kterém se stírá hranice mezi válkou a mírem a kde je Rusko neustále ve válce, i když vedené nevojenskými prostředky," napsal v lednu Václav Lídl, pro natoaktual.cz

Války beze zbraní

Podle Gerasimova jsou typickými představiteli válek 21. století probíhající konflikty v Africe a Blízkém východě. „Dokonale prosperující stát se může během několika měsíců, či dokonce dnů proměnit v arénu divokých ozbrojených konfliktů, stát se obětí zahraniční intervence, ponořit se do chaosu, humanitární katastrofy a občanské války," píše Gerasimov.

V zemích, kde vypuklo „arabské jaro" není oficiálně vyhlášená válka. Avšak sociální, ekonomické a politické důsledky pro jednotlivé země a společnosti jsou srovnatelné s následky skutečné války.

K dosažení politických a strategických cílů již nejsou zbraně potřeba, resp. existují účinější nástroje. Pro dosažení cílů je mnohdy vhodnější použít politických, ekonomických, informační, humanitárních a dalších nevojenských opatření, včetně „protestního potenciálu" lidí cílové země.

Jako příklad Gerasimov uvádí používání humanitárních organizací nebo soukromých bezpečnostních služeb. Příkladem jsou podle něj údajně operace v Sýrii, Ukrajině nebo působení Greenpeace v Arktidě.

Gerasimov i ruská vláda jsou přesvědčeny, že Západ financuje jak opozici, tak i další organizace, jako jsou např. nevládní organizace, jak na Ukrajině, tak i v Rusku.

Vše je doplněno o skryté vojenské akce informačního charakteru nebo speciálních jednotek. Otevřené použití síly se záminkou „udržení míru a regulace krize" se děje jen na konci konfliktu, s cílem „dosažení konečných cílů."

Výše uvedené zákonitosti jsou podle článku typickým příkladem konfliktů 21. století a je podle toho nutno připravit armádu, její techniku, vybavení, výcvik a plánování.

Vojenské akce jsou v současné době čím dal dynamičtějším aktivnější a plodnější. Operační a taktické pauzy, které by mohl protivník využít, mizí. Geramisov zdůrazňuje, že „čelní zapojení" velkých uskupení sil na taktické a strategické úrovni jsou minulostí. Dálková, bezkontaktní akce proti nepříteli se stávají hlavním prostředkem k dosažení bojových a operačních cílů.

Tradiční vojenské metody

Nové vojenské metody

+ vojenská akce začíná po strategickém nasazení (vyhlášení války)

 + vojenskou akci začínají skupiny vojáků během mírového stavu (válka není vyhlášena)

 + frontální útoky mezi velkými jednotkami, tvořené hlavně pozemními jednotkami

 + nekontaktní útoky mezi vysoce pohyblivými specializovanými skupinami

 + porazit živou sílu, palebnou sílu, získat kontrolu nad oblastí a hranicemi za účelem získání kontroly nad teritoriálním územím

 + zničení nepřátelské vojenské a ekonomické síly krátkými, přesnými údery na strategickou vojenskou a civilní infrastrukturu

 + ničení ekonomické síly a anexe teritoria

 + masivní použití zbraní s přesným účinkem, speciálních operací, robotiky a zbraní, které využívají nové fyzické zákonitost (zbraně se směrovanou energií – lasery, krátkovlnnou radiaci atd.) –  + využití ozbrojených civilistů (4 civilisté na 1 vojáka)

 + bojové operace na zemi, moři a ve vzduchu

 + současně probíhající údery na jednotky nepřítele a zařízení na celém území

 + velení vojsk z pozice rigidní hierarchie

 + současně vedený boj na zemi, moři, ve vzduchu a v informačním prostoru

Změny v charakteru ozbrojených konfliktů podle Valerije Gerasimova. Převzato ze studie od Janis Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany.

Ničení objektů nepřítele se provádí v celé hloubce jeho území – neexistuje klasická frontová linie. Rozdíly mezi operační, taktickou a strategickou úrovní, stejně jako rozdíly mezi obrannými a útočnými operacemi, jsou vymazány.

Valerij Gerasimov zdůrazňuje, že asymetrickými způsoby, resp. „hybridní válkou" lze porazit silnějšího protivníka. Mezi možné způsoby patří nasazení speciálních sil nebo využití vnitřní opozice daného státu k vytvoření „permanentní operační fronty přes celé území nepřítele."

Jde údajně o doktrinální principy, kterými se řídí všechny vedoucí státy světa. Příkladem jsou podle Gerasimova americké operace Pouštní boře v roce 1991 nebo operace Trvalá svoboda v roce 2003. Hybridní válkou byla údajně i spojenecká kampaň v Libyi, kdy bezletová zóna, námořní blokáda a nasazení „kontraktorů" byla koordinována se silami opozice.

Gerasimov připomíná i arabská jara v severní Africe. Informační prostor je skvělý nástroj, jak snížit bojový potenciál nepřítele. V severní Africe údajné pomocí informačních sítí byly ovlivňovány státních struktury a obyvatelstvo.

Pro vedení politických a strategických operacích, ať útočných nebo obranných, je tedy nutno perfektně zvládnout činnosti v informačním prostoru.

Dále Gerasimov ukazuje na příkladech teroristických útoku na americké velvyslanectví v Benghází, pirátské aktivity i únosu rukojmí, že je nutno vytvořit vojenské systémy k ochraně státních zájmu mimo vnější hranice.

Na začátku roku 2013, kdy článek vznikl, nebyla podle Garisomova definovány způsoby působení vojenských složek Ruské federace na cizím území. Informace v článku zdůrazňuje potřebu zjednodušit postupy pro překračování státních hranic, užívání vzdušného prostoru a výsostných státních vod cizích států, vytvořit postupy pro interakci s orgány cílových států, atd.

Jako jeden z klasických příkladu nasazení vojenských sil na území cizího státu jsou operace k udržení míru. „Kromě klasických vojenských se ruská armáda musí připravit na operace jiných typů – humanitární, záchranné, evakuační, sanační atd. Vše vyžaduje nový přístup ve výcvik vojenských sil," píše Gerasimov.

Změna ve vojenském myšlení ruských ozbrojených sil

Publikace Russia's New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian Defense Policy Janise Berzinše, výkonného ředitele Střediska bezpečnostního a strategického výzkumu lotyšské Národní akademie obrany, upozorňuje na změnu myšlení ruské armády, vedenou právě prací Valerije Gerasimova.

Celou práci v češtině zveřejnil časopis Vojenské rozhledy.

Berzinš upozorňuje na novu koncepci výstavby ruských vojenských schopností do roku 2020, která představuje posun:
1. od přímého ničení k přímému ovlivňování,
2. od přímého zničení nepřítele k jeho vnitřnímu rozkladu,
3. od války se zbraněmi a technologiemi ke kulturní válce,
4. od války vedené konvenčními silami ke speciálně připraveným jednotkám a námezdním nepravidelným oddílům,
5. od tradičního (3d) bojiště k informačně-psychologickému vedení války a válce „vjemů",
6. od přímého boje k bezkontaktní válce,
7. od lineární a lineárně členěné války k totální válce, zahrnující také nepřátelské síly a základny v týlu,
8. od války v reálném fyzickém prostředí k válce v lidském vědomí a kyberprostoru,
9. od symetrické k asymetrické válce, vedené kombinací politických, ekonomických, informačních, technologických a ekologických kampaní,
10. od války časově omezené ke stavu permanentní války jako přirozené podmínky národního života.

„Ruský pohled na vedení moderní války je založen na teorii, že hlavním bojovým prostorem je mysl. Vedení nových válek respektive válek nové generace bude tedy založeno na válce informační a psychologické tak, aby bylo dosaženo nadvlády u nepřátelských vojsk, získána kontrola jeho zbraní, tj. aby nepřátelské ozbrojené síly a civilní obyvatelstvo bylo morálně a psychologicky zlomeno. Hlavním cílem je co možná nejvíce omezit zasazení těžké vojenské síly a dosáhnout toho, aby vojenské a civilní obyvatelstvo naopak podporovalo útočníka, ke škodě vlastní vlády a ke škodě vlastní země. Zmínka o permanentní (stálé) válce je zajímavá, protože jejím předpokladem je permanentní (stálý) nepřítel. V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie," píše Berzinš.

Fáze války nové generace mohou být rozděleny následovně (Tchekinov-Bogdanov, 2013, str. 15-22):
První fáze: nevojenské asymetrické vedení války (zahrnující informační, morální, psychologická, ideologická, diplomatická a ekonomická opatření jako část plánu vytvořit příznivé politické, ekonomické a vojenské předpoklady pro další fáze války).
Druhá fáze: speciální operace za účelem oklamání politických a vojenských představitelů koordinovanými opatřeními, prostřednictvím diplomatických kanálů, masově sdělovacích prostředků, prostřednictvím vládních a vojenských agentur, únikem falešných dat, rozkazů, nařízení a směrnic (tzv. leakage).
Třetí fáze: zastrašování, klamání a podplácení vládních a vojenských představitelů, s cílem přimět je, aby přestali plnit své služební povinnosti.
Čtvrtá fáze: destabilizující propaganda, jež má zvýšit nespokojenost obyvatelstva, což bude umocněno příjezdem ruských militantních skupin a eskalací podvratné činnosti.
Pátá fáze: zřízení bezletových zón nad zemí, která má být napadena, vyhlášení blokády a masové využití soukromých vojenských společností v těsné spolupráci s ozbrojenými opozičními jednotkami.
Šestá fáze: zahájení vojenských akcí, kterým ve velkém měřítku předchází průzkum a podvratná činnost, tj. všechny typy, formy, metody operací, včetně operací speciálních jednotek, operací ve vesmíru, rádiové a elektronické operace, diplomatické zpravodajství a zpravodajství tajných služeb, průmyslová špionáž.
Sedmá fáze: operace vedené pomocí cílených informací, elektronický boj, letecké a kosmické operace, nepřetržité letecké zastrašování v součinnosti s použitím vysoce přesných zbraňových systémů (dalekonosné dělostřelectvo, zbraně založené na využití nových technologií, včetně mikrovln, radiace, neletálních biologických zbraní).
Osmá fáze: umlčení zbývajících míst odporu a zničení zbytků nepřátelských skupení, prostřednictvím speciálních operací vedených průzkumnými jednotkami, jež vyhledávají nepřítele a hlásí jeho souřadnice raketovým a dělostřeleckým jednotkám; palba s využitím vyspělých zbraní, soustředěná na zničení jednotek obránce, který klade stále odpor; zasazení výsadkových jednotek, které mají za úkol obklíčit body odporu; vyčišťovací operace pozemních jednotek.

„Jinými slovy, Rusko umístilo ovlivňování nepřítele (influence) do středu svého operačního plánování a k dosažení tohoto cíle použilo všechny dostupné prostředky: obratnou vnitřní propagandu, klamné operace, psychologické operace a dobře koncipovanou vnější propagandu (external communications). Hlavním bylo pochopit tři cílové klíčové skupiny obyvatelstva, předvídat jejich pravděpodobné chování," dočteme se v publikaci.

Analýza Armádních novin
Ruská představa „hybridních válek“ mířených proti nim je krajně sporná. Existuje určitá teorie, ať už méně/více pravděpodobná nebo vykonstruovaná, kterou Rusové předkládají jako záminku k dalším krokům. Ostatně „teorie jako záminka“ vedla v minulosti k nespočteným vojenským akcím.

Rusové přišli s teorií permanentních „hybridních válek“ namířených proti Rusku, na které vytvořili záminky pro své jednání na Krymu a Ukrajině.

Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. 

Další věci je, že Ruský pohled na věc, je těžko dokazatelný/vyvratitelný a jde tak de facto o víru. Můžeme tedy počítat, že Rusové se připravují na opravdu dlouhou konfrontaci, na stav permanentní hybridní války.

 

Zdroj: Vojenské rozhledy, natoaktual.czThe World Post

Nahlásit chybu v článku


Související články

Modernizační plány ruského letectva

Ruské letectvo plánuje v příštích letech v souladu se Státním programem pro vyzbrojování 2020 ...

ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině

Konflikt na Donbasu je již od svého počátku provázen diskuzí o zapojení Ruské armády. První tábor ...

Batalión Azov očami z vnútra. Rozhovor so slovenským dobrovoľníkom

Vojenský blog ON WAR|ON PEACE přinesl zajímavý rozhovor se slovenským občanem, který bojuje na ...

NÁZOR: Věrohodné zdroje nejistoty

Redakce Armádní novin oslovila Mgr. Radoslavu Schmelzovou s nelehkou otázkou, o které přemýšlime ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Firefighter
  07:08 12.03.2015

  A zde to co jsem zjednodušeně nastínil:
  http://www.hzscr.cz/web-krizov...

  A zde to co jsem zjednodušeně nastínil:
  http://www.hzscr.cz/web-krizov...

 • Firefighter
  07:04 12.03.2015

  Luky: Civilní ochrana a nouzová připravenost spadají pod vnitro, konkrétně pod HZS ČR odd. prevence a ochrany obyvatelstva. Ve finále to v lidských silách znamená, že na územních ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky: Civilní ochrana a nouzová připravenost spadají pod vnitro, konkrétně pod HZS ČR odd. prevence a ochrany obyvatelstva. Ve finále to v lidských silách znamená, že na územních odborech, uvedu jako příklad naše Litoměřice, sedí člověk co má mimo jiné i toto na starosti. Spravuje daný obvod Obce s rozšířenou působností do jejíž správy spadají např. Štětí, Lovosice, Roudnice nad Labem a další obce. Na tomto území se vyhodnocují rizika plynoucí z povahy lidských a přírodních sil. Připravenost na krizové situace a z toho plynoucí mimořádné události se řeší různými způsoby. Zaštiťuje je integrovaný záchranný systém v hlavním složení HZS, Policie, Záchranka. Z různých situací vyplývá různá potřeba ochrany. Samozřejmě že se počítá i s využitím např. přetlakových krytů. Vede se evidence všech krytů, včetně neudržovaných. Na těch udržovaných probíhají např. povinné kontroly provozuschopnosti ale to neznamená, že by nemohli plnit jiný účel, takže se využívají všelijak (namátkou mě napadá diskotéka, sál na stolní tenis, sklady zeleniny). Počet udržovaných krytů je žalostný, v našem ORP jsou myslím 3. Ale to proto, že není v podstatě důvod je u nás udržovat. Ve finále je tu jen chemička s určitými riziky ale před těmi se dá lépe chránit jinak a dál už jen Labe, proti kterému kryty nepotřebujem.

  Teď k tomuto:
  ¨Připravenost na krizové situace a z toho plynoucí mimořádné události se řeší různými způsoby. "
  Nejčastěji se jedná o individuální ochranu tvořenou z tzv co dům dal. Děláme osvětu (alespoň v našem ústeckém kraji) o způsobech ochrany ve školách, na různých akcích...
  Jedno riziko je samozřejmě i riziko války, ale tady se počítá s NATO, viz. odkaz níže.
  Hodně k tomuto naleznete zde včetně požadovaných článků:
  http://www.hzscr.cz/clanek/odd...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  17:21 11.03.2015

  Pokud by to někoho zajímalo - civilní obrana se na MO moc neřeší, spadá to spíš pod vnitro. Nejlepší je hledat na okresních úřadech - krizové řízení.

  Pokud by to někoho zajímalo - civilní obrana se na MO moc neřeší, spadá to spíš pod vnitro. Nejlepší je hledat na okresních úřadech - krizové řízení.

 • Luky
  15:11 11.03.2015

  Dále v rozhovoru zaznělo toto:
  "K těm úkrytům … ČR disponuje rozsáhlým portfoliem prostorů pro úkryt obyvatel. Jsou však v žalostném stavu, jejich evidence v podstatě zanikla a co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dále v rozhovoru zaznělo toto:
  "K těm úkrytům … ČR disponuje rozsáhlým portfoliem prostorů pro úkryt obyvatel. Jsou však v žalostném stavu, jejich evidence v podstatě zanikla a co je podstatné – občané zpravidla vůbec netuší, kde prostory určené pro jejich ukrytí vlastně jsou a co mají dělat v případě, kdy středeční zkouška sirén není zkouškou. Často to nevědí ani pracovníci samospráv, kteří za evidenci a stav úkrytů odpovídají. Určitě by bylo minimálně vhodné vytvořit systém „branných informací“, jehož prostřednictvím by lidé byli o těchto úkrytech a jejich dostupnosti informováni. Často se např. jedná o zesílené sklepy v rodinných domcích a podobně. Tomuto problému by bylo určitě vhodné ze strany odpovědných úřadů včetně MO věnovat pozornost."
  ------------------------------
  Bylo by prosím možné, aby redakce armádních novin nebo někdo z místních odborníků vytvořil článek, který by uceleně obsahoval současné možné zdroje informací civilní obrany?

  Díky
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:59 11.03.2015

  Pro mě zatím nejlepší a nejotevřenější analýza. Vojenský analytik Jaroslav Štefec hovoří o evropské situaci a vyjadřuje se i k plánovanému letnímu vojenskému cvičení Atlantic ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro mě zatím nejlepší a nejotevřenější analýza. Vojenský analytik Jaroslav Štefec hovoří o evropské situaci a vyjadřuje se i k plánovanému letnímu vojenskému cvičení Atlantic Resolve, dále k reálným schopnostem naší armády a případnému riziku jaderné války (si prostě nikdy nevydechnu...).

  http://www.parlamentnilisty.cz...

  zajímavý je jeho dovětek pro "odlehčení" :

  citace:
  Pro odlehčení na závěr ještě pár slov k ruskému družicovému systému Glonass.

  Tento systém pracuje na stejném principu jako americký GPS a je naprosto stejně použitelný jak k vojenským účelům, tak pro standardní silniční navigaci (i v ČR už jsou poměrně běžně dostupné nejen navigace, ale i mobilní telefony s přijímačem tohoto systému). Glonass v současnosti zahrnuje zhruba stejný počet (cca 24) družic jako GPS, tyto družice se však pohybují po jiném typu drah než družice americké (nevyžadují korekce drah, tudíž ani zásoby paliva) a jsou údajně cca 500x odolnější vůči elektromagnetickému impulsu při výbuchu jaderné hlavice v jejich blízkosti, než americké družice systému GPS. Předpokládám, že ruské strategické jaderné síly na jeho funkci nejsou závislé (stejně jako americké na GPS)."

  Tak teď se mi fakt ulevilo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  11:59 10.03.2015

  Dnes ještě k hrozbě dluhu, vyjádření řeckého min. financí. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dnes ještě k hrozbě dluhu, vyjádření řeckého min. financí.
  Zde:
  http://www.novinky.cz/ekonomik...
  A zde:
  http://www.forbes.com/sites/ti...

  Řecko se mimochodem poslední dobou orientuje ohledně velkých finančních sanací i na Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  08:37 10.03.2015

  Ty Britské Listy nejsou standardní novinářské médium. Jan Čulík je založil k tomu, aby se na nich mohli svobodně vyjadřovat různé typy lidí. Např pan Čulík je profesor tuším na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ty Britské Listy nejsou standardní novinářské médium. Jan Čulík je založil k tomu, aby se na nich mohli svobodně vyjadřovat různé typy lidí. Např pan Čulík je profesor tuším na Glasgow university, ale jsou tam i investigativní novináři, filozofové a jiní. Takže tam nelze hledat konsistentí postoj celého informačního servru ale spíš jako sbírku faktů, názorů a oponentur - což považuji za nejlepší formu získávání a hodnocení informací. Už je čtu dlouho a nelze říci, že by byli např provýchodní nebo prozápadní, protože složení dané "redakce" je z mnoha různých názorových proudů. Mnoho lidí je odsuzuje, protože se mu článek někdy do krámu hodí a někdy ne, ale já to vnímám tak, že jsou to různé pohledy různých lidí podložené fakty. Velice často citují bez komentáře a následně proběhne debata redakce skrze jednotlivé články, vše podložené odkazy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  23:10 09.03.2015

  no nějak nevím, co vám na tom přijde tak k úsměvu...trochu se už v těch vašich Britských listech ztrácím (přijde mi to trošku nekonzistentní). Jednou o Ami rozpínavosti, příště o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  no nějak nevím, co vám na tom přijde tak k úsměvu...trochu se už v těch vašich Britských listech ztrácím (přijde mi to trošku nekonzistentní). Jednou o Ami rozpínavosti, příště o čápech.

  Že Britové redukují armádu je známý a dlouhodobý proces. Francouzi jsou celkem silní a že nechtějí s Rusy válčit vítám. Němci se také chtějí spíše dohodnout, ale jejich armádu bych zas tak nepodceňoval. A dokud Amíkům neklekne ekonomika, jsou stále s přehledem nejsilnější. Kolaps dolaru navíc nemusí být skokový. Mají v rukou stále mnoho nástrojů, nevím jak dlouho to můžou oddalovat (asi to i záleží na Číně a dalších). Já jsem stále napjatý, jak chtějí situaci řešit. Rusové se navíc snaží motivovat své bývalé republiky/sousedy k odstoupení od dolaru. To vše může urychlit výprodej dolaru a zároveň touhu Američanů proces zvrátit. Může se stát, že budou chtít někde zasáhnout, v posledních desetiletích jim armáda ladem neležela. Mediální přípravu k tomu už udělali - všichni teď víme, že Rusové chtějí vést hybridní válku a dobýt Evropu.
  ---------------------------------------------------------------------

  Já si velmi dobře vzpomínám, když jsem v době ekonomického vrcholu chodil v Praze s finančníky na squash. Kluci obchodovali na burze, znali různé finanční deriváty a všechny ty věci kolem. Po sportu jsme si sedali společně na pivo. Oni se rozplývali nad zisky 10-20% běžně. Já i bez ekonomického vzdělání říkal, že je to divné. Povídal jsem jim o nesmyslnosti stálého růstu o 7% a zisku z ničeho o 15-20%. Nechápavě na mě zírali. Pořád četli nějaké ekonomické časopisy, ale když to prasklo, tak čuměli jak trdla...
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  20:52 09.03.2015

  Zde něco málo o armádách EU a jejich směřování vzhledem k rozpočtům v daných zemích :-)
  http://blisty.cz/art/76746.htm...

  Zde něco málo o armádách EU a jejich směřování vzhledem k rozpočtům v daných zemích :-)
  http://blisty.cz/art/76746.htm...

 • Firefighter
  20:42 09.03.2015

  Luky: Hybridní války (dále HV) nezavedly USA , taková taktika boje je tu od té doby, co mezi sebou lidstvo válčí ve velkém. Američané spíš zavedli v HV moderní technologie, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky: Hybridní války (dále HV) nezavedly USA , taková taktika boje je tu od té doby, co mezi sebou lidstvo válčí ve velkém. Američané spíš zavedli v HV moderní technologie, nicméně jako HV lze označit i konflikt RU-Gruzie.

  Dále je problém naší země, konkrétně politiků, že málo v EU táhnou za jeden provaz a naše diplomacie je pod úrovních ostatních členů. Z mého pohledu jsme k unii příliš pasivní.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  17:53 09.03.2015

  Díky za ten odkaz na snahu o Evropské síly. Kdyby se paralelně s budováním Evropské armády také podařilo trochu reformovat EU, pak jsem pro "přimykání" se k evropským strukturám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Díky za ten odkaz na snahu o Evropské síly. Kdyby se paralelně s budováním Evropské armády také podařilo trochu reformovat EU, pak jsem pro "přimykání" se k evropským strukturám (zatím ale s vlastní měnou). Chtělo by to ale souběžně posilovat regionální pravomoce. Nerad bych oživoval staré a zahlazené sváry.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  23:35 08.03.2015

  Luky:

  co rikate dava smysl. Chce to vyvazenejsi pohled, ne jen odpor k jedne velicine a obdiv v druhou. V tomto svete je kady svym zpusobem dravec, jinak to nejde; lidi pribyva ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky:

  co rikate dava smysl. Chce to vyvazenejsi pohled, ne jen odpor k jedne velicine a obdiv v druhou. V tomto svete je kady svym zpusobem dravec, jinak to nejde; lidi pribyva a zdroje se tenci. Jde o to nastavit nejake vice prijatelne normy, vytvorene na miru a potreby dane casti sveta. OSN a RB samozrejme musi trvat i nadale.

  Skutecne, ta "hybridni valka" neni nic jineho nez odpoved na to, co provozovali S.S. jiz od padu berlinske zdi. Maidan bylo vyvrcholeni kteremu predchazela dlouha rada ruznych "barevnych revoluci". To vse naleptavalo shopnost svepravne Evropy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  22:58 08.03.2015

  z mého pohledu: hybridní válku ve velkém zavedly USA s tím, že Rusko se doktrinálně adaptovalo (ne že by ty prvky ale už neznalo a v minulosti nevyužilo).
  Hybridní válka se musí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z mého pohledu: hybridní válku ve velkém zavedly USA s tím, že Rusko se doktrinálně adaptovalo (ne že by ty prvky ale už neznalo a v minulosti nevyužilo).
  Hybridní válka se musí řešit na míru každému státu, vzhledem k potenciálním hrozbám. Jinak na Ukrajině, Rumunsku, v Pobaltí nebo u nás, jinak také vůči každé hrozbě.
  Z mého pohledu je ČR ohroženo ze směrů USA, Rusko a potenciálně Německo/Polsko (pokud by se změnily podmínky).
  ----------
  USA - přímé politické (podplácení/vydírání, ambasáda, školení, výjezdy vlády do US hned po volbách a držení "dohodnuté linie" ???! co to je!), finančně-nátlakové (dluh - MMF, ratingové agentury), mediální (vlastnictví médií, zpravodajství, dosazování vlivných person na klíčové posty, přebírání zpráv), kulturní (seriály, filmy vysvětlující dějinné události,webový obsah), průmyslové (vlastnické podíly, špionáž)

  Obrana je obtížná. Lze očekávat dosazené proamerické persony na klíčových postech kontrašpionáže a BIS. Politici přimo napojeni na vůli USA. Jsme členem paktu a struktur vedených USA. Řešení - neztratit soudnost, plnit závazky, ale uvědomovat si souvislosti. Nenechat se pokud možno vmanipulovat do akcí v rozporu s našimi zájmy. Nemají na vše pravděpodobně vlastní lidi, proto by češi neměli práskat vlastní - je to na nich. Snaha o český managmant v klíčových podnicích.
  -----------------
  Rusko - politická a průmyslová lobby. Obojí je pravděpodobně pod dostatečným dohledem kontrašpionáže a BIS. Kulturně - nic kromě Mrazíka nevysíláme. Alternativní ruská média lze potlačit vytvářením vlastního důvěryhodného zpravodajství. Nevidím reálnou hrozbu, pokud nezkolabují USA.
  Nutno donutit ruské zbohatlíky dodržovat zákony (sebevědomá policie).
  To samé platí vůči Číně.
  ----------------
  Německo - ekonomická a průmyslová nadvláda. Velká provázanost. Těžko pokládat nyní němce za nepřátele.

  Ve všech případech:
  Jak tu již zaznělo, je potřeba nastolit důvěru ke státu. Sebevědomí politici. Obnovení důvěry ve veřejnoprávní média. Efektivní justice. Potřeba nezávislé a vlastenecké kontrašpionáže. Válečný průmysl v našich rukou, možnost krizové válečné výroby. Lokalizované a soběstačné zemědělství. Udržitelná ekonomika a ekologie. Pružná a oddaná profesionální armáda, která bude atraktivní pro mladé adepty (mají rádi dobrodružství, nechají se využít/zneužít pro vyšší zájem). Atraktivní miliční domobrana s prestiží a vysokou podporou obyvatel - pro ostatní chlapce, táty a příp. ženy ve chvíli krize a ohrožení (regionální charakter). Byla by ozbrojená, nutno řešit změnou legislativy a nezbavovat se zbraní.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  22:55 08.03.2015

  Realista;
  Souhlasim v plnem rozsahu; S.S. se zdiskreditovali do te miry, ze nejsou nadale schopne vest Zapadni Svet. Kazdy to vi, ale jen malokdo si to dokaze priznat. Zmena musi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Realista;
  Souhlasim v plnem rozsahu; S.S. se zdiskreditovali do te miry, ze nejsou nadale schopne vest Zapadni Svet. Kazdy to vi, ale jen malokdo si to dokaze priznat. Zmena musi prijit, jinak je s Evropou konec.

  Znamena to hrat v zajmu Ruska? Nikoliv; ale hrat jako silny a kompetentni partner - ANO.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  22:46 08.03.2015

  Zajimava shoda udalosti: predseda Evropske komise navrhuje vytvoreni nove Spolecne Evropske Armady; Nemecko je pro. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajimava shoda udalosti: predseda Evropske komise navrhuje vytvoreni nove Spolecne Evropske Armady; Nemecko je pro.

  http://www.microsofttranslator...

  Coz by samozrejme byl novy utvar vne NATO a to by pripadne vedlo k..... domyslete si sami. Zni to jako shock? Ne tak docela, potom co se od r. 2003 Spojene Staty Valecnicke tak 'vyznamenavaji'... a seznam chyb ci zlomyslnych zameru je opravdu dlouhy.

  Evropa se konecne stavi na vlastni nohy!
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  21:50 08.03.2015

  Opět další politický tlachal - má smysl tu v tomto vlákně řešit nějaké odborné téma? Pojďme řešit obranu ČR či SR a jejich obranyschopnost proti zde popisované nelineární strategii ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Opět další politický tlachal - má smysl tu v tomto vlákně řešit nějaké odborné téma? Pojďme řešit obranu ČR či SR a jejich obranyschopnost proti zde popisované nelineární strategii vedení války.

  Je tu prostě takový stav jaký je - ČR s aktuálním nic moc politicko ekonomickým postavením , člen NATO spíše v pozici černého pasažéra, RF vnímající NATO jako svého hlavního soupeře a s chutí obnovit svoje ztracené velmocenské pozice. Nic víc, nic míň.

  O jednom jsem však přesvědčen - NATO nezaútočí na území RF (Ukrajina není stále RF !!!), ovšem osobně nejsem přesvědčen o tom, že RF se nepokusí skrze hybridní válku destabilizovat Pobaltí a tím také podkopat důvěru členů NATO ve smysluplnost této obranné aliance. Pokud jsme členy NATO, tak je jaksi v našem zájmu počítat s takovýmito scénáři a politické výkřiky, že Kreml je vlastně ten hodný a Washington zlý je hodný mentality dětí pomocné školy. Prostě kolem naší země (včetně ní samé) se hraje vysoká hra a naše země by měla zvolit nějakou přijatelnou strategii, která bude pokrývat maximum možných scénářů geopolitického vývoje v příštích několika dekádách.

  Prostě jsou tu určité scénáře počítající mimo jiné i se zapojením naší země (třeba v rámci komplexu některých států - NATO, V4, etc.) do konfliktu s velmocí považující hybridní válku jako nejefektivnější způsob prosazení svých mocensko - ekonomických zájmů.

  Jak bylo zmíněno v některých předchozích příspěvcích, tak základem je zásadní politicko-ekonomická reforma, která by mimo jiné respektovala zájmy občanů tohoto státu a vytvořila by určitou "národní frontu", která by tyto bazální zájmy občanů respektovala na obou stranách politického spektra.

  Ekonomický rozvoj a společná participace občanů na veřejném životě a společných cílech by v rámci národního státu tvořila nejen základní pilíř rezistence nejen proti "nelineárním" intervencím nepřátelských velmocenských zájmů, ale i třeba proti neuvážené přistěhovalecké politice a pronikání radikálních islamistů do života obyvatel ČR, která by v budoucnu mohla být také významným destabilizujícím faktorem pro náš region.

  Prostě je potřeba budovat komplexní obrannou strategii, která ve svém základu bude pokrývat co nejlépe a co nejšířeji největší množství reálných bezpečnostních rizik.
  Skrýt celý příspěvek

 • realista
  20:59 08.03.2015

  K článku.
  Kam se hrabe Rusko. Ve vedení novodobých hybridních válek jsou nejlepší USA, když už nemůžou zautočit na jíný stát přímo, jak tomu bylo třeba v Iráku, kde si vymysleli, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K článku.
  Kam se hrabe Rusko. Ve vedení novodobých hybridních válek jsou nejlepší USA, když už nemůžou zautočit na jíný stát přímo, jak tomu bylo třeba v Iráku, kde si vymysleli, že Sadám má ZHN, tak přes nevládní organizace financují barevné revoluce, vojenské převraty,podporují vyzbrojují, cvičí ozbrojenou opozici, mediální propaganda jede v plném proudu, jak hodní bojovníci za svobodu bojují proti "zlému diktátorovi" Jak tomu bylo v Libyi, když se i přes veškorou podporu teroristikým bandám nedaří, tak USA prosadí pod záminkou ochrany civilistů v OSN rezoluci - bezeltovou zonu, kterou si vyloži po svém a zemi vybombardují. Nyjí je jednoho z nejvyspělejších států Afriky líheň teroristů...
  Stejně tomu bylo i v Sýrii, kde USA proti vládě v táborech v Jordásku stále cvičí a vyzbrojují radiákální islamisty k boji proti Syrské vládě, to ze jich většina přejde i IS, to je jim jedno, nebo to neřeší...Ovšem v Sýrii bombardování Amíkům překazila Čína s Ruskem, jinak by už nad tímto uzemím měl Islámský stát a další teroristické skupiny měli naprostou kontrolu.

  Na Ukrajině byl přes nevládní organizace zaplacen mejdan, extrémisté, banderovci, pravý sektor svrhli legitimní vládu, prezidenta, převzali moc v zemi, začali šikanovat každého, kdo jim odporuje, zakázali Ruštinu, proruská média, chtěli Rusům rušit základnu na Krymu, fašistické skupiny "národní gardy" začaly postupovat dále na východ. Šlo to jak po másle, ovšem Ruské oblasti na východě vyhlásily nezavislost na vládě mejdanu mobilizovali svoje bezpečnostní složky, vytvořili domobranu a začala občanská válka, kde EU a USa podporuje vládu mejdanu, Rusko separatisty... USA se sice trochu mračí, že nevytrhly z Ruských rukou celou Ukrajinu, ale i tak mají vetšinu území a vítěztví je jejich, za pár let bude Ukrajina v Nato a EU.

  Samozřejmě toto vše je součástí novodobé války vedené proti Rusku, kdy se USA snaží Rusku zebrat vliv ve státech, které mu jsou nakloněny, oslabovat Ekonomicky, geopoliticky ho dostat do mezinárodní izolace, uvalují saknce...Je je otázkou, kam až to Rusové nechají zajít, v případě konvenčního konfliktu s Ruskom jsou Američané za vodou, nejen, že dávají na zbrojení víc, než ostatní státy dohomady, ale na jejich uzemí se bojovat nebude, odnese to Rusko a Evropa, jelikož Rusko se s v konvenšní válce se státy NATO a jejich spojenci nemůže měřit, tak je velice pravděpodobné, až začne Rusko prohrávat, nasadí proti postupujícím jednotkám Nato jaderné zbraně.
  Skrýt celý příspěvek

  • Georges
   09:27 06.03.2021

   Panebože tolik žvástů a lží...

   Panebože tolik žvástů a lží...

   • Razem
    14:27 06.03.2021

    Přesně, USA záleželo vždy jen na demokracii a svobodě a nikdy tomu nebylo jinak ;)

    Přesně, USA záleželo vždy jen na demokracii a svobodě a nikdy tomu nebylo jinak ;)

 • petres
  20:01 08.03.2015

  Maximus - jsem rád za tuto diskuzi. Uvědomme si, že tu ve skutečnosti nic neřešíme, pouze popisujeme své představy. Dík za tu vaši konkrétní a věcnou. Naše úloha by mohla být ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus - jsem rád za tuto diskuzi. Uvědomme si, že tu ve skutečnosti nic neřešíme, pouze popisujeme své představy. Dík za tu vaši konkrétní a věcnou. Naše úloha by mohla být spíše v osobním příkladu při nastalém ohrožení státu.
  Zaběhnu spíše do širších souvislosti, dle mého právě v nich tkví úplný základ obrany proti rozvrácení válkou tohoto typu a pokud ten nevyřešíme, ani ta vojenská nadstavba nebude mít pevné základy. Pokud budeme odolní proti prvním fázím, k dalším fázím (vojenským) pak nemusí dojít.
  Velký problém vidím v tom, že jako společnost jsme delegovali vlastní obranu na profesionály (zvýrazněné je to ještě neexistujícími odvody) a tváříme se, jako že není věcí všech. Obávám se, že velká část lidí v našem státě má představu, že v případě vojenského konfliktu si tak maximálně večer pustí v televizi zpravodajství a budou se dívat, jak to ti naši hoši dnes zvládli (něco jako fotbal či hokej, když to zlehčím) nebo se o to nebudou vůbec zajímat a budou nemile překvapeni, když zjistí, že i jich osobně se to týká také. Velké části lidí myslím stále nedochází, že záležitosti kolem obrany státu se týkají opravdu všech.
  Jak ale přesvědčit občana frustrovaného z vývoje společnosti, kde se krade a podvádí až se hory zelenají, že má za tento stát jít bojovat, případně zemřít. Zeptá se: proč bych to dělal? Základ obrany proti válce tohoto typu je podle mého v důvěře v tento stát. A to je věcí všech občanů-voličů. Jak má mít armáda kvalitní výzbroj, když na ni nemá peníze, protože část lidí si myslí, že to není potřeba a druhá část lidí si sice myslí, že potřeba to je, ale po celé sérii pochybných armádních nákupů si řekne, ať se ty peníze dají na něco jiného, protože by se zase koupila předražená nekvalita (a někdo si přihrál malou domů). Je to o důvěře.

  Ještě k tomu, jak zmiňujete, že po odsunu Němců je náš stát národnostně homogenní. Nezapomínejme, že náš tehdejší stát Československo tvořila cca 1/3 Slováků (pomíjím národnostní menšiny, ta maďarská zas tak nevýznamná nebyla). Bohužel ta různorodost, která často bývá ku prospěchu věci, se projevovala spíše negativně. Jakou morálku by měla současná hypotetická československá armáda a potažmo stát, když údajně letos 12 000 Slováků poslalo úřadům prohlášení, že odmítají v případě mimořádné služby nastoupit do armády.

  z.a.p - jak jste zmínil, vyjímám fragment "utikani pod neci "ochranu", ale uplatnovani vlastni schopnosti obrany. Ja si myslim, ze tohle je pro bezneho Cecha novy a tezko zvladnutelny concept, nez ten na ktery byl vychovan behem predchozich desetileti ", tak si myslím, že zde na AN jsou v naprosté většině lidé, kteří ač mají různé názory, tak si myslí, že prvořadé je, abychom se o svou obranu starali primárně sami a členství v alianci je až nadstavba. Pokud nebudeme sami mít vůli se bránit, jak ochotně nám asi spojenci přijdou na pomoc a budou bojovat za nás? Zase je to o nepřijatelném delegování vlastní zodpovědnosti na někoho jiného - naše profesionály, "které si přeci platíme" a na NATO, "které nás přeci musí automaticky chránit, když jsme členy" (dodám nebo spíše jedni z černých pasažérů).
  Takže tu obecnou úvahu o předpokladech úspěšné obrany proti rozvrácení hybridní válkou shrnu - je potřeba zodpovědnost všech (nejsem naivka, tak alespoň velké většiny) a důvěra (zasloužená) v lídry. Pak budeme silní.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:39 08.03.2015

  Mimochodem s Pavle1: ten článek z bloombergu z února 2011 asi moc nezachycuje trendy od roku 2009 do současnosti. Navíc je plný "may", "probably", "we expect..." a v podstatě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimochodem s Pavle1: ten článek z bloombergu z února 2011 asi moc nezachycuje trendy od roku 2009 do současnosti. Navíc je plný "may", "probably", "we expect..." a v podstatě hovoří o tom, jak se autoři domnívají, že by se mohla vyvíjet situace HDP a shodku ve vztahu k demografii, pokud populace bude klesat. Nevím, nakolik Vás na VUMLu učili anglicky, ale v tom článku není opravdu VŮBEC ŽÁDNÉ potvrzení vašich blábolů o klesající populaci RF. Nijak se tam nezpochybňuje, že od roku 2009 populace roste. Nejsou tam žádá tvrdá data, žádné populační grafy. Blbé, že? Zkuste najít jiný článek, přeložím vám ho a uvidíme, zda jste se trefil.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:18 08.03.2015

  To pavel1: myslím, že Lidovky jsem četl už v době, kdy jste si lámal pastelky nad omalovánkami v Ohníčku. Jednoho redaktora znám i osobně a jsme v celkem přátelském kontaktu. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To pavel1: myslím, že Lidovky jsem četl už v době, kdy jste si lámal pastelky nad omalovánkami v Ohníčku. Jednoho redaktora znám i osobně a jsme v celkem přátelském kontaktu.
  Jaký nesmysl o Řecku jsem napsal? Prospívá euro Řecku? Je logické, aby státy s velmi rozdílnou výkoností a strukturou ekonomiky měli stejnou měnu? Jak pak mají provádět fiskální politiku? Kolik semestrů ekonomie máte?
  Mohl byste zkusit odpustit si urážení? Chápu, že nemáte argumenty, ale pak je znakem dobrého vkusu být někde tiše v koutě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  15:59 08.03.2015

  To Peteres: Vycházím z řešení pro ČR, která díky poválečnému odsunu Němců se stala poměrně národnostně uniformní a tedy má mnoho předpokladů pro jednotný národnostní stát. SR se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Peteres: Vycházím z řešení pro ČR, která díky poválečnému odsunu Němců se stala poměrně národnostně uniformní a tedy má mnoho předpokladů pro jednotný národnostní stát. SR se svojí silnou maďarskou menšinou má situaci o poznání složitější. Nicméně je pravdou, že vždy se musí jít cestou angažovaného občana, který by měl být hrdý na svůj stát, měl s ním být ztotožněn, zájmy politické reprezentace státu a většiny obyvatel by měly být v souladu a v bazálním zájmu všech by měla být společná vize obrany jejich státu.
  Samozřejmě současný reálný stav je od určitého "ideálu" velmi vzdálený a je určitě pragmatické si uvědomit, kdo, jak a za čí peníze tento stav vytváří (není ale nutné to řešit nyní a tady).
  Je ale také potřeba si říci, že tento stav tu nutně nemusí zůstat na věky - už v zájmu našich dětí je třeba opustit věčné hemzání a neplodné kritizování, ale ráčit s tím také něco dělat !!!

  Nyní tu ale spíše řešme, jak efektivně vzdorovat nepříteli s nelineární taktikou boje z pohledu středo a východoevropských států.

  NATO je v současnosti určitým garantem bezpečnosti našeho regionu, ale víme, jak bude vypadat Severoatlantická aliance za 10 - 15 - 30 let? A bude vůbec v tomto časovém horizontu obrannou strukturou, která bude garantovat svým členům z bývalé VS obranu proti "hybridní" taktice, která nemusí mít dlouho podobu jasně definované vojenské agrese (z pohledu běžné mediální prezentace)?
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  15:16 08.03.2015

  K tomu "narodnimu charakteru" armady....

  Nezda se mi, ze je to pravidlem, spise naopak. Napriklad, praktikovanim tzv. cizineckych legii, jak je notoricky znama Francie se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K tomu "narodnimu charakteru" armady....

  Nezda se mi, ze je to pravidlem, spise naopak. Napriklad, praktikovanim tzv. cizineckych legii, jak je notoricky znama Francie se ukazalo, ze takove jednotky maji mimoradnou hodnotu v boji. Cett jsem prave vcera o nemeckem podilu ve francouzske LE behem prvni indocinske valky (nejmene 1/3 byli Nemci).

  Pokud jde o Kanadu, vetsi cast (proporcionalne k poctu obyvatelstva) jsou frankofonni Kanadane prave tak jako Newfoundlandane, kteri byli do r.1949 samostatni - a funguje to docela dobre. Ve Statech samych, je znacne procento rekrutu a dnes jiz i veteranu latinsk-americkeho puvodu. Maji za nastup do armady prislib urychlene legalizace amer. obcanstvi i pro sve rozsirene rodiny. Dale pak cerne obyvatelsvo, ze ktereho je jinak znacna cast nezamestnanych.

  To rkouc neznamena, ze zpochybnuji ideal "narodni armady", ale v praxi se s tim prilis nesetkate (krome armad byvale vychodni Evropy, ktere jsou vyjimkou).
  Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  10:48 08.03.2015

  Dobrý den,
  otázka spíše na redakci AN.
  k uvedenému článku od Valerije Gerasimova, proč není uveden link na origo topic ve Vojensko-průmyslovém kurýru, který je zmíněn hned v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý den,
  otázka spíše na redakci AN.
  k uvedenému článku od Valerije Gerasimova, proč není uveden link na origo topic ve Vojensko-průmyslovém kurýru, který je zmíněn hned v úvodu???

  Proč je článek doplněn politickými komentáři kohosi bezvýznamného,
  přímý překlad je naprosto dostačující a soudný čtenář nechť si udělá svůj úsudek.

  Přebírané znění s komentáři z různých zdrojů (VR) a dále doplňované vlastními jen snižují informační hodnotu a zbytečně zkreslují původní znění.
  Děkuji.
  Larry
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  10:28 08.03.2015

  maximus - více méně souhlas s konkrétními opatřeními, dobře sepsáno. K bodu 3 - za minulých 100 let jsme se mohli přesvědčit jak se "velké války" stále více zasahují i týl. Další ...
  Zobrazit celý příspěvek

  maximus - více méně souhlas s konkrétními opatřeními, dobře sepsáno. K bodu 3 - za minulých 100 let jsme se mohli přesvědčit jak se "velké války" stále více zasahují i týl. Další konflikt by v tomto šel ještě dál (např. jsem někde četl údaj, že Rusko se snaží o to, aby čtvrtina jeho sil byly SF a výsadkové jednotky), takže lze čekat velký průnik spíše menších jednotek do týlu a jeho následné intenzivní rozvracení. Stejně tak množství střel země - země různého dosahu je předpokladem k masivnímu napadání i menších cílů v týlu nepřítele. Vzhledem k tomu, že doposud nejsme "frontový" stát na hranicí bloků, myslím si, že tato dvě nebezpečí jsou pro nás nejreálnější. Všichni víme, jaký je stav naší protiletecké obrany, s tím že protiraketová neexistuje (vlastními silami alespoň po úroveň raket středního doletu, nedělám si iluze o přežití smluv v této oblasti v případě zvýšeného napětí).
  Měl bych ještě jednu poznámku na okraj k bodu 1 a to konkrétně k sousloví jednotný národní stát. Ve východní části Evropy skutečně jednoznačně ( za sebe dodám bohužel) platí, že stát je stabilnější, pokud je budován na národnostním principu. Skutečnost ve Švýcarsku, ale ukazuje, že stát lze budovat i na občanském principu, ale je k tomu zapotřebí skutečně dlouhá doba v řádu staletí. V podstatě i USA jsou vybudovány na občanském principu. Někde mezi tím je Velká Británie (Skotsko), Španělsko (Katalánsko), Belgie (Valoni - Vlámové), Kanada (frankofonní Quebec) případně i Itálie (sever - jih), takže tam je prostor pro zvyšování nestability. U nás prvek nestability vytváří zejména frustrace většiny občanů (bez ohledu pravo-levého smyšlení) nakládání s majetkem státu (různé odklánění do vlastní kapsy) v podání našich politiků. To je ale vizitka nás všech, kteří je volí či volit mohou a nechodí nevolit. Pokud se toto zlepší, náš stát bude podstatně stabilnější viz ztotožnění se občana se státem.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  01:21 08.03.2015

  Maximus,
  Vy jste prvni pokud si pamatuji, kdo nezduraznuje utikani pod neci "ochranu", ale uplatnovani vlastni schopnosti obrany. Ja si myslim, ze tohle je pro bezneho Cecha novy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus,
  Vy jste prvni pokud si pamatuji, kdo nezduraznuje utikani pod neci "ochranu", ale uplatnovani vlastni schopnosti obrany. Ja si myslim, ze tohle je pro bezneho Cecha novy a tezko zvladnutelny concept, nez ten na ktery byl vychovan behem predchozich desetileti (hlavne mezi 1950 a 1990) - potom zase zil v "zapadacke" iluzi.

  Vy tu iluzi bourate a nastavujete zrcadlo reality. Rovnez se mi libi, ze se pokousite o ne-ideologicnost. Davam Vam jedna s hvezdickou.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  23:16 07.03.2015

  To Firefighter: Na blisty docela dobrý článek, ale řeší v podstatě jen otázku zmíněnou u mne v bodě 1. Do komplexní obrany před agresorem s konceptem vedení nelineární války to má ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Firefighter: Na blisty docela dobrý článek, ale řeší v podstatě jen otázku zmíněnou u mne v bodě 1. Do komplexní obrany před agresorem s konceptem vedení nelineární války to má ovšem daleko - mám za to, že jsme na armadninoviny.cz a neměla by být zmiňována jen politická stránka věci (věci by prospělo, kdyby se zmínky o Rusku, USA, ČLR, Kryptoňanech, etc. braly jen jako modelová situace, která je momentálně aktuálnější, ale za 10 - 15 let může být zcela odlišná).
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  22:59 07.03.2015

  Maximus: čerství článek od Jana Čulíka na britských listech. Přesně toto tam rozebírá. Možná dobré pro většinu zde diskutujících.
  http://blisty.cz/art/76728.htm...

  Maximus: čerství článek od Jana Čulíka na britských listech. Přesně toto tam rozebírá. Možná dobré pro většinu zde diskutujících.
  http://blisty.cz/art/76728.htm...

 • Maximus
  22:56 07.03.2015

  Byla tu napsána spousta písmenek, ale počet obrácených na "pravou víru" nula. Stejná nula je i na téma, jaké jsou vlastně protiopatření proti konceptu hybridní války. Jaká je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Byla tu napsána spousta písmenek, ale počet obrácených na "pravou víru" nula. Stejná nula je i na téma, jaké jsou vlastně protiopatření proti konceptu hybridní války. Jaká je prevence a jaká jsou vojenská opatření. Rusko můžeme brát jako modelový příklad (opačně smýšlející mohou dosadit USA, ČLR, etc.) a nyní uvažujme nad koncepcí, kterou má ČR a její armáda zvolit, pokud má koncipovat obranu proti zemi (velmoci), která má eminentní zájem ji v průběhu příští dekády získat nebo naopak naši zemi rozvrátit pomocí konceptu popsaného Valerijem Gerasimovem.

  Osobně se pokusím jen nadhodit moje úvahy:
  1) jednotný národní stát se solidní ekonomickou bazí a občanskou angažovaností ve smyslu ztotožnění občana a státu
  2) armáda miličního typu/či profesionální armáda doplněná o miliční prvek se širokou podporou obyvatelstva
  3) armáda kladoucí důraz na PSYOPS jednotky, schopnost bojovat v kyberprostoru a s vysokými nároky na odolnost vlastní vojenské i civilní sféry proti sofistikovanému kyberútoku, silná PVO (optimálně i se schopností protiraketové obrany), v případě potřeby dokázat nasadit dostatek jednotek k ostraze strategických civilních i vojenských objektů a zařízení, strategicky rozmístněné a dostatečně silné vojenské jednotky schopné se vypořádat se silnými leteckými výsadky za předpokládanou "konvenční" linií obrany, výkonné dělostřelectvo, etc.
  4) velký důraz na kontrašpionáž a vlastní výzvědné služby
  5) zahraniční činnost působící proti propagandě státu agresora - sponzoring tamních nevládních organizací, provozování satelitního a rozhlasového vysílání v jazyku agresora pokrývající co největší část jeho území a rozumně působící proti domácí propagandě
  6) jasně definované vlastní politické spektrum s co nejširší podporou vlády mající jednoznačně určenou strategii obrany proti státu (či společenství států) snažícího se politicky získat či destabilizovat naše území
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  20:08 07.03.2015

  z.a.p díky za informaci. Mám podobný názor jako vy. Nemusím s průběhem historických událostí souhlasit, ale pokud je zdroj o nich pravdivý, tak to musím vnímat jako realitu, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p díky za informaci. Mám podobný názor jako vy. Nemusím s průběhem historických událostí souhlasit, ale pokud je zdroj o nich pravdivý, tak to musím vnímat jako realitu, jakkoliv se mně nelíbí, a ne vytvářet si vlastní příjemnější pseudorealitu. Jinak podobných stránek je více a neškodí nahlédnout, co se honí v hlavách lidí, kteří mají jiné smyšlení.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:38 07.03.2015

  Dobře, "revoluční gardy" je ten správný termín.
  Termín Rudé gardy byl hojně citován právě Schwarzenbergovými fankluby během prezidentské kampaně, proto se mi tak "zažral". ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobře, "revoluční gardy" je ten správný termín.
  Termín Rudé gardy byl hojně citován právě Schwarzenbergovými fankluby během prezidentské kampaně, proto se mi tak "zažral". Pamatuji si ale, že to bylo špatně.
  Národní gardy jinak ale po válce také krátce fungovaly. V tom jsem udělal chybu, já to uznávám, ale chtěl jsem si holt rýpnout, když do svých příspěvků stále cpete osobní útoky...

  Jinak z toho hned nemusíte vytvářet dalekosáhlé závěry o neznalosti historie. Zrovna můj pradědeček nesl odsun sudetských němců velmi těžce. Táta mi už před revolucí vyprávěl, jak páskou označené němce v kostele vždycky obcházel a podával si s nimi ruku - až do transportu.
  Nicméně sám neviním Zemana z nekalé hry. Schwarzenberg si sám naběhl a jeho podpora veřejnoprávní televizí byla bezbřehá a nefér.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  19:10 07.03.2015

  petres:

  Neco tu pro VAS mam:http://nassmer.blogspot.ca/...

  Ctete s krajni diskretnosti; nemusi to byt pro kazdeho a ja ROZHODNE nezastavam k tomu se vztahujici smer mysleni ...
  Zobrazit celý příspěvek

  petres:

  Neco tu pro VAS mam:http://nassmer.blogspot.ca/...

  Ctete s krajni diskretnosti; nemusi to byt pro kazdeho a ja ROZHODNE nezastavam k tomu se vztahujici smer mysleni (natoz ideologie) ci sentiment. Na druhou stranu, pro cloveka s otevrenou mysli to muze byt prinosne cteni.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  18:44 07.03.2015

  Pro neznalé historie - RG čili oficiálně Revoluční gardy byly ozbrojené jednotky tvořené většinou dobrovolníky. Členové byli označení bílou páskou na rukávě s písmeny RG. Fungovali ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro neznalé historie - RG čili oficiálně Revoluční gardy byly ozbrojené jednotky tvořené většinou dobrovolníky. Členové byli označení bílou páskou na rukávě s písmeny RG. Fungovali od května do léta 1945. Byli zodpovědní za průběh divokého odsunu Němců s jeho krutými excesy a rabováním. Plno z nich svou aktivitou maskovala svou předešlou kolaboraci. To na vysvětlenou, aby se tu někteří všeználci nemuseli ztrapňovat svou neznalostí celkem podstatného úseku historie, který se bezprostředně týkal několika miliónů lidí (hlavně těch 3,5 milionů odsunutých) v pohraničí. Jak se máme vypořádat se svou (někdy nepěknou) minulosti, když ji někteří lidé neznají nebo nechtějí znát. O to jednoznačnější jsou jejich soudy. Spojené se lhaním, překrucováním a podsouváním nevyřčeného.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  16:54 07.03.2015

  Ja mam z pochopitelneho duvodu znacne obavy o nejakou 'prulomovou udalost' dole ve Statech. V takovem pripade by byly dopady pro Kanadu nedozirne a pravdepodobne katastrofalni. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja mam z pochopitelneho duvodu znacne obavy o nejakou 'prulomovou udalost' dole ve Statech. V takovem pripade by byly dopady pro Kanadu nedozirne a pravdepodobne katastrofalni. Je-li zde pravdepodobnost neceho takoveho, pak je asi vice realna, nez byt cilovou oblasti pro ruske rakety

  Videl a cetl jsem v minulosti znacne mnozstvi teorii, z nichz nektere nabizi rozpad Spojenych Statu na mensi celky, nektere dokonce pripojene ku Kanade.

  Ac to zni skoro ironicky, tak jak si preji coby bezny obcan tohoto sveta Ukrajinu federalni a celistvou, chci do budoucna videt i Spojene staty (ac preformulovane na Ne-valecnicke). Jak je vseobecne znamo, kolem 3/4 prumyslove vyroby Kanady jdou do S.S. Necht pokoj a mir ve kterem jsme zatim zili potrva i nadale!
  Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  16:46 07.03.2015

  poskok fenri: Koukám, že ani na podruhé jste se neodhodlal, uvést na pravou míru ten blábol, který jste vypustil o vstupu řecka do eurozóny. Pokusil jste si aspoň něco zjistit o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  poskok fenri: Koukám, že ani na podruhé jste se neodhodlal, uvést na pravou míru ten blábol, který jste vypustil o vstupu řecka do eurozóny. Pokusil jste si aspoň něco zjistit o Maastrichtských kritériích, které každý člen eurozóny musel splnit a podvodech, kterých se řecko dopustilo - nebo o ekonomickém propadu ruska? Nebo se jakékoli relevantní informaci vyhýbáte, aby se vám nerozpadl ten ideologických hrad z písku?
  Chápu, že setkání s tradičními Lidovkami je pro věrného a dlouholetého konzumenta komoušské a rusácké propagandy, jako vy, něco po čem se musí vyzpovídat u politruka a vykloktat si palici putinem posvěcenou vodkou. Ovšem i v takovém případě je možné jít k původnímu zdroji informací, který není ovlivněn přáními propagandistů kremlu.
  http://www.bloomberg.com/news/...
  Teda pokud to pro vás není příliš náročné čtení.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:15 07.03.2015

  z.a.p. napsal:
  http://pro.moneymappress.com/M...

  Tak mohlo by to být něco, z čeho mám sice obavu, ale už několik let v to doufám. Tedy doufám/modím se, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p. napsal:
  http://pro.moneymappress.com/M...

  Tak mohlo by to být něco, z čeho mám sice obavu, ale už několik let v to doufám. Tedy doufám/modím se, že by se Amíci mohli usebrat, hecnout a v klidu zkolabovat s tím, že by vzali to dobré ze svých vlastností a historie a na tom vystavěli novou fungující demokratickou společnost. Začít by mohli/měli vymetením nedemokratických institucí.
  Tato zpráva by mohla být signálem, že se něco dává otevřeně do pohybu.

  Bohužel jsem trochu skeptický, kdoví co je za tím. Možná jen "kalí vodu předsedo".
  Osobně jsem měl v posledních dnech obavu z nějaké provokační false flag operace v Pobaltí. Kdyby to ale zvládli mírovou a čestnou cestou, obrátím a další moje příspěvky na AN budou pravděpodobně silně proamerické....
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:44 07.03.2015

  Jeste detail v vecem osobnim.

  K memu prijemnemu prkvapeni jsem tu nevidel poznamku typu: "luft'aku co tady otravujes kdyz jsi odesel, vypadni odsud....." (prominte ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jeste detail v vecem osobnim.

  K memu prijemnemu prkvapeni jsem tu nevidel poznamku typu: "luft'aku co tady otravujes kdyz jsi odesel, vypadni odsud....." (prominte impertinenci).

  Chci proto priznat, ze nejen ze mam zajem o myslenkove podhoubi v Cesku, ale take tu skutecnost, ze jsem i nadale obcanem CR. Ovsem, v ceskych volbach nevolim, to je pravda.
  .
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  14:38 07.03.2015

  Vzhledem k tomu, že jsem asertivní, tak přehlédnu vaše urážky.

  1)Co ostatní chtějí nebo nechtějí pochopit je jejich věc a mě do toho nic není.

  2) Nevím, jak vy, ale já jsem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vzhledem k tomu, že jsem asertivní, tak přehlédnu vaše urážky.

  1)Co ostatní chtějí nebo nechtějí pochopit je jejich věc a mě do toho nic není.

  2) Nevím, jak vy, ale já jsem přísahal na buzeráku s bílým šátkem na krku věrnost ČR. Toho času demokratické ČR. To slovo sice v přísaze nebylo, ale vzhledem k tomu, že to byla vlastně jediná taková přísaha v mém životě, tak jsem to vnímal, jako by tam bylo.
  Jako záložák jsem v případě, že nás někdo napadne, poměrně brzy na seznamu k odvedení. Svoji povinnost hodlám splnit.

  Otázka je, jak by to bylo s mojí loajalitou v případě změny režimu. Záleží na mnoha okolnostech. Jinak stěží najdete nějaký můj příspěvek, který by naznačoval, že jsem zrádce.
  --------------------------
  Vy tam máte tolik blbin, že opravdu nebudu ztrácet čas. Ale ten vztah mezi potravinovou nesoběstačností Ruska a Arabskou anarchií bych si od vás, jako odborníka na Rusko hrozně rád nechal vysvětlit. To jako ruský snížený export neumožnil nasytit hladové Araby, nebo ruský agresivní import sežral Arabům jejich obilí, takže museli svrhnout režimy?

  P.S. Taky mám príma rodokmen z pohraničí. Dokonce do roku 1592 nebo tak (ženská) a asi o deset let méně v případě muže (dál už to jde po meči). Německý doktor tátovi zachraňoval ruku, kterou mu německá munice odpálila...praděda měl pod polštářem dvě pistole proti Banderovcům, když se u něj v horách táta kurýroval...je tam hodně barevného, ale to sem nepatří. Jinak Rudé gardy operovaly v Číně, pod jakou dynastií vaši najstarší známí předci vyrůstali? Podle viky by to měla být dynastie Ming. Ale možná jste myslel Národní gardy...
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:34 07.03.2015

  petres: Moje uznani pane!

  Nedelam sve prispevky bez nutneho uvazeni a urcite miry diskretnosti vcetne k me osobe - a vzdy ve strizlivem stavu :-)))) Ale spetka rozumneho risku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  petres: Moje uznani pane!

  Nedelam sve prispevky bez nutneho uvazeni a urcite miry diskretnosti vcetne k me osobe - a vzdy ve strizlivem stavu :-)))) Ale spetka rozumneho risku snad neuskodi.

  Pokud moznosti dovoluji, myslim, ze toto je civilizovana a uzitecna vymena. Mam tez uctu k oponentum, at jsou jekehoko-li druhu. Do jake miry se to dotyka veci vojenskych si nedovolim posoudit; to je vice-mene zalezitost p. Editora.
  Dekuji.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:27 07.03.2015

  Pravo vyvolavat paniku?

  Tak mi to pripada. Kdekoli ctu, nachazim tuto reklamu: http://pro.moneymappress.com/M...
  hovorici o nahle menove krizi, ktera ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pravo vyvolavat paniku?

  Tak mi to pripada. Kdekoli ctu, nachazim tuto reklamu: http://pro.moneymappress.com/M...
  hovorici o nahle menove krizi, ktera vyvola vseobecny zmatek a zhrouceni systemu. Toto je z medialne dobre postaveneho a zcela legitimniho Reuters. Nutna otazka: proc? Pripada mi to temer jako oficielne sponsorovane...... anebo dalsi "ruska hybridni zbran"? Nejake nazory?
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:19 07.03.2015

  Luky na vaše trollení skutečně reagovat nehodlám, vy máte tu jedinou správnou pravdu, jenom ostatní to nechtějí pochopit.

  Rád bych věděl, jestli lidé tohoto typu přejdou při ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky na vaše trollení skutečně reagovat nehodlám, vy máte tu jedinou správnou pravdu, jenom ostatní to nechtějí pochopit.

  Rád bych věděl, jestli lidé tohoto typu přejdou při bezprostředním ohrožení republiky Ruskem od slov (diskuze, kde každý má právo na svůj názor) k činům (což už je něco jiného než prázdná slova) a stanou se skutečnými zrádci.

  Docela by mne zajímal věkový průměr přispěvatelů do diskuze prozápadních/proruských. U těch proruských to (naštěstí) podle drobných náznaků v diskuzích k různým tématu (např.bývalých důstojníků ČSLA je tu několik) musí být vyšší.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  12:42 07.03.2015

  z.a.p velmi souhlasím s vaším půlnočním příspěvkem, že je potřeba rozlišovat mezi vládami a běžnými obyvateli. Vycházím tak jako vy ze své osobní zkušenosti, tak i rodinné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p velmi souhlasím s vaším půlnočním příspěvkem, že je potřeba rozlišovat mezi vládami a běžnými obyvateli. Vycházím tak jako vy ze své osobní zkušenosti, tak i rodinné zkušenosti minulých generací (zajímám se o historii i genealogií, vlastní rodinu má zdokumentovanou k roku 1654 a zajímají mne nejenom čísla, ale i příběhy). Nechci do toho moc zatahovat soukromí své rodiny, ta pochází ze severočeského pohraničí a mám ještě v živé paměti příběhy vyprávěné mými prarodiči o předválečném i válečném soužití s Němci i následném jejich poválečném vyhnání. Události moc naši rodinu nešetřily, část byla nucená kvůli vlastní bezpečnosti válku strávit jako utečenci ve vnitrozemí, část byla v zahraniční armádě (u Svobody, také zajímavé vyprávění), ale nikdy neznala nenávist vůči Němcům jako národu, pouze odsuzovali činy jednotlivých konkrétních lidí. Vzpomínám si na vyprávění babičky, která když bydleli v malé vesnici u příbuzných ve středních Čechách, pomáhala jídlem v zimě 44/45 německých uprchlíkům z Východního Pruska, protože se měli ještě hůře než ona. Ona, která musela opustit svůj dům kvůli konkrétním Němcům, jiným bez nenávisti pomáhala a i dlouho po válce, co si pamatuji jako malé dítě, jí nebylo zatěžko s těmi Němci, co nebyli odsunuti mluvit německy. S odstupem času jsem velmi rád, že jsem tyto lekce z lidskosti přirozenou formou dostával. Také si ale pamatuji, jak se prarodiče pohrdavě vyjadřovali o poválečných českých RG, které nenazvali jinak než rabovací gardy a o jejich činech, za které se Češi musí stydět. Ironií osudu rodina mojí manželky je původem z opačného čili německého prostředí. Tchýně jako malé dítě málem přišla o život při akci zmiňovaných RG. Přitom ani ona ani její matka, kterou pamatuji a zažila to jako dospělá, necítila vůči Čechům jako národu nenávist. Sám jsem v pravidelném kontaktu s lidmi různých národů a národnostní problémy necítím. Co tímto vypravováním chci říct? Abychom nedělili na národy dobré a špatné, ale na dobré a špatné lidi. Proto mě vadí současný stav manipulace s lidmi v Rusku (stačí si na internetu přečíst jejich média), to se nedá v agresivitě s naším mediálním prostředím srovnat. Stejně tak mi vadí i vyvolávání protiněmeckých nálad u nás (viz prezidentská kampaň).
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:02 07.03.2015

  "Prezident dnes uvedl, že ČT neplní svoji veřejnoprávní funkci a stává se "špatnou komerční televizí". Podpořil také možnost, aby občané peníze určené na koncesionářské poplatky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Prezident dnes uvedl, že ČT neplní svoji veřejnoprávní funkci a stává se "špatnou komerční televizí". Podpořil také možnost, aby občané peníze určené na koncesionářské poplatky mohli věnovat na obecně prospěšné účely."
  +1

  Mimochodem článek na "Aktuálně" od včera změnili a píše se tam nyní úplně něco jiného. Rád bych někde našel Zemanovo vyjádření v celém znění.

  K té protiruské propagandě a otázce jeho potravinové nesoběstatečnosti - opravdu mě rozesmálo, jak se na nedávné bezpečnostní konferenci v parlamentu přišlo na to, že za nestabilitu severní Afriky mohla neúroda v Rusku....

  ale snažte se dál....
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:48 07.03.2015

  Zaznamenal jsem názory, že Rusko je ohroženo nepřátelským postojem Západu a tedy nutně musí reagovat, a proto ta definice NATO jako nepřítele v ruské vojenské doktríně. A tedy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zaznamenal jsem názory, že Rusko je ohroženo nepřátelským postojem Západu a tedy nutně musí reagovat, a proto ta definice NATO jako nepřítele v ruské vojenské doktríně. A tedy pokud pomine tlak Západu, vrátí se Rusko ke své přirozené mírumilovnosti, tak jak to ukazovalo v minulosti (převléknuté do kabátu Sovětského svazu). K tomu bych poznamenal, že Rusko vnímá jako nepřítele země jako je Německo, Británie a hlavně USA. Tedy země, které jsou jeho konkurenty a mají patřičnou váhu. Tu tříšť menších zemí střední a východní Evropy nevnímají jako nepřítele, oni je vnímají jako přirozenou kořist. A to je podstatný psychologický rozdíl.
  Píše se tu také v příspěvcích, že Rusové chtějí pouze respekt. Co jim tedy brání si přirozený respekt vydobýt svou poctivou prací na hospodářském poli? Nebo tak malé země jako Švýcarsko nebo Švédsko nemají respekt ostatních zemí? Když opustím svoji ironii o přirozené mírumilovnosti Ruska a podívám se na jeho historii za posledních zhruba 80 let, co vidím? Když pominu chaos občanské války na počátku 20. let, jsou to agrese vůči Finsku s anexí části jeho území (s následným vyloučením ze Společnosti národu za tuto agresi), agrese vůči Estonsku, Litvě a Lotyšsku s kompletním trvalým obsazením, vpadnutí Polsku do zad při jeho napadení Německem v roce 1939 a anexe části jeho území, poválečné výrazné posunutí svých hranic na západ na úkor Polska (zde došla ke kompenzaci na západě na úkor Německa, Rusko rozhodně nekompenzovalo ze svého) a Československa (bez náhrady), obsazení a anexi Východního Pruska, připojení Besarábie (Moldavska), stálé rozšiřování svého území a vyvolávání konfliktů a nestability na Kavkaze. Intervence na území svých vazalů, Maďarska v roce 1956 a Československa v roce 1968, agrese vůči Afganistanu. Aktivní vytváření oblastí nestability (nárazníkových zón) u svých hranic a udržování permanentních konfliktů na nich - Podněstří, nyní východní Ukrajina. Anexe Krymu. To zmiňuji jenom události týkající se přímých sousedů Ruska. Je jedno, jestli tato území někdy carskému Rusku patřila či ne, Sovětský svaz se dopustil agrese vůči nezávislým státům a toto je prostě jednoznačně projev imperiálního chování a nepřípustné podle mezinárodního práva. Výčet je to tedy opravdu bohatý. A proti tomu stojí jedna agrese vůči Rusku (Sovětskému svazu), a to hitlerovského Německa v roce 1941, když se před tím s ním paktovalo. U čínsko-ruských sporů si netroufnu hodnotit, kdo byl prvním agresorem.
  Jak jsem se snažil doložit výše, pro Rusko znamená rozvoj anexe dalších území, ne systematické budování hospodářství pro zajištění všech potřeb svých občanů. V jakém stavu je hospodářství Ruska, zde již útržkovitě zaznělo. Zhruba 70 % příjmů Ruska je z prodeje surovin, z toho asi 50% je z prodeje ropy. Nejsou ale schopni produkci zvyšovat, spíše mají problémy tu současnou produkci udržet, protože jim chybí potřebné technologie pro těžbu v horších geologických a klimatických podmínkách. Vzhledem k tomu, jak v porovnání s ostatními státy, se Rusko intenzivně připravuje na zabrání (i vojenské) a těžbu nerostných zdrojů v Arktidě, bude zajímavé sledovat, jestli vůbec bude schopné tyto zdroje technologicky efektivně těžit. Rád bych věděl, kolik z těch zbývajících 30% tvoří příjmy za prodej zbraní. Copak zbývá, co Rusko produkuje? Ono má i problémy (a vždy mělo) se svou potravinovou soběstačností. I když na většině Ruska jsou pro zemědělství nepříznivé podmínky, tak díky obrovské rozloze je dost území, které by je bylo schopné i s přebytkem uživit. Přesto tomu tak není. Že by za to mohl vnější nepřítel, třeba americký brouk? Jak využilo Rusko své zisky z prodeje surovin a tím šanci na přiblížení se rozvinutým zemím? Investovalo je do hospodářského rozvoje? S tímhle vším se máme jako Češi ztotožnit a mít pro to pochopení? Bohužel se v Rusku nerýsuje další osobnost typu Petra I., který se razantně snažil přiblížit Rusko Evropě a modernizovat tamní společnost při zachování ruské svébytnosti. Nyní vidíme spíše opačný trend ještě většího vzdalování se při současném vyvolávání nenávisti k Západu, staré známe hledání vnějšího nepřítele, který může za všechny problémy Ruska, jenom aby se zastřela vlastní neschopnost vést stát ke skutečné prosperitě.
  V souvislosti s výše uvedeným článkem a zmiňovanými fázemi vedení konfliktu bych ještě zmínil bezprecedentní Zemanův útok na veřejnoprávní média v tomto týdnu. Navrhuje jejich veřejnoprávní statut zrušit a převést je na média komerční. Místo toho abychom postupovali standardně a využili demokratické mechanismy a lépe zajistili nezávislost a nestrannost těchto médií prostřednictví existujících kontrolních rad - rady České televize a RRTV, toto bychom měli zrušit a media učinit komerčními,s tím, že jejich případný budoucí vlastník může toto vysíláním (mám tím na mysli především zpravodajství) případně upravit k obrazu svému pomocí svých peněz (třeba pocházejících z prodeje z ropy, když už přispívá naší kultuře vkladem v podobě financování knih některých představitelů našeho státu). Můžeme mít námitky ke kvalitě vysílání ČT. Pak je tedy otázka, zda jsou ostatní komerční televize kvalitnější, mají objektivnější zpravodajství, čili je komercializace zárukou kvality a objektivnosti? Vyšší sledovanost neznamená automaticky vyšší kvalitu, někdy to může být i v rozporu.
  Je mi stydno, když si uvědomím, že nejvyšší představitel našeho státu zvolil jako medium pro uveřejňování svých proslovů největší bulvární noviny, což je následek jeho trvale hulvátského a vulgárního vyjadřování, které do veřejného prostoru normální společnosti nepatří a sám se svým chováním takto vytěsnil na okraj.
  Dále mne s ročním odstupem zamrazí, když si představím možný vývoj události po povedeném "lánském puči". Měli jsme více štěstí než rozumu.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  10:31 07.03.2015

  To s. Pavel: zkuste i jiné zdroje než instantní Babišovy tiskoviny pro jednoduché čtenáře. Je fakt, že to pro vás bude možná složité, budou tam dlouhá čísla matoucí grafy, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To s. Pavel: zkuste i jiné zdroje než instantní Babišovy tiskoviny pro jednoduché čtenáře. Je fakt, že to pro vás bude možná složité, budou tam dlouhá čísla matoucí grafy, ale třeba to pochopíte. Od roku 2009 přibývá Rusů jak imigrací, tak stoupá i porodnost.
  http://cs.m.wikipedia.org/wiki...
  Pokud si neumíte najít ani tak jednoduše podané a dostupné údaje, bylo by rozebírání vašich dalších myšlének ztratou času.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  10:08 07.03.2015

  fenri: Je vidět, že na rudé právo jste kovaný odborník. Tipoval bych vás na dlouholetého a věrného čtenáře.
  Doporučoval bych vám tedy, abyste se příště neztrapňoval mírou své ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Je vidět, že na rudé právo jste kovaný odborník. Tipoval bych vás na dlouholetého a věrného čtenáře.
  Doporučoval bych vám tedy, abyste se příště neztrapňoval mírou své neinformovanosti, a vyhledal i jiné zdroje informací než rudé právo a její současné ruské nápodoby. Viz třeba: http://www.lidovky.cz/v-rusku-...
  Dále, naprosto mě nepřekvapuje, že jste se ani nepokusil reagovat na to co jsem napsal o ekonomickém úpadku ruska či podvodech řecka při jejich úporné snaze dostat se do eurozóny. Je jasné, že máte značný mentální problém při střetu s fakty, které narušují váš ideologický domeček z karet, o tom, že byste byť jen zavadil o nějaký protiargument nemluvě. To, že se řekové dobývali do eurozóny stejně jako dle Homéra do Tróji, a to pomocí rozsáhlého falšování svých statistik, je nezpochybnitelný a snadno dohledatelný fakt.
  Skrýt celý příspěvek

 • TomEUS
  08:02 07.03.2015

  Muze mi prosim nekdo objasnit tuto vetu: "V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie"

  Protoze pokud ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Muze mi prosim nekdo objasnit tuto vetu: "V současné geopolitické struktuře je nepřítelem západní civilizace, její hodnoty, kultura, politický systém a ideologie"

  Protoze pokud vememe bezne tricatniky na abou stranach, zapadni i ruske civilizace jejich cilem je A) zalozit rodinu B) byt schopen ji zaopatrit z bezne prace (jsou tu rozdily, ale spise indidualni, nekdo potrebuje 6+1 ve vile, nekomu staci 3+1 v panelaku) C) travit volny cas dle libosti

  Z tohoto hlediska zapad rusko nijak neohrozuje, takze pokud dame pryc nabozenstvi a tradice, na ktere se casem snad vetsina dnesni a nasledujici vykasle tak se dostaneme k tomu ze pokud Rusko bude rozumne tezit a upravovat suroviny, zapad z nich bude vyrabet tak dokazeme zit i bez konfliktu. Proc se tedy Rusove citi tolik ohrozeni zapadem?
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  06:09 07.03.2015

  Jeste me napada neco k tem 'sankcim':. Dve americke obri spolecnosti ROZSIRILY nedavno svuj byznys v Rusku. Je to ESSO a EXON. Soucasne se mi zda, ze ceny benzinu jdou mirne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jeste me napada neco k tem 'sankcim':. Dve americke obri spolecnosti ROZSIRILY nedavno svuj byznys v Rusku. Je to ESSO a EXON. Soucasne se mi zda, ze ceny benzinu jdou mirne nahoru. "Valka" jak bejk.

  Kdo tohle dokaze pochopit, .....ja ne.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  06:02 07.03.2015

  To o cem mluvite uzce souvisi s clankem.

  Totiz, byly (cetl jsem to asi pred tydnem) naznaky, ze Recko by se v krajnim pripade nechalo "vykoupit" Ruskem. Bylo to pred tim, nez ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To o cem mluvite uzce souvisi s clankem.

  Totiz, byly (cetl jsem to asi pred tydnem) naznaky, ze Recko by se v krajnim pripade nechalo "vykoupit" Ruskem. Bylo to pred tim, nez jim ECB prodlouzila splatnost dluhu do cervna. Nevim zda to primo pochazi od ministra financi Recka - ale divil bych se, kdyby k tomu opravdu doslo. To by byla ta ultimativni zbran Ruska v jeho "hybridni valce"; jak rikate - pocatek rozkladu EU. Myslim, ze ve svetle takove reality EU 'statecne' vycouvala z puvodniho pozadavku. Zda na to Rusko ma ci nema je celkem vedlejsi, jde o princip.

  Mj. vcera byl na navsteve v Rusku ministersky predseda Italie a podepsal s Putinem nejake obchodni dohody (v tom asi 'sankce' neplati). Italie je udajne 4-ty nejvetsi obchodni partner Ruska; hadam po Cine, Nemecku a Turecku. To je doslova rukavice vrzena Washingtonu do ksichtu..... Co bude nasledovat? Vice am. vojaku do zapadni Ukrainy? Vice bojvych letu podle lotysko-ruske hranice?

  Myslim, ze ten pojem "hybridni valka" docela sedi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  03:18 07.03.2015

  Trochu osvěta v makro/mikro. Říkám to svými slovy, nejsem ekonom, pokud něco napíši chybně, tak mě opravte.

  Správcem evropské měny je Evropská centrální banka, čili bývalá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trochu osvěta v makro/mikro. Říkám to svými slovy, nejsem ekonom, pokud něco napíši chybně, tak mě opravte.

  Správcem evropské měny je Evropská centrální banka, čili bývalá německá centrální banka. Ta nastavuje množství peněz v oběhu a částečně tím řídí ekonomiku. Vliv na ECB má zejména/jen německo. ECB skupuje státní duhopisy jednotlivých zemí eurozóny ale i ostatních. Nastavuje také úroky které jí z těch dluhopisů plynou. Dluhopisy jednotlivých zemí vydávají jejich vlády přes domácí centrální banky. Peníze nabyté těmito subjekty jsou dále poskytnuty soukromým bankám také za určitý úrok. Ty mají dát tyto peníze do oběhu a pomoci zvýšit tak likviditu dané země.

  To je pro německo dobré, dokonce velice dobré, protože ji z úroků plynou nemalé peníze (německo je největším věřitelem ze zemí EU). Ve chvíli, kdy je ale poptávka po dluhopisech příliš vysoká, dochází i k většímu odkupu dluhopisů ECB. To má za následek větší inflaci a znehodnocení eura, tudíž našich, ale hlavně německých úspor. Proto se zdráhají opět půjčit řecku ale zároveň ví, že mu půjčit musí.

  K čemu by došlo kdyby německo nepůjčilo? Došlo by k bankrotu řecka a k jeho odchodu z eurozóny. To by mělo ale za následek znehodnocení obrovského množství kapitálu do řecka investovaného, tudíš k dalšímu, ale drastickému propadu eura. Německo by to ustálo, stejně jako ostatní silné ekonomiky (jako že jich moc není) ale řecké problémy přejme španělsko a scénář se opakuje. Potom Itálie, Irsko... A došlo by k rozpadu původní eurozóny, čili hrozbě EU.

  Jak se tedy situace řeší? Kupují se dluhopisy dál a chystá se kvantitativní uvolňování, což má ale jen oddálit problém. A teď přichází ekonomické věštění z křišťálové koule. Kam toto zadlužování povede? A proto jsem tam i ten dluh vypsal jako hrozbu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  02:56 07.03.2015

  Torong: "nesouhlasím ... u dluhu a eurozóny". Dluh a eurozóna jsou spolu úzce spjaty. Pokud dojde k bankrotu byť jen jediné země, spustí to řetězovou reakci v politických ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Torong: "nesouhlasím ... u dluhu a eurozóny". Dluh a eurozóna jsou spolu úzce spjaty. Pokud dojde k bankrotu byť jen jediné země, spustí to řetězovou reakci v politických protiopatřeních a dalších krachů jednotlivých členů. Nemusíte se mnou souhlasit, ale je to ekonomický fakt. Proto nyní spustí ECB masivní kvantitativní uvolňování pro pomoc ohroženým ekonomikám eurozóny. Němci nenechají řeky krachnout. Na druhou stranu to poškodí samotné německo, jakožto nejsilnějšího článku řetězu.
  Když se na to podívám selským rozumem, tak např. naše republika není ani jednou od 93 v plusu. Kam to asi povede? Myslíte, že se situace zlepší? Kdo nám bude půjčovat? My máme to štěstí, že si můžem ještě svou korunu občas zdevalvovat. Takovej ital už má smůlu. Když jsem tam byl naposled, tak mi tvrdili, že euro byla největší ekonomická chyba kterou udělali. Nepamatujete si kolik stál chleba před přechodem itálie na euro? Několik tisíc lir? :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  02:43 07.03.2015

  z.a.p: když už jste to tak pěkně nakousl, dovolím si rozvinout myšlenku.
  Žijeme a vždycky jsme žili ve třídní společnosti (někde se tomu říká kasty...).
  Taková třída či kasta se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p: když už jste to tak pěkně nakousl, dovolím si rozvinout myšlenku.
  Žijeme a vždycky jsme žili ve třídní společnosti (někde se tomu říká kasty...).
  Taková třída či kasta se vyznačuje jednou typickou věcí, ekonomickým potenciálem, kapitálem a tedy i mocí.
  V dané kastě najdeme většinou souznění protože mají (máme) společný "osud".
  Ale. Vyší kasty (čím výše jsou, tím je členů méně ale o to bohatších a vlivnějších) ovládají a vždycky ovládali politiku. Když je tato třída v ohrožení, použije veškeré prostředky k tomu, aby přežila, tedy měla dále moc a majetek. Kam toto vede asi vidíme všichni...
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  00:10 07.03.2015

  Uprimne receno, ja si vice libuji v technickych vecech a jsem momentalne zase zpet v te kategorii, kde diskutuj o kanadskem projektu.

  Ale kdyz uz jsem tu.... chtel bych Vam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Uprimne receno, ja si vice libuji v technickych vecech a jsem momentalne zase zpet v te kategorii, kde diskutuj o kanadskem projektu.

  Ale kdyz uz jsem tu.... chtel bych Vam predat moji malou (a ne-indoktrinovanou) zkusenost. Ziji tu za vodou a byl jsem dlouhodobe a v nekolika ruznych situacich s ruznymi narodnostmi a musim rict, ze jsem s Americany byl, az na snad jednu nebo dve vyjimky ve vybornem souzvuku. Z toho titulu neprezenu, kdyz reknu, ze je proste miluju. Take jsem pobyl nakratko v Mexiku, to je uz davno a neumel jsem pritom tehda ani kvaknout spanelsky. Potom jsem se zacal ucit a kdyz jsem byl pred par lety na Kube, tak to celkem uslo - opet, zadna plaz, ale styk s lidmi. Krome toho znam z osobniho styku Cinany, par Indu a (velmi osobne) jihovychodni Asiaty. A ano, tez jsem se setkal s nekolika Rusy a nebylo to tak zle. Takze takova vsehochut'.

  No, o co my jde reknete; svetaku je mezi Cechy az-az. Jde mi o to, ze je treba rozlisovat VLADY (aka mocenske systemy) a bezne OBYVATELE te dane oblasti. Lide by bez vlad do zadnych valek nikdy nesli protoze je to vzdy k jejich neprospechu - ti si temer vzdy snadno mezi sebou porozumi. Jsou to VLADY, ktere pachaji veskere zlo (i kdyz jsou udajne nami volene). Ja vim, zni to trochu dute a je to takova unikova zkratka... ale opravdu s lidmi jako takovymi jsem nikde problem nemel. Tim nechci ale rict, ze bych s nimi se vsemi chtel zit; zalezi hodne na charakteru individualniho cloveka. Na predsudky si rozhodne nepotrpim a ani je nepotrebuji - nakonec znalost je lepsi. Jsou proti tem samym, kdo je provozuje.

  Myslim, ze toto by meli mit vsichni pred ocima, nez zacnou nekoho sumarne odsuzovat/ podezirat ci kategorizovat. Jen muj prozatimni zivotni zkusenosti ziskany nazor. Kdyz se Vam to hodi prosim, kdyz ne, zacnete piskat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  21:46 06.03.2015

  To Torong: no, aspoň bych počkal, až nás Rusové napadnou. Jinak to nebude obrana, ale agrese (no, můžeme jí nazvat preventivní obranou, nebo něčím za způsob humanitárního ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: no, aspoň bych počkal, až nás Rusové napadnou. Jinak to nebude obrana, ale agrese (no, můžeme jí nazvat preventivní obranou, nebo něčím za způsob humanitárního bombradování).

  To samozřejmě ano a nemyslím si, že NATO provede preventivní akce proti Rusku. Humanitární bombardování je "Havlovský" termín. Ovšem pravdou je, že použití síly proti Srbsku se ukázalo správným krokem, protože vedlo k ukončení války. Miloševič nečekal, že by NATO toho bylo schopno a že Rusko to dovolí. Ale to už jsme mimo téma.

  Firefighter: Ano to souhlasím a Evropa se toho zatím drží. S vyjmenovanými body víceméně souhlasím s určitými výhradami u dluhu a eurozóny.
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  20:58 06.03.2015

  Torong: ano ano, je to dvojsečné a může se to vymstít. V tuto chvíli je to 50 na 50 jak se zachovat. Jsou i jiné možnosti než vojenské...

  EU (my) se nyní nachází na křižovatce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Torong: ano ano, je to dvojsečné a může se to vymstít. V tuto chvíli je to 50 na 50 jak se zachovat. Jsou i jiné možnosti než vojenské...

  EU (my) se nyní nachází na křižovatce dějin. Ohnivý kruh je uzavřen a váháme nad každým dalším krokem.
  Namátkou (možná někoho napadne něco dalšího):
  Hrozba ruského medvěda
  Hrozba IS
  Hrozba ropadu eurozóny
  Obranné prvky EU jsou spíše k smíchu než ke strašení
  Hrozba nacionalizace uvnitř EU
  Direktivní přístup bruselu bez uvažování nad místními poměry
  Rozhádaná společnost
  Hrozba nesplatitelného dluhu
  ...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:34 06.03.2015

  To Torong: no, aspoň bych počkal, až nás Rusové napadnou. Jinak to nebude obrana, ale agrese (no, můžeme jí nazvat preventivní obranou, nebo něčím za způsob humanitárního ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: no, aspoň bych počkal, až nás Rusové napadnou. Jinak to nebude obrana, ale agrese (no, můžeme jí nazvat preventivní obranou, nebo něčím za způsob humanitárního bombradování).
  Já se spíš bojím, že celé to strašení Rusem má vést k omezení svobod Evropanů. "Musíme držet názorovou jednotu, hlas proti Bruselu je hlasem pro Moskvu.." a tisíc a jeden sloganů.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:29 06.03.2015

  To Pavel, no sice jste nám tu napsal článek jak do Rudého práva (jasně, znaménko naopak, ale dikce stejná), ale aniž bych zkoumal vše ve Vašem textu, tak už první nepravda mi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Pavel, no sice jste nám tu napsal článek jak do Rudého práva (jasně, znaménko naopak, ale dikce stejná), ale aniž bych zkoumal vše ve Vašem textu, tak už první nepravda mi stačila:
  -Rusko vymírá? Prdlajz. Od roku 2009 jich přibývá a ne málo. Zkuste si něco přečíst. Nicméně při všech starostech o vymírání Rusů - všiml jste si, že vymírá západní Evropa? Já, vím, dovážíme černoušky a arabáše, ale jen si nejsem jistý, jestli tu vlajku naší civilizace ponesou dál..
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  20:12 06.03.2015

  Pavel1: Určitě nemáte pravdu. Musí to být spiknutí a ONI to museli vědět. Nicméně pravda je, že státy jako Německo a Řecko nikdy nemohou mít společnou měnu, to je skutečně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavel1: Určitě nemáte pravdu. Musí to být spiknutí a ONI to museli vědět. Nicméně pravda je, že státy jako Německo a Řecko nikdy nemohou mít společnou měnu, to je skutečně pitomost. Stejně tak EU jako superstát.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  20:05 06.03.2015

  "Pokud nepůjdeme proti Rusku vojenskou silou, tak rus nepůjde proti EU. Vojenskou silou proti němu půjdeme ve chvíli, kdy se začnou na UA dodávat oficiálně zbraně a "poradci". ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Pokud nepůjdeme proti Rusku vojenskou silou, tak rus nepůjde proti EU. Vojenskou silou proti němu půjdeme ve chvíli, kdy se začnou na UA dodávat oficiálně zbraně a "poradci". Samozvané sybily si můžou věštit co chtějí, ale takto to, alespoň z mého pohledu, je. "

  Pokud nepůjdeme proti Hitlerovi vojenskou silou Hitler nepůjde proti Francii (Británii) Tak to bylo zase v třicátých letech.
  Krom toho, až tohle zopakují v Pobaltí tak budeme tuhle filosofii praktikovat taky? Protože přesně tohle píšete: "Když mu dáme co chce, tak nás třeba nechá na pokoji"
  Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  19:59 06.03.2015

  fenri: Jestli jde dolů USA a Evropa, tak rusko padá raketově na hubu. Nejsou sice ztučnělí ale zato mají vychlastané palice, a jsou tak ovladatelní, že ordnung němci jsou proti nim ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Jestli jde dolů USA a Evropa, tak rusko padá raketově na hubu. Nejsou sice ztučnělí ale zato mají vychlastané palice, a jsou tak ovladatelní, že ordnung němci jsou proti nim odbojní jako irové pod britskou nadvládou. Rusko vymírá a Sibiř se vylidňuje přímo zběsilým tempem (rychleji než Karvinsko :-)). Nebude trvat dlouho a sibiř slupnou jako malinu číňané. Když měla EU během krize nulový růst, tak ruský HDP klesl o 7%. Tvrzením, že "řeky někdo do eurozóny natlačil" prokazujete absolutní neznalost. Řecko o vstup do eurozóny usilovalo tak, že se nerozpakovalo spáchat podvod, aby se tam dostalo. Evidentně netušíte, že každý stát EU, který chtěl a chce do eurozóny, musel a musí plnit tzv. Maastrichtská kritéria, které mimo jiné nařizují, že je nutné několik let před vstupem dodržovat určitou nejvyšší povolenou míru zadlužení, a po vstupu samozřejmě také. Řecko falšovalo statistiky o míře zadlužení státu - bylo mnohem vyšší než povolovala Maastrichtská kritéria - jen aby se do eurozóny dostalo. Řecko a Rusko si jsou do určité míry podobné. Řekové si zkrachovali vlastní zemi, a problém řeší vydíráním a pliváním špíny na Německo, MMF a ECB, které je defakto drží nad vodou. Rusko má gigantický mindrák, z toho, že jeho ruské impérium zvané sssr prohrálo studenou válku a následně ekonomicky zkrachovalo, z čehož ho musel tahat západ. Dnes opět směřují ke krachu a řeší si to agresí vůči okolním zemím.
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  19:58 06.03.2015

  Ještě jeden odkaz, pohled Karla Dolejšího na nynější situaci a možnost intervence v evropě. Pan Dolejší má na věco opačný pohled než já, ale dokáže si ho vcelku obstojně obhájit. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jeden odkaz, pohled Karla Dolejšího na nynější situaci a možnost intervence v evropě. Pan Dolejší má na věco opačný pohled než já, ale dokáže si ho vcelku obstojně obhájit.
  Zde:
  http://blisty.cz/art/76723.htm...
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  19:48 06.03.2015

  fenri: moje žena je makroekonomka a ta mi v souvislosti s eurem jednoznačně říká, že je totální nesmysl, aby byla jednotná měna u zemí s rozdílnou úrovní ekonomiky. Nejvíc z toho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: moje žena je makroekonomka a ta mi v souvislosti s eurem jednoznačně říká, že je totální nesmysl, aby byla jednotná měna u zemí s rozdílnou úrovní ekonomiky. Nejvíc z toho těží ti nejsilněší, nejhůř dopadnou ti nejslabší. Slabé ekonomice totiž v případě přijetí eura nezbývá jiná možnost než si půjčit. Devalvovat není co, není žádná národní měna. Je to vidět narůstu dluhu u problémových ekonomik od přijetí Eura. Jestli to ví moje žena, tak vsadím své boty, že architekti eura moc dobře věděli, co bude následovat. Co tím pak sledovali?
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  19:42 06.03.2015

  Pokud nepůjdeme proti Rusku vojenskou silou, tak rus nepůjde proti EU. Vojenskou silou proti němu půjdeme ve chvíli, kdy se začnou na UA dodávat oficiálně zbraně a "poradci". ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud nepůjdeme proti Rusku vojenskou silou, tak rus nepůjde proti EU. Vojenskou silou proti němu půjdeme ve chvíli, kdy se začnou na UA dodávat oficiálně zbraně a "poradci". Samozvané sybily si můžou věštit co chtějí, ale takto to, alespoň z mého pohledu, je.

  Např. pohled věštitele zde:
  http://zahranicni.eurozpravy.c...

  Dále asi není vhodné neustále upozorňovat na to, když někdo napíše, že krom ruska používají stejnou taktiku i ostatní velmoci, jedná se o rusofila, kremlofila či jiné urážky, tím se chlapci snižujeme na úroveň diskuse ve školní družině. Tak to prostě je, nejedná se o žádné rusofilství.

  Např komentář apache:
  "O nic nového nejde. Největší zbraní Ruska byly vždy lži, lži a zase lži. A také podrazy. Lhaní je součástí ruských tradic, součástí ruské přirozenosti a ruského myšlení. Pouze ruští představitelé dokáží předstoupit před celý svět i svůj vlastní národ a lhát, a to i v situacích, kdy je již jasné, že lžou. A pouze Rusové takovéto bezostyšné lhaní svých "volených" představitelů dokáží nejenom neodsoudit, ale i podporovat. Silný, leč směšný národ prolhaných primitivů."
  Ano, velice inteligentní komentář. Až na to, že když zaměníme rusa za čecha tak to taky sedí jak hrnec na zadel. Nebo obecně za politika. Lhaní je dnes nejednodušší věc jak se dostat k moci a ovlivnit veřejné mínění.
  Důkaz zde:
  https://www.youtube.com/watch?...

  Pokud jde o vážnou hrozbu EU a obecně západu, tak inklinuji k tomuto názoru:
  "Je posilování náboženských ideologií skutečným koncem dějin?"
  Odkaz na tuto filosofii zde:
  http://blisty.cz/art/76705.htm...

  Co se týče svobody jednotlivce, tak mezi ostatními systémy nemá ten západní stále konkurenci. Sic od r. 2001 dochází k jejímu omezování, stále je na špici.

  Prosím o věcnou diskusi, opravdu mě nebaví hrabat se v haldách urážek a pokrytectví.

  To takeda: Historie, dějiny, je nejvíce ohýbaná skutečnost ve prospěch každého jejího vykladatele. Matika se ohnout nedá, ale minulost ano. Ta se musí otáčet v hrobě každý den :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:22 06.03.2015

  Ne, to není vazalský přístup. To je realita a opak je lhaním si do kapsy. Jaká je reálná moc P.P. nařídit a udělat něco, co budev rozporu s přáním USA a Z. Evropy? Žádná. Mně to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ne, to není vazalský přístup. To je realita a opak je lhaním si do kapsy. Jaká je reálná moc P.P. nařídit a udělat něco, co budev rozporu s přáním USA a Z. Evropy? Žádná. Mně to nijak nepohoršuje, do NATO nepřispíváme, ale nemá rád to nalhávání si něčeho.
  Ona jde dolů i Evropa a skoro víc než USA. Větší šílení s multikulturalismem, odzbrojováním lidí apod. O možnosti to změnit silně pochybuji. Den ode dne je ta možnost nižší a deficit svobod vyšší a vyšší.
  To, jestli Německo dotuje Řeky nebo ne s tím nijak nesouvisí. Navíc ono i to dotování je takové dvojsečné. Nejprve je natlačili do měny, která pro ně nebyla výhodná a pak jim za dluhy daly úroky, které nelze splácet a i s přebytkovým rozpočtem budou mít šanci maximálně splácet úrokjy a ne se z dluhu dostat. Je to výhodnější, než nějakou zemi okupovat, mít tam drahé vojáky a doma vysvětlovat rodičům, proč umřeli.
  Mně deptá, jak ze Západu dělají ztučnělé, líné a ovladatelné stádo, které se bojí zabučet proti některým tabuizovaným tématům (a stádo je už pomalu tak vyděšené, že ani neví, co je tabu a co ne, prootže oficiálně není tabu vlastně nic). O každém vašem pohybu, transakci systém vše ví. Systém, který už dávno není demokratický, protože moc se od jedinců odsunula kamsi do ztracena (do Brusele). nejvyšším kuratoriem, výborem veřejného blaha je nikým nevolený orgán, kde hlavním kvalifikačním kritériem je věrnost evropským myšlenkám. A mnoho let tomu šéfoval maoista. Rusové jsou vedle toho prkotina.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  19:03 06.03.2015

  "Ale jo, dají nám administrativní funkci. A co jako. Když sem vletí 3 000 000 miliony Rusů, jak tady někteří prorokují, poslechnou vlády a občané P.P. a půjdou na jeho povel ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Ale jo, dají nám administrativní funkci. A co jako. Když sem vletí 3 000 000 miliony Rusů, jak tady někteří prorokují, poslechnou vlády a občané P.P. a půjdou na jeho povel mobilizovat? P.P. je ve funkci a v ní bude dělat to, co se po něm chce.
  Ano, párset našich vojáků má respekt. Dělají, co se po nich chce a dělají to dobře. S tím se ale války nevyhrávají."

  A to je přesně to o čem píšu. Vazalský přístup k životu. Pokud si o sobě myslíte, že jste vazal, budete vazal.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  18:58 06.03.2015

  "Navzdory úpadku svobody a okleš'tování práv lidí (pomalu vařené žáby) je to pořád ještě příjemné místo k životu. Ale v různých Bruselech, agenturách, ad absurdum dohnaných honech ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Navzdory úpadku svobody a okleš'tování práv lidí (pomalu vařené žáby) je to pořád ještě příjemné místo k životu. Ale v různých Bruselech, agenturách, ad absurdum dohnaných honech na čarodějnice ve jménu politické korektnosti, mind crimes, vydírání lidí přes děti, odzbrojování... vidím pro naší civilizaci mnohem větší nebezpečí, než v Rusech."
  Ne, já bych řekl, že stejné :D Nicméně je daleko větší šance, že Evropany přestane bavit hrát si na RVHP - ostatně Němce už to asi moc nebaví, dotovat Řeky - než, že z Ruska bude civilizovaný stát. Souhlasím i s tím, že za posledních 25 let jde USA hodně dolů, ale zase je tam daleko větší šance na změnu k lepšímu než u Ruska.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:58 06.03.2015

  Ale jo, dají nám administrativní funkci. A co jako. Když sem vletí 3 000 000 miliony Rusů, jak tady někteří prorokují, poslechnou vlády a občané P.P. a půjdou na jeho povel ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ale jo, dají nám administrativní funkci. A co jako. Když sem vletí 3 000 000 miliony Rusů, jak tady někteří prorokují, poslechnou vlády a občané P.P. a půjdou na jeho povel mobilizovat? P.P. je ve funkci a v ní bude dělat to, co se po něm chce.
  Ano, párset našich vojáků má respekt. Dělají, co se po nich chce a dělají to dobře. S tím se ale války nevyhrávají.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:49 06.03.2015

  Tak znovu: nyní jsme za kamarády, protože děláme přesně to, co se po nás chce (OK i něco navíc, to je vedlejší). Pokud bychom to nedělali, kamarádi nebudeme. Co je na tom těžkého? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak znovu: nyní jsme za kamarády, protože děláme přesně to, co se po nás chce (OK i něco navíc, to je vedlejší). Pokud bychom to nedělali, kamarádi nebudeme. Co je na tom těžkého? Jako chudáčci si připadat nemusíme. Celkem jimi jsme, resp. alespoň pro ostatní. Prostě 10M země není síla, která by cvičila kontinentem, pokud nejde o lidi extrémně zdatné z šikovně (Izraelci, možná Švýcaři). Prostě nemám rád bláboly na téma, jak jsou západní země hodné a demokratické a všechny respektují. Jak nás berou a půjdou se za nás bít a kdesicosi. Jsou na nás hodné, dokud nás potřebují a dokud děláme co chtějí.
  Navzdory úpadku svobody a okleš'tování práv lidí (pomalu vařené žáby) je to pořád ještě příjemné místo k životu. Ale v různých Bruselech, agenturách, ad absurdum dohnaných honech na čarodějnice ve jménu politické korektnosti, mind crimes, vydírání lidí přes děti, odzbrojování... vidím pro naší civilizaci mnohem větší nebezpečí, než v Rusech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  18:27 06.03.2015

  fenri: http://www.armadninoviny.cz/an...

  Jak tohle podporuje Váš názor na to, že jsme pro NATO nula? Tohle je totiž výsledek sebevědomého přístupu. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: http://www.armadninoviny.cz/an...

  Jak tohle podporuje Váš názor na to, že jsme pro NATO nula? Tohle je totiž výsledek sebevědomého přístupu. Zeptejte se Amerických nebo Britských velitelů na České vojáky v ISAF. Mají špičkovou pověst.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  18:17 06.03.2015

  MaMar: kdo je to ta ďábelská SS?

  fenri: "Jsem všemi 10ti proto, abychom byli součástí NATO a jsem zastánce zahraničních misí. Je to pro nás výhodné. Jsem proto, abychom NATO ...
  Zobrazit celý příspěvek

  MaMar: kdo je to ta ďábelská SS?

  fenri: "Jsem všemi 10ti proto, abychom byli součástí NATO a jsem zastánce zahraničních misí. Je to pro nás výhodné. Jsem proto, abychom NATO mohli nabídnout větší kapacity než dnes (de facto jsme nepříjemnou přítěží). Ale jsem pro tyto věci z důvodu, že naše cena pro NATO (a tím pádem naše pozice v NATO a ochota NATO se za nás postavit) je v nějaké úměře naší užitečnosti pro NATO. "
  Konečně něco s čím mohu souhlasit a co vidím stejně.

  "V očích západoevropanů jsme zhruba totéž co v očích Rusů. Víceméně vzduch. Teď děláme přesně to, co od nás Západ potřebuje, tak nás mají rádi. Pokud bychom přestali dělat co chtějí, nebo jsme se jim nehodili do krámu, pustí nás přes palubu. Nepůjdou proti sobě, nebuďte naivní. " S tímhle už ovšem nesouhlasím. To jak se na nás dívají ve světě (nejen na "západě") není dáno tím, že by nás chtěli jako poslušného pejska. Je to dáno tím, že my sami se stavíme do této role. Je to stejné jako v případě jednotlivého člověka. Pokud si budete připadat jako ublížený chudáček, kterého všichni přehlížejí a přemýšlet stylem "stejně se na mě všichni vykašlou, jsem pro ně jenom onuce", budou se ti "oni" k Vám takto chovat. A přesně takto vystupujeme jako stát. Když EU vydá nesmyslnou regulaci, tak my si ji ještě dvakrát zpřísníme - nedávno jsem, tuším to bylo v tescu čučel jak puk na Rakouský "tuzemský rum" - to je ten důvod, proč jsme pořád "východ". Podívejte se na naše prezidenty: Havel - bohém mimo realitu, žijící v jiném světě. Jako první prezident po 89´ dobrý, byl známý jako symbol, ale pak? Klaus: ten aspoň uměl vystupovat, ale co reálně udělal v zahraniční politice? No a Zeman? To snad i Babula z Hospody by byl reprezentativnější prezident. A čím dál víc mám pocit, že chování a vystupování Zemana je záměr a součást v článku popisované strategie ve fázi 2 až 3. Zeman totiž není blbec, právě naopak.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:27 06.03.2015

  To Jura99: napsal jsem snad někde, že nějaký stát půjde jinému pomoci pro nic za nic? Pláčete na špatném hrobě. Půjde mu pomoci, pokud to bude v jeho zájmu. Ne kvůli smlouvám. Na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Jura99: napsal jsem snad někde, že nějaký stát půjde jinému pomoci pro nic za nic? Pláčete na špatném hrobě. Půjde mu pomoci, pokud to bude v jeho zájmu. Ne kvůli smlouvám. Na smlouvy každý kašle. Pokud nebude v zájmu zemí NATO jít nám pomoc, vykašlou se na nás, smloiuva nesmlouva.
  V očích západoevropanů jsme zhruba totéž co v očích Rusů. Víceméně vzduch. Teď děláme přesně to, co od nás Západ potřebuje, tak nás mají rádi. Pokud bychom přestali dělat co chtějí, nebo jsme se jim nehodili do krámu, pustí nás přes palubu. Nepůjdou proti sobě, nebuďte naivní.
  Velmoci nemají přátele. Mají jen zájmy.
  Nevím, proč tady operujete pořád s bláboly o nějaké slovanské vzájemnosti. Nikdo tu s ní neoperuje a já už vůbec ne.
  Souhlasím s Vámi, že potřebujeme posílit.
  Nějak mi uniklo, že by nás uSA 3x zachránili. A před čím? Potřebovali jsme zachránit v letech 1938, 1948 a 1968. Nezachraňoval nás nikdo. Nebylo to v ničím zájmu.
  Skrýt celý příspěvek

 • MarMar
  17:12 06.03.2015

  SS koná vojenské přehlídky 300m od Ruských hranic. SS má základy roztahané už po celém světě. SS nikdy nepřestalo okupovat území, které zabralo po WWII (Německo, Itálie, Japonsko). ...
  Zobrazit celý příspěvek

  SS koná vojenské přehlídky 300m od Ruských hranic. SS má základy roztahané už po celém světě. SS nikdy nepřestalo okupovat území, které zabralo po WWII (Německo, Itálie, Japonsko). SS má celý svět rozdělen do armádních sfér velení. SS vede války prakticky neustále od WWII. Nazvat agresorem Rusko to musí mít člověk hodně vymytou hlavu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  16:05 06.03.2015

  fenri: Žádný stát nepůjde druhému vojensky na pomoc pro nic za nic. Vždy jsou důvodem pomoci buď smluvní závazky nebo obava, že pomocník je stejně jako další na řadě, tak reaguje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Žádný stát nepůjde druhému vojensky na pomoc pro nic za nic. Vždy jsou důvodem pomoci buď smluvní závazky nebo obava, že pomocník je stejně jako další na řadě, tak reaguje preventivně.
  Nevím co jsme v očích západoevropanů, ale vím co jsme v očích Rusů. Jsme objektem jejich sféry zájmu a považují nás za poddané, které když bude vhodná situace, donutí k poslušnosti třeba silou. Slovanská vzájemnost či bratrství je utopie, žádné dva slovanské státy se k sobě nikdy bratrsky nechovaly.
  Rusko je teprve na startu své nové válečné hry a naše země má v jejich hře určitě roli. Potřebovali bychom náš stát prudce militarizovat, aspoň z poloviny co Izrael, bohužel nevidím chuť, prostředky ani vhodné lidské zdroje. Takže bůh s námi, doufejme, že nás už počtvrté zachrání USA, kterým ale opět ani nepoděkujeme.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  15:55 06.03.2015

  Několik staletí odvádění desetiny "HDP" (nebo toho co bylo v té době jeho ekvivalentem) není "symbolické. Nebo věříte, že ty stamiliardové majetky které chce vracet církev platila ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Několik staletí odvádění desetiny "HDP" (nebo toho co bylo v té době jeho ekvivalentem) není "symbolické. Nebo věříte, že ty stamiliardové majetky které chce vracet církev platila ze svého, nebo dokonce sama stavěla?

  O názor Francie a Anglie se nemusíme obávat, protože křesťanská (Fenrim nechápaná jako společná) historie se stává stále více muslimskou západní Evropou, která spíš než řešit nějaké Rusy raději "zachrání" Palestince a podřeže všechny zlé židy. Často i sousedy a přímo na ulici. Těšme se, brzo muslimskou verzi tolerance uvidíme i na NAŠICH ulicích. Všeobecně platí, že tyhle typy menšin jsou vždycky nejspravedlivěji rozhněvané, když v přesile utloukají někoho, kdo se nemá jak bránit, proto je Rusko jako protivník nemotivuje k pomoci, ale spíš straší.

  Jak je jednoznačně dokazatelné ze zkušeností Běloruska a Ukrajiny, NATO nemá tendenci nasazovat krk za někoho, kdo se sice "připojuje", ale ještě připojený není. A jak naznačuje Řecká zkušenost (Kypr), ani s útokem na území státu připojeného to není tak horké na reakce.

  Když chceš přežít, braň se. Když nechceš bojovat holýma rukama, stav průmysl. Když nechceš mít hlad, udělej si zásoby a zařiď si způsob, jak si jídlo vypěstovat.

  To jsou triviální, ale zásadní pravidla v životě.

  Spojenci jsou dobří, užiteční a MOHOU pomoci. Ale občas taky nemusejí, proto je lepší spoléhat na vlastní sílu kterou je třeba zvyšovat, než na přátelství druhého.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  15:07 06.03.2015

  Hmmm, po téhle vaší diskuzi si, pánové, historie musí připadat jako děvka po opravdu rušné noci...

  Hmmm, po téhle vaší diskuzi si, pánové, historie musí připadat jako děvka po opravdu rušné noci...

 • fenri
  14:41 06.03.2015

  Rozporoval jste můj názor, že pro obyvatele Západu nejsme součástí Západu. Tj. že tlak např. francouské veřejnosti na masivní zapojení ve prospěch nás bude jistě menší, než ve ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rozporoval jste můj názor, že pro obyvatele Západu nejsme součástí Západu. Tj. že tlak např. francouské veřejnosti na masivní zapojení ve prospěch nás bude jistě menší, než ve prospěch např. Belgičanů. Pro Západ jsme nárazníková zóna, stejně jako pro Východ. Prostě nepatříme k core Západu.
  Svrchovanost císaře sice uznali, ale ve formě symbolického tributu. Uznali jí pod nátlakem a vojenskými akcemi. to z nás nedělá členy nějakého kulturního okruhu a už vůbec ne pro ty, kterým jsme platili. Reálná nadvláda byla minimální. Když se třeba Lothar pokoušel aktivně vstoupit do vnitřních záležitostí Čech, dostal přes čuňu. Prostě těch symbolických a nepravidelně odváděných pát dobytčat a něco stříbra z nás součást Západu moc nedělá a už vůbec to není pro (řekněme) Španěly důvod jít nás bránit.
  Jejich ochota nás bránit nebude záviset ani tak na naší diplomacii, ale na naší vlastní "hodnotě". Sotva diplomaté donutí k masovému nasazení (a umírání) další státy ve prospěch státu, který na svojí obranu kašle.
  Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  14:27 06.03.2015

  fenri: Reálný vliv nula, když jsme církevně spadali pod vliv řezeňského biskupství a až do 14. století pod mohučské arcibiskupství? A to v době, kdy se vliv církve prakticky rovnal ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Reálný vliv nula, když jsme církevně spadali pod vliv řezeňského biskupství a až do 14. století pod mohučské arcibiskupství? A to v době, kdy se vliv církve prakticky rovnal moci světské? :-) Husitskou revoluci sem opravdu netahejte, ostatně to ani nebyla otázka celé naší společnosti. Jen tak na okraj, svrchovanost císaře uznal už kníže Václav a Boleslav I. v onom 10. století. Samozřejmě vztah českého státu ke zbytku Říše se ustálil až Zlatou bulou sicilskou.

  Jinak znovu, kde tvrdím, že nám Západ musí jít na pomoc, to na nějakém kulturním okruhu nezávisí. Závisí to na naší diplomacii a diplomacii našich momentálních spojenců, jak moc jsou ochotni plnit své závazky (zrovna naše diplomacie v meziválečném období udělala víc škod než užitku).
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  13:42 06.03.2015

  stirling: nejde o strach ale o respekt, to jsou dvě různé věci, ikdyž některým se to může zdát podobné. Někomu nevadí když se s ním zachází jako s kusem hadru a jiný si radši ...
  Zobrazit celý příspěvek

  stirling: nejde o strach ale o respekt, to jsou dvě různé věci, ikdyž některým se to může zdát podobné. Někomu nevadí když se s ním zachází jako s kusem hadru a jiný si radši odtrhne od úst jen aby měl respekt....
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:42 06.03.2015

  P.S. České země se staly součástí Svaté říše tuším až v 11. století. Jen na okraj.

  P.S. České země se staly součástí Svaté říše tuším až v 11. století. Jen na okraj.

 • fenri
  13:40 06.03.2015

  No, spadali jsme pod Řím asi tak, že si to pár lidí v ŘTímě (kteří tušili, kde jakási Boiohemia je) myslelo. Reálný vliv nula. Ještě v 15. století vojska poslaná Římem nestíhala ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No, spadali jsme pod Řím asi tak, že si to pár lidí v ŘTímě (kteří tušili, kde jakási Boiohemia je) myslelo. Reálný vliv nula. Ještě v 15. století vojska poslaná Římem nestíhala utíkat přes Šumavu.
  Tohle je ale slovíčkaření. Pokud chcete věřit, že pro nás půjdou masy Francouzů, Španělů, Britů... umírat, tak si tomu věřte. Ale je to duševní onanie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  13:16 06.03.2015

  fenri: Ano, jenže už od toho 9. století jsme administrativně spadali pod Řím. A během 10. století jsme se definitivně stali součástí Svaté říše římské. Od té doby spadáme kulturně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Ano, jenže už od toho 9. století jsme administrativně spadali pod Řím. A během 10. století jsme se definitivně stali součástí Svaté říše římské. Od té doby spadáme kulturně do západního křesťanského okruhu. Geograficky jsme pak byli ve střední Evropě, ani na Západě ani na Východě, Severu nebo Jihu Evropy. To na diplomacii ve 30. letech 20. století ale nic nemění. Kvůli Rakousku nebo Porýní se taky nerozpakovali Německu vypovědět válku a na tom, že tyhle oblasti spadají do "Západu" se snad shodneme, ne? :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • apache
  13:13 06.03.2015

  O nic nového nejde. Největší zbraní Ruska byly vždy lži, lži a zase lži. A také podrazy. Lhaní je součástí ruských tradic, součástí ruské přirozenosti a ruského myšlení. Pouze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  O nic nového nejde. Největší zbraní Ruska byly vždy lži, lži a zase lži. A také podrazy. Lhaní je součástí ruských tradic, součástí ruské přirozenosti a ruského myšlení. Pouze ruští představitelé dokáží předstoupit před celý svět i svůj vlastní národ a lhát, a to i v situacích, kdy je již jasné, že lžou. A pouze Rusové takovéto bezostyšné lhaní svých "volených" představitelů dokáží nejenom neodsoudit, ale i podporovat. Silný, leč směšný národ prolhaných primitivů.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:11 06.03.2015

  Magister:
  no vidíte a já myslel tuto:
  http://en.wikipedia.org/wiki/H...
  V obou případech tam ovšem Čechy netvoří srdce, ale spíše žaludek a začátek tenkého ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Magister:
  no vidíte a já myslel tuto:
  http://en.wikipedia.org/wiki/H...
  V obou případech tam ovšem Čechy netvoří srdce, ale spíše žaludek a začátek tenkého střeva...:-)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:08 06.03.2015

  Jasně, ale myslel jsem to jako ztotožnění Západu práve se Západořímskou říší v jeho kořenech. Pak přišli nástupci, vč. Svaté říše římské. No a zatímco k Západořímskému okruhu jsme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jasně, ale myslel jsem to jako ztotožnění Západu práve se Západořímskou říší v jeho kořenech. Pak přišli nástupci, vč. Svaté říše římské. No a zatímco k Západořímskému okruhu jsme nepatřili, ke Svaté říši ano, ale často jen tak napůl. Stejně jako s christianizací. Sice se tu mihli nějací irové, ale v podstatě jsme křesťanství přijali z Východu. Od křtu v Řezně tu pak párset let koexistovaly oba směry, než převážil ten Zápaní. Nicméně jestli nás berou jako součást Západu až od Železné opony (nesouhlasím s tím, nebo podmíněčně, ale budiž) je celkem jedno. Těch pár staříků co nás ještě pamatuje jako "součást Západu" už veřejné mínění a tlak na rozhodování politiků nevytváří. Pokud nás brali jako součást Západu za první republiky a měli jsme s nimi smlouvy a stejně nás podrazili, v současné situaci, kdy pro většinu lidí na Západě jsme jacísi postkomunistický východoevropané mi to optimismu nepřidává.
  Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  13:02 06.03.2015

  fenri: Jinak se jedná o mapu Sebastiana Münstera a existuje ve více exemplářích. Vis http://en.wikipedia.org/wiki/E...

  fenri: Jinak se jedná o mapu Sebastiana Münstera a existuje ve více exemplářích. Vis http://en.wikipedia.org/wiki/E...

 • Magister_Peditum
  12:58 06.03.2015

  fenri: Západořímská říše zanikla na konci antiky, asi myslíte Svatou říši římskou, ne? Nechci vám tu vyvracet vaše tvrzení, že nás na Západě stále berou víceméně jako východní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Západořímská říše zanikla na konci antiky, asi myslíte Svatou říši římskou, ne? Nechci vám tu vyvracet vaše tvrzení, že nás na Západě stále berou víceméně jako východní Evropu, jen to opravdu platí až s nástupem železné opony.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  12:05 06.03.2015

  Ultramarine, sice s Vámi rámcově souhlasím, ale vidím zde dvě obrovská ALE:

  1.) Míra svobody na Západě trvale a zoufale klesá. Ve většině zemí už nemůžete mít zbraně (často ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ultramarine, sice s Vámi rámcově souhlasím, ale vidím zde dvě obrovská ALE:

  1.) Míra svobody na Západě trvale a zoufale klesá. Ve většině zemí už nemůžete mít zbraně (často ani nože), vaše telefony jsou odposlouchávány, za nevhodné řeči vás v pohodě zavřou (a je jedno, že ty řeči jsou třeba blbé), nebo alespoň profesně a sociálně zlikvidují. Dokonce budete mít problémy i při říkání pravdy (viz Švédsko a multikulti,kde soud odsoudil novináře, přestože uznal, že říká pravdu, nebo Austrálie za zpochybňování enviromentalistické daně). Mohou Vám sebrat děti či Vás přes ně šikanovat (UK a členové UKIP) atd. V Bruselu sílí tendence trestat za "blbé řeči" proti EU atd. Systém Ameriky z dob před PatriotActem byl systém, za který stálo jednoznačně bojovat a byl jeden z nejlepších vůbec. Ale to už je historie.

  2.) Pokud opravdu budeme Západ potřebovat a bude to fakt zlé, tak prostě nevěřím na 100% v jeho zásadní a účinnu pomoc. Ještě nikdy nepřišla a nevím, proč by to dělali.
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  11:36 06.03.2015

  Je zábavné, jak lidé zdůrazňující chyby a zákeřnost "západu" - Tj Usa a Eu mají dojem, že existuje alternativa.

  Můžeme pokračovat jak jsme se "západem"(de facto ekonomičtí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je zábavné, jak lidé zdůrazňující chyby a zákeřnost "západu" - Tj Usa a Eu mají dojem, že existuje alternativa.

  Můžeme pokračovat jak jsme se "západem"(de facto ekonomičtí otroci s mírnou možností rozhodnutí).

  Můžeme se připojit (nebo být připojeni) k "Východnímu bloku". Tam nás čeká návrat do totality a v lepším případě obdoba společenského a hospodářského marasmu, který z třetího největšího hospodářství v Evropě před WW2 udělal chcíplotinu z 80tých let. Lidi, kteří budou jakš takš držet kušnu a krok, budou bičem drženi ve stejné výšce, což pomůže řešit český pocit "soused má větší/hezčí/dražší barák/ženu/auto.

  SAMI prostě nezůstanem. Nejsme dost silní ani významní na to, abychom si mohli neutralitu VYBRAT a ještě zároveň UDRŽET. Výběr je (jak se zpívá v písničce) mezi "Ruskými filckami", nebo "Americkým svrabem".

  Můj osobní názor je, že největší ztráty stát utrpí během převratů a změn. Dnešní situace mě netěší, ale ani neohrožuje. Dá se oprávněně věřit, že stát nebude zavírat lidi jen za to, že nevhodně řeční, chtějí do zahraničí, nebo na základě přesvědčení, že "je potřeba změna" v politice nenásilně jednají.

  Rusko bohužel JE hrozba. Jakákoliv země s atomovými zbraněmi, hospodářstvím jako 2/3 německa a světovládným komplexem zamířeným proti skupině, jíž JSME členem, JE hrozba. USA, Čína, atd jsou potenciální hrozbou taky. Problém ale není kdo je nebo není hrozbou (případně kdo větší), ale jak moc jsme ochotni a schopni se (jako stát) posílit a semknout, aby na nás neměla tato strategická koncepce vliv, ať už ji použije KDOKOLIV. Arabové, Rusové, Čína, Amerika - je jedno kdo to tu začne rozkližovat. Jde jenom o to, aby v tom pohořeli a aby až budou všechny země Evropy okolo nás hořet občanskýma válkama o zbytky potravin, případně o to, jestli je Francie a Německo ještě francouzů a němců, nebo už turků a alžířanů, aby TADY byl za přispění VŠECH, co největší KLID. Zároveň aby ČR BYLA dostatečně soběstačná ve strategických odvětvích (potraviny, doprava, základní strojírenství a elektrotechnika, atd.)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:08 06.03.2015

  Nechci Vám brát iluze, ale stará mapa, kde je české království bráno jako srdce Evropy je zřejmě jen jedna a jedná se o mapu H. Buntinga vydanou...v Čechách.
  Příslušnost k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nechci Vám brát iluze, ale stará mapa, kde je české království bráno jako srdce Evropy je zřejmě jen jedna a jedná se o mapu H. Buntinga vydanou...v Čechách.
  Příslušnost k západní Evropě může být vnímána maximálně prizmatem míry podřízenosti západořímské říši. Takže ano, z některého pohledu jsme byli vnímání jako vazalský okraj západního světa.
  Nicméně pro ochotu Žápadu se nyní za nás angažovat sotva hraje roli to, že jsme kdysi párset let více či méně byli součástí západořímské říše (a jejich potomků) a následně středoevropského soustátí. Pro obyvatele západních zemí jsme prostě obyvatelé východu, východní postkomunistická země. A tak nás berou. No a pro Američany, Čechy nebo Čečna... V očích západoevropanů prostě nejsme totéž, co Němci, Britové, Francouzi, Holanďané... A jako nás klidně nechali Němcům, nechali nás Rusům, tak nás klidně nechají Paroubkovo Marťanům.
  Snad pro zamyšlení:
  http://commons.wikimedia.org/w...
  https://www.haikudeck.com/west...
  http://www.aktualizace-gps.cz/...
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  11:08 06.03.2015

  Rozhovor: Rus bude žít v bídě, jen když se ho svět bude bát - velice zajímavé a bohužel pravdivé. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rozhovor: Rus bude žít v bídě, jen když se ho svět bude bát - velice zajímavé a bohužel pravdivé.
  http://zpravy.aktualne.cz/zahr...
  Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  10:25 06.03.2015

  fenri: Východem jsme se stali až v roce 1948. Do té doby jsme byli nanejvýš střední Evropou, ale po roce 1948 se na tento region jaksi zapomnělo a Evropa se rozdělila jen na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  fenri: Východem jsme se stali až v roce 1948. Do té doby jsme byli nanejvýš střední Evropou, ale po roce 1948 se na tento region jaksi zapomnělo a Evropa se rozdělila jen na "západní" a "východní". Také Německo bylo před tím bráno jako střední Evropa, stejně jako všechny bývalé "habsburské" země. Na starých mapách dokonce České království berou jako "srdce Evropy".
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:39 06.03.2015

  "Prostě nejsou s to pochopit, že pokud je jedna země silná, její spojenci nemusí být nutně její vazalové bez možnosti uplatnit svoji vlastní vůli, a společné směřování a postup ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Prostě nejsou s to pochopit, že pokud je jedna země silná, její spojenci nemusí být nutně její vazalové bez možnosti uplatnit svoji vlastní vůli, a společné směřování a postup může být prostě projevem svobodné vůli a určité (větší či menší) shody zájmů." - toto je ovšem nedokazatelná domněnka a v podstatě propagandisitická teze, jak by to bylo hezké, kdyby to tak bylo. Ve skutečnosti je reálná možnost obyvatelstva ČR (či jiné země) ovlivnit osud své země v podstatě nulová. Můžeme si tak možná vybrat jaký bude povrch cyklostezky, která se staví u Horní Dolní. Hmm, vlastně ani to ne, je na to předpis EU..
  "Po druhé světové válce, ze které si vzal Západ ponaučení, jedna demokratická země nenapadla druhou demokratickou zemi a vojensky ji nevnucovala svoji vůli." - 1.) jenže ani Rusko ani Ukrajina nejsou demokratické země 2.) jestliže demokratické země patří stejným firmám, řídí se stejnými ideologiemi (z nichž některé je v dlouhodobém posílají ke dnu - enviromentalismus, multikulturalismus...) a nemají žádnou reálnou potřebu řešit věci silou (náklady na toto řešení jsou vyšší než potenciální zisk), tak se nenapadají. Je to věc poměru cena/výkon, nikoliv nějaké extra morálky. 3.) Demokratické (ne méně než UA či Rusko) Turecko napadlo demokratické Řecko, pokud chcete nějaký příklad.
  -to, že se nám nevyplatí napadat některé země a posledních pár let to prakticky neděláme, neznamená, že to tak má zbytek světa ani to, že my to tak máme napořád.
  -u Německa bych si vůbec nebyl jistý. Z hlediska dějin je jejich současné vojenské nevmněšování se drobný, efemerní výkyv. Momentálně to nepotřebují, tak to nedělají. Expadují jinými nástroji a pokud tyto selžou, budou o své místo na Slunci bojovat jinými prostředky. Opět bych v tom žádnou vyšší morálku nehledal.
  -právo na sebeurčení i my uznáváme jen pokud se nám to hodí. Kurdům jej upíráme, protože se nám nehodí naštvat čímdál silnějšího parťáka v NATO (proto mu tolerujeme i zábor cizího území), pokud se objeví nějaká pseudonárodnost na území nepřítele (řekněme Šeremetěvci) a jejich boj o sebeurčení poškodí našeho nepřítele, s radostí jej podpoříme.
  -tisíc let naší historie jsme byli Západ? No, škoda že ne pro Západ. A byla Západ i Ukrajina? Jsme pro ně Východ, ať se nám to líbí či ne, v lepším případě něco mezi, o čem nestojí ani psát. Mrkněte na staré mapy, mrkněte na západní weby o historii. Západ pro ně končí Německem.
  -už je to tu zase - nějaké přimykání se. Tu k Rusku tu k Západu. Nevěřím tomu, že kdokoliv z nich nás podpoří, pokud se mu to nebude hodit. Naši dědové věřili smlouvám s Francií a UK možná více, než my dnes věříme smlouvám s NATO. Jak se zachovali spojenci? Zrovna se jim to nehodilo, tak smůla.
  Prožrali jsme svojí armádu, z velké části zlikvidovali zbrojní průmysl a teď sedíme na zadku a čekáme, že nás za servilní supliky a okázalé demonstrování loajality v případě potřeby někdo zachrání. Pokud to nebude výhodné, tak nás zachraňovat nebude nikdo. Sníme sny a nereálných nepřítelých a nereálných spojencích. Nikdo nás nechce sežrat a nikdo nás v srdci nenosí. Je to hlavně o nás a pokud dojde na opravdu tvrdé lámání chleba, bude to jen na nás. Svoboda je drahá a máme možnost buďto fungovat se strategií jedovatého kraba (každý nás porazí, ale nikomu se to nevyplatí) nebo v roli snaživého mopslíčka čekat, co po nás bude panička chtít a doufat, že až přijde ten velký zlý odvedle, že nás panička zvedne do náručí a zachrání. Jenže panička taky nemusí mít čas, nebo si nebude chtít špinit nový kostýmek.
  Jsem všemi 10ti proto, abychom byli součástí NATO a jsem zastánce zahraničních misí. Je to pro nás výhodné. Jsem proto, abychom NATO mohli nabídnout větší kapacity než dnes (de facto jsme nepříjemnou přítěží). Ale jsem pro tyto věci z důvodu, že naše cena pro NATO (a tím pádem naše pozice v NATO a ochota NATO se za nás postavit) je v nějaké úměře naší užitečnosti pro NATO. Nějaké kecy typu jsme Západ, byli jsme Západ, Západ je hodný a demokratický. (a vždy bude).. jsou lhaním si do kapsy a klidně mohou vést k tomu, že zase zůstaneme s očima pro pláč. Nikdo nám nic nedá.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  22:56 05.03.2015

  Přiznám se, po několika článcích zde na AN, které se nějakým způsobem dotýkají ruského imperiálního chování (např. tento Hybridní války podle Valerije Gerasimova nebo ANALÝZA: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Přiznám se, po několika článcích zde na AN, které se nějakým způsobem dotýkají ruského imperiálního chování (např. tento Hybridní války podle Valerije Gerasimova nebo ANALÝZA: Důkazy ruské vojenské intervence na Ukrajině) bych čekal spíše debatu o tom, ve které fázi války nové generace jsme v ČR (řekl bych tak ve třetí) a jaký bude další vývoj situace.

  Je úsměvné, jak rusofilové (ať si říkají jakkoliv) mají specifické vidění světa, které aplikují na ostatní, s tím, že se sice prohodí znaménka +/-, ale jinak je stejné. Když už připustí, že něco dělá Rusko, druhým dechem dodají - ale ostatní to dělají také. V duchu hesla podle sebe, soudím tebe, hned dávají rovnítko (v lepším případě, v horším případě je Západ ještě horší než Rusko) mezi činy Ruska a Západu. Prostě nejsou s to pochopit, že pokud je jedna země silná, její spojenci nemusí být nutně její vazalové bez možnosti uplatnit svoji vlastní vůli, a společné směřování a postup může být prostě projevem svobodné vůli a určité (větší či menší) shody zájmů.
  Po druhé světové válce, ze které si vzal Západ ponaučení, jedna demokratická země nenapadla druhou demokratickou zemi a vojensky ji nevnucovala svoji vůli. Rusko ale napadá Ukrajinu, zabírá Krym. Chování Západu a Ruska NENÍ stejné.

  Bylo tu zmíněno Německo jako náš odvěký nepřítel. Je zajímavý například rozdíl, jak se se svou nacistickou historií vyrovnávají Němci a jak se svou komunistickou minulostí nakládají Rusové. Jenom slepý nevidí ten rozdíl. Němci desítky milionů mrtvých druhé světové války nechtějí opakovat, u Ruska bych za neopakování gulagů a jejich milionů mrtvých ruku do ohně nedal. Ruské stálé vymezovaní proti vnějšímu nepříteli (a jeho hledání) pouze slouží k udržení moci vládnoucí skupiny a zastírání vlastních problémů a neschopnosti a přineslo již mnoho krutosti a krve uvnitř této země. Putinismus šíří nenávist mezi svými občany ke všemu západnímu a Putinem proklamovaná největší chyba - rozpad Sovětského svazu vybízí k revanši (její náprava) a návratu ke starým pořádkům. Rusové stále mají ve svých hlavách, že my a další země Střední Evropy patří jim, do jejich sféry zájmů. Absolutně neuznávají vlastní vůli národů potvrzenou svobodnými volbami na to, zvolit si svoje další směřování, určovat svůj osud. To vidíme i na jejich území. Právo na sebeurčení uznávají, jen pokud se jim to hodí, viz současná Východní Ukrajina a Krym.
  Také v diskuzi zmíněná všeslovanská vzájemnost, panslavismus je jenom zástěrka pro ruský šovinismus a pro "ochranitelskou roli" Ruska nad ostatními slovanskými národy, které musí ruskou vedoucí roli, ať se jim to líbí nebo ne, přijmout.
  V otázce možné vstřícnosti k Rusku ohánět se vlastenectvím zavání pokrytectvím (tam jde přeci o něco jiného, vlastenectví to ale není).

  Má smysl kvůli pouhým 4%, která tvoří z našeho vývozu podíl Ruska, přistoupit na ruská pravidla hry a stát se opět předurčeným vysávaným satelitem? Otázka by spíš měla být, jestli kvůli jakýmkoliv % toto znovu podstoupit. Nechme těch třetích cest a mostů, tisíc let naší historie jsme byli Západ, jaký důvod máme to měnit a pokud to změníme, prospěje nám tato změna?
  Myslím si, že většina odpůrců ruské imperiální politiky, vidí i chyby ve fungování Evropy i USA, ale prostě jsou to záležitosti jiného levelu, než přímé ohrožení imperiálním Ruskem.

  Myslím si, že k tématu hybridní války je dobré si připomenout konferenci Budoucnost bezpečnosti, o které tu reportoval p. Cílek, věnovat tomu čas a poslechnout si příspěvky, které tam zazněly. V diskuzi, která byla k tématu konference, jsem se snažil dávat odkazy na jednotlivé příspěvky, tak jak se postupně objevovaly na YouTube, pak jsem našel na stránkách toho, kdo je tam uveřejňoval (Starostové a nezávislí - Videokanál) všechny zatím uveřejněné.
  Svůj příspěvek ukončím citátem plk. Karla Řehky, ředitele Ředitelství speciálních sil MO, který tam zazněl: "JSME VE VÁLCE, JEN SI TO NECHCEME PŘIPUSTIT".
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  21:50 05.03.2015

  to je zase diskuse. K posledním příspěvkům - vezměte v úvahu že nebýt Ruska nemusela být ani dnes tak oslavovaná "západní civilizace". Rus to vždy schytal jako první když se hnuly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to je zase diskuse. K posledním příspěvkům - vezměte v úvahu že nebýt Ruska nemusela být ani dnes tak oslavovaná "západní civilizace". Rus to vždy schytal jako první když se hnuly hordy ve střední Asii. Nebýt práce kterou měli Mongolci s Rusem tak prošly Evropou stejně jako Hunové a Vandalové. Civilizace se může zrodit jen když k tomu má klid. A ten tatarské a turecké nájezdy spojené s vypalováním a zotročování rušily až přiliš.

  A teď k tématu. Možná můj dojem bude působit jako další z konspiračních teorií, ale myslím že rozpad Svazu byl jejich největšími stratégy naplánován. Už krátce po válce bylo jasné že revoluce jak byla plánovaná prostě nebude. Na obou stranách byly přibližně stejně silné armády a díky ztrátám které národy Svazu utrpěly bylo nemyslitelné začínat další hromadný konflikt. Berija to chápal ale spolusoudruzi ne, tak byl odstraněn a další desítky let byl stav zakonzervován (ikdyž jisté pokusy o reformu byly). Mohlo by se říci že to mohli udělat jako Čína jenže to by efekt byl minimální a i přes oteplení vztahů by zůstal víceméně setrvalý stav, žádné masivní odzbrojení by se na západní straně neodehrálo. Takže se naoko a na čas poddali nepříteli. Vynikající ale nebezpečný tah. Hrozí totiž se protistrana dostane podezření a začne si upevňovat pozice v bývalých spojeneckých státech.
  A tím se dostáváme k probírané doktríně hybridních válek která vychází z konceptů prvních revolucionářů. Historie se skoro po sto letech opakuje.
  V Číně zůstala u moci KS a i přes kapitalistickou fasádu si udržuje linii. V Rusku je naopak prakticky bezvýznamná. Ale idea v mírně upravené podobě žije dál.
  Fantazírování o tom že RF může napadnout Čína jistě přiživují činovníci systému. Postavit jako hotovou věc spojenectví těchto dvou mocností by Západ až moc vystrašilo. Proto se musí hrát divadlo. Takhle to v těch na druhé straně vzbuzuje naději že je rozhádá - a nebudou tak ostražití. I v dalším bodě se historie vrací - boj o Německo rozhodne o dalším směřování - buďto se stav opět zmrazi nebo dojde k dekonstrukci politického uspořádání ZE. A už není žádné strašidlo komunismu které by stmelovalo na odpor.
  Je to čistě souboj mezi neoliberární ideologií která se dá popsat jako džungle a jedinec je vyzýván aby pro úspěch bojoval proti všem a na druhé straně idejí mající důraz na společenství a podřízení jedince jeho potřebám (individualita je uznávána ale vyžaduje se solidarita a případně i sebeobětování).
  A těmito hodnotami se Rusko více přibližuje Číně. Pro Rusy je tento systém mnohem ochotněji přijímaný díky historické zkušenosti - na ohromných rozlohách východoevropských planin jednotlivec neznamenal nic, úspěch a přežití záleželo jen na dokonalé spolupráci. Proto Rus vždy dává přednost dohodě, byť může být nevýhodná. Ovšem když se dojde k názoru že je situace nebezpečná tak reaguje jako jeden organismu.
  Skrýt celý příspěvek

 • mates
  21:22 05.03.2015

  Luky (Čas: 20:39)

  Zase jsem sem vlezl jenom tak na „čumendu“ abych zjistil, že se to tu kočkuje opět ve stylu červená vs. modrá nebo naopak. Nevím jaká je historie diskuze, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky (Čas: 20:39)

  Zase jsem sem vlezl jenom tak na „čumendu“ abych zjistil, že se to tu kočkuje opět ve stylu červená vs. modrá nebo naopak. Nevím jaká je historie diskuze, ale dá se celkem dobře odvodit od posledních 20 příspěvků, které jsem pročetl.

  Musím Vám dát zapravdu v těchto Vašich úvahách :
  1. Nic není černobílé a zvláště ne historie.
  2. Zahrát si civilizaci je fajn.

  Polemizuju trochu s tou Blankou (a také s níže uvedenými příspěvky, které nejsou Vaše, sorry):

  Jak jsem uvedl výše : nic není černobílé. Mou prací je mimo jiné i jezdit po firmách. Nabyl jsem přesvědčení, že rodinné stříbro jsme si vytunelovali sami (Škoda Plzeň, Poldi a dalších x firem). Zrovna nyní jsem byl v jedné továrně těžkého strojírenství, které úspěšně vysál bývalý majitel a bývalý nomenklaturní kádr.
  Nejlepší machři v tunelaření jsou bývalý falešní komouši, kteří do strany vlezli pouze kvůli vlastnímu prospěchu. Kdyby u nás do roku 1989 vládli ufouni se stranou „zelený kekel“ tak tam byli nalezlí taky. Nicméně zdatný kapitalistický dorost čtyřicátníků je jim v současnosti velmi zdatným nástupcem. Rychlý zisk, vysát firmu a hurá – jdeme si užívat. To není o politické orientace, ale pouze o vychcanosti, což je problém každé generace.

  Amíci, když koupí firmu anebo ji u nás založí, koukají pouze na zisky za každou cenu. A pak tradá, jedem někam dál.

  Největší paka jsou ti z jihozápadu. Veškeré jednání z majiteli z Iberského poloostrova je jak z učebnice historie, kapitola „Kolonialismus“.

  Japonci, jak kdy …
  No snad ti němci…

  Spíš bych se vrátil k tomu Vašemu hraní civilizace. To je snad jediné co je v naší režii. Jak to říkal Cimrman : můžeme se o tom přít, můžeme o tom diskutovat, ale to je také jediné co s tím můžeme udělat (asi to cituju blbě). O ten velký svět okolo nás se postarají politici (správně podotýkáte, že obyčejní lidi jsou většinou fajn ať jsou modrý či červení – tedy aspoň tak jsem to z Vašeho příspěvku pochopil).
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  21:01 05.03.2015

  Johnny to vystihl přesně.
  Doporučuji dokument "Ryba smrdí od hlavy", zde:
  https://www.youtube.com/watch?...
  Tam je to popsáno moc pěkně. Opravdu přehlížíme jeden ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Johnny to vystihl přesně.
  Doporučuji dokument "Ryba smrdí od hlavy", zde:
  https://www.youtube.com/watch?...
  Tam je to popsáno moc pěkně. Opravdu přehlížíme jeden zásadní fakt. Problém je v nás!!
  Skrýt celý příspěvek

 • Johnny
  20:48 05.03.2015

  Je vtipné pozorovat, že Rusko jako národ je to špatné (nebo naopak Amerika) a to jestli ten či onen byl Ukrajinec, nebo Rus.Přitom se zde přehlíží fakt, že národ jako takový (tím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je vtipné pozorovat, že Rusko jako národ je to špatné (nebo naopak Amerika) a to jestli ten či onen byl Ukrajinec, nebo Rus.Přitom se zde přehlíží fakt, že národ jako takový (tím myslím většinu prostých lidí) jen málokdy opravdu ovlivnil činy tohoto národa(státu) a to především u totalitních režimů a nebo původně demokratických ze kterých se následně staly totalitní.A to z jednoho prostého důvodu, dav jako masa lidí, nemá svůj vlastní názor, ale pouze názor, který mu někdo předhodil.Svůj vlastní názor může mít pouze jednotlivec.V momentě kdy je jednotlivec členem "stáda" vlastní názor mizí a zůstává pouze názor, který má daná skupina, a který pak fanaticky brání a prosazuje.A toho využívají lidé(skupiny lidí), kteří touží po moci a chtějí se dostat do čela.Ti pak předhodí masám takové názory, jaké chtějí slyšet a nechají se jimi vynést na vrchol.Poté až, upevní svou moc a začnou pomocí propagandy a odstranění jedinců co oponují předávat lidu své názory a názory, které jim nejvíce pomohou udržet se u moci a pokud možno získat moc ještě větší( protože touha po moci, stejně jako touha chtít pořád víc, je v člověku silně zakódovaná).A v tomhle okamžiku naprosto mizí něco jako národní zájmy a to jestli to bude pro ten stát(národ) více, či méně prospěšné, ale zůstává pouze to jestli je to pro tu či onu vládnoucí skupinu,či vládnoucího jedince prospěšné nebo ne.A proto je naprosto irelevantní ptát se jestli to bylo výhodné pro ten či onen stát, a nebo jestli to udělal ten či onen národ.
  Pro příklad Hitler, využil nespokojenosti lidí,jejich chudoby a strašných podmínek, které tehdy v Německu panovaly, aby se dostal do čela a poté pomocí velice chytré propagandy a umění manipulovat s davem, dokázal udělat z Němců národ fašistů, který rozpoutal nejničivější válku v dějinách.A přitom při nástupu Hitlera k moci si většina obyčejných lidí válku nepřála.
  To stejné v bledě modrém naši politici,všichni jdou kandidovat s tím aby se dostali k moci a penězům a jako nástroj používají hlouposti a ovladatelnosti davu, kdy jej nakrmí tím co chce slyšet a nechají se jím vynést na vrchol.
  A tím se znovu dostávám k tomu, že je jedno jestli to udělal ten, či onen národ a nebo jestli to rozhodl Ukrajinec,Rus nebo Američan(pro příklad Hitler, který kázal o rasové čistotě a nadvládě Německa byl Rakušan a první koncentrační tábory byly zřízené pro samotné Němce, kteří Hitlerovi oponovaly a ohrožovaly jeho moc), protože něco jako národnost zde mizí a zůstává pouze touha po moci a moc, která je hlavním měřítkem.
  A proto je úplně jedno jestli jsou lepší Američani,Rusové,Němci,Poláci ......, ale to pro tu kterou vládnoucí skupinu je lepší taková či jiná naše budoucnost a z těch si vybrat tu nejlepší pro nás,a té skupiny se držet.Protože si přiznejme, že jsme příliš malá a slabá zemička nato, abychom si mohli zvolit vlastní budoucnost, a být naprosto nestranní, tak jak tu někdo psal.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  20:47 05.03.2015

  Přijde mi legrační ohánět se tím, že Rusové porazili Hitlera až když je předehnal s agresí. Být to na Západu, tak naši (pra)rodiče pravděpodobně profičeli komínem. Vzhledem k tomu, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Přijde mi legrační ohánět se tím, že Rusové porazili Hitlera až když je předehnal s agresí. Být to na Západu, tak naši (pra)rodiče pravděpodobně profičeli komínem. Vzhledem k tomu, že naši spojenci se na nás vykašlali a ze smluv udělali cár papíru, tak bych se nepohoršoval nad tempem a stylem toho, jak byl Hitler poražen.
  Stalin, Brežněv, Berija se dostali k moci volbami? To je dost převratný pohled na věc.
  Ale jinak celkem s Vámi souhlasím,na Rusech je zarážející jistá odevzdanost, se kterou "řeší" ty nahoře. U Ukrajinců je to ještě horší (resp. si do čela staví ještě větší grázly, ale asi je to pro ně společné. Následky mnohasetleté okpace? Nevím, nic dobrého jim to nepřináší.
  Tataři přes ně prošli jednou, resp. dvakrát a pokaždé na skok. Štěstí z jejich mnohasetleté okupace jsme neměli...Mongolové se stočili na jih a tam naštěstí "vyšumněli".
  Co se Turecka týče, tak na Balkáně v 19. jim Rusové dávali čouda a už před tím měli dost vázané síly Ruskem.
  Těší mne, že jste za svého studijního pobytu v SSSR (za odměnu?) udělal vypovídající sociologickou studii a je také soudím, že za 30 let se ruská společnost v nejmenším nezměnila. Úcta, které se nebílé národy těší v očích prostého českého lidu je známá ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:39 05.03.2015

  Jeden děda volil komunisty (takový pracovitý poctivec a bezzemek), druhého komouši týrali (kulak). Na tu dobu mám svůj názor, který není černobílý, ale rozhodně je to 40 let dějin ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jeden děda volil komunisty (takový pracovitý poctivec a bezzemek), druhého komouši týrali (kulak). Na tu dobu mám svůj názor, který není černobílý, ale rozhodně je to 40 let dějin samostatného státu, které pomohly utužit hranice. Čest práci všem, kteří po tu dobu poctivě pracovali...snad mají co žrat.

  Když vidím tu dnešní Blanku, jsem rád, že se metro stihlo za komunistů... :)
  Omluvám se, ale rozdělal jsem si k tomu druhý pivo, takže tak.

  Jinak ještě k Vegám, o kterých tu byla zmínka. S200 byly normálně jedním z prvků překrývající se obrany PVO - S200(SA-5), S300(SA-10), SA-2, SA-3, AAA (mohlo se potkat ještě s SA-4 a 6, 13 které byly u pozemáků). Konkrétně trojitý systém (v SSSR byly i 5tinásobné) v Brdech měl chránit zejména Prahu před nálety B-52. Další systém na západ od Brna navazoval s tím, že mezi nimi byl návratový koridor pro vracející se letectvo. Jih Čech byl na stíhačích. Prstenec SA-2 +3 okolo Prahy a Plzně byl zahuštěn tak, aby mělo NATO problém. Kolem Prahy jsem si základny projezdil. Jsou to defenzívní zbraně, které chránily nás a ne Moskvu...teda na Vegu šla dát i nukleární hlavice a zapnout AG mód (taktická). Mimochodem jeden pilný Maďar udělal skvělý simulátor....jinak občas sedávám v hospodě s operátorem SA-6, SA-3 a šoférem od SA-5 (3). Je to sranda, že mezi vlastně pár chlapi je tu tolik od PVO (všechno záklaďáci, dva z nich byli na střelbách v Asuluku). Svědčí to o schopnostech ČSLA, nejsou to žádný blbci ani v civilu.

  No omoluvám se, nebudu tady z toho dělat xichtbook. Takže k věci. Putin je fuj. Co kdyby jsme my všichni obdivovatelé ruských bohatýrů a Irjů Muromců napsali, že Putin je fuj? Třeba pak dají pokoj?... Ale že je fuj taky Lavrov psát nebudu. Ten tak krásně hovoří. Když to srovnám s tím našincem Kerrym nebo tou rezatou courou Jane...vždyť tyhle produkti US školství (vystuduješ VŠ negramotnej, protože umíš to jejich ragby nebo ho roztleskávat) ani neví, že Bělorusko nemá moře a Sýrie nesousedí se Saudskou Arábií....jak můžou chtít tyhle idioti vládnout světu?

  Kdybyste ale věděli, jak mám rád obyčejný Amíky a tu jejich hravost. Někdy bysme si všichni měli zahrát tu starou civilizaci po síti - pan To by měl Amíky, Fenri Rusáky, já bych si vzal Babyloňany nebo jiný mouřeníny či arabáše (jsem hrozně sluníčkovej). To je geniální hra. Před časem jsem si to po dvaceti letech zapnul a vyrušily mě děti vstávající do školy. Tam si to člověk zažije z pozice zmrda co je za vodou a něco hrozně chce. Támhle ten důl, úrodné nížiny nebo výhodný nástupnický bod pro invazi. Jak se to pak sere, furt to nejde dobýt a debilní lidi se doma bouří...jeden mění režimy, staví diplomaty, vyvolává revolty a štve ostatní proti nepříteli...a jak jednoho svrbí v ruce atomovka...
  Skrýt celý příspěvek

 • jiný Honza
  20:02 05.03.2015

  Fenri, abychom si rozuměli: z Ruska do Evropy nepřišlo nikdy nic dobrého (vždyť i toho Hitlera vyhnali až potom, co předstihl Stalina v přípravách agrese).
  A pokud chcete ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri, abychom si rozuměli: z Ruska do Evropy nepřišlo nikdy nic dobrého (vždyť i toho Hitlera vyhnali až potom, co předstihl Stalina v přípravách agrese).
  A pokud chcete argumentovat tím, že Stalin, Brežněv, Berija (a ano, i další) nebyli rusové, pak jsou rusové nejmasochističtějším národem světa - do svého čela si volí zásadně ty, kdo jim ubližují a ještě jim kazí jejich holubičí pověst. 8-D
  A k tomu, jak Rus vždy byla hrází proti vlnám z východu - pokud vím, tak Avaři i Tatři přes ně prošli (v případě Avarů navíc ještě mluvili nějakým severským dialektem a slovany chytali a prodávali do otroctví) a Turci šli z jihu. Že by nás chránili před Čínou? 8-D
  V Rusku jsem byl jedinkrát. Nádherná příroda, památky (většina stavěna evropany) a neuvěřitelně xenofobní rasistické obyvatelstvo - to, co povídal ten popálený tankán (no jo vlastně, on taky není rus, jen je pomlouvá) byl jen slabý odvar. Rus je nejlepší, ostatní slované jsou podezřelí a všechny ostatní národy (hlavně ty nebílé) jsou jenom slouhové a rusům ubližují. Tohle si v 80. letech mysleli i vysokoškoláci!
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  19:51 05.03.2015

  Pavel1: "že to byl právě zahraniční kapitál, který vytáhl hospodářství ČR z nejhoršího komunistického marastu" ... Pardon ale právě nikým neřízený příliv zahraničního kapitálu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavel1: "že to byl právě zahraniční kapitál, který vytáhl hospodářství ČR z nejhoršího komunistického marastu" ... Pardon ale právě nikým neřízený příliv zahraničního kapitálu způsobil, že se k moci zde dostali bývalí kovaní komunisté z PZO, veksláci a vykukové z prognostňáku. Podniky se prodávali pod cenou a nebo si je rovnou koupili předsedové představenstev za peníze daných firem. Z přebytku 80 mld. po sametovém převratu se stal k dnešku shodek -110 až 200 mld kč/rok. Měli jsme zde perfektní infrastrukturu o kterou se automaticky po přechodu na západní systém nikdo nechtěl starat ale daní se vybíralo čím dál více. Rozprodali se a vytunelovali páteřní podniky českého hospodářství a stal se z nás vazal automotivu. Projekty plánované ve střednědobém výhledu nejsou stále dořešeny. Třeba zisky z hutnictví a hornictví se do odvětví nevraceli. Naopak se nechali (a nechávají) vysát a zkrachovat. Naše ekonomika je nyní závislá na ekonomice německa a jeho vůli nám opět půjčit.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:44 05.03.2015

  To Torong: můžete napsat, kde jsem toto uvedl? Nebo jen vkládáte do úst? Vy zastáváte názor, že za vše špatné v SSSR mohli čistě a jen Rusové. což je něco, co totálně nesouvisí s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: můžete napsat, kde jsem toto uvedl? Nebo jen vkládáte do úst? Vy zastáváte názor, že za vše špatné v SSSR mohli čistě a jen Rusové. což je něco, co totálně nesouvisí s realitou. Mně vkládáte do úst, že tvrdím, že vše mohli ostatní národy SSSR, jen ne Rusové. trochu problém je, že nic podobného jsem neřekl. Fakt nemohu za to, kdo zorganizoval naši okupaci v roce 68, nemohu za to, kdo vraždil Volyňské Čechy, Rusíny, Poláky... ve čtyřicátých letech atd. To jsou prostě jasná fakta. Vy se točíte na tom, co jsem asi měl na mysli, za každou větou hledáte ideovou diverzi. Mě je to fuk, beru dějiny padni komu padni. Ale odmítám být slepý.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:40 05.03.2015

  To jinýHonza: po roce 45 jsme si komouše zvolili sami (ne já ne, děda byl tou dobou v Domečku na Hradčanech). A v roce 68 nás "rusové" museli okupovat, aby tu mohli mít svoje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To jinýHonza: po roce 45 jsme si komouše zvolili sami (ne já ne, děda byl tou dobou v Domečku na Hradčanech). A v roce 68 nás "rusové" museli okupovat, aby tu mohli mít svoje posádky-jak tu zaznělo. Předtím jsme jim to nedovolili. Okupovaná země ale jaksi nemá co dovolovat okupantovi, aby v ní měl posádky. Ptali se Němci, zda u nás mohou mít základny?
  Ne panáčku, komouše jsme si zvolili sami, vlastní blbostí. Ale samozřejmě dnes je každý hrdina a bojovník a vlastně je nikdo nevolil...
  A ti stěhovaní Rusové se brali kde? Pokud se z nějakého místa stěhovali miliony Rusů, museli tam chybět. Asi tam místo nich stěhovali někoho jiného, ne? Takže v SSSR se odehrávalo přesouvání národů, ale logicky nejen z Ruska, ale i do Ruska?
  Mimochodem kdo vymyslel a organizoval ty přesuny. Jasně, Rus Stalin a Rus Berija.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  19:39 05.03.2015

  Ne fenri, určitě ne pro někoho, kdo obhajuje Rusko stylem "za vše špatné v SSSR můžou všichni kromě Rusů" Fakta jsem tady psal, že je nechcete vidět je jiná věc.

  Ne fenri, určitě ne pro někoho, kdo obhajuje Rusko stylem "za vše špatné v SSSR můžou všichni kromě Rusů" Fakta jsem tady psal, že je nechcete vidět je jiná věc.

 • jiný Honza
  19:34 05.03.2015

  To Fenri:
  "Hitlera si Němci svobodně a demokraticky zvolili. To se o Stalinovi či Brežněvovi říct nedá.
  Pak byl SSSR, který nám do roku 1945 mohl být u zadku a po roce 45 jsme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Fenri:
  "Hitlera si Němci svobodně a demokraticky zvolili. To se o Stalinovi či Brežněvovi říct nedá.
  Pak byl SSSR, který nám do roku 1945 mohl být u zadku a po roce 45 jsme mu do toho zadku aktivně lezli sami."
  Vy jste možná rusům do zadku lezl, ale já si neuvědomuji, že bych mohl politickou situaci své vlasti před rokem 1989 jinak než násilím (a Němci po roce 1936 na tom byli úplně stejně).
  Na téma ruské menšiny - pouze v SSSR platilo povinné stěhování stovek tisíc původních obyvatel jinam a jejich nahrazování etnickými rusy. Račte si ověřit podle výsledků sčítání obyvatel mezi válkami a dnes.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:29 05.03.2015

  To Torong: nějaká fakta nemáte?
  -jo jasně že ne...

  To Torong: nějaká fakta nemáte?
  -jo jasně že ne...

 • otecko
  19:26 05.03.2015

  Právě čtu v americkém časopise NG, že v Syrii a Iráku, okupovaném IS uteko přes 12 milionu uprchlíků, část do Turecka, část jako vnitřní uprchlíci.... hmmm celá ČR v pohybu, bez ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Právě čtu v americkém časopise NG, že v Syrii a Iráku, okupovaném IS uteko přes 12 milionu uprchlíků, část do Turecka, část jako vnitřní uprchlíci.... hmmm celá ČR v pohybu, bez domova..... fakt si myslíte, v zrcadle tohto,že Rusko je hrozba? Sami američané přiznávají, že hrozba je Malá Asie tedy Mezopotánie, kolébka civilizace, vážení.... co myslíte, co ti lidé budou dělat, kde půjdou, co to vyvolá tam, kde dojdou???...
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  19:26 05.03.2015

  Pavle, Rusové byli totiž zalezlí v té Tajze celou dobu, kdy se děly špatné věci. To dělali Gruzínci a Ukrajinci a všichni ostatní. Z Tajgy vylezli až když byli Němci před Moskvou, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavle, Rusové byli totiž zalezlí v té Tajze celou dobu, kdy se děly špatné věci. To dělali Gruzínci a Ukrajinci a všichni ostatní. Z Tajgy vylezli až když byli Němci před Moskvou, osvobodili Evropu a vrátili se zpět. Pak zase byli u vlády Ukrajinci a Gruzínci, kteří dělali zlé věci a Rusko dovedli ke krachu. No a teď Rusové chudáci dávají všechno do pořádku a celý svět jim háže klacky pod nohy. Sorry za ten sarkazmus, ale jinak už to fakt nejde.
  Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  19:19 05.03.2015

  zjištuji, že protiruská hysterie již dosáhla stavu, kdy jakýkoliv fakt je předem odsouzen k vyvolání další vlny nenávisti...... taková protiruská Hilsneriáda, že?

  Straší vám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  zjištuji, že protiruská hysterie již dosáhla stavu, kdy jakýkoliv fakt je předem odsouzen k vyvolání další vlny nenávisti...... taková protiruská Hilsneriáda, že?

  Straší vám ve věži!
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:16 05.03.2015

  To Pavel: podle Vás v pobaltí či na Ukrajině před SSSR nežili Rusové? Třeba Lotyšsko byla neprve víceméně německá země, pak jí zabrali Švédové, kteří dostali na prdel od Rusů (od ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Pavel: podle Vás v pobaltí či na Ukrajině před SSSR nežili Rusové? Třeba Lotyšsko byla neprve víceméně německá země, pak jí zabrali Švédové, kteří dostali na prdel od Rusů (od těch, co prý nikdy nic nevyhráli) a od 17. stol. bylo ruské. Dtto Estonsko. Myslíte, že tam žádní Rusové nežili? Donbas byl zas kozácké území a ač je mraky teorií, jaký je původ kozáků, je celkem jisté, že ukrajinský (či čistě ukrajinský) není, většina kozáků je dnes proti ukrajině a ruští horníci se tam usazovali od přelomu 17/18 století, kdy tam byly objeveny nejprve solné, a pak uhelné doly.
  A zase hoši: zkuste v tom nehledat ideologii, záměr, zlobu, či něco co tam není. Jde jen u upřesnění fakt. Protože bez nich je vše plácání.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  19:10 05.03.2015

  Pavel1: nečekal jsem jinou reakci, nebo spíš výlev:)

  Pavel1: nečekal jsem jinou reakci, nebo spíš výlev:)

 • Pavel1
  18:56 05.03.2015

  argonaut: Jsou to bláboly. Tak především, sssr nebyl nikdy nic jiného než ruská imperiální říše nakažená úchylnou ideologií. Rusifikace neruských oblastí sssr, probíhala v dobách ...
  Zobrazit celý příspěvek

  argonaut: Jsou to bláboly. Tak především, sssr nebyl nikdy nic jiného než ruská imperiální říše nakažená úchylnou ideologií. Rusifikace neruských oblastí sssr, probíhala v dobách sssr dlouhodobě a velmi brutálně. Výsledky této činnosti můžeme vidět na Ukrajině, v pobaltských zemích nebo v Kazachstánu, kde 30% obyvatel se hlásí k ruské národnosti. Jestli tady někdo drží hubu a krok tak jsou to právě rusové, a ti co vybočí z řady končí jako Litviněnko, Politkovská, Němcov a mnoho dalších. Ve srovnání s tím jak rusko plundrují místní oligarchové v čele s putinem je zahraniční kapitál dobročinná organizace. Vůbec mě fascinuje ta vrcholná demence některých jedinců, kteří jsou sto obhajovat zločince putina, který si za pár let u moci nakradl 40 miliard dolarů a zároveň vztekle plivou na něco o čem neví naprosto nic, zvlášť to, že to byl právě zahraniční kapitál, který vytáhl hospodářství ČR z nejhoršího komunistického marastu.
  Ad redukce původních obyvatel, tak ta v ruské říši probíhala stejně minimálně stejně intenzivně jako se jí dopouštěli evropští osadníci na americkém kontineně. Pro neinformované ruské poskoky, přečtěte si něco o vyvraždění indiánského kmene Tlingitů na ruské Aljašce. Samozřejmě když se v rusku dorvali k moci komouši, tak to se co do rychlosti eliminace místního obyvatelstva mohli američtí osadníci klidně schovat.
  Zalezení rusů do tajgy tady navrhoval pouze nick "argonaut".
  Evropa a USA podporovali transformaci ruska horem dolem. Bez peněz z Evropy a USA by rusové v 90. letech museli žrát hlínu. Západ v rusku nenávratně utopil stovky miliard dolarů a marek. Blábolit o tom, že rusko se nemůže transformovat protože jej nepodporuje západ je skutečně vrchol. Rusko může v hospodářské oblasti sehrát roli, pouze pokud bude chtít a zbaví se zlodějů a oligarchů, kteří mu vládnou (jelcin je ve srovnání se současnou ruskou garniturou slabý čajíček). Prozatím ovšem vše svědčí o opaku, putin okradl a vyhnal západní investory, kteří mohli postavit ruský průmysl na nohy. Místo toho se rusko zaměřilo na export surovin jako rozvojová země. Ovšem stačí aby ceny surovin trochu propadly a už tu jsou problémy. Taková země žádnou významnou roli hrát nemůže, a to svou vlastní vinou.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:55 05.03.2015

  Argonaute silně souhlasím zejm. s prvním odstavcem Vašeho příspěvku.
  Ano, konečně máme zlého nepřítele, na jehož bedrech jsou všechny hříchy (minimálně) posledních 500 let a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Argonaute silně souhlasím zejm. s prvním odstavcem Vašeho příspěvku.
  Ano, konečně máme zlého nepřítele, na jehož bedrech jsou všechny hříchy (minimálně) posledních 500 let a všichni kolem jsou senzační a hodní. Osvětim osvobodili Ukrajinci, banderovci byli humánní vlastenci etc. Svět je tak krásný a tááák jednoduchý.
  Kdy bude nějaká šikovná manifestace, kde budeme moci zlostně třepat mávátkem proti Rusku a malovat na fotky Putina rohy?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:50 05.03.2015

  To Torong2: s Vaším dovolením (i bez něj) se budu točit na čem chci, minimálně dokud mi to někdo nevyargumentuje. Což se neděje ani omylem. Spíš se přestaňte točit na tom, že za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Torong2: s Vaším dovolením (i bez něj) se budu točit na čem chci, minimálně dokud mi to někdo nevyargumentuje. Což se neděje ani omylem. Spíš se přestaňte točit na tom, že za všechno zlo mohou jen Rusové a jejich chování je unikátní, specifické jen pro ně a nikdo jiný to nědělá.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:48 05.03.2015

  To Torong1:
  víte, přijde mi legrační dělat z dnešních událostí na Ukrajině čistě ruskou, odpornou specialitu. A na moje námitky (že to dělají všichni) regovat tím, že jsem rudě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Torong1:
  víte, přijde mi legrační dělat z dnešních událostí na Ukrajině čistě ruskou, odpornou specialitu. A na moje námitky (že to dělají všichni) regovat tím, že jsem rudě vidící kremlofil a podobné kecy. A pak přijít s tím, že Poláci nám udělali totéž. Dvakrát. Maďaři dtto. Sranda je, že já to neodsuzuji. Ani u jedné strany. Jenže zatímco vy stejné chování u Maďarů, Poláků, Američanů, Britů... omlouváte (občas dost krkolomně), u Rusů máte naběhlou žilku. Ve chvíli, kdy jsme byli oslabeni (38) toho Poláci využili a naběhli na nás (pak se divili, když jim totéž udělali Rusové a byli tím pohoršeni). Totéž udělalo Rusko a ejhle, náhle je to špatně.
  Jen během 20. století nás Poláci 3x vojensky napadli. Rusové nás napadli jen jednou, jako součást širší koalice. Ovšem Poláci jsou naši přátelé a s "Rusy byly VŽDY problémy". Jaksi chápete, že myšlenková konzistenost je tu slabá...
  Ad Rusko a Putin: napsat, že akce UA je dána tím, že Putin se bál o pozici doma je nesmysl. Před UA na tom byli Rusové dobře, jako nikdy v historii a Putin měl podporu, o jaké se západním politikům nesní. Zároveň není debil, aby mu nebylo jasné, že UA dobrodružství bude drahé a bude ho stát peníze, které by mu kupovaly přízeň lidí.
  Putin reaguje na situaci, která je. Rozhodně tu válku nerozehrává jen z plezíru. Reaguje na tlak, co na něj je (a pozor - já na tom tlaku nevidím nic amorálního, zlého, mordorského, imperialistického...).
  Ad Německo: společná historie s nimi je +/- 1200 let. Během nich nepočítaně pokusů o naši likvidaci z jejich strany. Není je 70 let klid. Mám věřit tomu, že je to definitivní a milovat je? S Rusy nás nespojovalo drtivou většinu dějin nic, kromě toho, že nám poskytovali závětří. Pak byli na 20 součástí sil, které nás relativně soft okupovaly. Mám věřit tomu, že s nimi byli vždy problémy? To je prostě blbost, krátkozrakost a selektivní ztráta paměti.
  K urážkám - to, že jste mě obvinil z nějakého komunistického myšlení podle Vás není urážka a jemná diskuzní prasárnička? A po ní se dožadujete košer chování? Proč?
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  18:48 05.03.2015

  pro Kozlus:

  A to je to, co ja bych nazval MAXIM; totiz neco o cem neni treba pochybovat podobne jako nepochybujeme, ze voda je mokra. Ja osobne vidim EU jako nastroj americke ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Kozlus:

  A to je to, co ja bych nazval MAXIM; totiz neco o cem neni treba pochybovat podobne jako nepochybujeme, ze voda je mokra. Ja osobne vidim EU jako nastroj americke politiky. Je to zesocializovany behemont.

  Soudim tak z excentrickych hlasu, ktere se stale vice ozyvaji ze zemi, ktere byly ustavujici clenove - tj. Francie a Nemecko. Cele to EU mi pripada - prominte mi ten termin - jako obrovsky 'papinak'. Nedovedu si predstavit, jak by v pripade nutnosti presentovalo nejakou 'jednotnou frontu' proti Ruske federaci.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  18:40 05.03.2015

  pro Firefighter:

  Kdysy jsem cetl knihu s titulem 'Balkanske prizraky" (snazim se to prelozit) nebo podobne. Autor daval na zrejmost pochybny stav mysli lidi na Balkane a jak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Firefighter:

  Kdysy jsem cetl knihu s titulem 'Balkanske prizraky" (snazim se to prelozit) nebo podobne. Autor daval na zrejmost pochybny stav mysli lidi na Balkane a jak vlastne ten jejich stav mysli s dlouhodobou tureckou nadvladou kterou prosli. Vsichni se vlastne stali tak trochu jeji obeti.

  V pripade Recka je tam stale jeste ten factor turecke hrozby, ktery je vedl v minulosti utracet priserne sumy za vyzbroj kterou ani nemohli pouzit. Bylo to hrani na starou mentalitu narodniho ohrozeni a mezinarodni zbrojni spolecnosti z toho mely uzitek. Pak nastala doba "Reka Zorby" kdy si zapadni obcane navykli levne zit v Recku coby dlouholeti hoste. Reci se z toho naucili zit - a prosperovat.

  Toto opojeni casem vyprchalo a Recko je opet tam kde zacalo nekdy po konci diktatury. Ja mam jednu podivnou naklonnost - jdu na Google Maps a tuknu si na urcitou lokalitu a divam se jak to tam vypada. Ne na hlavni mesta - ty vypadaji vsechna dobre, ale na okolni krajinu a hlavne na obydli obycejmych lidi. A z toho si delam usudky; rekne vam to opravdu hodne, kdyz si dobre vsimate.
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  18:38 05.03.2015

  "Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele (ať už reálného nebo smyšleného) pro to, aby zakryly vnitřní krizi nebo odpoutaly pozornost od přijetí nepopulárních a potenciálně režim ohrožujících opatření. Vždy přitom šlo o jediné, aby vládnoucí elity rozšířily a udržely svou moc. "

  Tomu rikam pekne popsane fungovani EU a USA.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  18:28 05.03.2015

  pro Argonauta:

  velmi dobre psano - a moje poklona.

  Nemyslm, ze je zde nezbytne nutno se stavet do role 'provokatera' jak to nekdy delam ja, ale byt vecny a uprimny. Ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Argonauta:

  velmi dobre psano - a moje poklona.

  Nemyslm, ze je zde nezbytne nutno se stavet do role 'provokatera' jak to nekdy delam ja, ale byt vecny a uprimny. Ale hlavne byt informovany, pokud mozno z multimplicity zdroju.

  A to Vy rozhodne jste!
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  18:24 05.03.2015

  z.a.p: ano, někdy to taky tak vnímám (a to včetně dluhů jednotlivců). Konkrétně právě u Řecka bylo zřejmé, že se mu půjčuje až moc. Řada ekonomů varovala dlouho před krizí PIGS že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p: ano, někdy to taky tak vnímám (a to včetně dluhů jednotlivců). Konkrétně právě u Řecka bylo zřejmé, že se mu půjčuje až moc. Řada ekonomů varovala dlouho před krizí PIGS že tyto státy nebudou schopni splácet ani úroky, natož dluhy samotné. A stejně se jim půjčovalo, ba co, ono se jim půjčovalo víc. A přesně o toto jde. Kdo neovládá svoji ekonomiku, neovládá svoji zemi, kdo neovládá svoji zemi, není z principu nezávislý. A půjčuje se vesele dál, daně se nechají unikat, státní rozpočty rozkrádat (kdysi při studiích byl přednášce nějaký ekonom a náměstek ministra financí a ten jednoznačně řekl, že shodek státního rozpočtu je zrhuba polovina financí, co se zde rozkrade, nepřizná na daních atd. a není snaha z eu toto nějak omezit). A kdo zde krade? Západní firmy, Bakalové, ale i malí obchodníci a potažmo vlastně i třeba sociální skupiny co si nechají vyplácet dávky které ani nepotřebují.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:14 05.03.2015

  Rád bych upozornil na diskuzi SSSR / Rusko. Přestože je Rusko nástupnický stát, tak rozpadem SSSR nezůstalo vše negativní v Rusku, a zbylé státy jsou bílé lilie trpící pod vlivem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rád bych upozornil na diskuzi SSSR / Rusko. Přestože je Rusko nástupnický stát, tak rozpadem SSSR nezůstalo vše negativní v Rusku, a zbylé státy jsou bílé lilie trpící pod vlivem Rusa.V tomto vnímání ale je většina veřejnosti - dobře se to prodává a chápe všemi, kdo touží po černobílém vidění světa. Že jsou v ostatních státech téměř despocie, to zaniká.

  Mě vždy fascinuje ta "krvelačnost" vůči Rusku a jak nás ohrožuje a jak by mělo... a teď to nejdůležitější, Co by vlastně měli udělat?

  Mají držet hubu a krok jako my? Mají se nechat vydrancovat zahraničním kapitálem? Mají se rozpadnout na hromadu malých států, abychom měli radost a ohrožovala nás jenom naše vlastní blbost? Mají zalézt do tajgy, abychom o nich nevěděli? Fakt nevím, co by udělalo těm, kteří vnímají černobílý pohled USA (Dobro) a Rusko (zlo) radost. Koho mají dát za Putina? Někoho jako byl Jelcin? Gorbačov?

  Jak mají držet obrovský stát s obrovskými rozdíly funkční? Nemají výhodu "nového" národa jako USA, kde původní obyvatelstvo bylo zredukováno a nehraje žádnou vážnější roli. Kde je dlouhodobá strategie západu k přístupu k Rusku?

  Bavíme se o tom, co prospívá České republice. Tak jenom nepodstatná drobnost, Rusko je součástí Euroassie. Všechny problémy, které má a bude mít, nás zasáhnou. Takže kdo chce nestabilní a rozpadlé Rusko, měl by se zamyslet, co že z toho Evropa bude mít. Já vím jenom o problémech.Ale někdo se určitě bude radovat, že se mu sen splnil.

  Je to velký stát s poměrně málo obyvateli, velkým bohatstvím a prostorem pro investice. Přístupu k tomu všemu se vzdáváme. Vzdáváme se i našeho rozvoje. Rusové se mají poměrně dobře, asi nejlépe od rozpadu SSSR. Měli a mají velikášské ambice, ale kdyby byli na západě schopní politici, Rusko a jeho transformaci podporovali a napomáhali by přimknutí Ruska k západu. Myslím, že na to byli připraveni.

  Můj osobní názor je, že důvodem je nutnost čitelného a velkého nepřítele. Alkajda, terorismus - příliš nehmatatelné a neidentifikovatelné. ISIL - spousta lidí ze západu. Čína, když většina zboží je odtud, tak problematická. Takže staré dobré Rusko tuto roli znovu sehraje.

  Kam směřuje EU, jejíž jsme součástí? - je to byrokratický propletenec prolezlý rozdělováním cizích peněz a centrálním plánováním více, než byla RVHP. Je to upadající hráč na světovém dějišti, který je míří k dohodě TIPP, kterou ještě nikdo neviděl, ale Merkelová ji chce podepsat do konce roku. Přiznejme si, jsme VAZALY.

  Z některých příspěvků cítím atmosféru padesátých let, akorát naopak. Je škoda, že ta optimistická nálada a snaha něco změnit z devadesátých let, již vyprchala.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  18:07 05.03.2015

  pro Firefighter;

  moje dlouhodobe poznani me vede k tomu presvedceni, ze nikdo (konkretne Vas veritel) nechce, aby jste "zaplatil" dluzenou sumu - prave naopak. Chce, aby tento ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Firefighter;

  moje dlouhodobe poznani me vede k tomu presvedceni, ze nikdo (konkretne Vas veritel) nechce, aby jste "zaplatil" dluzenou sumu - prave naopak. Chce, aby tento stav, tj. dluzeni a splaceni, trval pokud mozno provzdy. Tim pro nej predstavujete dokonaly zdroj prijmu. Vsechny staty Evropy jsou vicemene v te same situaci. Rozdil je v tom, jake procento z HDP to predstavuje.

  V pripade Recka neni ani tak predmetem obav, zda je jeho dluh splatitelny ci ne (viz argument shora), ale ze kdyz jejich mira dluhu presahuje 175% jejich HDP, jsou vazne pochybnosti o zdravi dojne kravy-poslusnice se stitkem na krku "Recko". Jinak situaci pozoruji se znacnym zajmem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  17:58 05.03.2015

  Znovu pro ferniho: Netočte se neustále na jedné jediné myšlence "Rus za nic nemůže, to všechno gruzínec, ukrajinec, kazach..." Jednak, se Putin jakožto Rus hrdě hlásí k odkazu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Znovu pro ferniho: Netočte se neustále na jedné jediné myšlence "Rus za nic nemůže, to všechno gruzínec, ukrajinec, kazach..." Jednak, se Putin jakožto Rus hrdě hlásí k odkazu SSSR, jednak je Rusko nástupnickým státem SSSR a zakladatelem SSSR bylo Rusko. A nebo se bavme o tom, že za Irák a Afghanistán může Texas, za 2sv. válku Rakousko atd.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  17:57 05.03.2015

  pro Torong:

  mate pomerne dobre zazeni historicke znalosti. Kdyz bych neco mohl doporucit, tak by to bylo priznani ze kdyz "nekdo" z okolnich statu "rozhodl" ci "udelal" to ci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Torong:

  mate pomerne dobre zazeni historicke znalosti. Kdyz bych neco mohl doporucit, tak by to bylo priznani ze kdyz "nekdo" z okolnich statu "rozhodl" ci "udelal" to ci ono, ze to byly vicemene vlady (ci jeste lepe elity v mezinarodnim spojeni), ktere jednaly tim dannym zpusobem.

  NE nezbytne prislusnici toho naroda jakozto siroke verejnosti. To je myslim dobre vedet a pamatovat; nejvetsim skudcem narodnich zajmu jsou zpravidla jeho vlastni vlady.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  17:50 05.03.2015

  pro Luky;

  mohlo to byt jak rikate, ale neminil jsem na nekoho osobne mirit...... neoslovil jsem proto konkretni osobu.

  Souhlasil bych v tom, ze situace neni nikdy zafixovana ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Luky;

  mohlo to byt jak rikate, ale neminil jsem na nekoho osobne mirit...... neoslovil jsem proto konkretni osobu.

  Souhlasil bych v tom, ze situace neni nikdy zafixovana do bodu, z ktereho se nemuze hnout. Casto se objevi nove a necakane fenomeny, ktere davaji nove moznosti. V tech intencich bych doporucoval myslet a propravovat si a udrzovat v chodu ten (byt to muze byt jen iluzi) ideal "suverenity a nezavislosti".

  Snad doufejme neni jeste tak pozde. Zalezi vicemene na siroke obcanske verejnosti a stavu jejiho pro-narodniho citeni. Tak jako jsou udajne na Ukraine pro-Rusove, mohou byt prave tak ve stredni Evrope pro-Cesi. Proc ne?!
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  17:48 05.03.2015

  "A najednou máme rádi Poláky (kteří nás v roce 38 podkopli, šli na ruku Němcům a jako mrchožrouti se přiživili), máme rádi Ukrajince (kteří v koncentrácích pozabíjeli víc našich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "A najednou máme rádi Poláky (kteří nás v roce 38 podkopli, šli na ruku Němcům a jako mrchožrouti se přiživili), máme rádi Ukrajince (kteří v koncentrácích pozabíjeli víc našich občanů, než jakýkoliv jiný národ) celkem kamarádíme s Maďary, se kterými jsme válčili na prahu 20.tých let i na konci 30.tých a zrovna Rusové jsou největší stvůry našeho života."

  To je jednoduché. Poláci měli s námi/my s nimi jediný problém a to Slezsko. V roce 1919 nastala podobná situace jako teď na Ukrajině, pouze s tím rozdílem, že ke sporům došlo při vzniku nových států. No a kupodivu nadáváte na Polsko, které se chovalo podobně jako teď Rusko na Ukrajině. Poláci organizovali referendum a ve Slezsku vznikaly jednotky domobrany. No a teď by jste měl říct, že nacistické Československo poslalo do Slezska hrdlořeza Šnejdárka, který vraždil vlastní obyvatelstvo... Podle spousty historických rozborů nebyla vojenská akce dobrý tah, na druhou stranu se moc jiného dělat nedalo. Situaci nakonec řešili Francouzi. Díky tomu a díky špatné zahraniční politice Dr. Beneše, jsme pak přišli o jinak přirozeného spojence. Ono totiž Slezsko a obzvlášť Těšínsko velmi zhruba vymezeno Bohumín - Petřvald - Šenov - Hnojník - Těšín - Jablunkov bylo (a dodnes je) obydleno silnou Polskou menšinou a tzv. Šlonzáky - lidmi majícími kořeny jak České tak Polské, jsou na Polsko navázáni kulturně, rodinně, částečně jazykově, ale necítí se Poláky (např. i já :D ). Poláci ovšem (až na některé fanatiky) otázku Slezska považuje za vyřešenou a nechce zachraňovat svoji menšinu u nás. Stejně tak Maďaři své problémy se Slováky řeší diplomaticky a přes občasná sliná slova mají solidní vztahy. Němci se až hystericky stydí za Hitlerovskou minulost (až na výjimky např. v řadách Landsmandschavtu) a nijak nevnímám nějaké protičeské nálady. Naopak Putin považuje rozpad SSSR za největší chybu a začíná se znovu vymezovat vůči západu a vůči státům, které dříve spadaly pod jeho vliv. Osobně jsem ještě před dvěma lety očekával čím dál větší spolupráci mezi Ruskem a západem. No a byl to Putin, kdo začal rozehrávat novou studenou válku. Můj názor je, že je za tím obava Putina a jeho lidí o své posty. Ekonomika Ruska se za 25 let nedokázala dostat dál než k vývozu nerostných surovin, těžených západní technikou. Putin je tak plně závislý na EU. Potřebuje nejen odběratele surovin, ale i dodavatele technologií pro jejich těžbu.

  Jo a pokud "rudou mlhu" považujete za těžkou osobní urážku, mohu projít další diskuze a najít několik podobných použitých Vámi. Navíc ohradit se vůči domnělé urážce a použít další také není zrovna košer.
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  17:32 05.03.2015

  Pánové, tak když už se tady bavíme o vazalství, tak jedna k současnoti.
  Jsme plně! pod kontrolou ECB a MMF kteří nám vesele půjčují na úrok, jež nebudem nikdy sto splatit. Takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, tak když už se tady bavíme o vazalství, tak jedna k současnoti.
  Jsme plně! pod kontrolou ECB a MMF kteří nám vesele půjčují na úrok, jež nebudem nikdy sto splatit. Takže pokud jsme na někom závislí, tak je to německo a jeho bankovní systém promítnutý do MMF. Stačí se podívat na současnou situaci řecka (a věřte, že od ní nejsme daleko), kde nově zvolená vláda nezmůže absolutně nic, a věřitel je víc než národ. A to že věřitel špatně investoval...nikoho nezajímá... plaťte, makejte, škrtejte a držte...ehm...ústa. Takže pokud je na naší suverenitě (jestli zde nějaká vůbec ještě je) něco k bránění, tak je to právě dluhová past ve které jsme a kterou si němci koupili celou evropu...
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:22 05.03.2015

  To Max: co specielně mělo Rusko z roku 1968? Je-li to dle tebe ruská okupace, ptam se, co z toho mělo specielně Rusko. Ne SSSR. Přínos to byl pro vedení SSSR, nikoliv Rusů a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Max: co specielně mělo Rusko z roku 1968? Je-li to dle tebe ruská okupace, ptam se, co z toho mělo specielně Rusko. Ne SSSR. Přínos to byl pro vedení SSSR, nikoliv Rusů a Ruska.
  Za další pokud tu Rusové chtěli základny a naši ne, zásadně to nabourává tezi, že nás v roce 45 okupovali a vládli nám. To by se nás jaksi neptali.
  Politbyro nebylo demokratickým orgánem a proti tajemníkovi a ministru obrany by nešlo. Takže otázka trvá: proč z r. 68 vinit zrovna a pouze Rusko? Naplánoval to a realizoval to Ukrajinec, nakázal to poloukrajinec a před svemtem to hájil ukrajinec.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  17:10 05.03.2015

  To fenri: O tom, že rok 1968 Rusku nic nepřinesl snad nebudeme diskutovat - co třeba fakt, že Československo bylo do této doby jako jedna z mála zemí VS neměla ruské základny na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To fenri: O tom, že rok 1968 Rusku nic nepřinesl snad nebudeme diskutovat - co třeba fakt, že Československo bylo do této doby jako jedna z mála zemí VS neměla ruské základny na svém území a neustále plány Moskvy na rozmístnění jejích jednotek odmítala a až po okupaci se k nám sovětská vojska nastěhovala i s atomovým arzenálem a samozřejmě bez žádného ptaní.

  Okupaci z roku 1968 schvalovalo především politbyro ÚV KSSS v Moskvě ve dnech 15. - 17. 8., tj. bez rozhodnutí Moskvy by do Československa nikdo ze členů VS násilně nevstoupil ani náhodou!!!
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:55 05.03.2015

  To supreme: Existuje i další přístup - pragmatický. Je sice hezké být natolik hrdý, že budu s nadsázkou hrdým majitelem zemljanky 0+nic a celý svět mi nebude do ničeho kecat - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To supreme: Existuje i další přístup - pragmatický. Je sice hezké být natolik hrdý, že budu s nadsázkou hrdým majitelem zemljanky 0+nic a celý svět mi nebude do ničeho kecat - takto to nefunguje ani Kimovi v KLDR.

  Vždy tu bude nějaká mezinárodní politika a konkrétní stát si musí najít příslušné místo, které nejvíce odpovídá jeho schopnostem politickým, ekonomickým, sociálním, vojensko-strategickým, etc..

  Momentálně by jsme vystoupením ze západních struktur nic nezískali, snad jedině nějakou slevu na ruský plyn či ropu a to mi příjde dost slabá kompenzace.

  S tím, že budeme jako stát vždy figurou na šachovnici světové politiky, je potřeba se jaksi smířit a buďme za to vlastně rádi - také byly časy, kdy obyvatelé naší země žádnou vlastní figuru neměli. Nelze se ale v žádném případě smířit s rolí posledního pěšáka, kterého je výhodné kdykoliv směnit za silnější figuru. Je jen na nás, zda budeme ochotní pracovat, budovat a nerezignovat na občanská práva a povinnosti a dotáhnout tento stát do pozice věže či střelce, tedy figury obecně považované za silné.

  Pak samozřejmě budeme mít k dispozici mnohem víc polí na šachovnici a bude se s námi mnohem víc počítat.

  Za to, že jsme tam kde jsme, nemůžou žádní ONI, ale především MY!
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:54 05.03.2015

  z.a.p. nechci být vztahovačný, ale pokud to bylo mířeno ke mě (suverenitu a nezávislost jsem zmiňoval), tak vás mohu ubezpečit, že si nedělám iluze. Určitě ale je ještě co bránit. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  z.a.p. nechci být vztahovačný, ale pokud to bylo mířeno ke mě (suverenitu a nezávislost jsem zmiňoval), tak vás mohu ubezpečit, že si nedělám iluze. Určitě ale je ještě co bránit. Neházel bych flintu do žita.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:52 05.03.2015

  Jen na okraj: kolikrát nás Západ podržel a dodržel své závazky? Nula?
  V tomto souhlasím s Maximem - spoléhat se hlavně na sebe a učinit se pro případného agresora drahou kořistí, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen na okraj: kolikrát nás Západ podržel a dodržel své závazky? Nula?
  V tomto souhlasím s Maximem - spoléhat se hlavně na sebe a učinit se pro případného agresora drahou kořistí, kdy ztráty nevyváží zisky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  16:49 05.03.2015

  Supreme: Jak přesně se to vazalství Německa a Japonska pozná? V čem jsme pro USA hloubkou obrany? V případě Ruska byly baterie V200 Vega na Brdech a a u Brna součástí prvního ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Supreme: Jak přesně se to vazalství Německa a Japonska pozná? V čem jsme pro USA hloubkou obrany? V případě Ruska byly baterie V200 Vega na Brdech a a u Brna součástí prvního okruhu PVO Moskvy. Proto zde byly, z jiného pohledu neměly v tehdejší době komplexy s takovými parametry pro na ši republiku smysl. Špehování provádí jaksi každá rozvědka, od toho totiž je. Takže i Německá rozvědka špehuje USA. Když USA plánovaly u nás postavit radar, dotázaly se vlády jestli souhlasí, po odpovědi ne prostě od plánů upustily. Zdá se mi to nebo to nějak neodpovídá vztahu pán/vazal? Naopak Rusko se nás neptalo na nic a na našem území prostě umístilo střely s jadernými hlavicemi. V NATO je velení armád podřízeno vládám ve VS byly armády fakticky součástí RA jako další fronty. A vzhledem k rozloze, počtu obyvatel a geografické poloze ČR je spíše naivní představa neutrálního státu, který si buduje armádu pro samostatné uhájení svého území. Není otázka zda být s někým ve spojenectví, ale s kým. A při výběru, který mám - západ/východ pak volím jednoznačně západ, protože přes všechny nedobré věci je USA/EU lepší spojenec než Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:48 05.03.2015

  To Maximus: racionálně mi vysvětli, proč mám okupaci, na které se podílela vojska Bulharska, Maďarska, Neměcka, Polska a SSSR, kterou politicky protlačil poloukrajinec, hájil a na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Maximus: racionálně mi vysvětli, proč mám okupaci, na které se podílela vojska Bulharska, Maďarska, Neměcka, Polska a SSSR, kterou politicky protlačil poloukrajinec, hájil a na mezinárodním poli propagoval Ukrajinec a vojensky naplánoval a připravil Ukrajinec a Rusům nic nepřinesla, považovat za vinu Rusů? Zrovna Rusů a ne třeba Inuitů? Postráám v tom racionalitu a fakta Kdybych vzal celé složení ivazních armád, vsadím se, že Rusů by tam byla menšina. A najednou máme rádi Poláky (kteří nás v roce 38 podkopli, šli na ruku Němcům a jako mrchožrouti se přiživili), máme rádi Ukrajince (kteří v koncentrácích pozabíjeli víc našich občanů, než jakýkoliv jiný národ) celkem kamarádíme s Maďary, se kterými jsme válčili na prahu 20.tých let i na konci 30.tých a zrovna Rusové jsou největší stvůry našeho života.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  16:47 05.03.2015

  Vidim zminky o "suverenite a nezavislosti' o "povinnostech vuci spojencum" a podobne a to nejen v tomto clanku - a toci se mi z toho snilkovstvi hlava.

  Reknu Vam jak to s CR je: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vidim zminky o "suverenite a nezavislosti' o "povinnostech vuci spojencum" a podobne a to nejen v tomto clanku - a toci se mi z toho snilkovstvi hlava.

  Reknu Vam jak to s CR je:

  Vy NEMATE zadnou faktickou suverenitu a nezavislost, ac zijte si prosim nadale ve sve predstave dle libosti, kdyz si tak prejete. Jste clenem nadnarodni korporace EU! Vase zakladni socialni zalezitosti jako zdravotni pece, socialni a duchodove pojisteni jsou vlastneny investicnimi fondy financnich dobrodruhu (oficialni forma je "investori", samozrejme) prevazne ve Spojenych statech. To rkouc, NEDELAM si zadnou iluzi o tom, ze to same plati o zemi kde momentalne ziji.

  Vasi spojenci?

  Kdo to prosim pekne ma jako byt? Nemecko? Polsko? Velka Britanie? Vite jaky o Vas zminene narody maji nazor? Radeji to ani nechci psat..... vzbudilo by to pohorseni, jake tu jeste nebylo. V tom lepsim pripade by Vasi spojenci mohli byt Slovensko, Rakousko a Madarsko - tj. historicky navazne narody s kterymi jste zili v minulosti. K tomu ovsem nepotrebujete NATO (NA CO taky ?) a byt v ramci tohoto dobrovolne-vynuceneho spolecensvi jak obetni dobytcata zavleceni do planu na kterych Vy nemate absolutne ZADNY narodni ani osobni zajem Paklize si nelebedite ve snobstvi, ovsem.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:39 05.03.2015

  "Nevím jestli jste si přes rudou mlhu před očima všimli" - nic ve zlém, ale mě to uráží a zcela jistě je to ad hominem. Už proto, že rudá je spojována s komunismem, o kterém tato ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Nevím jestli jste si přes rudou mlhu před očima všimli" - nic ve zlém, ale mě to uráží a zcela jistě je to ad hominem. Už proto, že rudá je spojována s komunismem, o kterém tato debata není a Rusko je více kapitalistické než EU..
  Kdo podle Vás tedy může za okupaci v roce 68 a proč?
  Hitlera si Němci svobodně a demokraticky zvolili. To se o Stalinovi či Brežněvovi říct nedá. Navíc nacistické Německo podnikalo svůj teror ve jménu Němců a pro Němce. SSSR zcela zjevně nebyl systém, jehož nejvyšší metou byla rasová čistota Ruska a export Ruska do celého světa. Už proto, že v čele SSSR většinou nestáli Rusové.
  Veškeré základy hornictví nepochybně nemáme od Němců. Něco Kelti (zlato, grafit, železo) a nemálo Italové - Vlachové. Hlavně v oblasti prospektorství kovů a minerálů. Na VŠB TUO jsem párkrát přednášel :-), hlavně než tam začal ouřadovat Hradecký.
  Problém s Německem je, že v podstatě ideou jejich státu vždy bylo likvidovat východ. Ne permanentně, občas se vzpamatovávali z porážek, plné ruce práce se sjednocením, semtam Napoleon... Od Karla Velikého po 20. století je to jeden výboj za druhým a pokusy o genocidu (někdy i úspěšné). V mých očích to nevyváží to, že od nich i něco pozitivního máme, byť bych ani to nezveličoval. Něco mají oni od nás a na něco jsme přišli sami. Vyšší životní úroveň u nás nemusí být dána jen vlivem Německa (IMHO velmi odvážná spekulace), ale i naším genofondem, který je prostě dokonalým mixem a s národy na východ od nás souvisí jen částečně. Východ navíc velmi trpěl Turky, Tatary, Mongoly... Západ a my jsme byli celkem za větrem.
  S Ruskem jsme v nějakém kontaktu řekněme od 19. stol. V 19. století mě nenapadá nic, co by nám provedli. Pak byl SSSR, který nám do roku 1945 mohl být u zadku a po roce 45 jsme mu do toho zadku aktivně lezli sami. Nenazval bych to tedy, že jsme s Rusem měli vždy problémy. Většinu našich dějin tvoří snaha přežít vedle Němců, Rus je okrajový a jejich vliv na naše dějiny je (v průměru) minimální ať již v dobrém, či ve zlém.
  Nepřímo nás Rusové ovlivňovali tím, že nás odstínili od multikulturního obohacování různými východními národy (Tataři, Mongolové aspol.). Mě to ovšem nevadí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:30 05.03.2015

  Nechci prosím začít OT, ale krocaní kůži nemám z pana Obamy. Ta země založila určitý kurz, který asi nemá sílu změnit jakýkoli prezident nebo jiný politik.

  Nechci prosím začít OT, ale krocaní kůži nemám z pana Obamy. Ta země založila určitý kurz, který asi nemá sílu změnit jakýkoli prezident nebo jiný politik.

 • Superme
  16:30 05.03.2015

  Admin: Víte, jak jsem již napsal, cítím se být českým vlastencem. Tudíž, jde mi hlavně o ČR. Ale opravdu nepotřebuji, aby se z ČR stal jakýsi satelit. A to ani Bruselu, ani ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Admin: Víte, jak jsem již napsal, cítím se být českým vlastencem. Tudíž, jde mi hlavně o ČR. Ale opravdu nepotřebuji, aby se z ČR stal jakýsi satelit. A to ani Bruselu, ani Washingtonu ale ani Moskvy. ČR by měla být neutrální země, která bude obchodovat jak s Ruskem, tak s USA, ale která nemá zapotřebí, aby na jejím území pobývala cizí vojska. Já nechci, aby ČR lezla do zadku jakékoliv velmoci. Vy jste zde napsal názor, podle kterého jsem pochopil, že pokud by ČR byla satelitem Ruska, bylo by to špatné, ale zároveň jste uvedl a pokud jsem to špatně pochopil, tak se omlouvám, že když je ČR satelitem USA tak je to vlastně dobré. A s tímto já nemohu souhlasit. Už kvůli tomu, jak si USA "váží" spojenců mě od toho, abych je jakkoliv podporoval doslova odpuzují. Nebo snad berete odposlouchávání a špehování jejich tajné služby za přátelské a partnerské?

  Vy doslova říkáte, že pro Rusy bychom byli pouze hloubková obrana a jedna figurka na šachovnici. Copak pro USA nejsme? Myslíte si, že jsou USA v tomto jiní, že to jsou ti dobráci od kosti?! Naivní to představa...

  Vy píšete, že Japonci a Němci mají na svém území americké základny kvůli svým schopnostem, nadáním, píli a kultuře? Děláte si legraci? Co to s tím má proboha co společného? Ukazujete to pouze jednu věc... že obě země jsou vazaly USA...
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:25 05.03.2015

  To fenri: Naštěstí jsem měl možnost cestovat po Rusku jako vědec a nikoliv jako politik a musím říct, že na zajímavé lidi jsem měl při těchto cestách opravdu velké štěstí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To fenri: Naštěstí jsem měl možnost cestovat po Rusku jako vědec a nikoliv jako politik a musím říct, že na zajímavé lidi jsem měl při těchto cestách opravdu velké štěstí :-).

  Fascinuje mne, jak se stále někdo snaží trapně chránit Rusy odkazem na původní nacionálnost - pro běžného Rusa je Stalin či jiná rozporuplná osoba především RUS (3. místo o největšího Rusa v celostátní anketě) a možná tak v třetí či čtvrté řadě Gruzínec či třeba Inguš.

  To je stejné, jako u Američana řešit, že je to vlastně Brit, Němec, Ital či Nigérijec - prezident Obama vlastně asi také není Američan, protože jeho ale vlastní otec byl Keňan a nevlastní otec Indonézan. Takže za veškeré "přešlapy" USA za jeho vlády může vlastně i Keňa a částečně i Indonézie.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  16:18 05.03.2015

  Fenri: Koukám, že k osobním invektivů je velmi snadné Vás vyprovokovat. Naopak poprosil bych Vás o vypsání mých urážek, prosím citujte. Pokud se budeme bavit o tom, že za okupaci v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Fenri: Koukám, že k osobním invektivů je velmi snadné Vás vyprovokovat. Naopak poprosil bych Vás o vypsání mých urážek, prosím citujte. Pokud se budeme bavit o tom, že za okupaci v roce 68 může Ukrajinec, pak netuším jaký máte problém s Němci, protože Hitler byl Rakušan. Dle Vaší logiky pak za 2.sv. válku nemohou Němci, ale Rakušané. Uveďte dobu, kdy jsme díky Rusku neměli problém za tu krátkou společnou historii.
  No a k tomu "něco jsme i čerpali" - veškeré základy hornictví a techniky používané v hornictví máme právě z Německa. Jistý Agricola, pokud Vám to něco říká. Ten můj učňák se totiž jmenoval VŠB ;) A poprosil bych Vás bez osobních urážek ano?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:15 05.03.2015

  Jan Grohmann

  Položil jste otázku:
  Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele.
  Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann

  Položil jste otázku:
  Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele.
  Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako respektovaný obchodní partner - souhlasím všemi deseti. Ale nějakým způsobem orodovat a vzhlížet, nebo dokonce bojovat na diskuzích za Rusko?

  Jestli podporovat bezvýhradně Rusko a stát se jeho nesvéprávným vazalem, tak to rozhodně ne. To platí o vazalství pod jakýmkoliv státem.
  V čem tato podpora podle Vás tkví?
  Na světě existuje x až y možných situací a pokud třeba budem mít v něčem shodný názor, tak se zase nebojme, že jeho sdílením s Ruskem ho budeme kdovíjak podporovat.
  Pokud budeme držet jen danou linii, že vše co přichází z Ruska je zlo. Tak se tu setkáváme s tvrdým maloměšťáckým myšlením a jakýmsi vazalstvím.

  Jestli chceme mít Rusko za spolehlivého ekonomického partnera, tak proč bychom měli se proti němu vojensky stavět?
  Ne jednou zde vyšel článek o ohrožení V4 Ruskem a všelijaké studie i diskuze cílí k tomu, že pro Rusko to nic významného nepřináší. Může se tomu stát v době, když se Rusko bude cítit ohroženo a vojenskou sílu použije ve smyslu obranné a ne útočné agrese.
  Z toho plyne, že vypjaté vztahy Rusko-Evropa nepřináší nic pozitivního jak Rusku, tak ani Evropě. Rusko doposud čile s Evropou spolupracovalo a až Ukrajinská krize tomu udělala přítrž. Kdo by mohl s případné eskalace konfliktu Rusko-Evropa profitovat je USA a Čína plus některé arabské země.

  Dále jste vyjmenoval co nám přimknutí k Rusku přinese. Zde bych spíš položil otázku, co nám přinese studená a nebo horká válka Ruskem?

  Osobně bych se nepřimikal v současné době k žádné velmoci, protože jejich vnitřní politika má mnoho slabin.
  Vše co jste vyjmenoval na Rusku co je špatné pomalu až na pár vyjímek platí i o EU. V Evropě islamizace, pokles obyvatel není tolik znatelný, protože se mění jeho národnostní skladba, atd.

  Z toho si můžeme vzít jen poučení a podobné chyby nedělat. Tím nemyslím, že se máme izolovat. Ba naopak, prohlubovat spolupráci kde se dá a zároveň naši společnost vytvářet, dle pojmů jako je svoboda a demokracie bez roušky propagandy a všemožných lží.

  Co se bezpečnosti týče, tak zde platí jednoduché pravidlo. Tvořit armádu, aby byla skutečně akceschopná s důstojným rozpočtem. Dále "vychovávat lidi", aby měli v sobě jakousi motivaci v době krizí si pomáhat a případně za nás bojovat. Poté přicházející hrozby budou menší, než by byly za současného stavu.

  Z toho plyne, že naše bezpečnost a naše žití v této zemi neleží výhradně u některého zahraničního partnera, ale hlavně v nás samých...
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  16:12 05.03.2015

  Maximus: "T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: "T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především šlape."

  To je velmi zajímavé a trefné!

  A jen tak mimochodem, jaký kontrast mezi těmito státníky a jejich slovy a tím, co a z čeho leze dnes... To je obraz (volené) zkázy..
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:08 05.03.2015

  Admin pro Supreme:
  "No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin."

  Je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Admin pro Supreme:
  "No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin."

  Je mi to moc líto, ale osobně se domnívám, že největším rizikem pro ČR je přílišná politická závislost na USA. Zloděj dnes křičí: "chyťte zloděje"! (ve smyslu ovlivňování země). To je velmi nebezpečné. Proto se může zdát, že zde obhajuji Rusko. Uvidíme ale, co přinese nejbližší vývoj. Jak už jsem psal, já jako nejdůležitější pro ČR cítím ochranu REÁLNÉ demokracie a nevpuštění cizích vojsk (nad rámec jasně vymezeného cvičení). Tedy suverenitu a nezávislost.
  Nechci hovořit za Supreme, ale i jeho kritika USA je tedy z mého pohledu obranou ČR.

  Samozřejmě by ale pan Donutil mohl prohlásit "A komu tím prospějetééé có??!.
  Já bych pak odpověděl - vyváženosti.

  Maximus napsal:
  "Prosté Rusy mám rád, ale z mentality, paranoie a zároveň chladné pragmatičnosti jejich vedení mi naskakuje někdy husí kůže."

  To samé já mám s Amíky. Ta kůže začíná být krocaní.

  V Rusku se to samozřejmě po stránce demokracie lepšit nebude, když jsou teď natlačeni do v podstatě válečného módu. A z toho mám také obavy. Kdyby se vztahy rozvíjely, jak byly v poslední době nastartovány, tak věřím že by se tuhé vedení více rozpouštělo. Ve chvíli ohrožení se ale režim uvolňovat nebude.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  16:04 05.03.2015

  To GAVL: To jsem jaksi pochopil za vaším úsměvem. pokud to tak není, tak se omlouvám. Hlavně jsem se ale distancoval od "našeho" prezidenta.

  Poslední dobou je mi přespříliš ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To GAVL: To jsem jaksi pochopil za vaším úsměvem. pokud to tak není, tak se omlouvám. Hlavně jsem se ale distancoval od "našeho" prezidenta.

  Poslední dobou je mi přespříliš často podsouváno, že když varuji před expanzí Ruska, což nám jakožto obyvatelům střední Evropy nic dobrého přinést nemůže, musím být automaticky silně proamerický.

  Pokud jsem nějaký pro něco, tak jsem proevropský (prosím nezaměňovat se současnou politikou EU) a především prostředoevropský :-).

  Pokud se v něčem pravděpodobně shodneme, tak je to názor na podstatu římsko-katolické církve.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:02 05.03.2015

  To Torong: kecy o rudé mlze si nechte k sobě na učňák či do putiky.
  Ano, od Němců jsme i něco čerpali (a něco jim dali), jestli to něco stálo za všechny ty mrtvé je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Torong: kecy o rudé mlze si nechte k sobě na učňák či do putiky.
  Ano, od Němců jsme i něco čerpali (a něco jim dali), jestli to něco stálo za všechny ty mrtvé je problematické.
  Nicméně psal jste, že s Rusy jsme měli vždy problémy. To je ovšem lež, ať už nadáváte a urážite sebeblběji.
  Tím bordelem po Rusech míníte bordel po armádě, kterou sem poslal a okupaci plánoval ukrajinský ministr obrany, z povelu poloukrajinského tajemníka a na půdě OSN to hájil ukrajinský vyslanec? Tak to jo.
  Nicméně těší mě, jak přesně demonstrujete to tupé, ideologické vidění, o kterém jsem psal. Na faktickou poznámku, že ne vždy jsme měli s Rusy v dějinách reagujete osobním urážlivým výpadem.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  15:55 05.03.2015

  Ta Max: ta Tvoje cesta sedí na desítky jiných státníků a politiků. Zapadá do ní i Hitler;-)

  Ta Max: ta Tvoje cesta sedí na desítky jiných státníků a politiků. Zapadá do ní i Hitler;-)

 • Maximus
  15:49 05.03.2015

  Stirling: Přesně tak, spousta zdejších "proputinovských hráčů" neumí vůbec rusky a v Rusku nikdy nebyla. Osobně jsem v Rusku byl, rusky jsem z místními mluvil - od akademiků až po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stirling: Přesně tak, spousta zdejších "proputinovských hráčů" neumí vůbec rusky a v Rusku nikdy nebyla. Osobně jsem v Rusku byl, rusky jsem z místními mluvil - od akademiků až po pastevce sobů.

  Prosté Rusy mám rád, ale z mentality, paranoie a zároveň chladné pragmatičnosti jejich vedení mi naskakuje někdy husí kůže.

  Měl jsem možnost poslouchat jejich státní TV a dobře mi z toho nebylo - tvrdý flashback do počátku 80. let. Noviny jsou to samé - NATO a USA jsou zde vykreslovány úplně stejně jako kdysi u nás a na lidech je vidět, že jsou velice efektivně zmanipulovaní do striktně vymezené polohy my vs. oni.

  Západní propagandu proti tomu asi vede Kája Mařík s medvídkem Pů.

  A že tam není korupce - například zážitky vedení MND z jednání v Rusku stojí opravdu za to :-(((. Korupce je v Rusku jaksi státně monopolizovaná a obrovské zisky jdou především do předem vyvolených kapes. S těmito kapsami se ze zásady nebojuje (tedy pokud se nepostaví proti vedení) a ti ostatní, kterým zůstaly drobky, jsou pak dle potřeby exemplárně potrestáni.
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  15:36 05.03.2015

  No vůbec tady nikdo nepředvádí nekritický obdiv Ruska a démonizaci USA. Samé nezaujaté a o objektivní příspěvky.

  Fenri a Marius: Pánové myslím to smrtelně vážně. Nevím jestli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No vůbec tady nikdo nepředvádí nekritický obdiv Ruska a démonizaci USA. Samé nezaujaté a o objektivní příspěvky.

  Fenri a Marius: Pánové myslím to smrtelně vážně. Nevím jestli jste si přes rudou mlhu před očima všimli, že píšu TISÍCILETÉM vlivu Německa, jehož vztahy s ním byly PROBLEMATICKÉ. I tak, ale byly (a dlouhodobé) období klidu a od Němců čerpáme spoustu věcí, díky kterým jsme byli ve třicátých letech na špici světové ekonomiky. A naopak s Ruskem máme pouze krátký úsek společné historie, který pro nás znamenal úpadek ekonomický i morální. Úklid po Ruské armádě není dokončený dodnes a likvidace "volně pohozené" munice a ekologických škod nás stála miliardy korun.

  A ještě drobná vsuvka pro Supreme: Pokud se pohoršujete nad dekadencí západu, zkuste také kouknout na Rusko. V množství natočeného porna jsou opravdu nedostižní. Zkuste se také zeptat hoteliérů na Ruské turisty a jejich zvyky.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  15:26 05.03.2015

  to maximus
  nikde jsem nepsal o tom , že byste nabádal k patolízalství a zbytku toho proti čemu se ohrazujete

  to maximus
  nikde jsem nepsal o tom , že byste nabádal k patolízalství a zbytku toho proti čemu se ohrazujete

 • Maximus
  15:22 05.03.2015

  To Fenri: Pokud máš nějakou jinou cestu, jak ze současné "šlamastiky" než pilnou prací na budování co nejvíce suverenního státu, který bude ochoten se proti komukoliv, kdo bude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Fenri: Pokud máš nějakou jinou cestu, jak ze současné "šlamastiky" než pilnou prací na budování co nejvíce suverenního státu, který bude ochoten se proti komukoliv, kdo bude chtít našim společným zájmům škodit, rázně postavit - třeba i se zbraní v ruce?

  Hemzat, kritizovat a nadávat umí v této zemi každý dokonale - budovat, stavět a jít příkladem je bohužel v reálném životě mnohem složitější.
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  15:16 05.03.2015

  Omlouvám jsem, ale nečetl jsem vše - názor JG naprosto koresponduje s mým a děkuji za něj.
  - Rusko jako obchodní partner pokud neohrožuje naší republiku (naše spojence), ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám jsem, ale nečetl jsem vše - názor JG naprosto koresponduje s mým a děkuji za něj.
  - Rusko jako obchodní partner pokud neohrožuje naší republiku (naše spojence), rozhodně ano, ale nedělal bych z toho trhu více než por ČR je.
  - Znám osobně lidi, kteří v nedávné době v Moskvě nějakou dobu žili a opravdu není o co stát. A musíme si vážit toho jakou životní úroveň a svobody tu máme. Ostatně je to vidět i na rusech, kteří na to mají tak zdrhaj na západ viz u nás Praha a KV.
  - Při obraně musíme spoléhat primárně na sebe, ale díky naší velikosti a ne/ochotě investovat do armády musíme patřit do nějakého bloku a jsem moc vděčný, že patříme do toho západního.
  A děkuji i za pobavení, jak Superme psal o těch party jsem si vzpomněl na to toho ruského vojáka co to dostal na ukrajině. viz:
  Dorži má prý jeden velký sen - podívat se na velkou party Sensation v Petrohradě, kde vystupují ti nejlepší dýdžejové a kam každý musí přijít v bílém.
  Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/dorzi-b...
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  15:08 05.03.2015

  Mluvím o elementárním respektu k obchodnímu partnerovi, prodavači v samoobsluze či poš'tákovi. Pokud někdo nechápe, že existuje něco takového, tak je to smutné.

  Mluvím o elementárním respektu k obchodnímu partnerovi, prodavači v samoobsluze či poš'tákovi. Pokud někdo nechápe, že existuje něco takového, tak je to smutné.

 • fenri
  14:44 05.03.2015

  "...Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné" - opravdu jenom Rusko? Respekt na osobní ani společenské (ve smyslu komplexních společností) úrovni není založen na pouhém ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "...Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné" - opravdu jenom Rusko? Respekt na osobní ani společenské (ve smyslu komplexních společností) úrovni není založen na pouhém FAKTU EXISTENCE, ale na VLASTNOSTECH, které daná strana považuje za respektuhodné. Respekt je vždy k něčemu, co je nějak výjimečné, pozoruhodné, ne standardní.
  Respect for all losers...?
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:32 05.03.2015

  Pokud něco naší zemi chybí, tak jsou to idály a hodnoty, které by mohly navrátit zájem obyčejných občanů o svůj stát a o svůj osud. Pokud budou lidem předkládány jenom nízké ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud něco naší zemi chybí, tak jsou to idály a hodnoty, které by mohly navrátit zájem obyčejných občanů o svůj stát a o svůj osud. Pokud budou lidem předkládány jenom nízké konzumně-nezodpovědné hodnoty, tak to z dlouhodobého hlediska s námi dobře dopadnout nemůže.

  Rusko nám nemá z morálního hlediska co nabídnout - podle mne jejich alternativa je pro nás stejně přijatelná, jako demokracie pro Talibance.

  Možná se to nezdá, ale vždy jsem byl zastáncem toho, aby jsme se s Ruskem měli přátelské vztahy podpořené vzájemně výhodnými ekonomickými transakcemi. Pouze za jediné podmínky a tou je respekt ze strany Ruska - takže pro příští desetiletí nic takového bohužel nehrozí, protože Rusko je ochotno respektovat jen silné a úspěšné.
  Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  14:17 05.03.2015

  Osobne verim, ze Rusko je v defensivni pozici a z te take jedna. Brani se pohlceni a likvidace vlastni statnosti vuci tomu, co se dlouhodobe nazyva Novy Svetovy Poradek a jehoz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Osobne verim, ze Rusko je v defensivni pozici a z te take jedna. Brani se pohlceni a likvidace vlastni statnosti vuci tomu, co se dlouhodobe nazyva Novy Svetovy Poradek a jehoz uplatnujici pakou jsou Spojene Staty (Valecnicke). Termin NSP je zcela legitimni a neni zadnou 'konspiracni teorii'; ten kdo se pamatuje na presidenstvi Bushe starsiho vi, ze on jej s nadsenim pouzival ve svych projevech.

  Chci se v te souvislosti a na podporu meho argumentu otazat recnickou otazku: PROC je udajne Rusko takovou hrozbou, kdyz pohrbilo komunismus? A nebo je v tom jeste daleko vice nez Zapadem implantovany "komunismus" o co jde a zmineny k-s byl jen 'kachna'? Ja se priklanim k tomu druhemu. Podle me to presne potvrzue tezi kterou uvadim v predchozim.

  Stav valky a jeho prechod od miru a naopak byl jiz definovan v minulosti a to nekolikrat. V moderni historii je nejznamejsi fraze von Clauzewitze: " valka je pokracovanim politiky jinym zpusobem". Rusove tudiz nemaji nutnost neco noveho vymyslet.

  Prave tak je notoricky zname dilo Lao Tzu, ktery se tez povazuje za zakladatele Taoismu: http://www.chebucto.ns.ca/Phil...
  Tento Mistr vsech casu podchytil jednani jednotlivce v kontextu ke spolecnosti v jeho nadherne prirodni souvislosti. Jeho znama prace o tom jak vest 'moralni valku' je casti studii na West Point, ale obavam se, ze zustava nedotcena.

  Zakladni problem existence zapadniho sveta je v jeho "hrube jednosmernosti" a to je take zdroj jeho konecne zahuby; v pripade kdyz se nereformuje. Naproti tomu vice sofistikovane spolecnosti jako Cinska ci Ruska (neb je na dobre ceste ke kvalitativnimu zlepseni) maji dobrou sanci k preziti.

  Jak do toho zapadame my ovcane? Mnohym zpusobem. Prvni je vzdelat se tak abychom videli svet s vyssim nadhledem a obnovili si svuj moralni zaklad. Dale pak, mame tu POVINNOST ovlivnovat ty, kteri maji vliv na tok udalosti. V lepe informovanych spolecnostech nez je CR si to lide uvedomuji a k tomuto cili tez pracuji.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:12 05.03.2015

  "Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat..."
  -začíná-li nějaká úvaha podobným kategorickým imperativem, vylučujícím diskuzi i progres, je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat..."
  -začíná-li nějaká úvaha podobným kategorickým imperativem, vylučujícím diskuzi i progres, je obtížné číst jí dále. Kupředu, kupředu, zpátky ni krok, nahradíme "kuzadu, kuzadu, vpřed (stranou, výše...) ni krok." Vše jiné a přeci tak stejné...
  Skrýt celý příspěvek

 • CZjad
  14:11 05.03.2015

  ad pan Grohman.
  Rusko možná má "obrat" jako Itálie, ale je to jedna z posledních zemí, kde se dají vydělat slušné peníze (pak zbývají ještě státy kolem Perského zálivu). ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ad pan Grohman.
  Rusko možná má "obrat" jako Itálie, ale je to jedna z posledních zemí, kde se dají vydělat slušné peníze (pak zbývají ještě státy kolem Perského zálivu).
  Prodávat za ÚVN + 10% nikoho moc nebaví a to je dnes v EU a na východě pravidlo.
  Přes všechnu démonizaci je Rusko nám blízká a relativně normální země.
  Česko by se mělo snažit být mostem a bankou.
  Vždy jsem si představoval, že po revoluci uděláme 6- proudou dálnici a železnici západ-východ + další sever-jih, podél toho natáhneme produktovody a jenom budeme sledovat, jak nám na budících přirůstají penízky, k tomu rekreace pro ty, co na to mají a fajnový průmysl, včetně zbrojního a mohlo to tu být jako ve Švýcarsku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  14:10 05.03.2015

  Jan Grohmann - A proč bych já, jako občan ČR měl podporovat USA? Proč bych měl podporovat zemi, která své hodnoty nutí každému a všem? Proč bych já měl podporovat zemi, jejíž ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann - A proč bych já, jako občan ČR měl podporovat USA? Proč bych měl podporovat zemi, která své hodnoty nutí každému a všem? Proč bych já měl podporovat zemi, jejíž představitelé říkají, že musí platit tzv. NWO?
   
  Proč bych měl podporovat zemi, kde vládne materialismus a nejdůležitější hodnotou jsou peníze?
   
  Proč mám, jako český vlastenec podporovat zemi, kde šílené množství mladých nemyslí na nic jiného než na párty, sex a drogy?
   
  Proč mám podporovat zemi, která je policejním státem?
   
  Proč bych měl podporovat nejvíce zadlužený stát na světě?
   
  Proč bych měl podporovat zemi, která má své vojenské základny po celém světě a její armáda útočí na země na druhé straně světa (Irák, Afghánistán, Libye...)?
   
  No, v každém případě by jste měl podporovat Českou republiku. Ještě jsem od Vás neslyšel, že by jste ji podporoval. Máte snad raději jiné země? Admin.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  14:05 05.03.2015

  To Gavl: Pokud vím, tak jsem nikde ani nevyzýval k nějakému patolízalství USA či provolával slávu EU či neadoroval nadnárodní kapitál.

  Můj prezident rozhodně na Pražském hradě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Gavl: Pokud vím, tak jsem nikde ani nevyzýval k nějakému patolízalství USA či provolával slávu EU či neadoroval nadnárodní kapitál.

  Můj prezident rozhodně na Pražském hradě rozhodně nesedí ("knížepán" by to také nebyl) - tuto proputinovskou loutku z Prognostického ústavu, který byl založen popud generálního tajemníka ÚV KSSS a šéfa KGB Jurije Andropova jako organizace sloužící k udržení struktur a vlivu KGB a StB na území států, které se mohou v budoucnosti dostat ze sféry vlivu Moskvy (interní analýzy z poloviny 80. let to předpovídaly poměrně jasně).

  Je zajímavé, jak je si podobná proruská rétorika Klause i Zemana. Přičemž o obou se ví, že jsou štědře sponzorováni ruskými penězi, často zaštítěné ruskou firmou Lukoil, která poskytla i poradce pro zemanovu prezidenskou kampaň.

  To jenom tak k té nestrannosti každého z nás.

  T. G. Masaryk si přál, aby země jako ta naše tvořila mosty mezi velmocemi, jeho syn Jan však vtipně a vlastně i realisticky oponoval, že po mostech se především šlape.

  Jedinou cestou pro náš stát je vrátit se pokorně k ideím T. G. Masaryka a budovat suverénní stát, který bude reprezentovat zájmy jeho obyčejných občanů a který bude skutečně mostem mezi různými velmocemi, z kterých si vezmeme to morálně a ekonomicky lepší a zárovaň sami musíme rozhodovat, kdo bude po našem mostě chodit.

  Bohužel Evropa je bez USA vojensky velmi slabá (a rozhodně to není vinou USA) a není adekvátním vojenským soupeřem RF. Evropa zaplatila svoji daň za to, že svoje bezpečnostní záruky nechala na USA, které je ve vleku vojensko-průmyslových komplexů, jejichž zájmy jsou již dosti vzdálené od zájmů běžných občanů USA, natož obyvatel Evropy.

  Je potřeba si tyto fakta uvědomit a podle toho se zařídit. Rozhodně není řešením vletět do ruské náruče, jejíž tuhé sevření tu bylo cítit několik desetiletí a které nás stálo opravdu mnoho - ekonomicky i morálně.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  14:02 05.03.2015

  To torong:
  -prosím uveďte nám přesnou definici hybridní války
  -Rusko bylo pro Čechy vždy problém? Tento blábol jste vzal kde? 95% našich dějin se naše dějiny s ruskými zcela míjí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To torong:
  -prosím uveďte nám přesnou definici hybridní války
  -Rusko bylo pro Čechy vždy problém? Tento blábol jste vzal kde? 95% našich dějin se naše dějiny s ruskými zcela míjí a nijak spolu nesouvisí. Upřesněte. Naopak 95% našich dějin je ve znamení permanentních pokusů Německa nás zlikvidovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • karloscz
  13:56 05.03.2015

  2 Maximus: Prosím Masaryka sem netahejte. Byla to zlodějská svině, která se svým sidekickem a vlastizrádcem Benešem kradla jako straka - celý rok 1917 byla jedna velká, dobře ...
  Zobrazit celý příspěvek

  2 Maximus: Prosím Masaryka sem netahejte. Byla to zlodějská svině, která se svým sidekickem a vlastizrádcem Benešem kradla jako straka - celý rok 1917 byla jedna velká, dobře připravená loupež. Nebýt M+B, neskončili jsme ve východním bloku, kam nás Beneš svou zahraniční politikou vmanévroval (pracoval na tom už v třicátých letech a během války to dotáhl do konce). Jinak naprostý souhlas s p. Grohmanem, lépe to napsat nešlo.
  Skrýt celý příspěvek

 • marius
  13:48 05.03.2015

  Proboha Torongu to myslíte s těmi Němci vážně? Pravdou je, že z Německa nám neustále něco hrozilo a to i historicky v minulých stoletích. Kdyby je před 70 lety Rusové neporazili, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proboha Torongu to myslíte s těmi Němci vážně? Pravdou je, že z Německa nám neustále něco hrozilo a to i historicky v minulých stoletích. Kdyby je před 70 lety Rusové neporazili, tak byste se možná ani nenarodil.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  13:48 05.03.2015

  K JG:
  "Když už prosím o trochu soudnosti a uvědomit si, že něco jako souboj dobra se zlem neexistuje." - do kamene tesat. Jenže ono to jaksi platí na dvě strany. Činnosti, které ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K JG:
  "Když už prosím o trochu soudnosti a uvědomit si, že něco jako souboj dobra se zlem neexistuje." - do kamene tesat. Jenže ono to jaksi platí na dvě strany. Činnosti, které jsou běžné v různých formách pro všechny velké společnosti se tu vydávají za ruskou specialitu, faktické připomínky nesouhlasící s věcně mimozním, ale ideologicky správným názorem se považují hned za projev příchylnosti, kremlofilství a nakonec to stejně skončí jen urážením.
  K textu pana JG pár faktických:
  -ruská vs. Italská ekonomika: přepočet na HDP je dost ošidná věc, mnoho neříkající o reálné síle ekonomiky a jejím vlivu na okolní svět. Pokud Vám toto neřeknou na první či druhé hodině ekonomie, řeknou Vám to na třetí. Pro ilustraci si představte, že najednou zmizí Itálie. Většina lidí si toho nevšimne, i ty Ferrero Rocher se dělají v Polsku. Když vypadne Rusko, nebude to katastrofa, ale dopad na Evropu bude větší.
  -korupce: bojím se, že česká míra korupce je bližší k té ruské, než třeba míra ukrajinské korupce k ruské. Některá klišé z 90.tých let neplatí už tak 100%...(doporučuji srovnání respektovaného ekonoma Pavla Kohouta o korupci v Rusku a na Ukrajině).
  -automobilky: tady je to těžké. Auta v našem pojetí jsou na velkou část Ruska a možnosti tamní údržby obtížně upotřebitelné. Niva nebo UAZ jsou nepochybně ze strašně moc pohledů totální šroty. Ale snesou všechno a jezdí pořád. V náklaďácích Kamazy nejsou špatné. Rusové prostě neumí vyrobit auta na cesty do obchoďáku a do Chorvatska.
  -stejně se to má s většinou věcí. Mám doma jen pár málo ruských výrobků (nějaké nože, pušku, oblečení) a bohužel musím říct, že odolnost, trvanlivost či spolehlivost těch věcí je silně nad průměrem toho, co u nás běžně koupím. Ano, je jasné, že jde jen o několik specifických oblastí, ale rozhodně si nemyslím, že vše, co Rus vyrobí je šmejd. Kdybychom alespoň u nás dělali taková trička - a to jsme byli textilní velmoc. Mikov s Kyzliarem taky moc srovnávat nejde...
  -Rusové vymírají? Mno, od roku 2009 to není pravda. Vymíráme ale my...
  -alkoholismus: chlastají hodně, moc. Skoro jako my. Mimochodem pokud v transsibiřské magistrále potkáte nalitého člověka, z 90% to bude Čech, Holanďan nebo Brit...
  -je nutné se k Rusku přimykat? Nestačí o nich a s nimi jednat jen věcně, bez emocí a ideového pohledu? Nehledět na vše prizmatem ideologie?
  -jste přesvědčení, že pro USA jsme více než figurka na šachovnici? To je normální pro všechny velmoci. A zase - nehledejte v tom žádnou ideologii nebo emoce. Pro Rusy i USA jsme figurka a není na tom nic špatného.
  U. Ecco napsal něco ve smyslu: "Vymyslete si svoji historii a ona se stane". Napadá mně parafráze: "Vymyslete si svého nepřítele, a on se zrodí".
  Zkuste to brát čistě ve smyslu ekologickém (myslím tím vědu o přesunech a transformací energií a informací, nikoli fašizující náboženství): Prostě došlo k částečnému kolapsu nějakého systému. Okolním tlakem (boj o zdroje, niky) byl zatlačen ve svém plošném výskytu. Systém se otřepal, posílil, sustémy v okolí neposíly a tak zase expanduje. To se stalo mnohokrát a mnohokrát ještě stane. Nebuďme kvůli tomu vypalšení, či štajf. Z našeho pohledu příslušníků rodícího se chalífátu Evropa je to možná neveselé, ale dříve nebo později se i Evropa možná otřepe...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  13:43 05.03.2015

  Nemám čas a ani chuť tu dlouze diskutovat, protože s každým dalším článkem jsme stejně s diskuzí na nule. Svým příspěvkem pod článek jste tomu dal pane redaktore korunu. "Slovanská ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nemám čas a ani chuť tu dlouze diskutovat, protože s každým dalším článkem jsme stejně s diskuzí na nule. Svým příspěvkem pod článek jste tomu dal pane redaktore korunu. "Slovanská vzájemnost", "vzhlížení k někomu", "pohádkové a infantilní představy o bohatýrovi"...hrajete si tu na nechápavého, ale jasně víte, že rusofilové se scházejí na úplně jiných portálech.
  Proč bychom vůbec měli k někomu vzhlížet?
  Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  13:42 05.03.2015

  rád bych dodal, že ta mediální masírovka vyvolávání strachu z Ruska mi nakonec připadá, že kdybychom toho Putina neměli, museli bychom si ho vymyslet... proboha neblázněte lidi, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  rád bych dodal, že ta mediální masírovka vyvolávání strachu z Ruska mi nakonec připadá, že kdybychom toho Putina neměli, museli bychom si ho vymyslet... proboha neblázněte lidi, to, o co se tady hraje je globální vliv a to hlavně ekonomický, nějaká ČR je fakt velmocím u zádele... nevěřím, že se najde někdo, kdo by vyměnil spojenectví v rámci EU výměnou za Rusko,

  nebudeme se jako malé děcka strašit tím, že Rusko obsadí Karlovy Vary, to jsou fakt takové bláboly, že člověk jen žasne, co inteligence-politici, mnohdy dokáže z huby vypustit...
  Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  13:29 05.03.2015

  Flankere, spletl jste si diskuzi, nebo se snažíte diskuzi o Ruské "mocenské filosofii" převést nenápadně na Vždyť toho vlastně všechno už dávno dělá Amerika a Putinovi nezbývá než ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Flankere, spletl jste si diskuzi, nebo se snažíte diskuzi o Ruské "mocenské filosofii" převést nenápadně na Vždyť toho vlastně všechno už dávno dělá Amerika a Putinovi nezbývá než se bránit? Co mají společného soukromé agentury s Ruským imperialismem? Máte vůbec představu o náplni činností těchto agentur? Drtivá většina akcí je strážní služba - doprovod konvojů, osob...

  Další zajímavá věc v téhle diskuzi je, je kolik je najednou hybridních válek a jak vlastně najednou všecky konflikty, kterých se účastnili USA jsounajednou hybridní. Co na tom, že nesplňují nic z definic hybridní války...

  Jinak Jan Grohman to vyjádřil přesně. Pro ČR Rusko vždy znamenalo problémy. Co konkrétně od Rusů je pro nás přínosné? Od Němců, jejichž vztah k nám je také, a je někdy až démonizovaný máme tisíciletý vliv na vývoj techniky, řemesel a kultury. Právě díky jejich vlivu máme ze všech států východní Evropy nejvyšší úroveň techniky, kultury bydlení, práce...
  Skrýt celý příspěvek

 • drunkez
  13:20 05.03.2015

  p. Grohmann, zasadnym problemom vasho prispevku je to, ze vyjadruje nazor na to, akoby mal povedzme rozmyslat jednotlivec v CR. Imo je faktom to, ze tak ako ten jedinec v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  p. Grohmann, zasadnym problemom vasho prispevku je to, ze vyjadruje nazor na to, akoby mal povedzme rozmyslat jednotlivec v CR. Imo je faktom to, ze tak ako ten jedinec v CR(SR,HU..) tak aj samotne staty strednej europy su len malymi (nehovorim, ze nevyznamnymi) figurkami na sachovnici. O co vzdy islo a o co vzdy pojde v nasom svete su zdroje. Nakolko sme malo globalizovana spolocnost a stale zijeme akoby nas bola len 1 miliarda, neexistuje system rozumneho ziskavania a rozdelovania zdrojov a vznikaju rozne napatia, kvoli nicomu ineho ako kvoli zdrojom.
  Hracmi o zdroje su hlavne vyspele/velke ekonomiky t.j. EU/USA/Cina. Rusko vykonnu ekonomiku nema. to je verejny fakt. Co Rusko ma su velke (vo vacsine najvacsie) primarne zdroje. Tato ziavna nerovnovaha sa bude musiet skor ci neskor vyrovnat...je to jasne vsetkym hracom + rusku. O tom su vsetky BRIC(S)-y a podobne veci.

  Dalej,jedna vec je ze mate uplnu pravdu v tom, co popisujete, teda ze rusko vobec nebude nejaka zasnubena zem ktoru by bolo vhodne nasledovat, pozorne sledovanie historie Vam vsak napovie, ze to co rusko robi teraz, zapad robi pomerne casto, len s velkou podporou medii ...mna absolutne zaraza tento pokrytecky pohlad, ktory tu sledujem casto....sa zabudlo uz na zatoku svin? sa zabudlo na panamu? zabudlo sa na iran? zabudlo sa na balkan? to boli aktivity spojene s nejakym UN poverenim?? ani nahodou....absolutne neschvalujem ani to co teraz robia rusi, ale hold kto chce s vlkmi byt musis nimi vit....

  absolutne mate pravdu boj medzi zlom a dobrom neexistuje..len medzi zlom a horsim zlom...neviem kto je aky, pretoze to co sa teraz deje vo svete tu nie je nic nove....
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  13:17 05.03.2015

  flanker.jirka
  proč používat výraz kontraktor, když máme staletí používaný výraz žoldák.

  maximus
  je úsměvné číst vaše příspěvky , kde vybarvujete RF jako strůjce něčeho na co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  flanker.jirka
  proč používat výraz kontraktor, když máme staletí používaný výraz žoldák.

  maximus
  je úsměvné číst vaše příspěvky , kde vybarvujete RF jako strůjce něčeho na co ani dnes nemají adekvátní výzbroj, na rozdíl od USA.
  Je i úsměvné číst o samoderžaví v době kdy se navrací majetky římskokatolické církvy, která je nabývala za dob feudálních vlád a ničím jiným než útlakem a vykořisťováním prostých obyvatel.
  Římsko katolická církev opět vystrkuje rohy a žehná vojenským prostředkům jak v době feudalismu.
  Pokud vím tak červené kartičky na protest proti našemu prezidentu, který byl zvolen českými občany, kocábovcům a jim podobným nerozdávala RF.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:12 05.03.2015

  Se divím že to řeší tak veřejně. Tim nahravají k tomu aby na tenhle postup uz byl v NATO zavedena protiopatření. Krom plynu a ropy nevim jak by Rusko mohlo narusit ekonomickou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Se divím že to řeší tak veřejně. Tim nahravají k tomu aby na tenhle postup uz byl v NATO zavedena protiopatření. Krom plynu a ropy nevim jak by Rusko mohlo narusit ekonomickou situaci Evropské unie, s tím jak je ted v kurzu snižování zavislosti na Rusku, tak ta šance bude ještě menší. Za pár let, kdy bude mít každy na strese solarní panel a vytapění bude číste elektrinou, tak v Rusku začnou jíst choroše. Tahle jejich doktrína může fungovat ve státech kde je velká ruská menšina a zároveň je velký podíl ekonomiky zavislý na Rusku (Ukrajina, Pobaltské republiky). V Evropě by to moc nezafungovalo. Navíc Samo Rusko je tak závisle na ziscích z nerostných surovin, že každé pripadné sakce je totálně zlomí a export do Činy to nezachrání.
  Celkem by mě zajímalo koho si platí v ČR za pozitivní propagandu.
  Ani proti Rusku nic nemam, ale příjde mi že ta země se od rozpadu SSSR nikam neposunula, všechno funguje na tom co se za minulého rezimu vystavělo. Elektrárny, teplárny, infrastruktůra, korupce. Jen díky tomuhle strašení se nynější garnitura vubec drzi u moci.
  Jinak na to ze Ukrajina byl naprosto jedinečný a neopakovatelny případ závislosti na Ruské ekonomice velkym podílem ruské popupace, tak jim to trvalo sakra dlouho než to tam ustálili a prvotní plán obsadit celý region se jim nakonec nepovedlo. Ukrajina se z toho behem roku oklepe, začne vyvážet vic na západ a bude po nadějích ještě tam neco vymyslet.
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  13:02 05.03.2015

  To Firefighter 8:17
  Válka v Koreji a Vietnamu nebyly hybridní války, ale tzv. války v zastoupení, stejně jako několik válek na Africkém kontinentě, které tam vedl SSSR, NDR a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Firefighter 8:17
  Válka v Koreji a Vietnamu nebyly hybridní války, ale tzv. války v zastoupení, stejně jako několik válek na Africkém kontinentě, které tam vedl SSSR, NDR a Kuba.

  Co se týče "nevládních" skupinek "dobrovolníků" a kontraktorů, tak jediné možné řešení už nastínil nějaký politik z Pobaltí - zastřelit každého zeleného mužíčka, jakmile se objeví. Stejně to kdysi řekl severovietnamský generál Vo Nguyen Giap (?) - zabíjejte všechny které pošlou, dokud je nepřestanou posílat.
  Skrýt celý příspěvek

 • sposchl
  12:56 05.03.2015

  Tento článek jsem si přečl dneska ráno a pak jsem se vydal na jednání do města, kde jsem během přecházení mezi úřady se zastavil v antikvariátu a našel jsem tam tuto knihu "Specnaz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tento článek jsem si přečl dneska ráno a pak jsem se vydal na jednání do města, kde jsem během přecházení mezi úřady se zastavil v antikvariátu a našel jsem tam tuto knihu "Specnaz - Příběh sovětských speciálních sil" autora Viktora Suvorova (skutečné jméno Vladimir Bogdanovič Rezun). Když jsem jí listoval, tak jsem narazil i na poslední kapitolu, která popisuje předpokládané použití SPECNAZ, tak jsem se do ní na chvíli začetl a jako bych četl tento článek, protože popisuje přesně to samé. Za týden si pro ni půjdu a přečtu si ji.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  12:56 05.03.2015

  Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele.
  Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako respektovaný obchodní partner - souhlasím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zasadí otázka je, co je nejvhodnější pro ČR a jejich obyvatele.
  Podporovat Rusko. Já se musím zeptat teatrálně:" Probůh proč?". Jako respektovaný obchodní partner - souhlasím všemi deseti. Ale nějakým způsobem orodovat a vzhlížet, nebo dokonce bojovat na diskuzích za Rusko?

  Proč? Protože ruská ekonomika je stejně výkonná jako italská? Proč tedy nepodporovat Itálii?

  Protože Rusko vyrábí pouze 1/3 obráběcích strojů jako ČR, nebo, že techniku, kterou používají k těžbě ropy a plynu mají od zlotřilých amerických firem? Případně že 150 milionový národ nemá pořádnou konkurenceschopnou automobilku, ani po 25 letech od pádu komunismu?

  Snad proto, že Rusové bojují s vymíráním, alkoholismem a všudypřítomnou korupcí? Či pro nás k naprosto cizímu pravoslavnému náboženství? Nebo že v Rusku je nejvíc neonacistu na celém světě?

  Co nám přimknutí k Rusku přinese? Bohatou společnost, vypořádání se z korupcí (sic!), nejnovější přínosy z vědy a techniky, špičkový lékařské výzkum, špičkové školství?

  Nebo snad mám sázet ně nějaké mystickou slovanskou sounáležitost? A proč jako? Co nám, kdy přinesla? Tanky v roce 1968? Nemluvě o tom, že z genetického hlediska má slovanské předky pouze 50 % obyvatel ČR a s ruském nás pojí tak akorát podobný jazyk. Už vůbec nemluvím o tom, že něco jako "slovanská krev" nebo "slovanská sounáležitost" je jednoduše náboženský, mystický blábol, který nemá s realitou nic společného.

  Co se týče významu ČR pro Rusko. Nevím, kde se bere ta pohádková a infantilní představa, že ČR je pro Rusy něco více než "hloubková obrana," jedna figurka na šachovnici. Jak můžete svět vidět tak černobíle? Na jedné straně přisuzuje Západu ďábelské vlastnosti, a to i proti naprosto jasnému pozorování, že se mám tak dobře, jako nikdy předtím, a na druhé straně Rusku nějaké pohádkové výjimečné vlastnosti bohatýra.

  Rusové svou moc a zájmy uplatňují jediným způsobem - svou vojenskou silou. Podívejte se například na Německo nebo Japonsko. Dvě poražené země druhé světové války, mají na svých územích americké základny. Přitom jsou to nejmocnější země světa. Proč, kvůli svým armádám? Ne kvůli svým schopnostem, nadáním, píli a kultuře.

  Ano, každý stát takový nemůže být. Ale proč tedy vzhlížet ke státům, které ne to nemají.

  Když už prosím o trochu soudnosti a uvědomit si, že něco jako souboj dobra se zlem neexistuje.
  Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  11:56 05.03.2015

  Pěkný příspěvěk, dotváří to hodně dobrý obrázek o tom co můžeme ve světě čekat. A také to dost napomáhá i k ucelení si obrázku o konfliktech probíhajících od přelomů století až do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný příspěvěk, dotváří to hodně dobrý obrázek o tom co můžeme ve světě čekat. A také to dost napomáhá i k ucelení si obrázku o konfliktech probíhajících od přelomů století až do nynější doby. Autor evidentě vychází z informací ze zákulisí právě těchto konfliktů, z Iráku a Afghánistánu, kde se široce uplatňují tyto metody, nejviditelnější změnou je privatizace některých speciálních jednotek na kontraktorské firmy pro "špinavou práci." Dost nám toho odhalila aféra wikileaks a zběh Snowden. To už samo napovídá o tom co se ve skutečnosti děje a je více než jasné, že toho veřejnost pořád moc neví.
  Navíc takové "hybridní" vedení kampaní se může téměř neviditelně, po malých krůčích, odehrávat klidně deset let než dojde k silovému řešení.
  Největší nebezpečí spatřuji v privatizaci těchto silových složek, nikdo nebudeme vědět komu ve skutečnosti podléhají, na čí straně ve skutečnosti stojí (může se stát, že budou rozdmýchávat konflikty současně ze všech zainteresovaných stran účastnících se konfliktu). No a nikdo nevíme, kam takovou "skupinku" dobrovolníků, kontraktorů, nebo příslušníků dobrovolnických jednotek, jejich majitel pošle příště.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  11:55 05.03.2015

  Polemika je samozřejmě důležitá a jak říkal pan president Masaryk, tak demokracie je diskuse.
  Nicméně rozhodně Rusové nezačali až Ukrajinou, tedy pokud nepočítáme systematickou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Polemika je samozřejmě důležitá a jak říkal pan president Masaryk, tak demokracie je diskuse.
  Nicméně rozhodně Rusové nezačali až Ukrajinou, tedy pokud nepočítáme systematickou intervenci Ruska do ukrajinské politiky od 90. let. Přesně do stejného scénáře zapadá třeba válka v Gruzii a předchozí angažování Rusů v Abcházii a Jížní Osetii.

  Bohužel nemám v úmyslu přesvědčovat zaryté obhájce putinovského Ruska, že RF má zájem o náš region a udělá maximum pro jeho ovládnutí. A pokud ho nebude moct získat, tak se ho alespoň bude snažit rozvráit a destabilizovat (jsme pro ně v jejich paranoidních hlavách jasně definovaným nepřítelem), což zcela určitě není v zájmu obyvatel regionu střední a východní Evropy.

  Osobně jsem přesvědčen, že zatím je ČR na rozhraní druhé a třetí fáze. A blízká budoucnost ukáže, kde všude se začnou objevovat podivní zelení mužíčkové v nejnovějších uniformách a zbraňovými systémy RF, ovšem bez příslušných insignií - zatím je na řadě pravděpodobně Pobaltí.

  To Firefighter: Osobně mi nepříjde Pouštní bouře jako typický příklad hybridní války, to už by se dala i II.WW nazývat hybridní.
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  10:57 05.03.2015

  Maximus: sám Gerasimov na začátku své práce přiznává, že kopíruje zavedenou taktiku západu. Další věc je, že tato metoda je stará jako lidstvo samo. To že ji nyní praktikuje i rus ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maximus: sám Gerasimov na začátku své práce přiznává, že kopíruje zavedenou taktiku západu. Další věc je, že tato metoda je stará jako lidstvo samo. To že ji nyní praktikuje i rus (jako by ji nikdy nepraktikoval předtím :-)) neznamená, že ji "vymyslel". Jediné, v čem je rozdíl oproti minulosti je ve využívání nových technologií.
  Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  10:53 05.03.2015

  Tak pokud začneme přemýšlet vyjde nám, že to, co popsal Gerasimov opravdu od Afghanistánu po arabské jaro a nyní i islamský stát probíhá. A na Ukrajině to nyní poprvé uplatnili ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak pokud začneme přemýšlet vyjde nám, že to, co popsal Gerasimov opravdu od Afghanistánu po arabské jaro a nyní i islamský stát probíhá. A na Ukrajině to nyní poprvé uplatnili Rusové.

  Maximusi, to, že někdo polemizuje nezamená, že je Kremofil, naopak, kdo nálepkuje a vyvoláva averzi a stává se nedůveryhodným.

  Ruská mentalita pochází ze samoděržaví, ale to i evropská demokracie vychází z feudalismu...
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  10:25 05.03.2015

  To jarpe a podobní: pokud jste si nevšimli, tak původním autorem této strategie je Rus Valerij Gerasimov a je plně v kontextu a expanzní strategií Ruska v posledním ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To jarpe a podobní: pokud jste si nevšimli, tak původním autorem této strategie je Rus Valerij Gerasimov a je plně v kontextu a expanzní strategií Ruska v posledním desetiletí.

  Pokud bych byl obyvatelem některého mimoevropského státu, tak by mi bylo jedno, že se Rus chce zase budovat svoje svoji neokoloniální říši s "nárazníkovou zónou" až k demarkační hranici dohodnutou na Jaltě - pokud se mu to více či méně povede, co tím získáme my? Mám obavu, že Rusovi budeme docela ukradení a bude na nás parazitovat stejně jako za "bolševika".

  Navíc si prosím "kremlofilové" uvědomte, že naše země je pro paranoidní Rusy už nyní bojištěm, které klidně nechají rozvrátit na ukrajinský způsob (v duchu doktríny Valerije Gerasimova), pokud ho nebudou moci politicky a ekonomicky ovládnout.
  Takže tak či tak budou jedině škodit - přesně v duchu jejich dosavadní politiky a zde diskutované strategie, opravdu máte zájem tomu tleskat?

  Ruská mentalita a politický systém vycházející stále ze samoděržaví je normálnímu středoevropanovi cizí - samozřejmě, že se i u nás najdou jedinci, kteří touží po vládě silné ruky, která si nebere servítky a všude a za vše co je ve vlastní zemi špatné může cizí imperialisté, teroristé, fašisté, homosexuálové a ostatní "svoloč", zatímco náš neomylný a přenádherný "baťuška" je naše jediné světlo a naděje :-))).
  Skrýt celý příspěvek

 • Firefighter
  08:17 05.03.2015

  Celý článek ok, souhlasím i s ruským postojem, že tyto metody jsou využívány všemi mocnostmi (a dle mého tyto války byli i v minulosti, zejména pak koloniální války měli podobné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Celý článek ok, souhlasím i s ruským postojem, že tyto metody jsou využívány všemi mocnostmi (a dle mého tyto války byli i v minulosti, zejména pak koloniální války měli podobné znaky, jen je to rozšířeno o moderní techniku a technologii).
  Nesouhlasím s tvrzením "Za zmínku jistě stojí také připomenutí historické reality, že všechny režimy (většinou nedemokratické) používaly hrozbu vnějšího nepřítele". Nejde mi tam přes uši to "většinou nedemokratické". Dle mého faktická demokracie neexistuje (jak jinak si vysvětlit že i přes obrovské skandály politických stran jsou u moci stále stejné struktury). Vnější/vnitřní nepřítel byla taktika za studené války vedená nejen ruskem, ale i západními státy. Zejména USA si nezadali s propagandou vedenou v SSSR.
  Nyní je náš nepřítel neznámý skrytý terorista který může udeřit kdykoliv (a taky je tato myšlenka rozšiřována mediálním a uměleckým prostorem - jestli se dají tyto filmy a seriály považovat za umělecká díla). Přesto je pravděpodobnost úmrtí při teroristickém činu menší, než-li rakovina/dopravní nehoda/srdeční příhoda ... a zdaleka se jim nevěnuje tolik pozornosti jako skryté hrozbě terorismu.
  Nyní začíná být nepřítelem opět rusko (tak jak to vyplývá z mainstreamu) a to samé jsme pro rusko tedy i my. Studená válka je zpět. Opět se bojuje hybridními válkami (tak jako afghánistán, korea, vietnam...).
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  08:07 05.03.2015

  Velice komplexní a logicky konzistentní koncept. Je dobré se z něj poučit.

  Vidím tam ovšem chyby:
  Ruské vedení nedokáže připustit, že lidé mají svobodnou vůli a vlastní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velice komplexní a logicky konzistentní koncept. Je dobré se z něj poučit.

  Vidím tam ovšem chyby:
  Ruské vedení nedokáže připustit, že lidé mají svobodnou vůli a vlastní uvažování a rozhodování. Proto předpokládají, že všechna kritika a jim nepřátelské aktivity jsou výsledkem záměrného, centrálně řízeného a financovaného útoku proti nim.
  A protože jsou sami zvyklí, že Rusko vládne a poroučí svým satelitům, předpokládají to samé na "druhé" straně. Vnímají celý Západní svět jako jednolité impérium, direktivně řízené z Bílého domu.
  Jako každá totalitní entita se děsí "chaosu" - stavu, kdy lidská společnost není "řízena" státní mocí a každý si dělá, co uzná za vhodné. Proto nikdy nepochopí "demokracii".

  Pokud bychom tento ruský koncept aplikovali na naši situaci, musíme logicky dospět k názoru, že Ruská federace proti nám vede hybridní válku už dávno. A skutečně lze najít příklady, kdy nám ruské vlivové akce působí mnohamiliardové škody.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  08:07 05.03.2015

  Vládnoucí elity i demokratických zemí, používají hrozbu jiného státu , etnika, či způsobu života, k udržení pořádku a poslušnosti. Případně tohoto užívají k rozšíření sféry vlivu. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vládnoucí elity i demokratických zemí, používají hrozbu jiného státu , etnika, či způsobu života, k udržení pořádku a poslušnosti. Případně tohoto užívají k rozšíření sféry vlivu.
  Hybridní válka není nic nového.
  Mexicko americká válka je jedním z příkladů hybridní války 1846–1848.
  Stačí si přečíst na wikipedii pro alespoň základní představu.
  Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  07:52 05.03.2015

  Když vidím ty příspěvky, které tady občas čtu, tak si nemyslím, že to je stihomam. Vypadá to, že se pomalu začíná nový hon na židy, akorát teď se nazývají Rusové. To jakým způsobem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Když vidím ty příspěvky, které tady občas čtu, tak si nemyslím, že to je stihomam. Vypadá to, že se pomalu začíná nový hon na židy, akorát teď se nazývají Rusové. To jakým způsobem jsou poslední rok démonizováni mi připomíná Německou propagandu proti židům.
  Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  07:06 05.03.2015

  Stihomamem netrpí jen současné Rusko, ale tento pocit byl vlastní i jak Sovětskému svazu, tak i carskému Rusku. Ostatně o tom psal už George Kennan už v roce 1946. Tento pocit mu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stihomamem netrpí jen současné Rusko, ale tento pocit byl vlastní i jak Sovětskému svazu, tak i carskému Rusku. Ostatně o tom psal už George Kennan už v roce 1946. Tento pocit mu samozřejmě umožňuje ospravedlňovat prakticky jakékoliv kroky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  07:04 05.03.2015

  téma, které by bylo zajímavé je: Je demokratický stát svobodný?

  téma, které by bylo zajímavé je: Je demokratický stát svobodný?

 • Argonaut.CZ
  06:59 05.03.2015

  Jako celek to dává smysl a můžeme jen litovat, že podobné mozky nemá a asi nikdy mít nebude náš Generální štáb.

  Docela nesouhlasím s "analýzou" Armádních novin na konci. Je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jako celek to dává smysl a můžeme jen litovat, že podobné mozky nemá a asi nikdy mít nebude náš Generální štáb.

  Docela nesouhlasím s "analýzou" Armádních novin na konci. Je totiž z mého pohledu hodně manipulativní a založená stereotypech.

  Já osobně vidím problém v tom, že po pádu SSSR zmizela z diplomacie empatie. Tj. že přemýšlím, jak situaci bude vnímat můj partner / jiný stát. USA se začaly chovat jako nepřemožitelný vítěz, který bude vnucovat své představy celému světu (dle Friedmana je svrchovaným právem USA vládnout zeměkouli:)). Pomocí hrubé síly, či zájmových organizací (které jsou příjemcem peněz) realizují vlastní cíle. Například po Majdanu jsou ve vládě Ukrajiny myslím 4 ministři s občanstvím USA.
  Takže čemu se kdo diví, že?

  Určitě by stálo za to podívat se na pojem demokratického státu v 21.století. V době permanentního a detailního špehování.
  Skrýt celý příspěvek

 • gf13
  06:34 05.03.2015

  Nu co dodat, veřící by řekl "pánbůh s námi". Vzhledem k tématům, která tu občas zazní, nevidím způsob jak s tím momentálně něco dělat. Tenhle svého druhu stihomam o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nu co dodat, veřící by řekl "pánbůh s námi". Vzhledem k tématům, která tu občas zazní, nevidím způsob jak s tím momentálně něco dělat. Tenhle svého druhu stihomam o tom, že je trvale ohrožena , má každá polototalitní i totalitní mašinerie a je jedno jestli levicová a nebo pravicová. Dává jí to legitimní důvod k přiohnutí si norem, postupů a cílů k obrazu svému.

  Jinak koncept "útoku" na mysl protivníka je geniální, to se nedá popřít.

  Moc zajímavý článek.
  Skrýt celý příspěvek