Provokatéři zakládají ohně, z nichž obviňují státníky

Foto: Marek Orbel / YouTube
PrintScreen FaceBooku Českoslovenští vojáci v záloze  / Facebook

Napůl cesty k občanské válce: I tak by se dal shrnout smysl vyjádření, který rádoby dojemně prezentuje na webových stránkách, sociální síti, a nyní i na videu šířeném YouTube, Ondřej Hrčiak - jeden ze zakladatelů iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením NATO. Současně je jedním z autorů memoranda, které hlásá odhodlání členů  "chopit se zbraní v případě, že se nám ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle nepodaří zastavit politiky". Iniciativa se tak snaží vyvolat dojem, že je nutné zřídit v naší zemi domobranu.

Oficiální a živelné vojenské zálohy

Iniciativa, která se na sociální síti Facebook oficiálně profiluje od 19. ledna letošního roku není sdružením Aktivních záloh Armády ČR zřízených na základě branného zákona: Členové AZ jsou součástí zálohy ozbrojených sil České republiky. Dobrovolně se ve svém volnu účastní výcviku a nasazeni a do akce mohou být poslání jen z rozhodnutí vlády: Nejčastěji při živelných pohromách, při zhoršení bezpečnostní situace by došlo k využití AZ například při ostraze objektů důležitých pro obranu státu.

Uskupení Českoslovenští vojáci v záloze je iniciativa, která se svým názvem hlásí nejen k federativnímu uspořádání bývalé ČSSR: Mnozí její členové otevřeně vyjadřují odhodlání plnit cíle a závazky Varšavské smlouvy, která byla po zániku NDR a rozpadu sovětského impéria 25. února 1991 na mimořádné schůzi Politického branného výboru v Budapešti rozpuštěna. Znepokojivé ale je, že se iniciativa snaží přenést idee paktu, v jehož rámci došlo v roce 1968 k okupaci Československa, do současné reality.

Odvolávají se přitom na složení přísahy z let totalitního režimu, případně let následujících, kdy se po absolvování základní vojenské služby skutečně stali vojáky v záloze. Účelově ale popírají skutečnost, že jakákoli vojenská přísaha je předpisem, který musí být naplňován v souladu s platnou Ústavou České republiky: Zákonem nejvyšší právní síly, jemuž jsou všechny právní normy a předpisy, tedy i všechny dosud složené vojenské přísahy, podřízeny.

Záměrně tak popírají samu podstatu jakéhokoli právního systému: Ten je vždy a všude organismem, z něhož nelze vyjmout a uplatňovat žádný zákon ani předpis - tudíž ani vojenskou přísahu - samostatně: Tudíž tak, aby byl uplatňován toliko sám o sobě.

Vznik Československa: Přísaha vojáka dnes a před 100 lety

Přísaha bez platné Ústavy neplatí

Bez součinnosti s dalšími právními normami nemůže být v rámci právního státu uplatňováno znění vojenské přísahy či pouhé její části, která do roku 1989 vojáky zavazovala "bránit socialistický řád proti každému nepříteli" nebo "bojovat po boku Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí."  

Nejen rozpadem sovětského impéria, ale především změnou režimů a následně i nových právních závazků těchto zemí, pozbývá obrana socialismu smysl: Vynucovat plnění části obsahu dřívější přísahy násilnými akcemi by navíc mohlo být protiprávní. 

Přesto členové iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze jak svými příspěvky na internetu, tak osobně v zmíněném videu, vyjadřují odhodlání dostát obsahu dřívějších přísah i se "zbraní v ruce" a zaklínají se povinností naplnit znění přísahy z doby socialismu.

Nejen zcela bez ohledu na stávající právní systém: Ale také na výsledky svobodných voleb do Parlamentu a Senátu České republiky a parlamentu Evropské unie, během kterých dala většina občanů důvěru politikům, které nyní chce tato iniciativa zastavit. 

Foto: Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze
Členové iniciativy jsou ochotni se v případě nutnosti chopit zbraní. / PrintScreen stránky Českoslovenští vojáci v záloze

Účelové zaměňování faktů

Představitel iniciativy Ondřej Hrčiak v natočeném videu tvrdí, že se politici snaží občany manipulovat. Ve skutečnosti ale svými proklamacemi manipuluje fakty sám: Nejdříve tvrzením, že politici usilují o změnu vojenské přísahy tak, aby mohla vláda poslat vojáky "do příštího amerického Vietnamu"

Nic takového z aktuálního, ale ani z navrhovaného znění vojenské přísahy, nevyplývá: Vojáci se v ní nadále zavazují k obraně vlasti. Naopak, v přísaze z doby socialismu (rok 1961), jejíž znění se iniciativa snaží vzkřísit, museli vojáci vyjádřit odhodlání bojovat po boku Sovětského svazu.

Obsah přísahy vojáků Armády České republiky navazuje na Ústavu České republiky, z níž vyplývají závazky státu k plnění mezinárodních smluv. Memorandum iniciativy tvrdí, že je Ústava země a Listina základních práv a svobod (technická poznámka: LZPS je součástí - druhým zákonem Ústavy ČR) je "překrucována" a "záměrně nedokonalá".

Neuvádí ale žádný konkrétní příklad, jakým způsobem se má falzifikace Ústavy dít a ani, kdo či jak obsah našeho zákona nejvyšší právní síly jakýmkoli způsoben "znehodnotil": Ústava byla přijata 16. 12. 1992 počtem 172 kladných hlasů ze 198 přítomných poslankyň a poslanců ČNR (16 hlasovalo proti a 10 se zdrželo).

Volání do zbraně

Přesto ústavní principy iniciativa nejen popírá, ale hodlá je svojí činností mařit: "Občane Schwarzenberku, občane Kalousku, občane Štětino a vy ostatní, co voláte po válce s Ruskou federací, neumíte si ani představit, jakou sílu jste proti sobě postavili," hřímá na facebookových stránkách iniciativy Hrčiak po proběhlém srazu na Palávě, který organizátoři svolali "na půl cesty" pro vojáky v záloze z České i Slovenské republiky.

Zde chtěli utvořit strukturu iniciativy a zejména dosáhnout, aby se "ujal velení" veterán podplukovník Marek Obrtel, který se nedávno s Jiřím Vyvadilem marně pokoušel organizovat blokády proti průjezdů Strykerů spojeneckých sil NATO.

Doktor Obrtel, který si v druhé polovině loňského roku po letech strávených ve službách armády a na zahraničních misích "zničehonic" uvědomil, že je NATO dle jeho vyjádření "zločinecká organizace", vrátil vyznamenání a odešel s výsluhou do civilu, se úkolu iniciativy zhostil se slovy, že "nesouhlasí se současným světovým řádem a nechce se hnát do bratrovražedných bojů".

Stát v čele skupiny, která otevřeně prohlašuje, že hodlá využít vojenských dovedností, jejíž členové se přihlašují na facebookové skupině jako u raportu celým jménem a hodností, přičemž memorandum se otevřeně hlásí k použití zbraní, Obrtelovi zjevně nevadí.

Europoslanec Jaromír Štětina, který je iniciativou označován za "válečného štváče" má stran obsahu webových stránek iniciativy jasno: "Publikovaný text má za cíl destabilizovat obrannou doktrínu České republiky, která vychází z toho, že jsme členy NATO. Ať chtěně či nechtěně, je "cybervýstřelem". Válka v cyberprostoru je součástí hybridní války, kterou začali Rusové. Jsme ve válce. Proto onen text nese všechny znaky zrádcovství", hodnotí Štětina obsahovou náplň webových stránek iniciativy.

To, že akce iniciativy staly součástí ruské propagandy, která na serveru Russia Insider otiskla přeložený text memoranda a zdůrazňuje, že českoslovenští záložníci nehodlají bojovat proti Rusku, Štětinova slova potvrzuje.

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Hledání nepřítele

Otázkou tedy zůstává, za jakým účelem byla vytvořena skupina, která má v záhlaví zdařilé logo evokující doby socialistické Československé armády a snaží se oslovit vojáky v záloze: Šířením výzvy, aby dali k dispozici svoje znalosti získané z vojenského výcviku organizaci, která otevřeně hlásí připravenost použít zbraně.

A to i přesto, že ozbrojené síly vytváří Česká republika a držení zbraní je naší zemi ošetřeno zákonem o zbraních. A zbrojní licence jak pro právnickou nebo fyzickou osobu nepovoluje shromažďovat arzenál zbraní, jejichž užití by mělo směřovat na skupinu obyvatel, ozbrojené složky ČR či představitele státu.

Vojáci v záloze sdružení v této iniciativě zdůrazňují, že nejsou v aktivní službě a nepodléhají tak armádnímu velení. Nicméně jsou (pochopitelně s výjimkou Slováků) občané České republiky, takže se na ně vztahuje branný zákon č. 585/2004 Sb.

V případě vyhlášení stavu ohrožení či válečného stavu by se na ně (ostatně jako v minulém režimu, k němuž upínají své závazky), vztahovalo plnění branné povinnosti v rámci věkové skupiny 18 - 60 let. Jejich tvrzení, že politici chtějí "nově odvádět i holky" je rovněž zkreslené: Branná povinnost pro ženy byla zavedena už v roce 2005 především proto, že Ústava zaručuje práva a povinnosti mužům i ženám stejně.

Kuriózně působí v rámci protestů iniciativy Hrnčiakův výkřik, že se politici rozhodli "odvádět osmnáctileté děti na válečná jatka": Návrh zákona, který v uplynulých týdnech směřoval do sněmovny, vůbec nepočítal s obnovou základní vojenské služby a ani s povoláváním na povinná cvičení. Návrh zřetelně uváděl, že obnovené odvody mají směřovat k dotazu, zda jsou mladí muži či ženy ochotni sloužit se zbraní v ruce.

Dlužno podotknout, že socialistickou přísahu, kterou Hrčiak a spol vyznávají jako katolíci Otčenáš, byli pod sankcí kriminálu nuceni složit takřka všichni mladí muži ve věku mezi 18 a 20 lety. A poté odcházeli na dva roky do kasáren. Vyjma vysokoškoláků, kteří museli nastoupit na jeden rok.

Provokace na hranici trestnosti

Přesto, že branný zákon č. 585/2004 vychází z dřívější úpravy, která platila po dlouhá desetiletí, je podle Hrčiaka nepřijatelný: "S vojáky orat nebudou. Je nejvyšší čas to zastavit a zastavit to dřív, než ten zákon projde," říká ve svém videu. (Hrčiak má patrně na mysli výše uvedené novely: Zmiňovaný zákon je platný deset let a tato země vždy branný zákon i brannou povinnost měla). Nebere tak vůbec v potaz znění článku 5 Ústavy ČR, podle kterého je "Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů."

Zákon nejvyšší právní síly ale není jedinou právní normou, s jejímž porušováním činnost iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze koketuje. A je docela možné, že tak činí s úmyslem vzbudit pozornost politiků a médií.

A pokud by byl některý z jejich členů či skupina jako taková šetřena, zneužili by patrně představitelé toto šetření k propagandě, že je jim bráněno ve svobodě slova či shromažďování: Tedy, snažili by se poukazovat na práva, která jim dává Ústava s Listinou práv a svobod: Dokumenty, které oni sami označují za "překrucované" a "záměrně nedokonalé". 

Činnost iniciativy, která není v současné době vedena jako politická strana ani žádná jiná fyzická osoba, ale zcela veřejně se snaží vzbudit dojem, že je legální budovat ozbrojenou složkou nezávislou na státu, je totiž zcela jasnou provokací. A patrně i testem, kam až nechají orgány činné v trestním řízení aktivity této skupiny dojít.

Zcela bezohledně přitom zneužívá nevědomosti a naivity některých členů, kteří se zejména na facebookovou verzi skupiny přihlašují: Ti zde veřejně sdělují své osobní údaje, i kdysi získané hodnosti a dovednosti, aniž by uvážili, že se tak mohou podílet na páchání trestného činu. Ale i pro ně platí, že "neznalost zákona neomlouvá".

Porušování trestního zákoníku

Trestní sankce za trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci uvedené v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb. přitom nejsou nikterak malé.

Ale ani jejich obsah by neměl staré záložníky překvapit: Proti rozvracení ústavního zřízení, územní celistvosti a obranyschopnosti země se vyhlášením zákonů naše země bránila vždy. A je to obvyklé v každé civilizované zemi, která má v úmyslu udržet chod státu a vzájemnou kontrolu složek státní moci bez vojenského nátlaku.

Pokud by se iniciativa pokusila "závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla" (tedy se zbraněmi vyhrožovala, co se stane, pokud například poslanecká sněmovna přijme novelu branného zákona) mohla by naplnit znění zákona § 311 teroristického útoku, z jehož odstavce 1 je tato pasáž citována.

Čin je trestný i ve stádiu přípravy a dále zákon říká, že "Stejně bude potrestán, kdo jednáním uvedeným v odstavci 1 vyhrožuje, kdo k takovému jednání veřejně podněcuje, nebo kdo takové jednání, teroristu nebo člena teroristické skupiny finančně, materiálně nebo jinak podporuje." Spácháním trestného činu v rámci organizované skupiny se výše sankce zvyšuje.

Přisuzování vlastních činů jiným

Organizátoři iniciativy ale s největší pravděpodobností o riziku trestního stíhání vědí a jeho závažnost se už teď snaží v očích veřejnosti ospravedlnit údajnou snahou zažehnat válečný konflikt: Obviněním, že se představitelé naší země spolu se spojenci z NATO snaží zaútočit na Ruskou federaci na internetových stránkách vykřikují, že se musí vyzbrojit a napadnout politiky dříve, než tak učiní. 

To, že naše ani jiná vláda nemá motivaci zabírat území Ruská federace nebo zajímat její obyvatelstvo, ve svých výkřicích zcela opomíjejí a chovají se dle úsloví "Zloděj křičí chyťte zloděje". Nebo přesně jako představitelé státu, který zabere cizí území, ale obviňuje okolní státy, že na něj chtějí útočit. Stejně tak, že to bylo Rusko, které neoprávněně anektovalo území Krymu, přičemž ruský prezident veřejně přiznal, že příslušníci armády RF byli vysílání na ukrajinské území v rámci bojových akcí. 

Nerespektování mezinárodního. a potažmo ani vnitrostátního práva, členům iniciativy těžkou hlavu nedělá. Stejně jako popření principu dělby státní moci: To, že jsou její jednotlivé složky (zákonodárná, výkonná a soudní) záměrně oddělené, neslučitelné, nezávislé, samostatné, v rovnováze a navzájem si nezodpovídají a jen takto mohou být pilířem demokratického státu, má v úmyslu iniciativa Českoslovenští vojáci v záloze svým případným ozbrojeným zásahem nabourat.

Členové iniciativy svolávají na různých místech "poradní ohně" kde předkládají vojenské knížky, aniž by si uvědomili, že jejich nejdůležitějším osobní dokladem je občanský průkaz. Díky němu mají právo volit a pokud nejsou spokojeni se současným režimem či zněním Ústavy a členstvím v jakékoli mezinárodní organizaci, mohou projevit svoji vůli: Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

Pokud ale hodlají namísto volebního práva užít násilí, pak jejich iniciativa vyvolá přesně to, proti čemu nyní údajně brojí: Bratrovražedný boj. Občanskou válku na území České republiky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Českem projede konvoj obrněných vozidel Stryker

Průjezd celkově 516 amerických vojáků v obrněných transportérech Stryker a doprovodných vozidlech ...

Občané České republiky vítají vojáky NATO a hlásí se k demokracii

Vyškov na Moravě byl jedním ze tří míst, kam včera dorazila kolona amerických vojáků vracejících ...

Začátek třetí světové války podle Michaila Chondarenoka

Co bude následovat, pokud se vojska NATO zapojí do konfliktu na východní Ukrajině? O takovém scénáři ...

Branná povinnost se nemění: Mýty o přísaze a odvodech

Vláda minulý měsíc schválila a předala parlamentu dva zákony z oblasti branné legislativy: Novelu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jura99
  18:33 10.05.2015

  Některé příspěvky mi přijdou, jakoby už placení diskutéři dorazili i na zdejší web. Je to klidně možné, bohužel. Rovněž počet kladných hlasů u proruských příspěvků by tomu ...Zobrazit celý příspěvek

  Některé příspěvky mi přijdou, jakoby už placení diskutéři dorazili i na zdejší web. Je to klidně možné, bohužel. Rovněž počet kladných hlasů u proruských příspěvků by tomu odpovídal.
  Radim: svobodně se vyjadřujte k čemu chcete, ale nepleťte si svobodu slova s anarchií. Jaké právo na sebeurčení mohli uplatnit krymští Tataři, kteří na Krymu byli dřív než Rusové a které Rusové nejdřív takřka vyhladili? Okupant (Rusové) nemá žádné právo na sebeurčení, ten pouze využívá práva silnějšího, pokud vyhrál válku.
  Pokud jde o Majdan už se to opakuje stokrát a stejně tak stokrát se to překrucuje. Majdan neřešil záležitosti východní Ukrajiny, ale příklon prezidenta Janukovyče k Rusku. Ukrajinci ale chtěli žít jako v Evropě, nikoliv jako v Rusku, proto Majdan. Akce na východní Ukrajině začali tamější obyvatelé řízení Ruskem a ruskými dovolenkáři.
  Rusko je za dnešního vedení pro Evropu bezpečnostní hrozbou a současný stav sankcí je nejmenší možný. Pokud si Zeman myslí, že sankce budou zrušeny, byla by to velká chybaSkrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:27 10.05.2015

  to Radim: Vychován jako demokrat? Tak to vás asi vychovala medvědice. Demokracie není pouze možnost abyste vyjádřil svůj názor, ale aby také ostatní vyjádřili svůj názor na ten ...Zobrazit celý příspěvek

  to Radim:

  Vychován jako demokrat? Tak to vás asi vychovala medvědice. Demokracie není pouze možnost abyste vyjádřil svůj názor, ale aby také ostatní vyjádřili svůj názor na ten váš. A to včetně novinářů, politiků, správců diskuzních fór a samozřejmě autorů článků. Kdejakej chytrolín založí spolek, na jehož stránkách očerní kde koho, vyzývá málem k likvidaci ústavních činitelů a povstání a když jim někdo napíše, že jsou banda idiotů, hned pláče, že tu není demokracie. Tak to teda ne milánkové, máme-li na vaše politické představy chuť pohlížet s despektem, budeme na ně pohlížet s despektem. Aby vám to bylo jasné - vy demokrate - napíšete-li něco, co ostatním přijde jako nesmysl, počítejte s tím, že váš příspěvek jako nesmysl označí.Skrýt celý příspěvek

 • Radim
  15:05 10.05.2015

  Pan Pechát to vystihnul naprosto přesně. Sic sem jako mladý člověk 50.léta a vůbec komunismus nezažil, ale to co se děje teď, nad tím jakožto vychovaný demokrat mohu jenom ...Zobrazit celý příspěvek

  Pan Pechát to vystihnul naprosto přesně. Sic sem jako mladý člověk 50.léta a vůbec komunismus nezažil, ale to co se děje teď, nad tím jakožto vychovaný demokrat mohu jenom zakroutit hlavou.

  Dnes aby se lidé zase báli vyjádřit svůj svobodný názor, protože je zase nějaké "autorky a autoři" budou označovat za nepřítele státu, míru a demokracie. Sakra... kde Já to jenom už slyšel??? Už vím, o tomhle mě vyprávěla máma s tátou, že se tak chovali komunisti. Rozum mi zůstává stát, že tak dneska nálepkujou i DEMOKRATÉ

  A co teprve když někdo začne kritizovat NATO a jeho současné i minulé chování, nebo házet vajíčka na konvoj dragounů. To už je podle různých "autorek a autorů" pomalu na kriminál, ale hodit si vejce na prezidenta republiky, to je dnes záslužná činnost bez hrozby postihu.

  Ta doba, kdy člověk nemohl protestovat proti komunistickému zřízení, Varšavské smlouvě atd. je milá autorko už dávno pryč, ale "autorky a autoři" nám zaváději nové manýry. Žádná kritika NATO, či velkého bratra z USA a kdo náhodou kritizuje, no to je přeci provokatér a minimálně placený diskutér, možná i agent GRU!


  Ad Ukrajina pro Apache a ostatní: Je jisté, že na Ukrajinu Rusko posílalo zbraně a vojáky. A není se čemu divit.

  Když se jedni nacionalisté stanou hybnou silou Majdanu a začnou vyhrožovat smrtí druhým nacionalistům z opačné strany, tak se ti druzí nacionalisté budou chtít trhnout i za cenu bojů a pomoci z Ruska. Příklad si vemte z Jugoslávie. Nepěkný historický precedens vystavěl také západ a samotné NATO akci v Kosovu, které se za chvilku jak to tak vypadá, připojí k Albánii. Ale tam to bylo fér, neb to bylo pod záštitou NATO

  Co se týče Krymu a vůbec situace na východě UA. Tam teď pozorujeme vysledky dodnes nedokončeného rozpadu SSSR, kde milióny lidí uvízly ve špatné zemi. Krymská AO, se o přidružení k Ruské federaci snaží od rozpadu SSSR-USSR, už v roce 1992 bylo na stole referendum o nezávislosti a přidružení, ale Kyjevem bylo ono referendum prohlášeno za neplatné.

  Ale chápejme, Krymčané a východní Ukrajinci nemají možnost využít práva na sebeurčení. Mají právo jenom držet hubu a krok, pokud v Kyjevu převezme vládu po očividném puči další oligarcha. Nebyl on ten Majdan proti oligarchům? Jak je možné, že druhý největší oligarcha a korupčník za Janukovyčova mandátu, ministr obchodu a rozvoje Petro Poroshenko obsadil prezidenstké křeslo a dokonce má mohutnou "morální" podporu z USA?

  Co se týče těch různých náckovských skupin, ty ruské mne nezajímají, ty nemají podporu z EU. Co mne však zajímá, jsou ty neonacistické skupiny z Ukrajiny, jejích členové již očividně obsadili důležité posty v silových složkách státu a policie.

  Jak je možné, že EU podporuje takovou vládu, které umožňuje těmto extrémistům takový vliv? Jak se stavíte k tomu, že USA trénují ukrajinskou Národní Gardu, která je většinově tvořena příslušníky Pravého sektoru, do něj rozpuštěné UNA UNSO, Tryzub atd? Jenom Vám připomenu, že členové těchto uskupení se netají svým antisemitismem.

  Proč nám Armádní noviny neudělají i nějaký rozbor těchto hnutí, která skrze ukrajinskou vládu dostávají i naší podporu?

  A co se týče hesla "hybridní válka" tu USA používají už pěkně dlouhou dobu a hybridní válkou pěkně smrdí operace US vládní neziskovky Techcamp v předrevolučním Kyjevě. K hybridní válce se hodí dodat ještě spojení manipulace davu...

  TechCamp is a Public Diplomacy initiative, hosted in the bureau of International Information Programs (IIP) at the U.S. State Department.
  http://techcampglobal.org/lear...

  Operace popsané v tomto programu
  http://wiki.techcampglobal.org...

  se až moc podobají různým Psyops akcím, které bylo možno viděť i "revoluční" Venezuele 2002, Líbyji 2011 a pár dalších státech. Vždy stejný program, nejdříve obdobné workshopy a pak znenadání vypukne "revoluce"

  https://wikileaks.org/gifiles/...

  A kdyby mě někdo nařknul z toho, že je to lež a pochází to z konspirativních proruských webů. smůla, uniko to z US kabelogramů...


  Tyto odkazy dokazují evidentní použití "hybridní války" ze strany USA v několika státech včetně Ukrajiny, ale to nebudeme kritizovat nebo rozmazávat, protože velkej brácha z poza velký louže je dneska nekritizovatelnej stejně, jako svého času velkej brácha komár z Moskvy...a kdo by to rozmazával, to je lhář, komouš, placený agent a žrout informací ze Sputniku. Jo a ještě provokatér, rozvraceč míru a demokracie, abych nezapomenul...Skrýt celý příspěvek

 • apache
  11:00 10.05.2015

  Chcete argumenty? Tady je máte: http://www.armadninoviny.cz/du... ;)

  Chcete argumenty? Tady je máte: http://www.armadninoviny.cz/du... ;)

 • Autorka
  23:45 09.05.2015

  Pane Pecháte, před časem jste mě požádal o přátelství na FB: Přijala jsem ho, protože jem vás neznala, pak jsem tento virtuální kontakt řešila i blokací, protože vaše výlevy na ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Pecháte,
  před časem jste mě požádal o přátelství na FB: Přijala jsem ho, protože jem vás neznala, pak jsem tento virtuální kontakt řešila i blokací, protože vaše výlevy na moji adresu byly hodně osobní.
  Pokud jste to nepochopil, je to znamení, že vás nechci ve virtuálním světě potkávat.

  Jste hulvát a je dobře, že se s vámi armáda svého času rozloučila. Užívejte si výsluhu a dělejte čest své bývalé profesi slušnějším slovníkem: Budíte pozornost i u dalších mých přátel. Sbohem.Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav Pechát
  22:53 09.05.2015

  Dech padesátek (padesátá léta minulého století) zde fičí, ne vane. Armádní noviny, coby pokračovatel Rudého Práva (bohužel dnes tak působí, ikdyž to snad nebyl původní záměr), nyní ...Zobrazit celý příspěvek

  Dech padesátek (padesátá léta minulého století) zde fičí, ne vane. Armádní noviny, coby pokračovatel Rudého Práva (bohužel dnes tak působí, ikdyž to snad nebyl původní záměr), nyní skvěle plní svojí roli hlásné trouby jediného správného názoru (jiný názor je třeba rovnou trestně stíhat, nebo nositele rovnou postřílet?)
  Docela se zde bavím a směji se. Kdejaký nýmand, pokud napíše něco, co chtějí davy nemoudrých slyšet, je populární.
  Vážení. Přečetli jste si opravdu pozorně text webu

  http://ceskoslovenstivojaci.or...

  a zkusili se nad ním zamyslet? Já mám dojem, že asi málokdo. Paní Zelená si jej jistě přečetla. A dalo jí asi i hodně práce (ve smyslu časové náročnosti) zmanipulovat obsah tak, aby vyplodila něco tak stupidního (po věcné i právní stránce), po čem ale lačně skočí bulvár zvaný armádní noviny. Jen časová náročnost a moje lenost je překážkou v tom, abych něco tak stupidního, jako článek paní Zelené, rozmetal na kusy pouhou logickou argumentací. Je to totiž blábol, propaganda a demagogie od začátku až do konce.
  Redakci armádních novin bych snad jen vzkázal, že by se mohli věnovat věcem, které budou současně sloužícím vojákům k něčemu, ne primitivní politické agitce.
  A že armádní noviny zveřejní něco tak neskutečně stupidního, jako plky paní Zelené, tak tím u mě opravdu klesly na samé dno.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  21:55 09.05.2015

  apache - "Rusofilství"... je izraelská vláda rusofilní, pokud nezavedla sankce? Je turecká vláda rusofilní, když nezavedla sankce? Je rusofilní vláda Jižní Korei pokud nezavedla ...Zobrazit celý příspěvek

  apache - "Rusofilství"... je izraelská vláda rusofilní, pokud nezavedla sankce? Je turecká vláda rusofilní, když nezavedla sankce? Je rusofilní vláda Jižní Korei pokud nezavedla sankce?

  Vy označujete za rusofila každého, kdo nesouhlasí s politikou USA. Říkáte, že argumentů máte celou řadu. Sem s nimi. Takto to vypadá, že ve skutečnosti žádné nemáte.

  "odsuzujete mě za urážky, přitom sám ve svém příspěvku jiné urážíte. " Jsem jediný, kdo si toho nevšiml? :D

  Jinak, dívejte, jak Poláci (ne politici) mají rádi Banderovce :)
  http://s18.postimg.org/5b8jowd...

  Fanoušci Legie Varšava na Ukrajině :)
  https://www.youtube.com/watch?...

  A doma v Polsku:
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  19:21 09.05.2015

  Pánové, pokud se máte potřebu urážet se, běžte někde jinde. Pokud napíšete, že je "argumentů celá řada", tak je napište, nebo mlčte. Nepoužívejte také nálepky, na slovo ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové, pokud se máte potřebu urážet se, běžte někde jinde. Pokud napíšete, že je "argumentů celá řada", tak je napište, nebo mlčte. Nepoužívejte také nálepky, na slovo "rusofilové" jsem už poněkud alergický.
  Nebudeme také trpět logické klamy, typu "jen hlupák to nemůže vidět", "každý trochu rozumný člověk, musí.."Skrýt celý příspěvek

 • apache
  17:34 09.05.2015

  Fighter45: Argumentů je celá řada. Problém je v tom, že rusofilové jimi naprosto pohrdají, což lze krásně vidět prakticky v jakékoliv diskusi s nimi kdekoli na internetu i v ...Zobrazit celý příspěvek

  Fighter45: Argumentů je celá řada. Problém je v tom, že rusofilové jimi naprosto pohrdají, což lze krásně vidět prakticky v jakékoliv diskusi s nimi kdekoli na internetu i v reálném životě. Nejčastější taktikou rusofilů je opakování lží, případně jejich nahrazování jinou lží, a když argumenty proti nim jsou nevyvratitelné, tak se uchýlí k taktice zahltit diskusní prostor naprosto nesmyslnými bláboly, aby se v nich argument jednoduše ztratil. Proto již argumenty idiotům slintajícím nad fotkou Putina už ani nepředkládám. Jaký to má význam? Úplně stejný, jako ukazovat důkazy ruské vojenské přítomnosti samotnému Putinovi. Prostě bude lhát vesele dál. Je to jako házet perly sviním. A vaše mínuskování mého příspěvku na skutečnosti nic nezmění :) Jinak jako správný rusofil i vy se dopouštíte moralizování - odsuzujete mě za urážky, přitom sám ve svém příspěvku jiné urážíte. Jinak neznám nikoho, kdo by volal po dobytí nějakého ruského území. Naopak z ruských a rusofilních řad vídám samé nadšené výkřiky, kde se předhání, kam až by ruské tanky měly dojet. Do Kyjeva? Do Berlína? Na videu ruských tankistů na Ukrajině zaznívá dokonce Varšava. Od rusofilů jsem zaznamenal nejdál Paříž. Takže kdo tady volá po válce, hmm?Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  13:42 09.05.2015

  Nekomu se nemusi clanek libit a souhlasit s nim, poprípade si mysli, ze se vse nafukuje a siri se zbytecna panika, ale to se plete. Tato organizace nema podporu jen par ...Zobrazit celý příspěvek

  Nekomu se nemusi clanek libit a souhlasit s nim, poprípade si mysli, ze se vse nafukuje a siri se zbytecna panika, ale to se plete.
  Tato organizace nema podporu jen par vyslouzilych vojaku z dob studene valky, ale i podporu nekterych prorusky smyslejicich politiku, coz je uz za hranou a podporu v podobe medialne známeho blogera.
  Proto se o nich musi informovat a zabranit jim v jakekoli snaze nebo pokusu o rozvraceni statu, proto je jakekoli upozorneni a prehled mozneho porusovani zakonu naprosto vporadku.
  Proti tomuto spolku jiz byla podana zaloba, tudis se vysetrovani mozneho porusovani zakonu nasi zeme nevyhnou.
  Lide co zde zlehcuji situaci si naprosto neuvedomuji, ze se nachazime v novem veku valek, ktere se nevedou pouze na bojisti ale pomoci propagandy i u vas doma v obyvaku, ve vasem pocitaci. Nebo si to uvedomuji a jsou to uzitecni idioti totalitnich rezimu, ktere se zastituji bojem za mir. Bojem, ktery samy vyvolaly, ktery chce vyvolat i tato organizace, k cemuz se i verejne hlasi.
  Clanek na AN velice kvituji a podporuji redakci AN a p.Zelenou za jejich novinárskou praci, ktera je v tomto pripade odvedena vyborne.Skrýt celý příspěvek

 • Fighter45
  00:27 09.05.2015

  Zde je to video, které tolik pobouřilo mgr. Zelenou...ze kterého je zde screen. https://www.youtube.com/watch?... Však válku proti Rusku si nepřeje nikdo rozumný, ...Zobrazit celý příspěvek

  Zde je to video, které tolik pobouřilo mgr. Zelenou...ze kterého je zde screen.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Však válku proti Rusku si nepřeje nikdo rozumný, až asociálu ve vysokých funkcích a stádo zblblých slabomyslných jedinců po mediální lobotomii..

  apache: Pokud hlupákovi dochází argumenty, uchyluje se k urážkám, že ano. A ještě do toho míchat americký konvoj.Skrýt celý příspěvek

 • apache
  22:26 08.05.2015

  Je to pouze banda vyšinutých hlupáků a kolaborantů, kteří jsou akorát díky našemu svobodnému demokratickému systému vidět a slyšet. Jejich reálná moc je stejně velká, jako jejich ...Zobrazit celý příspěvek

  Je to pouze banda vyšinutých hlupáků a kolaborantů, kteří jsou akorát díky našemu svobodnému demokratickému systému vidět a slyšet. Jejich reálná moc je stejně velká, jako jejich IQ - tedy velmi, velmi malá. Určitě je třeba mít se před podobnými blázny na pozoru, což je práce pro policii a soudy, nicméně strach z nich mít nemusíme. Krásnou ukázkou jejich reálných možností bylo naprosté fiasko při průjezdu amerického konvoje, při kterém se vůdci "odporu" akorát zesměšnili svoji hloupostí a neschopností.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  11:31 08.05.2015

  Opravdu "otecko"? Tak to máte zřejmě buď potíže s pamětí, nebo s písemnou formulací myšlenek, protože váš příspěvek zní jako podotek vzdychající nad dnešní dobou tak nějak ...Zobrazit celý příspěvek

  Opravdu "otecko"?
  Tak to máte zřejmě buď potíže s pamětí, nebo s písemnou formulací myšlenek, protože váš příspěvek zní jako podotek vzdychající nad dnešní dobou tak nějak obecně, nikoliv pouze a jenom nad jedním konkrétním článkem, viz:

  ".............Pane Grohmanne, jak víte, že diskutující Superme neví o propagandě nic, zato vy víte vše.... jsém už na světě dost dlouho zaži ljsm oba systémy, ale to, co se nyní děje si s rokem 1970-1985 nezadá, to je úplně stejný slovník jen v opačném gradu... víte proč jsem napsal jen rok 1985??..............."

  :-)Skrýt celý příspěvek

 • S.Morozov
  11:24 08.05.2015

  Už vidím,jak se všichni záložaci ženou do Obrtlova spolku.Většina záložáku za dob ČSLA,měla odpor k armádě a teď se tam jistě věichni pohrnou.Jen by mě zajímalo,kolik mají ...Zobrazit celý příspěvek

  Už vidím,jak se všichni záložaci ženou do Obrtlova spolku.Většina záložáku za dob ČSLA,měla odpor k armádě a teď se tam jistě věichni pohrnou.Jen by mě zajímalo,kolik mají členů-asi stejné počty jako strana Úsvit! Další bolševická propaganda planená s Kremlu.V letech 1939-1945,se takto nechal zmanipulovat i bývalý plukovmník čs.Legii E.Moravec,kterému nacisté mu však nakonec nabízejí spolupráci.Zde má dalšího nástupce v kolaboraci.
  Zrádců mají české dějiny již od bitvy na Moravském poli neobyčejnou hojnost, někdy stižených věčným opovržením, jindy propluvšími soudem času bez velkého povšimnutí. Zrádcové bývají čtvera druhu: někdo zrazuje za peníze nebo za slib vysokého postavení. Druhý, protože na něj nepřítel něco nepěkného ví a vydírá ho. Třetí, protože je protivníkovým nadšeným přívržencem a činnost v jeho prospěch nepokládá za nečestnou. A čtvrtému se uvnitř něco zamíchalo, zklamání, zoufalství, pocit marnosti, a vyústilo v zradu. Předesílám: vysvětlení ještě není totéž co omluva. Nicméně cítíme, že si čtyři uvedené odrůdy v míře zavrženíhodnosti nejsou rovny; hanba a trest první z nich nenalézá polehčujících okolností, čtvrtá spíš vzbuzuje smutek. Do které zařadit aktéry iniciativy Českoslovenští vojáci v záloze,nechám už na čtenářiSkrýt celý příspěvek

 • otecko
  11:22 08.05.2015

  pro Deortc Datum: 07.05.2015 Čas: 16:34... pane nepřirovnával jsem normalizaci k dnešní době, ale tento tendenční článek ke článkům podoného ducha, které vycházeli tehdy, jen v ...Zobrazit celý příspěvek

  pro Deortc Datum: 07.05.2015 Čas: 16:34... pane nepřirovnával jsem normalizaci k dnešní době, ale tento tendenční článek ke článkům podoného ducha, které vycházeli tehdy, jen v opačném gradu, pochopil??Skrýt celý příspěvek

 • J.Vraja
  10:57 08.05.2015

  Už se těším na Hrčiakovy a Obrtlovy pupkaté čtyřicátky-záložáky,jak běhají a plní úkoly bývalého vojenského lékaře pplk.Mudr.Obrtla.Který vojenské taktice rozumí asi jako já ...Zobrazit celý příspěvek

  Už se těším na Hrčiakovy a Obrtlovy pupkaté čtyřicátky-záložáky,jak běhají a plní úkoly bývalého vojenského lékaře pplk.Mudr.Obrtla.Který vojenské taktice rozumí asi jako já rozumím operaci srdce.Skrýt celý příspěvek

 • Karel Slachário
  23:55 07.05.2015

  Ani se mi nechce věřit, že něco takového (neskutečně hloupého) se na tomto webu vůbec objeví. Kontroluji název webu a nechápu, že nečtu "Rudé Právo". Nebo spíš Zelené Právo???

  Ani se mi nechce věřit, že něco takového (neskutečně hloupého) se na tomto webu vůbec objeví. Kontroluji název webu a nechápu, že nečtu "Rudé Právo". Nebo spíš Zelené Právo???

 • kazd
  23:15 07.05.2015

  Chtěl bych všechny požádat aby se nenaváželi do autorky :-) Pro obdivovatele Rakouska. Už za studené války byla Vídeň místem, kde to proti sobě ostře hrály tajné služby východu a ...Zobrazit celý příspěvek

  Chtěl bych všechny požádat aby se nenaváželi do autorky :-)
  Pro obdivovatele Rakouska.
  Už za studené války byla Vídeň místem, kde to proti sobě ostře hrály tajné služby východu a západu. Rakouský stát tomu jen přihlížel. Byla to taková nepsaná dohoda, protože Rakušáci moc dobře věděli, že je to nad jejich síly, takže je zbytečné proti tomu něco dělat.

  Rakousko nikomu nestálo/ nestojí za námahu, což nemá nic společného s jeho schopností něčemu zamezit.Skrýt celý příspěvek

 • Petr M
  23:00 07.05.2015

  Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili. To jsem se pobavil. Přece každý ví, že k moci v ČR se ...Zobrazit celý příspěvek

  Přivést svými hlasy do Poslanecké sněmovny a Senátu ČR takové množství zástupců, kteří by změnu ústavních zákonů prosadili.

  To jsem se pobavil. Přece každý ví, že k moci v ČR se dostanou většinou jen členové silných politických stran, které tu vládnou od revoluce, a všichni víme,jak to s našim státem po jejich vládě za posl. 25 let vypadá.
  Nebo lidé, co mají spousty peněz.
  Bohužel ani jedním nejde o to jednat v nejlepším zájmu občanů a našeho států,Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav Pechát
  22:57 07.05.2015

  Články paní Mgr. Hany Zelené mě vždy pobaví. Obzvláště pak ten právní chaos, nepochopení právního řádu a podstaty věcí. Asi bych doporučil paní Zelené, aby se neztrapňovala ...Zobrazit celý příspěvek

  Články paní Mgr. Hany Zelené mě vždy pobaví. Obzvláště pak ten právní chaos, nepochopení právního řádu a podstaty věcí. Asi bych doporučil paní Zelené, aby se neztrapňovala takovými nesmysly. Za takové bludy se vyhazovalo od zkoušek na právnické fakultě. Oh Dio....Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 8